JAARDOCUMENT Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei Jaardocument april 2010 pagina i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i"

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument april 2010 pagina i

2 INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 8 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen van goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Raad van Participanten 25 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Laurens Strategische oriëntatie De strategie van Laurens samengevat Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 41 Jaardocument april 2010 pagina 1

3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording heeft betrekking op Met dit jaardocument legt het bestuur van Laurens verantwoording af. Laurens is een ouderenzorgorganisatie in de stadsregio Rotterdam. Sinds 1 juli 2008 zijn Laurens en Zorg Compas bestuurlijk gefuseerd. Dit is geschied door het oprichten van de Bestuursstichting Zorg Compas Laurens. De doelstelling van deze stichting was het besturen van de afzonderlijke werkorganisaties Laurens en Zorg Compas. Per 1 januari 2010 zijn de organisaties juridisch gefuseerd en zijn verder gegaan onder de naam Laurens. De Raad van Bestuur van Laurens geeft met dit verslag inzage in waar Laurens voor staat, welke resultaten zijn behaald en hoe deze resultaten zijn bereikt. Aangezien Laurens en Zorg Compas al in 2009 zoveel als mogelijk gezamenlijk hebben geopereerd en momenteel ook een juridische eenheid vormen, geeft het jaardocument informatie op niveau van het concern. Alleen ten aanzien van de onderwerpen waarvoor dit niet mogelijk is, wordt informatie op niveau van de afzonderlijke werkorganisaties Laurens en Zorg Compas weergegeven. Dit jaardocument wordt gedeponeerd voor de stichting Laurens, de stichting Zorg Compas en de Bestuursstichting Zorg Compas-Laurens. Voor de leesbaarheid van dit document is overal in dit document de naam Laurens gehanteerd, hoewel op sommige plaatsen de naam Bestuursstichting Zorg Compas- Laurens of de naam Zorg Compas accurater zou zijn. Reikwijdte van het verslag Laurens is verbonden met de woningcorporatie Laurens Wonen. Deze verbinding bestaat uit een personele unie van Raad van bestuur en Raad van Toezicht. Laurens Wonen legt verantwoording af met een eigen jaarverslag. In 2007 is de Landgoed Olaertsduyn BV opgericht. Stichting Laurens is enig aandeelhouder. In de BV is de exploitatie van een conferentiehotel en het verlenen van diensten aan ouderen ondergebracht. Tevens richtte Laurens in 2007 samen met de Evean groep de BV Thuishulp Evean- Laurens op. Inmiddels heeft de Evean groep haar aandeel overgedragen aan Thuiszorg Service Nederland. Deze BV richt zich op de uitvoering van de huishoudelijke zorg in Rijnmond in het kader van de WMO. Laurens bezit 20% van de aandelen van deze BV. Jaardocument april 2010 pagina 2

4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Namen verslagleggende rechtspersonen Bestuursstichting Zorg Compas Laurens Stichting Zorg Compas Stichting Laurens Adres Nieuwe Binnenweg 29 Postcode 3014 GB Plaats Rotterdam Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel Bestuursstichting Zorg Compas Laurens Stichting Zorg Compas Stichting Laurens adres Internetpagina Structuur van de organisatie Op 1 juli 2008 zijn Laurens en Zorg Compas bestuurlijk gefuseerd. Dit is geschied door de oprichting van de Bestuursstichting Zorg Compas Laurens. Doelstelling van de Bestuursstichting was het besturen van de werkorganisaties, te weten Laurens en Zorg Compas. Op deze manier waren de organisaties op bestuurlijk en strategisch niveau volledig met elkaar verbonden, zonder tevens te moeten overgaan naar een integrale bedrijfsvoering met alle bedrijfsonderdelen. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van zowel Laurens als Zorg Compas zijn per 1 juli 2008 samengevoegd tot Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de Bestuursstichting. De organogrammen van de stichtingen Laurens en Zorg Compas zijn op dat moment onder het niveau van de Raad van Bestuur niet gewijzigd. Dit is pas gebeurd bij de organisatorische integratie en juridische fusie op 1 januari Het organogram van de organisatie per 1 januari 2010 is als bijlage bij dit document gevoegd. De bovenliggende Bestuursstichting Zorg Compas Laurens voerde in 2009 het bestuur van de beide onderliggende werkorganisaties. De Raad van Toezicht van de Bestuursstichting heeft in 2009 toezicht gehouden op het bestuurlijk handelen van de bestuurders van de Bestuursstichting en daarmee ook op het bestuur van de onderliggende werkorganisaties. Raad van Participanten Laurens heeft een Raad van Participanten. De Raad van Participanten bestaat uit één persoon per locatie casu quo werkgebied welke deel uitmaakt van de organisatie. De leden van de Raad van Participanten worden voorgedragen: - vanuit de kring van de kerkelijke gemeenten/parochies; en/of - uit de kring van organisaties welke ten grondslag liggen aan de stichtingen waaruit de organisatie is ontstaan; of Jaardocument april 2010 pagina 3

5 - vanuit de levensbeschouwelijke of maatschappelijke groepering die bij de desbetreffende locatie het sterkst is vertegenwoordigd. De Raad van Participanten heeft primair tot taak bij te dragen aan de grondslag, doelstelling en identiteit van de stichting. De leden van de Raad van Participanten onderhouden de contacten met de kerkelijke gemeenten, parochies, stichtingen of levensbeschouwelijke groeperingen op wier voordracht zij zijn benoemd. Ondernemingsraad Na de bestuurlijke fusie is een Fusie Ondernemingsraad (FOR) ingesteld. Deze FOR bestond uit maximaal 15 leden, waarvan maximaal 5 leden afgevaardigd waren vanuit de OR Zorg Compas en maximaal 10 leden vanuit de OR Laurens. De OR Zorg Compas en de OR Laurens zijn blijven bestaan tot aan de juridische fusie, maar hebben op het moment van de bestuurlijke fusie hun bevoegdheden overgedragen aan de FOR. De OR van Laurens heeft na het instellen van de FOR een slapend bestaan geleid en is eenmaal gewekt voor het behandelen van de adviesaanvraag inzake de juridische fusie. De regionale onderdeelcommissies van Laurens zijn in tact gebleven. Dit geldt zowel voor het aantal leden als voor het functioneren. De OR van Zorg Compas is geen slapend bestaan gaan leiden, maar heeft gefunctioneerd als onderdeelcommissie en heeft in de hoedanigheid van OR de adviesaanvraag inzake de juridische fusie gekregen. Centrale cliëntenraad Tevens is na de bestuurlijke fusie een fusie-ccr gevormd, die bestond uit leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) Laurens en van de Centrale Cliëntenraad (CCR) Zorg Compas. Deze fusie-ccr was een gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Naast de bestuursstichting zijn beide werkorganisaties blijven bestaan en dus zijn ook de Centrale Cliëntenrad-en in de periode van de bestuurlijke fusie tot de juridische fusie separaat blijven bestaan. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Laurens is een organisatie op het terrein van de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Met ruim 5500 medewerkers werkzaam in 21 woonzorgcentra, 10 verpleeghuizen, 18 woongebouwen en 2 psychiatrische woonvoorzieningen levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan met name ouderen in Rotterdam en omsteken. In toenemende mate worden zorg en diensten aan huis geleverd. Alle AWBZ-functies worden door Laurens geleverd: - persoonlijke verzorging; - verpleging; - ondersteunende begeleiding; - activerende begeleiding; - behandeling; - verblijf op grond van de AWBZ. Jaardocument april 2010 pagina 4

6 De klanten waaraan AWBZ-zorg wordt geleverd, bevinden zich vooral in de doelgroepen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Naast bovenstaande functies levert Laurens onder andere de volgende zorg- en dienstverlening: - vakantiehuis voor klanten; - ontwikkeling landgoed Olaertsduyn; - Laurens Actief; - UITbureau voor Ouderen Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en verzorging Kerngegevens Aantal / bedrag Aantal Totaal Klanten Aantal klanten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 3086 Waarvan ZZP-klanten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 3086 Aantal klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar 753 Aantal extramurale klanten exclusief klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 1779 Aantal Totaal Aantal Totaal Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Jaardocument april 2010 pagina 5

7 Personeel Aantal Totaal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 5611 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrag in euro s Bedrijfsopbrengsten Totaal Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Geestelijke Gezondheidszorg Kerngegevens Klanten Aantal/bedrag Aantal Aantal klanten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 92 Waarvan ZZP-klanten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 54 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking 56 Waarvan kleinschalig wonen 56 Productie Aantal Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Waarvan kleinschalig wonen Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 49 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaardocument april 2010 pagina 6

8 2.3.3 Werkgebieden Laurens richt zich op zorg, welzijn, dienstverlening en wonen vanuit de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel en Lansingerland. Het betreft de zorgkantoorregio s Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en Delft-Westland-Oostland. In 2009 werd het werkgebied nog bediend vanuit de volgende regio s: Zorg Compas regio Delfshaven/Noord: deelgemeenten Delfshaven en Oude Noorden - verpleeghuis Delfshaven: 100 plaatsen (50 PG, 50 SOM); - woonzorgcentrum De Schans: 42 plaatsen; - woonzorgcentrum en verpleeghuis Blijdorp: 91 plaatsen waarvan 37 verpleeghuis. Zorg Compas regio Hillegersberg, Overschie, Schiebroek, Alexander: deelgemeenten Hillegersberg/Schiebroek, Overschie, Prins Alexander en gemeente Capelle aan de Ijssel - woonzorgcentrum Arcadia: 152 plaatsen, waarvan 17 plaatsen voor ouderen met een verstandelijke handicap; - woonzorgcentrum De Aarhof: 68 plaatsen; - woonzorgcentrum Den Hoogenban: 75 plaatsen; - psychiatrisch wooncentrum Lupinehof: 44 plaatsen; - woon-werkboerderij De Groede Hoeve: 12 plaatsen. Zorg Compas regio Lansingerland: gemeente Lansingerland - woonzorgcentrum De Hergerborch: 47 plaatsen; - woonzorgcentrum Sint Petrus: 99 plaatsen; - woonzorgcentrum/verpleeghuis De Oudelandse Hof: 171 plaatsen; - woonzorgcentrum De Tuinen: 42 plaatsen SOM, 42 plaatsen PG. Laurens regio Noord-West: deelgemeenten Schiebroek en Hillegersberg - geriatrisch centrum Stadszicht: 240 plaatsen PG; - verzorgingshuis Liduina: 111 plaatsen; - verzorgingshuis De Wilgenborgh: 100 plaatsen; - verzorgingshuis Borgsate: 157 plaatsen. Laurens regio Noord-Oost: deelgemeente Prins Alexander - verpleeghuis De Hofstee: 143 plaatsen; - kleinschalig wonen De Naber: 36 plaatsen PG; - woonzorgcentrum Nijeveld: 66 plaatsen; - woonzorgcentrum De Schutse: 156 plaatsen. Jaardocument april 2010 pagina 7

9 Laurens regio Centrum: stadscentrum en deelgemeenten Kralingen/Crooswijk, Delfshaven en Oude Noorden - geriatrisch Centrum en Verpleeghuis Antonius Binnenweg: 178 plaatsen (72 PG en 106 somatiek). Laurens regio Zuid-West: deelgemeenten Charlois en Feijenoord - zorgcentrum Simeon en Anna: 265 plaatsen; - woonzorgcentrum Dorpsveld: 44 plaatsen; - woonzorgcentrum Maasveld: 66 plaatsen; - woonzorgcentrum Joachim en Anna: 51 plaatsen. Laurens regio Zuid-Oost: deelgemeente IJsselmonde en gemeente Westvoorne - verpleeghuis en reactiveringscentrum Antonius IJsselmonde: 20 PG, 210 somatiek; - psychiatrisch verpleeghuis Aesopus: 60 plaatsen; - woonzorgcentrum Dijkveld: 56 plaatsen; - Olaertsduyn; - kleinschalige woonvoorziening De Hoek: 12 plaatsen (niet aangeboren hersenletsel); - kleinschalige woonvoorziening Ravenswaerde: 14 plaatsen (niet aangeboren hersenletsel); - Cadenza: 18 plaatsen palliatieve zorg. Laurens regio Barendrecht: gemeente Barendrecht - verpleeghuis De Elf Ranken: 136 plaatsen; - verzorgingshuis Borgstede: 99 plaatsen Samenwerkingsrelaties De omvang van Laurens vraagt dat de organisatie in de regio en landelijk met alle relevante organisaties formele en informele contacten onderhoudt. Het betreft onder andere overheden, zorgorganisaties (zoals collega V&V-organisaties, VG, GGZ, thuiszorg, ziekenhuizen), woningcorporaties, brancheorganisaties en zorgkantoren. Op niveau van het concern zijn er verschillende samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt een aantal van deze samenwerkingsverbanden kort beschreven. - Conforte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Rotterdam. Door het bundelen van kennis en ervaring wordt gezorgd voor een krachtig netwerk. Dat is ook de betekenis van de naam: met kracht; - de Rotterdam Stroke Service (RSS) heeft als doelstelling het bieden van kwalitatief hoogwaardige ketenzorg voor klanten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Participanten in dit netwerk zijn de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum, Medisch Centrum Rijnmond Zuid en het Sint Franciscus Jaardocument april 2010 pagina 8

10 Gasthuis, de Laurens-verpleeghuizen Antonius IJsselmonde en Antonius Binnenweg, het Rheumaverpleeghuis en de Stromen; - Genero staat voor Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving. Het netwerk bestaat uit meer dan 80 partners en is gericht op het verbeteren van zorg en welzijn voor ouderen. Laurens is actief betrokken bij het projectvoorstel Thuisteam voor ouderen. Het Thuisteam biedt tijdelijk en aanvullend op de reguliere huisartsenzorg een samenhangend pakket van advies, zorg en behandeling en welzijn en regieondersteuning aan kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers in de thuissituatie; - het lectoraat samenhang van wonen, diensten en zorg in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat houdt zich bezig met de ontwikkeling van zorginnovaties (onderzoeken en implementeren) gericht op bevordering van Samenhang in de Ouderzorg in de regio Rotterdam Rijnmond; - Stichting RijnmondNet heeft als doel de belangen van zorginstellingen in de regio Rijnmond op het gebied van ICT te behartigen en een veilige infrastructuur voor elektronische communicatie voor de gezondheidszorg ter beschikking te stellen. Laurens is participant. - project Zichtbare schakels. Laurens is actief in het project Zichtbare Schakels in Rotterdam. In de aandachtswijken van Rotterdam worden extra wijkverpleegkundigen ingezet voor het beter verbinden van zorg, wonen en welzijn op wijkniveau. Op regionaal niveau zijn diverse inhoudelijke samenwerkingsverbanden gericht op de uitvoering van wonen, diensten en zorg. Jaardocument april 2010 pagina 9

11 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen van goed bestuur Laurens onderschrijft de aanbevelingen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governance Code, zoals opgesteld door de Brancheorganisatie. Laurens hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en verankering en wil de besturing dan ook afstemmen op hedendaagse denkbeelden. Het rapport van de commissie Health Care Governance uit 1999 is een belangrijke inspiratiebron geweest om de gedachten over het bestuur en het toezicht op het bestuur van zorginstellingen aan te scherpen. Laurens schaart zich gaarne achter de drie uitgangspunten, die in dit rapport worden gehanteerd en die als volgt worden omschreven: - Goede zorg vereist goed bestuur. Met dit uitgangspunt wordt gerefereerd aan de invloed van de het functioneren van de organisatie (goed bestuur) op de kwaliteit van de zorg (goede zorg). - Goed bestuur verdient goed toezicht. Dit uitgangspunt verwijst naar het gegeven dat de kwaliteit van besturen verhoogd wordt, als de toezichtfunctie goed verankerd is in de top van de organisatie. - Goede zorg is verantwoorde zorg. Goede zorg dient niet alleen professioneelinhoudelijk verantwoord te zijn, de zorg dient ook op elk moment verantwoord te kunnen worden aan relevante stakeholders. Het zwaartepunt ligt hier op de transparantie van het zorgproces. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden tot voorzitter. De verhouding tussen de bestuursleden is gebaseerd op collegialiteit en gelijkwaardigheid. Naam Bestuursfunctie Portefeuille I.CThepass voorzitter Strategie en externe contacten drs. M.P.L.M. van vicevoorzitter Zorg Woensel, MHA drs. M.N.M. Scholten lid Bedrijfsvoering Nevenfuncties Vz bestuur Breed Welzijn Delft Vz Nico Adriaanstichting R dam Lid RvT De Werkplaats Jaardocument april 2010 pagina 10

12 Het bestuur vormt een personele unie met de Raad van Bestuur van Laurens Wonen. Taak De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid en voor de algehele aansturing. In 2009 was een andere hoofdtaak van het bestuur het voorbereiden van de organisatorische integratie en de juridische fusie van Laurens en Zorg Compas. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke taak als zorgverlener. Het bestuur maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat het beleid in overeenstemming is met wettelijk, statutaire en andere voorschriften en waarborgt de continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur stimuleert, behartigt en bewaakt de identiteit van de organisatie en laat zich daarbij adviseren door de Raad van Participanten. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur is gezamenlijk gesprekspartner van de Raad van Toezicht, het directieberaad en het strategisch beraad. Deze laatste vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is tevens gesprekspartner voor de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten, die de belangen of reputatie van de organisatie (medewerkers en klanten) en het maatschappelijk belang schaden. Vergaderingen Het bestuursbeleid wordt voorbereid, besproken, gecoördineerd, afgestemd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur overlegt in ieder geval over de aandachtsgebieden, alsmede over de bewaking en toetsing van de uitwerking en uitvoering daarvan. Voorts vindt overleg plaats over alle onderwerpen, die geagendeerd worden in de vergadering met de Raad van Toezicht, de overlegvergadering met de ondernemingsraad, het overleg met de cliëntenraad en het overleg met de Raad van Participanten. De raad van Bestuur vergadert wekelijks op een vast tijdstip. Openbaarheid en belangenverstrengeling De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun nevenfuncties. Alvorens een nevenfunctie te aanvaarden, legt de bestuurder dit voor aan zijn collega Jaardocument april 2010 pagina 11

13 bestuursleden en aan de Raad van Toezicht. Indien de nevenfunctie ook naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen nadelige invloed heeft op het functioneren van de organisatie en als lid van de Raad van Bestuur, kan de bestuurder de nevenfunctie aanvaarden. De leden van de Raad van Bestuur zorgen er elk voor dat er geen (schijn van) strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie. Honorering De honorering van de bestuurders is bij de bestuurlijke fusie tussen Laurens en Zorg Compas per 1 juli 2008 contractueel vastgelegd. In 2009 is een nieuwe beloningscode uitgebracht door de NVTZ en NVZD gezamenlijk. De Raad van Toezicht heeft geëvalueerd hoe de contractuele verplichtingen zich verhouden tot deze nieuwe code. Voor een organisatie met thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen en de omvang van Laurens is de uitkomst volgens de code zonder correctie voor omgeving en risicofactoren: categorie G. Laurens kent drie bijzonder omstandigheden die een opslagpercentage rechtvaardigen (volgens de code tot maximaal 30%): 1. Organisatorisch: bijzondere grotestadsproblematiek, sterke concurrentie met grote spelers, diversiteit van systemen en inkoopprocedures en een omslag van de besturing door schaalvergroting. 2. Inhoudelijk: een voorloperpositie in palliatieve zorg, revalidatiezorg en zorg voor niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor zijn de criteria leidend tot de categorie G niet altijd goed van toepassing. Voor onderdelen kunnen criteria van categorale ziekenhuizen of van overige toepasbaar verklaard worden. 3. Reikwijdte: de organisatie vormt een bestuurlijke unie met Laurens Wonen, een woningbouwcorporatie. Voor de bestuurlijke activiteiten voor Laurens Wonen ontvangen de bestuurders geen aparte honorering. Deze is inbegrepen in één en hetzelfde salaris dat hier wordt verantwoord. Op grond van deze overwegingen is de Raad van Toezicht van mening dat de feitelijke opslag van 7% op de norm van categorie G een terughoudende is en er geen reden is af te wijken van de contractuele verplichtingen. Daarnaast is aan alle drie de bestuurders een leaseauto ter beschikking gesteld in verband met intensieve externe activiteiten. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal één jaarsalaris en zijn er geen aanvullende pensioenregelingen. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeven leden en één toehoorder uit de kring van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen. Eén lid van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de centrale cliëntenraad. Jaardocument april 2010 pagina 12

14 In de statuten is bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht uit een Protestants- Christelijke kerkgenootschap en twee leden uit de Rooms-Katholieke kerk afkomstig zijn. Zij hebben een speciale taak voor de instandhouding van de identiteit. De benoeming van deze leden gebeurt om die reden met instemming van de Raad van Participanten. Instemming gebeurt uitsluitend op grond van het criterium of de voorgedragen kandidaat voldoende in staat is om toezicht te houden op het inhoud geven aan de statutaire grondslag en doelstelling van de stichting en op het vitaal houden van de identiteit van de stichting conform het vigerende identiteitsbeleid. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is acht jaar. Bij de bestuurlijke fusie tussen Zorg Compas en Laurens per 1 juli 2008 is in aanvulling op de statutaire twee termijnen van vier jaar, een relevante afspraak gemaakt ten aanzien van het aftreedschema. Leden, die in de rechtsvoorgangers al meer dan twee termijnen van vier jaar hebben vervuld, kunnen nog maximaal één termijn van vier jaar vervullen. Dit zou betekenen dat per jaar gemiddeld één lid de Raad van Toezicht verlaat. Om niet voortdurend in selectieprocedures te zijn verwikkeld, is ervoor gekozen om elke twee jaar twee leden van de Raad van Toezicht te vervangen. Jaardocument april 2010 pagina 13

15 De Raad van Toezicht bestond geheel 2009 uit zeven leden en één toehoorder. Prof. dr. F.G.A van der Meché (RK-afgevaardigde) Drs. J.B. Val (PC-afgevaardigde) Drs. R.L. de Bakker voorzitter RvT voorzitter remuneratiecie vicevoorzitter remuneratiecie lid RvT voorzitter auditcie lid remuneratiecie Naam Functie Aandachtsgebied Zorg Openbaar bestuur Financieel / commercieel Relevante nevenfuncties Eerste benoeming / moment aftreden Aantal bijgewoonde vergaderingen Dir. Erasmus MC Holding 2004 / / 7 B.V. VZ RvT Mohs klinieken Lid AB Stichting Laurensfonds Dir. Inde Vergulde Helm BV, consultancy 1989 / / 7 VZ RvC Woon Compas Lid RvT Woningstichting Land van Altena Vice-vz RvT Stichting Logos (onderwijs) VZ Pax Intrantibus VZ RvP Laurens en Woon Compas Regent Lidmatenhuis Evangelisch- Lutherse gemeente Rotterdam VZ Rekenkamercie Goirle en Loon op Zand Lid RvT Stichting 1989 / / 7 Raamwerk te Noordwijkerhout/Katwijk Lid RvC Woon Compas VZ RvC SPIE Nederland BV Jaardocument april 2010 pagina 14

16 Naam Functie Aandachtsgebied Nevenfuncties Eerste benoeming / Aantal bijgewoonde vergaderingen moment aftreden J.R.M. Nijman lid RvT Financieel / 1999 / / 7 (RK-afgevaardigde) commercieel Mw. mr. J. Vijlbriefvan lid RvT Juridisch / Advocaat te Rotterdam 2006 / / 7 der Schaft (voordracht CCR) maatschap-pelijk (Honorair) rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank te s- Gravenhage Lid/secretaris generale college voor bezwaren en geschillen in de Protestante Kerk (PKN) Lid RvT CVO (onderwijs) Lid bestuur Stichting Gemeentefonds Lid bestuur Stichting Beleggingsfonds Hervormde gemeente te R dam Lid bestuur Stichting Grote Kerk te R dam P. Boekhoud lid RvT Keten-afspraken Lid regeringscie drugsbeleid 2001 / / 7 (PC-afgevaardigde) Drs. J.C. Visser lid RvT Beleidskaders zorg Bestuurslid/penningmeester Stichting 2006 / / 7 lid auditcommissie Ouderenhuisvesting Mr. ing. A.T. Alderliesten toehoorder RvT Wonen Directeur eigenaar CHIRON Development Consultancy BV 2006 / / 7 Jaardocument april 2010 pagina 15

17 Taak en werkwijze Conform de statuten van Laurens houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden huizen, instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De taak en werkwijze zijn nader uitgewerkt in een reglement. Om de toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen laat de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk informeren door de Raad van Bestuur. In de regel geschiedt dit als voorbereiding op, danwel tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een basis van vertrouwen, openheid en integriteit. De leden van de Raad van Toezicht zijn door de diverse kennisvelden en functies, die zij in het dagelijks leven vertegenwoordigen, in staat toezicht te houden en te functioneren als raadsman en klankbord voor de Raad van Bestuur. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Toezicht voldoet aan de eisen ten aanzien van onafhankelijkheid en belangenverstrengeling. Dit vereiste is vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Toezicht. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke instelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een (in)direct belang heeft bij Stichting Laurens. In de Statuten (artikel 10 lid 1 sub c) is opgenomen dat een lid van de Raad van Toezicht niet een persoon kan zijn, die zitting heeft in de Raad van Participanten. Ten aanzien van deze eis van onafhankelijkheid is ontheffing verleend aan de heer drs. J.B. Val voor een periode van twee jaar, namelijk van 1 juli 2008 tot 1 juli Profielschets De Raad van Toezicht heeft in een profiel vastgesteld welke deskundigheden binnen de Raad van Toezicht noodzakelijk worden geacht om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in een profiel vastgesteld aan welke vereisten individuele leden dienen te voldoen. De profielen van de Raad van Toezicht en haar leden zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Participanten. In de profielschets zijn de volgende expertisegebieden benoemd: financieel commercieel, retail marketing, vastgoedbeheer en ontwikkeling, ervaring in ketenafspraken en inkoop bij partners en leveranciers, (rijks)overheid en jurist en ethisch-morele vraagstukken. Jaardocument april 2010 pagina 16

18 Deskundigheidsbevordering De Raad van Toezicht neemt in de jaarplanning een aantal thema s op waar extra aandacht aan wordt besteed. Deze thema s worden voorafgaand aan de reguliere vergadering behandeld. Daarnaast bespreekt de externe accountant jaarlijks de ontwikkelingen in de zorg vanuit zijn perspectief. Belangrijke rapporten die uitkomen, zoals bijvoorbeeld van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, worden verspreid en waar nodig besproken. Er is een collectief lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Individuele leden hebben de mogelijkheid om in het kader van deskundigheidsbevordering symposia en andere bijeenkomsten bij te wonen. Reguliere vergaderingen De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes maal per jaar, doch ten minste vier maal per jaar. In 2009 heeft de Raad van Toezicht zeven keer vergaderd. De Raad van Toezicht nam onder andere de volgende besluiten: - goedkeuren strategisch plan ; - goedkeuren organisatie-inrichting en besturing; - goedkeuren jaarrekening 2008; - goedkeuren jaarplan en begroting 2010; - goedkeuren voorstel tot fusie Bestuursstichting Zorg Compas Laurens, Stichting Zorg Compas en Stichting Laurens; - statutenwijziging Stichting Laurens; - goedkeuren accountantskeuze voor 2010; - goedkeuren reglement Stichting Laurens; - goedkeuren hoofdlijnen juridische structuur Stichting Laurens. Commissies De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld, namelijk een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de heren drs. R.L. de Bakker, drs. J.C. Visser en mr.ing. A.T. Alderliesten. De auditcommissie is onder andere belast met het toezicht op: - de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; - de financiële informatieverschaffing door Laurens; - de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; - de relatie met de externe accountant. Voor de uitvoering van haar taken heeft de auditcommissie in 2009 driemaal vergaderd, waarvan één keer in het bijzijn van de externe accountant. Tijdens de vergaderingen werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: - kwartaalrapportages; - jaarverslag en jaarrekening 2008; - keuze externe accountant voor 2010; - begroting Jaardocument april 2010 pagina 17

19 De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de benoeming, beoordeling en honorering van de bestuurders. Jaarlijks houdt deze commissie, bestaande uit de heren prof.dr. F.G.A. van der Meché, drs. J.B. Val en drs. R.L. de Bakker, een beoordelingsgesprek met elk lid van de Raad van bestuur over het individuele functioneren. Daarnaast houdt de commissie een gesprek met de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk over het onderling functioneren. Van de individuele gesprekken wordt een verslag gemaakt, dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het betreffende lid. Het verslag van het onderling functioneren wordt aan alle leden van het bestuur ter goedkeuring aangeboden. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de overige leden van de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over de uitkomst van de beoordeling. Bij de beoordeling wordt er in het bijzonder op toegezien dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De remuneratiecommissie heeft voor 2009 vastgesteld dat de Raad van Bestuur, mede gezien de fusie, de gemaakte prestatie-afspraken in bijzondere mate heeft gerealiseerd. Op basis hiervan heeft de commissie voor het eerst de volledige variabele beloning voorgesteld aan de Raad van Toezicht. Deze variabele beloning houdt voor de leden 10% en voor de voorzitter 12,5% van het vast deel van het inkomen in. De commissie heeft haar bevindingen mondeling aan de Raad van Toezicht gerapporteerd en deze heeft met de adviezen ingestemd. Contact met de organisatie Het hebben van geregeld en goed contact met de organisatie vindt de Raad van Toezicht belangrijk. Eénmaal per jaar bezoeken Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de regioen concerndirecteuren een aantal locaties om ook het onderlinge contact op een inhoudelijke wijze vorm te geven. Daarnaast zijn de directeuren individueel regelmatig te gast in de themabesprekingen, die aan de reguliere vergaderingen voorafgaan. Leden van de Raad van Toezicht zijn regelmatig te gast bij sociale gebeurtenissen in de organisatie. In 2009 is een lid van de Raad van Toezicht bij twee vergaderingen van de fusie Centrale Cliëntenraad aanwezig geweest. In deze overleggen is stilgestaan bij de volgende onderwerpen: - een visie op ketenzorg; - private zorg; - stand van zaken fusie; - bespreking reanimatie-commissie; - veiligheid; - 13-dagen regel; - wijziging in de AWBZ met betrekking tot ondersteunende begeleiding ; - vertaling besturingsfilosofie en strategie naar ondernemingsplannen; - stand van zaken zorgzwaartepakketten; - dienstverlening Thuiszorg Service Nederland. Jaardocument april 2010 pagina 18

20 In september 2009 heeft een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad van Toezicht en de Fusie Ondernemingsraad (FOR). In dit overleg is stilgestaan bij de volgende onderwerpen: - de voortgang van de juridische fusie en organisatorische integratie; - de toekomstige structuur van de ondernemingsraad; - de invoering van de zorgzwaartepakketten; - de realisatie van de strategie, zoals bijvoorbeeld de buurtgerichte / kleinschalige zorg; - het verleggen van verantwoordelijkheden naar de werkvloer conform de besturingsfilosofie. Evaluatie Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur geëvalueerd. In 2009 heeft een externe evaluatie plaats gevonden. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van een van tevoren goedgekeurde vragenlijst. Tevens zijn er individuele gesprekken gevoerd. Direct na de jaarwisseling heeft op basis van de uitkomsten een plenaire discussie plaatsgevonden onder externe begeleiding. Tevens is een apart overleg georganiseerd met de Raad van Bestuur onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Op basis hiervan zijn actiepunten geformuleerd. Afgesproken is om elke drie jaar een externe evaluatie te laten plaatsvinden. De twee tussenliggende jaren worden gebruikt voor het uitvoeren van een beleidscyclus met jaarlijkse interne evaluatie. Bezoldiging Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd. 3.4 Bedrijfsvoering De verantwoording van Laurens over de bedrijfsvoering voldoet aan de transparantie en zekerheidseisen, zoals deze maatschappelijk worden gesteld. Op de registratie van de AWBZ-opbrengsten is de Kaderregeling AO-IC van toepassing. De richtlijnen van deze Kaderregeling heeft Laurens in 2006 reeds volledig geïmplementeerd. De accountant heeft een verklaring afgegeven over de juistheid van de AWBZopbrengstenverantwoording, die betrekking heeft op Risicomanagement In 2006 is Laurens begonnen met het opzetten van een integraal risicomanagementsysteem. Met hulp van een extern adviesbureau zijn bestaande en te verwachten risico s geïnventariseerd. De risico s zijn bepaald aan de hand van de kans van optreden en het te verwachten effect. Het resultaat is een overzicht van risico s in volgorde van belangrijkheid. Ieder jaar worden risico s geprioriteerd, die beheerst moeten gaan worden. Hier worden actieplannen voor opgesteld, die uitgevoerd worden. In 2008 Jaardocument april 2010 pagina 19

Laurens, uniek net als u

Laurens, uniek net als u Laurens, uniek net als u Jaardocument 2010 versie 2 datum 31 mei 2011 Jaardocument 2010 31 mei 2011 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaardocument Laurens 2011. Stichting Laurens. Jaardocument 2011

Jaardocument Laurens 2011. Stichting Laurens. Jaardocument 2011 Stichting Laurens Jaardocument 2011 INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 3. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 3.1 Algemene identificatiegegevens 5 3.2 Structuur van de organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 19 OKTOBER 2015 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Laurens is in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichting Katholieke

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

De activiteiten en resultaten van Laurens in 2013. meer dan zorg

De activiteiten en resultaten van Laurens in 2013. meer dan zorg ontdek. De activiteiten en resultaten van Laurens in 2013 Jaarverslag 2013 meer dan zorg Inhoudsopgave 2 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2013 aan van Stichting Laurens.

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT Reglement Raad van toezicht, van de Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp, zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van toezicht van Meer Primair, 7 Januari 2016, één en ander overeenkomstig

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2 2. Begripsbepaling 2 3. Structuur 3 4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie 4 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie