Voorwoord bij deel 3. Alle teksten zijn gecoördineerd tot 15 december 2012 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad) November De editors.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord bij deel 3. Alle teksten zijn gecoördineerd tot 15 december 2012 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad) November 2012. De editors."

Transcriptie

1 Voorwoord bij deel 3 Het verzekeringsrecht heeft de afgelopen decennia een steeds belangrijkere plaats in de rechtspraktijk ingenomen. Bij de regeling van schadegevallen komt thans immers steevast een verzekeringsvraag om de hoek kijken. Het verzekeringsrecht is dan ook, mede onder impuls van de Europese regelgever, uitgegroeid tot een omvangrijk corpus aan verzekeringsregels. Deze regelgeving heeft op zijn beurt een uitgebreide rechtspraak doen ontstaan. Kennis van deze rechtspraak is noodzakelijk om het verzekeringsrecht te begrijpen en interpreteren. Het deel Verzekeringen in de reeks Wet en Duiding - Economisch Recht wil alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is, samenbrengen en voorzien van een verhelderend commentaar. De duiding is gesteund op de belangrijkste rechtspraak, vooral van de hoogste rechtscolleges. Deze uitgave vormt een onmisbaar instrument voor de praktijkjurist die in het verzekeringsrecht actief is. Niet alleen laat dit boek hem toe om op een vlugge manier de wetgeving te consulteren. De commentaren bieden hem tegelijk een uitvalsbasis voor de complexe vraagstukken die het verzekeringsrecht kan doen rijzen. De commentaren werden toevertrouwd aan een schare van uitgelezen juristen die in het verzekeringsrecht hun sporen hebben verdiend. Elke auteur heeft vanuit zijn ervaring en kennis de wetgeving voorzien van de nodige duiding. Zij staan garant voor een bijzonder naslagwerk dat in de bibliotheek van elke jurist beslist niet mag ontbreken. Alle teksten zijn gecoördineerd tot 15 december 2012 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad) November 2012 De editors.

2 Editors Geert Jocqué Geert Jocqué is raadsheer in het Hof van Cassatie. Hij is tevens academisch consulent aan de Universiteit Gent in de vakgroep burgerlijk recht en gastlector aan de Katholieke Hogeschool Brugge Oostende voor de opleidingsonderdelen aansprakelijkheidsverzekering, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten. Hij is ook nog voorzitter van de vzw Algemene Praktische Rechtsverzameling en redactielid van het tijdschrift VAV. Britt Weyts Britt Weyts is hoofddocent aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen en is verbonden aan de onderzoeksgroep Persoon & vermogen. Zij doceert verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en evaluatie van menselijke schade. Voorts is zij advocaat aan de balie van Brussel.

3 Auteurs Théodora Baum Théodora Baum is advocaat bij Gérard en Vennoten. Zij studeerde rechten aan de VUB (2005). Sinds 2005 is zij ingeschreven bij de balie te Brussel. Zij behandelt voornamelijk dossiers inzake verzekerings-, handels- en vennootschapsrecht en is gastdocent "Introduction au droit" en "Droit et éthique" aan de HELB-Ilya Prigogine. Paul Becue Paul Becue is licentiaat rechten, licentiaat toegepaste economische wetenschappen en licentiaat diplomatieke wetenschappen. Hij is Algemeen Directeur Euler Hermes Services Belgium nv. Dit is de informatiemaatschappij van Euler Hermes België. Ze is verantwoordelijk voor de opvolging van de risico's in België-Luxemburg voor de ganse groep, de inwinning van informatie en de rating van de bedrijven. Daarnaast verzorgt hij ook de externe contacten (bv. persconferenties). Hij heeft verschillende boeken geschreven over krediet- en borgtochtverzekering, is actief met de redactie van diversie economische artikelen en geeft regelmatig gastcolleges aan de Universiteit en Hogeschool. Sarah Botticelli Sarah Botticelli is advocaat bij Gérard en Vennoten. Zij studeerde rechten aan de KU Leuven (2007) en behaalde een Aanvullende Master in het economisch recht, optie transportrecht, aan de Université Libre de Bruxelles (2008). Sinds 2009 is zij verbonden aan de Balie te Brussel. Zij behandelt voornamelijk dossiers in het handels-, verzekerings- en transportrecht. Anne Catteau Anne Catteau is medewerkster van het Departement Commercial & Litigation van Lydian. Zij behaalde in 2003 het diploma licentiaat in de rechten aan de UCL. Anne heeft bijzondere ervaring in verzekeringsbemiddeling, van opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tot grote geschillen tussen verzekeraars en makelaars naar aanleiding van de opzegging van samenwerkingsovereenkomsten. Zij treedt ook op bij geschillen rond verzekeringspolissen en productaansprakelijkheid. Zij spreekt vaak op seminaries over verzekeringen en publiceert vaak over het verzekeringsrecht zoals recent over de verjaring van claims of over de productaansprakelijkheidsverzekering.

4 Caroline Clijmans Caroline Clijmans behaalde haar licentiaat in de rechten aan de VUB. Sinds 1998 is zij advocaat, ingeschreven aan de balie van Antwerpen. In 2002 behaalde zij haar LL.M. aan NYU. Sinds 2002 is zij werkzaam bij het advocatenkantoor Lange, Verstraete & Clijmans waar zij voornamelijk geschillen in het handels-, verzekerings- en transportrecht behandelt. Zij was in de periode tevens als praktijkassistent verbonden aan de Dienst Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Gent. Lotte Dierckx Lotte Dierckx startte haar loopbaan in 2007 als advocaat bij Lydian CVBA. Ze maakte er deel uit van het team 'Commercial & Dispute resolution', en legde zich toe op het handelsrecht in de brede zin, en het verzekerings- en insolventierecht in het bijzonder. Sedert oktober 2012 is ze werkzaam als bedrijfsjurist bij SD Worx. Héloïse Fostier Héloïse Fostier is medewerkster van het Departement Commercial & Litigation van Lydian. Zij behaalde in 2008 het diploma licentiaat in de rechten aan de UCL. Héloïse heeft bijzondere ervaring in het adviseren betreffende nieuwe verzekeringsproducten (zowel leven als niet-leven) alsook controle op de conformiteit van polisvoorwaarden met dwingende bepalingen van Belgisch recht. Zij heeft bijzonder ervaring rond het reglementair kader van (her)verzekeraars of mutualiteiten en assisteert ook in het kader van hun discussies met hun controleautoriteiten. Zij geeft ook regelmatig advies aan verzekeringsondernemingen betreffende reclamecampagnes en commerciële initiatieven. Joakim Haelterman Joakim Haelterman behaalde zijn licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1997 en bekwam in 2001 een gespecialiseerd licentiaat in het economisch recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij was actief als juridisch adviseur bij een gerechtsdeurwaarder en een multinationaal telecombedrijf alvorens hij in 2001 de balie te Brussel vervoegde. In 2004 vatte hij de gerechtelijke stage aan bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Hij werd in 2008 benoemd tot toegevoegd rechter bij het Hof van beroep te Gent, met aanstelling bij de rechtbanken van koophandel te Brugge en Kortrijk. Catherine Idomon Catherine Idomon behaalde in 1993 met grootste onderscheiding het diploma licentiaat in de rechten aan de VUB. Ze is advocaat (balie Brussel, kantoor Bützler & Geinger), publiceert regelmatig in het Rechtskundig Weekblad en werkte mee aan diverse Wet & Duiding-publicaties van Larcier (wegverkeer, strafprocesrecht, strafrecht, burgerlijk procesrecht, verzekeringen). Hugo Keulers Hugo Keulers is Partner in het Departement Commercial & Litigation van Lydian. Hij behaalde in 1991 het diploma licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Hugo is één van de weinige Belgische advocaten met ervaring in het behandelen van herverzekeringsgeschillen en complexe verzekeringsdossiers voor de Belgische hoven en rechtbanken. Daarnaast adviseert hij ook over verzekering Alle Risico's, verzekering Alle-Bouwplaats-Risico's, ALOP verzekering, bestuurdersaanpsrakelijkheidsverzekering, professionele aansprakelijkheids- en productaansprakelijkheidsverzekering. Hij adviseert vaak meerdere internationale en Belgische verzekeraars on hun complexe en gevoelige dossiers, vaak met een zekere financiële impact. Hugo is een veelgevraagde spreker op seminaries over verzekeringsmateries en hij publiceert internationale artikels over zijn vakgebied.

5 Eline Lievens Eline Lievens behaalde haar diploma master in de rechten aan de Universiteit Gent in Sinds 2012 is zij actief als advocate aan de balie van Gent. Binnen de advocatuur spitst zij zich vooral toe op het verbintenissenrecht, (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Tevens is zij auteur van verscheidene publicaties die zich situeren binnen de grenzen van deze rechtstakken. Sandra Lodewijckx Sandra Lodewijckx is Partner in het Departement Commercial & Litigation van Lydian. Zij behaalde in 1994 het diploma licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Sandra staat Belgische en internationale bedrijven, verzekeraars, professionele organisaties en verzekeringsagenten (intermediaries) bij in alle soorten verzekeringsdossiers. Zij adviseert ook bedrijven over de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen, corporate governance, pensioenplannen en beheersovereenkomsten. Ze heeft ervaring in gerechtelijke procedures inzake verzekeringen en pensioenen. Sandra onderhoudt zeer goede contacten met verzekeraars, actuarissen en de controleautoriteit. Zij is regelmatig spreker op seminaries inzake verzekeringen en aanvullende pensioenen en schreef verscheidene artikels in dit domein. Cor Schildermans Cor Schildermans is thans als advocaat verbonden aan het Kantoor Servilex te Overpelt (Balie Hasselt). Cor studeerde af als Licenciaat in de Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in Hij behaalde ook een Ma na Ma Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij als Fiscaal - Juridisch Raadgever werkzaam bij een grote Belgische Verzekeringsmaatschappij. Hij hield zich toen in het bijzonder bezig met de fiscale en juridische aspecten in verband met Persoonsverzekeringen en Aanvullende Pensioenen. Hij maakte deel uit van de fiscale Sectie van de beroepsvereniging Assuralia. Hij verleent nu nog altijd regelmatig adviezen in verband met die materies, publiceerde al meerdere bijdragen over dit onderwerp, en is nog regelmatig spreker op congresssen en bijeenkomsten voor professionelen in verzekeringen. Siegfried Stallaert Siegfried Stallaert behaalde het diploma licentiaat in de rechten met grote onderscheiding in 2001 aan de UGent. Van was hij ingeschreven op het tableau van de stagiairs aan de balie te Gent, waar hij voornamelijk werkzaam was in het domein van het aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht. Van doorliep hij de gerechtelijke stage. Sinds november 2007 is hij benoemd tot Substituut-Procureur des Konings op het parket te Dendermonde, waar hij deel uitmaakt van het politieparket. Yves Thiery Yves Thiery is senior research fellow aan het Instituut voor Verzekeringsrecht van de KU Leuven, lid van de Commissie voor Verzekeringen en advocaat aan de balie van Brussel (kantoor Curia). In 2010 doctoreerde hij over de problematiek van discriminatie en verzekeringen. Zijn academische loopbaan combineerde hij met lesopdrachten Europees recht aan de KH Leuven en adviserende opdrachten voor Belgische en Europese overheden. Als advocaat heeft hij ervaring in het bijstaan van verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen en de industriële sector in complexe geschillen en verzekeringsclaims. Tevens adviseert hij maatschappijen, buitenlandse advocatenkantoren en overheidsinstellingen omtrent diverse vragen van verzekeringsrecht. Yves is auteur van tal van bijdragen in Belgische en internationale tijdschriften en zowel in binnen- en buitenland veelgevraagd spreker in dit domein.

6 Stephane Vereecken Stephane Vereecken behaalde zijn diploma licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2001, met bijkomend getuigschrift opleidingsonderdeel Medisch Recht. In 2006 behaalde hij het diploma Master Business Law Universiteit Antwerpen. Sedert 2001 is hij actief als advocaat, eerst aan de balie Mechelen, vervolgens aan balie Gent met inschrijving tot op vandaag. Binnen advocatuur verleent hij bijstand in het kader van arbitrage of zetels als arbiter. Naast advocatuur, is hij actief als praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht Universiteit Gent (sedert 2002), bestuurslid van diverse redacties (RABG, 02vets, Wet en Duiding) en medewerker Centrum voor Verbintenissenrecht. Jo Willems Jo Willems is medewerker van het Commercial & Litigation Departement van Lydian. Hij behaalde in 2004 het diploma licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Jo is gespecialiseerd in handelsrecht en litiges en heeft ervaring in bijzonder complexe en strategische dossiers voor verzekeringscliënten. Hij staat verzekeringscliënten bij in distributie dossiers, product- en professionele aansprakelijkheid. Hij adviseert ook verzekeringsondernemingen in verband met de controlewetgeving met betrekking tot levensverzekering. Jo heeft artikels gepubliceerd over de introductie van class actions in het Belgische wettelijke systeem. Daily Wuyts Daily Wuyts is assistent aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Persoon en Vermogen).

7 Gebruiksaanwijzing De teksten zijn verrijkt met wetshistoriek. Volgende iconen worden gebruikt: Annotaties in verband met de (niet-)conformiteit met de officiële wettekst Annotaties in verband met de inwerkingtreding: icoon F Annotaties die signaleren dat bepalingen niet in extenso worden opgenomen: icoon S Annotaties die verwijzen naar de teksten van de andere Gemeenschappen en Gewesten: icoon C Annotaties die de wetshistoriek weergeven: icoon }