mbo Communicatie & Talen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mbo Communicatie & Talen"

Transcriptie

1 2007 mbo Communicatie & Talen

2 Inhoud Nederlands / Communicatieve vaardigheden 4 Naslagwerken 13 ngels 14 Burgerschapscompetenties 20 Competentiegerichte uitgaven 23 Bestelgegevens 24 Meer informatie 26

3 Inleiding In het moderne, competentiegerichte onderwijs staat de leerbehoefte van de student centraal. Dit vraagt om leerlijnen op maat, met een accent op zelfstandig werken. Dat is dan ook precies wat u vindt in onze leermiddelen voor Communicatie & Talen. Nederlands is hét lesmateriaal voor onderwijs in zakelijke communicatieve vaardigheden. Met de twee varianten (middenkaderniveau) en Vak (vakmanniveau) is het lesmateriaal goed af te stemmen op de individuele ambitie van de student. Ideaal voor onderwijs in schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn de compacte uitgaven Correct spellen en Correct corresponderen en de meer uitgebreide uitgave Schrijftaal. Nederlands voor de sector Techniek Techniek is een echt doe-pakket dat zich concentreert op de communicatieve vaardigheden binnen de technische beroepspraktijk. Ook Hoogspanning biedt voornamelijk voorbeeldteksten over technische onderwerpen en is met name geschikt voor projectgestuurd onderwijs. ngels 20/20 behandelt alle zakelijke communicatieve vaardigheden in het ngels. Speciaal voor de lagere niveaus hebben we asy ontwikkeld, een praktische cursus die vier afzonderlijke deelvaardigheden ngels behandelt. In het boekje A Self-instructive Grammar of nglish staan alle ngelse grammaticaregels overzichtelijk bij elkaar. Burgerschapscompetenties Vanaf augustus 2007 moeten alle onderwijsprogramma s een onderdeel over burgerschapscompetenties bevatten. Hiervoor heeft ThiemeMeulenhoff, samen met het innovatiebureau Lekker-Werken en zeven ROC s, het leerconcept Spring ontwikkeld. Spring is bestemd voor alle mbo-opleidingen, ongeacht de sector en het opleidingsniveau.

4 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Nederlands / Communicatieve vaardigheden Communicatieve vaardigheden zijn in elk beroep belangrijk, maar niet voor elk beroep gelijk. Met de twee varianten en Vak kunt u precies het materiaal inzetten dat het beste aansluit bij de specifieke leersituatie van uw studenten op het gebied van communicatieve vaardigheden in het Nederlands. In wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle vormen van zakelijke communicatie. De specifieke leervragen bereiden de studenten voor op beroepssituaties waarbij uiteenlopende communicatieve vaardigheden worden gevraagd. sluit uitstekend aan bij niveau 3-4: opleidingen voor leidinggevende functies, economische opleidingen op middenkaderniveau of studenten die willen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs. Vak Vak is beknopter en eenvoudiger van structuur. Vak is bedoeld voor studenten op niveau 2 en 3, die later op vakmanniveau gaan werken. Zij hebben doorgaans voldoende aan het beheersen van alleen díe begrippen, vaktermen en vaardigheden die binnen hun beroepspraktijk gelden. Daarom wordt bijvoorbeeld bij het klachtengesprek wel geoefend op het niveau van verkoper-klant, maar niet zoals bij op het niveau leidinggevende-medewerker. Beide leermiddelen richten zich primair op verbetering van communicatieve vaardigheden en niet op taalverwerving. U vindt wel opdrachten voor spelling, stijl en grammatica in het afzonderlijke Opdrachtenboek Taalondersteuning, waarvan de uitwerkingen op onze website staan. Voor het uitsluitend trainen van spelling of correspondentievaardigheden zijn er de ondersteunende uitgaven Correct spellen (inclusief uitwerkingen op onze website) en Correct corresponderen (zie pagina 13).

5 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Competentiegericht leren De studenten worden met (Vak) gestimuleerd tot samenwerking en zelfregulering. Het doel is dat studenten zich een professionele werkhouding eigen maken. Met de aangereikte middelen kan de student zijn persoonlijke leervraag formuleren, zich de gewenste kennis en vaardigheden eigen maken en deze vervolgens samen met leerkracht en medestudenten evalueren. Het programma kan zowel individueel als in groepsverband of klassikaal worden ingezet. en Vak kunnen aan elke werkwijze en elk niveau worden aangepast. r zijn vier pijlers: theorieboek voorziet in alle kennis opdrachtenboek afwisselende opdrachten gekoppeld aan de beroepspraktijk, aangeboden in korte, afgeronde leereenheden cd-rom voortgangsvragen, studiewijzers, uitwerkingen, formulieren en oefenmateriaal docentenboek bevat al het bovenstaande, plus begeleidende tips en complementaire opdrachten Competentiegericht beoordelen De studenten worden ook uitgedaagd om te (leren) reflecteren op hun eigen rol als student. In een persoonlijk dossier verzamelt elke student studiewijzers, oriëntatieopdrachten en uitwerkingen van de trainingen (leervragen). De school stelt de normen vast, wij reiken aandachtspunten aan en stellen de studenten in staat om hun ontwikkeling aan te tonen. Zo kunt u samen met de student individuele leerdoelen en voortgangskeuzes bepalen.

6 Nederlands / Communicatieve vaardigheden s tudenten U I t g aven Voor middenkaderniveau Vak Voor vakmanniveau Uitgebreid Theorieboek Beknopt Theorieboek Opdrachtenboek docenten U I t g aven Administratie + cd-rom Docentenboek Administratie Opdrachtenboek Opdrachtenboek Handel + cd-rom Administratie + cd-rom Opdrachtenboek Handel + cd-rom Opdrachtenboek Taalondersteuning Docentenboek Docentenboek Handel Administratie Docentenboek Handel

7 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Vraaggericht leren in beroepsgerichte context Zowel bij als bij Vak vormen de opdrachten het uitgangspunt van het leren. De studenten trainen de losse vaardigheden in herkenbare leersituaties en brengen vervolgens verdieping aan in de leerpraktijk. De volgorde van de oefeningen kan willekeurig worden doorlopen, dwars door de leerjaren heen. Alle uitwerkingen staan op Het theorieboek loopt parallel aan de opdrachten en biedt houvast als naslagwerk, ook in een latere werkomgeving. Ondersteunende cd-rom en Vak worden geleverd met een gebruiksvriendelijke cd-rom. Via beoordelingsformulieren kunnen studenten zelfstandig met de cd-rom werken. Naast oefeningen bevat de cd-rom ook diagnostisch toetsmateriaal. Bovendien ondersteunt het programma de student bij het opbouwen van een digitaal dossier. Het programma kan op elke computer worden geïnstalleerd, zowel stand-alone als op een netwerk. Integratie van vakken Zakelijke communicatie/nederlands wordt steeds vaker geïntegreerd met andere vakken. In alle competenties komen immers communicatieve vaardigheden voor. en Vak zijn daarom inzetbaar als losstaand leertraject, maar ook als geïntegreerd onderdeel binnen andere leergebieden. Ook bij projectonderwijs kan de student zelfstandig met het materiaal aan de slag. Na het invullen van de vragenformulieren op de cd-rom weten de leerlingen precies welke onderdelen ze nog niet of niet voldoende beheersen. In het winkelmandje vinden ze duidelijke verwijzingen naar de oefeningen die nodig zijn om deze competenties onder de knie te krijgen en hoeveel tijd ze daaraan kwijt zijn.

8 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Flexibel inzetbaar De keuze voor of Vak wordt mede bepaald door het gewenste beheersingsniveau in het toekomstige beroep van de student. De twee varianten zijn daarom flexibel inzetbaar op alle opleidingniveaus. Het ligt voor de hand bij hogere opleidingsniveaus te kiezen voor, maar als communicatieve vaardigheden niet zo n grote rol spelen kan het beknoptere Vak een betere optie zijn. Omgekeerd kunt u kiezen voor vakopleidingen op niveau 3 waarbij hoge eisen worden gesteld aan communicatieve competenties. Van bijvoorbeeld een secretaresse worden nu eenmaal betere sociale en communicatieve vaardigheden verwacht dan van bijvoorbeeld een boekhoudkundig medewerker. en keuze die past De keuze voor of Vaktraject is van meerdere factoren afhankelijk, zoals: Op welke wijze zijn de sociaal-communicatieve competenties in het kwalificatieprofiel van een bepaald beroep beschreven? Op welke wijze wilt u uw studenten zelfstandig laten werken? Op welke wijze laat u uw studenten effectief samenwerken? Op welke wijze wilt u flexibel werken mogelijk maken? Hoeveel begeleidingsuren wil en kan uw school aan zakelijke communicatie besteden? Wordt zakelijke communicatie als apart onderdeel opgenomen in het curriculum? Telt uw school een hoge of lage concentratie studenten met een taalachterstand? Welke instroomeisen zijn er voor de vervolgopleidingen? Past de beknopte of juist de uitgebreide variant beter bij de inhoud van het kwalificatieprofiel en uw didactische keuzes? Wilt u advies bij uw keuze? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder. Contactgegevens vindt u achter in deze brochure.

9 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Techniek - Herzien Offertes schrijven, tabellen lezen, schema s maken, werken in groepen, presentaties houden: met Techniek werken uw studenten aan alle communicatieve vaardigheden die nodig zijn in het technische beroep. Techniek is een competentiegericht doe-pakket, speciaal ontwikkeld voor het mbo en onlangs volledig herzien. Herzien Theorieboek In het theorieboek is de informatie overzichtelijk gepresenteerd in vier delen: Meervoudige communicatie Lezen Schrijven Spreken en luisteren TRAJCT TCHNIK Communicatie sector Techniek theorieboek J.H.M. Mol Drs. W.A. t Hart r staan veel praktijkvoorbeelden in en handige, korte overzichten met aandachtspunten. Opdrachtenboek In het opdrachtenboek van Techniek staan verwijzingen naar de theorie. Maar studenten kunnen het opdrachtenboek ook gebruiken zonder de theorie. De opdrachten zijn praktijkgericht en gevarieerd. Het is een handig naslagwerk dat ook bij andere vakken en projecten goed van pas komt. Zo nodig kunnen studenten het opdrachtenboek volledig zelfstandig doorwerken. Cd-rom Bij het opdrachtenboek hoort een cd-rom. Hierop staan de voortgangsvragen, studiewijzers, uitwerkingen van de opdrachten, observatieformulieren en extra opdrachten. TRAJCT TCHNIK Communicatie sector Techniek opdrachtenboek J.H.M. Mol Drs. W.A. t Hart

10 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Docentenhandleiding In een praktische docentenhandleiding staan de antwoorden bij alle opdrachten, didactische aanwijzingen en uitgebreide studiewijzers. Zelfstandig werken Met van Techniek kunt u studenten een grote verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leren. Studenten lezen een stukje tekst in het opdrachtenboek over de vaardigheden waarop ze zich willen concentreren. Met voortgangsvragen op de cd-rom kijken ze wat ze al weten en wat ze nog willen leren. De cd-rom levert hun vervolgens een studiewijzer. Deze bespreken ze met de docent tijdens een voortgangsgesprek. De docent begeleidt hen bij het maken van de opdrachten en het dossier waarin ze de uitwerking van de opdrachten bewaren. Dat kunnen antwoorden zijn, maar ook andere bewijzen waaruit blijkt dat de studenten een vaardigheid beheersen. Na elk onderdeel passen de studenten een vaardigheid toe in een praktijksituatie. Bewijzen hiervan nemen ze op in het dossier. Resultaten uit de beroepspraktijkvorming kunnen de studenten ook in het dossier bewaren. 10

11 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Hoogspanning Hoogspanning is een compleet lespakket Nederlands / Communicatieve vaardigheden, speciaal ontwikkeld voor het mbo, sector Techniek. Theorie en praktijk zijn in één boek gevangen. Het is een praktisch leermiddel, boordevol trainingen en voorbeelden die de studenten voorbereiden op de technische beroepspraktijk. r is een Hoogspanning voor de niveaus 1-2 en een Hoogspanning voor de niveaus 3-4. In Hoogspanning 1-2 is de uitleg eenvoudiger en compacter geformuleerd dan in niveau 3-4. Ook zijn de opdrachten korter, meer sturend en gaan uit van de taalcompetenties die op niveau 1-2 getraind moeten worden. De praktijk als basis r is veel aandacht voor praktische beroeps- en taalvaardigheden, zoals het maken van een werkplan, het geven van een verkooppresentatie, klachtenbehandeling en vergadertechnieken. Concrete communicatieve situaties dus, die aansluiten bij wat uw studenten leren bij de beroepsvakken. 11

12 Nederlands / Communicatieve vaardigheden Nadruk op trainen Hoogspanning is zeer geschikt voor onder andere probleemgestuurd onderwijs, modulair onderwijs en projectmatige werkvormen. Studenten kunnen op elk moment de gewenste taalcompetentie trainen: de juiste stof op het juiste moment. Leren wordt gemakkelijk gemaakt door: checklists en puntsgewijze formuleringen overzichten en samenvattingen groepsopdrachten én individuele opdrachten aandacht voor computergebruik aandacht voor het opbouwen van een taalportfolio Doordat theorie en opdrachten in één boek zijn opgenomen, is het eenvoudig om te switchen van leerstof naar oefen- en verrijkingsstof. Voor de docent In een praktische docentenhandleiding staan de antwoorden bij alle opdrachten, didactische aanwijzingen en uitgebreide studiewijzers. Plus een groot aantal toetsen en extra oefenmateriaal. 12

13 Naslagwerken Correct schrijven, spellen en corresponderen Herzien Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in de latere beroepspraktijk van studenten. De enige manier om die goed onder de knie te krijgen is oefenen, oefenen, oefenen. Ter ondersteuning is er de uiterst compacte Correct serie of het meer uitgebreide Schrijftaal. Correct spellen Sinds 1 augustus 20 gelden nieuwe spellingregels die in sommige gevallen afwijken van wat studenten eerder hebben geleerd. In de nieuwste editie Correct spellen zijn uiteraard ook de nieuwste regels voor spelling opgenomen. Het lesmateriaal bevat een theorie- en opdrachtenboek, waarvan de uitwerkingen op onze website staan. Correct corresponderen Herzien en goede brief moet aan bepaalde regels voldoen om de juiste boodschap over te brengen. Correct corresponderen is een dun, praktisch boekje dat de regels kort en helder op een rij zet met oefeningen en voorbeelden. Schrijftaal De vijfde druk van Schrijftaal is geactualiseerd volgens de nieuwste spellingregels en ook inhoudelijk herzien. In de nieuwe uitgave komen veertig typen van schriftelijke communicatieve vaardigheden aan bod. r is aandacht voor de indeling en opbouw van schriftelijke communicatie en voor correct schrijven volgens de regels van spelling en stijl. lk hoofdstuk is opgebouwd volgens het tvo-model (theorie-voorbeeld-oefening). Studenten kunnen daardoor zelfstandig werken aan de beroepsgerichte opdrachten. Herzien 13

14 ngels 20/20 al jaren effectief! Al jaren bewijst 20/20 zich als effectief lesmateriaal ngels voor competentiegericht economisch beroepsonderwijs. Het materiaal is modern, gedegen, volledig en perfect af te stemmen op de leerbehoefte van de student. Ook voor het wegwerken van individuele taalachterstanden is 20/20 uiterst geschikt. Beroepsgerichte context 20/20 is er in twee varianten: Administratie en Handel. De onderwerpen, teksten, voorbeelden en geluidsfragmenten hebben allemaal direct betrekking op de latere beroepspraktijk van de student. Administratie besteedt bijvoorbeeld uitgebreid aandacht aan allerlei aspecten van mondelinge en schriftelijke communicatie, zoals het schrijven van brieven en mails, telefonisch inlichtingen vragen en het voeren van zakelijke gesprekken. Handel behandelt juist onderwerpen als Consument & winkel, Klant & verkoop en Artikel & informatie. Competenties In de praktijkcases komen alle benodigde competenties van de student aan bod. De theorie wordt in de case geïntegreerd met de praktijk en de student ervaart in een gespeelde oefensituatie hoe de opgedane kennis in de praktijk kan worden toegepast. Auteurs: R. Hempelman, H. Olsthoorn, C. Loughnane, K. Sizelove, M. Knibbe, M. Schoormans Duidelijke structuur 20/20 heeft een heldere didactische structuur. De instructies zijn eenduidig en er is een consequente opbouw van teksten en opdrachten. Dat maakt 20/20 toegankelijk en bevordert de zelfwerkzaamheid. Alle lesmaterialen sluiten met duidelijke verwijzingen en iconen goed op elkaar aan. De bronteksten zijn met zorg gekozen en bij de lengte en de moeilijkheidsgraad is rekening gehouden met de taalvaardigheid van de studenten. De teksten zijn actueel, beroepsgericht en onderverdeeld in overzichtelijke tekstblokken. Zelfstudie 20/20 bevat veel gevarieerde opdrachten in verschillende werkvormen en is daarmee ook geschikt voor niet-klassikaal onderwijs. De studenten kunnen met het lesmateriaal eenvoudig zelfstandig werken. In de boeken vinden ze bijvoorbeeld checklists waarmee ze zelf kunnen inventariseren welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben. Digitale ondersteuning De bijbehorende cd-rom bevat een uitgebreide variatie aan oefeningen die zowel thematisch, als per vaardigheid kunnen worden doorgewerkt. Deze oefeningen sluiten aan bij het overige lesmateriaal, maar maken er geen deel van uit. Studenten kunnen zo individueel, gericht en effectief oefenen om eventuele hiaten in hun basiskennis weg te werken. Maar de software is ook geschikt voor klassikaal 14

15 ngels gebruik, al dan niet in een netwerk. Bijkomend voordeel is, dat u als docent een goed inzicht krijgt in de resultaten en de voortgang van uw studenten. uropees raamwerk 20/20 hanteert de niveaus van het CF (Common uropean Framework). De koppeling naar de eisen van het uropees Raamwerk is uitgewerkt in de docentenhandleiding. AdMINISTRATI HANDL nive a u 1-2 Leer-/werkboek met audio-cd en oefencd-rom Leer-/werkboek met audio-cd en oefencd-rom Handboek met oefencd-rom Handboek met oefencd-rom nive a u 3-4 Moduleboek 1 met audio-cd 1 Moduleboek 2 met audio-cd 2 Moduleboek 1 met audio-cd 1 Moduleboek 2 met audio-cd 2 Docentenhandleiding op cd-rom Netwerkversie software niveau 1 t/m 4 Niveau 1-2 werkt per variant met een leerwerkboek waarin zowel de theorie als de opdrachten zijn opgenomen. Bij niveau 3-4 zijn handboek en moduleboek gescheiden. Het moduleboek staat vol praktische oefeningen op het gebied van communicatie, spelling en grammatica. Het handboek is een ideaal naslagwerk, ook in de latere beroepspraktijk! 15

16 ngels Heldere en overzichtelijke opmaak. De opdrachten worden voorafgegaan door een actueel en beroepsgericht tekstblok. Deze beknopte bronteksten sluiten qua moeilijkheidsgraad goed aan bij de taalvaardigheid van de studenten. Handige iconen versterken de instructie: de studenten zien direct dat ze met de audio-cd gaan werken. Het cijfer verwijst naar fragment op de audio-cd. Uit Moduleboek 1 Administratie niveau

17 ngels De praktijkgerichte oefeningen in het moduleboek kennen een consequente opbouw. In combinatie met de duidelijke aanwijzingen bevordert dit de zelfwerkzaamheid van de studenten. Toepasselijk beeldmateriaal maakt de oefeningen inzichtelijk. Het moduleboek bevat duidelijke verwijzingen naar de theorie in het handboek. Door de eenduidige codering zijn de te bestuderen paragrafen gemakkelijk te vinden. De oefeningen belichten zowel de do s en de don ts van praktische handelingen zoals het ontvangen van bezoekers. 17

18 ngels asy: praktisch ngels voor niveau 1-2 Taking up references, the order, reply to an enquiry, quantifiers, may I introduce you to...? Het zijn hoofdstuktitels uit de asy-reeks: een praktische cursus deelvaardigheden ngels voor de sector conomie, niveau 1-2. asy vaardigheden De asy-reeks bevat vier aparte boeken waarin deelvaardigheden ngels worden behandeld. Het zijn praktijkgerichte boeken met aansprekende voorbeelden, korte stukjes theorie en eenvoudig taalgebruik. asy Start asy Start biedt een eenvoudige cursus handelscorrespondentie. Ieder hoofdstuk bevat een correspondentie- en een grammaticagedeelte. asy Correspondence asy Correspondence gaat een stap verder dan asy Start, met onderwerpen als referenties/inlichtingen opvragen, verzekering, order annuleren en antwoorden op klachtenbrieven. asy Business Conversation Met asy Business Conversation werkt de student aan zakelijke spreekvaardigheid ngels, gericht op eenvoudige, realistische taalsituaties uit het bedrijfsleven. asy Business Grammar asy Business Grammar behandelt de basis van de ngelse grammatica, ondersteund met veel voorbeelden en een praktische uitbreiding van de woordenschat. Zeer gebruiksvriendelijk De vier boeken uit de asy-reeks kunnen naast elkaar worden gebruikt. Het is ook goed mogelijk de boeken afzonderlijk in te zetten, bijvoorbeeld om een specifieke vaardigheid extra onder de aandacht te brengen of extra te oefenen. Studenten kunnen goed uit de voeten met de opdrachten en bij asy Start en asy Correspondence zijn antwoorden en toetsen beschikbaar. 18

19 ngels A Self-instructive Grammar of nglish Much, many of a lot of, can, could of to be able, may of might : wanneer gebruik je wat? De theorie die hieraan ten grondslag ligt, komt aan bod in het boek A Self-instructive Grammar of nglish. en onmisbaar boek, dat past naast al het lesmateriaal voor ngels. Heldere grammatica A Self-instructive Grammar of nglish behandelt de belangrijkste grammaticaregels. Deze zijn gerangschikt naar onderwerp. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het werkwoord, hulpwerkwoorden, de gerund, de conditional, de lijdende vorm, infinitief en voltooid deelwoord, het lidwoord, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, persoonlijke, bezittelijke en andere voornaamwoorden. De grammaticaregels worden steeds verhelderd met een groot aantal voorbeelden. Zelfstudie In de praktijk blijkt dat dit grammaticaboek bij uitstek geschikt is voor zelfstudie. Studenten kunnen de grammaticaregels zelfstandig en in eigen tempo bestuderen en verwerken. Alle theorie, opmerkingen en voorbeelden zijn erop gericht het inzicht van de student te verdiepen. De lastigste onderwerpen zoals onvoltooid verleden tijd versus voltooid verleden tijd, worden uitgelegd via een modulaire opzet. Handig naslagwerk A Self-instructive Grammar of nglish is een klein boekje en dat is meteen de kracht. Het is een handig naslagwerk waar studenten makkelijk op teruggrijpen. De onderwerpindeling is overzichtelijk en achterin het boek staan praktische overzichten met onregelmatige werkwoorden, voegwoorden en voorzetsels. 19

20 Burgerschapscompetenties Nieuw! Spring om vooruit te komen Met het innovatieve leerconcept Spring kunt u uw studenten opleiden tot bewuste en sociaalvaardige deelnemers aan de maatschappij. Spring spreekt de taal van de student en is leuk om te doen! Waarom Spring? De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan haar burgers. Ook de arbeidsmarkt verandert. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden staan niet langer garant voor succes. Presentatie, sociale vaardigheden en leervermogen zijn essentieel. Bovendien is het vanaf augustus 2007 verplicht burgerschapscompetenties op te nemen in de onderwijsprogramma s (WB). Voor wie? Spring is bestemd voor alle opleidingen binnen het mbo, ongeacht sector en opleidingsniveau. Wat is Spring? Spring is een volledig nieuw leerconcept waarmee studenten maatschappelijk bewustzijn, een goede beroepshouding en professioneel gedrag ontwikkelen. Om dit te bereiken is meer nodig dan theorie alleen. Spring biedt hiervoor zelfstudie, gedragstraining en reflectie. Met als uitgangspunt de maatschappij en het (toekomstige) beroep. Spring spreekt bovendien de taal van (jong)volwassen mbo-studenten. Hoe werkt Spring voor de student? Zelf doen en ervaren is het motto. Studenten ontwikkelen met Spring gefaseerd hun burgerschapscompetenties: 1. interactieve zelfstudie op de Spring-website 2. gedrags- en communicatietrainingen, verzorgd door de eigen docent 3. toepassen in de praktijk en reflectie op de Spring-website De student kiest op aan welke van de 58 thema s hij wil werken. lk thema heeft dezelfde opbouw met een zelftest, kennistest en situationele opdrachten. Zo krijgt hij een beeld van zichzelf, van de theorie én van de manier waarop het thema terugkomt op straat, op school, op het werk en als maatschappelijk vraagstuk. Vervolgens neemt de student deel aan een gedragstraining en past hij het geleerde toe in zijn eigen (stage)praktijk. Waag zelf de sprong en ervaar Spring op 20

21 Burgerschapscompetenties Spring heeft 58 thema s verdeeld in tien categorieën: Denken, Waarnemen, Luisteren, Spreken, Gevoel, Invloed en macht, Aanpakken/doen, Beweging, De basis en Persoonlijkheid. Alle domeinen van de burgerschapscompetenties (sociaal, cultureel, economisch-participatief, politiek, normatief en organisatorisch) komen vanuit verschillende invalshoeken naar voren. lk thema binnen Spring vormt een afgerond geheel. Twintig aansprekende rolmodellen geven in dynamische filmpjes een kijkje achter de schermen van hun leven en werk. Bekende en minder bekende persoonlijkheden geven hun mening, zoals politicus Jan Marijnissen en Fifteen-kok Jamal Benayed. De student ziet en hoort wat hen succesvol maakt, waar zij in hun leven tegenaan zijn gelopen en wat zij hebben moeten leren. Animaties en bewegende beelden stimuleren om actief een weg te zoeken binnen de site. is dynamisch, hip, modern én volwassen en past uitstekend bij de doelgroep. 21

22 Burgerschapscompententies Hoe werkt Spring voor u als docent? Spring bewaart online de gegevens en uitwerkingen van uw studenten, zodat u hun voortgang en resultaten kunt monitoren. Online docentenmateriaal ondersteunt u in uw rollen als coördinator, mentor/coach en trainer. In uw rol als trainer verzorgt u gedragstrainingen in verschillende burgerschapscompetenties. Zo kunnen uw studenten ervaring opdoen in groepsverband en hun kennis in de praktijk oefenen. Om u te ondersteunen vindt u op de website: theoretische achtergronden bij elk thema, om uw eigen kennis op te frissen overzichten van competenties en doelen, tips en de overwegingen achter de opdrachten toegang tot het studentenmateriaal trainerskaart per thema: maatschappelijke bewustwording, meningsvorming, beroepshouding, omgangsvormen, sociaal gedrag en professionele communicatie filmfragmenten van elke training Wilt u uw vaardigheden als coach of gedragstrainer professionaliseren? Het team van Spring staat voor u klaar voor docentencoaching, intervisie en implementatieondersteuning. Kijk voor meer informatie op Spring vormt het maatschappelijk beroepsonderwijs maakt overtuigingen en gedrag bespreekbaar werkt van binnen naar buiten biedt voortdurend feedback is volledig competentiegericht sluit aan bij de belevingswereld van mbo ers is flexibel en plaatsonafhankelijk inzetbaar raakt studenten en is leuk om te doen! rvaar zelf wat werken met Spring leuk maakt! Bekijk de demo op of vraag de demo aan op cd-rom via Probeer Spring gratis uit Ga naar en klik op login. Na een eenmalige registratie kiest u in de online catalogus voor deze optie. 22

23 Competentiegerichte uitgaven Competentiegerichte uitgaven De docent als competentiegericht opleider De nieuwe kwalificatiestructuur en het accent op competentiegericht leren brengt voor u als docent nogal wat onzekerheden met zich mee. Hoe ga je om met deze nieuwe didactiek? Wat wordt er zoal verwacht van een docent nieuwe stijl? De docent als competentiegericht opleider ondersteunt u bij de invulling van uw veranderende rol. en must have voor iedere docent. Het boek geeft veel praktische tips en gaat uitgebreid in op vragen als: Wat verstaan we eigenlijk onder competentiegericht leren en opleiden? Wat zijn de taken van de docent daarbij? Over welke vaardigheden moet een docent beschikken? Wat zijn de gevolgen van zo n nieuwe leeromgeving voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student? De competentiegerichte student igen initiatief, persoonlijke ontplooiing, professionele ontwikkeling van de jongeren van nu wordt heel wat verwacht. Vooral als zij straks de arbeidsmarkt betreden. Het onderwijs speelt hier met het nieuwe competentiegericht leren duidelijk op in. Maar wat voor gevolgen heeft deze veranderende didactiek voor uw studenten? Wat kunnen zij zelf doen om hun opleiding zo goed mogelijk af te ronden? De competentiegerichte student maakt uw studenten alvast wegwijs en is daarmee een prima voorbereiding op elke mbo-opleiding. 23

24 Competentiegerichte uitgaven Bestelgegevens Nederlandse/Communicatieve uitgaven 3e druk - Administratie ISBN-13 Prijs Theorieboek 978 Opdrachtenboek Administratie + cd-rom 978 Opdrachtenboek Taalondersteuning 978 Docentenboek Administratie 978 Theorieboek 978 Opdrachtenboek Handel + cd-rom 978 Opdrachtenboek Taalondersteuning 978 Docentenboek Handel 978 Handel ,50 42,50 27,70 44, ,50 42,50 27,70 44,60 Vak Administratie Vak Theorieboek Vak Opdrachtenboek Administratie + cd-rom Vak Docentenboek Administratie Handel Vak Theorieboek Vak Opdrachtenboek Handel + cd-rom Vak Docentenboek Handel e druk - Administratie niveau 3-4 Administratie Administratie Administratie Administratie Administratie Administratie Handel Handel Handel Handel ,80 40,40 27,20 48,70 32,20 42, ,80 48,70 30,10 35, ,40 17,30 13,10 15, 16, 20,20 14,10 15, 15, moduulboek docentenhandleiding moduulboek docentenhandleiding Praktijkboeken Praktijkboek Corresponderen (2e druk) 978 Praktijkboek Corresponderen docentenhandleiding (2e druk)1 978 Praktijkboek Samenvatten en verslagleggen Praktijkboek Samenvatten en verslagleggen docentenhandleiding2 978 Praktijkboek Leren leren Praktijkboek Leren leren docentenhandleiding2 978 Praktijkboek Pers & pr2 978 Praktijkboek Pers & pr docentenhandleiding2 978 Praktijkboek Communiceren en handelen in de ambtelijke beroepspraktijk Praktijkboek Communiceren en handelen in de ambtelijke beroepspraktijk docentenhandleiding Per 1 januari 2007 is het ISBN verlengd naar dertien karakters. Zowel met dit nieuwe ISBN-13 als met het oude ISBN-10 kunnen wij uw aanvragen en bestellingen verwerken. 24 Deze uitgaven kunnen niet ter beoordeling worden aangevraagd 42,50 37,50 44,60 moduulboek docentenhandleiding moduulboek docentenhandleiding moduulboek docentenhandleiding Handel niveau ,50 37,50 44,60 2 Beperkt leverbaar 17,30

Doorloop je eigen Traject!

Doorloop je eigen Traject! Traject en VakTraject brengen Zakelijke Communicatie/Nederlands op het gewenste niveau Doorloop je eigen Traject! Blijvend in prijs verlaagd! Traject is al 12,5 jaar hét lesmateriaal Zakelijke Communicatie/

Nadere informatie

mbo Communicatie & Talen

mbo Communicatie & Talen mbo Communicatie & Talen 2009 inhoud Inleiding 3 Traject 4 Hoogspanning 5 Accent 6 20/20 7 Op maat 8 Correct-serie 8 Spring 9 Bestelgegevens 10 Contact 11 Inleiding Inleiding 3 Het nieuwe ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding

Inleiding. Inleiding mbo Techniek 2009 inhoud inhoud Inleiding 3 E-Build: Al het bouwkundemateriaal bijeen 4 Hoogspanning Alle taalvaardigheden plus taalondersteuning 5 tr@nsfere Compleet pakket voor Elektrotechniek 8 tr@nsferw

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3 @work: Geïntegreerd leersysteem voor de bedrijfsadministratieve

Inhoud. Inleiding 3 @work: Geïntegreerd leersysteem voor de bedrijfsadministratieve mbo Economie 2009 Inhoud Inleiding 3 @work: Geïntegreerd leersysteem voor de bedrijfsadministratieve opleidingen 4 BV in Balans: Theorie en praktijk voor Bedrijfsadministratie 5 Secretarieel Competentiegericht

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

mbo Communicatie & Talen

mbo Communicatie & Talen mbo Communicatie & Talen 2010 inhoud inhoud Traject Nederlands Nieuw Brengt iedere mbo er op het juiste niveau van taalvaardigheid/nederlands (voor alle sectoren) 4 Accent Zakelijke Communicatie/Nederlands

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

vmbo Zorg & Welzijn Ik zorg er wel voor

vmbo Zorg & Welzijn Ik zorg er wel voor 2007 vmbo Zorg & Welzijn Ik zorg er wel voor Inhoud Ik zorg er wel voor 3 Reanimatie en EHBO 12 Bestelgegevens 13 Meer informatie 15 Ik zorg er wel voor is een praktische methode Zorg & Welzijn voor het

Nadere informatie

Talent. Talents werkt! Voldoet aan raamwerk MVT. Engels Administratie & Handel en Verkoop. BVE Methodewijzer. Competentiegericht

Talent. Talents werkt! Voldoet aan raamwerk MVT. Engels Administratie & Handel en Verkoop. BVE Methodewijzer. Competentiegericht BVE Methodewijzer Talent Engels Administratie & Handel en Verkoop Competentiegericht Heldere methodiek en maatwerk Korting voor Elobase-deelnemers Talents werkt! Voldoet aan raamwerk MVT Soms zijn vernieuwingen

Nadere informatie

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 INHOUD Inleiding Online cursussen Klantgericht schrijven Nederlands Zakelijk Engels Spelling & Grammar Online test Nederlands spelling & grammatica Online test Engels

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Inhoud. i-care 3. Verpleegtechniek in beeld 9. Sterk in praktijk 10. Reanimatie en EHBO 11. Spring 12. Implementatiebegeleiding 15.

Inhoud. i-care 3. Verpleegtechniek in beeld 9. Sterk in praktijk 10. Reanimatie en EHBO 11. Spring 12. Implementatiebegeleiding 15. 2007 mbo Zorg Inhoud i-care 3 Verpleegtechniek in beeld 9 Sterk in praktijk 10 Reanimatie en EHBO 11 Spring 12 Implementatiebegeleiding 15 Bestelgegevens 16 Meer informatie 19 i-care i-care voldoet aan

Nadere informatie

Inhoud. i-care en i-care flex 4. Verpleegtechnische handelingen 8. Sterk in praktijk 10. Burgerschapscompetenties 12. Reanimatie en EHBO 14

Inhoud. i-care en i-care flex 4. Verpleegtechnische handelingen 8. Sterk in praktijk 10. Burgerschapscompetenties 12. Reanimatie en EHBO 14 2008 mbo Zorg Inhoud i-care en i-care flex 4 Verpleegtechnische handelingen 8 Sterk in praktijk 10 Burgerschapscompetenties 12 Reanimatie en HBO 14 Implementatie en ondersteuning 15 Bestelgegevens 16 Meer

Nadere informatie

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl!

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! VAPRO LEERMIDDELEN VOOR OPLEIDINGEN IN DE PROCESINDUSTRIE EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

Nadere informatie

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 WERKGEVERS. > inhoud

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 WERKGEVERS. > inhoud TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 WERKGEVERS INHOUD Inleiding Online cursussen Klantgericht schrijven Nederlands Zakelijk Engels Spelling & Grammar Online test Nederlands spelling & grammatica Online

Nadere informatie

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Groen Nederlands en Rekenen Pag. 3 Opbouw en inhoud GPS Groen Nederlands Pag. 4 Opbouw en inhoud

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

Alle opdrachten en cases online

Alle opdrachten en cases online CGO memo 0409:CGO memo 0409 17-04-09 10:22 Pagina 5 Alle opdrachten en cases online Op de website www.lerenloopbaanburgerschap.nl kunt u een uitgebreide hoeveelheid opdrachten en cases bij elk van onze

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO.

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO. GPS Taal en Rekenen Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen 2012

Nadere informatie

Station, nederlands voor het vmbo

Station, nederlands voor het vmbo Station, nederlands voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Station 2e editie) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Uitgeverij Intertaal Adressen Uitgeverij Intertaal Informatie voor docenten Klantenservice en bestelinformatie

Uitgeverij Intertaal Adressen Uitgeverij Intertaal Informatie voor docenten Klantenservice en bestelinformatie Inhoud IntertaaL Voor u ligt de catalogus van uitgeverij Intertaal. geeft taalstudie- producten uit voor het Nederlands taalgebied. Deze uitgaven kunnen worden gebruikt in het voortgezet onderwijs, middelbaar

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! VAPRO LEERMIDDELEN VOOR OPLEIDINGEN IN DE PROCESINDUSTRIE EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Productoverzicht 2005

Productoverzicht 2005 Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland België HAVO/VWO Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl www.instruct.be Voortgezet Onderwijs instruct@instruct.nl instruct@instruct.be Productoverzicht

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap

Leren, Loopbaan en Burgerschap MOVE! MBO, niveau 3-4 MVO EN DUURZAAM ONDERNEMEN MBO, NIVEAU 3-4 KLAAS VAN DEN HERIK PIERRE WINKLER Leren, Loopbaan en Burgerschap Lesmateriaal voor Competentiegericht leren 2010 Het lesmateriaal voor

Nadere informatie

Inleiding niveaubepaling bij VakTraject, Traject en Traject Techniek

Inleiding niveaubepaling bij VakTraject, Traject en Traject Techniek Inleiding niveaubepaling bij VakTraject, Traject en Traject Techniek In de kwalificatiedossiers zijn taalprofielen voor het beroep vastgesteld. Ook is in het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap

Nadere informatie

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Nieuwe editie Pincode 6 e editie Tweede Fase Met de nieuwe editie van Pincode voor de tweede fase worden leerlingen optimaal voorbereid op het nieuwe examenprogramma,

Nadere informatie

10 20 Nederland België Russisch

10 20 Nederland België Russisch 2010 Russisch Inhoud IntertaaL Voor u ligt de catalogus van uitgeverij Intertaal. geeft taalstudieproducten uit voor het Nederlands taalgebied. Deze uitgaven kunnen worden gebruikt in het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

11 20 Nederland België Russisch

11 20 Nederland België Russisch 2011 Inhoud IntertaaL Voor u ligt de catalogus van uitgeverij Intertaal. geeft taalstudie- producten uit voor het Nederlands taalgebied. Deze uitgaven kunnen worden gebruikt in het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Nederlands voor Arabisch taligen A0 A1/A2

Nederlands voor Arabisch taligen A0 A1/A2 Auteur boek: مو لف الكتاب: Vera Lukassen Titel boek: Nederlands voor Arabisch taligen كتاب : الھولندي للناطقین باللغة العربیة المستوى Niveau A0 A2, A0 A2 2015, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl

Nadere informatie

NT2. Natuurlijk leren en inburgeren. NT2 op maat. Bestel snel via www.nt2.nl. De complete voorbereiding op het staatsexamen!

NT2. Natuurlijk leren en inburgeren. NT2 op maat. Bestel snel via www.nt2.nl. De complete voorbereiding op het staatsexamen! NT2 Natuurlijk leren en inburgeren NT2 op maat De complete voorbereiding op het staatsexamen! Bestel snel via www.nt2.nl Welk materiaal heb ik nodig ter voorbereiding op het staatsexamen? Staatsexamen

Nadere informatie

Specialist in studieboeken Nederlands Specialist in taaltesten

Specialist in studieboeken Nederlands Specialist in taaltesten Catalogus 2015 Uitgeverij Pak Specialist in studieboeken Nederlands Specialist in taaltesten www.uitgeverijpak.nl www.nederlandsetaaltest.nl www.hbotaaltest.nl Laat uw leerlingen/studenten de gratis taaltest

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Fundament. Producten en prijzen 2017 Fundament. Informatica voor de bovenbouw. Informatica voor de bovenbouw 1. Fundament Informatica

Fundament. Producten en prijzen 2017 Fundament. Informatica voor de bovenbouw. Informatica voor de bovenbouw 1. Fundament Informatica Fundament Informatica voor de bovenbouw Producten en prijzen 2017 Fundament Informatica voor de bovenbouw 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Fundament... 3 Opbouw en inhoud...

Nadere informatie

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2017-2018 INHOUD Inleiding Nederlands Correct Nederlands... 2 Klantgericht Schrijven... 5 Individueel Traject Schrijfcoaching... 8 Spelling & Grammatica Incompany... 11 Zakelijk

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Bestelgegevens. Prijs

Bestelgegevens. Prijs TransferE Niveau 2 TransferE Buisinstallaties voor de elektromonteur A leerwerkboek 978 90 06 90802 2 46,40 TransferE Buisinstallaties voor de elektromonteur B leerwerkboek 978 90 42 50968 9 46,40 TransferE

Nadere informatie

Lesmethodes Voortgezet Onderwijs

Lesmethodes Voortgezet Onderwijs Lesmethodes Voortgezet Onderwijs Zienderogen Kunst Kunstwerk Tekenen in Zicht Plat Vorm Kunst Actief Uit de kunst (basisonderwijs) Arti Palet CKV2 De Bespiegeling Malmberg Malmberg Lambo Lambo Lambo Delubas

Nadere informatie

Snappet is een alternatief voor...

Snappet is een alternatief voor... Snappet is een alternatief voor... Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Informatie Nieuwe methode aanschaffen?

Nadere informatie

Leerroutes op maat voor mbo ers ROC Eindhoven

Leerroutes op maat voor mbo ers ROC Eindhoven mbo Communicatie & Talen voorjaar 2007 Leerroutes op maat voor mbo ers ROC Eindhoven Beheersing Nederlands is van levensbelang in zorgsector Gemakkelijker leren met praktijksimulaties Veel belangstelling

Nadere informatie

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 Het portfolio voor de Nederlandse taal bestaat uit de volgende onderdelen: - Inleiding - Algemeen

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer Nederlands Nederlands Burgerschap voor AG M.C. Arnold-Klaarhamer Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Basispakket leerlingen 1 vmbo

Basispakket leerlingen 1 vmbo Arrangement en prijzen Basispakket leerlingen 1 vmbo Tekstboek + Werkboek (incl. ICT & audio) ICT basis: gratis proeftoetsen met studieadvies; extra oefenmateriaal voor grammatica en vocabulaire; lees-,

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Catalogus 2011 Uitgeverij Pak. S p e c i a l i s t i n s t u d i e b o e k e n N e d e r l a n d s

Catalogus 2011 Uitgeverij Pak. S p e c i a l i s t i n s t u d i e b o e k e n N e d e r l a n d s Catalogus 2011 Uitgeverij Pak S p e c i a l i s t i n s t u d i e b o e k e n N e d e r l a n d s w w w. u i t g e v e r i j p a k. n l Fondsoverzicht en prijzen 2011 pag. 4 4 5 5 6 11 12 11 11 12 12 13

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2017 www.kddv.nl KDDV - 1 Maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kwalificatiestructuur en keuzedelen... 3 KDDV -... 4 KDDV College... 5 Opbouw

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 December 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Engels

Producten en prijzen 2016 GPS Engels Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn.

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn. Het vak Nederlands Historie 2013 Malmberg voert veel gesprekken met docenten Nederlands havo en vwo bovenbouw en besluit om andere lesmethode te gaan ontwikkelen dan de huidige traditionele lesmethodes.

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Werkwijze voor de website projectmatig werken

Werkwijze voor de website projectmatig werken Werkwijze voor de website projectmatig werken De eerste stap Ontdekken hoe de lessenserie projectmatig werken gebruikt moet worden YouTube clips Studie- en beroepsvaardigheden Samenwerkend leren Differentiëren

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

BEKNOPTE INFORMATIE UIT DE ALGEMENE DOCENTENHANDLEIDING

BEKNOPTE INFORMATIE UIT DE ALGEMENE DOCENTENHANDLEIDING BEKNOPTE INFORMATIE UIT DE ALGEMENE DOCENTENHANDLEIDING In het hierna volgende gedeelte treft u het voorwoord en het eerste hoofdstuk van de algemene docentenhandleiding aan. Deze informatie geeft u inzicht

Nadere informatie

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk www.delftsemethode.nl OVER DE DELFTSE METHODE Snel en effectief Nederlands leren doe je met de Delftse methode. De Delftse methode

Nadere informatie

Library, engels voor het vmbo

Library, engels voor het vmbo Library, engels voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Library 2nd Edition) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Het vmbo is in beweging, ThiemeMeulenhoff beweegt mee!

Het vmbo is in beweging, ThiemeMeulenhoff beweegt mee! vmbo Techniek 2010 inhoud Inhoud Voorwoord 3 Bouwtotaal 4 Bouwen op niveau 6 Op Spanning! 7 Basisveiligheid VCA 8 Breed! 9 Overige uitgaven 9 Bestellijst 10 Meer informatie 12 Voorwoord 3 Het vmbo is in

Nadere informatie

Vakwerk! Toelichting bij de methode. Agrarische bedrijfseconomie. leerjaar 3 (deel 1) en 4 (deel 2), voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg

Vakwerk! Toelichting bij de methode. Agrarische bedrijfseconomie. leerjaar 3 (deel 1) en 4 (deel 2), voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg Vakwerk! Toelichting bij de methode leerjaar 3 (deel 1) en 4 (deel 2), voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg www.ontwikkelcentrum.nl http://ontwikkelcentrum.docentenportal.nl Inleiding De methode

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Producten en prijzen 2015 GPS Groen Nederlands

Producten en prijzen 2015 GPS Groen Nederlands Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2015 Volwassen en Eigentijds 1 Februari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van GPS Nederlands... 4 Gebruik voor de

Nadere informatie

Secretaresse. De module zakelijk Duits is beschikbaar als extra module bij de opleiding Secretaresse.

Secretaresse. De module zakelijk Duits is beschikbaar als extra module bij de opleiding Secretaresse. Secretaresse Van een secretaresse wordt verwacht dat hij/zij alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Hierbij moet je denken aan: postbehandeling, correspondentie, receptietaken, archiveren,

Nadere informatie

Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!*

Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!* Een luxe Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!* * gebruik hiervoor de antwoordkaart achterin deze brochure Uniek Kruistocht in Spijkerbroek-lespakket

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com WAT OMVAT BIO NATURALIS 3 VOOR DE LEERLING? Leerwerkboek: Laboboek: Een algemene inhoudstafel en methodewijzer Onderzoeksvragen die elk nieuw onderwerp inluiden Actieve leermethode: gevarieerde werkvormen,

Nadere informatie

Product en prijzen 2016 Social Media Rijbewijs

Product en prijzen 2016 Social Media Rijbewijs GI T AL E Product en prijzen 2016 Social Media Rijbewijs Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met het Social Media Rijbewijs... 3 Inhoud lessen... 4 Digitale leeromgeving... 5 Prijzen

Nadere informatie

Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau

Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau. Met behulp van dit programma leren leerlingen/cursisten onder andere informatie uit eenvoudige teksten te halen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Alles over. Speurtocht. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Speurtocht. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Speurtocht Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Hardware-eisen 800 MHz processor, 128 Mb RAM geheugen, Internet Explorer 5.5, Windows ME of hoger, 16 speed cd-rom drive.

Hardware-eisen 800 MHz processor, 128 Mb RAM geheugen, Internet Explorer 5.5, Windows ME of hoger, 16 speed cd-rom drive. Titel PiT : methode vmbo Zorg en Welzijn Vak/onderwerp Zorg en Welzijn voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Hardware-eisen 800 MHz processor, 128 Mb RAM geheugen, Internet Explorer 5.5, Windows ME of hoger,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis met bsl academy mbo ag

gericht bouwen aan kennis met bsl academy mbo ag Video s Abonnement 3.000,- 59,- gericht bouwen aan kennis met bsl academy mbo ag Meer informatie of een proefaccount? Ga naar www.bsl.nl/academyag BAANBREKEND. BETROUWBAAR. De Academy mbo AG stelt zoveel

Nadere informatie

Didactische verantwoording. Allemaal taal. Taal en communicatie voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzaal

Didactische verantwoording. Allemaal taal. Taal en communicatie voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzaal Didactische verantwoording Allemaal taal Taal en communicatie voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzaal Jenny van der Ende Taalondersteuning bij kinderen Naast behoefte aan

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3. het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden,

Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3. het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden, 15 Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3 het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden, dat vond ik leuk leerling groep 7/8 na het volgen van

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes t.o.v. druk vijf - Schrijven: van verslag tot eindwerk - do s & don ts - Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes (augustus

Nadere informatie

Advieskaart. Naam opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Behorende bij Crebo 93873

Advieskaart. Naam opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Behorende bij Crebo 93873 Advieskaart Naam opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Behorende bij Crebo 93873 Voor de opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Grammatica op maat Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Grammatica op maat Dit programma is

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING RECORDING BOX Wat is het? De Recording Box maakt opnames van lessen en kan deze vervolgens direct online zetten. Met behulp van opname-apparatuur kan de leerkracht zowel zichzelf als de informatie

Nadere informatie