nº2 10 Over de drempel In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nº2 10 Over de drempel In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak"

Transcriptie

1 Over de drempel nº2 10 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak

2 Inhoudsopgave Colofon 3... Van een trotse redactie 4... Padua in beweging 5... Wat u als bewoner moet weten 6... Berteke Langelaan 7... Vraag het Padua 8... Interview met Nummer 2, oktober 2010 Over de drempel verschijnt drie keer per jaar. Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie Ontwerp TypoDynamo.nl Fotografie Sven van der Vlugt, istockphoto Rechten & plichten Druk Druno en Dekker Drukkers, Noordwijkerhout Huurdersbelangen Projecten van Padua Over de drempel nº2 10 BewonersB lad van w oningstichting s int a ntonius van Padua Paduanen Puzzel In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak 2 Woningstichting Sint Antonius van Padua

3 Van een trotse redactie... In deze Over de drempel besteden we veel aandacht aan het onlangs door ons behaalde KWH-Huurlabel. Aad Verkade stelt het label in zijn voorwoord centraal en ook Berteke Langelaan is vol lof in haar column. Het is iets waar we dan ook erg trots op zijn! Daarnaast laten we u uitgebreid kennismaken met onze nieuwe huismeester Alex van Krimpen. Hij zal het stokje overnemen van Sjaak van der Linden die na 38 jaar onze woningstichting gaat verlaten. Als u in een van onze appartementengebouwen woont, zult u Alex vast regelmatig tegenkomen of misschien heeft u hem al ontmoet. In dit nummer komen verder de regels voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning, ook wel ons ZAV-beleid genoemd, aan de orde. U zult zien dat op dit gebied best veel mogelijk is. Het interview heb ik ditmaal gehouden met Johan Duivenvoorde van Melkmuseum Het Melklokaal. Kent u iemand in Noordwijkerhout met ook zo n uit de hand gelopen hobby? Laat het mij weten, misschien is het iets voor in een volgende editie. En ten slotte brengen wij u zoals gebruikelijk op de hoogte van de stand van zaken rond onze nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Uiteraard vindt u achterin ook weer een puzzel. Steeds meer lezers sturen ons hun oplossing per , doet u ook (weer) mee? Ik wens u veel leesplezier! Carla Bijlemeer Over de drempel nº2 10 3

4 Padua in beweging Padua staat voor kwaliteit Vorig jaar vertelden wij u dat het ons streven was om in 2010 het KWH- Huurlabel te behalen, het kwaliteitskeurmerk voor al onze diensten waardoor u zorgeloos kunt huren. Vol trots kan ik u melden dat wij dit hebben gerealiseerd! Gemiddeld doet een corporatie er ongeveer twee jaar over om dit keurmerk te verkrijgen. Dankzij de inzet van onze medewerkers én door uw beoordeling, hebben wij het binnen acht maanden behaald. Vanaf deze plek dank ik u dan ook hartelijk voor uw medewerking aan de enquête. In de column zal Berteke Langelaan hier dieper op ingaan. Terwijl ik dit schrijf zijn de kabinetsonderhandelingen nog in volle gang. Wat voor een kabinet we krijgen is nog erg onduidelijk, maar een ding weten we zeker: er moet fors worden bezuinigd en de woningmarkt wordt daarbij niet ongemoeid gelaten. Als het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek niet wijzigt en de huurmarkt wel aanpakt, zal dit naar mijn mening leiden tot het nog meer op slot zetten van de gehele woningmarkt. Daarbij komt nog dat onze investeringen op termijn gevaar kunnen lopen als gevolg van belastingafdrachten en de nieuwe EU-beschikking, die zo goed als zeker per 1 januari 2011 in werking treedt. De EU-beschikking houdt onder andere in dat wij 90 procent van onze woningen moeten verhuren aan mensen met een gezamenlijk inkomen tot per jaar. Hebben mensen een inkomen dat daarboven ligt, dan zijn zij aangewezen op de huurmarkt in de vrije sector of op het kopen van een woning. Landelijk betekent dit dat huurders geen sociale woning meer kunnen huren, maar ook geen woning kunnen kopen omdat er te weinig woningen in de prijsklasse rond de beschikbaar zijn. Ik sluit dus af met enerzijds een trots gevoel over het behalen van het KWH-Huurlabel, maar anderzijds met een somber gevoel over de toekomst, wanneer de politiek besluit tot onverstandige maatregelen om de woningmarkt open te breken. Aad Verkade, directeurbestuurder 4 Woningstichting Sint Antonius van Padua

5 Wat u als bewoner moet weten Huurwoningen in de verkoop Wijziging in de woningtoewijzing Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft een verkoopprogramma waarin we circa 150 huurwoningen te koop aanbieden. De huurders van deze woningen zijn in de gelegenheid gesteld hun woning te kopen met een korting van 10 procent op de taxatiewaarde. Een aantal huurders heeft al van dit aanbod gebruik gemaakt. Voor de overige huurders verandert er niets. Zij kunnen natuurlijk gewoon blijven huren. Maar als de huur op een gegeven moment wordt opgezegd, dan verkopen we de woning op de vrije markt. Huurders van Woningstichting Sint Antonius van Padua hebben daarbij voorrang en krijgen bovendien 5 procent korting op de taxatiewaarde. Als geen van de huurders interesse heeft, verkopen we de woning op de vrije markt tegen de taxatiewaarde. Voor het actuele aanbod verwijzen wij u graag naar: woningaanbod. Per 1 januari 2011 treedt een wijziging op in het toewijzen van sociale huurwoningen. Vanwaar deze wijziging en wat betekent die voor u als huurder? Wat is het geval? Corporaties moeten straks minimaal 90 procent van de woningen tot 648 (huurtoeslaggrens) toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot Dit is vastgelegd in de EU-beschikking over staatssteun voor woningcorporaties. Wat houdt de maatregel in? Wanneer u een (gezamenlijk) brutoinkomen heeft dat lager is dan , dan verandert er niets. U kan blijven reageren op een andere sociale huurwoning als u dat wilt. Als u een (gezamenlijk) brutoinkomen heeft dat hoger is dan , dan is het bijna niet meer mogelijk om na 1 januari 2011 in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning. Wanneer vindt inkomenstoetsing plaats? Uw inkomen wordt alleen getoetst wanneer u wilt verhuizen naar een andere huurwoning. Als u in uw huidige woning wilt blijven, maar wel een brutoinkomen heeft hoger dan , verandert er niets en kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. Heeft u verhuisplannen? Heeft u verhuisplannen en is uw gezamenlijk brutoinkomen hoger dan ? Dan kunt u tot 31 december 2010 nog verhuizen naar een andere sociale huurwoning (< 648). Hierna is het alleen nog mogelijk te verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector (> 648), particulier te huren of een woning te kopen. Hoe kan ik mijn huur betalen? De gemakkelijkste manier om uw huur te betalen is met een automatische incasso. Dit is voor ons het prettigst. U kunt echter ook kiezen voor een acceptgiro, betaling via een periodieke overschrijving, contant of voor betalen met uw pinpas bij ons aan de balie. Contante betalingen hebben niet onze voorkeur. Over de drempel nº2 10 5

6 Berteke Langelaan>>> Sterrenstatus In zijn voorwoord schrijft een opgetogen Aad Verkade al: op hele korte termijn zijn wij erin geslaagd het KWH-Huurlabel te behalen. We kunnen ons nu de trotse bezitter noemen van een ster die ons eind september door Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is uitgereikt. Deze ster betekent dat wij voldoen aan de hoge eisen die KWH aan woningcorporaties stelt voor hun dienstverlening. Met een gemiddelde score van 7,9 mogen we met recht trots zijn. Dus nu kunnen we achterover leunen? Nee, integendeel! Er is nog steeds werk aan de winkel. Van alle deelnemende woningcorporaties in Nederland zijn er 195 gecertificeerd met een KWH-Huurlabel. Wij zijn binnengekomen op de 46e plaats. Niet slecht dus. Als we kijken naar de lijst van 39 woningcorporaties met een min of meer vergelijkbare grootte, dan staan we op de 19e plaats. We kunnen dus nog wel even klimmen. Uit de metingen is naar voren gekomen dat we een aantal zaken, zoals klachtenafhandeling, het maken van vervolgafspraken en de informatievoorziening op onze website, nog kunnen verbeteren. Daar gaan we met z n allen hard aan werken. Uit de enquêtes die zijn gehouden onder de bewoners, blijkt dat u over het algemeen zeer tevreden bent over ons. Maar er zijn ook kritische opmerkingen gemaakt of aanbevelingen gedaan door huurders. Wij zijn daar blij mee, want daar kunnen we van leren. Uw input nemen we zeker ter harte. Volgend jaar zal KWH opnieuw kijken naar de kwaliteit van onze dienstverlening. We moeten daarom ons best blijven doen en alert blijven. Want zoals ik in mijn column van eind vorig jaar al schreef: een keurmerk binnenhalen is één, maar behouden is een tweede. De kwaliteit van dienstverlening aan onze huurders staat bij ons hoog in het vaandel en dat moeten geen loze woorden zijn. Berteke Langelaan manager Woondiensten 6 Woningstichting Sint Antonius van Padua

7 Vraag het Padua Wanneer kom ik in aanmerking voor een woonurgentie? Sommige woningzoekenden kunnen op grond van de Huisvestingsverordening in aanmerking komen voor een urgentieverklaring waarmee ze voorrang kunnen krijgen bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Hieronder leest u in het kort hoe deze procedure werkt. U kunt alleen een urgentieverklaring krijgen in geval van dringende omstandigheden. Hiervan is sprake bij ernstige medische, psychosociale of financiële problemen, die het noodzakelijk maken dat u binnen zes maanden verhuist. Een andere woning moet bijdragen aan verlichting en/ of oplossing van uw problemen. Bij urgentie gaat het om maatwerk! Voorwaarden Voorwaarde is dat u niet in staat bent zelf andere, geschikte woonruimte te huren of kopen. Als uw probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld een kamer te huren, krijgt u geen urgentieverklaring. Tweede voorwaarde is dat u in de regio Holland Rijnland al beschikt over zelfstandige woonruimte en minimaal twee jaar in de regio bent ingeschreven. Komt u van buiten de regio, dan moet u aantonen dat huisvesting in Holland Rijnland noodzakelijk is. Als u door eigen schuld in een noodsituatie terecht bent gekomen, dan zult u dit zelf moeten oplossen. U krijgt geen urgentieverklaring als u door huurschuld en/of overlast uit uw woning dreigt te worden gezet. Ook gezinsuitbreiding is geen reden voor een urgentieverklaring. Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan? U moet zich in de eerste plaats hebben ingeschreven bij Woonzicht.nl. Vervolgens maakt u met ons een afspraak. Met een van onze medewerkers vult u een aanvraagformulier in, welke u samen met ondersteunende bewijzen moet indienen. De aanvraag wordt echter pas in behandeling genomen als de bijdrage van de aanvrager (een bedrag van 65) is ontvangen. Alle informatie wordt door de corporatie toegestuurd aan de urgentiecommissie, die schriftelijk advies uitbrengt. Als de urgentie wordt toegekend, staat in het advies voor welk type woning(en) u in aanmerking komt en wordt een zogenaamd zoekprofiel vastgesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de woonwensen van de aanvrager. Met een urgentieverklaring heeft u, binnen het zoekprofiel, een half jaar lang voorrang op andere woningzoekenden. U moet binnen deze termijn zelf actief blijven zoeken en reageren op aangeboden woningen via de website Als u meer uitgebreide informatie wenst, kunt u een folder bij ons ophalen. U kunt de folder ook downloaden van en Over de drempel nº2 10 7

8 Interview met Johan Duivenvoorde, eigenaar van museum Het Melklokaal Als u oude spulletjes heeft, wilt u ze dan bij me Om 11 uur s morgens spreek ik af met Johan Duivenvoorde, hij is dan net klaar met zijn werk als touringcarchauffeur. Johan brengt elke dag een aantal kinderen van huis naar school en weer terug. Zijn hobby, of liever gezegd passie, doet hij er nu bij in zijn vrije tijd. Vanaf 1 januari 2011 kan hij hier veel meer tijd aan besteden omdat hij dan gebruik kan maken van de prepensioenregeling. Zijn privémuseum Het Melklokaal krijgt dan ook vaste openingstijden. Een echte verzamelaar Ik ben eigenlijk om vijf voor twaalf begonnen met verzamelen. De meeste melkfabrieken bestonden toen al niet meer en voor het uitbreiden van de collectie ben ik nu voornamelijk aangewezen op het internet. 8 Woningstichting Sint Antonius van Padua

9 Meer lezen? Kijk op langsbrengen?' De meeste Noordwijkerhouters weten wel van het bestaan van een melkmuseum binnen de gemeentegrenzen, maar dat dit achter een woonhuis aan de Kerstraat ligt, weet nog lang niet iedereen. Daar komt ongetwijfeld verandering in met dit interview. Waar ik het meest nieuwsgierig naar ben is hoe iemand ertoe komt om een museum op te richten. Uit de hand gelopen Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, vertelt Johan aan de eettafel in zijn gezellige woonhuis. Toen zijn vader dit huis verliet, heeft Johan het gekocht en kwam allerlei oude spulletjes tegen van de melkfabriek waar zijn vader werkte. Deze spullen werden bewaard op zolder en van lieverlee kwamen er spulletjes bij. Ik ben eigenlijk om vijf voor twaalf begonnen met verzamelen. De meeste melkfabrieken bestonden toen al niet meer en voor het uitbreiden van de collectie ben ik nu voornamelijk aangewezen op het internet. Johan speurt daarbij het hele net af. Soms tot midden in de nacht, mengt zijn vrouw Astrid zich in het gesprek. Waar hij echt heel graag de hand op zou willen leggen zijn oude blokpakken van De Landbouw, maar hij verwacht niet dat hij die nog ergens tegenkomt. Oproep Bij melkfabriek De Landbouw, die vroeger op het Landbouw plein stond, werkten op een gegeven moment acht mannen uit het gezin Duivenvoorde, zowel vader als zijn zeven zonen. Ook Johan s opa was melkboer, dus de liefde voor het vak is van de ene op de andere generatie doorgegeven. De Landbouw fuseerde later met Menken, waarna de fabriek verdween uit Noordwijkerhout. Er waren vroeger ongeveer melkfabrieken, nu zijn er nog maar twee. In mijn verzameling heb ik spullen van ongeveer 150 fabrieken. De meeste waren zo klein dat er geen naam op de spullen stond, dus ik denk niet dat er nog nieuwe namen bijkomen, vermoedt Johan. Maar hij wil wel graag een oproep doen aan iedereen die dit leest: Als u oude spulletjes heeft, wilt u ze dan bij me langsbrengen? Ook als u in het buitenland bent en een bijzondere melkverpakking ziet, wil Johan deze graag hebben. Zo heeft hij bijvoorbeeld een verpakking van kamelenmelk uit Egypte van iemand gekregen en ook uit 34 andere landen staan spullen in zijn museum. Bijzondere exemplaren Natuurlijk bestaat de verzameling uit veel unieke spullen, maar Johan kan niet zeggen wat hem nu het meest dierbaar is. De oudste fles die ik heb is uit de jaren dertig, met een porseleinen dop. Ik heb melkflessen die zijn gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard en van Pieter en Margriet, maar ook eentje die is uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de Velsertunnel, zegt hij. Maar de koperen melkbussen zijn ook prachtig! Johan laat me ook nog een melkmunt zien die vroeger door de kerk aan arme gezinnen werd gegeven. Met die munt kon dan melk worden gehaald bij de fabriek. Als de kerk gewoon geld gaf, ging dat meestal meteen naar de kroeg, lacht Johan. Die stond vroeger naast de kerk. Johan heeft geen opvolger voor zijn museum, maar hij zal er alles aan doen om Het Melklokaal binnen de grenzen van Noordwijkerhout te laten voortbestaan. Want, zo zegt hij, hierboven is er geen plaats voor! Over de drempel nº2 10 9

10 Rechten & plichten Zelf veranderingen aanbrengen in uw woning? Bij Woningstichting Sint Antonius van Padua vinden wij het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw huurwoning. Daarom kunt u, wat ons betreft, uw woning naar uw eigen smaak (laten) aanpassen. Heeft u plannen om uw huurwoning naar uw eigen ideeën en omstandigheden aan te passen? Misschien wilt u een mooiere badkamer inbouwen of een tussenmuurtje weghalen. De eerste stap is overleg met de woningstichting, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Als eigenaar van uw huurwoning willen wij graag op de hoogte blijven van de staat waarin onze woningen verkeren. Het melden van veranderplannen is echter ook in úw belang. U kunt gratis gebruik maken van onze ervaring en kennis. Een dakkapel plaatsen in een complex waar wij over een jaar of drie de daken gaan vernieuwen, heeft weinig zin. Wanneer u toestemming heeft gekregen voor uw plannen, mogen uw aanpassingen bovendien blijven zitten bij verhuizing. Uitgangspunten Behalve met u, moeten we ook rekening houden met anderen, zoals nieuwe huurders die na u komen. Daarom hebben wij een paar uitgangspunten op een rij gezet om ervoor te zorgen dat uw klus op een prettige manier geklaard kan worden. Het draait eigenlijk allemaal om vier punten: Veranderplannen? Bij grotere bouwkundige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Neem sowieso contact met ons op, dat voorkomt eventuele problemen als u gaat verhuizen. Antonius van Padua adviseert en kent de regels. Zelf verbouwen, betekent ook zelf onderhouden. Antonius van Padua neemt uw aanpassing, mits van goede kwaliteit, altijd over als er vooraf toestemming is verleend. Waar letten we op? Uw persoonlijke vrijheid is ons uitgangspunt. Met dat idee in ons achterhoofd bekijken wij uw plannen. Daarbij letten we niet alleen op technische zaken, maar kijken ook naar het beheer en de verhuurbaarheid van de woning in de nieuwe situatie. We geven een paar voorbeelden van vragen die wij stellen als we uw plannen bekijken: A Wij beoordelen het plan, geven een advies en een technische omschrijving. Kunnen bestaande gas-, water- en elektriciteitsleidingen blijven functioneren? Kunnen we er nog bij als er iets stuk is? Worden er deugdelijke materialen gebruikt of vormen die een risico voor bijvoorbeeld kortsluiting? B Zijn er voor uw wooncomplex renovatie- of onderhoudsplannen? Het zou jammer zijn om op eigen 10 Woningstichting Sint Antonius van Padua

11 Huurdersbelangen Uitnodiging U heeft er vast al iets over gelezen in de plaatselijke kranten: op dinsdagavond 2 november organiseert Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk een themabijeenkomst voor alle inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Op deze avond kunt u uw vragen voorleggen aan een forum bestaande uit Alfons Morssink, wethouder van de gemeente en Aad Verkade, directeur van Woningstichting Sint Antonius van Padua. De discussie wordt geleid door Dennis Salman uit Noordwijk (Raadslid VVD/JES). houtje te investeren in een woning die volgend jaar voor een grondige renovatie op onze lijst staat! In gezamenlijk overleg zoeken we naar de beste oplossing. C Is de woning nog verhuurbaar na de aanpassing? Heel aparte plannen kunnen in de toekomst een probleem opleveren als we een nieuwe huurder moeten vinden. Meld uw plannen Wij hebben een speciaal aanvraagformulier waarop u uw plannen aan kunt geven. Deze is verkrijgbaar op ons kantoor of te downloaden van de website Dat vult u in en stuurt u met eventuele bijlagen (bijvoorbeeld kopieën bouwtekening, offertes) naar ons toe. Wij nemen dan contact met u op. Diverse onderwerpen Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: Huren Kopen Wonen in Noordwijkerhout en De Zilk Wat verwacht u in de toekomst van wonen in Noordwijkerhout? Wonen doen we allemaal, maar wat verandert er als de EU-beschikking in werking treedt? Waar liggen de kansen op een woning in De Zilk? Terug naar Noordwijkerhout of De Zilk, kan dat? Jongeren, starters, doorstromers, wat zijn de kansen? Scheefwonen en de belasting. Voor wie? Wij richten ons op een breed publiek bestaande uit ouderen, jongeren, huurders en woningeigenaren uit Noordwijkerhout en De Zilk. Dus als u uw stem wilt laten horen, uw mening wilt geven of gewoon wilt luisteren naar wat anderen over de verschillende onderwerpen te zeggen hebben: KOM NAAR DE FORUMAVOND! Waar? U bent op 2 november vanaf uur van harte welkom in Restaurant Zegers aan de Herenweg 78 te Noordwijkerhout. De koffie staat dan klaar! Met vriendelijke groet, Theo Weerdenburg, voorzitter HBNZ Over de drempel nº

12 Verbouwing Nieuwbouwplannen Oud Munnekeweij Per 1 juni 2010 is het pand voor een periode van drie jaar verhuurd aan zorgorganisatie Activite. Na een grondige opknapbeurt zullen de bewoners van verzorgingshuis De Schutse uit Sassenheim hier tijdelijk hun intrek in nemen. De Schutse wordt gesloopt en op de bestaande plek wordt het plan Sassembourgh gerealiseerd. Parkhof Voor het plan Mossenest II zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van deelplan Parkhof, bestaande uit 20 eengezinswoningen en 21 appartementen. Alle woningen zullen onder de categorie (duurdere) sociale huur vallen. Eind 2010 dienen wij een bouwaanvraag in bij de gemeente Noordwijkerhout. Castellum Ook in dit deel van Mossenest II nemen wij 37 appartementen voor onze rekening. Projectontwikkelaar Synchroom begint eind dit jaar met de verkoop van circa 48 eengezinswoningen welke ook onderdeel uitmaken van het Castellum. Herstructurering Hoogstraat De 20 woningen aan de Hoogstraat 2 t/m 44 maken straks plaats voor 21 nieuwe eengezinswoningen. Wij hopen begin april 2011 te starten met de sloop en nieuwbouw. Alle oorspronkelijke bewoners zijn intussen ondergebracht in andere woningen. De tijdelijke huurders moeten de woningen in maart 2011 verlaten en zijn hierover geïnformeerd. Nieuwe Duinstraat De gemeente heeft ons plan voor herstructurering van de Nieuwe Duinstraat vol lof ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet starten wij in september 2011 met de sloop gevolgd door nieuwbouw. Om het plan financieel haalbaar te maken, gaan we in totaal 12 van de 59 woningen verkopen. Hoogstraat 12 Woningstichting Sint Antonius van Padua

13 Projecten van Padua In aanbouw Pleinwand Zuid De bouw van deze 16 seniorenappartementen verloopt zeer voorspoedig en naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 de sleutel van hun nieuwe appartement in ontvangst nemen. Pleinwand Zuid Andelhof Andelhof Ook dit project maakt duidelijk vorderingen in de bouw. Als alles goed verloopt, kunnen de woningen voor het eind van dit jaar worden opgeleverd. De woningen op de begane grond zijn allemaal verhuurd aan senioren. De 16 maisonnettewoningen zijn volgens de Koopgarantconstructie verkocht aan Noordwijkerhoutse starters. Over de drempel nº

14 Paduanen Hello Alex, goodbye Sjaak In de vorige editie van Over de drempel kondigden wij al aan dat Sjaak van der Linden ons gaat verlaten. In de laatste maanden van zijn tijd bij onze woningstichting draagt hij zijn werk over aan onze nieuwe huismeester Alex van Krimpen, die zichzelf graag even aan u voorstelt. Ik ben Alex van Krimpen, 39 jaar oud en woon met mijn vrouw en twee kinderen in Noordwijk. Mijn hobby is rommelen in mijn schuurtje. Hier bedoelt hij mee dat hij zelf probeert te maken wat hij bedenkt. Dit kan een (stoer) hoesje zijn voor zijn telefoon, maar ook een plafondlamp die hij ergens heeft gezien. Hij heeft zowel technische als sociale opleidingen achter de rug en is vanzelf de verhuizingen ingerold, waar hij tien jaar met veel plezier werkte. Toen zijn oog viel op de vacature van huismeester dacht hij zijn technische en sociale vaardigheden mooi te kunnen combineren. Dat heeft hem ertoe aangezet ook daadwerkelijk te reageren. Alex is per 1 september bij ons in dienst gekomen en wat hem vooral erg aanspreekt is dat Woningstichting Sint Antonius van Padua zich sterk maakt voor kwaliteit. Met zijn dienstbare instelling hoopt hij hieraan zeker zijn steentje te kunnen bijdragen. Met zijn komst verandert ook een deel van de inhoud van de functie van huismeester. Het is de bedoeling dat Alex zich meer gaat richten op het sociaal beheer binnen de appartementencomplexen. Daarom werkt hij niet vanuit de werkplaats maar vanaf ons kantoor aan het Forum. Hij heeft daar zijn eigen werkplek op de afdeling Woondiensten, waardoor Alex eventuele problemen die hij onderweg tegenkomt, direct kan kortsluiten met de afdeling. Uiteraard blijft hij ook de andere huismeesterstaken uitvoeren. U kunt hem dus op de gebruikelijke dagen tegenkomen in onze complexen. Wilt u Alex spreken, dan kunt u hem bereiken op telefoonnummer (06) Zolang Sjaak van der Linden nog in dienst is, werken de huismeesters vooral samen op locatie. En, zoals Alex al lachend aangeeft: Ja, we hebben dezelfde kapper! Wilt u persoonlijk afscheid nemen van Sjaak? U bent van harte welkom op de afscheidsreceptie op vrijdag 22 oktober vanaf uur in de hal van ons kantoor, Forum 5 te Noordwijkerhout. 14 Woningstichting Sint Antonius van Padua

15 KRUISWOORDPUZZEL Puzzel Horizontaal 1 Dun; 5 tamboer; 11 soort slang; 15 bijwoord; 17 gecrediteerd bedrag; 19 stop; 21 volgeling; 23 elektronisch onderdeel; 24 lager onderwijs (afk.); 25 ergernis; 27 kledingstuk; 29 stumper; 31 lofdicht; 32 muzieknoot; 33 sjaal; 35 landbouwwerktuig; 36 lokale actiegroep (afk.); 37 Romeins keizer; 39 vergaderverslag schrijven; 42 verblijfsvergunningen; 43 brede landweg; 44 voorwendsel; 45 Verenigde Naties (Engelse afk.); 46 bijeen; 47 rivier in Duitsland; 48 atmosfeer; 51 stug; 52 gevang; 53 persoonlijk voornaamwoord; 54 Israëlische premier; 55 Egyptische god; 57 landcode van Australië; 58 betrekkelijk voornaamwoord; 61 stormloop; 62 Italiaanse kaas; 64 buisverlichting; 65 wereldgodsdienst; 67 extra beloning; 68 deel van de bijbel (afk.); 69 druk; 71 slingeruurwerk; 73 afvalwaterafvoer; 74 Europees land; 75 kuip. Vertikaal 1 Familielid; 2 Anno Domini (afk.); 3 akelig; 4 omlijning; 5 slachtoffer; 6 kikkerdril; 7 grondtoon; 8 inhoudsmaat; 9 gelofte; 10 tocht; 11 woensdag na carnaval; 12 lap; 13 lengtemaat; 14 herinrichting; 16 drijfveer; 18 houtsoort; 20 component; 22 deel van een schoen; 24 huurwagen; 26 verhard (huid); 27 stakker; 28 blozen; 30 gemiddelde weersgesteldheid; 33 vuiststoot; 34 Filippijnse stokvechtkunst; 38 ijzerhoudende grond; 40 familielid; 41 tijdperk; 42 ton; 48 partieel; 49 haarlok; 50 kiezels; 53 foltertuig; 56 dringend; 59 Ronde van Italië; 60 gebakken rijst; 62 cirkelvormig; 63 Europese hoofdstad; 66 Chinees gerecht; 67 jongensnaam; 69 rivier in Italië; 70 bijwoord; 71 familielid; 72 getij. Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door de letters te zoeken die in de overeenkomstige genummerde hokjes staan. Succes! Schrijf uw oplossing met uw naam en adres op een briefkaart en stuur die voor 15 november 2010 naar: Woningstichting Sint Antonius van Padua Postbus AA Noordwijkerhout U kunt ook mailen naar: Onder de goede inzenders worden weer enkele prijzen verloot. De oplossing van de sudoku uit het maartnummer van 2010 is: Goud: Zilver: Een Iris-cheque ter waarde van 25 ging naar: H. Mandersloot uit Noordwijkerhout. De volgende Iris-cheques ter waarde van 7,50 gingen naar: J. Duivenvoorde Noordwijkerhout, L.A. van Roode Noordwijkerhout, H. Jansen De Zilk, J. Ederveen Noordwijkerhout, C. v.d. Sleet Noordwijkerhout. Over de drempel nº

16 Woningstichting Sint Antonius van Padua Forum LV Noordwijkerhout T (0252) F (0252) E I Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 uur uur Vrijdag 8.00 uur uur

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Over de drempel. nº2 15. Puyckendam. Vakantie. Inhoudsopgave

Over de drempel. nº2 15. Puyckendam. Vakantie. Inhoudsopgave Over de drempel BEWONERSBLAD VAN WONINGSTICHTING SINT ANTONIUS VAN PADUA nº2 15 Inhoudsopgave Van de redactie........... 2 Er is veel gaande in volkshuisvestingsland... 3 Column Hannie... 4 Nieuwe regels

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Informatie voor huurders van Vidomes Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Klussen in uw woning? Overleg met Vidomes! Droomt u wel

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Een verzoek om urgentie

Een verzoek om urgentie Een verzoek om urgentie 100% wonen Urgentie Kom ik in aanmerking? Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u die kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, komt u eventueel in

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

zelf aangebrachte veranderingen ZAV s woningstichting voerendaal wonen om te genieten van het leven

zelf aangebrachte veranderingen ZAV s woningstichting voerendaal wonen om te genieten van het leven zelf aangebrachte veranderingen ZAV s woningstichting voerendaal wonen om te genieten van het leven U woont in een huis van Woningstichting Voerendaal. Om deze woning echt tot uw thuis te maken wilt u

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Over de drempel. Jos Geerlings neemt afscheid

Over de drempel. Jos Geerlings neemt afscheid Over de drempel BEWONERSBLAD VAN WONINGSTICHTING SINT ANTONIUS VAN PADUA nº3 14 Inhoudsopgave Van de redactie........... 2 Nieuwe openingstijden.... 3 Column Hannie.......... 4 Woonenquête onder ouderen................

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een urgentieverklaring Inhoud Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een 3 urgentieverklaring Is het zinvol om urgentie 4 aan te vragen? Wanneer u vanwege een persoonlijke

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wat zijn de spelregels? U wilt uw woning aanpassen: Wij steunen u in uw plannen! Een mooie nieuwe keuken is een grote wens van u. Of staat bovenaan uw verlanglijst

Nadere informatie

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past.

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. 55+ Wonen Zuid begrijpt wat goed wonen inhoudt. Een huis waarin je je thuis voelt, dat op de eerste plaats. In een leefbare

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

nº3 12 Over de drempel In dit nummer: De mooiste tuin van Noordwijkerhout: Tuincommissie Parkhof aan het woord Fusie met SBH-wonen een feit

nº3 12 Over de drempel In dit nummer: De mooiste tuin van Noordwijkerhout: Tuincommissie Parkhof aan het woord Fusie met SBH-wonen een feit Over de drempel nº3 12 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De mooiste tuin van Noordwijkerhout: Tuincommissie Parkhof aan het woord Fusie met SBH-wonen een feit Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

wonen met karakter inhoud

wonen met karakter inhoud Lefier wil graag dat u comfortabel woont. We willen u meer bieden dan alleen onderdak; we willen dat u zich thuis voelt. Thuis in een goede woning en een prettige woonomgeving. Thuis, waar u woont volgens

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie