be europe be.brussels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "be europe be.brussels"

Transcriptie

1 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel be europe be.brussels

2 01 Inleiding 02 Werkwijze en doelgroepen Algemene cijfers Culturele participatie Politieke participatie Mobiliteit Mening over Brussel 36 Dienstverlening 38 Identiteit 39 Brussel, hoofdstad van Europa 42 Conclusie V.U. Carlo Luyckx, Oudergemlaan, Brussel Photos : Cover: Marcel Vanhulst / MBHG p.5, 6, 22 MRBC p.14, 44, 47 Marcel Vanhulst / MBHG p.27 M. Zunini p.28, 32 Christophe Licoppe / design: signelazer.com

3 Inleiding De aanwezigheid van de Europese instellingen maakt van Brussel een van de belangrijkste beslissingscentra ter wereld. In hun kielzog hebben zich een hele reeks NGO s, consultancybureaus, regionale vertegenwoordigingen, media, advocatenkantoren en zo meer in de hoofdstad gevestigd. Deze ontwikkeling heeft de bevolkingssamenstelling van Brussel sterk gekleurd: de afgelopen decennia hebben duizenden Europeanen en andere nationaliteiten zich in Brussel gevestigd, sommige tijdelijk, anderen voor de rest van hun leven. De Brusselse Regering wil graag weten uit wie deze internationale gemeenschap bestaat en hoe ze haar dagelijks leven in Brussel vorm geeft. Het Verbindingsbureau Brussel-Europa ( kreeg de opdracht een grootschalige enquête uit te voeren bij expats die in Brussel wonen en/of werken. Alle Europese instellingen ondersteunden dit initiatief. De enquête stond online van 2 mei tot 8 juni 2012 op Het invullen gebeurde volledig anoniem. De vragen waren beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. Doel van de peiling was het verzamelen van informatie over de internationale gemeenschap in Brussel, en meer bepaald over haar algemeen profiel, culturele participatie en politieke participatie. Er bestaat immers vrij weinig cijfermateriaal over deze groep, hoewel hun aantal steeds toeneemt. Daarom wilde het Verbindingsbureau peilen naar de manier waarop de internationale gemeenschap Brussel percipieert: wat beschouwt zij als de sterke en zwakke punten van de hoofdstad? De analyse van de resultaten zal het VBBE aangrijpen om haar onthaalbeleid naar de internationale gemeenschap verder te optimaliseren en zo bij te dragen tot de verdere consolidering van de positie van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie die naam waardig. Frank LELON Ondervoorzitter Alain HUTCHINSON Voorzitter 1

4 Werkwijze en doelgroepen Het opzet van deze enquête was informatief, niet wetenschappelijk. We hebben geen onafhankelijk gekozen, vooraf vastgelegd staal van expats doorgelicht. Dit betekent dat onze resultaten nooit geïnterpreteerd mogen worden als dè stem van de internationale gemeenschap in Brussel. De resultaten zijn enkel indicatief. Ze wijzen op wat er leeft bij een bepaalde groep van mensen binnen de internationale gemeenschap in Brussel. Iedereen kon deelnemen aan onze enquête. Dit betekent concreet dat ook Belgen er aan hebben deelgenomen. Het aantal deelnemers dat buiten de doelgroep valt, is echter klein omdat de enquête bekend gemaakt werd via een beperkt aantal kanalen. Meer precies werd er over de enquête gecommuniceerd via volgende kanalen: Interne mailings aan het personeel van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio s. De elektronische nieuwsbrief van het Verbindingsbureau Brussel-Europa (internationale database; ca bestemmelingen + het intranet van de Europese instellingen) Een banner op Een banner op Een banner en artikels op Een advertentie in The Bulletin en The Brussels Tribune. Flyers en affiches die verspreid werden binnen de Europese instellingen. Aangezien er niet gewerkt werd met een willekeurig geselecteerde groep deelnemers binnen de doelgroep, worden de resultaten sterk beïnvloed door het effect dat elk van bovenvermelde kanalen heeft gehad. De meeste deelnemers werden aangetrokken door de interne mededelingen van de personeelsdiensten van de Europese instellingen. Dit betekent dat een groot deel van de enquêtedeelnemers (80 ) voor een Europese instelling werkt. Aangezien we geen akkoord konden sluiten met bijv. de NAVO over een gelijkaardige interne personeelsoproep, is het NAVO-personeel dan weer ondervertegenwoordigd in de resultaten. 2 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

5 Ook tussen de Europese instellingen zijn er verschillen. Aangezien er veel meer mensen voor de Europese Commissie werken, is het Commissie-personeel sterk vertegenwoordigd in de resultaten. Laat ons een concreet voorbeeld nemen: 80 van de niet-belgische deelnemers aan de enquête zegt te werken voor een Europese instelling. Dit betekent helemaal niet dat 80 van de internationale gemeenschap in Brussel daadwerkelijk voor een Europese instelling werkt. De resultaten moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en steeds in een breder, genuanceerd kader worden geplaatst. Maar ook al werd het personeel van de Europese instellingen intern aangemoedigd om deel te nemen aan onze enquête, het stond iedereen vrij hier daadwerkelijk gevolg aan te geven. Het is evident dat mensen die uit vrije wil een enquête invullen, vaak kritischer en mondiger zijn dan mensen die niet de moeite nemen om deel te nemen aan een peiling. Ook dit feit moeten we mee in overweging nemen bij de interpretatie van de resultaten van de enquête. Doel van de enquête was informatie verzamelen over de internationale gemeenschap in Brussel. Met internationale gemeenschap bedoelen we mensen die zich om professionele redenen in Brussel hebben gevestigd (eigen carrière of die van de partner), meestal hoogopgeleid zijn en leven/werken in een internationale, meertalige omgeving: Europese of internationale instellingen, internationale NGO s, consultancies, media, advocatenkantoren, ambassades, regionale vertegenwoordigingen, enz In dit verslag zullen we ook de term expat gebruiken, die in dit rapport dezelfde lading dekt als de term internationale gemeenschap. We beperken ons niet tot mensen met een EU-nationaliteit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 werden in het Brussels Gewest stemgerechtigde EU-ingezetenen (potentiële kiezers, minimum 18 jaar) geteld. Die behoren niet allemaal tot de in dit rapport beoogde internationale gemeenschap. Zo behoren Poolse bouwvakkers of hun collega s uit Oost- en Centraal-Europa evenals Spanjaarden, Italianen en Portugezen die in de jaren 60 naar Brussel migreerden niet tot de doelgroep van deze enquête. Daarnaast werken er ook heel wat niet-europeanen in de Brusselse international bubble. Zij behoren wel tot de doelgroep van deze enquête. 3

6 Het was ook mogelijk als Belg deel te nemen aan de enquête. Binnen de Europese en internationale instellingen werken immers ook heel wat Belgen. De Belgen die deelnamen aan de enquête (8 van het totaal aantal deelnemers) hebben echter een kortere vragenlijst gekregen dan de niet-belgen. Sommige vragen waren immers niet van toepassing op hen, zoals het hoofdstuk over politieke participatie (aangezien voor Belgen stemplicht geldt). De resultaten van de enquête betreffen hoofdzakelijk de niet-belgen. Waar relevant werden de antwoorden van de Belgische respondenten geciteerd voor vergelijking. Het overgrote deel van de deelnemers woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7.126 of 85,8 ). Een deel van de internationale gemeenschap die in Brussel werkt, woont echter in Vlaanderen of Wallonië. Ook zij konden deelnemen aan de enquête. Ook hier werden de resultaten voor deze subgroep waar relevant apart geciteerd. Maar het aantal deelnemers uit Vlaanderen (896) en Wallonië (262) ligt te laag om als betekenisvol te worden beschouwd en als basis te kunnen dienen om Brusselse, Vlaamse en Waalse expats met elkaar te vergelijken. Verder ligt het aantal Belgen onder de deelnemers uit Vlaanderen (16.9 ) en Wallonië (31,6 ) verhoudingsgewijs ook een stuk hoger dan in Brussel (5,6 ). Als Brusselse organisatie zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd in de resultaten van expats die in Brussel wonen. Bovendien spitsten de vragen zich heel erg toe op Brussel (vooral het laatste deel waarin we peilen naar de zwakke en sterke punten van de hoofdstad). In dit rapport geven we soms de resultaten weer van alle deelnemers, in andere gevallen beperken we ons tot de niet-belgen; in nog andere gevallen tot de niet- Belgen die in Brussel wonen. Het spreekt voor zich dat we bij elke vraag duidelijk vermelden welke groep weergegeven wordt. De enquête geeft ons een enorme bron aan informatie. De resultaten kunnen onderzocht en vergeleken worden aan de hand van een veelvoud aan variabelen. Een belangrijke variabele voor ons is hoelang de expat al in Brussel woont. Dit is voor het Verbindingsbureau Brussel-Europa en bij uitbreiding het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een belangrijke parameter in de beoordeling van ons onthaal- en integratiebeleid. Deze enquête ondervraagt expats over bepaalde aspecten van hun leven. We hebben er voor gekozen om de vragen vooral toe te spitsen op culturele, sociale en politieke participatie, aangezien deze thema s het nauwst aansluiten bij de missie van het Verbindingsbureau Brussel-Europa. 4 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

7 5

8 6 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel 01

9 Algemene cijfers In totaal hebben 9072 mensen deelgenomen aan onze enquête. Wie zijn zij? Geslacht Mannen 44,1 Vrouwen 55,9 Nationaliteit Belg Niet-Belg Duitsers 12,1 Fransen 11,7 Italianen 9,1 Britten 8,6 Belgen 8,0 Spanjaarden 5,9 Polen 5,6 Roemenen 3,3 Grieken 3,0 Nederlanders 3,0 Portugezen 3,0 Zweden 3,0 Finnen 2,8 Ieren 2,8 Hongaren 2,2 Bulgaren 2,1 Oostenrijkers 2,0 Denen 1,9 Tsjechen 1,6 Litouwers 1,0 Slovenen 0,9 Slowaken 0,9 Letten 0,8 Esten 0,7 Maltezen 0,7 Cyprioten 0,4 Luxemburgers 0,4 Andere nationaliteiten 2,8 Noord-Amerikanen 2,7 Aangezien het mogelijk was meer dan 1 nationaliteit op te geven, bedraagt het totaal aantal meer dan Algemene cijfers 7

10 Leeftijd Geboortejaar Leeftijd Ouder dan 62 15, tot en met 40 36, tot en met 30 36, Jonger dan 30 10,7 In welk jaar zijn de niet-belgische deelnemers naar België verhuisd? Bijna 63 van de niet-belgische deelnemers woont hier minder dan 10 jaar; 37 woont hier al meer dan 10 jaar. Jaar van verhuis Tijdens de afgelopen 2 jaar naar België verhuisd 16, Tijdens de afgelopen 3 jaar naar België verhuisd 24, Tijdens de afgelopen 5 jaar naar België verhuisd 38, Tijdens de afgelopen 10 jaar naar België verhuisd 62,9 Voor 2002 Langer dan 10 jaar in België 37,0 Voor 1992 Langer dan 20 jaar in België 14,8 Woonplaats (niet-belgische deelnemers) De grote meerderheid van de niet-belgische deelnemers woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bijna 86 ). Aantal Brussel ,8 Vlaanderen ,7 Wallonië 262 3,1 Ongeldige postcode 25 0,3 Totaal De gemeenten met de meeste niet-belgische deelnemers zijn Elsene, Brussel- Stad, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek Elsene 15, Brussel-Stad 14, Etterbeek 12, Sint-Lambrechts-Woluwe 8, Schaarbeek 7, Sint-Pieters-Woluwe 6, Ukkel 4, Sint-Gillis 4, Oudergem 3, Watermaal-Bosvoorde 1, Vorst 1, Sint-Joost-ten-Node 1, Evere 1, Jette 0, Anderlecht 0, Molenbeek 0, Koekelberg 0, Sint-Agatha-Berchem 0, Ganshoren 0,2 8 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

11 Zijn de deelnemers huurder of eigenaar van hun woning? Bij de niet-belgen is Eigenaar 45,8 Huurder 52,4 Andere 1,8 Hoewel we wegens het verhoudingsgewijs kleine aantal niet-belgische deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië erg voorzichtig moeten zijn met vergelijkingen, valt toch op dat het aantal eigenaars bij de niet-belgische deelnemers in Vlaanderen (74,3 ) en Wallonië (83,2 ) aanzienlijk hoger ligt dan in Brussel (40,9 ). Het aantal niet-belgische deelnemers dat eigenaar wordt, neemt sterk toe naargelang de tijd dat mensen hier wonen. in België sinds Minder dan 2 jaar Tussen 2 en 5 jaar Tussen 6 en 10 jaar Meer dan 10 jaar Eigenaar 4,3 19,7 48,1 77,1 Huurder 92,4 78,8 50,1 21,6 Waar werkt u momenteel? Omdat de enquête voornamelijk gepromoot werd binnen de Europese instellingen, is het personeel van deze instellingen oververtegenwoordigd in onze cijfers. Meer dan 80 van de deelnemers werkt voor een Europese instelling of een agentschap/orgaan van de EU. Werkgever Niet-Belgische deelnemers Totaal deelnemers Totaal personeelsleden in Brussel Deelname personeel aan enquête Europees Parlement ,00 Raad van de Europese Unie ,85 Europese Commissie ,85 Economisch en Sociaal ,50 Comité Comité van de Regio s ,25 Meer dan de helft van de deelnemers werkt bij de Europese Commissie. Als we het totaal aantal personeelsleden vergelijken met het aantal deelnemers aan onze enquête, blijkt dat 22 van het totale personeelsbestand van de Europese Commissie deelgenomen heeft aan deze enquête. De andere instellingen doen het verhoudingsgewijs even goed met als uitschieter het Comité van de Regio s waar 32,25 heeft deelgenomen terwijl in het Europees Parlement onze enquête minder deelnemers wist te overtuigen (15 ). Indien men echter de parlementaire assistenten niet in rekening neemt, komt men eveneens aan een resultaat van 22, Algemene cijfers 9

12 De deelnemers in functie van hun werkgever Europees Parlement 9,2 Raad van de Europese Unie 7,9 Europese Commissie 56,1 Economisch en Sociaal Comité 2,1 Comité van de Regio s 2,0 Agentschap of ander orgaan van de Europese Unie 3,4 Europese school 0,8 Ambassade / consulaat / permanente vertegenwoordiging 1,0 Internationale instelling (Navo, Eurocontrol, ) 0,9 EU public affairs (consultancy, lobbying, think tank, ) 3,8 Regionale vertegenwoordiging 1,6 Pers / media 0,6 Communicatie- of marketingbureau 0,4 Culturele instelling 0,3 Universiteit 0,5 Financiële instelling 0,4 Kleine of middelgrote onderneming 0,9 Vereniging zonder winstoogmerk 2,8 Multinational 2,8 Belgische administratie 0,2 Horeca (Hotel restaurant café) 0,2 Andere 2,1 Wil u na uw pensioen in België blijven? 6 van de niet-belgen die deelnamen aan de enquête zegt na zijn pensioen in België te zullen blijven terwijl 49 misschien antwoordt op deze vraag. Bij expats die in Vlaanderen en Wallonië wonen ligt dit aantal zelfs 10 hoger. Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien het beperkte aantal deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië. Het antwoord op deze vraag staat ook duidelijk in verband met de leeftijd van de deelnemer en kan in de toekomst nog wijzigen naarmate de pensioenleeftijd nadert of in functie van het feit dat de kinderen al dan niet in België blijven. Niet-Belgen in Vlaanderen Brussel in Wallonië Zeker 6,0 8,3 5,4 14,9 Misschien 49,0 59,0 47,4 59,5 Zeker niet 41,4 31,8 43,1 24,4 Niet van toepassing 3,6 0,8 4,0 1,2 10 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

13 Beschrijf uw actuele gezinssituatie Het overgrote deel van de niet-belgen die deelnamen aan de enquête, heeft een partner (74 ). Hoewel het aantal deelnemende expats woonachtig in Vlaanderen en Wallonië te klein is om als bewijs te worden beschouwd, geven de cijfers aan dat het aantal vrijgezellen opvallend groter is in Brussel. Dit wekt weinig verbazing: de stad trekt veel jonge mensen aan en gezinnen met kinderen verhuizen makkelijker uit de stad naar de Rand. Deze tendens komt ook naar voor in andere resultaten. Niet-Belgen in Vlaanderen in Brussel in Wallonië aantal aantal aantal Ik ben vrijgezel 21,4 5, , ,8 10 Ik heb een partner, maar we wonen niet samen 12,5 4, , ,1 8 Ik woon samen met mijn 61,5 84, , ,0 228 partner/echtgeno(o)t(e) Ik ben weduwe(naar) 0,5 0,8 7 0,4 29 1,1 1 Ik ben gescheiden 4,1 4,6 41 4, ,0 13 Welke nationaliteit heeft uw partner? Bijna de helft van niet-belgische deelnemers met partner koos voor een partner met dezelfde nationaliteit. Niet-Belgen Belgische 13,1 Dezelfde nationaliteit als ik 46,2 Een andere nationaliteit (EU) 34,5 Andere nationaliteit (niet-eu) 6,2 Is uw partner omwille van uw job naar België verhuisd? Ongeveer 33 van de niet-belgische deelnemers heeft zijn/haar partner in België leren kennen. Partners van EU-personeelsleden verhuizen vaker naar België dan de partners van personen die niet voor een EU-instelling werken 1. 1 Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien het grote overwicht van EU-personeel in de deelname aan de enquête (zie effectieve deelnamecijfers naast de percentages). 01 Algemene cijfers 11

14 Niet-Belgen Niet-Belgen die bij een EU -instelling werken Niet-Belgen die niet voor een EU instelling werken aantal aantal Ja 36,9 40, ,6 313 Nee, ik heb mijn partner in België leren kennen 33,3 33, ,4 376 Nee, ik ben omwille van de job van mijn partner 14,6 9, ,4 234 naar België verhuisd Mijn partner woont niet in België 10,5 10, ,7 128 Andere 4,7 5, ,9 43 Waar werkt uw partner? Bijna 20 van de niet-belgische deelnemers heeft een partner die niet werkt. Bij de deelnemende expats uit Vlaanderen en Wallonië stijgt dit naar 26,5 en 27,1. Bij niet-belgische deelnemers die niet voor een Europese instelling werken daalt dat percentage dan weer tot 14,5. Niet-Belgen Mijn partner werkt niet 19,5 Mijn partner werkt in de Europese of internationale sector 43,8 Mijn partner werkt in iets helemaal anders 36,7 Heeft u kinderen? Ongeveer de helft van de deelnemers heeft kinderen. Er zijn opnieuw opvallende verschillen tussen de niet-belgische deelnemers uit Brussel en die uit Vlaanderen en Wallonië, waarvan ongeveer 80 kinderen heeft. Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien het beperkte aantal deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië. Ander opvallende constante: bij de deelnemers die niet voor een Europese instelling werken, heeft 32 geen kinderen (tegen 49,2 kinderloze deelnemers die voor een EU-instelling werken) 1. Niet-Belgen in Brussel in Vlaanderen in Wallonië aantal aantal aantal Ja 47,4 42, , ,9 212 Nee 52,6 57, , , Cijfers niet-opgenomen in de tabel, beschikbaar op aanvraag. 12 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

15 Zou u uw kinderen naar een Belgische lagere school sturen? Bijna de helft (46 ) van de niet-belgische deelnemers verkiest zijn kinderen niet naar een Belgische lagere school te sturen. Dit resultaat is ten dele verklaarbaar door de uitstekende reputatie die Europese en internationale scholen genieten. Een andere reden is het feit dat Europese en internationale scholen onderwijs bieden in de moedertaal van het kind, wat de re-integratie in het land van oorsprong moet vergemakkelijken wanneer/indien de ouders terugkeren. Niet-Belgen aantal Nee 46, Ze zijn te jong, maar ik zou het overwegen 18,9 695 Al mijn kinderen gaan/ zijn naar een Belgische 24,6 904 lagere school geweest Sommige van mijn kinderen gaan / zijn naar een Belgische 10,5 378 lagere school geweest Totaal Zou u uw kinderen naar een Belgische middelbare school sturen? Meer dan de helft (55,3 ) van de niet-belgische deelnemers verkiest zijn kinderen niet naar een Belgische middelbare school te sturen. Naast de kwestie van de moedertaal moet hier wel rekening gehouden worden met het feit dat veel kinderen in Brussel aankomen wanneer ze al wat ouder zijn, op een leeftijd dat het aangewezen is om school te blijven lopen in de taal en het onderwijssysteem van het land van oorsprong. Deze mogelijkheid is trouwens een niet onbelangrijk argument bij de aanwerving van nieuwe ambtenaren wanneer zij aarzelen om naar Brussel te komen om de schoolloopbaan van hun kinderen niet in het gedrang te brengen. Een ander element is uiteraard het plaatsgebrek in de Belgische scholen. Niet-Belgen aantal Nee 55, Ze zijn te jong, maar ik zou het overwegen 30, Al mijn kinderen gaan/ zijn naar een Belgische 9,6 346 middelbare school geweest Sommige van mijn kinderen gaan / zijn naar een Belgische 4,6 162 middelbare school geweest Totaal Algemene cijfers 13

16 14 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel 02

17 Culturele participatie Hoe vaak bezoekt u in Brussel een Niet-Belgische deelnemers Museum / expo Theater / Dans Bioscoop Concert Opera Café Restaurant Sport-club Bib Zelden of nooit 15,9 41,2 12,8 24,1 73,6 4,7 1,7 41,4 72,1 1 tot 5 keer per jaar 6 tot 12 keer per jaar Meermaals per maand Meermaals per week 61,0 46,0 38,7 53,3 21,7 9,4 7,6 7,7 12,8 19,6 10,4 35,1 18,1 3,9 22,5 25,9 7,7 8,6 3,3 2,1 12,6 4,3 0,6 45,1 51,4 23,3 5,6 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2 18,3 13,4 20,0 0,8 Belgische deelnemers Museum / expo Theater / Dans Bioscoop Concert Opera Café Restaurant Sport-club Bib Zelden of nooit 29,6 46,8 23,2 32,7 82,9 16,4 3,2 62,7 70,6 1 tot 5 keer per jaar 6 tot 12 keer per jaar Meermaals per maand Meermaals per week 54,5 41,3 47,2 53,0 13,9 20,9 14,0 4,7 12,1 13,8 9,8 21,3 12,1 2,5 30,3 34,9 3,0 9,4 2,1 2,1 7,8 2,1 0,7 25,6 41,5 16,4 7,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 6,9 6,3 13,2 0,8 02 Culturele participatie 15

18 Ondanks het beperkte staal aan Belgische deelnemers vonden we het interessant om niet-belgen en Belgen met elkaar te vergelijken. In vergelijking met de Belgische deelnemers die grotendeels in dezelfde professionele context werken, gaan expats opvallend vaker naar een museum/expo, bioscoop, concerten, operavoorstellingen, op café en restaurant, en naar de sportclub. Enkel op vlak van bibliotheekbezoek is er weinig verschil. Aangezien het aantal deelnemende niet-belgen (8.345) veel hoger ligt dan het aantal deelnemende Belgen (727), moeten deze cijfers uiteraard met de nodige voorzichtigheid behandeld worden: het is een feit dat de neiging om uit te gaan groter is wanneer men in het buitenland vertoeft. Enkele markante cijfers: Bij de Belgische deelnemers bezoekt 68,3 tussen 1 en 12 maal per jaar een museum of tentoonstelling; bij de niet-belgen loop dit aantal op tot 80,6. Bij de Belgische deelnemers woont 51,1 tussen 1 en 12 maal per jaar een theater- of dansvoorstelling bij; bij de niet-belgen loopt dit aantal op tot 56,4. Bij de niet-belgen gaat 35,1 6 à 12 keer per jaar naar de bioscoop, bij de Belgen is dat slechts 21,3. 45,1 van de expats gaat meermaals per maand op café, 18,3 zelfs wekelijks. Bij de Belgen is dat respectievelijk 25,6 en 6,9. 62,7 van de Belgen bezoekt zelden of nooit een sportclub, bij de niet-belgen is dat maar 41,4. Vindt u makkelijk informatie over culturele en vrijetijdsevenementen in Brussel? Hoe langer expats hier wonen, hoe makkelijker ze hun weg vinden naar het culturele aanbod. Meer dan 1 op de 4 niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont, vindt moeilijk zijn weg in het culturele aanbod in Brussel. Niet-Belgen die hier wonen sinds Niet- Belgen minder dan 2 jaar 3 à 5 jaar 6 à 10 jaar meer dan 10 jaar Zonder problemen 28,3 17,0 24,6 26,4 36,7 Redelijk makkelijk 49,7 53,7 50,3 51,6 46,2 Ik moet er moeite voor doen 19,1 23,9 21,9 19,7 15,2 Ik weet niet waar ik deze info kan vinden 2,9 5,4 3,2 2,3 1,9 16 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

19 Leest u volgende media? (Cijfers niet-belgen) The Bulletin The Brussels Tribune La Tribune de Bruxelles Zone 02 Agenda Flanders today Away Magazine Metro Kids-gazette Info-blad van uw gemeente Ken ik niet 26,4 48,3 44,2 56,5 33,5 67,1 84,7 7,5 85,7 21,5 Al van gehoord, maar 16,7 27,1 27,8 16,4 14,8 18,0 9,4 17,1 7,3 10,7 nog niet gelezen Heb ik al eens gelezen 49,9 21,4 23,6 23,3 34,1 11,4 5,0 59,1 5,1 32,9 Ik lees de meeste edities 4,8 2,6 3,3 3,2 11,8 2,0 0,7 12,9 1,4 21,4 Ik lees elke editie 2,1 0,5 1,0 0,5 5,8 1,5 0,2 3,4 0,5 13,5 Onderstaande bevindingen konden worden afgeleid uit bijkomende statistische gegevens die werden opgevraagd, maar die om plaatsgebrek niet kunnen gepubliceerd worden. Zo constateerden we opvallende verschillen tussen de deelnemers naargelang de periode die ze hier wonen. 56,3 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent The Bulletin niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 6,3. 65,6 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent La Tribune de Bruxelles niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 35,4. 82,3 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Zone02 niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 50,4. 42,7 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Agenda niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 38,2 (behoorlijk klein verschil in vergelijking met de andere media). 76,2 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Flanders Today niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 64,9. 16,9 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent Metro niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 5,3. 40,3 van de niet-belgische deelnemers dat hier minder dan 2 jaar woont kent het infoblad van zijn/haar gemeente niet; bij de mensen die meer dan 10 jaar wonen is dit gedaald tot 11,8. 02 Culturele participatie 17

20 Kijkt u naar volgende TV-zenders? (niet-belgen) tv-zenders Brusselse Belgische uit mijn thuisland Nooit 44,0 25,1 26,2 Zelden 30,4 19,4 12,3 Minstens 1 keer per maand 10,1 10,6 5,5 Minstens 1 keer per week 8,8 15,7 11,1 Meermaals per week 6,6 29,2 44,9 We stellen vast dat deelnemende expats die lang in België wonen over het algemeen meer naar TV kijken (zowel naar Brusselse, Belgische als zenders uit het thuisland) dan zij die nog maar pas verhuisd zijn. in België sinds Minder dan 2 jaar Tussen 3 en 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Meer dan 10 jaar Brusselse tv-zenders Belgische tv-zenders Tv-zenders uit mijn thuisland Nooit 57,3 49,0 45,8 34,0 Zelden 22,7 27,9 28,7 36,4 Minstens 1 keer 7,8 8,6 11,1 11,5 per maand Minstens 1 keer 7,1 8,5 8,2 10,2 per week Meermaals per week 5,1 6,0 6,3 7,9 Nooit 42,1 30,6 25,9 14,6 Zelden 19,5 20,1 20,6 18,7 Minstens 1 keer 9,4 10,3 11,3 11,0 per maand Minstens 1 keer 13,4 15,7 16,5 16,1 per week Meermaals 15,5 23,4 25,7 39,6 per week Nooit 34,4 32,6 30,1 17,3 Zelden 15,3 13,0 13,9 9,2 Minstens 1 keer 6,8 5,6 5,3 4,8 per maand Minstens 1 keer 12,7 11,4 10,2 10,6 per week Meermaals 30,7 37,4 45,8 58,1 per week 18 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

21 Kent en bezoekt u volgende websites? niet-belgen brussel.irisnet.be De website van mijn gemeente visitbrussels.be Brusselslife (website en facebook) Expats in Brussels (facebookgroep) Ken ik niet 25,0 19,6 32,0 32,1 49,9 70,8 Al van gehoord, maar nog nooit bezocht 13,3 10,1 19,2 17,1 18,7 15,9 Heb ik al eens bezocht 56,2 63,8 43,8 44,4 25,3 10,0 Bezoek ik meermaals per maand 5,0 6,2 4,5 5,0 5,2 2,2 Bezoek ik meermaals per week 0,5 0,4 0,5 1,3 0,9 1,1 Er zijn regionale verschillen: de deelnemende expats die in Brussels wonen, kennen en bezoeken de gevraagde websites (met uitzondering van de gemeentelijke website) beter en vaker dan hun collega s die in Vlaanderen en Wallonië wonen (cijfers op aanvraag). We constateren ook opvallende verschillen tussen de deelnemers naargelang de periode waarin ze hier wonen. De bekendheid van de website brussel. irisnet.be stijgt aanzienlijk naargelang de niet-belgische deelnemers hier langer wonen (bijna 50 van de expats die hier minder dan 2 jaar woont, kent de website niet. Na 10 jaar in België is dat gedaald tot 18,9 ). Hetzelfde geldt voor de website van hun gemeente. Bij de websites visitbrussels.be, expats. com, brusselslife en de facebookgroep expatsinbrussels constateren we een omgekeerd fenomeen: de bekendheid is het grootst bij niet-belgen die nog maar pas naar Brussel zijn verhuisd (gedetailleerde cijfers op aanvraag). 02 Culturele participatie 19

22 Hoeveel Belgen telt uw vriendenkring? in België sinds Alle niet-belgen Minder dan 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 tot 10 jaar Langer dan 10 jaar Alle niet-belgen Geen 12,4 23,0 16,1 11,6 6,6 1 tot 3 38,6 49,9 45,9 42,4 28,0 4 tot 6 23,7 18,2 22,6 25,1 26,1 7 tot 10 9,6 4,8 6,5 9,1 14,0 Meer dan 10 15,6 4,2 9,0 11,8 25,4 12,4 van de niet-belgische deelnemers heeft geen enkele Belgische vriend. Belgische vrienden maken vraagt tijd: 23 van de deelnemers die hier minder dan 2 jaar woont, heeft geen enkele Belgische vriend. Bij de deelnemers die hier langer dan 10 jaar wonen, is dit gedaald tot 6,6 ; zij hebben ook steeds meer Belgische vrienden. Stellingen over Belgen Helemaal eens Eerder eens Geen mening Eerder oneens Helemaal oneens Ik vind dat ik te weinig Belgen ken. 34,5 27,2 12,1 15,3 10,8 Belgen staan wantrouwig tegenover expats. 10,4 21,6 29,8 25,8 12,3 Het is niet moeilijk Belgen te leren kennen, als men maar moeite doet. Ik verkies een internationale vriendenkring en heb geen behoefte aan contacten met Belgen. 16,1 38,0 21,1 20,0 4,8 4,3 13,5 14,5 36,1 31,6 Meer dan 60 van de deelnemers vindt dat hij/zij te weinig Belgen kent. Bij mensen die hier minder dan 2 jaar wonen bedraagt dit bijna 80, bij mensen die hier meer dan 10 jaar wonen van de deelnemers vindt het niet moeilijk om Belgen te leren te kennen, als men maar moeite doet. Slechts 18 verkiest een internationale vriendenkring en heeft niet echt behoefte aan contacten met Belgen, een stelling die 68 van de deelnemers dan weer niet bijtreedt. 20 Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel

23 Hoeveel keer hebt u tijdens het afgelopen jaar bezoekers uit het buitenland ontvangen? Alle niet-belgen in België sinds Alle niet-belgen Minder dan 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 tot 10 jaar Langer dan 10 jaar Zelden of nooit 7,4 6,7 5,3 5,8 9,5 1 tot 2 keer 28,9 27,3 27,0 27,8 30,3 3 tot 4 keer 34,3 32,2 36,4 34,8 34,3 Meer dan 5 keer 22,5 25,7 23,7 24,9 19,2 Meer dan 10 keer 7,0 8,1 7,6 6,8 6,7 Expats ontvangen heel regelmatig bezoek uit het buitenland. Expats uit Brussel ontvangen opvallend vaker bezoek dan diegenen die in Vlaanderen en Wallonië wonen. Bij expats die langer in België wonen, neemt de frequentie van het bezoek af. (cijfers beschikbaar maar niet opgenomen in tabel). Bent u actief bij een vereniging? Alle deelnemers Alle deelnemers Belgen Niet-Belgen Nee 50,2 54,9 49,7 Actief lid 33,5 31,1 33,7 Passief lid 16,4 14,0 16,6 De deelnemende expats geven blijk van meer engagement in het verenigingsleven dan de deelnemende Belgen 1. Bij welke vereniging bent u actief? (meerdere antwoorden mogelijk) niet-belgen Sportclub 70,3 Culturele vereniging 18,1 Religieus of filosofisch geïnspireerde vereniging 10,3 Hobby club 10,6 Debatclub 2,8 Een club die vooral mensen van mijn eigen nationaliteit verenigt. 8,6 De zgn social club Wijkcomité 7,1 Oudercomité 9,5 Politieke Partij 7,2 Andere 13,9 1 Dit verschil kan enkel beschouwd worden als een indicatie, gezien er veel minder Belgen aan de peiling deelnamen dan niet-belgen. 02 Culturele participatie 21

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Dienststempel AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN Gemeente van aanslag: Volgnummer:. Aanslagjaar: Naam, voornamen en adres van de aangever Aard der

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd voor de vzw: Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre September 2009 Dedicated Research

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps April 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 6.771.581 Aantal bezoeken 1.207.368 Unieke bezoekers

Nadere informatie

Tewerkstelling van jonge hoogopgeleide werkzoekenden in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Tewerkstelling van jonge hoogopgeleide werkzoekenden in het Brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2013 Tewerkstelling van jonge hoogopgeleide werkzoekenden in het Brussels hoofdstedelijk gewest Vaak gaan we ervan uit dat een diploma ons beschermt

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

DE GROTE IMAGO ENQUÊTE OVER HET BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars)

DE GROTE IMAGO ENQUÊTE OVER HET BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) DE GROTE IMAGO ENQUÊTE OVER HET BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) INLEIDING Het NICM lanceert een onderzoek bij mede eigenaars van appartementen en beroepssyndici over het imago van het BIV

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN Juli 2016 56% van de zelfstandigen besteedt meer dan 50 uur per week aan de eigen zaak. Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 55% van de mannelijke zelfstandigen geeft aan dat zijn partner

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussel, oktober 2014 Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 BEKNOPTE SAMENVATTING Onderzoeksgebied: EU28 Bevolking:

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009 Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland Mei 2009 2 1. Gesproken talen Gesproken talen Q0. Spreekt u Een Arabisch dialect % Ja 1ste Gen 95% 2de Gen 86% Berbers zoals Tarifite, Riffijns,

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 Inzicht in bekendheid & imago Utrecht in de buurlanden NBTC Holland Marketing Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de Nederlandse steden in onze buurlanden

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Jongeren en vrijetijdsbesteding

Jongeren en vrijetijdsbesteding s t u d i e Jongeren en vrijetijdsbesteding Jongeren en vrijetijdsbesteding OIVO, juli 2007 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De vrijetijdsbestedingen 1. Verschillen volgens leeftijd, sociale

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 (Eurobarometer 2005) Percentage of residents of the various age groups who declare having language L as their native language Source: Database Eurobarometer

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1. De Rand als onderzoeksobject 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling

Nadere informatie

verkiezingen Verkiezingen

verkiezingen Verkiezingen Of jij er nu interesse voor hebt of niet, de politiek - je kan ook zeggen de (gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale en Europese) overheid heeft veel invloed op je leven. Dat is toch een reden om

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Europeanen zonder grenzen. Internationale verbondenheid in de Europese Unie. inhoud

Europeanen zonder grenzen. Internationale verbondenheid in de Europese Unie. inhoud dem s Jaargang 27 September 2011 ISSN 0169-1473 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving 7 inhoud 1 Europeanen zonder grenzen 4 Buitenlands

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

MIGRATIE Open Office. Gemeentebestuur van ANDERLECHT. Alain Van Laer Hamien Attouoman

MIGRATIE Open Office. Gemeentebestuur van ANDERLECHT. Alain Van Laer Hamien Attouoman MIGRATIE Open Office Gemeentebestuur van ANDERLECHT Alain Van Laer Hamien Attouoman Agenda Inleiding Balans van het project Welke lessen kunnen wij trekken uit dit project? Toekomstige acties en aanbevelingen

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Brussel, 3 september 2012 Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Uit een onderzoek van ING blijkt dat de Belgen niet alleen staan in Europa 1 met hun bezorgdheid over hun pensioen.

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Een verkenning van de relatie tussen taal en identiteit in Brussel en de Vlaamse Rand. Rudi Janssens

Een verkenning van de relatie tussen taal en identiteit in Brussel en de Vlaamse Rand. Rudi Janssens Een verkenning van de relatie tussen taal en identiteit in Brussel en de Vlaamse Rand Rudi Janssens Inhoud Identiteit: een actueel debat Taal en identiteit: een referentiekader De groei van een meertalige

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps Juni 2009 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.856.746 Aantal bezoeken 742.866 Unieke bezoekers

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit 17 vragen. Het invullen daarvan duurt ongeveer twintig minuten.

Deze vragenlijst bestaat uit 17 vragen. Het invullen daarvan duurt ongeveer twintig minuten. Bedankt dat je mee wilt doen aan dit onderzoek! Deze vragenlijst bestaat uit 17 vragen. Het invullen daarvan duurt ongeveer twintig minuten. Het zou mij erg helpen als je zo veel mogelijk van de open vragen

Nadere informatie