Tentoonstelling. Aglaia Konrad / Iconocity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentoonstelling. Aglaia Konrad / Iconocity 13.10 18.12.2005"

Transcriptie

1 Tentoonstelling Aglaia Konrad / Iconocity

2 Aglaia Konrad, Fault-Fold (Seoel), l Aquarium, Valenciennes,

3 Introductie Sinds haar eerste tentoonstellingen begin jaren negentig (Museum Moderner Kunst, Wenen; Offenes Kulturhaus, Linz; Salzburger Kunstverein) wist Aglaia Konrad aan de term 'architectuurfotografie' een nieuwe dimensie te geven. Zij ontwikkelde haar beelden - foto s van wereldsteden als Peking, Caïro, Chicago of Mexico-Stad - op een translucide folie en plakte deze vervolgens op vensters. Daardoor ontstond een montage waarin twee beelden de foto en de stedelijke impressie met het royale uitzicht - in elkaar overvloeiden en het eenduidige karakter van de plek ondermijnden. Met deze al vroeg toegepaste werkwijze wist Aglaia Konrad niet alleen de gelaagdheid van het stedelijke letterlijk en op een innemende manier te visualiseren maar legde zij ook de basis voor haar latere, vaak monumentale in situ werk dat zij in een gegeven architecturale context integreerde. Dit voor haar werk zo kenmerkend stilistisch principe paste zij toe tijdens een veelvoud van internationale kunstmanifestaties, gaande van Tokio ( Another Continent, Metropolitan Museum of Photography, 1994) tot Kassel ( documenta X, 1997), van Shanghai (biënnale, 2000) tot Venetië (architectuurbiënnale, 2004). Vertegenwoordigt een conventioneel ingelijste foto een soort venster op de wereld, zo vervaagt bij Konrad de afstand tot dat venster waardoor de kijker zichzelf direct in de wereld waant. De drie begrippen afstand, venster en wereld definiëren onmiskenbaar het wezen van haar fotografie. Zo benadert Aglaia Konrad haar motieven met een zekere afstandelijkheid, zelfs nonchalance. Haar foto s - en recent ook films - zijn niet strak geregisseerd en gecomponeerd met het voornemen de ultieme of geïdealiseerde stadsfoto vast te leggen. Ze zijn met de losse hand, al lopende of rijdende door of vliegende over s werelds grootste stedelijke agglomeraties opgenomen. Vaak vanuit een licht verhoogd standpunt, vaak met voelbaar aanwezige trilling in het beeld, kortom authentiek. De tentoonstelling Iconocity is geen retrospectieve van Konrads werk. Toch worden al haar verschillende ruimtelijke toepassingen van fotografische beelden van het afgelopen decennium voor het eerst samengebracht. Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen bij de uitgever Walther König in Keulen in samenwerking met desingel het kunstenaarsboek Iconocity. Met haar werk veroorzaakte Aglaia Konrad in zeker zin een revolutie in de fotografie, althans de presentatievorm daarvan. 2 3

4 Introduction Depuis ses premières expositions au monumentales, qu elle intégrait dans de distance, fenêtre et monde rétrospective de l œuvre de Konrad ; début des années nonante (Museum un contexte architectural donné. déterminent sans aucun doute néanmoins, c est la première fois Moderner Kunst, Vienne; Offenes Elle a appliqué ce principe stylistique l essence de sa photographie. que s y retrouveront réunies toutes Kulturhaus, Linz; Salzbourger si spécifique à son œuvre lors de ses différentes applications spatiales Kunstverein), Aglaia Konrad a réussi nombreuses manifestations culturelles Aglaia Konrad aborde ainsi ses motifs des images photographiques de la à donner une nouvelle dimension internationales, allant de Tokyo avec une certaine distance, même dernière décennie. À l occasion de au terme de photographie ( Another Continent, Metropolitan avec nonchalance. Ses photos - et cette exposition, et en collaboration d architecture. Elle a développé ses Museum of Photography, 1994) à récemment aussi ses films - ne sont avec desingel, le livre d art Iconocity images -des photos de capitales Kassel ( documenta X, 1997), et de pas mis en scène de façon rigide est paru chez l éditeur Walther König comme Pékin, Le Caire, Chicago ou Shanghai (biennale, 2000) à Venise ni composées avec l intention de à Cologne. Mexico City- sur feuille translucide en (biennale d architecture, 2004). représenter la photo urbaine ultime les collant ensuite sur des vitres. Elle a ou idéalisée. Elles sont réalisées de ainsi créé un montage où deux images Grâce à son œuvre, Aglaia Konrad façon spontanée, en passant et en - la photo et l impression urbaine avec a en quelque sorte suscité une roulant à travers les plus grandes sa vue souveraine s entremêlaient révolution dans la photographie, du agglomérations urbaines du monde, en affaiblissant le caractère univoque moins dans sa représentation. De ou encore en les survolant. Elles sont de l endroit. Grâce à cette méthode même qu une photo encadrée de fréquemment prises à partir d un de travaille appliquée dès ses débuts, façon conventionnelle représente une point légèrement surélevé, et on peut Aglaia Konrad a non seulement sorte de fenêtre sur le monde, chez souvent percevoir le frisson palpable réussi à visualiser littéralement et de Konrad la distance par rapport à qui traverse l image - en d autres façon très captivante les différents cette fenêtre s estompe en donnant à termes, elles possèdent un caractère niveaux urbains, mais elle a aussi l observateur l impression de se situer authentique. édifié les bases de son œuvre in situ lui-même directement à l intérieur ultérieure, aux dimensions souvent de ce monde. Les trois concepts L exposition Iconocity n est pas une 4 5

5 Introduction Aglaia Konrad was able to add a new which she always integrated into Aglaia Konrad approaches her Iconocity is being published dimension to the term architectural a given architectural setting. She motifs with a certain aloofness, by Walther König in Cologne in photography from the time of made use of this stylistic principle, perhaps even nonchalance. Her association with desingel. her very first exhibitions in the so characteristic of her work, at a photos and recently films too early nineties (Museum Moderner great many international art events, are not tightly directed and Kunst, Vienna; Offenes Kulturhaus, ranging from Tokyo ( Another composed with the intention of Linz; Salzburger Kunstverein). She Continent, Metropolitan Museum capturing the ultimate or idealised developed her pictures impressions of Photography, 1994) to Kassel photo of the city. They are taken of such world cities as Beijing, ( Documenta X, 1997) and from rather with a fluent hand, walking, Cairo, Chicago and Mexico City on Shanghai (Biennale, 2000) to Venice riding or flying through the world s translucent film so she could stick (Architecture Biennale, 2004). largest urban agglomerations. Often them on windows. This gave rise to a from a slightly elevated angle, and montage in which two images the Her work initiated a revolution often with a tangible vibration in photo and the urban impression in photography, or at least the the image; to put it briefly, they are with a generous view and merged way it was presented. Whereas a authentic. into one another and undermined conventionally framed photo acted the unambiguous nature of the as a sort of window on the world, The Iconocity exhibition is not a place. Using this method, which in Konrad s work the distance to retrospective of Konrad s work. she applied from early on, Konrad this window becomes blurred, even Nevertheless, it does bring together was not only able to visualise the to the extent that one imagines for the first time all the various stratification of the city literally oneself to be in this world. The three spatial applications of photographic and captivatingly, but also laid the notions of distance, window and images she has used over the foundations for her later, often world are thus unmistakably the last decade. On the occasion of monumental site-specific work essence of her photography. this exhibition the artist s book 6 7

6 8 Aglaia Konrad, Zonder Titel (Tokio, Hongkong, Mexico City) 9 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 1997

7 Bij het werk van Aglaia Konrad Willem Oorebeek moraal en waar deze gezocht, gevonden of geplaatst moest worden. Tussen deze theorie en de werkelijkheid - de stad als futuristisch en aandoenlijk droombeeld, waar een diepgaand verlangen escaleert - zien we modellen, reflecties en realiteit versmelten tot...the fundamental sign of tautologie, namely repetition, to create a situation that reveals the opposite of tautologie, that is, contradiction (1). Bijvoorbeeld een telefooncel in Beijing, verkleed als telefoon: Imitatio, comunicatio, tautologia. In het werk van Aglaia Konrad komt de stad voor als een begrip waarin we zijn en waarin we altijd onze schaduw op ons beeld projecteren. Massa, substantie, een kwestie van kennis en ervaring; de materiële diepte van alles wat we zien, is verstoken van onze waarneming; we zien in beelden. We zien beelden van het ordeningsprincipe van de stad: vloerplan, opgetrokken muren. De moderne stad: veelheid. Voor veelheid sowieso: materie. We zien beelden van het elementair ordeningsprincipe van de moderne stad: vloerplan in verticale stapeling. De metropool: snelheid. Voor snelheid: energie. De nadrukkelijke zwart-witbeelden in het werk van Aglaia Konrad opereren op een niveau tussen plan en realiteit; zoals een gravure in de tijd van vóór de fotomechanische reproductie eerder schema van een schilderij is dan een reproductie. Markeringspunt in het urbane discours: het moment waarop de opdrogende modernistische stroom tot rijkelijk tweestromenland werd verklaard. Sindsdien werden we geconfronteerd met een gecanoniseerd, visueel, pluralistisch fenomeen: de stad in de eenentwintigste eeuw. Utopie en dystopie worden onderdeel van een en hetzelfde beeld. Het beeld van de stad in de theorie van de modernen ging om Het beeld van de stad nadert zo het punt waarop men besluit de stad of stedelijkheid één op één te coveren, zoals de kaart van een land op ware grote bij Luis Borges. De restanten van de door het weer en de tijd aangetaste kaart toonden naderhand ruïnes, fotografie in flarden. De flarden van Konrad tonen daadwerkelijk al deze invalshoeken, in verschillende gedaantes ondergebracht en uit diverse perspectieven bijeengezocht. Zoals in het sprookje over de tijd die zichzelf inhaalt en waar het verschil tussen droom en daad een niet meer te overbruggen kloof wordt. Waarom staat in mijn geheugen het stuk Rrrrrr van Maurizio Kagel samen met The Passenger van Iggy Pop gegrift? Die moeten ooit op dezelfde plaats zijn samengekomen, tegelijkertijd; het inbrandingsprincipe werkt ook op onvoorziene momenten Zo werken in het beeldgebruik van Aglaia Konrad Hongkong en São Paulo beide in op het beeld van Tokio, die drie plaatsen worden onafscheidbaar, ondeelbaar in tijd, hun eigen plaats in Iconocity. Kopie, zoom, cell, blow-up De begrippen die het werk van Aglaia Konrad zo beweeglijk maken; het standpunt is niet star en het gebruik van de beelden is niet bedoeld om als object maar om als beeld te worden rondgedragen. Opgeroepen uit het geheugen worden ze ingezet om tijdelijk in éen ruimte ten opzichte van elkaar te existeren

8 Cut-up, kopie Alle ruimte op de beelden, alle sfeer is publiek. De blik is subjectief uiteraard, zoals ieder de openbare ruimte subjectief waarneemt. Vanwaar komt het idee van een objectieve openbare ruimte? Daar komen we later op terug. Prefabfaçade, betonbouw, structuralisme of huid rond een skelet. Goede voorbeelden van bouwen aan een stad blijven schaars en de problematiek gespecialiseerd. Foute voorbeelden zijn niet altijd fout en de tijd/geschiedenis beïnvloedt onze perceptie als een vertragingmechanisme. Economie speelt een hoofdrol in de uitdrukking van het bouwen... geen geld, geen detail (2). The sense of place is a widely shared personal, subjective experience... (3). Stad op bestelling, schaal en maat massaal: ideaal klimaat voor onvoorwaardelijke groei. In filosofisch opzicht is dit de enig denkbare respons tot wat er nog niet is. Zo is de wereld van Aglaia Konrad een pregnante indruk van onze wereld, gedroomd in stoutste dromen, gepland in alle denkbare fases, gebouwd in de (harde) realiteit. Beton vormt in die wereld een ongeslepen diamant. De werking van de zwaartekracht is voelbaar, voor beton geldt zeker dat je iets moet willen, de ultieme sculpturale conditie. Bij velen gaat fotografie daar te gemakkelijk aan voorbij. De zwaartekracht lijkt geen optisch fenomeen. De zwaartekracht in de beelden van Konrad lijkt eerder een horizontaal fenomeen door de manier waarop ze haar onderwerp voorbij scheert. Interessant is vooral het belang van de tegenspraak in de stedenbouwkundige planning voor de fotografie van Aglaia Konrad; is tegenspraak planbaar? De stad is de ultieme gemeenschap, de tastbare uitdrukking van een economische regio (4) en wat er in deze beelden wordt samengebracht is de visuele neerslag van die uitdrukking. De categorieën waarin deze neerslag in haar werk worden onderverdeeld is van een droogkomische en zelfobserverende eenvoud. URBAN CREATURES: een schier eindeloze serie beelden van individuele gebouwen door Aglaia Konrad gefotografeerd in hun stedelijke omgeving. De opmerkelijkheid ten opzichte van de objecten wordt over het algemeen bepaald door een karakteristieke verhouding van omgeving, volume, gevel. In de Urban Creatures wordt, het meest van al, de architectuur zelf ornament. Soms echter even geen Urban Creatures. De afstand toont geen object als creature. De hele twintigste-eeuwse architectuurdiscussie wordt gedomineerd door de strijd voor of tegen het ornament. De lange strijd ter verwerping van het ornament door de modernisten is strategisch en geheel verwacht verworpen door de postmodernen van de jaren tachtig. China is echter de bakermat van zowel het fast-foodprincipe als van het gedachteloze ornament; volkomen vanzelfsprekend hangen draken, lampions of flarden typografie op plaatsen die zelfs niet meer verwijzen naar een oorspronkelijke plaats van het ornament. Een alternatief zou zijn: niet plaatsen: dat zou leegte tot gevolg hebben. Die is echter ongewenst. De epoche van non-architectuur als groeimiddel, waarbij het ene volume gebreid wordt aan het andere, alleen als de vraag er is, heeft in de hedendaagse stad zijn langste tijd gehad. Ontworpen stedelijke gebieden ondergaan reeds de ontwerpfase van de verdichting om een centrum te creëren. Iemand op het land, Pajottenland, bouwt voor zichzelf een huis, A private shell, als manier om de werkelijkheid te begrijpen; een ontroerende geste binnen alle torenhoge modernistische 12 13

9 momenten. Een enkel beeld draagt het kenmerk van efficiëntie in zijn organisatie; interessante serie Aerial Views van gevangenissen in Parijs, São Paulo, etc. Herkenning vanuit de lucht is onmiddellijk door een zekere grimmigheid van het in zichzelf gekeerde ensemble. BOEING OVER: uit de lucht, op hoogtes waar het onderscheiden van zaken als rivieren, velden, bergen, zeeën, zich bijna per toeval afspeelt; mysterieus ontmoet natuur cultuur, hier en daar een wolk. De onopgemerkte observator krijgt alleen te zien wat binnen het kader van het venster van de Boeing komt. Dat bepaalt de blik. Topografisch vaak niet meer te achterhalen herkomst; dat zijn pas de echte criteria voor een Boeing Over. Repetitie. Repetitie is vaker bezongen en beschreven. In een stad waar repetitie zich zover uitstrekt als in Seoel, wordt het begrip wonen zelf abstractie. De enige variatie wordt door een geografische curve ingebracht....what sense would there be in reproduction without death? To acknowledge death is to renounce absolute perfection. What remains is repetition, a desperate pursuit of originality, in pose, gesture, adornment and fragrance (5). FAULT FOLD: is een beeld zodanig opgeblazen dat het zich ver over de hoek van het plafond uitstrekt, oriëntatie wordt ondermijnd door het standpunt van de kijker ten opzichte van een horizontaal en verticaal plan/perspectief. Dit maakt lezen tot reconstrueren en het plaatsen van het beeld tot projectie. Oh, genereuze ironie, een beeld dat te groot is voor de ruimte toch aangeboden krijgen. Wat ons natuurlijk voorkomt, is vermoedelijk niets anders dan het gewone van een lange gewoonte die het ongewone waaruit het voortkwam is vergeten (6). Het knooppunt van hoofdwegen die Shanghai doorsnijden, roept kathedraalachtige binnenruimtes op met een gesublimeerde complexiteit. The blue highway doorsnijdt op driekwart hoogte kosmisch de ruimte met zijn stralend blauwe schijnsel. UNDECIDED FRAMES: een Undecided Frame is een vorm van twee keer kijken, recto verso en terug. Geen specifiek filmische blik, maar een vorm van aanbieden van wat in beeld komt en zich herhaalt, en zich door die herhaling van het standpunt ten opzichte van het object vergewist, zich probeert te verhouden met het gefotografeerde. Het punt van aandacht is niet het fotografisch standpunt in absolute zin, eerder het zich beroepen op het herhaalde vanuit de functie van het geheugen. Een overtreffende trap van een Undecided Frame, verdubbeling, is natuurlijk het driemaal herhaalde onderwerp - tripel -, dat betekent een werkelijk insisteren van het onderwerp in beeld. So geht der Flaneur im Zimmer spazieren; Wirklichkeit erscheint ihm allein reflektiert von blosser Innerlichkeit (7). Noten: 1. Barry Schwabsky in: Language is not transparent van Mel Bochner 2. Bekende uitspraak van Rem Koolhaas. 3. Whittick, Arnold: Encyclopedia of urban planning, McGraw Hill, Inc, Alison & Peter Smithson uit: Dat is Architectuur, Uitg. 010, Rotterdam, Ponge, Francis in: Ton Verstegen, Tropismen, Francis Ponge en de architectuur, Archis 11 / Heidegger, Martin in: De oorsprong van het Kunstwerk, 7. uit: Adorno, Theodor W. Kierkegaard. Konstruktionen des Ästhetischen, S. 76/77. Willem Oorebeek ( 1953/NL) is beeldend kunstenaar, hij woont en werkt in Brussel. Zijn tekst is gebaseerd op de bijdrage voor de publicatie Aglaia Konrad / Iconocity uitgegeven door Verlag der Buchhandlung Walther König, Keulen ism. desingel, Antwerpen

10 L œuvre d Aglaia Konrad apportant une nouvelle richesse partir de perspectives très divergentes. Tout espace sur les images, toute Willem Oorebeek Depuis, nous sommes confrontés à Comme dans le conte sur le temps atmosphère est publique. Le regard un phénomène canonisé, visuel et qui se rattrape lui-même et où la est bien évidemment subjectif, de Dans l œuvre d Aglaia Konrad, la ville pluraliste: la ville au vingt et unième différence entre rêve et action devient la même façon que tout un chacun est représentée comme un concept siècle. Utopie en dystopie deviennent un abîme infranchissable. perçoit l espace publique de façon où nous nous trouvons et où nous des éléments d une et même image. subjective. D où vient l idée d un projetons toujours notre ombre sur Pourquoi ma mémoire a-t-elle gravé espace public objectif? Nous y notre image. Masse, substance, Dans la théorie des modernistes, la pièce Rrrrrr de Maurizio Kagel reviendrons ultérieurement. question de connaissance et l image de la ville parlait de morale, où aux côtés de The Passenger de Iggy d expérience; la profondeur matérielle il fallait la chercher, la trouver ou la Pop? Peut-être se sont-ils rencontrés Façade en préfabriqué, construction de tout ce que nous percevons va situer. Entre cette théorie et la réalité au même endroit, en même temps; le en béton, structuralisme ou peau au-delà de notre perception ; nous -la ville en tant qu image de rêve principe d impression peut aussi avoir qui entoure le squelette. Les bons percevons en images. Nous percevons futuriste et émouvante, d où surgit lieu à des moments imprévisibles exemples de constructions urbaines des images de principe d ordonnance un profond désir - nous voyons des C est ainsi que dans l utilisation de restent rares et la problématique très de la ville: le plan au sol, des murs modèles, des réflexions et la réalité l image chez Aglaia Konrad, Hong- spécialisée. Des exemples fautifs ne dressés. La ville moderne: multitude se mêler dans...the fundamental Kong et São Paulo se retrouvaient sont pas toujours des erreurs et le et pour la multitude forcément la sign of tautologie, namely repetition, dans l image de Tokyo, les trois temps/l histoire influencent notre matière. Nous voyons des images du to create a situation that reveals locations devenant indissociables, perception comme un mécanisme de principe d ordonnance élémentaire the opposite of tautologie, that aussi dans le temps, trouvant leur ralentissement. L économie joue un de la ville moderne : plan au sol et is, contradiction (1). Par exemple propre place dans Iconocity. rôle principal dans l expression de la accumulation verticale. La métropole : une cabine téléphonique à Beijing, construction... pas d argent, pas de la vitesse et pour la vitesse : l énergie. déguisée en téléphone : Imitation, Copie, zoom, cell, blow-up détail (2). communication, tautologie. Les images appuyées noir et blanc Les concepts qui rendent l œuvre The sense of place is a widely shared représentent dans l œuvre d Aglaia L image de la ville cerne ainsi le point d Aglaia Konrad tellement mobile; personal, subjective experience... (3). Konrad un niveau situé entre plan où l on décide de traiter la ville ou le point de vue n est pas rigide La ville sur commande, à l échelle et et réalité, de même qu une gravure l urbanisme comme la carte du pays à et l utilisation d images n a pas la aux dimensions hors de proportions: datant d avant la reproduction son échelle réelle chez Luis Borges. Les vocation de se développer en tant climat idéal pour un développement photomécanique est plutôt un schéma restes de la carte abîmée par le climat qu objet mais en tant qu image. inconditionnel. D un point de vue de la peinture que de la reproduction. et le temps ont ensuite montré des Insufflés par la mémoire, ils sont philosophique, c est la seule réponse ruines, des photographies déchirées utilisés pour exister de façon imaginable à ce qui n est pas encore. Moment important dans le discours Les lambeaux de Konrad montrent temporaire dans leur rapport C est ainsi que l univers d Aglaia urbain: lorsque le courant moderniste vraiment tous ces différents angles réciproque au sein d un même espace. Konrad représente une impression sur le point de se tarir se transforme d observation, sont présentés sous prégnante de notre monde, rêvé dans en univers comprenant deux courants différentes formes et rassemblés à Cut-up, copie les rêves les plus audacieux, planifié à 16 17

11 travers toutes les phases imaginables, de constructions individuelles tant que moyen de croissance, où vrais critères de Boeing Over. construit dans la (dure) réalité. photographiées par Aglaia Konrad un volume est adossé au suivant, dans leur environnement urbain. La et seulement lorsqu il en existait la La répétition. On décrit et fait plus Dans ce monde, le béton représente singularité par rapport aux objets demande, a perduré longtemps dans souvent l éloge de la répétition. Dans le diamant brut. L effet de la force est en général déterminée par des la ville contemporaine. Pour créer un une ville où la répétition s étend aussi de gravité est perceptible, le béton proportions caractéristiques entre centre, des zones urbaines conçues loin qu à Séoul, le concept même demande certainement qu on veuille environnement, volume, façade. Dans subissent d emblée la phase de d habiter se transforme en abstraction. quelque chose, l ultime condition Urban Creatures l architecture se conception de densification. La seule variante est introduite par une sculpturale. Nombreux sont ceux qui transforme le plus souvent elle-même courbe géographique. ne captent pas cette dimension en en parure. Une personne à la campagne, au photographie. La force de gravité Pajottenland, se construit une maison,...what sense would there be in ne semble pas être un phénomène Parfois pourtant, il n y a pas de Urban A private shell, et appréhende ainsi reproduction without death? To optique. Dans les images de Konrad, Creatures. La distance ne montre pas la réalité ; un geste émouvant au sein acknowledge death is to renounce la force de gravité ressemble plutôt d objet en tant que creature. Toute de l ampleur de tous les épisodes absolute perfection. What remains à un phénomène horizontal par la la discussion du vingtième siècle en modernistes. Une seule image se is repetition, a desperate pursuit vitesse avec laquelle elle se déplace matière d architecture est dominée caractérise par l efficacité dans son of originality, in pose, gesture, par rapport à son sujet. par l opposition entre les partisans et organisation : l intéressante série de adornment and fragrance (5). les ennemis de l ornement. La longue prisons Aerial Views à Paris, São Paulo, Dans la photographie d Aglaia discussion des modernistes destinée à etc. La reconnaissance à partir du ciel FAULT FOLD: est une image si étendue Konrad, c est surtout l importance refuser l ornement est stratégique et est instantanée grâce à une certaine qu elle se déploie bien au-delà de la contradiction dans le planning rejetée par les post-modernistes des fureur exprimée par l ensemble tourné du coin du plafond, l orientation urbanistique qui est intéressante; la années quatre-vingts. La Chine est vers lui-même. étant ébranlée par la perspective contradiction est-elle prévisible? La néanmoins le berceau tant du principe de l observateur par rapport à un ville est la société ultime, de tastbare du fast-food que de l ornement BOEING OVER: à partir du ciel, sur plan/une perspective horizontale et uitdrukking van een economische irréfléchi; tout naturellement, des des hauteurs à partir desquelles verticale. Cela transforme la lecture regio ( l expression palpable de la dragons, des lampions ou des l identification des choses comme en reconstruction et la localisation de région économique) (4) et ce qui se lambeaux de typographies se trouvent les rivières, les champs, les mers, l image en projection. retrouve réuni dans ces images est le à des endroits qui n ont même plus est presque hasardeuse ; de façon Oh, ironie généreuse - pouvoir résultat visuel de cette expression. Les rien à voir avec l endroit d origine de mystérieuse, la nature rencontre recevoir une image qui soit quand catégories qui découlent de son travail l ornement. Une alternative pourrait la culture, avec ci et là un nuage. même trop grande pour l espace sont d une simplicité presque comique être: ne pas en placer - ce qui L observateur secret ne voit que ce Wat ons natuurlijk voorkomt, is et absolument lucide. donnerait le vide. Ceci n est toutefois qui apparaît dans le cadre du hublot vermoedelijk niets anders dan het pas souhaitable. du Boeing. Cela détermine le regard. gewone van een lange gewoonte die URBAN CREATURES: une série Origine topographique qui souvent ne het ongewone waaruit het voortkwam quasi inexhaustible d images L époque de la non-architecture en peut plus être déterminée voici les is vergeten (Ce qui nous semble 18 19

12 naturel, n est probablement rien So geht der Flaneur im Zimmer The work of Aglaia Konrad and dystopia become part of one and d autre que la familiarité de l habitude spazieren; Wirklichkeit erscheint Willem Oorebeek the same image. ayant oublié l incongruité de son ihm allein reflektiert von blosser origine) (6). Innerlichkeit (7). In Aglaia Konrad s work the city appears In the modernists theory, the image D une complexité sublimée, la jonction des routes principales qui traversent Shangaï évoque des espaces intérieurs tels des cathédrales. The blue highway traverse l espace cosmique à trois quarts de la hauteur avec sa lueur d un bleu éclatant. UNDECIDED FRAMES: un Undecided Frame est une forme à regarder deux fois : recto verso et vice-versa. Non pas un regard spécifiquement cinématographique, mais une forme Notes: 1. Barry Schwabsky dans: Language is not transparent de Mel Bochner 2. paroles célèbres de Rem Koolhaas. 3. Whittick, Arnold: Encyclopedia of urban planning, McGraw Hill, Inc, Alison & Peter Smithson de: Dat is Architectuur, Uitg. 010, Rotterdam, Ponge, Francis dans: Ton Verstegen, Tropismen, Francis Ponge en de architectuur, Archis no.11 /95 6. Heidegger, Martin dans: De oorsprong van het Kunstwerk, 7. extrait de: Adorno, Theodor W. Kierkegaard. Konstruktionen des Ästhetischen, p. 76/77. as a concept in which we exist and in which we always cast our shadow on our image. Mass, substance, the question of knowledge and experience; the material depth of everything we see is excluded from our perception; we see in images. We see images of the principle by which the city is organised: ground plan, constructed walls. The modern city: multiplicity. From multiplicity, obviously: material. We see images of the elementary principle by which the modern city is ordered: vertically stacked ground plans. The of the city was one involving morality and where it had to be sought, found or placed. Between this theory and reality the city as a futuristic and touching dream image, where a deep longing escalates we see models, reflections and reality fusing into... the fundamental sign of tautology, namely repetition, to create a situation that reveals the opposite of tautology, that is, contradiction (1). For example, a telephone box in Beijing, dressed up as a telephone: Imitatio, comunicatio, tautologia. de présentation de ce qui sera mis en image et qui se répète, et qui s assure de l objet par la répétition de la perspective, en essayant de se positionner par rapport à ce qu on photographie. Le centre de focalisation n est pas Willem Oorebeek ( 1953/NL) est un artiste plasticien, qui travaille et vit à Bruxelles. Son texte est basé sur sa collaboration à la publication Aglaia Konrad / Iconocity édité par Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne en collaboration avec desingel, Anvers. metropolis: speed. For speed: energy. The pronounced black and white images in Aglaia Konrad s work operates at a level between plan and reality; in the way that an engraving from before photomechanical In this way the image of the city approaches the point at which one decides to cover the city or urbanity at a scale of one to one, like Jorge Luis Borges full-size map of a country. The remnants of the map, eroded by la perspective photographique dans reproduction was more an outline of a time and weather, afterwards showed l absolu, mais se réfère plutôt à la painting than a reproduction. ruins, photography in scraps. Konrad s répétition à partir du point de vue de scraps actually do show all these la fonction de la mémoire. A marker point in the urban discourse: points of view, put into different forms Un superlatif de Undecided Frame, the moment when the drying and brought together from a variety le redoublement, est bien sûr le modernist river was declared a rich of perspectives. As in the fairytale sujet répété trois fois -triple-, ce country of two rivers. Since then we about time that overtakes itself and qui implique une insistance toute have been faced with a canonised, where the difference between dream particulière sur le sujet mis en image. visual, pluralistic phenomenon: the and deed becomes a chasm that can city in the twenty-first century. Utopia no longer be bridged

b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids Nederlands / Français / English

b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids Nederlands / Français / English b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids Nederlands / Français / English Introductie Ik ontmoette Arno Brandlhuber van b&k+ architecten uit Keulen voor het eerst naar aanleiding

Nadere informatie

Brussels June 27 30, 2013

Brussels June 27 30, 2013 BrusselS June 27 30, 2013 Tuned city brussels 3 tuned city brussels 7 june 27, 2013 opening night 10 june 28, 2013 noise and multiplicity 20 june 29, 2013 situational listening 32 june 30, 2013 ephemeral

Nadere informatie

Blub, Clet, Exit/Enter, UrbanSolid THE TOP OF ITALIAN STREET ART

Blub, Clet, Exit/Enter, UrbanSolid THE TOP OF ITALIAN STREET ART Blub, Clet, Exit/Enter, UrbanSolid THE TOP OF ITALIAN STREET ART Blub, l arte sa nuotare Firenze: prachtige stad en sinds een tijdje de werkplek van een nieuwe straatkunstenaar die anoniem wil blijven.

Nadere informatie

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :)

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :) 1 Dear reader, I have to confess something, but please, don tell my creatives: I started my professional life as a Market Researcher. Later, when I came home to advertising, I was always fascinated by

Nadere informatie

introductie WONEN HERDENKEN

introductie WONEN HERDENKEN introductie 7 NL Met de tentoonstelling Atelier à Habiter kiest Z33 voor een thema dat ieder van ons aanbelangt: wonen. Wanneer het gaat over wonen en de problematieken errond, is iedereen expert. Iedereen

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

Stem and Web: A Different Way of Analysing, Understanding and Conceiving the City in the Work of. Candilis-Josic-Woods.

Stem and Web: A Different Way of Analysing, Understanding and Conceiving the City in the Work of. Candilis-Josic-Woods. Stem and Web: A Different Way of Analysing, Understanding and Conceiving the City in the Work of Candilis-Josic-Woods Tom Avermaete 237 Sociology, Production and the City There are today a few who are

Nadere informatie

global EDITION 2007 EDITION 2007

global EDITION 2007 EDITION 2007 global CHAUSSÉE DE LA HULPE 181 TERHULPSESTEENWEG 181 B-1170 BRUSSELS TEL +32 (0)2 676 71 71 FAX +32 (0)2 673 38 68 GLOBAL@GLOBAL-DPM.BE WWW.GLOBAL-DPM.BE EDITION 2007 CONSULTANT COMPANY SPECIALIZED IN

Nadere informatie

Transferium A non-place

Transferium A non-place Transferium A non-place Thesis from Ilse Beumer Master Public Space Design juni-2008 Index Nederlandse versie English version 2. Het transferium 6. Transferium als non-place 8. Ontwerp van informatie

Nadere informatie

PLAKKATEN 02.12.2011... 29.01.2012

PLAKKATEN 02.12.2011... 29.01.2012 02.12.2011... 29.01.2012 NL De jonge Belgische kunstenaar Wouter Feyaerts (1980, Brasschaat) neemt met 452 plakkaten de Kunst Nu-ruimte van S.M.A.K. bijna volledig in. De ruimte wordt letterlijk ingepakt,

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red. BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.) 1 2 BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

BILAL BENYAICH (réd.) Il est moins une. Le temps est venu pour une autre politique de migration et d intégration

BILAL BENYAICH (réd.) Il est moins une. Le temps est venu pour une autre politique de migration et d intégration BILAL BENYAICH (réd.) Il est moins une Le temps est venu pour une autre politique de migration et d intégration Ce livre a été réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.

Nadere informatie

connection 20.04 19.05 A G

connection 20.04 19.05 A G rtworks along the North-South train connection Brussels 20.04 19.05 20 rtworks along the North-South train connection Brussels Space under the railway at the junction of ETER rue de l rgonne and v. Fonsny

Nadere informatie

Clubadres Adresse du club: de Selliers de Moranvillelaan 30, 2820 Bonheiden Tel./fax: 015/51.43.03 http://www.geocities.com/bcrcbelgium/bcrcb.

Clubadres Adresse du club: de Selliers de Moranvillelaan 30, 2820 Bonheiden Tel./fax: 015/51.43.03 http://www.geocities.com/bcrcbelgium/bcrcb. 2 Fondé le 14 octobre 97 - membre du conseil consultatif permanent du RACB Historic section Opgericht 14 oktober 97 - lid permanente adviesraad van KACB Historic section Clubadres Adresse du club: de Selliers

Nadere informatie

HET MOMENT VAN DE WAARHEID

HET MOMENT VAN DE WAARHEID FOCUS DIT JAAR FOCUST HET B2B CONGRES* VAN STICHTING MARKETING OP «MOMENTS OF TRUTH IN CUSTOMER RELATIONSHIP». HET GAAT OM HET BEPALEN VAN HET JUISTE MOMENT WAA- ROP JE BIJ DE KLANT KUNT SCOREN. IN HET

Nadere informatie

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE M a r t h a J. H a v e m a n h e t f e n o m e e

Nadere informatie

ARTA ARCHI- TECTEN- SELECTIE. Kunstencluster ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM

ARTA ARCHI- TECTEN- SELECTIE. Kunstencluster ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM ARTA ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM Kunstencluster ARCHI- TECTEN- SELECTIE 2 Inleiding De gemeente Arnhem werkt aan de realisatie van ArtA, een nieuw openbaar cultuurgebouw dat onderdak moet bieden aan Museum

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

desingel noaarchitecten Ontmoetingen vr 26 sep 2014 zo 4 jan 2015 Expo Beel laag

desingel noaarchitecten Ontmoetingen vr 26 sep 2014 zo 4 jan 2015 Expo Beel laag desingel noaarchitecten Ontmoetingen vr 26 sep 2014 zo 4 jan 2015 Expo Beel laag openingsuren woensdag tot en met zondag 14 > 18 uur en bij voorstellingen gesloten ma, di en feestdagen toegang 5 tentoonstellingsgids

Nadere informatie

Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number

Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number Michel Ecochard s biography reads as a fascinating tale of events, people and places. 1 Ecochard was educated as an archaeologist,

Nadere informatie

PDF file http://www.digitales-online.org 4-5-6-7 /12 2002 digitales

PDF file http://www.digitales-online.org 4-5-6-7 /12 2002 digitales digitales 4-5-6-7 /12 2002 http://www.digitales-online.org PDF file «NOUS VOULIONS NOMMER L EVENEMENT. ON EST PARTI DES MOTS COMME RUCHE, RESEAU, FAISCEAU, CAR ON VOULAIT FAIRE COMPRENDRE QU IL Y AVAIT

Nadere informatie

E X H I B I T I O N S I N T E R N A T I O N A L

E X H I B I T I O N S I N T E R N A T I O N A L E X H I B I T I O N S I N T E R N A T I O N A L a r t & i l l u s t r a t e d b o o k s NAJAAR 2011 - AUTOMNE 2011 - FALL 2011 - NAJAAR 2011 Nieuwe titels - Nouveautés - New titles - Nieuwe titels - Nouveautés

Nadere informatie

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam. Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.nl Content Inhoud Welcome 8 The Flood Welkom 10 De Zondvloed

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie