Inventaris van het archief van de Nederlands-Zuid- Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM) te Amsterdam, (1879)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlands-Zuid- Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM) te Amsterdam, (1879) 1884-1910"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlands-Zuid- Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM) te Amsterdam, (1879) Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 NZASM 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Verwant materiaal...7 Afgescheiden archiefmateriaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 A. Afdeling Algemeen betreffende de oprichting van de Maatschappij...9 B Afdeling Commissarissen C Directie Amsterdam D. Directie Pretoria E Afdeling Exploitatie F. Afdeling van de Hoofdingenieur...44 G Afdeling Boekhouding...48

4

5 NZASM 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij Periode: merendeel Archiefbloknummer: I25046 Omvang: 59,41 meter; 719 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is gesteld in het Engels, Frans en Duits. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij Samenvatting van de inhoud van het archief: De Nederlands Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij werkte vanaf ca aan de aanleg van een spoorweg tussen Pretoria en Lourenço Marques (Maputo in het huidige Mozambique). Het archief bevat correspondentie over de oprichting van de Maatschappij waaronder telegrammen die met president Krüger gewissseld zijn. De correspondentie van de Amsterdamse directie is apart gerubriceerd, inclusief personeelsdossiers en een verzameling overeenkomsten en contracten betreffende concessies en exploitatie. In de rubriek Directie Pretoria bevinden zich de rapporten van jhr. ir. J.A. Kretschmar van Veen ( ), directeur van de NZASM, over de situatie tijdens de Tweede Boerenoorlog ( ) tegen de Britten.

6 6 NZASM Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NZASM, , inv.nr....

7 NZASM 7 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL De algemene drukwerken uit het archief Nederlands Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij zijn overgedragen aan de Bibliotheek van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg AT Amsterdam.

8

9 NZASM 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. Afdeling Algemeen betreffende de oprichting van de Maatschappij. A. AFDELING ALGEMEEN BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 1 Onderhandelingen tussen de verschillende Concessionarissen gevoerd Officiele stukken tussen Concessionarissen en de Regering te Pretoria gewisseld Stukken van vóór en tijdens de oprichting der maatschappij a Besprekingen over het verlenen der Concessie en het oprichten van een Nederlandse vennootschap voor de Zuid-Afrikaanse Spoorweg1884 b Couranten en persuitknipsels c Gepubliceerde stukken, circulaires etc.1884 en later d Sollicitanten.1884 e Advertenties.1884 f Drukproeven.1884 g Lijsten van inschrijving en naamlijsten van commissonaires z.b. h Aanvraagen om prospectussen, antwoorden op de circulaire inzake gestand doen inschrijvingen etc Stukken van vóór en tijdens de oprichting der maatschappij. i Diverse stukken j Telegrammen k Documenten betreffende pogingen tot oprichting ener maatschappij.1884-en later l Correspondentie.1887-en later m Correspondentie.1886 n Correspondentie.1885 o Opgevraagde aanbiedingen.1884 p Correspondentie.1884 q Correspondentie1884 r Brieven van de heer J. Groll aan de heren Van den Wall Bake en Cluysemaer1886 z Correspondentie Stukken van vóór en tijdens de oprichting der maatschappij. t Couranten en persuitknipsels.1884 u Stukken betr. het verkrijgen ens. van consessies Overeenkomsten, correspondentie, telegrammen etc. van Van den Wall Bake en Cluysemaer en a Overeenkomst tussen de heren Van den Wall Bake en Cluysemaer en het Bankiersconsortium.1887 b Diverse telegrammen in 1891 met Z.A.S.M., Stoop, Beelaerts, Leyds en President Krüger gewisseld.1891 c d Correspondentie met Winterfeld en P.J. Joubert Verhaal van het verhandelde op de bijeenkomst ten huize van Van den Wall Bake.1886

10 10 NZASM e f g h i j Correspondentie met de Gouverneur Generaal van Mozambique en de Delagoa- Bay-and-East-African-Railway.1887 Correspondentie betr. geldleningen.1888 Correspondentie met de Minister-Resident te Lissabon over voltooiing Delagoabaai Spoor1888 Correspondentie tussen McMurdo en De Marez-Oyens.1888 Overeenkomst van 1801 met het Gouvernement der Kaap-Kolonie1891 Correspondentie met Stoop en De Lancy-Meyer Stukken van J.P. Moltzer betr., oprichting der Mij., brieven etc. van Timmer en Schmull Notulen van het Transvaal-comité: Vergaderingen Raming der financiële uitkomsten van een spoorweg in de Transvaal van de Portugese grenzen tot Nelspruit. Den Haag Stukken afkomstig van de heer Cluysenaer. 11 Stukken betreffende de Deputatie; financiële moeilijkheden. Correspondentie Groll Maarschalk en van J.F. Groll aan Beelaerts van Blokland Stukken bevattende correspondentie van Bake Cluysenaer, Middelberg, Moltzer, De Marez Oyens, Van Deely, Scherpenzeel. Directie I en Hogerzeil aan Beelaerts van Blokland Diverse correspondentie betr., Delagoabaai Spoorweg. 1885

11 NZASM 11 B Afdeling Commissarissen B AFDELING COMMISSARISSEN 12 Vergaderingen; punten van behandeling; concept-notulen Vergaderingen; punten van behandeling; concept-notulen Concept-notulen van Commissarissen-vergaderingen Reglement van orde van de Raad van Commissarissen der N.Z.A.S.M.; emissie prospectussen.

12 12 NZASM C Directie Amsterdam. C DIRECTIE AMSTERDAM. 16 Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) 18 Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) 19 Bestuurders van het Beleggingsfonds der N.Z.A.S.M (1-9) en van het spaar- en ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. (10-19) 20 Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): 1-15 coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): 1-15 coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co. 22 Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co. 23 Oprichting der Maatschappij. (Inschrijving en storting): coupons, correspondentie met de Berliner Handels Gezellschaft en met de heren Robert Warschauwer en Co. 24 Correspondentie met de Regering en de Regeringscommissarissen der Z.A.R Correspondentie met de Regering en de Regeringscommissarissen der Z.A.R Lijst op Portugese gebied Personeel Personeel Personeel Personeel 48-52

13 NZASM Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel 79, Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Voorschot syndicaat groot f 1. 6,000, Geldbelegging nrs Geldbelegging nrs Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs

14 14 NZASM Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs Geldbelegging, prolongatie en aflossing Associatiekassa nrs Correspondentie met de heren Commissarissen de N.Z.A.S.M. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Vervoer en correspondentie met G. Pott. nrs Assurantiën nrs Diverse correspondentie, nrs Diverse correspondentie, nrs Dossier Moltzer, Latorf, Reiman inzake surseance van betaling Diverse leveranciën Oostafrikaanse Compagnie Correspondentie met de firma J.C. van Hattum en Co. nrs Correspondentie met de firma J.C. van Hattum en Co. nrs Stukken betreffende tramcontracten Aanvragen concessie spoorwegen in de Oranje Vrijstaat.

15 NZASM Bestelde instrumenten door tussenkomst van de Sarolez Patenten Correspondentie met de Portugese Regering en bestellingen voor rekening der Portugese Regering Geopende credieten. 1, 2, 7, Correspondentie met de heer Middelburg tijdens zijn verblijft in Zuid-Afrika Rechtstreekse correspondentie met de sectie ingenieurs Schuldbekentenissen van ambtenaren en beambten, nrs Schuldbekentenissen van ambtenaren en beambten, nrs Leweranties van obligaties en aandelen, nrs Leweranties van touw, kabels, sleeptrossen etc. nrs. 1, 2, Waterstations, resevoirs, bassins, kranen etc. nrs Draaischijven Verfwaren, lakken, vernissen en oliën, nrs. 16, Correspondentie met C.L. Pate, Chef van Mouvement en Tractie te Lourenco Marques Correspondentie betr. regeling van invoerrechten voor de Z.A.R Vaalrivierbrug. 1892

16 16 NZASM Correspondentie betreffende borgstelling van 1600 voor Geveke en Co Correspondentie betr. de huur van een Loods aan de Handelskade Correspondentie met de Engelse autoriteiten inz. aankoop van obligaties N.A.S.M. door de Kaap-kolonie Correspondentie met F.C. Stoop te Londen Correspondentie met N.M. Rothschild en S Correspondentie met de Nationale Bank der Z.A.R Correspondentie met C. Pott over de Lossingspier te Lourenco Marques Correspondentie met de agent van het Natalse Gouvernement te Londen inzake de Natal-lijn Correspondentie met Bucknall Bros. inzake de lossingspier te Lourenco Marques Correspondentie inzake de administratie van het gebouw Correspondentie met Hansen enc Schroder inzake het vervoer van materialen voor de Douglas-mijn en bestelling van goederen voor deze mijn Adviezen van Mr. F.A. Moltzer inzake personeel Correspondentie met Montague White Labouchere en Reginàld Stathan over Zuid- Afrikaanse zaken Correspondentie met Villars en Ernst George Correspondentie met en inzake Vlaklaagte French-Coal-Mining Cy Correspondentie met de agent van de Oranje-Vrijstaat te Londen.

17 NZASM Correspondentie inzake het fonds tot het verkrijgen en verspreiden van kennis van het in Zuid-Afrika heersende recht Correspondentie met de firma A. Goerz en Co. inzake geldverschaffing voor bouw en exploitatie van een spoorweg naar Rustenburg Correspondentie inzake de expositie van materiaal op de Parijse tentoonstelling Correspondentie betreffende de uitzending van ambulances t.b.v. de Republiek, de Z.A.R. en de Oranje-Vrijstaat Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. nrs Correspondentie met E. Gresclaude te Parijs betreffende de export van Transvaalse kolen Correspondentie met het Colonial Office te Londen en de Transvaal Concessions Commission Correspondentie betr. aanvragen om schadevergoeding van het personeel dat door de Engelse autoriteiten uit de Z.A.R. is gezet Correspondentie met het Beschermingscomité van Obligatiehouders Correspondentie met Dr. W.R. Bisschop te Londen Correspondentie inzake Tyne Valley Cobliery Ltd te Londen Correspondentie met de Raadslieden te Londen inz. onderhandelingen met het Colonial Office en de Transvaal Concessions Commission Correspondentie met R. Solomon generaal agent van Transvaal inzake de liquidatie der Mij Correspondentie met Penn en Co. te Antwerpen

18 18 NZASM Blanco brieven over herinnerings uitkering en brieven met dankbetuiging. Z.d. 112 Staat van verschillen tussen de uitbetalingen in Nederland en de inhoudingen in Zuid-Afrika Reglementen beambten en debiteuren. z.b 114 Mededelingen Verantwoordingsstukken, correspondentie Spaar- en Ondersteuningsfonds Diverse correspondentie over crediteuren Correspondentie met de Zuid-Afrikaanse voorschotkas Dossiers correspondentie met Oyens en de Associatie Cassa Delgingsfonds Dossiers correspondentie met Oyens en de Associatie Cassa Delgingsfonds Dossiers correspondentie met Oyens en de Associatie Cassa Delgingsfonds Diverse correspondentie, tarieven, blauwdrukken, rapporten Voorschotcommissie, corresp. met M.P. Barendsen Correspondentie met Afrika over invaliden Corresp. met de Wissel- en Effectenbank, Handelsmij. e.a Ontvangen Brieven Corresp. met J. Duven en G.J. Bolman Gedrukte stukken over het arbitraal geding van Z.A.S.M. contra van Hattum en Co

19 NZASM Stukken betr. Van Hattum en Co Corresp. met J.C. van Hattum en Co Corresp. met J.C. van Hattum en Co Processtukken van de zaak Z.A.S.M. contra J.C. Hattum en Co J.C. Hattum en Co. Rekeningenstaat Portefeuille Van Hattum, memorie van antwoord op memorie van eisen etc., corresp. in druk Stukken betreffende de regeling tot geldverschaffing Duplicaten der ontvangen mails Duplicaten der ontvangen mails Diverse stukken, statuten etc N.Z.A.S.M. verslag over jaren Jaarverslag m.z Stukken betreffende het grafmonument van Dr. E. Laurillard Processenverbaal uitlotingen Processenverbaal van opnemingen, ontvangstbewijzen materiaal en materieel van Z.A.S.M. en uit Europa, lijst van overgenomen goederen der Z.A.S.M. door de firma Eindafrekeningen uit te senden na aanmelding voor D.O. 56 etc. 1907

20 20 NZASM Personeelkaarten A t/m Dijs 145 Personeelkaarten E t/m H 146 Personeelkaarten I t/m M 147 Personeelkaarten N t/m S 148 Personeelkaarten T t/m Z 149 Stukken betreffende D.O.A.L Gedrukte stukken welke overcompleet zijn, z.d. 151 Lijfrente en pensioenen Staten van lijfrente verzekeringen Staten van lijfrente verzekeringen Stukken betr. lijfrente verzekeringen, Spaar en Ondersteuningsfonds Diverse correspondentie Diverse correspondentie met de heer Hijmans, Nyenhuis en Doodeweert en de heer De Waal Adviezen van de heer Moltzer Uitsluitend voor de Rechtsgeleerde Adviseur (dienstgeheim) Bestekken rechtstreeks verkeer met de D.O.A.L Diverse financiële overzichten. 161 Diverse acten van aanstelling etc. 1897, enz. 162 Diverse correspondentie. 1896

21 NZASM Diversen inzake hutkoffer Verkoop meubelen Kopen van meubelen Rekeningenstaat coupons, uitsluitend coupons Rekeningenstaat coupons, uitsluitend coupons personeelsstaten Verschillende stukken personeel Lijsten van boten met het uit Afrika terugkerende personeel Correspondentie personeel Inlichtingen personeel Personeel op Commando Personeel Spaar- en Ondersteuningsfonds Ontslag Z.A.S.M Afrekening personeel N.Z.A.S.M. z.d 177 Stukken betreffende personeel Stukken betreffende personeel N.Z.A.S.M. personeelsuitzendingen 1899

22 22 NZASM Staat van het Mijnpersoneel Personeel algemeen, acten van aanstelling Documenten betrekking hebbende op de uitzending van personen voor de Z.A.R Allerlei loon- en personeelsstaten Afrekeningen ontslagen personeel Portefeuille-aandelen. 186 Acten van aanstellingen Staatsexploitatie der N.S. door Van de Wall Bake Voorschotskas etc Verschepingen en overeenkomsten etc Lijsten van uitgelote obligaties N.Z.A.S.M Vervoer- en opbrengststaten Correspondentie over diverse gecedeerde bedragen Gegevens en proefdrukken betreffende het verslag Zendingen in doorvracht Portefeuille betreffende rapporten van Wichelink en Asser. Tractaat Z.A.R. Portugal etc Prospectussen van leningen der N.Z.A.S.M

23 NZASM Chargeurs Réunie Verzendingen naar Johannesburg, East-Londen, Lourenco Marques Regeling lijfrenteverzekering z.d. 200 Geboortebewijzen aan het genootschap Nederland Betalingen Copyboeken nr Copyboeken nr Copyboeken nr Copyboeken nr Copyboeken nr. E Copyboeken nr. E Letterbook (afschriften van brieven) Copyboek van de ambtenaar C.H. Amzendorffen Copyboek nr.2 van het Technisch Bureau N.Z.A.S.M Diverse brieven van en aan de Directie en enkele publicities Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam 1893

24 24 NZASM Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam Copieboek corresp. Directie Amsterdam Verzameling portretten van personeelsleden en foto's Z.A. 219 Dagboek van de Directie der N.Z.A.S.M. aangelegd 24 mei 1884 in overleg met art. 19 ontworpen statuten, door gedelegeerden der Concessionarissen (tijdelijke Directeuren) J. Groël en D. Maarschalk mei Notulen van de jaarlijkse en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders Correspondentie en andere stukken a 3 Nota betreffende onderhoud met S.J. du Toit ten huize van C.W. v.d. Hoogt,oktober 1899 a 4 officieuze brief van Van Wall Bake aan J.L. Cluysenaer inzake tramcontract, a 5 Verklaringen van aandeelhouders,1887 a 6 Verantwoording van Concessionarissen, a 7 Officeuse corresp. met Dr. W.J. Leyds en Dr. Jorissen, a 8 Corresp. met F.H.M. Lilaar te Pretoria inz- de Babberton-lijn a 9 Corresp. De Moroes, a 10 Emissie 5% lening, Correspondentie en andere stukken b1 Corresp. met G. Pott, b2 Corresp. met Max Winterfelt, b3 Corresp. met Ernst George, Consul Generaal te Lissabon, b4 Corresp. met G.B. Clark, M.P. te Londen1887 b5 Corresp. met Oyens, Lord Charleston, Beelaerts, en Machado. Afschrift van een brief van een zekere Dekker te Parijs aan Jos. Thors te Amsterdam,1889 b6 Afschrift van het dagboek van Bake betrf. zijn verblijf in Lissabon,1887 b7 Corresp. met Henrique de Moser, Contracten en overeenkomsten. 1 Contract Z.A.R. - Z.A.S.M. betr. Tramweg naar Witwatersrand en steenkool in Boksburg, z.d. 2 Contract voor het verstrekken van 2,000,000./-/- door de Z.A.R. aan de N.Z.A.M.10 mei Overeenkomst met Z.A.R. inz. de plaats van betaling van de aflossing der lening groot 2,000,000./-/ Concept overeenkomst Delgingsfonds-Rothschild

25 NZASM 25 5 Concept overeenkomst tussen Z.A.R. en die N.A.S.M. betreffende die Delgingsfonds 6 Overeenkomst met de Z.A.R. inz. het Delgingsfonds aangaande 2,000,000./-/-. 7 Overeenkomst Z.A.R. - N.Z.A.S.M. betr. de lijn Krugerdorp - Klerksdorp Overeenkomst goedgekeurd door de Regering. 9 Gewijzigd artikel 27 der Concessie en Nieuwe art. 30 van het Tramwegcontract Overeenkomst betr. de bouw Charlestown verlenging, Overeenkomst betr. de bouw Charlestown verlenging, Blanco obligaties, prospectussen etc. 224 Diverse stukken betreffende de N.Z.A.S.M. in oorlogstijd Allerlei, pensioenfonds, corresp. adres aan Bake in de periode 1895 etc Vervallen overeenkomsten Algemene corresp. van personeel personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs

26 26 NZASM personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs Personeeldossiere Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs

27 NZASM personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs personeelsdossiers Nrs a 271 Jaarverslagen N.Z.A.S.M. verslagen Verzameling overeenkomsten en contracten en 1883 Concessie, statuten, overeenkomsten, etc Instuctie op de wijze van kashouding en verantwoording der ontvangsten van het vervoer, Johannesburg. z.d. Overeenkomsten met Van HATTUM en LANGEVELD.5 Oct 1889 De Nationale Spoorweg van de Z.A.R. Artt. van Concessie, Edward COHEN q.q. Pretoria.19 Juni 1888 Bestek nr. 56 Hoofdspoorweg. Bestek en voorwaarden wegens levering van ijzeren vulstukken.26 Oct Bestek nr. 57 Hoofdspoorweg. Bestek en voorwaarden wegens levering van stalen onderlegplaten en stalen schuifplaten, 1 ex. Bestek nr. 558 Juli 1889 Exposure of some facts relating to the Loureço Marques and Transvaal Railway Cy. and the Delagoa-bay and East-African Railway Cy., Publicatie van Van den WALL BAKE.1890 Nr. 28 Z.A.S.M.-reglement, inhoudende wetsbepalingen, voorschriften en tarieven, in acht te nemen bij particuliere telegrammen.1893 Van den WALL BAKE: Verslag en toelichting bedoeld in de laaste zinsnede van art. 19 der statuten.2 juni 1887 The Netherlands South African Railway. Descriptive Memorandum and other documents; Londen.1896 Ontwerp-concessie der N.Z.A.S.M. Voorwaarden van concessie voor de aanleg en exploitatie van spoorwegen in de Oranje Vrijstaat. z.d. Spoorwegovereenkomst betreffende de exploitatie, tussen de spoorwegadministratie en de regering van de Oranje Vrijstaat en de N.Z.A.S.M. d.d Pretoria.24 Sept Overeenkomst tussen N.Z.A.S.M. en het Gouvernement van de Kaap-kolonie betreffende "Running Power".10 Dec Overeenkomst tussen de N.Z.A.S.M. en het Gouvernement van de Kaap- Kolonie.10 Dec Overeenkomst tussen de N.Z.A.S.M. en het bestuur van de Portugese spoorweg Lourenço Marques - grens.4 Sept Ontwerp-contract met de Z.A.R. betreffende concessiewijzigingen in1890 Rapporten over de bouw en exploitatie der spoorwegen van de N.Z.A.S.M., uitgebracht in de Volksraad der Z.A.R., tijdens de zitting (overdruk uit de staatscourant der Z.A.R. ).1891 Rapporten over de bouw en exploitatie der spoorwegen van de N.Z.A.S.M., uitgebracht in de Volksraad der Z. A. R., tijdens de zitting (overdruk uit de staatscourant der Z. A. R. ).1892 Contract tussen de regering der Z.A.R. en de N.Z.A.S.M voor de aanleg en exploitatie van de Tramweg over de Witwatersrand en voor de ontginning van het Boksburger steenkoolveld. z.d. Overeenkomst van 26 maart 1895 tussen de regering der Z.A.R. en de N.Z.A.S.M. over catalogusnr. C Maart 1895

28 28 NZASM Overeenkomst voor de aanleg en exploitatie van de spoorweg van Krugersdorp naar Klerksdorp.26 Maart 1896 Overeenkomst voor de exploitatie van de spoorwegverbinding van Durban naar Elsburg.1894 Overeenkomst van 11 Mei 1895tussen de Z.A.R. en de N.Z.A.S.M. betreffende het Delgingsfonds der lening groot 2,000,000/-/ aan de Maatschappij verstrekt bij overeenkomst van 10 Mei 1893 Spoorweg Pretoria-Johannesburg. Ontwerp-contract van de memorie van toelichting, aangeboden door de N.Z.A.S.M., Pretoria.1889 Voorwaarden voor de Concessie tot aanleg en exploitatie van een spoorweg in de Z.A.R. van de Portugese grens tot Nelspruit en eventuele verlenging tot Pretoria.27 Mei 1885 Concessie-voorwaarden voor de Oosterlijn van de N.Z.A.S.M. z.d. Terms of Concession for the construction and the operation of a railway in the South African Republic from the Portuguese frontier to Pretoria-Barberton- Johannesburg and Vaalriver, (getypte copie).25 juni 1895 Voorwaarden van de Concessie van25 Juni 1890 Voorwaarden van Concessie en statuten (Portugese grens-pretoria).april - Mei Statuten.2 Juli 1887 Vertaling van een brief d.d. 14 Jan. 1901van de Directie (Van den WALL BAKE) en J.K. van KRETSCHMAR aan de staats-secretaris van Koloniën te Londen.14 Jan Overeenkomst voor de bouw van de spoorwegverlenging van Charlestown; Pretoria.1894 Overeenkomst tussen de vertegenwoordigers der N.Z.A.S.M. en de Minister van Kroonlanden en Publieke Werken der Kaapkolonie, goedgekeurd door de regeringen van Z.A.R. en Kaapkolonie en de Directie der N.Z.A.S.M. op 10 Dec ; Pretoria1892 The Netherlands South African Railway. Articles of the Concessions for the constructions and working of a railway in the South African Republic, from the Portuguese frontier to Nelspruit, and eventual extension tot Pretoria; London1886 The Netherlands South African Railway. Bye-laws of the Company, London1886 The Netherlands South African Railway; Concession of the Portuguese Government; London1886 The N.S.A.R. Bye-laws of the Company; London1886 The N.S.A.R. Descriptive Memorandum and other documents, London.1886 Besteldienst-contract; Pretoria Verzameling overeenkomsten en contracten The N.S.A.R. Short Historical account. The N.S.A.R. Translation of the articles and the memorandum of association The N.S.A.R. Translation of the conditions of the concession for the construction and workings of railways in the S. A. R.27 May 1885 and 25 June 1890 The Netherlands-S.A.R. Agreement;5 Oct The N.S.A.R. Explanatory notes on the share loan capitol of the N.S.A.R nr In the High Court of Justice; Queen's Bench Division. The N.S.A.R. and others versus CHAPMAN and HALL, ltd. and another. A translation of the articles and memorandum of association. N.S.A.R.-Mémoire et documents concernant le Pont de Lourenço Marques. z.d. --- Diverse correspondentie ntbreekt sinds 1982.

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W.

3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802 Auteur: H.W. Dokkum Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie