infokrant Waregem 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Waregem 2004"

Transcriptie

1 De Sprong infokrant Waregem afgiftekantoor : 8790 Waregem verschijnt 4 maal per jaar 2e jaargang nr. 3 augustus 2004 Milieu website : : Inhoud Nieuwjaarsaperitief 1 Verwelkoming nieuwe inwoners 2 Schatten op zolder 2 Als ze je niet zien, ben je gezien! Ga je met de fiets naar school, zorg dan dat je gezien wordt. Vraag aan je ouders blitse kledij of een boekentas met felle kleuren en fluostrepen. Goed werkende fietsverlichting is onontbeerlijk. Fietsverlichting is steeds verplicht tussen valavond en zonsopgang, maar ook overdag wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt. Een defecte fietsverlichting is een zware overtreding en wordt streng gecontroleerd door de politie. Laat je fiets vóór de winter nakijken bij de lokale fietsenhandelaar. Zet m op! Fietshelmen zijn cool. Kijk maar naar de wielrenners met hun veelkleurige helmen. Alleen jammer dat fietsers de helm niet opzetten tijdens het dagelijkse verkeer. In negen op tien dodelijke ongevallen met fietsers is een hersenletsel de doodsoorzaak. Een fietshelm dragen vermindert het risico op een hoofdletsel met 75%. Dus zet zo n aërodynamische hippe helm op je kop. Fietspoolen: veilig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen betekent eigenlijk een kleine groep jonge scholieren, uit een zelfde buurt, die samen fietsen. Onder begeleiding van een volwassene fietsen ze van huis naar school en terug. De begeleiders en de kinderen dragen een fluojasje, zodat ze goed opvallen. Wens ook jij meer inlichtingen over fietspoolen, contacteer dan de dienst verkeer Tel.: INHOUD Als ze je niet zien,... 1 Uit de raad 2 Verenigingen 3 Cultuur 4 Milieu 5 Huisvesting 6 Dossier : Waregem Koerse Feesten 7-10 Niet te missen 11 Open Bedrijvendag 12 Open Monumentendag 13 Toerisme 14 Bibliotheek 15 Dienstverlening 16

2 Uit de Raad Herbepaling Zone 30 in het Centrum In het verleden is in het centrum van Waregem stelselmatig zone 30 ingevoerd naarmate de straten heringericht werden. Het stadsbestuur meent terecht dat het niet zinvol is om een zone 30 in te voeren zonder het wegbeeld aan te passen. Dat betekent dat er ook andere zaken moeten worden aangepast, zodat zone 30 respecteren realistisch wordt. Tot op heden was het zo dat er in sommige straten een voorrangsregeling van kracht was en in andere straten de voorrang van rechts van toepassing was. De gemeenteraad heeft het verkeersreglement goedgekeurd om in de volledige zone 30 centrum de voorrang van rechts regeling in te voeren. Dit geeft volgende positieve gevolgen. Alle bestaande voorrangsborden mogen weg. Dit is een verfraaiing van het straatbeeld. Door voorrang te geven ben je hoffelijk. Dit bevordert de verstandhouding in het drukke verkeer. Door voorrang te geven, vermindert de snelheid in het centrum. Voordelen van een zone 30 Minder ongevallen: een lagere snelheid geeft een kortere remafstand! Minder (dodelijke) letsels: verwondingen zijn minder ernstig bij lagere snelheid. Minder lawaai: is aangenamer en verhoogt de leefbaarheid. Minder uitlaatgassen: is beter voor het milieu en de gezondheid. Betere woonkwaliteit: een rustigere en veiligere omgeving is ideaal om te wandelen en te fietsen. Zone 30 in Waregem is Maximum 30 km/uur. Overal voorrang van rechts. Gemengd verkeer. Fietsers rijden voor de wagens. Aangepast wegbeeld met asverschuivingen, wegversmallingen, verkeersplateaus, bloembakken, enz Kort uit de raad Er is een huurovereenkomst afgesloten met de politiezone Mira met betrekking tot de lokalen in het Pand. Het betreft 1843 m 2 voor een jaarlijkse huurprijs van ,41 euro. De stad treedt hier op als verhuurder. dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Er worden drie BPA s in herziening gesteld: - BPA Sportcentrum Waregem - BPA Holstraat Waregem - BPA Uitbreiding Nieuwenhove De aanpassingswerken van de Stationsstraat, Markt en Keukeldam werden goedgekeurd voor een bedrag van ,36 euro. De uitbating van het containerpark in Beveren- Leie wordt met ingang van 1 juli uitbesteed aan de intercommunale Imog. De verlichting op het voetbaloefenterrein van Desselgem wordt vervolledigd met één lichtpunt van 18 meter met drie armaturen van watt. Kostprijs van de aanpassing: euro. De heer Christiaan Vandenbroeke werd in de gemeenteraad vervangen door de heer Luc Lambrecht. De gemeenteraad heeft een reglement aangenomen met de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en tot het exploiteren van een Het tariefreglement van de sportinfrastructuur is aangepast: alle stedelijke sportinfrastructuur is voortaan gratis ter beschikking van de Waregemse basisscholen voor occasionele gebruiken. De gemeenteraad heeft het ontwerp weg- en rioleringswerken in de Aloïse Biebuyckstraat in Sint-Eloois- Vijve goedgekeurd. De werken worden geraamd op , 89 euro en zullen gelijktijdig uitgevoerd worden met de verhoging van de brug over de Leie, zodat de hinder beperkt blijft. De uitvoeringstermijn is 85 werkdagen. De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard om de gewestweg tussen de Posterij en de Leie over te nemen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 2 Waregem Info Krant

3 Verenigingen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor verenigingen Soorten verzekeringen Wanneer je de werking en de activiteiten van de socio-culturele en sportieve verenigingen ontleedt, en je wil weten in welke mate verenigingen zich het best verzekeren, dan is het nuttig een onderscheid te maken tussen de diverse verzekeringen, namelijk : a) de wettelijk verplichte verzekeringen b) de noodzakelijke verzekeringen c) de aan te bevelen verzekeringen d) de facultatieve verzekeringen De plaatselijke afdelingen van nationaal of gewestelijk gestructureerde verenigingen zijn ofwel automatisch verzekerd, ofwel hebben zij minstens de mogelijkheid zich facultatief in te schrijven op een collectieve polis. Uiteraard moet elke vereniging voor zich uitmaken in hoeverre zij zich wenst te laten verzekeren. Informatie daaromtrent is dan ook de eerste stap. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid behoort tot de noodzakelijke verzekeringen. We willen deze op een bondige wijze toelichten. De uitleg is niet bedoeld om volledig te zijn, maar wel als een eenvoudige leidraad. Voor een meer gedetailleerde uitleg kan je steeds terecht bij een verzekeringsmaatschappij. Volgens het Burgerlijk Wetboek is iemand die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid schade berokkent aan derden verplicht die schade te vergoeden. Familiale polis meestal onvoldoende Je zou er in bepaalde gevallen kunnen van uitgaan dat de aansprakelijkheid van vrijwillige medewerkers bij schade veroorzaakt aan derden, gedekt is door de klassieke familiale polis. In een zeer beperkt aantal gevallen gaat deze redenering op. De risicodekking blijft echter te beperkt, en soms te vaag, zodat het aan te raden is een afzonderlijke polis burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten als vereniging. De verzekering moet van toepassing zijn op de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging, maar zeker ook van bestuursleden, personeelsleden en vrijwillige medewerkers. De verzekering slaat op schade aan derden en als gevolg van activiteiten van de vereniging. Zou dus onder meer moeten gedekt zijn: de activiteiten; het werk van het personeel en van de vrijwillige medewerkers; de gebouwen waarvan de vereniging eigenaar, huurder of gebruiker is; het gebruik van personen- en goederenliften; het gebruik van voertuigen zonder motor voor de vereniging; de exploitatie, het onderhoud, de herstelling of inrichting van eigen gebouwen of die waarvan het beheer wordt waargenomen; de aanwezigheid van vreemde stoffen in de eetwaren en dranken welke tijdens de georganiseerde activiteiten worden aangeboden; brand of ontploffing, met uitsluiting echter van de schade: a) aan de eigendommen van de vereniging en aan deze waarvan zij vruchtgebruiker, huurder of bewoner is tegen ongeacht welke voorwaarden en aan de inhoud ervan; b) aan de naburige eigendommen en hun inhoud Minimum volgende bedragen zouden moeten verzekerd zijn: lichamelijke schade: euro per ongeval materiële schade : euro per ongeval De hiervoor besproken verzekeringsmodaliteit kan dus zowat beschouwd worden als de familiale polis van een vereniging. (bron : Ethias verzekering) Nieuwe vzwwetgeving treedt volop in werking Sedert 2 mei 2002 is er een nieuwe vzw-wetgeving. De wet trad eigenlijk in werking op 1 juli 2003, maar tegen het einde van dit jaar dienen de statuten aangepast te zijn. Voor de boekhouding gelden nieuwe regels vanaf 1 januari 2005, dus is het hiervoor ook nu het moment om de nodige maatregelen te treffen. Deze wetgeving is uiteraard ook belangrijk voor alle verenigingen, die een omvorming naar het vzw-statuut overwegen. Meer informatie kan je bekomen op de website Waregem Info Krant 3

4 Cultuur Cultuurbeleidsplan goedgekeurd Is het cultuurbeleid voor jou te hip, te oubollig, te duur, te volks, te intellectueel, te beperkt, te groots, met deze slagzin werd je vorig jaar aangespoord om deel te nemen aan de denkavond rond cultuurbeleid, als basis voor een stedelijk cultuurbeleidsplan. Het plan is een belangrijk document om samen met alle betrokkenen het cultuurbeleid te evalueren en een gewenst toekomstbeeld te verwezenlijken. Ondertussen werd het cultuurbeleidsplan afgerond. Zowel de cultuurraad, als de gemeenteraad keurden het plan goed. Het plan werd overgemaakt aan de Vlaamse administratie, die op 14 april liet weten dat het plan overzichtelijk, goed onderbouwd en helder geformuleerd is en bijgevolg een bruikbaar instrument is om te werken aan een integraal en stedelijk cultuurbeleid. Dit betekent tevens dat Waregem voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan een extra subsidie van euro krijgt. De kernbegrippen integraal en kwalitatief benadrukken de noodzaak van afstemming van alle culturele actoren (cultuurcentrum, de academiën, de bibliotheek, het archief en het verenigingsleven). Het echte werk kan dus beginnen! Naast het behoud van de gewone werking werden een aantal vernieuwende doelstellingen geformuleerd. Opvallende doelstellingen voor zijn: De bouw van een nieuwe bibliotheek Een jaarlijks literair evenement vanaf 2005 De oprichting van een fonds voor kunst in de straat De oprichting van werkgroepen binnen de cultuurraad Stimulerend subsidiebeleid voor culturele verenigingen De cultuurbeleidscoördinator als aanspreekpunt voor de lokale kunstenaars en de plaatselijke verenigingen Deelname aan de week van de amateurkunsten vanaf 2005 De bouw van een nieuw O.C. in Desselgem en Nieuwenhove Voor de uitvoering zal de blijvende inbreng van alle betrokken actoren noodzakelijk zijn. Dit najaar zal de cultuurbeleidscoördinator een actieplan voor 2005 opstellen. Hierin wordt concreet weergegeven welke activiteiten gepland worden. Na ieder werkjaar wordt een jaarverslag gemaakt en wordt het actieplan geëvalueerd. Meer info: Tel.: Cultuurcentrum De Schakel ook in uw culturele reiswijzer De Schakel gaat dit seizoen op reis en nodigt je uit om met ons mee te gaan. Vanuit onze comfortabele schouwburgzetels bieden wij bijna 50 excursies aan. Wil je verrast worden of zoek je liefst vertrouwde oorden op? Kies je voor avontuur of voor zekerheid? Wij hebben het allemaal in onze onnavolgbare zomer-, herfst-, winter- en lentearrangementen. Fasten your seatbelts voor een verfrissende trip naar het land van de glim- en schaterlach. Masseer je kuiten voor een verkwikkende wandeling door het theaterlandschap met verrijkende gidsbeurten. Smeer je in met factor 20 voor een intercontinentale muzikale wereldreis. Geniet nu van ons onnavolgbaar Modern Klassiek -arrangement. Omdat deze concertenreeks 10 jaar bestaat, kan je profiteren van een onvoorstelbaar aanbod, met onder andere wereldnaam Frederic Rzewski, die zelden op een podium te betrappen is. Mis deze cruise niet. Onze familiepakketten zijn niet te versmaden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen slechts 4 voor elke gezinsvriendelijke voorstelling. Wie jonger is dan 21 kan voor amper 25 vier trips meemaken. Zoek het ook voor jouw citytrips niet te ver, maar ontdek de Waregem Koerse- Feesten, het laatste weekend van augustus. Reisadviseur De Schakel heeft daar ook wat in de pap te brokken. Lees ook voor één keer de kleine lettertjes: wij bieden gratis repatriëring in geval van lachspierverrekking, medische nabehandelingskosten voor buitensporig veel kippenvel worden vergoed. Annuleringsverzekering is niet inbegrepen. Ready for take-off? Laat je dan mee- en vervoeren door jouw culturele reisagent De Schakel. Meer info: Cultuurcentrum De Schakel Schakelstraat 8, 8790 Waregem Tel.: Fax: Website: 4 Waregem Info Krant

5 De Waregemnaar zet zijn huisvuilzak op een streng dieet Milieu De prijs van de huisvuilzak werd aangepast. Eén april 2003 was een belangrijke datum voor het Waregemse afvalbeleid. De containerparken werden deels betalend. Deze beleidsopties werden genomen met als basisprincipe De vervuiler betaalt. De genomen beslissingen werpen nu al vruchten af, want de Waregemse burger produceert heel wat minder restafval. Voor 2003 noteerden wij een restafvalcijfer van 165 kg per Waregemnaar, terwijl 1999 nog goed was voor maar liefst 298,52 kg. Ten opzichte van 2002 hadden we een buitengewoon succesvolle vermindering van 75 kg per inwoner. Restafval is al het afval dat door de bevolking of stad niet selectief wordt aangeboden en dus moet worden verbrand of gestort. Dit omhelst zowel huisvuil, gemeentevuil (zwerfvuil, straatkorven, ) als de containers brandbaar en grof vuil van het containerpark. Sorteren en recycleren zijn reeds goed ingeburgerd. Organisch afval wordt compost. Een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. En toch samen kunnen we nog een stapje verder gaan. Door afval te voorkomen kunnen we de afvalberg pas echt terugdringen, maar enkel als iedereen een inspanning levert. Tips voor een afvalarm leven vind je op Een nieuwe straat op ons containerpark Het milieustraatje Het zou zonde zijn dingen weg te gooien waarvan de grondstof nog perfect bruikbaar is. Bovendien is het onverantwoord naar onze kinderen toe telkens nieuwe grondstoffen te ontginnen en onze aarde uit te putten. Vanuit die optiek wordt naarstig gezocht naar nieuwe recyclagemogelijkheden. Er komen er elke dag nieuwe bij. Wat denk je bijvoorbeeld van kurktegels die gemaakt worden van oude wijnfleskurken of auto-onderdelen die bestaan uit weggegooide bloempotjes? Het containerpark is intussen een sterk uitgebouwd sorteercentrum geworden. Vele fracties zijn al goed ingeburgerd: schroot, papier, hout, groenafval, Ruim 30 verschillende fracties worden er aan de bron ingezameld en krijgen zo een passende bestemming. De nieuwe fracties waarvan sprake zijn er niet in grote hoeveelheden maar ze verdienen toch apart te worden gehouden om als secondaire grondstof te worden hergebruikt. Imog ontwikkelde hiervoor een heus milieustraatje. Bij je volgende bezoek aan het containerpark kan je heel eenvoudig shoppen om ook je kleine afvalsoorten goed te sorteren. Een overzichtje: CD- en DVD schijven Matrassen met of zonder veren Tapijten Kledij : nog bruikbaar Wijnfleskurken Kroonkurken Bloempotjes met recyclagenummer 5 (PP) Vlak glas : vensterglas en spiegelglas Isomo: witte kleur en bolletjesstructuur LDPE-folies : krimpfolies (vb rond 6 flessen cola), potgrondzakken. Meer info: bij de containerparkwachters of op website Waregem Info Krant 5

6 Huisve sting Verbeterings- en aanpassingspremie gewijzigd Sedert 1 januari 2004 werd de reglementering betreffende de verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen grondig gewijzigd. Belangrijk is dat je voortaan ook een premie kunt krijgen voor de verbetering van jouw verwarmingsinstallatie ter voorkoming van CO-vergiftiging. Soorten premies 1. een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan een woning die ouder is dan 20 jaar 2. een premie voor het uitvoeren van werken om de overbewoning op te heffen (de ouderdom van de woning speelt geen rol) 3. een premie voor het aanpassen van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de inwonende bejaarde of gehandicapt gezinslid (geen ouderdomsbeperking van de woning). Deze premies kunnen onderling worden gecumuleerd en in een periode van 10 jaar kan éénzelfde premieaanvrager drie aanvragen indienen. De aanvraag mag echter geen betrekking hebben op dezelfde onderdelen van de verbeterings- en/of aanpassingswerken. Wie kan een premie vragen De particulier die de werken heeft uitgevoerd aan een bestaande woning waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft. De aanvrager moet de woning zelf bewonen en hij moet een zakelijk recht hebben op de woning : huurovereenkomst van minimum 3 jaar, volle eigenaar, medeëigenaar, vruchtgebruiker of recht van bewoning hebben. Het maximum belastbaar inkomen van de bewoner en de persoon met wie hij feitelijk of wettelijk samenwoont van drie jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan euro te verhogen met euro per kind ten laste en per inwonend gehandicapt gezinslid. Wanneer de premie alleen wordt aangevraagd voor het uitvoeren van aanpassingswerken voor gehandicapten en bejaarden dan wordt enkel rekening gehouden met het inkomen van het inwonend bejaard of gehandicapt gezinslid voor wie de aanpassingswerken worden uitgevoerd, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie hij op de datum van de aanvraag wettelijk of feitelijk samenwoont. Eigenaars die hun woning niet zelf bewonen, maar deze gedurende een termijn van minstens 9 jaar verhuren aan een SVK, kunnen de premie ook aanvragen als ze maximum euro verdienen. Premiebedrag 1. Verbeteringswerken en maatregelen ter voorkoming van CO-vergiftiging Verbeteringswerken minimumkosten vast premiebedrag Dakwerken euro euro Buitenschrijnwerk euro euro Sanitaire installatie euro 750 euro Elektrische installatie euro 750 euro Gevelwerken euro euro Behandeling stijgvocht euro 750 euro Belangrijk: bij gevelwerken en dakwerken wordt ook rekening gehouden met isolatie, en bij het installeren van nieuwe vensters is dubbele beglazing een noodzakelijke voorwaarde! Zo wil de verbeteringspremie ook energiebesparende maatregelen aanmoedigen. Werken ter voorkoming van COvergiftiging Plaatsing waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte Plaatsing verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte Installatie van of overschakeling op centrale verwarming Bouwen, herstellen of aanpassen van een rookafvoerkanaal minimumkosten 500 euro per toestel (max.3) vast premiebedrag 500 euro 250 euro 250 euro per toestel (max. 3) 2000 euro 1000 euro 1000 euro 500 euro 2. Verbeteringspremie voor een te kleine woning De premie bedraagt 50 % van het bedrag (BTW inbegrepen) van de voorgelegde facturen voor het uitvoeren van werken om de overbewoning op te heffen. De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal euro 3. Aanpassingspremie De premie bedraagt 50 % van het bedrag (BTW inbegrepen) van de voorgelegde facturen voor het aanpassen van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de inwonende bejaarde of gehandicapt gezinslid. Minimaal 600 euro en maximaal euro Ook de stad Waregem en de provincie West-Vlaanderen verlenen toelagen aan personen die een woning kopen, bouwen of verbouwen. Het Stadsbestuur van Waregem heeft een brochure Woonwijzer Waregem gemaakt waarbij algemene informatie ter beschikking wordt gesteld. De brochure kan gratis bekomen worden bij : Dienst Stedenbouw, Huisvesting en Gebouwen Tel.: Fax: Waregem Info Krant

7 Waregem Koerse Feesten 2004 Dossier Milieu 7 Zondag 22 augustus Koetsentocht voor gehandicapten 10.00u.: start Bloso 17.00u.: Aankomst op Hippodroom org.: Raad van de personen met een handicap Maandag 23 augustus Kasteelconcert Park Baron Casier gratis 19.30u.: Mr. P. and the Cadillacs org.: vzw Divers Doo-wop! Rock n roll! Vetkuiven! Het zijn slechts een paar ingrediënten uit de garage van de Cadillacs. Deze groep geeft er brilcreamgewijs een dusdanige làp op dat zelfs verstokte stilzitters na verloop van tijd gaan shaken als een op hol geslagen centrifuge! We willen maar zeggen dat de good times centraal staan in het repertoire en dat Mr. P himself`als een geboren James Dean iedereen aan de voeten krijgt. Parkeer uzelf centraal op de dansvloer en... do the bird! Waregem Info Krant 7

8 Dossier 7 Vrijdag 27 augustus Seniorensteeple Tent naast CC De Schakel gratis : animatieprogramma voor de Waregemse senioren met optreden van Hugo Symons org.: Seniorenraad 6e Nacht van de Humor 20.30u. Tent naast CC De Schakel Plan B Henk Ryckaert Wim Helsen Martin Dejonghe Wouter Deprez Danny + een surprise act Kaarten 12 Euro per persoon Meer info: Org. UNIZO Waregem Donderdag 26 augustus Opening Waregem Koerse Foor Markt Spetterende foor met onder meer een prachtig reuzenrad : officiële opening Waregem Koersefoor : gratis kwartier kermis voor iedereen : Steepleworp (geschenkenworp voor kinderen tot 12 jaar) 8 Waregem Info Krant

9 Dossier 7 Zondag 29 augustus Mabatobato Park Baron Casier gratis Zaterdag 28 augustus De Kleinste Steeple in de piste Circônflex Park Baron Casier (ingang Keukeldam) gratis Circustheaternamiddag voor de hele familie: het park is één en al cirque waar volwassenen zich als kinderen mogen gedragen en kinderen als volwassenen worden behandeld. vanaf 14.30u. Org.: CC De Schakel Bockor Music Park Baron Casier gratis Met de steun van Brouwerij Bockor en het Stadsbestuur Waregem organiseren we opnieuw een gezellig stadsfeest in een uniek kader met een sterke affiche u.: Absynthe Minded: met als frontman de uit Vichte afkomstige Bert Ostijn. Ze werden tweede op de Rock Rally 2004 en brengen een schitterende mix van pop, zigeunermuziek, klezmer en jazz u.: Venus in Flames: staat aan de rand van de grote doorbaak. Ze werden 3de in de Rock Rally 2000 en toerden intussen met o.a. K s Choice. Met Cynthia s gone, Better man en Just another day brengen ze ijzersterke popsongs. Groepen: u.: Houin Dô Té u.: Les Talons Gitans u.: Omar Ka & Fula Band u.: Mousta Largo Argana Tour Kinderdorp: Kapsalon Ngozi Vriendschapssteentjes beschilderen met dot-tekeningen Henna-tattoos Afrikaans speelgoed maken Verhalen en sprookjes uit India Afrikaanse percussie en dans Randanimatie: Braziliaanse percussie Henna-tattoos voor volwassenen Vuurspuwen Percussie door Ten Anker Buikdanseres Zuiders buffet met eetstandjes uit verschillende landen. Tal van info-, artisanale en verkoopstanden u.: Gorki: is de klapper van de avond. Boegbeeld Luc De Vos is niet uit de media weg te branden. Zijn samenwerking met Tom Pintens (Kaatje is verdronken) en de nieuwe cd Plan B doet ons reikhalzend uitkijken naar Gorki s eerste Nederlandstalig optreden op Bockor Music u.: Old Bastards: is onze traditionele feestafsluiter. Te rock n roll voor Donna, te hard voor Radio 1 en veel te ouwe zakken voor StuBru. Een troep oude krasse knarren brengt de Belgische popmuziek uit de jaren 1980 tot leven. Met Bea Van der Maat, Kloot Per W, Guy Swinnen, Lukas Vander Taelen en co. met medewerking van Waregem Info Krant 9

10 Dossier 7 Maandag 30 augustus 34 e jaarmarkt u.: 100-en winkeliers en standwerkers in het Waregemse centrum, animatie met Cirqumstancia, Khalid & Co, de Music Rangers, Paul Kenens, muzikale clowns, de clochards van surplus, grime en nog veel meer. Kasteelconcert Park Baron Casier gratis 19.30u.: Marble : Deze veelbelovende groep jonge gasten wisselen meerstemmige rocksongs af met een song die pakt vanbinnen door de rauwe emotie 20.30u.: Coco Jr. & The Allstars: entertainement van de bovenste plank op de geweldige mix van topcovers uit de jaren 70 en 80. org.: vzw Divers Dinsdag 31 augustus 157 ste Waregem Koerse Gaverbeekhippodroom 14.30u.: start rennen met de ING Grote Steeple Chase van Vlaanderen tickets te bekomen op nr of via Vuurwerk 22.00u. : Stadion Vijvers gratis Woensdag 1 september Slotdag Waregem Koersefoor Markt met gratis kermis voor de Waregemse personen met een handicap pendeldienst Elke namiddag gratis pendeldienst tussen het station en het stadscentrum De Waregem Koerse Feesten gaan door met medewerking van Randanimatie Donderdag 26 augustus 19 u.: optreden Waregemse groep One 21 u.: optreden The Screaming Pilchards t Labierint, Markt 22 Vrijdag 27 augustus : 7e Nacht van de Waregemse Atletiek ereprijs stad Waregem Regenboogstadion org.: AZW 22.00u.: Debbie Tells (Beatles covers) Tent Azuri, Vennestraat 9 Zaterdag 28 augustus 21.30u.: Carréfûts Crazy Horse Night Red Path Hippodroom 22.00u.: Karaoke Azuri, Vennestraat 9 Zondag 29 augustus u.: aperitiefconcert Waregems Harmonieorkest u.: aperitiefconcert door Jeugdharmonie Waregem gevolgd door gezinsviendelijke barbecue met diverse optredens org.: Waregems Harmonieorkest, tent naast CC De Schakel 14.30u.: Prijs Sport Veredelt Sint-Eloois-Vijve Hippodroom org. Sport Veredelt 20.00u. : Mogul, Murk, Def Value Steeple-Chase, Holstraat 67 Org: Rock Waregem 22.00u.: La Cuenta Tent Azuri, Vennestraat 9 Maandag 30 augustus u.: pannenkoekenbak met het orkest van de derde leeftijd en, Eddy Roland org.: Waregems Harmonieorkest, tent naast CC De Schakel 19.00u.: Eighties Music met DJ Claude Markt u.: muziek uit de en 80 ies met DJ Stef Anderson t Labierint, Markt u.: covers uit de jaren 60, 70, 80, Brasserie Kom.Il.Foo, Stationsstraat 48 Dinsdag 31 augustus 10e Waregem Koerse Happening Big Party met DJ Guy Atletico, Krakeelhoek u.: Waregem Koerse Special met DJ Peetse Markt u.: The Green Onions (Late sixties music) Tent Azuri, Vennestraat 9 Waregem Info Krant

11 Eventing Waregem Van donderdag 9 t.e.m. zondag 12 september 2004 Zaterdag 18 & zondag 19 september 2004 Het Eventing-bestuur van de VZW Military Waregem staat dit jaar voor een grote uitdaging in deze discipline van de paardensport. Inderdaad, het tweede weekend van september van 9 tot en met 12 september - wordt de Wereldbekerbranche Internationaal Concours CIC* - CIC** en CIC***, waarbij heel wat internationale combinaties van over heel de wereld zullen deelnemen aan dit gebeuren, georganiseerd. Het moet waarschijnlijk niet gezegd dat de organisatie tiptop in orde zal moeten zijn. Om dit avontuur tot een goed einde te brengen kan men rekenen op de bereidwillige medewerking van heel wat vrijwilligers. De week nadien op 18 en 19 september 2004 volgt er een tweede eventing, met name de traditionele jaarlijkse CNC die ook heel wat publiek trekt op de cross-country te Anzegem. Meer info: secretariaat Veldloopstraat 11 Tel.: Fax: Website : Opening BE-PART Zaterdag 23 oktober 2004 Op zaterdag 23 oktober opent BE- PART: platform voor actuele kunst officieel zijn deuren. Het nieuwe kunstencentrum van de provincie West- Vlaanderen zal gevestigd zijn in de gebouwen van de voormalige galerie Art- Box, Westerlaan 17. Het gebouw is een ontwerp van architect Frank Delmulle. Wat mag u verwachten? Jaarlijks worden op het ritme van de seizoenen, herfst, winter en lente drie tentoonstellingen gepland. De zomer is gereserveerd voor workshops met jongeren. Het tentoonstellingsbeleid zal erop gericht zijn om BE-PART aan het front van de actuele ontwikkeling te positioneren. Hier zullen ook jeugdateliers worden georganiseerd en zullen jongeren een kans krijgen om workshops met kunstenaars bij te wonen. BE-PART streeft er ook naar om jaarlijks tenminste één kunstenaar een residentie aan te bieden, hiertoe wordt ter plaatse een studio ingericht. Verder wil BE-PART ook zijn deuren openzetten om als gasthuis te fungeren voor activiteiten zoals lezingen. BE-PART opent met de tentoonstelling Schöner Wohnen met werken van: Robert Gober, Joep van Lieshout, Tobias Rehberger, Joe Scanlan, Johannes Schwartz, Andreas Slominski, Dimitri Vangrunderbeek, Michael Van den Abeele, Richard Venlet, Heimo Zobernig en Dany Deprez als kunstenaar in residentie. Moritz Küng is curator van deze tentoonstelling. BE-PART is vanaf 24 oktober van woensdag t/m zondag geopend van tot uur. Op maandag en dinsdag gesloten. Toegang is gratis en BE-PART is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Meer info: Tel.: Website: Bevrijdingsfeesten septemberdagen - Predikheer Niet te missen zondag 5 september u.: eucharistieviering in Dekenale Kerk te Waregem u.: start rondrit naar gedenkplaten in Stationsstraat, H. Lebbestraat en J. Duthoystraat in Waregem. De rondrit wordt begeleid door old-timer legervoertuigen u.: plechtigheid aan oorlogsmonument Predikheer te Anzegem, met toespraken door de Burgemeesters van Waregem en Anzegem. De plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de Waregemse Koninklijke Fanfare De Geniale Jongens. Meer info: Denis Vansteenbrugge, Kon. Fabiolalaan 49, 8790 Waregem Tel.: Sint Hubertusviering 14 november 2004 Het programma voor de Sint-Hubertusviering ziet er als volgt uit u.: start wandeling voor de paarden en ruiters en koetsen vanaf het Bloso (vooraf inschrijven is noodzakelijk op het nummer ) u.: eucharistieviering in de Dekenale kerk. Tevens wordt in deze mis het Te Deum gezongen naar aanleiding van het feest van de Dynastie. De viering wordt opgeluisterd door het Jachthoornensemble Rallye Ypara u.: zegening op de Markt van paard, ruiter, menner, jager, jachthond en alle huisdieren. Handels- & Vrijetijdsbeurs Waregem proeft Van zaterdag 16 tot vrijdag 22 oktober 2004 De handels- en vrijetijdsbeurs Waregem Proeft zet de succes-traditie verder van de tweejaarlijkse Waregemse Handelsfoor (32ste editie). Deze regionale beurs spitst zich toe op de klassieke producten (witgoed, bouw, sanitair, ), maar evenzeer op vrije tijd (sport, reizen, schoonheidszorgen, verenigingen). Voor het eerst proberen we een aantal proefstands rond horeca uit (ambachtelijke bieren, vreemde gerechten, wijnen, ). In 2002 waren er een tienduizend bezoekers uit meer dan honderd gemeenten. Wanneer: Zaterdag 16 & 23 oktober van 14 tot 19 uur Zondag 17 & 24 oktober van 10 tot 19 uur Vrijdag 22 oktober van 16 tot 21 uur. Waar: Jeugdcentrum, Zuiderlaan 46 Waregem Inschrijving en info: Rik Ghistelinck, Pand 331, 8790 Waregem Tel.: Gsm: Fax: Waregem Info Krant 11

12 Open Bedrijvendag zondag 3 oktober 2004 Open Bedrijvendag in je stad En net op tijd kwam het voorstel van de Open Bedrijvendag om gastgemeente te zijn. Als ondernemersstad namen we dat voorstel met open armen aan, Open Bedrijvendag vormt immers de perfecte gelegenheid om de relaties tussen bedrijven, overheid en inwoners nog te optimaliseren. De meeste van onze bedrijven hebben een duidelijke bedrijfsstrategie en openheid maakt daar vaak deel van uit. Dankzij het enthousiasme van heel wat Waregemse bedrijven komen wij met de stad duidelijk in beeld en kunnen wij weer een dagvullend programma in onze stad aanbieden. Stedelijke diensten houden meer dan een gewone opendeurdag Vijf jaar geleden, schonk ereburger Briek Schotte zijn archief aan de stad en werd de Briek Schottezaal geopend. Dat ging gepaard met een succesvolle opendeurdag in het stadhuis. Sindsdien is er veel veranderd, ook bij de stedelijke diensten. De tijd was hoog rijp om een nieuwe opendeurdag te organiseren. Deelnemende diensten: Op 3 oktober zet de stad haar deuren wijd open. Alle diensten doen mee, je kan kiezen uit: het winkelcentrum het Pand, dat voor de gelegenheid ook zorgt dat haar winkels open zijn de bibliotheek het sportcentrum waar geleide bezoeken zijn aan de kelderruimte van het zwembad het cultuurcentrum De Schakel het stadhuis de brandweer het stedelijke depot het woon- en zorgcentrum De Meers Met oog voor cultuur Niet alleen de bedrijven zullen zorgen voor boeiende bezoeken. Ook alle stedelijke diensten deden hun best om meer dan alleen de diensten open te stellen en gekende initiatieven te tonen. Wij zouden je een gewone toer kunnen laten maken doorheen de diensten, maar wij willen tonen dat wij veel meer in petto hebben. Onder het thema Oog voor Cultuur zal je zeker en vast versteld staan wat de stad allemaal te bieden heeft. Meer informatie over het volledige programma kan je nu al verkrijgen bij de dienst cultuur: Tel.: In het stadhuis zal je heel wat kunnen ontdekken: Waregemse volkscultuur echte reuzen aan de ingangen, oude films over bouwwerken, ponykoersen en festiviteiten, een heuse kunstenroute een tentoonstelling van doopsuiker, relatiegeschenken of preventieprojecten met culturele inslag, live radio-uitzendingen, fototentoonstellingen over de toeristische troeven of maquettes en foto s over het vroeger en nu. Bovendien is doorlopend ook randanimatie voorzien: baldakijnacts en de striptekenaar van Suske en Wiske in de bibliotheek, gratis familievoorstellingen in De Schakel, kinderstand bij de brandweer, een fotozoektocht in de depot, en zelfs het wereldkampioenschap wielrennen op groot scherm in de sportdienst. Woon & zorgcentrum De Meers uw zorg onze uitdaging Onder dit motto neemt het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Waregem deel aan de Open Bedrijvendag. De Meers is een volledig nieuw gebouw, dat met zijn strakke lijnen en opmerkelijke kleuren een duidelijk herkenningspunt vormt binnen Waregem. Op 3 oktober wil het OCMW je laten zien hoe het wonen en leven eraan toegaat. Noteer alvast zondag 3 oktober 2004 in je agenda. En nodig nu al familie en vrienden uit: ze zullen versteld staan van wat Waregem allemaal te bieden heeft! In september krijg je een uitgebreide brochure in de bus, waarin het volledige programma van de Open Bedrijvendag uitgelegd staat. Geanimeerde rondleidingen doorheen het gebouw worden georganiseerd. Er wordt ook getoond hoe de zorg voor zwaar zorgbehoevenden ingepast wordt in een aangename leefomgeving. Je krijgt er eveneens inzicht in de voornaamste aandoeningen waar ouderen kunnen aan lijden en hoe De Meers daar dagdagelijks mee omgaat. Waregem Info Krant

13 Open Monumentendag Open Monumentendag in Waregem Van Nature een monument Overzicht van de activiteiten in Waregem 12 september 2004 Het stadsbestuur stelt GRATIS fietsen ter beschikking om de verschillende locaties van deze Open Monumentendag te bezoeken. Op drie locaties kan je GRATIS een fiets lenen voor het dagprogramma. De fietsen kunnen vanaf 10.00u ontleend worden en om 18.00u zijn ze terug op het uitleenpunt verwacht. Infopunten en uitleenpost voor fietsen Goed te Beaulieu St.-Jansstraat 128 Beveren-Leie Munkenhof Munkenhofdreef 2 Desselgem Oud Stationsgebouw Vijfseweg 200 St.-Eloois-Vijve OPEN MONUMENTENDAG WAREGEM BEVEREN-LEIE 1. Zavelput St.-Jansstraat De Zavelput is een waterplas die ontstaan is na een zandwinning. Er zijn begeleide wandelingen in dit stukje natuur met een gids om de 45 min 2. Goed te Beaulieu St.-Jansstraat 128 Reeds in 965 werd deze hoeve vermeld in een schenkingsakte. Het ging om een zeer oude nederzetting met een kapel te midden van haar gronden, die vanaf de 10de eeuw een parochiekerk is geworden Een cultuurgids vertelt op de hoeve de volledige geschiedenis van de site. 3. Kerkhof St.-Jansstraat Op de plaats van het kerkhof stond oorspronkelijk de dorpskerk van Beveren-Leie, tot die op 23 mei 1940 door bombardementen werd vernield en gesloopt. In de kapel kan je de geschiedenis nalezen op rijk geïllustreerde panelen. DESSELGEM 1. Munkenhof Munkenhofdreef 2 In het jaar 964 kreeg de Gentse Sint-Pietersabdij van de Vlaamse graaf Arnulf de Grote het grondgebied Desselgem en omgeving als geschenk aangeboden. Deze Benediktijnerpaters richtten hun bestuurscentrum in op de hoeve van Thraswald bij de Leie, die van toen als het Munkenhof bekend zou staan. Om het half uur vertelt een gids het verhaal van het Munkenhof. 2. Oude Leiearm en sluizen De Monnikenwandeling leidt je doorheen de mooiste plekjes van Desselgem. Je komt o.a. in het natuurgebied van de oude Leiearm. De Monnikenwandeling is gratis te verkrijgen op het Munkenhof en op alle infopunten. 3. Vlasbedrijf Vanden Buverie Pitantiestraat 95 Dit vlasverwerkingsbedrijf opent speciaal zijn deuren. Permanente demonstratie van vlasbewerking. ST.-ELOOIS-VIJVE 1. Goed ter Linden Grottelaan 2 Het Goed ter Linden is vooral ook bekend om zijn Lourdesgrot in een prachtig natuurkader. 2. Oud stationsgebouw Vijfseweg 200 Het huidige gebouw dateert van Speciaal te vermelden zijn de ingewerkte tegeltableaus van Italiaanse makelij die naar de vlasnijverheid verwijzen. Met een hoogtewerker kan je de tegeltableaus van heel nabij bewonderen. Er is ook een gids aanwezig. 3. Oude spoorwegberm Vijfseweg 200 De in 1985 in onbruik geraakte spoorwegberm is geëvolueerd tot een mooi en waardevol natuurgebied. Deze anderhalve kilometer lange bedding situeert zich in een overstromingsgebied van de Gaverbeek. Een verkenning met gids overtuigt de wandelaar van de unieke waarde en rust van dit stukje natuurgebied. Waregem Info Krant 13

14 Toerisme Fietsen en wandelen Het stadsbestuur ontwikkelde een nieuwe lijn in alle publicaties. Het bordeaux en ecru zijn prominent aanwezig in de lay-out van alle drukwerk. Naast een algemene toeristische folder maakte de stad ook een folder die verdeeld werd in de ruime regio rond Waregem. Hierin worden onze economische, culturele, sportieve en toeristische troeven getoond. De stad heeft ook een fiets- en een wandelbrochure samengesteld. Op het plannetje in de fietsbrochure vind je de trajecten van de Hoevenroute, De V-route en de Vlasroute. Op de keerzijde staat de beschrijving van de bezienswaardigheden die je onderweg ontmoet. De wandelkaart toont je het parcours van de historische stadswandeling, het Kerkwegelpad, het Ketserspad, Op de grens van west en oost, Radio-2 wandeling, Vierbekenpad en Waterhoekwandeling. Ook hier kan je uitleg lezen over de bezienswaardigheden. De kaarten en de toeristische folder zijn gratis te bekomen op de toeristische dienst in het stadhuis of in de deelgemeentehuizen. Meer info: dienst toerisme Tel.: Fax: Waregem Info Krant

15 20ste Week van de Bibliotheek in Waregem Kan je niet kiezen? Proef het in de bib! Bibliotheek Bij ons programma-aanbod lieten we ons leiden door de twee meest essentiële passies van de Vlaming: hij blijkt een noeste spaarder, maar zoekt tegelijk ook vaak momenten om Bourgondisch van het leven te genieten. Kan je niet kiezen? De bib laat je proeven! tijdens de Bibliotheekweek van zaterdag 16 tot 30 oktober 2004 Paul D Hoore over sparen en beleggen op dinsdag 26 oktober Is de beurs ook interessant voor U? Is de beurs een casino? Aan deze twee vragen hangt financieel journalist Paul D Hoore een boeiende uiteenzetting op, helder en begrijpelijk voor de leek, tegelijk herkenbaar voor de actieve belegger, die dagelijks in de bib zijn studiebronnen vrij kan komen raadplegen. Een klein portret van deze veelzijdige duizendpoot in drie top 3lijstjes die hij bezorgde: I. De financiële journalist verdedigt zijn TerZake Top-Drie 2004 : 1. Agfa Gevaert 2. Bekaert 3. Solvus en Icos Vision Systems II. De germanist van opleiding heeft nu enkel nog tijd voor harde vakliteratuur, maar ondertussen vergat hij niet zélf te schrijven : 1. De 100 kapitale vragen van Paul D Hoore (2003) 2. De 10 beurswetten van Paul D Hoore (2002) 3. de verzamelde columns voor het tijdschrift Bonanza: dollar D Hoore. III. Een top 3 van beklijvende Tour de Francemomenten: 1. de slottijdrit in de Tour 1968: Jan Janssen huilt van vreugde, Van Springel van ellende : Michel Pollentier pakt de gele trui na winst op Alpe D Huez maar wordt dezelfde avond nog uit de Tour gezet wegens fraude bij de dopingcontrole. 3. in 2003 op Luz Ardiden: Lance Armstrong valt ten gronde, valt aan en wint nog de etappe én zijn vijfde Tour. Jef van den Steen over Belgisch trappistenbier op woensdag 27 oktober Vorig jaar schreef Jef van den Steen het prachtig uitgegeven boek Trappist : het bier en de monniken. Sindsdien gaat hij op tournee doorheen het Vlaamse land om zijn toehoorders met liefde en flair te onderhouden over de zes erkende Belgische trappistenbieren: Westvleteren, Westmalle, Achel, Orval, Chimay en Rochefort. Ken je de meeslepende mystieke historie en achtergrond àchter deze zes merken? Tijdens een prettige en sfeervolle avond komen we te weten wie en wat trappisten zijn, hoe ze in ons land terecht zijn gekomen en wat het bier zo speciaal maakt. En om geheel in de lijn van de bibweek te blijven, zal een degustatiemoment zeker niet ontbreken: de combinatie van bierproeven in onze bib-leeszaal zal de bezoeker meteen laten meedrijven naar het (toe)gewijde monnikenleven! Hou de verdere berichtgeving van de bibliotheek in het oog om te weten hoe je kan reserveren voor deze veelbelovende avond. Tweede Verwendag in jouw Waregemse bibliotheek! Op zaterdag 16 oktober luiden we de Bibliotheekweek weer in met een heuse Verwendag. Je wordt gul onthaald met een hartig drankje en kan die dag al onze materialen (ook cd s, dvd s, video s en cd-rom s) gratis ontlenen. Nieuwe leden worden gratis ingeschreven en iedereen kan deelnemen aan een wedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Er is animatie voor jong en oud en veel tijd om in te gaan op al jouw vragen en suggesties. Hartelijk welkom in de Waregemse bibliotheek van 10 tot 16u., in filiaal Trassald te Desselgem (van 9 tot 12u.) en de uitleenpost in Sint-Eloois- Vijve (van 10 tot 12u.). Meer info: Stedelijke Openbare Bibliotheek Waregem, Schakelstraat 10 Tel.: Fax: Waregem Info Krant 15

16 Openingsuren stadsbestuur Waregem Stadhuis Waregem In de voormiddag: van maandag t.e.m. vrijdag: van 9.00 u. tot u. de bevolkingsdienst en jeugddienst is elke zaterdag open van 9.00u. tot 11.30u. In de namiddag: maandag woensdag donderdag: van u. tot u. dinsdag: van u. tot u. vrijdag: gesloten Open op zaterdag: Alle stedelijke administratieve diensten op het stadhuis te Waregem zullen 2004 open zijn op de eerste zaterdag van iedere maand en dit van 9 tot uur: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december Deelgemeentehuizen Beveren-Leie: dinsdag woensdag vrijdag: van 9.00 u. tot u. Desselgem: maandag dinsdag donderdag: van u. tot u. Sint-Eloois-Vijve: dinsdag woensdag donderdag: van 9.00 u. tot u. Sluitingsdagen Met Waregem Koerse zijn alle administratieve diensten gesloten op maandagnamiddag en dinsdag de ganse dag. Ook op 9 september, 1, 2, 11, 12 en 13 november zal het stadhuis gesloten zijn. De containerparken zijn als volgt geopend: Maandag van uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van uur tot uur Donderdag GESLOTEN Vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur Het containerpark is gesloten op : Maandag 30 en dinsdag 31 augustus (Waregem Koerse) Maandag 1 en dinsdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen) Wedstrijdvraag Antwoord vorige vraag : Er kon gekozen worden uit: de haag, de Bretoense muur, de dubbelsprong, de oxer, brook, open ditch, rail ditch and fence of Ierse berm De winnaar van de vorige prijsvraag: Gino & Magda De Coster- Espeel, Gentseweg 537 te 8793 Sint-Eloois-Vijve Nieuwe prijsvraag: Geef de naam van de Waregemse groep die tijdens het Kasteelconcert met de Waregem Koerse Feesten in het voorprogramma zal optreden? Prijs : Een tienbeurtenkaart voor het stedelijk zwembad De Treffer. Antwoorden ten laatste tegen maandag 6 september 2004 sturen naar: Prijsvraag De Sprong Gemeenteplein Waregem of mailen naar: Wachtdienst & nuttige telefoons Apothekers zaterdag 14 t.e.m. zaterdag 21 auustus 2004: apotheek P. Vanderhaegen, Churchilllaan 6 te Waregem tel zaterdag 21 t.e.m. zaterdag 28 augustus 2004: apotheek Van Moerkerke, A. Biebuyckstraat 13 te St.-Eloois-Vijve tel zaterdag 28 augustus t.e.m. zaterdag 4 september (+ Waregem Koerse) 2004: apotheek Vandenbulcke, Nieuwstraat 26 te Desselgem tel zaterdag 4 t.e.m. zaterdag 11 september 2004: apotheek Vanhauwere, Stationsstraat 52 te Waregem tel zaterdag 11 t.e.m. zaterdag 18 september 2004: apotheek Deschilder, Keukeldm 14 te Waregem tel zaterdag 18 t.e.m. zaterdag 25 september 2004: apotheek N. Mahieu, Roterijstraat 234 te Sint-Eloois-Vijve tel zaterdag 25 september t.e.m. zaterdag 2 oktober 2004: apotheek T Jollyn, Stormestraat 10 te Waregem tel zaterdag 2 t.e.m. zaterdag 9 oktober 2004: apotheek P. Desmet, Kortrijkseweg 208 te Beveren-Leie tel zaterdag 9 t.e.m. zaterdag 16 oktober 2004: apotheek Vande Weghe, Stormestraat 151 te Waregem tel zaterdag 16 t.e.m. zaterdag 23 oktober 2004: apotheek Van Moerkerke, A. Biebuyckstraat 13 te St.-Eloois-Vijve tel zaterdag 23 t.e.m. zaterdag 30 oktober 2004: apotheek P. Vanderhaegen, Churchilllaan 6 te Waregem tel zaterdag 30 oktober t.e.m. zaterdag 6 november (+ 1 november) 2004: apotheek Y. Verhofstede, Platanendreef 30 te Nieuwenhove- Waregem tel zaterdag 6 t.e.m. zaterdag 13 november (+ 11 november) 2004: apotheek Decorte, Stationsstraat 18 te Waregem tel Centraal nummer: , 24 op 24 uur Zie ook op de website: Dokters Waregem & Sint-Eloois-Vijve: Beveren-Leie & Desselgem: Tandartsen Centraal nummer: zaterdag van tot uur zon- en feestdagen van tot uur en van tot uur. Zie ook op de website: Nuttige telefoons Politiezone Mira: NIEUW NUMMER Brandweer: Antigifcentrum: Brandwondencentrum: Dringende politiehulp 101 Dringende noodoproepen Via vast toestel 100 Via GSM 112 Colofon De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem Tel: Fax: Website: Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Yolande Dhondt Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst externe zaken Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Tel.: Fax: Vormgeving en druk: Goekint Graphics Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat Oostende Verspreiding: Gratis en vier maal per jaar aan alle inwoners van Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Waregem Waregem Info Krant

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Cultuur 21 27 Parochie Lutselus PROGRAMMA D I E P E N B E E K ZATERDAG 11 JULI 18:30 Bende Gek 20:30 BRAHIM 21:45 THE TWINSBAND 24:00 Averechts ZATERDAG 30 MEI 2009 VAN 9 u. tot 18 u. de kleine kunstenaars

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de Vriendenkring een rondleiding in de universiteitsstad Leuven. Je hoeft niet steeds ver te reizen

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN

3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN SPONSOR MAGAZINE 3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN VISIBILITEIT Uw bedrijf wordt in de aanloop van en tijdens het jumping weekend uitgebreid in de kijker gezet. IMAGO Steun een leuk en toeganklijk sport-

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Waregem. Residentie Hippos 2 Zultseweg / Albert Saverysstraat Waregem. Appartementbouwers

Waregem. Residentie Hippos 2 Zultseweg / Albert Saverysstraat Waregem. Appartementbouwers Residentie Hippos 2 Zultseweg / Albert Saverysstraat - 8790 Waregem Appartementbouwers Appartementbouwers Residentie Hippos 2: 23 nieuwbouwappartementen in Normandische stijl. In de Zultseweg 60 (zijstraat

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon.

vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon. vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 Verantwoordelijke uitgever: Ingrid Callebaut En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon. In januari

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE?

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? Premieleidraad voor het kernwinkelgebied Premies voor een fraai straatbeeld Mooie, verzorgde woningen en handelspanden maken de stad aantrekkelijk. Het stadsbestuur wil

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

January 25 TH - 31 st

January 25 TH - 31 st January 25 TH - 31 st where the best come to compete... INHOUD WEN 2016 7 wen PROEVEN 8 HENGSTEN 9 CSI** 9 DRESSUUr 9 PROGRAMMA 10 HOSPITALITY 12 proefsponsor jumping 14 EXCLUSIVe 17 ROYAL 17 STANDRUImtes

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies

BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies Stad Waregem Gemeenteplein 2 8790 Waregem NIS-code : 34040 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014003678 BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies Secretaris De Langhe Guido Financieel beheerder

Nadere informatie

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse www.desportvriendenoverijse.be desportvriendenoverijse@skynet.be NIEUWSBRIEF > 10 NOVEMBER 2011 INHOUD 11 December > Vlaamse Druivencross VIP & Hospitality 8 December 2011 > Gespreksavond met Michel Wuyts

Nadere informatie

27 tot 29 mei 16 SPONSOR MAGAZINE

27 tot 29 mei 16 SPONSOR MAGAZINE 27 tot 29 mei 16 SPONSOR MAGAZINE 3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN VISIBILITEIT Uw bedrijf wordt in de aanloop van en tijdens het jumping weekend uitgebreid in de kijker gezet. IMAGO Steun een leuk sport-

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Pop-up Design fietsroute

Pop-up Design fietsroute Pop-up Design fietsroute Maak al fietsend kennis met Brabants Design van nu. Fiets naar plekken waar het bruist van creativiteit. Stap af, neem de tijd en laat je inspireren. Iedere zaterdag en zondag

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde Wonen in volle vrijheid maar toch geborgen, knus en veilig voelen 24 uur op 24 uur Wonen in een praktische flat met alle modern comfort Beroep kunnen doen op allerlei diensten die je het leven gemakkelijker

Nadere informatie

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E E D U C A T I E V E & C U L T U R E L E D IE N S T T E L + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 3 0 3 F A X + 3 2 ( 0 ) 2 7 3 3 4 6 4 7 R E S E R V E R I N G E N + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 2 1 4 m a - d i - d o - v r 9. 3 0-1

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Nieuwsbrief 12 December 2011 indien de mail niet leesbaar is click hier Geachte leden, nieuwslezers of handelaars, met onze maandelijkse

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Pool Positie! Plaats uw bedrijf in. www.spa-francorchamps.be

Pool Positie! Plaats uw bedrijf in. www.spa-francorchamps.be Plaats uw bedrijf in Pool Positie! Verras uw klanten Een adembenemend uitzicht Een prachtig kader Zalen tot 600m² groot Waarom naar het Circuit van Spa-Francorchamps komen, als het niet voor de unieke

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 nieuwsbrief voor Muzemixleden en -ouders jaargang 16, nummer 4, juni 2015 Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 Huis, huizer, huist lees meer op pagina 4 Dit wordt Muzemix, volgend werkjaar lees

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart 25 april 2015 Nieuwsbrief Nieuws uit Damme De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. Het nieuwe streekmagazine 'Genieten in het Brugse Ommeland

Nadere informatie

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via Vragenlijst beoordeling van een luwteplek in Gent Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat 2017 U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via http://www.stad.gent/luwteplekken.

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

SERVICE-FLATS t POORTHUYS Vlaanderenstraat 6 1800 Vilvoorde

SERVICE-FLATS t POORTHUYS Vlaanderenstraat 6 1800 Vilvoorde Wonen in volle vrijheid maar toch geborgen, knus en veilig voelen 24 uur op 24 uur Wonen in een praktische flat met alle modern comfort Beroep kunnen doen op allerlei diensten die je het leven gemakkelijker

Nadere informatie

REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe in het budget van de stad Aalst goedgekeurde

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN A. NIET-SUBSIDIEERBARE ACTIVITEITEN (door nationale overheden) 1) WINSTVERDELING. Opbrengst inkomgelden : voor het Cultureel Centrum Opbrengst tap : voor de medewerkende

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Welkom in Clarissenhof

Welkom in Clarissenhof 2 Welkom in Clarissenhof Hier komt alles samen. Rust en leven, de stad en groen, jong en oud, historie en moderne 03 architectuur. Gelegen op een minuut lopen van het station en vlak bij het centrum is

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN STAD KORTRIJK BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN artikel 1: beleidskader Het cultuurbeleidsplan voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele

Nadere informatie

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden.

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden. Verhuur- en gebruiksreglement materialen Hoofdstuk I: Algemene huur- en gebruiksvoorwaarden materialen Artikel 1: materiaal van de Stad Halle De Stad Halle is eigenaar van diverse materialen die zij ter

Nadere informatie

Grasshopper Int. vzw Peter Van der Flaes Molenbergstraat 45/ Turnhout

Grasshopper Int. vzw Peter Van der Flaes Molenbergstraat 45/ Turnhout Grasshopper Int. vzw Peter Van der Flaes Molenbergstraat 45/4 2300 Turnhout www.grasshopper.be OVER ROCKIN AROUND TURNHOUT Rockin' Around Turnhout is de voorbije 20 jaar uitgegroeid tot een heus begrip

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Persdossier. Belgisch Kampioenschap Veldrijden Waregem. Lanceringsevenement: 3 oktober 2013

Persdossier. Belgisch Kampioenschap Veldrijden Waregem. Lanceringsevenement: 3 oktober 2013 Persdossier Belgisch Kampioenschap Veldrijden Waregem Lanceringsevenement: 3 oktober 2013 NAMENS HET STADSBESTUUR WAREGEM Waregem draagt trots en terecht de titel stad van het paard, maar ook de fiets

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Data zwemlessen - noteer in uw agenda : februari 2012 : 4-11 en 18 maart 2012: 3-10 - 17-24 en 31 april 2012: 21 mei 2012: 5-12 - 19 en 26 juni 2012:

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

BESTE WIELERLIEFHEBBER,

BESTE WIELERLIEFHEBBER, VIP DOSSIER BESTE WIELERLIEFHEBBER, Graag heten we u van harte welkom op de 84 e editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, de echte slothappening van het Belgische en Nederlandse wegwielrennen. Deze

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. mei k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 5 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. mei k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 5 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA mei 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 5 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Wilt u er even tussen uit met een groep ouderen? Dan bent u van harte welkom op één van onze vakantieweken! Deze weken

Nadere informatie

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS t POORTHUYS Vlaanderenstraat Vilvoorde

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS t POORTHUYS Vlaanderenstraat Vilvoorde Wonen in volle vrijheid maar toch geborgen, knus en veilig voelen 24 uur op 24 uur Wonen in een praktische flat met alle modern comfort Beroep kunnen doen op allerlei diensten die je het leven gemakkelijker

Nadere informatie