TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING 4 royale twee onder één kap woningen in het nieuwbouwplan de Luunhorst in Eefde kavelnummers 7, 8, 9 en VOORWAARDEN VOOR HET WERK. De woningen voldoen aan het bouwbesluit van de datum van afgifte van de bouwvergunning en zijn gekeurd door Garantie Instituut Woningborg en worden voorzien van een G.I.W.-garantiecertificaat. De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt. Hoe lager deze E.P.C.-waarde, hoe lager uw energieverbruik. Uw woning heeft, volgens het bouwbesluit geldend op de datum van afgifte van de bouwvergunning, een E.P.C.- waarde van maximaal 0,80. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt eisen aan de woning èn eisen aan de woonomgeving. Deze woningen voldoen aan alle eisen van dit P.K.V., zoals inbraakwerende gevelelementen en buitenlichtpunten voor- en achter. Ons bedrijf is een erkend adviseur voor Politiekeurmerk Veilig Wonen en wij kunnen u dus over aanmelding voor het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen adviseren. De aansluitkosten voor gas, water, elektra, zijn in de aanneemsom opgenomen. De aansluitkosten voor het riool zijn in de grondprijs verwerkt. 11. PEIL UITZETTEN. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit peil ligt op ca. 15 cm boven de kruin van de openbare weg. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Lochem. 12. GRONDWERK. Ontgraven en aanvullen ten behoeve van de aanleg van funderingen, de leidingen van de nutsbedrijven, het riool en de infiltratiebox. De overtollige grond wordt afgevoerd. Het aanbrengen van een zandpakket van 10 cm ophoogzand onder de betonvloer van de garage. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt een zandpakket van 10 cm schoon zand aangebracht. De tuinen worden afgewerkt met uitkomende grond. Er wordt geen extra teelaarde aangebracht. 14. BUITENRIOLERING De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis. De riolering wordt vorstvrij en op voldoende afschot aangelegd tot aan de erfafscheiding of infiltratiebox. Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd als gescheiden stelsel van hemelwater- en vuilwaterafvoer, uitgevoerd in verschillende kleuren. Het vuil waterriool wordt op de erfafscheiding aangesloten op het gemeenteriool d.m.v. een ontstoppingsstuk. Op het perceel wordt een infiltratievoorziening voor het hemelwater aangelegd. 15. BESTRATING Het leveren en aanbrengen van de bestrating, inclusief het nodige grondwerk, is voor rekening van de koper. 16. TERREININVENTARIS De erfafscheidingen worden aangegeven met vuren perkoenpaaltjes. De terrasafscheidingen en de erfafscheidingen t.p.v. de garages worden gemetseld. Een gedeelte van de erfgrens tussen achtertuin en openbare weg wordt voorzien van een gemetselde tuinmuur. Tussen de penanten wordt een gegalvaniseerd gaasrooster aangebracht. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 1

2 21. BETONWERK De woningen worden gefundeerd op geboorde betonnen schroefpalen en een gewapend betonnen balkenrooster. Deze balken worden rondom geïsoleerd. De fundering van de garages bestaat uit een gewapende betonvloer met vorstrand. De vloer wordt monoliet afgewerkt en voorzien van een slijtlaag. 23. PREFAB BETONNEN ELEMENTEN Op de begane grond een geïsoleerde betonnen systeemvloer, Rc = 3,5 m2k/w. Een kanaalplaatvloer als verdiepings- en zoldervloer. In de vloer de nodige sparingen, raveelijzers, leidingen en centraaldozen op te nemen. De v-naden aan de onderzijde tussen de vloerelementen worden niet uitgevuld en blijven in het zicht. Alle betonconstructies worden volgens voorschriften van de constructeur uitgevoerd. 22. METSELWERK GEVELS en BINNENWANDEN Het gevelmetselwerk uit te voeren in rode handvorm baksteen. Een monster van de baksteen is op ons kantoor, maar ook bij de gemeente, beschikbaar. Het schone metselwerk wordt achteraf platvol grijs gevoegd en met een borstel nabehandeld. De rollagen, dilataties, e.d. worden uitgevoerd volgens de tekeningen. De garages worden uitgevoerd in tweezijdig schoon metselwerk. Het binnenspouwblad en de dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. De overige, niet dragende, scheidingswanden worden uitgevoerd in gasbeton verdiepingshoge panelen dik 10cm. Vloerventilatiekokers en stootvoegroosters zorgen voor de ventilatie van kruipruimte en spouw. Een loodstrook wordt als waterkering aangebracht ter plaatse van de aansluiting van platte daken met opgaand metselwerk. Onder dit lood wordt een koudebrugonderbreking van foamglas aangebracht. Boven de buitenkozijnen wordt een lateislabbe als waterkering aangebracht. De spouw te isoleren met isolatieplaten van minerale wol. De Rc-waarde is minimaal 3,5 m2k/w. Boven de buitenkozijnen worden in het binnenblad prefab betonnen lateien aangebracht. Onder de buitenkozijnen in de gevel een prefab betonnen raamdorpel. De terras- en tuinmuren worden voorzien van een prefab betonnen muurafdekker. 24. HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Alle met beton of metselwerk in aanraking komende hout wordt behandeld met menie. Alle in het zicht komende houtwerk geschaafd. De nodige verankeringen toe te passen volgens voorschriften van de fabrikant en constructeur. De dakconstructie van het hellende dak, met een Rcwaarde van 4,50 m²k/w, bestaat uit scharnierende prefab dakelementen. De onderzijde is wit afgewerkt. De muurplaten en het regelwerk van de dragende knieschotten van vurenhout. De afwerking van de knieschotten van wit afgewerkt plaatmateriaal. Het in het zicht blijvende houtwerk op de zolder wordt niet geschilderd. De goot- en geveloverstekken van woning en garage worden uitgevoerd in vuren regelwerk, watervast multiplex en rockpanel onderhoudsarm plaatmateriaal in kleur. De gebogen daken van de dakkapellen worden opgebouwd uit een vuren regelwerk, isolatie, dampremmende en dampdichte folie. Het dakbeschot aan de buitenzijde bestaat uit vuren planken. De binnenzijde wordt afgewerkt met een buigtriplex. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 2

3 De platte daken van de erker en garage worden uitgevoerd in een vuren balklaag en opstand. Het dakbeschot bestaat uit een watervast plaatmateriaal. Plaatselijk bestaat de gevelbekleding tussen de buitenkozijnen uit vuren regels, isolatie met een Rcwaarde van 3,5 m²k/w, een dampdoorlatende folie en red cedar rabatdelen. De sierelementen rondom de buitenkozijnen en de luifels worden uitgevoerd in gelamineerd larikshout, voorzien van een blanke lak. De elementen worden verdekt aan de gevel gemonteerd met gegalvaniseerd stalen beugels. Alle afmetingen van de houtconstructies volgens opgave van de constructeur. Alle dakelementen zijn constructieve elementen en kunnen niet zonder deskundig advies, achteraf worden voorzien van sparingen! 25. METALEN DRAAGCONSTRUCTIES Tenzij anders omschreven, worden alle metalen onderdelen gemenied. Alle onderdelen die met de buitenlucht in contact komen worden gegalvaniseerd. De afmetingen van de betreffende onderdelen volgens opgave van de constructeur. In de buitengevel worden stalen lateien en geveldragers aangebracht Ter plaatse van de hoekkozijnen van de erker wordt een staalconstructie aangebracht. Een stalen portaal wordt ter plaatse van de erker aangebracht ter ondersteuning van de opgaande gevel. Een raveelijzer ondersteunt de verdiepingsvloer ter plaatse van het trapgat. 26. KANALEN en SCHOORSTEENKAP Een stalen gemoffelde schoorsteenkap ten behoeve van het combineren van de diverse dakdoorvoeren. Afhankelijk van het ontwerp van de installatie kunnen voor rioolontluchting en de wasemkap separate dakdoorvoeren worden opgenomen. 30. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN De buitenkozijnen, deuren en de ramen uitgevoerd in hardhout. Het houtwerk wordt fabrieksmatig voorzien van een 100 mu dikke laag grondverf. Rondom de kozijnen kunststof slabben. Langs de onderdorpels van de kozijnen op peil waar nodig een loodstrook. De buitendeuren en -ramen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk volgens de eisen van het bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Alle buitendeuren van de woning worden voorzien van een meerpuntsluiting. De buitendeur van de garage heeft een enkel veiligheidsslot. Elk woon- of slaapvertrek krijgt een beweegbaar raam, zodat u ten allen tijde verse lucht kunt spuwen. Deze ramen worden voorzien van draaikiep beslag, d.w.z. dat u het raam in een ventilatiestand kunt zetten en, naar binnen draaiend, kunt openen. De garages krijgen een stalen kanteldeur, gespoten in kleur volgens de kleurenstaat. Ook de kanteldeuren krijgen een slot met Politiekeurmerk Veilig Wonen. De stalen binnenkozijnen, type montagekozijn met waar mogelijk een bovenlicht, worden fabrieksmatig afgelakt. De opdekdeuren, eveneens fabrieksmatig afgelakt, voorzien van standaard hang- en sluitwerk. In het kozijn van de badkamer, toilet en van de meterkast een dicht bovenlichtpaneel. 32. TRAPPEN en BALUSTRADEN De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap naar de verdieping als dichte trap, de zoldertrap als open trap. De treden zijn voorzien van 1 rubberen antislipstrip per trede. Langs de muur een ronde stokleuning met leuningdragers. Langs het trapgat een vurenhouten balustraden op de overloop en zolder. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 3

4 33. DAKBEDEKKINGEN Op de hellende daken worden betonnen sneldek dakpannen gelegd, compleet met de nodige hulpstukken als vorstpannen, ondervorsten en gevelpannen. De kleur is antraciet. Verankering van de pannen volgens het Bouwbesluit. De ronde dakkapellen worden voorzien van een zinken dak. De bovenzijde van de larix sierelementen wordt voorzien van een zinken afdekkap. De platte daken van de garages worden voorzien van 40 mm isolatie en kunststof dakbedekking. De dakranden af te werken met een zinken afdeklijst. De platte daken van de erkers worden voorzien van isolatie ( Rc = 3,5 m2k/w ), kunststof dakbedekking en een zinken afdeklijst. 34. BEGLAZING Hoogwaardige isolerende H.R.++-beglazing in alle ramen, deuren en glasopeningen van de buitengevel. Alle lage glasopervlakken worden volgens de NEN 3569 voorzien van veiligheidsglas. De buitendeuren van de garage worden voorzien van enkel veiligheidsglas. De bovenlichten, tenzij voorzien van een dicht paneel, worden voorzien van enkel veiligheidsglas. 35. NATUUR- EN KUNSTSTEEN Onder de buitendeuren van de woning en de garage, en alle ander buitenkozijnen die doorlopen tot op het peil, wordt een hardkunststof of kunstbeton buitendorpel aangebracht. Antracietkleurige binnendorpels van kunstbeton onder de deuren van de toilet en badkamer. De vensterbanken van kunstbeton met een breedte van 25 cm in de woonkamer en een breedte van 20 cm in de overige vertrekken. In de showroom van Raab Karcher kunt u een keuze maken uit de verschillende kleuren. 36. VOEGVULLINGEN Een kitvoeg in alle inwendige hoeken van het tegelwerk. De doorvoeren in de meterkastvloer worden luchtdicht afgewerkt. 40. STUKADOORSWERK De kalkzandsteen lijmwanden worden d.m.v. affilmen behanggereed afgewerkt. Door het afwerken van de naden tussen de gasbeton elementen worden ook de gasbeton binnenwanden behanggereed afgewerkt. De uitwendige hoeken worden voorzien van hoekbeschermers. Achter aan te brengen tegelwerk worden de wanden waar nodig uitgevlakt met cementpleister. Nieuwe binnenwanden van kalkzandsteen en gasbeton kunnen de eerste jaren krimpscheuren vertonen. Deze wanden zijn dus niet geschikt voor sauswerk of sierpleisters als wandafwerking. Wij adviseren u te wanden te behangen of te voorzien van glasvlies met sauswerk. De stalen ligger onder de opgaande gevel van de erker wordt brandwerend afgetimmerd en net als de wanden behanggereed afgewerkt. De wanden van het toilet worden boven het tegelwerk afgewerkt met spuitwerk van fijne structuur. De betonplafonds en het plafond van de erker worden eveneens afgewerkt met spuitwerk van fijne structuur. Het plafond van der erker wordt vooraf glad gepleisterd. 41. TEGELWERK. Er is ruime keuze uit verschillende standaard projecttegels voor wand en vloer. Deze tegels (Villeroy & Boch of Sphinx) kunt u in de showroom van Raab Karcher bekijken (het adres van de showroom in de paragraaf over meer- en minderwerk) De wanden van het toilet worden standaard betegeld tot een hoogte van 120 cm + vloerpeil. De wanden van de badkamer worden tot plafondhoogte betegeld. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 4

5 Alle uitwendige hoeken van het tegelwerk worden afgewerkt met een tegelhoekprofiel. De vloeren van toilet en badkamer worden voorzien van vloertegels. In de badkamer worden de inwendige hoeken tussen wand en vloer voorzien van een waterdichte kimafdichting. In de douchehoek wordt de tegelvloer 10 mm verdiept en aflopend naar de doucheput aangebracht. 46. SCHILDERWERK De buitenkozijnen met deuren en ramen en aftimmeringen worden voorzien van een dekkend verfsysteem. De lariks sierelementen worden blank gelakt. De red cedar gevelbekleding wordt behandeld met Olympic Stain in kleur. In de showroom kunt u vrijblijvend een aanvullende offerte laten maken voor tegelkeuzes naar eigen wens, tegelpatronen, kleurstrippen, doorlopende voegen, etc. 42. DEKVLOEREN Alle vloeren, m.u.v. de te betegelen vloeren, af te werken met een zandcement dekvloer, dik 60 mm. De zoldervloer met een dikte van 30 mm. Deze afwerkvloeren zijn uitsluitend geschikt voor losliggende vloerbedekkingen. De stalen kanteldeur wordt in de kleur volgens de kleurenstaat gemoffeld aangeleverd. Het balkhout en de dakvloer van de garage en het houtwerk op de zolder worden niet geschilderd. De trappen, het traphek op de verdieping en de aftimmeringen van het trapgat worden dekkend geschilderd. Het traphek op de zolder blijft, evenals het overige houtwerk op de zolder, onbehandeld. 43. METAAL- EN KUNSTSTOFWERK In de hal een stalen matomranding. Een kunststof meterkastdoorvoerplaat en een doorvoerset ten behoeve van de invoerleidingen van de nutsbedrijven. Onder de kanteldeur wordt een hoekstaal in de vloer ingestort. 45. AFBOUW TIMMERWERK vloerplinten van MDF langs alle gestukadoorde wanden. De stalen liggers en kolommen (m.u.v. de raveelijzers in de vloer) worden afgetimmerd met plaatmateriaal. In de meterkast een achterschot van plaatmateriaal. De vloer- en plafondplinten en andere aftimmeringen worden dekkend geschilderd. De binnenkozijnen en - deuren worden fabrieksmatig gelakt en niet verder behandeld. 47. BINNENINRICHTING Het leveren en aanbrengen van de keuken, inclusief kraan en tegelwerk, zijn voor rekening van de koper en zijn dus niet in de aanneemsom opgenomen. Het leidingwerk en de aansluitingen worden op de standaard wijze afgedopt voor de wand. 48. BEHANGWERK EN STOFFERING behangwerk en stofferingen zijn voor rekening van de koper. De diverse leidingkokers worden uitgevoerd in regelwerk en plaatmateriaal. Dit wordt behangklaar opgeleverd. De standleidingen van de riolering worden geïsoleerd. Het plafond van de erker wordt voorzien van een gipsplaat, waarvan de naden worden uitgevlakt. 50. GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN. In de getimmerde gootconstructie een zinken goot. De afvoer van de goten en de platte daken door middel van PVC.-hemelwaterafvoeren. Deze met beugels aan de gevel te bevestigen en aan te sluiten op de buitenriolering. Boven het maaiveld wordt de afvoerbuis voorzien van een bladvanger. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 5

6 52. BINNENRIOLERING Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd in PVC en is voorzien van een ontluchting door het dak. Alle sanitair, de C.V..-ketel, wasmachine en de keuken (afgedopt) worden aangesloten op de binnenriolering. 53. WATERINSTALLATIES Aanleg van de waterinstallatie volgens eisen van de nutsbedrijven. De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer. De waterleiding wordt, waar mogelijk, in de wand weggewerkt. Vanaf de watermeter een koudwaterleiding naar het tappunt van het aanrecht (afgedopt), de beide toiletten, het fontein en de wastafel, de douche, de wasmachine, de buitenkraan en de c.v.-installatie. Vanaf het warmwatertoestel een warmwaterleiding naar de kraan van het aanrecht(afgedopt), de wastafel en de douche. De warmwaterleidingen worden uitgevoerd in een geïsoleerde buis. 54. SANITAIR Voor dit project is gekozen voor standaard sanitair in een witte uitvoering uit de Sphinx 300 serie. U kunt dit in de showroom van Raab Karcher bekijken en desgewenst uw eigen keuzes in een offerte laten aanbieden (het adres van de showroom in de paragraaf over meer- en minderwerk). Het standaard sanitair bestaat uit het volgende : - een toiletcombinatie met fontein in de toilet. - een toiletcombinatie, een wastafel met mengkraan, planchet en spiegel, een douchegarnituur (Tempesta Duo) met thermosstatische mengkraan (Grohtherm 1000) op de badkamer. - een doucheput in de verdiepte tegelvloer van de douche. - een beluchte kraan voor de aansluiting van de wasmachine. - een kraan voor de aansluiting van de C.V.-installatie. - een buitenkraan met aftapkraan. 55. GASINSTALLATIE. Aanleg van de gasinstallatie volgens de eisen van de nutsbedrijven. De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer. Vanaf de gasmeter een gasleiding te leggen naar het kooktoestel in de keuken (afgedopt) en naar de centrale verwarmingsketel. 56. VERWARMINGSINSTALLATIE. De woning wordt voorzien van een gasgestookte Hoog Rendement C.V.-ketel met tapwater voorziening in een gesloten uitvoering. De verwarming vindt plaats door middel van wit afgelakte paneelradiatoren. Deze radiatoren staan indicatief op tekening aangegeven en worden voorzien van standaard radiatorkranen. Aantal en afmetingen van de radiatoren worden berekend op de capaciteitseisen. De installatie wordt van een zodanige capaciteit dat bij een buitentemperatuur van -7 graden C. en een windsnelheid van 5 meter/sec., de volgende binnentemperaturen kunnen worden gehandhaafd : - woonkamer en keuken : 20 graden C. - hal en overloop : 15 graden C. - slaapkamers : 20 graden C. - badkamer : 22 graden C. - bijkeuken : 15 graden C. De volgende ruimten zijn onverwarmd : - toilet - overloop - zolder - garage 57. MECHANISCHE VENTILATIE Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem geïnstalleerd met de unit op de zolder. De toevoeropeningen zijn aangebracht in de woonkamer, keuken en slaapkamers. De afvoeropeningen bevinden zich in de keuken, het toilet, de badkamer, de (eventuele) bijkeuken en bij de opstelplaats van de wasmachine. De snelheid is regelbaar via een toerenschakelaar. Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 6

7 De kanalen worden uitgevoerd in verzinkt plaatstaal. De installatie voldoet aan de strenge eisen van het G.I.W. Om toch tijdelijk verse lucht te kunnen spuien zijn in alle verblijfsruimten draaikiep ramen met een ventilatiestand opgenomen. 63. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische installatie wordt geheel uitgevoerd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven en volgens NEN De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer. De leidingen en wandcontactdozen worden in de wand weggewerkt, m.u.v. de leidingen en dozen op de zolder en in de garage. De wandcontactdozen worden voorzien van standaard afdek- en schakelmateriaal. De dozen worden op ca. 105 cm boven de vloer geplaatst. De wandcontactdozen en schakelaars staan aangegeven op tekening. 64. ZWAKSTROOM INSTALLATIES Voor zowel de telefoon als de kabel wordt in de meterkast een opnamepunt geplaatst. Vanaf de meterkast worden loze leidingen naar de woon- en hoofdslaapkamer aangelegd. Het bedraden van deze leidingen dient door de koper te worden uitgevoerd. De aansluiting wordt verkregen door betaling van de entreekosten en het nemen van een abonnement bij de exploitant naar keuze. Op de overloop en in de hal wordt een rookmelder aangebracht. De huisbelinstallatie bestaat uit een drukknop bij de voordeur en een transformator in de meterkast. Aankoop en montage van bel of zoemer zijn voor rekening van de koper / Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld b.v. bladzijde 7

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Hieronder de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

Hieronder de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden: Hieronder de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden: Uw offerte moet op deze gehele omschrijving gebaseerd zijn. Indien anders dit duidelijk aangeven/omschrijven en met stelposten meenemen! Algemeen:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen INHOUD 2 KAART EN OMGEVING 3 SITUATIE 4 DE WONINGEN 5 PLATTEGROND KOPGEVEL 6 PLATTEGROND TUSSENWONING 7 PLATTEGROND EINDWONING 8 PLATTEGROND SENIORENWONING

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Horsterweg 151-153, Ermelo

Horsterweg 151-153, Ermelo Horsterweg 151-153, Ermelo 6 twee-onder-één-kap woningen 1 vrijstaande woning Ermelo, Horsterweg Horsterhof vanaf 250.000,- v.o.n. Het bouwplan Horsterhof bestaat uit de nieuwbouw van 6 twee-onder-één-kap

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Project : Park Dillenburg fase 2

Project : Park Dillenburg fase 2 Pagina: 1 van 22 Project : Park Dillenburg fase 2 Betreft : Keuzelijst 2^1 kapwoning Keuzelijst: Park Dillenburg fase 2 Pagina: 2 van 22 Keuze Code Omschrijving Prijs (incl 21% BTW) Kopersmeer- en minderwerkopties.

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

De Grooterf. De Grooterf. 4 vrijstaande woningen geschakeld via de garage

De Grooterf. De Grooterf. 4 vrijstaande woningen geschakeld via de garage De Grooterf Eefde Comfortabel wonen in Eefde 1 De Grooterf 4 ijstaande woningen geschakeld via de garage 2 De Grooterf Eefde De Grooterf Eefde 3 Deelnemende partijen Initiatiefnemer/opdrachtgeefster Woningstichting

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN 28 augustus 2008 Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Oude Plein 1, Kruiningen tel. (0113) 39 000 Markt 2, Kruiningen tel. (0113) 71 78 Vierstraat 22, Yerseke tel.

Nadere informatie

samen hebben wij er ons huis van gemaakt

samen hebben wij er ons huis van gemaakt samen hebben wij er ons huis van gemaakt KLOOSTERPARK PANNESHEIDE: WONEN MET RESPECT VOOR OMGEVING EN HISTORIE KERKRADE Dentgenbachweg Tunnelweg N299 Bleijerheide is één van de kernen van Kerkrade. Het

Nadere informatie

Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A)

Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A) Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A) 28 HAL Ruimtenummer : A-0.1 Verdieping : Begane grond Wandafwerking : Behangklaar Vloerafwerking : Zwevende zandcement dekvloer Trapafwerking : Wit voorgelakt

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING A L G E M E E N Algemene projectgegevens Het project villapark Spieringshof bestaat uit 16 twee onder één kap villa s welke zijn gelegen aan de Westerweg ter hoogte van huisnummer 35 te Purmerend. Tijdens

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Mijn Videwoning / Inleiding 1

Mijn Videwoning / Inleiding 1 Mijn Vide woning Geachte lezer, Voor u ligt ons inspiratieboek Mijn Videwoning met vier unieke ontwerpen. Elk van deze vier woningen heeft een verrassend interieur. Een vide zorgt voor een bijzondere ruimtelijke

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Villa Long Island

Technische Omschrijving. Villa Long Island Technische Omschrijving Villa Long Island Peil van het woonhuis Het Peil (aangeduid met P ), van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Grondwerken Bij oplevering worden de tuinen puin vrijgemaakt. De tuinen worden daarna aangevuld tot de benodigde hoogte met uitgekomen grond. Erfafscheidingen De afmetingen van een kavel worden gemarkeerd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 Auteur: Maatschap Ontwikkelingsmaatschappij Aries B.V. & De Sjouw B.V. Datum: 28 April 2011 Project: Nieuwbouw Riezenweg 1 te Hoorn op Terschelling TECHNISCHE OMSCHRIJVING Acht recreatiewoningen 01.

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW 1. Project Omschrijving Het gaat om het gedeeltelijk vergroten van een bestaande hoekwoning. Naast een bijkeuken en uitbreiding van de bestaande woonkamer

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap.

Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap. Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap. Prachtig wonen in een, onder architectuur ontworpen, VRIJSTAANDE SCHUURWONING op uw eigen bouwkavel. Hoog afwerkingsniveau en energiezuinig d.m.v.

Nadere informatie

wonen en werken in de perfecte mix!

wonen en werken in de perfecte mix! Wonen en werken in de perfecte mix wonen en werken in de perfecte mix! Direct grenzend aan het Hoekse Waardse Buitengebied. 2 De Leeuw 4, slechts 3 autominuten naar de snelweg A29 Zuid-Beijerland Tegenover

Nadere informatie