nº2 10 Over de drempel In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nº2 10 Over de drempel In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak"

Transcriptie

1 Over de drempel nº2 10 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak

2 Inhoudsopgave Colofon 3... Van een trotse redactie 4... Padua in beweging 5... Wat u als bewoner moet weten 6... Berteke Langelaan 7... Vraag het Padua 8... Interview met Nummer 2, oktober 2010 Over de drempel verschijnt drie keer per jaar. Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie Ontwerp TypoDynamo.nl Fotografie Sven van der Vlugt, istockphoto Rechten & plichten Druk Druno en Dekker Drukkers, Noordwijkerhout Huurdersbelangen Projecten van Padua Over de drempel nº2 10 BewonersB lad van w oningstichting s int a ntonius van Padua Paduanen Puzzel In dit nummer: KWH-Huurlabel: onze ster is binnen! Het Melklokaal, een uit de hand gelopen hobby Hello Alex, goodbye Sjaak 2 Woningstichting Sint Antonius van Padua

3 Van een trotse redactie... In deze Over de drempel besteden we veel aandacht aan het onlangs door ons behaalde KWH-Huurlabel. Aad Verkade stelt het label in zijn voorwoord centraal en ook Berteke Langelaan is vol lof in haar column. Het is iets waar we dan ook erg trots op zijn! Daarnaast laten we u uitgebreid kennismaken met onze nieuwe huismeester Alex van Krimpen. Hij zal het stokje overnemen van Sjaak van der Linden die na 38 jaar onze woningstichting gaat verlaten. Als u in een van onze appartementengebouwen woont, zult u Alex vast regelmatig tegenkomen of misschien heeft u hem al ontmoet. In dit nummer komen verder de regels voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning, ook wel ons ZAV-beleid genoemd, aan de orde. U zult zien dat op dit gebied best veel mogelijk is. Het interview heb ik ditmaal gehouden met Johan Duivenvoorde van Melkmuseum Het Melklokaal. Kent u iemand in Noordwijkerhout met ook zo n uit de hand gelopen hobby? Laat het mij weten, misschien is het iets voor in een volgende editie. En ten slotte brengen wij u zoals gebruikelijk op de hoogte van de stand van zaken rond onze nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Uiteraard vindt u achterin ook weer een puzzel. Steeds meer lezers sturen ons hun oplossing per , doet u ook (weer) mee? Ik wens u veel leesplezier! Carla Bijlemeer Over de drempel nº2 10 3

4 Padua in beweging Padua staat voor kwaliteit Vorig jaar vertelden wij u dat het ons streven was om in 2010 het KWH- Huurlabel te behalen, het kwaliteitskeurmerk voor al onze diensten waardoor u zorgeloos kunt huren. Vol trots kan ik u melden dat wij dit hebben gerealiseerd! Gemiddeld doet een corporatie er ongeveer twee jaar over om dit keurmerk te verkrijgen. Dankzij de inzet van onze medewerkers én door uw beoordeling, hebben wij het binnen acht maanden behaald. Vanaf deze plek dank ik u dan ook hartelijk voor uw medewerking aan de enquête. In de column zal Berteke Langelaan hier dieper op ingaan. Terwijl ik dit schrijf zijn de kabinetsonderhandelingen nog in volle gang. Wat voor een kabinet we krijgen is nog erg onduidelijk, maar een ding weten we zeker: er moet fors worden bezuinigd en de woningmarkt wordt daarbij niet ongemoeid gelaten. Als het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek niet wijzigt en de huurmarkt wel aanpakt, zal dit naar mijn mening leiden tot het nog meer op slot zetten van de gehele woningmarkt. Daarbij komt nog dat onze investeringen op termijn gevaar kunnen lopen als gevolg van belastingafdrachten en de nieuwe EU-beschikking, die zo goed als zeker per 1 januari 2011 in werking treedt. De EU-beschikking houdt onder andere in dat wij 90 procent van onze woningen moeten verhuren aan mensen met een gezamenlijk inkomen tot per jaar. Hebben mensen een inkomen dat daarboven ligt, dan zijn zij aangewezen op de huurmarkt in de vrije sector of op het kopen van een woning. Landelijk betekent dit dat huurders geen sociale woning meer kunnen huren, maar ook geen woning kunnen kopen omdat er te weinig woningen in de prijsklasse rond de beschikbaar zijn. Ik sluit dus af met enerzijds een trots gevoel over het behalen van het KWH-Huurlabel, maar anderzijds met een somber gevoel over de toekomst, wanneer de politiek besluit tot onverstandige maatregelen om de woningmarkt open te breken. Aad Verkade, directeurbestuurder 4 Woningstichting Sint Antonius van Padua

5 Wat u als bewoner moet weten Huurwoningen in de verkoop Wijziging in de woningtoewijzing Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft een verkoopprogramma waarin we circa 150 huurwoningen te koop aanbieden. De huurders van deze woningen zijn in de gelegenheid gesteld hun woning te kopen met een korting van 10 procent op de taxatiewaarde. Een aantal huurders heeft al van dit aanbod gebruik gemaakt. Voor de overige huurders verandert er niets. Zij kunnen natuurlijk gewoon blijven huren. Maar als de huur op een gegeven moment wordt opgezegd, dan verkopen we de woning op de vrije markt. Huurders van Woningstichting Sint Antonius van Padua hebben daarbij voorrang en krijgen bovendien 5 procent korting op de taxatiewaarde. Als geen van de huurders interesse heeft, verkopen we de woning op de vrije markt tegen de taxatiewaarde. Voor het actuele aanbod verwijzen wij u graag naar: woningaanbod. Per 1 januari 2011 treedt een wijziging op in het toewijzen van sociale huurwoningen. Vanwaar deze wijziging en wat betekent die voor u als huurder? Wat is het geval? Corporaties moeten straks minimaal 90 procent van de woningen tot 648 (huurtoeslaggrens) toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot Dit is vastgelegd in de EU-beschikking over staatssteun voor woningcorporaties. Wat houdt de maatregel in? Wanneer u een (gezamenlijk) brutoinkomen heeft dat lager is dan , dan verandert er niets. U kan blijven reageren op een andere sociale huurwoning als u dat wilt. Als u een (gezamenlijk) brutoinkomen heeft dat hoger is dan , dan is het bijna niet meer mogelijk om na 1 januari 2011 in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning. Wanneer vindt inkomenstoetsing plaats? Uw inkomen wordt alleen getoetst wanneer u wilt verhuizen naar een andere huurwoning. Als u in uw huidige woning wilt blijven, maar wel een brutoinkomen heeft hoger dan , verandert er niets en kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. Heeft u verhuisplannen? Heeft u verhuisplannen en is uw gezamenlijk brutoinkomen hoger dan ? Dan kunt u tot 31 december 2010 nog verhuizen naar een andere sociale huurwoning (< 648). Hierna is het alleen nog mogelijk te verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector (> 648), particulier te huren of een woning te kopen. Hoe kan ik mijn huur betalen? De gemakkelijkste manier om uw huur te betalen is met een automatische incasso. Dit is voor ons het prettigst. U kunt echter ook kiezen voor een acceptgiro, betaling via een periodieke overschrijving, contant of voor betalen met uw pinpas bij ons aan de balie. Contante betalingen hebben niet onze voorkeur. Over de drempel nº2 10 5

6 Berteke Langelaan>>> Sterrenstatus In zijn voorwoord schrijft een opgetogen Aad Verkade al: op hele korte termijn zijn wij erin geslaagd het KWH-Huurlabel te behalen. We kunnen ons nu de trotse bezitter noemen van een ster die ons eind september door Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is uitgereikt. Deze ster betekent dat wij voldoen aan de hoge eisen die KWH aan woningcorporaties stelt voor hun dienstverlening. Met een gemiddelde score van 7,9 mogen we met recht trots zijn. Dus nu kunnen we achterover leunen? Nee, integendeel! Er is nog steeds werk aan de winkel. Van alle deelnemende woningcorporaties in Nederland zijn er 195 gecertificeerd met een KWH-Huurlabel. Wij zijn binnengekomen op de 46e plaats. Niet slecht dus. Als we kijken naar de lijst van 39 woningcorporaties met een min of meer vergelijkbare grootte, dan staan we op de 19e plaats. We kunnen dus nog wel even klimmen. Uit de metingen is naar voren gekomen dat we een aantal zaken, zoals klachtenafhandeling, het maken van vervolgafspraken en de informatievoorziening op onze website, nog kunnen verbeteren. Daar gaan we met z n allen hard aan werken. Uit de enquêtes die zijn gehouden onder de bewoners, blijkt dat u over het algemeen zeer tevreden bent over ons. Maar er zijn ook kritische opmerkingen gemaakt of aanbevelingen gedaan door huurders. Wij zijn daar blij mee, want daar kunnen we van leren. Uw input nemen we zeker ter harte. Volgend jaar zal KWH opnieuw kijken naar de kwaliteit van onze dienstverlening. We moeten daarom ons best blijven doen en alert blijven. Want zoals ik in mijn column van eind vorig jaar al schreef: een keurmerk binnenhalen is één, maar behouden is een tweede. De kwaliteit van dienstverlening aan onze huurders staat bij ons hoog in het vaandel en dat moeten geen loze woorden zijn. Berteke Langelaan manager Woondiensten 6 Woningstichting Sint Antonius van Padua

7 Vraag het Padua Wanneer kom ik in aanmerking voor een woonurgentie? Sommige woningzoekenden kunnen op grond van de Huisvestingsverordening in aanmerking komen voor een urgentieverklaring waarmee ze voorrang kunnen krijgen bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Hieronder leest u in het kort hoe deze procedure werkt. U kunt alleen een urgentieverklaring krijgen in geval van dringende omstandigheden. Hiervan is sprake bij ernstige medische, psychosociale of financiële problemen, die het noodzakelijk maken dat u binnen zes maanden verhuist. Een andere woning moet bijdragen aan verlichting en/ of oplossing van uw problemen. Bij urgentie gaat het om maatwerk! Voorwaarden Voorwaarde is dat u niet in staat bent zelf andere, geschikte woonruimte te huren of kopen. Als uw probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld een kamer te huren, krijgt u geen urgentieverklaring. Tweede voorwaarde is dat u in de regio Holland Rijnland al beschikt over zelfstandige woonruimte en minimaal twee jaar in de regio bent ingeschreven. Komt u van buiten de regio, dan moet u aantonen dat huisvesting in Holland Rijnland noodzakelijk is. Als u door eigen schuld in een noodsituatie terecht bent gekomen, dan zult u dit zelf moeten oplossen. U krijgt geen urgentieverklaring als u door huurschuld en/of overlast uit uw woning dreigt te worden gezet. Ook gezinsuitbreiding is geen reden voor een urgentieverklaring. Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan? U moet zich in de eerste plaats hebben ingeschreven bij Woonzicht.nl. Vervolgens maakt u met ons een afspraak. Met een van onze medewerkers vult u een aanvraagformulier in, welke u samen met ondersteunende bewijzen moet indienen. De aanvraag wordt echter pas in behandeling genomen als de bijdrage van de aanvrager (een bedrag van 65) is ontvangen. Alle informatie wordt door de corporatie toegestuurd aan de urgentiecommissie, die schriftelijk advies uitbrengt. Als de urgentie wordt toegekend, staat in het advies voor welk type woning(en) u in aanmerking komt en wordt een zogenaamd zoekprofiel vastgesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de woonwensen van de aanvrager. Met een urgentieverklaring heeft u, binnen het zoekprofiel, een half jaar lang voorrang op andere woningzoekenden. U moet binnen deze termijn zelf actief blijven zoeken en reageren op aangeboden woningen via de website Als u meer uitgebreide informatie wenst, kunt u een folder bij ons ophalen. U kunt de folder ook downloaden van en Over de drempel nº2 10 7

8 Interview met Johan Duivenvoorde, eigenaar van museum Het Melklokaal Als u oude spulletjes heeft, wilt u ze dan bij me Om 11 uur s morgens spreek ik af met Johan Duivenvoorde, hij is dan net klaar met zijn werk als touringcarchauffeur. Johan brengt elke dag een aantal kinderen van huis naar school en weer terug. Zijn hobby, of liever gezegd passie, doet hij er nu bij in zijn vrije tijd. Vanaf 1 januari 2011 kan hij hier veel meer tijd aan besteden omdat hij dan gebruik kan maken van de prepensioenregeling. Zijn privémuseum Het Melklokaal krijgt dan ook vaste openingstijden. Een echte verzamelaar Ik ben eigenlijk om vijf voor twaalf begonnen met verzamelen. De meeste melkfabrieken bestonden toen al niet meer en voor het uitbreiden van de collectie ben ik nu voornamelijk aangewezen op het internet. 8 Woningstichting Sint Antonius van Padua

9 Meer lezen? Kijk op langsbrengen?' De meeste Noordwijkerhouters weten wel van het bestaan van een melkmuseum binnen de gemeentegrenzen, maar dat dit achter een woonhuis aan de Kerstraat ligt, weet nog lang niet iedereen. Daar komt ongetwijfeld verandering in met dit interview. Waar ik het meest nieuwsgierig naar ben is hoe iemand ertoe komt om een museum op te richten. Uit de hand gelopen Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, vertelt Johan aan de eettafel in zijn gezellige woonhuis. Toen zijn vader dit huis verliet, heeft Johan het gekocht en kwam allerlei oude spulletjes tegen van de melkfabriek waar zijn vader werkte. Deze spullen werden bewaard op zolder en van lieverlee kwamen er spulletjes bij. Ik ben eigenlijk om vijf voor twaalf begonnen met verzamelen. De meeste melkfabrieken bestonden toen al niet meer en voor het uitbreiden van de collectie ben ik nu voornamelijk aangewezen op het internet. Johan speurt daarbij het hele net af. Soms tot midden in de nacht, mengt zijn vrouw Astrid zich in het gesprek. Waar hij echt heel graag de hand op zou willen leggen zijn oude blokpakken van De Landbouw, maar hij verwacht niet dat hij die nog ergens tegenkomt. Oproep Bij melkfabriek De Landbouw, die vroeger op het Landbouw plein stond, werkten op een gegeven moment acht mannen uit het gezin Duivenvoorde, zowel vader als zijn zeven zonen. Ook Johan s opa was melkboer, dus de liefde voor het vak is van de ene op de andere generatie doorgegeven. De Landbouw fuseerde later met Menken, waarna de fabriek verdween uit Noordwijkerhout. Er waren vroeger ongeveer melkfabrieken, nu zijn er nog maar twee. In mijn verzameling heb ik spullen van ongeveer 150 fabrieken. De meeste waren zo klein dat er geen naam op de spullen stond, dus ik denk niet dat er nog nieuwe namen bijkomen, vermoedt Johan. Maar hij wil wel graag een oproep doen aan iedereen die dit leest: Als u oude spulletjes heeft, wilt u ze dan bij me langsbrengen? Ook als u in het buitenland bent en een bijzondere melkverpakking ziet, wil Johan deze graag hebben. Zo heeft hij bijvoorbeeld een verpakking van kamelenmelk uit Egypte van iemand gekregen en ook uit 34 andere landen staan spullen in zijn museum. Bijzondere exemplaren Natuurlijk bestaat de verzameling uit veel unieke spullen, maar Johan kan niet zeggen wat hem nu het meest dierbaar is. De oudste fles die ik heb is uit de jaren dertig, met een porseleinen dop. Ik heb melkflessen die zijn gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard en van Pieter en Margriet, maar ook eentje die is uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de Velsertunnel, zegt hij. Maar de koperen melkbussen zijn ook prachtig! Johan laat me ook nog een melkmunt zien die vroeger door de kerk aan arme gezinnen werd gegeven. Met die munt kon dan melk worden gehaald bij de fabriek. Als de kerk gewoon geld gaf, ging dat meestal meteen naar de kroeg, lacht Johan. Die stond vroeger naast de kerk. Johan heeft geen opvolger voor zijn museum, maar hij zal er alles aan doen om Het Melklokaal binnen de grenzen van Noordwijkerhout te laten voortbestaan. Want, zo zegt hij, hierboven is er geen plaats voor! Over de drempel nº2 10 9

10 Rechten & plichten Zelf veranderingen aanbrengen in uw woning? Bij Woningstichting Sint Antonius van Padua vinden wij het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw huurwoning. Daarom kunt u, wat ons betreft, uw woning naar uw eigen smaak (laten) aanpassen. Heeft u plannen om uw huurwoning naar uw eigen ideeën en omstandigheden aan te passen? Misschien wilt u een mooiere badkamer inbouwen of een tussenmuurtje weghalen. De eerste stap is overleg met de woningstichting, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Als eigenaar van uw huurwoning willen wij graag op de hoogte blijven van de staat waarin onze woningen verkeren. Het melden van veranderplannen is echter ook in úw belang. U kunt gratis gebruik maken van onze ervaring en kennis. Een dakkapel plaatsen in een complex waar wij over een jaar of drie de daken gaan vernieuwen, heeft weinig zin. Wanneer u toestemming heeft gekregen voor uw plannen, mogen uw aanpassingen bovendien blijven zitten bij verhuizing. Uitgangspunten Behalve met u, moeten we ook rekening houden met anderen, zoals nieuwe huurders die na u komen. Daarom hebben wij een paar uitgangspunten op een rij gezet om ervoor te zorgen dat uw klus op een prettige manier geklaard kan worden. Het draait eigenlijk allemaal om vier punten: Veranderplannen? Bij grotere bouwkundige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Neem sowieso contact met ons op, dat voorkomt eventuele problemen als u gaat verhuizen. Antonius van Padua adviseert en kent de regels. Zelf verbouwen, betekent ook zelf onderhouden. Antonius van Padua neemt uw aanpassing, mits van goede kwaliteit, altijd over als er vooraf toestemming is verleend. Waar letten we op? Uw persoonlijke vrijheid is ons uitgangspunt. Met dat idee in ons achterhoofd bekijken wij uw plannen. Daarbij letten we niet alleen op technische zaken, maar kijken ook naar het beheer en de verhuurbaarheid van de woning in de nieuwe situatie. We geven een paar voorbeelden van vragen die wij stellen als we uw plannen bekijken: A Wij beoordelen het plan, geven een advies en een technische omschrijving. Kunnen bestaande gas-, water- en elektriciteitsleidingen blijven functioneren? Kunnen we er nog bij als er iets stuk is? Worden er deugdelijke materialen gebruikt of vormen die een risico voor bijvoorbeeld kortsluiting? B Zijn er voor uw wooncomplex renovatie- of onderhoudsplannen? Het zou jammer zijn om op eigen 10 Woningstichting Sint Antonius van Padua

11 Huurdersbelangen Uitnodiging U heeft er vast al iets over gelezen in de plaatselijke kranten: op dinsdagavond 2 november organiseert Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk een themabijeenkomst voor alle inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Op deze avond kunt u uw vragen voorleggen aan een forum bestaande uit Alfons Morssink, wethouder van de gemeente en Aad Verkade, directeur van Woningstichting Sint Antonius van Padua. De discussie wordt geleid door Dennis Salman uit Noordwijk (Raadslid VVD/JES). houtje te investeren in een woning die volgend jaar voor een grondige renovatie op onze lijst staat! In gezamenlijk overleg zoeken we naar de beste oplossing. C Is de woning nog verhuurbaar na de aanpassing? Heel aparte plannen kunnen in de toekomst een probleem opleveren als we een nieuwe huurder moeten vinden. Meld uw plannen Wij hebben een speciaal aanvraagformulier waarop u uw plannen aan kunt geven. Deze is verkrijgbaar op ons kantoor of te downloaden van de website Dat vult u in en stuurt u met eventuele bijlagen (bijvoorbeeld kopieën bouwtekening, offertes) naar ons toe. Wij nemen dan contact met u op. Diverse onderwerpen Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: Huren Kopen Wonen in Noordwijkerhout en De Zilk Wat verwacht u in de toekomst van wonen in Noordwijkerhout? Wonen doen we allemaal, maar wat verandert er als de EU-beschikking in werking treedt? Waar liggen de kansen op een woning in De Zilk? Terug naar Noordwijkerhout of De Zilk, kan dat? Jongeren, starters, doorstromers, wat zijn de kansen? Scheefwonen en de belasting. Voor wie? Wij richten ons op een breed publiek bestaande uit ouderen, jongeren, huurders en woningeigenaren uit Noordwijkerhout en De Zilk. Dus als u uw stem wilt laten horen, uw mening wilt geven of gewoon wilt luisteren naar wat anderen over de verschillende onderwerpen te zeggen hebben: KOM NAAR DE FORUMAVOND! Waar? U bent op 2 november vanaf uur van harte welkom in Restaurant Zegers aan de Herenweg 78 te Noordwijkerhout. De koffie staat dan klaar! Met vriendelijke groet, Theo Weerdenburg, voorzitter HBNZ Over de drempel nº

12 Verbouwing Nieuwbouwplannen Oud Munnekeweij Per 1 juni 2010 is het pand voor een periode van drie jaar verhuurd aan zorgorganisatie Activite. Na een grondige opknapbeurt zullen de bewoners van verzorgingshuis De Schutse uit Sassenheim hier tijdelijk hun intrek in nemen. De Schutse wordt gesloopt en op de bestaande plek wordt het plan Sassembourgh gerealiseerd. Parkhof Voor het plan Mossenest II zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van deelplan Parkhof, bestaande uit 20 eengezinswoningen en 21 appartementen. Alle woningen zullen onder de categorie (duurdere) sociale huur vallen. Eind 2010 dienen wij een bouwaanvraag in bij de gemeente Noordwijkerhout. Castellum Ook in dit deel van Mossenest II nemen wij 37 appartementen voor onze rekening. Projectontwikkelaar Synchroom begint eind dit jaar met de verkoop van circa 48 eengezinswoningen welke ook onderdeel uitmaken van het Castellum. Herstructurering Hoogstraat De 20 woningen aan de Hoogstraat 2 t/m 44 maken straks plaats voor 21 nieuwe eengezinswoningen. Wij hopen begin april 2011 te starten met de sloop en nieuwbouw. Alle oorspronkelijke bewoners zijn intussen ondergebracht in andere woningen. De tijdelijke huurders moeten de woningen in maart 2011 verlaten en zijn hierover geïnformeerd. Nieuwe Duinstraat De gemeente heeft ons plan voor herstructurering van de Nieuwe Duinstraat vol lof ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet starten wij in september 2011 met de sloop gevolgd door nieuwbouw. Om het plan financieel haalbaar te maken, gaan we in totaal 12 van de 59 woningen verkopen. Hoogstraat 12 Woningstichting Sint Antonius van Padua

13 Projecten van Padua In aanbouw Pleinwand Zuid De bouw van deze 16 seniorenappartementen verloopt zeer voorspoedig en naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 de sleutel van hun nieuwe appartement in ontvangst nemen. Pleinwand Zuid Andelhof Andelhof Ook dit project maakt duidelijk vorderingen in de bouw. Als alles goed verloopt, kunnen de woningen voor het eind van dit jaar worden opgeleverd. De woningen op de begane grond zijn allemaal verhuurd aan senioren. De 16 maisonnettewoningen zijn volgens de Koopgarantconstructie verkocht aan Noordwijkerhoutse starters. Over de drempel nº

14 Paduanen Hello Alex, goodbye Sjaak In de vorige editie van Over de drempel kondigden wij al aan dat Sjaak van der Linden ons gaat verlaten. In de laatste maanden van zijn tijd bij onze woningstichting draagt hij zijn werk over aan onze nieuwe huismeester Alex van Krimpen, die zichzelf graag even aan u voorstelt. Ik ben Alex van Krimpen, 39 jaar oud en woon met mijn vrouw en twee kinderen in Noordwijk. Mijn hobby is rommelen in mijn schuurtje. Hier bedoelt hij mee dat hij zelf probeert te maken wat hij bedenkt. Dit kan een (stoer) hoesje zijn voor zijn telefoon, maar ook een plafondlamp die hij ergens heeft gezien. Hij heeft zowel technische als sociale opleidingen achter de rug en is vanzelf de verhuizingen ingerold, waar hij tien jaar met veel plezier werkte. Toen zijn oog viel op de vacature van huismeester dacht hij zijn technische en sociale vaardigheden mooi te kunnen combineren. Dat heeft hem ertoe aangezet ook daadwerkelijk te reageren. Alex is per 1 september bij ons in dienst gekomen en wat hem vooral erg aanspreekt is dat Woningstichting Sint Antonius van Padua zich sterk maakt voor kwaliteit. Met zijn dienstbare instelling hoopt hij hieraan zeker zijn steentje te kunnen bijdragen. Met zijn komst verandert ook een deel van de inhoud van de functie van huismeester. Het is de bedoeling dat Alex zich meer gaat richten op het sociaal beheer binnen de appartementencomplexen. Daarom werkt hij niet vanuit de werkplaats maar vanaf ons kantoor aan het Forum. Hij heeft daar zijn eigen werkplek op de afdeling Woondiensten, waardoor Alex eventuele problemen die hij onderweg tegenkomt, direct kan kortsluiten met de afdeling. Uiteraard blijft hij ook de andere huismeesterstaken uitvoeren. U kunt hem dus op de gebruikelijke dagen tegenkomen in onze complexen. Wilt u Alex spreken, dan kunt u hem bereiken op telefoonnummer (06) Zolang Sjaak van der Linden nog in dienst is, werken de huismeesters vooral samen op locatie. En, zoals Alex al lachend aangeeft: Ja, we hebben dezelfde kapper! Wilt u persoonlijk afscheid nemen van Sjaak? U bent van harte welkom op de afscheidsreceptie op vrijdag 22 oktober vanaf uur in de hal van ons kantoor, Forum 5 te Noordwijkerhout. 14 Woningstichting Sint Antonius van Padua

15 KRUISWOORDPUZZEL Puzzel Horizontaal 1 Dun; 5 tamboer; 11 soort slang; 15 bijwoord; 17 gecrediteerd bedrag; 19 stop; 21 volgeling; 23 elektronisch onderdeel; 24 lager onderwijs (afk.); 25 ergernis; 27 kledingstuk; 29 stumper; 31 lofdicht; 32 muzieknoot; 33 sjaal; 35 landbouwwerktuig; 36 lokale actiegroep (afk.); 37 Romeins keizer; 39 vergaderverslag schrijven; 42 verblijfsvergunningen; 43 brede landweg; 44 voorwendsel; 45 Verenigde Naties (Engelse afk.); 46 bijeen; 47 rivier in Duitsland; 48 atmosfeer; 51 stug; 52 gevang; 53 persoonlijk voornaamwoord; 54 Israëlische premier; 55 Egyptische god; 57 landcode van Australië; 58 betrekkelijk voornaamwoord; 61 stormloop; 62 Italiaanse kaas; 64 buisverlichting; 65 wereldgodsdienst; 67 extra beloning; 68 deel van de bijbel (afk.); 69 druk; 71 slingeruurwerk; 73 afvalwaterafvoer; 74 Europees land; 75 kuip. Vertikaal 1 Familielid; 2 Anno Domini (afk.); 3 akelig; 4 omlijning; 5 slachtoffer; 6 kikkerdril; 7 grondtoon; 8 inhoudsmaat; 9 gelofte; 10 tocht; 11 woensdag na carnaval; 12 lap; 13 lengtemaat; 14 herinrichting; 16 drijfveer; 18 houtsoort; 20 component; 22 deel van een schoen; 24 huurwagen; 26 verhard (huid); 27 stakker; 28 blozen; 30 gemiddelde weersgesteldheid; 33 vuiststoot; 34 Filippijnse stokvechtkunst; 38 ijzerhoudende grond; 40 familielid; 41 tijdperk; 42 ton; 48 partieel; 49 haarlok; 50 kiezels; 53 foltertuig; 56 dringend; 59 Ronde van Italië; 60 gebakken rijst; 62 cirkelvormig; 63 Europese hoofdstad; 66 Chinees gerecht; 67 jongensnaam; 69 rivier in Italië; 70 bijwoord; 71 familielid; 72 getij. Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door de letters te zoeken die in de overeenkomstige genummerde hokjes staan. Succes! Schrijf uw oplossing met uw naam en adres op een briefkaart en stuur die voor 15 november 2010 naar: Woningstichting Sint Antonius van Padua Postbus AA Noordwijkerhout U kunt ook mailen naar: Onder de goede inzenders worden weer enkele prijzen verloot. De oplossing van de sudoku uit het maartnummer van 2010 is: Goud: Zilver: Een Iris-cheque ter waarde van 25 ging naar: H. Mandersloot uit Noordwijkerhout. De volgende Iris-cheques ter waarde van 7,50 gingen naar: J. Duivenvoorde Noordwijkerhout, L.A. van Roode Noordwijkerhout, H. Jansen De Zilk, J. Ederveen Noordwijkerhout, C. v.d. Sleet Noordwijkerhout. Over de drempel nº

16 Woningstichting Sint Antonius van Padua Forum LV Noordwijkerhout T (0252) F (0252) E I Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 uur uur Vrijdag 8.00 uur uur

nº1 12 Over de drempel In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby

nº1 12 Over de drempel In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby Over de drempel nº1 12 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

VLOER OVER DE. Vorstelijk wonen in Koninginnehof. In dit nummer o.a.: www.actiumwonen.nl T 0900 0604

VLOER OVER DE. Vorstelijk wonen in Koninginnehof. In dit nummer o.a.: www.actiumwonen.nl T 0900 0604 02 NOVEMBER2014 NUMMER woonmagazine van actium Verschijnt 2 keer per jaar In dit nummer o.a.: OVER DE VLOER Over het betalen van de huur Klantonderzoek gestart Zonnepanelen voor zeshonderd woningen in

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Thuis. Thuis. online magazine. een interactieve beleving! Bekijk hem direct via: thuis.stadlander.nl

Thuis. Thuis. online magazine. een interactieve beleving! Bekijk hem direct via: thuis.stadlander.nl Thuis Thuis online magazine een interactieve beleving! Bekijk hem direct via: thuis.stadlander.nl 4e jaargang nr. 3 september 2014 Column Thuis op internet De tijd staat niet stil. Soms kun je een moment

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

In de Buurt. Wijk voor elkaar. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. Woonzorgservice Vernieuwde Woning in Zicht

In de Buurt. Wijk voor elkaar. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. Woonzorgservice Vernieuwde Woning in Zicht In de Buurt jaargang 2 nummer 5 najaar 2011 Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen Wijk voor elkaar Woonzorgservice Vernieuwde Woning in Zicht Antwoord op uw vragen Huurwoningen Groenewoud superzuinig

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie