BESLUITEN NOPENS DE BURGERLIJKE VORDERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN NOPENS DE BURGERLIJKE VORDERINGEN"

Transcriptie

1 /SDR/SDR BESLUITEN NOPENS DE BURGERLIJKE VORDERINGEN Voor: 1. Mr. Johan HOUTMAN, advocaat te 8900 IEPER, Lombaardstraat Mr. Frank SEYS, advocaat te 8970 POPERINGE, Burgemeester Bertenplein Mr. Stefaan DE ROUCK, advocaat te 8900 IEPER, Nijverheidsstraat 2 in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van NV LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER Flanders Language Valley 50, H.R. Ieper , BTW: BE ; hiertoe aangesteld bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper d.d Mr. Marnix MUYLLE, advocaat te 8900 IEPER; Kiplinglaan 2 in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van NV LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER Flanders Language Valley 50, H.R. Ieper , BTW: BE ; hiertoe aangesteld bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper d.d Burgerlijke partijen q.q. Tegen: 1. De heer Jozef Albert LERNOUT, Zwevegem , wonende te 8660 DE PANNE, Dynastielaan 36/0206 Eerste beklaagde Hebbende als raadsman Mr. Luc GHEYSENS, advocaat te 8560 WEVELGEM, Lode de Boningestraat De heer Pol Lucien Corneel HAUSPIE, Poperinge , wonende te 8670 KOKSIJDE, Zeedijk 388/0302 Tweede beklaagde Hebbende als raadsman Mr. Frank VAN LEEMPUT, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Molenstraat De heer Nico Camillus Maria WILLAERT, Sint-Gillis-Waas , wonende te 2930 BRASSCHAAT, Lage Kaart 1 Derde beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Frank MARNEFFE, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei 127, en Mr. Frank VANDEWALLE, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Amerikalei 122 bus 3c 4. De heer Gaston August Johannes BASTIAENS, Westerlo , wonende te MA WINCHESTER (Massachussets USA), Mc Call Road 28, met gekozen woonplaats te 2260 WESTERLO, Gooreind 65 Vierde beklaagde

2 Hebbende als raadslieden Mr. Philip WALRAVENS, advocaat te 1050 BRUSSEL, Boondaalsesteenweg 6, en Mr. Jos DE WACHTER, advocaat te 1050 BRUSSEL, Boondaalsesteenweg 6 5. De heer Carel Victor Marcel DAMMEKENS, Waregem , wonende te 8301 KNOKKE-HEIST, Zeedijk 145/0052 Vijfde beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Filip VAN HENDE, advocaat te 9000 GENT, Baliestraat 28, en Mr. Serge DEFRENNE, advocaat te 9000 GENT, Baliestraat De heer Dirk Albert Cornelius CAUWELIER, Poperinge , wonende te 8970 POPERINGE, Westouterstraat 74 Zesde beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Frank WIJCKMANS, advocaat te 1930 ZAVENTEM, Belgicastraat 1, en Mr. Jef VERMASSEN, advocaat te 9340 Lede, Kasteeldreef De heer Erwin Raphaël Georgette VANDENDRIESSCHE, Gent , wonende te 9112 SINT-NIKLAAS, Hooimanstraat 124 Zevende beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Frank WIJCKMANS, advocaat te 1930 ZAVENTEM, Belgicastraat 1, en Mr. Jef VERMASSEN, advocaat te 9340 Lede, Kasteeldreef De heer Marc Gustaaf Helena DE PAUW, Waarschoot , wonende te 9070 DESTELBERGEN, Brugdreef 15 Achtste beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Frank WIJCKMANS, advocaat te 1930 ZAVENTEM, Belgicastraat 1, en Mr. Jef VERMASSEN, advocaat te 9340 LEDE, Kasteeldreef De heer Francis Marie Fernand VANDERHOYDONCK, Hasselt , wonende te 3040 HULDENBERG, Struikenbos 8 Negende beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Jos MERTENS, advocaat te 9000 GENT, Bagattenstraat 124, en Mr. Luc ARNOU, advocaat te 8210 LOPPEM, Dorp De heer Patrick Nico Freddy DE SCHRIJVER, Gent , wonende te 9070 DESTELBERGEN, Lovelddreef 6 Tiende beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Filip DAEM, advocaat te 8560 WEVELGEM, Leiestraat 4, en Mr. BART ADRIAENS, advocaat te 8500 KORTRIJK, Bruggesteenweg 255 bus De heer Philip Remi André BEERNAERT, Assebroek , wonende te 1090 JETTE, Bonaventurestraat 132/A021 Elfde beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Filip DAEM, advocaat te 8560 WEVELGEM, Leiestraat 4, en Mr. Bart ADRIAENS, advocaat te 8500 KORTRIJK, Bruggesteenweg 255 bus De heer Christophe Guy Annie LAMAR, Brugge , wonende te 2360 OUD- TURNHOUT, Lintbekelaan 2 Twaalfde beklaagde Hebbende als raadslieden Mrs. Marcel STORME en Kristiaan VANDENBUSSCHE, advocaten te 9000 Gent, Coupure De heer Thomas Michiel Pieter DENYS, Sint-Joost-ten-Node (overleden) 2

3 14. KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met maatschappelijke zetel te 1130 BRUSSEL, Bourgetlaan 40, KBO Veertiende beklaagde Hebbende als raadslieden Mr. Jozef LIEVENS, advocaat te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 37, en Mr. Raf VERSTRAETEN, advocaat te 1000 BRUSSEL, Louizalaan De heer William Jean François VAN AERDE, Sint-Agatha-Berchem , wonende te 9051 GENT, Kleine Gentstraat 63 Vijftiende beklaagde Hebbende als raadslieden Mrs. Bart SPRIET en Karolien VAN DE MOER, advocaten te 2270 HERENTHOUT, Markt DEXIA BANK BELGIE NV thans geheten BELFIUS BANK NV, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Pachecolaan 44, KBO Zestiende beklaagde Hebbende als raadslieden Mrs. Sébastien RYELANDT, Benoît ALLEMEERSCH en Eline TRITSMANS, advocaten te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 65/2, Mrs. Pascal VANDERVEEREN en Pierre MONVILLE, advocaten te 1000 BRUSSEL, Minimenstraat 41, Mr. René VERSTRINGHE, advocaat te 9000 GENT, Monterreystraat 16 en Mr. Hans RIEDER, advocaat te 9000 GENT, Recollettenlei 39/ De heer Geert Karel Alice DAUWE, Usumbura (Volksrepubliek Congo) , wonende te 8500 KORTRIJK, Hadewijchlaan 22 Zeventiende beklaagde Hebbende als raadslieden Mrs. Peter ENGELS, Annemie GOYVAERTS en Annelies DENECKER, advocaten te 2018 ANTWERPEN, Brusselsestraat De heer Philippe Adhemar Nelly VERMEULEN, Eeklo , wonende te 8300 KNOKKE-HEIST, Zonnelaan 34/0023 Negentiende beklaagde Hebbende als raadslieden Mrs. Marcel STORME en Kristiaan VANDENBUSSCHE, advocaten te 9000 GENT, Coupure De heer Tony Filemon Edmond SNAUWAERT, Eeklo , wonende te GERONA (Spanje), Empuria Brava Norfeu 15b met gekozen woonplaats bij zijn raadsman Mr. Joris MATTIJS, advocaat te 2500 LIER, Donk 54 Twintigste beklaagde Hebbende als raadslieden Mrs. Joris MATTIJS en Liesbeth MEIRENS, advocaten te 2500 LIER, Donk 54 3 Mee in zake: De heer Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, met kantoren te 9000 GENT, Koophandelsplein 23 het Hof van Beroep te Gent 1 e kamer Not.nr. 2007/VR1

4 4 0. INHOUDSOPGAVE I. Voorafgaande beschouwingen 1. Situatieschets opdracht van de curatele 2. Collectieve versus individuele schade vorderingen tegen derden, d.i. andere personen dan de gefailleerde vennootschap zelf 2. Zijn de curatoren gemachtigd om de vorderingen in te stellen zoals deze op dit ogenblik werden geformuleerd nl. het totaal passief van het faillissement en daarnaast het verlies van het maatschappelijk kapitaal? 4. Vorderingen tegen de gefailleerde de strafvordering 5. Vorderingen tegen de gefailleerde de eventuele burgerlijke vorderingen II. Burgerlijke partijstelling van de curatele 1. Vordering op grond van de tenlasteleggingen A B C D E F K 2. Vordering op grond van de tenlasteleggingen G: misbruik van voorkennis door negende beklaagde VANDERHOYDONCK en dertiende beklaagde DENYS 3. Vordering op grond van de tenlasteleggingen H: bezoldiging revisor 4. Vordering op grond van de tenlasteleggingen L: misbruik van vertrouwen door de twintigste beklaagde SNAUWAERT 5. Wat betreft de tenlasteleggingen I J M N III. Verbeurdverklaringen *******************

5 5 I. VOORAFGAANDE BESCHOUWINGEN 1. Situatieschets opdracht van de curatele 1.1. In een procedure waarin veel aandacht besteed wordt aan de burgerlijke vorderingen van de aandeelhouders, mogen evenmin de belangen van een belangrijke andere categorie van personen, die zich naar verwachting niet of in geringe mate zullen manifesteren, veronachtzaamd worden: met name de schuldeisers van de gefailleerde De opdracht en de bevoegdheid van de faillissementscuratele bestaat erin de rechten uit te oefenen die deel uitmaken van het buiten bezit gestelde vermogen op grond van de machten die haar expliciet door de faillissementswet toegekend zijn, dit in het voordeel van de gefailleerde schuldenaar zowel als van de gezamenlijke schuldeisers (GEINGER, H. e.a., Overzicht van rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord ( ), T.P.R., 1996, p. 978, nr. 92). Overwegende dat, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, de gefailleerde krachtens artikel 444 van het Wetboek van Koophandel, het beheer verliest over al zijn goederen en dat beheer wordt toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet bepaalde machten uitoefent in het belang zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van de gefailleerde. (Cass., 16 februari 1995, R.W., , 88). Overwegende dat de algemene opdracht van de curator er met name in bestaat het actief van de gefailleerde te gelde te maken en de gelden van de realisatie van dat actief te verdelen; dat hij, krachtens de vermogensrechtelijke buitenbezitstelling van de gefailleerde, tot realisatie van het actief inzonderheid de rechtsvorderingen uitoefent die de gefailleerde zou kunnen uitoefenen; dat hij vervolgens, conform de artikelen 8, 9, 12, 13 en 14 van de Hypotheekwet, de verdeling moet verrichten met inachtneming van de wettige redenen van voorrang die bepaalde schuldeiser hebben. (Cass., 1 december 1989, R.W., , 1260). ( ) dat, wanneer de curator namens de massa in rechte optreedt, hij de gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uitoefent, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd; dat gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers de rechten zijn die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd wordt. (Cass., 5 december 1997, R.W., , 817 en Cass., 2 maart 1995, R.W., , 538) Reeds bij de hersamenstelling van het buiten bezit gestelde vermogen dient de curatele er, met het oog op de rangregeling, op toe te zien dat het gelijkheidsbeginsel geëerbiedigd kan worden. Dit is niet alleen de gelijkheid onder de diverse categorieën van schuldeisers overeenkomstig de rang die zij innemen, maar ook de gelijkheid onder die categorie van personen die bij een faillissement doorgaans weinig aan bod komen: de aandeelhouders, die zich voor de schulden van de gefailleerde rechtspersoon verbonden hebben ten belope van het maatschappelijk kapitaal dat zij ingebracht hebben en die zij aan het bedrijfsrisico onderworpen hebben. Om die reden komen zij, bij de vereffening en verdeling van het buiten bezit gestelde vermogen in rang nadat alle bevoorrechte en chirografaire schuldeisers voldaan zullen zijn De positie van de curatele in deze strafprocedure dient bijgevolg begrepen te worden in die zin, dat zij ernaar streeft om: in de verhouding tussen schuldeisers en aandeelhouders, het gelijkheidsbeginsel te laten respecteren met inachtneming van de wettelijke redenen van voorrang bovendien binnen elke categorie, dus ook tussen de aandeelhouders onderling, het gelijkheidsbeginsel te laten eerbiedigen.

6 6 2. Collectieve versus individuele schade vorderingen tegen derden, d.i. andere personen dan de gefailleerde vennootschap zelf 2.1. Enkel de curator kan vanwege de bestuurders van een failliet verklaarde vennootschap vergoeding vorderen van de collectieve schade, d.i. de toename van het passief of de vermindering van het actief voortvloeiend uit enige fout gepleegd door een derde. Het is inderdaad zo dat een individuele schuldeiser geen vergoeding van deze collectieve schade kan eisen, ook niet van zijn aandeel in deze collectieve schade (Cass., 5 december 1997, T.B.H., 1998, 523, concl. adv. gen. SPREUTELS, J. ( Sepp arrest); Cass., 12 februari 1981, Pas., 1981, I, 640, concl. adv.-gen. DECLERCQ, R. ( Unac arrest); VANANROYE, J., Vorderingsrechten van curator en van individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde, T.R.V., 1998, 278). Dezelfde regel verklaart waarom aandeelhouders in een vennootschap in de regel géén zelfstandig vorderingsrecht hebben voor de waardevermindering van hun aandeel ten gevolge van schade aan het vennootschapsvermogen (DIRIX, E., Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, 100; VANANROYE, J., Individuele schuldeiser en bestuursaansprakelijkheid, in BRAECKMANS, H. e.a., Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 270, nr. 8) Daartegenover staat dat, van zijn kant, de individuele schuldeiser, hangende het faillissement, nog steeds kan optreden tegen de foutief handelende dan wel nalatige bestuurders of andere derden in de mate dat de schade in zijn patrimonium en niet in dat van de vennootschap geleden is, m.a.w. voor zover het gaat om individuele schade, dit is andere schade dan diegene die reflecteert op alle schuldeisers wegens een waardevermindering van het vermogen van hun schuldenaar. Voor de rechten van de individuele schuldeisers kan de curatele niet optreden (Cass., 2 maart 1995, T.B.H., 1995, 569; Cass., 12 februari 1981, B.R.H., 1981, 154). Voorbeelden van dergelijke individuele schade vindt men bv. in GEINGER, H. e.a., Overzicht van rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord , T.P.R., 1996, p. 1036, nr. 150: Aansprakelijkheidsvorderingen die, in beginsel, door de (individuele) schuldeisers op grond van artikel 1382 B.W. kunnen worden ingesteld wegens bestuursfouten steunen o.m. op: - fouten die betrekking hebben op het sluiten van contracten met de wetenschap dat de vennootschappen nimmer de eruit voortvloeiende verbintenissen zal kunnen naleven (Luik, 3 februari 1992, R.P.S., 1992, 127); - het aankopen van grondstoffen wanneer de bestuurders wisten of behoorden te weten dat de vennootschap had opgehouden te betalen (Rb. Turnhout, 26 maart 1990, Turnh.Rechtsl., 1991, 111) Naar analogie hiermee kan, naar de opvatting van de curatele, eveneens het voorwerp van individuele schade uitmaken: de aandeelhouder die zich heeft laten verleiden tot het aanschaffen van aandelen in de thans gefailleerde vennootschap op grond van een valse voorstelling van zaken Dat de aanspraak van een schuldeiser/aandeelhouder voor individuele schade aldus dezelfde oorsprong kent als de vordering van de curator, kan op zich geen bezwaar zijn tegen een individueel vorderingsrecht. Wel dient erover gewaakt te worden dat de aansprakelijk gestelde derden nooit méér moeten betalen dan de schade die ze veroorzaakt hebben (VANANROYE, J., Individuele schuldeiser en bestuursaansprakelijkheid, o.c., 269, nr. 7). Doorgaans doet deze problematiek zich voor in het geval van de onrechtmatige voortzetting van een reddeloos verloren activiteit 1 : als gevolg daarvan vermindert het onderpand voor de massa van schuldeisers, met collectieve schade tot gevolg. Daarnaast beschikken de schuldeisers wiens vordering is ontstaan na de zgn. peildatum, eveneens over een individuele vordering tegenover de aansprakelijke derden: het ontstaan van hun vordering zelf is hun individuele schade. 1 niet deze maar, zoals verder in deze besluiten uiteengezet zal worden, een vergelijkbare situatie, doet zich hier voor

7 Aangezien deze schuldeisers met een individueel vorderingsrecht echter, via hun schuldvordering lastens de boedel, mee profiteren van de vordering van de curatele, overlappen beide schade- vormen elkaar en dient te worden vermeden dat tweemaal dezelfde schade vergoed wordt Klassiek en terecht wordt hieruit het gevolg getrokken dat met het toekennen van een schadevergoeding aan de individuele schuldeisers gewacht dient te worden tot het faillissement afgesloten is, tenzij reeds zou vast staan dat zij niets meer uit het faillissement kunnen verwachten (VANANROYE, J., Individuele schuldeiser en bestuursaansprakelijkheid, o.c., 271, nr. 9): hun burgerlijke vordering tegen de aansprakelijke derden dient aldus, in afwachting van de verdeling van de activa van de gefailleerde bij de afsluiting van het faillissement, beperkt te worden tot 1,00 provisioneel Hetzelfde geldt in beginsel voor de individuele aandeelhouders, tenminste ten belope van hun fractiewaarde in de nominale waarde van het maatschappelijk kapitaal (DIRIX, E., Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, 100; VANANROYE, J., Individuele schuldeiser en bestuursaansprakelijkheid, in BRAECKMANS, H. e.a., Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 270, nr. 8): uit dien hoofde kan hen hoogstens en voorlopig slechts 1,00 provisioneel toegekend worden. Wat deze fractiewaarde betreft, stelt zich trouwens de vraag of er in hoofde van de individuele aandeelhouders sprake kan zijn van schade tout court, nu zij zonder onderscheid de keuze gemaakt hebben dit vermogen aan het bedrijfsrisico te onderwerpen. Inzoverre de individuele aandeelhouder echter aantoont voor zijn aandelen méér betaald te hebben dan de fractiewaarde van zijn aandeel in de nominale waarde van het maatschappelijk kapitaal, dient dit naar de opvatting van de curatele per definitie als individuele schade aanzien te worden, waarvoor hen onmiddellijk een individuele schadevergoeding toegekend kan worden. Dit laatste evenwel onder het voorbehoud dat de individuele aandeelhouders hun vordering beperken tot de aansprakelijke derden en geen vordering stellen lastens de gefailleerde vennootschap zelf: in dat geval riskeren zij immers te promoveren van (achtergestelde) aandeelhouders tot (gewone) schuldeisers en geldt voor hen wat hierboven onder randnr. 2.4 uiteengezet werd Zijn de curatoren gemachtigd om de vorderingen in te stellen zoals deze op dit ogenblik werden geformuleerd nl. het totaal passief van het faillissement en daarnaast het verlies van het maatschappelijk kapitaal? 3.1. In feite werd het antwoord hierboven reeds gegeven: ja, mits hun vordering de vergoeding beoogt van collectieve schade, geleden door het buiten bezit gestelde vermogen Concluanten verwijzen naar een arrest van het Hof van Cassatie dd van de 1ste kamer van het Hof in de zaak Bank Brussel Lambert tegen Immo Busschaert en consorten. In de motivering van het arrest werd de taak van de curatoren als volgt omschreven : De curatoren stellen terecht dat een gemeenschappelijk gepleegde fout de hoofdelijke aansprakelijkheid meebrengt van de verschillende personen die wetens hebben bijgedragen tot het ontstaan van het schadeverwekkend feit zodat elk van hen voor het geheel van de schade instaat. De schade die de boedel van het faillissement van T.B. heeft geleden is niet alleen de verhoging van het passief maar ook de vermindering van het actief. Mochten T.B. en de diverse vennootschappen, waaronder de NV Immo Busschaert de hun toevertrouwde gelden niet hebben afgewend van het vooropgestelde doel (met name een vlot opvraagbare belegging) dan zouden die gelden ook aanwezig zijn geweest in de boedel, minstens zouden er voor mindere bedragen aan schuldvorderingen zijn geweest. In de mate dat de boedel van het faillissement T.B. schade leed, kunnen de curatoren deze schade ook verhalen op de NV Immo Busschaert. Hierbij treden de curatoren niet op als vertegenwoordigers van T.B., maar wel voor de boedel die schade heeft geleden, zodat het adagium nemo auditur overigens facultatief toe te passen door de Rechter, hier niet van toepassing is ( )

8 3.3. Aldus resumerend heeft het Hof in verband met de opdracht van de curator het volgende beslist: Overwegende dat de algemene opdracht van de curator erin bestaat de activa ten gelde te maken en het provenu te verdelen; Dat, wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uitoefent; Dat de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers de rechten zijn die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt verminderd ( ) 3.4. In die korte zinnen heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat in de huidige procedure de curatoren precies gedaan hebben wat van hen wordt verwacht en niet buiten hun taak zijn getreden. Het is dan ook duidelijk dat het argument van de beklaagde WILLAERT, als zouden de curatoren zich het adagium nemo auditur moeten laten tegenwerpen, niet gevolgd kan worden. Dit is des te meer duidelijk sedert de gefailleerde voor geen enkele van de tenlasteleggingen waarvoor zij vervolgd werd, veroordeeld is Evenmin correct is het argument van diezelfde beklaagde als zou uit art. 530 W.Venn. volgen dat de burgerlijke partijstelling van de curatele onontvankelijk zou zijn in de mate dat de vorderingen van de overige burgerlijke partijen de vordering van de curatele overlappen. Noch de verschillende burgerlijke partijen noch de curatele stellen voor dit Hof immers een vordering ex art. 530 W.Venn. de zgn. action en comblement du passif maar stellen de op de artikelen B.W. gefundeerde eis tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de misdrijven die het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen. De vordering ex art. 530 W.Venn. kan slechts voor de Rechtbank van Koophandel ingesteld worden (art. 574, 1 Ger.W.) en niet tegen om het even wie maar enkel tegen bestuurders en/of gewezen bestuurders in feite of in rechte wat zekerlijk niet het geval is voor alle beklaagden wegens feiten in die hoedanigheid gepleegd Niet zonder verbazing heeft de curatele kennis genomen van p van de besluiten voor de burgerlijke partijen die zich laten bijstaan door DEMINOR. Zo menen dezen in de nota burgerlijke partijstelling van de curatele dd te kunnen lezen dat zij vergoeding zou vorderen van de collectieve schade van de schuldeisers en van de aandeelhouders (p. 197 van de bewuste besluiten). Zulks is geenszins het geval. De curatele vordert de vergoeding van de collectieve schade die geleden wordt door het buiten bezit gestelde vermogen. Dit niet alleen de ten gevolge van de feiten opgebouwde schuldenberg maar ook het nominaal maatschappelijk kapitaal ten bedrage van ,56 dat als gevolg daarvan teloor gegaan is. Men kan bezwaarlijk ontkennen dat het nominaal maatschappelijk kapitaal dat duidelijk te onderscheiden is van de prijs die door de individuele aandeelhouder op de beurs betaald werd tot de werkingsmiddelen van de thans gefailleerde vennootschap behoren, zodat het verlies daarvan per definitie het buiten bezit gestelde vermogen aangaat, m.a.w.: collectieve schade uitmaakt Even verwonderlijk is de argumentatie op p.199 van diezelfde besluiten, waar gesteld wordt dat de curatele per schuldeiser het causaal verband met de schade (zal) dienen aan te tonen. Het hoeft weinig betoog dat collectieve schade d.i. de toename van het actief en/of de vermindering van het passief ontstaan ten gevolge van de feiten iets geheel anders is dan de som van alle door de individuele schuldeisers geleden schade. De curatele hoeft dan ook geenszins aan te tonen welke schade elke individuele schuldeiser geleden heeft als gevolg van de feiten, meer nog: met de individuele schade, eigen aan elke afzonderlijke schuldeiser, heeft zij geen uitstaans! En hoe de desgevallend door de curatele geïnde schade verdeeld moet worden, zal het voorwerp uitmaken van de in artikel 79 van de Faillissementswet bedoelde afrekeningsvergadering maar heeft geen enkel uitstaans met het bewijs en/of de omvang van de schade. 8

9 3.8. Tenslotte dient men zich ook ernstig vragen te stellen bij de door dezelfde partijen naar voren geschoven stelling als zou er een einde aan de taak van de curator komen van zodra iedere schuldeiser voldaan is stelling die overigens geen enkele steun vindt in de door de bewuste partijen aangehaalde rechtsleer (p van de aangehaalde besluiten). In eerste instantie zien de bewuste partijen over het hoofd dat elke aandeelhouder die zich tegen de gefailleerde burgerlijke partij stelt, beoogt zichzelf te promoveren van achtergestelde aandeelhouder tot chirografaire schuldeiser en als dusdanig, bij welslagen van zijn vordering, wel degelijk tot de massa van schuldeisers gaat behoren; net om die reden kan aan deze categorie van burgerlijke partijen hic et nunc slechts 1,00 provisioneel toegekend worden en is ook de vordering tot schadevergoeding die door de curatele gesteld wordt, provisioneel (zie randnrs. 2.3 en 2.4 van de nota burgerlijke partijstelling van de curatele). Maar bovenal is de bewuste stellingname volledig verkeerd vanuit theoretisch standpunt. De stelling die door de aandeelhouders, die zich door DEMINOR laten bijstaan, voorgehouden wordt, is immers manifest in strijd met de bepalingen van artikel 16, eerste lid van de Faillissementswet, dat luidt als volgt: Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over al zijn goederen 2, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt ( ) en dus geenszins een onderscheid maakt tussen de activa net voldoende om alle schulden te voldoen en het deel van de activa dat het totale passief overschrijdt. Het beginsel van de algehele buitenbezitstelling lijdt, onder voorbehoud van de toepassing van de Europese Insolventieverordering 3 wanneer deze leidt tot de opening van een zgn. secundaire procedure slechts uitzondering in de gevallen opgesomd in het tweede t/m vierde lid van art. 16 van de Faillissementswet. 4 Vgl. Cass., 23 april 2010, T.B.H., 2010, 664: «En vertu de l article 16, 1 er alinéa, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le failli est, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, dessaisi de plein droit de l administration de tous ses biens et tous paiements, opérations et actes faits par le failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.» of vrij vertaald : Op grond van artikel 16, 1 ste lid, Faill.W. verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over al zijn goederen te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring en alle betalingen verrichtingen en handelingen van de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis zijn niet tegenstelbaar aan de boedel. Vgl. Cass., 6 maart 2009, T.B.H., 2010, 624: 1. Het te dezen toepasselijk artikel 444 van het Wetboek van Koophandel, bepaalt dat te rekenen van het vonnis van faillietverklaring de gefailleerde van rechtswege het beheer verliest over al zijn goederen, alsmede over de goederen die hij gedurende het faillissement mocht verkrijgen. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde, gedaan na het vonnis, zijn rechtens nietig. 2. De buitenbezitstelling van de gefailleerde is een maatregel die tot doel heeft de schuldeisers te beschermen door hen de waarborg te bieden dat het patrimonium van de gefailleerde niet zal worden aangetast, te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis van faillietverklaring wordt uitgesproken. Het verlies van het beheer zoals bepaald in artikel 444, is absoluut en algemeen Het is dus best denkbaar is en komt in de praktijk trouwens ook, zij het niet frequent, voor dat op het ogenblik van de sluiting van het faillissement, het gerealiseerde actief groter blijkt te zijn dan het totale passief. Dit vloeit logisch voort uit het feit dat de faillissementsvoorwaarden, m.n. als handelaar in staking van betaling zijn en wiens krediet geschokt is, beoordeeld worden op de dag van de 2 eigen beklmetoning 3 Vo.(EG) nr. 1346/2000 van 29 mei De goederen bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3 van dat artikel, worden uit het actief van het faillissement gesloten en blijven onder het beheer en ter beschikking van de gefailleerde. Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten, de bedragen, sommen en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring voor zover zij krachtens de artikelen 1409 tot en met 1412 van het Gerechtelijk Wetboek of krachtens bijzondere wetten niet voor beslag vatbaar zijn. Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten, de vergoeding voor schade die aan de persoon is verbonden en die aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige daad. 9

10 uitspraak over de vordering tot faillietverklaring; op dat ogenblik is het best mogelijk dat de schuldenaar beschikt over niet (onmiddellijk) realiseerbare en/of niet gerede activa, die niet kunnen dienen als onderpand voor een financiering welke zou toelaten om de opeisbare schulden te voldoen. Typevoorbeeld: het arrest van de zevende kamer bis van dit Hof dd in de zaak 2003/AR/1480 (L&H HOLDING NV/KBC BANK NV en curator L&H HOLDING NV), waarin het Hof, volledig terecht, geoordeeld heeft dat de aanspraken van de bewuste vennootschap op USD Parvest effecten en op een eventuele schadevergoeding ten laste van KPMG er niet aan in de weg staat dat de faillissementsvoorwaarden verenigd zijn. Wanneer lopende de faillissementsprocedure deze activa alsnog gerealiseerd worden, kan het resultaat hiervan inderdaad zijn dat bij de afsluiting van het faillissement, de activa de passiva overtreffen. De curator moet immers de -alle- schuldvorderingen van de gefailleerde innen; geen enkele wettekst verplicht hem noch laat hem toe met die wettelijke opdracht te stoppen wanneer alle schuldeisers voldaan zijn. Anders dan door de aandeelhouders, die zich door DEMINOR laten bijstaan, voorgehouden wordt, vloeit hieruit geenszins voort dat de curatele niet bevoegd zou zijn deze activa te gelde te maken, maar wel dat het resterende actief na vereffening van alle passiva, aan de gefailleerde (lees, in geval deze laatste een rechtspersoon is: uiteindelijk aan de aandeelhouders) teruggegeven dient te worden Voor zover de rol van de curatoren door een aantal beklaagden en burgerlijke partijen, op het vlak van hun mogelijkheden om een dergelijke vordering te stellen, bekritiseerd werd, is hierboven een afdoende antwoord gegeven Vorderingen tegen de gefailleerde de strafvordering Deze werden reeds definitief beoordeeld in het arrest van Uw Zetel dd Vorderingen tegen de gefailleerde de burgerlijke vorderingen Nu in hoofde van de gefailleerde geen enkele tenlastelegging weerhouden geweest is, verzoeken concluanten q.q. dat Uw Hof zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van deze vorderingen. II. BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN DE CURATELE 1. Vordering op grond van de tenlasteleggingen A B C D E F K 1.1. Dit betreft de volgende tenlasteleggingen: A. valsheid in de jaarrekeningen + gebruik ervan B. valsheid in de filings, in licentie-overeenkomsten, in andere overeenkomsten, in oprichtingsakten van vennootschappen, in verklaringen van de revisor, in bevestigingsbrieven van het management + gebruik ervan C. emissiebedrog D. koersmanipulatie E. technische inbreuken jaarrekeningen F. attestaties door revisor

11 11 K. verhinderen van verificaties door de revisor De feiten zijn naar voldoening van recht bewezen verklaard aan de hand van het strafdossier De curatele heeft zich burgerlijke partij tegen alle vervolgde beklaagden met uitzondering van de achttiende, zijnde de gefailleerde zelf, en maakt hieronder thans een onderscheid tussen: enerzijds de beklaagden tegen wie geen enkele veroordeling voor de voormelde tenlasteleggingen weerhouden werd o zesde beklaagde CAUWELIER o zevende beklaagde VANDENDRIESSCHE o achtste beklaagde DE PAUW o negende beklaagde VANDERHOYDONCK o tiende beklaagde DE SCHRIJVER o elfde beklaagde BEERNAERT o twaalfde beklaagde LAMAR o veertiende beklaagde KPMG o zestiende beklaagde DEXIA BANK, thans geheten BELFIUS BANK o zeventiende beklaagde DAUWE o negentiende beklaagde VERMEULEN anderzijds de beklaagden in wiens hoofde deze tenlastelegging of een deel ervan, bewezen verklaard werden: o eerste beklaagde LERNOUT o tweede beklaagde HAUSPIE o derde beklaagde WILLAERT o vierde beklaagde BASTIAENS o vijfde beklaagde DAMMEKENS o dertiende beklaagde DENYS o vijftiende beklaagde VAN AERDE o negentiende beklaagde SNAUWAERT Wat de eerst vermelde categorie betreft, dient de curatele er rekening mee te houden dat tegen het arrest dd mogelijk cassatieberoep ingesteld zal worden en dat zij dit cassatieberoep mogelijk zal volgen. Om die reden is het niet opportuun om te verzaken aan elke vordering ten aanzien van deze categorie. De curatele beperkt haar vordering ten aanzien van elk van deze (gewezen) beklaagden tot 1,00 provisioneel, met verzoek aan Uw Zetel om de zaak voor het overige aan te houden in afwachting van de definitieve begroting van de eis Wat nu betreft de tweede vermelde categorie van beklaagden: Als gevolg van het geheel van deze feiten werd de thans gefailleerde vennootschap gebracht in een toestand waarin haar economische situatie en vooruitzichten véél en véél gunstiger voorgesteld werd dan deze in werkelijkheid was, als gevolg waarvan zij verbintenissen aangegaan heeft die haar draagkracht ver te boven gingen, in die mate dat: zij in staking van betaling gegaan is het geheel van haar activa niet langer volstaat om de gecontracteerde schulden te voldoen haar maatschappelijk kapitaal verloren gegaan is. Deze schade kan provisioneel begroot worden op een bedrag van: het volledige passief van het faillissement (provisioneel overtuigingsstuk 1): ,82

12 12 het volledige nominaal maatschappelijk kapitaal (overtuigingsstuk 2): ,56 te verminderen met het gerealiseerd netto-actief van de boedel, volgens samenvattend overzicht (overtuigingsstuk 3): ,97 te verminderen met de betalingen, door de Amerikaanse boedel verrichtten voordele van de schuldeisers in de Belgische faillissementsprocedure (overtuigingsstukken 4 t/m 6): ,04 totaal (provisioneel): , Gezien de eventuele incidenties van deze eis op de vorderingen van de andere burgerlijke partijen, individuele schuldeisers en/of aandeelhouders, acht de curatele het aangewezen dat deze vordering reeds in de huidige stand van de procedure geformuleerd wordt ten belope van het voormelde, provisioneel begrote bedrag De schade kan in de huidige stand van zaken nog niet definitief begroot worden, aangezien: nog niet alle ingediende schuldvorderingen definitief opgenomen werden in het passief van het faillissement zich ten gevolge van de huidige strafprocedure nog nieuwe schuldeisers hetzij schuldeisers van de gefailleerde, hetzij aandeelhouders die zich burgerlijke partij stellen tegen de gefailleerde kunnen aandienen De aansprakelijkheid van de beklaagden is hetzij hoofdelijk 5 hetzij in solidum, vermits het dan gaat om een enkele schade die haar oorzaak vindt in de onderscheiden fouten van de verschillende daders en elke fout nodig was om de schade te veroorzaken (VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, II, Leuven, Acco, 1983, ) Betreft het oorzakelijk verband tussen de tenlasteleggingen en de door de curatele aangevoerde schade Dit is drievoudig aanwezig: I. ten gevolge van het opblazen van de omzetcijfers werden door de gefailleerde verbintenissen aangegaan en werden derden aangemoedigd om met haar te contracteren die haar reële financiële draagkracht vér te boven gingen (typevoorbeeld: het wentelkrediet verleend door het bankenconsortium op 2 mei 2000) II. op basis van diezelfde, gevleide en vervalste cijfers werden overnames gedaan die grotendeels in aandelen LHSP betaald werden, met als gevolg gigantische schadeclaims die de reële financiële draagkracht van de huidige gefaillerde LHSP vér te boven gingen (typevoorbeeld: de schadeclaims van James & Janet BAKER en van STONINGTON) III. de daaruit voortvloeiende financiële problemen hebben, zowel tijdens het concordaat als na faillissement, geleid tot een gedwongen vereffening van de activa van LHSP in extreem ongunstige omstandigheden en in disgoing concern, met alle gevolgen vandien voor de behaalde verkoopprijzen ******************* I. In Lernout en Hauspie is de bal definitief aan het rollen gegaan op 27 november 2000 toen door KBC Bank NV, voor rekening van het bankenconsortium, de doorlopende kredietfaciliteit, overeenkomst van 2 mei 2000 werd opgezegd. 5 binnen het toepassingsgeval van art. 50, eerste lid Sw. en in de mate dat er sprake is van een gemeenschappelijke fout, d.i. de fout waarbij verscheidene personen tot het ontstaan van het schadeverwekkend feit wetens hebben samengewerkt

13 Het schrijven der opzeg dat integraal in de debatten alhier wordt gebracht en waaruit de belangrijkste passages worden gelicht, zal voldoende duidelijk maken dat wanneer het verloop van de diverse procedures nadien wordt gevolgd dit de aanleiding en de oorzaak is geweest om het faillissement uiteindelijk uit te spreken. Bovendien is in dit schrijven verwezen naar allerlei praktijken die in casu duidelijker zijn geworden naar aanleiding van het strafonderzoek en die verband houden met de diverse betichtingen ten overstaan van de diverse beklaagden. Het schrijven van 27 november 2000 door KBC Bank NV, voor rekening van het bankenconsortium, gericht aan Lernout & Hauspie Speech Products NV ter attentie van de Heer Pieper, voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Duerden en de Heer Skrzypczak, Flanders Language Valley, 50, 8900 Ieper, luidde als volgt : Via de overeenkomst van 2 mei 2000 werd een doorlopende kredietfaciliteit toegekend aan uw bedrijf voor een bedrag van USD. Deze kredietfaciliteit werd u toegekend o.a. op basis van de gereviseerde geconsolideerde rekening voor het jaar 1998, de gereviseerde geconsolideerde rekening voor het eerste semester van 1999 en de niet-gereviseerde geconsolideerde rekening voor het jaar Ondertussen is gebleken dat de cijfers op basis waarvan deze kredietfaciliteit werd toegekend niet correct waren, zoals door u bevestigd werd tijdens de bankiersontmoeting van 9 november Verder meldde u ons dat de rekeningen voor 1998, 1999 en voor het eerste semester van 2000 zullen herwerkt worden. Als gevolg van deze informatie besloten de beursautoriteiten van zowel Nasdaq als Easdaq op 9 november 2000 om de handel in de aandelen van uw bedrijf te schrappen. Uit de aangifte van KPMG bij de Securities and Exchange Commission op 15 november 2000 blijkt dat KPMG deze commissie meldde dat de certificatie van de financiële aangiften voor diezelfde jaren niet langer betrouwbaar is. In brieven van 27 september en 13 oktober vroegen de banken informatie over: 1. de waarborg die door Dictaphone Corporation werd uitgegeven 2. de geplande kapitaalsverhoging 3. de financiële situatie van LHSP 4. de obligaties die uitgegeven werden door Dictaphone Corporation 5. het vrijgeven van retentierechten door Dictaphone Corporation 6. een overzicht van de inkomsten/uitgaven/verkoop LHSP. De informatie die de banken nadien ontvingen bleek onvolledig en onjuist te zijn. Verder vertoonden die gegevens een steeds negatievere trend. Bovendien ligt de cashbehoefte aanzienlijk hoger dan op verschillende opeenvolgende gelegenheden werd meegedeeld. In een brief van 31 oktober 2000 werd u op de hoogte gebracht van het feit dat de banken van mening zijn dat uw bedrijf in gebreke blijft ten opzichte van verschillende artikelen van de overeenkomst, hetgeen de banken in staat stelde om de lening te versnellen. In een brief van 17 november 2000 werd u gevraagd de banken uw mening mede te delen over het bestaan van dergelijke voorvallen van verzuim, en met mogelijke bijkomende informatie daarover, ten laatste tegen maandag 20 november Vermits de antwoorden die u per fax gaf op 19 november 2000 volledig onbevredigend waren, hebben de banken bevestigd in een schrijven van 20 november dat in hun opvatting de voorvallen van verzuim vastgesteld zijn. Tijdens de bankiersontmoeting van 22 november 2000 gaven de nieuwe CEO en CFO van uw bedrijf ons de volgende informatie: - hoewel tijdens een eerdere ontmoeting beweerd werd dan een bedrag van 104 miljoen USD van een totaal van 131 miljoen USD beschikbaar was op rekeningen in Korea, werd nu verklaard dat er in Korea helemaal geen beschikbare of vrij overdraagbare middelen zijn. - de dagelijkse uitgaande cashstroom is aanzienlijk groter dan de dagelijks binnenkomende cashstroom - er werden onregelmatigheden en mogelijks fraude begaan en gepleegd - drie belangrijke leden van de Raad van Bestuur namen ontslag uit hun positie - er is meer tijd en geld nodig om een plan voor de herstructurering op te stellen. Uit de informatie die in de pers verscheen blijkt dat de operationele situatie van LHSP en Dictaphone in het bijzonder meer dan verwacht verslechterde en dat het bedrijf het vertrouwen van de klanten verloren heeft. 13

14 Wij verwijzen naar ons faxbericht van 23 november 2000 en uw antwoord van 24 november Uw antwoord voldoet niet aan de voorwaarden die gesteld werden in onze fax van 23 november Verder zijn we het zeer oneens met bepaalde punten die in uw brief worden aangehaald. Eerst en vooral willen we bevestigen dat alle orders tot betaling die door de banken ontvangen werden voor het afsluiten op vrijdag 24 november 2000 ten laatste deze ochtend, 27 november 2000, uitgevoerd werden of zullen worden. Verder merken we op dat u toegeeft dat de bedrijfsplannen die besproken werden tijdens de ontmoeting met de bankiers op 9 november 2000 negatief beïnvloed zullen worden door de gebeurtenissen en omstandigheden die recent openbaar gemaakt werden. Met betrekking tot de geplande verkoop van bepaalde zakelijke afdelingen is het voorstel voor een MBO door het Mendez-management enkel gebaseerd op een niet-bindende intentieverklaring, waarvan geen kopie werd geleverd. Met betrekking tot de verkoop van de faciliteit in Melbourne schat u nu dat de opbrengsten van die verkoop tussen de 18 en 22 miljoen USD zou schommelen, hoewel u ons in een eerdere intentieverklaring een bedrag van 32 miljoen USD meldde. In ieder geval zou de voorgestelde verkoop van de activa niet voldoende zijn om uw verplichtingen in het kader van onze overeenkomst te kunnen nakomen. Verder zijn er geen aanwijzingen dat een herstructurering van de resterende activiteiten, die zelfs nog niet gestart werd, een redelijke kans op slagen zou hebben, in het bijzonder met het oog op het feit dat het plan de verkoop met zich zou meebrengen met de vermeende cash-genererende activiteiten van Mendez. Tenslotte bevestigde u dat de toekomstige cashbehoefte van uw bedrijf groter zal zijn dan 12 miljoen USD en dat u momenteel niet in staat bent deze behoefte exact aan te geven. Gisteren gaf u evenwel toe dat uw bedrijf, ondanks een plan voor herstructurering, tijdens de volgende 3 tot 5 kwartalen een cash drain zou ondergaan. Hoewel u tijdens de vergadering van 22 november 2000 had aangegeven dat u 30 dagen zou nodig hebben om een plan voor herfinanciering en herstructurering op te stellen, geeft u nu toe dat u geen controle heeft over de timing. Uit het bovenstaande moeten we besluiten dat u niet binnen de nabije toekomst en met een redelijke kans op slagen in staat zult zijn een herstructureringsplan voor te leggen. Daarom melden wij, als Agenten, u krachtens de unanieme beslissing van alle Banken hierbij formeel de versnelling van de Leningen in het kader van zowel Schijf A als Schijf B op basis van de volgende Voorvallen van Verzuim : (1) Artikel : Schending van de verklaring van artikel 10.3 (class actions lopend in de VS, de Belgische autoriteiten startten een onderzoek tegen het bedrijf met betrekking tot vermeende valsheid in geschrifte en schending van de boekhoudkundige wetgeving); (2) Artikel : niet-naleven van de afspraken vermeld in artikel 11.3 (niet-overhandigen van alle gegevens zoals gevraagd in onze faxberichten dd. 27 september 2000, 13 oktober 2000, 31 oktober 2000 en 17 november 2000 binnen de 10 Werkdagen) en 11.4 (kennisgeving van Voorval van Verzuim of Mogelijk Voorval van Verzuim) van de Overeenkomst; (3) Artikel : het voorvallen van gebeurtenissen met een Belangrijk Negatief Effect : De Overeenkomst definieert Belangrijk Negatief Effect als volgt : het effect van voorvallen of omstandigheden die in de redelijke opvatting van de Meerderheidsbanken na overleg met de Ontlener (i) een belangrijk en langdurig negatief effect kunnen hebben op de geconsolideerde en/of nietgeconsolideerde financiële positie (in termen van solvabiliteit of van liquiditeit), de activiteiten of de zaken van de Ontlener, of (ii) een negatief impact zou hebben op de mogelijkheid van de Ontlener om zijn betalingsverplichtingen in het kader van deze Overeenkomst na te komen. Hierbij verklaren wij formeel dat de volgende voorvallen en omstandigheden een Belangrijk Negatief Effect hebben binnen de betekenis van deze definitie : - het bedrijf gaf in het openbaar toe dat de gereviseerde financiële aangiften van het bedrijf voor de jaren 1998, 1999 en de financiële aangiften voor de eerste helft van 2000 herwerkt zullen worden.bovendien gaf het auditcomité van de Raad van bestuur toe dat het feiten geïdentificeerd heeft die waarschijnlijk verborgen werden gehouden voor de revisoren. Uit informatie die u leverde en uit persrapporten blijkt zelfs dat er fraude in het spel kan zijn; - het feit dat het bedrijf in de zeer nabije toekomst liquiditeitsproblemen zal hebben werd bevestigd door de aankondiging tijdens de vergadering van 17 november 2000 van de verdere daling van het geplande inkomen met 10% in vergelijking met het financiële plan dat aan de Banken werd voorgesteld tijdens de 14

15 vergadering van 9 november 2000, de negatieve vooruitzichten voor Dictaphone Corporation zoals aangegeven in het document 10-Q van 21 november 2000 en verdere informatie die geleverd werd tijdens de vergadering van 22 november 2000, in het bijzonder met betrekking tot de afwezigheid van vrij beschikbare of vrij overdraagbare middelen in Korea; - de bevestiging door het bedrijf dat de financiële aangiften voor de voorafgaande jaren niet langer als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, hetgeen leidde tot de opschorting van de verhandeling van de aandelen op zowel Nasdaq als Easdaq. Dat zet de mogelijkheid van het herfinancieren van de kredietfaciliteit op de kapitaalmarkten op het spel; - er is een toenemend aantal rechtszaken en mogelijke rechtszaken tegen het bedrijf; - deze feiten en omstandigheden rond de ontslagneming uit de Raad van Bestuur door P. Hauspie, G. Bastiaens en N. Willaert zorgden ervoor dat de investeerders en klanten hun vertrouwen in het bedrijf zijn kwijtgeraakt. Daarom, en in overeenstemming met artikel 12.2 van de Overeenkomst, worden de Leningen onder zowel Schijf A als Schijf B onmiddellijk vervallen en betaalbaar, samen met alle intresten die daarop ontstaan zijn en alle andere bedragen die in het kader daarvan betaalbaar zijn. Wij behouden al onze rechten om de verschuldigde bedragen te innen maar we zijn bereid een terugbetalingsplan te bespreken. Wij verwachten uw voorstel daaromtrent ten laatste op vrijdag 1 december 2000 voor het einde van de kantooruren. Tot daar de brief die te veel betekende voor L & H om nog als kredietwaardig door te kunnen gaan. Vanaf dan is de liquidatie van het bedrijf begonnen en werd een gerechtelijk akkoord aangevraagd. De voorzichtigheid waarmee de Rechtbank van Koophandel te Ieper aanvankelijk te werk ging, is dan, net voor deze het faillissement uitsprak, teruggefloten door het Hof van Beroep te Gent. Het eerste vonnis in de procedure concordaat is tussengekomen op 5 januari 2001 voor de Rechtbank van Koophandel te Ieper, waarbij de voorlopige opschorting werd toegestaan. Bij vonnis van 20 juni 2001 werd de voorlopige schorsing ambtshalve verlengd tot 30 september 2001 en bij vonnis van 21 september 2001 van dezelfde rechtbank werd de definitieve opschorting aan LHSP toegestaan onder zekere voorwaarden voor een periode tot 21 juni Dit laatste is evenwel niet doorgegaan, gezien bij arrest van 18 oktober 2001 van het Hof van Beroep te Gent, het hoger beroep ingesteld door LHSP tegen de opgelegde voorwaarden, het vonnis van 21 september 2001 teniet heeft gedaan, waar het de definitieve opschorting had toegestaan onder voorwaarden en werd de definitieve opschorting van betaling niet toegestaan. Het faillissement werd uitgesproken op 24 oktober 2001, hetzij enkele dagen later! Zoals boven gesteld is de bal definitief gaan rollen door het opzeggen van het krediet door KBC BANK, voor rekening van het bankenconsortium. De redenen hiertoe zeer uitvoerig en in extenso aangehaald, zijn in oorzakelijk verband te brengen met de diverse tenlasteleggingen. Als gevolg van de opzeg van die kredieten hebben KBC Bank en Artesia Banking Corporation (en in mindere mate Fortis Bank) trouwens belangrijke tegoeden die LHSP op rekeningen had staan geblokkeerd en gecompenseerd met hun openstaande vordering voortspruitend uit het wentelkrediet van 2 mei Hieronder volgt een beknopte ontleding der tenlasteleggingen : Alles in verband met de jaarrekeningen en de vervalsing ervan wordt gespreid over alle beklaagden met uitzondering van de twaalfde beklaagde. De afzonderlijke betichtingen voor het opnemen van fictieve omzet in de jaarrekening van 1999, betreft immers alle beklaagden (zie blz. 14 der daging van het O.M.). Het Openbaar Ministerie heeft voldoende gepreciseerd welk aandeel elk der beklaagden heeft in het finaal verwerken der fictieve omzet in deze jaarrekeningen. Er zijn eveneens de tenlasteleggingen ten laste van een aantal beklaagden wegens het niet boeken van waardeverminderingen in de resultatenrekening en het hiermee vervalsen der geconsolideerde jaarrekening van Iedereen behalve de zevende beklaagde is vervolgd voor valsheid in geschriften en het gebruik ervan. 15

16 Dergelijk verspreide praktijk van het plegen en gebruiken van strafbare valsheid in geschriften is precies wat bij de KBC BANK, voor rekening van het bankenconsortium, aanleiding gaf om het immens kredietbedrag op te zeggen. Bij het emissiebedrog dat een aantal beklaagden ten laste wordt gelegd, komen ook telkens de valse enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van 1997, 1998 en 1999 als kroonbewijzen aan bod. Alle beklaagden worden vervolgd voor koersmanipulatie. Er zijn eveneens de technische inbreuken op de jaarrekeningen lastens alle beklaagden. Hieruit blijkt derhalve met zekerheid dat de fouten van elke beklaagde waarvoor ze terecht staan, zeker in oorzakelijk verband staan met de vordering der curatoren. L & H is niet zomaar groot geworden en diep ten onder gegaan. De opgeklopte blazoenen, geschraagd door ongepaste en bedrieglijke valsheden, hebben plots een waar gelaat gekregen in de ogen van de belangrijkste kredietverschaffer, die alles opzegde toen de wanpraktijken vorm gekregen hebben. De opzeg der kredieten is er gekomen wegens de fraude en niet wegens het ongelukkig en te goeder trouw zijn. L & H heeft geruime tijd een schijn hoog gehouden, waardoor kandidaataandeelhouders werden gelokt. Door manipulaties waren de aandelen qua waarde niet meer realistisch te nemen. De waarde stond niet voor werkelijkheid. Verbintenissen werden daarenboven aangegaan die ze nooit konden naleven. De schuldeisers die met L & H contracteerden, werden misleid door de schijn van een waardevol en krachtig bedrijf, dat bijzonder succes oogstte bij de beleggers. Mede hierdoor is na het faillissement een zeer zwaar passief gebleken. Grote schulden konden niet worden vereffend. ******************* II. L&H nam het ene bedrijf na het andere over, wat nooit mogelijk was geweest zo kredietverschaffers L&H op haar reële waarde had moeten schatten. De gefraudeerde cijfers wekten de indruk dat ze alle verbintenissen aankonden, waardoor in het faillissement enorme claims werden ingediend. Voorbeelden hiervan zijn de schadeclaims van James en Janet Baker en Stonington goed voor respectievelijk ,7 en ,1. ******************* III. Zowel tijdens het concordaat tijdens welke reeds aanzienlijke actiefbestanddelen te gelde gemaakt werden om de lopende uitgaven te kunnen blijven financieren als na de faillietverklaring werden de activa van het bedrijf verkocht aan liquidatieprijzen, eigen aan een verkoop in ongunstige omstandigheden en in disgoing concern ******************* Het faillissement tijdens welke de omvang van de schuldenberg en het verlies van het maatschappelijk kapitaal van LHSP ten volle duidelijk geworden is was duidelijk het gevolg van alle fouten samen van de beklaagden, die de kredietwaardigheid van het bedrijf fataal hebben op de helling gezet, waarop de Bank reageerde. Een redding was nooit in zicht. De vorderingen gaan dan ook terecht terug naar de fouten der individuele beklaagden die daarom dienen gegrond verklaard te worden. 16

17 17 2. Vordering op grond van de tenlasteleggingen G: misbruik van voorkennis door negende beklaagde VANDERHOYDONCK en dertiende beklaagde DENYS Als gevolg van de feiten heeft de gefailleerde boedel ontegenzeglijk schade geleden, die door de curatele hierbij begroot wordt op 1,00 provisioneel ten laste van elk van beide beklaagden. 3. Vordering op grond van de tenlasteleggingen H: toekenning bezoldigingen aan bedrijfsrevisor 3.1. Dit betreft de tenlasteleggingen H.1 (lastens eerste t/m negende beklaagde) en de tenlasteleggingen H.2 (lastens veertiende beklaagde KPMG BEDRIJFSREVISOREN en vijftiende beklaagde VAN AERDE) De curatele heeft zich burgerlijke partij tegen alle vervolgde partijen behalve de achttiende beklaagde, zijnde de gefailleerde zelf. Thans maakt zij het onderscheid tussen: zesde t/m negende beklaagde, veertien en vijftiende beklaagde: ten aanzien van wie de curatele haar vordering beperkt tot 1,00 provisioneel eerste t/m vijfde beklaagde: als gevolg van deze feiten heeft de gefailleerde boedel de volgende schade geleden: ten gevolge van de tenlasteleggingen H.1: , , ,45 = ,66, bedrag dat hoofdelijk, minstens in solidum verschuldigd is door eerste t/m vijfde beklaagde 4. Vordering op grond van de tenlasteleggingen L: misbruik van vertrouwen door de twintigste beklaagde SNAUWAERT Als gevolg daarvan werd de gefailleerde boedel verarmd ten bedrage van ,81, bedrag dat teruggevorderd wordt lastens de twintigste beklaagde. 5. Wat betreft de tenlasteleggingen I J M N De gefailleerde werd door deze feiten niet benadeeld. III. VERBEURDVERKLARINGEN OM DEZE REDENEN Deze werden reeds definitief beoordeeld in het arrest van Uw Zetel dd

18 18 Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis BEHAGE HET AAN HET HOF Na toepassing te hebben gemaakt van de strafwet; 1. a. Eerste t/m vijfde beklaagde, dertiende, vijftiende en negentiende beklaagde hoofdelijk, minstens in solidum te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van ,37 provisioneel, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf (datum van het vonnis van faillietverklaring) tot de dag van volledige vereffening; b. Zesde t/m twaalfde beklaagde, veertiende beklaagde, zestiende t/m achttiende beklaagde hoofdelijk, minstens in solidum te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van 1,00 provisioneel, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf (datum van het vonnis van faillietverklaring) tot de dag van volledige vereffening; 2. Negende en dertiende beklaagde elk te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van 1,00 provisioneel, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf tot de dag van volledige vereffening; 3. a. Eerste t/m vijfde beklaagde hoofdelijk, minstens in solidum te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van ,66, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf tot de dag van volledige vereffening; b. Zesde t/m negende beklaagde hoofdelijk, minstens in solidum te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van 1,00, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf tot de dag van volledige vereffening c. Veertiende en vijftiende beklaagde hoofdelijk, minstens in solidum te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van 1,00, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf tot de dag van volledige vereffening; 4. Twintigste beklaagde te veroordelen tot de betaling aan concluanten q.q. van de som van ,81, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf tot de dag van volledige vereffening; Wat de provisioneel begrote vorderingen betreft, de zaak voor het overige aan te houden met het oog op de definitieve begroting van de eisen te gelegener tijd; Alle genoemde beklaagden te verwijzen tot de kosten van aanstelling. Met eerbied. Gent, datum van neerlegging. Johan HOUTMAN Frank SEYS Stefaan DE ROUCK Marnix MUYLLE /SDR/SDR

19 19 INVENTARIS VAN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN Voor: 1. Mr. Johan HOUTMAN, advocaat te 8900 IEPER, Lombaardstraat Mr. Frank SEYS, advocaat te 8970 POPERINGE, Burgemeester Bertenplein Mr. Stefaan DE ROUCK, advocaat te 8900 IEPER, Nijverheidsstraat 2 in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van NV LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER Flanders Language Valley 50, H.R. Ieper , BTW: BE ; hiertoe aangesteld bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper d.d Mr. Marnix MUYLLE, advocaat te 8900 IEPER; Kiplinglaan 2 in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van NV LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER Flanders Language Valley 50, H.R. Ieper , BTW: BE ; hiertoe aangesteld bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper d.d Burgerlijke partijen q.q. het Hof van Beroep te Gent PA PK1001/cb 1 e kamer inleidingszitting Overzicht van de schuldvordering, ingediend en/of aanvaard in het passief van de Belgische faillissementsprocedure 2. Publicatie van de laatste kapitaalsverhoging van LHSP in het Belgisch Staatsblad van Samenvattend overzicht van het netto-actief van de Belgische faillissementsprocedure, bijgewerkt t/m Overzicht van de uitbetalingen, door de Amerikaanse boedel verricht ten voordele van schuldeisers aanvaard in de Belgische faillissementsprocedure 5. Uitbetalingen door de Amerikaanse boedel : omzetting USD in 6. Aangifte schuldvorderingen James & Janet Baker 7. Aangifte schuldvordering Stonington 8. Arrest Hof van Cassatie dd. 29/10/ Opzeg Revolving Credit door KBC Bank NV 10. Arrest Hof van Beroep te Gent, 7e kamer bis dd (2003/AR/1480)

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2015 P.14.1276.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1276.N E R H C, beklaagde, eiser, tegen C V D C, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschap. Tekort. Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. Tekort als schade wegens misdrijf.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0281.N LAUREYS Anne-Marie, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, als curator van het faillissement van de gewone

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

14.07831-4. Ten jare, ten verzoeke van:

14.07831-4. Ten jare, ten verzoeke van: 14.07831-4 DAGVAARDING Ten jare, ten verzoeke van: Mr. Stefaan DE ROUCK, met kantoor te 8900 IEPER, Nijverheidstraat 2, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van BVBA SNOEPCENTER CAUWELS-VERBEKE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MAART 2014 P.12.1719.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1719.N I C.K. TYRES & SERVICE bvba, met zetel te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 28, in staat van faillissement, met als lasthebber

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 OKTOBER 2015 C.15.0030.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0030.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2010 F.09.0085.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.09.0085.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.13.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1066.N R D, burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. N D, beklaagde,

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2014 P.13.1253.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1253.N A B, burgerlijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0374.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0374.N STAD GENT, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2012 C.12.0051.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0051.N R.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP GENT PERSBERICHT ZAAK LERNOUT & HAUSPIE AFHANDELING VORDERINGEN BURGERLIJKE PARTIJEN

HOF VAN BEROEP GENT PERSBERICHT ZAAK LERNOUT & HAUSPIE AFHANDELING VORDERINGEN BURGERLIJKE PARTIJEN HOF VAN BEROEP GENT PERSBERICHT ZAAK LERNOUT & HAUSPIE AFHANDELING VORDERINGEN BURGERLIJKE PARTIJEN Op 20 september 2010 werd door de eerste kamer van het hof van beroep te Gent arrest uitgesproken in

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 OKTOBER 2010 P.09.0963.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.09.0963.N G. M. J. M. S., eiser, met als raadslieden mr. Steven Vandebroek en mr. Johan Nulens, advocaten bij de balie te Hasselt,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0248.N M. D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JUNI 2006 C.05.0370.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0370.N FORTIS BANK, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen:

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen: Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M Geven eerbiedig te kennen: 1. mr. Ronald Wilhelmus Franciscus Heijmeriks, wonende te s-gravenhage,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.13.1452.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1452.N M N M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jozef Robbroeckx, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2016 P.15.0768.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0768.N 1. H J V D K, beklaagde, 2. T P V Z, beklaagde, eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen. Hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding. Ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring Datum 27

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0549.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0549.N 1. PX3 DEVELOPMENT nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 26, 2. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT nv, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2012 P.10.1786.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.1786.N I F. F. A. T. D. C., met als raadsman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie te Brugge. II L. N. D. D. C., met als raadsman

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2012 P.11.1908.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1908.N I R. L. M. P., inverdenkinggestelde. eiser, met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent. II M. G.

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 NOVEMBER 2015 P.14.1033.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1033.N HET SINT-JANS BELLEKE feitelijke vereniging, met zetel te 3271 Averbode, Martensstraat 23, burgerlijke partij, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2014 S.13.0052.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0052.N LACRA LIFESTYLE-CRAEYMEERSCH PROJECT nv, met zetel te 8770 Ingelmunster, Vlasbloemstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2015 P.15.0003.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0003.N E H J V G, veroordeelde, verzoeker tot herziening, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 OKTOBER 2012 P.12.0330.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0330.N I A J M G, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frank Janssen, advocaat bij de balie te Turnhout. II J A L G, beklaagde,

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Aansprakelijkheid van bestuurders Ine Schockaert 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Faillissementen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2011 F.10.0050.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0050.N W. H., eiser, met als raadsman mr. Michel Maus, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, Leopold II-laan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN Kabinet van de voorzitter Beschikking Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen Wij, Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2006/5/12. ARREST van 29 april Inzake PET CENTER BVBA. tegen. Willem SCHOUTEN. Procestaal : Nederlands

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2006/5/12. ARREST van 29 april Inzake PET CENTER BVBA. tegen. Willem SCHOUTEN. Procestaal : Nederlands COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/5/12 ARREST van 29 april 2008 Inzake PET CENTER BVBA tegen Willem SCHOUTEN Procestaal : Nederlands ARRET du 29 avril 2008 En cause PET CENTER SPRL contre Willem

Nadere informatie

Rolnummers 3052 en 3060. Arrest nr. 108/2005 van 22 juni 2005 A R R E S T

Rolnummers 3052 en 3060. Arrest nr. 108/2005 van 22 juni 2005 A R R E S T Rolnummers 3052 en 3060 Arrest nr. 108/2005 van 22 juni 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 44 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, gesteld door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1066.N I A A, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Louis De Groote, advocaat bij de balie te Gent. II J-C P D, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4851 Arrest nr. 47/2010 van 29 april 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 DECEMBER 2013 S.10.0111.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0111.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 AUGUSTUS 2015 P.15.1158.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1158.N Y M, verzoekster tot voorlopige invrijheidstelling, gedetineerd, eiseres, met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0453.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0453.N CRELAN nv, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie