TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING 4 royale twee onder één kap woningen in het nieuwbouwplan de Luunhorst in Eefde kavelnummers 7, 8, 9 en VOORWAARDEN VOOR HET WERK. De woningen voldoen aan het bouwbesluit van de datum van afgifte van de bouwvergunning en zijn gekeurd door Garantie Instituut Woningborg en worden voorzien van een G.I.W.-garantiecertificaat. De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt. Hoe lager deze E.P.C.-waarde, hoe lager uw energieverbruik. Uw woning heeft, volgens het bouwbesluit geldend op de datum van afgifte van de bouwvergunning, een E.P.C.- waarde van maximaal 0,80. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt eisen aan de woning èn eisen aan de woonomgeving. Deze woningen voldoen aan alle eisen van dit P.K.V., zoals inbraakwerende gevelelementen en buitenlichtpunten voor- en achter. Ons bedrijf is een erkend adviseur voor Politiekeurmerk Veilig Wonen en wij kunnen u dus over aanmelding voor het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen adviseren. De aansluitkosten voor gas, water, elektra, zijn in de aanneemsom opgenomen. De aansluitkosten voor het riool zijn in de grondprijs verwerkt. 11. PEIL UITZETTEN. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit peil ligt op ca. 15 cm boven de kruin van de openbare weg. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Lochem. 12. GRONDWERK. Ontgraven en aanvullen ten behoeve van de aanleg van funderingen, de leidingen van de nutsbedrijven, het riool en de infiltratiebox. De overtollige grond wordt afgevoerd. Het aanbrengen van een zandpakket van 10 cm ophoogzand onder de betonvloer van de garage. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt een zandpakket van 10 cm schoon zand aangebracht. De tuinen worden afgewerkt met uitkomende grond. Er wordt geen extra teelaarde aangebracht. 14. BUITENRIOLERING De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis. De riolering wordt vorstvrij en op voldoende afschot aangelegd tot aan de erfafscheiding of infiltratiebox. Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd als gescheiden stelsel van hemelwater- en vuilwaterafvoer, uitgevoerd in verschillende kleuren. Het vuil waterriool wordt op de erfafscheiding aangesloten op het gemeenteriool d.m.v. een ontstoppingsstuk. Op het perceel wordt een infiltratievoorziening voor het hemelwater aangelegd. 15. BESTRATING Het leveren en aanbrengen van de bestrating, inclusief het nodige grondwerk, is voor rekening van de koper. 16. TERREININVENTARIS De erfafscheidingen worden aangegeven met vuren perkoenpaaltjes. De terrasafscheidingen en de erfafscheidingen t.p.v. de garages worden gemetseld. Een gedeelte van de erfgrens tussen achtertuin en openbare weg wordt voorzien van een gemetselde tuinmuur. Tussen de penanten wordt een gegalvaniseerd gaasrooster aangebracht. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 1

2 21. BETONWERK De woningen worden gefundeerd op geboorde betonnen schroefpalen en een gewapend betonnen balkenrooster. Deze balken worden rondom geïsoleerd. De fundering van de garages bestaat uit een gewapende betonvloer met vorstrand. De vloer wordt monoliet afgewerkt en voorzien van een slijtlaag. 23. PREFAB BETONNEN ELEMENTEN Op de begane grond een geïsoleerde betonnen systeemvloer, Rc = 3,5 m2k/w. Een kanaalplaatvloer als verdiepings- en zoldervloer. In de vloer de nodige sparingen, raveelijzers, leidingen en centraaldozen op te nemen. De v-naden aan de onderzijde tussen de vloerelementen worden niet uitgevuld en blijven in het zicht. Alle betonconstructies worden volgens voorschriften van de constructeur uitgevoerd. 22. METSELWERK GEVELS en BINNENWANDEN Het gevelmetselwerk uit te voeren in rode handvorm baksteen. Een monster van de baksteen is op ons kantoor, maar ook bij de gemeente, beschikbaar. Het schone metselwerk wordt achteraf platvol grijs gevoegd en met een borstel nabehandeld. De rollagen, dilataties, e.d. worden uitgevoerd volgens de tekeningen. De garages worden uitgevoerd in tweezijdig schoon metselwerk. Het binnenspouwblad en de dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. De overige, niet dragende, scheidingswanden worden uitgevoerd in gasbeton verdiepingshoge panelen dik 10cm. Vloerventilatiekokers en stootvoegroosters zorgen voor de ventilatie van kruipruimte en spouw. Een loodstrook wordt als waterkering aangebracht ter plaatse van de aansluiting van platte daken met opgaand metselwerk. Onder dit lood wordt een koudebrugonderbreking van foamglas aangebracht. Boven de buitenkozijnen wordt een lateislabbe als waterkering aangebracht. De spouw te isoleren met isolatieplaten van minerale wol. De Rc-waarde is minimaal 3,5 m2k/w. Boven de buitenkozijnen worden in het binnenblad prefab betonnen lateien aangebracht. Onder de buitenkozijnen in de gevel een prefab betonnen raamdorpel. De terras- en tuinmuren worden voorzien van een prefab betonnen muurafdekker. 24. HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Alle met beton of metselwerk in aanraking komende hout wordt behandeld met menie. Alle in het zicht komende houtwerk geschaafd. De nodige verankeringen toe te passen volgens voorschriften van de fabrikant en constructeur. De dakconstructie van het hellende dak, met een Rcwaarde van 4,50 m²k/w, bestaat uit scharnierende prefab dakelementen. De onderzijde is wit afgewerkt. De muurplaten en het regelwerk van de dragende knieschotten van vurenhout. De afwerking van de knieschotten van wit afgewerkt plaatmateriaal. Het in het zicht blijvende houtwerk op de zolder wordt niet geschilderd. De goot- en geveloverstekken van woning en garage worden uitgevoerd in vuren regelwerk, watervast multiplex en rockpanel onderhoudsarm plaatmateriaal in kleur. De gebogen daken van de dakkapellen worden opgebouwd uit een vuren regelwerk, isolatie, dampremmende en dampdichte folie. Het dakbeschot aan de buitenzijde bestaat uit vuren planken. De binnenzijde wordt afgewerkt met een buigtriplex. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 2

3 De platte daken van de erker en garage worden uitgevoerd in een vuren balklaag en opstand. Het dakbeschot bestaat uit een watervast plaatmateriaal. Plaatselijk bestaat de gevelbekleding tussen de buitenkozijnen uit vuren regels, isolatie met een Rcwaarde van 3,5 m²k/w, een dampdoorlatende folie en red cedar rabatdelen. De sierelementen rondom de buitenkozijnen en de luifels worden uitgevoerd in gelamineerd larikshout, voorzien van een blanke lak. De elementen worden verdekt aan de gevel gemonteerd met gegalvaniseerd stalen beugels. Alle afmetingen van de houtconstructies volgens opgave van de constructeur. Alle dakelementen zijn constructieve elementen en kunnen niet zonder deskundig advies, achteraf worden voorzien van sparingen! 25. METALEN DRAAGCONSTRUCTIES Tenzij anders omschreven, worden alle metalen onderdelen gemenied. Alle onderdelen die met de buitenlucht in contact komen worden gegalvaniseerd. De afmetingen van de betreffende onderdelen volgens opgave van de constructeur. In de buitengevel worden stalen lateien en geveldragers aangebracht Ter plaatse van de hoekkozijnen van de erker wordt een staalconstructie aangebracht. Een stalen portaal wordt ter plaatse van de erker aangebracht ter ondersteuning van de opgaande gevel. Een raveelijzer ondersteunt de verdiepingsvloer ter plaatse van het trapgat. 26. KANALEN en SCHOORSTEENKAP Een stalen gemoffelde schoorsteenkap ten behoeve van het combineren van de diverse dakdoorvoeren. Afhankelijk van het ontwerp van de installatie kunnen voor rioolontluchting en de wasemkap separate dakdoorvoeren worden opgenomen. 30. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN De buitenkozijnen, deuren en de ramen uitgevoerd in hardhout. Het houtwerk wordt fabrieksmatig voorzien van een 100 mu dikke laag grondverf. Rondom de kozijnen kunststof slabben. Langs de onderdorpels van de kozijnen op peil waar nodig een loodstrook. De buitendeuren en -ramen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk volgens de eisen van het bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Alle buitendeuren van de woning worden voorzien van een meerpuntsluiting. De buitendeur van de garage heeft een enkel veiligheidsslot. Elk woon- of slaapvertrek krijgt een beweegbaar raam, zodat u ten allen tijde verse lucht kunt spuwen. Deze ramen worden voorzien van draaikiep beslag, d.w.z. dat u het raam in een ventilatiestand kunt zetten en, naar binnen draaiend, kunt openen. De garages krijgen een stalen kanteldeur, gespoten in kleur volgens de kleurenstaat. Ook de kanteldeuren krijgen een slot met Politiekeurmerk Veilig Wonen. De stalen binnenkozijnen, type montagekozijn met waar mogelijk een bovenlicht, worden fabrieksmatig afgelakt. De opdekdeuren, eveneens fabrieksmatig afgelakt, voorzien van standaard hang- en sluitwerk. In het kozijn van de badkamer, toilet en van de meterkast een dicht bovenlichtpaneel. 32. TRAPPEN en BALUSTRADEN De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap naar de verdieping als dichte trap, de zoldertrap als open trap. De treden zijn voorzien van 1 rubberen antislipstrip per trede. Langs de muur een ronde stokleuning met leuningdragers. Langs het trapgat een vurenhouten balustraden op de overloop en zolder. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 3

4 33. DAKBEDEKKINGEN Op de hellende daken worden betonnen sneldek dakpannen gelegd, compleet met de nodige hulpstukken als vorstpannen, ondervorsten en gevelpannen. De kleur is antraciet. Verankering van de pannen volgens het Bouwbesluit. De ronde dakkapellen worden voorzien van een zinken dak. De bovenzijde van de larix sierelementen wordt voorzien van een zinken afdekkap. De platte daken van de garages worden voorzien van 40 mm isolatie en kunststof dakbedekking. De dakranden af te werken met een zinken afdeklijst. De platte daken van de erkers worden voorzien van isolatie ( Rc = 3,5 m2k/w ), kunststof dakbedekking en een zinken afdeklijst. 34. BEGLAZING Hoogwaardige isolerende H.R.++-beglazing in alle ramen, deuren en glasopeningen van de buitengevel. Alle lage glasopervlakken worden volgens de NEN 3569 voorzien van veiligheidsglas. De buitendeuren van de garage worden voorzien van enkel veiligheidsglas. De bovenlichten, tenzij voorzien van een dicht paneel, worden voorzien van enkel veiligheidsglas. 35. NATUUR- EN KUNSTSTEEN Onder de buitendeuren van de woning en de garage, en alle ander buitenkozijnen die doorlopen tot op het peil, wordt een hardkunststof of kunstbeton buitendorpel aangebracht. Antracietkleurige binnendorpels van kunstbeton onder de deuren van de toilet en badkamer. De vensterbanken van kunstbeton met een breedte van 25 cm in de woonkamer en een breedte van 20 cm in de overige vertrekken. In de showroom van Raab Karcher kunt u een keuze maken uit de verschillende kleuren. 36. VOEGVULLINGEN Een kitvoeg in alle inwendige hoeken van het tegelwerk. De doorvoeren in de meterkastvloer worden luchtdicht afgewerkt. 40. STUKADOORSWERK De kalkzandsteen lijmwanden worden d.m.v. affilmen behanggereed afgewerkt. Door het afwerken van de naden tussen de gasbeton elementen worden ook de gasbeton binnenwanden behanggereed afgewerkt. De uitwendige hoeken worden voorzien van hoekbeschermers. Achter aan te brengen tegelwerk worden de wanden waar nodig uitgevlakt met cementpleister. Nieuwe binnenwanden van kalkzandsteen en gasbeton kunnen de eerste jaren krimpscheuren vertonen. Deze wanden zijn dus niet geschikt voor sauswerk of sierpleisters als wandafwerking. Wij adviseren u te wanden te behangen of te voorzien van glasvlies met sauswerk. De stalen ligger onder de opgaande gevel van de erker wordt brandwerend afgetimmerd en net als de wanden behanggereed afgewerkt. De wanden van het toilet worden boven het tegelwerk afgewerkt met spuitwerk van fijne structuur. De betonplafonds en het plafond van de erker worden eveneens afgewerkt met spuitwerk van fijne structuur. Het plafond van der erker wordt vooraf glad gepleisterd. 41. TEGELWERK. Er is ruime keuze uit verschillende standaard projecttegels voor wand en vloer. Deze tegels (Villeroy & Boch of Sphinx) kunt u in de showroom van Raab Karcher bekijken (het adres van de showroom in de paragraaf over meer- en minderwerk) De wanden van het toilet worden standaard betegeld tot een hoogte van 120 cm + vloerpeil. De wanden van de badkamer worden tot plafondhoogte betegeld. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 4

5 Alle uitwendige hoeken van het tegelwerk worden afgewerkt met een tegelhoekprofiel. De vloeren van toilet en badkamer worden voorzien van vloertegels. In de badkamer worden de inwendige hoeken tussen wand en vloer voorzien van een waterdichte kimafdichting. In de douchehoek wordt de tegelvloer 10 mm verdiept en aflopend naar de doucheput aangebracht. 46. SCHILDERWERK De buitenkozijnen met deuren en ramen en aftimmeringen worden voorzien van een dekkend verfsysteem. De lariks sierelementen worden blank gelakt. De red cedar gevelbekleding wordt behandeld met Olympic Stain in kleur. In de showroom kunt u vrijblijvend een aanvullende offerte laten maken voor tegelkeuzes naar eigen wens, tegelpatronen, kleurstrippen, doorlopende voegen, etc. 42. DEKVLOEREN Alle vloeren, m.u.v. de te betegelen vloeren, af te werken met een zandcement dekvloer, dik 60 mm. De zoldervloer met een dikte van 30 mm. Deze afwerkvloeren zijn uitsluitend geschikt voor losliggende vloerbedekkingen. De stalen kanteldeur wordt in de kleur volgens de kleurenstaat gemoffeld aangeleverd. Het balkhout en de dakvloer van de garage en het houtwerk op de zolder worden niet geschilderd. De trappen, het traphek op de verdieping en de aftimmeringen van het trapgat worden dekkend geschilderd. Het traphek op de zolder blijft, evenals het overige houtwerk op de zolder, onbehandeld. 43. METAAL- EN KUNSTSTOFWERK In de hal een stalen matomranding. Een kunststof meterkastdoorvoerplaat en een doorvoerset ten behoeve van de invoerleidingen van de nutsbedrijven. Onder de kanteldeur wordt een hoekstaal in de vloer ingestort. 45. AFBOUW TIMMERWERK vloerplinten van MDF langs alle gestukadoorde wanden. De stalen liggers en kolommen (m.u.v. de raveelijzers in de vloer) worden afgetimmerd met plaatmateriaal. In de meterkast een achterschot van plaatmateriaal. De vloer- en plafondplinten en andere aftimmeringen worden dekkend geschilderd. De binnenkozijnen en - deuren worden fabrieksmatig gelakt en niet verder behandeld. 47. BINNENINRICHTING Het leveren en aanbrengen van de keuken, inclusief kraan en tegelwerk, zijn voor rekening van de koper en zijn dus niet in de aanneemsom opgenomen. Het leidingwerk en de aansluitingen worden op de standaard wijze afgedopt voor de wand. 48. BEHANGWERK EN STOFFERING behangwerk en stofferingen zijn voor rekening van de koper. De diverse leidingkokers worden uitgevoerd in regelwerk en plaatmateriaal. Dit wordt behangklaar opgeleverd. De standleidingen van de riolering worden geïsoleerd. Het plafond van de erker wordt voorzien van een gipsplaat, waarvan de naden worden uitgevlakt. 50. GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN. In de getimmerde gootconstructie een zinken goot. De afvoer van de goten en de platte daken door middel van PVC.-hemelwaterafvoeren. Deze met beugels aan de gevel te bevestigen en aan te sluiten op de buitenriolering. Boven het maaiveld wordt de afvoerbuis voorzien van een bladvanger. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 5

6 52. BINNENRIOLERING Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd in PVC en is voorzien van een ontluchting door het dak. Alle sanitair, de C.V..-ketel, wasmachine en de keuken (afgedopt) worden aangesloten op de binnenriolering. 53. WATERINSTALLATIES Aanleg van de waterinstallatie volgens eisen van de nutsbedrijven. De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer. De waterleiding wordt, waar mogelijk, in de wand weggewerkt. Vanaf de watermeter een koudwaterleiding naar het tappunt van het aanrecht (afgedopt), de beide toiletten, het fontein en de wastafel, de douche, de wasmachine, de buitenkraan en de c.v.-installatie. Vanaf het warmwatertoestel een warmwaterleiding naar de kraan van het aanrecht(afgedopt), de wastafel en de douche. De warmwaterleidingen worden uitgevoerd in een geïsoleerde buis. 54. SANITAIR Voor dit project is gekozen voor standaard sanitair in een witte uitvoering uit de Sphinx 300 serie. U kunt dit in de showroom van Raab Karcher bekijken en desgewenst uw eigen keuzes in een offerte laten aanbieden (het adres van de showroom in de paragraaf over meer- en minderwerk). Het standaard sanitair bestaat uit het volgende : - een toiletcombinatie met fontein in de toilet. - een toiletcombinatie, een wastafel met mengkraan, planchet en spiegel, een douchegarnituur (Tempesta Duo) met thermosstatische mengkraan (Grohtherm 1000) op de badkamer. - een doucheput in de verdiepte tegelvloer van de douche. - een beluchte kraan voor de aansluiting van de wasmachine. - een kraan voor de aansluiting van de C.V.-installatie. - een buitenkraan met aftapkraan. 55. GASINSTALLATIE. Aanleg van de gasinstallatie volgens de eisen van de nutsbedrijven. De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer. Vanaf de gasmeter een gasleiding te leggen naar het kooktoestel in de keuken (afgedopt) en naar de centrale verwarmingsketel. 56. VERWARMINGSINSTALLATIE. De woning wordt voorzien van een gasgestookte Hoog Rendement C.V.-ketel met tapwater voorziening in een gesloten uitvoering. De verwarming vindt plaats door middel van wit afgelakte paneelradiatoren. Deze radiatoren staan indicatief op tekening aangegeven en worden voorzien van standaard radiatorkranen. Aantal en afmetingen van de radiatoren worden berekend op de capaciteitseisen. De installatie wordt van een zodanige capaciteit dat bij een buitentemperatuur van -7 graden C. en een windsnelheid van 5 meter/sec., de volgende binnentemperaturen kunnen worden gehandhaafd : - woonkamer en keuken : 20 graden C. - hal en overloop : 15 graden C. - slaapkamers : 20 graden C. - badkamer : 22 graden C. - bijkeuken : 15 graden C. De volgende ruimten zijn onverwarmd : - toilet - overloop - zolder - garage 57. MECHANISCHE VENTILATIE Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem geïnstalleerd met de unit op de zolder. De toevoeropeningen zijn aangebracht in de woonkamer, keuken en slaapkamers. De afvoeropeningen bevinden zich in de keuken, het toilet, de badkamer, de (eventuele) bijkeuken en bij de opstelplaats van de wasmachine. De snelheid is regelbaar via een toerenschakelaar. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 6

7 De kanalen worden uitgevoerd in verzinkt plaatstaal. De installatie voldoet aan de strenge eisen van het G.I.W. Om toch tijdelijk verse lucht te kunnen spuien zijn in alle verblijfsruimten draaikiep ramen met een ventilatiestand opgenomen. 63. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische installatie wordt geheel uitgevoerd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven en volgens NEN De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer. De leidingen en wandcontactdozen worden in de wand weggewerkt, m.u.v. de leidingen en dozen op de zolder en in de garage. De wandcontactdozen worden voorzien van standaard afdek- en schakelmateriaal. De dozen worden op ca. 105 cm boven de vloer geplaatst. De wandcontactdozen en schakelaars staan aangegeven op tekening. 64. ZWAKSTROOM INSTALLATIES Voor zowel de telefoon als de kabel wordt in de meterkast een opnamepunt geplaatst. Vanaf de meterkast worden loze leidingen naar de woon- en hoofdslaapkamer aangelegd. Het bedraden van deze leidingen dient door de koper te worden uitgevoerd. De aansluiting wordt verkregen door betaling van de entreekosten en het nemen van een abonnement bij de exploitant naar keuze. Op de overloop en in de hal wordt een rookmelder aangebracht. De huisbelinstallatie bestaat uit een drukknop bij de voordeur en een transformator in de meterkast. Aankoop en montage van bel of zoemer zijn voor rekening van de koper / Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 7

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs 8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs Steenbergen B S T i o n 2 Ruim wonen dichtbij het centrum 3 Steenbergen levendig en landelijk De keuze om te wonen in een stad of een dorp is vaak niet

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Roos & Beek Santpoort-Noord

Roos & Beek Santpoort-Noord FASE 2: 46 COMFORTABELE TWEE- EN DRIEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR 55-PLUSSERS Roos & Beek Santpoort-Noord Hoffelijk en beschut wonen op een unieke locatie Waarmerking Deze technische omschrijving F.40054.46.01

Nadere informatie

Wonen op een eiland in hartje Heerenveen

Wonen op een eiland in hartje Heerenveen Kopen in eiland Nieuwburen Wonen op een eiland in hartje Heerenveen 5 royale stadswoningen op loopafstand van het centrum in Heerenveen 2 Wonen op een eiland in hartje Heerenveen Inhoud Omgeving... 4 Project

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad

Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad ALGEMENE GEGEVENS Projectnummer : 900368 Documentnummer : 900368-A versie A Datum : 03 juli 2015 Project / Locatie 10 koopappartementen in het bouwplan hof te Berkel te Horst. Bloesempad huisnummer 3 tot

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond Technische omschrijving Hof van Leede te Warmond Technische omschrijving voor Hof van Leede te Warmond Het project bestaat uit 4 woongebouwen. Elk woongebouw heeft twee lagen met 2 appartementen per laag.

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie