BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/ fax 050/ For 2.1 (5)

2 ALGEMENE BEPALINGEN Alle prijzen en budgetten in deze offerte zijn exclusief BTW Bij recuperatiematerialen is er geen garantie op de materialen. Definities In de loop van deze offerte kunt u volgende afkortingen terugvinden: HW: Handelswaarde Het bedrag dat u kunt besteden voor de aankoop van materialen (vb. vloeren, gevelsteen, ). De plaatsing van de voorziene hoeveelheid en het voorziene type is inbegrepen in de contractprijs. Het wijzigen van het type, de HW of de hoeveelheid kan aanleiding geven tot verrekening. GW: Geplaatste waarde Het bedrag dat u kunt besteden voor de aankoop en plaatsing van materialen (vb. parket, ). Budget: Het bedrag dat u kunt besteden voor de volledige aankoop, plaatsing en afwerking van een onderdeel (vb. open haard, trap, keuken, ). Opmerkingen betreffende de tekeningen Bij alle opgegeven afmetingen moeten de specifieke toleranties in acht genomen worden (gebruikte stenen, dakpannen, houtsecties, voegen, ). Afmetingen en hoogtematen kunnen licht variëren ten gevolge van modulaire maten van de gebruikte materialen. Bij een eventuele tegenstrijdigheid heeft deze beschrijving steeds voorrang op de plannen. De uitgevoerde werken hebben op hun beurt dan weer voorrang op de beschrijving. Afbeeldingen zijn louter ter illustratie en niet bindend. GESLOTEN RUWBOUW 1. ALGEMENE WERKEN 1.1 Algemeen Veiligheid De veiligheidscoördinator voor de uitvoering is voorzien. Deze coördinator heeft als taak om de gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of gelijktijdige uitvoering van werken door de aannemers op de werf te voorkomen en er op toe te zien dat de preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd. 2

3 In het kader van zijn opdracht zal de veiligheidscoördinator: - het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen volgens noodzaak tijdens de uitvoering der werken - het coördinatiedagboek veiligheid bijhouden en aanvullen - na de voorlopige oplevering het postinterventiedossier, overdragen aan de bouwheer Belim Bouwteam zal de risico-analyse van zijn werken, keuringsattesten van het gebruikte materieel, de administratieve gegevens van de onderneming, handleidingen, instructies voor onderhoud en de as-built plannen van zijn uitgevoerde werken aan de veiligheidscoördinator overhandigen. Belim Bouwteam zal ook alles in het werk stellen dat hij en zijn personeel de werken zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. De werf voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, zoals: - dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting - afsluiten van openingen - plaatsen van leuningen - gebruik van aangepaste ladders EPB-verslag De EPB-verslaggever uitvoering is voorzien. Opkuis Vóór de voorlopige oplevering wordt het terrein ontdaan van alle werfafval, die het gevolg zijn van de door Belim Bouwteam uitgevoerde werken en wordt het gebouw borstelschoon achtergelaten. 1.2 Inrichten van de bouwplaats Het te bebouwen gedeelte dient vrij en toegankelijk te zijn tot 4 m rond de woning. Voorbereidende werkzaamheden Het inrichten van de bouwplaats gebeurt vóór de aanvang der werken en omvat: het plaatsen van een werfkeet (voorzien tot het einde van de ruwbouwwerken) een bord met verboden toegang een voorlopige omheining het uitgraven van de koffer en plaatsen van een onderfundering voor de werfoprit, indien mogelijk op de plaats waar de definitieve oprit voorzien wordt. Inplanting Het uitzetten van het gebouw op het terrein gebeurt op aanwijzingen van de architect en na contactopname met de technische dienst van stad of gemeente. Vastleggen van de nulpas De nulpas wordt bepaald in samenspraak met de werfleider en de architect en/of bouwheer. Als nulpas wordt aangenomen: de pas van het afgewerkte vloerpeil van de inkom van het te bouwen gebouw. Aansluitingen Een voorlopige zekeringenkast voor de voorziening van elektriciteit gedurende de werkzaamheden is voorzien op kosten van de aannemer.. Vanaf de installatie van de definitieve kabel (bijvoorbeeld bij opstart van de verwarming) zal het verbruik ten laste zijn van de klant. Volgens de plaatselijke reglementering wordt de aansluitkabel geleverd en geplaatst door de elektriciteitsmaatschappij of de elektricien. Deze kabel is niet in onze offerte begrepen. 3

4 Indien het technisch mogelijk is, wordt de definitieve waterteller geplaatst, de aansluiting en verbruik zijn ten laste van de bouwheer. Indien een definitieve waterteller niet mogelijk is, wordt er water geleverd op de werf (standpijp, tankwagen, brandweer, buren,...) tegen verrekening. 1.3 Voorafgaande studies Grondsondering Een oriënterende grondsondering werd uitgevoerd in opdracht van Huyzentruyt Groep nv door de firma Lippens geotechniek (rapportnr dd 11/06/08). Belim bouwteam voorziet nog bijkomende sonderingen. Stabiliteitstudie Stabiliteitstudie: Deze opdracht werd toevertrouwd aan een extern ingenieur en omvat de studie van de funderingswerken en alle structurele elementen in beton, staal of andere materialen in zoverre zij bijdragen tot de algemene stabiliteit van het gebouw. Deze prestaties omvatten de stabiliteitsberekeningen en het opstellen van wapeningsplannen. 2. KELDER NIET VOORZIEN 3. FUNDERING 3.1 Graafwerken Afgraven teelaarde Over de te bebouwen oppervlakte wordt 20 cm teelaarde afgegraven. Deze wordt gescheiden geplaatst op de werf. De fundering zal uitgevoerd worden conform de aanbevelingen van het sonderingsverslag en de studie van de ingenieur, en volgens de noodwendigheden van het terrein. Mochten de funderingstechnieken wijzigen, kan dit een verrekening met zich meebrengen. ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT Graafwerken Na het wegnemen van de teelaarde worden de sleuven voor de funderingsbalken verder uitgegraven, deze zijn voorzien op 60 cm diep en 40 cm breed. De juiste dimensionering van de funderingsbalken wordt bepaald bij de stabiliteitsstudie. 3.2 Aanvullingen Aanvullingen onder de vloerplaat gebeuren met gestabiliseerd zand in lagen van 20 cm. 4

5 3.3 Funderingsbeton en gewelven Funderingsbalken In de sleuven stort men gewapend beton volgens sterkteklasse C25/30 (± 350 kg cement) omgevingsklasse EE2. Langs de buitenomtrek doet de funderingsbalk eveneens dienst als vorstrand. Voorziene wapening: 80 kg /m². Wapening wordt aangepast volgens stabiliteitsstudie. Werkvloer Onder de vloerplaat wordt een werkvloer voorzien in zuiveringbeton (min. 150 kg cement), dikte 5 cm. Vloerplaat De vloerplaat bestaat uit een dubbel gewapende betonplaat van 30 cm dikte, deze is voorzien van een wapeningsnet 150x150x8x8 als bovenwapening en 150x150x8x8 als onderwapening. Hiervoor gebruikt men beton volgens sterkteklasse C25/30 (± 350 kg cement) omgevingsklasse EE Bijhorigheden fundering Op de bodem van de funderingsbalken (buitenomtrek woning) wordt een aardingselectrode met diameter 35 mm² geplaatst. Onder de vloerplaat plaatst men een visqueenfolie. 4. RIOLERING 4.1 Nutsleidingen Wachtbuizen voor de aansluiting van nutsvoorzieningen worden geplaatst. Deze wachtbuizen worden door middel van een aansluitbocht (volgens de voorschriften van Electrabel) in de woning binnengebracht. Deze aansluitbocht uit PVC bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten waarop de wachtbuizen voor de aanvoerleidingen van elektriciteit, water, kabel TV, telefoon en gas worden aangesloten. 4.2 Rioleringsleidingen Het volledig rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in onvervormbare Benor gekeurde PVC buizen (minimum 3,2 mm) tot aan de rooilijn. 4.3 Putten en deksels Volgende putten zijn in deze offerte inbegrepen: - de nodige toezichtputjes met betondeksel (er is 1 stuk voorzien). - regenwaterput uit gewapend beton (inhoud L) met opgemetseld mangat + betondeksel, filterput en socarexdarm tot in de woning. - verzamelput met reukafsnijder + betondeksel tussen de woning en het openbare net. Alle mangaten wordt steeds bepleisterd met cementmortel. De levering en de plaatsing (op niveau brengen) van de definitieve putdeksels (aluminium, staal, klinkerdeksel, ) is niet in deze offerte voorzien. Dit dient uitgevoerd te worden bij de buitenaanleg. 4.4 Extra rioleringswerken Aansluitingen De aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel is voorzien. Reiniging Bij het beëindigen van de werken zullen de putten (regenwaterput, septische put) geledigd en 5

6 gereinigd worden. 5. RUWBOUW 5.1 Opgaand metselwerk Opgaand metselwerk Het metselwerk wordt uitgevoerd in geperforeerde groot formaat bakstenen (isolerende snelbouw). De muurdikte bedraagt 9, 14 of 19 cm zoals aangegeven op het plan. De mortelsamenstelling is: 1 deel cement (8 N/mm² druksterkte) op 4 delen zand + toeslagstoffen. De eerste laag metselwerk op het gelijkvloers wordt uitgevoerd in cellenbeton om koudebruggen te vermijden. Voor de binnendeuren is de hoogte van de deuropening voorzien op 217 cm. In de garage blijft het metselwerk zichtbaar. Dit metselwerk wordt meegaand gevoegd. Scheidingsmuren tussen woningen De scheidingsmuur bestaat uit een ontdubbelde wand, opgetrokken in 2 maal 14 cm isolerende snelbouw met tussenin een spouw van 4 cm die gevuld wordt met 3 cm halfzachte isolatie. Gevelsteen Voor het parement voorzien we een bezande schildersteen (moduul 50) De schouwen worden daar en tegen niet geschilderd en daarom gemetst in een nieuwe recuperatiesteen. Dit omwille van later onderhoud. Gevelmetselwerk De gevelstenen worden gemetseld met een open voegdiepte van ± 15 mm, uitgevoerd in halfsteensverband Het parement is aan het binnenspouwblad verbonden met gegalvaniseerde spouwhaken. De eventuele strek-, sier- of rollagen worden gemetst zoals op de gevelaanzichten van de plannen. Tuinmuren grenzend aan de woning zijn voorzien volgens plan. 6

7 5.2 Aanvullende voorzieningen metselwerk Vochtkeringen Om indringend vocht langs de vloerplaat te vermijden, wordt de spouwmuur geïsoleerd met een laag roofing welke gebrand wordt van op het ondergronds metselwerk (± aanzet vloerplaat) over het binnenspouwblad tot achter de plint. Vochtkeringen zijn voorzien in zwarte, versterkte Polyethyleenfolie en worden o.a. geplaatst: - onderaan in de spouwmuur - onderaan de binnenmuren (boven de vloerpas, achter de plint) - boven elke gevelopening (buitenschrijnwerk, ) De buitenaanleg (zowel aanaarding, latere terrassen en/of opritten) moeten minstens één centimeter lager zijn dan de laagst geplaatste horizontale folie en moet een helling hebben van minimum 2 cm per meter van de folie weg en neerwaarts. Indien later blijkt dat deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen in verband met mogelijke vochtschade. Lintelen Voor alle ramen waar een linteel uit baksteen is voorzien zullen regelbare metselwerkconsoles (onzichtbaar) gebruikt worden ter ondersteuning van het linteel. Op deze wijze blijft een doorlopende spouwisolatie mogelijk. Rookkanalen De schouw voor een haard is voorzien van vuurvaste potten in gebakken aarde. Verluchtingen Verluchtingsbuizen voor statische ventilatie worden ingemetst. De verluchtingsopeningen van de dampkap worden afgewerkt met een lamellenrooster in aluminium. Schouwafwerking Op de schouw is een afranding in beton voorzien. Deze betonnen rand kan wordt zichtbaar gelaten. Er is een onzichtbare ingebouwde watervang in inox voorzien. 5.3 Spouwisolatie In een spouw van 12 cm plaatst men 8 cm Mupan Façade tegen de binnenmuur. Hierdoor bekomt met een spouwmuurconstructie met U-waarde van 0.31 W/m²K. Mupan Façade is een harde isolatieplaat op basis van glaswol, afgewerkt met een geel en zwart glasvlies. 5.4 Voegwerken Tijdens het opmetsen wordt er meegaand gevoegd 5.5 Bouwstaal De nodige metalen liggers en profielen zullen voorzien worden volgens de ingenieursstudie, die de sectie bepaald. 7

8 5.6 Betonelementen Betongewelven Boven het gelijkvloers en 1e verdieping plaatst men groot formaat welfsels (predallen), met ruwe onderzijde. Deze worden volledig opgegoten en gewapend volgens voorschriften van de fabrikant. Men ondersteunt ze volgens de aanduidingen op het legplan. In de garage en de berging zijn de welfsels glad, omdat ze niet bepleisterd worden. De nuttige belasting bedraagt minimaal 350 kg/m². Gewapend beton De nodige lintelen en betonbalken zullen voorzien worden volgens de ingenieursstudie, die de afmetingen van de betonbalken bepaalt. 5.7 Natuursteen Dorpels Venster- en deurdorpels zijn in arduin (Blauwe Hardsteen categorie normaal gebouw ), dikte 5 cm. Afwerking bovenvlak: vlak geschuurd G80. Afwerking zichtbare zijkanten: vlak geschuurd G80. Bij de deurdorpel wordt aan de rugzijde een opstand gelijmd. Alle andere dorpels zijn vlak. De garagedorpel wordt geschuind. De dorpels worden langs beide zijden 5 cm ingemetseld in het parement en steken ± 5 cm uit het gevelvlak, waar ze onderaan voorzien zijn van een druiplijst. Gevelelementen Dekstenen zijn in arduin (Blauwe Hardsteen categorie normaal gebouw ), dikte 5 cm, breedte 40 cm. Afwerking bovenvlak: vlak geschuurd G80. Afwerking zichtbare zijkanten: vlak geschuurd G Bijhorigheden ruwbouw 5.9 Speciale constructies 5.10 Gevelbekledingen Buitenschilderwerken zijn voorzien. De gevels (exclusief schouwen) worden in het wit geschilderd met minerale verf.. Dit is een dampdoorlaatbare verf op basis van natuurlijke grondstoffen. De plint wordt in een zwarte minerale verf geschilderd (geen cementage). 6. TIMMERWERK 6.1 Daktimmer Kapconstructie De kapconstructie wordt uitgevoerd met plankenspanten in gedrenkt naaldhout. Deze behandeling is een beschermingslaag tegen verrotting, insecten en schimmelaantasting. De spantsecties zijn 3,5 cm/18 cm. Ze zijn om de 45 cm geplaatst op een muurplaat (7/15) welke verankerd is in een betonnen ringbalk. Dit verzekert een sterk en onvervormbaar dak. Dakkapellen worden uitgevoerd zoals op plan. Dakkapellen De voorkant van de dakkapellen bestaat uit een massief houten kader in meranti geschilderd in 8

9 hetzelfde kleur als de ramen. Houtbescherming Schilderwerk is voorzien exclusief de eindlaag. 7. DAKBEDEKKING EN REGENWATERAFVOER 7.1 Dakbedekking van hellende daken Onderdak Het onderdak bestaat uit asbestvrije menuiserite 3,2 mm waarop stoflatten (20 x 20 mm) en pannenlatten (26 x 32 mm) worden bevestigd. Dakbedekking De dakbedekking is voorzien met een Koramic-pan in gebakken aarde stormpan 44 kleur oud latem rood. Alle nodige hulpstukken zijn in hetzelfde materiaal voorzien. De topgevels worden afgewerkt met gevelpannen en de nok met geventileerde ondernok. De bedekking van de dakkapellen bestaat uit tegelpannen bij dakkapellen met puntdakje en met een stormpan bij dakkapellen met sleedakje. 9

10 7.2 Dakafdichting van platte daken Boven op de predallen wordt hellingsbeton gestort. De isolatie wordt gegarandeerd door 10 cm PU schuimplaten. De dakdichting bestaat uit: een laag warm gegoten bitumen 1 laag glasfyber 3 mm dik 1 laag warm gegoten bitumen 1 laag polyester gewapende roofing met beslag dikte 4 mm 7.3 Dakramen De dakvlakvensters Velux zijn van het type GGU 0059 (vast en wentelend kader in hout omhuld met polyurethaan met buitenbekleding in grijs aluminium) voorzien van super isolerende beglazing met geharde buitenruit (K-waarde 1,4). Afmetingen volgens plan De gootstukken geven een niet-verzonken plaatsing en zijn aangepast aan de dakbedekking. Decoratie, zonweringen en dergelijke zijn niet voorzien. 7.4 Goten Er zijn halfronde hanggoten voorzien in zink (0,8mm). Ze worden opgehangen in goothaken die om de 45 cm bevestigd worden aan de kapconstructie. 10

11 7.5 Afvoerbuizen De ronde afvoeren uit zink (0,8mm) worden met beugels aan de gevel bevestigd. De regenwaterafvoeren zijn voorzien van een gietijzeren onderstuk. Afmetingen volgens plan 7.6 Bijhorigheden dakwerken Alle nodige dichtingswerken (rond schouwen e.d.) worden uitgewerkt in bladlood. De zijwanden van de dakkapellen worden afgewerkt met natuurleien. De dakrand van de platte daken (enkel bij lot 2 t/m 8) en de bovenkant van de tuinmuren palend aan de woningen worden afgewerkt volgens detail met boomse tegels en vorstpan.. Er wordt een ventilatiedakdoorvoer aangesloten op het afvoer- of toevoerkanaal van buitenlucht voor de ventilatie-unit. (levering materiaal door leverancier ventilatie, plaatsing door dakdekker) 8. BUITENSCHRIJNWERK 11

12 8.1 Ramen en deuren Houten ramen en deuren met retroprofilering (standaard profiel met dorpelneus, vleugelneus, deklat op makelaar en geprofileerde tussenregel) bestaan uit sipo mahonie (duurzaamheidsklasse 2). Op deze ramen geeft de fabrikant een 10-jarige garantie behalve op het beslag van die ramen. Sommige opendraaiende ramen zijn van het draaikip systeem voorzien (zie plan). De schuiframen zijn van het type hef-schuivend. De kleinhouten in retroprofilering worden opgelijmd langs weerszijden van het glas met een verdeling zoals op de plannen. De voordeur wordt uitgerust met een hoogwaardige veiligheidscilinder met minstens 5 vergrendelingsstiften. Deze cilinder wordt geleverd met 3 sleutels en een sleutelcertificaat van een merkpatent dat het ongecontroleerd kopiëren onmogelijk maakt. Hij voldoet aan het keurmerk SKG** wat wil zeggen dat het een zwaar inbraakwerend product betreft. Voor de deurtrekker, bel en nummering is een handelswaarde voorzien van 125. De 2 grondlagen van het schilderwerk zijn voorzien. Alle ramen worden zwart geschilderd (RAL 9011). De afwerking gebeurt in acrylverf (monocolor), aangebracht in het atelier in 2 lagen, dikte circa 80 of 120 micron. Afwerkingslaag en retouches na plaatsing zijn niet voorzien. Het opstoppen van de nagelgaatjes en het bijverven van de glaslatten is altijd ten laste van de klant. Voor een optimale bescherming van uw ramen zijn er 3 afwerklagen vereist en dit best binnen de 6 maand na plaatsing. 12

13 8.2 Glaswerken Alle ramen zijn voorzien van een verbeterde isolerende beglazing; daar waar klassiek dubbel glas een K-waarde van 2,8 heeft, bekomt men met verbeterde isolerende beglazing een K-waarde van maximum 1,1. Er wordt veiligheidsglas voorzien waar nodig volgens de norm NBN S Dit komt neer op een gelaagde binnenruit (2 PVB-folies) bij ramen met een borstwering lager dan 90 cm. 8.3 Poorten Aparte garages Deze garages worden afgesloten met een naar buiten draaiende kantelpoort bestaande uit een metalen kader met een bekleding in een zwart geschilderde en vertikaal gegroefde WBP-plaat. Automatisatie van de poorten is niet voorzien voor de aparte garages. Garages in woning voor loten 2 t/m 8 Deze garages worden afgesloten met een sectionale poort bestaande uit een metalen, geïsoleerd kader met een bekleding in zwart geschilderde houten vertikale planchetten. Voor de woningen met aanpalende garage is de automatisaie wel voorzien (incl. 1 zender). 8.4 Voegafwerking De voeg tussen het metselwerk en het buitenschrijnwerk wordt opgespoten met waterdichte siliconen in standaardkleur. 8.5 Luiken, muggenramen en zonneweringen NIET VOORZIEN TECHNIEKEN 9. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 9.1 Algemeen De elektrische installatie voldoet aan de laatste technische voorschriften. De aansluitkosten zijn ten laste van de bouwheer. De keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs. Aansluitkabels voor elektriciteit en distributie zijn niet inbegrepen. 9.2 Basisinstallatie Er wordt een volledige installatie geplaatst, inclusief tellerkast, met de volgende voorzieningen: 1. Zekeringenkast schakelkast met automatische zekeringen afzonderlijke zekering per badkamer een verliesstroomschakelaar voor de volledige installatie en één supplementaire per badkamer belinstallatie 13

14 2. Toestellen Er worden vaste leidingen voorzien met een afzonderlijke zekering voor de volgende toestellen: frigo 1 stuk oven 1 stuk kookplaat 1 stuk microgolfoven 1 stuk vaatwasmachine 1 stuk droogkast 1 stuk wasmachine 1 stuk verwarmingsinstallatie 1 stuk motor verluchting 1 stuk garagepoort (enkel voor lot 2 t/m 8) 1 stuk 3. Verlichting Er worden 30 lichtpunten en 25 schakelaars voorzien. Schakelaars zijn van het type Niko original wit; Verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien. Detailprijzen Min- of meerprijs per lichtpunt: Min- of meerprijs per schakelaar: Meerprijs voor lichtpunt op laagspanning met afzonderlijke transfo: Boorgat (tot max Ø90) in betonplaat voor inbouwspot: Boorgat (tot max Ø90) in gyplat voor inbouwspot: 13,60 34,00 59,84 27,20 10,88 4. Stopcontacten Er worden 32 stopcontacten voorzien. Ze zijn van het type Niko original wit. Min- of meerprijs per stopcontact: 36,72 Er is één aansluiting (2 boxen) voor een stereo-installatie voorzien. Min- of meerprijs per luidspreker: 39,44 5. Distributie en telefonie Er zijn 2 aansluitingen voor telefoon, 2 aansluitingen voor TV en 2 aansluitingen voor PC voorzien. Min- of meerprijs per aansluiting telefoon: 51,68 Min- of meerprijs per aansluiting TV of PC: 61,20 Een stijgleiding naar de later af te werken zolder is voorzien. 10. SANITAIRE INSTALLATIE 10.1 Sanitaire leidingen en afvoeren De leidingen in de vloer vanaf de collector tot de kraan of het toestel worden uitgevoerd in kunststofbuizen (Henco sandwichpipe of gelijkwaardig) zonder koppelingen in de vloeren. De aflopen boven de vloerplaat bestaan uit polyethyleenbuizen en zijn voorzien van een primaire ontluchting. Verbindingen worden uitgevoerd met spiegellas of elektrolas. Er wordt warm water voorzien in keuken, en badkamer. Koud water is voorzien in keuken, badkamer, garage, berging en toilet. 14

15 Een stijgleiding naar de later af te werken zolder is voorzien Sanitaire toestellen Er is een budget voorzien van voor de aankoop van de sanitaire toestellen. De plaatsing van de toestellen is inbegrepen in dit bedrag. Kranen zijn voorzien in opbouw. Meerprijs plaatsing inbouwkranen : 160,00 /stuk. De elastische voegen dienen onderhouden te worden. De sanitaire toestellen zijn afhankelijk van uw keuze die u bepaalt in een gespecialiseerde groothandel waarna we een prijsopgave ontvangen. Het bovenstaand budget is als volgt samengesteld: hangtoiletten handwasser + koudwaterkraan bad met mengkraan uitgietbak lavabo met mengkraan douchetub met thermostatische kraan en douchedeur 2 st: 1 st: 1 st: 1 st: 2 st: 600,00 150, ,00 300,00 500,00 1 st: 1650, Bijhorigheden sanitair 2 dubbele dienstkranen zijn voorzien aan de buitengevel. Voor de loten 2 t/m 8 geen dienstkraantje aan voorgevel maar in de garage. Een waterverzachter is niet voorzien. Aan- en afvoeren van de wasmachine en de vaatwas zijn voorzien. Voor de ventilatie-unit is een condensafvoer voorzien. Een muurdoorvoer voor de dampkap is voorzien in ralkleur idem gevel. Een muurdoorvoer voor de droogkast is niet voorzien. De droogkast dient van het type condens te zijn. Regenwater Er wordt een pomp met drukvat voorzien voor het bedienen van gevelkranen en 1 toilet. Een extra kraantje zorgt voor het bijvullen van de regenput met leidingwater indien die leeg moest komen te staan. 15

16 11. VERWARMINGSINSTALLATIE 11.1 Algemeen Bij de installatie van de verwarming zorgt men ervoor dat er overal gewaarborgde temperaturen worden verkregen volgens de Belgische normen Centrale verwarming op gas. Er is een hoge rendements condensatieketel voorzien: dit is een inox ketel met warmtewisselaar. Het sanitair warm water wordt opgeslaan in een staande glas boiler (120L). De rookgassen worden afgevoerd door een flexibele inox buis. Voor de loten 2 t/m 8 staat de CV-installatie in de garage Voor de loten 9 t/m 32 en 34 t/m 41 staat de ketel in de gelijkvloerse berging. De circulatoren zijn van het merk GRUNDFOSS of gelijkwaardig. De warmteafgifte gebeurt door voorgelakte radiatoren in plaatstaal van het merk HENRAD of gelijkwaardig (gebroken wit) voorzien van thermostatische kranen en sierlijst. Er zijn in alle ruimtes (excl. inkomhal, nachthal, zolder en garage) radiatoren voorzien volgens de berekening van de installateur. De verwarming van de radiatoren gebeurt met een tweepijpsysteem, die voor een gelijkmatige verwarming zorgt. De aansluiting van de radiatoren gebeurt vanuit de muur. De regeling gebeurt centraal door middel van een kamerthermostaat met dag/nacht regime en met weekprogramma. De verwarmingsbuizen worden uitgevoerd in kunststofbuizen (Henco - sandwichpipe) zonder koppelingen in de vloeren. Een stijgleiding naar de later af te werken zolder is voorzien Verluchting Een verluchtingssysteem D (ventilatie met warmterecuperatie) is voorzien volgens de EPBregelgeving. Er worden één of meerdere ventilatie-units geplaatst op zolder (afhankelijk van de berekeningen van de leverancier). Hiermee wordt een thermisch rendement van minstens 90% behaald. De ventilatoren zijn van het gelijkstroomtype. Er zijn 3 werkingstoestanden voorzien die met een externe stapschakelaar kunnen geselecteerd worden. De unit beschikt over een zomerbypass en een vorstbeveiliging. Er zijn uitwisselbare filters voorzien, men dient deze op regelmatige tijdstippen te reinigen of te vervangen. De ventilatiedak- of muurdoorvoeren zijn voorzien. Werking ventilatie-unit : de vervuilde lucht uit keuken, badkamer, wordt afgezogen en via de warmtewisselaar naar buiten gestuwd. Verse lucht wordt doorheen de warmtewisselaar naar lokalen zoals living, slaapkamers, gestuurd. Op het ogenblik dat de twee luchtstromen de warmtewisselaar passeren, warmt de afgevoerde lucht de verse buitenlucht op zonder vermenging van de 2 luchtstromen. 16

17 AFWERKING 12. PLEISTERWERKEN EN DAKISOLATIE 12.1 Isolatie hellende daken De dakisolatie boven de kamers bestaat uit glaswol, 18 cm dikke spijkerflensdekens met alukraft, Type Rollisol van Isover. Deze worden geplaatst volgens het gabarit van de verwarmde ruimten (incl. zolder). De isolatie wordt tussen de spanten geplaatst, de flenzen worden vastgeniet op de voorkant van de spanten en de naden worden afgekleefd, daarbij komt een afdichting tot stand tussen de te isoleren structuur en de glaswol Wandbepleistering Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd met (in de fabriek voorbereide) mortel op gipsbasis, machinaal of met de hand aangebracht. Geen pleisterwerk in garage en berging waar proper opgevoegd metselwerk wordt voorzien. Op alle hoeken worden gegalvaniseerde hoekijzers geplaatst. Naden tussen verschillende materialen worden vooraf afgedekt met glasvezelweefsel. De dagzijden van ramen en deuren worden opgevuld met isolatieplaten in polyurethaan en vervolgens uitgepleisterd. De douches worden uitgecementeerd Plafondbepleistering Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd zoals op de wanden. Enkel het plafond van de garage wordt niet bepleisterd (gladde welfsels). Er wordt een roostering voorzien afgewerkt met gyproc daar waar later een 2 de trap naar de zolder kan voozien worden Plafonneerwerken kamers onder dak Zijn niet voorzien. 13. VLOEREN EN FAIENCE 13.1 Vloerafwerking gelijkvloers: Vloerisolatie: 8 cm dik gespoten polyurethaan hardschuim op gelijkvloers, in de daarop komende chape of natte vloerbedding is een wapeningsnet voorzien. Het leveren en plaatsen (in recht verband) van volgende vloeren (formaat tussen 20/20 en 50/50) is in deze offerte inbegrepen: Keramische vloer met bijpassende plint in keuken, hall, wc,: HW vloer: 30,00 /m² HW plint: 8,00 /lm. 17

18 Er is een sneldrogende chape voorzien onder de parketvloer op het gelijkvloers. Volledig afgewerkte plankenvloer (onderparket + plankenvloer) met bijpassende plint in living: GW: 90,00 /m² GW plint: 14,00 /lm. De ideale relatieve luchtvochtigheid voor parket of laminaat bij ± 20 C is ± 55%. Wij raden aan een luchtvochtigheidsmeter te kopen zodat dit kan gecontroleerd worden. Indien nodig dient de luchtvochtigheid kunstmatig op peil gehouden te worden. Vetvrije vloer in garage en berging met bijpassende plint. HW vloer: 15,00 /m² HW plint: 5,00 /lm Vloerafwerking verdieping Keramische vloer in alle sanitaire ruimtes op de verdieping (formaat tussen 20/20 en 50/50 geplaatst in recht verband) : HW vloer: 30,00 /m² HW plint: 8,00 /lm. Chape 10 cm dik in niet-sanitaire ruimtes. Volledig afgewerkte laminaat met bijpassende plint in slaapkamers, dressing en overloop GW: 35,00 /m² GW plint: 6,00 /lm. De ideale relatieve luchtvochtigheid voor parket of laminaat bij ± 20 C is ± 55% Wandbekleding Wandbekleding in faiencetegels HW: 30,00 /m² (15,00 m² voor keuken en badkamer) Voor wandtegels kleiner dan het formaat 15/15 zal een toeslag worden verrekend Bijhorigheden vloeren Hoekafwerkingen in verstek zijn niet voorzien. Het ondermetsen van baden en douches is voorzien. Aan het bad wordt een (verdoken) toezichtluikje voorzien. Om de wanden van de douche waterdicht te maken, worden deze bekleed met waterdichtingsfolie (Kerdi-Mat of gelijkwaardig)op basis van zacht polyethyleen afgewerkt met vliesweefsel. Raamtabletten Raamtabletten worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, donker gezoet (categorie normaal gebouw ) recht afgewerkt (geen doublure), dikte 2 cm, max diepte 20 cm. In ongepleisterde ruimtes worden houten tabletten geplaatst in MDF. 18

19 14. BINNENSCHRIJNWERK 14.1 Binnendeuren Er worden vlakke volkern schilderdeuren geplaatst met kassement en gewone omlijsting in MDF. Aantal stuks volgens plan. Grondlaag is niet voorzien. Budget deur = 350,00 /st. Deurbeslag = HW 40,00./st. Hoogte deurblad = 211,5 cm. De vrije ruimte tussen de deurbladen en de vloer voldoet aan de ventilatieberekeningen en bedraagt 9mm Trappen en leuningen De trap en leuning van gelijkvloers naar 1ste verdieping wordt uitgevoerd in beuk. Budget: 5.000, Lichte constructies 14.4 Bijhorigheden binnenschrijnwerk Een geïsoleerd luik met uitschuifbare houten zoldertrap is voorzien. De zoldervloer wordt gedeeltelijk bedekt met OSB-platen daar waar een roostering voorzien werd voor een latere 2de trap naar de zolder. Rond ramen, poorten en deuren in ongepleisterde ruimten wordt een MDF houten kassement voorzien. 15. INTERIEUR INRICHTING 15.1 Vast meubilair Budget voor keukeninrichting (kasten en toestellen): Een budget voor het uitvoeren van een open haard is niet voorzien Schilderwerken interieur NIET VOORZIEN 19

20 BUITENAANLEG 16. OMGEVINGSWERKEN PER WONING Omheining van het perceel is voorzien met zwarte Bekaertdraad (H. 1.80m) en met toegangspoortje naar tuin tussen de Bekaertafsluiting. Voor loten 2 t/m 7 is geen poortje voorzien. Voor de loten 20 t/m 25 + loten 27 t/m 29 + loten 31 en 32 gebeurt de toegang tot de tuin via een deur in de garage. Terrassen zijn niet voorzien. De opritten van de loten 2 t/m 8 zijn niet voorzien Onderaan de spouwmuur bevinden zich vochtfolies. De buitenaanleg (zowel aanaarding, latere terrassen en/of opritten) moeten minstens één centimeter lager zijn dan de laagst geplaatste folie en moet een helling hebben van minimum 2 cm per meter van de folie weg en neerwaarts. Indien later blijkt dat deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen in verband met mogelijke vochtschade. 17. OMGEVINGSWERKEN WOONERF 17.1 gemeenschappelijke geautomatiseerde toegangspoorten tot garages zijn voorzien (3 stuks) Iedere eigenaar van een garage krijgt 1 zender ter beschikking voor het bedienen van de poort tuinpoortjes voor de loten 9 t/m 15 (2 stuks) 17.3 Het volledige woonerf is voorzien van de nodige infrastructuur : Rijweg in kasseibestrating opritten tot aan rooilijn en voetpaden in kasseiplatines private garagetoegangen in kunstofgraatplaten opgevuld met schelpenzand parkeerzones in kunststofgrasplaten afgeboord met kasseibestrating aanplanting met mooie straatbomen en haagbeplanting waterbuffers voor- en achteraan woonerf groenzones ter hoogte van waterbuffers achter het woonerf bevindt zich nog bosgebied verlichtingspalen Volgende onderdelen of toebehoren zijn niet in deze offerte voorzien: zaken/posten die niet in deze offerte worden vermeld. schilderwerken interieur aansluitingskosten BTW 20

BESCHRIJVING DER WERKEN HEIRHOF 39 gevarieerde gezinswoningen

BESCHRIJVING DER WERKEN HEIRHOF 39 gevarieerde gezinswoningen BESCHRIJVING DER WERKEN HEIRHOF 39 gevarieerde gezinswoningen LIGGING: Gontrode Heirweg 130 9820 Merelbeke ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST Tel. 050/620.300

Nadere informatie

IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN. Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist

IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN. Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist Bouwheer: G-label Project Algemene aannemer: Nv Deblaere Architect: Xavier Donck Verkoop: Agence Pallen Alle prijzen

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Grimbergen 4 hedendaagse koppelwoningen

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Grimbergen 4 hedendaagse koppelwoningen BESCHRIJVING DER WERKEN Project Grimbergen 4 hedendaagse koppelwoningen LIGGING: Adriaan Walraevensstraat 1850 Grimbergen ALGEMENE AANNEMER: nv BIK Woningen ARCHITECT: Bru-Arch sprl Koning Albertlaan 187

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project LEDE, lot 1-5 Vijverstraat

BESCHRIJVING DER WERKEN Project LEDE, lot 1-5 Vijverstraat BESCHRIJVING DER WERKEN Project LEDE, lot 1-5 Vijverstraat LIGGING: Vijverstraat 9340 Lede ALGEMENE AANNEMER: NV BIK Woningen Bergensesteenweg 704 A 1600 Sint-Pietes-Leeuw 02/334.05.33 ARCHITECT: Architekt

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Hamme - Theet 14 Koppelwoningen in Moderne Stijl

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Hamme - Theet 14 Koppelwoningen in Moderne Stijl BESCHRIJVING DER WERKEN 14 Koppelwoningen in Moderne Stijl LIGGING: Dendermondsesteenweg 9220 Hamme (Theet) ALGEMENE AANNEMER: Bik Woningen ARCHITECT: Ir. Arch. Jan De graeve Nijverheidsstraat 60a 8310

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Mariekerke (Bornem) 4 Eigentijdse woningen

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Mariekerke (Bornem) 4 Eigentijdse woningen BESCHRIJVING DER WERKEN Project Mariekerke (Bornem) 4 Eigentijdse woningen LIGGING: Omgangstraat 73-85 2880 Bornem ALGEMENE AANNEMER: Bik Woningen NV ARCHITECT: B5 Architecten TV Beukenlaan 22 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Beschrijvend Lastenboek

Beschrijvend Lastenboek Beschrijvend Lastenboek (Zingem hoek Kwaadstraat/Alfred Amelotstraat) 1 Korte uitleg In deze beschrijving der werken kan u volgende afkortingen terugvinden: HW : Handelswaarde De Handelswaarde is het bedrag

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan 13/08/2014 YDEPREOB03

Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan 13/08/2014 YDEPREOB03 KEUZELIJST BOUWHEER : Dhr. De Preter WERFADRES : VERKOPER : CALCULATOR : DATUM PLAN : Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan Peter Schaltin WH /08/04 YDEPREOB0 RUWBOUW WERFINRICHTING Bodemonderzoek Bodemonderzoek

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT 1 I VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN RUWBOUW Voorafgaande werken Het uitzetten van de woning gebeurt overeenkomstig de gegevens van de uitvoeringsplannen

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa.

Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa. Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa. Op het einde van deze doodlopende straat ontmoet u deze perfect instapklare woning. De drie slaapkamers zijn reeds volledig afgewerkt en

Nadere informatie

LIGGING ALGEMENE AANNEMER PROMOTIE

LIGGING ALGEMENE AANNEMER PROMOTIE B E S C H R I J V I N G D E R LIGGING ALGEMENE AANNEMER W E R K E N PROMOTIE KOPERS ALGEMENE AANNEMER AKTE VAN MEDE-EIGENDOM & JURIDISCH STATUUT 2 INHOUDSTAFEL I. ALGEMENE BEPALINGEN DEFINITIES GESLOTEN

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE LASTENBOEK APPARTEMENTEN Dit omvat: _ Opmeting van het perceel door landmeetkundige _ Grondsondering _ Stabiliteitsstudie _ Staat van bevinding aanpalende gebouwen. _ ABR-polis door

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding VERKOOPLASTENBOEK appartementen Algemene inleiding Voor het ontwerp van het Schoolhof werd een samenwerkingsverband aangegaan tussen verschillende architecten, een bureau voor landschapsarchitectuur en

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 PROJECT : Poperinge Wielewaalstraat 58 Bruggestraat 107/109 8902 Hollebeke Poperinge BE 0435.448.440 BE 0833 377 478 BE 0825 716 656 verkoop : appartement nr. 5 FUNDERINGEN

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 60 350 100 100 350 60 20 LEEFRUIMTE CV CV vent. gasketel uitlaat volgens voorschriften fabrikant WM DK DK KEUKEN 20 368 10 368 416 316 17 17 316 416 WM TERRS 300 300 TERRS RW RW 12,4m² KEUKEN 12,4m² LEEFRUIMTE

Nadere informatie

Algemene en Technische Beschrijving

Algemene en Technische Beschrijving Woonerf Bloemendale Disgracht 8501 Kortrijk-Heule Bouwheer: Promotion Building Company NV Albert I laan 98 8620 Nieuwpoort Verkoopkantoor: ERA Becue Zwevegem, Otegemstraat 45 Kortrijk, Overleiestraat 79

Nadere informatie

Project Wolvenstraat - Ename

Project Wolvenstraat - Ename Project Wolvenstraat - Ename 4 halfopen cottage woningen met mooie zuidgerichte tuin en zicht op bos t Ename, te Oudenaarde ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BOUWWERKEN WONING 4 PROJECTONTWIKKELAAR : NV Project+

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120 LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT Mantawijk LOT LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 8 LOT 9 LOT. Paramentsteen: licht buin-rood 2. Crepi: wit 3. Paramentsteen: lichtgrijs 4. Paramentsteen: donkergrijs 5: Paramentsteen:

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

Project Poletsestraat - Kluisbergen

Project Poletsestraat - Kluisbergen Project Poletsestraat - Kluisbergen 8 halfopen hedendaagse woningen met mooie tuin en op wandelafstand van dorpskern en Kluisbos ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BOUWWERKEN WONING 3 PROJECTONTWIKKELAAR : NV

Nadere informatie