Begeleiding naar de Wmo?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding naar de Wmo?!"

Transcriptie

1 Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012

2 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering ( ) Géén overheveling: AWBZ-functie wordt geschrapt en onder Wmo wordt nieuwe taak gecreëerd (compensatieplicht ipv verzekerd recht) Verzekerd recht: wettelijke aanspraak op bepaalde vorm van zorg Compensatieplicht: opdracht aan gemeente om mensen met beperkingen compensatie te bieden opdat zij zelfstandig kunnen wonen en meedoen aan de samenleving; specifieke invulling kan variëren. Peiljaar 2010 (uitgaven Amsterdam: ca. 125 miljoen) Korting op budget: 5% Wetsvoorstel Wmo: 22 dec 2011 ingediend bij 2 e Kamer

3 Waar stonden we als gemeente? Januari 2012: Uitgangspuntennotitie Amterdamse aanpak in het college van B&W Doelgroepgerichte verkenningen gericht op Opties voor alternatieve invullingen per product (onderscheid 2014 en latere jaren) Totaalbeeld aanbod voor doelgroep na decentralisatie (gewenste situatie 2014) En daaruit afgeleid: mogelijke/haalbare aanbod in 2013 (vooral quick wins) Ontwikkeling basisaanbod in de stadsdelen Verkenning vormgeving toegang/indicatiestelling(gekantelde werkwijze, rol 1 e lijn) Ontwikkeling formule voor robuust pgb Varianten van opdrachtgeverschap

4 Haagse perikelen Catshuisoverleg Lenteakkoord Wetsvoorstel controversieel? ?

5 Regeerakkoord: Decentralisatie 2.0: begeleiding én verzorging Functies extramurale begeleiding én verzorging in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Beide met taakstelling van 25% (= 20% meer dan onder oude bestuursafspraken). Omvang budget: 6,4 mld; A dam na korting ca. 210 mio Aantal cliënten A dam: (bgl) en (vrz) Rijk voert in 2014 reeds versobering door: - Indicaties voor verzorging korter dan 6 maanden: zelf op te lossen - Norm gebruikelijke zorg bij verzorging verhoogd van 60 naar 90 min. - Begeleiding: schrappen aanspraak op dagbesteding Veel beleidsvrijheid voor gemeenten

6 Decentralisatie begeleiding en verzorging - vervolg Onduidelijkheid over peiljaar, budget, berekeningswijze Versobering door Rijk genoeg om korting op te vangen? Onduidelijkheid over schrappen aanspraak op dagbesteding Een gewone bezuiniging? Een soort pakketmaatregel met compensatie voor gemeenten? Incorporatie dagbesteding in nieuwe participatiewet? AWBZ-verpleging gaat naar zorgverzekering. Daardoor knip bij cliënten met meervoudige zorgvraag Grotere druk op mantelzorgers, op eigen kracht en op de eigen portemonnee

7 18 december 2012 En.. óók nog andere maatregelen Schrappen aanspraak op hulp bij het huishouden. Korting budget met 75% ZZP 1-3 reeds in Lenteakkoord geschrapt zzp1 en zzp2 in 2013 niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen AWBZ-breed Zzp3 voor ouderen geschrapt in 2014 Zzp3 voor verst. gehandicapten en ggz-clienten geschrapt in 2014 ZZP4 wordt met ingang van 2016 geschrapt ZZP4 is zware groep nog groter beroep op gemeentelijke aanbod; compensatie nog onduidelijk Daarnaast ook invoering Participatiewet (2014) en decentralisatie Jeugd (2015)

8 Grote gevolgen Voor cliënten: Minder loketten en regelingen (integraal) Van recht naar voorziening Cumulatie maatregelen en financiële gevolgen Sterker beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid, mantelzorg Voor aanbieders AWBZ uitvoering in 1 hand 415 gemeenten Gemeenten verschillen in aanpak / opdrachtgeverschap Concurreren of samenwerken Krimpscenario Specialiseren of doelgroepverbreding / functie- of taakuitbreiding Formele en informele zorg verbinden Eigen regie inhoud geven

9 Gevolgen gemeente Nieuwe doelgroepen en grote verantwoordelijkheden Veel minder middelen herontwerp Wmo obv scherpe keuzes 3 decentralisaties: integraal werken binnen sociale domein (jeugd, werk en inkomen, Wmo) Groot aantal aanbieders, emorme diversiteit Expertise opbouwen Regionaal samenwerken /centrumfunctie Belang afstemming met zorgverzekeraar rond complexe doelgroepen

10 10 januari 2012 AWBZ-begeleiding: wie is de cliënt? Cliëntgroep Landelijk Amsterdam Somatische problematiek (5,9%) (15,0%) Psychogeriatrische problematiek (7,3%) 500 (5,4%) Psychiatrische problematiek (35,0%) (38,3%) Lichamelijke handicap (8,9%) 555 (6,0%) Verstandelijke handicap (30,8%) (26,8%) Zintuiglijke handicap (2,5%) 250 (2,7%) Onbekend 5 (0%) Aantal indicaties Bureau Jeugdzorg? 504

11 10 januari 2012 Begeleiding in Amsterdam 90 aanbieders (vaak met onderaannemers) Zorgvraag en -aanbod: zéér gevarieerd Aantal indicaties nam afgelopen jaren gestaag toe Ruim een derde van de cliënten heeft een pgb M.n. cliënten met psychiatrische problematiek en jongeren hebben een pgb

12 18 december 2012 Verkenningen per doelgroep: voorlopige conclusies Weinig alternatieven mogelijk voor: Meervoudig complex gehandicapten Mensen met niet aangeboren hersenletsel (zware gevallen) Zintuigelijk beperkten (vooral doofblinden) Verstandelijk gehandicapten met bijkomende problematiek Zwaar dementerenden De tijd nemen, goed kijken of en waar je enige efficiencywinst kan boeken Meer alternatieven mogelijk voor: Jongeren met psychiatrische beperkingen (vrijwillige inzet, respijtzorg, preventieve jeugdzorg/okc) Volwassenen met psychiatrische beperkingen (toegankelijker welzijnsaanbod, inzet vrijwilligers/buddies, zorg op afstand, sociale firma s) Verstandelijk gehandicapten (toegankelijker welzijnsaanbod, meer inzet vrijwillers/buddies, sociale firma s) Ouderen (samenwerking zorg-welzijn, vrijwillige inzet, buddies, domotica)

13 Mensen met niet aangeboren hersenletsel Diffuse groep: ernst en oorzaken kunnen sterk verschillen Ca mensen met zwaar hersenletsel Langdurig zorgafhankelijk, weinig ziekte-inzicht, mantelzorg erg belast Moeilijk in beeld te krijgen (nah geen aparte grondslag AWBZ) 200 mensen bij Heliomare, ook Osira heeft gespecialiseerd aanbod Verder veel spreiding over andere zorginstellingen (29) Aard ondersteuning: Begeleiding vaak sterk verweven met andere zorgfuncties Begeleiding gericht op omgaan met beperkingen speciale expertise nodig Innovatie: Innovatiepotentieel hangt omgekeerd samen met zwaarte beperkingen Andere organisaties kunnen steentje bijdragen aan ondersteuning NAHcliënten mits deskundigheid en continuïteit gewaarborgd zijn

14 18 december 2012 Algemene bevindingen Toegankelijk welzijn, samenwerking zorg - welzijn, vrijwillige inzet Groepsaanbod is verkokerd: groepen mixen, lokaties delen Bestedingen tlv pgb kunnen zicht geven op keur van alternatieve oplossingen (vaak ook goedkoper) Niet alleen huidige aanbieders hebben zicht op innovatierichtingen, ook informele netwerken en welzijnsaanbieders hebben daar ideeën over Invliegen expertise uit hogere lagen om algemeen en collectief aanbod geschikter te maken voor bgl-doelgroepen; wel signaliseringsfunctie goed regelen! Maak aanbieders meer verantwoordelijk om met minder geld meer mensen te bedienen (resultaatafspraken) Goede vraagverheldering is het halve werk!

15 18 december 2012 Vragen? Beleidsvelden \ Sociale zaken, integratie en zorg \ Maatschappelijke ondersteuning

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 Inhoud 3 Inleiding 4 Trends- en actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Doorrekening maatschappelijke kosten en baten Concept Opgesteld door: LPBL: Merei Lubbe en Lauri de Boer Op verzoek van: Gemeente Eindhoven Datum: mei 2014 Inhoud

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie