Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen"

Transcriptie

1 Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen Samenvatting Uitgebracht aan: Gemeente Hoogeveen Raadhuisplein NP HOOGEVEEN

2 samenvatting

3 samenvatting Projecttitel : Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen Projectcode : KL44 Soort document : samenvatting Kenmerk : KL44, RAP Opdrachtgever : Gemeente Hoogeveen Opgesteld door : ir. F.A.A.R. Aalbers en ir. H.J. Krajenbrink Senior projectleider : ir. J.H. Bouma Paraaf opsteller : Paraaf senior projectleider : Datum : 23 augustus 2012

4 samenvatting Inhoudsopgave Tekst pagina 1. Inleiding Aanleiding onderzoek De enquête Inhoud Verspreiding Samenvatting resultaten Kernresultaten Algemeen Respons Woningen met vochtproblemen in de kruipruimte Woningen met wateroverlast in de tuin Wateroverlast in het openbaar gebied Bereidheid vervolgonderzoek Prioritering aandachtsgebieden Algemeen Afweging... 13

5 1 samenvatting 1. Inleiding 1.1. Aanleiding onderzoek In het grondwaterbeleidsplan van Hoogeveen zijn 20 aandachtsgebieden ten aanzien van grondwater vastgesteld. Deze gebieden zijn tot stand gekomen aan de hand van eerdere klachten over grondwater, ervaringen, gegevens van het grondwatermeetnet en stromingsmodellen. Een grondwateraandachtsgebied is een gebied waarvan de gemeente verwacht dat te hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen vernatting van openbaar groen maar ook natte kruipruimtes tot gevolg hebben. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de vastgestelde aandachtsgebieden. Nummer Naam aandachtsgebied 1 Kinholt 2 Schutlanden-West 3 Schutlanden-Oost 4 Schoonvelde-West 5 Schoonvelde-Oost 6 Noord (Stationsgebied) 7 West 8 Venesluis-zuid 9 Oost 10 Zuid 11 Bentinckspark 12 Wolfsbos 13 Krakeel 14 Stuifzand 15 Tiendeveen 16 Noordscheschut 17 Hollandscheveld 18 Nieuweroord 19 Elim 20 Nieuwlande De aard en de omvang van de (grond)wateroverlast in de aandachtsgebieden zijn echter niet goed bekend. In alle grondwateraandachtsgebieden is door de gemeente in het voorjaar van 2012 een enquête over (grondwater)overlast uitgevoerd. Met de enquête wordt beoogd meer detailinformatie te verkrijgen over de mate van (grond)wateroverlast die in de aandachtsgebieden wordt ervaren. Met de uitkomst van de enquête kan de gemeente prioriteit geven aan een grondwateraandachtsgebied Doelstelling onderzoek Het doel van dit project is het via een digitale bewonersenquête in beeld krijgen waar, wanneer en in welke mate er door de bewoners (grond)wateroverlast wordt ervaren. Op basis van deze informatie kan worden bepaald welke aandachtsgebieden met voorrang opgepakt dienen te worden (prioritering). Daarnaast dienen de enquêteresultaten als onderbouwing voor de uit te voeren veldwerkzaamheden in het vervolgonderzoek.

6 2 samenvatting Tot slot kan een enquête bijdragen aan het informeren van bewoners en daarmee de betrokkenheid bij en het draagvlak voor de uit te voeren maatregelen vergroten Werkzaamheden De gemeente heeft in het voorjaar van 2012 een digitale enquête onder de bewoners van de 20 grondwateraandachtsgebieden uitgezet naar de overlast door (grond)water voor woningen en naar wateroverlast in tuinen. Hierbij is de gemeente ondersteund door MWM2, een bureau voor online onderzoek. Voor de vervolgstrategie heeft Wareco de resultaten van de enquête geïnterpreteerd en geanalyseerd. De belangrijkste bevindingen hiervan zijn vastgelegd in dit document. Op basis van de verkregen informatie is aangegeven welke grondwateraandachtsgebieden de hoogste prioriteit hebben voor vervolgonderzoek en welke gebieden minder urgent zijn.

7 3 samenvatting 2. De enquête 2.1. Inhoud De vragen van de enquête zijn opgesteld om de overlast in de woningen en de tuin te bepalen. Om de overlast bij de woning en in de tuin in kaart te brengen is in eerste instantie geïnventariseerd of en hoe er per huis en/of tuin overlast ondervonden wordt en daarna of er lokale maatregelen getroffen zijn door de bewoners Verspreiding Onder alle bewoners van laagbouw in de vastgestelde grondwateraandachtsgebieden is in de periode 13 maart tot en met 3 april 2012 een digitale enquête uitgezet, met uitzondering van de bewoners van de woningen in de straten De Kievit, De Plevier en De Wulp in de wijk Wolfsbos. Deze bewoners zijn reeds in december 2010 en januari 2011 geënquêteerd. In totaal zijn de bewoners van woningen in 20 aandachtsgebieden uitgenodigd om mee te doen aan de digitale enquête. Bewoners van huurwoningen zijn niet bij de enquête betrokken Samenvatting resultaten De respons op de vragenlijst is 27 procent. Dit is een hoge score voor een enquête op deze schaal. De meeste woningen hebben een kruipruimte, die veelal tussen de 50 en 70 cm diep is. Bij woningen met een ondiepe kruipruimte treden de meeste problemen met (grond)water op bij hevige of langdurige regenval. Bij woningen met een diepere kruipruimte treedt overlast veelal het gehele jaar voor. Bij woningen met kruipruimte is een hoog vochtgehalte en/of muffe geur in huis het meest genoemde probleem. Circa 42 procent van de respondenten heeft zelf maatregelen onder de woning getroffen om de wateroverlast te verhelpen. Bij de meeste woningen hebben de maatregelen geen effect gehad of zijn de problemen wel minder geworden, maar nog niet volledig verdwenen. De meeste respondenten ervaren tevens problemen met water in de tuin. Het voorkomen van vochtige of natte grond is hierbij het meest genoemde probleem. De problemen met wateroverlast in de tuin komen vooral voor na hevige of langdurige regenval. Meest genomen maatregelen zijn het ophogen en/of doorspitten van de tuin. Bij de meeste tuinen hebben de maatregelen geen effect gehad of zijn de problemen wel minder geworden, maar nog niet volledig verdwenen. De meeste respondenten ervaren geen (grond)wateroverlast in het openbaar gebied. Het merendeel van de ondervraagden geeft aan bereid te zijn mee te werken aan een nader onderzoek naar de (grond)wateroverlast. Tot deze groep behoren meestal ook de respondenten die aangegeven hebben (grond)wateroverlast te ervaren.

8 4 samenvatting 3. Kernresultaten 3.1. Algemeen De bewoners van woningen zijn in het voorjaar 2012 uitgenodigd mee te doen aan een digitale enquête over (grondwater)overlast. In deze kernresultaten wordt ingegaan op overlast door (grond)water voor woningen met kruipruimte en op wateroverlast in tuinen. Hieronder zijn de kernresultaten beschreven Respons De enquête is door bewoners ingevuld. Dit is een respons van 27 procent. De respons per aandachtsgebied verschilt sterk. Gebieden met de hoogste respons zijn de gebieden 1, 2, 4, 8 (respons 30 procent of hoger). Gebieden met een relatief lage respons zijn 7 en 15 (respons 20 procent of lager). De volgende tabel geeft inzicht in de respons. Tabel 1. Overzicht van de verdeling van het aantal aangeschreven adressen en van de respons, in absolute aantallen en in percentages van het totale aantal en de berekende respons per gebied. Nummer Aandachtsgebied Aangeschreven adressen Respons aantal % aantal % %respons per gebied 1 Kinholt 170 2, ,8 1,2 2 Schutlanden-West 127 2, ,3 0,7 3 Schutlanden-Oost 131 2, ,5 0,6 4 Schoonvelde-West 342 5, ,2 2,0 5 Schoonvelde-Oost 135 2, ,7 0,5 6 Noord (Stationsgebied) 262 4, ,7 1,2 7 West 41 0,7 8 19,5 0,1 8 Venesluis-zuid 112 1, ,4 0,7 9 Oost 179 3, ,0 0,7 10 Zuid , ,8 7,0 11 Bentinckspark 118 2, ,9 0,4 12 Wolfsbos 440 7, ,8 1,6 13 Krakeel , ,7 4,5 14 Stuifzand 74 1, ,7 0,3 15 Tiendeveen 5 0,1 1 20,0 0,0 16 Noordscheschut 453 7, ,1 2,2 17 Hollandscheveld 517 8, ,3 1,9 18 Nieuweroord 91 1, ,4 0,4 19 Elim 75 1, ,0 0,4 20 Nieuwlande 61 1, ,6 0,3 totaal , ,8

9 5 samenvatting 3.3. Woningen met vochtproblemen in de kruipruimte Diepte van de kruipruimte In totaal beschikken respondenten (93 procent) over een woning met kruipruimte. Zij hebben vervolgvragen gekregen over vochtproblemen in de kruipruimte. Bij 95 respondenten (7 procent) is de kruipruimte ondieper dan 50 cm. Bij 761 respondenten (52 procent) is de kruipruimte tussen de 50 en 70 cm diep. Bij 456 respondenten (31 procent) is de kruipruimte tussen de 70 en 90 cm diep. Nog dieper is de kruipruimte bij 109 respondenten (7 procent). De resterende 3 procent heeft aangegeven dat de kruipruimte niet toegankelijk is. In onderstaande tabel zijn de resultaten per aandachtsgebied weergegeven. Tabel 2. Diepte kruipruimte Nr. Aandachtsgebied 50 cm cm cm >90 cm kruipruimte niet toegankelijk aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) 7 West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Water in de kruipruimte In totaal hebben 895 respondenten (63 procent) af en toe te maken met water in de kruipruimte. In ongeveer de helft van deze gevallen gaat het om meer dan 10 cm water. In onderstaande tabel zijn de resultaten per aandachtsgebied weergegeven.

10 6 samenvatting Tabel 3. Hoeveelheid water in kruipruimte Nummer Aandachtsgebied <10 cm >10 cm Kruipruimte altijd droog aantal % aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) 7 West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Periode van (grond)wateroverlast Bij 388 respondenten (43 procent) staat water in de kruipruimte tijdens hevige of langdurige regenval. 295 respondenten (33 procent) geven aan de problemen het gehele jaar te ervaren. Bij 133 respondenten (15 procent) treden de problemen op in de wintermaanden. In onderstaande tabel zijn de resultaten per aandachtsgebied weergegeven.

11 7 samenvatting Tabel 4. Periode dat water in kruipruimte staat Nr. Aandachtsgebied Gehele jaar In de winter Na hevige of langdurige revenval Anders aantal % aantal % aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) 7 West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Er is onderzocht of de diepte van de kruipruimte een verklarende variabele is voor overlast door (grond)water. Geconcludeerd is dat er een relatie is tussen de kruipruimtediepte en water in de kruipruimte. In de diepere kruipruimtes zijn procentueel meer klachten dan in ondiepere kruipruimtes, maar deze relatie is niet heel duidelijk. Verder valt op dat de overlast bij de diepere kruipruimtes veelal het gehele jaar optreedt, terwijl bij de ondiepere kruipruimtes met name tijdens hevige regenval overlast optreedt. Bij de vraag welke gevolgen men ervaart als gevolg van water in de kruipruimte, waren meerdere antwoorden mogelijk. Een hoog vochtgehalte en/of een muffe geur in huis werd met 42 procent het meest genoemd. Ander veel voorkomende gevolgen zijn optrekkend vocht door de vloer (24 procent), schimmelvorming aan muren en/of andere objecten (27 procent) en beschadiging aan leidingen of andere zaken in de kruipruimte (26 procent). Getroffen maatregelen Van de 895 respondenten die problemen in de kruipruimtes hebben met water- of vochtoverlast, hebben er 371 maatregelen genomen om het probleem op te lossen (42 procent). Meerdere antwoorden waren mogelijk. Meest genomen maatregelen zijn het aanbrengen van een pomp (19 procent) en het aanbrengen van isolatie onder de vloer en/of ventilatie in de kruipruimte (10 procent). 76 respondenten geven aan drainage te hebben aangelegd (9 procent). Indien een pomp of drainage is toegepast, voert het water in de meeste gevallen af op de riolering. Maatregelen die bijna niet worden toegepast zijn

12 8 samenvatting het gebruik van schelpen (of een ander soortgelijk product) en het ophogen van de kruipruimtevloer. Tabel 5. Getroffen maatregelen in de kruipruimte. Betreft percentage van de respondenten die problemen in de kruipruimtes hebben met water- of vochtoverlast. Nr. Aandachtsgebied Pomp aangesloten Drainage aangelegd Isolatie en/of ventilatie toegepast Overige maatregelen 1 Geen maatregelen aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Dit betreft maatregelen zoals het aanbrengen van schelpen (of een ander soortgelijk product), het ophogen van de kruipruimtevloer, etc. De helft van de respondenten die maatregelen hebben getroffen geeft aan dat de genomen maatregelen geen effect hebben gehad. Bij een ander deel van de respondenten zijn de problemen wel minder geworden, maar niet verdwenen (37 procent). Slechts bij een klein deel zijn de problemen opgelost (13 procent) Woningen met wateroverlast in de tuin Vrijwel alle respondenten (97 procent) beschikken over een tuin. Ruim zestig procent hiervan ervaart problemen met wateroverlast in de tuin. Aan deze 922 respondenten zijn vervolgvragen over overlast voorgelegd.

13 9 samenvatting 539 respondenten (58 procent) ervaren overlast in de vorm van vochtige of natte grond na hevige of langdurige regenval. 19 procent ervaart problemen in de winter en 15 procent ervaart het gehele jaar overlast. In onderstaande tabel zijn de resultaten per aandachtsgebied weergegeven. Tabel 6. Periode van vochtige of natte tuin Nr. Aandachtsgebied Gehele jaar In de winter Na hevige of langdurige revenval Anders Geen overlast aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Van de 923 respondenten die aangeven wateroverlast in de tuin te ervaren, hebben 527 respondenten (57 procent) maatregelen genomen om het probleem op te lossen. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Meest genomen maatregelen zijn het ophogen van de tuin (24 procent) en het goed doorspitten van de grond (22 procent). 145 respondenten geven aan drainage te hebben aangelegd (16 procent). Indien een drainage is toegepast, voert het water in de meeste gevallen af op de riolering. In onderstaande tabel zijn de resultaten per aandachtsgebied weergegeven.

14 10 samenvatting Tabel 7. Getroffen maatregelen in de tuin. Betreft percentage van de respondenten die wateroverlast in de tuin hebben. Nr. Aandachtsgebied Doorspitten grond Drainage aangelegd Ophogen tuin Overige maatregelen Geen maatregelen aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Iets minder dan de helft (49 procent) van de respondenten die maatregelen hebben getroffen geeft aan dat de genomen maatregelen geen effect hebben gehad. Bij een ander deel van de respondenten zijn de problemen wel minder geworden, maar niet verdwenen (39 procent). Slechts een klein deel geeft aan dat de problemen zijn verholpen (12 procent) Wateroverlast in het openbaar gebied In totaal hebben 587 respondenten (37 procent) aangegeven soms overlast te ervaren in het openbare gebied, zoals in groenstroken, speeltuinen en grasvelden. In onderstaande tabel zijn de resultaten per aandachtsgebied weergegeven.

15 11 samenvatting Tabel 8. Wateroverlast in het openbaar gebied Nr. Aandachtsgebied Overlast door natte plek Geen overlast aantal % aantal % 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) 7 West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande totaal Bereidheid vervolgonderzoek In totaal hebben respondenten (69 procent) aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek. In de meeste gevallen zijn dit respondenten die op enige manier (grond)wateroverlast ervaren.

16 12 samenvatting Tabel 9. Bereidheid vervolgonderzoek Nummer Aandachtsgebied Bereidheid vervolg onderzoek aantal % van respons 1 Kinholt Schutlanden-West Schutlanden-Oost Schoonvelde-West Schoonvelde-Oost Noord (Stationsgebied) West Venesluis-zuid Oost Zuid Bentinckspark Wolfsbos Krakeel Stuifzand Tiendeveen Noordscheschut Hollandscheveld Nieuweroord Elim Nieuwlande 8 53 totaal

17 13 samenvatting 4. Prioritering aandachtsgebieden 4.1. Algemeen Via de bewonersenquête is een beeld verkregen van wanneer en in welke mate er door de bewoners (grond)wateroverlast wordt ervaren. In dit hoofdstuk worden de aandachtsgebieden onderling vergeleken op basis waarvan een kwalitatieve afweging is gemaakt in de mate van overlast in een gebied Afweging In overleg met de gemeente zijn criteria vastgesteld waarop de aandachtsgebieden onderling zijn vergeleken. De aandachtsgebieden zijn afgewogen op de volgende criteria: - Mate van wateroverlast in de kruipruimte In hoeverre wordt wateroverlast in de kruipruimte ervaren. Gebieden met veel wateroverlast in de kruipruimte hebben meer prioriteit dan gebieden met weinig problemen. - Moment van wateroverlast in de kruipruimte Hoe lang wordt de wateroverlast in de kruipruimte ervaren. Gebieden waar langdurige overlast optreedt, bijvoorbeeld het gehele jaar of in winter, hebben meer prioriteit dan gebieden met wateroverlast na hevige of langdurige regenval. - Mate van wateroverlast in de tuin In hoeverre wordt wateroverlast in de tuin ervaren. Gebieden met langdurige wateroverlast in de tuin hebben meer prioriteit dan gebieden met weinig problemen. - Mate van wateroverlast in het openbaar gebied In hoeverre wordt wateroverlast in het openbaar gebied ervaren. Gebieden met veel wateroverlast in het openbaar gebied hebben meer prioriteit dan gebieden met weinig problemen. Aan de verschillende criteria zijn de volgende gewichtsfactoren toegekend. Tabel 10. Afwegingsfactoren Afwegingsfactor Toetscriteria % van respondenten % van respondenten % van respondenten % van respondenten % van respondenten In onderstaande tabel zijn de aandachtsgebieden onderling vergeleken. De gebieden zijn gerangschikt op score.

18 14 samenvatting Tabel 11. Afweging aandachtsgebieden Aandachtsgebieden* Mate van wateroverlast in de kruipruimte Moment van wateroverlast in de kruipruimte Mate van wateroverlast in de tuin Zuid Noordscheschut Oost Nieuweroord Schoonvelde-West Wolfsbos Schoonvelde-Oost Mate van wateroverlast in het openbaar gebied Noord (Stationsgebied) Elim Stuifzand Krakeel Kinholt Schutlanden-Oost Bentinckspark West Hollandscheveld Venesluis-zuid Schutlanden-West Nieuwlande * Tiendeveen is niet meegenomen in de afweging. Er is één respondent die overlast ervaart in kruipruimte en tuin. Op basis van de kwalitatieve afweging zijn de grondwateraandachtsgebieden ingedeeld in de volgende drie klassen: 1. Gebieden met een veel wateroverlast. 2. Gebieden met wateroverlast. 3. Gebieden met een beperkte wateroverlast. Klasse 1: Gebieden met veel wateroverlast In deze gebieden wordt door veel bewoners langdurige wateroverlast ervaren in zowel de kruipruimte, de tuin als het openbaar gebied. Tot deze klasse behoren de volgende aandachtsgebieden: Zuid, Noordscheschut, Oost, Nieuweroord en Schoonvelde-West. Klasse 2: Gebieden met gemiddelde wateroverlast In deze gebieden door bewoners overlast ervaren in zowel de kruipruimte, de tuin als het openbaar gebied. Tot deze klasse behoren de volgende aandachtsgebieden: Wolfsbos, Schoonvelde-Oost, Noord (Stationsgebied), Elim, Stuifzand, Krakeel, Kinholt, Schutlanden- Oost, en Bentinckspark. Klasse 3: Gebieden met een beperkte wateroverlast In deze gebieden wordt door beperkt aantal bewoners overlast ervaren. Tot deze klasse behoren de volgende aandachtsgebieden: West, Hollandscheveld, Venesluis-zuid, Schutlanden-West en Nieuwlande.

Enquête grondwateroverlast Nieuw-Schoonebeek. Definitief

Enquête grondwateroverlast Nieuw-Schoonebeek. Definitief Enquête grondwateroverlast Nieuw-Schoonebeek Definitief Wareco is een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en funderingen. Onze kracht is de integratie en combinatie van onze

Nadere informatie

Onlangs heeft u een enquête over de grondwatersituatie ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Hier vindt u de uitkomsten van de enquête.

Onlangs heeft u een enquête over de grondwatersituatie ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Hier vindt u de uitkomsten van de enquête. Notitie Datum: 10 september 2015 Betreft: Samenvatting enquêteresultaten Woudenberg en Scherpenzeel Kenmerk: BP77, NOT20150828_D Bestemd voor: de inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel die de enquête

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Raadsvoorstel Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Samenvatting Dit voorstel geeft aan waarom de intrede van een grondwaterbeleidsplan

Nadere informatie

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af?

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af? Wat is grondwater? Grondwater is zoals het woord zelf al aangeeft het water dat zich in de grond bevindt. We zien het meestal niet totdat we het onverwacht tegenkomen of er zelfs overlast van ondervinden

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Evaluatie van het pilotproject: Drainage in Wolfsbos.

Evaluatie van het pilotproject: Drainage in Wolfsbos. Evaluatie van het pilotproject: Drainage in Wolfsbos. Opgesteld door: Functie: Organisatie: Thomas Klomp Projectmedewerker water Gemeente Hoogeveen Datum: 26 januari 2010 1 Inhoud 1. Inleiding:... 3 2.

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen. huisnummers 49 tot en met 119

Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen. huisnummers 49 tot en met 119 Rapportage wateroverlast Klingelbeek Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen huisnummers 49 tot en met 119 Bewonerscommissie Ugchelen juni 2017 rapportage wateroverlast Klingelbeek BW 22/05/17 gewijzigd:

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Parkeren Helpman Oost

Parkeren Helpman Oost Parkeren Helpman Oost Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding De gemeente Groningen ontvangt veelvuldig meldingen over parkeerdruk in Helpman

Nadere informatie

drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin drainage voorkomt grondwateroverlast Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw straat

Nieuwe riolering in uw straat R Nieuwe riolering in uw straat Vervangen riolering Binnenkort wordt de riolering in uw straat vervangen. Wat doet de gemeente en waarvoor bent u verantwoordelijk? We hopen in ieder geval dat u zo min

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012

Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012 Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012 Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012 Colofon Uitgave : Kennis en Verkenning Naam : R.J Bos Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Wateroverlast

Rapport Onderzoek Wateroverlast Rapport Onderzoek Wateroverlast Bornsche Maten Borne Datum: 28 mei 2014 Auteur: Saskia Brouwer Versie: 1.0 1 Inleiding Wijkraad de Bornsche Maten heeft in de periode van begin maart tot eind mei alle wijkbewoners

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen 2006

Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen 2006 Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen 2006 Hoogeveen in cijfers 2006 1. Bevolking 2. Openbare veiligheid 3. Verkiezingen 4. Volksgezondheid 5. Volkshuisvesting 6. Economie -arbeidsplaatsen Economie -

Nadere informatie

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek)

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek) Welkom Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard Erwin Heeringa(Nederlek) Inleiding Inhoud Grootonderhoud Prinsessebuurt Ontstaan grondwaterproblematiek Maatschappelijk impact / juridisch Burgers Bestuurders

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek. Gemeente Hoogeveen

Statistisch Jaarboek. Gemeente Hoogeveen Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen 2007 Hoogeveen in cijfers 2007 1. Bevolking 2. Openbare veiligheid 3. Verkiezingen 4. Volksgezondheid 5. Volkshuisvesting 6. Economie -arbeidsplaatsen Economie -

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen

Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen 2014 1. Bevolking 2. Openbare veiligheid 3. Verkiezingen 4. Volksgezondheid 5. Volkshuisvesting 6. Economie - arbeidsplaatsen Economie - vestigingen Economie - werkloosheid

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

enquête Ons water Terugkoppeling uitkomsten

enquête Ons water Terugkoppeling uitkomsten enquête Ons water Terugkoppeling uitkomsten enquête Ons water Inleiding In de periode 18 oktober tot 5 november 2017 heeft de gemeente Midden-Drenthe samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Grondwater en grondwateroverlast

Grondwater en grondwateroverlast Grondwater en grondwateroverlast Wat is grondwater? Regenwater dat op de straat en het trottoir valt, stroomt vaak weg via de riolering en het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is het water wat u

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Wateroverlast in de gemeente Roosendaal

Wateroverlast in de gemeente Roosendaal Wateroverlast in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van den

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

ZWARTBOEK LAAT ONZE HUIZEN NIET VERKROTTEN ONDERZOEK NAAR DE HUIZEN IN EEN DEEL VAN DE KRUISKAMP

ZWARTBOEK LAAT ONZE HUIZEN NIET VERKROTTEN ONDERZOEK NAAR DE HUIZEN IN EEN DEEL VAN DE KRUISKAMP ZWARTBOEK LAAT ONZE HUIZEN NIET VERKROTTEN ONDERZOEK NAAR DE HUIZEN IN EEN DEEL VAN DE KRUISKAMP Dit zwartboek bevat de uitkomsten van een bewonersonderzoek in een deel van de Kruiskamp in Den Bosch,

Nadere informatie

Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 2 (11-07-2012) Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 14 bladzijden. Ons kenmerk: 22012RA-MH-LED

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

VVE-monitor Hoogeveen Factsheets Nulmeting

VVE-monitor Hoogeveen Factsheets Nulmeting Factsheets 2015-2017 Nulmeting Bereik 2015-2016 Resultaten 2015-2016 Kwaliteit E 2017 Bereik 2015-2016 Resultaten 2015-2016 Kwaliteit E 2017 oorwoord Met gepaste trots presenteren wij u de eerste E-monitor

Nadere informatie

& ' ! " # $ % 6 % % % % (" ' ) *

& ' !  # $ % 6 % % % % ( ' ) * & '! " # $ % 6 % % % % (" ' ) * 7 BIJLAGE 8 Verslag en sheets bewonersavond 3 april 2018 naam spreker Wateroverlast in Bergerhof, Alkmaar Indeling WELKOM Wareco- wie wij zijn Bergerhof in beeld Overlast

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Inventarisatie grondwateroverlast

Inventarisatie grondwateroverlast postadres Postbus 270 2600 AG DELFT t 015-7512700 f 015-2625365 www.syncera-water.nl bezoekadres Delftechpark 9 2628 XJ DELFT Inventarisatie grondwateroverlast In opdracht van Opgesteld door Projectnummer

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Meeuwenoverlast Het vervolg-2

Meeuwenoverlast Het vervolg-2 Meeuwenoverlast Het vervolg-2 Introductie en samenvatting Achtergrond van het onderzoek Inwoners van Haarlem klagen regelmatig over overlast van meeuwen. Dat blijkt uit klachten die de gemeente ontvangt

Nadere informatie

Informatiefolder. Wat te doen met grondwateroverlast?

Informatiefolder. Wat te doen met grondwateroverlast? Informatiefolder Wat te doen met grondwateroverlast? Vochtoverlast Nederland is een waterland. Vocht en water horen daarbij, en dat geeft soms overlast. Een beetje hinder zullen we moeten accepteren.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Vogelbuurt, Korte Akkeren

Vogelbuurt, Korte Akkeren Vogelbuurt, Korte Akkeren Presentatie rioolvernieuwing 4 & 6 juli 2017 Openbare ruimte projectgebied Vogelbuurt & Westkade/Westerom Het riool binnen Korte Akkeren Vogelbuurt voldoet niet meer aan de gevraagde

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Vloer- en bodemisolatie

Vloer- en bodemisolatie Vloer- en bodemisolatie Wij bieden meerdere producten aan voor het isoleren van uw kruipruimte zodat u de best passende oplossing voor uw woning kunt kiezen. De aangeboden producten onderscheiden zich

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Legenda: Maaiveld Grondwaterstand Handmeting grondwaterstand

Legenda: Maaiveld Grondwaterstand Handmeting grondwaterstand BIJLAGEN 2 Bijlage 3: Grondwatermeetreeksen Legenda: Maaiveld Grondwaterstand Handmeting grondwaterstand In enkele grafieken zijn annotaties gemaakt met een icoon en een kleurmarkering. In onderstaande

Nadere informatie

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 1 SP Wijkrapport Quirijnstok en Heikant Inleiding De SP is in september Quirijnstok en de Heikant in geweest om in gesprek

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen Kaartenboek

Woningmarktonderzoek Hoogeveen Kaartenboek Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Kaartenboek xx maand xxxx 1e concept versie datum 7 mei 2016 Werk 150122 behandeld door Daniel Depenbrock Leo Prins Inhoudsopgave 1. Hoogeveen en Fluitenberg... 5

Nadere informatie

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding Al langere tijd krijgt de gemeente Groningen meldingen over parkeeroverlast

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

Grondwateroverlast. Den Haag

Grondwateroverlast. Den Haag terov Actieplan Grondwateroverlast Den Haag Anne Toeters Raadslid D66 Den Haag Dennis Groenewold Fractievertegenwoordiger D66 Den Haag maart 2018 Inleiding Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker lange

Nadere informatie

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast?

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Enquête Havendijk bedrijven Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Kenniscentrum MVS juli 2016 E n q u ê t e H a v e n d i j k

Nadere informatie

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête Parkeeronderzoek De Biezen Resultaten bewonersenquête Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Januari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Achtergrond en doel onderzoek... 2 1.2 Vraagstellingen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wateroverlast in tuin en park

Wateroverlast in tuin en park Wateroverlast in tuin en park 4 lessen over water 1. Wateroverlast (11-5) 2. Wateroverlast (18-5) 3. Waterkwaliteit (25-5) 4. Water vasthouden in tuin en park (Afkoppelen) (1-6) Producten Verslag bodemonderzoek

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onderwerp maatregelen grondwateroverlast binnenstad Delft

Onderwerp maatregelen grondwateroverlast binnenstad Delft Nota Datum 9-09-2002 Ons Kenmerk 02/020649 Opsteller René van der Werf Bijlagen 2 Onderwerp maatregelen grondwateroverlast binnenstad Delft Inleiding Het Waterplan Delft Een Blauw Netwerk is op 27 april

Nadere informatie

Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan:

Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten Enquete wateroverlast Arembergstraat en omgeving 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Adviesrapport Wateroverlast Kruipruimte Merelwijk te Capelle aan den IJssel. uw woning klaar voor de toekomst

Adviesrapport Wateroverlast Kruipruimte Merelwijk te Capelle aan den IJssel. uw woning klaar voor de toekomst Adviesrapport Wateroverlast Kruipruimte uw woning klaar voor de toekomst Datum opname: 4 maart 2016 Document: versie 1.0; 30 maart 2016 Aan de bewoners van de Merelwijk CAPELLE AAN DEN IJSSEL Datum: 30

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2009

Interactief bestuur. Omnibus 2009 Interactief bestuur Omnibus 2009 O&S Januari 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans Enige tijd geleden heeft onze school VS De Lans deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld. Herbergier Oldeberkoop. Rapportage kwaliteitstoetsing. Drs. M. Cardol Dr. C.P. van Linschoten

Cliëntervaringen in beeld. Herbergier Oldeberkoop. Rapportage kwaliteitstoetsing. Drs. M. Cardol Dr. C.P. van Linschoten Cliëntervaringen in beeld Herbergier Oldeberkoop Rapportage kwaliteitstoetsing Drs. M. Cardol Dr. C.P. van Linschoten oktober 2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Herinrichting openbare ruimte Molenwijk 2.0

Herinrichting openbare ruimte Molenwijk 2.0 Herinrichting openbare ruimte Molenwijk 2.0 Programma Introductie/stand van zaken Wethouder Jacco Knape Concept-Visie Openbare Ruimte Désirée de Jonge Afkoppelen en drainage Pjotr Zegers Planning Maarten

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Enige tijd geleden heeft onze school VS De Noorderkroon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Combinatiefunctionarissen december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting onderzoek 3 Wijken

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2018

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2018 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2018 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2018 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID?

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Hoorn. Afdeling Stadsbeheer. Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) T.a.v. de werkgroep Drainage Grote Beer 3 1622 ES Hoorn 09.

Hoorn. Afdeling Stadsbeheer. Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) T.a.v. de werkgroep Drainage Grote Beer 3 1622 ES Hoorn 09. Hoorn Afdeling Stadsbeheer Ivan 2 Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) T.a.v. de werkgroep Drainage Grote Beer 3 1622 ES Hoorn Bureau Ingenieursbureau Contactpersoon: J.B.P.P. van Kampen Telefoonnr.

Nadere informatie

Bewonersavond grondwater Graan voor Visch C Hoofddorp

Bewonersavond grondwater Graan voor Visch C Hoofddorp Bewonersavond grondwater Graan voor Visch C Hoofddorp Introductie en indeling Introductie Wat hebben we tot nu toe gedaan Werking grondwatersysteem Verantwoordelijkheid gemeente en perceeleigenaren Wat

Nadere informatie

Stellingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeente Woerden

Stellingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeente Woerden Stellingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeente Woerden November 2014 1 Kieskompas Woerden 2014 De resultaten die hieronder worden gepresenteerd zijn gebaseerd op antwoorden van de gebruikers van het

Nadere informatie

Vinkenbaan/Mussenpad/Geelgorsstraat/Mezenpad/ Merelstraat/Tapuitstraat

Vinkenbaan/Mussenpad/Geelgorsstraat/Mezenpad/ Merelstraat/Tapuitstraat Vinkenbaan/Mussenpad/Geelgorsstraat/Mezenpad/ Merelstraat/Tapuitstraat Inhoudsopgave Waarom...3 Wat...3 Percentage ingevulde enquêtes per straat...3 Conclusie...4 Renovatie...4 Sloop/nieuwbouw...4 Aanbevelingen

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie