Decentralisaties sociaal domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties sociaal domein"

Transcriptie

1 Decentralisaties sociaal domein Wat gebeurt er en wat kan Berenschot voor u betekenen? Decentralisaties in vogelvlucht Aantallen Budgetten Wat moet er gebeuren? 1

2 Doel van deze 3D-presentatie Wat komt er op uw gemeente af? Aantallen Budgetten Fasering Welke keuzes moet u maken? Cijfermatige en financiële prestaties van uw gemeente of organisatie Wat kunnen wij voor u betekenen? 2

3 ] De Drie Decentralisaties 3

4 Wat kunnen we verwachten? Drie decentralisaties, drie bewegingen: Meer met minder Dichter bij huis Meer zelfredzaamheid 4

5 Uitgaven in miljoenen ( ) Sociaal domein wordt steeds grotere post voor gemeenten % * 45% Jeugdzorg Begeleiding Participatiebudget c.q. gebundeld re-integratiebudget (excl. SW oude stijl) WMO oude stijl WWB inkomensdeel Uitkering Gemeentefonds (exclusief WMO) *prognose; voor kortdurend verblijf is het budget nog niet bekend. Bronnen: Rijksbegroting 2014, meicirculaire Gemeentefonds

6 Hoe komen we tot het juiste arrangement? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Doel Proces Haalbaar heid Resultaat Bedrijfs plan Doel Proces Haalbaar heid Resultaat Uitwerkings plannen Doel Proces Haalbaar heid Resultaat NB: dit is een versimpelde versie van het Berenschot ruitmodel. Er zijn nog drie fasen te onderscheiden, te weten de intentionele fase, de planfase en de evaluatiefase. 6

7 De Drie Decentralisaties 7

8 Participatiewet: de beweging Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark 8 Berenschot

9 WWB oud ( ) WSW oud (65.000) Aantallen: nu en straks Wajong oud in WSW (25.000) Wajong oud ( ) 2012 Vanaf 2015 Participatiewet: gemeenten Niet arbeidsgehandicapten ( ) Arbeidsgehandicapten ( ) Rijk = mensen Wajong: duurzaam arbeidsongeschikt ( ) Bron: Nota van Wijziging Participatiewet 9 Werkplein Werkbedrijf UWV

10 WWB oud Vml. Wajong WSW oud Vml. WSW Beschut nieuw Totaal Budgetten gemeenten: nu en straks * Structureel 5,9 mld - 2,3 mld - - 8,2 mld ( p.p.) 6,7 mld 91 mln 2,3 mld 18 mln 19 mln 9,0 mld ( p.p.) * De cijfers voor 2015 betreffen prognoses die een indruk geven van de orde van grootte en de trendbeweging. Het betreft géén definitieve cijfers. 6,5 mld 1,5 mld mln 690 mln 9,5 mld ( p.p.) Bron: Memorie van Toelichting Participatiewet 10

11 Gemeenten SW-bedrijven Fasering Participatiewet: waar zitten we en wat moeten we doen? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Beïnvloeden Participatiewet in wording Bepalen van uitgangspunten van beleid Prognosticeren van relevante aantallen en budgetten op gemeenteniveau Oriëntatie op gemeenten Vaststellen van eigen kracht (welke diensten bieden we?) Huis op orde (bedrijfsvoering) Inventariseren van voorkeuren voor uitvoeringsarrangementen (Financiële) gevolgen van voorkeursarrangementen m.b.v. scenario-analyse doorrekenen Alliantievorming met andere gemeenten Keuze voor arrangement en bepaling welke doelgroepen gaan we ondersteunen met welke instrumenten? Keuze regio Met gemeente werken aan strategievorming Vormgeven van dienstenaanbod Samenwerking met andere aanbieders (bijv. bij dagbesteding) Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Aansturing en toezicht Evaluatie en bijsturing Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Verantwoording Evaluatie en bijsturing Huis op orde (bedrijfsvoering) 11

12 SW-bedrijven Gemeenten Te beantwoorden vragen (selectie) Strategie Welke instrumenten zetten we in voor welke doelgroep? Wat zijn prioritaire doelgroepen? Hoe bereiken we meer met minder geld? Strategie Waar zijn wij onderscheidend en goed in? Welke diensten gaan we aanbieden? In welke regio s gaan we dat doen? Inhoud Hoe geven we de indicatiestelling vorm? Hoe plaatsing en begeleiding van arbeidsgehandicapten organiseren? Hoe werkgeversbenadering versterken? Inhoud Hoe om te gaan met het zittend bestand WSW? Kunnen we een rol spelen bij indicatiestelling? Hoe gaan we de beschutte arbeidsplekken organiseren? Arrangementen Hoe geven we de samenwerking met het SWbedrijf vorm? Integratie of specialisatie? Welke juridische vormgeving kiezen we voor arrangement? Arrangementen Hoe worden we een aantrekkelijke partner voor samenwerking? Proces Hoe richten we de aansturing en rolverdeling in? Wat doen we lokaal en wat doen we regionaal? Proces Hoe komen we in beeld bij gemeenten? Hoe te anticiperen op beleidskeuzes? Organisatie Hoe maak ik mijn organisatie 3Dproof? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Organisatie Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? Tegen welke tarieven kan ik werken? 12

13 De Drie Decentralisaties 13

14 Nieuwe Wmo: de beweging Van zorg door professionals naar eigen kracht en mantelzorg Van zorg in de regio naar zorg dicht bij huis 14

15 Aantallen: nu en straks Huidige AWBZ ( ) Wmo ( ) 2012 Vanaf 2015* Rijk Gemeente * De cijfers voor 2015 betreffen prognoses die een indruk geven van de orde van grootte en de trendbeweging. Het betreft géén definitieve cijfers. Zorgverzekeraars ( ) Wet langdurige zorg ( ) Wmo ( ) = mensen Zvw Rijk Gemeente Bron: Vektis 15

16 Kosten per cliënt ( ) Inzicht in de kosten: Budgetten extramurale zorg ,43 mld 455 mln 2,015 mld Aantal cliënten 2,145 mld 1,5 mld Totale omvang kosten Kortdurend Verblijf Begeleiding Wmo oude stijl Vanaf 2015 bij gemeenten Persoonlijke Verzorging Verpleging Vanaf 2015 bij zorgverzekeraars Bron: Vektis 16

17 Gemeenten Zorgaanbieders Fasering zorg: waar zitten we en wat moeten we doen? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Beïnvloeden Wmo in wording Bepalen van uitgangspunten van beleid Prognosticeren van relevante aantallen en budgetten op gemeenteniveau Oriëntatie op gemeenten Vaststellen van dienstenaanbod Huis op orde brengen (bedrijfsvoering) Inventariseren van voorkeuren voor uitvoeringsarrangementen (Financiële) gevolgen van voorkeursarrangementen m.b.v. scenario-analyse doorrekenen Alliantievorming met andere gemeenten Keuze voor arrangement en bepaling welke doelgroepen gaan we ondersteunen met welke instrumenten? Keuze voor portfolio en aanbod Keuze regio Vormgeven van dienstenaanbod Samenwerking met andere (zorg)aanbieders (bijv. bij dagbesteding en kortdurend verblijf) Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Inkopen (aanbesteden) Aansturing en toezicht Evaluatie en bijsturing Capaciteit en competenties medewerkers in lijn brengen met nieuwe taken Verantwoording vormgeven Evaluatie en bijsturing Huis op orde houden (bedrijfsvoering) 17

18 Aanbieders Gemeenten Te beantwoorden vragen (selectie) Strategie Voor welke doelgroepen doe ik wat? Wat vinden we eigen kracht en wat moet de gemeente regelen? Gaan we wijkgericht werken? Strategie Waar zijn wij goed en onderscheidend in? Welke portfolio aan diensten ga ik aanbieden, welk? Voor welke cliënten? In welke regio s? Inhoud Hoe organiseer ik de toegang? Welk diensten bied ik aan en hoe regel ik dit efficiënt? Hoe combineer ik diensten aan ouderen en gehandicapten? Inhoud Wat is onze visie op zorg? Welke zorgvraag is er in de regio en zal er in de toekomst zijn? Hoe zoek ik verbinding met andere aanbieders? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Wie gaat wat doen? Wat doen we zelf, wat besteden we uit? Wat voor uitvoeringsarrangement past bij mijn strategie? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Moeten we een gezamenlijk aanbod naar gemeenten doen? Proces Hoe bereiden we de raad voor op gevoelige thema s? Hoe gaan we om met (democratische) risico s? Hoe krijg ik burgers mee en in hun eigen kracht? Proces Hoe kom ik in beeld bij gemeenten? Hoe werk ik samen met andere aanbieders en gemeenten? Organisatie Hoe haal ik voldoende kennis in huis over zorg? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Organisatie Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? Tegen welke kostprijzen / tarieven kan ik werken? 18

19 De Drie Decentralisaties 19

20 Jeugdwet: de beweging Rijk AWBZ J-LVG en PGB voor J-LVG en J-GGZ Zvw Jeugd GGZ Gesloten Jeugdzorg JeugdzorgPlus Provincie / stadsregio Wet op de Jeugdzorg JB/JR, ambulante zorg, open residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende zorg, gesloten Jeugdzorg Gemeenten Wmo, Wpg, Wet op de Jeugdzorg (CJG) Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroei ondersteuning, licht ambulant Rijk AWBZ en Zvw Voor J-LVG en VB ZZP > 3 Gemeenten Jeugdwet Alle overige Jeugdzorg Dichter bij huis Integrale aanpak Demedicaliseren 20 Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark Berenschot

21 AWBZ (82.400) Zvw ( ) Jeugdzorg Plus (3.500) Aantallen jeugdzorg: nu en straks Provinciale Jeugdzorg (99.450) ) 2011 Vanaf 2015 Rijk Provincie Intramuraal (10.000) Jeugdwet ( ) Rijk Gemeente = mensen Bron: Jeugdmonitor CBS 21

22 Gemeente Provinciale Jeugdzorg AWBZ Zvw Totaal Budgetten jeugdzorg: nu en straks 2011 Vanaf ,7 mld ( p.p.) 704 mln ( p.p.) 952 mln ( p.p.) 3,3 mld ( p.p.) 3,5 mld ( p.p.) ,5 mld ( p.p.) Bron: meicirculaire Gemeentefonds

23 Gemeenten Jeugdzorgaanbieders Fasering Jeugdwet: waar zitten we en wat moeten we doen? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Beïnvloeden Jeugdwet in wording Oriëntatie gemeentelijke strategie Jeugdwet, beleidsuitgangspunten relatie andere decentralisaties Oriëntatie op andere gemeenten Oriëntatie op aanbieders Beïnvloeden wetsvoorstel Oriëntatie op gemeenten Oriëntatie op andere aanbieders Huis op orde (bedrijfsvoering) Vertalen wet naar lokale / regionale situatie Bepalen gemeentelijke strategie, beleidsuitgangspunten en relatie andere decentralisaties Alliantievorming met andere gemeenten Bepalen relatievorm met aanbieders (inkoop of subsidie) Bepalen aansturing, toezicht en verantwoording Keuze regio Keuze en vormgeven aanbod Alliantievorming met andere aanbieders Beïnvloeding gemeenten Huis op orde (bedrijfsvoering) Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Inkopen (aanbesteden) Aansturing en toezicht Evaluatie en bijsturing Competenties aanpassen Contractvorming Leveren aanbod Verantwoording Evaluatie en bijsturing Huis op orde (bedrijfsvoering) 23

24 Aanbieders Gemeenten Te beantwoorden vragen (selectie) Strategie Wat vinden we van eigen kracht bij Jeugdzorg? Voor welke kinderen doe ik wat? Gaan we wijkgericht werken voor Jeugdzorg? Strategie Waar zijn wij onderscheidend en goed in? Welke diensten ga ik aanbieden, welk portfolio? Op welke markten? In welke regio s gaan we dat doen? Inhoud Hoe organiseer ik de toegang? Welk diensten bied ik aan en hoe regel ik dit efficiënt? Welke zorg moeten we bieden? Hoe kunnen we meer doen aan preventie? Inhoud Wat is onze visie op zorg? Welke zorgvraag is er in de regio en zal er in de toekomst zijn? Hoe zoek ik verbinding met andere aanbieders? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Wie gaat wat doen? Wat doen we zelf, wat besteden we uit? Hoe organiseren we inkoop; lokaal, regionaal, bovenregionaal? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Moeten we een gezamenlijk aanbod naar gemeenten doen? Proces Hoe bereiden we de raad voor op gevoelige thema s? Hoe gaan we om met (democratische) risico s? Hoe ga ik om met de vele aanbieders? Proces Hoe kom ik in beeld bij gemeenten? Hoe werk ik samen met andere aanbieders en gemeenten? Organisatie Hoe haal ik voldoende kennis in huis over zorg? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Organisatie Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? Tegen welke kostprijzen / tarieven kan ik werken? 24

25 En nog een transitie 25

26 Hoofdpunten Passend onderwijs Waar gaat het om? Zorgplicht voor schoolbesturen Budget van individuele leerling (LGF of rugzakje ) gaat over naar nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV s) Oprichting nieuwe SWV s volgens vaste, geografisch afgebakende, regionale indeling, die in zowel het po als vo gelijk is. (V)so-scholen in de clusters 3 en 4 nemen daaraan deel. Wat moeten scholen doen? Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op, waarin wordt opgenomen welke basisen gespecialiseerde zorg de school kan bieden. Verplichting tot samenwerking met Jeugdzorg/gemeente, o.a. over afstemmen inhoud ondersteuningsplan en het vroegtijdig signaleren van problemen die niet uitsluitend het onderwijs betreffen. Link met andere decentralisaties: samenwerking met gemeenten, meer verantwoordelijkheid bij instellingen, zorg dichterbij huis, meer met minder Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark 26 Berenschot

27 Cijfermatige en financiële prestaties van uw gemeente of organisatie 27

28 Uw uitdagingen en prestaties in het sociale domein inzichtelijk maken Hoe groot is onze (toekomstige) doelgroep? Hoe groot is ons (toekomstige) budget? Hoe presteren wij in vergelijking tot andere regio s? Berenschot biedt cijfermateriaal waarmee deze vragen beantwoord kunnen worden: 3D-prognoses Op gemeenteniveau worden prognoses gemaakt van de relevante doelgroepen en budgetten van de drie decentralisaties. Benchmark WWB Gemeentelijke prestaties m.b.t. de WWB worden afgezet tegen prestaties van vergelijkbare gemeenten. Statistisch regioprofiel M.b.v. demografie, arbeidsmarkt, gezondheid, etc. wordt ondersteuningsbeh oefte in regio verklaard. Benchmark aanbieders jeugden opvoedhulp De omvang van de overhead en financiële positie van deelnemende jeugdzorgaanbieders worden gekwantificeerd en vergeleken. Algemeen P-Wet WMO Jeugdzorg De 4 e D Benchmark 28 Berenschot

29 Toepassingsmogelijkheden Welke vormen? Cijfersheet Notitie Scenarioanalyse Businesscase Wat kunt u ermee? Beleidsopties Prioriteitstelling Uitvoeringsarrangementen Het verzamelen van cijfers en het opstellen van prognoses is altijd maatwerk: in overleg met u bepalen we welke cijfers u nodig heeft. 29 Algemeen P-Wet WMO Jeugdzorg De 4 e D Benchmark Berenschot

30 Wat kan Berenschot voor u betekenen? 30

31 Waarom Berenschot? Als breed bureau hebben wij zeer veel expertise op het gehele sociaal domein in huis Opdrachten voor zowel gemeenten en Rijk als (jeugd)zorgaanbieders, SW-bedrijven en onderwijsinstellingen Ervaring met veranderprocessen bij al deze organisaties Maatschappelijk betrokken en enthousiaste adviseurs Kwaliteit staat voorop 31

32 Een kleine selectie van onze opdrachten op de decentralisaties Projectleider Sturing en bekostiging decentralisaties - G4 gemeente Bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan Werk VNG Strategie en bouwen van uitvoeringsarrangement Participatiewet voor gemeente Verdeelmodellen macrobudget I-deel en ongedeeld re-integratiebudget- Min SZW Werk is de beste zorg onderzoek aansluiting dagbesteding-beschut werken, twee projecten ism aanbieders uit zorg, welzijn en SW Projectleider AWBZ naar Wmo bij gemeente en brancheorganisatie Begeleiden strategiesessies zorgaanbieders in veranderend landschap Ondersteuningsprogramma Transitiearrangementen Jeugd (OTJ) - VNG Fusie van een instelling voor JGGZ en jeugd- en opvoedhulp Juridisch onderzoek naar afbouw (subsidie-)verplichtingen huidige financiën Jeugdzorg - Min VWS Projectleider passend onderwijs bij een ROC 32

33 Berenschot 75 jaar Onafhankelijk organisatieadviesbureau Opgericht in 1938 Nederlands bureau met een internationale oriëntatie 350 medewerkers Omzet ± 50 miljoen 46,7% vrouw - 53,3% man Gemiddelde leeftijd mannen: 42 jaar Gemiddelde leeftijd vrouwen: 37 jaar 33 Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark Modellen Berenschot

34 Benieuwd? Neem contact met ons op! 34

35 Contactgegevens Contactgegevens Mocht u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben of mocht u onze hulp willen inschakelen, neem dan contact op met: Dorrit de Jong Via: E: T: W: Berenschot B.V. Postbus RA UTRECHT 35

36 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (1) Jeroen Gelevert Managing Director Maatschappelijke Ontwikkeling Berenschot 13 jaar ervaring als adviseur in het sociaal domein Vele opdrachten bij o.a. gemeenten en SW-bedrijven Paul Schenderling Expertise: Financiën drie decentralisaties Ontwikkelaar prognoses, scenarioanalyses en businesscases Participatiewet Financiële analyses jeugdzorg 36

37 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (2) Martin Heekelaar Expertise: Financiën sociaal domein en Sectorleider Werk en Inkomen Vele projecten integraal effect op financieel systeem sociaal domein. Ervaring bij MinFin en Divosa en in projecten op het brede terrein van de WWB Dorrit de Jong Expertise: gevolgen 3D s voor gemeenten en decentralisatie Jeugdzorg Projecten Ondersteuningsprogramma Transitie Jeugd en bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan Werk voor de VNG Projectleider Werk is de beste zorg II, praktisch onderzoek naar de aansluiting dagbesteding-beschut werken 37

38 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (3) Maarten Adelmeijer Expertise: Sociale Werkvoorziening Projecten bij diverse SW-organisaties m.b.t. strategie Project Instituut GAK over leerwerkvoorzieningen Voorheen 10 jaar directielid van Pantar Amsterdam (SW en reintegratie) Ad Baan Expertise: Participatiewet en schuldhulpverlening Ruime ervaring met het ondersteunen van gemeenten bij de veranderopgave in het sociale domein als gevolg van de participatiewet Onderzoek en advisering ten aanzien van schuldhulpverlening en de preventieve aanpak 38

39 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (4) Wine te Meerman Expertise: Jeugdzorg en ouderenzorg, perspectief van aanbieders Projectleider Benchmark aanbieders Jeugd- en opvoedhulp Strategie en fusies van jeugdzorginstellingen Marlies Willemen Expertise: overheveling AWBZ naar Wmo en Onderwijs Projectleider invoering Passend Onderwijs Drenthe College en projectleider Project Intake Drenthe College Projectleider AWBZ naar Wmo bij gemeente Kromme Rijn Heuvelrug en MEE Nederland 39

40 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (5) Cees Jan van Overveld Expertise: MBO onderwijs en jeugdbeleid Project Instituut GAK over leerwerkvoorzieningen (2013) 12 jaar ervaring als senior/coördinerend beleidsmedewerker bij OCW (MBO) en bij VWS (Jeugdbeleid) 40

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie Decentralisatie

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG 3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG Programma 1. Introductie 2. Jeugdzorg 3. Begeleiding AWBZ naar WMO 4. WnV incl.

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ Regeerakkoord; wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking Programma Veranderingen AWBZ in 2009 en 2010 - pakketmaatregel - eigen bijdrage begeleiding Veranderingen AWBZ in toekomst -

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Het schaakbord van de Participatiewet

Het schaakbord van de Participatiewet Het schaakbord van de Participatiewet De gemeente aan zet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. In deze wet is de bijstandswet samengevoegd met de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en belangrijke

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie

Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie Eindfeest De Kanteling 25 maart 2014 Frans Rutjes Inhoud 1. 3 decentralisaties: Inhoud en planning 2. Specifieke onderwerpen met p

Nadere informatie

Sociale innovatie. Informatiebijeenkomst Sociale Innovatie voor Raads- en commissieleden. Delft, 10 april 2013

Sociale innovatie. Informatiebijeenkomst Sociale Innovatie voor Raads- en commissieleden. Delft, 10 april 2013 Informatiebijeenkomst Sociale Innovatie voor Raads- en commissieleden Delft, 10 april 2013 1 Innovatie Sociaal Domein Programma 20.00 Welkom Presentatie Innovatie sociaal domein Stand van zaken 3 decentralisaties

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein Productenoverzicht sociaal domein In het onderstaande overzicht staat per transitie aangegeven wat voor producten er zijn en op wat voor wijze deze producten worden ingekocht. De producten in het groen

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013 Workshop transitiekompas sociaal domein Drs. F. (Frits) van Oosten adviespartner Stimulansz Drs. J. (Joost) Leemans, strategisch beleidsadviseur Gemeente Dordrecht 21 november 2013 Inhoud Stimulansz en

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs

De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs WIO congres Wageningen Geert Schipaanboord (VNG) en Gerrit Wunderink (gemeente Helmond) Onderwerpen 1. Wet Werken naar Vermogen 2. Financiën

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Verslag rondetafelbijeenkomst dagbesteding beschut werken

Verslag rondetafelbijeenkomst dagbesteding beschut werken Verslag rondetafelbijeenkomst dagbesteding beschut werken Berenschot kantoor Den Haag, 26 april 2013 Samenvatting In het project Werk is de beste zorg is onderzoek gedaan naar vormen van aansluiting tussen

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie