Verkort financieel verslag Rabobank Westland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland

2 Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus AA Naaldwijk Telefoon: (0174) Internet: naar een nieuw evenwicht... Voorwoord Raad van commissarissen W.M. van Rijn, voorzitter N. van Dijk-Koffeman, vice-voorzitter K.A. van der Bij AA FB A.M. van Duijn drs. ir. J.P.W.M. Grootscholten ir. R. van Leeuwen ir. J.P. Teelen Directie drs. F.N.M. van Heyningen, directievoorzitter drs. J. Breugem F.J. de Jong drs. R.A. van Maldegem RC Vestigingen Leehove 65 De Lier Hoofdkantoor Marktplein 6 s-gravenzande Verkoopkantoor Prins Hendrikstraat 398 Hoek van Holland Verkoopkantoor Herenstraat 9 Monster Verkoopkantoor Hoofdstraat 78 De Lier Verkoopkantoor Uiverlaan 16 Maassluis Verkoopkantoor Slot de Houvelaan 28A Maasland Verkoopkantoor Oranjeplein 39 Maasdijk Verkoopkantoor Patijnenburg 12 Naaldwijk Verkoopkantoor Middel Broekweg 29 Honselersdijk Verkoopkantoor Heulweg 2 Wateringen Verkoopkantoor We begonnen 2009 met een bijzondere gebeurtenis. In januari verhuisden we naar ons prachtige nieuwe hoofdkantoor in De Lier. We organiseerden een feestelijk programma voor onze klanten, leden en medewerkers en een inspirerende opening die werd bijgewoond door vele gasten, onder wie minister-president Balkenende. Het jaar was op dat moment nog pril en we meenden de situatie redelijk onder controle te hebben. Het leek erop dat de economische crisis een relatief beperkt effect zou hebben op Nederland, op Westland en op onze bank. Al snel werd dat heel anders. Klanten in de groente- en sierteelt zagen zich geconfronteerd met dramatisch lage prijzen voor hun producten. Het bleek de eerste dominosteen die de crisis in rap tempo over ons werkgebied zou verspreiden. Wat onze klanten raakt, raakt Rabobank Westland. Zo gaat dat in de coöperatie. Je viert successen en deelt verliezen. Je bent betrokken bij elkaar in goede en in slechte tijden. Ik besef dat dit het afgelopen jaar niet door iedereen zo is ervaren. We troffen maatregelen die soms hard aankwamen. Daar ontkwamen we niet aan. We móeten als bank winst maken. Een acceptabele winst die ervoor zorgt dat we gezond blijven: solide en stabiel. Een bank waar klanten te allen tijde hun spaargeld aan kunnen toevertrouwen, middelen waarmee wij andere klanten middels een financiering kunnen ondersteunen was turbulent, een jaar van op het scherpst van de snede. En we moeten scherp blijven: bank en klant. Om te groeien naar een nieuw evenwicht. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin zullen slagen. Juist door samen te werken, boeken we vooruitgang. Fred van Heyningen, directievoorzitter Rabobank Westland

3 4 Het financiële jaar Markten in beweging 10 De coöperatie Medewerkers en hun bank Financieel

4 Het jaar 2009 van Rabobank Westland De economische crisis en de tegenvallende ontwikkelingen in het bedrijfsleven drukken ook een stempel op de cijfers van Rabobank Westland. Toch boekten wij in 2009 een licht positief resultaat. Een gezond eigen vermogen, ons coöperatieve karakter en het collectief van de Rabobank Groep maken ons tot een solide en stabiele bank. Vanuit die positie zijn wij in staat krachtig bij te dragen aan de toekomst van onze regio. De cijfers 2009 eindigde voor Rabobank Westland met een balanstotaal van ruim 5,5 miljard euro en een nettowinst van 10 miljoen euro. Een groot verschil met het jaar ervoor, waarin de nettowinst bijna 60 miljoen euro bedroeg. In 2008 waren de opbrengsten uit deelnemingen circa 19 miljoen hoger, voornamelijk door de eenmalige opbrengsten uit de verkoop van het aandelenbelang in de Rabo Hypotheekbank. In het verleden verstrekte de Rabobank veel zakelijke financieringen tegen Euribor, het rentetarief waartegen Europese banken elkaar geld lenen. Door de onrust op de financiële markt koos de bank er vanaf medio 2008 voor om uitzettingen zoveel mogelijk te financieren via spaargelden en zo minder afhankelijk te zijn van de interbancaire geldmarkt. Dit resulteerde voor Rabobank Westland in een grote toestroom van spaarmiddelen, waarvoor in de lijn met het toen geldende renteniveau een voor de klant aantrekkelijke rente werd betaald. De scherpe daling van de Euribor rente begin 2009, van circa 5% naar minder dan 1%, zorgde ervoor dat rentebaten en rentelasten sterk uiteen gingen lopen. Met negatieve gevolgen voor de rentewinst. Wij hebben in 2009 scherp ingezet op kostenreductie. Per saldo gaven wij 1,5 miljoen euro minder uit dan beraamd door te besparen op het gebied van marketing, publiciteit en activiteiten voor leden en medewerkers. Dit jaar staan wij voor de moeilijke opgave om ons medewerkerbestand met vijftig fulltime eenheden te verkleinen. 4 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

5 Krachtig bijdragen aan de toekomst van onze regio Ogenschijnlijk tegengesteld De Rabobank Groep weet de gevolgen van de crisis geheel zelfstandig op te vangen. Het fundament is ons solide eigen vermogen. In goede tijden heeft Rabobank Westland veel ondernemingen, waarvan een groot gedeelte in de glastuinbouwsector, kunnen financieren. En ook nu zijn wij er maximaal op gericht om bedrijven te ondersteunen. Hiertoe hebben wij een aantal ingrijpende besluiten moeten nemen. Het belang van de bank solide blijven - en het belang van de klant lijken hierdoor te verschillen. Toch is dit niet zo: een gezonde economische toekomst van de bank loopt parallel aan een gezonde toekomst van het bedrijfsleven, en daarmee van ons werkgebied. Veel bedrijven werden in 2009 geconfronteerd met liquiditeitsspanningen. We verstrekten veel extra krediet, waardoor het risicoprofiel van onze zakelijke kredietportefeuille toenam. Het was noodzakelijk dit in de tarieven door te berekenen. Hierdoor is het enerzijds mogelijk om lang achter de ondernemer te blijven staan; anderzijds betekent het voor veel klanten een zwaardere financiële belasting. Daarnaast hebben we enkele interne procedures betreffende de zakelijke kredietverlening aangescherpt. Een tijdelijke overstand ofwel het overschrijden van een kredietlimiet vervangen we zoveel mogelijk direct door een passende financiering. We doen er bij optredende liquiditeitsspanningen alles aan om samen met de klant problemen tijdig te signaleren, de situatie in kaart te brengen en samen te zoeken naar de best passende oplossing. Rabobank Westland kiest er bewust voor om met adviseurs van Rabobank Nederland op te trekken in gesprekken met bedrijven in zwaar weer. Soms ontkomen we er niet aan om te besluiten een bedrijf niet langer te financieren. Met grote gevolgen voor het bedrijf en voor de bank. Door te kiezen voor de samenwerking met de Rabobank Groep worden verliezen grotendeels door het collectief van de lokale banken gedragen en niet alleen door Rabobank Westland. De zakelijke en particuliere markt Naast bedrijven die actief zijn in het glastuinbouwcluster worden ook andere bedrijven geraakt door de economische terugval. Denk aan de bouw- en transportsector en detailhandel non-food. Er zijn gelukkig ook bedrijven die wel goede resultaten weten te behalen. Soms door de specifieke branche, maar ook door ondernemerskwaliteiten. En ook in 2009 maakten mensen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap en werden zakelijke klant van onze bank. De aan onze bank toevertrouwde spaargelden zijn in 2009 op bescheiden schaal toegenomen ten opzichte van Het betreft veelal particuliere spaargelden. In de zakelijke markt zien wij vooral dat bedrijven genoodzaakt zijn om hun financiële middelen aan te wenden voor de eigen bedrijfsvoering. Hieraan gerelateerd is het karakter van de verstrekte financieringen: niet voor uitbreidingsplannen maar ten behoeve van de reguliere bedrijfsvoering. De woningmarkt kende in 2009 een krimp van ongeveer 30%. Vooral het aantal huizen dat in het duurdere segment van eigenaar wisselde, was zeer beperkt. Het marktaandeel hypotheken van Rabobank Westland nam toe tot ruim 28% en verder Wij doen er alles aan om 2010 en de jaren erna positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door bij zakelijke klanten aan te sturen op meer inzicht in de financiële resultaten en de algehele bedrijfsvoering. Het aanscherpen van processen krijgt ook in onze eigen organisatie prioriteit. Het moet leiden tot een verbeterde kwaliteit van dienstverlening. Ook willen we steeds weer adequaat inspelen op het door de klant gewenste gebruik van verschillende kanalen als internet, telefoon en natuurlijk onze kantoren. Medio 2010 starten wij met een speciaal telefoonnummer voor ondernemers, waar zij met al hun vragen omtrent dagelijkse bankzaken terecht kunnen. Als marktleider blijven wij ons hard maken voor professionalisering van de glastuinbouw en verbetering van het ondernemersklimaat. We zoeken de verbinding met alle relevante partijen. Om samen te komen tot vernieuwende initiatieven en te bouwen aan een goede toekomst. 5 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

6 Markten in beweging Het afgelopen jaar stonden veel klanten voor belangrijke keuzes. Op het gebied van ondernemen, wonen, bankieren of verzekeren. Omdat geen klant hetzelfde is, verdiepten onze adviseurs zich in elke situatie en elke context. Als marktleider is het onze verantwoordelijkheid door te dringen tot de kern van de zaak. In het zware jaar 2009 bleek eens te meer dat bank en klant door samenwerking heel veel verder kunnen komen. Een eerlijke kans op wonen De huizenmarkt had het in 2009 zwaar te verduren. Ondanks de stagnerende verkoop heeft Rabobank Westland toch haar marktaandeel nog iets weten te verbeteren. Opvallend is ook, dat de aandacht voor wonen onder consumenten onverminderd groot bleef. De huidige markt is goed voor kopers: door het dalende prijsniveau en een gunstige rente komt de mogelijkheid om een huis te kopen, zeker ook voor starters, dichterbij. Met een mogelijk positief effect op de woningmarkt als geheel. Het toegankelijk maken van de markt en het stimuleren van doorstroming zijn speerpunten in ons beleid. Goede informatie vormt de basis. De Rabo- bank introduceerde op internet de Rabo Woonlasten Calculator en de virtuele straat met uitgebreide informatie over het kopen van een woning. Handige hulpmiddelen bij de voorbereiding op een persoonlijk gesprek met onze hypotheekadviseurs. Daarin vertellen wij een eerlijk en compleet verhaal, inclusief alle mogelijkheden en risico s. Zodat iedere klant de juiste afweging kan maken. 6 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

7 Een goede deal is meer dan geld alleen Door samenwerking verder komen Vindt Richard Grootscholten, sinds 2009 hypotheekklant bij Rabobank Westland. Toe aan een nieuwe stap in zijn wooncarrière verhuisde hij vorig jaar met zijn gezin naar een ander huis in Naaldwijk. Zijn functie in de voetbalwereld speelde een belangrijke rol bij de keuze voor een passende hypotheekvorm: Ik ben met bijna al mijn zaken klant bij de Rabobank. Na meerdere financiële instellingen te hebben vergeleken, kwamen we ook voor onze hypotheek uit bij Rabobank Westland. De bank begrijpt de bijzondere kant van mijn werk. In de voetbalwereld is de toekomst altijd onzeker. Dit aspect is meegenomen in het financiële plaatje van de hypotheek. Er is rekening mee gehouden dat ik nu hogere lasten kan betalen dan straks misschien het geval is. Tegelijkertijd houdt de beste deal voor ons meer in dan geld. In het contact met de Rabobank speelt vertrouwen een grote rol. Stel dat er iets gebeurt waarbij nazorg nodig is. Dan zit ik liever bij een bank met gevoel. Dat idee heb ik bij de Rabobank. Tegenover de gunstige markt voor kopers staat de vervelende situatie voor klanten met twee woningen en dubbele woonlasten. Rabobank Westland heeft in 2009 nagenoeg al deze klanten gesproken en samen met hen naar een oplossing gezocht. Zo heeft de bank met succes bemiddeld tussen klanten bij tijdelijke huur en verhuur van te koop staande woningen. Een maatregel die landelijk navolging kreeg en tevens toegankelijk werd gemaakt voor mensen die geen klant zijn bij de Rabobank. Positief uitgangspunt voor 2010 is dat de verkoop van woningen weer licht aantrekt. 7 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

8 Private Banking: bankieren bij een veilige bank Met een aandeel van 39% is de Rabobank marktleider op de Nederlandse spaarmarkt. Onze afdeling Private Banking mocht eind 2008 en begin 2009 veel nieuwe klanten verwelkomen. Zij kozen voor de stabiliteit van de Rabobank. Dit vertrouwen wordt kracht bijgezet door het behouden van onze Triple-A: de hoogst mogelijke kredietwaardigheid. De Rabobank werd in 2009 door Global Finance Magazine uitgeroepen tot veiligste spaarbank van Nederland en wereldwijd tot nummer één onder de commerciële banken. Het prijsbeleid van de Rabobank is transparant. Wij bieden een realistische rente en waarschuwen voor partijen met hoge rentetarieven en de daarbij behorende hoge risico s. Private Banking organiseerde in 2009 bijeenkomsten om klanten te informeren over de mogelijkheden van hun vermogen. Voor sparende klanten werden diverse gunstige maatregelen doorgevoerd: een verhoging van het bonusgevend tegoed op Rabo InternetLoyaalSparen naar vijf miljoen euro, de introductie van een nieuwe bedrijfsbonusrekening en een verruiming van de voorwaarden van spaardeposito s. Voor beleggende klanten kwamen er ook nieuwe (garantie) producten op de markt. En exclusief voor leden is er nu de Rabo Extra Ledenobligatie: een solide beleggingsproduct waarvan de rente vergelijkbaar is met die van een staatsobligatie. Krachten mobiliseren in de glastuinbouwsector Niet eerder was de situatie zo indringend voor de glastuinbouw in Westland als in De eerste periode van 2010 liet een licht prijsherstel zien door een verzwakking van de euro en slecht weer in een aantal concurrerende landen. Voor een structureel herstel is meer nodig. Een adequate afzetstructuur, een betere bundeling van het aanbod en innovatieve productconcepten moeten zorgen voor meer rendement voor telers en kwekers. Wanneer bedrijven kampen met zware tegenvallers en extra financiering nodig hebben, dan opteert de bank in veel gevallen voor een intensief traject van speciale begeleiding door de afdeling Bijzonder Beheer. In dit traject wordt de bedrijfsvoering in alle opzichten geanalyseerd en worden verbetermogelijkheden benoemd en doorgevoerd. Het doel van de begeleiding is de onderneming zo snel mogelijk financieel en strategisch weer gezond te krijgen. Voor de toekomst van de sector is deze professionalisering essentieel. De afdeling Bijzonder Beheer groeide in 2009 van vijf naar meer dan dertig medewerkers. In het teken van krachtenbundeling staat ook het DIT initiatief (Duurzame Innovaties Tuinbouw) van Rabobank Westland, dat is gericht op het stimuleren en mogelijk maken van vernieuwing. Daarnaast denkt de Rabobank mee met vele belangrijke partijen. Vorig jaar kwam na intensieve gesprekken met het ministerie van LNV een garantieregeling voor de agrarische sector tot stand. Het was heftig, maar we zijn als bedrijf volwassener geworden en professioneler naar zaken gaan kijken. 8 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

9 Extra aandacht maakt extra scherp Zegt algemeen directeur Martin Smaal van Phalaenopsiskwekerij SO NATURAL. In mei 2009 kwam het bedrijf - dat hij runt met broers André, Hans, Wouter en Johan - terecht bij Bijzonder Beheer van de Rabobank: Een situatie waar je natuurlijk liever niet in zit. Maar het moest en we komen er sterker uit. Eind 2008 zaten we midden in de bouw van een nieuwe bedrijfslocatie. De nieuwbouw en ontwikkelingen in de markt zorgden voor een aanvullende financieringsbehoefte. Het areaal was de laatste jaren flink toegenomen en daarbovenop kwam de financiële crisis en valutaproblematiek, waardoor we met een hogere productie op een kleinere markt terecht kwamen. Met een sterke prijsdaling tot gevolg. Het leidde tot een intensieve samenwerking met de bank. Men wilde inzicht, een helikopterview en structuur in het bedrijf zien. We groeiden sinds 2003 al heel hard. Dan is het belangrijk dat alle processen goed bewaakt blijven en je in alle opzichten doorontwikkelt. Van intern op de werkvloer met een goed kader, tot de besluitvorming, verslaglegging en het financiële management. Zo vond de bank de interne financiële ondersteuning tekort schieten. Met succes zochten we een geschikte financieel directeur. Hij formuleerde kritieke prestatie-indicatoren, waardoor we het bedrijf wekelijks kunnen monitoren. Samen met Bijzonder Beheer hebben we de situatie weten te keren en groeide het vertrouwen om ons de gevraagde financiering te verlenen. Het was heftig, maar we zijn als bedrijf volwassener geworden en professioneler naar zaken gaan kijken. Ik zie het zo: extra aandacht maakt extra scherp. Verzekeringen als strategische ondersteuning De afdeling Verzekeringen is erop gericht om met bedrijven een adequaat risicobeleid te ontwerpen: welke risico s loopt het bedrijf en hoe kan het bedrijf met deze risico s omgaan. In onze visie vormen verzekeringen niet het uitgangspunt maar het sluitstuk van goed risicomanagement. Zij moeten het bedrijf immers strategisch ondersteunen. Altijd wordt gezocht naar de best passende verzekering. Rabobank Westland werkt samen met meerdere maatschappijen. Het is onze verantwoordelijkheid om de scherpste aanbieder uit de markt te pikken. Volgens AssurantieMagazine, vakblad voor de verzekeringsbranche, was de Rabobank in 2009 de grootste onafhankelijke intermediair van Nederland. De afdeling Verzekeringen werkte in 2009 met 50 gekwalificeerde medewerkers en beschikt daarmee over veel expertise. Een speciaal kennisteam zorgt ervoor dat die expertise onderling optimaal wordt uitgewisseld en benut in het voordeel van de klant. Naast de aandachtsgebieden van personenrisico s, materiële risico s, aansprakelijkheden en gevolgschadedekkingen ging de bank in 2009 over tot het oprichten van een pensioendesk. Met dit initiatief komen wij tegemoet aan de toenemende vraag van werkgevers naar pensioenvoorzieningen. 9 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

10 De coöperatie Rabobank Westland is een coöperatieve bank. Dat betekent dat we geen aandeelhouders hebben, maar leden. We keren geen dividend uit, maar laten een deel van onze winst terugstromen naar instellingen, initiatieven en projecten die onze regionale samenleving versterken en verrijken. De verbondenheid met onze klanten en hun leef- en werkomgeving, maakt het varen van een duurzame koers een prioriteit. Leden maken het verschil Ruim leden maken Rabobank Westland tot wat zij is: een bank vóór en ván mensen. We zijn er trots op dat steeds meer klanten met ons mee willen denken en hun stem laten horen. In de ledenraad, tijdens de afdelingsvergaderingen en in de jongerenraad leveren zij een onmisbare bijdrage aan de totstandkoming van het beleid. Hun ideeën geven concrete invulling aan het begrip wederzijdse betrokkenheid, de belangrijkste pijler van onze coöperatie. Speciaal door en voor leden Onze waardering voor de bijdrage van onze leden willen we breed laten blijken. Tijdens speciale activiteiten ontmoeten leden elkaar en delen zij kennis en ervaring. De boeiende artikelen, praktische informatie en aantrekkelijke aanbiedingen in ons ledenmagazine Dichterbij Westland worden, zo blijkt uit het eind 2009 gehouden lezersonderzoek, zeer gewaardeerd. In juli 2009 genoten ruim leden van de Rabo fietstocht en in oktober stonden sportclinics, een thema-avond over wonen en de coöperatiebijeenkomsten, waar leden van gedachten konden wisselen met directie en ledenraad, op het programma. Ledeninbreng en medezeggenschap De ledenraad behartigt de belangen van onze leden en speelt als gesprekspartner van de directie en de raad van commissarissen een belangrijke rol binnen de bank. Daarnaast heeft de ledenraad een aantal formele functies, zoals het vaststellen van de jaarrekening. De 32 afgevaardigden uit de afdelingen s-gravenzande, De Lier, Naaldwijk en Wateringen komen gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar. Op de jaarlijkse afdelingsvergadering zijn alle leden welkom. De directie en de afdelingsvoorzitter lichten tijdens die bijeenkomst het afgelopen jaar toe en leden kunnen hun mening geven over het beleid van de bank. 10 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

11 Optimaal gebruikmaken van ieders specialisme Ron van Leeuwen, directeur van en architect bij Kokon in Rotterdam, is sinds 2004 lid van de raad van commissarissen van Rabobank Westland. Als voorzitter van de ledenraad stelt hij in overleg met de leden en de directie de agenda op en zit hij de vergaderingen voor. Waar in het verleden het bankbestuur uit leden van de coöperatie bestond, heeft de bank zich inmiddels zover ontwikkeld dat we professionele bestuurders nodig hebben. Maar juist in een steeds complexer wordende financiële wereld moet het coöperatieve element gekoesterd worden. Daarom zijn in 2004 de afdelingen en de ledenraad in het leven geroepen. Het is een bouwwerk, opgetrokken om aan alle eisen van een professioneel bestuur en voldoende zeggenschap van de leden te voldoen. Daarbij hoort een voortdurende discussie over belangrijke onderwerpen voor de bank, de leden en het werkgebied, maar ook over taken en verantwoordelijkheden. Dat houdt iedereen scherp. De kracht van de ledenraad is dat de leden afkomstig zijn uit alle sectoren: tuinbouw, handel en industrie, particulier, private banking en financiën. Alle leden zijn in het werkgebied actief en hebben zelf een uitgebreid netwerk. Die enorme bundeling van kennis en ervaring is zeer waardevol. Strategische thema s worden besproken in klankbordgroepen. Dat zijn afvaardigingen van ledenraadsleden en medewerkers van de bank. En ter voorbereiding op het vaststellen van de jaarrekening buigt de financiële commissie zich over de cijfers. Zo maken we binnen de coöperatie optimaal gebruik van ieders specialisme. Leg moeilijke beslissingen goed uit Daarover is Kees van den Burg, naast eigenaar van een tweewielerspeciaalzaak in Hoek van Holland ook voorzitter van de afdeling s-gravenzande en vice-voorzitter van de ledenraad, heel duidelijk. Met de economische crisis is het Westland in zwaar weer terecht gekomen. De bank is een belangrijke speler in de regio, dus hoe zij handelt is van groot belang. In 2009 hebben we als ledenraad veel energie gestoken in het onderwerp recessie, met name de perikelen in de tuinbouw. We hebben bijvoorbeeld veelvuldig besproken hoe de bank bedrijven die in problemen verkeren terzijde kan staan. Als coöperatie heb je een verantwoordelijkheid: je moet je leden netjes begeleiden. Ook hebben we met nadruk gewezen op het belang van transparantie en heldere communicatie. Ga moeilijke beslissingen niet uit de weg, maar leg ze wel goed uit. Gelukkig zijn de vooruitzichten wat beter, maar in 2010 zal het beleid ten aanzien van de recessie in de tuinbouw voorlopig niet van de agenda verdwijnen. Het werken met klankbordgroepen heeft een zeer positieve uitwerking op het functioneren van de ledenraad. Met een klein groepje mensen kun je gemakkelijker diep op de materie ingaan dan tijdens een plenaire vergadering. En omdat er altijd iemand van de directie aanwezig is, kunnen we onze bevindingen direct neerleggen en zijn de lijnen kort. Zeker ook in mindere tijden is het prettig te merken dat de ledenraad een volwaardig onderdeel is van de bank. Naar onze adviezen, ook de ongevraagde, wordt goed geluisterd. Rabobank Westland is echt een verhaal apart. Niet het eigenbelang maar het gezamenlijke belang voert de boventoon. Ik vind het heel bijzonder om daar deel van uit te maken. 11 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

12 Midden in de maatschappij Rabobank Westland is sterk betrokken bij haar directe omgeving. De regio bruist van de initiatieven op sociaal, cultureel, sportief en economisch gebied. Wij leveren daarin graag ons aandeel door middel van sponsoring of een bijdrage in de vorm van coöperatief dividend. Sponsoring Met sponsoring steunen we verenigingen of activiteiten in de vorm van een financiële bijdrage of het delen van specifieke kennis en ervaring. In ruil daarvoor leveren onze sponsorpartners een tegenprestatie die onze naamsbekendheid vergroot of ons in staat stelt onze leden iets extra s te bieden. Zo bouwen we met vele verenigingen, stichtingen en organisaties aan een vruchtbare samenwerking. Per 1 januari 2010 heeft Rabobank Westland een nieuw sponsorbeleid, gebaseerd op drie categorieën: kennis delen en kennis creëren, sport en cultuur, en maatschappelijke en regionale relevantie. De laatste categorie is speciaal bedoeld voor de vele sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen uit ons werkgebied. Om leden de mogelijkheid te bieden mee te bepalen welke verenigingen en stichtingen een sponsorbijdrage van ons ontvangen, introduceren we de Rabo Clubkas Campagne. Voorbeelden van sponsoring zijn het Varend Corso, paardensport, hockeyverenigingen, de Rabo Dikke Banden Races en het project Helden om de Hoek. De groei heeft gevolgen voor onze vereniging Er is heel wat om trots op te zijn bij Hockeyvereniging Westland. Diverse jeugdteams spelen op niveau en het ledenaantal is de laatste jaren gestegen naar ruim 700. Die enorme groei heeft wel gevolgen voor de vereniging, vertelt Wim Halverhout, voorzitter van HVW. Je moet zorgen voor voldoende trainers, kunstgrasvelden en een clubhuis dat groot genoeg is. En onze ambitie is tweeledig. We blijven de gezellige vereniging waar recreatiehockey een belangrijke plaats inneemt. Aan de andere kant willen we meer aandacht besteden aan prestatiehockey. De sponsoring door Rabobank Westland betekent dat we verder kunnen met het realiseren van onze groeiplannen. Als onze grootste sponsor steunt de bank onder andere ons heren 1-team. Dat is echt fantastisch. Elke vrijwilliger is een held Veel, heel veel vrijwilligers in alle sectoren verrichten belangeloos hun werk in de luwte van het nieuws. Des te belangrijker is het om met regelmaat blijk te geven van onze waardering voor die bijzondere inzet. Het initiatief Helden om de Hoek kon ook in 2009 rekenen op onze steun. Op 20 november organiseerde het Steunpunt Vrijwilligerswerk Westland samen met Rabobank Westland de goed bezochte kennisavond Leren van elkaar. Tijdens deze inspirerende avond met diverse workshops en een afsluitende borrel, werden ruim 200 vrijwilligers gastvrij ontvangen. Coöperatiefonds en Innovatiefonds Een deel van onze winst komt als coöperatief dividend ten goede aan onze leden en hun leefomgeving. Met financiële middelen of de inzet van onze mensen en kennis stimuleren wij initiatieven die de Westlandse samenleving verrijken. Leden spelen een belangrijke rol bij de toekenning van bijdragen uit het coöperatief dividend. Zij weten wat er in de regio speelt en kunnen nieuwe projecten aandra- 12 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

13 gen, die het verdienen om ondersteund te worden. Leden beslissen ook mee over de toekenning van bijdragen uit het fonds: de adviescommissie van het Coöperatiefonds bestaat uit vier leden van de ledenraad en ook het bestuur van het Innovatiefonds wordt gevormd door leden van de bank. Het Coöperatiefonds ondersteunt met name maatschappelijke en culturele initiatieven. In 2009 beoordeelde de adviescommissie 75 aanvragen. Tot de 51 projecten die een bijdrage uit het fonds ontvingen, behoorden onder andere Westland on Stage, Zorgkwekerij Mil Maasdijk en de restauratie van de historische zeesleper Elbe. Durf, vernieuwingszin en kennisoverdracht in het belang van de regio zijn belangrijke criteria voor het Innovatiefonds. Voor een bijdrage aan innovatieve projecten op het gebied van ondernemen kunnen leden een beroep doen op het fonds. Vorig jaar heeft het fondsbestuur euro toegezegd. Projecten die door het Innovatiefonds ondersteund worden zijn bijvoorbeeld ZonWind- Kas en PUUR Tomaat. Weten welk vak je kiest, voorkomt schooluitval Bedenken wat je wilt worden, is moeilijk als je 13 of 14 bent. Veel vmbo-leerlingen kiezen dan ook de verkeerde beroepsopleiding: de uitval op het mbo is groot, aldus Agnes van den Berg. Met Westland On Stage willen we dat voorkomen door leerlingen van ISW en Lentiz kennis te laten maken met veel verschillende beroepen. Tijdens gastlessen, speeddaten met vakmensen op de On Stage beursvloer, workshops, en een bezoek aan een echte werkplek op de Westlandse Doe-Dag leren ze wat de diverse beroepen daadwerkelijk inhouden. Rabobank Westland helpt ons behalve met een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds ook met publiciteit en het beschikbaar stellen van haar netwerk. Door de verbouwing kunnen wij meer doelgroepen bedienen Penningmeester Theo Zuidgeest van de Stichting Vrienden Zorgkwekerij Mil Maasdijk is blij met de bijdrage van het Coöperatiefonds. We gebruiken het geld voor de herbouw van een oude muurkas en een druivenserre. Een en ander is onderdeel van een groter bouwproject, waardoor voortaan ook mensen met een lichamelijke beperking enkele dagdelen per week bij ons kunnen verblijven. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op mensen met een verstandelijke handicap. We kweken en verkopen allerhande groenten, fruit, bloemen en kruiden. Terwijl de mensen de dag op een plezierige manier doorbrengen, kunnen hun familieleden even ontspannen. 13 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

14 Deze kas levert juist energie op Aan het woord is Pieter van Berchum, algemeen directeur van Gakon. Als inzending voor een prijsvraag van het Productschap Tuinbouw ontwikkelde zijn bedrijf samen met Thermotech de ZonWindkas. Door een ingenieus systeem, dat optimaal gebruikmaakt van zonlicht en wind, genereert de kas meer energie dan hij verbruikt. Het idee werd uitverkoren en er kwam budget om een demonstratiekas te bouwen. Naast andere financiers hebben we ook vanuit het Innovatiefonds van Rabobank Westland een bijdrage ontvangen. De glastuinbouwsector heeft behoefte aan innovatie, want we zijn met z n allen jarenlang een grote energieslurper geweest. Bij toepassing op grote schaal zou je met deze kas hele wijken kunnen verwarmen. Maassluis heeft een heel verleden met zeeslepers Dat verklaart volgens Hans Hoffmann, voorzitter van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond, de enorme belangstelling voor de inspanningen van meer dan 60 vrijwilligers. Vrijwel dagelijks werken zij in de buitenhaven van Maassluis aan het herstel van een stukje zeevaartglorie: de ruim vijftig jaar oude zeesleper Elbe. Het Coöperatiefonds van Rabobank Westland draagt een steentje bij; met een donatie uit het fonds is de machinekamer geïsoleerd. De zeeslepers vertrokken hier uit de haven. De Elbe, de laatst overgebleven (naoorlogse) zeesleper van Smit ter wereld, voer tijdens een lang en werkzaam leven de hele aardbol over. In 2002 kwam het schip in handen van onze stichting. De terugkeer van de Elbe betekent veel voor Maassluis, merkt Hoffmann. Vorig jaar tijdens de Furieade kwamen er zevenhonderd mensen een kijkje bij ons nemen. Het leeft hier enorm. Het is zonde om een goed product weg te gooien Samen met vier collega s van telersvereniging Prominent is trostomatenteler Richard Hartensveld initiatiefnemer van PUUR Tomaat. Supermarkten willen geen losgeraakte trostomaten, die belanden in de container. Dat was ons een doorn in het oog. Het bracht ons op het idee van een authentiek Westlandse verse tomatensoep, zonder conserveringsmiddelen en gemaakt van duurzaam geteelde tomaten. Uit consumentenonderzoek bleek dat daar vraag naar was en we vonden een producent in het ambachtelijke bedrijf Gebroeders van der Ende in Maasdijk. De soep doet het erg goed, inmiddels hebben we een verkooppunt in elke kern in het Westland. Dankzij de bijdrage uit het Innovatiefonds van Rabobank Westland kunnen we PUUR Tomaat nu landelijk promoten. En in het bedrijfsrestaurant van de bank wordt onze soep iedere week smakelijk ontvangen! 14 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

15 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het jaar 2009 is op MVO-gebied een belangrijk jaar geweest. Uiteraard heeft de financiële crisis volop de aandacht gekregen, maar ecologische en sociale aspecten hebben aan belang gewonnen in het bedrijfsleven en onder consumenten. Ook Rabobank Westland speelt hier met haar dienstverlening op in, met MVO-gerelateerde producten en diensten en een ruime keuze aan duurzame beleggingsfondsen. Op dat laatste gebied hebben we de maximale score behaald bij de MVO-monitor 2009 van Rabobank Nederland. De Themarapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2009 is een jaarlijkse rapportage die inzicht geeft in de prestaties op MVO-gebied per lokale bank. met vertegenwoordigers uit alle onderdelen van de bank, is van start gegaan om de doelstellingen uit deze beleidsnotitie te realiseren. Toch heeft ook de Rabobank nog de nodige punten te verbeteren, bijvoorbeeld de risico s die de Rabobank loopt vanwege de perceptie van de klant inzake goede MVO-prestaties en de daadwerkelijke verankering van MVO in de organisatie. Kortom: genoeg aandachtspunten voor Het nieuwe hoofdkantoor verbruikt 35% minder energie dan een normaal kantoorgebouw en voorziet zichzelf van duurzame energie. Ook op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid timmert Rabobank Westland stevig aan de weg, mede dankzij de activiteiten rondom het Coöperatiefonds. Verder stimuleren we onze medewerkers om deel te nemen aan ideële projecten, zoals bijvoorbeeld de Ride for the Roses, de bijbehorende Pre Ride en de Wollebrand Cross. En ook wat betreft het interne milieubeleid scoren we goed. Ons aardgas-, water- en papierverbruik is bijvoorbeeld lager dan het gemiddelde van alle aan de mvo-monitor deelnemende Rabobanken. Ons sociaal beleid ten slotte laat zien dat we een ruim opleidingsbudget per medewerker hebben. Andere opvallende scores zijn het lage ziekteverzuimpercentage en de hoeveelheid vrouwen in middlemanagementfuncties. Met de vaststelling van een MVO-beleidsnotitie heeft Rabobank Westland in 2009 een stevig fundament gelegd voor MVO. Een speciaal MVO-comité, 15 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

16 Edwin Canten Juist ook in mindere tijden wil je iets voor de klant betekenen Medewerkers en hun bank Niet alleen de economische situatie stelt hoge eisen aan de bank en haar medewerkers. Ons doel is om onder alle omstandigheden optimaal te presteren en een goed werkgever te zijn. Ook in de toekomst willen wij kunnen bogen op een krachtige organisatie, waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Lisette Janssen- Vreugdenhil We hebben het vertrouwen weten te behouden Mede dankzij de toewijding en de professionaliteit van onze medewerkers heeft Rabobank Westland het afgelopen jaar goed doorstaan. Het ziekteverzuim lag, de omvang van onze organisatie in aanmerking genomen, laag. Bovendien werden we beloond met een 7,2 in het medewerkerbetrokkenheidonderzoek. In dit jaarlijks terugkerende onderzoek beoordelen onze medewerkers diverse aspecten van het werken bij Rabobank Westland. Ontwikkeling en flexibiliteit Door in 2009 de kennis en capaciteiten van al onze medewerkers helder in kaart te brengen, creëerden we een stevige basis voor een actief personeels- beleid. Ontwikkeling en flexibiliteit van de medewerkers staan daarbij centraal. Om het functioneren van medewerkers en organisatie te optimaliseren en het werkplezier te vergroten, besteden we aandacht aan doorstromingsmogelijkheden. Waar mogelijk bieden we maatwerk aan individuele medewerkers, maar ook ontwikkelen we beleid gericht op specifieke groepen. In de loop van 2010 wordt bijvoorbeeld een programma voor talentvolle medewerkers ingericht en geïmplementeerd. Zo versterken we onze mensen en onze organisatie en daarmee onze dienstverlening. 16 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

17 We hebben het vertrouwen weten te behouden Vermogende klanten breed adviseren over persoonlijke financiële vraagstukken. Dat is het werk van Lisette Janssen-Vreugdenhil, sinds 2001 accountmanager bij de afdeling Private Banking. Het mooie van dit werk is dat je de kans krijgt een persoonlijke relatie op te bouwen met een vaste groep klanten. Inhoudelijk is het heel breed en afwisselend. Mede door veranderende wetgeving is ons werkterrein continu in beweging en de bank springt daarop in met nieuwe producten. Inmiddels behoren ook ondernemers met privévermogen tot mijn klantenportefeuille. De samenhang van zakelijk en privé maakt alles complexer en dus interessant. En in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging door verkoop, moeten ook de privéfinanciën geherstructureerd worden. De economische crisis is ook aan onze afdeling niet voorbij gegaan. Waar het vóór 2009 zelden onderwerp van gesprek was, willen klanten nu bij het vrijkomen van bedragen in deposito weten of hun geld bij Rabobank Westland wel veilig staat. Dan is het belangrijk goed uit te leggen dat we een solide en stabiele bank zijn. Het is een enorme opsteker dat we het vertrouwen van onze klanten hebben weten te behouden. Daarnaast waren er meer positieve ontwikkelingen: Rabo Toekomstsparen is bijvoorbeeld door de Consumentenbond verkozen tot beste product in de categorie banksparen wordt ongetwijfeld weer een intensief en uitdagend jaar. En ook al hebben we het druk, de sfeer onderling is heel goed. Sinds onze verhuizing in april naar het Paviljoen, onderdeel van het hoofdkantoor op bedrijventerrein Leehove in De Lier, zitten alle medewerkers van Private Banking bij elkaar. Het leidt ook tot meer verbinding met andere afdelingen. Dat gaat veel positiefs opleveren! Juist ook in mindere tijden wil je iets voor de klant betekenen 2009 was voor accountmanager Edwin Canten een turbulent jaar. Na anderhalf jaar bij de afdeling Grootbedrijf werd ik gevraagd om over te stappen naar Bijzonder Beheer. Het was geen moeilijke beslissing: als je klanten in goede tijden wilt helpen, wil je dat ook in slechte tijden. Bij de afdeling Bijzonder Beheer ondersteunen we bedrijven die het zwaar hebben. Na de afdeling Grootbedrijf is dit voor mij, wederom, een zeer leerzame periode. Het contact met klanten is in mijn nieuwe rol nog veel intensiever dan voorheen. De insteek is ook anders: we kijken waar de kansen voor continuïteit liggen en sturen met name op liquiditeit. De vraag hoe gaan we dit overleven? staat centraal. Juist in moeilijke tijden moet de band met de klant bijzonder goed zijn. Dan leer je elkaar echt kennen. Volledige openheid over en weer is een vereiste. De economische terugval is zeer fors, dat is niet binnen een jaar opgelost. In het belang van de klanten en de bank hoop je op snel herstel, maar zolang dit werk gedaan moet worden, doe ik het graag. Het is uitdagend en dankbaar werk. Op de afdeling heerst een bijzondere, stimulerende sfeer en er wordt keihard gewerkt. Momenteel zijn we middels een breed gedragen optimalisatietraject bezig met het verbeteren en strikt volgen van processen, waardoor er efficiënter wordt gewerkt. Zo zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het voor de klant en de bank nog beter te doen. 17 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

18 Verkorte jaarrekening 2009 Aan de ledenraad, Bijgaand leggen wij u voor de verkorte jaarrekening 2009, voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie Aan: de raad van commissarissen en de directie van Coöperatieve Rabobank Westland U.A. ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening (op pagina 18 tot en met 19) van Coöperatieve Rabobank Westland U.A. te Westland over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Westland U.A. te Westland. Bij die jaarrekening hebben wij op 3 mei 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De leiding van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Westland U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Coöperatieve Rabobank Westland U.A. te Westland en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 3 mei 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 12 mei 2010 Ernst & Young Accountants LLP Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA ADVIES RAAD VAN COMMISSARISSEN Aan de ledenraad, Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2009 door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven accountantsverklaring, stellen wij u voor om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. De raad van commissarissen 18 Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

19 Balans per 31 december 2009 (na winstbestemming) Winst- en-verliesrekening over 2009 (bedragen in duizenden euro s) Activa Geldmiddelen Vorderingen op Rabobank Groep Kredieten aan cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Passiva Schulden aan Rabobank Groep Toevertrouwde middelen Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen (bedragen in duizenden euro s) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisies Opbrengsten uit deelnemingen Totaal baten Lasten Personeelskosten Coöperatie- en beheerskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór toevoeging aan voorziening kredietrisico s Toevoeging aan voorziening kredietrisico s Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Als volgt verdeeld: Toevoeging aan Algemene Reserve Toevoeging aan Winstuitkeringsfonds Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009

20

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom Verkort financieel verslag 2009 Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom 2 Terugblik 2009 In dit jaar bereikte de kredietcrisis voor ons en voor andere banken haar hoogtepunt.

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Westerbork Ook in 2010 een evenwichtig resultaat Meer spaargeld en meer financieringen Rabobank Westerbork heeft ook in 2010 een goed resultaat behaald. De nettowinst

Nadere informatie

Rabobank Apeldoorn en Omgeving

Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Apeldoorn en Omgeving Voorwoord door directie Klanten houden vertrouwen in Rabobank. Onder de slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Focus op mens en resultaat. Guul Smeets, directievoorzitter In 2009 zijn we erin geslaagd om onder slechte economische omstandigheden,

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in 2008. Bestaande klanten

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Rabobank Enschede-Haaksbergen Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Enschede-Haaksbergen Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid onverminderd hoog Ondanks slechte economische omstandigheden en de forse financiële

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o.

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o. Het idee is dat uw stem telt Rabobank Maastricht e.o. De Rabobank is een bijzondere bank, namelijk een coöperatieve bank. Een bank waar leden een streepje voor hebben. Onze bank heeft geen aandeelhouders,

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Rabobank Breda Een aandeel in elkaar

Rabobank Breda Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2015 Rabobank Breda Een aandeel in elkaar Online, telefonisch of fysiek op een van onze kantoren: onze adviseurs zijn altijd dichtbij. Eén Rabobank: sterker en dichtbij Al meer dan 115

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

2. Aanwijzing van een secretaris Met instemming van de vergadering wordt mevrouw Conny Vos aangewezen als secretaris.

2. Aanwijzing van een secretaris Met instemming van de vergadering wordt mevrouw Conny Vos aangewezen als secretaris. Notulen van de zevende vergadering van de Afdeling s-gravenzande van de Coöperatieve Rabobank Westland U.A., gehouden op Leehove op maandag 15 juni 2009. 1. Opening door de afdelingsvoorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Een aandeel in elkaar

Rabobank Emmen-Coevorden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2015 Rabobank Emmen-Coevorden Een aandeel in elkaar Eén Rabobank: sterker en dichterbij Al meer dan 115 jaar is de Rabobank een solide coöperatieve bank, stevig aanwezig in de samenleving.

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Merwestroom Voorwoord Een solide nieuwe bank Fusie per 1 februari 2010 2009 was het jaar dat Nederland hard geraakt werd door een recessie. De economie kromp met

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 X Rabobank Betuwe Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 RAAD VAN COMMISSARISSEN RABOBANK WEST BETUWE ir. G.N. Kok, voorzitter drs. G.G.H. Coumans

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Voorzichtig herstel Uitvoer belangrijkste groeimotor De Nederlandse economie herstelt in 2014 voorzichtig. De uitvoer vormt de belangrijkste

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2015 Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Herstel economische groei Meer aflossingen In 2015 keerde de economische groei in Nederland terug. Dit was vooral goed voor onze klanten

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Chéry Wortelboer, directievoorzitter 2013 een bewogen jaar voor zowel klanten als Rabobank Wij hebben een bewogen 2013 achter de rug. Dit voor

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Rabobank Lopikerwaard

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Rabobank Lopikerwaard Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Vertrouwen op onze basis Agenda Aanwijzing secretaris Vaststellen van de notulen Aanwijzing van twee leden voor het mede vaststellen van de notulen Jaarrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Hoe we

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken.

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken. Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Amersfoort en omstreken. Werken aan vertrouwen in de economie. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair vertrouwen was niet

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Directieverslag behorend bij de jaarrekening 2008 Rabobank Veghel-Erp Terugblik op 2008 2008 was het jaar dat de boeken in gaat als een historisch jaar. De subprime

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Rabobank Altena Een aandeel in elkaar De groeivooruitzichten voor 2015 zijn positief, maar nog steeds bescheiden. Voorzichtig herstel van de economie De groei trekt aan en de consumptieve

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Rabobank Peel Noord. Verkort financieel verslag 2009

Rabobank Peel Noord. Verkort financieel verslag 2009 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Peel Noord Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid onverminderd hoog Onder slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2011 wederom regelmatig laten zien en horen in de Nederlandse media. Van januari

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe EEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 154126643386 9 10265438000 10265438000 93452678867 10265438000 10265438021 934526788 10265438000 9345267853 102654380 10265438006 9345267886 154126643223343 Hallo, ik ben

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie