Pension Assurance. security audit control

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pension Assurance. security audit control"

Transcriptie

1 Pension Assurance security audit control

2 INTERVIEW AUTEUR MARTIJN DEVELING Nederland kent mogelijk bedrijven die geen premie betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), terwijl ze daar wél onder vallen. Hierdoor lopen BPF s voor miljarden aan inkomsten mis terwijl ze wel uitkeringsverplichtingen hebben. Bestuurders en adviseurs van deze bedrijven zoals fiscalisten, accountants maar ook pensioenadviseurs, moeten snel in actie komen. De financiële gevolgen kunnen namelijk desastreus uitpakken. Sander Deelstra, managing director bij Pension Security & Assurance (PSA) Geen premie wel recht E en Nederlands bedrijf kent de verplichting zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds op het moment dat dit bedrijf onder de reikwijdte (werkingssfeer) van dit pensioenfonds valt. Deze verplichtstelling is al sinds het ontstaan van BPF s wettelijk vastgelegd, vertelt Sander Deelstra, fiscaal econoom en gespecialiseerd in pensioenconstructies. BPF s zijn opgericht door de sociale partners. Je kunt bij een sociaal systeem als dit niet uitgaan van vrijwilligheid. Door de veelal hogere kosten sloten bedrijven in het verleden zich, ondanks de verplichtstelling, lang niet altijd aan bij een BPF. Dat was heel lang ook geen probleem, stelt Deelstra. Er werd door de pensioenfondsen minder actief op gecontroleerd. Die situatie is sinds 2007 echter aan het veranderen. De oorzaak daarvan ligt in de jurisprudentie die de regelgeving van de wetgever met betrekking tot BPF s steeds duidelijker interpreteert. Daaruit blijkt dat werknemers die in een bepaalde bedrijfstak werken of hebben gewerkt, áltijd recht hebben op pensioenuitkering van het bijbehorende BPF. Of de werkgever nu premie heeft betaald of niet. Het enige wat ze moeten doen is naar het pensioenfonds stappen en aannemelijk maken dat ze bij een betreffend bedrijf werken of hebben gewerkt. Zo n lastige procedure is dat niet, en fondsen kunnen het niet weigeren. Strop Voor de pensioenfondsen ligt daarmee een gigantisch financieel risico op de loer. Deelstra: Zo n 80% van de Nederlandse bedrijven valt onder een BPF. AFM en DNB gaan er in algemene schattingen vanuit dat bij bedrijven geen BPF-pensioenregeling loopt. Schattingen van de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, Syntrus Achmea, liggen aanmerkelijk hoger. Zij denken aan bedrijven. Het gaat om allerlei sectoren, maar met name in de uitzendbranche komt het vaak voor. In totaal zouden mogelijk enkele honderdduizenden werknemers aanspraak kunnen maken op een BPF-pensioen, zonder dat daar premie tegenover staat. Als je bedenkt dat de dekkingsgraad al laag is bij veel fondsen, weet je dat die niet bepaald op een stormloop van werknemers zitten te wachten die een gratis pensioen op komen eisen. Volgens de jurisprudentie hebben BPF s echter ook alle recht de misgelopen premie alsnog terug te vorderen van het bedrijf. Daarom wordt alles op alles gezet om de betreffende bedrijven alsnog op te sporen. Dat gebeurt sowieso als een werknemer zich meldt, vertelt Deelstra. Daarnaast wordt proactief onderzoek gedaan. Zo zijn er al speciale onderzoekers gespot die in opdracht van de pensioenuitvoerders door het land trekken, op zoek naar bedrijven die in overtreding zijn. De Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het UWV moeten hun gegevens daarvoor 2 InFinance.nl

3 SANDER DEELSTRA NieuWe KANseN voor pensioenadviseur eveneens beschikbaar stellen. De uitvoerders hebben die gegevens inmiddels gematched met elkaar. Ook pensioenverzekeraars zijn door wettelijke instanties verzocht om de bedrijven aan te schrijven die in overtreding zijn als zij een pensioenregeling bij hen hebben. Premie terugeisen Als bedrijven worden betrapt, kan dit tot hoge claims leiden. Een BPF kan in theorie met terugwerkende kracht maximaal twintig jaar aan misgelopen premie terugeisen, wat al snel in de miljoenen euro s zal lopen, aldus Deelstra In de praktijk wordt dit vanuit sociaal oogpunt vaak teruggebracht naar vijf jaar. Daarnaast kunnen bestuurders en bedrijven een boete tegemoet zien. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk tot wel vier miljoen euro, in de praktijk komt het vaak neer op een boete van vijfhonderdduizend euro. Een interessante juridische vraag daarbij is wie een bestuurder is? Als dat iemand is die beleid maakt en die van de situatie geweten moet hebben, kan het zijn dat niet alleen de CEO, maar bijvoorbeeld ook de CFO of andere managers hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook accountants kunnen uiteindelijk zelfs door bestuurders aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast doet zich nog een dubbel probleem voor bij bedrijven die geen BPF-premie hebben betaald, maar wel premie voor een pensioenregeling. Het bedrijf moet dan het pensioenfonds terugbetalen terwijl de verzekering gewoon doorloopt, want die kun je niet zomaar stoppen. Met welwillendheid van BPF en verzekeraar kunnen betaalde premies aan het fonds overgedragen worden. Bijvoorbeeld het pensioenfonds Stipp (uitzendbranche), die als eerste is begonnen met het actief controleren van werkgevers, is hierin coulant. Voor de uitvoering heeft de overheid het BPF de mogelijkheid gegeven om direct een dwangbevel uit te vaardigen. Hierdoor kan de BPF executoriale maatregelen treffen om een geldsom bij de betrokken te incasseren zonder een gerechtelijk vonnis. Met als gevolg dat als je er niet op tijd bij bent de gevolgen desastreus zijn. Wel of niet onder BPF Hoe komt het eigenlijk dat er Een BPF kan op basis van het vrijstellings- en boetebesluit (VBB) persoonlijke boetes opleggen tot euro per bestuurder. Ook privé geldt de executoriale titel van de BPF waardoor invorderen op vermogen, banktegoeden of beslaglegging van (on) roerendgoed binnen 30 dagen uitgevoerd kunnen worden. zoveel bedrijven zijn die niet aangesloten zijn bij een BPF? Volgens Deelstra kan dat een bewuste, op geld gestuurde keuze zijn geweest. Deelstra: Vanwege hun constructie (financieringsmethode) zijn pensioenfondsen over het algemeen immers vaak duurder dan pensioenverzekeringen. Daarnaast kan het zijn 38 PeNsioeNFoNDseN in onderdekking Ondanks een licht herstel van het vermogen van pensioenfondsen begin dit jaar, nam de waarde van de verplichtingen ook toe. Volgens DNB verkeerden nog 38 pensioenfondsen in onderdekking. De combinatie van de verslechtering van de dekkingsgraad en de toenemende premieverplichtingen zullen negatieve effecten en indexatie tot gevolg hebben. Door de nieuwe ontwikkelingen, zoals in dit artikel genoemd, zal het BPF haast maken bij het binnenhalen van premie! InFinance.nl 3

4 dat een bedrijf helemaal niet weet dat het onder een BPF valt. Het is namelijk lang niet altijd eenvoudig om dat vast te stellen. Er bestaat daarvoor geen eenduidige regeling, vertelt Deelstra: Per fonds is in een ministeriële beschikking vastgelegd wanneer een bedrijf onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt. Een beschikking bestaat uit drie velletjes papier per fonds, die ook voor juristen bijzonder moeilijk te lezen en te interpreteren zijn. Het verschilt per fonds bijvoorbeeld of de werkingssfeer geldt voor álle personen die werkzaam zijn in een bepaalde branche, of alleen voor werknemers in die branche. Wat ook telt zijn de soorten werkzaamheden die een bedrijf verricht. Een metaalbewerkingsbedrijf valt natuurlijk al heel snel onder een metaalpensioenfonds, maar hoe zit het met een bedrijf dat plastic containers maakt met een metalen omhulsel? Om dat op te lossen is per BPF een percentage vastgesteld van de specifieke werkzaamheden die je moet verrichten om onder de werkingssfeer te vallen. Het is bijvoorbeeld dus ook goed mogelijk dat een bedrijf bij het verschuiven van de werkzaamheden - zonder het te beseffen - onder een andere BPF valt. En konden de pensioenadviseurs die adviseerden over een pensioenregeling het bedrijf niet waarschuwen? We komen uit een tijd dat vooral producten werden verkocht, stelt Deelstra. En dat werd dan ook gedaan. Hetzelfde geldt voor de verzekeraars. Er zullen ook adviseurs zijn geweest die het niet wisten. Nogmaals, het is een lastige materie. Om adviseur en ondernemer zekerheid te geven inzake de uitkomsten van een werkingssfeeronderzoek of BPF-scan, geven we een verzekerde verklaring af. Oplossingen Oplossingen zijn er gelukkig ook in de vorm van een werkingssfeeronderzoek of BPF-scan. Volgens Deelstra moeten bedrijven (en hun adviseurs) daarvoor wel snel in actie komen. Adviseurs die het welzijn van hun klanten op het oog hebben, zullen hen hierin proactief moeten begeleiden. Je moet als adviseur echter wel zeker weten dat je de zaak goed kunt inschatten. Een werkingssfeeronderzoek is niet zomaar iets wat je erbij doet. DNB en AFM manen verzekeraars tot actie Daarom maken ze vaak gebruik van onze expertise en tools zoals een speciale scan die onder andere achterhaalt onder welk pensioenfonds een bedrijf valt. Als je deze informatie eenmaal hebt, kun je met de hulp van de juiste pensioenjuristen vervolgens vaak wel een deal maken. Deelstra: Wij peilen van tevoren altijd op anonieme basis hoe een pensioenfonds daar tegen- Gezien de grote financiële belangen voor een werkgever of zelfstandige (zzp er) bij een mogelijke verplichtstelling, is een onderzoek over het al dan niet aanmelden of het benutten van mogelijke vrijstellingsgronden van groot belang. Er zijn duidelijke signalen dat verzekeraars werkgevers informeren over (de risico s van) een mogelijk verplichte aansluiting bij een BPF, dit is vanwege hun eigen aansprakelijkheid. aan kijkt. Als bedrijven zich uit zichzelf melden, zijn BPF s over het algemeen wel bereid om over hun hart te strijken en bijvoorbeeld geen boete uit te delen. Het vergt wat mediation, maar ook het premiebedrag kan bij spijtoptanten sterk gereduceerd worden. Officieel moet je de premie in één keer uitbetalen, maar tijdens een onderhandelfase wordt het vaak mogelijk dit gespreid te doen. Voor de pensioenadviseur betekent dit nieuwe kansen om zijn band met de klant te versterken en verder te gaan in zijn advies. Gesteund door een ervaren specialist in werkingssfeeronderzoek kan hij zekerheden geven. Door veranderende situaties blijft jaarlijks onderzoek gewenst. Werknemers dubbel pensioen of claim Wat werkgevers níet kunnen doen, is een werknemer vragen afstand te doen van zijn BPF-pensioen. Bedrijven die al pensioenverzekeringen hebben lopen, kunnen wel met hun werknemers de afspraak maken dat de verzekering bij uitkering naar de werkgever gaat. Zo wordt de dubbel betaalde premie nog enigszins gecompenseerd, aldus Deeltstra. Saillant detail is, dat ook de eigen bijdrage van werknemers met terugwerkende kracht bij werknemers kan worden geclaimd. Gelukkig heb ik nog niet gehoord dat ze van dit recht gebruik gemaakt hebben. De voorgaande oplossingen gelden overigens alleen voor bedrijven die vroegtijdig handelen en zichzelf melden bij een pensioenfonds. Wie betrapt wordt op premieontduiking kan op minder clementie rekenen en claims tegemoet zien. Pension Security & Assurance PSA is gespecialiseerd in risico-analyses van pensioenregelingen bij bedrijven. Daarbij gaat het om zowel regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen als bij verzekeraars. 4 InFinance.nl

5 INTERVIEW case: METAALALERT BESPAART 500K PER JAAR De middelgrote onderneming Metaalalert verricht activiteiten op het gebied van kunststof met metalen onderdelen. Metaalalert is een fictieve naam, maar het volgende verhaal beurst op een waargebeurd verhaal. Een en ander kwam boven water na uitvoering van een recente PW-scan (Pensioen(wet)scan)-scan) van PSA. De kwestie voor de OR en de directie was of de 140 werknemers van Metaalalert onder de CAO/ bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor groot metaal valt? In grote lijnen valt een onderneming onder het verplichte pensioenfonds metalektro indien men hoofdzakelijk metaal bewerkende werkzaamheden door de werknemers laat verrichten. Ogenschijnlijk was de werkgever de mening toegedaan dat dit niet het geval was. Men telde bijvoorbeeld alleen de werknemers die 100% het metaal bewerkte. Verder was men gesterkt door het feit dat men niet onder de CAO viel en dus daarmee ook niet onder de werkingssfeer van het BPF viel. Dit laatste is een veel gemaakte denkfout. Een verplichtstellingbeschikking van het pensioenfonds heeft een zelfstandige werking; ook al valt men niet onder een CAO dan nog kan de verplichtstellingbeschikking van kracht zijn. Metaalalert had een eenvoudige pensioenregeling die euro per jaar kostte; de regeling bij het pensioenfonds zou euro per jaar kosten. In deze zaak is de interpretatie van de berekeningsmethode van wat als hoofdzakelijk wordt geïnterpreteerd cruciaal. De CAO, de Hoge Raad en de beschikking hadden allen een eigen interpretatie daarvan. De oplossing was dat over een langere periode exacte tijdregistratie werd uitgewerkt. Verder werd deze meting voortdurend uitgevoerd. Hierdoor was Metaalalert in staat te bewijzen dat slecht 45% van alle werkzaamheden aan metaal werden verricht. Zo kon de onderneming buiten de werkingssfeer van de BPF blijven. Een eenvoudige rekensom laat zie dat de besparing door de PW-scan voor Metaalalert euro per jaar is. Als Metaalalert geen PW-scan had laten doen en de meeting aan het pensioenfonds had overgelaten, zou deze absoluut boven de 50% zijn gekomen waardoor ze wel onder de BPF zouden vallen. Met als gevolg dat ze wellicht vijf jaar lang (maximaal 20 jaar) achterstallige premie zouden moeten afdragen ter waarde van 3,5 miljoen euro (5x700K). Heb je geluk dan mag je de al betaalde premie van de verzekeraar (5x200K) eraf halen en betaal je alsnog 2,5 miljoen euro. Daarboven komt de boete voor de bestuurder (met geluk 50% (250K) van de maximale boete van 500K. Meer cases vindt u op pensionassurance.nl In F i n an ce.n l 5

6 g arin Besp jaar per te ebsi ew op d se e ca jk d beki Pension Assurance is een handelsnaam van Pension Security & Assurance en onderdeel van DÆMS pension control Sluit claims uit! Het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) gaat zeer actief controleren op de naleving van de verplichtstellingbeschikkingen. Hiervoor zijn trajecten opgestart met de KvK en het UWV om gegevens te vergelijken. Ook verzekeraars moeten meewerken onder druk van DNB en de AFM. Het is een kwestie van tijd dat bedrijven worden gedwongen zich aan te sluiten. Voorkom een verplicht tijdrovend boekenonderzoek en een aanslag van een BPF wat gepaard gaat met hoge juridische (verweer)kosten. PENSION ASSURANCE security audit control Neem uw verantwoordelijkheid en behoed uw klant voor de financiële risico s, claims en de daaraan verbonden consequenties, met een Pensioen(wet)scan (PW-scan). Want een BPF-werkingssfeeronderzoek vereist specifieke kennis, het is tenslotte een complexe materie. Ook het lezen van het verplichtstellingbesluit is niet eenvoudig; het juist interpreteren is vakwerk en vergt ervaring en kennis van de wet. De PW-scan speelt een grote rol bij het vaststellen van de met terugwerkende kracht mogelijke vrijstellingen en de voorwaarden hiervan. De scan voorziet in een globale pensioeninventarisatie & -analyse, gevolgd door een CAO- en BPF-onderzoek. Het resultaat wordt in een aanbeveling uitvoeringsadvies en met een vaststellingsverklaring afgegeven. Krijn Taconiskade HW Amsterdam Tel: +31 (0) Website: pensionassurance.nl for pension advisors who think ahead

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

September 2009. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

September 2009. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken September 2009 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Inhoudsopgave Loon- en inkomstenbelasting Voorkom de forfaitaire bijtelling wegens privé-gebruik bestelauto van de zaak..........................

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

bestand tegen veranderingen

bestand tegen veranderingen januari 2008 Pensioenfondsen Elk voorstel en besluit in pensioenregeling bestand tegen veranderingen Elk pensioenfonds heeft z n 100-jarigen Update* Pensioenfondsen Margreet de Nie Inhoud Margreet de Nie:

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2011-2012 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft diens werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie