OEFENEXAMEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN NIBE-SVV, 2012

2 1. Potter Verhuizingen bv heeft een collectieve WIA-aanvullingsverzekering lopen. Alle werknemers doen verplicht mee aan de verzekering. Katie komt als nieuwe werknemer binnen op 1 april. De werkgever geeft haar gegevens op 12 april door aan de verzekeraar met het verzoek om Katie bij te schrijven op de polis. Hoe moet de verzekeraar dit afhandelen? A. De verzekeraar vraagt medische waarborgen voordat hij Katie als verzekerde accepteert. B. De verzekeraar accepteert Katie zonder medische beoordeling. C. Katie komt als nieuwkomer NIET in aanmerking voor de verzekering, want er bestaat GEEN dekking. 2. Waarom zijn open collectiviteiten vaak duurder dan gesloten collectiviteiten? A. Omdat een open collectiviteit meestal een duurder type verzekering is. B. Omdat de verzekeraar bij een open collectief vooral te maken krijgt met slechte risico s. C. Omdat de verzekeraar bij een open collectief GEEN medische selectie mag toepassen. 3. Het UWV kan de werkgever een sanctie opleggen als hij zich onvoldoende inspant voor re-integratie van een zieke werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren. Welke sanctie kan het UWV opleggen? A. Een verlenging van de wettelijke loondoorbetalingsplicht met 50 weken, naar aanleiding van de eerstejaarsevaluatie na 52 weken ziekte. B. Een boete van EUR 455,- na 42 weken ziekte, naar aanleiding van de 42 e weeks ziektemelding. C. Een verlenging van de wettelijke loondoorbetalingsplicht van maximaal 52 weken, naar aanleiding van de poortwachtertoets na 104 weken ziekte. 4. Wat is het poortwachtertraject en welk doel heeft dit traject? A. Dat is een stappenplan dat de verzuimverzekeraar eist volgens de polisvoorwaarden van de collectieve verzuimverzekering. Hiermee beoordeelt de verzekeraar of hij wel of NIET moet uitkeren. B. Dat is de toets die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft om te zien of de werkgever en de werknemer in twee jaar aantoonbaar voldoende reintegratie-inspanningen hebben geleverd. C. Dat is een stappenplan volgens de Wet verbetering poortwachter dat de werkgever en de werknemer doorlopen zodat zij aantoonbaar voldoende reintegratie-inspanning hebben geleverd. NIBE-SVV,

3 5. Voor het berekenen van de premie voor een conventionele verzuimverzekering zijn de volgende gegevens bekend. Max SV-loon EUR ,- Eigenrisicotermijn 10 dagen Dekkingspercentage 1 e jaar 100% Dekkingspercentage 2 e jaar 70% Premiegrondslag loonsom Premiepercentage 3% (van de totale loonsom) Werknemersbestand Naam werknemer Jaarloon Geboortedatum Doorneweerd, Karel van EUR , Duboix, Karin EUR , Cho, Li-Ann EUR , Holterman, Valerie EUR , Kam, Cornelie de EUR , Keuken, Brechtje EUR , Kotylak, henry EUR , Merli, Chengiz EUR , Nijdam, Beatrijs EUR , Visser, Bram EUR , Zwaal, Tjeerd EUR , Wat is de totale premie op grond van bovenstaande gegevens? A. EUR ,- per jaar. B. EUR per jaar. C. EUR ,- per jaar. 6. Welke bewering over de stop-lossverzekering is JUIST? A. De verzekeringnemer heeft altijd twee eigen risico s± het eigen behoud en de uitkeringslimiet. B. Het eigen behoud is een willekeurig percentage van de totale loonsom. C. De toeslag voorkomt dat het gemiddelde verzuim snel wordt overschreden. 7. Hieronder volgen twee beweringen over de stop-lossverzekering. I. Het eigen behoud bij een stop-lossverzekering is een percentage van de loonsom. II. De hoogte van het eigen behoud is afhankelijk van de branche waarin het bedrijf werkzaam is. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. NIBE-SVV,

4 8. Door de aanhoudende warmte is er in de meeste plassen blauwalg ontstaan. Er geldt daarom een zwemverbod. Thijs besluit zich daar niets van aan te trekken. Op een warme dag neemt hij een duik in een van de plassen in zijn woonplaats. Een dag later moet hij zich ziek melden met ernstige maag- en darmklachten. Vallen de verzuimkosten van Thijs onder de dekking van de conventionele verzuimverzekering? A. Ja, want de verzekeraar mag NIET informeren naar de oorzaak van het verzuim. B. Ja, want het handelen van Thijs kan de werkgever NIET worden verweten. C. Nee, want het verzuim is te wijten aan het roekeloze gedrag van Thijs. 9. Cartega bv staat op het punt om een ander bedrijf over te nemen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat dit bedrijf veel vrouwen in dienst heeft in de leeftijdsgroep 20/35 jaar. Het management van Cartega bv voorziet veel verzuimkosten in verband met zwangerschap. Moet de verzuimverzekering hierop aangepast worden? A. Ja, dat is raadzaam. De verzuimkosten vallen weliswaar onder de vangnetregeling van de Ziektewet, maar slechts voor 70% van het (gemaximeerde) SV-loon. B. Nee, dat is NIET nodig. Verzuimkosten in verband met zwangerschap zijn al meeverzekerd tegen een dekkingspercentage van 100%. C. Nee, dat is NIET nodig. Verzuimkosten in verband met zwangerschap worden gecompenseerd door de ZW-uitkering tot 100% van het (gemaximeerde) SV-loon. 10. José heeft nekklachten. Ze is inmiddels gekeurd voor de WIA en haar restverdiencapaciteit is vastgesteld op 60%. José is in dienst gebleven bij haar werkgever en benut de volle 60%. Na een jaar valt zij uit met psychische klachten. Vallen de verzuimkosten onder de dekking van de conventionele verzuimverzekering van José s werkgever? A. Ja, want de wachttijd voor de WIA start opnieuw. Dat komt doordat José is uitgevallen op grond van andere klachten B. Nee, want José heeft de wachttijd al eens doorlopen en zij moet een herkeuring aanvragen bij het UWV. C. Nee, want José s werkgever heeft nu GEEN loondoorbetalingplicht omdat José al een WIA-uitkering ontvangt. 11. Waarom hanteert een inkomensverzekeraar bij de stop-lossverzekering soms een uitkeringslimiet? A. De uitkeringslimiet komt in plaats van het eigen behoud. B. De verzekeraar beperkt de schadelast door het inperken van de claim. C. De verzekeraar maakt de verzekeringnemer hiermee bewust dat hij het ziekteverzuim NIET te hoog moet laten oplopen. NIBE-SVV,

5 12. Robbert is verslaggever bij een regionale krant. Hij meldt zich op 4 juni ziek. Op 7 juni gaat hij weer aan de slag. Een maand later, op 9 juli, meldt Robbert zich opnieuw ziek. Hij gaat pas een week later, op 16 juli, weer aan het werk. De krant heeft een conventionele verzuimverzekering met een eigenrisicotermijn van tien dagen. Hoeveel ziektedagen keert de verzekeraar uit? A. GEEN. B. Vijf dagen. C. Acht dagen. 13. Petra van Kortrijk is 50% arbeidsongeschikt verklaard. Ze had een loon van EUR ,- (bruto/jaar). Ze werkt nu in deeltijd voor een uitzendbureau. De inkomsten per maand variëren vrij sterk, maar op jaarbasis blijven de inkomsten onder EUR 7.800,-. Het brutominimumloon is EUR ,- per jaar. Hoe hoog is de WIA-uitkering van Petra na afloop van de loongerelateerde uitkering? A. EUR 6.300,-. B. EUR ,-. C. EUR , Werknemer Willem de Wit is 80% arbeidsongeschikt. Hij voldoet NIET aan de wekeneis en hij benut zijn restverdiencapaciteit onvoldoende. Op welke uitkeringsvariant van de WIA heeft Willem recht? A. Op de loongerelateerde uitkering. B. Op de loonaanvullinguitkering. C. Op de vervolguitkering. 15. Silvia is geboren in Na haar studie is ze lang werkloos geweest. Pas in 2003 vond ze werk. Ze tobt nogal met haar gezondheid en het ziet er naar uit dat ze in de loop van 2012 zal instromen in de WIA. Hoe groot is haar arbeidsverleden in het kader van de WIA op dat moment? A. 9 jaar, de volle kalenderjaren in de periode 2003 tot en met B 13 jaar, de volle kalenderjaren in de periode 1999 tot en met C. 14 jaar, de volle kalenderjaren in de periode 1993 tot en met 1997 en de volle kalenderjaren in de periode 2003 tot en met Werkneemster Maria Struik is ziek en vraagt een WIA-uitkering aan. Na de wachttijd kent het UWV haar een vervolguitkering toe. Volgens het UWV is Maria voor 50% arbeidsongeschikt. Haar oude maandloon bedroeg EUR 4.000,-. Het maximum maandloon bedraagt EUR 4.000,- en het minimumloon is EUR 2.000,-. Hoe hoog is de vervolguitkering per maand die Maria ontvangt? A. EUR 1.400,-. B. EUR 1.000,-. C. EUR 700,-. NIBE-SVV,

6 17. Wat is ONJUIST met betrekking tot de WIA-hiaatverzekering basis? A. De WGA-hiaatverzekering basis verzekert het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het eigen (gemaximeerde) inkomen. B. De uitkering van de WGA/hiaatverzekering basis houdt rekening met het nieuwe inkomen van de verzekerde. C. De WGA/hiaatverzekering basis geeft een aanvulling op de vervolguitkering, maar NIET op de loonaanvullingsuitkering. 18. Er bestaan twee soorten WGA-hiaatverzekeringen: - de WG-hiaatverzekering basis. - de WGA-hiaatverzekering uitgebreid. Wat is het verschil tussen deze twee verzekeringen? A. De basisvariant keert uit als de verzekerde een vervolguitkering ontvangt. De uitbreide variant keert uit als de verzekerde een vervolg- of een loonaanvullingsuitkering ontvangt. B. De basisvariant keert uit als de verzekerde een vervolguitkering ontvangt. De uitgebreide variant keert uitsluitend uit als de verzekerde een loonaanvullinguitkering ontvangt. C. De basisvariant keert uit als de verzekerde een loongerelateerde uitkering ontvangt. De uitgebreide variant keert uit als de verzekerde een loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering ontvangt. 19. Welk kenmerk heeft betrekking op de Vaste WIA-aanvullingsuitkering? A. Deze uitkering heeft samenloop met de WIA-excedentverzekering. B. Deze uitkering vult een IVA- of WGA-uitkering aan met een percentage van het oude loon. C. Deze uitkering keert uit bij arbeidsongeschiktheid tot 35%. 20. Verzekerden die een loongerelateerde uitkering ontvangen, kunnen een WIAaanvullingsverzekering sluiten die de uitkering aanvult met een vooraf afgesproken percentage. Welke WIA-aanvullingsverzekering is dit? A. De WGA-hiaatverzekering basis. B. De WGA-compensatieverzekering kortdurend. C. De Vaste WIA-aanvullingsverkzekering. NIBE-SVV,

7 21. Anders Lodeizen wil zijn personeel graag verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid met een WGA-hiaatverzekering uitgebreid. Over één ding wil Anders graag nog wat duidelijkheid. Keert de verzekeraar ook uit als de verzekerde werknemer NIET in staat is om zijn resterende verdiencapaciteit te benutten? A. Nee, want de WGA-hiaatverzekering uitgebreid keert NIET uit als de verzekerde een vervolguitkering ontvangt. B. Nee, want het werkloosheidsgedeelte is NIET meeverzekerd in de WGAhiaatverzekering uitgebreid. C. Ja, de verzekeraar geeft een aanvulling tot 70% van het oude loon (gemaximeerd). 22. René heeft op dit moment een loongerelateerde uitkering. Hij benut 70% van zijn restverdiencapaciteit. Over een maand wordt zijn loongerelateerde uitkering omgezet in een loonaanvullingsuitkering. Zijn inkomen zal dan dalen omdat hij zijn restverdiencapaciteit NIET voor 100% benut. Door welke verzekering zou René s inkomensterugval beperkt blijven? A. De WGA-hiaatverzekering basis. B. De WGA-hiaatverzekering uitgebreid. C. De WIA-compensatieverzekering. 23. Wat is JUIST met betrekking tot de WIA-compensatieverzekering langdurend? A. De verzekering keert NIET uit bij een arbeidsongeschiktheid tot 15%. B De uitkering is vaak 25% van het verzekerde loon van de verzekerde. C. De uitkeringstermijn van de verzekering is maximaal één jaar. 24. Wanneer keert de WIA-compensatieverzekering uit? Als een verzekerde, arbeidsongeschikte werknemer A. minder dan 35% arbeidsongeschikt is. B. 35% tot 80% arbeidsongeschikt is. C. 80% tot 100% arbeidsongeschikt is. 25. Betax bv heeft een conventionele verzuimverzekering. Het bedrijf wil daarnaast graag een WIA-compensatieverzekering kortdurend sluiten die gekoppeld is aan de verzuimverzekering. Betax stuurt een offerteaanvraagformulier naar de verzekeraar. Hoe moet de acceptant de premie berekenen voor de WIA-compensatieverzekering? A. De acceptant hanteert een premietabel waarin de premie per sector staat vermeld. B. De acceptant berekent per werknemer een risicopremie en berekent daarna een totaalpremie. C. De premie is een kleine opslag op de premie van de verzuimverzekering. NIBE-SVV,

8 26. Waarom is de WIA-compensatieverzekering kortdurend bedoeld voor de werkgever? Omdat de werkgever A. degene is die het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. B. de uitkering uit deze verzekering gebruikt om vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer te bekostigen. C. kosten maakt waarmee hij aanpassingen doet zodat de werknemer passende arbeid binnen zijn bedrijf kan uitvoeren. 27. Een werkgever vraagt een WIA-excedentverzekering aan. Twee werknemers ontvangen een WIA-uitkering. Ze komen op het moment van de aanvraag NIET in aanmerking voor een uitkering op grond van een eventuele WIAexcedentuitkering. In hoeverre vallen deze twee werknemers onder het inlooprisico van de aangevraagde WIA-excedentverzekering? A. Het inlooprisico is NIET verzekerd. De werknemers worden pas meeverzekerd als zij gedurende vier weken arbeidsgeschikt zijn geweest. B. Het inlooprisico kan worden meeverzekerd tegen koopsom. C. Er is in dit geval GEEN inlooprisico, want er zijn GEEN lopende WIAexcedentuitkeringen. 28. Sinds de invoering van de WIA zijn de WAO-excedentverzekeringen omgezet naar WIA-excedentverzekeringen. Wat is het grote verschil tussen deze twee verzekeringen? A. De verzekerde moet bij het sluiten van de WIA-excedentverzekering aangeven tot welk percentage hij aangevuld wil krijgen, dat hoefde bij de WAO-excedentverzekering NIET. B. De WIA-exedentverzekering keert pas uit bij 35% arbeidsongeschiktheid, bij de WAO-excedentverzekering was dat vanaf 15%. C. De hoogte van de uitkering uit de WAO-excedentverzekering werd mede bepaald door de mate waarin de verzekerde zijn restverdiencapaciteit benut. Dit is bij de WIA-exedentverzekering NIET zo. 29. John van Doorn, een aannemersbedrijf, beëindigt het eigen risicodragerschap voor de WGA op 1 januari Er zijn op dat moment twee werknemers die een WGA-uitkering ontvangen. Aanvangsdatum van de uitkering is respectievelijk 1 juni 2008 en 1 maart Tot uiterlijk welke datum heeft Van Doorn WGA-verplichtingen die voortvloeien uit de periode van eigenrisicodragerschap? A. 1 januari B. 1 maart C. 1 januari NIBE-SVV,

9 30. Astrix bv is eigenrisicodrager. Het bedrijf heeft een eigenrisicodragersverzekering gesloten. Een van de werknemers, Hans Akkermans, is al geruime tijd ziek. Aan het einde van de wachttijd komt hij in aanmerking voor een IVA-uitkering. Voor wiens rekening komt deze uitkering? A. Voor rekening van het UWV. B. Voor rekening van de verzekeraar. C. Voor rekening van de werkgever. 31. Jeroen van Slik heeft een mediabedrijf. Het bedrijf heeft doorlopend te maken met te krappe deadlines en zowel het personeelsverloop als ziekteverzuim zijn hoog. Van de 30 werknemers zitten er zes al meer dan drie maanden thuis met burn-out verschijnselen. En uit historische gegevens blijkt dat de instroom in de WIA hoger was dan gemiddeld voor de sector. Jeroen vraag een offerte aan voor een WGA-eigenrisicodragersverzekering. Brengt de verzekeraar een offerte uit en zo ja onder welke voorwaarden? A. Ja, aanvullende voorwaarden zijn NIET nodig. B. Ja, de zes al zieke werknemers worden meeverzekerd tegen koopsom. C. Nee, vanwege het hoge ziekteverzuim en WIA-instroom is het bedrijf van Jeroen GEEN acceptabel risico. 32. Berger bv neemt haar concurrent Astrix bv gedeeltelijk over. Beide zijn eigenrisicodrager. Tijdens de overname ontvangen twee ex-werknemers van Astrix een WGA-uitkering. Wie betaalt (betalen) na de overname de lopende WGA-uitkeringen? A. Alleen Berger bv. B. Alleen Astrix bv. C. Beide bedrijven dragen een evenredig deel van de uitkeringen. 33. Internetwinkel Knives and Tools (KATO) verandert van rechtsvorm. Het was een bv en gaat over naar een nv. KATO bv was eigenrisicodrager voor de WGA. Moet KATO het eigenrisicodragerschap voor de WGA opnieuw aanvragen bij de Belastingdienst? A. Nee, een wijziging van rechtsvorm is GEEN reden voor een nieuwe een nieuwe aanvraag. Er ontstaat GEEN nieuwe onderneming. B. Ja, door wijziging van rechtsvorm ontstaat een nieuwe onderneming met een ander loonheffingnummer. C. Ja, bij iedere wijziging van bedrijfsnaam of rechtsvorm moet een nieuwe aanvraag gedaan worden. NIBE-SVV,

10 34. Verbatel bv dient een aanvraag in bij de Belastingdienst voor eigenrisicodragersschap. Ze doen dat in de laatste week van september. De Belastingdienst keurt de aanvraag goed. Per wanneer gaat het eigenrisicodragersschap in? A. Per 1 januari. B. Per 1 juni. C. Per 1 juli. NIBE-SVV,

11 Antwoorden Collectieve Inkomensverzekeringen 1. B 2. B 3. C 4. C 5. A 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A 11. B 12. A 13. A 14. C 15. C 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C 21. C 22. B 23. A 24. A 25. C 26. C 27. A 28. B 29. B 30. A 31. B 32. B 33. B 34. A U moet 24 van de 34 vragen goed hebben om te slagen. NIBE-SVV,

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887 Sociaal Bulletin UITGAANDE VAN HET SOCIAAL COMITÉ VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, ZOETWAREN, TABAK EN/OF TABAKSPRODUCTEN P/A FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Postbus 262-2260 AG Leidschendam

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid WIA 0-tot-100 Plan Goed zorgen

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering De Amersfoortse De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland Toon goed werkgeverschap Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering Toon goed werkgeverschap Loyale en gemotiveerde medewerkers vormen

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie