BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/ fax 050/ For 2.1 (5)

2 ALGEMENE BEPALINGEN Alle prijzen en budgetten in deze offerte zijn exclusief BTW Bij recuperatiematerialen is er geen garantie op de materialen. Definities In de loop van deze offerte kunt u volgende afkortingen terugvinden: HW: Handelswaarde Het bedrag dat u kunt besteden voor de aankoop van materialen (vb. vloeren, gevelsteen, ). De plaatsing van de voorziene hoeveelheid en het voorziene type is inbegrepen in de contractprijs. Het wijzigen van het type, de HW of de hoeveelheid kan aanleiding geven tot verrekening. GW: Geplaatste waarde Het bedrag dat u kunt besteden voor de aankoop en plaatsing van materialen (vb. parket, ). Budget: Het bedrag dat u kunt besteden voor de volledige aankoop, plaatsing en afwerking van een onderdeel (vb. open haard, trap, keuken, ). Opmerkingen betreffende de tekeningen Bij alle opgegeven afmetingen moeten de specifieke toleranties in acht genomen worden (gebruikte stenen, dakpannen, houtsecties, voegen, ). Afmetingen en hoogtematen kunnen licht variëren ten gevolge van modulaire maten van de gebruikte materialen. Bij een eventuele tegenstrijdigheid heeft deze beschrijving steeds voorrang op de plannen. De uitgevoerde werken hebben op hun beurt dan weer voorrang op de beschrijving. Afbeeldingen zijn louter ter illustratie en niet bindend. GESLOTEN RUWBOUW 1. ALGEMENE WERKEN 1.1 Algemeen Veiligheid De veiligheidscoördinator voor de uitvoering is voorzien. Deze coördinator heeft als taak om de gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of gelijktijdige uitvoering van werken door de aannemers op de werf te voorkomen en er op toe te zien dat de preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd. 2

3 In het kader van zijn opdracht zal de veiligheidscoördinator: - het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen volgens noodzaak tijdens de uitvoering der werken - het coördinatiedagboek veiligheid bijhouden en aanvullen - na de voorlopige oplevering het postinterventiedossier, overdragen aan de bouwheer Belim Bouwteam zal de risico-analyse van zijn werken, keuringsattesten van het gebruikte materieel, de administratieve gegevens van de onderneming, handleidingen, instructies voor onderhoud en de as-built plannen van zijn uitgevoerde werken aan de veiligheidscoördinator overhandigen. Belim Bouwteam zal ook alles in het werk stellen dat hij en zijn personeel de werken zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. De werf voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, zoals: - dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting - afsluiten van openingen - plaatsen van leuningen - gebruik van aangepaste ladders EPB-verslag De EPB-verslaggever uitvoering is voorzien. Opkuis Vóór de voorlopige oplevering wordt het terrein ontdaan van alle werfafval, die het gevolg zijn van de door Belim Bouwteam uitgevoerde werken en wordt het gebouw borstelschoon achtergelaten. 1.2 Inrichten van de bouwplaats Het te bebouwen gedeelte dient vrij en toegankelijk te zijn tot 4 m rond de woning. Voorbereidende werkzaamheden Het inrichten van de bouwplaats gebeurt vóór de aanvang der werken en omvat: het plaatsen van een werfkeet (voorzien tot het einde van de ruwbouwwerken) een bord met verboden toegang een voorlopige omheining het uitgraven van de koffer en plaatsen van een onderfundering voor de werfoprit, indien mogelijk op de plaats waar de definitieve oprit voorzien wordt. Inplanting Het uitzetten van het gebouw op het terrein gebeurt op aanwijzingen van de architect en na contactopname met de technische dienst van stad of gemeente. Vastleggen van de nulpas De nulpas wordt bepaald in samenspraak met de werfleider en de architect en/of bouwheer. Als nulpas wordt aangenomen: de pas van het afgewerkte vloerpeil van de inkom van het te bouwen gebouw. Aansluitingen Een voorlopige zekeringenkast voor de voorziening van elektriciteit gedurende de werkzaamheden is voorzien op kosten van de aannemer.. Vanaf de installatie van de definitieve kabel (bijvoorbeeld bij opstart van de verwarming) zal het verbruik ten laste zijn van de klant. Volgens de plaatselijke reglementering wordt de aansluitkabel geleverd en geplaatst door de elektriciteitsmaatschappij of de elektricien. Deze kabel is niet in onze offerte begrepen. 3

4 Indien het technisch mogelijk is, wordt de definitieve waterteller geplaatst, de aansluiting en verbruik zijn ten laste van de bouwheer. Indien een definitieve waterteller niet mogelijk is, wordt er water geleverd op de werf (standpijp, tankwagen, brandweer, buren,...) tegen verrekening. 1.3 Voorafgaande studies Grondsondering Een oriënterende grondsondering werd uitgevoerd in opdracht van Huyzentruyt Groep nv door de firma Lippens geotechniek (rapportnr dd 11/06/08). Belim bouwteam voorziet nog bijkomende sonderingen. Stabiliteitstudie Stabiliteitstudie: Deze opdracht werd toevertrouwd aan een extern ingenieur en omvat de studie van de funderingswerken en alle structurele elementen in beton, staal of andere materialen in zoverre zij bijdragen tot de algemene stabiliteit van het gebouw. Deze prestaties omvatten de stabiliteitsberekeningen en het opstellen van wapeningsplannen. 2. KELDER NIET VOORZIEN 3. FUNDERING 3.1 Graafwerken Afgraven teelaarde Over de te bebouwen oppervlakte wordt 20 cm teelaarde afgegraven. Deze wordt gescheiden geplaatst op de werf. De fundering zal uitgevoerd worden conform de aanbevelingen van het sonderingsverslag en de studie van de ingenieur, en volgens de noodwendigheden van het terrein. Mochten de funderingstechnieken wijzigen, kan dit een verrekening met zich meebrengen. ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT Graafwerken Na het wegnemen van de teelaarde worden de sleuven voor de funderingsbalken verder uitgegraven, deze zijn voorzien op 60 cm diep en 40 cm breed. De juiste dimensionering van de funderingsbalken wordt bepaald bij de stabiliteitsstudie. 3.2 Aanvullingen Aanvullingen onder de vloerplaat gebeuren met gestabiliseerd zand in lagen van 20 cm. 4

5 3.3 Funderingsbeton en gewelven Funderingsbalken In de sleuven stort men gewapend beton volgens sterkteklasse C25/30 (± 350 kg cement) omgevingsklasse EE2. Langs de buitenomtrek doet de funderingsbalk eveneens dienst als vorstrand. Voorziene wapening: 80 kg /m². Wapening wordt aangepast volgens stabiliteitsstudie. Werkvloer Onder de vloerplaat wordt een werkvloer voorzien in zuiveringbeton (min. 150 kg cement), dikte 5 cm. Vloerplaat De vloerplaat bestaat uit een dubbel gewapende betonplaat van 30 cm dikte, deze is voorzien van een wapeningsnet 150x150x8x8 als bovenwapening en 150x150x8x8 als onderwapening. Hiervoor gebruikt men beton volgens sterkteklasse C25/30 (± 350 kg cement) omgevingsklasse EE Bijhorigheden fundering Op de bodem van de funderingsbalken (buitenomtrek woning) wordt een aardingselectrode met diameter 35 mm² geplaatst. Onder de vloerplaat plaatst men een visqueenfolie. 4. RIOLERING 4.1 Nutsleidingen Wachtbuizen voor de aansluiting van nutsvoorzieningen worden geplaatst. Deze wachtbuizen worden door middel van een aansluitbocht (volgens de voorschriften van Electrabel) in de woning binnengebracht. Deze aansluitbocht uit PVC bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten waarop de wachtbuizen voor de aanvoerleidingen van elektriciteit, water, kabel TV, telefoon en gas worden aangesloten. 4.2 Rioleringsleidingen Het volledig rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in onvervormbare Benor gekeurde PVC buizen (minimum 3,2 mm) tot aan de rooilijn. 4.3 Putten en deksels Volgende putten zijn in deze offerte inbegrepen: - de nodige toezichtputjes met betondeksel (er is 1 stuk voorzien). - regenwaterput uit gewapend beton (inhoud L) met opgemetseld mangat + betondeksel, filterput en socarexdarm tot in de woning. - verzamelput met reukafsnijder + betondeksel tussen de woning en het openbare net. Alle mangaten wordt steeds bepleisterd met cementmortel. De levering en de plaatsing (op niveau brengen) van de definitieve putdeksels (aluminium, staal, klinkerdeksel, ) is niet in deze offerte voorzien. Dit dient uitgevoerd te worden bij de buitenaanleg. 4.4 Extra rioleringswerken Aansluitingen De aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel is voorzien. Reiniging Bij het beëindigen van de werken zullen de putten (regenwaterput, septische put) geledigd en 5

6 gereinigd worden. 5. RUWBOUW 5.1 Opgaand metselwerk Opgaand metselwerk Het metselwerk wordt uitgevoerd in geperforeerde groot formaat bakstenen (isolerende snelbouw). De muurdikte bedraagt 9, 14 of 19 cm zoals aangegeven op het plan. De mortelsamenstelling is: 1 deel cement (8 N/mm² druksterkte) op 4 delen zand + toeslagstoffen. De eerste laag metselwerk op het gelijkvloers wordt uitgevoerd in cellenbeton om koudebruggen te vermijden. Voor de binnendeuren is de hoogte van de deuropening voorzien op 217 cm. In de garage blijft het metselwerk zichtbaar. Dit metselwerk wordt meegaand gevoegd. Scheidingsmuren tussen woningen De scheidingsmuur bestaat uit een ontdubbelde wand, opgetrokken in 2 maal 14 cm isolerende snelbouw met tussenin een spouw van 4 cm die gevuld wordt met 3 cm halfzachte isolatie. Gevelsteen Voor het parement voorzien we een bezande schildersteen (moduul 50) De schouwen worden daar en tegen niet geschilderd en daarom gemetst in een nieuwe recuperatiesteen. Dit omwille van later onderhoud. Gevelmetselwerk De gevelstenen worden gemetseld met een open voegdiepte van ± 15 mm, uitgevoerd in halfsteensverband Het parement is aan het binnenspouwblad verbonden met gegalvaniseerde spouwhaken. De eventuele strek-, sier- of rollagen worden gemetst zoals op de gevelaanzichten van de plannen. Tuinmuren grenzend aan de woning zijn voorzien volgens plan. 6

7 5.2 Aanvullende voorzieningen metselwerk Vochtkeringen Om indringend vocht langs de vloerplaat te vermijden, wordt de spouwmuur geïsoleerd met een laag roofing welke gebrand wordt van op het ondergronds metselwerk (± aanzet vloerplaat) over het binnenspouwblad tot achter de plint. Vochtkeringen zijn voorzien in zwarte, versterkte Polyethyleenfolie en worden o.a. geplaatst: - onderaan in de spouwmuur - onderaan de binnenmuren (boven de vloerpas, achter de plint) - boven elke gevelopening (buitenschrijnwerk, ) De buitenaanleg (zowel aanaarding, latere terrassen en/of opritten) moeten minstens één centimeter lager zijn dan de laagst geplaatste horizontale folie en moet een helling hebben van minimum 2 cm per meter van de folie weg en neerwaarts. Indien later blijkt dat deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen in verband met mogelijke vochtschade. Lintelen Voor alle ramen waar een linteel uit baksteen is voorzien zullen regelbare metselwerkconsoles (onzichtbaar) gebruikt worden ter ondersteuning van het linteel. Op deze wijze blijft een doorlopende spouwisolatie mogelijk. Rookkanalen De schouw voor een haard is voorzien van vuurvaste potten in gebakken aarde. Verluchtingen Verluchtingsbuizen voor statische ventilatie worden ingemetst. De verluchtingsopeningen van de dampkap worden afgewerkt met een lamellenrooster in aluminium. Schouwafwerking Op de schouw is een afranding in beton voorzien. Deze betonnen rand kan wordt zichtbaar gelaten. Er is een onzichtbare ingebouwde watervang in inox voorzien. 5.3 Spouwisolatie In een spouw van 12 cm plaatst men 8 cm Mupan Façade tegen de binnenmuur. Hierdoor bekomt met een spouwmuurconstructie met U-waarde van 0.31 W/m²K. Mupan Façade is een harde isolatieplaat op basis van glaswol, afgewerkt met een geel en zwart glasvlies. 5.4 Voegwerken Tijdens het opmetsen wordt er meegaand gevoegd 5.5 Bouwstaal De nodige metalen liggers en profielen zullen voorzien worden volgens de ingenieursstudie, die de sectie bepaald. 7

8 5.6 Betonelementen Betongewelven Boven het gelijkvloers en 1e verdieping plaatst men groot formaat welfsels (predallen), met ruwe onderzijde. Deze worden volledig opgegoten en gewapend volgens voorschriften van de fabrikant. Men ondersteunt ze volgens de aanduidingen op het legplan. In de garage en de berging zijn de welfsels glad, omdat ze niet bepleisterd worden. De nuttige belasting bedraagt minimaal 350 kg/m². Gewapend beton De nodige lintelen en betonbalken zullen voorzien worden volgens de ingenieursstudie, die de afmetingen van de betonbalken bepaalt. 5.7 Natuursteen Dorpels Venster- en deurdorpels zijn in arduin (Blauwe Hardsteen categorie normaal gebouw ), dikte 5 cm. Afwerking bovenvlak: vlak geschuurd G80. Afwerking zichtbare zijkanten: vlak geschuurd G80. Bij de deurdorpel wordt aan de rugzijde een opstand gelijmd. Alle andere dorpels zijn vlak. De garagedorpel wordt geschuind. De dorpels worden langs beide zijden 5 cm ingemetseld in het parement en steken ± 5 cm uit het gevelvlak, waar ze onderaan voorzien zijn van een druiplijst. Gevelelementen Dekstenen zijn in arduin (Blauwe Hardsteen categorie normaal gebouw ), dikte 5 cm, breedte 40 cm. Afwerking bovenvlak: vlak geschuurd G80. Afwerking zichtbare zijkanten: vlak geschuurd G Bijhorigheden ruwbouw 5.9 Speciale constructies 5.10 Gevelbekledingen Buitenschilderwerken zijn voorzien. De gevels (exclusief schouwen) worden in het wit geschilderd met minerale verf.. Dit is een dampdoorlaatbare verf op basis van natuurlijke grondstoffen. De plint wordt in een zwarte minerale verf geschilderd (geen cementage). 6. TIMMERWERK 6.1 Daktimmer Kapconstructie De kapconstructie wordt uitgevoerd met plankenspanten in gedrenkt naaldhout. Deze behandeling is een beschermingslaag tegen verrotting, insecten en schimmelaantasting. De spantsecties zijn 3,5 cm/18 cm. Ze zijn om de 45 cm geplaatst op een muurplaat (7/15) welke verankerd is in een betonnen ringbalk. Dit verzekert een sterk en onvervormbaar dak. Dakkapellen worden uitgevoerd zoals op plan. Dakkapellen De voorkant van de dakkapellen bestaat uit een massief houten kader in meranti geschilderd in 8

9 hetzelfde kleur als de ramen. Houtbescherming Schilderwerk is voorzien exclusief de eindlaag. 7. DAKBEDEKKING EN REGENWATERAFVOER 7.1 Dakbedekking van hellende daken Onderdak Het onderdak bestaat uit asbestvrije menuiserite 3,2 mm waarop stoflatten (20 x 20 mm) en pannenlatten (26 x 32 mm) worden bevestigd. Dakbedekking De dakbedekking is voorzien met een Koramic-pan in gebakken aarde stormpan 44 kleur oud latem rood. Alle nodige hulpstukken zijn in hetzelfde materiaal voorzien. De topgevels worden afgewerkt met gevelpannen en de nok met geventileerde ondernok. De bedekking van de dakkapellen bestaat uit tegelpannen bij dakkapellen met puntdakje en met een stormpan bij dakkapellen met sleedakje. 9

10 7.2 Dakafdichting van platte daken Boven op de predallen wordt hellingsbeton gestort. De isolatie wordt gegarandeerd door 10 cm PU schuimplaten. De dakdichting bestaat uit: een laag warm gegoten bitumen 1 laag glasfyber 3 mm dik 1 laag warm gegoten bitumen 1 laag polyester gewapende roofing met beslag dikte 4 mm 7.3 Dakramen De dakvlakvensters Velux zijn van het type GGU 0059 (vast en wentelend kader in hout omhuld met polyurethaan met buitenbekleding in grijs aluminium) voorzien van super isolerende beglazing met geharde buitenruit (K-waarde 1,4). Afmetingen volgens plan De gootstukken geven een niet-verzonken plaatsing en zijn aangepast aan de dakbedekking. Decoratie, zonweringen en dergelijke zijn niet voorzien. 7.4 Goten Er zijn halfronde hanggoten voorzien in zink (0,8mm). Ze worden opgehangen in goothaken die om de 45 cm bevestigd worden aan de kapconstructie. 10

11 7.5 Afvoerbuizen De ronde afvoeren uit zink (0,8mm) worden met beugels aan de gevel bevestigd. De regenwaterafvoeren zijn voorzien van een gietijzeren onderstuk. Afmetingen volgens plan 7.6 Bijhorigheden dakwerken Alle nodige dichtingswerken (rond schouwen e.d.) worden uitgewerkt in bladlood. De zijwanden van de dakkapellen worden afgewerkt met natuurleien. De dakrand van de platte daken (enkel bij lot 2 t/m 8) en de bovenkant van de tuinmuren palend aan de woningen worden afgewerkt volgens detail met boomse tegels en vorstpan.. Er wordt een ventilatiedakdoorvoer aangesloten op het afvoer- of toevoerkanaal van buitenlucht voor de ventilatie-unit. (levering materiaal door leverancier ventilatie, plaatsing door dakdekker) 8. BUITENSCHRIJNWERK 11

12 8.1 Ramen en deuren Houten ramen en deuren met retroprofilering (standaard profiel met dorpelneus, vleugelneus, deklat op makelaar en geprofileerde tussenregel) bestaan uit sipo mahonie (duurzaamheidsklasse 2). Op deze ramen geeft de fabrikant een 10-jarige garantie behalve op het beslag van die ramen. Sommige opendraaiende ramen zijn van het draaikip systeem voorzien (zie plan). De schuiframen zijn van het type hef-schuivend. De kleinhouten in retroprofilering worden opgelijmd langs weerszijden van het glas met een verdeling zoals op de plannen. De voordeur wordt uitgerust met een hoogwaardige veiligheidscilinder met minstens 5 vergrendelingsstiften. Deze cilinder wordt geleverd met 3 sleutels en een sleutelcertificaat van een merkpatent dat het ongecontroleerd kopiëren onmogelijk maakt. Hij voldoet aan het keurmerk SKG** wat wil zeggen dat het een zwaar inbraakwerend product betreft. Voor de deurtrekker, bel en nummering is een handelswaarde voorzien van 125. De 2 grondlagen van het schilderwerk zijn voorzien. Alle ramen worden zwart geschilderd (RAL 9011). De afwerking gebeurt in acrylverf (monocolor), aangebracht in het atelier in 2 lagen, dikte circa 80 of 120 micron. Afwerkingslaag en retouches na plaatsing zijn niet voorzien. Het opstoppen van de nagelgaatjes en het bijverven van de glaslatten is altijd ten laste van de klant. Voor een optimale bescherming van uw ramen zijn er 3 afwerklagen vereist en dit best binnen de 6 maand na plaatsing. 12

13 8.2 Glaswerken Alle ramen zijn voorzien van een verbeterde isolerende beglazing; daar waar klassiek dubbel glas een K-waarde van 2,8 heeft, bekomt men met verbeterde isolerende beglazing een K-waarde van maximum 1,1. Er wordt veiligheidsglas voorzien waar nodig volgens de norm NBN S Dit komt neer op een gelaagde binnenruit (2 PVB-folies) bij ramen met een borstwering lager dan 90 cm. 8.3 Poorten Aparte garages Deze garages worden afgesloten met een naar buiten draaiende kantelpoort bestaande uit een metalen kader met een bekleding in een zwart geschilderde en vertikaal gegroefde WBP-plaat. Automatisatie van de poorten is niet voorzien voor de aparte garages. Garages in woning voor loten 2 t/m 8 Deze garages worden afgesloten met een sectionale poort bestaande uit een metalen, geïsoleerd kader met een bekleding in zwart geschilderde houten vertikale planchetten. Voor de woningen met aanpalende garage is de automatisaie wel voorzien (incl. 1 zender). 8.4 Voegafwerking De voeg tussen het metselwerk en het buitenschrijnwerk wordt opgespoten met waterdichte siliconen in standaardkleur. 8.5 Luiken, muggenramen en zonneweringen NIET VOORZIEN TECHNIEKEN 9. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 9.1 Algemeen De elektrische installatie voldoet aan de laatste technische voorschriften. De aansluitkosten zijn ten laste van de bouwheer. De keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs. Aansluitkabels voor elektriciteit en distributie zijn niet inbegrepen. 9.2 Basisinstallatie Er wordt een volledige installatie geplaatst, inclusief tellerkast, met de volgende voorzieningen: 1. Zekeringenkast schakelkast met automatische zekeringen afzonderlijke zekering per badkamer een verliesstroomschakelaar voor de volledige installatie en één supplementaire per badkamer belinstallatie 13

14 2. Toestellen Er worden vaste leidingen voorzien met een afzonderlijke zekering voor de volgende toestellen: frigo 1 stuk oven 1 stuk kookplaat 1 stuk microgolfoven 1 stuk vaatwasmachine 1 stuk droogkast 1 stuk wasmachine 1 stuk verwarmingsinstallatie 1 stuk motor verluchting 1 stuk garagepoort (enkel voor lot 2 t/m 8) 1 stuk 3. Verlichting Er worden 30 lichtpunten en 25 schakelaars voorzien. Schakelaars zijn van het type Niko original wit; Verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien. Detailprijzen Min- of meerprijs per lichtpunt: Min- of meerprijs per schakelaar: Meerprijs voor lichtpunt op laagspanning met afzonderlijke transfo: Boorgat (tot max Ø90) in betonplaat voor inbouwspot: Boorgat (tot max Ø90) in gyplat voor inbouwspot: 13,60 34,00 59,84 27,20 10,88 4. Stopcontacten Er worden 32 stopcontacten voorzien. Ze zijn van het type Niko original wit. Min- of meerprijs per stopcontact: 36,72 Er is één aansluiting (2 boxen) voor een stereo-installatie voorzien. Min- of meerprijs per luidspreker: 39,44 5. Distributie en telefonie Er zijn 2 aansluitingen voor telefoon, 2 aansluitingen voor TV en 2 aansluitingen voor PC voorzien. Min- of meerprijs per aansluiting telefoon: 51,68 Min- of meerprijs per aansluiting TV of PC: 61,20 Een stijgleiding naar de later af te werken zolder is voorzien. 10. SANITAIRE INSTALLATIE 10.1 Sanitaire leidingen en afvoeren De leidingen in de vloer vanaf de collector tot de kraan of het toestel worden uitgevoerd in kunststofbuizen (Henco sandwichpipe of gelijkwaardig) zonder koppelingen in de vloeren. De aflopen boven de vloerplaat bestaan uit polyethyleenbuizen en zijn voorzien van een primaire ontluchting. Verbindingen worden uitgevoerd met spiegellas of elektrolas. Er wordt warm water voorzien in keuken, en badkamer. Koud water is voorzien in keuken, badkamer, garage, berging en toilet. 14

15 Een stijgleiding naar de later af te werken zolder is voorzien Sanitaire toestellen Er is een budget voorzien van voor de aankoop van de sanitaire toestellen. De plaatsing van de toestellen is inbegrepen in dit bedrag. Kranen zijn voorzien in opbouw. Meerprijs plaatsing inbouwkranen : 160,00 /stuk. De elastische voegen dienen onderhouden te worden. De sanitaire toestellen zijn afhankelijk van uw keuze die u bepaalt in een gespecialiseerde groothandel waarna we een prijsopgave ontvangen. Het bovenstaand budget is als volgt samengesteld: hangtoiletten handwasser + koudwaterkraan bad met mengkraan uitgietbak lavabo met mengkraan douchetub met thermostatische kraan en douchedeur 2 st: 1 st: 1 st: 1 st: 2 st: 600,00 150, ,00 300,00 500,00 1 st: 1650, Bijhorigheden sanitair 2 dubbele dienstkranen zijn voorzien aan de buitengevel. Voor de loten 2 t/m 8 geen dienstkraantje aan voorgevel maar in de garage. Een waterverzachter is niet voorzien. Aan- en afvoeren van de wasmachine en de vaatwas zijn voorzien. Voor de ventilatie-unit is een condensafvoer voorzien. Een muurdoorvoer voor de dampkap is voorzien in ralkleur idem gevel. Een muurdoorvoer voor de droogkast is niet voorzien. De droogkast dient van het type condens te zijn. Regenwater Er wordt een pomp met drukvat voorzien voor het bedienen van gevelkranen en 1 toilet. Een extra kraantje zorgt voor het bijvullen van de regenput met leidingwater indien die leeg moest komen te staan. 15

16 11. VERWARMINGSINSTALLATIE 11.1 Algemeen Bij de installatie van de verwarming zorgt men ervoor dat er overal gewaarborgde temperaturen worden verkregen volgens de Belgische normen Centrale verwarming op gas. Er is een hoge rendements condensatieketel voorzien: dit is een inox ketel met warmtewisselaar. Het sanitair warm water wordt opgeslaan in een staande glas boiler (120L). De rookgassen worden afgevoerd door een flexibele inox buis. Voor de loten 2 t/m 8 staat de CV-installatie in de garage Voor de loten 9 t/m 32 en 34 t/m 41 staat de ketel in de gelijkvloerse berging. De circulatoren zijn van het merk GRUNDFOSS of gelijkwaardig. De warmteafgifte gebeurt door voorgelakte radiatoren in plaatstaal van het merk HENRAD of gelijkwaardig (gebroken wit) voorzien van thermostatische kranen en sierlijst. Er zijn in alle ruimtes (excl. inkomhal, nachthal, zolder en garage) radiatoren voorzien volgens de berekening van de installateur. De verwarming van de radiatoren gebeurt met een tweepijpsysteem, die voor een gelijkmatige verwarming zorgt. De aansluiting van de radiatoren gebeurt vanuit de muur. De regeling gebeurt centraal door middel van een kamerthermostaat met dag/nacht regime en met weekprogramma. De verwarmingsbuizen worden uitgevoerd in kunststofbuizen (Henco - sandwichpipe) zonder koppelingen in de vloeren. Een stijgleiding naar de later af te werken zolder is voorzien Verluchting Een verluchtingssysteem D (ventilatie met warmterecuperatie) is voorzien volgens de EPBregelgeving. Er worden één of meerdere ventilatie-units geplaatst op zolder (afhankelijk van de berekeningen van de leverancier). Hiermee wordt een thermisch rendement van minstens 90% behaald. De ventilatoren zijn van het gelijkstroomtype. Er zijn 3 werkingstoestanden voorzien die met een externe stapschakelaar kunnen geselecteerd worden. De unit beschikt over een zomerbypass en een vorstbeveiliging. Er zijn uitwisselbare filters voorzien, men dient deze op regelmatige tijdstippen te reinigen of te vervangen. De ventilatiedak- of muurdoorvoeren zijn voorzien. Werking ventilatie-unit : de vervuilde lucht uit keuken, badkamer, wordt afgezogen en via de warmtewisselaar naar buiten gestuwd. Verse lucht wordt doorheen de warmtewisselaar naar lokalen zoals living, slaapkamers, gestuurd. Op het ogenblik dat de twee luchtstromen de warmtewisselaar passeren, warmt de afgevoerde lucht de verse buitenlucht op zonder vermenging van de 2 luchtstromen. 16

17 AFWERKING 12. PLEISTERWERKEN EN DAKISOLATIE 12.1 Isolatie hellende daken De dakisolatie boven de kamers bestaat uit glaswol, 18 cm dikke spijkerflensdekens met alukraft, Type Rollisol van Isover. Deze worden geplaatst volgens het gabarit van de verwarmde ruimten (incl. zolder). De isolatie wordt tussen de spanten geplaatst, de flenzen worden vastgeniet op de voorkant van de spanten en de naden worden afgekleefd, daarbij komt een afdichting tot stand tussen de te isoleren structuur en de glaswol Wandbepleistering Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd met (in de fabriek voorbereide) mortel op gipsbasis, machinaal of met de hand aangebracht. Geen pleisterwerk in garage en berging waar proper opgevoegd metselwerk wordt voorzien. Op alle hoeken worden gegalvaniseerde hoekijzers geplaatst. Naden tussen verschillende materialen worden vooraf afgedekt met glasvezelweefsel. De dagzijden van ramen en deuren worden opgevuld met isolatieplaten in polyurethaan en vervolgens uitgepleisterd. De douches worden uitgecementeerd Plafondbepleistering Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd zoals op de wanden. Enkel het plafond van de garage wordt niet bepleisterd (gladde welfsels). Er wordt een roostering voorzien afgewerkt met gyproc daar waar later een 2 de trap naar de zolder kan voozien worden Plafonneerwerken kamers onder dak Zijn niet voorzien. 13. VLOEREN EN FAIENCE 13.1 Vloerafwerking gelijkvloers: Vloerisolatie: 8 cm dik gespoten polyurethaan hardschuim op gelijkvloers, in de daarop komende chape of natte vloerbedding is een wapeningsnet voorzien. Het leveren en plaatsen (in recht verband) van volgende vloeren (formaat tussen 20/20 en 50/50) is in deze offerte inbegrepen: Keramische vloer met bijpassende plint in keuken, hall, wc,: HW vloer: 30,00 /m² HW plint: 8,00 /lm. 17

18 Er is een sneldrogende chape voorzien onder de parketvloer op het gelijkvloers. Volledig afgewerkte plankenvloer (onderparket + plankenvloer) met bijpassende plint in living: GW: 90,00 /m² GW plint: 14,00 /lm. De ideale relatieve luchtvochtigheid voor parket of laminaat bij ± 20 C is ± 55%. Wij raden aan een luchtvochtigheidsmeter te kopen zodat dit kan gecontroleerd worden. Indien nodig dient de luchtvochtigheid kunstmatig op peil gehouden te worden. Vetvrije vloer in garage en berging met bijpassende plint. HW vloer: 15,00 /m² HW plint: 5,00 /lm Vloerafwerking verdieping Keramische vloer in alle sanitaire ruimtes op de verdieping (formaat tussen 20/20 en 50/50 geplaatst in recht verband) : HW vloer: 30,00 /m² HW plint: 8,00 /lm. Chape 10 cm dik in niet-sanitaire ruimtes. Volledig afgewerkte laminaat met bijpassende plint in slaapkamers, dressing en overloop GW: 35,00 /m² GW plint: 6,00 /lm. De ideale relatieve luchtvochtigheid voor parket of laminaat bij ± 20 C is ± 55% Wandbekleding Wandbekleding in faiencetegels HW: 30,00 /m² (15,00 m² voor keuken en badkamer) Voor wandtegels kleiner dan het formaat 15/15 zal een toeslag worden verrekend Bijhorigheden vloeren Hoekafwerkingen in verstek zijn niet voorzien. Het ondermetsen van baden en douches is voorzien. Aan het bad wordt een (verdoken) toezichtluikje voorzien. Om de wanden van de douche waterdicht te maken, worden deze bekleed met waterdichtingsfolie (Kerdi-Mat of gelijkwaardig)op basis van zacht polyethyleen afgewerkt met vliesweefsel. Raamtabletten Raamtabletten worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, donker gezoet (categorie normaal gebouw ) recht afgewerkt (geen doublure), dikte 2 cm, max diepte 20 cm. In ongepleisterde ruimtes worden houten tabletten geplaatst in MDF. 18

19 14. BINNENSCHRIJNWERK 14.1 Binnendeuren Er worden vlakke volkern schilderdeuren geplaatst met kassement en gewone omlijsting in MDF. Aantal stuks volgens plan. Grondlaag is niet voorzien. Budget deur = 350,00 /st. Deurbeslag = HW 40,00./st. Hoogte deurblad = 211,5 cm. De vrije ruimte tussen de deurbladen en de vloer voldoet aan de ventilatieberekeningen en bedraagt 9mm Trappen en leuningen De trap en leuning van gelijkvloers naar 1ste verdieping wordt uitgevoerd in beuk. Budget: 5.000, Lichte constructies 14.4 Bijhorigheden binnenschrijnwerk Een geïsoleerd luik met uitschuifbare houten zoldertrap is voorzien. De zoldervloer wordt gedeeltelijk bedekt met OSB-platen daar waar een roostering voorzien werd voor een latere 2de trap naar de zolder. Rond ramen, poorten en deuren in ongepleisterde ruimten wordt een MDF houten kassement voorzien. 15. INTERIEUR INRICHTING 15.1 Vast meubilair Budget voor keukeninrichting (kasten en toestellen): Een budget voor het uitvoeren van een open haard is niet voorzien Schilderwerken interieur NIET VOORZIEN 19

20 BUITENAANLEG 16. OMGEVINGSWERKEN PER WONING Omheining van het perceel is voorzien met zwarte Bekaertdraad (H. 1.80m) en met toegangspoortje naar tuin tussen de Bekaertafsluiting. Voor loten 2 t/m 7 is geen poortje voorzien. Voor de loten 20 t/m 25 + loten 27 t/m 29 + loten 31 en 32 gebeurt de toegang tot de tuin via een deur in de garage. Terrassen zijn niet voorzien. De opritten van de loten 2 t/m 8 zijn niet voorzien Onderaan de spouwmuur bevinden zich vochtfolies. De buitenaanleg (zowel aanaarding, latere terrassen en/of opritten) moeten minstens één centimeter lager zijn dan de laagst geplaatste folie en moet een helling hebben van minimum 2 cm per meter van de folie weg en neerwaarts. Indien later blijkt dat deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen in verband met mogelijke vochtschade. 17. OMGEVINGSWERKEN WOONERF 17.1 gemeenschappelijke geautomatiseerde toegangspoorten tot garages zijn voorzien (3 stuks) Iedere eigenaar van een garage krijgt 1 zender ter beschikking voor het bedienen van de poort tuinpoortjes voor de loten 9 t/m 15 (2 stuks) 17.3 Het volledige woonerf is voorzien van de nodige infrastructuur : Rijweg in kasseibestrating opritten tot aan rooilijn en voetpaden in kasseiplatines private garagetoegangen in kunstofgraatplaten opgevuld met schelpenzand parkeerzones in kunststofgrasplaten afgeboord met kasseibestrating aanplanting met mooie straatbomen en haagbeplanting waterbuffers voor- en achteraan woonerf groenzones ter hoogte van waterbuffers achter het woonerf bevindt zich nog bosgebied verlichtingspalen Volgende onderdelen of toebehoren zijn niet in deze offerte voorzien: zaken/posten die niet in deze offerte worden vermeld. schilderwerken interieur aansluitingskosten BTW 20

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be info@a2m-woningbouw.be VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a.

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bredestraat 2 A tel : 015 / 73 02 18 2220 Heist-op-den-Berg mail : luvatri@skynet.be 1/01/2015 SERIE ECONOMIC LASTENBOEK HOB 061 DEEL A : ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Doel en

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a.

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bredestraat 2 A tel : 015 / 73 02 18 2220 Heist-op-den-Berg mail : luvatri@skynet.be 1/01/2015 LASTENBOEK GB algemeen DEEL A : ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Doel en aard van

Nadere informatie

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5... Bouwadviseur. OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 2 / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN In verschillende gemeenten is Durobouw gestart met de bouw van gezinswoningen ( in halfopen, open of gesloten bebouwing ) en appartementen. De projecten worden opgetrokken

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen LIGGING: Kolveniersstraat 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen) ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam (Groep Huyzentruyt nv) ARCHITECT: Studiebureau

Nadere informatie

OVERPELT, KAPELSTRAAT

OVERPELT, KAPELSTRAAT Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 18 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken.

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken. 1 ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE 1.1.Voorbereidende werken. De opdrachtgever zorgt voor de opmeting van de bouwplaats door een erkend landmeter. De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN ALGEMEEN Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er

Nadere informatie

Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB)

Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB) Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB) 0 0. BESCHRIJVING Type: hedendaags Verband: open Perceel: ± 13a 03ca Nuttige oppervlakte: ± 148m² Kamers: 4 Max. E-peil: 60 Max. K-peil: 40 Ventilatie: Balansventilatie

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

RESIDENTIE "STEFANIE" 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen

RESIDENTIE STEFANIE 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen RESIDENTIE "STEFANIE" 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen LIGGING : Markt 15 A en 15 B, 17 A en 17 B te 9500 GERAARDSBERGEN BOUWHEER : TRAWOBO BVBA 8 NIEUWSTRAAT 9860 OOSTERZELE BTW BE 0446434184

Nadere informatie

BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102.

BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. BOUQUET VASTGOED BVBA Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. Architect. ASAS bvba Reginald Warnefordstraat 112 St. Amandsberg. BESCHRIJVING VAN VOORZIENE

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco.

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco. RESIDENTIE PRUYTENSHOF Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103, 9000 GENT AANNEMER PROMOTOR MEVACO BOUWBEDRIJF nv Durmelaan

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE

Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE ALGEMEENHEDEN LASTENBOEK VOOR EEN HALFOPEN BEBOUWING (VRASENE, KRIEKELAARSTRAAT LOT 4 VOLGENS PLAN - AFGEWERKT) De aannemingssom

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie