De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012"

Transcriptie

1 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

2 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van keten regisseurs Doelstellingen: Verantwoordelijkheid bij burgers terugleggen Indammen kostenexplosie zorg en welzijn Déprofessionaliseren, démedicaliseren Nieuwe en effectieve uitvoeringsstructuren ion het lokale publieke domein realiseren

3 Wetgeving Stapeling van decentralisaties Wet werken naar vermogen Wajong De gemeente UWV Passend Onderwijs Jeugd zorg Min. OC&W De gemeente Gemeente: huisvesting, vervoer en leerplicht WMO / Begel. De gemeente Gemeenten AWBZ Zorgverzekeraar ouder leeftijd

4 Clusters van doelgroepen Jeugdzorg en individuele begeleiding Doelgroep 18 tot 27 jaar; werken en participeren naar vermogen; Doelgroep 27 tot 65 jaar; loonwaarde > 20% en doelgroep < 20% Volwassenen met individuele begeleiding Volwassenen met groepsgerichte begeleiding

5 De kanteling van de WMO; ook voor de functie begeleiding? Eigen kracht Directe leefomgeving Sociaal netwerk & steunsysteem Wijk, kern of stad AWBZ domein En Wsw domein Algemene voorzieningen Maatwerk, specialistisch aanbod Boven lokaal en regionaal

6 Beleidsregie Uitvoeringsregi e Uitvoering Opdrachtgever -Opdrachtnemer - Ketenmanager - Onderaannemer - Specialistische partij Bepaalt: - Doelen - Resultaten - Middelen - Voorwaarden - Bepaalt aanpak - Schakelt ketenpartner in - Is eindverantwoordelijk/ resultaatverantwoordel ijk - Stuurt op samenhang - Is gecommitteerd aan het geheel - Levert specialistische bijdrage - Resultaatverantwoordelijk voor eigen bijdrage. Terugkoppeling

7 Posities die gemeenten innemen De gemeente als beleidsregisseur De gemeente als beleids- en uitvoeringsregisseur Consequenties van beide posities

8 De gemeente als beleidsregisseur Keuze voor een kleine gemeentelijke organisatie Keuze voor uitvoeringsregisseurs; Per doelgroep of werkveld Per wijk Maatschappelijke organisaties concurreren om positie van ketenregie Dagbesteding Welzijn en begeleiding ouderen Arbeidsmatige dagbesteding en beschutte SW

9 Uitvoeringsregie door gemeenten Gemeente bepaalt visie, beleid, doelstellingen en inzet van de middelen Gemeente bepaalt ook de inrichting van de uitvoeringsketen Kiest ervoor om sleutelposities te domineren en met ambtelijk personeel in te vullen Aanbieders worden onderaannemer

10 Uitvoering- en procesregie Wat zijn de sleutelposities in de keten? Intake, beoordeling en indicatie stelling Casemanagers; doelgroep, werkveld of werkgebied Contracteren van uitvoerders

11 De samenleving; mensen die een beroep doen op de gemeente De gemeente en private aanbieders Indicatie: Mate en wijze van compensatie contractbureau c c c Burgers met n hulpvraag De case manager Compensatie noodzakelijk Aanbieders van betaalde diensten Op eigen kracht = gemeentelijk domein

12 Regionale samenwerking

13 Nota van uitgangspunten 2 e lijn Complex Specialistisch Professioneel Langdurig Stedelijk Regionaal 1 e lijn Niet complex Algemeen Professioneel Tijdelijk Wijk Individueel I N D I V I D U E L E ( S P E C I A L I S T I S C H E ) V O O R Z I E N I N G E N ( I N D I C A T I E O F Z E L F B E T A L E N ) Individuele begeleiding Gespecialiseerd Indicatiestelling gemeente A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N Individuele begeleiding Basis Groep Ontmoeting & Dagbesteding Gespecialiseerd Ontmoeting & Dagbesteding Basis B U R G E R S M E T T A L E N T E N E N B E P E R K I N G E N Preventie en vroegsignalering 0 e lijn Het gewone leven Gemeenschapszorg Inclusieve samenleving

14 Nota van uitgangspunten 2 e lijn Complex Specialistisch Professioneel Langdurig Stedelijk Regionaal 1 e lijn Niet complex Algemeen Professioneel Tijdelijk Wijk Jeugdzorg (Wjz) Zorg (AWBZ, Zvw, Wpg) Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Werk en Inkomen (Wwnv) I N D I V I D U E L E ( S P E C I A L I S T I S C H E ) V O O R Z I Gespecialiseerde E N I N G E N Beschut werk Zorg AWBZ en Zvw Voorzieningen Wmo jeugdzorg Bijstand Indicatiestelling CIZ Indicatiestelling gemeente Bijz. bijstand A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N Centra voor Jeugd Centra voor Gezondheidscentra Casemanagement en Gezin (CJG) Maatschappelijke (AmSZ/Uwv) Ontwikkeling 0 e lijn Het gewone leven A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N Scholen Preventieve Informele ondersteuning Reguliere Kindcentra gezondheidszorg arbeidsmarkt B U R G E R S M E T T A L E N T E N E N B E P E R K I N G E N Ouders en kinderen Patiënten en Mensen met en zonder Werkzoekenden en met en zonder problemen gezonde mensen beperkingen Werkenden

15 Waar positioneert MEE zichzelf? -Complex De 2 e lijn -Specialistisch -Professioneel -Langdurig -Stedelijk / regionaal - Niet complex De 1 e lijn -Algemeen -Professioneel -Tijdelijk - Wijk - Het gewone leven De 0 e lijn

16 De vragen van MEE Hoe geven de gemeenten invulling aan hun regierol? Hoe gaan zij om met het complexe veld? Wat verwachten zij van partijen in het lokale veld? Wat moet je als organisatie vooral (niet) doen? Waar liggen de kansen voor MEE in dienstverlening en samenwerking?

17 Vraag 2 Veel partijen betrekken bij beeldvorming en overleg Hoe gaan gemeenten om met het complexe veld: Inhoudelijk / politieke agenda Financieel / budgettair Macht - controle Opportunisme Vertrouwen - wantrouwen

18 Wat verwachten gemeenten van partijen? -1 Wie zijn de partijen? De burger Vrijwillige coöperatieven en trustaanpakken De aanbieders van WMO/AWBZ diensten? Verwachtingen Loyaal meewerken Binnen de beleidskaders van de gemeente Soms; overgaan in nieuwe structuren Wethouder: ik wil die en die en die medewerker van jou

19 Wat verwachten de gemeenten -2 Rotterdam: Op eigen kracht samen tot consortium vorming komen voor een wijk of doelgroep Arnhem: Verwerven van opdracht als wijkregisseur Arnhem: Onderhandelen met de wijkregisseur

20 Wat moet je vooral wel doen? - Bepalen in welke lijn (0, 1 of 2)je core business zit In kaart brengen voor welke positie de gemeenten in je werkgebied opteren Uitspreken of je overgenomen wilt worden door de gemeenten In kaart brengen of, voor welke doelgroep en hoe je ketenregisseur kunt worden en welke stappen je nu al kunt zetten op dat pad (ook met anderen) In kaart brengen voor welke doelgroepen je als case manager kunt gaan werken

21 Wat moet je vooral niet doen? Concurreren met de gemeente om de beleidsregie positie Concurreren met de gemeente als die de uitvoeringsregie claimt Het AWBZ regime met het WMO regime verwarren Je profileren op de kenmerken van de lijn die niet je core business is

22 Waar liggen de kansen voor MEE? -1 De gemeente: jullie diensten zijn nodig voor de nieuwe aanpak; jullie organisatie staat in de weg! Het volume van de professionele dienstverlening en werkgelegenheid in de maatschappelijke dienstverlening zal de komende jaren aanzienlijk krimpen

23 De kansen voor MEE -2 Schadelast beperking Overlast schade beperking Preventie Case management invullen Goedkoper maken van de huidige dienstverlening Opgaan in de gemeentelijke organisatie Fuseren met sterke ketenregisseurs Ondersteunen van burger coöperatieven Professionaliseren op logistiek en bedrijfsvoering Exploitatiemodel ontwikkelen op de WMO uitgangspunten

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO Handreiking inzet van e-learning in de SW 2 Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit eigen

Nadere informatie