be europe be.brussels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "be europe be.brussels"

Transcriptie

1 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel be europe be.brussels

2 01 Inleiding 02 Werkwijze en doelgroepen Algemene cijfers Culturele participatie Politieke participatie Mobiliteit Mening over Brussel 36 Dienstverlening 38 Identiteit 39 Brussel, hoofdstad van Europa 42 Conclusie V.U. Carlo Luyckx, Oudergemlaan, Brussel Photos : Cover: Marcel Vanhulst / MBHG p.5, 6, 22 MRBC p.14, 44, 47 Marcel Vanhulst / MBHG p.27 M. Zunini p.28, 32 Christophe Licoppe / design: signelazer.com

3 Inleiding De aanwezigheid van de Europese instellingen maakt van Brussel een van de belangrijkste beslissingscentra ter wereld. In hun kielzog hebben zich een hele reeks NGO s, consultancybureaus, regionale vertegenwoordigingen, media, advocatenkantoren en zo meer in de hoofdstad gevestigd. Deze ontwikkeling heeft de bevolkingssamenstelling van Brussel sterk gekleurd: de afgelopen decennia hebben duizenden Europeanen en andere nationaliteiten zich in Brussel gevestigd, sommige tijdelijk, anderen voor de rest van hun leven. De Brusselse Regering wil graag weten uit wie deze internationale gemeenschap bestaat en hoe ze haar dagelijks leven in Brussel vorm geeft. Het Verbindingsbureau Brussel-Europa (www.vbbe.be) kreeg de opdracht een grootschalige enquête uit te voeren bij expats die in Brussel wonen en/of werken. Alle Europese instellingen ondersteunden dit initiatief. De enquête stond online van 2 mei tot 8 juni 2012 op Het invullen gebeurde volledig anoniem. De vragen waren beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. Doel van de peiling was het verzamelen van informatie over de internationale gemeenschap in Brussel, en meer bepaald over haar algemeen profiel, culturele participatie en politieke participatie. Er bestaat immers vrij weinig cijfermateriaal over deze groep, hoewel hun aantal steeds toeneemt. Daarom wilde het Verbindingsbureau peilen naar de manier waarop de internationale gemeenschap Brussel percipieert: wat beschouwt zij als de sterke en zwakke punten van de hoofdstad? De analyse van de resultaten zal het VBBE aangrijpen om haar onthaalbeleid naar de internationale gemeenschap verder te optimaliseren en zo bij te dragen tot de verdere consolidering van de positie van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie die naam waardig. Frank LELON Ondervoorzitter Alain HUTCHINSON Voorzitter 1

4 Werkwijze en doelgroepen Het opzet van deze enquête was informatief, niet wetenschappelijk. We hebben geen onafhankelijk gekozen, vooraf vastgelegd staal van expats doorgelicht. Dit betekent dat onze resultaten nooit geïnterpreteerd mogen worden als dè stem van de internationale gemeenschap in Brussel. De resultaten zijn enkel indicatief. Ze wijzen op wat er leeft bij een bepaalde groep van mensen binnen de internationale gemeenschap in Brussel. Iedereen kon deelnemen aan onze enquête. Dit betekent concreet dat ook Belgen er aan hebben deelgenomen. Het aantal deelnemers dat buiten de doelgroep valt, is echter klein omdat de enquête bekend gemaakt werd via een beperkt aantal kanalen. Meer precies werd er over de enquête gecommuniceerd via volgende kanalen: Interne mailings aan het personeel van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio s. De elektronische nieuwsbrief van het Verbindingsbureau Brussel-Europa (internationale database; ca bestemmelingen + het intranet van de Europese instellingen) Een banner op Een banner op Een banner en artikels op Een advertentie in The Bulletin en The Brussels Tribune. Flyers en affiches die verspreid werden binnen de Europese instellingen. Aangezien er niet gewerkt werd met een willekeurig geselecteerde groep deelnemers binnen de doelgroep, worden de resultaten sterk beïnvloed door het effect dat elk van bovenvermelde kanalen heeft gehad. De meeste deelnemers werden aangetrokken door de interne mededelingen van de personeelsdiensten van de Europese instellingen. Dit betekent dat een groot deel van de enquêtedeelnemers (80 ) voor een Europese instelling werkt. Aangezien we geen akkoord konden sluiten met bijv. de NAVO over een gelijkaardige interne personeelsoproep, is het NAVO-personeel dan weer ondervertegenwoordigd in de resultaten. 2 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

5 Ook tussen de Europese instellingen zijn er verschillen. Aangezien er veel meer mensen voor de Europese Commissie werken, is het Commissie-personeel sterk vertegenwoordigd in de resultaten. Laat ons een concreet voorbeeld nemen: 80 van de niet-belgische deelnemers aan de enquête zegt te werken voor een Europese instelling. Dit betekent helemaal niet dat 80 van de internationale gemeenschap in Brussel daadwerkelijk voor een Europese instelling werkt. De resultaten moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en steeds in een breder, genuanceerd kader worden geplaatst. Maar ook al werd het personeel van de Europese instellingen intern aangemoedigd om deel te nemen aan onze enquête, het stond iedereen vrij hier daadwerkelijk gevolg aan te geven. Het is evident dat mensen die uit vrije wil een enquête invullen, vaak kritischer en mondiger zijn dan mensen die niet de moeite nemen om deel te nemen aan een peiling. Ook dit feit moeten we mee in overweging nemen bij de interpretatie van de resultaten van de enquête. Doel van de enquête was informatie verzamelen over de internationale gemeenschap in Brussel. Met internationale gemeenschap bedoelen we mensen die zich om professionele redenen in Brussel hebben gevestigd (eigen carrière of die van de partner), meestal hoogopgeleid zijn en leven/werken in een internationale, meertalige omgeving: Europese of internationale instellingen, internationale NGO s, consultancies, media, advocatenkantoren, ambassades, regionale vertegenwoordigingen, enz In dit verslag zullen we ook de term expat gebruiken, die in dit rapport dezelfde lading dekt als de term internationale gemeenschap. We beperken ons niet tot mensen met een EU-nationaliteit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 werden in het Brussels Gewest stemgerechtigde EU-ingezetenen (potentiële kiezers, minimum 18 jaar) geteld. Die behoren niet allemaal tot de in dit rapport beoogde internationale gemeenschap. Zo behoren Poolse bouwvakkers of hun collega s uit Oost- en Centraal-Europa evenals Spanjaarden, Italianen en Portugezen die in de jaren 60 naar Brussel migreerden niet tot de doelgroep van deze enquête. Daarnaast werken er ook heel wat niet-europeanen in de Brusselse international bubble. Zij behoren wel tot de doelgroep van deze enquête. 3

6 Het was ook mogelijk als Belg deel te nemen aan de enquête. Binnen de Europese en internationale instellingen werken immers ook heel wat Belgen. De Belgen die deelnamen aan de enquête (8 van het totaal aantal deelnemers) hebben echter een kortere vragenlijst gekregen dan de niet-belgen. Sommige vragen waren immers niet van toepassing op hen, zoals het hoofdstuk over politieke participatie (aangezien voor Belgen stemplicht geldt). De resultaten van de enquête betreffen hoofdzakelijk de niet-belgen. Waar relevant werden de antwoorden van de Belgische respondenten geciteerd voor vergelijking. Het overgrote deel van de deelnemers woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7.126 of 85,8 ). Een deel van de internationale gemeenschap die in Brussel werkt, woont echter in Vlaanderen of Wallonië. Ook zij konden deelnemen aan de enquête. Ook hier werden de resultaten voor deze subgroep waar relevant apart geciteerd. Maar het aantal deelnemers uit Vlaanderen (896) en Wallonië (262) ligt te laag om als betekenisvol te worden beschouwd en als basis te kunnen dienen om Brusselse, Vlaamse en Waalse expats met elkaar te vergelijken. Verder ligt het aantal Belgen onder de deelnemers uit Vlaanderen (16.9 ) en Wallonië (31,6 ) verhoudingsgewijs ook een stuk hoger dan in Brussel (5,6 ). Als Brusselse organisatie zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd in de resultaten van expats die in Brussel wonen. Bovendien spitsten de vragen zich heel erg toe op Brussel (vooral het laatste deel waarin we peilen naar de zwakke en sterke punten van de hoofdstad). In dit rapport geven we soms de resultaten weer van alle deelnemers, in andere gevallen beperken we ons tot de niet-belgen; in nog andere gevallen tot de niet- Belgen die in Brussel wonen. Het spreekt voor zich dat we bij elke vraag duidelijk vermelden welke groep weergegeven wordt. De enquête geeft ons een enorme bron aan informatie. De resultaten kunnen onderzocht en vergeleken worden aan de hand van een veelvoud aan variabelen. Een belangrijke variabele voor ons is hoelang de expat al in Brussel woont. Dit is voor het Verbindingsbureau Brussel-Europa en bij uitbreiding het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een belangrijke parameter in de beoordeling van ons onthaal- en integratiebeleid. Deze enquête ondervraagt expats over bepaalde aspecten van hun leven. We hebben er voor gekozen om de vragen vooral toe te spitsen op culturele, sociale en politieke participatie, aangezien deze thema s het nauwst aansluiten bij de missie van het Verbindingsbureau Brussel-Europa. 4 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

7 5

8 6 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel 01

9 Algemene cijfers In totaal hebben 9072 mensen deelgenomen aan onze enquête. Wie zijn zij? Geslacht Mannen 44,1 Vrouwen 55,9 Nationaliteit Belg Niet-Belg Duitsers 12,1 Fransen 11,7 Italianen 9,1 Britten 8,6 Belgen 8,0 Spanjaarden 5,9 Polen 5,6 Roemenen 3,3 Grieken 3,0 Nederlanders 3,0 Portugezen 3,0 Zweden 3,0 Finnen 2,8 Ieren 2,8 Hongaren 2,2 Bulgaren 2,1 Oostenrijkers 2,0 Denen 1,9 Tsjechen 1,6 Litouwers 1,0 Slovenen 0,9 Slowaken 0,9 Letten 0,8 Esten 0,7 Maltezen 0,7 Cyprioten 0,4 Luxemburgers 0,4 Andere nationaliteiten 2,8 Noord-Amerikanen 2,7 Aangezien het mogelijk was meer dan 1 nationaliteit op te geven, bedraagt het totaal aantal meer dan Algemene cijfers 7

10 Leeftijd Geboortejaar Leeftijd Ouder dan 62 15, tot en met 40 36, tot en met 30 36, Jonger dan 30 10,7 In welk jaar zijn de niet-belgische deelnemers naar België verhuisd? Bijna 63 van de niet-belgische deelnemers woont hier minder dan 10 jaar; 37 woont hier al meer dan 10 jaar. Jaar van verhuis Tijdens de afgelopen 2 jaar naar België verhuisd 16, Tijdens de afgelopen 3 jaar naar België verhuisd 24, Tijdens de afgelopen 5 jaar naar België verhuisd 38, Tijdens de afgelopen 10 jaar naar België verhuisd 62,9 Voor 2002 Langer dan 10 jaar in België 37,0 Voor 1992 Langer dan 20 jaar in België 14,8 Woonplaats (niet-belgische deelnemers) De grote meerderheid van de niet-belgische deelnemers woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bijna 86 ). Aantal Brussel ,8 Vlaanderen ,7 Wallonië 262 3,1 Ongeldige postcode 25 0,3 Totaal De gemeenten met de meeste niet-belgische deelnemers zijn Elsene, Brussel- Stad, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek Elsene 15, Brussel-Stad 14, Etterbeek 12, Sint-Lambrechts-Woluwe 8, Schaarbeek 7, Sint-Pieters-Woluwe 6, Ukkel 4, Sint-Gillis 4, Oudergem 3, Watermaal-Bosvoorde 1, Vorst 1, Sint-Joost-ten-Node 1, Evere 1, Jette 0, Anderlecht 0, Molenbeek 0, Koekelberg 0, Sint-Agatha-Berchem 0, Ganshoren 0,2 8 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

11 Zijn de deelnemers huurder of eigenaar van hun woning? Bij de niet-belgen is Eigenaar 45,8 Huurder 52,4 Andere 1,8 Hoewel we wegens het verhoudingsgewijs kleine aantal niet-belgische deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië erg voorzichtig moeten zijn met vergelijkingen, valt toch op dat het aantal eigenaars bij de niet-belgische deelnemers in Vlaanderen (74,3 ) en Wallonië (83,2 ) aanzienlijk hoger ligt dan in Brussel (40,9 ). Het aantal niet-belgische deelnemers dat eigenaar wordt, neemt sterk toe naargelang de tijd dat mensen hier wonen. in België sinds Minder dan 2 jaar Tussen 2 en 5 jaar Tussen 6 en 10 jaar Meer dan 10 jaar Eigenaar 4,3 19,7 48,1 77,1 Huurder 92,4 78,8 50,1 21,6 Waar werkt u momenteel? Omdat de enquête voornamelijk gepromoot werd binnen de Europese instellingen, is het personeel van deze instellingen oververtegenwoordigd in onze cijfers. Meer dan 80 van de deelnemers werkt voor een Europese instelling of een agentschap/orgaan van de EU. Werkgever Niet-Belgische deelnemers Totaal deelnemers Totaal personeelsleden in Brussel Deelname personeel aan enquête Europees Parlement ,00 Raad van de Europese Unie ,85 Europese Commissie ,85 Economisch en Sociaal ,50 Comité Comité van de Regio s ,25 Meer dan de helft van de deelnemers werkt bij de Europese Commissie. Als we het totaal aantal personeelsleden vergelijken met het aantal deelnemers aan onze enquête, blijkt dat 22 van het totale personeelsbestand van de Europese Commissie deelgenomen heeft aan deze enquête. De andere instellingen doen het verhoudingsgewijs even goed met als uitschieter het Comité van de Regio s waar 32,25 heeft deelgenomen terwijl in het Europees Parlement onze enquête minder deelnemers wist te overtuigen (15 ). Indien men echter de parlementaire assistenten niet in rekening neemt, komt men eveneens aan een resultaat van 22, Algemene cijfers 9

12 De deelnemers in functie van hun werkgever Europees Parlement 9,2 Raad van de Europese Unie 7,9 Europese Commissie 56,1 Economisch en Sociaal Comité 2,1 Comité van de Regio s 2,0 Agentschap of ander orgaan van de Europese Unie 3,4 Europese school 0,8 Ambassade / consulaat / permanente vertegenwoordiging 1,0 Internationale instelling (Navo, Eurocontrol, ) 0,9 EU public affairs (consultancy, lobbying, think tank, ) 3,8 Regionale vertegenwoordiging 1,6 Pers / media 0,6 Communicatie- of marketingbureau 0,4 Culturele instelling 0,3 Universiteit 0,5 Financiële instelling 0,4 Kleine of middelgrote onderneming 0,9 Vereniging zonder winstoogmerk 2,8 Multinational 2,8 Belgische administratie 0,2 Horeca (Hotel restaurant café) 0,2 Andere 2,1 Wil u na uw pensioen in België blijven? 6 van de niet-belgen die deelnamen aan de enquête zegt na zijn pensioen in België te zullen blijven terwijl 49 misschien antwoordt op deze vraag. Bij expats die in Vlaanderen en Wallonië wonen ligt dit aantal zelfs 10 hoger. Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien het beperkte aantal deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië. Het antwoord op deze vraag staat ook duidelijk in verband met de leeftijd van de deelnemer en kan in de toekomst nog wijzigen naarmate de pensioenleeftijd nadert of in functie van het feit dat de kinderen al dan niet in België blijven. Niet-Belgen in Vlaanderen Brussel in Wallonië Zeker 6,0 8,3 5,4 14,9 Misschien 49,0 59,0 47,4 59,5 Zeker niet 41,4 31,8 43,1 24,4 Niet van toepassing 3,6 0,8 4,0 1,2 10 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

13 Beschrijf uw actuele gezinssituatie Het overgrote deel van de niet-belgen die deelnamen aan de enquête, heeft een partner (74 ). Hoewel het aantal deelnemende expats woonachtig in Vlaanderen en Wallonië te klein is om als bewijs te worden beschouwd, geven de cijfers aan dat het aantal vrijgezellen opvallend groter is in Brussel. Dit wekt weinig verbazing: de stad trekt veel jonge mensen aan en gezinnen met kinderen verhuizen makkelijker uit de stad naar de Rand. Deze tendens komt ook naar voor in andere resultaten. Niet-Belgen in Vlaanderen in Brussel in Wallonië aantal aantal aantal Ik ben vrijgezel 21,4 5, , ,8 10 Ik heb een partner, maar we wonen niet samen 12,5 4, , ,1 8 Ik woon samen met mijn 61,5 84, , ,0 228 partner/echtgeno(o)t(e) Ik ben weduwe(naar) 0,5 0,8 7 0,4 29 1,1 1 Ik ben gescheiden 4,1 4,6 41 4, ,0 13 Welke nationaliteit heeft uw partner? Bijna de helft van niet-belgische deelnemers met partner koos voor een partner met dezelfde nationaliteit. Niet-Belgen Belgische 13,1 Dezelfde nationaliteit als ik 46,2 Een andere nationaliteit (EU) 34,5 Andere nationaliteit (niet-eu) 6,2 Is uw partner omwille van uw job naar België verhuisd? Ongeveer 33 van de niet-belgische deelnemers heeft zijn/haar partner in België leren kennen. Partners van EU-personeelsleden verhuizen vaker naar België dan de partners van personen die niet voor een EU-instelling werken 1. 1 Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien het grote overwicht van EU-personeel in de deelname aan de enquête (zie effectieve deelnamecijfers naast de percentages). 01 Algemene cijfers 11

14 Niet-Belgen Niet-Belgen die bij een EU -instelling werken Niet-Belgen die niet voor een EU instelling werken aantal aantal Ja 36,9 40, ,6 313 Nee, ik heb mijn partner in België leren kennen 33,3 33, ,4 376 Nee, ik ben omwille van de job van mijn partner 14,6 9, ,4 234 naar België verhuisd Mijn partner woont niet in België 10,5 10, ,7 128 Andere 4,7 5, ,9 43 Waar werkt uw partner? Bijna 20 van de niet-belgische deelnemers heeft een partner die niet werkt. Bij de deelnemende expats uit Vlaanderen en Wallonië stijgt dit naar 26,5 en 27,1. Bij niet-belgische deelnemers die niet voor een Europese instelling werken daalt dat percentage dan weer tot 14,5. Niet-Belgen Mijn partner werkt niet 19,5 Mijn partner werkt in de Europese of internationale sector 43,8 Mijn partner werkt in iets helemaal anders 36,7 Heeft u kinderen? Ongeveer de helft van de deelnemers heeft kinderen. Er zijn opnieuw opvallende verschillen tussen de niet-belgische deelnemers uit Brussel en die uit Vlaanderen en Wallonië, waarvan ongeveer 80 kinderen heeft. Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien het beperkte aantal deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië. Ander opvallende constante: bij de deelnemers die niet voor een Europese instelling werken, heeft 32 geen kinderen (tegen 49,2 kinderloze deelnemers die voor een EU-instelling werken) 1. Niet-Belgen in Brussel in Vlaanderen in Wallonië aantal aantal aantal Ja 47,4 42, , ,9 212 Nee 52,6 57, , , Cijfers niet-opgenomen in de tabel, beschikbaar op aanvraag. 12 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

15 Zou u uw kinderen naar een Belgische lagere school sturen? Bijna de helft (46 ) van de niet-belgische deelnemers verkiest zijn kinderen niet naar een Belgische lagere school te sturen. Dit resultaat is ten dele verklaarbaar door de uitstekende reputatie die Europese en internationale scholen genieten. Een andere reden is het feit dat Europese en internationale scholen onderwijs bieden in de moedertaal van het kind, wat de re-integratie in het land van oorsprong moet vergemakkelijken wanneer/indien de ouders terugkeren. Niet-Belgen aantal Nee 46, Ze zijn te jong, maar ik zou het overwegen 18,9 695 Al mijn kinderen gaan/ zijn naar een Belgische 24,6 904 lagere school geweest Sommige van mijn kinderen gaan / zijn naar een Belgische 10,5 378 lagere school geweest Totaal Zou u uw kinderen naar een Belgische middelbare school sturen? Meer dan de helft (55,3 ) van de niet-belgische deelnemers verkiest zijn kinderen niet naar een Belgische middelbare school te sturen. Naast de kwestie van de moedertaal moet hier wel rekening gehouden worden met het feit dat veel kinderen in Brussel aankomen wanneer ze al wat ouder zijn, op een leeftijd dat het aangewezen is om school te blijven lopen in de taal en het onderwijssysteem van het land van oorsprong. Deze mogelijkheid is trouwens een niet onbelangrijk argument bij de aanwerving van nieuwe ambtenaren wanneer zij aarzelen om naar Brussel te komen om de schoolloopbaan van hun kinderen niet in het gedrang te brengen. Een ander element is uiteraard het plaatsgebrek in de Belgische scholen. Niet-Belgen aantal Nee 55, Ze zijn te jong, maar ik zou het overwegen 30, Al mijn kinderen gaan/ zijn naar een Belgische 9,6 346 middelbare school geweest Sommige van mijn kinderen gaan / zijn naar een Belgische 4,6 162 middelbare school geweest Totaal Algemene cijfers 13

16 14 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel 02

17 Culturele participatie Hoe vaak bezoekt u in Brussel een Niet-Belgische deelnemers Museum / expo Theater / Dans Bioscoop Concert Opera Café Restaurant Sport-club Bib Zelden of nooit 15,9 41,2 12,8 24,1 73,6 4,7 1,7 41,4 72,1 1 tot 5 keer per jaar 6 tot 12 keer per jaar Meermaals per maand Meermaals per week 61,0 46,0 38,7 53,3 21,7 9,4 7,6 7,7 12,8 19,6 10,4 35,1 18,1 3,9 22,5 25,9 7,7 8,6 3,3 2,1 12,6 4,3 0,6 45,1 51,4 23,3 5,6 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2 18,3 13,4 20,0 0,8 Belgische deelnemers Museum / expo Theater / Dans Bioscoop Concert Opera Café Restaurant Sport-club Bib Zelden of nooit 29,6 46,8 23,2 32,7 82,9 16,4 3,2 62,7 70,6 1 tot 5 keer per jaar 6 tot 12 keer per jaar Meermaals per maand Meermaals per week 54,5 41,3 47,2 53,0 13,9 20,9 14,0 4,7 12,1 13,8 9,8 21,3 12,1 2,5 30,3 34,9 3,0 9,4 2,1 2,1 7,8 2,1 0,7 25,6 41,5 16,4 7,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 6,9 6,3 13,2 0,8 02 Culturele participatie 15

18 Ondanks het beperkte staal aan Belgische deelnemers vonden we het interessant om niet-belgen en Belgen met elkaar te vergelijken. In vergelijking met de Belgische deelnemers die grotendeels in dezelfde professionele context werken, gaan expats opvallend vaker naar een museum/expo, bioscoop, concerten, operavoorstellingen, op café en restaurant, en naar de sportclub. Enkel op vlak van bibliotheekbezoek is er weinig verschil. Aangezien het aantal deelnemende niet-belgen (8.345) veel hoger ligt dan het aantal deelnemende Belgen (727), moeten deze cijfers uiteraard met de nodige voorzichtigheid behandeld worden: het is een feit dat de neiging om uit te gaan groter is wanneer men in het buitenland vertoeft. Enkele markante cijfers: Bij de Belgische deelnemers bezoekt 68,3 tussen 1 en 12 maal per jaar een museum of tentoonstelling; bij de niet-belgen loop dit aantal op tot 80,6. Bij de Belgische deelnemers woont 51,1 tussen 1 en 12 maal per jaar een theater- of dansvoorstelling bij; bij de niet-belgen loopt dit aantal op tot 56,4. Bij de niet-belgen gaat 35,1 6 à 12 keer per jaar naar de bioscoop, bij de Belgen is dat slechts 21,3. 45,1 van de expats gaat meermaals per maand op café, 18,3 zelfs wekelijks. Bij de Belgen is dat respectievelijk 25,6 en 6,9. 62,7 van de Belgen bezoekt zelden of nooit een sportclub, bij de niet-belgen is dat maar 41,4. Vindt u makkelijk informatie over culturele en vrijetijdsevenementen in Brussel? Hoe langer expats hier wonen, hoe makkelijker ze hun weg vinden naar het culturele aanbod. Meer dan 1 op de 4 niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont, vindt moeilijk zijn weg in het culturele aanbod in Brussel. Niet-Belgen die hier wonen sinds Niet- Belgen minder dan 2 jaar 3 à 5 jaar 6 à 10 jaar meer dan 10 jaar Zonder problemen 28,3 17,0 24,6 26,4 36,7 Redelijk makkelijk 49,7 53,7 50,3 51,6 46,2 Ik moet er moeite voor doen 19,1 23,9 21,9 19,7 15,2 Ik weet niet waar ik deze info kan vinden 2,9 5,4 3,2 2,3 1,9 16 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

19 Leest u volgende media? (Cijfers niet-belgen) The Bulletin The Brussels Tribune La Tribune de Bruxelles Zone 02 Agenda Flanders today Away Magazine Metro Kids-gazette Info-blad van uw gemeente Ken ik niet 26,4 48,3 44,2 56,5 33,5 67,1 84,7 7,5 85,7 21,5 Al van gehoord, maar 16,7 27,1 27,8 16,4 14,8 18,0 9,4 17,1 7,3 10,7 nog niet gelezen Heb ik al eens gelezen 49,9 21,4 23,6 23,3 34,1 11,4 5,0 59,1 5,1 32,9 Ik lees de meeste edities 4,8 2,6 3,3 3,2 11,8 2,0 0,7 12,9 1,4 21,4 Ik lees elke editie 2,1 0,5 1,0 0,5 5,8 1,5 0,2 3,4 0,5 13,5 Onderstaande bevindingen konden worden afgeleid uit bijkomende statistische gegevens die werden opgevraagd, maar die om plaatsgebrek niet kunnen gepubliceerd worden. Zo constateerden we opvallende verschillen tussen de deelnemers naargelang de periode die ze hier wonen. 56,3 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent The Bulletin niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 6,3. 65,6 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent La Tribune de Bruxelles niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 35,4. 82,3 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Zone02 niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 50,4. 42,7 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Agenda niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 38,2 (behoorlijk klein verschil in vergelijking met de andere media). 76,2 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Flanders Today niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 64,9. 16,9 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Metro niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 5,3. 40,3 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent het infoblad van zijn/haar gemeente niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 11,8. 02 Culturele participatie 17

20 Kijkt u naar volgende TV-zenders? (niet-belgen) tv-zenders Brusselse Belgische uit mijn thuisland Nooit 44,0 25,1 26,2 Zelden 30,4 19,4 12,3 Minstens 1 keer per maand 10,1 10,6 5,5 Minstens 1 keer per week 8,8 15,7 11,1 Meermaals per week 6,6 29,2 44,9 We stellen vast dat deelnemende expats die lang in België wonen over het algemeen meer naar TV kijken (zowel naar Brusselse, Belgische als zenders uit het thuisland) dan zij die nog maar pas verhuisd zijn. in België sinds Minder dan 2 jaar Tussen 3 en 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Meer dan 10 jaar Brusselse tv-zenders Belgische tv-zenders Tv-zenders uit mijn thuisland Nooit 57,3 49,0 45,8 34,0 Zelden 22,7 27,9 28,7 36,4 Minstens 1 keer 7,8 8,6 11,1 11,5 per maand Minstens 1 keer 7,1 8,5 8,2 10,2 per week Meermaals per week 5,1 6,0 6,3 7,9 Nooit 42,1 30,6 25,9 14,6 Zelden 19,5 20,1 20,6 18,7 Minstens 1 keer 9,4 10,3 11,3 11,0 per maand Minstens 1 keer 13,4 15,7 16,5 16,1 per week Meermaals 15,5 23,4 25,7 39,6 per week Nooit 34,4 32,6 30,1 17,3 Zelden 15,3 13,0 13,9 9,2 Minstens 1 keer 6,8 5,6 5,3 4,8 per maand Minstens 1 keer 12,7 11,4 10,2 10,6 per week Meermaals 30,7 37,4 45,8 58,1 per week 18 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

21 Kent en bezoekt u volgende websites? niet-belgen brussel.irisnet.be De website van mijn gemeente visitbrussels.be Brusselslife (website en facebook) Expats in Brussels (facebookgroep) Ken ik niet 25,0 19,6 32,0 32,1 49,9 70,8 Al van gehoord, maar nog nooit bezocht 13,3 10,1 19,2 17,1 18,7 15,9 Heb ik al eens bezocht 56,2 63,8 43,8 44,4 25,3 10,0 Bezoek ik meermaals per maand 5,0 6,2 4,5 5,0 5,2 2,2 Bezoek ik meermaals per week 0,5 0,4 0,5 1,3 0,9 1,1 Er zijn regionale verschillen: de deelnemende expats die in Brussels wonen, kennen en bezoeken de gevraagde websites (met uitzondering van de gemeentelijke website) beter en vaker dan hun collega s die in Vlaanderen en Wallonië wonen (cijfers op aanvraag). We constateren ook opvallende verschillen tussen de deelnemers naargelang de periode waarin ze hier wonen. De bekendheid van de website brussel. irisnet.be stijgt aanzienlijk naargelang de niet-belgische deelnemers hier langer wonen (bijna 50 van de expats die hier minder dan 2 jaar woont, kent de website niet. Na 10 jaar in België is dat gedaald tot 18,9 ). Hetzelfde geldt voor de website van hun gemeente. Bij de websites visitbrussels.be, expats. com, brusselslife en de facebookgroep expatsinbrussels constateren we een omgekeerd fenomeen: de bekendheid is het grootst bij niet-belgen die nog maar pas naar Brussel zijn verhuisd (gedetailleerde cijfers op aanvraag). 02 Culturele participatie 19

22 Hoeveel Belgen telt uw vriendenkring? in België sinds Alle niet-belgen Minder dan 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 tot 10 jaar Langer dan 10 jaar Alle niet-belgen Geen 12,4 23,0 16,1 11,6 6,6 1 tot 3 38,6 49,9 45,9 42,4 28,0 4 tot 6 23,7 18,2 22,6 25,1 26,1 7 tot 10 9,6 4,8 6,5 9,1 14,0 Meer dan 10 15,6 4,2 9,0 11,8 25,4 12,4 van de niet-belgische deelnemers heeft geen enkele Belgische vriend. Belgische vrienden maken vraagt tijd: 23 van de deelnemers die hier minder dan 2 jaar woont, heeft geen enkele Belgische vriend. Bij de deelnemers die hier langer dan 10 jaar wonen, is dit gedaald tot 6,6 ; zij hebben ook steeds meer Belgische vrienden. Stellingen over Belgen Helemaal eens Eerder eens Geen mening Eerder oneens Helemaal oneens Ik vind dat ik te weinig Belgen ken. 34,5 27,2 12,1 15,3 10,8 Belgen staan wantrouwig tegenover expats. 10,4 21,6 29,8 25,8 12,3 Het is niet moeilijk Belgen te leren kennen, als men maar moeite doet. Ik verkies een internationale vriendenkring en heb geen behoefte aan contacten met Belgen. 16,1 38,0 21,1 20,0 4,8 4,3 13,5 14,5 36,1 31,6 Meer dan 60 van de deelnemers vindt dat hij/zij te weinig Belgen kent. Bij mensen die hier minder dan 2 jaar wonen bedraagt dit bijna 80, bij mensen die hier meer dan 10 jaar wonen van de deelnemers vindt het niet moeilijk om Belgen te leren te kennen, als men maar moeite doet. Slechts 18 verkiest een internationale vriendenkring en heeft niet echt behoefte aan contacten met Belgen, een stelling die 68 van de deelnemers dan weer niet bijtreedt. 20 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

23 Hoeveel keer hebt u tijdens het afgelopen jaar bezoekers uit het buitenland ontvangen? Alle niet-belgen in België sinds Alle niet-belgen Minder dan 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 tot 10 jaar Langer dan 10 jaar Zelden of nooit 7,4 6,7 5,3 5,8 9,5 1 tot 2 keer 28,9 27,3 27,0 27,8 30,3 3 tot 4 keer 34,3 32,2 36,4 34,8 34,3 Meer dan 5 keer 22,5 25,7 23,7 24,9 19,2 Meer dan 10 keer 7,0 8,1 7,6 6,8 6,7 Expats ontvangen heel regelmatig bezoek uit het buitenland. Expats uit Brussel ontvangen opvallend vaker bezoek dan diegenen die in Vlaanderen en Wallonië wonen. Bij expats die langer in België wonen, neemt de frequentie van het bezoek af. (cijfers beschikbaar maar niet opgenomen in tabel). Bent u actief bij een vereniging? Alle deelnemers Alle deelnemers Belgen Niet-Belgen Nee 50,2 54,9 49,7 Actief lid 33,5 31,1 33,7 Passief lid 16,4 14,0 16,6 De deelnemende expats geven blijk van meer engagement in het verenigingsleven dan de deelnemende Belgen 1. Bij welke vereniging bent u actief? (meerdere antwoorden mogelijk) niet-belgen Sportclub 70,3 Culturele vereniging 18,1 Religieus of filosofisch geïnspireerde vereniging 10,3 Hobby club 10,6 Debatclub 2,8 Een club die vooral mensen van mijn eigen nationaliteit verenigt. 8,6 De zgn social club Wijkcomité 7,1 Oudercomité 9,5 Politieke Partij 7,2 Andere 13,9 1 Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien er veel minder Belgen aan de peiling deelnamen dan niet-belgen. 02 Culturele participatie 21

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?

Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Evaluatie vanuit het perspectief van de nieuwkomers Johan Geets, Steven Van den Eede, Johan Wets, Miet Lamberts & Christiane Timmerman Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Erik Snel Jack Burgers Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert van der Meij Katja

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. What Do You Think? in samenwerking met

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. What Do You Think? in samenwerking met Dat denken we ervan Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven 1 in samenwerking met In memoriam Peter Ryssack 2 Redactie: UNICEF België - What do you think? Gaëlle Buysschaert - Maud Dominicy

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Colofon ISBN-10: 90-77389-44-X ISBN-13: 978-90-77389-44-7 NUR: 740

Colofon ISBN-10: 90-77389-44-X ISBN-13: 978-90-77389-44-7 NUR: 740 Wat burgers bezielt Colofon ISBN-10: 90-77389-44-X ISBN-13: 978-90-77389-44-7 NUR: 740 Uitgave: Universiteit van Amsterdam / NICIS Kenniscentrum Grote Steden Universiteit van Amsterdam Kloveniersburgwal

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie