Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?"

Transcriptie

1 Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? 3 DE PLAATS POPTHESISPRIJS 2009

2 Read between the lines Het is niet iedereen gegeven om tussen de regels te kunnen lezen. Toch is dat net wat deze publicatie tracht te doen. Intussen zitten we al aan de derde editie van Read Between the Lines waarin we het beste uit de beste popthesissen van het afgelopen jaar naar boven spitten. Nieuw dit jaar is dat we niet één maar drie versies van Read Between the Lines maken. We kozen ervoor om de drie beste thesissen elk afzonderlijk naar buiten te brengen. Voor de Popthesisprijs 2009 werden 31 thesissen ingestuurd. De onderwerpen varieerden van frieten met cury, de muziekperceptie bij cohleair implantaatgebruikers tot de Vlaamse muziek als cultuurtoeristisch product. De jury met Ayco Duyster (Studio Brussel), Marc Steens (Clubcircuit), Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen), Pedro Debruyckere (IASPM), Sasha Van der Speeten (FM Bxl) en voorzitter Gert Keunen selecteerden volgende top drie: De winnaar: Hanne Valckenaers met haar thesis over Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit die de jury vooral loofde voor zijn volledigheid, de grondigheid van de analyse en de brandende actualiteit van het thema. Op de tweede plaats: Judith Van Eeckhout met haar sociologische analyse over 'Myth and money. Het romantische kunstenaarsbeeld vandaag. Die volgens de jury niet alleen geweldig goed geschreven was, maar ook echt stof tot nadenken gaf. Doen muzikanten het tegenwoordig voor het geld, of blijft kunst maken de belangrijkste drijfveer? Op de derde plaats: Levi Van Dijck met Hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?. Levi slaagde er in om dit moeilijke thema niet alleen genuanceerd maar ook bevattelijk in kaart te brengen met een zeer goede vergelijking met onze buurlanden. Ook dit thema is vandaag actueler dan ooit. Na deze editie van de Popthesisprijs zitten er al meer 120 thesissen in ons online archief. Van Madonna als exponent van het postmodernisme, de folkrevival in Vlaanderen, jumpcultuur, creative commons, identiteit en ervaring bij metalheads tot interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht: de enige voorwaarde om in aanmerking te komen is dat het werk handelt over popmuziek of het brede muzieklandschap. Ongeacht of het vanuit een juridische, communicatieve, pedagogische of bedrijfskundige insteek is. We zijn er zeker van dat ook in 2010 een pak studenten zich geroepen zullen voelen om de muzikale jungle nog wat meer in kaart te helpen brengen. Nieuwsgierig? Check alle thesissen op

3 Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? Levi Van Dijck Hogeschool Universiteit Brussel Master intellectuele rechten Promotor: M.C. Janssens Er was eens Het begon allemaal in 1847 toen een auteur, Bourget genaamd, verrast opkeek toen hij de band in het plaatselijk café zijn nummer hoorde spelen. Hij had hier immers geen toestemming voor gegeven, zodat hij deze gebeurtenis een schending vond van zijn auteursrechten. De eigenaars van het café wilden hem voor het gebruik van het lied echter niet betalen, zelfs niet onder de vorm van een ruil zoals voorgesteld door Bourget: hij zou het voorval vergeten als hij zijn drankje niet moest betalen. De rechter diende zodoende uitspraak te doen over dit geschil. Die gaf Bourget gelijk en om de auteursrechten te kunnen afdwingen in de praktijk stichtte hij met bevriende auteurs SACEM, de SABAM van Frankrijk. Dit was het begin van een succesverhaal, want overal werden sindsdien beheersvennootschappen gesticht. Ze hebben steeds aan belang gewonnen en zijn zo uitgegroeid tot grote ondernemingen met dikwijls een monopoliepositie op de markt. Het is onder meer daarom dat er in verschillende landen wetgeving gegroeid is die het optreden van beheersvennootschappen poogt te reguleren, zo ook in België. Problemen in de sector Voor overgegaan kan worden tot een analyse van de relevante controle-instrumenten dient eerst gekeken te worden welke problemen zich op de markt van beheersvennootschappen voordoen. Hiervoor wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld (SABAM) gekeken waar zich de meeste klachten van gebruikers en auteurs situeren. Het blijkt dat vooral de tarifering en manier van innen soms niet door de beugel kunnen en dat er een duidelijk gebrek aan transparantie bestaat inzake de werking van veel beheersvennootschappen. Al worden deze bevindingen ook enigszins genuanceerd want beheersvennootschappen hoeven ook niet altijd overladen te worden met alle zonden van Israël. In het geval van SABAM lijkt het dikwijls te gaan om problemen met lokale agentschappen, wat door SABAM zelf aangepakt wordt in hun recente reorganisatie. Ik ben verder ook van mening dat een grotere bereidheid tot samenwerking bij gebruikers een beter rechtenbeheer teweeg zou brengen. Momenteel is er in hoofde van veel gebruikers een vijandige positie waar te nemen ten opzichte van beheersvennootschappen, wat mee een efficiënt rechtenbeheer verhindert. Controle-instrumenten In België kennen we wetgeving met een drievoudige controlestructuur, namelijk een vergunningssysteem voor beheersvennootschappen die willen opereren op de Belgische markt, de verplichte mededeling van bepaalde informatie aan de overheid en een drieledig toezicht (door de vennoten van een beheersvennootschap, door de commissaris-revisor en door de overheid in de vorm van de Controledienst). Deze instrumenten worden kritisch geanalyseerd waarbij de pijnpunten in de huidige wettelijke regeling komen bloot te liggen, zoals onder andere een gebrek aan duidelijk uitgewerkte regels en sancties en het daaruit voortvloeiend gebrek aan afdwingbaarheid. Veel van deze pijnpunten zijn de wetgever reeds lang bekend en sinds vele jaren werd er geprobeerd om de bestaande wetgeving om te vormen tot een efficiënter geheel. Enkele pogingen liepen vast, maar met een nieuw wetsontwerp dat in juni 2009 werd ingediend in de Kamer lijkt verandering op komst (op het moment van indienen van

4 de masterproef werd het reeds aangenomen in de Kamer en ondertussen zit het in een vergevorderd stadium, zodat het erop lijkt dat dit ontwerp wet zal worden). Dit wetsontwerp vertrekt vanuit een gelijkaardig ontwerp uit 2006 en behoudt de drieledige controlestructuur die we momenteel hanteren. Er is voorafgaand aan de indiening voldoende overleg gevoerd binnen de sector zodat er een consensus ontstond over het ontwerp, wat waarschijnlijk de snelheid van behandeling in Kamer en Senaat verklaart. Het is duidelijk dat de wetgever heel wat van de blootliggende pijnpunten verholpen heeft met het nieuwe ontwerp, dat beheersvennootschappen aan veel strengere regulering onderwerpt. In mijn masterproef breng ik nog enkele punten van kritiek naar boven, maar over het algemeen is dit ontwerp een grote vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Ik ben ervan overtuigd dat een strenge regulering zowel in het voordeel is van gebruikers en rechthebbenden enerzijds en beheersvennootschappen zelf anderzijds. Om zowel de huidige wet als het toekomstig recht vervat in het wetsontwerp te kaderen in een internationaal geheel, heb ik ervoor geopteerd om een rechtsvergelijkende studie te verrichten waarbij ik deze twee regelingen vergelijk met de corresponderende regelingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Daaruit blijkt dat vooral Duitsland en Nederland goed uitgewerkte controle-instrumenten en -instanties hebben. Naast de wetgeving is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de rechtspraak, die vooral vanuit mededingingsoogpunt toekijkt op de markt van de beheersvennootschappen. Zoals gezegd nemen beheersvennootschappen veelal een monopoliepositie in op de markt, wat maakt dat de toepassing van de (Europese) mededingingsregels zeer relevant is. Dit leidde reeds meermaals tot veroordelingen van beheersvennootschappen wegens misbruik van machtspositie, zowel op Europees vlak als op Belgisch vlak. Zelf ben ik niet overtuigd dat dit de te bewandelen weg is. Ik uit in mijn masterproef de vrees dat doorgedreven concurrentie een averechts effect kan teweeg brengen in de zin dat het opvoeren van de concurrentie op termijn waarschijnlijk nog sterkere beheersvennootschappen creëert. Er bestaat volgens mij een reëel gevaar dat door sterkere concurrentie de kleine spelers op de markt verdwijnen en alles in handen komt van enkele groten. Andere voorstellen vanuit Europa ben ik meer genegen: een minimumkader met verplichtingen voor beheersvennootschappen op Europees vlak, net als een stroomlijning van de nationale controle-instanties en instanties voor geschillenbeslechting. Dit blijkt hoe langer hoe meer nodig, gezien het steeds sterker grensoverschrijdend karakter van collectief beheer. Het lijkt mij aangewezen dat er vanuit Europa een meer bindend initiatief hieromtrent genomen wordt. Tot slot Concluderend kan gesteld worden dat de titel en kernvraag van mijn masterproef, hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?, dient beantwoord te worden met de woorden niet bijster efficiënt. Althans op dit moment want er is beterschap in zicht. Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd dan ook antwoorden: zeer efficiënt. Levi Van Dijck De relatie tussen collectief rechtenbeheer en mededinging In het laatste hoofdstuk wordt verder ingegaan op de precaire relatie die beheersvennootschappen onderhouden met de mededingingsregels. Wat in de rechtspraak reeds tot uiting kwam, is ook op wetgevend vlak aanwezig in de discussie over welke richting men uit dient te gaan met Europese regulering: levert het opvoeren van de concurrentie en het vrijmaken van de markt voordelen op voor de betrokken partijen?

5 POPPUNT Poppunt vzw is het aanspreekpunt voor muzikanten en dj s uit pop, rock, dance en consoorten. Geen boekings- of managementkantoor, geen overheid of instituut. Wel een bende muziekliefhebbers die zich elke dag inspannen om het leven van dj s, producers en muzikanten interessanter te maken. Poppunt organiseert eigen projecten als 100% Puur (speelkansen voor bands), Play & Produce (workshops voor dj s en producers), Muzikantendag (workshops voor muzikanten en bands), Stoemp! (Brusselse caféconcerten) en Popfolio (multimedia). We geven een driemaandelijks magazine uit, en op onze website kan je terecht voor videoreportages, blogs, podcasts, tips en tricks, en popinfo. En dan zijn er nog wat dingen als popadvies, de popthesisprijs, en de Muzikantengids: hét handboek voor muzikanten en dj s, En natuurlijk onze eigen communitysite vi.be: de Vlaamse muziekscène online, met 8000 die-hard muziekliefhebbers, meer dan 1500 dj s en 3000 bands, en 350 professionele muziekorganisaties.

6 Oogst editie 2009 Kim De Brabander: Edith Depuydt: Nathalie Scheltiens: Glenn Magerman: Astrid Stockman: Senne Guns: Stijn De Mulder: Hanne Valckenaers: Lien Vanhaverbeke: Pauline Delaruelle: Camille De Groote: Pieter Van den Brande: Christiaan De Beukelaer: Stijn Van Moen: Dana Vanduren: Alexander Synhaeve: Bruno Morez: Katrien Valgaeren: Marc Vanlaer: Yves Frateur: Lander Exelmans: Jazz in België. Het belang van het ontstaan van het jazzonderwijs Actuele tendensen in de muziekbeleving van jongeren Muziekperceptie bij Cochleair Implantaatgebruikers e-marketing voor muzikanten De partituur voorbij - naar een creatieve invulling van het vak begeleidingspraktijk Nederlandstalige Covers van Anderstalige Popnummers Authenticiteit in Vlaamse Popmuziek: Een onderzoek naar de visie van de muziekindustrie Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit. Populaire muziek uit Vlaanderen als cultuurtoeristisch product Onderzoek naar het verschuivend businessmodel in de muziekindustrie: het 360 gradencontract, ook voor artiesten een redding? From piracy to promotion: the impact of Music 2.0 on upcoming artists and young consumers in Flanders. A mixed method research on the power blocks of the music industry in Flanders. Frieten met curry. Indo-jazz bij Aka Moon Who Owns Folklore? Vinyl versus CD versus MP3: een noodgedwongen evolutie? Is punk dood? De punksubcultuur in Vlaanderen anno 2009: een kwalitatief onderzoek Analyse van de markt van deejay-afspeelapparatuur onder invloed van de evolutie naar digitale muziek Taalgebruik en identiteit in Vlaamse en Nederlandse rap binnen een Europese context Ich bin wie gay: Een analyse van de Homo Top 100 en kwalitatieve diepte-interviews met holebi's De invloed van reclamemuziek op de effectiviteit van een televisiespot voor low involvementproducten Muziekblogs Het concept creativiteit in de non-formele muziektechniekeducatie in Vlaanderen

7 Jasper Delbecke: Tom Tilley: Maarten Grieten: Jeroen De Bodt: Mattias Brants: Arne De Schepper: Nathalie Blancquaert: Levi Van Dijck: Judith Van Eeckhout: Simon Timmermans: Faking It: Authenticiteit in de Belgische popmuziek De invloed van Web 2.0 op de promotie en distributie van (Belgische) muziek. Muziekfestivals in Vlaanderen: indeling naar organisatiestructuur en werking Journalistiek vs. peer-2-peer: een exploratief onderzoek naar de beeldvorming van internetpiraterij in de Vlaamse pers. Rate the video: onderzoek naar de evolutie van de muziekvideo met focus op seksualiteit Vloek of zegen? Een onderzoek naar de gevolgen van nieuwe communicatietechnologieën voor de verspreiding van muziek met focus op het internet Auteursrechten en de waarde ervan voor muzikanten in de non-stop evoluerende muziekindustrie van vandaag: een kwalitatief onderzoek Hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? Myth and money'. Het romantische kunstenaarsbeeld vandaag. Een sociologische analyse. LineUp Oogst editie 2008 Anniek 0rye: Valentine Raeman: Riet Aerts: Bart De Groote: Nadia Van Campenhout: Maria Grob: Marieke Vangheluwe: Isabel Allaert: Birgit Soetewey: Robin Broos: Subjectieve onderwijstheorieën van beleidsmakers en docenten binnen de pop-en rockopleiding: PHL Music. Are the Times A-Changin? Een exploratief onderzoek naar de rol van platenmaatschappijen als gatekeepers in de Vlaamse muziekindustrie anno 2008 Invloed van een producer op een muziekgroep. Plaats van jongerenmuziekzenders in het omroeplandschap: een vergelijkende casestudie tussen JIM en TMF. De jumpcultuur: een kwalitatieve verkenning van een muziek- en dansrage. Fabolous FRET? Onderzoek naar de lezerstevredenheid van FRET Magazine. De toe-eigening van rockmuziek in België tijdens de jaren zestig. Rock in Beeld. De charts en het concertbezoek: in hoeverre zijn die nog gelinkt? (in opdracht van Muziekcentrum Vlaanderen). Van deejay naar deejay: De muzikale vrijheid en de status van de Vlaamse deejay: een chronologie.

8 Willem Scheire: Margot Vanhouche: Pieter-Jan Pauwels: Dorien Meeus: Evelyn Vandervieren: Dries Vanherwegen: Maaike Joris: Yves Aerden: Jeroen Bergen: Niels Klerkx: Evert Demeyer: Arne De Schepper: Lieselot Mattheüs: Sam Mertens: Jasper Nijsmans: Punk in Vlaanderen einde jaren 70: populaire cultuur en jeugdcultuur in een crisisperiode. Succes gegarandeerd? Een onderzoek naar succesfactoren binnen cultuurindustrieën op basis van twee cases uit de Vlaamse muziekindustrie: Clouseau en Laura Lynn. Gather-it-yourself. Een hedendaagse kijk op de electronic DIY scene binnen jongerensubculturen. Positie van de Vlaamse zomerfestivals en de verhouding tot het reguliere concertaanbod anno Gebruiksvriendelijkheid, dat klinkt als muziek in de oren! Evaluatie van Belgische e-shops die legale muziekdownloads aanbieden. Alleen Elvis blijft bestaan? Een beschrijvend onderzoek naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten. Culturele kritiek: een onderzoek naar muziekrecensies in Vlaanderen. Tussen anarchie en hysterie: de punkbeweging in België ( ). The Evolution of Rock Music and Rock-based Pop Music in the 20th Century. Er kwamen andere tijden. Politiek en sociaal engagement in de popmuziek in Vlaanderen in de periode Communicatie tussen muzikant en programmator: Hoe kan een beginnende muzikant zijn podiumkansen maximaliseren? Vriend of vijand. Een exploratieve literatuurstudie naar de ambivalente relatie tussen muziek en het internet. Drempelverlaging aan de deur, niet op het podium. Sponsoring voor muziek in Vlaanderen anno Some Rights Reserved. Creative Commons in de Belgische muzieksector. Oogst editie 2007 Julie Badisco: Ewoud Beirlant: Sarah Boerhave: Folkrevival in Vlaanderen. Boomt het bal? Platenverzamelingen: Een onderzoek naar de leefwereld en de typologische kenmerken van de platenverzamelaar Maakt internet de klassieke muziekjournalist obsoleet?. Een exploratief onderzoek naar de rol van internet, en het bijzonder myspace.com, als gatekeeper binnen de muziekindustrie en de invloed ervan op de rol van de klassieke muziekjournalistiek in Vlaanderen.

9 Fréderic Busscher: Barbara Decroix: Jan Devos: Anton Fannes: Brecht Gielis: Kristel Lambregts: Koen Legrand: Els Meersseman: Emile Nols: Marliese Peeters: Muriel Pessinet: Lutgarde Ruwet: Dorien Sampermans: Geert Speltincx: Kevin Taelman: Merdan Taplak: Wim Van Bael: Lieven Van Keer: Anneleen Van Passel: Ronny Vanden Bempt & Tony Ward: Marieke Vangheluwe: Stephanie Vanhove: Johan Verckist: De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse Sociale waarden in subculturen: case white metal The Evolution of Hip-Hop Culture We don t need no education - onderzoek naar de muzikale kennis van rockers De opportuniteiten van het kunstendecreet versus cultureelindustrieel beleid voor de popmuziek in Vlaanderen. Het Sportpaleis telt! Een onderzoek naar de creatie van werkgelegenheid door de activiteiten in het Sportpaleis Metalheads: identiteit en ervaring bij heavy metalfans Fiscaal statuut van de Belgische artiest No pay no play? De grijze zone van de muziekindustrie Radio Donna: samenhang tussen playlists en de hitparade. Madonna als exponent van het postmodernisme De beschrijving en analyse van de troubadourslyriek en -muziek van 1100 tot 1300 Het succes van covers en originelen Gangsta rap, check it out! De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant. What s hot and what s not? Gatekeeping op Studio Brussel Digitale muziek, een kans voor de bibliotheek? Onderzoek en aanzet naar de volwaardige erkenning en ondersteuning van dj s en producers in Vlaanderen Van onbekend naar bemind - Marktonderzoek naar het proces van bekendheid voor jong, Vlaams talent in Vlaanderen met behulp van een artiestenbureau idafx: Intelligente digitale audio effecten Globalisering vs. Lokalisering. De amerikanisering van rockmuziek in Frankrijk en Groot- Brittanië? Backtrackalgoritmen voor regelgebaseerde vierstemmige harmonisatie Rock en kritische theorie: een studie naar de plaats van populaire muziek in onze hedendaagse samenleving

10 Oogst editie 2006 Anthony Albers: Johan Ardui: Jonathan Badisco: Liesje Borremans: Tom Claerhout: Marjolein Claes: Jolien De Boodt: Yves De Deurwaerder: Sari Depreeuw: Hendrik De Rycker: Kim Devos & Cindy Vanhoutte: Alexander Deweppe: Tom Evens: Koen Galle: Andries Gouweloose: Muriel Grégoire: Steven Hellemans: Tine Jagers: Tine Jagers: Anne Kalders: A partial translation of Lost In The Woods by J. Palacios and an introduction on how issues related to objectivity versus subjectivity can influence translation. Rockin in the free world: God, rock en de roep om bevrijding. De financiële positie van de Vlaamse artiest/muzikant in een discussie omtrent het auteursrecht. Inkomstenbelasting van muziek- en podiumkunstenaars. Crisis in de muziekindustrie: een analyse voor de gevolgen voor kleinere labels en artiesten in eigen beheer. Het statuut van de kunstenaar in het BTW-recht, BTW vrijstelling en aftrek. De sculptuur van de popmuzikant: het culturele gedrag nader bekeken De rol van de muziekindustrie in een geglobaliseerd en digitaal muzieklandschap. Interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht, het mededingingsrecht en het auteursrecht: een bespreking van de zaak VirginMega/Apple Platenmaatschappijen in Vlaanderen: werking, invloed van technologische veranderingen, strategieën en ondersteuning vanuit het beleid. Hip hop identity in a township reality. Describing the social environment of youngsters on the Cape,Flats by reflecting on their rap music. Van Paganini tot Petrucci, Evolutie van klassiek citaat in vijftig jaar rockgeschiedenis. There s no business like showbusiness: ticketprijzen bij populaire muziekconcerten. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de dj-gemeenschap in Vlaanderen. Bewaking & Beveiliging bij Popconcerten:Muziekclubs. Van slavenliederen tot hedendaagse dancehall. John Scofield. Gevolgen van globalisering op de Vlaamse muzieksector. An annotated Dutch Translation of the Stay Human album lyrics by Michael Franti & Spearhead, with an introduction to American protest songs from the 1960s. Het lokale multimuzikale muziekfestival tegenover het nationale unimuzikale muziekfestival: Casestudy Bergfestival.

11 Tijs Laurens: Els Mertens: Bert Meyers: Daphne Op de Beeck: Barbara Peremans: Herlinde Raeman: Elke Roevens: Astrid Simon: Joris Thys: Kristof Vande Velde: Steven Vanden Broucke: Patricia Van Den Kerckhove: 1. Sampling in België en Nederland - 2. Sampling in België - 3. De thuiskopie en de vrije kopie - 4. Popharmonie - 5. Analyse van popnummers Een zoektocht naar het controversiële binnen de muziekindustrie: Een verkenning van de genres Hiphop en Punkrock. Waarom muziek? In een dagcentrum voor mensen met een mentale en/of fysieke handicap. De rol van fandom in de identiteitsvorming van Clouseaufans van het eerste uur. When the music s over, turn out the lights De functies en het belang van (radio en geschreven pers als) gatekeepers in de Vlaamse rockmuziek. Illegale muziekbestanden. Limburg: geografische naam of sterk merk? Wat bieden de concepten creatieve industrie en citymarketing voor de ontwikkeling van Limburg als creatieve regio? Case: Limburgse muziekfestivals. De impact van de cultuureconomische globalisering binnen de festivalmarkt in Europa. Nederlandstalige online muziekjournalistiek, Een onderzoek naar onafhankelijke online muziekmagazines. Hiphop in Vlaanderen: een Sociologische Analyse. Popster in de postmoderne samenleving. Een kwantitatieve inhoudsanalyse van Madonna s liedjesteksten en muziekvideo s.

12 Poppunt vzw Bloemenstraat BRUSSEL

"Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse.

Myth and money Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse. "Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse. 2 DE PLAATS POPTHESISPRIJS 2009 Read between the lines Het is niet iedereen gegeven om tussen

Nadere informatie

POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010

POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010 POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010 Read Between the Lines In 2010 organiseerde Poppunt voor de vijfde keer de Popthesisprijs: de kroon op het werk voor al wie een universiteits- of

Nadere informatie

READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESISPRIJS POPTHESISPRIJS EDITIE 2013

READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESISPRIJS POPTHESISPRIJS EDITIE 2013 READ WINNAARS BETWEEN POPTHESISPRIJS THE LINES 2013 POPTHESISPRIJS EDITIE 2013 READ BETWEEN THE LINES Meestal denken we in kalenderjaren, maar bij Poppunt wordt er ook in academiejaren gedacht. Aan het

Nadere informatie

READ BETWEEN THE LINES READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- PRIJS 2012

READ BETWEEN THE LINES READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- PRIJS 2012 READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- READ PRIJS 2012 BETWEEN THE LINES POPTHESISPRIJS EDITIE 2012 Read Between the Lines Een jaar is voorbij voordat je er erg in hebt. Een jaar waarin we met Poppunt

Nadere informatie

Read between the lines Beschouwingen over poponderzoek in Vlaanderen

Read between the lines Beschouwingen over poponderzoek in Vlaanderen Read between the lines Beschouwingen over poponderzoek in Vlaanderen Publicatie in het kader van de Popthesisprijs editie 2008 van Poppunt, aanspreekpunt voor muzikant en dj. December 2008 Poppunt vzw

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie FUNCTIEOMSCHRIJVING Assistent Popadvies en Informatie 1. Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt geeft

Nadere informatie

Read between the lines

Read between the lines Read between the lines - Beschouwingen over poponderzoek in Vlaanderen Popthesisprijs 2006-2007 Publicatie in het kader van de Popthesisprijs edities 2006 2007 van Poppunt, aanspreekpunt voor muzikant

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Verantwoordelijke marketing en communicatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Verantwoordelijke marketing en communicatie FUNCTIEBESCHRIJVING Verantwoordelijke marketing en communicatie Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt

Nadere informatie

Read Between the Lines

Read Between the Lines Read Between the Lines Sinds 2006 bewijst Poppunt dat onderzoek best sexy kan zijn. De Popthesisprijs stimuleert, ontsluit en beloont elk jaar de beste bacheloren masterscripties over (pop)muziek en de

Nadere informatie

READ BETWEEN THE LINES

READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESISPRIJS 2015 READ BETWEEN THE LINES Poppunt zit met een frisse tiener in huis. Zo eentje die meestal wat in stilte rondsloft, broedend op een nieuw creatief plannetje, om dan plots heel

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie FUNCTIEOMSCHRIJVING Assistent Popadvies en Informatie 1. Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt geeft

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 24

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 10 december 2013 ZITTINGSBLOK 2 De zitting wordt geopend om 15u. De volgende zaken worden opgeroepen:

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER Vanaf donderdag 7 november gaat Lisa Smolders samen met Frank Vander linden en Sarah Bettens op zoek naar

Nadere informatie

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap Wanneer de universiteit stedelijk denkt Verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit en stad Michiel Dehaene STUDIUM GENERALE DUURZAME UNIVERSITEIT 1 PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

Nadere informatie

Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com

Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com 1. Situering en Probleemstelling De originele opdracht van de thesis luidde om een

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Mixtape Collaborations http://www.facebook.com/groups/mixtapecollaborations

Mixtape Collaborations http://www.facebook.com/groups/mixtapecollaborations Leuven, woensdag 9 mei 2012 Betreft: Antwoord op de email van SABAM met betrekking tot de DJ licentie. Mixtape Collaborations (feitelijke vereniging) is met haar 1600 leden (waarvan gemiddeld 350 actieve

Nadere informatie

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één Niels Aalberts Doorbraak! Zero Budget Marketing op internet Een spannend jongens- en marketingboek in één Zesendertig man, zes shows en dan blazen we de hele boel op. Sorry?! Hoe bedoel je? vraag ik in

Nadere informatie

Voorstelling van het project en de onderzoeksresultaten. Dr. Ann Crabbé Universiteit Antwerpen

Voorstelling van het project en de onderzoeksresultaten. Dr. Ann Crabbé Universiteit Antwerpen Voorstelling van het project en de onderzoeksresultaten Dr. Ann Crabbé Universiteit Antwerpen Inhoudsopgave Waarom onderzoek doen naar de «governance» van overstromingsrisico s? Over STAR-FLOOD: projectdoel

Nadere informatie

VANDEN ABEELE. Twee hedendaagse trends onder de loep genomen: onderzoek naar de attitudes tegenover magerzucht en obesitas. Ass.: Ass.: Ass.

VANDEN ABEELE. Twee hedendaagse trends onder de loep genomen: onderzoek naar de attitudes tegenover magerzucht en obesitas. Ass.: Ass.: Ass. VERDEDIGING MASTERPVEN Beerten Ines Sociale mobiliteit en uitgaan. Een studie naar het verband tussen sociale mobiliteit en uitgaansgedrag van jongeren VANDEN ABEELE 3/09/2009 15:30 SW 02.25 Blockmans

Nadere informatie

Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve

Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve promocampagne Terugkerend, doorlopend en permanent aanbod met hoogtepunten

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Royal Antwerp 2013 Laatst gewijzigd: maandag 21 oktober :00 [BEL]Royal Antwerp BC, Borgerhout (Antwerpen), België HEC1 HEC1.

Royal Antwerp 2013 Laatst gewijzigd: maandag 21 oktober :00 [BEL]Royal Antwerp BC, Borgerhout (Antwerpen), België HEC1 HEC1. adminton Vlaanderen - Royal Antwerp 2013 - Algemeen van 3 Royal Antwerp 2013 Laatst gewijzigd: maandag 21 oktober 2013 10:00 Royal Antwerp BC, Borgerhout (Antwerpen), België HEC1 Favoriet maken HEC1 1e

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN VERENIGINGEN DOEN ZAKEN 10.00 Middenveld en markt Bart Verhaeghe de Verenigde Verenigingen 10.20 Goed zaken doen: sociaal ondernemen als inspiratie voor het middenveld Karen Hiergens & Caroline Godts Sociale

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

Lesbrief Méér Muziek in de Klas

Lesbrief Méér Muziek in de Klas Lesbrief Méér Muziek in de Klas Doelen: De leerlingen: - Leren bekende artiesten uit de 80 s kennen - Leren wat Live Aid was en USA for Africa - Leren wat een synthesizer en een drumcomputer zijn - Leren

Nadere informatie

Promoveren : gekkenwerk!

Promoveren : gekkenwerk! Promoveren : gekkenwerk! 1. Een onderwerp vinden Neem je broedtijd: zeer functioneel Blijf dicht bij jezelf Jij moet het boeiend blijven vinden Mijn zoektocht Poging I: september 2005 Innovatie op entertainment

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen

Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen Dr. Evert Bisschop Boele, 9 November 2015 Table of content PART I. BACKGROUNDS 1. Introduction 2. Theoretical backgrounds of the study 3. Uses

Nadere informatie

Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013

Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013 Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013 Jacqueline Seignette Jacqueline Seignette, Höcker advocaten, Amsterdam http://vimeo.com/2465906 Ideale situatie: creativiteit vrije loop

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE AUTEURSRECHTENVERGOEDING ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE AUTEURSRECHTENVERGOEDING ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE AUTEURSRECHTENVERGOEDING ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN TUSSEN: 1. Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), een beroepsvereniging met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Zennestraat

Nadere informatie

VERKEERSTELLING IN WESTERLO

VERKEERSTELLING IN WESTERLO VERKEERSTELLING IN WESTERLO Wilfried Van Hirtum Dinsdag 16 april 27 versie 1.3 Copyright 27 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 4 handboek auteursrecht en pers inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 Inleiding 15 1. Situering van het auteursrecht 15 1.1. Een korte geschiedenis 15 1.2.

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

Podcasting: Haal een micro in de klas. Cindy De Smet

Podcasting: Haal een micro in de klas. Cindy De Smet Podcasting: Haal een micro in de klas Cindy De Smet Over de auteur: Voor meer info, contacteer: Cindy De Smet (Lector Media Hogent) Email-adres: cindy@smetty.be Op het web: www.smetty.be www.edublogs.be

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muzikale Terzake - 14.12.2016 - AB, Brussel Inleiding 2014: studie acteurs in Vlaanderen, 2014

Nadere informatie

(uitgesproken door kabinetsadviseur Jan Vermassen)

(uitgesproken door kabinetsadviseur Jan Vermassen) Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 26 februari Heropening Muziekcentrum Samenwerking Ancienne Belgique Vlaanderen als internationale draaitafel (uitgesproken

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Conceptontwikkeling! Het bedenken van concepten is leuk! Concepting

Conceptontwikkeling! Het bedenken van concepten is leuk! Concepting 07-09-16 Conceptontwikkeling! Concepting! Het idee! Tips & trucs Het bedenken van concepten is leuk! Vaak Mash up s van bestaande ideeën. 100% origineel komt weinig voor! Concepting (een definitie). Het

Nadere informatie

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen Aflevering 5 Donderdag 5 december om 21.05

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen Aflevering 5 Donderdag 5 december om 21.05 De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen Aflevering 5 Donderdag 5 december om 21.05 In de aflevering van donderdag 5 december spelen de overgebleven zes singer-songwriters voor het eerst in zaal El Dorado

Nadere informatie

1. Luister je naar de radio?

1. Luister je naar de radio? Muziek In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen? 10 95% 1. Luister je naar de radio? (n=538) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5% Ja Nee Weet niet Toelichting: Ja Alleen naar muziek De hele dag door...3fm

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

Nekka-Nacht 2016 huldigt Toon Hermans

Nekka-Nacht 2016 huldigt Toon Hermans 100 jaar geleden geboren. Levend in tekst en muziek. Meester van de Nederlandse taal. Zijn woord was muziek. Zijn muziek sprak boekdelen. Nekka-Nacht 2016 huldigt Toon Hermans Nekka staat voor: Nederlandstalige

Nadere informatie

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Kritisch denken over complexe politieke problemen Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Agenda Wat is kritisch denken en wat is het niet? Wat zijn complexe maatschappelijke

Nadere informatie

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten Waarom een coöperatie? Co operative enterprises build a

Nadere informatie

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren creativiteit bevorderen Dick van der Wateren bio leraar aardrijkskunde geoloog Spitsbergen, Antarctica, Afrika, Europa leraar natuurkunde, nl&t, maker+klas digitaal lesmateriaal edublogger auteur onderwijsbladen,

Nadere informatie

Merkanalyse Begin met de vraag: wat is een merkanalyse en waarom maak ik die?

Merkanalyse Begin met de vraag: wat is een merkanalyse en waarom maak ik die? Merkanalyse Begin met de vraag: wat is een merkanalyse en waarom maak ik die? Geef vervolgens antwoord op vragen als: Wie is je merk? Waar staat het merk voor? Waarin blinkt je merk uit? Wat maakt het

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

UURROOSTER ASSE onder voorbehoud van wijzigingen versie 06/08/2014 MUZIEK Muziekinitiatie Lien Vermeiren wo

UURROOSTER ASSE onder voorbehoud van wijzigingen versie 06/08/2014 MUZIEK Muziekinitiatie Lien Vermeiren wo UURROOSTER ASSE 2014-2015 onder voorbehoud van wijzigingen versie 06/08/2014 MUZIEK Muziekinitiatie Lien Vermeiren wo 13.00-14.00 6 jarigen L1A 14.00-15.00 7 jarigen L2A 15.00-16.00 6 jarigen L1B 16.00-17.00

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het gemiddeld aantal kijkcijfers van het wekelijkse tv-programma van 2012 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het gemiddeld aantal kijkcijfers van het wekelijkse tv-programma van 2012 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van KARIM VAN OVERMEIRE datum: 14 januari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL VRT Fans of Flanders - Evaluatie In de beheersovereenkomst

Nadere informatie

Naar een meer resultaatsgericht grondrecht op wonen

Naar een meer resultaatsgericht grondrecht op wonen Naar een meer resultaatsgericht grondrecht op wonen - Dr. Nico Moons 0 Inleiding - Doel? Vooruitgang realisatie grondrecht op wonen bevorderen - Hoe? Via internationaal mensenrechtelijke invalshoek - Bron?

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie Groningen, Noorderslag Science 18 januari 2014 Dr. Koos Zwaan Drs. Annelies de Bruine Lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap Hogeschool

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Masterclass Stadsprojecten

Masterclass Stadsprojecten Masterclass Stadsprojecten Programma: 9 de editie, 2015 dinsdagen locatie Thema 3 februari Sint-Niklaas Stadsproject en stadsdebat praktijkvoorbeeld & plaatsbezoek: Lobbenstad 10 februari Turnhout Visievorming

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Woensdag 16 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Dames en heren, Chère collègue ministre (Fadila) Laanan,

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING BIJLOKESITE- PARTNERS

INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING BIJLOKESITE- PARTNERS INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING BIJLOKESITE- PARTNERS Tussen 1. Stad Gent, vertegenwoordigd door Mieke Hullebroeck (stadssecretaris), en Annelies Storms (Schepen voor Cultuur, Toerisme en Evenementen),

Nadere informatie

Verhoging pensioenleeftijd in praktijk

Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Claudette Blankestijn Elianne Janssen 30 januari 2012 Pensioenseminar Maastricht University Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Onderzoek onder werkgevers Wat

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

Maandag 23 januari Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 23 januari Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 23 januari 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Huis 23 - AB, Poppunt en Muziekcentrum Vlaanderen (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten BELANGRIJK: Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar

Nadere informatie

Poppunt als informatieverstrekker. Onderzoek naar de noden en behoeften van het doelpubliek.

Poppunt als informatieverstrekker. Onderzoek naar de noden en behoeften van het doelpubliek. Poppunt als informatieverstrekker. Onderzoek naar de noden en behoeften van het doelpubliek. Eindverhandeling tot master in de Agogische Wetenschappen Student: Jasmien Vanpachtenbeke Promotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Intro heeft een nieuwe website!

Intro heeft een nieuwe website! Hallo! We hebben het genoegen je de allereerste nieuwsbrief van Intro te bezorgen! Dit omdat je Intro goed kent, of gewoonweg omdat de toegankelijkheid van evenementen, muziekfestivals en sportevenementen

Nadere informatie

1. Sportparticipatie en fysieke (in)activiteit van de Vlaamse bevolking: huidige situatie en seculaire trend (2003-2009) 25

1. Sportparticipatie en fysieke (in)activiteit van de Vlaamse bevolking: huidige situatie en seculaire trend (2003-2009) 25 Inhoud Inleiding Participatie in kaart 11 John Lievens en Hans Waege 1. Inleiding 11 2. Beleidscontext 11 3. Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport 12 4. Participatiesurvey 2009 12 5. Eerste resultaten 14 5.1

Nadere informatie

De naam van mijn G.I.P. is ZATION. ZATION is een vzw (vereniging zonder winst) die labels maakt voor straatmuziek. De instrumenten die worden

De naam van mijn G.I.P. is ZATION. ZATION is een vzw (vereniging zonder winst) die labels maakt voor straatmuziek. De instrumenten die worden De naam van mijn G.I.P. is ZATION. ZATION is een vzw (vereniging zonder winst) die labels maakt voor straatmuziek. De instrumenten die worden gebruikt zijn plastieke buizen, plastieke emmers, gitaren en

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

Rick Vorstenbosch & RIan Schobers

Rick Vorstenbosch & RIan Schobers Rick Vorstenbosch & RIan Schobers Spotify Analyse Trendcanvas Dit canvas was gemaakt in de tweede week van World Of Digital Publishing. Met een blik op Vinyl Revival en toenemende verkoopcijfers zou een

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

EMEG Lijst. Onderdeel: Event

EMEG Lijst. Onderdeel: Event EMEG Lijst Onderdeel: Event Max Kolster CO1F 21 september 2012 Inleiding Afgelopen zomer ben ik op Solar Weekend Festival in Roermond geweest. Ik ben daar vooral als bezoeker geweest, maar heb ook als

Nadere informatie

Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap.

Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap. 1. Doelstellingen Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap. Deze studie beoogt het meten van opinies over de

Nadere informatie

Concep.ngontwikkeling! Het bedenken van concepten is leuk! 02-09- 15. Concep.ng! Het idee! Tips & trucs

Concep.ngontwikkeling! Het bedenken van concepten is leuk! 02-09- 15. Concep.ng! Het idee! Tips & trucs Concep.ngontwikkeling! Concep.ng! Het idee! Tips & trucs Het bedenken van concepten is leuk! Vaak Mash up s van bestaande ideeën. 100% origineel komt weinig voor! 1 Concep.ng (een defini.e). Het op de

Nadere informatie

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Inleiding Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000-2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Event Lab. Michiel Rovers (Hogeschool van Amsterdam) Jacques Vork (Hogeschool Inholland) m.s.w.rovers@hva.nl Jacques.Vork@inholland.

Event Lab. Michiel Rovers (Hogeschool van Amsterdam) Jacques Vork (Hogeschool Inholland) m.s.w.rovers@hva.nl Jacques.Vork@inholland. Event Lab Michiel Rovers (Hogeschool van Amsterdam) Jacques Vork (Hogeschool Inholland) m.s.w.rovers@hva.nl Jacques.Vork@inholland.nl Programma Eventlab: wie zijn wij? Terugblik sessie VNPF-ledendag (17-6-2015)

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstel- Brussel

Presentatie projectvoorstel- Brussel Presentatie projectvoorstel- Brussel- 14.11.2010. Welke belastinginstrumenten kunnen de fiscale capaciteit van steden gunstig beïnvloeden via het behoud en/of het aantrekken van inkomensverwervende gezinnen?

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 13 mei 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0305/SA/1/0295

Nadere informatie

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017 Communicatie advies gemeente Culemborg Marieke Kamphuis 4 september 2017 De maatschappij verandert in snel tempo. Hoe wij met elkaar communiceren en onze verwachtingen daarover ook. Wij willen als college

Nadere informatie

Co-assurantie, mededinging en Europa

Co-assurantie, mededinging en Europa Co-assurantie, mededinging en Europa Tine Meurs Instituut voor Verzekeringsrecht KU Leuven ACIS Seminar, Bestaansrecht Co-Assurantie vanuit juridisch en economisch perspectief Rotterdam, 25 november 2016

Nadere informatie

Partnerdossier. Het enige echte Uustakkers festival

Partnerdossier. Het enige echte Uustakkers festival Partnerdossier Het enige echte Uustakkers festival BruudruusterRock 6 augustus 2016 www.bruudruusterrock.be Een organisatie van Jeugdclub Maegher Goet Oostakker Inhoudstafel Woord vooraf...3 Partnervoorstel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Pakket 5: auteursrechten

Pakket 5: auteursrechten Pakket 5: auteursrechten Inhoud 5. PAKKET 5: AUTEURSRECHTEN ENZ. 5.1 Eindtermen voor het lager onderwijs 3 5.2 Eindtermen voor het secundair onderwijs 4 5.3 Doelen 5 5.4 Links 6 5.5 Tip voor de leerkracht

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

obs De Kievitshoek Muziek & Dans januari 2014

obs De Kievitshoek Muziek & Dans januari 2014 obs De Kievitshoek januari 2014 Muziek & Dans Geschiedenis van de popmuziek??? Eigenlijk is het ondoenlijk de geschiedenis van de popmuziek in het kort te vertellen als je bedenkt dat er boeken vol over

Nadere informatie

Transformaties van Woningen en Kavels

Transformaties van Woningen en Kavels Transformaties van Woningen en Kavels Marijn van de Weijer * *doctoraatsonderzoeker, PHL- dept. Architecture, UHasselt & ASRO, KU Leuven marijn.vandeweijer@asro.kuleuven.be Grote, onderbezette woningen

Nadere informatie

Puzzle. Fais ft. Afrojack Niveau 3a Song 6 Lesson A Worksheet. a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel.

Puzzle. Fais ft. Afrojack Niveau 3a Song 6 Lesson A Worksheet. a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel. Puzzle a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel. een beloning voor de winnaar iemand die piano speelt een uitvoering 4 wat je wil gaan doen; voornemens 5 niet dezelfde 6 deze heb je

Nadere informatie