Is de tijd rijp om op uw verzekeringen te besparen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is de tijd rijp om op uw verzekeringen te besparen?"

Transcriptie

1 Is de tijd rijp om op uw verzekeringen te besparen? Een verzekeringsportefeuille slorpt een aanzienlijk aandeel op in de kostenstructuur van een onderneming. Hoewel men zich voor alles hoort te dekken, kan het nuttig zijn de verhouding tussen de betaalde premies en het verzekeringsniveau van het verzekerd risico eens van naderbij te bekijken. De markt puilt uit van de aanbiedingen. Liggen er mooie buitenkansjes voor het grijpen? Hoe gaat men tewerk? Zoals de financiële markten volgen ook de verzekeringsmarkten een cyclische beweging. Deze cycli vat ten en er doeltreffend mee omgaan, kan de ondernemingen helpen om leuke besparingen te doen. De sector stelt het goed vandaag. Dat is het goede nieuws. De laatste grote schok dateert van 11 september 2001 en nu draaien de markten op overcapaciteit, en zeker in België. Voordelige buitenkansjes zijn dus niet denkbeeldig. Om te besparen op de te betalen premies kan men bijvoorbeeld terugvallen op cross selling of kiezen voor de directe kanalen als het over minder complexe risico s gaat, zegt Bernard Ghigny, ondervoorzitter van Cap Gemini Belgium. Het enthousiasme moet echter getemperd worden: de bespaarde bedragen blijven betrekkelijk bescheiden, in vergelijking met de totaliteit van de algemene kosten van een bedrijf. Florent Hainaut is de CEO en de oprichter van Bridgewater, een start-up die zijn klan- APRIL

2 ten bij het beheer en de vermindering van de algemene kosten bijstaat. De onderneming maakt volledige audits in samenwerking met het gespecialiseerde makelaarskantoor Marsh. Zij wijst de verschillende middelen aan die tot besparingen kunnen leiden in een bepaalde investeringsportefeuille, en onder meer de mogelijkheid om scheep te gaan met een makelaar die over grotere volumes onderhandelt om tot voordeliger tarieven te komen: Wij werken met een makelaar die aan de klant het best bedongen aanbod voorstelt, maar de klant heeft altijd de vrije keuze. Hij wordt niet verplicht om met onze partner samen te werken. In de wereld van de verzekeringsmakelaars bestaat het principe van de overdraagbaarheid van het beste aanbod. Het beste aan bod blijft dus geldig, zelfs als de klant niet zou verzekeringsportefeuille. De factuur zal duidelijker zijn als er wordt gekozen voor een forfaitair makelaarsloon in plaats van voor een op de portefeuille berekend commissieloon, verduidelijkt Philippe Amand, bestuurder van Eurobrokers, een verzekeringsmakelaar die zich vooral op de kmo s richt. Zo heeft de klant een betere kijk op de kosten. Het is ook mogelijk de fee maandelijks te betalen om de financiële lasten over 12 maanden te kunnen spreiden. Het risico in kaart brengen Alvorens er met de grote schaar in te vliegen en de CEO rijkelijke besparingen op zijn verzekeringsportefeuille voor te spiegelen, is een zelfanalyse aangewezen: aan welke risico s stelt de onderneming zich bloot? Is er voldoende dekking? Is het nodig een verzekerings- Weinig ondernemingen verzekeren zich voor kleine diefstallen. Dit zijn herhaalde kleine risico s die de ondernemingen gemakkelijk kunnen opvangen door een preventief beleid kiezen voor de makelaar die over het aanbod onderhandelde. Onze klanten krijgen met andere woorden een beter aanbod dan wat hun eigen makelaar hen zou hebben voorgesteld. Het voordeel is dat ze niet verplicht zijn om van makelaar te veranderen om op het voorstel in te gaan. Zo kunnen ze naargelang van het geval tussen 10 en 30% besparen op de te betalen premies. Het makelaarsloon kan ook een invloed hebben op de totale kostprijs van een Wij denken dat het verstandiger is om de huidige buitenkansen te grijpen en de waarborgen te verhogen binnen eenzelfde budget Yves Van Buyten (Gras-Savoye België) De drie grote soorten risico s maatschappij in te schakelen om alle risico s te dekken? Bij Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, oordeelt men dat het mogelijk is te besparen door eerst en vooral intern een aantal risico s aan te pakken: Door de kosten rationeel te bekijken, kan men vermijden premies te betalen voor risico s die de onderneming perfect onder controle kan houden, vertelt Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia. In de distributiesector zijn er - De risico s die het bedrijf zelf wil lopen. - De risico s die het bedrijf kan verminderen door interne maatregelen (preventie, spreiding van het risico over verscheidene leveranciers, enz.) - De risico s die het bedrijf niet wil of kan beheersen en die het liever doorspeelt naar de verzekeringsmaatschappijen. bijvoorbeeld nog maar weinig ondernemingen die zich voor kleine diefstallen verzekeren. Dit zijn herhaalde kleine risico s die de ondernemingen gemakkelijk kunnen opvangen door een preventief beleid. Ze zullen zich liever goed verzekeren voor grotere risico s van een meer bijzondere aard zoals hold-ups. Er moet dus een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de risico s die een onderneming intern kan aanpakken en de andere, onzekere risico s die een kolfje naar de hand zijn van de verzekeringsmaatschappijen. Het is dan ook nodig de risico s in kaart te brengen, en dit is niet alleen de taak van de risicomanagers, hoe talentvol die ook zijn. Ook het topmanagement, de HR-verantwoordelijken, de facility managers, enz. moeten zich hierover beraden. Om te bepalen welke risico s aan een verzekeringsmaatschappij kunnen toevertrouwd worden (voor de risicocategorieën, zie kader), moet men ze eerst identificeren. Een kmo moet trachten zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen om zo weinig mogelijk uit te geven aan een verzekeringsmaatschappij. Dit is natuurlijk een delicate aangelegenheid die in grote mate berust op de financiële soliditeit van de onderneming. Toch zien we dat de kmo s belang- 68

3 rijke besparingen kunnen doen door een echt intern risk management te voeren, verzekert Philippe Amand. Minder kosten of meer verzekeringen? In een zeer volwassen markt is het mogelijk de concurrentie te doen spelen en de verschillen tussen de maatschappijen onderling naar voren te brengen. Iedere onderneming kan gaan shoppen, niet alleen om betere prijzen, maar ook om een ruimere verzekering te bedingen. Een te krenterige kijk op de verzekeringsplafonds tot welk bedrag ben ik verzekerd? kan erg nadelig uitdraaien wanneer er zich een schadegeval voordoet, waarschuwt Wauthier Robyns. Nemen we als voorbeeld de burgerlijke aansprakelijkheid. Bij de ramp van Gellingen waren er heel wat verschillende bedrijven op het bouwterrein aanwezig, met verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid gaande van enkele honderdduizenden tot enkele tientallen miljoenen euro s. Zulke verschillen zijn indrukwekkend. Wanneer het vonnis zal vallen en het laagst verzekerde bedrijf wordt veroordeeld, dan zou het best kunnen dat de opgelegde schadevergoeding het verzekerde kapitaal zal overschrijden waardoor de onderneming misschien niet zal overleven. Men mag niet uit het oog verliezen dat het verzekeren van risico s door een verzekeringsmaatschappij in zekere mate ook een soort van waarborg De klanten zijn minder trouw omdat ze de producten, de dekkingen, de risico s en de tarieven beter kennen Bernard Ghigny (CapGemini Belgium) biedt voor het voortbestaan van de verzekerde onderneming. Yves Van Buyten, algemeen directeur van Gras-Savoye België gaat in die zin voort: Wij denken dat het verstandiger is om de huidige buitenkansen te grijpen en de waarborgen Evalueer uw makelaar! Om de kwaliteit van de relatie met uw verzekeringsmakelaar te evalueren, kan u gebruik maken van volgende checklist. 1. Hebt u regelmatig contact met uw makelaar? Ziet u hem minstens een keer per jaar om uw verzekeringsportefeuille door te lichten? 2. Neemt uw makelaar zelf het initiatief om u alternatieve oplossingen voor te stellen? Geeft hij u volledige uitleg over de offertes die hij voor u niet weerhouden heeft? 3. Heeft uw makelaar de kennis, de ervaring en de wil om u bij een schadegeval te helpen, om u bij de verzekeringsmaatschappij te verdedigen of om desgevallend vergaderingen van deskundigen bij te wonen? 4. Geeft hij u faciliteiten of bijkomende dienstverlening zoals maandelijkse premiebetaling of het voorschieten van fondsen bij een schadegeval? 5. Heeft uw makelaar een ruime portefeuille? 6. Is het verloningssysteem van uw makelaar goed aangepast aan uw behoeften (commissies op contracten of beheersforfait)? 7. Aarzel niet om uw makelaar om de 2 of 3 jaar in concurrentie te stellen. 8. Eis transparantie wat de verloning betreft, vooral eventuele commissies ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen. 9. Dring aan op uw wens om de kosten te drukken en stel samen klare en juiste doelstellingen op. 10. Breng samen uw risico s in kaart. te verhogen binnen eenzelfde budget. Er kan op verschillende niveaus worden ingespeeld: - de bij een schadegeval te betalen franchisebedragen verminderen. De franchises kunnen bij grote ondernemingen immers enorm oplopen tot meerdere honderdduizenden euro s; - de kwaliteit van de verzekeringen en de waarborgen verbeteren voor eenzelfde premie; - de benedengrens in de contracten verhogen; - van contracten met genoemde risico s overgaan op contracten alle risico s behalve die de facto een bredere dekking van de schadegevallen bieden. Feitelijk zien we zelfs een tendens naar een stijging van de betaalde premies, want de ondernemingen zijn geneigd te kiezen voor een ruimere dekking. Knabbelen aan de verzekeringen kan immers bij een schadegeval een dramatisch effect hebben op het imago van de onderneming. Geen enkele onderneming wil het risico lopen dat er publiekelijk wordt verteld dat ze tekortkomt op het vlak van risicoverzekering. Kiest men voor een verhoging van de dekking, dan komt het erop aan het risico in cijfers te vertalen en dat is geen gemakkelijke opdracht. Hoe kan men bijvoorbeeld de werkelijke gevolgen van een brand schatten? Als de opslagplaatsen in de vlammen zijn opgegaan, werden waarschijnlijk ook de voorraden beschadigd of vernietigd. De onderneming kan dus in de onmogelijkheid verkeren haar orders op te volgen gedurende een periode die jaren kan duren. Het is betrekkelijk gemakkelijk de waarde van een gebouw te schatten, maar het is veel moeilijker om de inkom stenderving te berekenen die het gevolg is van de onbepaalde duur van de stopzetting van de activiteiten. De teams die het risico moeten beheren, hebben er dus alle baat bij advies te vragen aan consultants, makelaars of verzekeringsmaatschappijen om het concrete (terug te vinden in de ondernemingsba- 70

4 lans) en het abstracte (de onmogelijkheid om de activiteit voort te zetten) uit elkaar te houden, benadrukt Wauthier Robyns. De verzekering voor exploitatieverlies kent bijgevolg een stijgend succes: in geval van schade worden risico s verzekerd die niet in de verzekering van de gewoonlijk gewaarborgde materiële goe deren werden opgenomen. Door deze verzekering kan de onderneming haar activiteit zo snel mogelijk weer opstarten. Het is een van de vele voorbeelden van verzekeringen voor goederen die moeilijk in een financiële balans becijferd kunnen worden. Wij worden al bijna vijf jaar geconfronteerd met een toenemende vraag naar verzekeringen die de verantwoordelijkheid van de bestuurders en van de sociaal afgevaardigden dekken, bevestigt Yves Van Buyten. Sinds men bedrijfsleiders op de bank van de beschuldigden in een rechtbank heeft zien plaatsnemen, is het een must geworden en maakt deze verzekering praktisch deel uit van het klassieke package van de onderneming. De bestuurders kijken er nauwlettend op toe dat het dagelijkse management van de maatschappij goed is verzekerd. Zij willen vooral waarborgen dat de activiteit van de onderneming niet zou stilvallen. Ook de kredietverzekering heeft veel succes: deze verzekering komt tussen wanneer een kredietnemer verzuimt zijn aflossingen te betalen. Ook in deze be drijfstak is het nodig het cyclibegrip te begrijpen om in een goeddraaiende economie eventuele buitenkansen te kunnen grijpen, herinnert Wauthier Robyns. Maar als de conjunctuur keert, worden de verzekeraars natuurlijk strenger. Alles is een kwestie van timing. Nieuwe noden, nieuwe tendensen Er zijn ook steeds meer exotische verzekeringen beschikbaar die samengaan met zeer specifieke activiteitensectoren. Bepaalde maatschappijen hebben er baat bij zich te verzekeren tegen fraude door een personeelslid. Het geval Jérôme Kerviel ligt nog vers in het geheugen. Dit type verzekering is bestemd voor iedere onderneming waarvan het personeel met grote sommen geld werkt: banken, sociale secretariaten, enz. De marktenzalen hebben immers niet het monopolie van de fraude. Een ander type en minder bekende verzekering is het Kid nap & Ransom-contract dat hoofdzakelijk is bestemd voor ondernemingen die expats sturen naar sommige risicozones in Latijns-Amerika, Afrika of het Midden-Oosten. De kidnapping van buitenlands personeel waarbij losgeld wordt geëist, is een vaak onderschat fenomeen. En dit raakt niet alleen de kaderleden. In sommige landen worden buitenlandse werknemers niet zelden op een bouwterrein gekidnapt voor losgeld. Er bestaan specifieke verzekeringscontracten voor dit type van risico waar ook een kwalitatief hoge dienstverlening aan verbonden is die alle aspecten van dit soort voorvallen dekt, ook de eventuele transacties met de kidnappers. De bewering dat er verzekeringen bestaan voor alle soorten risico s, is niet helemaal waar. Er bestaan nog steeds risico s die de verzekeraars weigeren te verzekeren, geeft Wauthier Robyns toe. Op het vlak van research & development bijvoorbeeld, geven de ondernemingen soms astronomische bedragen uit voor de financiering van de werken van specialisten die massaal worden aangeworven. In deze sector stellen zij zich alle aan een enorm risico bloot: dat hun onderzoekers, met al hun kennis, zouden worden aangetrokken door een concurrerende onderneming. Het risico op financieel verlies is in dit geval zo enorm dat geen enkele verzekeringsmaatschappij bereid is dit te dekken. Hetzelfde geldt voor de farmaceutische sector. Hier bestaat geen verzekering die het risico dekt van de gevolgen van ongewenste bijwerkingen die optreden enkele jaren na het op de Te veel klanten blijven nog gehecht aan hun makelaar om niet altijd rationele redenen Florent Hainaut (Bridgewater) markt brengen van een bepaalde behandeling. Ook hier heeft men te maken met een immens risico waar de ondernemingen moeten leren mee leven. Groepsverzekeringen en andere voordelen: een must Verzekeringspackages die de ondernemingen hun werknemers aanbieden, zitten in de lift. Deze sector kent een jaarlijkse groei van 4 à 5% in België, zegt de woordvoerder van Assuralia. De bedrijven hebben immers het belang van een goede rekrutering op de arbeids- APRIL

5 markt begrepen en bieden packages aan met competitieve extralegale voordelen. De groeps-, pensioen- en hospitalisatieverzekeringen die men de werknemers aanbiedt, zijn een must geworden: het gaat erom onmiddellijke koopkracht in te ruilen voor bijkomende voordelen die een hele generatie de mogelijkheid zullen geven een degelijke levensstandaard te behouden. Sommige verzekeraars spelen met de idee hier het Amerikaans model in te voeren waarbij de werkgevers hun medewerkers een hele gamma juridische beschermingen aanbieden opdat ze zich beter op hun werk zouden concentreren. Ze gaan ervan uit dat kleine dagelijkse zorgen de productiviteit negatief beïnvloeden. Zo zal de werkgever bijvoorbeeld een advocaat ter beschikking stellen om een burenruzie op te lossen of onbetaalde rekeningen te regelen. Het Amerikaanse systeem is wel meer op gerechtelijke tussenkomsten gericht dan het onze, zodat dergelijke dienstverlening daar verantwoord is. Er duiken ook andere soorten dienstverlening op die in dezelfde lijn liggen: de werknemer verlossen van alle dagelijkse probleempjes die zijn productiviteit zouden kunnen ondermijnen. In hun extralegaal pakket voorzien Een te krenterige kijk op de verzekeringsplafonds kan erg nadelig uitdraaien wanneer er zich een schadegeval voordoet Wauthier Robyns (Assuralia) nochtans uitgebreide risk management teams in dienst hebben. De adviezen van beroepsmensen blijken dus wel een toegevoegde waarde te hebben. Uitzonderingen op deze ten dens zijn de groepsverzekeringen en de extralegale voordelen: de bedrijven onderhandelen hier liever rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappijen. Bernard Ghigny van Cap- Gemini voegt hieraan toe: De laatste tien jaar is de band met de verzekeringsmaatschappijen losser geworden. De klanten zijn minder trouw omdat ze de producten, de dekkingen, de risico s en de tarieven beter kennen. Ze gaan dan ook geregeld hun verzekeringsportefeuille vergelijken met wat de markt te bieden heeft. Volgens Florent Hainaut van Bridgewater is deze tendens nog onvoldoende verspreid. Te veel klanten blijven nog gehecht aan hun makelaar om niet altijd rationele redenen n zoals de historiek van de maatschappij of een langdurige samenwerking. Ze hebben echter nog niet de reflex om deze samenwerking of gewoon de nieuwe voorstellen van verzekeringscontracten kritisch te bekijken. We zien dat de kmo s belangrijke besparingen kunnen doen door een echt intern risk management te voeren Philippe Amand (Eurobrokers) mogelijk houden. Als men met zijn makelaar even het marktaanbod bekijkt, kan men interessante verminderingen krijgen. Maar is dat wel de goede keuze voor het bedrijf? Dat weet ik nog niet zo zeker. Een verzekeringsportefeuille is op de eerste plaats een waarborg voor het overleven van het bedrijf. De kostprijs ervan tot een minimum willen beperken, zou op termijn het voortbestaan van de bedrijvigheid in gevaar kunnen brengen. Ik zou dus aanraden vooral te kijken naar de voorstellen gericht op de kwaliteit van de dekkingen. Christian Dominici sommige werkgevers in bijvoorbeeld con ciërgediensten of opvang voor zieke kinderen aangeboden door de verzekeringsmaatschappijen. Langs makelaars of rechtstreeks? Marktstudies tonen aan dat de bedrijven massaal een beroep doen op de adviezen van gespecialiseerde makelaars. Dat doen ook zeer grote ondernemingen die Op dit ogenblik is er op de verzekeringsmarkt een overcapaciteit. Het loont dus zeker de moeite even de mogelijkheden te onderzoeken, waarbij men echter het gevaar loopt alleen op korte termijn te denken! Yves Van Buyten van Gras-Savoye waarschuwt: De bedrijven willen de kostprijs van hun verzekeringsportefeuille ten onrechte nog steeds zo laag 72

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID David Vander Veken 1 Domus Medica Wegwijs voor Starters 14/11/2017 INHOUD AMMA in een notendop Beroepsaansprakelijkheid in de zorgsector Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Andere

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Modulis VIP. Een exclusieve formule voor uw beroepsgebonden verzekeringen. Onderschrijf uw Modulis VIP 1 -dossier en geniet exclusieve voordelen

Modulis VIP. Een exclusieve formule voor uw beroepsgebonden verzekeringen. Onderschrijf uw Modulis VIP 1 -dossier en geniet exclusieve voordelen Onderschrijf uw Modulis VIP 1 -dossier en geniet exclusieve voordelen Modulis VIP Een exclusieve formule voor uw beroepsgebonden verzekeringen - de voordelen van een Modulis-dossier - een gespecialiseerde

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij?

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij? AG Employee Benefits AG Employee Benefits Wie zijn wij? AG Employee Benefits maakt deel uit van AG Insurance, de marktleider in de Belgische verzekeringsmarkt. Wij bieden u een compleet gamma van competitieve

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6 FAQ P&V Auto Jr. 1. Wat zijn de voordelen van P&V Auto Jr.? 2. Wat houden de extra diensten van P&V Auto Jr. precies in? 3. Welke informatie verzamelt P&V van mij? 4. Wie krijgt de informatie van mijn

Nadere informatie

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming ondernemingen informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming IT-offerte Alle Risico s Informatica informatica is alomtegenwoordig in de bedrijfswereld

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Waarom het voor u zo. BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn!

Waarom het voor u zo. BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn! Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn! Onze ONAFHANKELIJKHEID is uw belang Ons kantoor is onafhankelijk. Alleen daardoor kunnen wij optimaal opkomen voor uw belangen. Dat doen

Nadere informatie

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN 2. IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN EN BEHEERSBELEID VAN ONS KANTOOR

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN 2. IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN EN BEHEERSBELEID VAN ONS KANTOOR 1. ALGEMEEN KADER 1.1. Het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de "krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft"

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Hagel op oogsten Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

INFORMATIE EN DEBATAVOND OVER VERZEKERINGEN

INFORMATIE EN DEBATAVOND OVER VERZEKERINGEN INFORMATIE EN DEBATAVOND OVER VERZEKERINGEN 2 juni 2010 Agenda 1. Verzekerings-voorwaarden 2. Premiezetting 3. Beveiliging 4. Risico-acceptatie 5. Schadebetaling 6. Opzeg 1. VERZEKERINGS- VOORWAARDEN 1.

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19.03.1998 De Verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt!

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt! Zeker van elkaar. VIVIUM zekerheid voor uw pensioen p.2 Inleiding p.2 Een nieuw struikelblok : de Wijninckx-bijdrage p.3 Het antwoord van VIVIUM: TOP-HAT PLUS PLAN p.4 Waarom VIVIUM? p.5 Besluit Hoe uw

Nadere informatie