Elzenstede Vastgoed CV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elzenstede Vastgoed CV"

Transcriptie

1 Elzenstede Vastgoed CV V O O R A A N K O N D I G I N G P L A A T S I N G I N B E P E R K T E K R I N G in samenwerking met

2 B E L A N G R I J K E I N F O R M AT I E Geïnteresseerden in de verwerving van participaties in Elzenstede Vastgoed CV worden nadrukkelijk gewezen op het feit dat aan iedere vorm van beleggen risico s zijn verbonden. Deze vooraankondiging staat niet op zichzelf en dient in samenhang met het informatiememorandum te worden gelezen. Mogelijke kopers wordt geadviseerd de volledige inhoud van het informatiememorandum te lezen en zich te wenden tot de eigen adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van het informatiememorandum. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en uitgesproken verwachtingen bieden geen garantie voor de toekomst. Er wordt momenteel nog onderhandeld over de definitieve transactievoorwaarden. De opgenomen verwachtingen, veronderstellingen, analyses, berekeningen, prognoses en dergelijke zijn verstrekt ter informatie en hier geldt dat deze onder voorbehoud zijn van het bereiken van definitieve overeenstemming over onder meer de financieringsvoorwaarden. Sectie5 Investments N.V. is, als initiatiefnemer/beheerder, voor het aanbieden van participaties in Elzenstede Vastgoed CV niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten dan wel De Nederlandsche Bank N.V.

3 Inleiding Tegen een aantrekkelijk rendement kan het volledig verhuurde winkelcentrum De Drossaard in Uden (Noord-Brabant) worden verworven. Het winkelcentrum, met bewezen trackrecord, heeft naast een langjarig verhuurde Jumbo-supermarkt van bijna m 2 een mooie mix van dagwinkels. Hierdoor wordt in een compleet aanbod van dagelijkse behoeften voorzien. Bovendien heeft het winkelcentrum potentie tot huurprijsverbetering. Daarnaast kan het winkelcentrum mogelijk worden uitgebreid met een (discount)supermarkt. Sectie5 Investments biedt hiermee, in samenwerking met First Table Asset Consultants, een beperkte groep beleggers de mogelijkheid gezamenlijk te beleggen in een goed functionerend wijkwinkelcentrum in een uitstekend verzorgingsgebied. Verwacht jaarlijks gem. direct rendement 7,8% Verwacht jaarlijks gem. totaalrendement 8,7% Totale fondsomvang Hypothecaire financiering Eigen vermogen Beleggingshorizon 5-10 jaar

4 Onroerend goed Volledig verhuurd wijkwinkelcentrum Uitstekend verzorgingsgebied Circa m 2 b.v.o. winkelruimte verdeeld over veertien winkels Voldoende gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum Mogelijke uitbreidingspotentie O B J E C T Winkelcentrum De Drossaard is gelegen in Uden, Noord-Brabant. Uden ligt ten oosten van s Hertogenbosch aan de snelweg A50 en heeft circa inwoners. Het winkelcentrum ligt in Uden- Oost en heeft in dit gebied een dominante positie. Het wijkwinkelcentrum is gebouwd in de jaren 80, is rond de eeuwwisseling opgeknapt en telt circa m 2 winkelruimte. Rondom het winkelcentrum liggen 200 gratis parkeerplaatsen. Voor een uitbreiding met 50 parkeerplaatsen is een vergunningaanvraag in behandeling. Nijmegen P P Uden Eindhoven

5 Belangrijke trekker in het winkelcentrum is de Jumbo-supermarkt. Deze voormalige Super de Boer-vestiging is omgebouwd naar de Jumbo-formule en heeft bijna m² b.v.o. in gebruik. De Jumbo-vestiging heeft door goed ondernemerschap van de franchisenemer de omzet flink omhoog gestuwd van circa per week naar circa per week. De zondagopenstelling - de enige in Uden - heeft de omzet verder doen stijgen naar circa per week. Het winkelcentrum heeft een uitstekende branchering en kent vrijwel geen verloop onder de huurders. Knowledge in Store (specialist op het gebied van retail research) concludeert op basis van haar onderzoek dat dit een uitstekend wijkwinkelcentrum is, ook op de lange termijn. Modernisering luifel

6 U I T B R E I D I N G S P O T E N T I E E N M O D E R N I S E R I N G Na verwerving van het winkelcentrum zal Sectie5 Investments een onderzoek starten naar een mogelijke uitbreiding. Een nabij gelegen Aldi-supermarkt heeft aangegeven zich graag te willen vestigen in winkelcentrum De Drossaard en heeft hiertoe begin 2011 een intentieverklaring getekend. Hierin zijn voorwaarden en condities, een programma van eisen en een situatietekening opgenomen. Medio februari 2012 heeft Aldi desgevraagd bevestigd dat de uitgangspunten uit de intentieverklaring nog steeds actueel zijn. Om Aldi te kunnen huisvesten, is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden om opstallen bij te bouwen. Een bestemmingsplanwijziging is hiervoor vereist. Daarnaast dient een haalbaarheidsstudie uit te wijzen of een uitbreidingsinvestering zinvol is. De eventuele toevoeging van een discountsupermarkt zal de functie van dit wijkwinkelcentrum verder versterken. Artist impression winkelpuien

7 De Jumbo-supermarkt is in 2011 van binnen en van buiten volledig gerenoveerd. Na verwerving zal, ongeacht enige vorm van uitbreiding, de rest van het winkelcentrum eveneens worden gemoderniseerd. Door gedeeltelijke vervanging van boeidelen, het aanbrengen van uniforme kleurstelling en nieuwe glazen luifels kan een strakke en frisse uitstraling worden gerealiseerd. Voor de facelift van het winkelcentrum en het onderzoek naar de uitbreiding is bij de aankoop een liquiditeitspost opgenomen van bijna Modernisering luifel

8 Huurders Bijna 70% landelijke labels, zoals Jumbo, Primera en Mitra Looptijd van het huurcontract van hoofdhuurder Jumbo is ruim negen jaar Vrijwel geen verloop onder de huurders Een aantal huurovereenkomsten biedt huurverhogingspotentieel Het huidige aanbod van winkels is een mooie combinatie van de bekende landelijke labels Jumbo-supermarkt (circa m 2 ), Mitra-slijterij (onderhuurder van Jumbo), Primera en Uw Eigen Drogist, aangevuld met lokale ondernemers zoals een ambachtelijke slager, een bakker en een visspeciaalzaak. Door deze combinatie is er sprake van een sterke invulling met winkels die voorzien in hoofdzakelijk dagelijkse benodigdheden. De totale huurstroom per 1 februari 2012 bedraagt per jaar, inclusief opbrengsten uit verhuur van parkeerplaatsen, exclusief btw en servicekosten. Deze som wordt opgebracht door dertien huurders (veertien winkels Mitra huurt onder bij Jumbo) en één gelduitgifteautomaat. De winkels zijn marktconform verhuurd of ònder de geldende huurwaarde. Dit biedt bij een aantal huurders huurpotentieel. Door onderhandeling of een huurprijsaanpassingsprocedure zal na verwerving deze optimalisatieslag kunnen worden gemaakt. Dit kan leiden tot een hoger dan geprognosticeerd rendement. Huuroverzicht Winkelcentrum De Drossaard in Uden Formule Huurder Branche Oppervlak in m² b.v.o. Jumbo Supermarkten Super de Boer Winkels B.V. Supermarkt Mitra Slijterij Super de Boer Winkels B.V. Slijterij 110 Fietsenwinkel Cock Uland De fietsenwinkel Cock Uland v.o.f. Rijwielen 190 Uw Eigen Drogist Drossaard Dhr. en mw. Van Grunsven-Kuyper Drogisterij 180 Fred Roose Groente en Fruit Dhr. F.N.J.M. Roose Groenteboer 140 Frans Knobbout Slager Slagerij Knobbout v.o.f. Slagerij 135 Bakker Van de Ven Bakker Van de Ven B.V. Bakkerij 95 Fleurmonde Bloemen Atelier Mw. S. van Wezel en dhr. C.J. v.d. Hanenberg Bloemisterij 95 Primera Primera Westerdijk Kantoorboekhandel 90 Visspecialist Steenhart Visspecialist Steenhart Visboer 90 Chinees Indisch Restaurant Shang Hai Mw. Yuecchi Chan Horeca 200 Pizzahuis Pizza Casa Dhr. J.W. Odijk Horeca 125 Radja Bar Dhr. A.J.L. Hagen Horeca 40 Rabobank geldautomaat Rabobank Uden Veghel Geldautomaat Totaal Elzenstede Vastgoed CV 3.435

9 Chinees Indisch restaurant Bar Pizzeria Slagerij Viswinkel Rijwielhandel Groentewinkel Bakker Bloemist

10 Financiële aspecten Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,8%* Verwacht jaarlijks gemiddeld totaalrendement 8,7%* Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 8,3%* Uitkeringsniveau jaar 1 7,0%* Elzenstede Vastgoed CV koopt winkelcentrum De Drossaard voor een koopsom van k.k., gelijk aan 13,25 maal de huidige jaarhuur. De fondsinvestering bedraagt De vermogensstructuur van de CV voorziet in een deel vreemd vermogen en een deel eigen vermogen. Naast het commanditair kapitaal zal een lening worden verschaft door een bank ter hoogte van De lening wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met een vaste rente voor deze periode. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal op de lening in principe niet worden afgelost. De eigen kapitaalinbreng door de participanten in Elzenstede Vastgoed CV bedraagt (exclusief emissievergoeding), verdeeld over 77 participaties van elk (minimale afname twee stuks). Bij aanvang van de CV zal een liquiditeitsreserve worden gevormd van totaal Deze zal onder meer worden aangewend ter financiering van de modernisering van het bestaande winkelcentrum en voor kosten die gemoeid zijn met het onderzoek naar een mogelijk uitbreidingstraject. * Enkelvoudige rendementen op basis van een beschouwingsperiode van tien jaar.

11 R E N D E M E N T Het fonds kent aantrekkelijke verwachte rendementen. Zo bedraagt het verwachte gemiddelde directe rendement 7,8% per jaar, dat per kwartaal zal worden uitgekeerd. In jaar één is de verwachte rendementsuitkering 7,0%. De rendementsuitkering zal naar verwachting groeien tot 8,9% in jaar tien. Het geprognosticeerde gemiddeld totaalrendement bedraagt 8,7% per jaar. De beleggers in Elzenstede Vastgoed CV ontvangen een preferent rendement alvorens de initiatiefnemer gerechtigd is tot een overwinstdeling. Het preferente rendement bedraagt 7,8% per jaar, waarboven de initiatiefnemer een performance fee ontvangt van 25% van de overwinst. Tabel 1 Fondsinvestering alle bedragen in e Verkrijgingsprijs Object Aankoopprijs Overdrachtsbelasting Notariskosten Totaal Initiatiekosten Adviseurskosten Makelaarskosten - Taxatiekosten Selectie- en structureringsvergoeding Marketing- en informatiememorandumkosten Plaatsings- en onderzoeksvergoeding Oprichtingskosten Niet-verrekenbare btw 563 Financieringskosten Totaal Fondsinvestering Liquiditeitsreserve Financieringsbehoefte Hypothecaire lening (vreemd vermogen) 54% Commanditair kapitaal (eigen vermogen) 46%

12 Tabel 2 Geprognosticeerd exploitatieresultaat, direct rendement en verloop liquiditeitsreserve alle bedragen in e Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 1 participatie = e Huuropbrengst Huurvrij en huurdersincentives Totale opbrengsten Exploitatiekosten: beheervergoeding niet-verrekenbare btw eigenaarslasten onderhoud adviseurs overig rente Totale exploitatiekosten Exploitatieresultaat Exploitatierendement 6,6% 6,8% 7,1% 7,3% Uitkering uit liquiditeitsreserve Voor uitkering beschikbaar Uitkering per participatie Direct rendement 7,0% 7,0% 7,1% 7,3% Gemiddeld direct rendement 7,8% Liquiditeitsreserve bij aanvang periode Onttrekking Dotatie Liquiditeitsreserve bij einde periode

13 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar ,6% 7,8% 8,1% 8,4% 8,7% 8,9% ,6% 7,8% 8,1% 8,4% 8,7% 8,9%

14 Fiscale aspecten De CV wordt als een besloten CV aangemerkt, waardoor deze fiscaal transparant is voor toepassing van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Deze transparantie brengt dan ook mee dat, waar wordt gesproken van participatie, eigenlijk moet worden gelezen: het pro rata gedeelte in de bezittingen en schulden van de CV. Nederlandse particuliere beleggers worden naar rato van deelname in beginsel in de Nederlandse inkomstenbelasting betrokken (box 3). Nederlandse vennootschappen zijn in beginsel naar rato van deelname onderworpen aan de vennootschapsbelasting waarbij netto-inkomsten zijn belast en eventuele negatieve resultaten aftrekbaar zijn. H E R I N V E S T E R I N G S R E S E R V E In Nederland gevestigde, aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen alsmede aan Nederlandse inkomstenbelasting onderworpen ondernemers, die een fiscale boekwinst behalen met de vervreemding van ter belegging gehouden activa (zoals verhuurd beleggingsonroerendgoed), kunnen onder voorwaarden de met de vervreemding behaalde boekwinst uitstellen door dotatie van de fiscale winst aan een herinvesteringsreserve.

15 Juridische aspecten De CV wordt aangegaan in de vorm van een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht. De verhouding tussen de vennoten wordt beheerst door het bepaalde in de CV-overeenkomst. De CV wordt bestuurd en vertegenwoordigd door haar beherend vennoot die zal optreden voor en ten behoeve van alle vennoten. Het aansprakelijkheidsrisico wordt in beginsel alleen gedragen door de beherend vennoot. De participanten dienen, als commanditaire vennoten in de CV, zich te onthouden van het verrichten van beheers-, bestuurs- en beschikkingshandelingen. Onder beheershandelingen dient te worden verstaan handelingen van de vennoten jegens derden of interne beheershandelingen die behoren tot de bevoegdheid van de beherend vennoot. Het juridisch eigendom van het object wordt ondergebracht bij de Stichting Bewaarder Elzenstede. Het economisch eigendom wordt ondergebracht bij de CV. Als beherend vennoot van de CV zal optreden een nog door Sectie5 Investments N.V. op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met als (statutaire) naam Elzenstede Vastgoed B.V. De beherend vennoot zal het beheer van de CV opdragen aan Sectie5 Investments N.V. Voor een nadere uiteenzetting van de juridische aspecten met betrekking tot de CV, de rechtsverhouding tussen de vennoten en de participaties wordt verwezen naar het informatiememorandum. De participanten zijn niet aansprakelijk jegens derden, mits zij zich onthouden van het verrichten van voornoemde handelingen. De participanten zijn slechts intern draagplichtig voor eventuele verliezen van de CV, voor zover deze verliezen het bedrag van hun inleg (storting op de participaties) niet te boven gaan. CV-overeenkomst Statuten Beherend Vennoot Commanditaire Vennoten (Participanten) Elzenstede Vastgoed CV Elzenstede Vastgoed B.V. (Beherend Vennoot) Oprichtingsakte Stichting Bewaarder Stichting Bewaarder Elzenstede (Stichting Bewaarder) Overeenkomst van Beheer en Bewaring Sectie5 Investments N.V. (Beheerder)

16 Initiatiefnemer Sectie5 Investments NV is opgericht in 2007 en structureert vastgoedbeleggingsfondsen voor een beperkte kring van beleggers. Sectie5 richt zich met name op beleggingen in winkels en winkelcentra met minimaal één supermarkt. Bij de selectie van objecten wordt vooral gefocust op gebouwen op goede locaties met overwegend landelijke winkelketens als huurder. Sectie5 Investments structureerde sinds haar oprichting zestien vastgoedbeleggingsfondsen met een totale waarde van circa 210 miljoen en een ingelegd eigen vermogen van circa 72 miljoen. Met een uitgebreid netwerk en relevante ervaring zijn in het verleden uitstekende rendementen behaald. De directie van Sectie5 Investments NV bestaat uit drie leden. Drs. Gerben J.M. Vreugdenhil RA was in het verleden werkzaam voor Arthur Andersen, Bührmann-Tetterode en PricewaterhouseCoopers en opereerde voorts onder meer als CFO van de beursgenoteerde fondsen ADP en Syngenta. Van 1999 tot 2005 bekleedde hij een positie als commissaris bij onroerendgoedbelegger Akron Investment. Met ingang van april 2005 tot ultimo 2007 opereerde hij als CFO van zowel Akron Management Nederland als Akron Vastgoed Nederland. Drs. Jeroen H. van Valen was als directeur-eigenaar van Bleijenburg Vastgoed Management en als managing director van Akron Vastgoed Nederland betrokken bij de oprichting en het management van diverse onroerend goed closed-end funds. Drs. Bart U. Bearda Bakker werkte bij Fortis Bank en bij Westland Utrecht Hypotheekbank. Van 2004 tot en met oktober 2007 werkte hij voor Akron Management Nederland, eerst als investment manager en vanaf 2006 tot aan zijn vertrek als managing director. De Autoriteit Financiële Markten heeft aan Sectie5 Beheer BV, een 100%-dochter van Sectie5 Investments NV, een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Sectie5 Investments N.V. is echter, als initiatiefnemer/beheerder, voor het aanbieden van participaties in Elzenstede Vastgoed CV niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten dan wel De Nederlandsche Bank N.V. V.l.n.r. Jeroen van Valen, Gerben Vreugdenhil, Bart Bearda Bakker

17 Deelname Koopprijs per participatie (excl. emissiekosten) E Minimale deelname 2 participaties Aantal participaties 77 Belangstellenden kunnen zich door middel van het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier aanmelden voor deelname in Elzenstede Vastgoed CV. Vennoten kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, met uitzondering van entiteiten met eigen fiscale transparantie. Deelname in Elzenstede Vastgoed CV is mogelijk met participaties van (te vermeerderen met emissievergoeding), met een minimale afname van twee participaties. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Sectie5 Investments N.V. John M. Keynesplein EP Amsterdam Telefoon: Fax: Website: Het inschrijvingsformulier wordt verstrekt tezamen met het informatiememorandum, dat is op te vragen bij First Table Asset Consultants. De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het informatiememorandum en sluit op het moment dat alle participaties zijn toegewezen. First Table Asset Consultants B.V. Storkstraat LB Leusden Telefoon: Fax: Website:

18 Betrokken partijen Beheerder / Initiatiefnemer Sectie5 Investments N.V. John M. Keynesplein EP Amsterdam Telefoon: Fax: Website: Beherend Vennoot Elzenstede Vastgoed B.V. (nog op te richten) John M. Keynesplein EP Amsterdam Telefoon: Fax: Stichting Bewaarder Stichting Bewaarder Elzenstede (nog op te richten) Burgemeester de Manlaan BN Breda Telefoon: Fax: Fiscaal Adviseur Deloitte Belastingadviseurs B.V. Orlyplein 10 Postbus HC Amsterdam Financier Nader te bepalen Notaris AKD Prinsen Van Wijmen N.V. Orlyplein 10 Postbus KB Amsterdam Telefoon: Fax: Juridisch Adviseur AKD Prinsen Van Wijmen N.V. Orlyplein 10 Postbus KG Amsterdam Telefoon: Fax: Technisch en bouwkundig adviseur K3H Advies Rollecate 67 Postbus AA Nieuwleusen Telefoon: Fax: Taxateur Cushman & Wakefield Atrium, 3e verdieping Strawinksylaan ZX Amsterdam Begeleiding van de plaatsing van de participaties First Table Asset Consultants B.V. Storkstraat LB Leusden Telefoon: Fax: Website:

19

20 Neem voor meer informatie contact op met: First Table Asset Consultants B.V. Storkstraat 18 I 3833 LB Leusden T + 31 (0) I F +31 (0) E I Elzenstede Vastgoed CV is een initiatief van Sectie5 Investments N.V. Say Gebouw B John M. Keynesplein 25 I 1066 EP Amsterdam T +31 (0) I F +31 (0) E I De waarde van uw belegging kan fluctueren. Risico s van beleggen in commercieel onroerend goed zijn onder meer leegstand en waardefluctuaties. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Vastgoed B.V. belegt in winkelcentrum Zilverkamp in Huissen (Arnhem).

Nadere informatie

Vaartstede Vastgoedfonds

Vaartstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Vaartstede Vastgoedfonds Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) BELEGGEN IN EEN WIJKWINKELCENTRUM in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften.

Nadere informatie

Willemstede Vastgoedfonds

Willemstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Willemstede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissiekosten) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Emmastede Vastgoedfonds

Emmastede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Emmastede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Heijdestede Vastgoedfonds

Heijdestede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Heijdestede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN 10-jarige huurovereenkomsten in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten hebben dan ook

Nadere informatie

Hofstede Vastgoedfonds

Hofstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Hofstede Vastgoedfonds BELEGGEN IN WIJKWINKELCENTRA Deelname vanaf e 10.000 (excl. emissievergoeding) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Wijkwinkelcentra

Nadere informatie

[Kies de datum] " " " " , " " " " " " HUUROVERZICHT Huurder Expiratiedatum huurcontract Optiejaren Jaarlijkse Oppervlakte in huuropbrengst m2 b.v.o. (in excl. BTW) % van de totale huur Aldi Vastgoed

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

GROENEWIJCK. Vastgoed CV. Gemiddeld direct rendement 7,9%

GROENEWIJCK. Vastgoed CV. Gemiddeld direct rendement 7,9% VOORAANKONDIGING GROENEWIJCK Vastgoed CV Gemiddeld direct rendement 7,9% Initiatiefnemer Duinweide Investeringen N.V. biedt u samen met een kleine groep beleggers de mogelijkheid om te investeren in een

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

SAMENVATTING. Vooraankondiging. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Vooraankondiging. vastgoedfonds SAMENVATTING Vooraankondiging vastgoedfonds Sam envat t in g Sa menvatti ng SAMENVATTING SAMENVATTING Vooraankondiging Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING Vooraankondiging SAMENVATTING Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. VOORAANKONDIGING RENPART VASTGOED HOLDING N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS TWEEDE OPENBARE EMISSIE van maximaal 7.000 aandelen tegen een prijs van 1.036 per aandeel. Minimale afname 10 aandelen.

Nadere informatie

in samenwerking met [Plaatsing in beperkte kring] 8,0% direct rendement Informatiememorandum Bergstede Vastgoed CV Bergstede

in samenwerking met [Plaatsing in beperkte kring] 8,0% direct rendement Informatiememorandum Bergstede Vastgoed CV Bergstede in samenwerking met [Plaatsing in beperkte kring] 8,0% direct rendement Informatiememorandum Bergstede Vastgoed CV Bergstede Belangrijke informatie Geïnteresseerden in de verwerving van Participaties in

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 5.000 aandelen tegen een prijs van 1.0oo per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

in samenwerking met [Plaatsing in beperkte kring] 8,1% direct rendement Informatiememorandum Forumstede Vastgoed CV Forumstede

in samenwerking met [Plaatsing in beperkte kring] 8,1% direct rendement Informatiememorandum Forumstede Vastgoed CV Forumstede in samenwerking met [Plaatsing in beperkte kring] 8,1% direct rendement Informatiememorandum Forumstede Vastgoed CV Forumstede Belangrijke informatie Geïnteresseerden in de verwerving van Participaties

Nadere informatie

RENPART KLASSIEK VASTGOED N.V.

RENPART KLASSIEK VASTGOED N.V. RENPART KLASSIEK VASTGOED N.V. KARAKTERISTIEKE PANDEN MET GEZICHTSBEPALENDE UITSTRALING VOORAANKONDIGING Uitgifte van maximaal 7.250 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V.

RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V. RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V. KARAKTERISTIEKE PANDEN MET GEZICHTSBEPALENDE UITSTRALING VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 6.000 aandelen tegen een prijs van 1.029 per aandeel Minimale

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

De Veersche Poort SOLIDSTONE. Investeren in een kansrijk boodschappencentrum in Middelburg EEN INITIATIEF VAN NOVA CAPITAL EN SOLID STONE

De Veersche Poort SOLIDSTONE. Investeren in een kansrijk boodschappencentrum in Middelburg EEN INITIATIEF VAN NOVA CAPITAL EN SOLID STONE SOLIDSTONE De Veersche Poort Investeren in een kansrijk boodschappencentrum in Middelburg EEN INITIATIEF VAN NOVA CAPITAL EN SOLID STONE SOLIDSTONE Introductie Solid Stone Investments is initiator van

Nadere informatie

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn Aankondiging oktober 2010 Woningfonds Apeldoorn is een initiatief van Annexum Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Aankondiging Woningfonds Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Voor 15-30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND V Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 15-30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND V Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 15-30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND V Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 F O N D S A N A L I S T E N info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder Initiatiefnemer van het vastgoedfonds

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Voor 20 en 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND IV Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 20 en 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND IV Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 20 en 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND IV Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Aedificium Retail B.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten. SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS. Aankondiging eerste emissie 2013

Beleggen in Nederlandse supermarkten. SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS. Aankondiging eerste emissie 2013 SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS Aankondiging eerste emissie 2013 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS Beleggen in Nederlandse supermarkten Supermarkt Beleggingsfonds,

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl VBI Winkelfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Supermarkt Fonds Nederland. Algemene gegevens. Kernpunten. Fiscaal. Uitbreiding. Initiatiefnemer

Supermarkt Fonds Nederland. Algemene gegevens. Kernpunten. Fiscaal. Uitbreiding. Initiatiefnemer Supermarkt Fonds Kernpunten Unieke landelijk gespreide beleggingsportefeuille met 16 supermarkten Fusiebericht juli 2010 Supermarkten zijn verhuurd aan solide huurders als Albert Heijn, Plus en Jumbo Verwachte

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds VI CV Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van ING Real

Nadere informatie