BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies"

Transcriptie

1 BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Administratieve gegevens 3. Kostenraming totale inspectie (NHG) 4. Programma van eisen en aanbevelingen 5. Algemene informatie bouwkundige inspectie 6. Resultaten inspectie 7. Opmerkingen inspecteur 8. Algemene toelichting 9. Overzichtsfoto's gevels Pagina 2 van 35

3 2. Administratieve gegevens Rapportnummer: Aanvrager Naam G.H. Nijhof-Nijhuis Adres De Weverij 112 Postcode 7471 VR Plaats GOOR Woning Adres Vredensestraat A Postcode 7101 MJ Plaats WINTERSWIJK Woningtype Eengezinswoning Bouwjaar 0 Bouwlagen 3 Bouwwijze Traditioneel Inhoud m3 Weersgesteldheid Bewolkt en droog Bewoond Ja Keuringsinstantie Naam Woningkeur Berkelland Inspecteur Diederik Teunissen Adres De Pas 62 PC/Plaats 7273RG Haarlo Telefoon KVK nr Ingeschreven als Bouwkundig (advies) bureau Verantwoording Datum inspectie Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (VERZAMELSTAAT) Kosten (van toepassing voor NHG) Hoofdelement Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten Totaal Algemene Bouwdelen 2 0,00 458,15 458,15 Totaal 0,00 458,15 458,15 Verbeterkosten (niet van toepassing voor NHG) Hoofdelement Verbeteringskosten Totaal Algemene bouwdelen , ,00 Algemene Bouwdelen (Installaties) 208,25 208,25 Woonlaag 725,90 725,90 1e Verdieping 89,25 89,25 Totaal 2.213, ,40 Pagina 3 van 35

4 3. Kostenraming totale inspectie (NHG) Keuringsresultaten algemene bouwdelen Code Omschrijving Actie K.v. % Direct Op termijn Verbeter A.3.1 Dakbedekking, keram. pan : Klein onderhoud uitvoeren O ,40 A.3.2 Schoorstenen, dakdoorvoeren : Klein onderhoud uitvoeren O ,25 A.3.3 Dakkapel vlak, hellend dak : Klein onderhoud uitvoeren O ,50 A.4 Brandveiligheid : Aanpassen O ,25 Totaal 458,15 208,25 Keuringsresultaten bouwlagen Code Omschrijving Actie K.v. % Direct Op termijn Verbeter B.2.1 Buitenkozijnen, hout : Woonlaag algemeen Klein onderhoud uitvoeren O ,35 B.2.1 Buitenkozijnen, kunststof : Klein onderhoud uitvoeren O ,75 B.4 Keuken : Woonlaag algemeen Klein onderhoud uitvoeren O ,25 B.4 Sanitaire ruimtes : Woonlaag algemeen Herstel kitwerk H ,05 Totaal 547,40 Verbeterplan (niet van toepassing voor NHG) Code Omschrijving Actie K.v. % Direct Op termijn Verbeter Bestrating en erfafscheiding : Algemene post voor terreinonderhoud V ,00 Binnenkozijnen en deuren : 1e Verdieping Klein onderhoud uitvoeren O ,25 Binnenkozijnen en deuren : Klein onderhoud uitvoeren O ,50 Totaal 1.190,00 267,75 Pagina 4 van 35

5 kostenherstelraming De beoordeling van de technische staat waarin de woning verkeert heeft betrekking op de volgende aspecten: Code Actie k.v.(%) Kosten direct Kosten op termijn Het nummer verwijst naar het bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen S = slopen; H = herstellen; V = vervangen; N = aanbrengen; O = overig Kosten verdeling bij gestapelde bouw; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten ,-, bij 4 appartementen: k.v. 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,- Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade Kosten voor werkzaamheden welke niet direct noodzakelijk zijn, maar waarvan de verwachting is dat deze binnen een periode van 5 jaar uitgevoerd dienen te worden Pagina 5 van 35

6 4. Programma van eisen en aanbevelingen Code Eisen / aanbevelingen Bouwbesluit A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste 2 muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal 3. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2 PORTIEK / GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen. Dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. A.3.1 A.3.2 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingles opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. aan goten en randafwerkingen opheffen. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS aan het metsel-. Voeg-, en stucwerk herstellen. aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen A.5 ONGEDIERTE / ZWAM Bestrijding van ongedierte / zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport / Pagina 6 van 35

7 Code Eisen / aanbevelingen Bouwbesluit B.1.1 B.1.2 B B B B.1.3 B.2.1 B.2.2 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid / roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingenbijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen. B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en / of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook A.5). B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE / VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en wc's dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn METSELWERK / GEVELS Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en / of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. KOZIJNEN / RAMEN / DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen / dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen Pagina 7 van 35

8 5. Algemene informatie bouwkundige inspectie 5.1 Doel bouwkundige inspectie Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning en opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte termijn. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd, een vermoeden hiervan zal worden aangegeven. Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven. Dit sluit echter niet uit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn. Het rapport dient niet te worden gezien als een garantie m.b.t het te verwachten onderhoud en de daarmee gemoeid zijnde kosten. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en/of niet in het rapport opgenomen zijn. Verdere informatie over dit onderwerp kunt u vinden in Asbest in en om het huis een uitgave van VROM en SZW tel Het bouwtechnisch rapport In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven: heid van het element Constateringen en opmerkingen met betrekking tot de conditie van een onderdeel Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn omdat de functievervulling niet meer gewaarborgd is en/of de kans op (vervolg)schade bestaat Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke niet direct noodzakelijk zijn, maar waarvan de verwachting is dat deze binnen een periode van 0-5 jaar uitgevoerd dienen te worden Kostenraming voor verbeterkosten c.q. kosten voor verbetering van onderdelen in de woning, evt. op basis van bijgevoegde offerte Eventueel foto's van gebreken Eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken - onderzoek naar houtborende insecten - onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam) - constructief onderzoek (sterkteberekeningen) - onderzoek naar betonrot - onderzoek naar asbest Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in hoofdstuk 4, programma van eisen en aanbevelingen. Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bergingen buiten beschouwing gelaten. 5.3 Beoordeling van het object De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de bouwdelen gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of calamiteiten. Pagina 8 van 35

9 In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels geïnspecteerd kan worden wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel. 5.4 Werkwijze Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen of gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden gekeurd en zal hier in de rapportage melding van worden gemaakt. Voor woningen en appartementen wordt een visuele inspectie verricht naar functionaliteit en kwaliteit van de aan- en in de woning aanwezige onderdelen. Voor onderdelen die niet visueel zijn te inspecteren zal een afgeleid oordeel worden gegeven op basis van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat dan wel zichtbare, samengestelde en met dit onderdeel verband houdende onderdelen. De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk bepalend kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook de mate waarin onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid. Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst zonder aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt hierover bij de onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt. De beoordeling wordt weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een toelichtende tekst per gebouwonderdeel. 5.5 Raming van de kosten In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten worden gegeven zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materiaalinzet door professionele bedrijven. De prijzen zijn inclusief BTW. Deze kosten hebben betrekking op herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde de woning terug te brengen tot een aanvaardbare staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als zodanig te worden gehanteerd bij de beoordeling van een woning en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend. Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen. PM-posten (pro memorie) en/of stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een exacte inschatting van noodzakelijk herstel of vervanging vast te stellen: de omvang van de schade is niet vast te stellen (bijv. lekkage van verweerde dakbedekking kan leiden tot aantasting van de niet-zichtbare draagconstructie), de herstelkosten hangen sterk af van de gekozen oplossing (bijv. afwerking wanden, vervangen van vloer), pas na het vaststellen van de exacte oorzaak kunnen herstelkosten worden vastgesteld (bijv. fundering, vocht in kruipruimte), te vernieuwen onderdelen in het interieur zijn sterk afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan binnen ruime marges een schatting worden gemaakt. De kosten van stut-, sloop- en steigerwerk, evenals kosten van evt. vervolgschade zijn niet in de kostenraming opgenomen. 5.6 Informatieplicht verkopers Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bevat de informatie en onderzoeksplicht van koper en verkoper. Dit artikel stelt dat verkopers een informatieplicht hebben omtrent het normale en bijzonder gebruik dat kopers voor ogen staat met betrekking tot ingebruikname van de onroerende zaak. Indien de verkoper weet of zou moeten weten dat de onroerende zaak voor dit normale of bijzondere gebruik ongeschikt is, heeft hij dus de plicht dit te melden. Wat betekent deze informatieplicht voor verkopers: Verkopers hebben informatieplicht voor onzichtbare gebreken die zij kennen of geachte moeten worden te kennen, voor zover de woning door deze gebreken de eigenschappen mist die koper op grond van de overeenkomst mag verwachten Verkopers zijn slechts aansprakelijk voor onzichtbare gebreken die zij niet kenden of geacht moeten worden te kennen als die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan Voor zichtbare gebreken die voor de koper kenbaar zijn of redelijkerwijs kenbaar behoren te zijn, zijn verkopers niet aansprakelijk Indien geen ingevulde en ondertekend inlichtingenformulier voorafgaand aan de bouwkundige inspectie aan de inspecteur van Woningkeur is afgegeven, kunnen er geen rechten aan de inhoud van het inspectierapport worden ontleend. Pagina 9 van 35

10 5.7 Onderzoeksplicht kopers De koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de eigenschappen niet behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of zelf onderzoek te verrichten. Door het lezen van het rapport wordt de koper niet geacht te zijn ontslagen van zijn eigen onderzoeksplicht. Wat betekent deze onderzoeksplicht voor kopers: Kopers dienen actief navraag te doen naar onzichtbare (mogelijk bij verkopers bekende) gebreken wanneer verkopers hieromtrent geen mededeling doen. Hiervoor is het door verkopers ingevulde informatieformulier (vaak in bezit van verkopend makelaar) zeer bruikbaar Op basis van het informatieformulier, informatie uit de visuele inspectie, daadwerkelijke bezichtiging(en) en eventueel specialistisch onderzoek (indien aanbevolen door het inspectiebureau, of op eigen initiatief) kan verkoper aantonen zijn onderzoeksplicht serieus te hebben genomen Omdat verkopers voor zichtbare gebreken dus niet aansprakelijk gehouden worden, dient koper dus actief onderzoek en navraag te doen bij derden wat de herstelkosten voor deze onderdelen zullen bedragen. De visuele inspectie van inspectiebureaus geven slechts een indicatie gebaseerd op eenheidsprijzen welke zijn uitgegeven door erkende bedrijven 5.8 Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Pagina 10 van 35

11 6. Resultaten inspectie Algemene bouwdelen 1 Funderingsconstructie op staal Niet Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Visuele inspectie van de gevel en enkele indicatoren welke een aanleiding zouden kunnen zijn om op termijn gebreken en/of problemen te verwachten, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Met betrekking tot paal, staal of andere soort van fundering zijn geen gegevens bekend. Indien hierover zekerheid c.q. meer informatie gewenst is wordt een nader onderzoek aanbevolen. Er zijn geen gegevens bekend of de woning op palen of op staal is gefundeerd. In en om de woning zijn geen aanwijzingen aangetroffen (verzakkingen, scheuren in muren e.d.) waaruit zou kunnen blijken dat er een probleem met de fundering is of is geweest. Er is aangenomen dat de woning gefundeerd is op staal (een zandplaat). Navraag bij de gemeente kan meer zekerheid bieden omtrent de wijze van funderen. Bij funderingen op staal wordt direct gefundeerd op een grondslag met voldoende draagkracht (vaste) of op grondverbetering. Aan de hand van scheurvorming en scheefstand van de gevels kan veelal een eerste indicatie van de stabiliteit van de fundering worden gegeven. Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Een fundering op staal heeft niets met metaal te maken, maar is een veel gebruikte techniek om huizen te funderen. Bij deze methode wordt een sleuf in de grond gegraven, waarna op de bodem van deze sleuf een brede strook (ca. 90 cm) stenen wordt gemetseld of beton wordt gestort. Bodemafsluitingen De kruipruimte is tijdens het onderzoek niet toegankelijk omdat het luik ontbreekt. Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar de staat en toestand van fundering, vloer, balken, ventilatie en eventueel optrekkend vocht. Over geen enkele van genoemde zaken kunnen uitspraken worden gedaan. Dit is dus een risico en vraagt om nadere inspectie (zekerheid). Vloeren zijn, waar mogelijk, alleen vanaf de bovenzijde geïnspecteerd. Is er in de kruipruimte vocht/water aanwezig, dan heeft dit een negatieve invloed op de conditie van de vloer. Schimmels kunnen zich hierdoor gemakkelijk ontwikkelen. Een oplossing om dit vochtprobleem aan te pakken is het aanbrengen van een laag Tempex schelpen of natuurlijke schelpen. Hierdoor blijft het water en de vochtige damp onder deze isolerende laag en wordt naast een verbeterde isolatie de kans op vochtproblemen sterk verkleind. Pagina 11 van 35

12 Kruipruimte De kruipruimte is niet toegankelijk. Hierdoor is geen beoordeling te geven van bodemafsluiting, opgaande wanden, begane grondvloer en eventuele leidingen. Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren naar de staat van deze onderdelen. Een inspectie is uitsluitend mogelijk indien de kruipruimte (geheel) toegankelijk is. De kruipruimte wordt beoordeeld vanuit de aanwezige kruipluiken. Dit betekend dat de vloer beperkt is geïnspecteerd. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om een bodembedekker aan te brengen. Gas- en CV-leidingen dient u te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Leidingen mogen nooit in het water liggen. Inspecties in kruipruimtes zijn van belang om de staat van vloeren en leidingen (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen leidingen) vast te kunnen stellen. Controleer de kruipruimte één keer per jaar. Let dan vooral op: onderkant vloer, aansluiting met metselwerk, vocht en schimmels. Kelder/souterrain De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht en condens aan de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventileren. Met name bij oudere kelders is het niet ongewoon dat in bepaalde jaargetijden er enige vochtdoorslag optreedt. Geadviseerd wordt het goed te ventileren. Inspecties in kelders zijn van belang om de staat van vloeren, muren en installaties (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen leidingen) vast te kunnen stellen. Vocht in kelders wordt veelal veroorzaakt door een onjuiste detaillering van wanden en vloeren (defecte kimnaad, onvoldoende afdichting of defecte coating aan buitenzijde) een onjuist uitgevoerde vloer (poreuze baksteen, matige kwaliteit dekvloer) of achterstallig onderhoud. Oplossingen worden veelal vanuit de binnenzijde aangebracht: door middel van injecteren of het aanbrengen van een binnenwandafwerking (klamplaag) of waterdichte betonnen vloer met opstand kunnen goede waterdichte kelders worden gerealiseerd. Pagina 12 van 35

13 Riolering De riolering is tijdens het onderzoek niet zichtbaar, waardoor er geen visueel onderzoek aan het geheel is uitgevoerd. Er zijn geen gebreken bekend of door de verkoper opgegeven. De riolering en afvoeren lijken voldoende te kunnen functioneren. Voor afvoeren met een diameter van bijvoorbeeld rond 40 mm (wasmachines e.d.) is een goed afschot noodzakelijk, deze afvoeren en leidingen zijn beperkt geïnspecteerd. De riolering is (meestal) beperkt zichtbaar. Deze dient op voldoende afschot te liggen en aan de onderzijde (indien van toepassing) van de vloer te worden bevestigd. In oudere panden is vaak een verouderde ijzeren riolering aanwezig. Deze kunnen voldoende functioneren echter de koppelingen zijn kwetsbaar en kunnen op termijn lekkage vertonen. Men dient rekening houden met regulier onderhoud zoals het doorspuiten van de riolering en het regelmatig controleren of er geen rioolgeur als gevolg van lekkage in de kruipruimte aanwezig is. Een matige afvoercapaciteit kan het gevolg zijn van hoge waterstanden in het gemeentelijke rioleringstelsel, onvoldoende capaciteit of een nog onbekend gebrek in of nabij de woning. Wij adviseren dan een camera inspectie en/of nader onderzoek voor de gehele woning. Vloeren, hout De houten vloer is tussen de balken geïsoleerd met isover glaswol. Doordat er aan de onderzijde van de vloer isolatie is aangebracht, is het niet mogelijk de gehele vloer te inspecteren. Een probleem met de vloer is onder deze omstandigheden niet te verwachten. De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruipruimte (minimaal 50 cm) aanwezig is en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen, of andere obstakels. Begane grond vloeren worden beoordeeld op constructieve veiligheid voor zover deze zichtbaar zijn (aantasting van hout door houtrot, houtzwam en houtboorders. Van belang is het terugdringen van de vochtigheid in kruipruimtes (afdekken vloeren met folies of steenachtige afsluiting, het verbeteren van ventilatie, aanbrengen van drainagesystemen). Gevels Het pand is voorzien isolatiepleister. Is het voegwerk is (plaatselijk) slecht, uitgespoeld en/of onvoldoende aanwezig, dan geeft dit een verhoogd risico op inwateren en vochtproblemen in de woning. aan het voegwerk dienen te worden hersteld. U dient een gespecificeerde offerte aan te vragen voor dit herstel. In bestaande bouw is altijd een beperkt risico dat door werking en zetting van materialen thermische scheurvorming gaat optreden in het metselwerk en/of reeds zeer beperkt aanwezig is. De scheurvorming in voeg en steen kan eventueel op kleur worden hersteld. Pagina 13 van 35

14 Gevelafwerking Het stucwerk (gevels) verkeert in voldoende conditie. Plaatselijk komt de stuclaag los of deze klinkt hol. Op termijn rekening houden met herstel- / reparatiewerkzaamheden. Er is een beperkt risico dat door werking en zetting van materialen thermische scheurvorming gaat optreden in gevelstucwerk en/of reeds beperkt aanwezig is. Het achterliggende metsel- en voegwerk (indien van toepassing) is niet te inspecteren. Het mechanisme van het zonnescherm is onlangs vernieuwd,doch de zwenkarmen niet symetrisch aangebracht, dit zal hoogstwaarschijnlijk geen invloed hebben op het functioneren hiervan. de opdrachtgever vraagt dit na bij het bedrijf die bovenvermeld heeft uitgevoerd. Bij gevelafwerking denkt men aan volkernkunstsof (trespa), plaatstaal, multiplex, maar ook cementgebondenplaten. Beoordeeld worden de soort materialen en de staat (delaminatie, scheuren, detaillering en kwaliteit). Indien er geen of onvoldoende ventilatie achter de gevelbekleding is aangebracht, dan kan het achterliggende hout hierdoor mogelijk zijn aangetast door houtrot of daardoor aangetast raken. Dit is alleen door (destructief) vervolgonderzoek vast te stellen. Bijgebouw - aanbouw De ruimte is beperkt inspecteerbaar vanwege de opslag van huisraad en/of diverse artikelen.. Bij aanbouwen bestaat de kans op ongelijke zetting t.o.v. de woning. Hierdoor kan scheurvorming, met name t.p.v. de aansluiting met de woning, ontstaan. Bestrating en erfafscheiding Maatregelen De tegelafwerking van de entree t.p.v. schoonheidsalon vertonen beschadiging. Bestrating wordt niet op juiste aanleghoogte of afschot beoordeeld. Erfafscheidingen worden visueel beoordeeld op functionaliteit. Algemene post voor terreinonderhoud 1.190,00 Termijn. (De stoepafwerking t.p.v.de entree vervangen door afwerking dat bestand is tegen weersinvloeden en veilige toegankelijkheid.) Pagina 14 van 35

15 Algemene Bouwdelen 2 Dakconstructie, dakbeschot 2e Verdieping De dakconstructie is door de aanwezige huisraad beperkt inspecteerbaar. Het dakvlak is niet geïsoleerd. De spanten en gordingen verkeren in voldoende conditie. Door werking van materialen wijkt het dakbeschot. Gezien de aangetroffen situatie hoeft dit geen probleem te zijn. In het dak zijn oude sporen van lekkage aanwezig (nabij de schoorsteen). Er is geen directe noodzaak om herstel uit te voeren. Bij het optreden van actieve lekkage wordt het ondernemen van herstel/vervangen noodzakelijk! Geen kosten voor begroot. In verband met het niet bereikbaar zijn van een bovenverdieping, te grote hoogte of door afwerkingen / aftimmeringen kan het zijn dat de dakconstructie slechts deels is geïnspecteerd. Er kan dan geen uitspraak worden gedaan over eventueel aanwezige isolatie en/of dat deze correct is aangebracht of constructies. Ook is het dan niet zichtbaar of er eventueel lekkages aanwezig zijn en/of houtaantastende insecten. Door werking van materialen kan het dakbeschot iets wijken. Dit hoeft geen probleem te zijn. Sandwich of spaanplaat dakelementen zijn in de kern of aan buitenzijde voorzien van een hardschuim isolatie. Dit materiaal is brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. Een zogenaamde doosdak en/of scharnierkapconstructie bestaat meestal uit een binnenplaat (spaanplaat of underlayment), deze is aan de buitenzijde van de binnenplaat voorzien van gesloten folie en regelwerk (balken). Tussen het regelwerk worden dan minerale wolplaten gelegd met daar overheen een dampopen (spinvlies)folie, tengellatten en panlatten (of in plaats van folie, beplating (spaanplaat of underlayment) aan de buitenzijde. Dakbedekking, keram. pan Maatregelen Inboetbeurt: Dit heeft betrekking op hellende dakvlakken voorzien van dakpannen. Hieronder word verstaan het recht leggen van de pannen, vervangen van de gebroken pannen en aanvullen daar waar een dakpan ontbreekt. Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). De levensduur bedraagt gemiddeld 60 tot 90 jaar. Bij vervanging dient rekening gehouden te worden met nieuwe tengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot. Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende ventilatie, geen kwaad. Keramische pannen met craquelé zijn in principe economisch afgeschreven. Op termijn rekening houden met breuk in verband met bevriezing van ingedrongen vocht. Advies: jaarlijks inspectie, tevens vervangen van pannen met schade (c.a. 2 m² per jaar). Nokvorsten welke liggen in de cement en (deels) los, verhogen het risico op lekkage. aan de nokvorsten dienen dan zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Klein onderhoud uitvoeren 71,40 Termijn. (het dakvlak is visueel geinspecteerd, het verdient aanbevelingen enkele beschadigde dakpannen te vervangen, om eventele lekkage te voorkomen.) Pagina 15 van 35

16 Dakbedekking, bitumineus Moderne bitumineuze dakbedekkingen hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van 15 tot 20 jaar. Kritieke punten bij dit soort daken zijn de diverse detailleringen en aansluitingen. Dakbedekking en dakranden worden beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). Moderne bitumineuze daken hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van 15 tot 20 jaar. Platte daken behoren droog te lopen om vervuiling van het dak te voorkomen. Periodiek inspecteren/reinigen noodzakelijk. Indien de dakbedekking is verweerd (craquelé, plantengroei, zichtbare inlage, economische afschrijving) kunnen de onderliggende onderdelen (balklaag, dakbeschot) zijn aangetast. Wanneer de onderzijde van de dakconstructie is afgewerkt wordt een destructief onderzoek aanbevolen. Dakkapel vlak, hellend dak Maatregelen De constructieve delen zijn aan het zicht onttrokken en kunnen daardoor niet worden beoordeeld. Lood mag met een maximale lengte van 1 tot 1,25 meter worden aangebracht om te voorkomen dat er scheuren in het lood ontstaan. Indien er scheuren aanwezig zijn, kunnen deze gerepareerd worden met batuband. Is reparatie niet meer mogelijk, dan het lood vervangen. De dakkapel wordt beoordeeld (voor zover deze zichtbaar is) op de constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot, houtboorders) en zichtbare lekkages. Het platte dak moet bij voorkeur aan de buitenkant geïsoleerd worden. Als het dak aan de onderkant wordt geïsoleerd, kan het hout gaan rotten ten gevolge van de condensvorming tegen het koude gebitumineerde dakbeschot. Indien tussen de dakconstructie en de isolatie een goed ventilerende spouw aanwezig is kan een dak wel aan onderzijde worden geïsoleerd. Klein onderhoud uitvoeren 178,50 Termijn. (Op termijn de dakkapel de diverse loodvoorzieningen controleren en indien nodig vervangen/herstellen, dit om lekkage te voorkomen.) Pagina 16 van 35

17 Goten, zink De technische levensduur van de zinken gootbekleding bedraagt gemiddeld jaar. Een goot van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen. Gezien de kans op vervolgschade is het dan wel van belang op alert te zijn op eerste tekenen van lekkage, en direct bij lekkage over te gaan op vervanging. De zinken goten, hemelwaterafvoeren inclusief alle aansluitingen e.d. verkeren in voldoende conditie. De horizontale uitlijning en afwatering lijkt voldoende. Ten tijde van de inspectie is er geen (actieve) lekkage waarneembaar, de goten zijn i.v.m. de bereikbaarheid slechts steekproefsgewijs geïnspecteerd. Goten regelmatig reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vervuiling. Goten worden beoordeeld op afschrijving, verkleuring, afwerking (omtimmering) en functioneren (doorbuiging, breuk, lekkages). Zinken goten hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Indien niet correct aangebracht kunnen soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk opnieuw gesoldeerd worden. Goten worden i.v.m. de bereikbaarheid slechts steekproefsgewijs geïnspecteerd. Advies, regelmatig reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vervuiling. Afvoeren, hemelwater (hwa) De hemelwaterafvoeren inclusief alle aansluitingen met stadsuitlopen e.d. verkeren in voldoende conditie. In verband met de hoogte zijn de goten niet geïnspecteerd. Goten regelmatig reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vervuiling. De hemelwaterafvoer wordt beoordeeld op afschrijving, verkleuring en functioneren (breuk, lekkages). Opmerking: Er is geen controle uitgevoerd of de h.w.a.'s aangesloten zijn op de riolering. Indien de goten vervangen moeten worden is het verstandig te overwegen gelijktijdig de h.w.a.'s te laten vervangen. Pagina 17 van 35

18 Schoorstenen, dakdoorvoeren Maatregelen De schoorstenen/ rookgasafvoeren met de aansluitingen van het dak en/of gevel, zoals lood en loketten, verkeren in voldoende conditie. De dakdoorvoeren incl. de doorvoerpannen verkeren in voldoende conditie. De aansluitingen ter plaatse van het dak vertonen geen zichtbare gebreken. Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw woning binnen. Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste 1 x per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenkant te inspecteren." Klein onderhoud uitvoeren 208,25 Termijn. (de schoorstenen verkeren nu nog in goede staat, doch het verdient de aanbeveling om op termijn deze grondig te inspecteren,bijvoegen en indien nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren.) Boeiboorden-overstekken, kunststof de betreffende boeidelen zijn voorzien van een leibekleding. Bij overstekken en/of boeiboorden welke zijn bekleed met volkern, is het achterliggende hout niet geïnspecteerd. Er is dus een risico op houtrot aanwezig achter het volkern, dit kan alleen door (destructief) onderzoek vastgesteld worden. Pagina 18 van 35

19 Algemene Bouwdelen (Installaties) Groepenkast Aangesloten tijdens de inspectie: Ja Aantal groepen: 4 Aarding geschiedt in:mk Het onderste deel van de groepenkast bestaat uit een verzegelde kast, een verzegelde elektriciteitsmeter en een verdeelkast. Dit is alleen voor de medewerkers van het energiebedrijf. De kleuren die je tegen kunt komen zijn: Bruin - plus of fase draad Blauw - min of nul draad Zwart - schakeldraad Geel/Groen - aarde draad Of in een oude installatie Groen - plus of fase draad Rood - min of nul draad Grijs - aarde draad Groepen en meterkast: het systeem functioneert voldoende. Er is een aardlekschakelaar (niet getest) aanwezig. De randaarding is (incidenteel gemeten) voldoende. De wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in goede conditie. De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. Bij minder dan 4 groepen wordt geadviseerd uit te breiden. In natte ruimten is een aarding verplicht. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de voorgeschreven NEN-Normen. Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk voorzien zijn van linnen (canvas) bedrading. In dergelijke gevallen dient deze te worden vervangen. Schakelmateriaal, WCD en bedrading Het systeem functioneert voldoende als er een aardlekschakelaar (niet getest) aanwezig is. De randaarding is (incidenteel gemeten) voldoende en de wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in goede conditie. Kleuren bedrading elektr; oude kleuren bedrading zoals rood / grijs / groen mogen gehandhaafd blijven, zolang deze kleuren niet met de huidige kleuren in één en dezelfde groep zijn gemengd. De installatie kan niet meer voldoende functioneren als er gebruik wordt gemaakt van linnen (canvas) bedrading. Pagina 19 van 35

20 Water Aanzicht watermeter. Het gehele systeem functioneert voldoende. Het watertransport in de woning geschiedt middels koperen leiding. De invoer is van tyleen. Geen bijzonderheden aangetroffen. De aanvoerleiding kan uit koper of tyleen bestaan. Bij toepassing van tyleen is een aanpassing van de aarding noodzakelijk (aardpen slaan). Waterleidingen worden beoordeeld op toegepaste materialen. Loden waterleidingen geven een verhoogd risico voor de volksgezondheid. Teveel lood kan leiden tot allerlei stoornissen. Advies: alle loden leidingen ten behoeve van het watertransport in de woning vervangen door koper of tyleen (is geen voorschrift). CV-installatie /gaskachel / moederhaard De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 18 jaar. Een ketel van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal echter zeker teruglopen. Afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Indien niet expliciet vermeld, betreft het alleen de vervanging van de ketel, dus exclusief de leidingen en radiatoren. Verwarmingsinstallaties worden visueel en niet inwendig beoordeeld. Controle van capaciteit en goede werking vindt niet plaats. Eventuele capaciteitscontroles van ketels en of radiatoren kunnen worden uitgevoerd door een erkend installateur of adviseur. Van belang is ook de technische veroudering. Voor gas, en waterleidingen kan het nutsbedrijf een controle uitvoeren op lekkage en capaciteit. Installatie in bedrijf ten tijde van de keuring: Ja Merk:Rhemea Type:Avanta 28c/cw4 Fabricagejaar:2007 Onderhoudscontract: Ja Hoedanigheid: Eigendom Druk in Bar: De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 15 jaar. Een ketel van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal echter zeker teruglopen. Afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Verwarmingsinstallaties niet inwendig beoordeeld. Controle van capaciteit en goede werking vindt niet plaats. E.e.a is visueel geïnspecteerd, niet (per ruimte) getest op functioneren of voldoende (water) capaciteit en warmte afgifte. Eventueel leidingwerk in kruipruimtes of andere niet en/of beperkt zichtbare locaties zijn niet en/of slechts voor het direct zichtbare gedeelte vanaf luiken geinspecteerd. De kranen zijn niet beoordeeld. Pagina 20 van 35

21 Gas Gas aangesloten ten tijde van de keuring: Ja De bevestiging van de gasmeter is voldoende. Voor zover zichtbaar kan het systeem voldoende functioneren. Het systeem is niet afgeperst. Niet zichtbare leidingen zijn niet gecontroleerd. Bij lekkages van koppelingen kan het aandraaien en/of dicht slibben volstaan. De kranen zijn niet beoordeeld. Stalen gasleidingen kunnen in vochtige kruipruimtes corroderen, bij bepaalde koperen leidingen kunnen soldeerverbindingen losraken en lekkages veroorzaken. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om gasleidingen te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Ventilatie-vocht U wordt geadviseerd om 24 uur per dag te ventileren. Schakel dus nooit uw ventilatiesysteem uit. Tevens wordt geadviseerd het gebruik van de ventilatievoorzieningen af te stemmen op het aantal personen die gebruik maken van de ruimte en de intensiteit van het gebruik. Heeft u bijvoorbeeld een feestje of wordt er gerookt in huis, zet dan het ventilatiesysteem op een hogere stand dan normaal. Sluit in elk geval nooit de toevoeropeningen voor de buitenlucht af. Laat ventilatieroosters, klepraampjes e.d. in de gevel (kozijnen, muren) dus open. Want als u deze sluit, komt er onvoldoende verse lucht binnen, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Sluit hooguit de ventilatieroosters voor de helft, als het buiten erg koud is. Door de ventilatieroosters en ventilatiekanalen gaan grote hoeveelheden lucht. Stofdeeltjes uit de af te voeren binnenlucht kunnen zich vastzetten in de roosters en kanalen. Daardoor kan het systeem minder goed gaan werken, soms geluid gaan maken (bijvoorbeeld fluiten) en stofdeeltjes afgeven die de luchtwegen kunnen irriteren. Maak de ventilatieroosters in de gevel (kozijnen, muren) minstens een maal per jaar schoon. Maak ook de afzuigventielen ( filters ) van de ventilatiekanalen in keuken, wc en badkamer minstens een keer per jaar schoon. Daartoe moet u het binnenste ronde deel verwijderen. Om de goede werking van het systeem te behouden, moet u na het schoonmaken het ronde deel in de oude stand terugplaatsen. In nieuwe woningen is vaak veel stof aanwezig. Daarom is het verstandig om bij een nieuwe woning in de eerste weken na oplevering de ventilatieroosters en afzuigventielen schoon te maken en dit vervolgens minstens eenmaal per jaar te herhalen. In de handleiding van het ventilatiesysteem staat ook hoe u de roosters en afzuigventielen moet schoonmaken. Voor dit onderhoud kunt u ook - net als bij de centrale verwarming - een service- en onderhoudscontract afsluiten bij bijvoorbeeld een installatiebedrijf. Aan zo n bedrijf kunt u ook de schoonmaak van de ventilatiekanalen overlaten. De badkamer van de woning op de begane grond is voorzien van een natuurlijke ventilatie. De aanwezige mogelijkheden in de natte voorzieningen lijken voldoende te kunnen functioneren. Advies: regelmatig controleren of ventilatie voldoende is / blijft. Let er op dat er altijd ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen of openingen onder deuren (na vloerafwerking 2 cm). Er zijn voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie, de aantal reeds toegepaste mogelijkheden voor luchttoevoerafvoeropeningen alsmede de afmetingen hiervan zijn voldoende. Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Zowel vanwege bouwkundige als gezondheidsaspecten is een goede ventilatie noodzakelijk. Let er wel op dat bij het toepassen van mechanische ventilatie er ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen en deuren. De technische levensduur van een mechanische ventilatiebox bedraagt gemiddeld 15 jaar, afhankelijk van het onderhoud. Geadviseerd wordt de box jaarlijks (gelijktijdig met de CV-ketel) te laten reinigen. Pagina 21 van 35

22 Brandveiligheid Maatregelen Advies: het strategische plaatsen van rookmelders. Bij voorkeur in de verkeersruimten. Bestaande rookmelders altijd controleren voordat u de woning in gebruik neemt. Materialen zoals P.V.C., zachtboard, tempex geven een verhoogd risico bij brand. Tevens is de aanwezigheid van rookmelders op iedere verdieping van groot belang voor de persoonlijke veiligheid. Rookmelders dienen meerdere keren per jaar op functioneren te worden getest. Aanpassen 208,25 Verbeterplan. (In de verkeersruimten van nr 15 ontbreken rookmelders, geadviseerd word deze aan te brengen.) Open haard, diversen Woonlaag algemeen Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn t.b.v. de veiligheid en i.v.m. brand- en opstalverzekering periodiek te laten vegen door een erkend bedrijf. De zwarte aanslag boven de kachel is door onbekende reden door de huurder veroorzaakt, en deze heeft te kennen gegeven dit weer te herstellen. In de woning is een "openhaard" en/of "gashaard" aanwezig. Deze is niet op functioneren getest. Het rookgaskanaal en/of de schoorsteen is niet gecontroleerd. Bij twijfel wordt specialistisch onderzoek aanbevolen. Bij open vuur moet er ook lucht toegevoerd kunnen worden. Laat altijd een expert kijken of een openhaard voldoende kan functioneren of kan worden toegepast. Woonlaag Trappen Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen. Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien deze niet aanwezig zijn. Pagina 22 van 35

23 Buitenkozijnen, hout Woonlaag algemeen Maatregelen Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad. Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Houten delen zoals kozijnstijlen, dorpels en onderkanten van deuren dienen minstens 2 cm. vrij te blijven van straatwerk, grond of zand om houtrot te voorkomen. Hierdoor blijft het ook mogelijk om het hout te conserveren (schilderen). Klein onderhoud uitvoeren 77,35 Verbeterplan. (de voordeur van pand nr 15 hang en sluitwerk bijstellen/vervangen indien nodig.) Buitenkozijnen, kunststof Maatregelen De kunststof kozijnen verkeren in goede conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Advies: regelmatig reinigen in verband met invreting van vervuiling. Geen opmerkingen / gebreken. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig. Kunststofkozijnen worden in een houten stelkozijn geplaatst. De aansluiting tussen kunststofkozijn en de gevelconstructie dient door middel van een rubber strip of dergelijke spatwaterdicht aangesloten te zijn, zodat vocht niet (langdurig) bij het houten stelkozijn kan komen. Als de aansluiting tussen een kunststof kozijn en de gevelconstructie niet is afgewerkt middels een rubber strip, dient het houten stelkozijn op een andere wijze beschermd te worden (bijvoorbeeld door schilderwerk). Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Klein onderhoud uitvoeren 267,75 Verbeterplan. (Zoals omschreven de kunststof kozijnen nalopen, en bij diverse buitendeuren/ramen dien te worden bijgeseld, en mechanismes smeren.) Dakramen De dakramen verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen gebreken zichtbaar aan loodstroken en/of gootstukken. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Pagina 23 van 35

24 Beglazing Bij beglazing in houten kozijnen wordt geadviseerd uitgedroogde kit- en stopverfranden volledig te vernieuwen om aantasting van onderliggend (ingesloten) hout te voorkomen. In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 15 jaar is. De garantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten, vervolgens wordt de omschrijving redelijk gegeven voor de volgende 5 jaar. Na deze periode kunnen verweerde (kit)randen en lekkende gasvullingen leiden tot vermindering in isolatiewerking (uitslag en vervuiling, condens). Lekkage van isolatieruiten kan ieder moment optreden, dit is mede afhankelijk van vakkundige plaatsing van de ruit. In geval van de aanwezigheid van enkel glas is het aan te bevelen een energieadvies uit te laten brengen met het oog op kostenbesparing en comfort. Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan ca. 25 jaar is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten. Bij dubbele beglazing dient, conform het huidige bouwbesluit, de onderste glaslat in de sponning te kunnen ventileren. Is dit niet het geval dan is er een verhoogd risico op houtrot in de kozijn- of raamsponning. Binnenkozijnen en deuren Maatregelen De binnenkozijnen, ramen, deuren en het schilderwerk verkeren in voldoende conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Regulier onderhoud aan schilderwerk en hang- en sluitwerk dient op termijn te worden uitgevoerd. Deuren worden beoordeeld op het functioneren van hang-en sluitwerk. Voor het ontbreken van binnendeuren en/of aftimmeringen worden geen kosten opgenomen. Klein onderhoud uitvoeren 178,50 Verbeterplan. (verschilldende binnendeuren dienen opnieuw te worden afgesteld. ) Pagina 24 van 35

25 Plafonds en binnenwanden Er zijn enkele getimmerde wanden aangebracht, die volgens de verhuurder zijn voorzien van isolatie, en dus ook voldoen om het geluid van de verschillende vertrekken onderling te beperken. De huurder is echter van mening dat hier geen isolatie is aangebracht. tijdens de inspectie was het niet mogelijk om hier een juiste opname van te maken of hier daadwerkelijk isolatie aanwezig is. De aanname door naavraag die hiervoor gedaan is dat de isolatievulling een 60 mm rockwool bouwplaat is aangebracht, en dus zorgt voor een deugdelijke geluidsweerstand. geadviseerd wordt indien hierdoor de meningsverschillen niet opgelost worden een geluidsmeting te verrichten, of aantoonbaar te maken dat er daadwerkelijk isolatie aanwezig. Hiervoor zijn in dit rapport geen kosten voor meegenomen. Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel. Zie toelichting Verdiepingsvloeren Woonlaag algemeen Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit. Soms is een dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan de bovenzij de afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Sanitaire ruimtes Woonlaag algemeen Maatregelen Alle sanitaire voorzieningen zijn gedateerd maar kunnen functioneren. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Per direct klein onderhoud uitvoeren aan kitwerk / inwendige hoekafwerkingen e.d. Vocht achter tegelwerken e.d. kan, via de bouwkundige constructie, binnen enkele maanden weer drogen als de kit- en voegafwerkingen in voldoende conditie verkeren. Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Een badkamer vormt altijd een potentieel risico voor lekkage, zeker als het kitwerk als matig tot slecht beoordeeld is. Bij betonnen, maar zeker ook bij houten vloeren is daardoor het risico van rot in de vloer c.q. balken aanwezig. Als de onderliggende ruimte niet of onvoldoende geïnspecteerd is, of kon worden, vormt dit dus een risico dat om een destructief onderzoek vraagt. Herstel kitwerk 113,05 Verbeterplan. (Door de huurder is er op verschillende delen in de sanitaire ruimte gekit, dit is echter niet professioneel uitgevoerd.) Pagina 25 van 35

26 Keuken Woonlaag algemeen Maatregelen De keuken verkeert in voldoende conditie. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Op termijn regulier onderhoud uitvoeren. Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Aanwezige apparatuur wordt niet op functioneren getest, maar visueel beoordeeld. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de slang van het kooktoestel. Deze gasslang dient elke 10 jaar vervangen te worden. Dit is verplicht gesteld door uw brandverzekering. Klein onderhoud uitvoeren 89,25 Verbeterplan. (De huurder gaf aan dat de afzuigkap niet naar behoren functioneerde, advies is om dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren.) 1e Verdieping Balkons 1e Verdieping Betreft de balkonvloerconstructie. Er zijn balkonconstructies van beton, staal, hout of een combinatie hiervan. Bij betonconstructies wordt de vloer beoordeeld op betondekking, schades en constructieve gebreken zoals doorbuiging en scheuren. In de laatste twee gevallen kan het noodzakelijk zijn een destructief onderzoek te adviseren. Een balkonconstructie van staal wordt beoordeeld op corrosie. Indien de staalconstructie in een ver gevorderd stadium door corrosie is aangetast, kan het noodzakelijk zijn het balkon te vervangen. Bij een houten balkonconstructie is de grootste boosdoener houtvernielers zoals houtrot en houtworm e.d. Vanwege de risico's bij poreuze betonvloeren, wordt geadviseerd de afwerklaag waterdicht te maken (bijvoorbeeld door een geschikte coating/verflaag aan te brengen. Let er wel op dat de onderzijde van de betonnen balkonconstructie dampopen dient te zijn, zodat het in de beton aanwezige vocht aan deze zijde eruit kan. Trappen 1e Verdieping Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen. Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien deze niet aanwezig zijn. Pagina 26 van 35

27 Buitenkozijnen, kunststof 1e Verdieping De kunststof kozijnen verkeren in goede conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Advies: regelmatig reinigen in verband met invreting van vervuiling. Geen opmerkingen / gebreken. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig. Kunststofkozijnen worden in een houten stelkozijn geplaatst. De aansluiting tussen kunststofkozijn en de gevelconstructie dient door middel van een rubber strip of dergelijke spatwaterdicht aangesloten te zijn, zodat vocht niet (langdurig) bij het houten stelkozijn kan komen. Als de aansluiting tussen een kunststof kozijn en de gevelconstructie niet is afgewerkt middels een rubber strip, dient het houten stelkozijn op een andere wijze beschermd te worden (bijvoorbeeld door schilderwerk). Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Dakramen 1e Verdieping De dakramen verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen gebreken zichtbaar aan loodstroken en/of gootstukken. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Beglazing 1e Verdieping Bij beglazing in houten kozijnen wordt geadviseerd uitgedroogde kit- en stopverfranden volledig te vernieuwen om aantasting van onderliggend (ingesloten) hout te voorkomen. In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 15 jaar is. De garantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten, vervolgens wordt de omschrijving redelijk gegeven voor de volgende 5 jaar. Na deze periode kunnen verweerde (kit)randen en lekkende gasvullingen leiden tot vermindering in isolatiewerking (uitslag en vervuiling, condens). Lekkage van isolatieruiten kan ieder moment optreden, dit is mede afhankelijk van vakkundige plaatsing van de ruit. In geval van de aanwezigheid van enkel glas is het aan te bevelen een energieadvies uit te laten brengen met het oog op kostenbesparing en comfort. Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan ca. 25 jaar is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten. Bij dubbele beglazing dient, conform het huidige bouwbesluit, de onderste glaslat in de sponning te kunnen ventileren. Is dit niet het geval dan is er een verhoogd risico op houtrot in de kozijn- of raamsponning. Pagina 27 van 35

28 Binnenkozijnen en deuren 1e Verdieping Maatregelen De binnenkozijnen, ramen, deuren en het schilderwerk verkeren in voldoende conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Regulier onderhoud aan schilderwerk en hang- en sluitwerk dient op termijn te worden uitgevoerd. Deuren worden beoordeeld op het functioneren van hang-en sluitwerk. Voor het ontbreken van binnendeuren en/of aftimmeringen worden geen kosten opgenomen. Klein onderhoud uitvoeren 89,25 Verbeterplan. Plafonds en binnenwanden 1e Verdieping Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel. Elders opgenomen Verdiepingsvloeren 1e Verdieping Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit. Soms is een dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan de bovenzij de afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Pagina 28 van 35

29 Sanitaire ruimtes 1e Verdieping Alle sanitaire voorzieningen verkeren in voldoende conditie. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Op termijn regulier onderhoud uitvoeren. Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Een badkamer vormt altijd een potentieel risico voor lekkage, zeker als het kitwerk als matig tot slecht beoordeeld is. Bij betonnen, maar zeker ook bij houten vloeren is daardoor het risico van rot in de vloer c.q. balken aanwezig. Als de onderliggende ruimte niet of onvoldoende geïnspecteerd is, of kon worden, vormt dit dus een risico dat om een destructief onderzoek vraagt. Keuken 1e Verdieping De keuken verkeert in voldoende conditie. De aanwezige apparaten zijn niet getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is voldoende. Op termijn regulier onderhoud uitvoeren. Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Derhalve worden er in het rapport stelposten voor dit element opgenomen. Aanwezige apparatuur wordt niet op functioneren getest, maar visueel beoordeeld. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de slang van het kooktoestel. Deze gasslang dient elke 10 jaar vervangen te worden. Dit is verplicht gesteld door uw brandverzekering. Zolder Trappen Zolder Zolder bereikbaar middels vlizotrap. Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen. Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien deze niet aanwezig zijn. Geen actie noodzakelijk Pagina 29 van 35

30 Dakramen Zolder De dakramen verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen gebreken zichtbaar aan loodstroken en/of gootstukken. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen. Plafonds en binnenwanden Zolder Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (tussen wand-wand en wand-plafond). Dit heeft geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd. Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel. Verdiepingsvloeren Zolder De zolder is visueel geinspecteerd, complete inspectie niet mogelijk met aanwezigheid van huisraad, en moeilijk begaanbaarheid. Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit. Soms is een dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan de bovenzij de afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Pagina 30 van 35

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: K13.0008 NVO Bouwkeuringen kastanjelaan 14 3741 CN Baarn Tel: 06-17118016 Web: www.nvobouwkeuringen.nl Email: info@nvobouwkeuringen.nl Kvk: 32164287 Utrechtseweg 297 3818 EJ Amersfoort Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming)

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming) Offerte toelichting Onderbouw Kelder (geen woonbestemming) Conditie: Redelijk Waarneembaar: Deels Lichte vochtdoorslag De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in lichte mate door vocht aangetast. Geadviseerd

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0501-085 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijkstraat 46 Brouwershaven Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam. Stoel Bedrijf Adres: Noorddijkstraat 46 Plaats: Terneuzen Postcode: 4318

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3926898 Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl)

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-264 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijk 14 Bruinisse Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: De heer Moerman Bedrijf Adres: Noordijk 14 Plaats: Terneuzen Postcode: 4311 GR KvK nummer

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-300 Bouwkundig rapport inzake: Den Domp 29 Ouwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Zwetsloot Bedrijf Adres: Den Domp 29 Plaats: Terneuzen Postcode: 4305 AR KvK nummer Terneuzen

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Fundamenteel onafhankelijk

Fundamenteel onafhankelijk Rapport Nationale Hypotheek Garantie(NHG) Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode : Voorbeeld postcode Plaats : Voorbeeldstad Datum inspectie : 02-08-2014 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring

Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring Fundamenteel onafhankelijk Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 3 1.1. Inspectiegegevens... 3 1.2. Opdrachtgever... 3 1.3. Gegevens van het object... 3 2. Bouwkundige

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Waaldijk 14 te OPIJNEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Waaldijk 14 te OPIJNEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Waaldijk 14 te OPIJNEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) NHG-straat 11 Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

BOUWWKUNDIG INSPECTIERAPPORT... SCHIEDAM

BOUWWKUNDIG INSPECTIERAPPORT... SCHIEDAM BOUWWKUNDIG INSPECTIERAPPORT... SCHIEDAM Werkno.: d.d.:. Architectenbureau Juinen avb-bna Postbus 8765 3009 AT ROTTERDAM t. 010-2024698 f. 010-2024762 e. juinen@juinen.eu w. www.juinen.eu Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kerkdijk Westbroek Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen Kerkdijk 47B 3615

Nadere informatie

VOORBEELD. Bouwkundig Inspectierapport. : Eengezinstussenwoning

VOORBEELD. Bouwkundig Inspectierapport. : Eengezinstussenwoning Bouwkundig Inspectierapport Straat : Postcode : Plaats : Woningtype Bouwjaar : 1990 : Eengezinstussenwoning Datum inspectie : 09-09-2014 Rapportnummer : 20140929 Inspecteur : J.W. van der Knijff KeuringsHuis

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Kerkweg 13 15 17 4321 AB Kerkwerve Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dirk Bosstraat 24 3241GE Middelharnis Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring

Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode Woonplaats : Voorbeeld postcode : Voorbeeldstad Datum inspectie : 18-05-2015 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dokter Schutterstraat 56 4307 BP OOSTERLAND Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

RAPPORT AANKOOPKEURING

RAPPORT AANKOOPKEURING RAPPORT AANKOOPKEURING Opdrachtgever: Dhr. Raadhuisstraat 3 Ons kenmerk 9967 RA Eenrum Datum The Netherlands Auteur R. Buisman +31(0)6-4 48 45 03 info@bsmnbouwadvies.nl www.bsmnbouwadvies.nl KvK: 5736836

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Demostraat 123 RD 1234 AA Haarlem Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau t.a.v. de heer A. van Bavel Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam Datum opname Betreft Rapportnummer Technisch adviseur vrijdag 14 juni 2013 Zwamonderzoek 13/0385_R082

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport BEM1602680 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 13-06-2016 ZK16002194 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Adres: Pelsendijk 13 Plaats:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven Alvenberg 19 te Veldhoven Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Weststraat 20 4306 CN Nieuwerkerk Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S Hoekwoning Wilhelminaplein 33 3342 TK, Kudelstaart Rapport nr: 0001-10-09 2009 Bouwkundig Rapport - Bouwkundige rapporten opgesteld door Edutch Bouwkundig Adviesbureau worden o.a. erkend door ABN AMRO,

Nadere informatie

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring Pagina 1 van 27 Rapport Bouwtechnische keuring Inhoud 1 Algemene toelichting 3-4 2 Inspectiegegevens, opdrachtgever 5 2.1 Samenvatting herstelkosten 5 (korte en lange termijn) 3 Woningverbetering, energie

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

[Boers Advies] [30 september 2013 ]

[Boers Advies] [30 september 2013 ] [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [30 september 2013 ] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [0521-592910/06-55378080] [www.boersadvies.nl] [info@boersadvies.nl] [Bouwkundige inspectie

Nadere informatie

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard Dijkstraat 85 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055 BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149 Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda Bernardlaan 55 4724 BS Wouw 1 ABN AMRO : 40.29.45.905 Nummer Kvk : 20123084 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Prinses Margrietstraat 25 4311 CH Bruinisse Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene gegevens. 2. Bouwkundige inspectie. 3. Technische staat. 4. Rapportage

Inhoudsopgave. 1. Algemene gegevens. 2. Bouwkundige inspectie. 3. Technische staat. 4. Rapportage Bouwkundig inspectierapport Straat : Dorpstraat 157 Postcode Plaats : 7514 AD : Groningen Woningtype : Woonhuis/Herenhuis Bouwjaar : 1918 Datum inspectie : 23 januari 2006 Rapportnummer : 60031 Inspecteur

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Leeuwenlaan 11 1243 KA s-graveland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport. Voorbeeld. : Eengezinstussenwoning

Bouwkundig Inspectierapport. Voorbeeld. : Eengezinstussenwoning Bouwkundig Inspectierapport Straat : Postcode Plaats Woningtype : : Amersfoort Bouwjaar : 1990 : Eengezinstussenwoning Datum inspectie : 09-09-2014 Rapportnummer Inspecteur : : J.W. van der Knijff KeuringsHuis

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie