DE KAPEL CENTRUM VOOR RELIGIEUZE BEZINNING aangesloten bij de Vereniging vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KAPEL CENTRUM VOOR RELIGIEUZE BEZINNING aangesloten bij de Vereniging vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB"

Transcriptie

1 DE KAPEL CENTRUM VOOR RELIGIEUZE BEZINNING aangesloten bij de Vereniging vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Potgieterweg CT BLOEMENDAAL Het College van B en W van de Gemeente Bloemendaal. Bloemendaal, 31 juli betreft aanvulling brief 9 juni j.l. bouwkundige staat Kapel (gem. monument) Geacht College, In aanvulling op onze aan U gerichte brief van 9 juli j.l. doen wij u toekomen een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met het herstel van het dak van onze Kapel. In de betreffende brief verzochten wij u om financiële bijstand in de herstelkosten gelet op de urgentie van deze operatie Dit blijkt met name uit een door de woningbouwvereniging Brederode opgesteld Overzicht van alle noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van achterstallig onderhoud, met een eindbedrag van Op advies van de woningstichting hebben wij het pannendekkersbedrijf Roozing te Schagen gevraagd een kostenberekening te maken van het noodzakelijke dakherstel. Dit is gebeurd in de vorm van een offerte met een eindbedrag van excl.btw. Hierbij voegen wij een gedetailleerde uitsplitsing van werkzaamhen en kosten (bijlage 1). In ons schrijven van 9 juli is door ons uitvoerig uiteengezet, dat ons relatief kleine Centrum voor Religieuze Bezinning onmogelijk in staat is het achterstallig onderhoud van dit Gemeentelijk Monument op te vangen, ondanks de inzet van onze vrijwilligers voor klein onderhoud, de fraaie tuin en via een speciale financiële actie voor nog overzienbare noodzakelijke vernieuwingen (verwarmingsketel). Herstel van het dak is door de woningbouwvereniging als meest noodzakelijke operatie aangemerkt, onvermijdelijk om de Kapel in aanvaardbare staat te houden Teneinde u volledig te informeren voegen wij bij ons verzoek tevens het door de woningbouwvereniging opgestelde Overzicht toe van de totale kosten die samenhangen met het uitvoeren van de volledige achterstallige onderhoudswerkzaamheden. (bijlage 2).

2 Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht ten behoeve van het in aanvaardbare staat brengen van de Kapel als Gemeentelijk Monument, en zijn uiteraard steeds graag tot nadere toelichting bereid. met vriendelijke groet en hoogachting.

3 1 Industrieterrein Lagedijk, De Fok 2, 1742 PC Schagen Telefoon (0224) Fax (0224) Rabobank Schagen KvK Alkmaar BTW NL B01 2 P) Dhr. Beutner lepenlaan GG BLOEMENDAAL Betreft: Dakrenovatie Kapel a/d Potgietersweg 4 te Bloemendaal Type pan Grote Romaanse KDN/Lafarge Kleur Natuurrood Vorsten Flexim Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van Uw aanvraag doen wij U een vrijblijvende offerte toekomen, zoals onderstaand door ons omschreven. Verwijderen oude pannen, panlatten en tengels. Het schoonvegen van het dakbeschot en de goten. Het afvoeren van deze materialen via containers Het leveren en aanbrengen van tengels op het dakbeschot. Het leveren en aanbrengen van Triso Super 9 Isolatie Actis. Het leveren en aanbrengen van nieuwe tengels 11x38 en nieuwe panlatten 22x42 Het leveren en aanbrengen van combi dakvoetstroken Het leveren en aanbrengen van een ruiter op ruiterschoenen Het leveren en aanbrengen van Grote Romaanse dakpannen. Het leveren en aanbrengen van div hulpstukken zoals vorsten, gevelpannen, en ventilatiepannen. Het leveren en aanbrengen van een verankering volgens het bouwbesluit. Het leveren en aanbrengen van flexim ten behoeve van de vorsten. Het aankloppen van het lood van de dakkapel(en) Het leveren en aanbrengen van steiger/ loopbruggen als beveiliging. Bij eventuele lekkages kunt U ons nimmer verantwoordelijk stellen voor de gevolgen, deze dient U te verhalen op uw inboedel of opstal verzekering. Bij het verwijderen en aanbrengen van de dakpannen kunnen er diverse spanningen ontstaan die de oude goten niet kunnen hebben. Hieraan kunnen wij niets doen, eventuele schade aan deze kunt U niet op ons verhalen. llid Het Hellende Dak D A Kj»H' jftïïïï1 XZEl Procss-gecertificeert

4 Kapel te Bloemendaal T.a.v. Dhr. Beumer Materiaal Specificatie Pannen en hulpstukken isolatie Actis triso super inclusief bevestigingsmateriaal Daktoebehoren loden doorvoerpannen tengels, panlatten spijkers.paslode spijkers,schroeven e.d. panhaken.flexim muisvogelschroten.combidakvoetstrook nietjes, asfaltnagels totaal 1616, ,00 96,60 308,3 [Containers puin/hout bouwtoilet Arbeid Verwijderen pannen, panlatten en tengels isolatie Actis Triso super Aanbrengen, tengels, panlatten combidakvoetstroken.vogelschroot aankloppen lood.verankeren pannen Aanbrengen pannen en hulpstukken Aanbrengen vorsten in de flexim Aanbrengen ventilerende vorstconstructie Zagen kilkepers en hoekkepers Bouwkraan lotom/m steigers brandstofkosten Totaal 3696,00 300, ,00 142,00 80,0 286,00 43,8 0,00 0, , , , ,02

5 In deze offerte is een bouwkraan opgenomen. Optie: Dakkapellen richtprijs casco grote versie (geen glas in lood) 600,- / st excl. BTW. Richtprijs casco kleine versie ( geen glas in lood) 400,- / st excl. btw. ( deze prijzen zijn niet in de begroting opgenomen). Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor de somma van Euro 6.083,02 exclusief 19% BTW. Onze aanbieding is geldig tot 6 weken na datum. Wij hopen u hiermee van dienst te^, zijn geweest en tekenen; Akkoord opdrachtgever: (handtekening)

6 J WONINGBOUWVERENIGING BREDERODE Aan het bestuur van De Kapel Centrum voor religieuze bezinning Potgieterweg CT BLOEMENDAAL Bloemendaal, 27 juli 2007 Ons kenmerk: 119/06 LS Behandeld door: L. Salman Betreft: meerjarenbegroting planmatig onderhoud 200 tot en met 2014 van De Kapel Geacht bestuur, Naar aanleiding van het vandaag door de heer Van der Ham en ondergetekende gevoerde gesprek met de heren Van Erp en Beumer doen wij u bijgaand bovenstaande meerjarenbegroting toekomen. U heeft aangegeven deze nodig te hebben voor de diverse subsidieaanvragen die u wilt indienen. Deze meerjarenbegroting is op de volgende wijze tot stand gekomen; Onze medewerker bedrijfsbureau, de heer G. Adrichem, heeft inspecties verricht in De Kapel en deze inspecties vertaald in ramingen in bijgaande meerjarenbegroting. Daarvoor heeft hij gebruik gemaakt van het meerjaren onderhoud programma EBIS-MAIN en - voorzover het specifieke maatregelen betreft - de kosten gebaseerd op gerichte offertes. U kunt aan de plaatsing van de maatregelen in de onderscheiden jaren afleiden welke prioriteit de heer Adrichem aan de verschillende onderdelen heeft gegeven. Hij baseert deze prioriteit op zijn jarenlange ervaring op het gebied van onderhoud. Met u is afgesproken dat u onze kosten voor de inspecties en opstellen meerjarenbegroting bij de subsidieaanvraag zult betrekken. De heer Adrichem heeft 30 uur besteed. Zijn uurtarief is 6,00 exclusief BTW. Onze kosten hebben derhalve 2.320,0 inclusief BTW bedragen. Ten aanzien van onze toekomstige samenwerking hebben we gesproken over de inhoud van uw brief van 23 mei Tegen de achtergrond van de toezeggingen u in deze brief heeft gedaan verwachten wij gezamenlijk binnen een halfjaar een definitieve vorm voor onze toekomstige samenwerking te hebben gevonden. We zullen proberen de gemeente Bloemendaal bij een overeenkomst te betrekken. Ik vertrouw erop^de afspraken hiermee volledig te hebben weergegeven. i Hoogacht namen: Postadres Postbus AA Bloemendaal Bezoekadres Telefoon onderhoud (tussen 9-10 uur) (023) Telefoon administratie Voor huurbetalingen rek.nr Voor overige betalingen rek.nr. isvesters sinds 1901 Bos en Duinlaan 2A 2061 VP Bloemendaal adres Internet (023) Telefax K.v.K. Haarlem

7 Blad: 1 Print-tijd: 12:3:00 Begroting : K Potgietersweg ^Fondscode : f:\appl\ibis\bgr\ref 39 1 potgietersweg Print-datum : Wbv. Brederode Overzicht Planmatig Onderhoud So= Kweekduin So Omschrijving Gevelafwerkina voeawerk platvol Gevel na-isolatie spouw Asbest en risico inventarisatie Onderdorpel natuursteen Loodaansluitina kozijn Loodslabben opaaand werk Hemelwaterafvoer pvc Kozijn buiten hardhout Beglazing isolatie gekjeyrd Entreedeur hardhout Draai- / val- / uitzetraam hardhou Dakkapellen zink bekleed Gootbekledina zink Overstek multiplex Dakpan keramisch Vorsten keramisch Buit. schild. w. diversen hout dekk Buit. sch..w. plafond hout dekkend vloerisolatie houtworm bestriidina Vloerconstructie hout beaanearond CV-ketel achterdeel combi CV-ketel voordeel arote ruimte Radiatorkranen Radiator Gasleidinanet compleet Waterleidinanet compleet Buitenriolering PVC Binnenriolerina wonina PVC Calamiteiten / klachten Potgietersweg 4 Bloemendaal Hoevhd Ehd st St 1.00 Prijs/ehd * C 720. OC S c E C 202.1: e E ^ e c C C Totaal * 2.C 202.1: C 24.3E 8.6: 8.6: 8.6: 8.6: C 1. 8, : 8.6: 8.6: : , , ,

8 f:\appl\ibis\bgr\ref 39 1 potgietersweg Print-datum: Wbv. Brederode Overzicht Planmatig Onderhoud So= Kweekduin o Blad: 2 Print-tijd: 12:3:00 Begroting : K Potgietersweg 'Fondscode : So Omschrijving Hoevhd Ehd Prijs/ehd Totaal Totaal netto Bouwplaatskosten Alaemene kosten Winst en risico FIIR 6.00 % % S ; ,2; i ; e 310.3S 817.7: 49.0C 17.3^ ; Totale aannemingssom _ 13939, , ,1 : 827, Bedrag hooa BTW hooa % i 17.2C 17.2C 17.2C 17.2C S 17.2C 17.2C Totaal hoog F C 984,7 984, ,12 984, ,8 Totaal Bedraa Totaal BTW Totaal incl. BTW T ( 1 984,7 984,?' 984.Ï ^ 1. 02,1 i 984,7! 18764,8 Afkoop risico % Totaal incl. afkoop risico C imjj " ,8 Stelposten stelpost EUR Totaal EUR C ,

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam telefoon (0 JO) - 466 32 63 fax (OIO) - 265 0426 De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 3 december 2005.

Nieuwsbrief nr 3 december 2005. Inhoud: 1. Vacature in het bestuur van POPEL 2. Reinigen van de dakgoten 3. Service abonnement RRS-rioolreiniging 4. Servicekosten Sima Installatietechniek BV 5. Opstalverzekering en herbouwwaarde 6. Resultaten

Nadere informatie

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998 1 Reikwijdte en toepassing 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen om een lening te verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud Project Hoevenbuurt Uitvoeringbrochure groot onderhoud Bunnikhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Zeisthoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Lunterenhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Concept BELEIDSNOTITIE. Dorpshuizen En MFC s. Gemeente Ferwerderadiel

Concept BELEIDSNOTITIE. Dorpshuizen En MFC s. Gemeente Ferwerderadiel Concept BELEIDSNOTITIE Dorpshuizen En MFC s Gemeente Ferwerderadiel Juni 2011 Voorwoord Dit conceptbeleid is tot stand gekomen in samenspraak met de besturen van de dorpshuizen in Ferwerderadiel, Woningbouwstichting

Nadere informatie

www.mvmmakelaardij.nl

www.mvmmakelaardij.nl 875.000,- k.k. Bennebroekerlaan 19-2121 GP Bennebroek - telefoon 023-584 21 71 - info@mvmmakelaardij.nl Kantoor Al jaren een begrip in de regio: Michiel van Maanen Makelaardij in 2001 opgericht door Michiel

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009 Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12 1 2 Adres Postcode en Woonplaats Plaats, datum Betreft

Nadere informatie

Van Dijk Lease & Financiering

Van Dijk Lease & Financiering Let op! Geld lenen kost geld DIENSTENWIJZER Van Dijk Lease & Financiering Noorderstraat 24 1621 HV HOORN telefoon (0229) 24 88 97 fax (0229) 24 66 37 info@vandijk-financiering.nl www.vandijk-financiering.nl

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie