Van organiseren naar. in het sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van organiseren naar. in het sociaal domein"

Transcriptie

1 Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein dinsdag 3 april 2012

2 Het is Ede 2020 Een burger (of familielid) met een vraag of probleem zoekt via één vraaggestuurd internetadres hulp. Ook signalen vanuit de buurt, de school, de wijkagent etc. komen via dat ene internetadres direct goed terecht. Via de vraaggeleiding komt er óf direct skypecontact met een vrijwilliger of professional, óf er komt iemand thuis. Voor alles en iedereen leidt een initiatief tot een passend antwoord, contact of activiteit: met buurtgenoten of met een professional die ook evt. andere hulp kan regelen. De professional werkt in/met een integraal burgerdossier Niemand weet van welke organisatie de professional is!

3 Terug naar Ede 2012 De Uitdaging voor gemeenten: Aanleiding: 3 decentralisaties Opdracht: 3 transities Probleem: bezuinigingen + groeiende zorgvraag Oplossing : TRANSFORMATIE van het volledige sociaal domein

4 Aanleiding: 3 decentralisaties 3 decentralisaties met nieuwe sociale taken: - decentralisatie Awbz (Begeleiding) - decentralisatie Jeugdzorg - invoering Wet werken naar vermogen Bezuinigingen én groei in vraag sociaal domein Herstructurering nieuwe én bestaande taken

5 Wat voor (nieuwe) doelgroepen? AWBZ begeleiding Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen Psychiatrische problematiek (25%) Verstandelijk gehandicapten (30%) Jongeren in pleeggezinnen, jeugdbescherming, Inwoners die nu gebruikmaken van: WWB Lichamelijk gehandicapten (25%) Diverse (20%) jeugdreclassering, GGZ- begeleiding of dagbehandeling. WSW Wajong

6 Veel dilemma s en keuzen Rol gemeente: opdrachtgever, inkoper, partner? Schaalgrootte sturing: wijk, gemeente, regio? Hoe integraal is integraal? Ook welzijn en zorg? Insteek op doelgroep, inhoud of organisaties? Beleidsvoorbereiding of open,interactief proces? Zoeken naar win/win en vliegwieloplossingen, bijv. maatschappelijk inzetten Wwnv-doelgroep

7 Wat voor Transformatie dan? Algemeen: Terug naar de basis + herontwerpen Herinrichten van de uitvoering op basis van: 1. De vraag nu écht centraal stellen 2. Regie bij de burger leggen (evt. met steun) 3. Professionals luisteren, sluiten aan en regelen 4. Regels alleen nog voor veiligheid en bemoeizorg 5. Overhead en organisatie alleen indien nodig

8 Leeuwen en beren! Burger: mondig en toch ook niet Professional: ondersteunend en toch ook niet Zorgaanbieder: opdrachtnemer en toch ook niet Gemeente: opdrachtgever en toch ook niet Gevaren: 1. Weg van de minste weerstand 2. Coalities van vermeend gelijk belang 3. Tijdsdruk en pragmatisme

9 De noodzaak van een sterk verhaal! De kracht van de VRAAG en de eigen REGIE, incl. de informele ondersteuning daarvan Professionalisering van de informatieverstrekking, vraagverheldering en indicatiestelling Complex? 1 gezin, 1 contact, 1 plan, 1 budget Vraagsturing g op maat; zorgaanbod secundair Resultaatmeting bij de burger (c.s.) Proces-/netwerksturing m.b.v. informatisering

10 Hoe doen we dat in Ede (e.o.)? De gemeente heeft er geen verstand van! Wij stellen ons dus vragend op en volgen een open, cyclisch proces: Wij vragen de burgers wat hun vraag/behoefte is Wij vragen de professionals aan de hand van die vraag (casuïstiek) oplossingen om daarop aan te sluiten Wij vragen de managers van organisaties hoe en onder welke randvoorwaarden dit geregeld kan worden Wij vragen experts e.e.a. te vertalen in een voortschrijdend, integraal, procesgestuurd dienstverleningsconcept Wij houden de Raad betrokken d.m.v. een werkgroep

11 Wat is dé flankerende succesfactor? INFORMATISERING!!! I R I N!!

12 Wat voor informatisering dan? 1. Integraal vraaggericht dienstverleningsconcept 2. Generiek uitvoeringsproces van vraag t/m realisatie 3. Gegevens-/documenten-/informatiemodel /informatiemodel (zaakgericht) 4. Identificatie-, autorisatie-/privacy-aspecten (in de keten) 5. Systemen, processen, organisaties, medewerkers Randvoorwaarden o.a.: Intrinsieke motivatie (of minstens draagvlak) Flexibele processen, systemen en organisaties Betrouwbare, gebruikersvriendelijke ICT c.a.

13 Randvoorwaarden ( hard ) Oplossen ICT m.b.v. één bodemplaat, niet alleen voor Basisgemeente maar ook voor Basissamenleving Professioneel contentmanagement, multichannel-1 e - lijns-dienstverlening aan de voorkant (+ kanaalsturing) Zelfhulp, zelfindicering, maximale voorinvulling van gegevens en informatie vóór 1 e contact Ondersteuning door mantelzorg, buddies, vrijwilligers (Vroeg-)signalering multiproblemen ( verwijsindex ) Zaakgericht werken m.b.t. cumulatief dossier Oplossen technische én privacybelemmeringen!

14 Randvoorwaarden ( zacht ) Vinden we allemaal wel écht de ondersteuning en zorg aan de basis centraal staan? Kunnen profs wel zonder protocollen? Kunnen burgers wel toe met één superprof? Willen bestuurders van organisaties wel integraal werken en samenwerken? Durven ambtenaren en politici wel te saneren in regels en organisaties (incl. eigen gemeente)?

15 En het organiseren dan? Proces-/netwerkgestuurd informatiseren ipv organisaties Deskundige professional aan de voorkant met mandaat en vertrouwen om proces zelf te sturen ipv organisatie Burger (c.s.) bewaakt en beoordeelt zélf het resultaat en de kwaliteit i.p.v. organisaties Rol gemeente wordt: facilitator van het proces, controller van de middeleninzet en toetser van de eindkwaliteit.

16 Ieder voor zich? Op korte termijn wel helaas wel: regionaal/lokaal Op wat langere termijn: - Opbrengst I-NUP - Zaak- en procesgericht werken - (Basis-)Proces-, informatie- en ICT-architectuur - Basisgemeente voor het sociaal domein.etc. - Landelijke tools voor signalering, vraaggeleiding, diagnostisering, cliëntvolgen: bijv. EigenKrachtwijzer, zelfredzaamheidsmatrix, participatieladder,regelhulp, Mens Centraal, Landelijke Content etc. Hoe dan ook: inclusief burgers en ketenpartners!

17 Hoe doen we dat? SAMEN! 1. Van Buiten naar Binnen! 2. OEN : Open Eerlijk Nieuwsgierig 3. Vanuit een gedeelde visie Gaan voor effectiviteit (de Mens echt centraal) Creatief en vernieuwend (out of the box) Samen op zoek naar = 3 (synergie) 4. Standaard wat standaard kan: collectief investeren aan de voorkant, m.n. via KING

18 dinsdag 3 april 2012 VRAGEN?

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Outline projectplan Laboratorium NWN. Redesign jeugdzorg: gezond gezin, gezond verstand

Outline projectplan Laboratorium NWN. Redesign jeugdzorg: gezond gezin, gezond verstand Outline projectplan Laboratorium NWN Redesign jeugdzorg: gezond gezin, gezond verstand 1 Inleiding De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen vormen samen de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Deze

Nadere informatie

Kanaalkeuze in het Sociaal Domein. Verslag workshopdagen 26 en 27 februari 2014

Kanaalkeuze in het Sociaal Domein. Verslag workshopdagen 26 en 27 februari 2014 Kanaalkeuze in het Sociaal Domein Verslag workshopdagen 26 en 27 februari 2014 Workshopverslag Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van workshops over de keuzes die gemeenten maken rondom de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Koggenland voor elkaar

Koggenland voor elkaar Koggenland voor elkaar Lokaal communicatieplan decentralisaties, juni 2014 Aanleiding De komende jaren staan we voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning en zorg toegankelijk en betaalbaar

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie