HBO Leergangen Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Leergangen Algemeen"

Transcriptie

1 HBO Leergangen Algemeen Korte flexibele programma s op HBO-niveau Directe praktijkgerichte toepassing Co-productie voor onderscheidende aanpak Stapsgewijs verder naar Associate degree of Bachelor Hogeschool SDO, flexibele opleidingen voor werkenden

2 Opbouw en uitgangspunten van de HBO Leergangen Elke leergang is opgebouwd uit modules als bouwstenen die direct gekoppeld zijn aan geaccrediteerde opleidingen van Hogeschool SDO. Daarmee is kwaliteit en een stevig niveau verzekerd. De aanpak in de modules is gericht op directe toepassing. De beproefde action learning methodiek van Hogeschool SDO stimuleert om het geleerde meteen ook toe te passen. Dat kan bij voorkeur in de eigen praktijk, of door middel van cases. Door toe te passen wordt de leerstof veel herkenbaarder. De werkvormen in de modules zijn gericht op kennis, inzicht en beroepsvaardigheden. Dit betekent dat naast inhoudelijke conceptuele kennis op basis van studiebronnen veel aandacht wordt besteed aan concrete vaardigheden hoe onderwerpen opgepakt kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden in samenwerking professionele managementtrainers en praktijkdocenten ingezet die een goede spiegel kunnen voorhouden en aanzetten tot effectieve verbetering. In de praktijkgerichte aanpak worden aan de hand van praktijkgerichte opdrachten hele concrete resultaten geboekt die meerwaarde hebben voor de organisatie en direct ook bijdragen in de opleiding. Daarmee kan bijvoorbeeld ook organisatieontwikkeling zeer effectief gekoppeld worden aan leren op HBO-niveau met deze effectieve en flexibele inzet van Hogeschool SDO. Het HBO-niveau verzekert dat prestatiegericht wordt gewerkt. De toepassing op de praktijk biedt meerwaarde die zichtbaar is voor de organisatie en de deelnemer. Op basis van de toetsing kan direct met vrijstelling verder gestudeerd worden naar HBO Propedeuse, Associate degree en HBO Bachelor bij Hogeschool SDO. Elke module is gekoppeld aan een vrijstellingsmogelijkheid van 6 EC (168 studiepunten). Dat wil zeggen dat 10 modules een volledig nominaal studiejaar HBO van 60 EC vertegenwoordigen. Korte functiegerichte leergangen bieden meer toegevoegde waarde om een betekenisvolle stap te zetten op HBO-niveau voor werkenden die direct ook bijdraagt aan verdere loopbaanontwikkeling. De invulling kan volledig flexibel worden ingericht. Flexibel naar startmoment, locatiekeuze en aantal ondersteunende lesuren voor specifieke doelgroepen. Hogeschool SDO legt keuzes voor en adviseert op basis van de organisatiedoelstelling welke aanpak het best passend is. Daarbij kan als start eerst een (online) competentie- en capaciteitsmeting worden ingezet die per persoon een specifiek inzicht biedt in talent en ontwikkelmogelijkheden. Op basis daarvan kan gericht een leerroute worden samengesteld. Hogeschool SDO heeft veel ervaring om scholingsprojecten uit te voeren met partners. Dat is een belangrijk onderscheid in de aanpak van Hogeschool SDO. Gespecialiseerde docenten en trainers worden juist bij voorkeur betrokken als vakinhoudelijk professional om vanuit Hogeschool SDO passende delen in te vullen, zodat een onderscheidende aanpak ontstaat. Daarmee kan een specifieke saus worden toegevoegd, als uniek kenmerkend element. De harde definitie van de leeropbrengsten zorgt voor borging van het niveau. Daarmee kunnen specifieke inkleuring en HBO-niveau prima samengaan. Hogeschool SDO HBO Leergangen januari

3 Leergangen op basis van bouwstenen Hogeschool SDO biedt met 12 bouwstenen flexibele leertoepassingen op HBO-niveau. Dit is beslist uniek. e meer omdat Hogeschool SDO de leergangen in de praktijk uitvoert met de inzet van professionele praktijkdocenten en vaardigheidstrainers die aansluiten op specifieke organisatie- en doelgroepwensen. Hogeschool SDO werkt daarin samen met vele professionals die daarin meerwaarde bieden voor uw organisatie en voor de deelnemers. Elke module heeft een studiebelasting van 168 uur dat overeenkomt met 6 EC. anagement en organisatie - Organisatie en organisatiestructuren - issie van de organisatie - Interne en externe analyse - SWO -Cultuur van de organisatie Persoonlijke leerweg - alent en motivatie-assessment (A) - Zelfinzicht en motivatie - Formuleren van persoonlijke leerdoelen - Persoonlijk ontwikkelplan - Verbeter- en ontwikkelpunten arketing - arktverkenning - Definiëren van toegevoegde klantwaarde - Productmarktcombinaties opstellen - Concurrentiestrategieën - arketingplanningsproces - arketingactieplan Communicatie - Persoonlijke presentatie - Inlevingsvermogen en luistervaardigheid - Feedback geven en ontvangen - Lastige gesprekken voeren - Adviesgesprekken - Professioneel presenteren Inleiding oegepaste Economie - Financieel inzicht en bewustzijn - Rol van ondernemingen in de economie - Inkomsten, uitgaven en liquiditeit - Balans en verlies- en winstrekening lezen - Investering en financiering Leidinggeven - Leiderschapsstijlen - otiveren van medewerkers - Beïnvloedingsvaardigheden en strategieën - Doelgericht aansturen van medewerkers - anagen van teams Projectmanagement - Werken in projecten - Fasering, planning en controle van projecten - Risicomanagement en kwaliteitsborging - Communicatie aspecten en samenwerken - Financiële aspecten van projecten - Opzetten van een projectplan Salesmanagement - Planmatig accountmanagement - ABC klantenanalyse - Acquisitiegesprekken voeren - Onderhandelen - Afsluittechnieken - Relatiemanagement Proces- en informatiemanagement - De organisatie als proces - Doorlooptijden en knelpunten - Inzicht in informatiebehoefte - Informatieplanning - Procesanalyse maken van (deel van) de organisatie - oepassingen zoals Brown paper methode HR voor anagers - Van organisatie naar taken en functies - Werving en selectie - Personeelsplanning - Opleiden en ontwikkelen - Beoordelen en belonen - Inleiding arbeidsrecht Kwaliteitsmanagement - Kwaliteitssystemen (ISO, INK, EFQ) - Verbetermethoden (LEAN, QR, Six Sigma) - Kwaliteitsinstrumenten en effectmetingen - Benchmarking, leren van anderen - anagementinformatie - Integrale kwaliteitszorg anagement van verandering - Visie op veranderen - Veranderen in processtappen - Planning en bijsturing - Weerstand bij verandering - Communicatie bij veranderen - Veranderplan Hogeschool SDO HBO Leergangen januari

4 Compacte HBO Leergangen Hogeschool SDO biedt de volgende aantrekkelijke compacte leergangen aan waarmee u direct aan de slag kunt. De leergangen zijn zowel in open groepen als incompany te volgen. Iedere leergang heeft een studiebelasting van 672 uur, overeenkomstig met 24EC. De onderstaande leergangen kunnen in 1 jaar worden gepland, of in intensieve vorm in een half jaar (twee kwartalen) bij meer ervaren deelnemers. HBO Leergang Bedrijfskunde oets - anagement en organisatie - Inleiding oegepaste Economie - Proces- en informatiemanagement - HR voor anagers HBO Leergang Commercieel management - Salesmanagement - arketing - anagement en organisatie - Communicatie HBO Leergang Leiderschap - HR voor anagers - Leidinggeven - anagement en organisatie - Communicatie HBO Leergang Projectmanagement - Inleiding oegepaste Economie - Projectmanagement - Leidinggeven - Opstellen van een projectplan Samenstellen van leergangen op maat Naast bovenstaande compacte leergangen, kunnen ook leergangen op maat worden samengesteld. De basismodules zijn als bouwstenen zo ingericht dat er directe praktijkgerichte aansluiting mogelijk is door middel van de effectieve action learning aanpak van Hogeschool SDO en de inzet van praktijkdocenten en vaardigheidstrainers. Een leergang heeft minimaal 2 en maximaal 8 modules. Hogeschool SDO HBO Leergangen januari

5 Planning en doorlooptijd Normaal gesproken wordt uitgegaan van 4 modules in een doorlooptijd van 1 jaar. In een intensief programma kunnen 4 modules worden gepland in 2 kwartalen doorlooptijd. In verband met studeerbaarheid kunnen maximaal 8 modules in een jaar worden gepland, echter alleen in die situatie dat studenten beschikken over een passende werkomgeving waarin leerdoelen overeenkomen met dagelijkse beroepstoepassing voor meer dan 20 uur per week. Uiteraard kan een leergang van 8 modules wel over meer tijd gepland worden, zodat de studenten voldoende studietijd hebben om de leerstof eigen te maken en opdrachten uit te voeren. Flexibele invulling De leergangen worden flexibel aangeboden. Standaard zijn 5 bijeenkomsten van toepassing per module in steeds een doorlooptijd van 10 weken per blok. De invulling van de bijeenkomsten betreft een diversiteit aan werkvormen, gericht op kennis, inzicht en beroepsvaardigheden. Voor specifieke gesloten groepen kan het aantal bijeenkomsten in overleg aangepast worden. Een blended variant is mogelijk met 2 bijeenkomsten per module en een aftrap met doelbepaling. Deze laatste variant is alleen mogelijk met online ondersteuning van de betreffende module en is vanaf medio 2014 beschikbaar. HBO-toetsing De toetsing bestaat uit schriftelijke tentamens () en toetsing op basis van praktijkopdrachten, de moduleopdrachten (). Dit is steeds aangegeven achter iedere module. De tentamens worden afgenomen op locatie van Hogeschool SDO in Etten-Leur of op de locatie in Woerden. Elk tentamen wordt 4x per jaar afgenomen, volgens een vast rooster, eens per kwartaal. Daarmee is veel flexibiliteit mogelijk. Zo kan steeds ook een planning gemaakt worden welk tentamen het best past. Er kunnen twee tentamens per examendag worden gemaakt. Deelname aan het tentamen is mogelijk na aanmelding bij het examenbureau tenminste 4 weken voor afname. Bij groepen vanaf 12 deelnemers kan het tentamen ook op locatie gepland worden. Ook hiervoor geldt dat dit 4 weken vooraf bekend moet zijn bij het examenbureau. De schriftelijke tentamens hebben altijd een duur van 120 minuten. De tentamens zijn opgebouwd uit open vragen en cases, juist om de toepassing weer te benadrukken. oduleopdrachten hebben betrekking op het uitwerken van een opdracht of het realiseren van een beroepsproduct, welke kan worden gekoppeld aan het eigen werk. De moduleopdrachten worden ingeleverd via het digitale leerplein van Hogeschool SDO en voorzien van een beoordeling. Door de HBO toetsing wordt een stevig niveau gerealiseerd en is doorstuderen mogelijk naar de Propedeuse, de Associate degree en Bachelor. HBO Leergangdiploma Bij het voldoende afsluiten van alle onderdelen in de leergang wordt het HBO leergangdiploma door Hogeschool SDO verstrekt. et dit diploma kan direct vrijstelling worden aangevraagd bij de examencommissie van Hogeschool SDO voor de overeenkomstige modules in de opleidingen Propedeuse, HBO Bachelor Bedrijfskunde en HBO Associate degree, waarmee doorstuderen direct drempelloos kan plaatsvinden. oelatingseisen Voor deelname aan de HBO leergangen gelden geen verplichte vooropleidingseisen. Studeren op HBO-niveau vraagt wel een goede uitgangssituatie. Bij twijfel kan de HBO toelatingstoets worden uitgevoerd. Deze toets is gelijk aan de toelatingtoets voor HBO Bachelor en HBO Associate degree en is bij leergangen niet verplicht. Hogeschool SDO HBO Leergangen januari

6 oelatingstoets De toelatingstoets bevat 4 online capaciteitsmetingen en kan doorlopen worden om een beter inzicht te krijgen of het niveau aansluit op de mogelijkheden. De kosten hiervan bedragen 125,-. Bij positieve uitslag is bij doorstuderen ook toelating gegarandeerd voor HBO Bachelor en HBO Associate degee. De toelatingstoets is bij leergangen niet verplicht. arieven De tarieven zijn per persoon en vrij van BW. Levering vindt plaats op basis van de algemene voorwaarden van Hogeschool SDO. Deze kunt u raadplegen via de website Individuele deelname Inschrijfgeld 250,- Lesgeld per module van 5 lessen 450,- Examengeld per module 125,- Co-productie Inschrijfgeld 150,- Lesgeld P Examengeld per module 100,- Bij co-productie wordt het lesgeld in rekening gebracht overeenkomstig het tarief van de betrokken gespecialiseerde partner. eer informatie Heeft u belangstelling voor de flexibele aanpak van de HBO Leergangen van Hogeschool SDO? Neem voor meer informatie contact op. De opleidingsadviseurs van Hogeschool SDO kunnen de uitgebreide mogelijkheden toelichten zodat een goed passende invulling mogelijk wordt. U kunt Hogeschool SDO bereiken via Contactgegevens Hogeschool SDO F E I Hogeschool SDO is gevestigd in het Opleidingshuys Bezoekadres Spoorlaan X Etten-Leur Postadres Postbus AB Etten-Leur Stichting Deeltijd Opleidingen Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Stichting Deeltijd Opleidingen. Aan deze uitgave is uiterste zorg besteed, aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Hogeschool SDO HBO Leergangen januari

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO

Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO HBO Bachelor Bedrijfskunde MINOR TOEGEPASTE BEDRIJFSKUNDE Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO GILDE-BT Postbus 3189 Venrayseweg 32 5902 RD Venlo 5928 NZ Venlo T 077 320 2000 F 077 320 2001 W www.gilde-bt.nl

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Verkort programma voor professionals van Capgemini. HBO Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool SDO. Verkort programma voor professionals van Capgemini. HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Bedrijfskundige Informatica In korte tijd uw Bachelortitel Slechts 16 lesavonden per jaar Praktijkdocenten met ruime ervaring Geen verleturen en gunstige prijsstelling Officieel erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt OPleIDINg Middle Management arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Management Game 6 Module 1 Management Drives 7 Module 2 Management & Organisatie 8 Module 3 Management

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt OPLEIDING Middle Management Arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Module 1 Management Drives 6 Module 2 Management & Organisatie 7 Module 3 Management & Financiën

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Utrecht september 2013 www.aequi.nl

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter,

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. het CvB.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 26 juni 2015

Nadere informatie

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie