mbo Communicatie & Talen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mbo Communicatie & Talen"

Transcriptie

1 2007 mbo Communicatie & Talen

2 Inhoud Nederlands / Communicatieve vaardigheden 4 Naslagwerken 13 ngels 14 Burgerschapscompetenties 20 Competentiegerichte uitgaven 23 Bestelgegevens 24 Meer informatie 26

3 Inleiding In het moderne, competentiegerichte onderwijs staat de leerbehoefte van de student centraal. Dit vraagt om leerlijnen op maat, met een accent op zelfstandig werken. Dat is dan ook precies wat u vindt in onze leermiddelen voor Communicatie & Talen. Nederlands is hét lesmateriaal voor onderwijs in zakelijke communicatieve vaardigheden. Met de twee varianten (middenkaderniveau) en Vak (vakmanniveau) is het lesmateriaal goed af te stemmen op de individuele ambitie van de student. Ideaal voor onderwijs in schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn de compacte uitgaven Correct spellen en Correct corresponderen en de meer uitgebreide uitgave Schrijftaal. Nederlands voor de sector Techniek Techniek is een echt doe-pakket dat zich concentreert op de communicatieve vaardigheden binnen de technische beroepspraktijk. Ook Hoogspanning biedt voornamelijk voorbeeldteksten over technische onderwerpen en is met name geschikt voor projectgestuurd onderwijs. ngels 20/20 behandelt alle zakelijke communicatieve vaardigheden in het ngels. Speciaal voor de lagere niveaus hebben we asy ontwikkeld, een praktische cursus die vier afzonderlijke deelvaardigheden ngels behandelt. In het boekje A Self-instructive Grammar of nglish staan alle ngelse grammaticaregels overzichtelijk bij elkaar. Burgerschapscompetenties Vanaf augustus 2007 moeten alle onderwijsprogramma s een onderdeel over burgerschapscompetenties bevatten. Hiervoor heeft ThiemeMeulenhoff, samen met het innovatiebureau Lekker-Werken en zeven ROC s, het leerconcept Spring ontwikkeld. Spring is bestemd voor alle mbo-opleidingen, ongeacht de sector en het opleidingsniveau.

4 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Nederlands / Communicatieve vaardigheden Communicatieve vaardigheden zijn in elk beroep belangrijk, maar niet voor elk beroep gelijk. Met de twee varianten en Vak kunt u precies het materiaal inzetten dat het beste aansluit bij de specifieke leersituatie van uw studenten op het gebied van communicatieve vaardigheden in het Nederlands. In wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle vormen van zakelijke communicatie. De specifieke leervragen bereiden de studenten voor op beroepssituaties waarbij uiteenlopende communicatieve vaardigheden worden gevraagd. sluit uitstekend aan bij niveau 3-4: opleidingen voor leidinggevende functies, economische opleidingen op middenkaderniveau of studenten die willen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs. Vak Vak is beknopter en eenvoudiger van structuur. Vak is bedoeld voor studenten op niveau 2 en 3, die later op vakmanniveau gaan werken. Zij hebben doorgaans voldoende aan het beheersen van alleen díe begrippen, vaktermen en vaardigheden die binnen hun beroepspraktijk gelden. Daarom wordt bijvoorbeeld bij het klachtengesprek wel geoefend op het niveau van verkoper-klant, maar niet zoals bij op het niveau leidinggevende-medewerker. Beide leermiddelen richten zich primair op verbetering van communicatieve vaardigheden en niet op taalverwerving. U vindt wel opdrachten voor spelling, stijl en grammatica in het afzonderlijke Opdrachtenboek Taalondersteuning, waarvan de uitwerkingen op onze website staan. Voor het uitsluitend trainen van spelling of correspondentievaardigheden zijn er de ondersteunende uitgaven Correct spellen (inclusief uitwerkingen op onze website) en Correct corresponderen (zie pagina 13).

5 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Competentiegericht leren De studenten worden met (Vak) gestimuleerd tot samenwerking en zelfregulering. Het doel is dat studenten zich een professionele werkhouding eigen maken. Met de aangereikte middelen kan de student zijn persoonlijke leervraag formuleren, zich de gewenste kennis en vaardigheden eigen maken en deze vervolgens samen met leerkracht en medestudenten evalueren. Het programma kan zowel individueel als in groepsverband of klassikaal worden ingezet. en Vak kunnen aan elke werkwijze en elk niveau worden aangepast. r zijn vier pijlers: theorieboek voorziet in alle kennis opdrachtenboek afwisselende opdrachten gekoppeld aan de beroepspraktijk, aangeboden in korte, afgeronde leereenheden cd-rom voortgangsvragen, studiewijzers, uitwerkingen, formulieren en oefenmateriaal docentenboek bevat al het bovenstaande, plus begeleidende tips en complementaire opdrachten Competentiegericht beoordelen De studenten worden ook uitgedaagd om te (leren) reflecteren op hun eigen rol als student. In een persoonlijk dossier verzamelt elke student studiewijzers, oriëntatieopdrachten en uitwerkingen van de trainingen (leervragen). De school stelt de normen vast, wij reiken aandachtspunten aan en stellen de studenten in staat om hun ontwikkeling aan te tonen. Zo kunt u samen met de student individuele leerdoelen en voortgangskeuzes bepalen.

6 Nederlands / Communicatieve vaardigheden s tudenten U I t g aven Voor middenkaderniveau Vak Voor vakmanniveau Uitgebreid Theorieboek Beknopt Theorieboek Opdrachtenboek docenten U I t g aven Administratie + cd-rom Docentenboek Administratie Opdrachtenboek Opdrachtenboek Handel + cd-rom Administratie + cd-rom Opdrachtenboek Handel + cd-rom Opdrachtenboek Taalondersteuning Docentenboek Docentenboek Handel Administratie Docentenboek Handel

7 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Vraaggericht leren in beroepsgerichte context Zowel bij als bij Vak vormen de opdrachten het uitgangspunt van het leren. De studenten trainen de losse vaardigheden in herkenbare leersituaties en brengen vervolgens verdieping aan in de leerpraktijk. De volgorde van de oefeningen kan willekeurig worden doorlopen, dwars door de leerjaren heen. Alle uitwerkingen staan op Het theorieboek loopt parallel aan de opdrachten en biedt houvast als naslagwerk, ook in een latere werkomgeving. Ondersteunende cd-rom en Vak worden geleverd met een gebruiksvriendelijke cd-rom. Via beoordelingsformulieren kunnen studenten zelfstandig met de cd-rom werken. Naast oefeningen bevat de cd-rom ook diagnostisch toetsmateriaal. Bovendien ondersteunt het programma de student bij het opbouwen van een digitaal dossier. Het programma kan op elke computer worden geïnstalleerd, zowel stand-alone als op een netwerk. Integratie van vakken Zakelijke communicatie/nederlands wordt steeds vaker geïntegreerd met andere vakken. In alle competenties komen immers communicatieve vaardigheden voor. en Vak zijn daarom inzetbaar als losstaand leertraject, maar ook als geïntegreerd onderdeel binnen andere leergebieden. Ook bij projectonderwijs kan de student zelfstandig met het materiaal aan de slag. Na het invullen van de vragenformulieren op de cd-rom weten de leerlingen precies welke onderdelen ze nog niet of niet voldoende beheersen. In het winkelmandje vinden ze duidelijke verwijzingen naar de oefeningen die nodig zijn om deze competenties onder de knie te krijgen en hoeveel tijd ze daaraan kwijt zijn.

8 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Flexibel inzetbaar De keuze voor of Vak wordt mede bepaald door het gewenste beheersingsniveau in het toekomstige beroep van de student. De twee varianten zijn daarom flexibel inzetbaar op alle opleidingniveaus. Het ligt voor de hand bij hogere opleidingsniveaus te kiezen voor, maar als communicatieve vaardigheden niet zo n grote rol spelen kan het beknoptere Vak een betere optie zijn. Omgekeerd kunt u kiezen voor vakopleidingen op niveau 3 waarbij hoge eisen worden gesteld aan communicatieve competenties. Van bijvoorbeeld een secretaresse worden nu eenmaal betere sociale en communicatieve vaardigheden verwacht dan van bijvoorbeeld een boekhoudkundig medewerker. en keuze die past De keuze voor of Vaktraject is van meerdere factoren afhankelijk, zoals: Op welke wijze zijn de sociaal-communicatieve competenties in het kwalificatieprofiel van een bepaald beroep beschreven? Op welke wijze wilt u uw studenten zelfstandig laten werken? Op welke wijze laat u uw studenten effectief samenwerken? Op welke wijze wilt u flexibel werken mogelijk maken? Hoeveel begeleidingsuren wil en kan uw school aan zakelijke communicatie besteden? Wordt zakelijke communicatie als apart onderdeel opgenomen in het curriculum? Telt uw school een hoge of lage concentratie studenten met een taalachterstand? Welke instroomeisen zijn er voor de vervolgopleidingen? Past de beknopte of juist de uitgebreide variant beter bij de inhoud van het kwalificatieprofiel en uw didactische keuzes? Wilt u advies bij uw keuze? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder. Contactgegevens vindt u achter in deze brochure.

9 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Techniek - Herzien Offertes schrijven, tabellen lezen, schema s maken, werken in groepen, presentaties houden: met Techniek werken uw studenten aan alle communicatieve vaardigheden die nodig zijn in het technische beroep. Techniek is een competentiegericht doe-pakket, speciaal ontwikkeld voor het mbo en onlangs volledig herzien. Herzien Theorieboek In het theorieboek is de informatie overzichtelijk gepresenteerd in vier delen: Meervoudige communicatie Lezen Schrijven Spreken en luisteren TRAJCT TCHNIK Communicatie sector Techniek theorieboek J.H.M. Mol Drs. W.A. t Hart r staan veel praktijkvoorbeelden in en handige, korte overzichten met aandachtspunten. Opdrachtenboek In het opdrachtenboek van Techniek staan verwijzingen naar de theorie. Maar studenten kunnen het opdrachtenboek ook gebruiken zonder de theorie. De opdrachten zijn praktijkgericht en gevarieerd. Het is een handig naslagwerk dat ook bij andere vakken en projecten goed van pas komt. Zo nodig kunnen studenten het opdrachtenboek volledig zelfstandig doorwerken. Cd-rom Bij het opdrachtenboek hoort een cd-rom. Hierop staan de voortgangsvragen, studiewijzers, uitwerkingen van de opdrachten, observatieformulieren en extra opdrachten. TRAJCT TCHNIK Communicatie sector Techniek opdrachtenboek J.H.M. Mol Drs. W.A. t Hart

10 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Docentenhandleiding In een praktische docentenhandleiding staan de antwoorden bij alle opdrachten, didactische aanwijzingen en uitgebreide studiewijzers. Zelfstandig werken Met van Techniek kunt u studenten een grote verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leren. Studenten lezen een stukje tekst in het opdrachtenboek over de vaardigheden waarop ze zich willen concentreren. Met voortgangsvragen op de cd-rom kijken ze wat ze al weten en wat ze nog willen leren. De cd-rom levert hun vervolgens een studiewijzer. Deze bespreken ze met de docent tijdens een voortgangsgesprek. De docent begeleidt hen bij het maken van de opdrachten en het dossier waarin ze de uitwerking van de opdrachten bewaren. Dat kunnen antwoorden zijn, maar ook andere bewijzen waaruit blijkt dat de studenten een vaardigheid beheersen. Na elk onderdeel passen de studenten een vaardigheid toe in een praktijksituatie. Bewijzen hiervan nemen ze op in het dossier. Resultaten uit de beroepspraktijkvorming kunnen de studenten ook in het dossier bewaren. 10

11 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Hoogspanning Hoogspanning is een compleet lespakket Nederlands / Communicatieve vaardigheden, speciaal ontwikkeld voor het mbo, sector Techniek. Theorie en praktijk zijn in één boek gevangen. Het is een praktisch leermiddel, boordevol trainingen en voorbeelden die de studenten voorbereiden op de technische beroepspraktijk. r is een Hoogspanning voor de niveaus 1-2 en een Hoogspanning voor de niveaus 3-4. In Hoogspanning 1-2 is de uitleg eenvoudiger en compacter geformuleerd dan in niveau 3-4. Ook zijn de opdrachten korter, meer sturend en gaan uit van de taalcompetenties die op niveau 1-2 getraind moeten worden. De praktijk als basis r is veel aandacht voor praktische beroeps- en taalvaardigheden, zoals het maken van een werkplan, het geven van een verkooppresentatie, klachtenbehandeling en vergadertechnieken. Concrete communicatieve situaties dus, die aansluiten bij wat uw studenten leren bij de beroepsvakken. 11

12 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Nadruk op trainen Hoogspanning is zeer geschikt voor onder andere probleemgestuurd onderwijs, modulair onderwijs en projectmatige werkvormen. Studenten kunnen op elk moment de gewenste taalcompetentie trainen: de juiste stof op het juiste moment. Leren wordt gemakkelijk gemaakt door: checklists en puntsgewijze formuleringen overzichten en samenvattingen groepsopdrachten én individuele opdrachten aandacht voor computergebruik aandacht voor het opbouwen van een taalportfolio Doordat theorie en opdrachten in één boek zijn opgenomen, is het eenvoudig om te switchen van leerstof naar oefen- en verrijkingsstof. Voor de docent In een praktische docentenhandleiding staan de antwoorden bij alle opdrachten, didactische aanwijzingen en uitgebreide studiewijzers. Plus een groot aantal toetsen en extra oefenmateriaal. 12

13 Naslagwerken Correct schrijven, spellen en corresponderen Herzien Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in de latere beroepspraktijk van studenten. De enige manier om die goed onder de knie te krijgen is oefenen, oefenen, oefenen. Ter ondersteuning is er de uiterst compacte Correct serie of het meer uitgebreide Schrijftaal. Correct spellen Sinds 1 augustus 20 gelden nieuwe spellingregels die in sommige gevallen afwijken van wat studenten eerder hebben geleerd. In de nieuwste editie Correct spellen zijn uiteraard ook de nieuwste regels voor spelling opgenomen. Het lesmateriaal bevat een theorie- en opdrachtenboek, waarvan de uitwerkingen op onze website staan. Correct corresponderen Herzien en goede brief moet aan bepaalde regels voldoen om de juiste boodschap over te brengen. Correct corresponderen is een dun, praktisch boekje dat de regels kort en helder op een rij zet met oefeningen en voorbeelden. Schrijftaal De vijfde druk van Schrijftaal is geactualiseerd volgens de nieuwste spellingregels en ook inhoudelijk herzien. In de nieuwe uitgave komen veertig typen van schriftelijke communicatieve vaardigheden aan bod. r is aandacht voor de indeling en opbouw van schriftelijke communicatie en voor correct schrijven volgens de regels van spelling en stijl. lk hoofdstuk is opgebouwd volgens het tvo-model (theorie-voorbeeld-oefening). Studenten kunnen daardoor zelfstandig werken aan de beroepsgerichte opdrachten. Herzien 13

14 ngels 20/20 al jaren effectief! Al jaren bewijst 20/20 zich als effectief lesmateriaal ngels voor competentiegericht economisch beroepsonderwijs. Het materiaal is modern, gedegen, volledig en perfect af te stemmen op de leerbehoefte van de student. Ook voor het wegwerken van individuele taalachterstanden is 20/20 uiterst geschikt. Beroepsgerichte context 20/20 is er in twee varianten: Administratie en Handel. De onderwerpen, teksten, voorbeelden en geluidsfragmenten hebben allemaal direct betrekking op de latere beroepspraktijk van de student. Administratie besteedt bijvoorbeeld uitgebreid aandacht aan allerlei aspecten van mondelinge en schriftelijke communicatie, zoals het schrijven van brieven en mails, telefonisch inlichtingen vragen en het voeren van zakelijke gesprekken. Handel behandelt juist onderwerpen als Consument & winkel, Klant & verkoop en Artikel & informatie. Competenties In de praktijkcases komen alle benodigde competenties van de student aan bod. De theorie wordt in de case geïntegreerd met de praktijk en de student ervaart in een gespeelde oefensituatie hoe de opgedane kennis in de praktijk kan worden toegepast. Auteurs: R. Hempelman, H. Olsthoorn, C. Loughnane, K. Sizelove, M. Knibbe, M. Schoormans Duidelijke structuur 20/20 heeft een heldere didactische structuur. De instructies zijn eenduidig en er is een consequente opbouw van teksten en opdrachten. Dat maakt 20/20 toegankelijk en bevordert de zelfwerkzaamheid. Alle lesmaterialen sluiten met duidelijke verwijzingen en iconen goed op elkaar aan. De bronteksten zijn met zorg gekozen en bij de lengte en de moeilijkheidsgraad is rekening gehouden met de taalvaardigheid van de studenten. De teksten zijn actueel, beroepsgericht en onderverdeeld in overzichtelijke tekstblokken. Zelfstudie 20/20 bevat veel gevarieerde opdrachten in verschillende werkvormen en is daarmee ook geschikt voor niet-klassikaal onderwijs. De studenten kunnen met het lesmateriaal eenvoudig zelfstandig werken. In de boeken vinden ze bijvoorbeeld checklists waarmee ze zelf kunnen inventariseren welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben. Digitale ondersteuning De bijbehorende cd-rom bevat een uitgebreide variatie aan oefeningen die zowel thematisch, als per vaardigheid kunnen worden doorgewerkt. Deze oefeningen sluiten aan bij het overige lesmateriaal, maar maken er geen deel van uit. Studenten kunnen zo individueel, gericht en effectief oefenen om eventuele hiaten in hun basiskennis weg te werken. Maar de software is ook geschikt voor klassikaal 14

15 ngels gebruik, al dan niet in een netwerk. Bijkomend voordeel is, dat u als docent een goed inzicht krijgt in de resultaten en de voortgang van uw studenten. uropees raamwerk 20/20 hanteert de niveaus van het CF (Common uropean Framework). De koppeling naar de eisen van het uropees Raamwerk is uitgewerkt in de docentenhandleiding. AdMINISTRATI HANDL nive a u 1-2 Leer-/werkboek met audio-cd en oefencd-rom Leer-/werkboek met audio-cd en oefencd-rom Handboek met oefencd-rom Handboek met oefencd-rom nive a u 3-4 Moduleboek 1 met audio-cd 1 Moduleboek 2 met audio-cd 2 Moduleboek 1 met audio-cd 1 Moduleboek 2 met audio-cd 2 Docentenhandleiding op cd-rom Netwerkversie software niveau 1 t/m 4 Niveau 1-2 werkt per variant met een leerwerkboek waarin zowel de theorie als de opdrachten zijn opgenomen. Bij niveau 3-4 zijn handboek en moduleboek gescheiden. Het moduleboek staat vol praktische oefeningen op het gebied van communicatie, spelling en grammatica. Het handboek is een ideaal naslagwerk, ook in de latere beroepspraktijk! 15

16 ngels Heldere en overzichtelijke opmaak. De opdrachten worden voorafgegaan door een actueel en beroepsgericht tekstblok. Deze beknopte bronteksten sluiten qua moeilijkheidsgraad goed aan bij de taalvaardigheid van de studenten. Handige iconen versterken de instructie: de studenten zien direct dat ze met de audio-cd gaan werken. Het cijfer verwijst naar fragment op de audio-cd. Uit Moduleboek 1 Administratie niveau

17 ngels De praktijkgerichte oefeningen in het moduleboek kennen een consequente opbouw. In combinatie met de duidelijke aanwijzingen bevordert dit de zelfwerkzaamheid van de studenten. Toepasselijk beeldmateriaal maakt de oefeningen inzichtelijk. Het moduleboek bevat duidelijke verwijzingen naar de theorie in het handboek. Door de eenduidige codering zijn de te bestuderen paragrafen gemakkelijk te vinden. De oefeningen belichten zowel de do s en de don ts van praktische handelingen zoals het ontvangen van bezoekers. 17

18 ngels asy: praktisch ngels voor niveau 1-2 Taking up references, the order, reply to an enquiry, quantifiers, may I introduce you to...? Het zijn hoofdstuktitels uit de asy-reeks: een praktische cursus deelvaardigheden ngels voor de sector conomie, niveau 1-2. asy vaardigheden De asy-reeks bevat vier aparte boeken waarin deelvaardigheden ngels worden behandeld. Het zijn praktijkgerichte boeken met aansprekende voorbeelden, korte stukjes theorie en eenvoudig taalgebruik. asy Start asy Start biedt een eenvoudige cursus handelscorrespondentie. Ieder hoofdstuk bevat een correspondentie- en een grammaticagedeelte. asy Correspondence asy Correspondence gaat een stap verder dan asy Start, met onderwerpen als referenties/inlichtingen opvragen, verzekering, order annuleren en antwoorden op klachtenbrieven. asy Business Conversation Met asy Business Conversation werkt de student aan zakelijke spreekvaardigheid ngels, gericht op eenvoudige, realistische taalsituaties uit het bedrijfsleven. asy Business Grammar asy Business Grammar behandelt de basis van de ngelse grammatica, ondersteund met veel voorbeelden en een praktische uitbreiding van de woordenschat. Zeer gebruiksvriendelijk De vier boeken uit de asy-reeks kunnen naast elkaar worden gebruikt. Het is ook goed mogelijk de boeken afzonderlijk in te zetten, bijvoorbeeld om een specifieke vaardigheid extra onder de aandacht te brengen of extra te oefenen. Studenten kunnen goed uit de voeten met de opdrachten en bij asy Start en asy Correspondence zijn antwoorden en toetsen beschikbaar. 18

19 ngels A Self-instructive Grammar of nglish Much, many of a lot of, can, could of to be able, may of might : wanneer gebruik je wat? De theorie die hieraan ten grondslag ligt, komt aan bod in het boek A Self-instructive Grammar of nglish. en onmisbaar boek, dat past naast al het lesmateriaal voor ngels. Heldere grammatica A Self-instructive Grammar of nglish behandelt de belangrijkste grammaticaregels. Deze zijn gerangschikt naar onderwerp. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het werkwoord, hulpwerkwoorden, de gerund, de conditional, de lijdende vorm, infinitief en voltooid deelwoord, het lidwoord, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, persoonlijke, bezittelijke en andere voornaamwoorden. De grammaticaregels worden steeds verhelderd met een groot aantal voorbeelden. Zelfstudie In de praktijk blijkt dat dit grammaticaboek bij uitstek geschikt is voor zelfstudie. Studenten kunnen de grammaticaregels zelfstandig en in eigen tempo bestuderen en verwerken. Alle theorie, opmerkingen en voorbeelden zijn erop gericht het inzicht van de student te verdiepen. De lastigste onderwerpen zoals onvoltooid verleden tijd versus voltooid verleden tijd, worden uitgelegd via een modulaire opzet. Handig naslagwerk A Self-instructive Grammar of nglish is een klein boekje en dat is meteen de kracht. Het is een handig naslagwerk waar studenten makkelijk op teruggrijpen. De onderwerpindeling is overzichtelijk en achterin het boek staan praktische overzichten met onregelmatige werkwoorden, voegwoorden en voorzetsels. 19

20 Burgerschapscompetenties Nieuw! Spring om vooruit te komen Met het innovatieve leerconcept Spring kunt u uw studenten opleiden tot bewuste en sociaalvaardige deelnemers aan de maatschappij. Spring spreekt de taal van de student en is leuk om te doen! Waarom Spring? De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan haar burgers. Ook de arbeidsmarkt verandert. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden staan niet langer garant voor succes. Presentatie, sociale vaardigheden en leervermogen zijn essentieel. Bovendien is het vanaf augustus 2007 verplicht burgerschapscompetenties op te nemen in de onderwijsprogramma s (WB). Voor wie? Spring is bestemd voor alle opleidingen binnen het mbo, ongeacht sector en opleidingsniveau. Wat is Spring? Spring is een volledig nieuw leerconcept waarmee studenten maatschappelijk bewustzijn, een goede beroepshouding en professioneel gedrag ontwikkelen. Om dit te bereiken is meer nodig dan theorie alleen. Spring biedt hiervoor zelfstudie, gedragstraining en reflectie. Met als uitgangspunt de maatschappij en het (toekomstige) beroep. Spring spreekt bovendien de taal van (jong)volwassen mbo-studenten. Hoe werkt Spring voor de student? Zelf doen en ervaren is het motto. Studenten ontwikkelen met Spring gefaseerd hun burgerschapscompetenties: 1. interactieve zelfstudie op de Spring-website 2. gedrags- en communicatietrainingen, verzorgd door de eigen docent 3. toepassen in de praktijk en reflectie op de Spring-website De student kiest op aan welke van de 58 thema s hij wil werken. lk thema heeft dezelfde opbouw met een zelftest, kennistest en situationele opdrachten. Zo krijgt hij een beeld van zichzelf, van de theorie én van de manier waarop het thema terugkomt op straat, op school, op het werk en als maatschappelijk vraagstuk. Vervolgens neemt de student deel aan een gedragstraining en past hij het geleerde toe in zijn eigen (stage)praktijk. Waag zelf de sprong en ervaar Spring op 20

21 Burgerschapscompetenties Spring heeft 58 thema s verdeeld in tien categorieën: Denken, Waarnemen, Luisteren, Spreken, Gevoel, Invloed en macht, Aanpakken/doen, Beweging, De basis en Persoonlijkheid. Alle domeinen van de burgerschapscompetenties (sociaal, cultureel, economisch-participatief, politiek, normatief en organisatorisch) komen vanuit verschillende invalshoeken naar voren. lk thema binnen Spring vormt een afgerond geheel. Twintig aansprekende rolmodellen geven in dynamische filmpjes een kijkje achter de schermen van hun leven en werk. Bekende en minder bekende persoonlijkheden geven hun mening, zoals politicus Jan Marijnissen en Fifteen-kok Jamal Benayed. De student ziet en hoort wat hen succesvol maakt, waar zij in hun leven tegenaan zijn gelopen en wat zij hebben moeten leren. Animaties en bewegende beelden stimuleren om actief een weg te zoeken binnen de site. is dynamisch, hip, modern én volwassen en past uitstekend bij de doelgroep. 21

22 Burgerschapscompententies Hoe werkt Spring voor u als docent? Spring bewaart online de gegevens en uitwerkingen van uw studenten, zodat u hun voortgang en resultaten kunt monitoren. Online docentenmateriaal ondersteunt u in uw rollen als coördinator, mentor/coach en trainer. In uw rol als trainer verzorgt u gedragstrainingen in verschillende burgerschapscompetenties. Zo kunnen uw studenten ervaring opdoen in groepsverband en hun kennis in de praktijk oefenen. Om u te ondersteunen vindt u op de website: theoretische achtergronden bij elk thema, om uw eigen kennis op te frissen overzichten van competenties en doelen, tips en de overwegingen achter de opdrachten toegang tot het studentenmateriaal trainerskaart per thema: maatschappelijke bewustwording, meningsvorming, beroepshouding, omgangsvormen, sociaal gedrag en professionele communicatie filmfragmenten van elke training Wilt u uw vaardigheden als coach of gedragstrainer professionaliseren? Het team van Spring staat voor u klaar voor docentencoaching, intervisie en implementatieondersteuning. Kijk voor meer informatie op Spring vormt het maatschappelijk beroepsonderwijs maakt overtuigingen en gedrag bespreekbaar werkt van binnen naar buiten biedt voortdurend feedback is volledig competentiegericht sluit aan bij de belevingswereld van mbo ers is flexibel en plaatsonafhankelijk inzetbaar raakt studenten en is leuk om te doen! rvaar zelf wat werken met Spring leuk maakt! Bekijk de demo op of vraag de demo aan op cd-rom via Probeer Spring gratis uit Ga naar en klik op login. Na een eenmalige registratie kiest u in de online catalogus voor deze optie. 22

23 Competentiegerichte uitgaven Competentiegerichte uitgaven De docent als competentiegericht opleider De nieuwe kwalificatiestructuur en het accent op competentiegericht leren brengt voor u als docent nogal wat onzekerheden met zich mee. Hoe ga je om met deze nieuwe didactiek? Wat wordt er zoal verwacht van een docent nieuwe stijl? De docent als competentiegericht opleider ondersteunt u bij de invulling van uw veranderende rol. en must have voor iedere docent. Het boek geeft veel praktische tips en gaat uitgebreid in op vragen als: Wat verstaan we eigenlijk onder competentiegericht leren en opleiden? Wat zijn de taken van de docent daarbij? Over welke vaardigheden moet een docent beschikken? Wat zijn de gevolgen van zo n nieuwe leeromgeving voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student? De competentiegerichte student igen initiatief, persoonlijke ontplooiing, professionele ontwikkeling van de jongeren van nu wordt heel wat verwacht. Vooral als zij straks de arbeidsmarkt betreden. Het onderwijs speelt hier met het nieuwe competentiegericht leren duidelijk op in. Maar wat voor gevolgen heeft deze veranderende didactiek voor uw studenten? Wat kunnen zij zelf doen om hun opleiding zo goed mogelijk af te ronden? De competentiegerichte student maakt uw studenten alvast wegwijs en is daarmee een prima voorbereiding op elke mbo-opleiding. 23

24 Competentiegerichte uitgaven Bestelgegevens Nederlandse/Communicatieve uitgaven 3e druk - Administratie ISBN-13 Prijs Theorieboek 978 Opdrachtenboek Administratie + cd-rom 978 Opdrachtenboek Taalondersteuning 978 Docentenboek Administratie 978 Theorieboek 978 Opdrachtenboek Handel + cd-rom 978 Opdrachtenboek Taalondersteuning 978 Docentenboek Handel 978 Handel ,50 42,50 27,70 44, ,50 42,50 27,70 44,60 Vak Administratie Vak Theorieboek Vak Opdrachtenboek Administratie + cd-rom Vak Docentenboek Administratie Handel Vak Theorieboek Vak Opdrachtenboek Handel + cd-rom Vak Docentenboek Handel e druk - Administratie niveau 3-4 Administratie Administratie Administratie Administratie Administratie Administratie Handel Handel Handel Handel ,80 40,40 27,20 48,70 32,20 42, ,80 48,70 30,10 35, ,40 17,30 13,10 15, 16, 20,20 14,10 15, 15, moduulboek docentenhandleiding moduulboek docentenhandleiding Praktijkboeken Praktijkboek Corresponderen (2e druk) 978 Praktijkboek Corresponderen docentenhandleiding (2e druk)1 978 Praktijkboek Samenvatten en verslagleggen Praktijkboek Samenvatten en verslagleggen docentenhandleiding2 978 Praktijkboek Leren leren Praktijkboek Leren leren docentenhandleiding2 978 Praktijkboek Pers & pr2 978 Praktijkboek Pers & pr docentenhandleiding2 978 Praktijkboek Communiceren en handelen in de ambtelijke beroepspraktijk Praktijkboek Communiceren en handelen in de ambtelijke beroepspraktijk docentenhandleiding Per 1 januari 2007 is het ISBN verlengd naar dertien karakters. Zowel met dit nieuwe ISBN-13 als met het oude ISBN-10 kunnen wij uw aanvragen en bestellingen verwerken. 24 Deze uitgaven kunnen niet ter beoordeling worden aangevraagd 42,50 37,50 44,60 moduulboek docentenhandleiding moduulboek docentenhandleiding moduulboek docentenhandleiding Handel niveau ,50 37,50 44,60 2 Beperkt leverbaar 17,30

Geachte docent, Wij wensen u een inspirerend studiejaar toe.

Geachte docent, Wij wensen u een inspirerend studiejaar toe. HO Economie 2010 inhoud inhoud Voorwoord 3 Gaming 4 Algemene economie 5 Management & Organisatie 6 Logistiek 8 Marketing & Marketingcommunicatie 9 Communicatie 11 Communicatieve vaardigheden 12 Ethiek

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding

Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding Stepping Stones 2 (t) havo vwo Docentenhandleiding Derde editie Wolters-Noordhoff Groningen Auteurs Nina Blom-Poldrugač Sicco Gjaltema Rob Groeneveld Natascha Sewnandan Sanne Wielenga Stepping Stones 2

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Generieke studievaardighedenset

Generieke studievaardighedenset Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van convenant Succesvolle Doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Experimentele leermiddelen

Experimentele leermiddelen Rol en betekenis van Experimentele leermiddelen Resultaten Project Novo Multiflex 30 Juli 2005 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Waarom experimentele leermiddelen?... 4 3 Nieuwe onderbouw voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

PORTFOLIO. Studie huis. december 2003 nummer 54. MesoConsult b.v. Tilburg

PORTFOLIO. Studie huis. december 2003 nummer 54. MesoConsult b.v. Tilburg december 2003 nummer 54 PORTFOLIO Studie huis onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr. P.R.J. Simons Prof. Dr. W.H.F.W. Wijnen Dr. J.G.G. Zuylen MesoConsult b.v. Tilburg Auteurs Erik Driessen,

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Methodeoverzicht rekenen vo 2013-2014

Methodeoverzicht rekenen vo 2013-2014 Rekenniveautest Startrekenen Vooraf Op weg naar 1F Voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs, de onderbouw van het vmbo, AKA-opleidingen, niveau-1 van het mbo en VM2-trajecten biedt Uitgeverij Deviant

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-basis. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-basis. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-basis, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-basis docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-basis, docentenhandleiding

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie