Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Profiel Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein 20 februari 2015 Opdrachtgever Gemeente Westland Voor meer informatie over de functie Elizabeth de Jong of Peter Gerritsen, adviseurs Leeuwendaal Telefoon (070) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Gemeente Westland Ontwikkelingen en beleid Organisatiestructuur 4 3 Senior beleidsmedewerker sociaal domein De functie Taken en verantwoordelijkheden Gewenst profiel Aanstelling en honorering 7 4 Selectieprocedure 8 Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

3 1 Inleiding Deze tekst is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste opgaven/taken, verantwoordelijkheden en functievereisten voor de Senior Beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de Gemeente Westland. Voor verdere informatie adviseren wij u ook de website van de organisatie te raadplegen (http://www.gemeentewestland.nl). Deze site geeft een goed beeld van de activiteiten en het beleid van de organisatie. Een actueel visiedocument over de Wmo beleidskaders binnen de Gemeente Westland is te vinden via de link: https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/files/wonen_en_leven/zorg_en_welzijn/ wmo_beleidskader_definitief_oktober_s_ _6.pdf Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

4 2 De Gemeente Westland De Gemeente Westland is ontstaan uit een gemeentelijke herindeling in Het grondgebied bestrijkt ruim ha oppervlakte en bestaat uit de volgende 11 dorpskernen waar in totaal ruim inwoners gevestigd zijn: s-gravenzande. Naaldwijk. Wateringen. Monster. De Lier. Honselersdijk. Poeldijk. Maasdijk. Kwintsheul. Heenweg. Ter Heijde. 2.1 Ontwikkelingen en beleid De Gemeente Westland is een gemeente die van oudsher een sterke sociale infrastructuur kent. Dit vormt een uitstekend uitgangspunt om, in het kader van de decentralisatie, de omslag naar nieuwe manieren van werken richting een duurzame, flexibele organisatie die uitstekende dienstverlening biedt organisch vorm te geven. Hierbij wil de gemeente optimaal aansluiten bij initiatieven die de huidige inwoners, ondernemers of partners al hebben genomen om zo de kracht die in de stad en land volop aanwezig is te faciliteren en ondersteunen. Tegen de achtergrond van deze veranderdoelen is de gemeente tevens hard aan het werk om de transities in het sociale domein te implementeren. De 3 decentralisaties (3D: Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) van het rijksbeleid naar gemeenten in het sociaal domein zijn omvangrijk en complex en vereisen onmiskenbaar echte innovatie in de dienstverlening in dat sociale domein. Het gaat om veel geld en om grote potentiële politieke risico s. De doelgroep bestaat immers uit kwetsbare burgers die veelal niet zonder zorg en steun kunnen. De uitdaging voor gemeenten om de nieuwe taken goed op te pakken is dus groot. Er moeten nieuwe vormen van maatschappelijke dienstverlening ontwikkeld worden die niet alleen beter inspelen op de ondersteuningsbehoefte, maar ook efficiënter zijn dan de huidige voorzieningen. Er staat dus veel op het spel. Een actueel document over de decentralisatie in de Gemeente Westland is te vinden via de link: 2.2 Organisatiestructuur Gemeente Westland ambieert een flexibele en integrale organisatie te zijn die graag werkt op een programmatische of projectmatige manier, waarbij ze niet intern op zoek gaat naar antwoorden, maar in samenspraak met de buitenwereld tot creatieve, innovatieve en resultaatgerichte oplossingen komt. Hiertoe werkt de Gemeente Westland veel met (tijdelijke) programmastructuren. Op basis van bestuurlijke doelen worden medewerkers, instanties, maatschappelijke partners, burgers, bedrijven etc. bij elkaar gebracht, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van dat betreffende doel. Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

5 Deze besturingsfilosofie vormt ook het uitgangspunt voor de transformatie van het sociaal domein waarin de Gemeente Westland op regionaal-, sub-regionaal- en lokaal niveau verbindingen legt tussen werk, activering en maatschappelijke ondersteuning. Een actueel organisatieschema van de Gemeente Westland is te vinden via de link: https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/files/gemeente/organisatieschema/organisatieschema.pdf Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

6 3 Senior beleidsmedewerker sociaal domein De afdeling Samenleving (120 fte) verzorgt dienstverlening voor burgers en maatschappelijke instellingen van de Gemeente Westland op het gehele sociale domein. Het gaat dan om zowel beleid als uitvoering. Beleid op het terrein van cultuur, sport, welzijn, participatie, zorg, jeugd en onderwijs; uitvoerende taken op het terrein van zorg en sociale zaken. Met ingang van 2015 is een groot aantal taken op gebied van jeugdzorg, Wmo/ AWBZ en participatie van Rijk en provincie gedecentraliseerd naar gemeenten. 3.1 De functie In de rol van senior beleidsmedewerker staat samenwerking in jouw werk voorop. Door coaching help je collega s verder in hun ontwikkeling. Je bent rolbewust op de momenten die erom vragen, als adviseur en ook als projectleider. Je pakt een regisserende rol op bij inhoudelijke vraagstukken en bent in staat complexe projecten tot een goed einde te brengen. Je treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten toe en adviseert het management en het bestuur. Je bent goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en trends binnen en buiten het sociale domein en kunt je visie op de noodzakelijke transformatie vertalen in uitvoerbare plannen. Op basis van een constructieve samenwerking met diverse externe partijen weet je hoogwaardige adviezen op te stellen voor bestuur en management. Daarnaast lever je bijdragen aan afdelings- en organisatie brede vraagstukken. 3.2 Taken en verantwoordelijkheden De senior beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor gedegen adviezen op actuele maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld: De ondersteuning van burgers met een zorgvraag. De rol van de gemeente in regionale vraagstukken en samenwerkingsvraagstukken (met bv. zorgverzekeraars en aanbieders waarbij de gemeente zorg inkoopt). Bij de uitvoering van de voornoemde werkzaamheden schakel je continu tussen de programmastructuur, de gemeentelijke organisatie en externe partijen waaronder ook in relatie tot regiogemeenten. Om dit succesvol te kunnen vormgegeven is het voor de senior beleidsmedewerker belangrijk te focussen op een aantal belangrijke taken: Zorgdragen voor een betere aansluiting tussen beleid en uitvoering (bv. uitvoering werkplein en Sociaal Kernteam). Ondersteunen/faciliterend zijn aan de uitvoering (het verschil wordt immers in de uitvoering gemaakt en de beleidsmedewerker levert een belangrijke bijdrage aan die kanteling). Dienend zijn aan de burger buiten en bij de instellingen (vraaggestuurd werken). In de praktijk ervaren wat de uitvoering doet en waar ze mee te maken krijgt (operationeel denken en toetsen op haalbaarheid). Integraal werken over beleidsterreinen en domeinen heen. Focus op regie- en processturing. Ontwikkelen strategisch vermogen. Netwerken vanuit de verbinding tussen gemeente en de burger en vanuit de dialoog met stakeholders binnen en buiten. Sturing op ketensamenwerking. Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

7 3.3 Gewenst profiel De Gemeente Westland is op zoek naar collega s die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de publieke zaak. Hierbij is generalisme belangrijker dan specialisme en interactief en doortastend opereren belangrijker dan het produceren van beleidsstukken. Je bent een uitstekend projectmanager die stuurt op prijs, tijd en kwaliteit. Een creatieve denker die stevig in zijn/haar schoenen staat. Daarnaast werk je zelfstandig, ben je communicatief vaardig en resultaatgericht. Het krachtenveld, de complexiteit en de transformatie van huidige en nieuwe taken op het terrein van welzijn, werk en zorg vragen er om dat je een ondernemende en doortastende beleidsregisseur bent met een blik van buiten naar binnen. Met respect voor de verschillende belangen toon je lef. Je hebt ervaring met netwerksturing en weet wat er gevraagd wordt in een regisserende gemeente. Onderhandelen, overtuigen en medewerking verkrijgen zijn vaardigheden waarover je aantoonbaar beschikt. Je benut kansen die zich voor doen en neemt goed afgewogen risico's om je doelen te bereiken. Proces- en planmatig werken is je op het lijf geschreven. Daarnaast heb je ruime aantoonbare ervaring met het acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke senior functie bij voorkeur in een gemeentelijke of overheidsorganisatie. De weg en het eindpunt van de transformatie van het sociaal domein is geen vaststaand gegeven. Dat geldt daarmee ook voor jouw takenpakket. Flexibiliteit in inzet op verschillende taakvelden en vraagstukken is essentieel. Je bent een generalist om ook op andere beleidsvelden van de afdeling te denken en te werken. 3.4 Aanstelling en honorering Het betreft hier een ambtelijke aanstelling voor uur voor minimaal 2 jaar met de intentie om het daarna om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. De Gemeente Westland hanteert voor deze functie een salariëring conform schaal 12 voor overheidspersoneel. Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

8 4 Selectieprocedure De selectieprocedure kent drie fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Gesprekken door de adviseurs van Leeuwendaal met kandidaten op locatie Rijswijk of Woerden zijn (onder voorbehoud) gepland op 26 februari en 4 maart Geschikte kandidaten worden vervolgens op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever. De selectiecommissie aldaar beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek bij de Gemeente Westland. 2 Voordracht kandidaten en selectie door de selectiecommissie De voordracht is gepland in week 10 in De kandidaten voeren (onder voorbehoud) oriënterende gesprekken met de selectiecommissie in week 10 of 11 bij de Gemeente Westland. Leeuwendaal zal bij deze eerste selectiegesprekken als procesbegeleider aanwezig zijn. 3 Optionele tweede gespreksronde en afronding procedure Na voornoemde eerste gespreksronde worden de (overgebleven) kandidaten eventueel uitgenodigd voor een tweede gesprek. Deze gesprekken worden wederom begeleid door Leeuwendaal. De selectiecommissie maakt na fase 2 of na fase 3 de keuze voor twee finale kandidaten die beiden worden aangesteld. Het gaat dus om in totaal twee vacante posities. We streven ernaar de procedure in week 12 in 2015 afgerond te hebben. Gemeente Westland/Senior beleidsmedewerker sociaal domein/profiel/20 februari van 8

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Profiel 22 april 2015 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus Profiel Manager strategie & onderwijs 6 maart 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Ervaren Consultants Recruitment

Ervaren Consultants Recruitment Organisatie Ervaren Consultants Recruitment FunktieMediair, Rotterdam en Amsterdam FunktieMediair is marktleider in de zorg. Een positie die wij bereikt hebben door onze wérkelijke interesse in klanten

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Communicatie in het hart van het beleid

Communicatie in het hart van het beleid Communicatie in het hart van het beleid 1. Missie en visie Missie De gemeente Bussum is en blijft een geweldige plek om te leven en te werken. Visiepijlers Bussum is een gemeente met aantoonbare maatschappelijke

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 (inclusief meerjarenperspectief 2016-2018) Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 22 april 2014 VOORWOORD Goed noaberschap: samen aan zet Graag

Nadere informatie