Sturen op feiten. Six Sigma voor de lokale overheid. Your business technologists. Powering progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sturen op feiten. Six Sigma voor de lokale overheid. Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 Sturen op feiten Six Sigma voor de lokale overheid Your business technologists. Powering progress

2 Sturen op feiten Inhoudsopgave Six Sigma 3 Lean en Six Sigma 11 Het stappenplan 5 De gegevens Hoe goed wil je zijn? Waarom Atos 7 Consulting? 14 Lean Management 9 Ons voorstel Deja Vu In 2007 startte Atos Consulting onder de naam KEI-goed een pilot met drie gemeenten op het terrein van Lean Management. Lean was een op dat moment nog onbekende methode in gemeenteland. We kunnen ons de eerste reacties nog herinneren als de dag van gisteren: Lean is toch iets voor een productiebedrijf? Zoiets past toch niet bij een gemeente?. De pilot werd een groot succes en in 2009 hebben we met een landelijke campagne de resultaten met alle gemeenten gedeeld. Vijf jaar later heeft iedere gemeente wel van Lean Management gehoord en wordt het door de meerderheid succesvol toegepast. Nu is het tijd voor een volgende stap: Six Sigma. Dat is wederom een onbekend concept voor de meeste gemeenten. En wederom zijn wij er van overtuigd dat dit gemeenten gaat helpen.. De brochure Slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie kunt u opvragen via bij socia dienstenle? 80% 100% meesneller, r uitstroo en 40% m minder capacitei t Het kan! slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Lean management bij uw gemeente? Sturen op feiten Lagere kosten, hogere kwaliteit en verbeterde dienstverlening De aanpak, resultaten, handvatten en tips uit de praktijk Six Sigma voor de lokale overheid Your business technologists. Powering progress 2 Your business technologists. Powering progress

3 Six Sigma Wat is het? Herkent u dit? U ziet te vaak dat besluiten in uw organisatie worden genomen op basis van aannames en meningen en niet op basis van feiten. Er worden voorstellen aangenomen waarvan u betwijfelt of ze ooit de beloofde verbeteringen zullen brengen. Andere voorstellen worden juist afgewezen terwijl uw gevoel zegt dat ze de burger heel veel goeds kunnen brengen. Is dit herkenbaar? Dan is de kans groot dat Six Sigma uitkomst biedt. In deze brochure vertellen wij wat Six Sigma is. We beschrijven er varingen uit de praktijk. Bovendien bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis analyse. Wat kan Six Sigma voor u betekenen? Six Sigma helpt u om de juiste beslissingen te nemen, het effect van beslissingen aan te tonen, verbeteringen door te voeren en te borgen. Wij geven hier enkele voorbeelden. ``Aantonen van een significante verbetering in resultaat na het doorvoeren van een beleidsmaatregel. ``Achterhalen van de grondoorzaken van in cidenten en deze voorkomen. ``Prioriteren van problemen met de grootste impact en oplossingen met het grootste effect. ``Bepalen van bottlenecks in een proces. ``Terugdringen van het aantal fouten of het aantal overschrijdingen van een afgesproken norm. ``Verbeteren van de voorspelbaarheid van uw processen. ``Borgen van de geïmplementeerde verbeteringen. ``Verbeteren van de rapportagestructuur en aansturing. De Six Sigma aanpak Six Sigma gebruikt beproefde instrumenten, zoals statistische toetsen, experimenten en processimulaties, om de factoren die het resultaat beïnvloeden te achterhalen. Anders gezegd: we gaan op zoek naar de draaiknoppen van processen, met als doel controle te krijgen over het procesresultaat zodat u onaangename verrassingen kunt voorkomen. Het effect van een keuze wordt door gerekend en er wordt vastgesteld of deze statistisch een significante verbetering oplevert. De manier van onderzoeken is neutraal en levert regelmatig verrassende resultaten op. Al met al is Six Sigma een praktische, maar wetenschappelijk onderbouwde benadering. We hebben al in de praktijk aangetoond dat gemeenten baat hebben bij deze aanpak, zowel bij groot als klein, zoals u in de praktijkvoorbeelden van de gemeenten Beuningen en Amsterdam kunt lezen. Daarnaast hebben we een voorbeeld opgenomen van een Lean Six Sigma project in een andere sector: het klantcontactcentrum van Achmea. 3

4 4

5 Het stappenplan DMAIC Op pagina 7 lichten we de naamgeving Six Sigma toe, die het ambitieniveau van de methode symboliseert. Maar aangezien u zelf bepaalt hoe hoog de lat ligt, is het belangrijker dat u op dat niveau komt én blijft. Immers, de wereld staat niet stil en de laatste jaren al helemaal niet voor gemeenten. Het stappenplan van Six Sigma helpt u daarbij; het zorgt er niet alleen voor dat u uw processen onder controle krijgt, maar ook houdt. Met de Six Sigma aanpak bent u in staat om veranderingen in de uitkomsten (prestaties) én oorzaken tijdig te signaleren en bij te sturen. De Six Sigma aanpak kent vijf stappen die samen de afkorting DMAIC (ook wel uitgesproken als: DIEMAAIK) vormen: 1. Define: probleem definiëren, scope bepalen, klantwensen en (input/output) variabelen vaststellen. 2. Measure: proces begrijpen, meetsysteem valideren en meten. 3. Analyse: analyseren van data, verspilling identificeren, hypothesen testen. 4. Improve: doorvoeren verbeteringen, uitvoeren van pilots en bewijzen resultaat. 5. Control: monitoren en borgen van prestaties, ook als de omstandigheden wijzigen. Als we deze vijf stappen toepassen op een specifiek probleem (of uitdaging ), dan verloopt het proces van probleem naar werkende oplossing als volgt: in de Define fase leggen we vast wat ons vermoeden is van het probleem. In de Measure fase tonen we het probleem aan. In de analyse fase verkennen we mogelijke oplossingen. We proberen vast te stellen welke factoren van invloed zijn op het probleem en komen zo tot een selectie van maatregelen. In de Improve fase voeren we deze verbetermaatregelen door en tonen we aan wat het effect is van deze oplossingen. De aantoonbaar werkende oplossingen worden definitief doorgevoerd en in de organisatie geborgd: een nieuwe stabiele situatie. Vanuit deze stabiele situatie kan weer een nieuw probleem of een nieuwe uitdaging worden gedefinieerd; DMAIC is immers een cyclisch proces! Control Figuur 1: Six Sigma, de stappen Improve Def i ne Analyse Measure Figuur 2: Simpele stappen Vermoeden van Aantoonbaar Mogelijke Aantoonbare een probleem probleem oplossing oplossing Doorvoeren van wijzigingen 5

6 Praktijkervaring Six Sigma Bewezen: vooraf mondeling toelichten loont! De Dienst Werk en Inkomen is op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren. Daarom start zij een proef: voordat een negatief besluit wordt verstuurd, wordt de burger gebeld om het besluit mondeling toe te lichten. De bedoeling is dat de burger het besluit beter begrijpt en accepteert. DWI veronderstelt dat dit minder bezwaren op levert. Binnen de organisatie bestaan echter twijfels over het nut van monde ling toelichten. Het is veel werk om bij ieder besluit te bellen en maar zeer de vraag of het inderdaad minder bezwaren oplevert. Moeten we er wel mee doorgaan? DWI vraagt Atos Consulting om een analyse te doen. We geven onze aanpak en resultaat weer in de Six Sigma DMAIC stappen. Define (definieer): In de Define fase omschrijven we de doelstellingen. In deze opdracht was het een uitdaging om de juiste periode te kiezen, rekening houdend met andere factoren die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid bezwaar, zoals vakantieperioden en seizoensinvloeden. Measure (meet): Er is geen registratie beschikbaar waarin zichtbaar is of een bezwaar afkomstig is van een wel of niet toegelicht besluit. Wel bestaat er een losse registratie van besluiten, bezwaren en mondeling toelichten. Daarom vergelijken we in beide perioden het percentage bezwaar ten opzichte van de hoeveelheid besluiten. Analyse (analyseer): We analyseren zowel gegronde als ongegronde bezwaren. Alleen voor de ongegronde be zwaren tonen we een significante afname aan. Improve (verbeter): Het blijkt dat mondeling toelichten op jaarbasis ruim meer oplevert dan het kost! Op basis van de uitkomsten besluit de Dienst Werk en Inkomen mondeling toelichten de finitief in te voeren. Control (beheers/borg): De aangepaste werkwijze wordt vastgelegd in een nieuwe werkinstructie. In het maandelijkse sturingsgesprek bespreekt de directie met de managers het percentage besluiten dat volgens afspraak mondeling wordt toegelicht. Dankzij de analyse werd feitelijk onderbouwd wat de gevolg en zijn ge weest van de maatregel, waardoor je simpelweg een beter besluit neemt Pleun Schimmelpenninck, Projectleider Mondeling Toelichten, Dienst Werk en Inkomen Amsterdam Figuur 3: Uitkomsten van de analyse yes 0 0,05 0,1 > 0,5 P = 0,002 The % defective of 2012 is significantly greater than the % defective of 2013 (p<0,05). no Statistics Total number testes Number of defectives % Defectives 8,42 7,49 90 % CI (8,04; 8,80) (7,16; 7,84) Difference in % defectives * 0,92 90% CI (0,41; 1,43) * The difference in defines as % CI for the Difference Does the interval include zero? 0 Comments: - Test: You can conclude that the % defective of 2012 is greater than 2013 at the 0,05 level of significance. - CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the difference from sample data. You can be 90% confident that the true difference is between 0,41 and 1,

7 Hoe goed wil ik zijn? De betekenis van Six Sigma Post NL zoekgeraakte paketten Schiphol noodlandingen Nederlandse apotheken verkeerde recepten 99% goed (4 Sigma) per week 12 per dag per week % goed (6 Sigma) 8 per week 1 per jaar 68 per week Tabel 1: Sigma niveau s in de praktijk De naam Six Sigma duidt op het ambitieniveau. Voor de liefhebbers wordt dit onderaan deze pagina verder toegelicht. Feitelijk betekent het dat je op 1 miljoen producten of beslissingen maximaal 3,4 fouten maakt. Deze ambitie vraagt in onze ogen wel een belangrijke gebruiksaanwijzing. Allereerst beslist u zelf hoe hoog u de lat legt; niet alle processen vragen om een even hoog kwaliteitsniveau. En bovendien kost extra kwaliteit vaak extra geld en de kosten van dat laatste procentje verbetering zijn vaak het hoogst (de wet van afnemend nut). Ten tweede is het belangrijk dat u de definitie van een fout scherp voor ogen heeft: wat is fout en wat is acceptabel of niet? Zo zitten luchtvaartmaat schappijen ruimschoots op six sigma niveau als het gaat om veilige landingen. Maar hoe vaak rammelt er wel niet een tafeltje of is een koptelefoon defect? Hetzelfde geldt voor u als gemeente: is een d of dt fout in een beschikking net zo erg als een verkeerde naam op een paspoort? Voor de liefhebbers! Six Sigma richt zich op het terugdringen van het aantal producten of diensten dat buiten de afgesproken normen (specifica - ties) wordt geleverd: te laat, te duur, niet de gewenste kwaliteit. Daarbij gaat het niet alleen om ge middeld goed presteren, maar vooral om te zorgen voor zo min mogelijk uitschieters ten opzichte van het gemiddel - de en buiten de specificatiegrenzen. De statistische term hiervoor is variatie, ook wel sigma genoemd. Bij een proces op 6 sigma niveau vallen slechts 3,4 per miljoen producten of diensten buiten de specificaties zoals afgesproken met uw klanten. Grafiek 1: Leveren binnen of buiten de specificatie? Frequentie interne specificatiegrens met aanvrager afgesproken Doorlooptijd vergunningsproces in dagen 7

8 Praktijkervaring Lean management Veiligheid en Leefbaarheid werkt sneller, beter en goedkoper! Gemeente Maastricht heeft Atos Consulting gevraagd om de Afdeling Veiligheid en Leefbaarheid te helpen bij de toepassing van Lean Management. We leiden medewerkers op en begeleiden procesherontwerptrajecten. Interview Leon Hendriks Een interview met Leon Hendriks, Manager Bedrijfsvoering onderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, Gemeente Maastricht: Wat hebben de analyses en procesverbeteringen jullie opgeleverd? Maastricht moet, net als andere gemeenten, bezuinigen. Voor Veiligheid en Leefbaarheid betreft het een taakstelling van 2,4 miljoen euro op personeelskosten, 15-20%. Voordat we gestart waren met het Lean traject was ruim 50% van deze taakstelling gerea liseerd. Maar het piepte en kraakte, omdat hetzelfde werk met minder mensen moest worden gerealiseerd. Naast het feit dat het ernaar uitziet dat we na dit Lean traject de taakstelling gaan verwezenlijken, zullen we met dezelfde mensen een nog betere kwaliteit gaan realiseren en daarnaast - niet onbelangrijk voor onze klanten - met kortere doorlooptijden. Verder is het Lean project een prima vehikel gebleken om een cultuurverandering op gang te brengen. Medewerkers namen deel aan allerlei workshops en mochten aangeven waar volgens hen de knelpunten en verbeteringen zaten in het huidige proces. Medewerkers stonden op, werden projectleider en boorden onge kende talenten voor de organisatie aan. Wat is het verschil met de projecten die jullie daarvoor al hadden gedaan? Dat het niet blijft bij een theoretisch verhaal. Medewerkers zien daadwerkelijk dingen veranderen. Ze hebben zelf een stem erin, ze ontwerpen de nieuwe processen zelf, daarmee wordt het hun proces en is het niet opgelegd vanuit het management. Het management staat volledig en voltallig achter de ingeslagen weg. Randvoorwaarden worden geschapen om medewerkers de tijd te geven om de ver anderingen uit te werken en te implementeren. Het is een groot voordeel dat we net het softwarepakket voor vergunningen gaan vervangen, waardoor we zoveel mogelijk de gewenste functionaliteit voor onze nieuwe werkwijze kunnen verwezenlijken. Daarna gaat de stekker uit het oude pakket, waardoor er geen weg terug is naar de oude werkwijze. Achterblijvers worden zo ook gedwongen de nieuwe werk wijze te omarmen. Is het iets wat jullie vaker zouden willen toepassen? Het is niet de bedoeling om jaarlijks zo n grote operatie op te zetten, dat is ook veel te kostbaar, echter de cultuurverandering welke we hebben ingezet, zullen we koesteren en daardoor medewerkers steeds de kans geven om kleine veranderingen in hun werkproces te laten an brengen, met als doel steeds betere kwaliteit tegen lagere kosten. Daarnaast zijn nog niet alle werkprocessen Lean. De bedoeling is om al onze processen voor eind 2015 aan deze me thodiek te hebben onderworpen. Lean denken en doen op alle niveaus! Uitdaging De Gemeente Utrecht moest stevig bezuinigen. Tegelijkertijd moest de dienstverlening verbeteren. Atos Consulting werd gevraagd om Utrecht te helpen met het verbeteren van werkprocessen met behulp van Lean Management. Hierbij wilde Utrecht uiteindelijk gebruik gaan maken van de kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers. Aanpak Atos Consulting coachte de medewerkers en leidde hen op in Lean Management. Daarnaast adviseerde Atos Consulting de gemeente Utrecht in het verder uitrollen van Lean Management. Het continu verbeteren van werkprocessen moest daarbij een blijvende en dagelijkse praktijk in de organisatie worden. Daarnaast begeleidde Atos Consulting samen met intern opgeleide medewerkers procesontwerpsessies voor tientallen processen binnen de gemeente, met name in de uitvoeringsorganisaties. Atos Consulting was verantwoordelijk voor de Methodiek (Lean Management) en de instrumenten voor procesverbetering. Resultaat In de verschillende lagen van de organisatie (secretaresses, coaches, procesherontwerpers en leidinggevenden) hebben in totaal ruim 300 medewerkers kennis gemaakt met Lean Management en zijn ermee aan de slag gegaan. 60 procesherontwerpers zijn opgeleid en hebben ervaring opgedaan met het verbeteren van processen. Tientallen processen zijn herontworpen, daarbij zijn business cases en in voeringsplannen geformuleerd met aandacht voor de manier waarop nieuwe processen kunnen worden ingepast in de ICT architectuur. Verschillende afdelingen zijn begonnen met dag/weekstarts en het gebruik van planborden. Een intern kernteam van vijf senior lean adviseurs is ingericht en opgeleid. Atos Consulting heeft in de Gemeente Utrecht de basis gelegd voor de toepassing van Lean Management door alle lagen van de organisatie heen Jacqueline Scholing,, Hoofd Projectbureau, Gemeente Utrecht 8

9 Lean Management Waar gaat het ook al weer om? De essentie van Lean is het voorkomen van verspilling in een organisatie. Verspilling is daarbij alles wat geen waarde toevoegt voor burgers en andere belanghebbenden van de organisatie. Lean Management heeft drie doelstellingen: het leveren van producten en diensten van een optimale kwaliteit, op het juiste moment en tegen zo laag mogelijke kosten. Het moet beter, sneller én goedkoper. Het gaat altijd om de samenhang van deze drie, maar de aanleiding kan verschillen: nu gemeenten met een financiële taakstelling worden geconfronteerd, ligt de focus vaak op kostenbesparingen. Maar dat blijkt prima te combineren met het verbeteren van de dienstverlening. Immers, we verwijderen de verspilling uit het proces! In de voorbeelden kunt u lezen hoe de gemeenten Maastricht en Utrecht Lean Management succesvol in de praktijk hebben gebracht. Talent Ervaren medewerkers op simpele handelingen (bijvoorbeeld post aannemen) Beweging Veelvulidge marathons naar de dossierkast (dossiers worden er altijd bijgehaald) Correctie Laat ontdekken van fouten in voorbehouden (bijvoorbeeld salarisstrook niet juist ondertekend Overbewerking Maken van verzorgd ingebonden dossier Herbewerking Meerdere keren inhoudelijk kijken naar voorbehouden Vervoer Aanvragen via postkamer naar afdeling Voorraad Pas inhoudelijk beoordelen indien voorbehouden compleet Wachten Wachten tussen ontvangen van post en controleren bescheiden Figuur 4: Voorbeelden van verspilling In tegenstelling tot Six Sigma heeft Lean Management geen standaard stappenplan. Wel worden steeds dezelfde vijf principes gehanteerd, te zien in Figuur 5. Deze principes zijn niet zozeer volgordelijk, maar eerder cumulatief. Het eerste principe geeft aan dat je moet weten waarvoor je als organisatie bestaat. Wat vragen burgers en andere belanghebben van ons? Analyse van de activiteiten van de organisatie levert een beeld op van wat in de ogen van de belanghebbenden waarde toevoegt en wat verspilling is. Lean Management onderscheidt acht vormen van verspilling. De waardetoevoegende activiteiten moeten elkaar vloeiend opvolgen om ook op het ge wenste moment te kunnen leveren. Vraaggestuurd leveren betekent het juiste product of de juiste dienst, op het juiste moment tegen acceptabele (maarschappelijke) kosten. Het streven naar perfectie is de drijvende kracht achter alle principes, maar vraagt ook apart de aandacht om praktische invulling te krijgen: hoe geef je praktische invulling aan voortdurend verbeteren door alle medewerkers? 5 Streef naar perfectie 4 Lever op vraag van de klant 3 Creëer een vloeiende stroom 2 Analyseer de waardestroom 1 Specificeer toegevoegde waarde Figuur 5: De vijf lean principes 9

10 Praktijkervaring Six Sigma Minder bezwaren, minder werk! De gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn en Wijchen hebben een gezamenlijk belastingkantoor. Zij willen de afhandeling van bezwaren tegen de onroerende zaakbelasting graag efficiënter afhandelen en de doorlooptijd fors terugdringen. We geven onze aanpak en resultaten weer in de Six Sigma DMAIC stappen. Define (definieer): Het te verbeteren proces wordt afgebakend en de probleemstelling en defect (fout of niet acceptabel) definitie meetbaar gemaakt. Ook wordt er een nulmeting gedaan. Daaruit volgt de probleemstelling: verbeter de doorlooptijd van de bezwaarafhandeling: van 38,3% naar 90% vóór 1 juli afgehandeld en van 69,7% naar 100% vóór 1 oktober afgehandeld Measure (meet): We stellen een datacollectieplan op en meten de doorlooptijd. Vervolgens maken we alle mogelijke oorzaken van de lange doorlooptijd meetbaar en inzichtelijk. De gemiddelde doorlooptijd is 98,98 werkdagen. Analyse (analyseer): Er wordt een analyse gedaan om te bepalen welke oorzaak de grootste invloed heeft op het resultaat (doorlooptijd). Grafiek 2 geeft de uitkomst van de analyse weer. Uit de analyse wordt duidelijk aan welke knoppen gedraaid moet worden om de doorlooptijd te beïnvloeden. Improve (verbeter): Op basis van de analyse wordt er een nieuw proces ontworpen en geïmplementeerd. Een voorbeeld van een verbetering is het telefonisch benaderen van bezwaar makers en burgers telefonisch contact op laten nemen bij onduidelijk heden in plaats van direct bezwaar in te dienen. De verbeteringen samen hebben ertoe geleid dat er in 2014 slechts 657 be zwaren zijn ingediend ten opzicht van 1800 in 2013, een reductie van 63,5%. Het blijkt dat veel bezwaren direct kunnen worden afgehandeld in telefonisch overleg met de burger waardoor hoorzitting en en inpandige opnames achterwege blijven. Ook is vóór 1 juli het overgrote deel van de bezwaren die inge diend is al afgehandeld vanwege een sneller en beter proces. Control (beheers/borg): De aangepaste werkwijze wordt vastgelegd in een nieuwe werkinstructie. Tweewekelijks worden de tussentijdse resultaten besproken en als alle bezwaren zijn afgehandeld worden de resultaten geëvalueerd en wordt er bekeken of er nog een verbeterslag te maken is voor het jaar 2015 om het proces verder te optimaliseren. Atos Consulting heeft ons geholpen om te focussen op datgene wat voor de klant écht be langrijk is. Het aantal proces stappen is sterk ge reduceerd en de doorlooptijd is verkort. De uitkomst van de processen is voorspelbaar gemaakt en het aantal fouten in de uitvoering is teruggedrongen. Roy Koenders, Teamleider Gemeentelijk Belastingkantoor, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Wijchen Grafiek 2: Belangrijkste oorzaken van een langere doorlooptijd Toelichting staafdiagram 1. Binnenkomst analoog digitaal 2. Hoorzitting gevraagd 3. Verschillen tussen gemeente 4. Wisselende taxateurs 5. Inplannen inpandige opnames 6. Aanvullende informatie nodig 7. Vraag aan andere gemeente 8. Hoorzitting gehouden % 15% 12% 6,3% 5% 3% 2% nvt 10

11 Lean en Six Sigma Een krachtige combinatie Lean Management is een tijdloos gedachtengoed. Six Sigma is dan ook geen vervanger, maar vormt hiermee een logische en ijzersterke combinatie. Beide zijn gericht op het voorkomen van verspilling en het borgen van continue verbetering. Ze worden dan ook vaak in één adem genoemd: Lean Six Sigma. Het verschil is dat Lean meer gebaseerd is op gezond verstand en praktijkervaring. Als het waarschijnlijk is dat het probleem en de oplossing zijn gevonden, dan starten we met de verbeterslag. In een Lean cultuur is het vanzelf - sprekend om verbeteracties op te pakken en de verbeteringen te borgen. Echter soms zijn onomstotelijke bewijzen nodig om besluitvormers en medewerkers over de streep te trekken. Hier kan juist een Six Sigma analyse bij helpen. Six Sigma biedt toegevoegde waarde als veel variabelen de uitkomst beïnvloeden en/of als een grote investering vereist is om het probleem op te lossen: weten we zeker dat we het echte probleem hebben gevonden en dat de oplossing zichzelf terugverdient? Een bijkomend voordeel van Six Sigma is dat het een concreet stappenplan inclusief rolverdeling aanreikt. En daar waar Lean Management echt streeft naar continue verbetering in de genen van een organisatie en dus alle lagen en medewerkers, is Six Sigma vaak voorbehouden aan een aantal experts. De toepassing vereist namelijk specifieke kennis en vaardigheden en is daarom het werk van uw specialisten (de zogenaamde Green en Black Belts ). Figuur 6: Lean en Six Sigma, overeenkomst en verschillen. Overeenkomst : Gezond verstand Bewijzen Lean Cultuurverandering continu verbeteren en borgen Projectmatige aanpak Six Sigma Iedereen Specialisten 11

12 Praktijkervaring Lean en Six Sigma Analyse van klantcontact: wat leren we van een andere sector? Centraal Beheer Achmea wil hoge volumes van ongewenste inkomende telefoongesprekken in het Klant Contact Centrum (KCC) terugbrengen. Anderzijds wil ze de klanttevredenheid over deze gesprekken graag verhogen. Dit moet gepaard gaan met een kostenreductie, maar dat is geen doel op zich. Centraal Beheer Achmea kiest met Atos Consulting voor een gecombineerde Lean en Six Sigma aanpak: de waste killer, een feiten-gedreven analyse in combinatie met Lean methodieken voor het definiëren en doorvoeren van verbetermaatregelen. Define (definieer): Als eerste worden Kern Prestatie Indicatoren (KPI s) (opnieuw) gedefini eerd. Deze zijn voor het KCC namelijk nog niet allemaal aanwezig. Op basis van de KPI s wordt vastgesteld welke call reasons gesprekken ver tegenwoordigen die waarde toevoegen voor de eindklant en Centraal Beheer Achmea. Measure (meet): Nadat de KPI s zijn omschreven en is afgesproken hoe deze gemeten kunnen worden, is een datamodel opgesteld. Kortom: Welke data wil je verzamelen om uitspraken te kunnen doen over verspilling en waarde toevoegende call reasons? Er zijn vier verschillende gesprekslog-methoden gebruikt. Atos Consulting combineert de data en verrijkt deze. Analyse (analyseer): Er zijn in totaal 606 call reasons. Een groot aantal call reasons wordt door Atos Consulting aangemerkt als verspilling en zijn dus reden voor het benoemen van verbeteracties. Improve (verbeter): Uit de data-analyse for muleert het Atos Consulting team vier hoofd oplossingen: 1) Service verhogen, 2) Fouten voorkomen, 3) Beter sturen en 4) Kwaliteit verhogen. Er worden verbetermaatregelen benoemd om dit te bereiken. Deze verbeter maatregelen voorkomen verspillende telefoongesprekken. De verbeteracties vermin deren in potentie tot inkomende telefoongesprekken (32% van het totaal). Control (beheers/borg): Op het moment van schrijven is Centraal Beheer Achmea bezig met het gefa seerd uitvoeren van de bovenstaande verbeteracties. Daarbij heeft Atos Consulting de eerste im plementatiefase succesvol afgerond met een team van zowel Centraal Beheer medewerkers als Atos Consulting medewerkers. Nu is de voorbereidingsfase van Implementatiefase II in volle gang. Atos Consulting ondersteunt hierbij de medewerkers van Centraal Beheer Achmea zodat zij deze volgende fase zelfstandig kunnen uitvoeren. Het grote voordeel van deze aanpak is dat Centraal Beheer Achmea in de toekomst het proces zelf kan blijven monitoren en verbeteren. Als klanten Even Apeldoorn bellen zijn het ook écht de telefoontjes waarin we toegevoegde waarde kunnen bieden. Dat is goed voor de klant en dus voor Achmea Bart Rabou, Manager Staf Verkoop Centraal Beheer Achmea Figuur 7: Call reasons ingedeeld naar rapportcijfer voor toegevoegde waarde De top 25% die veel beter scoort in vergelijking met de gemiddelde score > 9 Call reasons # 606 De middelste 25% die beter scoort in vergelijking met de gemiddelde score < 9 en > 6 Is slechter of gelijk aan de gemiddelde score < 6 12

13 De gegevens Heeft u ze beschikbaar? Six Sigma vraagt om data. Dit betekent niet dat ieder traject start bij het registreren hiervan. Vaak beschikt een gemeente al over veel meer informatie dan ze beseft. Werkt u bijvoorbeeld met een zaaksysteem? Heeft u inzicht in alle informatie die het systeem u kan bieden? En maakt u hier gebruik van bij analyses voor procesverbetering? Atos kan u ook helpen bij het beschikbaar maken en combineren van gegevens. Daarvoor is onder andere het My City concept ontwikkeld. Big Data: het Atos My City concept Tegenwoordig zijn steeds grotere hoeveelheden gegevens beschikbaar. Niet alleen het opslaan gaat steeds makkelijker, ook het ontsluiten van data kan steeds eenvoudiger en via verschillende kanalen. De technologie om gegevens te analyseren en interpreteren wordt steeds beter. Big Data is de term voor het systematisch gebruik van historische en real time data om inzicht te vergroten, processen te verbeteren en doelen te realiseren. Big Data lijkt een hype, maar Atos houdt zich er al jaren mee bezig. Atos levert flexibele, praktische en wetenschappelijk onderbouwde analysemethoden waar mee u beslissingen kan nemen op basis van actuele kennis. Speciaal voor lokale overheden heeft Atos het My City concept ontwikkeld. Bestuurd Efficiënte, Duurzaam burgergerichte gemeenteorganisatie Bewust gebruik van energiebronnen We worden kopperling van zorg Innovatieve Gezond en wel en zorgbehoevenden Zorg voor betrokken onze toekomst Zorg voor ons welzijn Veilig Adequate noodhulpdiensten, toezicht openbare ruimte Zorg voor onze veiligheid MyCity Groei van onze vaardig- heden, kennis en concur- rentievermogen Flexibele mogelijkheden en omgevingen om te leren en te ontplooien. Opgeleid In contact Vooruitstrevende netwerken, communicatie en informatiesystemen Weten wat er speelt Ontwikkelen van ons zakelijke productiviteit klimaat van onze Bevorderen Goed investerings- -coördinatie klimaat, innovatieve werkomgeving en -monitoring en infrastructuur verkeersplanning, Intelligente Aan het werk In beweging Figuur 8: My City 13

14 Waarom Atos Consulting? Onze kennis en ervaring Atos Consulting biedt een unieke combinatie van kennis, ervaring en aanpak. Wij beschikken over tientallen gecertificeerde adviseurs en hebben jarenlange ervaring met het verbeteren van processen bij ruim honderd verschillende gemeenten. We zijn bekend met alle werkte rreinen van gemeenten. Als onderdeel van een wereldwijd IT bedrijf weten we hoe we data kunnen ontsluiten. Wij kunnen zelf Lean Six Sigma trajecten begeleiden, maar ook uw medewerkers opleiden en begeleiden. Daarbij bieden wij de moge lijkheid van onafhankelijke certificering. Typerend voor onze aanpak is de overdracht van onze kennis en ervaring, het meenemen van uw medewerkers in de (cultuur)verandering en het implemen teren van de verbeteringen. Het aandeel gemeenten dat Atos heeft begeleid in procesverbeterings-, Lean en Six Sigma trajecten. Daaronder vallen 8 van de 10 grootste gemeenten. Meer dan 700 medewerkers bij gemeenten zijn door Atos Consulting opgeleid in Lean en Six Sigma. 14

15 Ons voorstel Een gratis analyse Wij geloven in de mogelijkheden die Six Sigma u te bieden heeft. Daarom bieden wij u ter kennismaking een analyse van een databestand aan tegen een gereduceerd tarief. Deze analyse is zelfs gratis, indien u hier een verbeteropdracht op laat volgen. Omdat wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van onze aanpak zijn wij ook bereid om resultaatafspraken te maken: no cure no pay. Geïnteresseerd? Neem contact op met: Of: Bezoek ook > Our portfolio > Business Process Management Of scan de QR code op de achterzijde van de brochure Maurits Gortemaker Lean Six Sigma Black Belt Bart van den Broek Partner Lokale Overheid

16 Over Atos Consulting Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan gedreven professionals. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten. Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos, een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,6 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 52 landen. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline en Atos Worldgrid. Voor meer informatie: Neem contact op met Atos, het Atos logo, Atos Consulting, Atos Sphere, Atos Cloud en Atos Worldgrid, Worldline, bluekiwi zijn geregistreerde handelsmerken van Atos Group. September Atos.

perfecte bandbreedte

perfecte bandbreedte Lean Six Sigma in Telecom perfecte bandbreedte voor bedrijfs- en klantprocessen Your business technologists. Powering progress Lean Six Sigma in Telecom Perfecte bandbreedte voor bedrijfs- en klantprocessen

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

Six Sigma. Wat is Six Sigma?

Six Sigma. Wat is Six Sigma? Six Sigma Wat is het, wat brengt het? Oktober 2015 Wat is Six Sigma? OVERZICHT Statistische benadering Lange termijn Continu verbeteren Streven om te voldoen aan klantwens Een business filosofie en strategie

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken!

In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken! In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken! Herkenbaar? Lange wachttijden wanneer u naar een contact center belt? Keuzemenu s waar geen eind aan lijkt te komen? En dan heeft

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Zoals bij de timmerman thuis?

Zoals bij de timmerman thuis? Master Black Belt Essay Zoals bij de timmerman thuis? 26-09-2013 1.1 Final Versie Foto door Timothy Krause, WarmSleepy Auteurs Mariska Kooi, Schiphol Group ProjectsOne Gladiolenlaan 10 2121 SM Bennebroek

Nadere informatie

Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding

Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding Werkgevers in de zorg staan voor een paradoxale uitdaging: meer doen met minder, zonder dat medewerkers het plezier in

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace

Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace Sprekers: Simone Leenders (WorkWire) Suzanne Meinen (Lean Six Sigma Groep) Programma 1 2 3 4 5 Introductie Achtergrond Lean Empowering the workplace Workplace

Nadere informatie

Samen werken aan duurzame verbetering van processen. Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013

Samen werken aan duurzame verbetering van processen. Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013 Samen werken aan duurzame verbetering van processen Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013 Inhoud Doelstellingen en aanpak Resultaten Lessen en ervaringen Hoe we verder gaan Vragen? - 2

Nadere informatie

Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)!

Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)! Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)! 17-11-2016 Atos 17-11-2016 Atos Deze track wordt gefaciliteerd door: & 3 17-11-2016 Atos 17-11-2016 Atos Invoeren zaakgericht werken Wat is zaakgericht

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: UWV divisie Klant & Service Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Henk de Ruiter e-mail adres: Henk.deRuiter-02@uwv.nl mobiele telefoon: 0611366409 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress veilig werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress Efficiënt en compliant werken in de cloud Toenemende concurrentie, groeiende druk om

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Gemeenten behalen soms zeer grote efficiencywinsten en kwaliteitsverbeteringen in de herontworpen processen

Nadere informatie

Workshop Leren van ROM

Workshop Leren van ROM Improving Mental Health by Sharing Knowledge Workshop Leren van ROM Joran Lokkerbol Gerdien Franx Marjolein Veerbeek Margot Metz Workshop Kennismaking 09:00 09:30 Opfrissing 09:30 09:50 Voorbeeld 09:50

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

PRODU-TECH ALGEMEEN:

PRODU-TECH ALGEMEEN: Produ-Tech De enige aanvaardbare norm voor verliezen is nul! Pagina 1 van 5 De start voor een hogere productiviteit. Produ-Tech helpt productieteams maximaal te presteren. Methodes en technieken richten

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Interpolis: Alles in één keer goed..

Interpolis: Alles in één keer goed.. Interpolis: Alles in één keer goed.. Interpolis Samen met Achmea maakt Interpolis deel uit van Eureko, een Europese verzekeringsgroep met een leidende positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Bij Interpolis

Nadere informatie

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire Workshop Procesoptimalisatie Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3 Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire 1 Voorstellen Robbert van Overmeire (adviseur) Operational

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij de SVB

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij de SVB Deze presentatie betreft niet de slides gebruikt op 2 april gedurende de workshop. Deze presentatie bevat meer van de achtergrond informatie van het experiment ter verduidelijking. Kanalen in Balans Kanaalsturing

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Resultaten WOZbezwaarfase

Resultaten WOZbezwaarfase Resultaten WOZfase 2013 1 1. Inleiding De jaarlijkse verzending van de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen kan worden gezien als één van de grootste communicatiemomenten van onze gemeente met de burgers.

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Van dms helpt het MKB om de volledige potentie te benutten. Why van dms

Van dms helpt het MKB om de volledige potentie te benutten. Why van dms 1 Van dms helpt het MKB om de volledige potentie te benutten 2 Why van dms Van dms (sinds 2011) is ervan overtuigd, dat veel bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf hun potentieel niet volledig benutten.

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Elektronisch wachtrijbeheer gecombineerd met digital signage verhoogt de klanttevredenheid en verbetert de

Nadere informatie

Pas op van onderen!!!

Pas op van onderen!!! Pas op van onderen!!! Lean Six Sigma bij de Gemeente Amersfoort Congres Samen Continu Verbeteren 18 februari 2016 Onze stad Onze organisatie 750 FTE 470 mio Regie gemeente 600 producten Onze producten

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Weekstart Keek op de Week

Weekstart Keek op de Week Weekstart Keek op de Week Het WAAROM van de Weekstart? Roll up van de afgelopen week zorgt voor focus op hulpvragen die uit de afgelopen week zijn gekomen en geeft de mogelijkheid de opgeloste hulpvragen

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Good enough never is LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Hoe Lean Management kan helpen in een onstuimige wereld Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is Managing

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Water naar de zee dragen bij in- en uitdiensttreding

Water naar de zee dragen bij in- en uitdiensttreding Water naar de zee dragen bij in- en uitdiensttreding Als het aantal in- en uitdiensttredingen toeneemt zonder dat iemand daar slecht van slaapt. Peter Herku Herku Lean Six Sigma Centre Werkend Nederland

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie