Inventaris van het archief van de Nederlands-Zuid- Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM) te Amsterdam, (1879)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlands-Zuid- Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM) te Amsterdam, (1879) 1884-1910"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlands-Zuid- Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM) te Amsterdam, (1879) Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 NZASM 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Verwant materiaal...7 Afgescheiden archiefmateriaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 A. Afdeling Algemeen betreffende de oprichting van de Maatschappij...9 B Afdeling Commissarissen C Directie Amsterdam D. Directie Pretoria E Afdeling Exploitatie F. Afdeling van de Hoofdingenieur...44 G Afdeling Boekhouding...48

4

5 NZASM 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij Periode: merendeel Archiefbloknummer: I25046 Omvang: 59,41 meter; 719 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is gesteld in het Engels, Frans en Duits. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij Samenvatting van de inhoud van het archief: De Nederlands Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij werkte vanaf ca aan de aanleg van een spoorweg tussen Pretoria en Lourenço Marques (Maputo in het huidige Mozambique). Het archief bevat correspondentie over de oprichting van de Maatschappij waaronder telegrammen die met president Krüger gewissseld zijn. De correspondentie van de Amsterdamse directie is apart gerubriceerd, inclusief personeelsdossiers en een verzameling overeenkomsten en contracten betreffende concessies en exploitatie. In de rubriek Directie Pretoria bevinden zich de rapporten van jhr. ir. J.A. Kretschmar van Veen ( ), directeur van de NZASM, over de situatie tijdens de Tweede Boerenoorlog ( ) tegen de Britten.

6 6 NZASM Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NZASM, , inv.nr....

7 NZASM 7 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL De algemene drukwerken uit het archief Nederlands Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij zijn overgedragen aan de Bibliotheek van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg AT Amsterdam.

8

9 NZASM 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. Afdeling Algemeen betreffende de oprichting van de Maatschappij. A. AFDELING ALGEMEEN BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 1 Onderhandelingen tussen de verschillende Concessionarissen gevoerd Officiele stukken tussen Concessionarissen en de Regering te Pretoria gewisseld Stukken van vóór en tijdens de oprichting der maatschappij a Besprekingen over het verlenen der Concessie en het oprichten van een Nederlandse vennootschap voor de Zuid-Afrikaanse Spoorweg1884 b Couranten en persuitknipsels c Gepubliceerde stukken, circulaires etc.1884 en later d Sollicitanten.1884 e Advertenties.1884 f Drukproeven.1884 g Lijsten van inschrijving en naamlijsten van commissonaires z.b. h Aanvraagen om prospectussen, antwoorden op de circulaire inzake gestand doen inschrijvingen etc Stukken van vóór en tijdens de oprichting der maatschappij. i Diverse stukken j Telegrammen k Documenten betreffende pogingen tot oprichting ener maatschappij.1884-en later l Correspondentie.1887-en later m Correspondentie.1886 n Correspondentie.1885 o Opgevraagde aanbiedingen.1884 p Correspondentie.1884 q Correspondentie1884 r Brieven van de heer J. Groll aan de heren Van den Wall Bake en Cluysemaer1886 z Correspondentie Stukken van vóór en tijdens de oprichting der maatschappij. t Couranten en persuitknipsels.1884 u Stukken betr. het verkrijgen ens. van consessies Overeenkomsten, correspondentie, telegrammen etc. van Van den Wall Bake en Cluysemaer en a Overeenkomst tussen de heren Van den Wall Bake en Cluysemaer en het Bankiersconsortium.1887 b Diverse telegrammen in 1891 met Z.A.S.M., Stoop, Beelaerts, Leyds en President Krüger gewisseld.1891 c d Correspondentie met Winterfeld en P.J. Joubert Verhaal van het verhandelde op de bijeenkomst ten huize van Van den Wall Bake.1886

10 10 NZASM e f g h i j Correspondentie met de Gouverneur Generaal van Mozambique en de Delagoa- Bay-and-East-African-Railway.1887 Correspondentie betr. geldleningen.1888 Correspondentie met de Minister-Resident te Lissabon over voltooiing Delagoabaai Spoor1888 Correspondentie tussen McMurdo en De Marez-Oyens.1888 Overeenkomst van 1801 met het Gouvernement der Kaap-Kolonie1891 Correspondentie met Stoop en De Lancy-Meyer Stukken van J.P. Moltzer betr., oprichting der Mij., brieven etc. van Timmer en Schmull Notulen van het Transvaal-comité: Vergaderingen Raming der financiële uitkomsten van een spoorweg in de Transvaal van de Portugese grenzen tot Nelspruit. Den Haag Stukken afkomstig van de heer Cluysenaer. 11 Stukken betreffende de Deputatie; financiële moeilijkheden. Correspondentie Groll Maarschalk en van J.F. Groll aan Beelaerts van Blokland Stukken bevattende correspondentie van Bake Cluysenaer, Middelberg, Moltzer, De Marez Oyens, Van Deely, Scherpenzeel. Directie I en Hogerzeil aan Beelaerts van Blokland Diverse correspondentie betr., Delagoabaai Spoorweg. 1885

11 NZASM 11 B Afdeling Commissarissen B AFDELING COMMISSARISSEN 12 Vergaderingen; punten van behandeling; concept-notulen Vergaderingen; punten van behandeling; concept-notulen Concept-notulen van Commissarissen-vergaderingen Reglement van orde van de Raad van Commissarissen der N.Z.A.S.M.; emissie prospectussen.

12 12 NZASM C Directie Amsterdam. C DIRECTIE AMSTERDAM. 16 Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) 18 Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) 19 Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) 20 Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): 1-15 coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): 1-15 coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co. 22 Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co. 23 Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co. 24 Correspondentie met de Regering en de Regeringscommissarissen der Z.A.R Correspondentie met de Regering en de Regeringscommissarissen der Z.A.R Lijst op Portugese gebied Personeel Personeel Personeel Personeel 48-52

13 NZASM Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel 79, Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Voorschot syndicaat groot f 1. 6,000, Geldbelegging nrs Geldbelegging nrs Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs

14 14 NZASM Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs Correspondentie met de heren Commissarissen de N.Z.A.S.M. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Assurantiën nrs Diverse correspondentie, nrs Diverse correspondentie, nrs Dossier Moltzer, Latorf, Reiman inzake surseance van betaling Diverse leveranciën Oostafrikaanse Compagnie Correspondentie met de firma J.C. van Hattum en Co. nrs Correspondentie met de firma J.C. van Hattum en Co. nrs Stukken betreffende tramcontracten Aanvragen concessie spoorwegen in de Oranje Vrijstaat.

15 NZASM Bestelde instrumenten door tussenkomst van de Sarolez Patenten Correspondentie met de Portugese Regering en bestellingen voor rekening der Portugese Regering Geopende credieten. 1, 2, 7, Correspondentie met de heer Middelburg tijdens zijn verblijft in Zuid-Afrika Rechtstreekse correspondentie met de sectie ingenieurs Schuldbekentenissen van ambtenaren en beambten, nrs Schuldbekentenissen van ambtenaren en beambten, nrs Leweranties van obligaties en aandelen, nrs Leweranties van touw, kabels, sleeptrossen etc. nrs. 1, 2, Waterstations, resevoirs, bassins, kranen etc. nrs Draaischijven Verfwaren, lakken, vernissen en oliën, nrs. 16, Correspondentie met C.L. Pate, Chef van Mouvement en Tractie te Lourenco Marques Correspondentie betr. regeling van invoerrechten voor de Z.A.R Vaalrivierbrug. 1892

16 16 NZASM Correspondentie betreffende borgstelling van 1600 voor Geveke en Co Correspondentie betr. de huur van een Loods aan de Handelskade Correspondentie met de Engelse autoriteiten inz. aankoop van obligaties N.A.S.M. door de Kaap-kolonie Correspondentie met F.C. Stoop te Londen Correspondentie met N.M. Rothschild en S Correspondentie met de Nationale Bank der Z.A.R Correspondentie met C. Pott over de Lossingspier te Lourenco Marques Correspondentie met de agent van het Natalse Gouvernement te Londen inzake de Natal-lijn Correspondentie met Bucknall Bros. inzake de lossingspier te Lourenco Marques Correspondentie inzake de administratie van het gebouw Correspondentie met Hansen enc Schroder inzake het vervoer van materialen voor de Douglas-mijn en bestelling van goederen voor deze mijn Adviezen van Mr. F.A. Moltzer inzake personeel Correspondentie met Montague White Labouchere en Reginàld Stathan over Zuid- Afrikaanse zaken Correspondentie met Villars en Ernst George Correspondentie met en inzake Vlaklaagte French-Coal-Mining Cy Correspondentie met de agent van de Oranje-Vrijstaat te Londen.

17 NZASM Correspondentie inzake het fonds tot het verkrijgen en verspreiden van kennis van het in Zuid-Afrika heersende recht Correspondentie met de firma A. Goerz en Co. inzake geldverschaffing voor bouw en exploitatie van een spoorweg naar Rustenburg Correspondentie inzake de expositie van materiaal op de Parijse tentoonstelling Correspondentie betreffende de uitzending van ambulances t.b.v. de Republiek, de Z.A.R. en de Oranje-Vrijstaat Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. nrs Correspondentie met E. Gresclaude te Parijs betreffende de export van Transvaalse kolen Correspondentie met het Colonial Office te Londen en de Transvaal Concessions Commission Correspondentie betr. aanvragen om schadevergoeding van het personeel dat door de Engelse autoriteiten uit de Z.A.R. is gezet Correspondentie met het Beschermingscomité van Obligatiehouders Correspondentie met Dr. W.R. Bisschop te Londen Correspondentie inzake Tyne Valley Cobliery Ltd te Londen Correspondentie met de Raadslieden te Londen inz. onderhandelingen met het Colonial Office en de Transvaal Concessions Commission Correspondentie met R. Solomon generaal agent van Transvaal inzake de liquidatie der Mij Correspondentie met Penn en Co. te Antwerpen

18 18 NZASM Blanco brieven over herinnerings uitkering en brieven met dankbetuiging. Z.d. 112 Staat van verschillen tussen de uitbetalingen in Nederland en de inhoudingen in Zuid-Afrika Reglementen beambten en debiteuren. z.b 114 Mededelingen Verantwoordingsstukken, correspondentie Spaar- en Ondersteuningsfonds Diverse correspondentie over crediteuren Correspondentie met de Zuid-Afrikaanse voorschotkas Dossiers correspondentie met Oyens en de Associatie Cassa Delgingsfonds Dossiers correspondentie met Oyens en de Associatie Cassa Delgingsfonds Dossiers correspondentie met Oyens en de Associatie Cassa Delgingsfonds Diverse correspondentie, tarieven, blauwdrukken, rapporten Voorschotcommissie, corresp. met M.P. Barendsen Correspondentie met Afrika over invaliden Corresp. met de Wissel- en Effectenbank, Handelsmij. e.a Ontvangen Brieven Corresp. met J. Duven en G.J. Bolman Gedrukte stukken over het arbitraal geding van Z.A.S.M. contra van Hattum en Co

19 NZASM Stukken betr. Van Hattum en Co Corresp. met J.C. van Hattum en Co Corresp. met J.C. van Hattum en Co Processtukken van de zaak Z.A.S.M. contra J.C. Hattum en Co J.C. Hattum en Co. Rekeningenstaat Portefeuille Van Hattum, memorie van antwoord op memorie van eisen etc., corresp. in druk Stukken betreffende de regeling tot geldverschaffing Duplicaten der ontvangen mails Duplicaten der ontvangen mails Diverse stukken, statuten etc N.Z.A.S.M. verslag over jaren Jaarverslag m.z Stukken betreffende het grafmonument van Dr. E. Laurillard Processenverbaal uitlotingen Processenverbaal van opnemingen, ontvangstbewijzen materiaal en materieel van Z.A.S.M. en uit Europa, lijst van overgenomen goederen der Z.A.S.M. door de firma Eindafrekeningen uit te senden na aanmelding voor D.O. 56 etc. 1907

20 20 NZASM Personeelkaarten A t/m Dijs 145 Personeelkaarten E t/m H 146 Personeelkaarten I t/m M 147 Personeelkaarten N t/m S 148 Personeelkaarten T t/m Z 149 Stukken betreffende D.O.A.L Gedrukte stukken welke overcompleet zijn, z.d. 151 Lijfrente en pensioenen Staten van lijfrente verzekeringen Staten van lijfrente verzekeringen Stukken betr. lijfrente verzekeringen, Spaar en Ondersteuningsfonds Diverse correspondentie Diverse correspondentie met de heer Hijmans, Nyenhuis en Doodeweert en de heer De Waal Adviezen van de heer Moltzer Uitsluitend voor de Rechtsgeleerde Adviseur (dienstgeheim) Bestekken rechtstreeks verkeer met de D.O.A.L Diverse financiële overzichten. 161 Diverse acten van aanstelling etc. 1897, enz. 162 Diverse correspondentie. 1896

21 NZASM Diversen inzake hutkoffer Verkoop meubelen Kopen van meubelen Rekeningenstaat coupons, uitsluitend coupons Rekeningenstaat coupons, uitsluitend coupons personeelsstaten Verschillende stukken personeel Lijsten van boten met het uit Afrika terugkerende personeel Correspondentie personeel Inlichtingen personeel Personeel op Commando Personeel Spaar- en Ondersteuningsfonds Ontslag Z.A.S.M Afrekening personeel N.Z.A.S.M. z.d 177 Stukken betreffende personeel Stukken betreffende personeel N.Z.A.S.M. personeelsuitzendingen 1899

22 22 NZASM Staat van het Mijnpersoneel Personeel algemeen, acten van aanstelling Documenten betrekking hebbende op de uitzending van personen voor de Z.A.R Allerlei loon- en personeelsstaten Afrekeningen ontslagen personeel Portefeuille-aandelen. 186 Acten van aanstellingen Staatsexploitatie der N.S. door Van de Wall Bake Voorschotskas etc Verschepingen en overeenkomsten etc Lijsten van uitgelote obligaties N.Z.A.S.M Vervoer- en opbrengststaten Correspondentie over diverse gecedeerde bedragen Gegevens en proefdrukken betreffende het verslag Zendingen in doorvracht Portefeuille betreffende rapporten van Wichelink en Asser. Tractaat Z.A.R. Portugal etc Prospectussen van leningen der N.Z.A.S.M

23 NZASM Chargeurs Réunie Verzendingen naar Johannesburg, East-Londen, Lourenco Marques Regeling lijfrenteverzekering z.d. 200 Geboortebewijzen aan het genootschap Nederland Betalingen Copyboeken nr Copyboeken nr Copyboeken nr Copyboeken nr Copyboeken nr. E Copyboeken nr. E Letterbook (afschriften van brieven) Copyboek van de ambtenaar C.H. Amzendorffen Copyboek nr.2 van het Technisch Bureau N.Z.A.S.M Diverse brieven van en aan de Directie en enkele publicities Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam 1893

24 24 NZASM Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam Verzameling portretten van personeelsleden en foto's Z.A. 219 Dagboek van de Directie der N.Z.A.S.M. aangelegd 24 mei 1884 in overleg met art. 19 ontworpen statuten, door gedelegeerden der Concessionarissen (tijdelijke Directeuren) J. Groël en D. Maarschalk mei Notulen van de jaarlijkse en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders Correspondentie en andere stukken a 3 Nota betreffende onderhoud met S.J. du Toit ten huize van C.W. v.d. Hoogt,oktober 1899 a 4 officieuze brief van Van Wall Bake aan J.L. Cluysenaer inzake tramcontract, a 5 Verklaringen van aandeelhouders,1887 a 6 Verantwoording van Concessionarissen, a 7 Officeuse corresp. met Dr. W.J. Leyds en Dr. Jorissen, a 8 Corresp. met F.H.M. Lilaar te Pretoria inz- de Babberton-lijn a 9 Corresp. De Moroes, a 10 Emissie 5% lening, Correspondentie en andere stukken b1 Corresp. met G. Pott, b2 Corresp. met Max Winterfelt, b3 Corresp. met Ernst George, Consul Generaal te Lissabon, b4 Corresp. met G.B. Clark, M.P. te Londen1887 b5 Corresp. met Oyens, Lord Charleston, Beelaerts, en Machado. Afschrift van een brief van een zekere Dekker te Parijs aan Jos. Thors te Amsterdam,1889 b6 Afschrift van het dagboek van Bake betrf. zijn verblijf in Lissabon,1887 b7 Corresp. met Henrique de Moser, Contracten en overeenkomsten. 1 Contract Z.A.R. - Z.A.S.M. betr. Tramweg naar Witwatersrand en steenkool in Boksburg, z.d. 2 Contract voor het verstrekken van 2,000,000./-/- door de Z.A.R. aan de N.Z.A.M.10 mei Overeenkomst met Z.A.R. inz. de plaats van betaling van de aflossing der lening groot 2,000,000./-/ Concept overeenkomst Delgingsfonds-Rothschild

25 NZASM 25 5 Concept overeenkomst tussen Z.A.R. en die N.A.S.M. betreffende die Delgingsfonds 6 Overeenkomst met de Z.A.R. inz. het Delgingsfonds aangaande 2,000,000./-/-. 7 Overeenkomst Z.A.R. - N.Z.A.S.M. betr. de lijn Krugerdorp - Klerksdorp Overeenkomst goedgekeurd door de Regering. 9 Gewijzigd artikel 27 der Concessie en Nieuwe art. 30 van het Tramwegcontract Overeenkomst betr. de bouw Charlestown verlenging, Overeenkomst betr. de bouw Charlestown verlenging, Blanco obligaties, prospectussen etc. 224 Diverse stukken betreffende de N.Z.A.S.M. in oorlogstijd Allerlei, pensioenfonds, corresp. adres aan Bake in de periode 1895 etc Vervallen overeenkomsten Algemene corresp. van personeel personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs

26 26 NZASM personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs Personeeldossiere Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs

27 NZASM personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs a 271 Jaarverslagen N.Z.A.S.M. verslagen Verzameling overeenkomsten en contracten en 1883 Concessie, statuten, overeenkomsten, etc Instuctie op de wijze van kashouding en verantwoording der ontvangsten van het vervoer, Johannesburg. z.d. Overeenkomsten met Van HATTUM en LANGEVELD.5 Oct 1889 De Nationale Spoorweg van de Z.A.R. Artt. van Concessie, Edward COHEN q.q. Pretoria.19 Juni 1888 Bestek nr. 56 Hoofdspoorweg. Bestek en voorwaarden wegens levering van ijzeren vulstukken.26 Oct Bestek nr. 57 Hoofdspoorweg. Bestek en voorwaarden wegens levering van stalen onderlegplaten en stalen schuifplaten, 1 ex. Bestek nr. 558 Juli 1889 Exposure of some facts relating to the Loureço Marques and Transvaal Railway Cy. and the Delagoa-bay and East-African Railway Cy., Publicatie van Van den WALL BAKE.1890 Nr. 28 Z.A.S.M.-reglement, inhoudende wetsbepalingen, voorschriften en tarieven, in acht te nemen bij particuliere telegrammen.1893 Van den WALL BAKE: Verslag en toelichting bedoeld in de laaste zinsnede van art. 19 der statuten.2 juni 1887 The Netherlands South African Railway. Descriptive Memorandum and other documents; Londen.1896 Ontwerp-concessie der N.Z.A.S.M. Voorwaarden van concessie voor de aanleg en exploitatie van spoorwegen in de Oranje Vrijstaat. z.d. Spoorwegovereenkomst betreffende de exploitatie, tussen de spoorwegadministratie en de regering van de Oranje Vrijstaat en de N.Z.A.S.M. d.d Pretoria.24 Sept Overeenkomst tussen N.Z.A.S.M. en het Gouvernement van de Kaap-kolonie betreffende "Running Power".10 Dec Overeenkomst tussen de N.Z.A.S.M. en het Gouvernement van de Kaap- Kolonie.10 Dec Overeenkomst tussen de N.Z.A.S.M. en het bestuur van de Portugese spoorweg Lourenço Marques - grens.4 Sept Ontwerp-contract met de Z.A.R. betreffende concessiewijzigingen in1890 Rapporten over de bouw en exploitatie der spoorwegen van de N.Z.A.S.M., uitgebracht in de Volksraad der Z.A.R., tijdens de zitting (overdruk uit de staatscourant der Z.A.R. ).1891 Rapporten over de bouw en exploitatie der spoorwegen van de N.Z.A.S.M., uitgebracht in de Volksraad der Z. A. R., tijdens de zitting (overdruk uit de staatscourant der Z. A. R. ).1892 Contract tussen de regering der Z.A.R. en de N.Z.A.S.M voor de aanleg en exploitatie van de Tramweg over de Witwatersrand en voor de ontginning van het Boksburger steenkoolveld. z.d. Overeenkomst van 26 maart 1895 tussen de regering der Z.A.R. en de N.Z.A.S.M. over catalogusnr. C Maart 1895

28 28 NZASM Overeenkomst voor de aanleg en exploitatie van de spoorweg van Krugersdorp naar Klerksdorp.26 Maart 1896 Overeenkomst voor de exploitatie van de spoorwegverbinding van Durban naar Elsburg.1894 Overeenkomst van 11 Mei 1895tussen de Z.A.R. en de N.Z.A.S.M. betreffende het Delgingsfonds der lening groot 2,000,000/-/ aan de Maatschappij verstrekt bij overeenkomst van 10 Mei 1893 Spoorweg Pretoria-Johannesburg. Ontwerp-contract van de memorie van toelichting, aangeboden door de N.Z.A.S.M., Pretoria.1889 Voorwaarden voor de Concessie tot aanleg en exploitatie van een spoorweg in de Z.A.R. van de Portugese grens tot Nelspruit en eventuele verlenging tot Pretoria.27 Mei 1885 Concessie-voorwaarden voor de Oosterlijn van de N.Z.A.S.M. z.d. Terms of Concession for the construction and the operation of a railway in the South African Republic from the Portuguese frontier to Pretoria-Barberton- Johannesburg and Vaalriver, (getypte copie).25 juni 1895 Voorwaarden van de Concessie van25 Juni 1890 Voorwaarden van Concessie en statuten (Portugese grens-pretoria).april - Mei Statuten.2 Juli 1887 Vertaling van een brief d.d. 14 Jan. 1901van de Directie (Van den WALL BAKE) en J.K. van KRETSCHMAR aan de staats-secretaris van Koloniën te Londen.14 Jan Overeenkomst voor de bouw van de spoorwegverlenging van Charlestown; Pretoria.1894 Overeenkomst tussen de vertegenwoordigers der N.Z.A.S.M. en de Minister van Kroonlanden en Publieke Werken der Kaapkolonie, goedgekeurd door de regeringen van Z.A.R. en Kaapkolonie en de Directie der N.Z.A.S.M. op 10 Dec ; Pretoria1892 The Netherlands South African Railway. Articles of the Concessions for the constructions and working of a railway in the South African Republic, from the Portuguese frontier to Nelspruit, and eventual extension tot Pretoria; London1886 The Netherlands South African Railway. Bye-laws of the Company, London1886 The Netherlands South African Railway; Concession of the Portuguese Government; London1886 The N.S.A.R. Bye-laws of the Company; London1886 The N.S.A.R. Descriptive Memorandum and other documents, London.1886 Besteldienst-contract; Pretoria Verzameling overeenkomsten en contracten The N.S.A.R. Short Historical account. The N.S.A.R. Translation of the articles and the memorandum of association The N.S.A.R. Translation of the conditions of the concession for the construction and workings of railways in the S. A. R.27 May 1885 and 25 June 1890 The Netherlands-S.A.R. Agreement;5 Oct The N.S.A.R. Explanatory notes on the share loan capitol of the N.S.A.R nr In the High Court of Justice; Queen's Bench Division. The N.S.A.R. and others versus CHAPMAN and HALL, ltd. and another. A translation of the articles and memorandum of association. N.S.A.R.-Mémoire et documents concernant le Pont de Lourenço Marques. z.d. --- Diverse correspondentie ntbreekt sinds 1982.

Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928

Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928 Nummer archiefinventaris: 2.18.10.07 Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896)

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.09 Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) 1897-1953 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951

Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.26 Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Nummer archiefinventaris: 3.21.13 Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 2.20.02.10 Inventaris van het archief van de Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam, 1888-1894 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.16 Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) 1906-1956 (1959) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Nummer archiefinventaris: 3.01.40 Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1912 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie