2 Hoe werkte het (opbouw) Stem voor vrijheid Het proces Kosten-nul-methode Brugfunctie 16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware Voorwoord Samenvatting/introductie Hoe het allemaal begon Dit was Project Aware Kernboodschap & kernpunten Missie, visie, strategie 8 2 Hoe werkte het (opbouw) Stem voor vrijheid Het proces Kosten-nul-methode Brugfunctie 16 3 Awareness, en dan? (afbouw) Succesverhaal Project Aware Waarom stopt Project Aware 1.0? verslag per SBU 21 5 Toekomstbeeld 27 Financieel verslag

3 1. VIJF JAAR PROJECT AWARE 1.1 VOORWOORD Van een idealistisch idee uitgegroeid tot een zeer gedreven en spraakmakende organisatie waarbij de mens, en niet het geld, centraal staat; met trots neem ik je mee in het verhaal dat Project Aware heet en inmiddels haar vijf jarig bestaan viert. Het eerste lustrum in de geschiedenis van Project Aware is afgesloten en alvorens op dezelfde voet door te draven, vinden we het nu tijd voor een pas op de plaats, een organisatorische reflectie en juist nu te stoppen op het hoogtepunt van de huidige beweging. De afgelopen vijf jaar is een prachtige tijd geweest waarin we zeer veel geleerd en geëxperimenteerd hebben en vooral awareness gecreëerd hebben onder de doelgroep. De tijd is voorbij gevlogen in het bijzonder voor mij als vrijwillig initiatiefnemer en dus drukke directeur naast mijn betaalde baan. We nemen je dit keer graag even helemaal terug in de tijd van 2008 naar 2004 en het liefst nog wat verder, naar waar het allemaal begon, en hoe de zeer unieke organisatie in vijf jaar tijd heeft kunnen uitgroeien tot de veelbelovende beweging. Met dit, inmiddels vierde verslag, hopen we u een goed beeld te kunnen geven van de moderne mensenrechten organisatie die, haar projecten-, acties- en grote naamsbekendheid, aanzienlijk heeft verbreed en flink aan de slag zijn gegaan op het vlak van bewustwording van het belang van-, en het bijdragen aan, het respect voor de mensenrechten wereldwijd. Een van de allergrootste successen is natuurlijk wat we tot nu toe, zonder donaties, subsidies en sponsorgelden, hebben bereikt en dat Project Aware, überhaupt, zo ver heeft kunnen komen. Geniet dus samen, met iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, van het feest van vijf jaar vrijheidsbewustwording. Jeroen Aalders, managing director, Amsterdam, 10 maart

4 1.2 SAMENVATTING INTRODUCTIE U leest het jaarverslag van de Stichting Project Aware over het jaar 2008 waarin er wordt teruggekeken naar wat er allemaal in 2008 gebeurd is, maar waar dit keer nog wat verder terug in de tijd wordt gegaan dan 2008 alleen. Het kalender jaar 2008 is voor de organisatie niet zomaar een jaar maar een heel bijzonder jaar, reden hiervoor is dat, at the time of writing (maart 2009), de Stichting Project Aware haar eerste lustrum heeft afgerond en dus haar vijfjarig bestaan bewust afsluit. In de eerste hoofdstukken van dit verslag vindt u alles wat u wilt weten over de afgelopen periode Project Aware. Hoe de stichting is ontstaan, de geschiedenis, wat haar kernboodschap en -punten waren, haar missie, visie en een algemene omschrijving van de organisatie en strategie. Vervolgens kunt u uitgebreid lezen hoe dit alternatieve goede doel, te werk ging, van het proces van stem voor vrijheid tot aan de beoogde verandering op wereld niveau, de inmiddels alom geprezen, kosten-nul-methode en haar relatie t.o.v. van haar concullega s. In de daaropvolgende hoofdstukken, een uitleg over waarom Project Aware in 2008 besloot om op haar hoogtepunt een strategische pauze in te lassen en een blik op de nabije toekomst. Tot slot, kunt u aan het einde van dit rapport de financiële jaarrekening vinden. 4

5 1.3 HOE HET ALLEMAAL BEGON Vrijheid is een recht voor iedereen, overal ter wereld. Miljoenen mensen hebben in de geschiedenis hun leven gegeven voor en vreedzame samenleving. Daarom deed Project Aware een beroep op ons allemaal om voor eens en altijd een einde te maken aan onderdrukking en mishandeling. Project Aware was een initiatief van de Spaanse Atreya uit Barcelona en haar Nederlandse partner Jeroen uit Amsterdam. Tijdens een reis door Nepal en Noord-India, leerden zij een groep Tibetaanse vluchtelingen kennen die over de grens in Nepal in ballingschap leven. Sinds de Chinese overname van Tibet in 1949 leeft de Tibetaanse bevolking in onderdrukking en hebben veel mensen moeten vluchten om te overleven. Atreya en Jeroen kwamen in aanraking met de Tibetaanse cultuur en troffen een warmte aan die ze nog niet eerder hadden meegemaakt. De vluchtelingen vertelden aangrijpende verhalen over de onderdrukking van het Tibetaanse volk, mensenrechtenschendingen van de ergste soort en de totale vernietiging van de unieke Tibetaanse cultuur. Deze bijzondere ontmoeting maakte Atreya en Jeroen, Aware en inspireerde hen om actie te ondernemen. Eenmaal terug in Nederland hadden de twee veel moeite zich weer aan te passen aan het drukke alledaagse leven en de luxe van de materialistische maatschappij. De ervaringen van hun reis zorgden ervoor dat zij de situatie in Tibet niet konden vergeten. Helaas bleek de meerderheid van de mensen in Europa, net zoals zijzelf voordat ze deze reis maakten, vaak niet bekend te zijn met de ontberingen van het Tibetaanse volk. Bovendien ontdekten ze dat de media-aandacht over dit onderwerp te wensen over liet. Het verbaasde de twee initiatiefnemers, dat er zo weinig bekend was over een land zo groot als West-Europa. Daarom vonden zij het van groot belang om mensen te inspireren, zodat er ook bij hen een soortgelijk knopje van awareness om zou gaan. Het idee voor Project Aware was geboren. Jeroen en Atreya organiseerden in Amsterdam een zogenaamde, release party, waarin zij openlijk hun plannen aankondigden voor de grote groep geïnteresseerden en de eerste website lanceerden. Vervolgens schreef initiatiefnemer en singer-songwriter, Atreya een speciaal nummer voor de Tibetanen. Na de opnamen volgden een bijhorende videoclip en promotionele radio- en tv spots. In 2004 en 2005 ging een succesvolle RTV campagne van start waaraan bijna alle grote landelijke media meewerkten. De naamsbekendheid van Project Aware groeide en steun in de vorm van het aantal digitale handtekeningen steeg. 5

6 1.4 DIT WAS PROJECT AWARE Project Aware was een onafhankelijke stichting die zich niet bezig hield met politiek, maar zich uitsluitend richtte op het creëren van awareness. Zij stond voor datgene waar ieder individu voor staat, namelijk vrijheid. Vrijheid is de basis van het leven. Project Aware had als primair doel een bewustwordingsproces in gang te zetten. Door een beroep te doen op iedereen die vrijheid belangrijk vond, stelde Project Aware mensen in staat een eigen bijdrage te leveren. Iedereen kon dus meedoen met Project Aware op zijn of haar eigen, individuele manier, maar ook met elkaar. Niemand uitgezonderd. Zo wilde Project Aware een signaal van vrijheid geven naar iedereen zodat marteling en onderdrukking tot het verleden gingen behoren. Project Aware communiceerde haar boodschap op een persoonlijke, herkenbare en toegankelijke manier via haar verschillende projecten (welke in hoofdstuk 4 verder zullen worden toegelicht). Deze projecten spraken alle segmenten van de doelgroep aan: kinderen, jongeren en volwassenen. Via een digitale handtekening, welke geheel gratis en in enkele seconden online gezet kon worden, (zie ook het hoofdstuk 2.1 /Hoe werkt het/stem voor vrijheid (pagina 10) stemde je vóór vrijheid en hielp je mee om een einde te maken aan marteling en onderdrukking. Project Aware stond naast de mensenrechtenorganisaties, die werken volgens de klassieke methode; zij voegde er een nieuwe dimensie aan toe. Andere organisaties hielden zich o.a. bezig met heel breed scala aan activiteiten zoals politieke lobby, informatievoorziening, monitoren en onderzoek in het buitenland. Project Aware richtte zich echter alleen op (media) aandacht. Voor alle bovengenoemde activiteiten vormde Project Aware graag een brugfunctie tussen de bestaande organisaties en het publiek. Project Aware vroeg niet om geld, maar om awareness. Zij draaide volledig op haar partners en vrijwillige vakmensen. Zij hield zich niet bezig met politiek, maar richtte zich uitsluitend op bewustwording en vrijheid. Project Aware was gevestigd in Amsterdam en opereerde voornamelijk vanuit Nederland. 6

7 1.5 KERNBOODSCHAP & KERNPUNTEN Project Aware was een jonge, moderne mensenrechtenorganisatie die stond voor datgene waar ieder individu voor staat n.l. vrijheid Project Aware vroeg niet om geld maar om awareness en werkte volgens de kosten-nul-methode Project Aware draaide op de goodwill van anderen: door samen te beseffen dat het anders kon en moest, maakten men een einde aan marteling en onderdrukking en ontstond er een wereld waar vrijheid de basis vormde: for a free generation Project Aware hield zich niet bezig politiek maar maakte mensen bewust en deed een beroep op iedereen die voor vrijheid en tegen marteling en onderdrukking was om i.p.v. geld, een digitale handtekening te zetten als blijk van support. Project Aware stond voor vrijheid Project Aware vroeg niet om geld Project Aware vroeg iedereen een digitale handtekening te zetten Project Aware hanteerde de kosten-nul-methode (geen directe donaties) Project Aware richtte zich uitsluitend op bewustwording en vrijheid Project Aware hield zich niet bezig met politiek Project Aware vormde een brug tussen bestaande organisaties en het publiek Project Aware wilde wereldwijd een einde maken aan marteling en onderdrukking 7

8 1.6 MISSIE, VISIE, STRATEGIE Visie - doelstelling Alles begint bij bewustwording. Project Aware stond voor datgene waar ieder individu voor stond: vrijheid. Vrijheid als basis van leven; waar ook ter wereld, voor iedereen; vrijheid van expressie zonder dat het de vrijheid van een ander aantast. Vrijheid is een recht voor iedereen, overal ter wereld! Project Aware had zich als doel gesteld om wereldwijd een einde te maken aan de ergste vorm van vrijheidsontneming, namelijk marteling en onderdrukking. Missie - actie Project Aware zette een bewustwordingsproces in gang en gaf een signaal af ten gunste van vrijheid. Omdat miljoenen mensen in de geschiedenis hun leven al hebben gegeven voor een wereld waarin respect en vrijheid de basis vormen voor een vreedzame samenleving, deed Project Aware een beroep op ons allemaal om voor eens en voor altijd een einde te maken aan marteling en onderdrukking. De Boodschap Vrijheid. Project Aware maakte mensen bewust van het belang van vrijheid. Strategie - aanpak Project Aware gebruikte de kosten-nul-methode en draaide volledig op vrijwilligers, stagiaires en sponsoring door derden in de vorm van product, dienst of expertise. Zij vroeg haar supporters niet om geld maar om bewustwording. Door geen geld te vragen bleef haar intentie puur en gewaarborgd. Via haar strategic business units (SBU s) bereikte Project Aware haar publiek wereldwijd en vroeg zij iedereen om haar missie te steunen door te stemmen voor vrijheid. Iedereen kon stemmen voor vrijheid door een digitale handtekening achter te laten op de Project Aware website. Deze stemmen resulteerden in de teller van Project Aware welke voortdurend werd gecommuniceerd. De teller diende als daadkrachtig motivatie- en communicatie middel. Het toonde dat het mogelijk is om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor vrijheid te nemen. 8

9 2. HOE WERKTE HET (OPBOUW) Om als organisatie een open en eerlijk beleid te voeren, wilde Project Aware haar supporters en partners graag inzicht geven in de werkwijze de stichting en worden het bewustwordingsproces, de unieke kosten-nul-methode en de brugfunctie van Project Aware hier behandeld. Project Aware verzamelde steun via digitale handtekeningen in de vorm van adressen. Zij bracht deze steun in kaart via de teller. Deze teller werd naar de wereld gecommuniceerd als motivatiemiddel. De teller was ontstaan uit de behoefte van de organisatie om successen meetbaar te maken. Awareness of bewustwording was moeilijk meetbaar. Het was een fenomeen met veel variabelen. Wanneer was iemand Aware? Als deze persoon ontwikkelingshulp verrichtte of biologisch voedsel at? Misschien; in ieder geval waren dat allemaal vormen van awareness. Je bent je bewust van je handelen, de gevolgen daarvan en daar houd je rekening mee. Misschien is dat wel een synoniem voor awareness: rekening houden met een ander De definitie van awareness binnen Project Aware was echter teruggebracht tot het stemmen voor vrijheid door het zetten van je digitale handtekening. Je kon het handtekeningen systeem het beste vergelijken met een moderne handtekeningenactie. Het signeren was snel, simpel, gratis, grenzeloos en geheel vrijblijvend. Door het invoeren van je adres en het bevestigen van de daarop volgende , liet je zelf de teller met plus één stijgen. De database was dus een afspiegeling van het aantal supporters. Deze supporters hadden allen zelf actie ondernomen om aan te geven dat zij Project Aware en haar activiteiten ondersteunden. Zij gaven op dat moment ook aan dat zij Aware waren en het zou kunnen zijn dat in hun handelen en hun aandeel, de visie van Project Aware doorklonk. Zo werd gewerkt aan een wereld die vrij is en geen martelingen kent. 9

10 2.1 STEM VOOR VRIJHEID Door je stem uit te brengen met jouw digitale handtekening, werkte je mee aan een vrije wereld. Jouw stem, in de vorm van een adres, bracht Project Aware in de gelegenheid om een verschil te maken; door haar stem te verkondigen aan de wereld. De kracht van deze stem werd ontleend aan de hoeveelheid stemmen die Project Aware naar buiten kon communiceren. Dit werd de de teller genoemd. Hoe hoger de teller, des te krachtiger de stem. De reden waarom Project Aware werkte met een donatie (digitale handtekeningen) systeem was dat het meerdere voordelen met zich meebracht, namelijk: Snel - Binnen enkele seconden kon jij Project Aware steunen. Simpel - Iedereen kon nu een goed doel steunen. Gratis - Steun aan Project Aware kostte niets. Je kon prima Project Aware steunen terwijl je andere goede doelen financieel steunde en ook als je weinig geld had kon je toch jouw stem laten gelden. Grenzeloos - Via internet kon je overal ter wereld, vanachter elke pc, steun betuigen aan Project Aware. Vrijblijvend - Je kon jouw steun heel simpel weer stopzetten, mocht er een moment komen dat je niet meer achter de doelstelling en/of werkwijze van Project Aware staat. 10

11 2.2 HET PROCES 1. Project Aware communiceerde de boodschap via verschillende kanalen Mond-tot-mond reclame (Aware Support) Promotionele producten (Aware Merchandise) Kunst (Aware Art) Scholen (Kids Aware & Young Aware) Festivals en evenementen (Aware Events) In de media (Aware Products) Internationale uitbreiding (Aware International) 2. Het bewustwordingsproces Door de aandacht, de boodschap en informerende rol bereikte Project Aware de mensen. Het bewustwordingsproces begon. 3. Steun betuigen Als de boodschap jou had geraakt en je daadwerkelijk bewust was geworden van het belang van vrijheid, dan stemde je voor vrijheid en tegen marteling en onderdrukking d.m.v. een digitale handtekening in de vorm van jouw adres; de teller steeg. 4. De teller De teller mat het bewustwordingsproces De teller werd naar buiten gecommuniceerd De teller motiveerde meer mensen om ook Aware te worden 5. De kettingreactie Overal ontplooiden mensen zelf activiteiten om anderen Aware te maken 6. Een groot aantal supporters - de kracht van de grote getale, beïnvloedde de volgende partijen: De supporters De opiniemakers De media Het bedrijfsleven De medewerkers van Project Aware De doel gerelateerde organisaties De politiek 11

12 De supporters Rol richting samenleving: zij zijn onderdeel van de samenleving Rol richting Project Aware: zij zorgden voor de groei van Project Aware Toekomstige supporters werden gemotiveerd, doordat Project Aware het huidige aantal supporters communiceerde. De grote getale liet zien dat vrijheid voor iedereen belangrijk is en bood Project Aware een platform om gehoord te worden. Het werd steeds duidelijker dat het doel alleen bereikt kon worden met ieders stem. Gemeenschappelijk raakvlak: vrijheid, vrijheid van meningsuiting. De opiniemakers Rol richting samenleving: zij beïnvloeden de samenleving Rol richting Project Aware: zij zette vrijheid op de publieke agenda De opiniemaker was zich als geen ander bewust van zijn of haar vrijheid en de persvrijheid. Vrijheid van meningsuiting en de verschillen van meningen vormden vaak de basis voor een goed item; vrijheid is altijd actueel. Door Project Aware onder de aandacht te brengen leverde de opiniemaker een bijdrage aan het proces. Gemeenschappelijk raakvlak: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid. De media Rol richting samenleving: zij bereikt de samenleving Rol richting Project Aware: zij brachten vrijheid onder de aandacht. De media staat voor (pers)vrijheid en speelde in op wat er leeft in de samenleving. Zij waren het middel om de boodschap onder de aandacht te brengen en het proces te versnellen. Gemeenschappelijk raakvlak: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid. Het bedrijfsleven Rol richting samenleving: zij staat in dienst van de samenleving Rol richting Project Aware: zij zorgde voor middelen en diensten om Project Aware in staat te stellen haar doel te bereiken. samenleving: zij bereikt de samenleving Het bedrijfsleven en de samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor zakelijk succes kun je tegenwoordig niet meer om je stakeholders heen. Iedereen in je omgeving is belangrijk en daarmee ook hun belangen. Vrijheid is van iedereen dus ook van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zag de waarde van Project Aware in en droeg hierin bij door hun maatschappelijke verantwoording te nemen en te laten zien dat zij begaan zijn met de boodschap. Gemeenschappelijk raakvlak: vrijheid van ondernemen / maatschappelijk verantwoord ondernemen (M.V.O.) 12

13 De medewerkers van Project Aware Rol richting samenleving: zij zetten zich in voor de samenleving Rol richting Project Aware: zij werkten aan de missie en waren onderdeel van Project Aware De medewerkers, te weten vakmensen, vrijwilligers en stagiaires waren mensen die vrijheid belangrijk vinden. In een materialistische en wereld waar alles draait om geld en tijd schaars is, was Project Aware uniek. Medewerkers werkten niet voor geld maar ervoeren niet financiële beloning zoals persoonlijke groei. Doordat ze naast hun betaalde arbeid vaak iets voor een ander of de wereld wilden doen staken ze tijd en kennis in Project Aware. Gemeenschappelijk raakvlak: vrijheid, vrijheid van meningsuiting. De doe gerelateerde organisaties Rol richting samenleving: zij proberen de samenleving te verbeteren Rol richting Project Aware: zij bundelden krachten met Project Aware Gerelateerde organisaties op het gebied van maatschappelijk-sociale terreinen (zoals mensenrechten organisaties) werden door de boodschap geraakt en geprikkeld. Project Aware voegde aan de klassieke organisaties een dimensie toe en had hier een portaal functie. De aandacht en acties van Project Aware leverden voor hun werkzaamheden een gunstig neveneffect op en zij vervulden op hun beurt ook een actieve rol en dragen bij aan de missie van Project Aware. Gemeenschappelijk raakvlak: gezamenlijk einddoel vrijheid. De politiek Rol richting samenleving: zij vertegenwoordigen de samenleving Rol richting Project Aware: zij zouden vervolgens vrijheid op de politieke agenda zetten De beleidsmakers als vertegenwoordigers van de bevolking werken in het belang van de mensen. Hoe deze belangen worden behartigd is onderdeel van de politieke agenda. Hierin zijn een aantal aspecten universeel: vrijheid, respect, solidariteit en de mensenrechten. Waarom staan deze niet altijd en overal op de politieke agenda? De beleidsmakers zullen naarmate de teller stijgt actief bijdragen om wereldwijd een einde te maken aan de ergste vorm van vrijheidsontneming, namelijk marteling en onderdrukking. Gemeenschappelijk raakvlak: vrijheid, vertegenwoordiging van het volk. 7. De mensenrechten worden toegepast en gerespecteerd Er ontstaat een basis van vrijheid waarin iedereen kan leven 13

14 Voorbeeld Stel je voor dat de teller niet op dertig duizend plus stond maar op bijvoorbeeld twee miljoen. Dan zou dat de bovengenoemde stakeholders duidelijk gaan beïnvloeden. De hoogte van de teller, op zich, zou mensen overhalen om ook Project Aware te gaan steunen. Daarnaast spelen de media dan in op wat er zich in de samenleving afspeelt, dus ook zij zullen Project Aware meer onder de aandacht brengen. Hierdoor zullen nog meer eventuele supporters bereikt kunnen worden en zal de teller nog meer stijgen. Als Project Aware, door deze positieve vicieuze cirkel, uitgroeit tot een grote organisatie, zullen sponsoren dan ook weer eerder geneigd zijn om Project Aware te gaan steunen. De volksvertegenwoordiging, in Nederland, de Tweede kamer dus, kan op een gegeven moment dan niet meer om Project Aware heen. Hoe hoger de teller, hoe meer mensen achter de doelstelling van Project Aware staan en de organisatie daadwerkelijk gaan steunen, hoe meer druk of motivatie op de volksvertegenwoordigers, hoe eerder zij op zullen komen tegen marteling en onderdrukking als zij weten dat een groot deel van de bevolking mensenrechten belangrijk vindt en hun in hun acties steunt. 14

15 2.3 KOSTEN-NUL-METHODE Project Aware vroeg niet om geld en gebruikte de kosten-nul-methode. Project Aware was van mening dat een goed doel niet nodeloos om geld hoeft te vragen. Project Aware werkte dus niet met vetgedrukte gironummers en gelddonaties, zij vroeg om Awareness. Dit betekende dat de kosten van de organisatie gedragen werden door partners die dit initiatief ondersteunden door hun kennis, diensten of producten aan te bieden. Veel bedrijven en vrijwillige vakmensen hadden al kosteloos of in ruil voor naamsvermelding hun medewerking verleend. Daarnaast maakten natuurlijk al de leden de Aware missie mogelijk. Project Aware draaide dus volledig op de goodwill van derden. Project Aware wilde met deze constructie laten zien dat niet alles om geld draait en dat er nog genoeg mensen zijn die iets voor een ander wilden doen zonder dat ze daarvoor betaald werden. Zo legde de organisatie het accent op het uiteindelijke doel, namelijk bewustwording, en schoof de factor geld naar de achtergrond. Dat kwam weer ten goede aan de transparantie en betrouwbaarheid van Project Aware. De kosten-nul-methode sprak veel mensen aan. 15

16 2.4 BRUGFUNCTIE Project Aware stond naast mensenrechtenorganisaties die werkten volgens de klassieke methode. Project Aware wilde een extra dimensie toevoegen aan de al bestaande goede doelen. Mensen Aware maken van het feit dat er mensenrechten geschonden worden was de kerntaak van Project Aware. Via (media) aandacht en Project Aware activiteiten werden mensen erop gewezen dat mensenrechten nog dagelijks worden geschonden. Op die manier voelden mensen zich aangesproken om iets te doen tegen marteling en onderdrukking. Project Aware had als doel dat mensen zich aanmeldde op haar website, zodat de teller steeg. Daarnaast konden mensen, als zij meer willen doen, ook lid worden van een andere stichting of goed doel en daar geld doneren. Of zich natuurlijk aanmelden als vrijwilliger via de Project Aware site. Een belangrijk verschil tussen Project Aware en andere organisaties was dus dat er niet om geld gevraagd werd. Andere organisaties hielden zich daarnaast bezig met heel breed scala aan activiteiten zoals politieke lobby, informatievoorziening, monitoring en onderzoek in het buitenland. Voor al dit soort activiteiten vormde Project Aware een brug tussen de bestaande organisaties en het publiek. 16

17 3. AWARENESS, EN DAN?(AFBOUW) 3.1 SUCCESVERHAAL PROJECT AWARE 1.0 Project Aware bevond zich sinds de oprichting in 2004 in een fase van ononderbroken groei. De periode van begin 2008, was dan ook geen uitzondering. In het kielzog van, en als reactie(respons) op, de succesvolle Dance4Freedom en media campagnes, waarbij haar RTV spots geheel belangeloos en kosteloos door al onze media partners veelvuldig werden ingezet, stond de telefoon roodgloeiend en was de inbox van het algemene adres dagelijks vol met welwillende partijen, die graag met deze moderne mensenrechten organisatie in zee gingen. Het betrof zeer uiteenlopende (sponsor) samenwerkingsaanvragen van enerzijds, o.a. jonge, moderne mkb-ers tot aan grotere en gedegen bedrijven, die zo, naast natuurlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen, hun imago wat wilden moderniseren of onze doelgroep wilden bereiken. Anderzijds, meldden zich massaal studenten die van hun verplichte stage graag iets bijzonders wilden maken, zo ook vrijwilligers die, daar waar zij konden, tijd en energie in Project Aware staken om zo ook een steentje bij te kunnen dragen aan datgene waar ook zij in geloven, tot aan bijvoorbeeld groot- en klein kunstenaars die werken maakten in het teken van vrijheid, marteling en onderdrukking. Dank gaat dan ook nu uit naar alle sponsoren, die ons met hun product, dienst of expertise verder hebben geholpen en alle stagiaires en vrijwilligers die zich tot nu toe hebben ingezet voor de missie van Project Aware. Project Aware heeft de afgelopen jaren in Nederland voor veel awareness gezorgd, zich dus goed op de kaart gezet en is er in geslaagd om veel mensen te bereiken en bewust te maken van het belang van vrijheid - hoe belangrijk is vrijheid voor jou? De vernieuwende en moderne mensenrechtenorganisatie opereerde, zonder gebruik te maken van donaties, subsidies en giften, in een wereld waar het toch vaak lijkt alsof geld en economie het voornaamste zijn. Project Aware heeft zich van een idealistisch idee van twee initiatiefnemers ontwikkeld tot een zeer gewaardeerde organisatie onder de doelgroep. 17

18 3.2 WAAROM STOPT PROJECT AWARE 1.0? Alles begint met bewustwording, zo ook het begin van Project Aware. De twee initiatiefnemers werden zich tijdens een reis door de Himalaya bewust van het belang van vrijheid en wat vrijheid voor hen betekenden. Over de afgelopen vijf jaar, zijn zij met Project Aware succesvol aan de slag gegaan om een soortgelijk bewustwordingsproces in gang te zetten. Na het eerste lustrum, zit Project Aware duidelijk aan de grenzen van haar kunnen en is het belangrijk om de oorspronkelijke vorm en strategie te herzien. Hoe meet je de bereikte bewustwording en hoe kan Project Aware van deze bewustwording over gaan tot actie om haar missie en doelen te bereiken? Tijdens een extra ingelaste bestuursvergadering werd dan ook besloten om Project in stationair mode (dus alleen de informatieve website actief te houden) te zetten zodat de directie zal zich kon gaan buigen over een grondige bedrijfsanalyse, alvorens haar tijd en energie te steken in plannen en projecten die bij voorbaat niet haalbaar zouden zijn. -- Naast al de bovengenoemde, uitzonderlijke successen en veelbelovende groei van de unieke organisatie Project Aware, waren er echter ook beperkingen aan de bijzondere constructie. Project heeft in 2008 niet meer de beoogde supporters groei en geplande projecten, producten en activiteiten te hebben gerealiseerd. Project Aware bevindt zich, sinds de oprichting in 2004, in een fase van onafgebroken groei; het aantal leden verdubbelde steeds en zo ook het aantal succesvolle projecten en activiteiten. Helaas, en ondanks het aannemen en zorgvuldig- en geduldig inwerken van steeds meer personeel (vrijwilligers) vanaf 2007, was er geen grote groei meer zichtbaar. Dit kostte de directie dan ook veel meer werk i.p.v. dat ze werk uit handen namen; waar ze, aangezien ook zij vrijwilliger waren, simpelweg de tijd niet voor hadden. Delegeren was van groot belang, aangezien de directie vaak nog steeds de enige constante en langdurige factor was, maar heeft helaas nog niet de gewenste vruchten afgeworpen. De verwachte resultaten bleven uit; ondanks de hoeveelheid energie die de directie er instak, kwam er onvoldoende weer uit. Het aantal medewerkers is, al naar gelang de behoeften van de activiteiten, ieder jaar flink uitgebreid. De personele uitbreiding van 0 naar 10 FTE s, en van 2 naar 65 parttimers, bereikte in 2008 haar hoogtepunt, toen er besloten werd om de stagiaires hun termijn af te laten maken en geen nieuwe mensen meer aan te nemen, evenals de vrijwilligers die in 2008 geheel zijn uitgestroomd. De afdeling HRM is er ondanks alle investeringen in het personeel (met o.a. door de directie persoonlijk gegeven zeer intense begeleiding en workshops, waarin onderwerpen als het personeelsbeleid, code of conduct, de geschiedenis-, doelstellingen- en werkwijze van Project Aware, enz. ter sprake kwamen), ook in 2008, niet in geslaagd haar output te vergroten. Er is dan ook besloten om het fysieke kantoor te verlaten en alle stagiaires en vrijwilligers uit te laten stromen. De activiteiten van de verschillende strategic business units en projecten zullen allen grondig tegen de loep worden gehouden en de directie zal weer even terug gaan naar de basis. Hierdoor kan men alle aandacht en energie richten op de benodigde organisatorische reflectie ten einde de missie niet alleen van nieuwe impuls en launch te voorzien maar ook een self-supporting beleid te ontwikkelen wat zichzelf in de wereld van morgen wel naar succes kan leiden. 18

19 Doordat Project Aware uitsluitend met vrijwilligers en stagiaires werkte, had ze ook zeker te maken met de bijbehorende minpunten, zoals de enorm snelle wisseling van personeel, haar beschikbaarheid, expertise, etc. Hierdoor was er veel begeleiding nodig voordat er resultaten zichtbaar werden en ontstonden er keer op keer problemen in het rooster, de planning, deadlines en continuïteit als vrijwilligers vaak uitvielen. De directie sprong weliswaar vaak en daar waar in, maar in de praktijk kwam het er toch op neer dat de organisatie nog steeds volledig op de twee initiatiefnemers, welke ook als vrijwilligers, dus naast hun betaalde baan, parttime aan de missie werken, leunen. Nou heeft de directie, met deze constructie over de afgelopen vijf jaar, duidelijk laten zien dat met haar enorme drive, betrokkenheid en enthousiasme het onmogelijke mogelijk was maar zat zij tegelijkertijd qua beschikbare energie, tijd en resultaten aan de grens van haar kunnen en ondanks dat ze echt alles hebben gegeven, zijn ze simpelweg niet in staat om dat bijvoorbeeld voor de komende vijf jaar op hetzelfde niveau voort te zetten zonder zelf wellicht in een burn-out te belanden en dan dus helemaal niets meer voor de missie zouden kunnen betekenen. Het afgelopen jaar, 2008, stond in het teken van erop of eronder; het werd eronder. Op een dergelijk moment, als na het vijf jarig bestaan, moet de directie niet alleen realistisch zijn, maar ook zo handelen zoals zij dit noodzakelijk achtten wanneer blijkt dat Project Aware met haar huidige constructie toch wel aan de grenzen van haar kunnen zit. Niets in het leven is eeuwig en ook de huidige Project Aware succes formule is niet future proof. Mede hierdoor is er besloten om juist op het hoogtepunt van de organisatie, met pijn in ieders hart, maar wederom vol enthousiasme, vertrouwen en de nimmer aflatende drive, afscheid te nemen van de organisatie in haar huidige vorm zoals we die kennen. Project Aware is dus, ondanks haar successen, niet 100% opgewassen tegen wat zich in de nabije toekomst nog zal voordoen. Project Aware heeft, met haar huidige constructie, bereikt wat ze kon bereiken en meer, waardoor zij, zonder weloverwogen aanpassingen en met de juiste sturing, haar uiteindelijke doel niet zal kunnen behalen. Ondanks dat de resultaten ronduit positief waren en een gezonde groei weergaven, is er nog een lange weg te gaan en dat vergt moed, onthechting, daadkracht en daadwerkelijk doen wat er gedaan moet worden, hoe moeilijk dat dan ook, in eerste instantie, voor sommigen betrokkenen zou kunnen zijn. De missie heeft altijd voorop gestaan en ook nu is het bereiken van het einddoel (wereldwijde respect voor de mensenrechten) prioritair aan statische projectvormen of redelijk-lopende acties van voorgaande jaren en/of onthechtingprocessen van medewerkers en betrokkenen. De eerste jaren van Project Aware waren dan ook vooral bedoeld om het gedachtegoed van de initiatiefnemers te delen. Om mensen ook bewust te maken nadat de initiatiefnemers door de Tibetaanse vluchtelingen bewust zijn geworden. Alles begint bij bewustwording; dit geld op persoonlijk- of maatschappelijk vlak, organisatorisch- of wereldlijk niveau. Vanuit het bewustwordingsproces dat Project Aware voor ogen had kon vervolgens een beroep gedaan worden om iets te veranderen. Ondanks het feit dat veel mensen van Project Aware gehoord hadden en de organisatie naast een hoge naamsbekendheid, een hoge waardering genoot, was het niet altijd duidelijk waar ze nou voor stond of wat ze nou precies deed. Aware van wat bijvoorbeeld was een veel gestelde vraag na het horen van de naam en ook wanneer en wat er dan met de support in de vorm van een stem voor vrijheid gedaan zou worden, was niet altijd direct duidelijk, binnen het tijdsbestek van de gemiddelde website bezoeker. Het ideële en beoogde stappenplan van de afgelopen periode moest maar eens flink onder de loep worden gehouden om zo te zorgen dat iedereen die in aanraking met de organisatie zou komen, ook meteen een helder beeld van de missie zou hebben om vervolgens zelf ook direct in actie te kunnen komen. 19

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie