OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!"

Transcriptie

1 OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

2 voorwoord Alweer een jaar voorbij Rudi Nieuwenhoven De eerste weken van 2014 zitten er alweer op. Ik en mijn collega-bestuursleden hopen dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. Het begin van het jaar is een goed moment om kort terug te kijken op wat is gebeurd, maar ook om alvast vooruit te kijken naar wat de toekomst ons gaat brengen. Korten of niet korten? Dat was in 2013 de belangrijkste vraag voor ons pensioenfonds. Gelukkig heb ik goed nieuws voor u: we hoeven de pensioenen niet te verlagen. Niet het pensioen dat u als gepensioneerde krijgt en ook niet het pensioen dat u als werknemer opbouwt. Spannend was het zeker. We begonnen het jaar met een dekkingsgraad van 103,9%, zagen deze stijgen tot eind juni, een dip volgde waarna we weer een stijgende lijn zagen en het jaar afsloten met een dekkingsgraad van 109,1%. Ruim voldoende als je weet dat we aan het eind van het jaar op minimaal 104,2% moesten zitten. Beperkte toeslag Kan de vlag nu uit? Nee, want we hebben ook een toeslag (indexatie) nodig om ons pensioen waardevast te houden. Indexatie is belangrijk, omdat hierdoor de pensioenen meegroeien met de prijzen die wel ieder jaar omhoog gaan. Geen indexatie betekent dus koopkrachtverlies. KPN ers die nu pensioen krijgen, merken de gevolgen direct en daarmee het meest als we niet indexeren: zij hebben in feite minder te besteden. Wat dat betreft heb ik goed nieuws, want eind januari hebben we de beslissing genomen op basis van het voorwaardelijke toeslagbeleid de pensioenen beperkt te verhogen met een toeslag. In deze OverMorgen leest u er meer over. Aanpassing pensioenregeling In december heeft u bericht gehad over de wijzigingen in de pensioenregeling. Doordat de overheid de fiscale pensioenwetgeving heeft aangepast, hebben de werkgever KPN en de vakorganisaties besloten de regeling aan te passen door de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar en de pensioenopbouw te verlagen. En het blijft niet bij deze aanpassingen. Op 17 december sloten het kabinet en een aantal oppositiepartijen een nieuw pensioenakkoord. Afgesproken is dat de pensioenopbouw verder omlaag gaat naar 1,875% en ook dat er over het inkomen boven de geen pensioen meer kan worden opgebouwd. Wel komt er waarschijnlijk een mogelijkheid om over dit salarisdeel op een fiscaal vriendelijke manier te sparen voor uw inkomen voor later. Het streven van onze regering is om deze wijzigingen per 1 januari 2015 in te voeren. Van Kwakkel tot Tjallewal Wie wel eens Man bijt hond kijkt, kent de rubriek Van Kwakkel tot Tjallewal waarin de programmamakers dwars door het land reizen om mensen te vragen wat ze zoal aan het doen zijn. Ook ik en mijn medebestuurders zijn de afgelopen tijd het hele land doorgereisd voor pensioenpresentaties aan u en uw oud-collega s. De belangstelling viel wat tegen, maar de vragen waren er niet minder interessant om. Een verslag leest u in deze OverMorgen. Tijdens de bijeenkomsten werden trouwens veel vragen gesteld over de pensioenregeling. Reden voor ons om daaraan extra aandacht te besteden op bladzijde 12. Rudi Nieuwenhoven Voorzitter Pensioenfonds KPN 2 Pensioenfonds KPN

3 Het pensioenhuis inhoud Maak kennis met het pensioenhuis! Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? 6 Het Pensioenhuis 9 Rachel van der Mik Pensioenfonds KPN 2 Alweer een jaar voorbij 4 Langer werken, jaarlijks minder opbouwen 6 Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? 10 Eind goed, al goed? 11 Kort nieuws 12 Maak kennis met het pensioenhuis! 14 Rendementen op uw beleggingen 15 Column Hans Breuker 16 Bestuur over het nieuws 17 Rachel van der Mik: Ik verwacht een advies 18 Kort nieuws 19 Roelof weet het Pensioenfonds KPN 3

4 Aanpassing pensioenregeling Langer werken, jaarlijks minder opbouwen Tot een aantal jaren geleden was de verhoging van de pensioenleeftijd onbespreekbaar. Op je 65ste met pensioen was de standaard en doorwerken deden alleen mensen zonder hobby s. Maar zo langzamerhand wennen we aan het idee dat langer doorwerken de norm wordt. Sinds begin 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog, zodat deze in jaar is. En steeds meer pensioenfondsen sluiten hierop aan door de leeftijd waarop het pensioen ingaat, te verhogen. Tot nu toe was dat een keuze van een pensioenfonds zelf. Nu het kabinet heeft besloten de fiscale pensioenwetgeving aan te passen, kunnen ook de werkgever KPN en de vakorganisaties er niet omheen: voor (oud-)kpn ers gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar. En wie nu werkt bij KPN, gaat jaarlijks minder pensioen opbouwen. 4 Pensioenfonds KPN

5 Aanpassing pensioenregeling Beschikbare premie in 2013 en 2014 Leeftijd Huidige Beschikbare premie beschikbare premie per jaar 4,80% 4,40% jaar 5,80% 5,30% jaar 7,10% 6,50% jaar 8,70% 7,90% jaar 10,60% 9,60% jaar 13,00% 11,70% jaar 16,00% 14,40% jaar 19,70% 17,70% jaar 24,60% 22,10% jaar 24,60% 25,90% Krijgt u dan uiteindelijk minder pensioen? Jaarlijks bouwt u minder pensioen op. Maar u bouwt ook twee jaar langer pensioen op. Uiteindelijk kunt u hetzelfde pensioen opbouwen als in de regeling tot 1 januari 2014, waarbij wel geldt dat het pensioen twee jaar later ingaat. Dit geldt als uw situatie niet verandert. Stel dat uw inkomen omlaag gaat, omdat u minder gaat werken, dan bouwt u minder pensioen op. Dit was echter altijd al het geval. Het pensioen dat u tot 1 januari 2014 heeft opgebouwd, wordt omgezet naar 67 jaar (dit heet actuarieel omrekenen). De waarde van uw pensioen blijft hierdoor gelijk. Als u op uw 67ste met pensioen gaat, wordt uw pensioen door de omzetting wel hoger. Kunt u eerder met pensioen? Ook al is de pensioenleeftijd verhoogd, u kunt er nog steeds voor kiezen om eerder dan uw 67ste met pensioen te gaan. Dat kan vanaf uw 60ste, maar u kunt bijvoorbeeld ook met pensioen gaan op de datum dat u AOW krijgt. De AOW-leeftijd gaat sinds 1 januari 2013 in stapjes omhoog naar uiteindelijk 67 jaar in Wordt u in jaar? Als u in jaar wordt en ook op uw 65ste met pensioen wilt, dan ontvangt u de eerste drie maanden geen AOW. U kunt dit gemis aan AOW compenseren. Onder voorwaarden via de Sociale Verzekeringsbank, maar ook via Pensioenfonds KPN. Met uw ouderdomspensioen koopt u dan extra tijdelijk pensioen in. Wilt u meer weten? Kijk op of bel (050) Wat verandert er precies? De pensioenregeling wordt als volgt aangepast: de pensioenleeftijd gaat omhoog van 65 naar 67 jaar. Dit geldt voor het pensioen dat u nog gaat opbouwen; per jaar bouwt u minder pensioen op: 2,15% per jaar van de pensioengrondslag in plaats van 2,25%; de franchise wordt (was in 2013). De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op, omdat u naast pensioen ook AOW van de overheid krijgt. Is uw inkomen hoger dan , dan bouwt u pensioen op in twee regelingen: in de middelloonregeling en in de beschikbarepremieregeling. Voor deze laatste regeling wordt de premie voor u belegd, deze premie is afhankelijk van uw leeftijd. Door de verhoging van de pensioenleeftijd wijzigen de premies in deze regeling. Hoe zit het met de AOW-leeftijd? Sinds begin 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar uiteindelijk 67 jaar in Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het kabinet heeft plannen om de AOW-leeftijd nog sneller te verhogen. Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op of op de website van de Sociale Verzekeringsbank, Blijft het hierbij? Medio december sloten het kabinet en een aantal oppositiepartijen een nieuw pensioenakkoord. Afgesproken is onder andere dat de maximaal toegestane pensioenopbouw verder omlaag gaat naar 1,875% en dat er over het inkomen boven de geen pensioen meer kan worden opgebouwd. Er komt waarschijnlijk wel een mogelijkheid om over dit salarisdeel op een fiscaal vriendelijke manier te sparen voor inkomen voor later. Het nieuwe pensioenakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Wij houden u op de hoogte. Pensioenfonds KPN 5

6 Verslag van de informatiebijeenkomsten Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Financiële situatie belangrijk onderwerp tijdens informatiebijeenkomsten Op donderdag 21 oktober presenteerden bestuursleden Ron Harmsen en Fred Ooms de laatste informatiebijeenkomst van In totaal waren er verspreid over het land 18 bijeenkomsten voor werkende KPN ers en gepensioneerden. 6 Pensioenfonds KPN

7 Verslag van de informatiebijeenkomsten Tijdens de bijeenkomsten stonden allerlei onderwerpen op de agenda: de pensioenregeling, de financiële situatie van het pensioenfonds, maar ook het vermogensbeheer en de organisatie van het pensioenfonds. Veel vragen over de pensioenregeling Een belangrijk onderdeel van de presentatie aan werkende KPN ers was de pensioenregeling. Daarover blijkt nog lang niet alles even duidelijk te zijn, gezien het aantal vragen dat erover werd gesteld. Daarom was er tijdens de presentaties veel aandacht voor de middelloonregeling die geldt voor iedere KPN er en voor de beschikbare-premieregeling voor werknemers met een salaris hoger dan Aan de orde kwam ook dat de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2014 omlaag gaat van 2,25% per jaar naar 2,15% per jaar. Het gevolg van deze aanpassing, die is opgelegd door de overheid, is dat KPN ers jaarlijks minder pensioen opbouwen en dat de pensioenleeftijd verschuift van 65 naar 67 jaar. Deze aanpassing is definitief. Daarnaast moet ook de staffel voor de beschikbare-premieregeling per 1 januari 2014 worden aangepast. Wel of geen pensioenverlaging. Dat is de vraag Zowel tijdens de bijeenkomsten voor gepensioneerden als werkende KPN ers kwam de financiële situatie van het pensioenfonds ter sprake. Naast de actuele situatie werden ook de kerncijfers van het jaarverslag 2012 besproken. Het bestuur van het pensioenfonds Het pensioenfonds heeft 12 bestuursleden: 5 werkgeversleden 5 werknemersleden 2 gepensioneerdenleden Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Belangrijke taken zijn: Vaststellen en uitvoeren van beleid Vermogensbeheer en risicomanagement Pensioenadministratie en pensioenuitkeringen Rapportage en communicatie Of het bestuur goed handelt (of goed bestuurt) wordt beoordeeld door interne organen (de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan) en de externe toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Meer informatie over het bestuur van het pensioenfonds vindt u in het jaarverslag op Toen de bijeenkomsten startten, was de kans op een verlaging van de pensioenen nog vrij groot. Dit was ook de voornaamste reden om in september een brief te versturen naar alle deelnemers en gepensioneerden over een mogelijke pensioenverlaging. De laatste maanden steeg de dekkingsgraad aanmerkelijk en werd de kans op een verlaging steeds kleiner. In januari kon het pensioenfonds besluiten dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. Voor de gepensioneerden leeft dit onderwerp het meest. Logisch, want een verlaging is meteen voelbaar in de portemonnee. Ook werden er veel vragen gesteld of de werkgever niet verplicht is extra stortingen te doen om de verlaging van de pensioenen te voorkomen. De werkgever heeft wel een verplichting om bij te storten, maar voor deze verplichting geldt een maximum. De werkgever heeft de afgelopen herstelperiode van vijf jaar ongeveer 280 miljoen extra premie betaald ter versterking van de financiële situatie. Overigens denken veel mensen dat een verlaging geen gevolgen heeft als je nog pensioen opbouwt. Een misverstand, want ook in dat geval wordt het opgebouwde pensioen verlaagd met hetzelfde percentage als de pensioenen van gepensioneerden. Meer weten over de pensioenregeling? Lees de brochure uw pensioen op Pensioenfonds KPN 7

8 Verslag van de informatiebijeenkomsten Wanneer weer indexeren? De gepensioneerden stelden veel vragen over het niet indexeren van de pensioenen. Indexatie (ook wel het verlenen van een toeslag) is het (gedeeltelijk) aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijging. Die indexatie heeft nu al een aantal jaren niet plaatsgevonden en dit betekent simpelweg dat je met hetzelfde pensioen minder kunt kopen. De prijzen zijn immers wel gestegen. Het bestuur lichtte de oorzaken uitgebreid toe: de lage rente drukt de dekkingsgraad al tijden. Daarnaast zijn de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds ook fors gestegen omdat we met z n allen beduidend ouder worden, waardoor het pensioenfonds meer geld in kas moet hebben om iedereen later de toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Op de vraag wanneer de pensioenen weer geïndexeerd kunnen worden, moesten de bestuurders voorzichtig antwoorden. Een indexatie kost immers geld en gaat ten koste van de buffers van het pensioenfonds. Een vergelijkbare situatie heeft zich eerder voorgedaan. In 2009 heeft een aantal pensioenfondsen de pensioenen geïndexeerd. Een aantal maanden later moesten diezelfde pensioenfondsen alsnog de uitkeringen en pensioenaanspraken verlagen. Inmiddels heeft het pensioenfonds besloten de pensioenen beperkt te verhogen met een toeslag. Meer hierover leest u op bladzijde 10. Inhalen indexatie? Als het weer financieel goed zou gaan met het pensioenfonds, dan kan het bestuur besluiten om de pensioenen te indexeren (een toeslag te geven) over de jaren dat er geen toeslag is verleend. Tot 5 jaar terug kan er alsnog een toeslag worden verleend. In het kader hieronder leest u meer over het toeslagbeleid van het pensioenfonds. Dit beleid is een richtlijn en het bestuur kan van dit beleid afwijken. Toeslagbeleid Dekkingsgraad Dekkingsgraad lager dan 104,2% Dekkingsgraad tussen 104,2% en 116% Dekkingsgraad hoger dan 116% Wel of geen toeslag? Geen toeslag Mogelijk gedeeltelijke toeslag Mogelijk volledige toeslag en eventueel inhalen toeslagachterstand over voorgaande vijf jaar De percentages kunnen veranderen door het risicobeleid en marktomstandigheden. Verder wordt bij de beslissing over de toeslag altijd gekeken naar de dekkingsgraad van de twee voorgaande kwartalen. De toeslag wordt afgeleid ( geschoond van belastingmaatregelen) van de Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens over de periode september-september. Het bestuur is bevoegd af te wijken van het toeslagbeleid. 8 Pensioenfonds KPN

9 Verslag van de informatiebijeenkomsten Wat houdt het bestuur bezig? Naast de vaste onderwerpen zoals de pensioenuitvoering, risicomanagement, pensioencommunicatie en beleggingen stonden tijdens de presentaties nog de volgende onderwerpen op de agenda: Nieuw Financieel Toetsingskader Per 1 januari 2015 moet er een nieuwe set regels komen voor een nieuw financieel toetsingskader. Met een nieuw stelsel zouden de pensioenen beter bestand zijn tegen financiële schokken en rekening houden met de stijging van de levensverwachting. Verdere aanpassing pensioenwetgeving per 1 januari 2015: verder verlagen van het opbouwpercentage; aanpassing staffels beschikbare-premieregeling; maximum invoeren voor pensioengevend salaris. Nieuw bestuursmodel Tijdens de presentaties heeft het bestuur aangegeven dat de bestuursstructuur wijzigt door de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. Tijdens de bestuursvergadering op 16 december heeft het bestuur een aantal beslissingen genomen over de wijzigingen. Vanaf 1 juli zal het bestuur uit elf bestuursleden bestaan (nu zijn dat er nog twaalf), waarvan drie bestuurders door externen worden ingevuld. Deze externe bestuursleden zullen niet uitvoerende bestuursleden zijn. Dat betekent dat zij zich - naast hun taken die horen bij het lidmaatschap van het bestuur - ook bezig gaan houden met het intern toezicht op het bestuur. Eén van de externe bestuursleden zal ook voorzitter van het pensioenfonds worden. Meer informatie over de invulling volgt in de eerste helft van Niet geweest? Bekijk de presentaties Kon u niet naar de bijeenkomsten komen? Maar bent u wel nieuwsgiering naar de presentaties? Bekijk dan de presentatie voor deelnemers of de presentatie voor gepensioneerden op Of lees de vragen en antwoorden op de website. Pensioenfonds KPN 9

10 Geen pensioenverlaging Eind goed, al goed? Geen pensioenverlaging, wel beperkte toeslag De kogel is door de kerk: Pensioenfonds KPN verhoogt de (opgebouwde) pensioenen per 1 april 2014 met een beperkte toeslag. Eind 2013 was de dekkingsgraad 109,1%. De dekkingsgraad moest op dat moment minimaal 104,2% zijn. Hoewel de dekkingsgraad de laatste maanden steeg, bleef het spannend. Een terugblik. Het jaar begon met een dekkingsgraad van ruim 103%. Te laag, maar meteen de eerste maand was er al een stijging te zien. Dat het herstel van de wereldwijde crisis broos was, zagen we in juni, toen de dekkingsgraad kelderde van 104,4% naar 101,7%. Vanaf juli 2013 zette het herstel goed door en kwamen we eind 2013 uit op uiteindelijk 109,1%. Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk? Of we de pensioenen wel of niet zouden moeten verlagen, is afhankelijk van de dekkingsgraad. Dat is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe groter onze financiële buffer. Is de dekkingsgraad 100%, dan is er precies een Euro in kas voor iedere Euro die we aan pensioen moeten betalen. Op zich is dat voldoende, maar er hoeft maar iets te gebeuren waardoor de dekkingsgraad daalt en we kunnen de pensioenen niet meer garanderen. Pensioenen beperkt verhoogd Dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen, is goed nieuws. Voor gepensioneerden die hun pensioen niet zien dalen, maar ook voor iedereen die nog werkt en pensioen opbouwt. Ook dit pensioen hadden we moeten verlagen bij een te lage dekkingsgraad. Maar we zijn er nog niet, want de afgelopen jaren zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Indexatie (ook wel het verlenen van een toeslag) betekent dat de pensioenen zoveel mogelijk waardevast blijven. Doordat we de pensioenen al een aantal jaren niet hebben kunnen indexeren, zijn ze in feite minder waard geworden. De kosten van het levensonderhoud stijgen immers wel ieder jaar. Volgens het toeslagbeleid mag Pensioenfonds KPN de pensioenen gedeeltelijk indexeren als de dekkingsgraad hoger is dan 104,2%. Eind vorig jaar was de dekkingsgraad 109,1%, dus is er op basis van het voorwaardelijke toeslagbereid ruimte voor indexatie. Eind januari 2014 heeft het pensioenfonds daarom besloten de pensioenen per 1 april 2014 als volgt te verhogen: voor iedereen die pensioen opbouwt, gaan de opgebouwde pensioenaanspraken met 0,34% omhoog; voor gepensioneerden gaan de pensioenen omhoog met 0,41%. Dit geldt ook voor iedereen die vanuit het verleden nog opgebouwde pensioenaanspraken heeft staan bij Pensioenfonds KPN. Meer weten over het toeslagbeleid? Kijk op 10 Pensioenfonds KPN

11 Kort nieuws AOW-toeslag vervalt in 2015 Ontvangt u een AOW-uitkering en heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft u nu nog recht op een toeslag bovenop uw AOW-uitkering. Deze toeslag krijgt u tot uw partner de AOWleeftijd bereikt. Deze toeslag vervalt in Als u voor 2015 de toeslag ontving, dan loopt deze gewoon door tot uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. 65 jaar in 2014? Krijgt u in 2014 AOW en heeft uw partner de AOW-leeftijd dan nog niet bereikt, dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag bovenop op de AOW-uitkering. Als u in jaar wordt dan vervalt deze toeslag. Hoeveel toeslag u kunt krijgen hangt af van het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW, de inkomsten van uw partner en de inkomsten van u en uw partner samen. Wilt u meer weten over de toeslag? Kijk dan op Kabinet en oppositie sluiten akkoord Per 1 januari 2014 past de overheid de fiscale pensioenwetgeving aan. Hierdoor gaat de pensioenopbouw omlaag en de pensioenleeftijd omhoog. De overheid wil nog meer veranderen. Op 18 december 2013 sloot het kabinet na lang onderhandelen een akkoord over deze veranderingen. Het gaat overigens om plannen, nog niet om wetgeving. In het akkoord staat dat de pensioenopbouw per 1 januari 2015 verder omlaag gaat naar 1,875%. Werknemers die meer dan een ton verdienen, zien hun pensioenopbouw het sterkst aangetast: over het salaris boven dat bedrag bouwen ze vanaf 2015 helemaal geen pensioen meer op. Maar om dit te compenseren, kunnen zij straks deelnemen aan een nieuwe, vrijwillige spaarregeling. Pensioenfonds KPN houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via Pensioenfonds KPN 11

12 Het pensioenhuis Maak kennis met het pensioenhuis! 12 Pensioenfonds KPN

13 Het pensioenhuis Als u later met pensioen gaat, wilt u het misschien niet met minder inkomen doen. Maar hoe ziet dat inkomen voor later er precies uit? In feite kan uw inkomen bestaan uit drie verdiepingen: de AOW, uw pensioen dat u opbouwt via uw werkgever en het inkomen dat u misschien zelf extra regelt. Hoe werkt het precies? Maak kennis met het pensioenhuis. 1. Overheidspensioen: de AOW De begane grond, de basis van uw pensioen, wordt betaald door de overheid: de AOW-uitkering. Dit is een gedeelte van uw totale pensioeninkomen. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren in stapjes omhoog naar 67 jaar in Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd hebt bereikt, ontvangt u een AOW-uitkering. Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van uw situatie. Heeft u bijvoorbeeld een partner, dan krijgt u minder dan wanneer u alleenstaand bent. Uw partner krijgt immers ook AOW vanaf de AOW-leeftijd. Ook is de hoogte van de AOW afhankelijk van hoelang u bent verzekerd voor de AOW. In Nederland is iedereen automatisch verzekerd, maar heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt dan kan het zijn dat u tijdelijk niet verzekerd was en dus minder AOW krijgt. Wilt u meer weten over de AOW-uitkering of wilt u uw AOWleeftijd berekenen? Kijk dan op: 2. Via uw werkgever: collectief pensioen De eerste verdieping komt uit het pensioen dat u, als werknemer, nu al opbouwt bij Pensioenfonds KPN. Om uw pensioen op te bouwen, betaalt u ook een eigen bijdrage. Kijk eens op uw salarisstrook, daar staat het premiebedrag dat naar uw pensioen gaat. De werkgever betaalt trouwens het grootste deel van uw pensioenpremie. Hoe wordt uw pensioen berekend? Ieder jaar dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op. Hoeveel u uiteindelijk opbouwt hangt onder andere af van uw pensioengevend salaris en de franchise. Deze begrippen worden in de blokjes op deze pagina uitgelegd. U krijgt ieder jaar uw Pensioenoverzicht. Hierin staat precies hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen. Ook kunt u de pensioenplanner op bekijken. Bij Pensioenfonds KPN bouwt u pensioen op in een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling wordt elk jaar pensioen opgebouwd over het salaris van dat jaar. Op deze wijze ontvangt u een uitkering die is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw carrière. Verdient u meer dan per jaar dan geldt naast de middelloonregeling ook de beschikbare-premieregeling. Meer informatie hierover vindt u op onze website Het pensioen zelf is simpelweg een uitkering. U ontvangt deze uitkering van Pensioenfonds KPN als u met pensioen gaat en in bepaalde gevallen als u arbeidsongeschikt wordt. Dit is een bruto uitkering die maandelijks wordt uitbetaald. Hierover betaalt u belasting. Komt u te overlijden tijdens uw dienstverband, dan ontvangen uw partner en eventuele kinderen een pensioen. Hierover vindt u meer informatie in de brochure Uw Pensioen op onze website: 3. Individueel pensioen: wat u zelf doet en regelt De bovenste verdieping is extra en moet u zelf regelen. Deze aanvulling op uw pensioen bestaat bijvoorbeeld uit het spaargeld dat u heeft opgebouwd, een eigen beleggingsportefeuille, een extra levensverzekering of de overwaarde van een koophuis. Dan zit u nog iets ruimer in uw jasje en heeft u dus meer pensioen! Ook bij Pensioenfonds KPN heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra in te leggen voor een aanvullend pensioen. U kunt via de regeling Individueel Pensioensparen extra pensioen opbouwen. Meer informatie over deze regeling vindt u op onze website. Wat betekent dat? Franchise De franchise is een vast bedrag van uw salaris waarover u géén pensioen opbouwt. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op, omdat u naast uw pensioen een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. De franchise is voor Hoe lager de franchise, hoe gunstiger. Dan bouwt u immers over een groter deel van uw salaris pensioen op. Pensioengevend salaris Dit is het deel van uw vaste bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Ook toelagen, 75% van het caobudget en meeruren van parttimers tellen mee voor de pensioenopbouw. Daarnaast bouwt u pensioen op over bepaalde toelagen zoals de toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen. Pensioengrondslag Dit is het bedrag dat overblijft als de franchise van uw pensioengevend salaris is afgehaald. Over de pensioengrondslag bouwt u pensioen op.

14 Beleggingsrendementen Rendementen op uw beleggingen Neemt u deel aan de Beschikbare premieregeling of Individueel Pensioensparen, dan wordt de premie van deze regeling voor u belegd door het pensioenfonds. Hoeveel pensioen u in deze regelingen opbouwt, hangt af van onder andere het rendement op deze beleggingen. Op de pensioendatum wordt van het bedrag wat op dat moment op de beleggingsrekening staat, een levenslang pensioen ingekocht bij het pensioenfonds tegen de dan geldende inkooptarieven. In het vierde kwartaal lieten vrijwel alle beleggingen een positief resultaat zien. Life Cycle met pensioenleeftijd 62 jaar tot 40 jaar jaar jaar jaar jaar September 3,46% 2,99% 2,21% 1,20% 0,38% Oktober 3,80% 3,32% 2,52% 1,40% 0,41% November 1,32% 1,11% 0,75% 0,38% 0,15% December 0,84% 0,56% 0,10% -0,07% 0,10% Life Cycle met pensioenleeftijd 65 jaar tot 43 jaar jaar jaar jaar jaar September 3,46% 2,99% 2,21% 1,20% 0,38% Oktober 3,80% 3,32% 2,52% 1,40% 0,41% November 1,32% 1,11% 0,75% 0,38% 0,15% December 0,84% 0,56% 0,10% -0,07% 0,10% Vrij Beleggen (beleggingsmix A t/m G) A B C D E F G September 3,77% 2,99% 2,21% 1,43% 0,65% 1,22% 0,00% Oktober 4,12% 3,32% 2,52% 1,72% 0,92% 2,17% 0,00% November 1,47% 1,11% 0,75% 0,39% 0,04% 0,91% 0,00% December 1,02% 0,56% 0,10% -0,36% -0,82% -0,16% 0,00% Over beleggen Als u deelneemt aan Individueel Pensioensparen en/of de Beschikbare premieregeling, kunt bij Pensioenfonds KPN op twee manieren beleggen. Beleggen via de Life Cycle Standaard belegt u via de Life Cycle. Als u belegt, brengt dat risico s met zich mee. Naarmate u ouder wordt, is het niet handig veel risico voor uw pensioen te lopen. Daarom is de Life Cylce zo samengesteld dat er minder in aandelen belegd wordt naarmate u ouder wordt. Beleggen in aandelen is namelijk het meest risicovol. Vrij beleggen Bij Vrij beleggen kunt u kiezen uit zeven beleggingsmixen (A t/m G). Mix A bestaat uit 100% aandelen, voor mix G wordt 100% belegd op geldmarkten. De cijfers geven de rendementen per maand weer. Aan het begin van ieder nieuw jaar, wordt het totale rendement van het voorgaande jaar berekend. Beleggingsmix A: Beleggingsmix B: Beleggingsmix C: Beleggingsmix D: Beleggingsmix E: Beleggingsmix F: Beleggingsmix G: 100% aandelen 75% aandelen en 25% obligaties 50% aandelen en 50% obligaties 25% aandelen en 75% obligaties 100% obligaties 50% duurzame aandelen en 50% obligaties 100% geldmarkt Meer weten over beleggingen? Op vindt u meer informatie over beleggingen, ook over uw persoonlijke beleggingssaldo. Op de site kunt u ook uw beleggingsmix bij Vrij beleggen aanpassen. Om zeker te weten dat u belegt op de manier die bij u past, moet u wel eerst de Profielwijzer op de site invullen. 14 Pensioenfonds KPN

15 Column Hans Breuker Wie het weet mag het zeggen De staatssecretaris heeft gesproken. Er komt één set regels voor een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenen. En niet, zoals tot voor kort de plannen waren, twee. Omdat ik me kan voorstellen dat u hier nou niet direct een beeld bij hebt, een korte historische schets. De opeenvolgende crises waren een aanslag op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Er kon niet of minder geïndexeerd worden en sommige fondsen moesten zelfs korten. Deskundigen concludeerden dat ons huidige pensioenstelsel niet toekomstbestendig is. Er zou een nieuw stelsel moeten komen dat beter rekening houdt met financiële schokken en met de stijging van de levensverwachting. Spagaat In het huidige stelsel komen pensioenfondsen in een spagaat terecht. Fondsen willen de pensioenen indexeren; daarvoor moet tot op zekere hoogte risicovol belegd worden, maar hierdoor zijn zij ook minder bestand tegen financiële schokken, waardoor dekkingsgraden kunnen dalen en er minder of niet geïndexeerd kan worden of zelfs gekort moet worden. In een notendop is dat de conclusie van de deskundigen. Om uit deze spagaat (of zo u wilt vicieuze cirkel) te komen moet óf minder belang gehecht worden aan de indexering, óf moet het risico van financiële schokken meer bij de deelnemer gelegd worden. In het eerste geval is de (nominale) uitkering behoorlijk zeker, maar de indexering veel minder. In het tweede geval is het net andersom; de nominale uitkering is minder zeker, maar de indexering is zekerder. Het eerste werd het nominale contract genoemd, het tweede het reële. Twee smaken dus, waaruit de cao-partijen kunnen kiezen. En twee contracten met elk een eigen set spelregels. Keuze aan fondsen en cao-partijen Pensioenfondsen en cao-partijen gingen voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van een keuze. Dat bleek niet altijd even makkelijk, want wat is belangrijker; de zekerheid van pensioen, maar je weet niet óf en met hoeveel dat bedrag zal toenemen, of de wetenschap dat 1.000, ook 900 (of 1.100) kan worden, maar wel meer zekerheid over de indexatie? Wie het weet mag het zeggen. Staatssecretaris Klijnsma heeft nu besloten dat er niet twee contracten komen, maar slechts één. De spelregels daarvoor weten we pas begin Je kunt redeneren dat één contract de zaak eenvoudiger maakt. En je kunt redeneren dat sociale partners verlost zijn van een misschien wel duivels dilemma. Je kunt ook zeggen dat geen keuzevrijheid de sociale partners in een keurslijf dwingt. Tsja, wat is wijsheid? Wie het weet mag het zeggen. Hans Breuker Hoofd Pensioenadvies, TKP Pensioen Pensioenfonds KPN 15

16 Reactie op nieuws Bestuur over het nieuws Het bestuur reageert in iedere OverMorgen op een bericht dat u in het nieuws heeft kunnen lezen. Dit keer Digitale communicatie: wat pensioenverstrekkers van andere branches kunnen leren van Jolanda Lamboo. Door: Jolanda Lamboo. Digitale communicatie: wat pensioenverstrekkers van andere branches kunnen leren De opschudding over het nalaten van de betaling van pensioenpremies van GayKrant-medewerkers en het daaropvolgende aftreden van Henk Krol als voorman van de 50PLUS-partij brengt iets aan het licht dat veel fundamenteler is. Of de medewerkers op de hoogte waren, doet er even niet toe. Wat er toe doet, is dat de pensioenverstrekker niet naar de individuele medewerkers heeft gecommuniceerd over het uitblijven van de betalingen en de gevolgen hiervan. Pensioen is een onderwerp dat een lage interesse heeft en pas meer aandacht krijgt naarmate de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Dan is het dikwijls te laat om het pensioen nog te kunnen beïnvloeden. Pensioenverstrekkers kunnen van andere branches leren hoe zij digitale communicatie kunnen inzetten om de aandacht te krijgen, zodat pensioendeelnemers tijdig eventuele maatregelen kunnen nemen. Het volledige van Jolanda Lamboo artikel vindt u op Reactie van het bestuur De pensioenwereld heeft nog een hele inhaalslag te maken als het gaat om digitale communicatie. Internetbankieren, webwinkelen en online verzekeringen afsluiten zijn al jaren de normaalste zaak van de wereld. Maar een uniform pensioenoverzicht moeten wij u als pensioenfonds nog per post sturen. Dat is een wettelijke verplichting. Jolanda Lamboo haalt in haar artikel het rapport Duidelijke taal van staatssecretaris Jetta Klijnsma aan. In november 2013 heeft Klijnsma de volgende stap gezet met een voorstel voor de wet Pensioencommunicatie. Hoewel het gaat om een concept, is Pensioenfonds KPN een voorstander van de voorstellen die de minister doet. Meer online communicatie De nieuwe wet zou ons als pensioenfonds de mogelijkheid geven meer online te communiceren. Als de deelnemer dat wil, kunnen we het uniform pensioenoverzicht voortaan digitaal versturen. De nieuwe wet Pensioencommunicatie moet er bovendien voor zorgen dat de deelnemer centraal staat. We kunnen meer maatwerk aanbieden, mogen informatie in lagen (van eenvoudig naar zeer complex) aanbieden en kunnen duidelijker communiceren over koopkracht en risico s. Zelf aan de knoppen Een van de problemen bij pensioencommunicatie is het gebrek aan interesse onder deelnemers. Consumenten willen zelf kunnen kiezen en zelf aan de knoppen kunnen zitten. Als je pensioen opbouwt via een pensioenfonds, heb je weinig keuze en kun je weinig zelf bepalen. Ook dat gaat veranderen met de wet Pensioencommunicatie. Er moet een Pensioendashboard komen dat deelnemers laat zien hoe hun totale uitgaven en inkomsten er vanaf de pensioendatum uitzien. Via datzelfde Pensioendashboard kunnen deelnemers keuzes maken om die uitgaven en inkomsten aan te passen. Pensioenfonds KPN is, vooruitlopend op de wetgeving, al bezig met de ontwikkeling van zo n persoonlijk Pensioendashboard. Naar verwachting kunt u er al in 2014 gebruik van maken. 16 Pensioenfonds KPN Het bestuur: drs. R.A. Nieuwenhoven (voorzitter), F.H.K. Ooms (plaatsvervangend secretaris), mw. A.J.H Zwaagstra, drs. C.J. Boogaerdt, mw. drs. A.J.M. Belilos, R.H. Harmsen, C.A.M. Michielse (secretaris), mr. J.P.O.M. van Herpen (plaatsvervangend voorzitter), drs. R.P.F. Blomsma RA, mw E.L. Snoeij, W. Wallet, ing. J.A. van Dijk

17 Collega s & pensioen Rachel van der Mik Ik verwacht een advies In deze rubriek Collega s en pensioen maakt u kennis met een van uw collega s. Dit keer Rachel van der Mik. Zo n 15 jaar geleden kwam ze in dienst bij KPN. Op dit moment is ze als Hardware Services Manager verantwoordelijk voor het op peil houden van de mobiele voorraad voor de zakelijke markt. Wat maakt werken bij KPN interessant? En heeft ze zich verdiept in haar pensioen? Vijftien jaar in dienst bij KPN. En nog steeds verveel ik me niet. Het bedrijf is continu in beweging en je hebt allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Dat vind ik belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind, is dat KPN enorm veel aan verantwoord ondernemen doet. Veel mensen buiten KPN weten jammer genoeg niet dat we bijvoorbeeld zieke kinderen die niet naar school kunnen, helpen met telecomvoorzieningen zodat ze toch lessen op school kunnen volgen. Of dat we ouderen helpen met computergebruik. Dat verantwoord ondernemen zegt toch iets over het bedrijf en de mensen die er werken. Ik zou zelf nooit kunnen werken voor een bedrijf dat dierproeven doet. Zit ik straks goed? 15 jaar werken bij KPN betekent ook 15 jaar pensioen opbouwen. Heeft Rachel van der Mik zich al verdiept in haar pensioen? Ik ben nu 40 jaar en het wordt toch wel eens tijd dat ik dat echt ga doen. Het jaarlijkse pensioenoverzicht lees ik wel door, samen met mijn partner, maar ik heb nog steeds niet goed in kaart of ik goed zit of dat ik vanaf mijn pensioen op een houtje moet bijten. Het overzicht geeft me onvoldoende persoonlijke uitleg. Je leest het ook s avonds: niet echt een moment om dan het pensioenfonds te bellen voor meer tekst en uitleg. Het liefst zou ik een advies krijgen van het pensioenfonds. Dus: is mijn pensioen voldoende en zo nee, hoe kan ik dan voor extra pensioen zorgen? Interessante bijeenkomst Omdat ik me meer in mijn pensioen wil verdiepen, ben ik op 21 november naar de bijeenkomst van het pensioenfonds geweest. Ik vond vooral de uitleg over de pensioenregeling erg interessant. Dat merkte je ook aan de zaal, want er kwamen veel vragen over de opbouw, het partnerpensioen en over het pensioen waarvoor je belegt. Je merkte aan de spreker dat hij zijn verhaal vanwege de tijd moest afkappen. Jammer, van mij had dat onderdeel nog wel wat langer mogen duren. Niet alles is even goed blijven hangen, maar door de bijeenkomst heb ik me wel voorgenomen binnenkort alle pensioeninformatie voor mezelf op een rij te zetten. En als ik vragen heb, weet ik het pensioenfonds wel te vinden. Extra bijeenkomsten over nieuwe pensioenregeling Wat mij betreft mag het pensioenfonds gewoon doorgaan met dit soort informatiebijeenkomsten. Sterker nog, ik zou begin volgend jaar extra sessies organiseren. Ik heb begrepen dat de regeling gaat veranderen en dat er een nieuw pensioencontract aan zit te komen. Daarover wil ik beslist meer weten. Misschien is het goed de bijeenkomsten op te splitsen: je krijgt veel informatie en niet alles blijft hangen, dat merk ik aan mezelf. Of dat het pensioenfonds inloopspreekuren organiseert over een specifiek onderwerp, zoals het partnerpensioen. In ieder geval ben ik vast van plan de volgende keer weer te gaan. Pensioenfonds KPN 17

18 Kort nieuws AOW in 2014: drie maanden na uw 65 ste Sinds begin 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Wordt u in jaar, dan gaat de AOW ongeveer drie maanden na uw 65ste verjaardag in. Op kunt u precies uitrekenen wanneer u AOW krijgt. Wilt u op uw 65ste met pensioen? Dan moet u het een aantal maanden zonder AOW stellen. Kunt u niet zonder, dan kunt u besluiten langer door te werken. U stelt uw pensioen van Pensioenfonds KPN dan uit tot de AOW-datum. Ongeveer een half jaar voor uw AOW-datum krijgt u een brief van ons over het aanvragen van uw pensioen. U kunt dan aangeven op welke datum u precies met pensioen wilt. Wilt u uw pensioen niet uitstellen, dan kunt u misschien gebruikmaken van de AOW-compensatie van Pensioenfonds KPN. Kijk voor meer informatie op nl of bel (050) Meer tijd voor waardeoverdracht? Als u van baan verandert, kunt u uw pensioen meenemen. Dit heet waardeoverdracht. Als u waardeoverdracht wilt, moet u dat binnen een half jaar regelen. Veel te kort, zo redeneert D66. Op dit moment is de termijn om waardeoverdracht aan te vragen een half jaar. Als het aan D66 ligt, wordt dat 1,5 jaar. Volgens D66 neemt maar 40 procent van de werknemers hun pensioen mee als ze bij een andere werkgever aan de slag gaan. Dat de meerderheid dat niet doet, komt volgens hem doordat ze na een baanwisseling te veel tegelijk aan hun hoofd hebben. Als ze meer tijd krijgen, zullen meer werknemers hun pensioen meenemen, verwacht hij. D66 wil ook dat werknemers beter geïnformeerd worden over hun rechten en mogelijkheden bij pensioenoverdracht. 18 Pensioenfonds KPN

19 Vraag & antwoord Heeft u nou ook een vraag aan Roelof? Mail het ons op: Of bel naar De pensioendeskundigen helpen u graag verder! Stel uw vraag aan een pensioendeskundige. Roelof helpt u graag verder met al uw pensioenvragen. Roelof weet het Beste Roelof, Mijn partner en ik verwachten ons eerste kind. Moet ik nu actie ondernemen of iets doorgeven aan Pensioenfonds KPN? En hoe zit het met mijn pensioenopbouw tijdens mijn ouderschapsverlof, loopt dat gewoon door? Groet, Maaike de Lange Beste Maaike, Gefeliciteerd met de komst van jullie eerste kind. Na de geboorte hoef je niets door te geven aan Pensioenfonds KPN. En na de geboorte kun je onbezorgd gebruikmaken van je ouderschapsverlof. Je gaat dan tijdelijk minder werken, maar tijdens de verlofperiode blijf je gewoon pensioen opbouwen. Mocht je komen te overlijden dan blijft je zoon of dochter ook goed verzorgd achter. Als je overlijdt terwijl je nog bij KPN werkt, heeft je kind namelijk recht op een wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar is. Als je kind al studeert en voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering, kan je zoon of dochter zelfs wezenpensioen krijgen tot hij of zij 27 jaar wordt. Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Mocht ook je partner komen te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Voor meer informatie over het wezenpensioen kun je terecht op onze website: Daar vind je ook extra informatie over met verlof gaan. Vriendelijke groet, Roelof de Wal Pensioenfonds KPN 19

20 Colofon Stichting Pensioenfonds KPN Postbus AM GRONINGEN [T] (050) [I] [E] Oplage: Redactie: Pensioenfonds KPN Vormgeving: Het Bladmanagement Druk: Van Gorcum

Pensioenverlaging definitief

Pensioenverlaging definitief 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 3 Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen 2013 5 Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie?

Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie? 1 nr 10 - September 2013 Inhoudsopgave 1 Een spannend jaar 2 Kans op pensioenkorting 4 Jaarlijks pensioencheck 6 Beleggingsrendementen 6 Wijzigingen in beleggingen 7 Roelof weet het 8 Samenstelling Deelnemersraad

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie