BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies"

Transcriptie

1 BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Administratieve gegevens 3. Kostenraming totale inspectie (NHG) 4. Programma van eisen en aanbevelingen 5. Algemene informatie bouwkundige inspectie 6. Resultaten inspectie 7. Opmerkingen inspecteur 8. Algemene toelichting 9. Overzichtsfoto's gevels Pagina 2 van 35

3 2. Administratieve gegevens Rapportnummer: Aanvrager Naam G.H. Nijhof-Nijhuis Adres De Weverij 112 Postcode 7471 VR Plaats GOOR Woning Adres Vredensestraat A Postcode 7101 MJ Plaats WINTERSWIJK Woningtype Eengezinswoning Bouwjaar 0 Bouwlagen 3 Bouwwijze Traditioneel Inhoud m3 Weersgesteldheid Bewolkt en droog Bewoond Ja Keuringsinstantie Naam Woningkeur Berkelland Inspecteur Diederik Teunissen Adres De Pas 62 PC/Plaats 7273RG Haarlo Telefoon KVK nr Ingeschreven als Bouwkundig (advies) bureau Verantwoording Datum inspectie Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (VERZAMELSTAAT) Kosten (van toepassing voor NHG) Hoofdelement Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten Totaal Algemene Bouwdelen 2 0,00 458,15 458,15 Totaal 0,00 458,15 458,15 Verbeterkosten (niet van toepassing voor NHG) Hoofdelement Verbeteringskosten Totaal Algemene bouwdelen , ,00 Algemene Bouwdelen (Installaties) 208,25 208,25 Woonlaag 725,90 725,90 1e Verdieping 89,25 89,25 Totaal 2.213, ,40 Pagina 3 van 35

4 3. Kostenraming totale inspectie (NHG) Keuringsresultaten algemene bouwdelen Code Omschrijving Actie K.v. % Direct Op termijn Verbeter A.3.1 Dakbedekking, keram. pan : Klein onderhoud uitvoeren O ,40 A.3.2 Schoorstenen, dakdoorvoeren : Klein onderhoud uitvoeren O ,25 A.3.3 Dakkapel vlak, hellend dak : Klein onderhoud uitvoeren O ,50 A.4 Brandveiligheid : Aanpassen O ,25 Totaal 458,15 208,25 Keuringsresultaten bouwlagen Code Omschrijving Actie K.v. % Direct Op termijn Verbeter B.2.1 Buitenkozijnen, hout : Woonlaag algemeen Klein onderhoud uitvoeren O ,35 B.2.1 Buitenkozijnen, kunststof : Klein onderhoud uitvoeren O ,75 B.4 Keuken : Woonlaag algemeen Klein onderhoud uitvoeren O ,25 B.4 Sanitaire ruimtes : Woonlaag algemeen Herstel kitwerk H ,05 Totaal 547,40 Verbeterplan (niet van toepassing voor NHG) Code Omschrijving Actie K.v. % Direct Op termijn Verbeter Bestrating en erfafscheiding : Algemene post voor terreinonderhoud V ,00 Binnenkozijnen en deuren : 1e Verdieping Klein onderhoud uitvoeren O ,25 Binnenkozijnen en deuren : Klein onderhoud uitvoeren O ,50 Totaal 1.190,00 267,75 Pagina 4 van 35

5 kostenherstelraming De beoordeling van de technische staat waarin de woning verkeert heeft betrekking op de volgende aspecten: Code Actie k.v.(%) Kosten direct Kosten op termijn Het nummer verwijst naar het bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen S = slopen; H = herstellen; V = vervangen; N = aanbrengen; O = overig Kosten verdeling bij gestapelde bouw; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten ,-, bij 4 appartementen: k.v. 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,- Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade Kosten voor werkzaamheden welke niet direct noodzakelijk zijn, maar waarvan de verwachting is dat deze binnen een periode van 5 jaar uitgevoerd dienen te worden Pagina 5 van 35

6 4. Programma van eisen en aanbevelingen Code Eisen / aanbevelingen Bouwbesluit A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste 2 muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal 3. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2 PORTIEK / GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen. Dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. A.3.1 A.3.2 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingles opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. aan goten en randafwerkingen opheffen. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS aan het metsel-. Voeg-, en stucwerk herstellen. aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen A.5 ONGEDIERTE / ZWAM Bestrijding van ongedierte / zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport / Pagina 6 van 35

7 Code Eisen / aanbevelingen Bouwbesluit B.1.1 B.1.2 B B B B.1.3 B.2.1 B.2.2 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid / roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingenbijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen. B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en / of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook A.5). B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE / VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en wc's dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn METSELWERK / GEVELS Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en / of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. KOZIJNEN / RAMEN / DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen / dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen Pagina 7 van 35

8 5. Algemene informatie bouwkundige inspectie 5.1 Doel bouwkundige inspectie Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning en opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte termijn. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd, een vermoeden hiervan zal worden aangegeven. Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven. Dit sluit echter niet uit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn. Het rapport dient niet te worden gezien als een garantie m.b.t het te verwachten onderhoud en de daarmee gemoeid zijnde kosten. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en/of niet in het rapport opgenomen zijn. Verdere informatie over dit onderwerp kunt u vinden in Asbest in en om het huis een uitgave van VROM en SZW tel Het bouwtechnisch rapport In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven: heid van het element Constateringen en opmerkingen met betrekking tot de conditie van een onderdeel Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn omdat de functievervulling niet meer gewaarborgd is en/of de kans op (vervolg)schade bestaat Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke niet direct noodzakelijk zijn, maar waarvan de verwachting is dat deze binnen een periode van 0-5 jaar uitgevoerd dienen te worden Kostenraming voor verbeterkosten c.q. kosten voor verbetering van onderdelen in de woning, evt. op basis van bijgevoegde offerte Eventueel foto's van gebreken Eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken - onderzoek naar houtborende insecten - onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam) - constructief onderzoek (sterkteberekeningen) - onderzoek naar betonrot - onderzoek naar asbest Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in hoofdstuk 4, programma van eisen en aanbevelingen. Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bergingen buiten beschouwing gelaten. 5.3 Beoordeling van het object De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de bouwdelen gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of calamiteiten. Pagina 8 van 35

9 In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels geïnspecteerd kan worden wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel. 5.4 Werkwijze Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen of gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden gekeurd en zal hier in de rapportage melding van worden gemaakt. Voor woningen en appartementen wordt een visuele inspectie verricht naar functionaliteit en kwaliteit van de aan- en in de woning aanwezige onderdelen. Voor onderdelen die niet visueel zijn te inspecteren zal een afgeleid oordeel worden gegeven op basis van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat dan wel zichtbare, samengestelde en met dit onderdeel verband houdende onderdelen. De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk bepalend kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook de mate waarin onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid. Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst zonder aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt hierover bij de onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt. De beoordeling wordt weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een toelichtende tekst per gebouwonderdeel. 5.5 Raming van de kosten In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten worden gegeven zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materiaalinzet door professionele bedrijven. De prijzen zijn inclusief BTW. Deze kosten hebben betrekking op herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde de woning terug te brengen tot een aanvaardbare staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als zodanig te worden gehanteerd bij de beoordeling van een woning en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend. Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen. PM-posten (pro memorie) en/of stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een exacte inschatting van noodzakelijk herstel of vervanging vast te stellen: de omvang van de schade is niet vast te stellen (bijv. lekkage van verweerde dakbedekking kan leiden tot aantasting van de niet-zichtbare draagconstructie), de herstelkosten hangen sterk af van de gekozen oplossing (bijv. afwerking wanden, vervangen van vloer), pas na het vaststellen van de exacte oorzaak kunnen herstelkosten worden vastgesteld (bijv. fundering, vocht in kruipruimte), te vernieuwen onderdelen in het interieur zijn sterk afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan binnen ruime marges een schatting worden gemaakt. De kosten van stut-, sloop- en steigerwerk, evenals kosten van evt. vervolgschade zijn niet in de kostenraming opgenomen. 5.6 Informatieplicht verkopers Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bevat de informatie en onderzoeksplicht van koper en verkoper. Dit artikel stelt dat verkopers een informatieplicht hebben omtrent het normale en bijzonder gebruik dat kopers voor ogen staat met betrekking tot ingebruikname van de onroerende zaak. Indien de verkoper weet of zou moeten weten dat de onroerende zaak voor dit normale of bijzondere gebruik ongeschikt is, heeft hij dus de plicht dit te melden. Wat betekent deze informatieplicht voor verkopers: Verkopers hebben informatieplicht voor onzichtbare gebreken die zij kennen of geachte moeten worden te kennen, voor zover de woning door deze gebreken de eigenschappen mist die koper op grond van de overeenkomst mag verwachten Verkopers zijn slechts aansprakelijk voor onzichtbare gebreken die zij niet kenden of geacht moeten worden te kennen als die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan Voor zichtbare gebreken die voor de koper kenbaar zijn of redelijkerwijs kenbaar behoren te zijn, zijn verkopers niet aansprakelijk Indien geen ingevulde en ondertekend inlichtingenformulier voorafgaand aan de bouwkundige inspectie aan de inspecteur van Woningkeur is afgegeven, kunnen er geen rechten aan de inhoud van het inspectierapport worden ontleend. Pagina 9 van 35

10 5.7 Onderzoeksplicht kopers De koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de eigenschappen niet behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of zelf onderzoek te verrichten. Door het lezen van het rapport wordt de koper niet geacht te zijn ontslagen van zijn eigen onderzoeksplicht. Wat betekent deze onderzoeksplicht voor kopers: Kopers dienen actief navraag te doen naar onzichtbare (mogelijk bij verkopers bekende) gebreken wanneer verkopers hieromtrent geen mededeling doen. Hiervoor is het door verkopers ingevulde informatieformulier (vaak in bezit van verkopend makelaar) zeer bruikbaar Op basis van het informatieformulier, informatie uit de visuele inspectie, daadwerkelijke bezichtiging(en) en eventueel specialistisch onderzoek (indien aanbevolen door het inspectiebureau, of op eigen initiatief) kan verkoper aantonen zijn onderzoeksplicht serieus te hebben genomen Omdat verkopers voor zichtbare gebreken dus niet aansprakelijk gehouden worden, dient koper dus actief onderzoek en navraag te doen bij derden wat de herstelkosten voor deze onderdelen zullen bedragen. De visuele inspectie van inspectiebureaus geven slechts een indicatie gebaseerd op eenheidsprijzen welke zijn uitgegeven door erkende bedrijven 5.8 Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Pagina 10 van 35

11 6. Resultaten inspectie Algemene bouwdelen 1 Funderingsconstructie op staal Niet Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Visuele inspectie van de gevel en enkele indicatoren welke een aanleiding zouden kunnen zijn om op termijn gebreken en/of problemen te verwachten, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Met betrekking tot paal, staal of andere soort van fundering zijn geen gegevens bekend. Indien hierover zekerheid c.q. meer informatie gewenst is wordt een nader onderzoek aanbevolen. Er zijn geen gegevens bekend of de woning op palen of op staal is gefundeerd. In en om de woning zijn geen aanwijzingen aangetroffen (verzakkingen, scheuren in muren e.d.) waaruit zou kunnen blijken dat er een probleem met de fundering is of is geweest. Er is aangenomen dat de woning gefundeerd is op staal (een zandplaat). Navraag bij de gemeente kan meer zekerheid bieden omtrent de wijze van funderen. Bij funderingen op staal wordt direct gefundeerd op een grondslag met voldoende draagkracht (vaste) of op grondverbetering. Aan de hand van scheurvorming en scheefstand van de gevels kan veelal een eerste indicatie van de stabiliteit van de fundering worden gegeven. Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Een fundering op staal heeft niets met metaal te maken, maar is een veel gebruikte techniek om huizen te funderen. Bij deze methode wordt een sleuf in de grond gegraven, waarna op de bodem van deze sleuf een brede strook (ca. 90 cm) stenen wordt gemetseld of beton wordt gestort. Bodemafsluitingen De kruipruimte is tijdens het onderzoek niet toegankelijk omdat het luik ontbreekt. Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar de staat en toestand van fundering, vloer, balken, ventilatie en eventueel optrekkend vocht. Over geen enkele van genoemde zaken kunnen uitspraken worden gedaan. Dit is dus een risico en vraagt om nadere inspectie (zekerheid). Vloeren zijn, waar mogelijk, alleen vanaf de bovenzijde geïnspecteerd. Is er in de kruipruimte vocht/water aanwezig, dan heeft dit een negatieve invloed op de conditie van de vloer. Schimmels kunnen zich hierdoor gemakkelijk ontwikkelen. Een oplossing om dit vochtprobleem aan te pakken is het aanbrengen van een laag Tempex schelpen of natuurlijke schelpen. Hierdoor blijft het water en de vochtige damp onder deze isolerende laag en wordt naast een verbeterde isolatie de kans op vochtproblemen sterk verkleind. Pagina 11 van 35

12 Kruipruimte De kruipruimte is niet toegankelijk. Hierdoor is geen beoordeling te geven van bodemafsluiting, opgaande wanden, begane grondvloer en eventuele leidingen. Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren naar de staat van deze onderdelen. Een inspectie is uitsluitend mogelijk indien de kruipruimte (geheel) toegankelijk is. De kruipruimte wordt beoordeeld vanuit de aanwezige kruipluiken. Dit betekend dat de vloer beperkt is geïnspecteerd. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om een bodembedekker aan te brengen. Gas- en CV-leidingen dient u te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Leidingen mogen nooit in het water liggen. Inspecties in kruipruimtes zijn van belang om de staat van vloeren en leidingen (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen leidingen) vast te kunnen stellen. Controleer de kruipruimte één keer per jaar. Let dan vooral op: onderkant vloer, aansluiting met metselwerk, vocht en schimmels. Kelder/souterrain De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht en condens aan de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventileren. Met name bij oudere kelders is het niet ongewoon dat in bepaalde jaargetijden er enige vochtdoorslag optreedt. Geadviseerd wordt het goed te ventileren. Inspecties in kelders zijn van belang om de staat van vloeren, muren en installaties (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen leidingen) vast te kunnen stellen. Vocht in kelders wordt veelal veroorzaakt door een onjuiste detaillering van wanden en vloeren (defecte kimnaad, onvoldoende afdichting of defecte coating aan buitenzijde) een onjuist uitgevoerde vloer (poreuze baksteen, matige kwaliteit dekvloer) of achterstallig onderhoud. Oplossingen worden veelal vanuit de binnenzijde aangebracht: door middel van injecteren of het aanbrengen van een binnenwandafwerking (klamplaag) of waterdichte betonnen vloer met opstand kunnen goede waterdichte kelders worden gerealiseerd. Pagina 12 van 35

13 Riolering De riolering is tijdens het onderzoek niet zichtbaar, waardoor er geen visueel onderzoek aan het geheel is uitgevoerd. Er zijn geen gebreken bekend of door de verkoper opgegeven. De riolering en afvoeren lijken voldoende te kunnen functioneren. Voor afvoeren met een diameter van bijvoorbeeld rond 40 mm (wasmachines e.d.) is een goed afschot noodzakelijk, deze afvoeren en leidingen zijn beperkt geïnspecteerd. De riolering is (meestal) beperkt zichtbaar. Deze dient op voldoende afschot te liggen en aan de onderzijde (indien van toepassing) van de vloer te worden bevestigd. In oudere panden is vaak een verouderde ijzeren riolering aanwezig. Deze kunnen voldoende functioneren echter de koppelingen zijn kwetsbaar en kunnen op termijn lekkage vertonen. Men dient rekening houden met regulier onderhoud zoals het doorspuiten van de riolering en het regelmatig controleren of er geen rioolgeur als gevolg van lekkage in de kruipruimte aanwezig is. Een matige afvoercapaciteit kan het gevolg zijn van hoge waterstanden in het gemeentelijke rioleringstelsel, onvoldoende capaciteit of een nog onbekend gebrek in of nabij de woning. Wij adviseren dan een camera inspectie en/of nader onderzoek voor de gehele woning. Vloeren, hout De houten vloer is tussen de balken geïsoleerd met isover glaswol. Doordat er aan de onderzijde van de vloer isolatie is aangebracht, is het niet mogelijk de gehele vloer te inspecteren. Een probleem met de vloer is onder deze omstandigheden niet te verwachten. De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruipruimte (minimaal 50 cm) aanwezig is en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen, of andere obstakels. Begane grond vloeren worden beoordeeld op constructieve veiligheid voor zover deze zichtbaar zijn (aantasting van hout door houtrot, houtzwam en houtboorders. Van belang is het terugdringen van de vochtigheid in kruipruimtes (afdekken vloeren met folies of steenachtige afsluiting, het verbeteren van ventilatie, aanbrengen van drainagesystemen). Gevels Het pand is voorzien isolatiepleister. Is het voegwerk is (plaatselijk) slecht, uitgespoeld en/of onvoldoende aanwezig, dan geeft dit een verhoogd risico op inwateren en vochtproblemen in de woning. aan het voegwerk dienen te worden hersteld. U dient een gespecificeerde offerte aan te vragen voor dit herstel. In bestaande bouw is altijd een beperkt risico dat door werking en zetting van materialen thermische scheurvorming gaat optreden in het metselwerk en/of reeds zeer beperkt aanwezig is. De scheurvorming in voeg en steen kan eventueel op kleur worden hersteld. Pagina 13 van 35

14 Gevelafwerking Het stucwerk (gevels) verkeert in voldoende conditie. Plaatselijk komt de stuclaag los of deze klinkt hol. Op termijn rekening houden met herstel- / reparatiewerkzaamheden. Er is een beperkt risico dat door werking en zetting van materialen thermische scheurvorming gaat optreden in gevelstucwerk en/of reeds beperkt aanwezig is. Het achterliggende metsel- en voegwerk (indien van toepassing) is niet te inspecteren. Het mechanisme van het zonnescherm is onlangs vernieuwd,doch de zwenkarmen niet symetrisch aangebracht, dit zal hoogstwaarschijnlijk geen invloed hebben op het functioneren hiervan. de opdrachtgever vraagt dit na bij het bedrijf die bovenvermeld heeft uitgevoerd. Bij gevelafwerking denkt men aan volkernkunstsof (trespa), plaatstaal, multiplex, maar ook cementgebondenplaten. Beoordeeld worden de soort materialen en de staat (delaminatie, scheuren, detaillering en kwaliteit). Indien er geen of onvoldoende ventilatie achter de gevelbekleding is aangebracht, dan kan het achterliggende hout hierdoor mogelijk zijn aangetast door houtrot of daardoor aangetast raken. Dit is alleen door (destructief) vervolgonderzoek vast te stellen. Bijgebouw - aanbouw De ruimte is beperkt inspecteerbaar vanwege de opslag van huisraad en/of diverse artikelen.. Bij aanbouwen bestaat de kans op ongelijke zetting t.o.v. de woning. Hierdoor kan scheurvorming, met name t.p.v. de aansluiting met de woning, ontstaan. Bestrating en erfafscheiding Maatregelen De tegelafwerking van de entree t.p.v. schoonheidsalon vertonen beschadiging. Bestrating wordt niet op juiste aanleghoogte of afschot beoordeeld. Erfafscheidingen worden visueel beoordeeld op functionaliteit. Algemene post voor terreinonderhoud 1.190,00 Termijn. (De stoepafwerking t.p.v.de entree vervangen door afwerking dat bestand is tegen weersinvloeden en veilige toegankelijkheid.) Pagina 14 van 35

15 Algemene Bouwdelen 2 Dakconstructie, dakbeschot 2e Verdieping De dakconstructie is door de aanwezige huisraad beperkt inspecteerbaar. Het dakvlak is niet geïsoleerd. De spanten en gordingen verkeren in voldoende conditie. Door werking van materialen wijkt het dakbeschot. Gezien de aangetroffen situatie hoeft dit geen probleem te zijn. In het dak zijn oude sporen van lekkage aanwezig (nabij de schoorsteen). Er is geen directe noodzaak om herstel uit te voeren. Bij het optreden van actieve lekkage wordt het ondernemen van herstel/vervangen noodzakelijk! Geen kosten voor begroot. In verband met het niet bereikbaar zijn van een bovenverdieping, te grote hoogte of door afwerkingen / aftimmeringen kan het zijn dat de dakconstructie slechts deels is geïnspecteerd. Er kan dan geen uitspraak worden gedaan over eventueel aanwezige isolatie en/of dat deze correct is aangebracht of constructies. Ook is het dan niet zichtbaar of er eventueel lekkages aanwezig zijn en/of houtaantastende insecten. Door werking van materialen kan het dakbeschot iets wijken. Dit hoeft geen probleem te zijn. Sandwich of spaanplaat dakelementen zijn in de kern of aan buitenzijde voorzien van een hardschuim isolatie. Dit materiaal is brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. Een zogenaamde doosdak en/of scharnierkapconstructie bestaat meestal uit een binnenplaat (spaanplaat of underlayment), deze is aan de buitenzijde van de binnenplaat voorzien van gesloten folie en regelwerk (balken). Tussen het regelwerk worden dan minerale wolplaten gelegd met daar overheen een dampopen (spinvlies)folie, tengellatten en panlatten (of in plaats van folie, beplating (spaanplaat of underlayment) aan de buitenzijde. Dakbedekking, keram. pan Maatregelen Inboetbeurt: Dit heeft betrekking op hellende dakvlakken voorzien van dakpannen. Hieronder word verstaan het recht leggen van de pannen, vervangen van de gebroken pannen en aanvullen daar waar een dakpan ontbreekt. Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). De levensduur bedraagt gemiddeld 60 tot 90 jaar. Bij vervanging dient rekening gehouden te worden met nieuwe tengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot. Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende ventilatie, geen kwaad. Keramische pannen met craquelé zijn in principe economisch afgeschreven. Op termijn rekening houden met breuk in verband met bevriezing van ingedrongen vocht. Advies: jaarlijks inspectie, tevens vervangen van pannen met schade (c.a. 2 m² per jaar). Nokvorsten welke liggen in de cement en (deels) los, verhogen het risico op lekkage. aan de nokvorsten dienen dan zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Klein onderhoud uitvoeren 71,40 Termijn. (het dakvlak is visueel geinspecteerd, het verdient aanbevelingen enkele beschadigde dakpannen te vervangen, om eventele lekkage te voorkomen.) Pagina 15 van 35

16 Dakbedekking, bitumineus Moderne bitumineuze dakbedekkingen hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van 15 tot 20 jaar. Kritieke punten bij dit soort daken zijn de diverse detailleringen en aansluitingen. Dakbedekking en dakranden worden beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). Moderne bitumineuze daken hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van 15 tot 20 jaar. Platte daken behoren droog te lopen om vervuiling van het dak te voorkomen. Periodiek inspecteren/reinigen noodzakelijk. Indien de dakbedekking is verweerd (craquelé, plantengroei, zichtbare inlage, economische afschrijving) kunnen de onderliggende onderdelen (balklaag, dakbeschot) zijn aangetast. Wanneer de onderzijde van de dakconstructie is afgewerkt wordt een destructief onderzoek aanbevolen. Dakkapel vlak, hellend dak Maatregelen De constructieve delen zijn aan het zicht onttrokken en kunnen daardoor niet worden beoordeeld. Lood mag met een maximale lengte van 1 tot 1,25 meter worden aangebracht om te voorkomen dat er scheuren in het lood ontstaan. Indien er scheuren aanwezig zijn, kunnen deze gerepareerd worden met batuband. Is reparatie niet meer mogelijk, dan het lood vervangen. De dakkapel wordt beoordeeld (voor zover deze zichtbaar is) op de constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot, houtboorders) en zichtbare lekkages. Het platte dak moet bij voorkeur aan de buitenkant geïsoleerd worden. Als het dak aan de onderkant wordt geïsoleerd, kan het hout gaan rotten ten gevolge van de condensvorming tegen het koude gebitumineerde dakbeschot. Indien tussen de dakconstructie en de isolatie een goed ventilerende spouw aanwezig is kan een dak wel aan onderzijde worden geïsoleerd. Klein onderhoud uitvoeren 178,50 Termijn. (Op termijn de dakkapel de diverse loodvoorzieningen controleren en indien nodig vervangen/herstellen, dit om lekkage te voorkomen.) Pagina 16 van 35

17 Goten, zink De technische levensduur van de zinken gootbekleding bedraagt gemiddeld jaar. Een goot van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen. Gezien de kans op vervolgschade is het dan wel van belang op alert te zijn op eerste tekenen van lekkage, en direct bij lekkage over te gaan op vervanging. De zinken goten, hemelwaterafvoeren inclusief alle aansluitingen e.d. verkeren in voldoende conditie. De horizontale uitlijning en afwatering lijkt voldoende. Ten tijde van de inspectie is er geen (actieve) lekkage waarneembaar, de goten zijn i.v.m. de bereikbaarheid slechts steekproefsgewijs geïnspecteerd. Goten regelmatig reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vervuiling. Goten worden beoordeeld op afschrijving, verkleuring, afwerking (omtimmering) en functioneren (doorbuiging, breuk, lekkages). Zinken goten hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Indien niet correct aangebracht kunnen soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk opnieuw gesoldeerd worden. Goten worden i.v.m. de bereikbaarheid slechts steekproefsgewijs geïnspecteerd. Advies, regelmatig reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vervuiling. Afvoeren, hemelwater (hwa) De hemelwaterafvoeren inclusief alle aansluitingen met stadsuitlopen e.d. verkeren in voldoende conditie. In verband met de hoogte zijn de goten niet geïnspecteerd. Goten regelmatig reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vervuiling. De hemelwaterafvoer wordt beoordeeld op afschrijving, verkleuring en functioneren (breuk, lekkages). Opmerking: Er is geen controle uitgevoerd of de h.w.a.'s aangesloten zijn op de riolering. Indien de goten vervangen moeten worden is het verstandig te overwegen gelijktijdig de h.w.a.'s te laten vervangen. Pagina 17 van 35

18 Schoorstenen, dakdoorvoeren Maatregelen De schoorstenen/ rookgasafvoeren met de aansluitingen van het dak en/of gevel, zoals lood en loketten, verkeren in voldoende conditie. De dakdoorvoeren incl. de doorvoerpannen verkeren in voldoende conditie. De aansluitingen ter plaatse van het dak vertonen geen zichtbare gebreken. Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw woning binnen. Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste 1 x per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenkant te inspecteren." Klein onderhoud uitvoeren 208,25 Termijn. (de schoorstenen verkeren nu nog in goede staat, doch het verdient de aanbeveling om op termijn deze grondig te inspecteren,bijvoegen en indien nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren.) Boeiboorden-overstekken, kunststof de betreffende boeidelen zijn voorzien van een leibekleding. Bij overstekken en/of boeiboorden welke zijn bekleed met volkern, is het achterliggende hout niet geïnspecteerd. Er is dus een risico op houtrot aanwezig achter het volkern, dit kan alleen door (destructief) onderzoek vastgesteld worden. Pagina 18 van 35

19 Algemene Bouwdelen (Installaties) Groepenkast Aangesloten tijdens de inspectie: Ja Aantal groepen: 4 Aarding geschiedt in:mk Het onderste deel van de groepenkast bestaat uit een verzegelde kast, een verzegelde elektriciteitsmeter en een verdeelkast. Dit is alleen voor de medewerkers van het energiebedrijf. De kleuren die je tegen kunt komen zijn: Bruin - plus of fase draad Blauw - min of nul draad Zwart - schakeldraad Geel/Groen - aarde draad Of in een oude installatie Groen - plus of fase draad Rood - min of nul draad Grijs - aarde draad Groepen en meterkast: het systeem functioneert voldoende. Er is een aardlekschakelaar (niet getest) aanwezig. De randaarding is (incidenteel gemeten) voldoende. De wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in goede conditie. De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. Bij minder dan 4 groepen wordt geadviseerd uit te breiden. In natte ruimten is een aarding verplicht. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de voorgeschreven NEN-Normen. Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk voorzien zijn van linnen (canvas) bedrading. In dergelijke gevallen dient deze te worden vervangen. Schakelmateriaal, WCD en bedrading Het systeem functioneert voldoende als er een aardlekschakelaar (niet getest) aanwezig is. De randaarding is (incidenteel gemeten) voldoende en de wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in goede conditie. Kleuren bedrading elektr; oude kleuren bedrading zoals rood / grijs / groen mogen gehandhaafd blijven, zolang deze kleuren niet met de huidige kleuren in één en dezelfde groep zijn gemengd. De installatie kan niet meer voldoende functioneren als er gebruik wordt gemaakt van linnen (canvas) bedrading. Pagina 19 van 35

20 Water Aanzicht watermeter. Het gehele systeem functioneert voldoende. Het watertransport in de woning geschiedt middels koperen leiding. De invoer is van tyleen. Geen bijzonderheden aangetroffen. De aanvoerleiding kan uit koper of tyleen bestaan. Bij toepassing van tyleen is een aanpassing van de aarding noodzakelijk (aardpen slaan). Waterleidingen worden beoordeeld op toegepaste materialen. Loden waterleidingen geven een verhoogd risico voor de volksgezondheid. Teveel lood kan leiden tot allerlei stoornissen. Advies: alle loden leidingen ten behoeve van het watertransport in de woning vervangen door koper of tyleen (is geen voorschrift). CV-installatie /gaskachel / moederhaard De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 18 jaar. Een ketel van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal echter zeker teruglopen. Afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Indien niet expliciet vermeld, betreft het alleen de vervanging van de ketel, dus exclusief de leidingen en radiatoren. Verwarmingsinstallaties worden visueel en niet inwendig beoordeeld. Controle van capaciteit en goede werking vindt niet plaats. Eventuele capaciteitscontroles van ketels en of radiatoren kunnen worden uitgevoerd door een erkend installateur of adviseur. Van belang is ook de technische veroudering. Voor gas, en waterleidingen kan het nutsbedrijf een controle uitvoeren op lekkage en capaciteit. Installatie in bedrijf ten tijde van de keuring: Ja Merk:Rhemea Type:Avanta 28c/cw4 Fabricagejaar:2007 Onderhoudscontract: Ja Hoedanigheid: Eigendom Druk in Bar: De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 15 jaar. Een ketel van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal echter zeker teruglopen. Afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Verwarmingsinstallaties niet inwendig beoordeeld. Controle van capaciteit en goede werking vindt niet plaats. E.e.a is visueel geïnspecteerd, niet (per ruimte) getest op functioneren of voldoende (water) capaciteit en warmte afgifte. Eventueel leidingwerk in kruipruimtes of andere niet en/of beperkt zichtbare locaties zijn niet en/of slechts voor het direct zichtbare gedeelte vanaf luiken geinspecteerd. De kranen zijn niet beoordeeld. Pagina 20 van 35

21 Gas Gas aangesloten ten tijde van de keuring: Ja De bevestiging van de gasmeter is voldoende. Voor zover zichtbaar kan het systeem voldoende functioneren. Het systeem is niet afgeperst. Niet zichtbare leidingen zijn niet gecontroleerd. Bij lekkages van koppelingen kan het aandraaien en/of dicht slibben volstaan. De kranen zijn niet beoordeeld. Stalen gasleidingen kunnen in vochtige kruipruimtes corroderen, bij bepaalde koperen leidingen kunnen soldeerverbindingen losraken en lekkages veroorzaken. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om gasleidingen te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Ventilatie-vocht U wordt geadviseerd om 24 uur per dag te ventileren. Schakel dus nooit uw ventilatiesysteem uit. Tevens wordt geadviseerd het gebruik van de ventilatievoorzieningen af te stemmen op het aantal personen die gebruik maken van de ruimte en de intensiteit van het gebruik. Heeft u bijvoorbeeld een feestje of wordt er gerookt in huis, zet dan het ventilatiesysteem op een hogere stand dan normaal. Sluit in elk geval nooit de toevoeropeningen voor de buitenlucht af. Laat ventilatieroosters, klepraampjes e.d. in de gevel (kozijnen, muren) dus open. Want als u deze sluit, komt er onvoldoende verse lucht binnen, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Sluit hooguit de ventilatieroosters voor de helft, als het buiten erg koud is. Door de ventilatieroosters en ventilatiekanalen gaan grote hoeveelheden lucht. Stofdeeltjes uit de af te voeren binnenlucht kunnen zich vastzetten in de roosters en kanalen. Daardoor kan het systeem minder goed gaan werken, soms geluid gaan maken (bijvoorbeeld fluiten) en stofdeeltjes afgeven die de luchtwegen kunnen irriteren. Maak de ventilatieroosters in de gevel (kozijnen, muren) minstens een maal per jaar schoon. Maak ook de afzuigventielen ( filters ) van de ventilatiekanalen in keuken, wc en badkamer minstens een keer per jaar schoon. Daartoe moet u het binnenste ronde deel verwijderen. Om de goede werking van het systeem te behouden, moet u na het schoonmaken het ronde deel in de oude stand terugplaatsen. In nieuwe woningen is vaak veel stof aanwezig. Daarom is het verstandig om bij een nieuwe woning in de eerste weken na oplevering de ventilatieroosters en afzuigventielen schoon te maken en dit vervolgens minstens eenmaal per jaar te herhalen. In de handleiding van het ventilatiesysteem staat ook hoe u de roosters en afzuigventielen moet schoonmaken. Voor dit onderhoud kunt u ook - net als bij de centrale verwarming - een service- en onderhoudscontract afsluiten bij bijvoorbeeld een installatiebedrijf. Aan zo n bedrijf kunt u ook de schoonmaak van de ventilatiekanalen overlaten. De badkamer van de woning op de begane grond is voorzien van een natuurlijke ventilatie. De aanwezige mogelijkheden in de natte voorzieningen lijken voldoende te kunnen functioneren. Advies: regelmatig controleren of ventilatie voldoende is / blijft. Let er op dat er altijd ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen of openingen onder deuren (na vloerafwerking 2 cm). Er zijn voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie, de aantal reeds toegepaste mogelijkheden voor luchttoevoerafvoeropeningen alsmede de afmetingen hiervan zijn voldoende. Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Zowel vanwege bouwkundige als gezondheidsaspecten is een goede ventilatie noodzakelijk. Let er wel op dat bij het toepassen van mechanische ventilatie er ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen en deuren. De technische levensduur van een mechanische ventilatiebox bedraagt gemiddeld 15 jaar, afhankelijk van het onderhoud. Geadviseerd wordt de box jaarlijks (gelijktijdig met de CV-ketel) te laten reinigen. Pagina 21 van 35

22 Brandveiligheid Maatregelen Advies: het strategische plaatsen van rookmelders. Bij voorkeur in de verkeersruimten. Bestaande rookmelders altijd controleren voordat u de woning in gebruik neemt. Materialen zoals P.V.C., zachtboard, tempex geven een verhoogd risico bij brand. Tevens is de aanwezigheid van rookmelders op iedere verdieping van groot belang voor de persoonlijke veiligheid. Rookmelders dienen meerdere keren per jaar op functioneren te worden getest. Aanpassen 208,25 Verbeterplan. (In de verkeersruimten van nr 15 ontbreken rookmelders, geadviseerd word deze aan te brengen.) Open haard, diversen Woonlaag algemeen Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn t.b.v. de veiligheid en i.v.m. brand- en opstalverzekering periodiek te laten vegen door een erkend bedrijf. De zwarte aanslag boven de kachel is door onbekende reden door de huurder veroorzaakt, en deze heeft te kennen gegeven dit weer te herstellen. In de woning is een "openhaard" en/of "gashaard" aanwezig. Deze is niet op functioneren getest. Het rookgaskanaal en/of de schoorsteen is niet gecontroleerd. Bij twijfel wordt specialistisch onderzoek aanbevolen. Bij open vuur moet er ook lucht toegevoerd kunnen worden. Laat altijd een expert kijken of een openhaard voldoende kan functioneren of kan worden toegepast. Woonlaag Trappen Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen. Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien deze niet aanwezig zijn. Pagina 22 van 35

23 Buitenkozijnen, hout Woonlaag algemeen Maatregelen Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad. Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Houten delen zoals kozijnstijlen, dorpels en onderkanten van deuren dienen minstens 2 cm. vrij te blijven van straatwerk, grond of zand om houtrot te voorkomen. Hierdoor blijft het ook mogelijk om het hout te conserveren (schilderen). Klein onderhoud uitvoeren 77,35 Verbeterplan. (de voordeur van pand nr 15 hang en sluitwerk bijstellen/vervangen indien nodig.) Buitenkozijnen, kunststof Maatregelen De kunststof kozijnen verkeren in goede conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Advies: regelmatig reinigen in verband met invreting van vervuiling. Geen opmerkingen / gebreken. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig. Kunststofkozijnen worden in een houten stelkozijn geplaatst. De aansluiting tussen kunststofkozijn en de gevelconstructie dient door middel van een rubber strip of dergelijke spatwaterdicht aangesloten te zijn, zodat vocht niet (langdurig) bij het houten stelkozijn kan komen. Als de aansluiting tussen een kunststof kozijn en de gevelconstructie niet is afgewerkt middels een rubber strip, dient het houten stelkozijn op een andere wijze beschermd te worden (bijvoorbeeld door schilderwerk). Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Klein onderhoud uitvoeren 267,75 Verbeterplan. (Zoals omschreven de kunststof kozijnen nalopen, en bij diverse buitendeuren/ramen dien te worden bijgeseld, en mechanismes smeren.) Dakramen De dakramen verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen gebreken zichtbaar aan loodstroken en/of gootstukken. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Pagina 23 van 35

24 Beglazing Bij beglazing in houten kozijnen wordt geadviseerd uitgedroogde kit- en stopverfranden volledig te vernieuwen om aantasting van onderliggend (ingesloten) hout te voorkomen. In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 15 jaar is. De garantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten, vervolgens wordt de omschrijving redelijk gegeven voor de volgende 5 jaar. Na deze periode kunnen verweerde (kit)randen en lekkende gasvullingen leiden tot vermindering in isolatiewerking (uitslag en vervuiling, condens). Lekkage van isolatieruiten kan ieder moment optreden, dit is mede afhankelijk van vakkundige plaatsing van de ruit. In geval van de aanwezigheid van enkel glas is het aan te bevelen een energieadvies uit te laten brengen met het oog op kostenbesparing en comfort. Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan ca. 25 jaar is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten. Bij dubbele beglazing dient, conform het huidige bouwbesluit, de onderste glaslat in de sponning te kunnen ventileren. Is dit niet het geval dan is er een verhoogd risico op houtrot in de kozijn- of raamsponning. Binnenkozijnen en deuren Maatregelen De binnenkozijnen, ramen, deuren en het schilderwerk verkeren in voldoende conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Regulier onderhoud aan schilderwerk en hang- en sluitwerk dient op termijn te worden uitgevoerd. Deuren worden beoordeeld op het functioneren van hang-en sluitwerk. Voor het ontbreken van binnendeuren en/of aftimmeringen worden geen kosten opgenomen. Klein onderhoud uitvoeren 178,50 Verbeterplan. (verschilldende binnendeuren dienen opnieuw te worden afgesteld. ) Pagina 24 van 35

25 Plafonds en binnenwanden Er zijn enkele getimmerde wanden aangebracht, die volgens de verhuurder zijn voorzien van isolatie, en dus ook voldoen om het geluid van de verschillende vertrekken onderling te beperken. De huurder is echter van mening dat hier geen isolatie is aangebracht. tijdens de inspectie was het niet mogelijk om hier een juiste opname van te maken of hier daadwerkelijk isolatie aanwezig is. De aanname door naavraag die hiervoor gedaan is dat de isolatievulling een 60 mm rockwool bouwplaat is aangebracht, en dus zorgt voor een deugdelijke geluidsweerstand. geadviseerd wordt indien hierdoor de meningsverschillen niet opgelost worden een geluidsmeting te verrichten, of aantoonbaar te maken dat er daadwerkelijk isolatie aanwezig. Hiervoor zijn in dit rapport geen kosten voor meegenomen. Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel. Zie toelichting Verdiepingsvloeren Woonlaag algemeen Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit. Soms is een dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan de bovenzij de afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Sanitaire ruimtes Woonlaag algemeen Maatregelen Alle sanitaire voorzieningen zijn gedateerd maar kunnen functioneren. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Per direct klein onderhoud uitvoeren aan kitwerk / inwendige hoekafwerkingen e.d. Vocht achter tegelwerken e.d. kan, via de bouwkundige constructie, binnen enkele maanden weer drogen als de kit- en voegafwerkingen in voldoende conditie verkeren. Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Een badkamer vormt altijd een potentieel risico voor lekkage, zeker als het kitwerk als matig tot slecht beoordeeld is. Bij betonnen, maar zeker ook bij houten vloeren is daardoor het risico van rot in de vloer c.q. balken aanwezig. Als de onderliggende ruimte niet of onvoldoende geïnspecteerd is, of kon worden, vormt dit dus een risico dat om een destructief onderzoek vraagt. Herstel kitwerk 113,05 Verbeterplan. (Door de huurder is er op verschillende delen in de sanitaire ruimte gekit, dit is echter niet professioneel uitgevoerd.) Pagina 25 van 35

26 Keuken Woonlaag algemeen Maatregelen De keuken verkeert in voldoende conditie. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Op termijn regulier onderhoud uitvoeren. Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Aanwezige apparatuur wordt niet op functioneren getest, maar visueel beoordeeld. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de slang van het kooktoestel. Deze gasslang dient elke 10 jaar vervangen te worden. Dit is verplicht gesteld door uw brandverzekering. Klein onderhoud uitvoeren 89,25 Verbeterplan. (De huurder gaf aan dat de afzuigkap niet naar behoren functioneerde, advies is om dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren.) 1e Verdieping Balkons 1e Verdieping Betreft de balkonvloerconstructie. Er zijn balkonconstructies van beton, staal, hout of een combinatie hiervan. Bij betonconstructies wordt de vloer beoordeeld op betondekking, schades en constructieve gebreken zoals doorbuiging en scheuren. In de laatste twee gevallen kan het noodzakelijk zijn een destructief onderzoek te adviseren. Een balkonconstructie van staal wordt beoordeeld op corrosie. Indien de staalconstructie in een ver gevorderd stadium door corrosie is aangetast, kan het noodzakelijk zijn het balkon te vervangen. Bij een houten balkonconstructie is de grootste boosdoener houtvernielers zoals houtrot en houtworm e.d. Vanwege de risico's bij poreuze betonvloeren, wordt geadviseerd de afwerklaag waterdicht te maken (bijvoorbeeld door een geschikte coating/verflaag aan te brengen. Let er wel op dat de onderzijde van de betonnen balkonconstructie dampopen dient te zijn, zodat het in de beton aanwezige vocht aan deze zijde eruit kan. Trappen 1e Verdieping Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen. Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien deze niet aanwezig zijn. Pagina 26 van 35

27 Buitenkozijnen, kunststof 1e Verdieping De kunststof kozijnen verkeren in goede conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Advies: regelmatig reinigen in verband met invreting van vervuiling. Geen opmerkingen / gebreken. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig. Kunststofkozijnen worden in een houten stelkozijn geplaatst. De aansluiting tussen kunststofkozijn en de gevelconstructie dient door middel van een rubber strip of dergelijke spatwaterdicht aangesloten te zijn, zodat vocht niet (langdurig) bij het houten stelkozijn kan komen. Als de aansluiting tussen een kunststof kozijn en de gevelconstructie niet is afgewerkt middels een rubber strip, dient het houten stelkozijn op een andere wijze beschermd te worden (bijvoorbeeld door schilderwerk). Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Dakramen 1e Verdieping De dakramen verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen gebreken zichtbaar aan loodstroken en/of gootstukken. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Beglazing 1e Verdieping Bij beglazing in houten kozijnen wordt geadviseerd uitgedroogde kit- en stopverfranden volledig te vernieuwen om aantasting van onderliggend (ingesloten) hout te voorkomen. In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 15 jaar is. De garantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten, vervolgens wordt de omschrijving redelijk gegeven voor de volgende 5 jaar. Na deze periode kunnen verweerde (kit)randen en lekkende gasvullingen leiden tot vermindering in isolatiewerking (uitslag en vervuiling, condens). Lekkage van isolatieruiten kan ieder moment optreden, dit is mede afhankelijk van vakkundige plaatsing van de ruit. In geval van de aanwezigheid van enkel glas is het aan te bevelen een energieadvies uit te laten brengen met het oog op kostenbesparing en comfort. Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan ca. 25 jaar is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten. Bij dubbele beglazing dient, conform het huidige bouwbesluit, de onderste glaslat in de sponning te kunnen ventileren. Is dit niet het geval dan is er een verhoogd risico op houtrot in de kozijn- of raamsponning. Pagina 27 van 35

28 Binnenkozijnen en deuren 1e Verdieping Maatregelen De binnenkozijnen, ramen, deuren en het schilderwerk verkeren in voldoende conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Regulier onderhoud aan schilderwerk en hang- en sluitwerk dient op termijn te worden uitgevoerd. Deuren worden beoordeeld op het functioneren van hang-en sluitwerk. Voor het ontbreken van binnendeuren en/of aftimmeringen worden geen kosten opgenomen. Klein onderhoud uitvoeren 89,25 Verbeterplan. Plafonds en binnenwanden 1e Verdieping Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel. Elders opgenomen Verdiepingsvloeren 1e Verdieping Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit. Soms is een dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan de bovenzij de afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Pagina 28 van 35

29 Sanitaire ruimtes 1e Verdieping Alle sanitaire voorzieningen verkeren in voldoende conditie. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Op termijn regulier onderhoud uitvoeren. Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Een badkamer vormt altijd een potentieel risico voor lekkage, zeker als het kitwerk als matig tot slecht beoordeeld is. Bij betonnen, maar zeker ook bij houten vloeren is daardoor het risico van rot in de vloer c.q. balken aanwezig. Als de onderliggende ruimte niet of onvoldoende geïnspecteerd is, of kon worden, vormt dit dus een risico dat om een destructief onderzoek vraagt. Keuken 1e Verdieping De keuken verkeert in voldoende conditie. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Op termijn regulier onderhoud uitvoeren. Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Aanwezige apparatuur wordt niet op functioneren getest, maar visueel beoordeeld. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de slang van het kooktoestel. Deze gasslang dient elke 10 jaar vervangen te worden. Dit is verplicht gesteld door uw brandverzekering. Zolder Trappen Zolder Zolder bereikbaar middels vlizotrap. Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen. Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien deze niet aanwezig zijn. Geen actie noodzakelijk Pagina 29 van 35

30 Dakramen Zolder De dakramen verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen gebreken zichtbaar aan loodstroken en/of gootstukken. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Plafonds en binnenwanden Zolder Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (tussen wand-wand en wand-plafond). Dit heeft geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd. Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel. Verdiepingsvloeren Zolder De zolder is visueel geinspecteerd, complete inspectie niet mogelijk met aanwezigheid van huisraad, en moeilijk begaanbaarheid. Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit. Soms is een dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan de bovenzij de afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Pagina 30 van 35

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Mauritsstraat 125 3341 EL HENDRIK-IDO-AMBACHT Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur B.V.! Perfectkeur B.V.! is NEN-EN-ISO 9001: 2008

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie