Tentoonstelling. Aglaia Konrad / Iconocity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentoonstelling. Aglaia Konrad / Iconocity 13.10 18.12.2005"

Transcriptie

1 Tentoonstelling Aglaia Konrad / Iconocity

2 Aglaia Konrad, Fault-Fold (Seoel), l Aquarium, Valenciennes,

3 Introductie Sinds haar eerste tentoonstellingen begin jaren negentig (Museum Moderner Kunst, Wenen; Offenes Kulturhaus, Linz; Salzburger Kunstverein) wist Aglaia Konrad aan de term 'architectuurfotografie' een nieuwe dimensie te geven. Zij ontwikkelde haar beelden - foto s van wereldsteden als Peking, Caïro, Chicago of Mexico-Stad - op een translucide folie en plakte deze vervolgens op vensters. Daardoor ontstond een montage waarin twee beelden de foto en de stedelijke impressie met het royale uitzicht - in elkaar overvloeiden en het eenduidige karakter van de plek ondermijnden. Met deze al vroeg toegepaste werkwijze wist Aglaia Konrad niet alleen de gelaagdheid van het stedelijke letterlijk en op een innemende manier te visualiseren maar legde zij ook de basis voor haar latere, vaak monumentale in situ werk dat zij in een gegeven architecturale context integreerde. Dit voor haar werk zo kenmerkend stilistisch principe paste zij toe tijdens een veelvoud van internationale kunstmanifestaties, gaande van Tokio ( Another Continent, Metropolitan Museum of Photography, 1994) tot Kassel ( documenta X, 1997), van Shanghai (biënnale, 2000) tot Venetië (architectuurbiënnale, 2004). Vertegenwoordigt een conventioneel ingelijste foto een soort venster op de wereld, zo vervaagt bij Konrad de afstand tot dat venster waardoor de kijker zichzelf direct in de wereld waant. De drie begrippen afstand, venster en wereld definiëren onmiskenbaar het wezen van haar fotografie. Zo benadert Aglaia Konrad haar motieven met een zekere afstandelijkheid, zelfs nonchalance. Haar foto s - en recent ook films - zijn niet strak geregisseerd en gecomponeerd met het voornemen de ultieme of geïdealiseerde stadsfoto vast te leggen. Ze zijn met de losse hand, al lopende of rijdende door of vliegende over s werelds grootste stedelijke agglomeraties opgenomen. Vaak vanuit een licht verhoogd standpunt, vaak met voelbaar aanwezige trilling in het beeld, kortom authentiek. De tentoonstelling Iconocity is geen retrospectieve van Konrads werk. Toch worden al haar verschillende ruimtelijke toepassingen van fotografische beelden van het afgelopen decennium voor het eerst samengebracht. Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen bij de uitgever Walther König in Keulen in samenwerking met desingel het kunstenaarsboek Iconocity. Met haar werk veroorzaakte Aglaia Konrad in zeker zin een revolutie in de fotografie, althans de presentatievorm daarvan. 2 3

4 Introduction Depuis ses premières expositions au monumentales, qu elle intégrait dans de distance, fenêtre et monde rétrospective de l œuvre de Konrad ; début des années nonante (Museum un contexte architectural donné. déterminent sans aucun doute néanmoins, c est la première fois Moderner Kunst, Vienne; Offenes Elle a appliqué ce principe stylistique l essence de sa photographie. que s y retrouveront réunies toutes Kulturhaus, Linz; Salzbourger si spécifique à son œuvre lors de ses différentes applications spatiales Kunstverein), Aglaia Konrad a réussi nombreuses manifestations culturelles Aglaia Konrad aborde ainsi ses motifs des images photographiques de la à donner une nouvelle dimension internationales, allant de Tokyo avec une certaine distance, même dernière décennie. À l occasion de au terme de photographie ( Another Continent, Metropolitan avec nonchalance. Ses photos - et cette exposition, et en collaboration d architecture. Elle a développé ses Museum of Photography, 1994) à récemment aussi ses films - ne sont avec desingel, le livre d art Iconocity images -des photos de capitales Kassel ( documenta X, 1997), et de pas mis en scène de façon rigide est paru chez l éditeur Walther König comme Pékin, Le Caire, Chicago ou Shanghai (biennale, 2000) à Venise ni composées avec l intention de à Cologne. Mexico City- sur feuille translucide en (biennale d architecture, 2004). représenter la photo urbaine ultime les collant ensuite sur des vitres. Elle a ou idéalisée. Elles sont réalisées de ainsi créé un montage où deux images Grâce à son œuvre, Aglaia Konrad façon spontanée, en passant et en - la photo et l impression urbaine avec a en quelque sorte suscité une roulant à travers les plus grandes sa vue souveraine s entremêlaient révolution dans la photographie, du agglomérations urbaines du monde, en affaiblissant le caractère univoque moins dans sa représentation. De ou encore en les survolant. Elles sont de l endroit. Grâce à cette méthode même qu une photo encadrée de fréquemment prises à partir d un de travaille appliquée dès ses débuts, façon conventionnelle représente une point légèrement surélevé, et on peut Aglaia Konrad a non seulement sorte de fenêtre sur le monde, chez souvent percevoir le frisson palpable réussi à visualiser littéralement et de Konrad la distance par rapport à qui traverse l image - en d autres façon très captivante les différents cette fenêtre s estompe en donnant à termes, elles possèdent un caractère niveaux urbains, mais elle a aussi l observateur l impression de se situer authentique. édifié les bases de son œuvre in situ lui-même directement à l intérieur ultérieure, aux dimensions souvent de ce monde. Les trois concepts L exposition Iconocity n est pas une 4 5

5 Introduction Aglaia Konrad was able to add a new which she always integrated into Aglaia Konrad approaches her Iconocity is being published dimension to the term architectural a given architectural setting. She motifs with a certain aloofness, by Walther König in Cologne in photography from the time of made use of this stylistic principle, perhaps even nonchalance. Her association with desingel. her very first exhibitions in the so characteristic of her work, at a photos and recently films too early nineties (Museum Moderner great many international art events, are not tightly directed and Kunst, Vienna; Offenes Kulturhaus, ranging from Tokyo ( Another composed with the intention of Linz; Salzburger Kunstverein). She Continent, Metropolitan Museum capturing the ultimate or idealised developed her pictures impressions of Photography, 1994) to Kassel photo of the city. They are taken of such world cities as Beijing, ( Documenta X, 1997) and from rather with a fluent hand, walking, Cairo, Chicago and Mexico City on Shanghai (Biennale, 2000) to Venice riding or flying through the world s translucent film so she could stick (Architecture Biennale, 2004). largest urban agglomerations. Often them on windows. This gave rise to a from a slightly elevated angle, and montage in which two images the Her work initiated a revolution often with a tangible vibration in photo and the urban impression in photography, or at least the the image; to put it briefly, they are with a generous view and merged way it was presented. Whereas a authentic. into one another and undermined conventionally framed photo acted the unambiguous nature of the as a sort of window on the world, The Iconocity exhibition is not a place. Using this method, which in Konrad s work the distance to retrospective of Konrad s work. she applied from early on, Konrad this window becomes blurred, even Nevertheless, it does bring together was not only able to visualise the to the extent that one imagines for the first time all the various stratification of the city literally oneself to be in this world. The three spatial applications of photographic and captivatingly, but also laid the notions of distance, window and images she has used over the foundations for her later, often world are thus unmistakably the last decade. On the occasion of monumental site-specific work essence of her photography. this exhibition the artist s book 6 7

6 8 Aglaia Konrad, Zonder Titel (Tokio, Hongkong, Mexico City) 9 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 1997

7 Bij het werk van Aglaia Konrad Willem Oorebeek moraal en waar deze gezocht, gevonden of geplaatst moest worden. Tussen deze theorie en de werkelijkheid - de stad als futuristisch en aandoenlijk droombeeld, waar een diepgaand verlangen escaleert - zien we modellen, reflecties en realiteit versmelten tot...the fundamental sign of tautologie, namely repetition, to create a situation that reveals the opposite of tautologie, that is, contradiction (1). Bijvoorbeeld een telefooncel in Beijing, verkleed als telefoon: Imitatio, comunicatio, tautologia. In het werk van Aglaia Konrad komt de stad voor als een begrip waarin we zijn en waarin we altijd onze schaduw op ons beeld projecteren. Massa, substantie, een kwestie van kennis en ervaring; de materiële diepte van alles wat we zien, is verstoken van onze waarneming; we zien in beelden. We zien beelden van het ordeningsprincipe van de stad: vloerplan, opgetrokken muren. De moderne stad: veelheid. Voor veelheid sowieso: materie. We zien beelden van het elementair ordeningsprincipe van de moderne stad: vloerplan in verticale stapeling. De metropool: snelheid. Voor snelheid: energie. De nadrukkelijke zwart-witbeelden in het werk van Aglaia Konrad opereren op een niveau tussen plan en realiteit; zoals een gravure in de tijd van vóór de fotomechanische reproductie eerder schema van een schilderij is dan een reproductie. Markeringspunt in het urbane discours: het moment waarop de opdrogende modernistische stroom tot rijkelijk tweestromenland werd verklaard. Sindsdien werden we geconfronteerd met een gecanoniseerd, visueel, pluralistisch fenomeen: de stad in de eenentwintigste eeuw. Utopie en dystopie worden onderdeel van een en hetzelfde beeld. Het beeld van de stad in de theorie van de modernen ging om Het beeld van de stad nadert zo het punt waarop men besluit de stad of stedelijkheid één op één te coveren, zoals de kaart van een land op ware grote bij Luis Borges. De restanten van de door het weer en de tijd aangetaste kaart toonden naderhand ruïnes, fotografie in flarden. De flarden van Konrad tonen daadwerkelijk al deze invalshoeken, in verschillende gedaantes ondergebracht en uit diverse perspectieven bijeengezocht. Zoals in het sprookje over de tijd die zichzelf inhaalt en waar het verschil tussen droom en daad een niet meer te overbruggen kloof wordt. Waarom staat in mijn geheugen het stuk Rrrrrr van Maurizio Kagel samen met The Passenger van Iggy Pop gegrift? Die moeten ooit op dezelfde plaats zijn samengekomen, tegelijkertijd; het inbrandingsprincipe werkt ook op onvoorziene momenten Zo werken in het beeldgebruik van Aglaia Konrad Hongkong en São Paulo beide in op het beeld van Tokio, die drie plaatsen worden onafscheidbaar, ondeelbaar in tijd, hun eigen plaats in Iconocity. Kopie, zoom, cell, blow-up De begrippen die het werk van Aglaia Konrad zo beweeglijk maken; het standpunt is niet star en het gebruik van de beelden is niet bedoeld om als object maar om als beeld te worden rondgedragen. Opgeroepen uit het geheugen worden ze ingezet om tijdelijk in éen ruimte ten opzichte van elkaar te existeren

8 Cut-up, kopie Alle ruimte op de beelden, alle sfeer is publiek. De blik is subjectief uiteraard, zoals ieder de openbare ruimte subjectief waarneemt. Vanwaar komt het idee van een objectieve openbare ruimte? Daar komen we later op terug. Prefabfaçade, betonbouw, structuralisme of huid rond een skelet. Goede voorbeelden van bouwen aan een stad blijven schaars en de problematiek gespecialiseerd. Foute voorbeelden zijn niet altijd fout en de tijd/geschiedenis beïnvloedt onze perceptie als een vertragingmechanisme. Economie speelt een hoofdrol in de uitdrukking van het bouwen... geen geld, geen detail (2). The sense of place is a widely shared personal, subjective experience... (3). Stad op bestelling, schaal en maat massaal: ideaal klimaat voor onvoorwaardelijke groei. In filosofisch opzicht is dit de enig denkbare respons tot wat er nog niet is. Zo is de wereld van Aglaia Konrad een pregnante indruk van onze wereld, gedroomd in stoutste dromen, gepland in alle denkbare fases, gebouwd in de (harde) realiteit. Beton vormt in die wereld een ongeslepen diamant. De werking van de zwaartekracht is voelbaar, voor beton geldt zeker dat je iets moet willen, de ultieme sculpturale conditie. Bij velen gaat fotografie daar te gemakkelijk aan voorbij. De zwaartekracht lijkt geen optisch fenomeen. De zwaartekracht in de beelden van Konrad lijkt eerder een horizontaal fenomeen door de manier waarop ze haar onderwerp voorbij scheert. Interessant is vooral het belang van de tegenspraak in de stedenbouwkundige planning voor de fotografie van Aglaia Konrad; is tegenspraak planbaar? De stad is de ultieme gemeenschap, de tastbare uitdrukking van een economische regio (4) en wat er in deze beelden wordt samengebracht is de visuele neerslag van die uitdrukking. De categorieën waarin deze neerslag in haar werk worden onderverdeeld is van een droogkomische en zelfobserverende eenvoud. URBAN CREATURES: een schier eindeloze serie beelden van individuele gebouwen door Aglaia Konrad gefotografeerd in hun stedelijke omgeving. De opmerkelijkheid ten opzichte van de objecten wordt over het algemeen bepaald door een karakteristieke verhouding van omgeving, volume, gevel. In de Urban Creatures wordt, het meest van al, de architectuur zelf ornament. Soms echter even geen Urban Creatures. De afstand toont geen object als creature. De hele twintigste-eeuwse architectuurdiscussie wordt gedomineerd door de strijd voor of tegen het ornament. De lange strijd ter verwerping van het ornament door de modernisten is strategisch en geheel verwacht verworpen door de postmodernen van de jaren tachtig. China is echter de bakermat van zowel het fast-foodprincipe als van het gedachteloze ornament; volkomen vanzelfsprekend hangen draken, lampions of flarden typografie op plaatsen die zelfs niet meer verwijzen naar een oorspronkelijke plaats van het ornament. Een alternatief zou zijn: niet plaatsen: dat zou leegte tot gevolg hebben. Die is echter ongewenst. De epoche van non-architectuur als groeimiddel, waarbij het ene volume gebreid wordt aan het andere, alleen als de vraag er is, heeft in de hedendaagse stad zijn langste tijd gehad. Ontworpen stedelijke gebieden ondergaan reeds de ontwerpfase van de verdichting om een centrum te creëren. Iemand op het land, Pajottenland, bouwt voor zichzelf een huis, A private shell, als manier om de werkelijkheid te begrijpen; een ontroerende geste binnen alle torenhoge modernistische 12 13

9 momenten. Een enkel beeld draagt het kenmerk van efficiëntie in zijn organisatie; interessante serie Aerial Views van gevangenissen in Parijs, São Paulo, etc. Herkenning vanuit de lucht is onmiddellijk door een zekere grimmigheid van het in zichzelf gekeerde ensemble. BOEING OVER: uit de lucht, op hoogtes waar het onderscheiden van zaken als rivieren, velden, bergen, zeeën, zich bijna per toeval afspeelt; mysterieus ontmoet natuur cultuur, hier en daar een wolk. De onopgemerkte observator krijgt alleen te zien wat binnen het kader van het venster van de Boeing komt. Dat bepaalt de blik. Topografisch vaak niet meer te achterhalen herkomst; dat zijn pas de echte criteria voor een Boeing Over. Repetitie. Repetitie is vaker bezongen en beschreven. In een stad waar repetitie zich zover uitstrekt als in Seoel, wordt het begrip wonen zelf abstractie. De enige variatie wordt door een geografische curve ingebracht....what sense would there be in reproduction without death? To acknowledge death is to renounce absolute perfection. What remains is repetition, a desperate pursuit of originality, in pose, gesture, adornment and fragrance (5). FAULT FOLD: is een beeld zodanig opgeblazen dat het zich ver over de hoek van het plafond uitstrekt, oriëntatie wordt ondermijnd door het standpunt van de kijker ten opzichte van een horizontaal en verticaal plan/perspectief. Dit maakt lezen tot reconstrueren en het plaatsen van het beeld tot projectie. Oh, genereuze ironie, een beeld dat te groot is voor de ruimte toch aangeboden krijgen. Wat ons natuurlijk voorkomt, is vermoedelijk niets anders dan het gewone van een lange gewoonte die het ongewone waaruit het voortkwam is vergeten (6). Het knooppunt van hoofdwegen die Shanghai doorsnijden, roept kathedraalachtige binnenruimtes op met een gesublimeerde complexiteit. The blue highway doorsnijdt op driekwart hoogte kosmisch de ruimte met zijn stralend blauwe schijnsel. UNDECIDED FRAMES: een Undecided Frame is een vorm van twee keer kijken, recto verso en terug. Geen specifiek filmische blik, maar een vorm van aanbieden van wat in beeld komt en zich herhaalt, en zich door die herhaling van het standpunt ten opzichte van het object vergewist, zich probeert te verhouden met het gefotografeerde. Het punt van aandacht is niet het fotografisch standpunt in absolute zin, eerder het zich beroepen op het herhaalde vanuit de functie van het geheugen. Een overtreffende trap van een Undecided Frame, verdubbeling, is natuurlijk het driemaal herhaalde onderwerp - tripel -, dat betekent een werkelijk insisteren van het onderwerp in beeld. So geht der Flaneur im Zimmer spazieren; Wirklichkeit erscheint ihm allein reflektiert von blosser Innerlichkeit (7). Noten: 1. Barry Schwabsky in: Language is not transparent van Mel Bochner 2. Bekende uitspraak van Rem Koolhaas. 3. Whittick, Arnold: Encyclopedia of urban planning, McGraw Hill, Inc, Alison & Peter Smithson uit: Dat is Architectuur, Uitg. 010, Rotterdam, Ponge, Francis in: Ton Verstegen, Tropismen, Francis Ponge en de architectuur, Archis 11 / Heidegger, Martin in: De oorsprong van het Kunstwerk, 7. uit: Adorno, Theodor W. Kierkegaard. Konstruktionen des Ästhetischen, S. 76/77. Willem Oorebeek ( 1953/NL) is beeldend kunstenaar, hij woont en werkt in Brussel. Zijn tekst is gebaseerd op de bijdrage voor de publicatie Aglaia Konrad / Iconocity uitgegeven door Verlag der Buchhandlung Walther König, Keulen ism. desingel, Antwerpen

10 L œuvre d Aglaia Konrad apportant une nouvelle richesse partir de perspectives très divergentes. Tout espace sur les images, toute Willem Oorebeek Depuis, nous sommes confrontés à Comme dans le conte sur le temps atmosphère est publique. Le regard un phénomène canonisé, visuel et qui se rattrape lui-même et où la est bien évidemment subjectif, de Dans l œuvre d Aglaia Konrad, la ville pluraliste: la ville au vingt et unième différence entre rêve et action devient la même façon que tout un chacun est représentée comme un concept siècle. Utopie en dystopie deviennent un abîme infranchissable. perçoit l espace publique de façon où nous nous trouvons et où nous des éléments d une et même image. subjective. D où vient l idée d un projetons toujours notre ombre sur Pourquoi ma mémoire a-t-elle gravé espace public objectif? Nous y notre image. Masse, substance, Dans la théorie des modernistes, la pièce Rrrrrr de Maurizio Kagel reviendrons ultérieurement. question de connaissance et l image de la ville parlait de morale, où aux côtés de The Passenger de Iggy d expérience; la profondeur matérielle il fallait la chercher, la trouver ou la Pop? Peut-être se sont-ils rencontrés Façade en préfabriqué, construction de tout ce que nous percevons va situer. Entre cette théorie et la réalité au même endroit, en même temps; le en béton, structuralisme ou peau au-delà de notre perception ; nous -la ville en tant qu image de rêve principe d impression peut aussi avoir qui entoure le squelette. Les bons percevons en images. Nous percevons futuriste et émouvante, d où surgit lieu à des moments imprévisibles exemples de constructions urbaines des images de principe d ordonnance un profond désir - nous voyons des C est ainsi que dans l utilisation de restent rares et la problématique très de la ville: le plan au sol, des murs modèles, des réflexions et la réalité l image chez Aglaia Konrad, Hong- spécialisée. Des exemples fautifs ne dressés. La ville moderne: multitude se mêler dans...the fundamental Kong et São Paulo se retrouvaient sont pas toujours des erreurs et le et pour la multitude forcément la sign of tautologie, namely repetition, dans l image de Tokyo, les trois temps/l histoire influencent notre matière. Nous voyons des images du to create a situation that reveals locations devenant indissociables, perception comme un mécanisme de principe d ordonnance élémentaire the opposite of tautologie, that aussi dans le temps, trouvant leur ralentissement. L économie joue un de la ville moderne : plan au sol et is, contradiction (1). Par exemple propre place dans Iconocity. rôle principal dans l expression de la accumulation verticale. La métropole : une cabine téléphonique à Beijing, construction... pas d argent, pas de la vitesse et pour la vitesse : l énergie. déguisée en téléphone : Imitation, Copie, zoom, cell, blow-up détail (2). communication, tautologie. Les images appuyées noir et blanc Les concepts qui rendent l œuvre The sense of place is a widely shared représentent dans l œuvre d Aglaia L image de la ville cerne ainsi le point d Aglaia Konrad tellement mobile; personal, subjective experience... (3). Konrad un niveau situé entre plan où l on décide de traiter la ville ou le point de vue n est pas rigide La ville sur commande, à l échelle et et réalité, de même qu une gravure l urbanisme comme la carte du pays à et l utilisation d images n a pas la aux dimensions hors de proportions: datant d avant la reproduction son échelle réelle chez Luis Borges. Les vocation de se développer en tant climat idéal pour un développement photomécanique est plutôt un schéma restes de la carte abîmée par le climat qu objet mais en tant qu image. inconditionnel. D un point de vue de la peinture que de la reproduction. et le temps ont ensuite montré des Insufflés par la mémoire, ils sont philosophique, c est la seule réponse ruines, des photographies déchirées utilisés pour exister de façon imaginable à ce qui n est pas encore. Moment important dans le discours Les lambeaux de Konrad montrent temporaire dans leur rapport C est ainsi que l univers d Aglaia urbain: lorsque le courant moderniste vraiment tous ces différents angles réciproque au sein d un même espace. Konrad représente une impression sur le point de se tarir se transforme d observation, sont présentés sous prégnante de notre monde, rêvé dans en univers comprenant deux courants différentes formes et rassemblés à Cut-up, copie les rêves les plus audacieux, planifié à 16 17

11 travers toutes les phases imaginables, de constructions individuelles tant que moyen de croissance, où vrais critères de Boeing Over. construit dans la (dure) réalité. photographiées par Aglaia Konrad un volume est adossé au suivant, dans leur environnement urbain. La et seulement lorsqu il en existait la La répétition. On décrit et fait plus Dans ce monde, le béton représente singularité par rapport aux objets demande, a perduré longtemps dans souvent l éloge de la répétition. Dans le diamant brut. L effet de la force est en général déterminée par des la ville contemporaine. Pour créer un une ville où la répétition s étend aussi de gravité est perceptible, le béton proportions caractéristiques entre centre, des zones urbaines conçues loin qu à Séoul, le concept même demande certainement qu on veuille environnement, volume, façade. Dans subissent d emblée la phase de d habiter se transforme en abstraction. quelque chose, l ultime condition Urban Creatures l architecture se conception de densification. La seule variante est introduite par une sculpturale. Nombreux sont ceux qui transforme le plus souvent elle-même courbe géographique. ne captent pas cette dimension en en parure. Une personne à la campagne, au photographie. La force de gravité Pajottenland, se construit une maison,...what sense would there be in ne semble pas être un phénomène Parfois pourtant, il n y a pas de Urban A private shell, et appréhende ainsi reproduction without death? To optique. Dans les images de Konrad, Creatures. La distance ne montre pas la réalité ; un geste émouvant au sein acknowledge death is to renounce la force de gravité ressemble plutôt d objet en tant que creature. Toute de l ampleur de tous les épisodes absolute perfection. What remains à un phénomène horizontal par la la discussion du vingtième siècle en modernistes. Une seule image se is repetition, a desperate pursuit vitesse avec laquelle elle se déplace matière d architecture est dominée caractérise par l efficacité dans son of originality, in pose, gesture, par rapport à son sujet. par l opposition entre les partisans et organisation : l intéressante série de adornment and fragrance (5). les ennemis de l ornement. La longue prisons Aerial Views à Paris, São Paulo, Dans la photographie d Aglaia discussion des modernistes destinée à etc. La reconnaissance à partir du ciel FAULT FOLD: est une image si étendue Konrad, c est surtout l importance refuser l ornement est stratégique et est instantanée grâce à une certaine qu elle se déploie bien au-delà de la contradiction dans le planning rejetée par les post-modernistes des fureur exprimée par l ensemble tourné du coin du plafond, l orientation urbanistique qui est intéressante; la années quatre-vingts. La Chine est vers lui-même. étant ébranlée par la perspective contradiction est-elle prévisible? La néanmoins le berceau tant du principe de l observateur par rapport à un ville est la société ultime, de tastbare du fast-food que de l ornement BOEING OVER: à partir du ciel, sur plan/une perspective horizontale et uitdrukking van een economische irréfléchi; tout naturellement, des des hauteurs à partir desquelles verticale. Cela transforme la lecture regio ( l expression palpable de la dragons, des lampions ou des l identification des choses comme en reconstruction et la localisation de région économique) (4) et ce qui se lambeaux de typographies se trouvent les rivières, les champs, les mers, l image en projection. retrouve réuni dans ces images est le à des endroits qui n ont même plus est presque hasardeuse ; de façon Oh, ironie généreuse - pouvoir résultat visuel de cette expression. Les rien à voir avec l endroit d origine de mystérieuse, la nature rencontre recevoir une image qui soit quand catégories qui découlent de son travail l ornement. Une alternative pourrait la culture, avec ci et là un nuage. même trop grande pour l espace sont d une simplicité presque comique être: ne pas en placer - ce qui L observateur secret ne voit que ce Wat ons natuurlijk voorkomt, is et absolument lucide. donnerait le vide. Ceci n est toutefois qui apparaît dans le cadre du hublot vermoedelijk niets anders dan het pas souhaitable. du Boeing. Cela détermine le regard. gewone van een lange gewoonte die URBAN CREATURES: une série Origine topographique qui souvent ne het ongewone waaruit het voortkwam quasi inexhaustible d images L époque de la non-architecture en peut plus être déterminée voici les is vergeten (Ce qui nous semble 18 19

12 naturel, n est probablement rien So geht der Flaneur im Zimmer The work of Aglaia Konrad and dystopia become part of one and d autre que la familiarité de l habitude spazieren; Wirklichkeit erscheint Willem Oorebeek the same image. ayant oublié l incongruité de son ihm allein reflektiert von blosser origine) (6). Innerlichkeit (7). In Aglaia Konrad s work the city appears In the modernists theory, the image D une complexité sublimée, la jonction des routes principales qui traversent Shangaï évoque des espaces intérieurs tels des cathédrales. The blue highway traverse l espace cosmique à trois quarts de la hauteur avec sa lueur d un bleu éclatant. UNDECIDED FRAMES: un Undecided Frame est une forme à regarder deux fois : recto verso et vice-versa. Non pas un regard spécifiquement cinématographique, mais une forme Notes: 1. Barry Schwabsky dans: Language is not transparent de Mel Bochner 2. paroles célèbres de Rem Koolhaas. 3. Whittick, Arnold: Encyclopedia of urban planning, McGraw Hill, Inc, Alison & Peter Smithson de: Dat is Architectuur, Uitg. 010, Rotterdam, Ponge, Francis dans: Ton Verstegen, Tropismen, Francis Ponge en de architectuur, Archis no.11 /95 6. Heidegger, Martin dans: De oorsprong van het Kunstwerk, 7. extrait de: Adorno, Theodor W. Kierkegaard. Konstruktionen des Ästhetischen, p. 76/77. as a concept in which we exist and in which we always cast our shadow on our image. Mass, substance, the question of knowledge and experience; the material depth of everything we see is excluded from our perception; we see in images. We see images of the principle by which the city is organised: ground plan, constructed walls. The modern city: multiplicity. From multiplicity, obviously: material. We see images of the elementary principle by which the modern city is ordered: vertically stacked ground plans. The of the city was one involving morality and where it had to be sought, found or placed. Between this theory and reality the city as a futuristic and touching dream image, where a deep longing escalates we see models, reflections and reality fusing into... the fundamental sign of tautology, namely repetition, to create a situation that reveals the opposite of tautology, that is, contradiction (1). For example, a telephone box in Beijing, dressed up as a telephone: Imitatio, comunicatio, tautologia. de présentation de ce qui sera mis en image et qui se répète, et qui s assure de l objet par la répétition de la perspective, en essayant de se positionner par rapport à ce qu on photographie. Le centre de focalisation n est pas Willem Oorebeek ( 1953/NL) est un artiste plasticien, qui travaille et vit à Bruxelles. Son texte est basé sur sa collaboration à la publication Aglaia Konrad / Iconocity édité par Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne en collaboration avec desingel, Anvers. metropolis: speed. For speed: energy. The pronounced black and white images in Aglaia Konrad s work operates at a level between plan and reality; in the way that an engraving from before photomechanical In this way the image of the city approaches the point at which one decides to cover the city or urbanity at a scale of one to one, like Jorge Luis Borges full-size map of a country. The remnants of the map, eroded by la perspective photographique dans reproduction was more an outline of a time and weather, afterwards showed l absolu, mais se réfère plutôt à la painting than a reproduction. ruins, photography in scraps. Konrad s répétition à partir du point de vue de scraps actually do show all these la fonction de la mémoire. A marker point in the urban discourse: points of view, put into different forms Un superlatif de Undecided Frame, the moment when the drying and brought together from a variety le redoublement, est bien sûr le modernist river was declared a rich of perspectives. As in the fairytale sujet répété trois fois -triple-, ce country of two rivers. Since then we about time that overtakes itself and qui implique une insistance toute have been faced with a canonised, where the difference between dream particulière sur le sujet mis en image. visual, pluralistic phenomenon: the and deed becomes a chasm that can city in the twenty-first century. Utopia no longer be bridged

13 Why is Maurizio Kagel s piece Prefab facade, concrete construction, more like a horizontal phenomenon ornament was strategically, and Rrrrrr together with Iggy Pop s The structuralism or skin around the because of the way it skims past its entirely as expected, itself rejected by Passenger engraved in my memory? skeleton. Good examples of building object. the Postmodernists of the eighties. They must once have come together up a city remain scarce and the However, China is the birthplace in the same place, at the same time; issues specialised. Faulty examples Of greatest interest is the importance of both the fast-food principle and the principle of burning in also works are not always faulty and time/ to Konrad s photography of the unthinking ornament; dragons, at unforeseen moments... In this history influences our perception contradiction in urban planning; lanterns and scraps of typography way, the way Aglaia Konrad uses like a mechanism for deceleration. can contradiction be planned? The appear quite naturally in places that images, Hong Kong and Sao Paulo Economics plays a leading part in the city is the ultimate community, the no longer even make any reference both have an effect on the image of expression of building... no money, tangible expression of an economic to any origin of the ornament. An Tokyo, and these three places become no detail (2). region (4) and what is assembled in alternative would be not to use the inseparable, indivisible in time, their these pictures is the visual result of ornament. But this would create a own place in Iconocity. The sense of place is a widely shared this expression. The categories into void, and that is undesirable. personal, subjective experience.... (3). which this result is divided in her work Copy, zoom, cell, blow-up A city to order, scale and dimensions have a drily comical and self-observing It was in the contemporary city that massive: the ideal climate for simplicity. the epoch of non-architecture as a The concepts that make Aglaia unconditional growth. In a means of growth, with one volume Konrad s work so lively; the point of philosophical sense, this is the only URBAN CREATURES: a virtually endless being stitched to the next, only when view is not rigid and the use of the conceivable response to something series of images of individual buildings there was the demand, lasted the images is not intended to be spread that does not yet exist. photographed by Aglaia Konrad longest. Designed urban areas are around as an object but as an image. So Aglaia Konrad s world is a pregnant in their urban setting. The reason already subject to the design stage Having been summoned up out of the impression of our world, dreamed in for noticing the objects is generally of condensation that leads to the memory they are employed to exist the wildest dreams, planned in every determined by a characteristic creation of a centre. temporarily in relationship to each conceivable stage, built in the (hard) relationship between environment, other in a single space. reality. volume and facade. It is above all in Someone in the countryside, in Urban Creatures that the architecture Pajottenland, builds a house for Cut-up, copy Concrete is an uncut diamond in this itself becomes the ornament. themselves, a private shell, as a way world. The effect of gravity is tangible, of understanding reality; a moving All the space in the images, all the in the case of concrete it is certainly However, sometimes briefly there are gesture amidst all the towering atmosphere, is public. The gaze is of true that you have to want something, no Urban Creatures. The distance does modernist instances. One single image course subjective, just as everyone the ultimate sculptural condition. In not show any object as a creature. The bears the hallmark of efficiency in observes the public space subjectively. many cases photography passes this whole twentieth-century architectural its organisation; an interesting series Where does the idea of an objective by too easily. Gravity does not seem debate was dominated by the of Aerial Views of prisons in Paris, public space come from? We ll come to be an optical phenomenon. In conflict for or against ornament. The Sao Paulo, etc. They are immediately back to that later. Konrad s pictures gravity seems to be Modernists long struggle to reject recognisable from the air because of 22 23

14 a certain rage in the inward-turned ensemble. BOEING OVER: from the sky, at heights where distinguishing such things as rivers, fields, mountains and seas takes place almost by chance; nature meets culture mysteriously, a cloud here and there. The unnoticed observer only gets to see what appears in the frame provided by the Boeing s window. This defines one s view. Origins that often cannot be topographically determined; these are really the true criteria for a Boeing Over. Repetition. Repetition has frequently been praised and described. In a city such as Seoul, where repetition extends so very far, the notion of dwelling itself becomes an abstraction. The only variation is provided by a geographical curve....what sense would there be in reproduction without death? To acknowledge death is to renounce absolute perfection. What remains is repetition, a desperate pursuit of originality, in pose, gesture, adornment and fragrance (5). Fault Fold: is an image blown up so much that it extends far beyond the corner of the ceiling, and orientation is undermined by the viewer s angle of view with regard to any horizontal and vertical plan/perspective. This turns reading into reconstruction, and placing the image into projection. Oh, generous irony, to be presented with an image despite its being too big for the space. What appears to us natural is probably nothing other than the customariness of a long custom that has forgotten the uncustomariness from which it came (6). The tangled junction of main roads that slice through Shanghai evokes cathedral-like interiors of a sublimated complexity. At three-quarter height, the blue highway cuts cosmically through the space with its radiant blue gleam. UNDECIDED FRAMES: an Undecided Frame is a form of looking twice, front and back, and then back again. Not a specifically filmic view, but a way of offering what appears in the picture and repeats itself, and by this repetition makes certain of the point of view with regard to the object, and tries to relate to what is photographed. The point of attention is not the photographic point of view in an absolute sense, but rather the appeal to what is repeated on the basis of the function of the memory. The next stage beyond the Undecided Frame, duplication, is of course the subject repeated three times triple which signifies the real insistence of the subject in the picture. So the stroller goes walking in his living room; reality to him is simply a reflection of an inner world (7). Notes: 1. Barry Schwabsky in: Language is not transparent by Mel Bochner 2. Well-known statement by Rem Koolhaas. 3. Whittick, Arnold: Encyclopedia of urban planning, McGraw Hill Inc., Alison & Peter Smithson, in: Dat is Architectuur, Uitg. 010, Rotterdam, Ponge, Francis in: Ton Verstegen, Tropismen, Francis Ponge en de architectuur, Archis no.11 /95 6. Heidegger, Martin in: De oorsprong van het Kunstwerk, 7. In: Adorno, Theodor W. Kierkegaard. Konstruktionen des Ästhetischen, p. 76/77. Willem Oorebeek (b.1953/nl) is an artist who lives and works in Brussels. This piece is based on his article in Aglaia Konrad / Iconocity, published by Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, in association with desingel, Antwerp

15 Fault Fold, 2005 Overhead projectie, 2005 (onder de trap) Boeing over, Video's, 2005/2005 Hoofdingang Publicaties, Some Cities, 2005 Plattenbild, 2005 Gelbes Fenster,

16 A circular city edgeless city gargantuan city L Normal City readable city Thin City a city clip city Edo City gateway city Labour City nostalgic city real city time city abandoned city Claustro City Efficacity generic city labyrinthian city No-Stop City receiver city Tower City ABCity claustophobic city Egyptian City gentrified city labyrinth city nowhere city re-enchanted city Transactional City absent city cluster city elastic city ghetto city last city no-where city regional city transnational city absolute city collage city elasticity ghost city laisser faire city nuclear city renamed city Transparent City accidental city collision city electric city giant city layer city Republican City transphysical city actual city colonial city electricity giga city legible city O revolutionary city Triton City additive city commercial city elevated city Glass City Lego City occasional city reciprocity tropical city aero city communication city elusive city glittering city Lift City ocean city rhizome city 21st century city African City commuter city Emerald City global city limitless city odd city ring city agglomeration city compact city emergent city glocal city linear city ok city riot city U agricultural city complex city empirical city golden city liner city Oklahoma City rising city uchronicity air city complicity empty city Gotham City linked city old city river city ultra city air-conditioned city compressed city endless city Gothic City lite city omega city ruined city unadaped city Aircraft-Carrier City comprehensive city entertainment city great city litho city on-demande city rumor city undivided city airport city computable city entropic city Great Bear City living city one city Rush City unglamorous city alien city computer city ephemeral city Green Belt City Long Island City on-line city unicity all cities computer-aided city empirical city green city lost city opacity S Union City alpha city concentrated sattelite city escape city grid city low city open city Sadat City unique city alphabet city concentration city eternal city growing city low density city orthogenetic city Salt Lake City Universal City alternative city concrete city etherogenetic city lurch city our city Sand City unknown city amateur city conglomerate city E.U.R. city H luxury city outer city satisfying city unrealised city ambiguous city consensual city eurocentricity harbor city safe city ambitious city constellation city Euro City hard-to-define city M saved city V amoeba city construction-site city European City hectic city machine city P scarcitiy vacant city amorphous city container city event city Helix City mad city Panama City Schiphol city valley city analoguous city contaminated city every city her city Madang City panoramic city sculptor city vast city angel city contemporary city everyday city heretical city magic city paper city sea city veracity angle city contested city evolutionary city herterogenious city Magma City parallel city self-reliant city vertical city anti-city continent city evolving city heterotopian city magnet city participatory city semiotic city Victorian City any city continuous city exciting city hidden city major city partition city service city video city apocalyptic city convivial city existing city high city mall city patchwork city shopping city virtual city archeology city core city exit city high-tech city manga city pedestrian city shrinking city visible city archetypal-industrial city corridor city expensive city his city man-made city perfect city Sign City visionary city Asian City cosmic city experimental city historic city many cities permimetric city silent city vital city Atlantic City cosmopolitan city Expiation City Ho Chi Minh City Marina City personal city Silicon City voyeuristic city astro-city countrified city explicity hollow city Marine City perspicacity Sim City vulnerable city atrocity crap city exploding city home city mathematical city Phun City simply city audacity crystal city extended city horizontal city matrix city physical city simplicity W authenticity cyber city Extra City huge city Maximum City Pig City simulacrum city Walking City autonomous city cyborg city extrapolated city human city media city pilot city simulated city Wall City automobile city Cyper City extraverted city 100 mile city medieval city pirate city Sin City walled city Automotive City hybrid city megacity pixel city sinking city wandering city Avia City D F hyper city Mesa City planetary city Sioux City Web City dark city fabulous city hypothetic city metacity planned city Sky City well-made city B data city facade city metaphorical city plant city Skywaft City well-peopled city Bab el-oued City damned city facticity I Mexico City plasticity skywalk city whatever city Babylonian City dead city factory city icon city micro city pleasure city slab city white city bamboo city decentered city fantasy city iconocity migration city plug-in city sleazy city wicked city banal city defeated city fast city idea city Miles City polder city slow city wild city Benin City defended city fat city ideal city military city political city small city windy city belt city delirious city favourite city idealized city million city polynucleated city smart city wired city bienniale city democratic city fictional city identical city Mirage City poor city soft city wondrous city big city democracity fictitious city illegal city mirror city pop city solar city working city bit city desert city fictive city imaginary city mixed city pop-up city somatic city world city City of Bites deserted city Fiddle City immaterial city mobile city populated city some city Black City designed city filament city implicity mobile-linear city portable city sonic city blue city devastated city filmic city improvised city model city port city space city X blurred city devided city finished city incapacity modern city possible city spaceman city x-city boom city different city 5-Minute City information city modernist city postcard city spatial city xenophobic city Broadacre City diffused city flaneur city informational city modular city post-ethical city specialized city xerox city boundary city dim city flat city indefinite city mongrel city post-human city specific city bubble city disappearing city flex-city independent city monster city Post-It City specificity Y business-as-usual city discontinuous city floating city individual city mortal city post-industrial city spin city you are here city dispersed city flow city Induction City motor city post-metropolitan- spiral city your city C dissolving city fluid city industrial city moving city postwar city splace city youth city caceral city distinct city foam city Inelastic City multi-nodal city postmodern city spread city canal city distributed city food city inflatable city multiplicity posturban city still-industrial city Z candidate city disturbed city forbidden city inhabitable city multigeneric city Potemkin City studio city zero city capacity diverse city foreign city inner city museum city powerful city suburban city zionist city capital city DK City formal city instant city mutiple city prefab city Sun City zoo city Capsule City dot city fortress city integrated city my city present city super city... captive city domesticity fractal city intencity primate city superfluid city caravan city Donau City fragmentary city Interjunction City N primitive city surf city carefree city domed city fragmented city intermediated city naked city provisional city surrogate city cargo city Doom City free city international city native city proximity-based city Survival City Carson City dream city freeway city invisible city nearest city publicity suspended city cautionary city Drop City frenetic city Iowa City Nebulous City sustainable city Cell City dual city fringe-development city irrational city neo-apartheid city Q sympathetic city center city dulled city fun city island city neon city Quaker City synchronicity centerless city dynamic city functional city network city quartered city centricity fusion city J new city T centripetal city E future city junction city new edge city R techno city certain city easy city futuristic city junk city New York City radiant city teleserviced city chaos city eccentricity Fuzzy City next city radically different city temporal city characteristic city eclectic city K no city Radio City tenement city Chin City eco city G Karto City Nodal City random city tent city chip city ecstacity galactic city King City noisy city Rapid City terminal city CIAM City edacity galaxy city Nomadic City rational city Tetra City cinecittacinematographicity edge city garden city non-stop city rave city that city 28 Some Cities, index oktober

17 30 Aglaia Konrad, Zonder Titel (Bijlmer / Osaka), PS1, New York,

18 Werken in de tentoonstelling / Oeuvres / Works literally washed over by an image means that it is experienced physically, so it comes across as a Richard Serra sculpture that has now become a picture. Fault Fold (Lissabon, 1998), x 1150 cm digitale zeefdruk op papier courtesy kunstenaar, Brussel productie desingel, Antwerpen met dank aan vierd bvba, Antwerpen 1) Fault Fold Naar aanleiding van haar tentoonstelling in het l Aquarium, Ecole des Beaux-Arts in Valenciennes (2001) realiseerde Aglaia Konrad haar eerste zogenaamde Fault Fold, een monumentaal uitvergrote foto die op de wand én het plafond geafficheerd werd. desingel toont in de inkomhal het derde en tot nog toe grootste werk uit deze open reeks. Het letterlijk visueel overspoeld worden door een beeld, maakt dat dit beeld fysiek beleefd wordt, waardoor het overkomt als een beeldgeworden sculptuur van Richard Serra. À l occasion de son exposition dans l Aquarium, Ecole des Beaux-Arts à Valenciennes (2001) Aglaia Konrad a réalisé sa première soi-disant Fault Fold, une photo agrandie de façon monumentale affichée sur un mur et sur le plafond. Dans le hall d entrée, desingel expose la troisième et jusqu à ce jour la plus grande œuvre parmi cette série ouverte. Être littéralement submergé par une image provoque la sensation de la vivre physiquement, ce qui lui donne des allures de sculpture de Richard Serra métamorphosée en image. 2) Overheadprojectie / Rétroprojection / overhead projection Op de schuin aflopende onderkant van de grote trap bevindt zich een overheadprojectie. Suggereert Fault Fold letterlijk het fysieke gewicht van een stad, zo blijkt het geprojecteerde, in perspectief vervormde beeld efemeer van karakter. Sur l inclinaison du bord inférieur du grand escalier a lieu une rétroprojection. Si Fault Fold suggère littéralement le poids physique de la ville, l image projetée et déformée en perspective présente un caractère éphémère. On the sloping underside of the main staircase there is an overhead projection. Whereas Fault Fold suggests the physical weight of a city, the projected image with its distorted perspective appears ephemeral. Zonder Titel, 2005 variabele dimensies overheadprojectie courtesy kunstenaar, Brussel productie desingel, Antwerpen For her exhibition at l Aquarium, Ecole des Beaux-Arts in Valenciennes (2001), Aglaia Konrad made her first Fault Fold, a photo enlarged to monumental proportions, stuck onto both the wall and ceiling. desingel is showing the third and largest of this open series in the entrance hall. Being 3) Boeing Over Reeds begin jaren negentig begon Aglaia Konrad met translucide fotoafdrukken op glasplaten te experimenteren, die zij later 32 33

19 direct op de ramen aanbracht. Door twee realiteiten, het beeld en het bestaande uitzicht, in elkaar te laten overlopen, ontwricht zij de genius loci en construeert zij een nieuwe geografische context. De op de brug gepresenteerde vijf werken uit de reeks Boeing Over tonen luchtopnames vanaf tienduizend meter hoogte van streken in Canada, Alaska, Groenland, China en Siberië. Dès le début des années nonante, Aglaia Konrad commence à réaliser des expériences avec des empreintes photographiques translucides sur plaques de verre, qu elle transpose ensuite directement sur les vitres. En combinant deux réalités, l image et la vision existante, elle jette à bas le genius loci et elle construit un nouveau contexte géographique. Les cinq œuvres de la série Boeing Over présentées sur le pont montrent des prises aériennes prises à partir d une hauteur de dix mille mètres de régions du Canada, de l Alaska, du Groenland, de la Chine et de la Sibérie. voordoet. Naast de tweekanaalprojectie Effort Square (aan het einde van het parcours) presenteert Aglaia Konrad drie nieuwe videowerken over solitaire gebouwen: het wooncomplex Park Atlantis in De Haan (1969, architecten Jaminin Associés), de huizenblokken Silvertop in Antwerpen (1973, architect Jules Derover) en de villa Roelandts in Sint- Martens-Lennik (1962, architect Willy Van der Meeren). Dans ses récentes vidéos, Aglaia Konrad recherche comment l urbanisme se manifeste de la manière la plus directe et authentique. Outre la projection à deux canaux Effort Square (à la fin du parcours), Aglaia Konrad présente trois nouvelles œuvres vidéo sur des constructions solitaires : le complexe d habitations Park Atlantis à De Haan (1969, architectes Jaminin Associés), les pâtés de maisons Silvertop à Anvers (1973, architecte Jules Derover) et la villa Roelandts à Sint- Martens-Lennik (1962, architecte Willy Van der Meeren). Aglaia Konrad had in the early nineties already started experimenting with translucent photographic prints on sheets of glass, which she later applied directly onto the windows. By allowing two realities, the picture and the existing view, to merge into one another, she upsets the genius loci and constructs a new geographical setting. The five works from the Boeing Over series presented on the bridge show aerial photos taken at an altitude of ten thousand metres, of areas in Canada, Alaska, Greenland, China and Siberia. In her recent videos Aglaia Konrad examines the ways urbanity presents itself most purely and directly. In addition to the two-channel projection of Effort Square (at the end of the exhibition) Konrad presents three new video works on solitary buildings: the Park Atlantis housing complex in De Haan (1969, architect Jaminin Associés), the Silvertop housing blocks in Antwerp (1973, architect Jules Derover) and the Roelandts villa in Sint-Martens-Lennik (1962, architect Willy Van der Meeren). Boeing Over, x 133 cm (4); 200 x 300 cm (1) foto op backlitfilm, op glas courtesy kunstenaar, Brussel productie desingel, Antwerpen met dank aan vierd bvba, Antwerpen De Materie (architectuur en België), kanaal DVD op 3 monitoren 35, zonder geluid met teksten van Maarten Delbeke, Lionel Devlieger en Paul Robbrecht courtesy kunstenaar, Brussel productie desingel, Antwerpen 4) Video s / Vidéos / Videos In haar recente video s onderzoekt Aglaia Konrad hoe stedelijkheid zich op de meest directe en onvervalste manier Effort Square, dvd s op monitor elk 120 minuten, stereo courtesy kunstenaar, Brussel en Argos, Brussel 34 35

20 6) Publicaties / Publications / Publications Tot op heden realiseerde Aglaia Konrad eenentwintig kunstenaarsboeken, het grootste deel daarvan in een zeer beperkte oplage. Zo bestaat de editie Copy Cities uit twaalf delen die naar thema s gerangschikt zijn. Atlas I & II zijn op boekformaat gesneden billboardaffiches. APP.BXL bestaat uit drie handgemaakte boeken met een associatieve aaneenschakeling van deels gespiegelde, deels op transparant papier gedrukte foto s. Met haar publicaties ordent Aglaia Konrad haar duizenden beelden, wat uiteindelijk uiteindelijk resulteert in een indrukwekkend archief van het urbane. Jusqu à ce jour, Aglaia Konrad a réalisé vingt et un livres d artiste dont la plus grande partie au tirage très limité. C est ainsi que l édition Copy Cities est constitué de douze volumes classés d après le thème. Atlas I & II sont des affiches billboard coupées d après un format de livre. APP.BXL se compose de trois livres réalisés à la main avec une combinaison associative de photos dont certaines sont traitées en miroir et d autres sont imprimées sur du papier transparent. Dans ses publications, Aglaia Konrad catalogue ses milliers d images, ce qui aboutit finalement à une impressionnante archive urbaine. Copy Cities, kunstenaarsboeken in box, 21 x 29,6 cm, totaal 650 pagina s; 01) Urban Creatures, 142 pagina s; 02) Desert Cities, 40 pagina s; 03) Dakar (Survey # 01), 64 pagina s; 04) Les Jumelles, 48 pagina s; 05) Elasticity Spread, 36 pagina s; 06) Suburbs, 32 pagina s; 07) Dakar Cut, 64 pagina s; 08) Seoul (Survey # 02), 40 pagina s; 09) Undecided Frames, 68 pagina s; 10) Some Cities, 20 pagina s; 11) Makowkys Bungalov Colony, High Falls, N.Y, 24 pagina s; 12) Hoover Over, 72 pagina s; digitale fotokopies, gebonden, oplage 7; uitgever Aglaia Konrad; courtesy kunstenaar, Brussel & Galerie Frehrking Wiesenhöfer, Keulen Elasticity, 2002 Kunstenaarsboek, 20 x 27 cm, 248 pagina s, offsetdruk, gebonden, oplage 1800; uitgever NAi Publishers, Rotterdam ism. l Aquarium Agnostique, Valenciennes en Argos Editions, Brussel; ISBN: Atlas, vol. I & II, kunstenaarsboeken, 30 x 40 cm, 670 pagina s elk, zeefdruk, gesneden en gebonden billboard affiches, zes ingelegde digitale kopies, oplage AP; uitgever Museum Plantin Moretus, Antwerpen; courtsey kunstenaar, Brussel Aglaia Konrad has so far made twenty-one artist s books, most in very limited editions. The edition of Copy Cities, for example, comprises twelve parts ordered by theme. Atlas I & II are billboard posters cut into book format. APP.BXL comprises three handmade books with an associative sequence of photos, in part mirrored and in part printed on transparent paper. It is in her publications that Konrad orders her thousands of pictures, which of course ultimately results in an impressive archive of urbanity. Iconocity, 2005 Kunstenaarsboek, 16,5 x 26 cm, 224 pagina s, offsetdruk, oplage 1000; uitgever Verlag der Buchhandlung Walther König ism. desingel, Antwerpen; ISBN: São Paulo, Aglaia Konrad, 1998 Kunstenaarsboek, 21 x 29,7 cm, 32 pagina s, offsetdruk, gebonden, oplage 500; uitgever Aglaia Konrad; courtesy kunstenaar, Brussel APP.BXL, kunstenaarsboeken, 21 x 29,7 cm, totaal 332 pagina s; 1) 100 pagina s; 2) 142 pagina s; 3) 90 pagina s; digitale fotokopies, gebonden, oplage 35; uitgever Moritz Küng, Brussel; courtesy kunstenaar, Brussel en privécollectie, Brussel Aglaia Konrad (Mexico City,1995 / Rio de Janeiro, 1996), 1997 Kunstenaarsboek, 29,7 x 21 cm, 32 pagina s, offsetdruk, gesneden en gebonden affiche, oplage 250; uitgever AR/GE Kunst, Bolzano; courtesy kunstenaar, Brussel 36 37

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK The Emptiness of Auschwitz Linda Schouten De leegte van Auschwitz The Emptiness of Auschwitz 2015 Uitgeverij Verbum en Linda Schouten Design: Van Boom & Rijnbende, Amsterdam

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR

ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR THE BEST OF INTERNATIONAL ARCHITECTURE APOLOGIE VAN GLAS APOLOGIE DU VERRE LEONARDO GLASS CUBE BAD DRIBURG, DUITSLAND DELUXE LEONARDO GLASS CUBE BAD

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

They were worried workers would go outside, not work and waste time # 2 NICO VAEREWIJCK. Nothing to halt

They were worried workers would go outside, not work and waste time # 2 NICO VAEREWIJCK. Nothing to halt They were worried workers would go outside, not work and waste time # 2 NICO VAEREWIJCK Nothing to halt 18.10-17.11. Gallery NavArt CONTEMPORARY ART Parklaan 60, 9100 Sint-Niklaas, www.navart.be open donderdag

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

N O I T C E OLL D C OL G

N O I T C E OLL D C OL G GOLD COLLECTION www.nona-jewels.com Genieten van het leven met een glimlach op je gezicht, dat is Nona. Samen met familie kostbare tijd doorbrengen, vrienden entertainen, volledig opgaan in een spannend

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Intercultureel Management (2.4) Intercultural Manager

Intercultureel Management (2.4) Intercultural Manager Intercultureel Management (2.4) Intercultural Manager Vorige les De invloed van de (nationale) cultuur op de managementpraktijk (Hofstede) Management benadering; taakgericht vs. mensgericht Cultuur en

Nadere informatie

IT auditor en veranderen in 5 kleuren. origineel van: prof.dr. Leon de Caluwé. door: dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT

IT auditor en veranderen in 5 kleuren. origineel van: prof.dr. Leon de Caluwé. door: dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT IT auditor en veranderen in 5 kleuren origineel van: prof.dr. Leon de Caluwé door: dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT En hoe verander je de mens?...... kennis van denk en werkwijze is van belang! Kleur

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

1 MB PC-SIMM in NMS 8250/55. 2x1 MB PC-SIMM in NMS 8250/55

1 MB PC-SIMM in NMS 8250/55. 2x1 MB PC-SIMM in NMS 8250/55 1 MB PC-SIMM in NMS 8250/55 Update your NMS8250/55/80 to 1Mb memory And! 2x1 MB PC-SIMM in NMS 8250/55 Hans Oranje, 2002 English version follows the dutch text! This description will enhance the NMS8250/55/80

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Scourge of Ethar The Game

Scourge of Ethar The Game Scourge of Ethar The Game IG 101/102 Team 1, Firstblood teamleden: Daniel Bijlsma, Peter Martens, Sievajet Rahimbaksh, Mick Tozer, Dennis Balk en Joey Rommers docent: Casper van Est type game: Platform,

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Anke Kuypers. multiple. sculpture

Anke Kuypers. multiple. sculpture Anke Kuypers multiple sculpture 1989 Marmer is het materiaal waaruit de vier schuine blokken zijn gemaakt. Alle blokken zijn gelijk en hebben de vorm van een rhomboeder, een kristalvorm met zes ruitvormige

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Brand building blocks 3 Logo 4 Colors 7 Images 8 Tile 9 Font 10 Typo 11 Header 12 Url 13 Action panel 14

Inhoudsopgave. Brand building blocks 3 Logo 4 Colors 7 Images 8 Tile 9 Font 10 Typo 11 Header 12 Url 13 Action panel 14 Inhoudsopgave Brand building blocks 3 Logo 4 Colors 7 Images 8 Tile 9 Font 10 Typo 11 Header 12 Url 13 Action panel 14 Applying brand building blocks 15 Flyer 16 Placemat 18 Dutch examples 19 2 Brand building

Nadere informatie

2015-2016. Informatiedossier

2015-2016. Informatiedossier 2015-2016 Informatiedossier Nathan Collaert Hemoco (Lansweeper) 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Informations générales sur l'entreprise 1 2. Historiek omtrent het bedrijf 1 3. What does the company aim for

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie