Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:"

Transcriptie

1 Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum Versie Eindrapportage

2 2

3 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal teelt-, handels- en distributiecentrum in de boomkwekerij. Er worden niet alleen veel boomkwekerijgewassen en vaste planten geteeld, maar ook een groot deel van de handel loopt via regio Boskoop. Bovendien ligt Boskoop op relatief korte afstand van de grote bloemenveilingen en exporteurs bij deze grote bloemenveilingen. Een goede infrastructuur en logistiek zijn essentieel om te zorgen dat ook in de toekomst de sierteeltproducten just-in-time op de juiste locatie staan. Maar dat wordt steeds lastiger, want de wegen in en rondom de Greenport slibben dicht. Stichting Greenport Regio Boskoop is daarom het project Duurzame agrologistiek gestart. Het doel is om te kijken hoe de logistiek geoptimaliseerd kan worden. Een vraag is welke rol het PCT-terrein te Hazerswoude-dorp (gemeente Rijnwoude) hierbij kan vervullen. Stichting Greenport Boskoop heeft voor de uitvoering van het project Duurzame Agrologistiek een projectsubsidie Planvorming Bedrijventerreinen aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het grote aantal bedrijven zorgt voor veel vervoersbewegingen. Transport naar buiten Boskoop verloopt redelijk efficiënt met volle vrachtwagens en wordt grotendeels uitbesteed (bijna 90%). Binnen Boskoop wordt nog veel gebruik gemaakt van eigen vervoer. Dit is vooral kleinschalig vervoer, maar het gebruik van collectief transport groeit. Het grootste deel van het vervoerde volume in de Greenport betreft daghandel. Bij daghandel gelden kortere levertijden. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in logistiek en transport en een fijnmazig netwerk voor transport binnen de regio en goede uitvalswegen naar buiten Het onderzoek levert een tweetal belangrijke kansen op om de logistiek te optimaliseren. Het opzetten voor een logistiek systeem voor kleine partijtjes Transport van kleine partijtjes zal naar verwachting toenemen vanwege just-in-time levering. Snelle levering en kleine partijtjes komen de efficiency niet ten goede. Een goed logistiek systeem of werkwijze is nodig om de kosten te kunnen beheersen. Samenwerking in ophaallogistiek Handelsbedrijven in Greenport Regio Boskoop kunnen net als potplantenexporteurs mogelijk kosten besparen door samen te werken in aanvoerlogistiek. Het is verstandig dit uit te werken in een concrete casus. De visie dat met een slimme herplaatsing van boomkwekerijbedrijven met een zware agrologistieke functie uit de dorpskernen de bereikbaarheid van de gehele regio kan worden verbeterd, lijkt niet reëel. De huidige crisis maakt herplaatsing van bedrijven moeilijk. Daarnaast zijn handelsbedrijven in de dorpskern bijna allemaal handelskwekerijen met vollegrondsteelt. Het PCT is niet geschikt voor vollegrondsteelt. Bij uitplaatsing zullen deze bedrijven daarom eerder een vestigingsplek zoeken langs de rondweg Boskoop- Oost. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Inleiding Visie / Achtergronden Doelstelling Aanpak Leeswijzer 9 2 Transport en logistiek in regio Boskoop Inleiding Afzet Transport Conclusies en aanbevelingen n.a.v. kwantitatief onderzoek 15 3 Optimalisatie logistieke stromen Inleiding Clustering logistieke activiteiten Samenwerking op het gebied van transport / collectief transport Transport kleine partijen Automatisering / digitalisering van logistieke informatie 30 4 Bewustwording Inleiding Uitgevoerde activiteiten en leerfeffecten 35 5 Vermindering CO 2 -uitstoot door schoner transport Inleiding Duurzaam transport 41 5

6 6 Agrologistieke functie op het ITC/PCT terrein Inleiding Typering handelsbedrijven Nieuwbouw op ICT/PCT Businesscase huur Conclusie mogelijkheden PCT-terrein 50 7 Conclusies, discussie en aanbevelingen Conclusies Discussie Aanbevelingen 55 8 Bronvermelding 57 Bijlage: Vragenlijst 61 Bijlage: Leaflet 63 6

7 1 Inleiding 1.1 Visie / Achtergronden Greenport Regio Boskoop is een internationaal teelt-, handels- en distributiecentrum in de boomkwekerij. Er worden niet alleen veel boomkwekerijgewassen en vaste planten geteeld, maar ook een groot deel van de handel loopt via regio Boskoop. Bovendien ligt Boskoop op relatief korte afstand van de grote bloemenveilingen en exporteurs bij deze grote bloemenveilingen. Logistiek is de kracht van Greenport Regio Boskoop. Zoals een Boskoopse handelaar het zegt: Wij kunnen sneller vanuit Boskoop een order compleet maken en afleveren in Engeland dan dat zij daar zelf de handel bij elkaar kunnen krijgen. Dit alles betekent wel dat er bij kwekers op elk moment orders kunnen binnen komen, die vaak ook snel geleverd moeten worden. Voor de kweker is het dan de uitdaging om deze bestelling snel te kunnen leveren. Een goede infrastructuur en logistiek zijn essentieel om te zorgen dat ook in de toekomst de sierteeltproducten just-in-time op de juiste locatie staan. Maar dat wordt steeds lastiger, want de wegen in en rondom de Greenport slibben dicht. De provincie en gemeente onderzoeken verschillende alternatieven om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Regio Boskoop te verbeteren. Daarnaast is Stichting Greenport Regio Boskoop het project Duurzame agrologistiek gestart. Definitie duurzame agrologistiek Tegen minimale kosten en volgens de vereiste kwaliteit de sierteeltproducten van A naar B vervoeren en dit samen laten gaan met milieuverbetering (vermindering CO 2 -footprint, langduriger gebruik van wegen) en leefbaarheid (minimale impact van sierteelt op woongebieden). De gedachte achter duurzame agrologistiek is zo n 10 jaar geleden gevormd door ondernemers in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Duurzame agrologistiek is meer dan het aanleggen van nog meer asfalt. Het gaat erom hoe je je goederenvervoer organiseert. Bij duurzame agrologistiek staan de volgende drie elementen centraal: clusteren van agrarische activiteiten betere verbindingen tussen die clusters regisseren van de goederenstromen over die verbeterde verbindingen Meer informatie is te vinden op Stichting Greenport Boskoop heeft voor de uitvoering van het project Duurzame Agrologistiek een projectsubsidie Planvorming Bedrijventerreinen aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het PCT-terrein te Hazerswoude-dorp (gemeente Rijnwoude) is ingericht voor moderne boomteeltbedrijven met pot- en containerteelt (PCT). Daarnaast is een deel van het terrein voorzien voor agrologistieke bedrijvigheid. De visie is dat met een 7

8 slimme herplaatsing van boomkwekerijbedrijven met een zware agrologistieke functie uit de dorpskernen de bereikbaarheid van de gehele regio kan worden verbeterd. Wethouder Herman Haarman van de gemeente Rijnwoude: We werken hard aan de bereikbaarheid van de regio. Met de komst van het PCTterrein hebben we er 170 hectare prima ontsloten areaal bij. Ook zijn we bezig om geld vrij te maken voor de aanleg van de Westelijke rondweg. Toch kunnen we niet alle problemen oplossen met meer asfalt. Ik denk daarom dat we het ook moeten zoeken in slimmere logistieke concepten. Op die manier beperken we de maatschappelijke kosten en kan de logistiek goedkoper worden'. Uit het jaarverslag 2013 van Kennis & Innovatie Impuls Henk van der Smit, voorzitter St. Bedrijfsleven Greenport Regio Boskoop: Een goede logistiek is van belang voor het behoud en versterken van onze concurrentiepositie in nationaal en internationaal verband. We moeten met elkaar zoeken hoe we het transport van onze producten zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Verbetering van de doorstroming is namelijk niet alleen een kwestie van meer asfalt. We moeten slimme logistieke oplossingen zoeken en proberen de verkeersbelasting in de woonkernen te verminderen. Bron: Presentatie netwerklunch efficiënt transport in Greenport Regio Boskoop, november Doelstelling Bij de start van het project zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. Strategische doelen: 1. De greenportbedrijven behouden hun unieke sterkten in de markt: snelle en flexibele levering in Nederland en Europa. 2. Buitengebied Alphen, Boskoop en Rijnwoude: evenwicht in vrachtmodaliteit, intensiteit, wegenstructuur, onderhoudskosten en verkeersveiligheid. 3. Door efficiëntere inzet en combinatie van vervoer dragen bedrijfsleven en overheid in de Greenport regio Boskoop bij aan de vermindering van CO 2 -uitstoot. Tactische doelen 1. Inzicht in hoe logistiek binnen de Greenport efficiënter georganiseerd kan worden. 2. Vermindering CO 2 -uitstoot door vermindering aantal transportkilometers en schoner transport. 3. Vermindering vrachtverkeer door de dorpskernen. 4. Optimaliseren van vrachtmodaliteit, intensiteit, rijroutes en overslagpunten in het buitengebied. (anders gezegd: kunnen wegen die niet geschikt zijn voor zwaar transport, ontzien worden?) 8

9 5. Inzicht in de mogelijkheden voor het uitplaatsen van agrologistieke bedrijvigheid uit de dorpskernen naar het ICT/PCT-terrein. Door herplaatsen van boomkwekerijbedrijven met een zware agrologistieke functie uit de dorpskernen en de inzet van gezamenlijk en duurzaam transport wordt de bereikbaarheid van de gehele regio verbeterd en het woonklimaat verbeterd. 6. Het project draagt bij aan ruimtewinst doordat agrologistieke bedrijven ruimte en faciliteiten op het ITC/PCT-terrein gezamenlijk gaan gebruiken, terwijl ze dat nu elders in het gebied nog ieder voor zich doen. 7. Inzicht in de implementatiemogelijkheden van duurzame energietoepassingen voor het transport van planten en bomen. 1.3 Aanpak Het project Duurzame agrologistiek is onderverdeeld in twee fasen. Tijdens fase 1 is onderzoek gedaan naar het aantal transportbewegingen binnen de regio, de bestemmingen en de methode van transport. Door middel van een schriftelijke enquête zijn vooral kwantitatieve gegevens verkregen over de logistieke stromen. Deze informatie was nodig om een onderbouwde discussie over (een andere vorm van) transport en logistiek te starten. Deze fase is uitgevoerd door Vincent Dobbe. Tijdens fase 2 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden hoe de logistiek efficiënter én duurzamer georganiseerd kan worden. Het project richtte zich op optimalisatie binnen de regio. Er zijn eerst diverse gesprekken gevoerd met transporteurs, handelsbedrijven en kwekers. Vervolgens zijn een aantal mogelijke maatregelen onderzocht, verder uitgewerkt en / of getest in de praktijk. Het accent lag daarbij op: De optimale logistieke stroom voor de regio Bewustwording / gedrag individuele bedrijven Verduurzaming van het transport waardoor minder CO 2 -uitstoot De agrologistieke functie op het ITC/PCT terrein Fase 2 is uitgevoerd door DLV Plant 1.4 Leeswijzer In dit rapport worden de onderzoeksresultaten beschreven. De informatie is afkomstig uit literatuurstudie, gesprekken met diverse ondernemers, ervaringen uit andere logistieke projecten en ervaringen van adviseurs van DLV Plant. Veel kennis uit het project Duurzame agrologistiek is opgenomen in het kennisdossier Agrologistiek en gepubliceerd op de site van Kennis & Innovatie Impuls van Greenport Regio Boskoop. In dit rapport zijn diverse groene kaders opgenomen met ervaringen van bedrijven om op deze manier een beeld te schetsen van de werkwijze van deze bedrijven. Hiervoor is gekozen omdat de diversiteit aan bedrijven zeer groot is en ieder bedrijf zijn eigen logistieke werkwijze heeft. 9

10 2 Transport en logistiek in regio Boskoop 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het transport en de logistiek in Greenport Regio Boskoop momenteel is geregeld. De gegevens zijn afkomstig uit de enquête uit fase 1, aangevuld met kwalitatieve gegevens uit gesprekken met diverse handelsbedrijven, kwekers en transporteurs tijdens fase 2. De vragenlijst van de enquête is eind oktober 2012 opgesteld en per fax en naar 470 sierteeltbedrijven in de regio Boskoop verstuurd. Er zijn 100 vragenlijsten teruggestuurd. Daarmee kan een redelijk betrouwbaar beeld worden gegeven van vervoerde volumes en aantal transporten van alle greenportbedrijven. Als meeteenheid is gekozen voor Deense kar. De weergegeven cijfers in dit hoofdstuk betreffen dus (tenzij anders vermeld) het aantal Deense karren. Verder is onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde piekseizoen in het voorjaar en een dalseizoen in de overige maanden. Er zijn gegevens over week 16 (piek) en week 40 (dal) van 2012 verzameld. 2.2 Afzet Het type boomkwekerijbedrijven in Greenport Regio Boskoop varieert sterk van grote boomkwekerijen met containervelden en veel kasruimte of grote vollegrondsbedrijven tot kleinere bedrijven met containerteelt of vollegrond. Het transport en de logistiek is afhankelijk van het type bedrijf en het type afzet. De containerteelt in Greenport Boskoop betreft voor een groot deel de teelt van visueel aantrekkelijke producten voor de consumentenmarkt. Deze producten worden verkocht (veelal via handelaren in Greenport Regio Boskoop of handelaren op de veilingen) aan tuincentra en grootwinkelbedrijven zoals bouwmarkten en supermarkten. Daarnaast wordt op sommige bedrijven uitgangsmateriaal in pot gekweekt voor andere boomkwekerijen. De vollegrondsteelt betreft o.a. producten die worden opgepot en bestemd zijn voor de consumentenmarkt (o.a. Buxus). Een zeer groot deel van de productie is echter bestemd voor de aanleg en wordt verkocht door exporteurs/ handelaren. Daarnaast wordt ook uitgangsmateriaal voor andere kwekers geteeld. De maanden maart, april en mei zijn de belangrijkste afzetmaanden voor de handel in sierteeltproducten. Daarbij geldt dat producten voor de consumentenmarkt veel in de periode maart tot september worden verkocht en vollegrondsproducten vanaf oktober tot april. 10

11 Tabel: Wat zijn de piekperioden van uw bedrijf? In de afzet is onderscheid te maken in daghandel en actiehandel. Bij actiematige handel gaat het veelal om grote partijen voor grootwinkelbedrijven. Actiehandel is vooraf bekend daardoor beter planbaar en met langere doorlooptijden. Daghandel gaat om kleinere partijen. Bouwmarkten en tuincentra bestellen hun planten bij handelsbedrijven die de planten bij kwekers inkopen en verwerken. Voor de kweker gaat het veelal om bestellingen van een karretje of laagje. Deze handel is op afroep en kent korte doorlooptijden. Bestellingen voor 9.00 uur doorgegeven moeten vaak al enkele uren later worden geleverd. Een belangrijk afzetkanaal is de beurs Groen Direkt. In het afzetseizoen wordt deze beurs vrijwel wekelijks gehouden. Bedrijven brengen een monster planten naar deze beurs. Inkopers bezoeken de monsterbeurs en plaatsen hun order bij Groen Direkt. Groen Direkt geeft een dag voor levering uiterlijk (maar meestal al uur) door wat er de volgende dag voor uur geleverd moet worden. Het grootste deel van het vervoerde volume in de Greenport betreft daghandel (zie tabel). Dit is een belangrijk gegeven. Bij daghandel gelden kortere levertijden. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in logistiek en transport. Tabel: Actiehandel en daghandel Verdeling van het totale vervoerde volume tussen daghandel en actiehandel Piekmaanden Daghandel: 73,4% Actiehandel: 26,6% Dalmaanden Daghandel: 83,6% Actiehandel: 16,4% 11

12 2.3 Transport Een groot deel van de boomkwekers (ca 75 80%) levert zijn producten zelf binnen Greenport Regio Boskoop. Dit gebeurt met een eigen vrachtwagen, pick-upwagen of auto met aanhangwagen. Uit de analyse blijkt dat in de piektijd 75% van het transport binnen de regio Boskoop met eigen transport wordt vervoerd en in de dalperiode 85%. Transport naar buiten de regio wordt veelal uitbesteed aan transportbedrijven die collectief transport verzorgen. Tabel : Gebruik eigen transport: verschil bij transporten binnen en buiten regio Boskoop Omvang bedrijf Binnen regio Buiten regio Klein 87% 5% Middel 69% 11% Groot 74% 11% Tabel: Gebruik eigen transport: % van totaal aantal transporten dat met eigen vervoer gedaan wordt Bestemming Piek Dal Boskoop PCT/ITC 75% 82% Boskoop Oost 73% 82% Boskoop West 78% 90% Veilingen 21% 14% Rest NL 16% 20% Buitenland 6% 16% Bij de verwerking van de enquête is geen onderscheid gemaakt tussen het transport van vollegrondsbedrijven en containerteeltbedrijven. De ervaring is dat er in verhouding meer vollegrondsbedrijven zijn die zelf het transport doen. Hiervoor zijn een paar redenen: Bij collectief transport wordt een Deense kar of boxpallet in de vrachtwagen gereden. Bij traditionele export van vollegrondsplanten gaat het veelal om kleinere aantallen planten/bomen. Deze worden afgeleverd in boxpallets of los (met een zak eromheen). Collectief transport van losse planten is lastig omdat ze door een auto gaan schuiven. Historie: Op veel exportbedrijven hangen er ordernummers in de loods. De kweker zet zijn planten bij het juiste ordernummer in de loods neer. De handelaar verwerkt/verpakt de planten/bomen per order waarna ze op transport gaan. Werkmethode: op vollegrondsbedrijven worden de producten gerooid en op de kwekerij op de auto neergezet. De kweker rijdt dan dikwijls direct door naar zijn afnemer. 12

13 Bij de inventarisatie is gekeken naar het volume van de transporten. Als meeteenheid is gekozen voor Deense karren. Onderstaande tabel zet het vervoerd volume af tegen het aantal ritten dat nodig is om dat volume te vervoeren. Tabel: Volume = Totaal aantal vervoerde Deense karren in piekweek Groep Volume % van totaal % van totaal % van totaal aantal volume aantal transporten respondenten % 0,9% 5,2% % 2,0% 6,8% % 2,7% 8,6% % 18,0% 33,4% % 37,6% 36,9% - > % 38,7% 8,9% * Opmerking: De laatste categorie is 1 bedrijf. De tabel laat duidelijk zien dat de invloed van dit bedrijf op het totaal volume groot is. De tabel moet als volgt gelezen worden: 19% van de respondenten heeft in de piekweek 0 tot 25 uitgaande Deense karren; deze groep respondenten vormt daarmee 0,9% van het totaal aantal uitgaande Deense karren in die week in de Greenport, maar qua aantal transporten vormen ze 5,2% van het totaal aantal transporten in die week in de Greenport. Uit de tabel blijkt dus dat grote volumes met volle vrachtwagens weggaan en daarmee voor relatief weinig vervoersbewegingen zorgen. Anderzijds is er veel kleinschalig transport dat zorgt voor relatief veel vervoersbewegingen. Figuur: benadering aantal transporten en bestemming per dag in de piekperiode Veilingen Rest NL / Buitenland oost -west oost oost 211 west west 272 west -oost 13

14 Tabel: aantal transporten in week 16 (= piekweek) Herkomst Bestemming ITC Oost West Rest NL Buiten B Waddinxv onbekend Eindtotaal ITC Oost West Veiling Rest Ned Buitenland Boskoop 53,0% Buitenland 19,2% Veilingen 17,4% rest NL 10,4% Tabel: aantal transporten in week 40 (= dalweek) Herkomst Bestemming ITC Oost West Rest NL Buiten B Waddinxv onbekend Eindtotaal ITC Oost West Veiling Rest Ned Buitenland Boskoop 51,0% Buitenland 13,1% Veilingen 15,8% rest NL 20,3% Collectief transport Vervoer naar buiten Boskoop (naar veilingen/ export) wordt veelal uitbesteedt via collectief transport. Dit wordt geregeld door een aantal vaste transporteurs die de veilingkarren of Deense karren ophalen bij boomkwekerijbedrijven en de karren daarna naar de veiling of handelsbedrijven bij de veiling brengen. Er gelden vaste levertijden. Avondvrachten moeten voor uur worden doorgegeven bij de vervoerder en worden dan voor 9 uur s morgens op de veiling afgeleverd. Veilingtransport voor 9.00 uur doorgegeven is voor uur op de veiling. Het initiatief voor dit vervoer ligt veelal bij de kweker (kweker belt vervoerder). Kwekers rekenen de kosten dikwijls door aan de klant. Sommige handelsbedrijven kopen af tuin. Dat betekent dat zij zelf zorgen voor het transport vanaf de kwekerij. Zij doen dit met een eigen vrachtwagen of bellen hun eigen transporteur. Het gaat hierbij vaak om grotere partijen. 14

15 Het lokale transport binnen Greenport Regio Boskoop wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door twee vervoerders: Hazerswoude Boskoop Transport en Vervoersbedrijf A.J. van den Hoogen & Zn. Deze bedrijven rijden de hele dag door de regio. Ze hanteren geen vaste levertijden en zijn door de korte rijtijden zeer flexibel. Kwekers stellen de volgende eisen aan lokaal transport: Flexibel en snel kunnen reageren. Door de steeds kortere, toegestane, reactietijd van order tot levering, wordt de eis aan de vervoerder gesteld om binnen 2-4 uur op te halen en af te leveren. Betrouwbaar, waarbij veel opmerkingen worden gemaakt dat de huidige externe vervoerders al zeer betrouwbaar zijn. Lage prijs 2.4 Conclusies en aanbevelingen n.a.v. kwantitatief onderzoek Op basis van de cijfermatige overzichten heeft een logistiek specialist van buiten de sierteeltsector conclusies en aanbevelingen opgesteld. De uitkomsten van de analyse zijn behandeld in een werkgroep en aangevuld met conclusies en wensen uit de startbijeenkomst Conclusies: Het grootste deel van het vervoerde volume in de Greenport betreft daghandel. Dit is een belangrijk gegeven, omdat bij daghandel kortere levertijden gelden. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in logistiek en transport. Transport naar buiten Boskoop verloopt redelijk efficiënt met volle vrachtwagens en zorgt daarmee voor relatief weinig vervoersbewegingen. Anderzijds is er veel kleinschalig transport dat zorgt voor relatief veel vervoersbewegingen. Binnen Boskoop wordt nog veel gebruik gemaakt van eigen vervoer. Transport naar rest Nederland en buitenland wordt grotendeels uitbesteed (bijna 90%) Voor transport naar buiten de regio gelden vaste levertijden. Binnen regio Boskoop wordt niet of nauwelijks gewerkt met vaste tijden. Er wordt door kwekers geklaagd over korte levertijden Collectief transport voor Deense karren functioneert. Er is geen goed systeem voor vervoer van kleine partijen. Aanbevelingen: Stimuleer collectief transport en / of samenwerking tussen handel en kwekers. Hierdoor is een reductie van het aantal vervoersbewegingen mogelijk. Verken nieuwe logistieke mogelijkheden Zeer korte doorlooptijden worden gevraagd door de handelsbedrijven. Hierdoor zijn meerdere transporten per dag per bedrijf noodzakelijk. Het is van belang om bij de verkenning van een andere manier van transport en logistiek hiervan steeds bewust te zijn! 15

16 Verken de haalbaarheid van een systeem met vaste tijdstippen waarop een transporteur een kweekbedrijf bezoekt. Dit biedt de kwekers de betrouwbaarheid die ze zo belangrijk vinden. Verken de mogelijkheden voor transport van kleine partijtjes Wat beter kan en moet in regio Boskoop is het moment waarop de kweker de transporteur belt. Dit is vaak laat. Soms onvermijdelijk, soms ook niet. Dit geeft veel druk op transport. Een informatiesysteem dat zowel transporteur, handelsbedrijf als kweekbedrijf tot zijn beschikking heeft, lijkt een kans voor onze sector. Het ontzorgt kweker en handelsbedrijf. Vrachtverkeer vanaf het ICT-terrein kiest dikwijls de route over de Zijde om naar de snelweg te gaan. Vervoerders kiezen voor deze route omdat het de kortste route is en deze route ook wordt aangegeven door de navigatiesystemen. Dit veroorzaakt een belasting van dorpskernen. Betere bewegwijzering kan een bijdrage leveren aan minder verkeer door de dorpskernen. Dit punt is opgepakt door Stichting Greenport Regio Boskoop en inmiddels uitgevoerd. 16

17 3 Optimalisatie logistieke stromen 3.1 Inleiding Binnen fase 2 van het project Duurzame Agrologistiek in Greenport Regio Boskoop is een inventarisatie gedaan naar mogelijkheden om de logistieke stromen te optimaliseren. Hierbij is gekeken naar de leereffecten van bestaande agrologistieke initiatieven en de kansen voor de regio. Duurzame (agro)logistiek is een onderwerp dat in diverse sectoren en regio s in de belangstelling staat. Zo hebben ondernemers, overheden en instellingen voor onderwijs en onderzoek zich in 2000 verenigd in het platform Agrologistiek met als doel de logistiek in de agro- en foodsector efficiënter en duurzamer maken. Bron Globaal kunnen de initiatieven onder worden gedeeld in een aantal categorieën: - clustering logistieke activiteiten / goede benutting van hubs - samenwerking op het gebied van transport / collectief transport - transport kleine partijen - automatisering / digitalisering van de logistieke informatie 3.2 Clustering logistieke activiteiten In diverse agrologsitieke projecten wordt gesproken over hubs, verlaadcentra, logistieke centra en cross-dockcentra. Het zijn enkele namen die eigenlijk min of meer hetzelfde betekenen en bedoeld zijn om logistieke activiteiten te bundelen en daarmee efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Definitie: Een hub is een centraal overslagpunt in een distributienetwerk van waaruit een aantal afzenders en ontvangers van goederen wordt bediend. Het is bedoeld om logistiek te optimaliseren. Crossdocking is een kostenbesparend distributieconcept waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock verplaatst worden zonder ze eerst op te slaan. Uit het project Besparen in Ketens (BiK) van EVO en het ministerie van Verkeer & Waterstaat blijkt dat de bloemen- en plantensector zich kenmerkt door een groot aantal transportbewegingen met een lage beladingsgraad en een beperkte onderlinge afstemming tussen de schakels in de keten. Door activiteiten van verschillende ketenschakels onder te brengen in één logistiek centrum, verminder je het transport tussen de ketenschakels en kan veel worden bespaard op transportkosten. Ook cross-docking kan veel geld besparen. Het overslaan van goederen en / of opnieuw verdelen van goederen is weliswaar een extra handeling, maar door een betere beladingsgraad te realiseren kunnen transportkosten worden bespaard. Zo zijn er vervoerders met een cross-dock centrum in Venlo voor grote volumes richting Duitsland. In 17

18 deze centra worden goederenstromen verzameld, opnieuw gebundeld en doorgetransporteerd. Voor pendeltransport tussen grote veilingen worden soms Lange en Zware Voertuigen (LZV s) ingezet. (Bron: Besparen in Ketens Sierteeltsector, EVO Bedrijfsadvies, april 2008 maart 2009) Een aantal Westlandse Plantenhandelaren is verenigd in het International Plant Center Westland (IPCW). De bedrijven zijn concurrenten maar werken samen op noncommerciële activiteiten zoals aanvoerlogistiek (zie kader pagina 20). Doordat de bedrijven tegenwoordig allen werken met dezelfde transporteur en dezelfde aflevertijden hanteren, kan de vervoerder de capaciteit van zijn vrachtwagen beter benutten. Kwekers krijgen minder vrachtwagens op hun bedrijf en de potplantenhandelaren besparen op transportkosten. Ook in andere sectoren wordt gewerkt met hubs en crossdocking. LinX is bijvoorbeeld een nieuw, innovatief vervoersconcept voor de stadsdistributie ontwikkeld door Cornelissen. Het concept bestaat uit drie elementen. Er staat een terminal aan de rand van de stad, waar de centrale logistiek wordt uitgeoefend. Aan- en afvoer van producten wordt door een grote vrachtwagen gedaan. De last mile bevoorrading van binnenstedelijke locaties vindt plaats vanuit de terminal met schone, veilige en kleinere voertuigen. Ervaringen met logistieke centra en clustering binnen Greenport Regio Boskoop Binnen Greenport Regio Boskoop zijn er al een aantal bestaande initiatieven op het gebied van hubs en logistieke centra. Sinds eind jaren tachtig bestaat het Stibosplein. Dit plein van circa m 2 wordt beheerd door Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (voorheen Stibos). Zestig vaste plantenkwekers huren een gedeelte van dit plein voor de uitwisseling van vaste planten. Daarnaast zijn er logistieke centra als Logistiek Centrum Boskoop en hubs bij kwekers. Diverse handelsbedrijven van buiten Boskoop laten hun planten bij Boskoop Logistics brengen (door kweker zelf of via collectief transport). De handelsbedrijven halen de planten daar op. Het voordeel is dat ze niet zelf met een grote vrachtwagen door Boskoop hoeven te rijden. Deze bedrijven betalen voor de service van Boskoop Logistics, maar besparen tijd en geld doordat ze efficiënt werken. Daarnaast zijn er handelsbedrijven die hun bomen of planten op een vast adres (hub bij kweker) in Greenport Boskoop laten brengen en daar ophalen. Zo zijn er hubs bij o.a. Ronald Hertog, Eric van Hevelingen en Gebroeders de Jong. En eigenlijk is ieder handelsbedrijf ook een soort hub; er worden immers goederen van verschillende afzenders bij elkaar gebracht, verdeeld en getransporteerd naar verschillende afnemers. Voor het interne transport binnen Boskoop wordt (nog) niet gewerkt met hubs. Kwekers zouden het een voordeel vinden als ze hun planten voor meerdere Boskoopse handelaren tegelijkertijd op één punt kunnen afleveren en dat de handelaren het daar zelf ophalen of laten brengen. Eisen die aan een mogelijke hub worden gesteld zijn bewaakt en overdekt om te diefstal van planten en / of fust en karren te voorkomen. Gezien deze eisen verwachten kwekers en vervoerders dat de kosten voor overslag relatief hoog zijn en de opzet van een hub niet rendabel is. 18

19 De Boskoopse handel krijgt op dit moment de planten afgeleverd op het eigen bedrijf. Voor deze handelsbedrijven heeft het zelf ophalen van planten bij de kweker of op een overslagpunt alleen nadelen. In overleg met collectieve vervoerders in de regio zijn er ideeën geopperd voor verzamelpunten in Boskoop Oost en Boskoop West met bijvoorbeeld een lijndienst tussen deze hubs. Dit zou het transport over de hefbrug kunnen verminderen en mogelijk ook efficiencyvoordelen opleveren. Collectieve vervoerders zien geen efficiencyvoordeel. Door de korte afstanden van transport, kost het in- en uitladen volgens hen relatief het meeste arbeid. Verder moet een overslagruimte voor visuele producten overdekt en bewaakt zijn en op een logische plek in de route zitten (bijvoorbeeld Halve Raak). Dit vraagt een dusdanige investering waardoor bedrijven verwachten dat de kosten voor overslag hoog zijn en dat het voordeel van vollere vrachtwagens onvoldoende kostenbesparing oplevert. Anders hadden we zelf al wel geïnvesteerd in een overslagpunt, aldus één van de vervoerders. Collectieve vervoerders laden soms op het erf van kwekers wel Deense karren over van de ene vrachtwagen naar de andere. Dit gebeurt sporadisch. Leereffecten clustering logistiek activiteiten - Kostenbesparing is het uitgangspunt bij het bundelen van logistieke activiteiten. - Voor handelsbedrijven van buiten Boskoop biedt het centraal verzamelen van planten voordelen. Hun transportkosten zijn lager dan wanneer zij zelf het gehele gebied door moeten rijden. - Voor Boskoopse handelsbedrijven heeft het zelf ophalen van planten bij de kweker of op een overslagpunt alleen nadelen, omdat ze momenteel de planten veelal franco afgeleverd krijgen op het eigen bedrijf. - Voor intern transport binnen Greenport Regio Boskoop wordt nog niet gewerkt met hubs. Vervoerders verwachten dat er door de korte ritten binnen de regio geen voordelen zijn te behalen met overslag. Zij verwachten dat de kosten voor overslag hoger zijn dan de besparing die wordt gerealiseerd door een betere beladingsgraad. - Stibosplein functioneert goed voor vaste planten en vollegrondsproducten. De huurkosten zijn relatief laag doordat het terrein niet overdekt is. - Bij overslag van visuele producten al dan niet op Deense karren is het belangrijk dat de overslaglocatie overdekt is en bewaakt om diefstal van fust en planten te voorkomen. De kosten zijn hiermee hoger. - Bij overslag moeten (losse) planten goed verpakt zijn en herkenbaar om zoekraken te voorkomen. Het verpakken kost extra werk voor de kweker en op handelsbedrijven moeten losse producten weer worden uitgepakt om bij de juiste order weer ingepakt te worden. - Voor de opzet van een hub is voldoende schaalgrootte nodig. Kleinschalige initiatieven bij kwekers (versnipperdheid) kunnen grootschalige initiatieven moeilijker maken. 19

Welkom! Netwerklunch. Efficiënter transport in Greenport Regio Boskoop

Welkom! Netwerklunch. Efficiënter transport in Greenport Regio Boskoop 1 12/4/2013 Welkom! Netwerklunch Efficiënter transport in Greenport Regio Boskoop 2 12/4/2013 Project Duurzame agrologistiek fase 2 Doel: Efficiënter en goedkoper transport in de regio Hoe? Bewustwording:

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Zijn al deze voertuigen wel noodzakelijk?

Zijn al deze voertuigen wel noodzakelijk? Onze steden worden steeds minder goed bereikbaar. Binnensteden slibben dicht en door de toename van voertuigen staat de luchtkwaliteit, het winkelklimaat en de veiligheid zwaar onder druk. Het wordt voor

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Algemeen............................................................................................................... 3 Areaalgegevens

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 1 1. Administratief traject : LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 Order via Florecom (voorkeur) Order wordt elektronisch doorgegeven, waarbij aantal, prijs, hoogte van de plant (we verwachten steeds

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen Agrologistiek Een goede vriend voor ondernemers met plannen U verbouwt, verwerkt, verhandelt of vervoert agro producten of levensmiddelen. Dan bent u in goed gezelschap en levert u samen met uw branchegenoten

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

19 januari Plantcenter Europe Together 4 Better Implementatieplatform voor de plantenketen

19 januari Plantcenter Europe Together 4 Better Implementatieplatform voor de plantenketen 19 januari 2012 Plantcenter Europe Together 4 Better Implementatieplatform voor de plantenketen 2 1. Consortium Plantcenter Europe Hamiplant B.V. Vida Verde B.V. Javadoplant B.V. Noviflora Holland B.V.

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Virtualisering/informatisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Toenemende virtualisering/informatisering De huidige status van de technologie maakt het

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

INFO en PRIJZEN Treeport Services B.V.

INFO en PRIJZEN Treeport Services B.V. INFO en PRIJZEN Treeport Services B.V. Contactgegevens Mail info@treeportservices.com Telefoon 076 762 00 66 Fax 076-762 0130 Openingstijden 8:00 18:00 ma-vrij Kantoor Versie 6 14012013 Inhoud Contactgegevens...

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt Henk Zwinkels; FlorEcom Inhoud presentatie De organisatie FlorEcom (Logistieke) ontwikkelingen in de sierteelt Logistiek speelveld Ontwikkelingen

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution.docx2 Pagina 1/8 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Introductie. Transportmiddelen. Opdracht 1

Introductie. Transportmiddelen. Opdracht 1 Les 4. Transport Introductie De onderdelen voor de pennen in de fabriek van Pennenland bv moeten van de Verenigde Staten naar de fabriek in Nederland worden verplaatst. We noemen het verplaatsen van deze

Nadere informatie

De Nederlandse boomkwekerijsector is ongeveer vijf eeuwen oud en nog steeds vol leven.

De Nederlandse boomkwekerijsector is ongeveer vijf eeuwen oud en nog steeds vol leven. De Nederlandse boomkwekerijsector is ongeveer vijf eeuwen oud en nog steeds vol leven. Wat is boomkwekerij? Alles wat groeit en bloeit in tuinen, parken en langs wegen wat winterhard is Laanbomen Bos-

Nadere informatie

s Nachts actief voor uw succes

s Nachts actief voor uw succes s Nachts actief voor uw succes 00209_TNT_Innight_Image_NL.indd 1 23-07-2008 18:27:31 bis Vóór uw werkdag begint zijn uw zendingen al geleverd Terwijl anderen slapen, zijn wij voor u onderweg. Elke nacht

Nadere informatie

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group NL connected Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group Verkorting van de keten is iets waar handelsbedrijven wereldwijd de laatste jaren mee te maken hebben. Hoewel deze ontwikkeling

Nadere informatie

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets Bouwstenen insidescm loopt voorop wat betreft de nieuwe SAP EWM oplossing voor magazijnbeheer. Bent U hier nog niet klaar voor en is dit nog een stap te ver voor uw organisatie, dan heeft insidescm verschillende

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

1 Teeltgebieden in Nederland

1 Teeltgebieden in Nederland 1 Teeltgebieden in Nederland Oriëntatie Als beginnend vakgenoot heb je je misschien wel eens afgevraagd waar je je planten vandaan moet halen. Uiteraard niet bij de bloemist op de hoek, maar ook niet bij

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Bijeenkomst @ Stadregio, d.d. 30-10-2013 Marcel Ludema Lector Logistics Hogeschool Rotterdam RDM Sustainable Solutions Platform Logistiek in de Bouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Bedrijfsplan

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Bedrijfsplan Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 05-02-2016 Bedrijfsplan Familie Smolders Esbeek V.O.F. Groenstraat 28 / 28 B 5085 EE Esbeek Bedrijfsplan samengesteld door: Ing E. Smolders Smolders AGRO Advies Kattenbos

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Van Oers Agro Hofdreef DR Zundert. Postbus AB Zundert. T: F: E:

Van Oers Agro Hofdreef DR Zundert. Postbus AB Zundert. T: F: E: Van Oers Agro Hofdreef 24 4881 DR Zundert Postbus 88 4880 AB Zundert T: +31 76 597 88 00 F: +31 76 597 88 99 E: agro@vanoers.nl www.vanoers.nl Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen 2010/2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie Achtergrond Steeds meer mensen wonen en werken in steden. Dat betekent dat er steeds meer goederen binnen de stadgrenzen vervoerd gaan worden: naar winkels, kantoren en woningen, met retourgoederen die

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Verdergaande mechanisering en robotisering. Voor wie verstandig handelt!

Verdergaande mechanisering en robotisering. Voor wie verstandig handelt! Verdergaande mechanisering en robotisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Verdergaande mechanisering/ robotisering Elke vorm van mechanisatie is een stap naar

Nadere informatie

portefeuillehouders Verkeer Kopie betrokken beleidsadviseurs Van Rob Uijtjens Datum 10 april 2013 Nr

portefeuillehouders Verkeer Kopie betrokken beleidsadviseurs Van Rob Uijtjens Datum 10 april 2013 Nr Aan portefeuillehouders Verkeer Kopie betrokken beleidsadviseurs Van Rob Uijtjens Datum 10 april 2013 Nr. 13.000 2906 Convenant vrachtverkeer: Stand van zaken Voorstel: 1. Instemmen met het concept convenant

Nadere informatie

Presentatie GreenRail

Presentatie GreenRail 11 februari 2010 Spoorcafé, Rail Cargo Information Presentatie GreenRail Michiel van Veen Adviseur ketenlogistiek FloraHolland Kengetallen FloraHolland 2 Aanvoerders : 9.000 (inter-)nationaal (5.100 leden)

Nadere informatie

Van Oers Agro Hofdreef DR Zundert. Postbus AB Zundert. T: F: E:

Van Oers Agro Hofdreef DR Zundert. Postbus AB Zundert. T: F: E: Van Oers Agro Hofdreef 24 4881 DR Zundert Postbus 88 4880 AB Zundert T: +31 76 597 88 00 F: +31 76 597 88 99 E: agro@vanoers.nl www.vanoers.nl Sectorrapport Containerteelt Seizoen 2010/2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Sectorrapport Containerteelt

Sectorrapport Containerteelt Sectorrapport Containerteelt Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Algemeen...............................................................................................................3 Areaalgegevens containerteelt....................................................................................4

Nadere informatie

Duurzame groeninkoop, Wat houdt dit nu in? Hans Smeets DLV Plant BV h.smeets@dlvplant.nl

Duurzame groeninkoop, Wat houdt dit nu in? Hans Smeets DLV Plant BV h.smeets@dlvplant.nl Duurzame groeninkoop, Wat houdt dit nu in? Hans Smeets DLV Plant BV h.smeets@dlvplant.nl Even voorstellen Medewerker DLV Plant. Markgroep boomteelt Adviseur laanbomen,vruchtboom en stedelijk groen. 5 jaar

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

transport management system (TMS)

transport management system (TMS) transport management system (TMS) optimale planning, kwaliteit verhogend dus kostenbesparend Verzamelen van transportorders via telefoon, internet, mail of EDI TMS Minder administratie op kantoor. Beter

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

KANSEN IN TRANSPORTOPTIMALISATIE. Daan de Stigter (Pool Service)

KANSEN IN TRANSPORTOPTIMALISATIE. Daan de Stigter (Pool Service) KANSEN IN TRANSPORTOPTIMALISATIE Daan de Stigter (Pool Service) Kansen in Transportoptimalisatie Doelstelling presentatie Definitie + doel transportoptimalisatie Status update eind 2012 Vervolgstappen

Nadere informatie

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen. Den Haag, 29 november 2013

Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen. Den Haag, 29 november 2013 Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen Den Haag, 29 november 2013 Binnenstadservice Collectief goederen- servicepunt van de winkeliers. Het is hun afleveradres. Gevestigd buiten

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Stedelijke distributie het opzoeken van de randen

Stedelijke distributie het opzoeken van de randen Stedelijke distributie het opzoeken van de randen EVO Bedrijfsadvies Ton Mooren Easy Fairs 7 & 8 april 2010 Stedelijke distributie Nijmegen start nieuw duurzaam distributie-initiatief (25-3) Amsterdam

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy

Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy GertJan Noordstra Manager Projecten Dynniq Energy Datum Handtekening Prisca Hoeksema-Duinkerken Sr.

Nadere informatie

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008 Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk EDI Agro Vereniging 20 november 2008 2 Sierteeltcluster Grootste handels- en kenniscentrum ter wereld Exportwaarde sierteeltcluster circa 7 miljard Positief

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Reportage. Bloemenbolwerk versterkt Nederland

Reportage. Bloemenbolwerk versterkt Nederland Reportage Bloemenbolwerk versterkt Nederland SUPPLY CHAIN MAGAZINE 6 2007 62 Een veiling is een traditioneel verkoopinstrument. Maar de markt voor sierteeltproducten als bloemen en planten verandert razendsnel,

Nadere informatie

Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar

Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar De klant En De Winter Logistics Deze Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen u als klant en De Winter Logistics BV (DWL). Deze overeenkomst

Nadere informatie

Plantcenter Europe Together 4 Better Implementatieplatform voor de plantenketen

Plantcenter Europe Together 4 Better Implementatieplatform voor de plantenketen Plantcenter Europe Together 4 Better Implementatieplatform voor de plantenketen 30 juni 2011 (mede) gefinancierd door: Agenda 1. Plantenketen en ontwikkelingen 2. De praktijk 3. PlantCenter Europe; Together

Nadere informatie

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge 1 Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge Wat is de eigenlijke opdracht die Citydepot van de stad Brugge heeft gekregen? CityDepot werd gevraagd een haalbaarheidsstudie op te stellen voor de stad

Nadere informatie

Ontwikkeling tuinbouw Westland. Glastuinbouw Westland. Agri Business Club Westland 27 september 2007

Ontwikkeling tuinbouw Westland. Glastuinbouw Westland. Agri Business Club Westland 27 september 2007 Agri Business Club 27 september 2007 Toelichting op: Ontwikkeling in de AGF-sector vanaf 1990 Ontstaan ABC Doelstelling ABC ABC : Bouwsteen van Greenport Activiteiten ABC Beheer Kengetallen ABC Glastuinbouw

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

TNT Innight Snel, betrouwbaar en innovatief. Utrecht, Ortec plandag 2013 Carel van der Horst

TNT Innight Snel, betrouwbaar en innovatief. Utrecht, Ortec plandag 2013 Carel van der Horst TNT Innight Snel, betrouwbaar en innovatief Utrecht, Ortec plandag 2013 Carel van der Horst PW1.8/3439/3737/12.5=21 PW1.8/3439/3737/12.5=15.5 2 2 Motto 3 Agenda TNT Innight Kernactiviteiten Sectoren Productportfolio

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe 1 2 3 4 Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe Veilen. Deze richting is mede bepaald op basis van

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen.

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. NL webshops voorop in afleveropties, consument wil méér! Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim duizend Nederlandse

Nadere informatie

A1-Nederlandin. A37-Nederlandin

A1-Nederlandin. A37-Nederlandin Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0146900 13 november 2014 332566 Betreft Onderzoek E233 Green Corridor 1 Aanleiding De Nederlandse gemeenten Emmen en Coevorden zijn betrokken bij het Europese

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Koploper in duurzame logistiek

Koploper in duurzame logistiek Koploper in duurzame logistiek De Wim Bosman Groep biedt geïntegreerde supply chain oplossingen die waarde toevoegen aan de totale keten. In deze oplossingen staan begrippen als samenwerking en continue

Nadere informatie

ESED. ESED direct marketing ESED

ESED. ESED direct marketing ESED logistics druk direct en marketing print design logistics direct marketing LOGISTIEK UITBESTEDEN LOGISCH TOCH? design logistics direct marketing LogiStiEK UitBEStEDEN, LogiScH toch? Heeft u te weinig opslagruimte?

Nadere informatie

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid Economische groei Meer economische activiteit Hoger inkomen Meer consumptie veroorzaakt Vraag naar vervoer Woon-werkverkeer Goederenvervoer Consumptief vervoer

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten.

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. DPD Network DPD ParcelShop dicht bij de consument De B2C markt is groeiende en de verwachtingen van de consument stijgen. van de consumenten wil vooraf

Nadere informatie