CHECKIT NATURAL SEARCH MODEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKIT NATURAL SEARCH MODEL"

Transcriptie

1 CHECKIT NATURAL SEARCH MODEL Versie: 1.00

2 Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave 1. Intro Wat is Search Engine Marketing? Het Checkit Universal Natural Search Model? Hoe werkt het? Techniek, Copywriting en Link Strategy Analyse, advies en kennisoverdracht Toepassingsmogelijkheden Schaalbaar & flexibel Pijler voor pijler Bestaande én nieuwe websites Website voor website Voor grote én kleine websites Flexibele doorlooptijd Universal Search Universal Search Afbeeldingen Universal Search Maps (Local Search) Universal Search Video Universal Search Blogs Universal Search Nieuws Web Search & PR Conclusie Over Checkit... 19

3 Pagina 3 van Intro Organisaties realiseren zich steeds meer dat online marketing en daarmee online vindbaarheid een noodzakelijk onderdeel is van elk branding- en marketingplan. Volgens het IAB 1 besteden Nederlanders 25% van hun mediatijd online, uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 98% van de internetgebruikers gebruik maakt van zoekmachines en uit de Nationale Search Engine Monitor blijkt dat 68% van die gebruikers via zoekmachines kennis maakt met aanbieders die men voorheen nog niet kende. Organisaties realiseren zich dus dat online marketing begint met vindbaar zijn bij zoekmachines, maar uit de top 100 online vindbaarheid blijkt dat ze vaak niet weten hoe ze dit kunnen bewerkstelligen: niet minder dan 42% van de top 100 grootste adverteerders van Nederland (bron: Nielsen Media Research 3 ) is slecht vindbaar bij zoekmachines. Checkit heeft een model ontwikkeld dat organisaties helpt om vindbaar te worden bij de natuurlijke zoekresultaten: het Natural Search Model. Dit model omvat een gestandaardiseerd proces waardoor organisaties langdurig maximaal vindbaar worden bij zoekdiensten. In dit model, dat gestoeld is op analyse, advies en kennisoverdracht, komen honderden factoren aan bod die een website maximaal vindbaar maken bij zoekmachines: Architecture & Technique Copywriting Link Strategy Door het generieke, universele karakter van het model worden de ontwikkelingen van web 2.0 en Universal Search, zoals Video Search, Local Search en Blog Search volledig ondersteund. Deze whitepaper demonstreert aan de hand van trends & ontwikkelingen en aan de hand van bruikbare tips de werking van dit model

4 Pagina 4 van Wat is Search Engine Marketing? Search Engine Marketing is een middel om websites maximaal vindbaar te maken bij zoekdiensten zoals Google, Yahoo! en Live. Search Engine Marketing kan worden verdeeld in 2 delen: Search Engine Ranking (ook wel: Search Engine Optimization) en Search Engine Advertising (Ook wel: Paid Placement). Bij Search Engine Advertising worden er boven en rechts naast de zoekresultaten van zoekmachines advertenties vertoond. Adverteerders betalen per klik. Op Search Engine Advertising wordt in deze whitepaper verder niet ingegaan. SEA SEA SER Search Engine Ranking is de verzamelnaam voor het maximaal vindbaar maken van een website bij de natuurlijke zoekresultaten van zoekmachines. De website wordt zodanig ingericht, wat betreft techniek en content, dat zoekmachines hem gemakkelijk kunnen doorzoeken, indexeren en beschikbaar stellen aan zoekmachinegebruikers. U wordt beter vindbaar voor uw doelgroep. Figuur: Oogbewegingen van een persoon op zoek naar een transactie. Uit deze figuur blijkt dat mensen die tot aankoop over willen gaan, veel meer gefocust zijn op de natuurlijke zoekresultaten, dan op de advertenties aan de rechterkant. Deze whitepaper gaat over de meest duurzame manier om op de lange termijn vindbaar te zijn en te blijven bij de natuurlijke zoekresultaten van zoekmachines: het Natural Search Model.

5 Pagina 5 van Het Checkit Universal Natural Search Model? Het Checkit Natural Search Model is een gestandaardiseerd instrument om organisaties optimaal vindbaar te maken bij de natuurlijke (organische) zoekresultaten van zoekmachines. Het model is het resultaat van jarenlange ervaring met het effectief vindbaar maken van websites. Het gaat ervan uit dat -om werkelijk duurzaam resultaat te boeken op de lange termijn- het noodzakelijk is dat Search Engine Ranking in de dagelijkse werkzaamheden van een organisatie wordt ingebed. Online vindbaarheid is namelijk geen eenmalige actie. Natural Search van Checkit is uniek door de systematische aanpak die gericht is op het realiseren van marketingdoelstellingen. Checkit Natural Search Model kick off meeting architecture copywriting link strategy & technique audit audit architecture audit audit & technique copywriting link strategy advies advies arch. advies advies & technique copywriting link strategy seminar seminar arch. seminar seminar & technique copywriting link strategy workshop workshop arch. workshop workshop & tech. copywriting link strategy evaluatie

6 Pagina 6 van Hoe werkt het? Natural Search is van alle zoekmachine marketing methodieken de meest duurzame manier om optimaal vindbaar te zijn en te blijven bij de natuurlijke (organische) zoekresultaten van zoekmachines. Zoekmachines kunnen de thema's van webpagina's moeiteloos herkennen en de zoektermen die zoekmachinegebruikers intypen komen van nature al voor op de website. Daardoor sluiten de gevonden pagina's optimaal aan op de zoekvraag van de zoekmachinegebruiker en dat zorgt ervoor dat de conversieratio van uw website (het percentage bezoekers dat tot een gewenste actie overgaat) wordt vergroot. Natural Search verbetert de vindbaarheid van een website door technische en inhoudelijke optimalisatie. Het resultaat van een succesvol Natural Search traject is dat een website vindbaar is op duizenden woordcombinaties en dat de vindbaarheid organisch groeit. Dit zorgt ervoor dat uw doelgroep uw website vindt. Het Natural Search Model is volledig afgestemd op het Long Tail principe. The Long Tail is een begrip dat wordt gebruikt om een grote hoeveelheid aanbod te beschrijven dat slechts een klein publiek dient, maar gezamenlijk een groter marktpotentieel heeft dan de bestsellers. Een Amazon-medewerker omschreef de long tail als volgt: "We verkopen vandaag meer boeken die gisteren niet liepen, dan dat we vandaag boeken verkopen die gisteren een succes waren"

7 Pagina 7 van Techniek, Copywriting en Link Strategy Het Checkit Natural Search Model omvat alle factoren die bijdragen aan een goede vindbaarheid bij de natuurlijke zoekresultaten. Dit zijn: 1. Architecture & Technique De obstakels die een zoekmachine ervan kunnen weerhouden om een gehele website te indexeren en beschikbaar te stellen moeten worden opgeheven en de website moet zoekmachinevriendelijk worden ingericht. Bijvoorbeeld: spiderblokkades opheffen, URL-structuur aanpassen. Resultaat: uw website wordt beter gevonden doordat de website voor zowel zoekmachines als gebruikers optimaal doorzoekbaar is. 2. Copywriting De content (inhoud) van uw website moet duidelijk genoeg zijn opgebouwd zodat een zoekmachine het juiste publiek naar een website trekt. De woordkeuze en de plaats van de woorden zijn hier onder meer bij van belang. Bijvoorbeeld: keyword analyse, concurrentie analyse, webteksten. Resultaat: uw website wordt beter gevonden doordat uw website zoekmachinevriendelijke content bevat. 3. Link Strategy Er moeten voldoende hyperlinks vanaf relevante webpagina s naar de eigen website verwijzen. Link Strategy behelst het structureel benutten van de technische en inhoudelijke mogelijkheden om kwalitatieve, relevante hyperlinks te verkrijgen en te behouden. Bijvoorbeeld: webpagina s aanmelden bij portals en webgidsen, het op een zoekmachinevriendelijke manier creëren, aanbieden en verspreiden van persberichten, nieuwsbrieven, downloads, blog posts en andere relevante content. Resultaat: uw website wordt beter gevonden doordat een hogere linkpopulariteit leidt tot een hogere score in de zoekresultaten. Fabienne Linschoten, Online Marketing Manager Bol.com: "Voor bol.com is de vindbaarheid van de ruim 1.5 miljoen producten uit haar assortiment en de bekendheid van het aanbod zeer belangrijk. Daarom is de zichtbaarheid in zoekmachines een continu onderdeel van onze marketing strategie. De samenwerking met Checkit heeft ervoor gezorgd dat de vermelding van bol.com bij relevante zoekresultaten sterk verbeterd is. Naast dit goede resultaat ervaren wij de samenwerking als heel prettig en deskundig."

8 Pagina 8 van Analyse, advies en kennisoverdracht Omdat het voor het welslagen van een Natural Search traject cruciaal is dat de principes worden ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van een organisatie, is het model gestoeld op de principes analyse, advies en kennisoverdracht. Per pijler worden de volgende acties uitgevoerd: 1. Audit Inzicht in de status van alle variabelen die van invloed zijn op de vindbaarheid van een website. 2. Advies Praktisch advies over welke onderdelen van een website aangepast moeten worden voor optimale vindbaarheid plus achtergrondinformatie over de werking van zoekmachines. 3. Seminar Complete kennisoverdracht en achtergrondinformatie zodat een organisatie zelf optimale vindbaarheid kan bewerkstelligen. Daarnaast wordt er draagvlak gecreëerd voor het belang van online vindbaarheid. 4. Workshop Een workshop die resulteert in een praktisch werkdocument waarmee uw organisatie direct aan de slag kan. Bovenaan staan de zaken die het meeste resultaat opleveren en die makkelijk realiseerbaar zijn, onderaan staan zaken die een lagere prioriteit hebben en die lastiger realiseerbaar zijn. Marcel van Ooijen, E-Businessmanager bij OHRA: "Voor OHRA is vindbaarheid bij zoekmachines erg belangrijk. We zochten een betrouwbare partij die ons hierbij kon ondersteunen. Checkit onderscheidt zich door hun professionele,geïntegreerde, strategische manier van werken. De mensen van Checkit weten waar ze het over hebben en ze kunnen dit ook op een aansprekende manier communiceren. We zijn ons bewuster geworden van wat er allemaal komt kijken bij het zoekmachinevriendelijk maken van onze website en er heeft zeker kennisverrijking plaatsgevonden bij mij en mijn collega's."

9 Pagina 9 van Toepassingsmogelijkheden Met behulp van het Natural Search Model kan een groot aantal marketingdoelstellingen worden gerealiseerd. Zo kan bijvoorbeeld de naamsbekendheid van een organisatie, product of dienst worden vergroot, de verkoop van producten of diensten kan toenemen en nieuwe klanten kunnen worden bereikt. Search Engine Ranking werkt ook complementair aan andere on- en offline marketingacties. De effectiviteit van een radiospot, tv-commercial of tijdschriftadvertentie wordt aantoonbaar vergroot als u op internet ook vindbaar bent op de producten of diensten waarmee u via andere kanalen adverteert. Door bij het optimaliseren van een website rekening te houden met de marketingdoelen en de doelgroep, neemt de kans toe dat kwalitatieve bezoekers hun weg naar de website vinden en online dan wel offline- tot aankoop overgaan. Kort samengevat leidt een succesvol Natural Search traject tot een hoger rendement van uw website: door hogere posities bij de zoekresultaten komen er meer kwalitatieve bezoekers naar uw website die tot conversie overgaan.

10 Pagina 10 van Schaalbaar & flexibel Het Natural Search Model is erg flexibel in te zetten. De verschillende blokken en pijlers zijn afzonderlijk én geïntegreerd in te zetten en het Model is universeel en meertalig toepasbaar. Hieronder volgen elke voorbeelden Pijler voor pijler Het is niet noodzakelijk om het model in een keer van volledig te doorlopen. Afhankelijk van de situatie, kan bijvoorbeeld eerst met één pijler worden begonnen, waarna de andere later volgen. Het dient wel de aanbeveling om alle pijlers te doorlopen. Zoekmachinevriendelijke content leidt niet tot een betere vindbaarheid wanneer de techniek te wensen over laat en vice versa. En om het verschil te maken ten opzichte van concurrenten is het nodig om een Link Strategy te ontwikkelen en toe te passen Bestaande én nieuwe websites Of een bestaande website wordt aangepast of dat er een geheel nieuwe website wordt gebouwd, maakt geen verschil voor het Natural Search Model. Bij een bestaande website wordt begonnen met het analyseren van de huidige situatie, terwijl bij een nieuwe website de focus in het beginstadium ligt op kennisoverdracht en bewustwording van de principes van het bouwen van een zoekmachinevriendelijke website. Om een verlies van bezoekersaantallen te voorkomen en om de vindbaarheid juist te bevorderen, verdient het de aanbeveling om reeds bij het functioneel van een nieuwe website rekening te houden met Search Engine Marketing Website voor website Als er meerdere websites zijn, kan de belangrijkste website als best practice fungeren. Indien gewenst kunnen quick wins al snel in de overige websites worden doorgevoerd Voor grote én kleine websites De principes van het Natural Search Model zijn universeel en op elke website toepasbaar. Het maakt dus niet uit of het om een website van 10 pagina s gaat of om een complexe website met een uitgebreide (directory) structuur en tienduizenden pagina s Flexibele doorlooptijd Het is mogelijk om alle verbeterpunten in een keer groots op te pakken. Dit garandeert maximaal resultaat op relatief korte termijn. Maar als het door wat voor reden dan ook niet haalbaar is om op korte termijn mensen vrij te maken om met Search Engine Ranking aan de slag te gaan, dan is het ook uitstekend mogelijk om het traject in fases te doorlopen. Wat voor veel organisaties effectief werkt, is om een lijstje met quick wins samenstellen en uit te voeren.

11 Pagina 11 van Universal Search Het Natural Search Model is volledig toegerust voor Universal Search. Dit begrip omvat het integreren van diverse verticale zoekdiensten binnen Google. Door de opkomst van Universal Search zullen er minder gewone webresultaten zijn. Daardoor wordt het voor bedrijven steeds meer noodzaak om ook vindbaar te zijn bij bijvoorbeeld Video Search, Local Search en Blog Search. Tegelijkertijd wordt het moeilijker om een website zoekmachinevriendelijk te maken doordat de verticale zoekdiensten gebruik maken van andere databases met andere algoritmes. Daarbij komt dat het noodzakelijk is meer verschillende content te produceren en op een zoekmachinevriendelijke manier aan te bieden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van Universal Search waar binnen het Natural Search Model op in wordt gesprongen Universal Search Afbeeldingen Het kan zeer de moeite waard zijn om aandacht te besteden aan de vindbaarheid van afbeeldingen. Bijvoorbeeld als u producent of aanbieder bent van producten als camera s, telefoons, auto s etc. Zorg dat alle afbeeldingen een duidelijke omschrijving krijgen, zodat zoekmachines de inhoud gemakkelijk kunnen herkennen, indexeren en weergeven in de zoekresultaten.

12 Pagina 12 van Universal Search Maps (Local Search) Sinds enige tijd bieden de grote zoekmachines hun gebruikers de mogelijkheid aan om de zoekresultaten weer te geven in Maps (kaarten). Deze nieuwe functie is niet alleen informatief voor de zoekmachinegebruiker, maar ook commercieel gezien erg interessant. Het is namelijk mogelijk om heel gericht, locaal te zoeken, in plaats van landelijk. De zoekresultaten worden voor de zoeker dus een stuk relevanter. Lees meer over Local Search in de Checkit whitepaper Search & Maps.

13 Pagina 13 van Universal Search Video Zoekmachines geven sinds kort ook video resultaten weer in de zoekresultaten. De aankoop van YouTube door Google lijkt de weg vrij te maken voor wijdverbreide Video Search mogelijkheden. Video combineert de voordelen van een tv-commercial met de voordelen van Search Engine Marketing. De online video s zijn misschien wel sterker in het overbrengen van de boodschap dan een vergelijkbare tv-commercial. Juist doordat de consument er zelf voor kiest. Lees meer over Video Search in de Checkit whitepaper Video Search.

14 Pagina 14 van Universal Search Blogs Blogs worden steeds vaker als nieuwsbron gebruikt in plaats van de traditionele nieuwssites zoals ANP en Reuters. De meningen die op een weblog worden geuit, dragen daardoor voor een steeds groter deel bij aan de beeldvorming. Bedrijven zouden zich bewust moeten zijn van deze ontwikkelingen en hierop inspelen. Er wordt veel van en naar blogs gelinkt en weblogs scoren daardoor vaak ook goed in de zoekmachineresultaten. Bovendien bevatten blogs vaak relevante zoekwoorden en veel actuele content waardoor zoekmachinespiders de blogs snel zullen vinden.

15 Pagina 15 van Universal Search Nieuws Sinds enige tijd verschijnt nieuws niet pas na lange tijd in de zoekmachineresultaten, maar vrijwel meteen na publicatie. Dit maakt het interessant om hier ook vindbaar te zijn.

16 Pagina 16 van Web 2.0 Een term die vaak opduikt is web 2.0. Web 2.0 draait om delen: het delen van filmpjes, muziek, contacten, foto s en informatie via platformen met interactieve webapplicaties op internet. Web 2.0 stelt de gebruiker centraal en web 2.0 toepassingen zijn voor gebruikers, door gebruikers. Typische web 2.0-voorbeelden zijn Hyves, Myspace, Youtube en Blog.nl. Naast het feit dat deze sites door gebruikers voor gebruikers zijn gemaakt, kenmerken ze zich door een constante groei. Gebruikers reageren immers op elkaar en voegen steeds nieuwe content toe. In het Natural Search Model wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vele mogelijkheden van web 2.0 voor organisaties. Universal Search en web 2.0 overlappen elkaar op sommige punten. Zo komen video s, afbeeldingen en meningen terug in Universal Search, terwijl het ook voorbeelden zijn van 2.0.

17 Pagina 17 van Search & PR Elke dag verschijnen er duizenden, zo niet tienduizenden persberichten, nieuwsbrieven, artikelen en whitepapers. Het internet is de laatste jaren een steeds belangrijkere nieuwsbron geworden voor veel mensen. Het aantal bezoekers aan Nederlandse nieuwssites is in ruim 2 jaar tijd verdubbeld tot boven de 20 miljoen bezoeken. Het wordt steeds moeilijker om te zorgen dat een bericht tussen al die andere wordt gevonden bij zoekmachines. Het Natural Search Model zorgt ervoor dat publicaties op internet vindbaar worden. Vindbaar zijn bij persberichtbanken, weblogs en discussiefora is belangrijk voor het genereren van extra aandacht voor producten en diensten en voor het trekken van kwalitatief bezoek naar een website. De resultaten van Search bij PR zijn zichtbaar op verschillende vlakken: 1. PR-uitingen worden gelezen door een groter en relevant publiek. Zoekmachinegebruikers zoeken online naar informatie over organisaties, producten en diensten. Als PR-activiteiten op een zoekmachinevriendelijke manier worden gepubliceerd én op een effectieve manier online worden verspreid, dan vergroot dit de kans dat een geïnteresseerde doelgroep u vindt. 2. Websites worden op nog meer woorden gevonden bij zoekmachines. Zoekmachines indexeren de inhoud van websites zodat zoekmachinegebruikers deze kunnen vinden. Hoe meer zoekmachinevriendelijke content een website bevat, des te groter is de kans dat de doelgroep bij deze website uitkomt. 3. Website worden beter vindbaar bij zoekmachines. Door binnen het PR-beleid rekening te houden met SEM, wordt de kans vergroot dat andere websites naar de PR-uitingen linken. Hoe meer relevante webpagina s naar een website verwijzen, des te hoger zoekmachines deze webpagina s waarderen. Lees meer over Search & PR in de Checkit whitepaper Search & PR.

18 Pagina 18 van Conclusie Uit Checkit s ervaring bleek dat de meeste grote organisaties eenzelfde proces doormaken als ze zich bezig (gaan) houden met Search Engine Marketing. In eerste instantie wordt Search slechts projectmatig ingezet. Daarna wordt het achtereenvolgens tactisch, strategisch en geïntegreerd ingezet. De invloed van Search Marketing op de organisatie en vice versa wordt steeds groter. Uiteindelijk wordt Search Marketing ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van een organisatie. Om dit proces te standaardiseren en inzichtelijk te maken, heeft Checkit het Natural Search Model ontwikkeld. In dit model, dat gestoeld is op analyse, advies en kennisoverdracht, komen alle aspecten aan bod die ervoor zorgen dat een website maximaal vindbaar is bij zoekdiensten: Architecture & Technique Copywriting Link Strategy Door volgens een gestandaardiseerde, iteratieve en duurzame methode te werken, wordt de kwaliteit gewaarborgd. Het model wordt door advies en training ingebed in de afdelingen, communicatie, marketing, PR en ICT van een organisatie. Doordat de methodische aanpak kan snel en effectief worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen binnen zoekmachines. Zo is het model volledig toegerust op Universal Search en Web 2.0. Zoekmachines veranderen snel: er worden voortdurend nieuwe toepassingen gelanceerd en de algoritmes op basis waarvan zoekmachines de zoekresultaten presenteren, veranderen continu. Om effectief op deze ontwikkelingen in te spelen, is snelheid cruciaal. Door de flexibiliteit van het Natural Search Model wordt snel ingespeeld op de laatste ontwikkelingen. Het leidt geen twijfel dat projectmatige acties met een ad hoc karakter niet langer voldoen voor organisaties die op de lange termijn, op een duurzame manier online vindbaar willen zijn voor hun doelgroep. Het Natural Search Model biedt voor deze organisaties uitkomst. Door de mogelijkheden van Het Natural Search Model te koppelen aan de business en marketingdoelstellingen van uw organisatie verhoogt u het rendement van uw website.

19 Pagina 19 van Over Checkit Strategische Search Engine Marketing partner Checkit is het full service Search Engine Mediabureau dat met u meedenkt. Wat Checkit uniek maakt is dat we naar het grotere geheel kijken en pro-actief vragen stellen. Wat zijn uw marketing doelstellingen, welke campagnes heeft u on- en offline lopen, wat staat er op uw marketingkalender en wat speelt er binnen uw branche waar Checkit op in zou kunnen springen? U kent uw business het best en Checkit is de Search expert. Door effectieve samenwerking en uitwisseling van informatie realiseren we uitstekende resultaten. Full service Search Engine Marketing Checkit focust zich volledig op Search Engine Marketing en dit is een bewuste keuze. Door onze focus zijn wij de absolute expert op ons vakgebied. Om voorop te blijven lopen doen we regelmatig onderzoek, onze consultants gaan naar toongevende internationale congressen en kennisdeling staat in onze organisatie centraal. Hier heeft u als klant van Checkit profijt van. Search Engine Marketing Onderzoek Checkit voert met diverse partners regelmatig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit. De onderzoeksresultaten delen we graag met onze klanten. Zo bent u ervan verzekerd dat uw campagne volgens de laatste inzichten wordt gerund. Een voorbeeld is de Nationale Search Engine Monitor die Checkit sinds 2002 halfjaarlijks in samenwerking met RM Interactive uitvoert.

20 Pagina 20 van 21 Een ander, internationaal gewaardeerd onderzoek is het eyetracking onderzoek dat we met De Vos & Jansen hebben uitgevoerd naar verschillen in zoekgedrag tussen informatie zoekers versus kopers. Tot slot is Checkit ook bekend van het top 100 online vindbaarheid onderzoek waarbij de vindbaarheid van de top 100 bedrijven (o.b.v. mediabestedingen) wordt onderzocht. In 2007 bleek dat 42% van de top 100 grootste adverteerders slecht vindbaar is bij zoekmachines. Top 100 online vindbaarheid 2007 per branche (top 10) Nr: Branche: Eindscore 2006: Eindscore 2007: Verschil:* Aantal in branche: 1 Overheid 65,4 67,6 equal 3 2 Telecom 45,1 71, Reizen 36,1 67, Financïen 52,2 64,6 equal 11 5 Vervoer 53,8 62, Kansspelen 35,6 62, ICT 49,0 60, Energie 34,8 58, Cons. prod. (Elek) 39,9 57, Retail 45,9 57,2-3 12

21 Pagina 21 van 21 Checkit maakt u vindbaar! Mocht u naar aanleiding van deze whitepaper nog vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van de Checkit Search Consultants (024) De inhoud van de Checkit documentatie is eigendom van Checkit B.V. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud daarvan, berusten uitsluitend bij Checkit B.V. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud voor gebruik door derden, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Checkit B.V. niet toegestaan.

SUCCESVOLLE ZOEKMACHINEMARKETING

SUCCESVOLLE ZOEKMACHINEMARKETING Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...2 Inleiding...3 Wat Is Google?...5 Zoekmachinemarketing Strategie...11 Zoekmachine-adverteren (SEA / Google AdWords)...17 Zoekmachine-optimalisatie (SEO)...20

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2

Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2 Inleiding Het internet verandert! Waar we het enkele jaren geleden alleen moesten doen met het bezoeken van statische webpagina s en gebruik van e-mail, zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om met

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden Zoekmachinemarketing: een overzicht 1 Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden eieren. In dit hoofdstuk bieden we u een inleiding in de wondere wereld van zoekmachinemarketing en maken we

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Marktonderzoek: E-Sportive

Marktonderzoek: E-Sportive Marktonderzoek: E-Sportive Kiek Oudelaar Sasho Pramatarov MM2A 1 van 21 WEBSTYLES INHOUD BEDRIJFSOMSCHRIJVING 3 WET KOOP OP AFSTAND 4 BRANCHE VERKENNING 5 CONCURRENTEN 6 OVERZICHT VAN CONCURRENTEN 7 CONCLUSIE

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Waarom moet een advocaat of jurist online in contact zijn met zijn doelgroep? De belangrijkste reden is heel simpel: het merendeel van

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten

Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten V2-18-07-11 Inhoudsopgave Hoe word ik gevonden in Google?...3 Local pakket Local pakket, lokale vindbaarheid!...4 Zoekmachine optimalisatie pakketten

Nadere informatie

I N T E R N E T M A R K E T I N G O N T M A S K E R D!!

I N T E R N E T M A R K E T I N G O N T M A S K E R D!! I N T E R N E T M A R K E T I N G O N T M A S K E R D!! Leer snel hoe u, uw bedrijf op de markt zet door het gebruik van internetmarketing Aangeboden door: Charelle.nl Beta versie 1.0 (27-04-2009) Voorwoord

Nadere informatie

Zoekmachine marketing trends 2010

Zoekmachine marketing trends 2010 Zoekmachine marketing trends 2010 De recessie te boven Chang Kuypers Peter Schinkel Indenty BV 12 januari 2010 Postbus 3242 7500 DE Enschede http://www.indenty.nl Samenvatting Het web is vandaag de dag

Nadere informatie

In de eerste stap maak je een nogal ruwe selectie van keywords die relevant zijn voor je business:

In de eerste stap maak je een nogal ruwe selectie van keywords die relevant zijn voor je business: 1 2 Bedankt voor het downloaden van dit ebook! Wij van One4Marketing hopen dat de informatie een waardevolle aanvulling is op je kennis over SEO. Als u nog weinig tot geen ervaring hebt met SEO, dan adviseer

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE... Inhoud 1 ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE... 2 1.1 Wat is SEO?... 2 1.2 Registreer relevante domeinnamen.... 2 1.3 Kies de juiste titels.... 3 1.4 Gebruik metatags... 4 1.5 Geef elke pagina een betekenisvolle

Nadere informatie

White paper Search Engine Marketing

White paper Search Engine Marketing White paper offered by In collaboration with White paper Search Engine Marketing Verhoog de rentabiliteit van uw website door meer kwalitatieve bezoekers aan te trekken. Editie 2005 Auteurs: Michael Vandenhooft

Nadere informatie

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 SEO - Ruudhanou.com 2013 p.1 INHOUDSOPGAVE Waarom zoekmachineoptimalisatie?

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

De werking van zoekmachines

De werking van zoekmachines De werking van zoekmachines Waarom uw website niet altijd bovenaan zal staan - Jop Brocker - Voorwoord Dit ebook is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de werking van zoekmachines. Na

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie