Nieuwsbrief over het tweede kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV GROOTSTE BELANGEN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief over het tweede kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV GROOTSTE BELANGEN:"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief over het tweede kwartaal 2014 GROOTSTE BELANGEN: Onderneming Gewicht in fonds % van de onderneming TKH Group 10,4% > 5% BAM Groep 9,8% > 5% Arcadis 9,7% > 3% Ten Cate 9,7% > 10% Beter Bed Holding 9,4% > 10% Exact Holding 8,8% > 5% Binckbank 6,8% > 5% Kendrion 5,7% > 10% Grontmij 5,7% > 10% Nedap 4,5% > 10% Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en het beleggingsbeleid van het fonds gedurende het tweede kwartaal van Nadat eerst de prestaties van het fonds besproken zijn, zullen de zes bedrijven die het meest hebben bijgedragen aan het rendement worden behandeld. Vervolgens zullen de vijf bedrijven besproken worden die de minste bijdrage geleverd hebben. De drie grootste posities van het fonds zijn hierin meegenomen. In de paragraaf over het beleggingsbeleid bespreken de fondsmanagers de belangrijkste wijzigingen in de samenstelling van de aandelenportefeuille. Daarna worden de activiteiten besproken die de fondsmanagers hebben ondernomen om het inzicht in de bedrijven waarin geïnvesteerd is verder te vergroten. Het bericht wordt afgesloten met de verwachtingen ten aanzien van het fonds. Rendement tweede kwartaal Het rendement van het fonds in het tweede kwartaal van 2014 was - 1,1%. Dit is inclusief het in maart door het fonds uitgekeerde dividend van 0,55 euro per participatie. Onderstaande tabel geeft het rendement van het fonds gedurende het tweede kwartaal weer. De maanden april en juni droegen negatief bij aan het resultaat; in mei was sprake van een stijging. Opvallend zijn de grote verschillen (ook per maand) tussen de Nederlandse indices. De samenstelling en opbouw van de indices is een belangrijke oorzaak van deze verschillen. In tegenstelling tot veel brede internationale indices zijn de Nederlandse indices sterk geconcentreerd. De vijf belangrijkste ondernemingen in de hieronder genoemde indices bepalen namelijk voor circa 40-50% de performance van de desbetreffende index. Koersuitschieters bij deze ondernemingen hebben derhalve een zeer grote impact.. Zo is de koerssprong van 55% van zwaargewicht BE Semiconductor een belangrijke reden voor de performance van de ASCX index. Hetzelfde geldt voor de 93% koersstijging van Aperam in de AMX index. Rendement DL Deelnemingen Fonds AEX Index AMX Index ASCX Index 2014 april -1.8% -0.2% -2.6% 3.5% mei 3.1% 2.8% 3.4% 2.5% juni -2.2% 1.5% -3.7% -1.3% kwartaal 2-1.1% 4.1% -3.0% 4.7% 2014 YTD 3.3% 4.8% 3.1% 17.3% (data tot en met 30/6/2014) 1/7

2 Belangrijkste positieve bijdragen De belangrijkste bijdragen aan het rendement in het tweede kwartaal kwamen van Grontmij, BinckBank, Beter Bed, Macintosh, Kendrion en TKH Group. 1) Grontmij: +19% Ingenieursbureau Grontmij liet een krachtige koersontwikkeling zien gedurende het tweede kwartaal. Nadat de onderneming uit De Bilt eind februari een aanscherping van de strategie en een herfinanciering bekend maakte, onderstreepten de resultaten over het eerste kwartaal (die eind april gepubliceerd werden) het ingezette herstel. Deze eerste kwartaalcijfers lieten namelijk in de meeste markten waarin Grontmij actief is een voorzichtig herstel zien. Ook de zachte winter droeg hieraan bij. Echter in Frankrijk bleef de markt lastig. Per saldo was Grontmij in staat om bij een iets lagere omzet (187 miljoen euro ten opzichte van 192 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2013) een beter operationeel resultaat te realiseren (7,0 miljoen euro in plaats van 4,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2013). De operationele marge verbeterde hiermee van circa 2% naar bijna 4%. Het management van Grontmij blijft zich vooral op verbetering van deze marge focussen aangezien de doelstelling op 6-8% ligt. Naast de solide cijfers die Grontmij presenteerde, maakte de onderneming enkele interessante nieuwe opdrachten bekend. Samen met Witteveen+Bos zal Grontmij een master plan gaan ontwikkelen om de kust van Jakarta (Indonesië) te beschermen tegen overstromingen. In Antwerpen (België) zal Grontmij (wederom samen met Witteveen+Bos) gaan werken aan een tunnelproject. In het Verenigd Koninkrijk tekende Grontmij een 15- jarig contract met een totale waarde tot maximaal 72 miljoen euro met het waterbedrijf Anglian Water. Grontmij zal diensten gaan leveren op het gebied van waterzuivering en waterrecycling. In negatieve zin kwam de golfbaan Naarderbos weer in het nieuws. Grontmij is eigenaar van deze golfbaan en wil deze verkopen omdat het beheer van een golfbaan duidelijk niet tot de kerntaken van de onderneming behoort. Grontmij had een koper gevonden (Flevo Invest). Echter nadat duidelijk werd dat de koper de middelen niet had om haar verplichting na te komen, werd de overeenkomst ontbonden. Grontmij zal nu op zoek moeten naar een nieuwe koper. Eind juni werd door de fondsmanagers het project Avenue A2 in Maastricht bezocht. Grontmij is namens de opdrachtgever (Rijkswaterstaat, de Gemeentes Maastricht en Meerssen en de Provincie Limburg) betrokken bij dit project. Grontmij levert technische diensten aan de opdrachtgever om de voortgang van het project te monitoren. Naast de CEO en CFO was het gehele Executive Committee (de landen/divisie managers) bij het bezoek aanwezig. Het project diende als voorbeeld voor de aanwezigen om Grontmij s expertise op met name het gebied van tunneltechnologie te laten zien. Grontmij heeft een middelgrote positie in het fonds. Na enkele turbulente jaren lijkt het herstel eindelijk ingezet. Het bedrijf heeft als gevolg daarvan de afgelopen jaren geen dividend uitgekeerd. Het dividendbeleid van Grontmij is echter onveranderd en zal zodra de resultaten het toelaten weer hervat worden. 2) BinckBank: +11% Online broker BinckBank maakte medio april haar resultaten over het eerste kwartaal bekend. De conclusie is dat beleggers actief zijn geweest op de beurs en dat BinckBank dat terug heeft gezien in de transactieaantallen. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal transacties in Nederland met 18%, in België met 10%, in Frankrijk met 21% en in Italië met 139%. Positief is dat de tarieven die Binckbank klanten in rekening brengt stabiel zijn gebleven ondanks het marketinggeweld van kleine concurrenten zoals DeGiro. Bij het snelgroeiende Alex Vermogensbeheer steeg het beheerd vermogen naar ruim 2,5 miljard euro (336 miljoen euro meer dan eind 2013). Verder blijft de onderneming zeer solide gefinancierd met een zeer hoog eigen vermogen (38,8% van het balanstotaal). Gedurende het kwartaal introduceerde BinckBank het product Binck Fundcoach. Fundcoach, vorig jaar overgenomen van SNS Bank, is geheel vernieuwd en is een gebruiksvriendelijk fondsenplatform met een keuze uit ruim 500 beleggingsfondsen en indextrackers. Het kennismakingsbezoek dat de fondsmanagers hadden met het nieuwe bestuurslid Vincent Germyns, verantwoordelijk voor de retail activiteiten van BinckBank (en derhalve ook Binck Fundcoach), gaf inzicht in de focus van BinckBank de komende jaren en hoe Binck Fundcoach past binnen de gekozen strategie. De heer Germyns heeft voorheen de operaties van BinckBank in België geleid. Onder zijn leiding is Binck marktleider geworden in België. Met zijn verfrissende en ambitieuze ideeën kan de huidige sterke marktpositie van BinckBank in de retailmarkt verder versterkt worden. 2/7

3 BinckBank heeft nog altijd een prominente positie in portefeuille. De onderneming heeft door de keuze zich volledig op de particuliere klant te richten en de meer zakelijke divisie af te stoten een duidelijker profiel gekregen. Daarnaast zijn de marktontwikkelingen gunstig op dit moment. Tot slot is het dividend solide en aantrekkelijk. 3) Beter Bed: +6% Na een magere performance op de beurs in het eerste kwartaal, herstelde de aandelenkoers van bedden- en matrassenretailer Beter Bed gedurende het tweede kwartaal. Net als bij Grontmij en BinckBank was de update over het eerste kwartaal de aanleiding voor het koersherstel. Beter Bed gaf aan dat zij de eerste tekenen van herstel zien ondanks een verdere omzetdaling gedurende de eerste maanden van het jaar. Bij een omzetdaling van 5,9% naar 93 miljoen euro daalde de operationele winst met ruim 20% naar 6,4 miljoen euro. In Nederland moest Beter Bed een omzetdaling van ruim 9% incasseren terwijl in Duitsland het omzetverlies beperkt bleef tot circa 2%. Echter door iets verbeterde marktomstandigheden (consumentenvertrouwen weer op een hoger niveau en een stijgend aantal huizenverkopen), alsmede door de herlancering van het merk Beter Bed zag de onderneming een voorzichtige positieve trendbreuk in de maand maart. In juni bezochten de fondsmanagers twee vernieuwde Beter Bed filialen (Barendrecht en Leiderdorp) met CEO Ton Anbeek en CFO Bart Koops. Door de nieuwe aankleding en indeling van de winkels zijn verkopers beter in staat om klanten te bedienen en om een hogere conversie (een klant die binnenkomt ook daadwerkelijk iets te verkopen) te realiseren. De reacties van de filiaalmanagers op de ombouw van hun winkels waren zeer positief. Beter Bed behoort nog altijd tot de vijf grootste posities van het fonds. Het management blijft de juiste beslissingen nemen. Zo zijn de recente investeringen in het merk Beter Bed op het juiste moment genomen. Het winstpotentieel is groot bij een herstel van de markt. Verder is de balans ijzersterk en het dividendbeleid solide. 4) Macintosh: +11% Een van de onzekerheden met betrekking tot de investering in schoenenretailer Macintosh was het vertrek van CEO Frank de Moor. Op 9 mei kwam aan deze onzekerheid een einde door de aankondiging dat Kurt Staelens benoemd zal worden tot nieuwe bestuursvoorzitter van Macintosh. Vanwege de forse koerssprong die volgde op dit bericht (ruim 12%), behoorde Macintosh tot de grootste stijgers van het fonds in het afgelopen kwartaal. Staelens heeft de Belgische nationaliteit en heeft veel relevante ervaring op het gebied van verandermanagement, retail en online. Zo was Staelens onder andere Vice President Sales en E- Business bij Belgacom, CEO van modeconcern Neckermann (niet te verwarren met reisorganisatie Neckermann) en Strategy Director bij Telenet. De onzekerheid over de financiële positie van de onderneming werd gedurende het kwartaal echter nog niet weggenomen. Hierdoor kregen de aangescherpte strategie en de update over de eerste kwartaal resultaten, die in april bekend werden gemaakt, geen vat op de aandelenkoers. De positie van Macintosh in het fonds is relatief beperkt (<4%). De invulling van de CEO positie is een belangrijke positieve stap om de investering in Macintosh te rechtvaardigen. Herstel van de balans en dividendbetalingen zijn de volgende stappen die ingevuld moeten worden. 5) Kendrion: +4% Producent van elektromagneten Kendrion leverde een prima bijdrage aan de performance van het fonds. Los van de update over het eerste kwartaal had het bedrijf geen significant nieuws te melden. In lijn met de cijfers over de laatste paar kwartalen was de update over het eerste kwartaal ook sterk. De omzet groeide onderliggend met ruim 6% tot 105 miljoen euro. De operationele winst steeg zelfs met 23% tot ruim 8 miljoen euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de operationele marge van 6,8% naar 7,9%. De doelstelling van 10% komt zo meer in zicht, te meer omdat de vooruitzichten voor Kendrion uitstekend zijn. Naast positieve marktontwikkelingen is een aantal significante orders binnengehaald. Kendrion wordt door steeds meer grote ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Volkswagen, gezien als preferred supplier. Kendrion is één van de meest interessante bedrijven in de portefeuille, voornamelijk vanwege haar ijzersterke en dominante markpositie. Het winstpotentieel is aanzienlijk, waarbij Kendrion beschikt over een solide balans en dividendbeleid. 3/7

4 6) TKH Group: +1% De grootste positie in portefeuille (10,4%) was gedurende het tweede kwartaal nog altijd TKH Group. De aandelenkoers van de technologie- (niche)speler uit Haaksbergen bleef in het tweede kwartaal, net als een kwartaal eerder, zo goed als onveranderd. Dit ondanks de sterke resultaten die gedurende het eerste kwartaal behaald werden. In mei maakte het management bekend dat de omzet met ruim 10% was gestegen tot 314 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal van De operationele winst kwam hierbij uit op bijna 27 miljoen euro, ofwel een operationele marge van 8,5% (was 6,7% in het eerste kwartaal van 2013). Vooral het onderdeel Industrial Solutions, waar dochter VMI (bandenbouwmachines) onder valt, blijft zeer goed presteren. Op de door de fondsmanagers bezochte Light and Building Fair in Frankfurt werd het positieve beeld ten aanzien van TKH dochter BB LightConcepts bevestigd. Dit bedrijf dat onderdeel is van TKH Parking Solutions, het onderdeel dat parkeeroplossingen biedt, levert verlichtingsoplossingen op basis van LED voor onder andere parkeergarages en fabriekshallen. De lichtsystemen van BB LightConcepts (zie foto) zijn energiebesparend en onderhoudsvrij. Bijkomend onderscheidend element is dat de systemen, als enige in de markt, volledig hergebruikt kunnen worden (cradle 2 cradle). Hoewel de omzet op dit moment nog zeer beperkt is zijn de groeimogelijkheden fors. TKH Group is één van de belangrijkere investeringen in portefeuille. Naast de sterke marktposities en de vele groeimogelijkheden, zijn de sterke balans, het stevige management en het dividendbeleid redenen om veel vertrouwen te hebben in de onderneming. Belangrijkste negatieve bijdragen Het meest negatief droegen BAM Groep, TenCate, Arcadis, Exact Holding en Ballast Nedam bij aan het rendement van het fonds. 1) BAM Groep: - 17% Aan de forse koersstijging van BAM sinds het dieptepunt medio 2012 kwam gedurende het tweede kwartaal abrupt een einde. De oorzaak lag vooral in de teleurstellende update over het eerste kwartaal van het jaar. Het zichtbare herstel in de (woning)markt, dat middels een projectbezoek door de fondsmanagers met het management van BAM in Vleuten werd bevestigd, is duidelijk nog niet terug te vinden in de resultaten van BAM. Bij een stijgende omzet met 10% tot miljoen euro, vooral door het zachte winterweer kon BAM goed doorwerken, werd zeer verrassend een lager operationeel resultaat gerealiseerd (5 miljoen euro). Vooral de belangrijke divisies Bouw en Infra hebben het nog altijd erg moeilijk. Projecten die in de crisis zijn aangenomen, met bijbehorende lage marges, worden nu gebouwd en opgeleverd. Het duurt derhalve nog enige tijd voordat de resultaten van het huidige, duidelijk sterkere orderboek zichtbaar zullen worden. Bestuursvoorzitter De Vries gaf in het kwartaalbericht aan positief gestemd te zijn over de gunstige trends in een aantal marktsegmenten. Dit zou volgens hem de grondslag moeten vormen voor verbeterde prestaties in Dat deze woorden vooralsnog weinig betekenden bleek uit het bericht dat BAM begin juli publiceerde, waarin wederom forse verliezen op een tweetal projecten werden aangekondigd. Later in dit verslag wordt hier verder op ingegaan. Op het slot van het kwartaal was de positie van BAM in het fonds nog altijd groot (circa 10%). De reden hiervoor was de zeer ruime onderwaardering. Daarnaast was de balans ruim op orde en werd er, hoewel beperkt, dividend uitgekeerd. Ook leek het management geleerd te hebben van de fouten uit het (recente) verleden. De positie van BAM in het fonds wordt door de gebeurtenissen na afloop van het kwartaal uiteraard geëvalueerd. 2) TenCate: - 10% De neerwaartse trend in de aandelenkoers van textieltechnologie bedrijf TenCate hield aan in het tweede kwartaal. TenCate heeft te maken met forse tegenwind in de eindmarkten waar de onderneming actief is. Hierin kwam begin 2014 nog geen verandering en de eerste kwartaalcijfers onderstreepten dit beeld. De omzet daalde met 7% tot 223 miljoen euro. De operationele winst halveerde zelfs tot circa 6 miljoen euro. Het belangrijkste positieve nieuws betrof de balans waar de schuldpositie verder verkleind werd. De ondernemingsleiding gaf wel aan dat de defensie gerelateerde omzet naar verwachting sterk zal gaan herstellen in De reeks orders die het bedrijfsonderdeel Advanced Armour afgelopen kwartaal bekend maakte zal hier zeker aan gaan bijdragen. Zo gaat TenCate lichtgewicht composiet materiaal leveren aan de Amerikaanse marine (voor het schip de Tripoli LHA 7), aan Nexter Systems (voor een nieuw 4/7

5 voertuigenplatform) en aan General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (voor de Ground Mobility Vehicle; zie foto). Om meer inzicht in het onderdeel Advanced Composites (circa 10% van de totale omzet) te krijgen brachten de fondsmanagers een bezoek aan de vestiging in Nijverdal. Dit onderdeel maakt lichtgewicht composieten voor de luchtvaart, ruimtevaart en de industriële markt. In de lucht- en ruimtevaart heeft TenCate door jarenlange investeringen in R&D wereldwijd leidende posities verworven. TenCate is door gerichte investeringen nu haar marktpositie in de Automotive industrie aan het opbouwen. De vooruitgang die het bedrijf hier boekt is indrukwekkend. TenCate is nog steeds een belangrijke investering in het fonds. De marktposities die de laatste jaren zijn opgebouwd zijn uniek. De potentie van de producten en de innovatiekracht van de onderneming worden onvoldoende op waarde geschat op de beurs. De financiële prestaties blijven echter achter bij de verwachtingen. Hier wordt derhalve veel aandacht aan besteed in gesprekken met de ondernemingsleiding. 3) Arcadis: - 8% Na een sterke performance op de beurs moest het aandeel Arcadis iets terrein prijs geven gedurende het tweede kwartaal. Naast een aantal mooie projecten die Arcadis in de wacht sleepte (zoals in New York en China ), was het belangrijkste nieuwsfeit afgelopen kwartaal de publicatie van de cijfers over de eerste maanden van het jaar. Bij een omzetstijging van 1% tot 588 miljoen euro steeg de operationele winst met 3% tot 44 miljoen euro. De operationele marge kwam daarmee uit op 9,6% (was 9,2% in het eerste kwartaal van 2013). Voor het gehele jaar is het management positief dat zowel de omzet als de nettowinst zal gaan toenemen. Arcadis profiteerde vooral van goede ontwikkelingen in opkomende landen in Azië en het Midden- Oosten. Ander positief nieuws was de herfinanciering van 115 miljoen euro aan bankschulden die de komende maanden zouden aflopen. Door de herfinanciering loopt dit deel van het leningenboek nu door tot medio De positie van Arcadis in het fonds is gedurende het tweede kwartaal onveranderd gebleven. Hoewel Arcadis al enige tijd geen 5% belang meer is, blijft het fonds nog circa twee jaar profiteren van de deelnemingsvrijstelling. 4) Exact Holding: - 3% De resultaten bij software ontwikkelaar Exact blijven zich goed ontwikkelen. De omzet over het eerste kwartaal was stabiel op circa 52 miljoen euro. Het momentum bij het snel groeiende onderdeel Exact Online (bedrijfssoftware voor ondernemers in de cloud ) bleef ijzersterk gezien de omzetstijging van 45% tot bijna 7 miljoen euro. In totaal gebruiken nu ruim betalende klanten dit product, waarvan het merendeel vooralsnog in Nederland ( ). De internationale uitrol naar België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verloopt positief en voldoet aan de interne verwachtingen. Ook in Frankrijk gaan de voorbereidingen voorspoedig en zal de lancering van Exact Online later dit jaar plaatsvinden. De ontwikkelingen bij de meer traditionele producten van Exact zijn in lijn met de verwachtingen. De kasmiddelen die hier gegenereerd worden zijn noodzakelijk voor investeringen in en de verdere uitrol van Exact Online. Met betrekking tot de niet- strategische onderdelen werden in het tweede kwartaal geen mededelingen gedaan. Wel is duidelijk dat deze onderdelen bij een aantrekkelijk bod verkocht zullen gaan worden. Exact is door de beperkte koersdaling uit de top 5 van grootste posities in het fonds verdwenen (Exact staat nu op plek 6). De weging bedraagt nog altijd circa 9% en het opwaarts potentieel is onveranderd hoog door het zeer aantrekkelijke groeiperspectief van Exact Online, aangevuld met een bovengemiddeld dividendrendement. 5) Ballast Nedam: - 18% In het vorige kwartaalbericht werd Ballast Nedam ook genoemd als een grote daler in het fonds. Afgelopen kwartaal was dit niet anders. Er leek rust te zijn gecreëerd toen de markt geïnformeerd was over de herfinanciering van de onderneming (met een claimemissie als onderdeel hiervan). Deze rust verdween echter als sneeuw voor de zon toen de nieuwe bestuursvoorzitter, Van der Noordaa, medio juni additionele kostenoverschrijdingen moest melden op het project A15 Maasvlakte- Vaanplein. Het totale operationele verlies over het eerste half jaar zal op ruim 40 miljoen euro uitkomen. Dit is inclusief een boekwinst van 22 miljoen euro op de verkoop van een niet- strategisch bedrijf (Ballast Phoenix Ltd, marktleider op het gebied van de recycling van bodem- as van Afval Verbrandings Installaties). Dit onderdeel werd vorig jaar nog bezocht door de fondsmanagers. Ballast Nedam is één van de kleinste posities in het fonds (weging 1,25%). Het is duidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt, met name tijdens het tender traject, op het A15 project. Van der Noordaa wacht de zware taak 5/7

6 om Ballast Nedam uit deze situatie te loodsen. Aanvullende desinvesteringen bovenop de claimemissie, die 30 miljoen zal opbrengen, zijn nu zeer noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. De investeringscase ten aanzien van Ballast Nedam is in grote mate afhankelijk van het slagen van deze desinvesteringen. Beleggingsbeleid Per ultimo juni bedroeg het fondsvermogen circa 597 miljoen euro. Het fonds bestaat uit twintig ondernemingen waarbij in vijftien bedrijven een deelneming (belang) van meer dan 5% is genomen. De kaspositie bedraagt 0,9%. De tien belangrijkste posities hebben een gewicht in de portefeuille van circa 81% (zie de tabel op bladzijde 1). Er zijn in het tweede kwartaal geen transacties uitgevoerd waarbij meldingsgrenzen werden overschreden. Wel werden de posities in Arcadis en TKH Group op aantrekkelijke niveaus licht verkleind, in verband met de grote omvang van deze belangen in de portefeuille. Ook de posities in Grontmij, Heijmans, Kendrion en Nedap werden na forse koersstijgingen enigszins teruggebracht. In BAM werden aandelen teruggekocht die eerder op hogere niveaus verkocht waren. Een nieuwe investering werd aan de portefeuille toegevoegd. Hoewel deze investering op kwartaaleinde circa 3,5% van het fondsvermogen bedroeg, is er geen meldingsgrens overschreden. Tot die tijd zal de naam van deze onderneming, om begrijpelijke redenen, niet bekend worden gemaakt. Contactmomenten Afgelopen kwartaal is van alle bedrijven in portefeuille waarin het fonds een belang heeft van meer dan 3% de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bezocht. Hieruit zijn geen bijzonderheden te melden. Daarnaast is er met het management van veel bedrijven uit de portefeuille contact geweest: Ballast Nedam, BAM, Beter Bed, BinckBank, Grontmij, Heijmans, ICT, Macintosh, Reesink, TenCate en TKH. In al deze gesprekken is vooral ingegaan op de gepubliceerde kwartaalcijfers en op de implementatie van de strategische keuzes die de bedrijven maken. Met betrekking tot Ballast Nedam en Macintosh vonden in juni kennismakingsgesprekken plaats met respectievelijk de heer Erik van der Noordaa en de heer Kurt Staelens. Beide heren zijn inmiddels benoemd tot CEO bij de betreffende bedrijven. Bij BinckBank vond in mei een soortgelijk gesprek plaats met de heer Vincent Germyns. In deze gesprekken is vooral ingegaan op de achtergrond en relevante werkervaring van de heren. Om het inzicht in een aantal bedrijven uit de portefeuille verder te vergroten zijn een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Op de bezoeken aan BAM, Beter Bed, Grontmij, Ten Cate en TKH is eerder in dit verslag ingegaan. Bij bouwer Heijmans werd door de fondsmanagers een bezoek aan de Bèta Campus in Leiden gebracht Gebeurtenissen na kwartaaleinde Gezien enkele zeer belangrijke gebeurtenissen direct na het kwartaaleinde zal daar hieronder kort op in worden gegaan. Op 7 juli maakte Ballast Nedam bekend voortgang met haar desinvesteringsprogramma gemaakt te hebben. De bedrijven Rademakers Gieterij B.V., TBS Soest B.V. en Recycling Maatschappij Feniks B.V. worden samen met het 30% belang in Beheersmaatschappij F. Bontrup B.V. verkocht voor 30 miljoen euro aan H2 Equity Partners. De opbrengst wordt gebruikt om de vermogenspositie te versterken. Per saldo is dit positief nieuws. Additionele desinvesteringen blijven echter noodzakelijk om de balans verder op orde te brengen. Op 7 juli maakte BAM Groep bekend projectverliezen van in totaal circa 75 miljoen euro te verwachten bij een infraproject in Duitsland en een infraproject in het Verenigd Koninkrijk. In beide gevallen zijn bepaalde risico s in de tenderfase onderschat. De koers van BAM daalde in navolging op dit bericht met maar liefst 40% tot circa 2,15 euro. Beleggers zijn het vertrouwen in de onderneming verloren. Vorig jaar moest BAM namelijk op een handvol projecten ook al onderkennen projectverliezen te hebben geleden. Net als na het bericht vorig jaar is er ook nu uitvoerig door de fondsmanagers met de CEO en CFO van BAM gesproken. Vooral de onzekerheid met betrekking tot de balans is in het recente gesprek aan de orde gekomen. De onrust hierover moet zo snel mogelijk worden weggenomen door de ondernemingsleiding van BAM. Pas dan kan er aan het terugwinnen van vertrouwen worden gewerkt. Het fonds verloor door dit nieuws 3,7% aan waarde. Op 1 juli maakte Exact Holding bekend dochter te hebben Longview verkocht. Van Longview was bekend dat er geen strategische fit was met de overige activiteiten van Exact. Op 11 juli maakte Exact Holding voorts bekend dat de onderneming is benaderd door meerdere partijen die mogelijk een overnamebod willen uitbrengen. De prijsrange die hierbij genoemd is ligt tussen de 30 euro en 35 6/7

7 euro per aandeel. De aandelenkoers van Exact steeg op dit nieuws met ruim 30%. Het fonds steeg door dit nieuws met ruim 1,7% in waarde. Op 15 juli maakte Macintosh vervroegd haar halfjaarcijfers en tevens de details van een nieuw financieringspakket bekend. De halfjaarcijfers gaven duidelijk aan dat de ingezette strategie werkt. De omzet nam bij de schoenenwinkels met ruim 10% toe tot 316 miljoen euro. Ruim meer dan de marktgroei van slechts enkele procenten. Belangrijker is dat grootaandeelhouders (waaronder het fonds) en banken na lang overleg overeenstemming hebben bereikt over de financiering van de onderneming voor de komende jaren. Onderdeel van de herfinanciering was een plaatsing van nieuwe aandelen door Macintosh waar het fonds haar verantwoordelijkheid in heeft genomen door, net als de meeste andere grootaandeelhouders, meer dan pro rata te participeren. De zorgen over de balans lijken nu opgelost. Vooruitzichten De verbetering van de marktomstandigheden in Nederland blijft duidelijk zichtbaar. Het consumentenvertrouwen laat een aanhoudend herstel zien, wat op termijn positief zal uitpakken voor ondernemingen zoals Accell, Beter Bed en Macintosh. In de bouw blijven, ondanks tekenen van voorzichtig herstel, de verwachtingen onzeker. Het fonds belegt in ondergewaardeerd geachte Nederlandse kleine en middelgrote ondernemingen met een leidende marktpositie, solide balans, sterk management team en een aansprekend dividendrendement. Dit geeft veel vertrouwen in het herwaarderingspotentieel van de portefeuille. Ten aanzien van het beleggingsbeleid zijn geen veranderingen te verwachten. Koersperformance (per 30/6/2014) TOTAL RETURN JUN/YTD JUN YTD JUN YTD JUN YTD 1.8% 9.0% 7.8% 23.7% -1.8% 8.6% -2.9% 0.4% -2.2% 13.7% -1.9% 0.0% -18.5% -27.0% 0.0% 20.8% -4.5% 3.5% -6.7% -4.2% 1.3% 22.6% 0.4% 14.0% -0.7% -1.2% -1.4% 11.9% -6.4% -12.7% -3.5% 1.0% Dit kwartaalverslag is opgesteld door Delta Lloyd Asset Management, de beheerders van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds 7/7

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het vierde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het vierde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het vierde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kerngegevens 4. Verslagen 6. Jaarrekening 23. Toelichtingen 27. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 48

Inhoudsopgave. Kerngegevens 4. Verslagen 6. Jaarrekening 23. Toelichtingen 27. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 48 Inhoudsopgave Kerngegevens 4 Verslagen 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Samenstelling Raad van Commissarissen 10 Directieverslag 11 Jaarrekening 23 Balans per 30-09-2014 (voor winstbestemming)

Nadere informatie

Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel

Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel KAS BANK een onderschat aandeel blz. 14 37 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 15 september 2012 5,25 9 10 opgelopen discount HAL vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 schommelende

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER APRIL 2014

MAANDBERICHT OVER APRIL 2014 MAANDBERICHT OVER APRIL 2014 Inleiding De maand april sloot per saldo af met licht lagere beurskoersen. De AEX-index daalde met 0,2% naar 400,55, de Amsterdam Midkap-index verloor 2,6% op 645,02, terwijl

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V.

Robeco Hollands Bezit N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. Verslag over 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Economie 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7 Sustainability

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER JULI 2014

MAANDBERICHT OVER JULI 2014 MAANDBERICHT OVER JULI 2014 Inleiding In de maand juli daalden aandelenmarkten over een breed front. De AEX-index daalde met 2,1% naar 404,29, de Amsterdam Midkap-index met 4,3% naar 609,90 en de Amsterdam

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER JULI 2008

MAANDBERICHT OVER JULI 2008 MAANDBERICHT OVER JULI 2008 Inleiding De flauwe beursstemming van juni zette door in de verslagmaand. Met name in de eerste helft van juli daalden de koersen over een breed front. Nadien trad per saldo

Nadere informatie

concept op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam.

concept op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam. 1 vastned retail n.v. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam. Voorzitter: drs. W.J. Kolff, voorzitter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming Nutreco gaat jaar sterk van start blz.17 18 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25 15 17 18 goede zet pharming grote overname stuwt resultaten reesink Onderzoek ing im onthult

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00.

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2012 Plaats en datum bespreking Holiday Inn, De Boelelaan 2, Amsterdam 9 mei 2012 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag wordt regelmatig gesproken over BinckBank. Hiermee wordt bedoeld BinckBank N.V. Wanneer wordt gesproken over Alex, dan wordt bedoeld Alex Beleggersbank, voormalig onderdeel

Nadere informatie

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Jaarverslag 2007 Rabo Bouwfonds Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Rabo Bouwfonds Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2007 Voorwoord Rabo Bouwfonds in 2007 Kerngegevens Bestuur

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit van de door ons bezochte (Bijzondere) Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA s) vanaf half juni.

In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit van de door ons bezochte (Bijzondere) Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA s) vanaf half juni. Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 26 Nummer 158 10 oktober 2014 Redactie: C.M.A. Stevense 1 Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie