Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis"

Transcriptie

1 26 woningen Rosario Frankhuis te Zwolle Projectnummer 1070 Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning in het bouwplan Frankhuis - Stadshagen te Zwolle. De informatie in dit boekje gaat over de individuele aanpassingen en afbouwmogelijkheden voor uw woning. Wij menen er goed aan te doen u te informeren over een aantal zaken welke voor u van belang kunnen zijn, te weten de procedure en betalingsregeling meer- en minderwerk, individuele wijzigingsmogelijkheden en kopersbegeleiding. 1

2 26 woningen Rosario Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer Algemeen Bij de ontwikkeling van het bouwplan heeft (aannemer), gekozen voor een pakket aan individuele keuzemogelijkheden. Achter in dit boekje is een optielijst opgenomen. Deze lijst geeft u een overzicht van de standaard aangeboden mogelijkheden die voor dit project van toepassing zijn. U kunt uw keuzes kenbaar maken door de gekozen opties op de bijgevoegde invullijst aan te geven en naar de aannemer te verzenden voor de op de lijst genoemde sluitingdatum. Om uw individuele wensen aan ons kenbaar te maken wordt u door, Jeroen Vink, uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en advies. Na dit gesprek wordt u vervolgens uitgenodigd door de diverse showrooms. 2. Toelichting bij de optielijst Het is van groot belang, dat uw opgave tijdig wordt ontvangen. Het bouwen van woningen is een ingewikkelde en omvangrijke organisatie. Materialen en ook werkzaamheden van bijvoorbeeld de installateurs moeten al in een vroeg stadium worden geregeld, om zodoende uw woning binnen de afgesproken tijd te kunnen bouwen en op te leveren. Na de aangegeven sluitingsdatum is het helaas niet meer mogelijk nog wijzigingen aan te brengen, ook al is men op de bouw nog niet aan de betreffende werkzaamheden toe. Dit wordt veroorzaakt door de werkvoorbereidingsperiode en de prefabricage van bepaalde onderdelen. Daarom is het zowel voor u als voor ons belangrijk dat u de op de invullijsten genoemde data niet overschrijdt. Wilt u voor het invullen van de optielijst het volgende in acht nemen: Daar waar de tekst verwijst naar een tekening, dient u zelf een kopie te maken en hierop aan te geven waar u bijvoorbeeld een extra wandcontactdoos wenst. Uw definitieve keuzen worden in het systeem van de aannemer verwerkt. Hiervan ontvangt u een computeruitdraai ter bevestiging. Wij raden u aan deze bevestiging goed te controleren daar wijzigingen na de hieraan gekoppelde periode niet meer mogelijk zijn. Ook indien u geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheden voor wat betreft het meer- en minderwerk verzoeken wij u op de invullijst de standaard keuzes voor wat betreft tegelwerk, sanitair en keuken aan te geven en ondertekend retour te sturen. Uw woning wordt dan met standaardmaterialen, conform de technische omschrijving, afgewerkt. Aansluitpunten aangegeven op de verkooptekeningen, kunnen wat plaats betreft in de praktijk enigszins afwijken. Dit geldt ook voor door u gekozen meer- en minderwerk indien de door u aangegeven plaats in verband met overige installaties problemen oplevert. Wij adviseren u vóór verzending een kopie te maken van de lijst, voor uw eigen controle en administratie. Sluitingsdatum: De sluitingsdatum voor het gehele meer- en minderwerk is: NADER TE BEPALEN. Na deze sluitingsdatum worden alle verzoeken voor meer- en minderwerk individueel op haalbaarheid beoordeeld. Wij verzoeken u vriendelijk om ook uiterlijk NADER TE BEPALEN de diverse showrooms bezocht te hebben i.v.m. het tijdig afhandelen van het offertetraject. Wij verzoeken u vriendelijk de optielijst vóór de sluitingsdatum te sturen aan de kopersbegeleider: T.a.v. Jeroen Vink Dobbe 71A 8032 JX ZWOLLE 2

3 26 woningen Rosario Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer Keuken In uw woning wordt standaard een keukenblok geplaatst. U kunt via de projectshowroom van Satink Keukens een keuken uitzoeken. U krijgt van deze showroom een uitnodiging voor een gesprek. De keukenshowroom zal dan aan de aannemer de installatieaanpassing doorgeven, zodat wij, na het verkrijgen van uw opdracht, dit voor de oplevering kunnen uitvoeren. De keuken zal door Satink Keukens in overleg met u direct na oplevering geplaatst worden. Wanneer u bijvoorbeeld nog tijd nodig heeft voor eigen werkzaamheden kan de keuken ook enige dagen later worden geplaatst. De installatieaanpassing wordt door de aannemer aan u gefactureerd, de levering en montage van de keuken (incl. eventueel tegelwerk) wordt door de keukenshowroom aan u gefactureerd. De verrekenprijs voor de standaard keuken bedraagt, indien u een keuken koopt bij Satink Keukens, 3.025, - inclusief 21% BTW. 4. Eigen keuken Na oplevering kunt u een eigen keuken laten plaatsen. U dient dan zelf voor de plaatsing en aansluiting van de keuken zorg te dragen. De aansluitpunten voor riolering, en warm- en koud water worden afgedopt boven de vloer op de standaard plaats aangebracht tijdens de bouw. De elektrapunten worden voorzien van bedrading en afgemonteerd, tenzij de technische omschrijving aangeeft dat het loze leidingen betreft. De teruggaveprijs voor de standaard keuken bedraagt, indien u niet de standaard keuken wenst en geen keuken bij Satink Keukens koopt, 2.275, - incl. 21% BTW. Deze keuze kunt u aangeven op de keuzelijst. 5. Sanitair Voor het sanitair in uw nieuwe woning is gekozen voor een standaardpakket sanitair zoals is genoemd in de technische omschrijving. 6. Tegelwerk Voor het tegelwerk in uw nieuwe woning is gekozen voor een standaard wand- en vloertegel. De kleur van het voegwerk van het standaard tegelwerk is voor de wand wit en voor de vloer donkergrijs. Standaard worden op uitwendige hoeken kunststof tegelprofielen, kleur wit, aangebracht. 7. Showroom Voor het uitzoeken van luxe sanitair en tegels hebben wij showrooms geselecteerd. Deze showrooms zijn volledig op de hoogte gebracht van de technische mogelijkheden van uw woning. Voor een keuze in sanitair wordt u uitgenodigd door Installatiebedrijf Breman in Genemuiden. Voor een keuze in tegelwerk wordt u uitgenodigd door Bouwcenter Concordia in Meppel. U ontvang de tegelofferte naderhand van het tegelzetbedrijf Voor het bezoeken van de showrooms gelden de volgende regels: De showrooms zullen u uitnodigen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak worden uw persoonlijke wensen doorgenomen en wordt hiervan een offerte gemaakt. Deze offerte is compleet; dus inclusief eventuele extra kosten voor bouwkundige- of installatie werkzaamheden; Daar het uitzoeken van sanitair, tegels en keuken veel tijd vergt en de showrooms u graag volledig en uitgebreid te woord willen staan, kunnen de showrooms alleen op afspraak bezocht worden; Voor de showroomkeuze van sanitair, tegels en keuken geldt ook de genoemde sluitingsdatum; Zodra u de keuze heeft gemaakt van uw sanitair, en dit tevens naar uw wens is aangeboden via een offerte, verzoeken wij u deze offerte te ondertekenen en aan de sanitairshowroom te retourneren. De offerte van het tegelwerk kan geretourneerd worden aan de tegelshowroom / tegelzetter; De showrooms cq. aannemer zorgen ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte worden gesteld van uw keuze(n); De aannemer zal uw showroomopdracht aan u bevestigen. Wij verzoeken u de opdrachtbevestiging goed te controleren. In deze opdrachtbevestiging moet namelijk alles zo staan weergegeven zoals door u bedoeld is. Wanneer alles conform uw wensen is verwoord, verzoeken wij u één exemplaar, getekend voor akkoord te retourneren aan de kopersbegeleider; Betaling van uw keuze bij de showroom verloopt via de aannemer, conform de procedure zoals vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst; 3

4 26 woningen Rosario Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1070 Indien u geen gebruik maakt van de showroom verzoeken wij u dit aan te geven bij uw kopersbegeleider. 8. Individuele keuze In het persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleider kunt u uw individuele wensen kenbaar maken. De aannemer zal deze verzoeken zoveel mogelijk honoreren. Er zijn echter grenzen en beperkingen in ieder seriematig bouwproject wanneer het gaat om individuele wensen. Zo kan de voortgang van de bouw aanleiding geven om bepaalde wijzigingen niet meer uit te voeren, maar bovenal moet de aannemer/projectontwikkelaar zich houden aan de bepalingen in de bouwvergunning, het bouwbesluit en acceptatie door de Welstandscommissie. Wijzigingen aan exterieur (buitengevels) van de woning zijn uitgesloten. Daarnaast zorgt ook het bouwbesluit voor het opleggen van beperkingen wanneer het gaat om wijzigingen in het interieur. Daarbij moet u vooral denken aan de afmetingen van ruimtes en deurbreedtes, maar ook aan eisen die worden gesteld aan ventilatie, vluchtwegen en daglichttoetreding. Verder kunnen technische beperkingen van het gekozen bouwsysteem een reden zijn om een individuele wens niet te honoreren. 9. Diversen Het is mogelijk om uw woning zonder tegelwerk en/of sanitair op te laten leveren; Indien u het risico op krimpscheuren in de dekvloer van de begane grond wenst te verkleinen adviseren wij u een gegalvaniseerd wapeningsnet te laten opnemen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft verzoeken wij u dit voor het verstrijken van de sluitingsdatum aan te geven bij uw kopersbegeleider; Indien er in uw woning loze leidingen zijn aangebracht (al dan niet via meerwerk), lees dan het volgende aandachtig door, e.e.a. ter voorkoming van eventuele ongemakken: Vanaf de meterkast naar een ruimte in uw woning is een loze leiding aangebracht. Deze loze leiding is in deze ruimte afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding is standaard voorzien van een controledraad, deze dient om aan te tonen dat de loze leiding toegankelijk is tijdens de bouw. Bij oplevering moet worden gecontroleerd of de loze leiding goed toegankelijk is met behulp van deze controledraad. Het bedraden van een loze leiding is specialistisch werk dat met zorg moet worden gedaan. U kunt dit het best door een erkend installateur laten doen omdat deze beschikt over het juiste gereedschap. Voor het bedraden van de loze leiding kan en mag de controledraad niet als trekdraad worden gebruikt, het risico is te groot dat de draad breekt en de loze leiding ontoegankelijk wordt. Indien u ervoor kiest de loze leiding zelf na oplevering te bedraden, doet u dit op eigen risico. Klachten over het mislukken, betreffende het bedraden van loze leidingen vallen niet onder de garantie. Voor het bedraden dient een geschikte (metalen) trekveer te worden gebruikt; De vloeren in uw woning zijn qua afwerking en vlakheid geschikt voor het leggen van tapijt. Indien u een andere vloerafwerking gaat toepassen zult u meestal een egaliserende onderlaag moeten (laten) aanbrengen na oplevering. Laat u hierover goed informeren door uw vloerenleverancier; Indien u vragen heeft verzoeken wij u deze in een aparte brief te vermelden en hiervoor niet de optielijst te gebruiken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw kopersbegeleider; Wij vragen u bij al uw correspondentie de projectnaam 26 woningen Frankhuis - Stadshagen te Zwolle en uw bouwnummer te vermelden, zodat uw kopersbegeleider u sneller van dienst kan zijn; Het is niet mogelijk dat er voor oplevering door u, of in uw opdracht door derden, werkzaamheden worden verricht aan uw woning of in uw toekomstige tuin. Dit in verband met aansprakelijkheid. Met nadruk wijzen wij u daarbij op de consequenties voor wat betreft uw garantie aanspraken. Alleen werkzaamheden die door de bouwer en voor de oplevering zijn uitgevoerd, vallen binnen de garantiebepalingen die u als koper heeft; Mochten er ondanks alle hieraan bestede zorg, toch tegenstrijdigheden zijn tussen verkooptekeningen en de optielijst dan is de verkooptekening maatgevend. Wij willen u echter verzoeken om dit aan uw kopersbegeleider te melden; Om veiligheidsredenen voor uzelf en anderen op de bouwplaats, maar ook i.v.m. aansprakelijkheid van, is het kopers niet toegestaan de bouwplaats te betreden zonder toestemming. zal een kijkmiddag organiseren. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. 4

5 26 woningen Rosario Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1070 Voor vragen over het meer- en minderwerk kunt u telefonisch of per mail overleggen met de kopersbegeleider. De heer : Jeroen Vink Telefoon : Betalingsregeling meer- en minderwerk De betalingsregeling voor kopers meer- en minderwerk is conform het daarover bepaalde in de Garantieen Waarborgregeling Eengezinswoningen van het SWK, de exacte betalingsregeling is opgenomen in de koop- /aannemingsovereenkomst. Facturering vindt plaats volgens bovenstaande betalingsregeling in twee termijnen: 1 e termijn (25%) bij opdracht meerwerk, de 2 e termijn (75%) ontvangt u voor oplevering. Deze termijnen staan dus in principe los van de bouwtermijnen, het kan echter wel zijn dat deze gelijktijdig worden verzonden. Ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst door de verkrijger, laat onverlet de verplichting van de verkrijger de kosten van het opgedragen meerwerk, indien en voor zover daaraan al op enigerlei wijze uitvoering is gegeven, evenals de eventuele kosten van het ongedaan maken daarvan aan Bouwcombinatie Stadshagen te vergoeden. Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende op de hoogte hebben gebracht van de spelregels die horen bij het bepalen van uw wensen/opties en het bouwen van een nieuwbouwwoning en wensen u een plezierige bouwtijd toe. April 2015 Bijlage 1: Koperskeuzelijst d.d

6 Keuzelijst van type woningen Frankhuis Rosario Versie : 01 dinsdag 31 maart 2015 Code Omschrijving Prijs koper Incl. B.T.W. 03 UITBOUWEN 02 begane grond Optie uitbouw 1200 mm ,00 Het vergroten van de woning aan de achtergevel met ca. 1,20 m1, richting tuin. De woonkamer wordt zo vergroot. De uitbouwtuingevel is gelijk aan de standaard tuingevel. Het electra- en de vloerverwarmingsinstallatie worden hierbij aangepast. Afwerking volgens standaard afwerking woonkamer. E.e.a. volgens optietekening Optie uitbouw 1800 mm ,00 Het vergroten van de woning aan de achtergevel met ca. 1,80 m1, richting tuin. De woonkamer wordt zo vergroot. De uitbouwtuingevel is gelijk aan de standaard tuingevel. Het electra- en de vloerverwarmingsinstallatie worden hierbij aangepast. Afwerking volgens standaard afwerking woonkamer. E.e.a. volgens optietekening Optie uitbouw 2400 mm. Het vergroten van de woning aan de achtergevel met ca. 2,40 m1, richting tuin. De woonkamer wordt zo vergroot. De uitbouwtuingevel is gelijk aan de standaard tuingevel. Het electra- en de vloerverwarmingsinstallatie worden hierbij aangepast. Afwerking volgens standaard afwerking woonkamer. E.e.a. volgens optietekening ,00 09 BUITENKRANEN / SCHROBPUTTEN 02 buitenkraan Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel van de woning, op ca. 445, mm. hoog, met aftapmogelijkheid in de kruipruimte nabij het vloerluik. Plaats buitenkraan op tekening aan te geven. 12 BOUWKUNDIG BEGANE GROND 02 binnenwanden Trapkast. 725,00 Het maken van een trapkast in de woonkamer. De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn en standaard binnendeur. Het kozijn wordt aan de bovenzijde voorzien van een dicht paneel (geen glas). In de trapkast wordt een wandlichtpunt + schakelaar en enkel stopcontact aangebracht Optie is van toepassing voor bouwnummer 56, 57, 64 t/m 72 en 79 t/m 81. Trapkast. 725,00 Het maken van een trapkast in de hal. De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn en standaard binnendeur. Het kozijn wordt aan de bovenzijde voorzien van een dicht paneel (geen glas). In de trapkast wordt een wandlichtpunt + schakelaar en enkel stopcontact aangebracht. Optie is van toepassing voor bouwnummer 58 t/m 63 en 73 t/m gevelkozijnen Openslaande deuren. De standaard aluminium schuifpui in de achtergevel wijzigen in houten openslaande deuren. Aan beide zijden van de houten deuren komt een zijlicht. E.e.a. volgens optietekening ,00 ZWOLLE Pagina 1 van 6

7 Keuzelijst van type woningen Frankhuis Rosario Versie : 01 dinsdag 31 maart 2015 Code Omschrijving Prijs koper Incl. B.T.W Het wijzigen van het raamkozijn in de keuken (voorgevel). Het raamkozijn wordt hierbij minder groot en het onderste deel van het kozijn vervalt. Onder het raamkozijn wordt aan de buitenzijde metselwerk aangebracht. Aan de binnenzijde wordt de wand onder het raamkozijn doorgezet. Een en ander gelijk aan overige bouwnummers. Het onderste deel van het raamkozijn wordt voorzien van ondoorzichtig glas (colorbel o.i.d.). 430,00 Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om een keuken onder het raam te plaatsen. Gootsteenaansluiting wordt NIET verplaatst. Dit is middels optie aan te geven. Optie is van toepassing voor bnr. 57, 64 t/m 67, 70 t/m 72, 79 en Het wijzigen van het raamkozijn in de keuken (voorgevel). 295,00 Het onderste deel van het raamkozijn wordt voorzien van ondoorzichtig glas (colorbel o.i.d.). Aan de binnenzijde wordt de wand onder het raamkozijn doorgezet. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om een keuken onder het raam te plaatsen. Gootsteenaansluiting wordt NIET verplaatst. Dit is middels optie aan te geven. Optie is van toepassing voor de bouwnummers 56, 58 t/m 63, 68, 69, 73 t/m 78 en Het wijzigen van het raamkozijn in de keuken (voorgevel). 635,00 Het raamkozijn wordt hierbij doorgetrokken tot vloerniveau.een en ander gelijk aan de bouwnummers 57, 64 t/m 67, 70 t/m 72, 79 en 80. Optie is van toepassing voor de bouwnummers 56, 58 t/m 63, 68, 69, 73 t/m 78 en Het maken van een raamkozijn in de toiletruimte. 385,00 Hierbij wordt en hardglazen, te openen klepraam aangebracht. Aan de buitenzijde wordt dit raamkozijn deels "afgedekt" door metselwerk. E.e.a. volgens optietekening. 15 ELEKTRA BEGANE GROND 04 extra wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (op standaard hoogte). Plaats door 140,00 koper op tekening aan te geven Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos (opbouw) op de achtergevel op ca. 300 mm. hoogte met binnenschakelaar in de woonkamer. 200,00 05 wandcontactdoos + USB voeding Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos + geïntegreerde USB voeding in plaats 75,00 van standaard enkele wandcontactdoos. 06 extra lichtpunt Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie (wandcontactdozen horizontaal plaatsen) Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt + schakelaar. 210,00 Plaats plafondlichtpunt en schakelaar aan te geven op tekening. 10 KPN en CAI Leveren en aanbrengen van een loze leiding van de meterkast naar een door de koper op de tekening 110,00 aan te geven plaats. Deze loze leiding is na oplevering (door koper te bedraden) voor extra telefoon, CAI o.i.d. te gebruiken Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. CAI. E.e.a. wordt in de meterkast niet 100,00 nader aangesloten. Bij meer dan 2 afgemonteerde aansluitingen per woning dient een signaalversterker worden toegepast. Deze dient door de koper (in eigen beheer) te worden aangeschaft Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v.tel (analoog). E.e.a. wordt in de meterkast 100,00 niet nader aangesloten. Bij meerdere aansluitingen is een huiscentrale gewenst. Deze dient door de koper (in eigen beheer) te worden aangeschaft Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. UTP (Cat. 5). E.e.a. wordt in de meterkast niet nader aangesloten. 100,00 ZWOLLE Pagina 2 van 6

8 Keuzelijst van type woningen Frankhuis Rosario Versie : 01 dinsdag 31 maart 2015 Code Omschrijving Prijs koper Incl. B.T.W. 24 extra loze leiding Het leveren en aanbrengen van een loze leiding in de afwerkvloer. Dit voor eventuele bedrading van 110,00 luidspreker boxen. Leiding komt voor de muur uit de vloer. 26 diversen De standaard dubbele wandcontactdozen (verticaal geplaatst) in woonkamer en keuken wijzigen in 2 245,00 x enkele wandcontactdozen (horizontaal geplaatst). Prijs geld voor alle dubbele wandcontactdozen in woonkamer en keuken inclusief 2 x boven aanrechtblad (totaal 7 stuks) m.u.v. de wandcontactdozen ten behoeve van keukenapparatuur Het leveren en aanbrengen van een Iphone dockingsation in plaats van standaard enkele wandcontactdoos. Middels dit dockingstation is uw Iphone op te laden zonder tussenkomst van bekabeling. 180,00 24 SANITAIR BEGANE GROND Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie (wandcontactdozen horizontaal plaatsen). 06 vervallen Vervallen sanitair en tegelwerk ,00 Hierbij vervalt het sanitair en wand- en vloerafwerking in de toiletruimte op de begane grond. (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, vloertegels, wandtegels en het spuitwerk op wanden). Cementdekvloer is wel aanwezig. Voor de vervallen onderdelen geldt een limitering van de SWK garantie. 27 KEUKEN OPSTELLING 02 vervallen Het laten vervallen van de standaard keuken. Hierbij wordt het leidingwerk op de standaard positie ,00 afgedopt. Electrapunten worden afgemonteerd, met uitzondering van de loze leidingen. Minderprijs is van toepassing indien u geen keuken bij de projectshowroom, Satink Keukens, koopt. 30 LOODGIETER ALGEMEEN 14 diversen Extra losse afstandsbediening mechanische ventilatie. 115, Het verplaatsen van de gootsteenaansluiting naar de voorgevel (onder het raamkozijn). Hierbij wordt de afvoer, warm-, koudwateraansluiting en de loze leiding voor vaatwasser en boiler verplaatst naar onder het raamkozijn. LET OP!!! Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie / (aanpassen kozijn). 255, E VERDIEPING BOUWKUNDIG 02 binnenwanden Het vergroten van de badkamer richting slaapkamer 1. De wand tussen badkamer en slaapkamer 1 wordt circa 50 cm. richting slaapkamer 1 verplaatst. De wastafel wordt meeverplaatst. In de meerprijs is uitgegaan van standaard wand- en vloertegels. 870,00 ZWOLLE Pagina 3 van 6

9 Keuzelijst van type woningen Frankhuis Rosario Versie : 01 dinsdag 31 maart 2015 Code Omschrijving Prijs koper Incl. B.T.W. 45 ELEKTRA 1E VERDIEPING 04 extra wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op standaard hoogte. Plaats door 140,00 koper op tekening aan te geven. 05 wandcontactdoos + USB voeding Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos + geïntegreerde USB voeding in plaats 75,00 van standaard enkele wandcontactdoos. 06 extra lichtpunt Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie (wandcontactdozen horizontaal plaatsen) Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt + schakelaar. 210,00 Plaats plafondlichtpunt en schakelaar aan te geven op tekening. 10 KPN en CAI Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. CAI. E.e.a. wordt in de meterkast niet 100,00 nader aangesloten. Bij meer dan 2 afgemonteerde aansluitingen per woning dient een signaalversterker worden toegepast. Deze dient door de koper (in eigen beheer) te worden aangeschaft Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. UTP (Cat. 5). E.e.a. wordt in de meterkast 100,00 niet nader aangesloten Leveren en aanbrengen van een loze leiding van de meterkast naar een door de koper op de tekening aan te geven plaats. Deze loze leiding is na oplevering (door koper te bedraden) voor extra telefoon, CAI o.i.d. te gebruiken. 110,00 24 diversen De standaard dubbele wandcontactdozen (verticaal geplaatst) in slaapkamer 1, slaapkamer 2 en 245,00 slaapkamer 3 wijzigen in 2 x enkele wandcontactdozen (horizontaal geplaatst). Prijs geld voor alle dubbele wandcontactdozen in de slaapkamers (totaal 7 stuks) Het leveren en aanbrengen van een inbouwradio in de badkamer. 385,00 LET OP! Het afmontage materiaal hiervan wijkt af van standaard. 48 CENTRALE VERWARMING 1E VERDIEPING 10 Diversen De vloerverwarming uitvoeren met een aparte regeling voor de slaapkamers en badkamer. Op deze 1.765,00 manier is de temepratuur in de slaapkamers en badkamer afzonderlijk te regelen. In de 3 slaapkamers en badkamer komt een aparte thermostaat. Prijs is gebasseerd op standaard 3 slaapkamers. 54 SANITAIR 1E VERDIEPING 04 badkamer Vervallen sanitair en tegelwerk ,00 Hierbij vervallen sanitair en wand- en vloerafwerking in de badkamer (vervallen van de gehele sanitaire inrichting alsmede de vloertegels, de wandtegels en het spuitwerk op wanden en eventuele vensterbankafwerking, de vloer is onafgewerkte ruwe beton, dekvloer wordt NIET aangebracht). De standaard radiator wordt wel op de standaard plaats aangebracht. Leidingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en afgedopt opgeleverd. Voor de vervallen onderdelen geldt een limitering van de SWK garantie. ZWOLLE Pagina 4 van 6

10 Keuzelijst van type woningen Frankhuis Rosario Versie : 01 dinsdag 31 maart 2015 Code Omschrijving Prijs koper Incl. B.T.W. 60 ELEKTRA 2E VERDIEPING 02 extra groep Leveren en aanbrengen van een ENKELE wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep 255,00 (230V), t.b.v. een wasdroger. Plaats nabij opstelplaats wasmachine. 04 extra wcd Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (op standaard hoogte). Plaats door 140,00 koper op tekening aan te geven. 10 KPN en CAI Leveren en aanbrengen van een extra bedrade leiding t.b.v. CAI inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. 190,00 wordt in de meterkast niet verder aangesloten Leveren en aanbrengen van een extra bedrade netwerk leiding (UTP, Cat. 5) inclusief einddoos 190,00 afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten. Denk aan een eventuele dubbele wandcontactdoos in de meterkast t.b.v. een modem + router. 20 verplaatsen aansluitpunt Het verplaatsen van een aansluitpunt, zoals een schakelaar of een wandcontactdoos. 80,00 Door koper op tekening duidelijk aan te geven. 69 DAKRAMEN / DAKKAPELLEN 02 dakraam Dakraam achterzijde (blok 1 + blok 2). Het leveren en aanbrengen van een te openen dakraam in het achtergevel dakvlak op zolder, positie volgens optietekening. Het dakraam wordt ca x 1180 mm groot. Type dakraam Velux GGU S06, deze is voorzien van een kunststof (onderhoudsarme) toplaag ,00 Optie is van toepassing voor bnr. 56 t/m Dakraam voorzijde (blok 3 + blok 4) ,00 Het leveren en aanbrengen van een te openen dakraam in het voorgevel dakvlak op zolder, positie volgens optietekening. Het dakraam wordt ca x 1180 mm groot. Type dakraam Velux GGU S06, deze is voorzien van een kunststof (onderhoudsarme) toplaag. 04 dakkapel Optie is van toepassing voor bnr. 69 t/m Dakkapel achterzijde (1 stuks) 6.480,00 Het leveren en aanbrengen van een dakkapel in het achtergevel dakvlak. Inwendig wordt de dakkapel circa 1300 mm. breed. Model + positie conform optietekening Optie is van toepassing voor bouwnummer 56 t/m 68. Dakkapel voorzijde 6.480,00 Het leveren en aanbrengen van een dakkapel in het voorgevel dakvlak. Inwendig wordt de dakkapel circa 1300 mm. breed. Model + positie conform optietekening. Optie is van toepassing voor bouwnummer 69 t/m INSTALLATIES ALGEMEEN 02 verzwaren C.V.-ketel Het aanpassen van de warmwatervoorziening van standaard CW 4 naar CW 5. Hierdoor heeft u meer 255,00 warmwater per minuut ter beschikking. ZWOLLE Pagina 5 van 6

11 Keuzelijst van type woningen Frankhuis Rosario Versie : 01 dinsdag 31 maart 2015 Code Omschrijving Prijs koper Incl. B.T.W. 74 DUURZAAM 02 PV panelen De standaard aanwezige PV panelen (5 stuks) uitbreiden met extra panelen. 580,00 Meerprijs geld voor 1 paneel. In verband met eventuele dakramen / dakkapellen en beschibare ruimte, wordt het aantal extra te kiezen panelen per geval onderzocht. 75 METERKAST 06 extra aardlekschakelaar Leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Dit is noodzakelijk bij meer dan 8 electragroepen. Indien mocht blijken dat het aantal groepen in de woning het aantal van 8 overschrijdt, zal deze optie aan uw meerwerk worden toegevoegd. Standaard worden 4 electragroepen gebruikt in uw woning. 380,00 ZWOLLE Pagina 6 van 6

12 BIJLAGE BIJ KEUZELIJST TYPE ROSARIO, FRANKHUIS ZWOLLE Optie / (USB wcd) Optie (inbouwradio badkamer) Optie (dockingstation Iphone)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, 11 woningen Tjalk Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1076 Individuele keuzemogelijkheden 11 woningen Tjalk Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een

Nadere informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, Individuele keuzemogelijkheden 19 woningen Jacht Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning in het bouwplan Frankhuis - Stadshagen. De informatie in dit

Nadere informatie

21 woningen Optimist Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1078 Individuele keuzemogelijkheden 21 woningen Optimist Frankhuis

21 woningen Optimist Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1078 Individuele keuzemogelijkheden 21 woningen Optimist Frankhuis 21 woningen Frankhuis Stadshagen te Projectnummer 1078 Individuele keuzemogelijkheden 21 woningen Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning in het bouwplan

Nadere informatie

Toelichting mogelijkheden MooiWerkeren

Toelichting mogelijkheden MooiWerkeren Toelichting mogelijkheden MooiWerkeren Geachte belangstellende / koper, Bedankt voor uw belangstelling voor een woning in het bouwplan te Zwolle. De informatie in dit boekje gaat over de werkwijze rondom

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon werk: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O 00001 Sanitair conform offerte van de projectleverancier De koper dient

Nadere informatie

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 4 woningen type Waterlelie in het plan

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s)

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s) Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Optietekening begane grond d.d. 14-07-15, 1e verdieping d.d. 14-07-15, 2e verdieping d.d. 14-07-15.

Optietekening begane grond d.d. 14-07-15, 1e verdieping d.d. 14-07-15, 2e verdieping d.d. 14-07-15. Heilijgers Projectontwikkeling bv Postbus 340 3800 AH AMERSFOORT Amersfoort, Geachte heer of mevrouw, In het onderstaande overzicht zijn uw definitieve opgaven weergegeven. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing.

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Datum : 29-9-206 VOORWAARDEN EN BEPALINGEN Algemene voorwaarden Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Optie Aantal Prijs incl. BTW Bedrag Algemene

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

1.A.0.48 Wijzigen loopdeur 1 st 30,00. In aanvulling op optie 1.A.0.46 is het mogelijk de positie van de loopdeur en vaste deur om te draaien.

1.A.0.48 Wijzigen loopdeur 1 st 30,00. In aanvulling op optie 1.A.0.46 is het mogelijk de positie van de loopdeur en vaste deur om te draaien. Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen

Nadere informatie

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Bergambacht, 13 woningen plan Dijklaan-West II fase 1c Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Bouwnummer: Telefoon prive: Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: 990 Extra opmerkingen: 2 00 Aanzicht woningen

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Bungalow Bouwnummer: 2, 3, 8, 9, 92, 93, 96, 97, 110, 111, 114 en 115 Gewijzigd: Optie B45 lengte van carport is gewijzigd

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige opties 0110.1.001A Uitbouw begane grond 1200 mm. (beuk 5400) 9.500,- /ST - De woning wordt aan de achterzijde 1200 mm. uitgebouwd; Zie optie 1B op optieblad 15 d.d.

Nadere informatie

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Optiekeuzelijst Den Bogerd 160908.0 Naam koper Bouwnummer Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor het meer- en minderwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door S. (Suzanne) Smit E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

0000101 Uitbouw 1200 Begane grond 1,00 à 10.500,00

0000101 Uitbouw 1200 Begane grond 1,00 à 10.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype C

Nadere informatie

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Uitbreidingswijzigingen 103001 Dubbele deuren achtergevel per st. 1.870,00 De

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Standaard keuzelijst meer- en minderwerk

Standaard keuzelijst meer- en minderwerk 48 koopwoningen, Vijverpark te Haarlem type C, D, E en F Projectnummer : SBG-H 60. Bouwnummer: Woningtype Naam Adres Postcode./plaats Telefoon Mobiel E-mail Optie BOUWKUNDIG 10.02.10 R Begane grond uitbouw

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type X

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type X Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK Vooruitlopend op de start bouw van het project informeren wij u alvast over de meerwerklijst, de showrooms, sluitingsdata en stappenplan voor het meer- minderwerk. Om u de

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Standaard keuzelijst meer- en minderwerk

Standaard keuzelijst meer- en minderwerk 48 koopwoningen, Vijverpark te Haarlem type A en type B Projectnummer : SBG-H 60. Bouwnummer: Woningtype Naam Adres Postcode./plaats Telefoon Mobiel E-mail Optie BOUWKUNDIG 10.01.10 R Begane grond uitbouw

Nadere informatie

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening.

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening. Op deze optielijst kunt u de door u gewenste keuze aankruisen. Indien u vragen heeft kunt u uw koperbegeleider hierover benaderen. Bouwkundig B01-V Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (woonkamer)

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw Kopers: Datum: 12-9-2017 Project: 117074 Surfplas Goirle Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer- en minderwerk

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie