Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelgkheid van marktwerking en decentralisatie Verkeersmarkt Dienstverlening. 1 Speurwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelgkheid van marktwerking en decentralisatie Verkeersmarkt Dienstverlening. 1 Speurwerk"

Transcriptie

1 Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelgkheid van marktwerking en decentralisatie Verkeersmarkt Dienstverlening Colloquium L Ervoerspior~oIo~iSCh 1 Speurwerk Bundeling van bijdragen aan het co~loqulum Deel

2 - 11

3 VOORWOORD Voor IJ liggen de gebundelde bijdragen van het 28 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) dat op 29 en 30 november 2001 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam wordt gehouden. In de bundels treft u bijna 90 papers aan die een rijk geschakeerd beeld geven van wat er momenteel leeft op het gebied van vervoersplanologie of daaraan gerelateerde vraagstukken in Nederland. Ook dit jaar is de vertrouwde CVS-formule onaangepast: laagdrempelig, actieve participatie van alle deelnemers, ruime mogelijkheid voor discussie en het leggen of hernieuwen van contacten, zowel in de zalen als in de wandelgangen. Het doel van het CVS is en blijft het bieden van een forum waar onderzoekers die actief zijn op het gebied van de vervoersplanologie hun ideeën en gedachten kunnen uitwisselen. Verder stelt het CVS zich tot doel de deelname aan het CVS van jonge en veelbelovende vakgenoten te stimuleren. Jonge deelnemers mogen deelnemen tegen een gereduceerd tarief en voor de beste paper met uitsluitend auteurs van 25 jaar of jonger wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt. De beoordeling van de papers geschiedt door een deskundige jury bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, actief in onderzoek en advies op vervoersplanologisch gebied. De aanmoedigingsprijs is dit jaar gesponsord door TNO Inro, Goudappel Coffeng, Twijnstra Gudde en MuConsult. Het thema van het CVS 2001 luidt: Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelijkheid van marktwerking en decentralisatie. De rol van de (rijks)overheid in verkeers- en vervoerland is de afgelopen tijd onder de vlag van marktwerking en decentralisatie veranderd. Zo laten het Nationale Verkeers- en Vervoerplan en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening meer ruimte over aan lokaal en regionaal beleid, en wordt van marktpartijen ook een (financiële?) bijdrage verwacht aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Maar zijn hierdoor bij de verschillende partijen niet veel onzekerheden ontstaan? Er spelen hier eigenlijk twee typen vragen: Het eerste type vraag is wat nu eigenlijk precies de taakverdeling is tussen Rijksoverheid, decentrale overheden en marktpartijen (wie doet wat), De (rijks)overheid ziet haar eigen rol 111

4 vaak als het scheppen van kaders, van heldere randvoorwaarden waarbinnen andere partijen hun initiatieven kunnen ontplooien: decentraal wat decentraal kan, centraal wat centraal moet. Maar wat komt er in de praktijk terecht van de doelen die het rijksbeleid zich stelt? Is de som van decentrale en marktinitiatieven effectiever dan het traditionele top-down rijksbeleid? En kunnen marktpartijen en decentrale overheden hun nieuwe rol wel aan? Hebben ze genoeg mankracht en een afdoende instrumentarium om de nieuwe taken goed aan te kunnen pakken? Het tweede type vraag is waar het initiatief ligt om werkelijk dingen tot stand te brengen (wie doet wat)? Dit gaat om de mate waarin de overheid bij de implementatie van beleid ruimte laat aan initiatieven uit de markt. Zijn er nu ook werkelijk meer mogelijkheden gekomen om bottom-up initiatieven te ontplooien, of wil de overheid toch eigenlijk top-down de agenda blijven bepalen? Hoe reageert de overheid op een goed doordacht en levensvatbaar initiatief uit de markt dat niet strookt met het beleid? Het thema is door een aantal auteurs als inspiratiebron gebruikt bij het schrijven van hun paper. De themabijdragen zijn niet in één boek gebundeld. Wel treft u in vrijwel alle sessies bijdragen aan die ieder vanuit een eigen invalshoek een visie geven op het thema. Zoals u gewend bent vindt u daarnaast een groot aantal bijdragen die een wijde verscheidenheid van andere onderwerpen behandelen. Juist die diversiteit is de kracht van het CVS. Tot slot een woord van dank aan onze werkgevers die het ons mede mogelijk hebben gemaakt dit CVS te organiseren. Verder was het organiseren van dit CVS zeker niet mogelijk geweest zonder de organisatorische, administratieve en secretariële ondersteuning van Rob Clement. Wij willen hem daarvoor hartelijk bedanken. Wij wensen u veel leesplezier en een prettig, interessant, onderhoudend en leerzaam CVS toe. Riëtte Zonnenberg (voorzitter) Adviesdienst Verkeer en Vervoer 1 Connekt Bart Egeter TNO Inro Wim Korver TNO Inro Wil1 Clerx Gemeente Rotterdam. ds+v Kamt Geurs RIVM Madelon Schreuders Goudappel Coffeng Rotterdam, oktober 2001 IV

5 COLLOQUIUM VERVOERSPLANOLOGISCH SPEURWERK Het doel van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk is een ontmoetingsplaats te vormen waar nieuwe inzichten en ideeën met betrekking tot de vervoersplanning en de raakvlakken hiervan met de ruimtelijke planning worden gepresenteerd en besproken. De auteurs bezitten auteursrechten van hun bijdragen. Bestelling van boeken: Dit verslag, dat uit drie delen bestaat, kan worden besteld door overmaking van f 185,- op girorekening ten name van de penningmeester van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Legmeerstraat 62/2h, 1058 NG Amsterdam, onder vermelding van CVS 2001 en de naam en adres van de besteller. Aanbevolen literatuurverwijzing: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2001: Wie doet wat?, Delft, CVS, 29 en 30 november 2001

6 TRANSPORTATION PLANNING RESEARCH COLLOQUIUM The purpose of the Transportation Planning Research Colloquium is to provide a meeting ground for the presentation and discussion of new insights and ideas in the field of transportation and its relationship with spatial planning. Authors retain al1 rights in their papers. Orders for books: Copies of this publication CVS-2000, which exists of three volumes, can be ordered from the treasurer of the Transportation Planning Research Colloquium, Legmeerstraat 62/2h, NL NG Amsterdam. The Netherlands. Suggested citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2001: Wie doet wat?, Delft, CVS, 29 en 30 november 2001 VI

7 LIST OF PUBLISHED PROCEEDINGS OF THE PREVIOUS COLLOQUIA 1. P.H.L. Bovy et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk modellen en methoden in de vervoersplanologie. Delft, F. le Clercq et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk praktijk en model in de vervoersplanning. Delft, J.P.J.M. van Est et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk planevaluatie, vervoersmodellen en ruimtelijk keuzegedrag. Delft, G.R.M. Jansen et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk veranderingen in en om vervoersplanologisch onderzoek. Delft, G.R.M. Jansen et al (red.) New developments in modelling travel demand and urban systems: some results of recent Dutch research. Farnborough, Saxon House, 1979 (alleen via boekhandel). 6. F. le Clercq et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk vervoersstudies, -modellen en methoden. Delft, P.H.L. Bovy et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk mobiliteit, ruimtelijke interactie en vervoerssysteemgebruik. Delft, VII

8 8. C.J. Ruijgrok & J.P.J.M. van Est (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk nieuwe tendensen in de vervoersplanologie. Delft, J.G. Smit & F. le Clercq (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk openbaar vervoer, kompakte stad en mobiliteit. Delft, P.H.L. Bovy (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Transportation and stagnation; challenges for planning and research (2 volumes). Delft, ll. G.R.M. Jansen et al (red.) Transportation and Mobility in an Era of Transition Elsevier/North-Holland, 1985 (alleen via de boekhandel). 12. J.P. van Est (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Mobiliteit in beweging (2 delen). Delft, F. le Clercq (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk mobiliteit (2 delen). Delft, Dynamiek in verkeer en 14. G.R.M. Jansen (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Mobiliteit, transport en technologische vernieuwing (2 delen). Delft, E.J. Verroen (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk miljoen auto s in 2010 (3 delen). Delft, VIII

9 16. P.M. Blok (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk -19SS- Nederland in nota s, strategie en pragmatisme en beleid en onderzoek (3 delen). Delft, H.J. Meurs (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Vervoerbeleid tussen rand en stad, naar een integrale aanpak op regionaal niveau (3 delen). Delft, J.M. Jager (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Meten-modelleren-monitoren (2 delen). Delft, P. T. Tanja (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk De prijs van mobiliteit en van mobiliteitsbeperking (3 delen). Delft, P.M. Blok (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Innovatie in Verkeer en Vervoer (3 delen). Delft, Th.A.M. Reijs & P.T. Tanja (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Grenzen aan de vervoersplanologie (3 delen). Delft, J.M. Jager (red.) Colloquium Vervoersphurologisch Speurwerk Implementatie van beleid. De moeizame weg van voornemen naar actie (3 delen). Delft, x

10 23. H.J. Meurs & E.J. Verroen (red.) Colloquium Vervoersphìnologisch Speurwerk Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek (3 delen). Delft, A.M.T. Mouwen, N. Kalfs & B. Govers (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Beheersbare mobiliteit: een utopie? (3 delen). Delft, B. Egeter & N. Kalfs (red.). Colloquium Vervoersphtnologisch Speurwerk Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersphìnologisch onderzoek (3 delen). Delft, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) 1998: Sturen met structuren (4 delen). Delft, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) 1999: Nederland is at? (3 delen). Delft, Colloquium VervoersplanoLogisch Speurwerk (CVS), 2000: Wie betaalt bepaalt (3 delen). Delft, De publicaties welke nog op voorraad zijn (met uitzondering van de nummers 5 en 1 l), kunnen worden besteld door overmaking van het bijbehorende bedrag op girorekening ten name van de penningmeester van het Colloquium VervoersphUroLogisch Speurwerk, Legmeerstraat 62/2h, 1058 NG Amsterdam, onder vermelding van CVS, jaartal en nummer, en de naam en het adres van de besteller. X

11 Onderstaande publicaties zijn nog verkrijgbaar, het over te maken bedrag hiervoor is: 6 f 25,-- 10,12en 13 f 55,-- 15 Urn 17 f 85,-- 18 f 75,-- 19 en 20 f 120,-- 21 Urn 25 f 150,-- 26 t/m 27 f 175,-- 2s f 185,-- Copies of these publications can be ordered from the treasurer of the Transportation Planning Research Colloquium, Legmeerstraat 62/2h, NL-1058 NG Amsterdam, The Netherlands. x1

12 x11

13 INHOUDSOPGAVE NAAR SESSIE voorwoord Inhoudsopgave Deel 1 Pagina Sessies Bl-B6: Ruimtelijke ordening en infrastructuur 1 1 Geurs, K.T. & C. Leutscher Mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten van infrastructuurinvesteringen in de Deltametropool 3 2 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Ontwikkeling van knooppunten in de Deltametropool 23 3 Schoemaker, Th. J. H. &.C.D. van Goeverden De Transrapid binnen de Deltametropool 41 4 Hansen, IA. Light Rail-projecten moeten aan ontwerpstandaards voldoen 61 5 Immers, L.H. & I.R. Wilmink & J.E. Stada Bypasses voor bereikbaarheid 77 6 Clerx, W.C.G. & J. Lodder Autobereikbaarheid binnenstad Rotterdam Hotze, G.J.V. Planontwikkeling, planeconomie en verkeer. Het marktconforme spel en de knikkers Martens, M.J. Land use and transport in polycentric urban regions: elements for a theoretical framework Buitelaar, E. & L.B. Janssen-Jansen The Weakest Link? Over de plaats van infrastructuur binnen de gebiedsgerichte aanpak Vemooij, P. & C.F. Jaarsma Recreatietransferia op Walcheren: waar en hoe? Schrijver, J.M. & A.M. van den Broeke Multimodale knooppunten: wat, waar, hoe, wie? 193

14 12 Bos, D.M. & E.J.E. Molin & R.E.C.M. van der Heijden Perceptie van gelijkenissen tussen transferium kenmerken Schwanen, T. & M. Dijst & F.M. Dieleman Empirical analysis of the relationship between urban form and travel time Jonge, J.J. de & P.J. Siderius De balans in de woon-werkmarkt in werking? Vork, R.G. Toekomstbeeld Magneetzweefbaan. Strategische vragen voor de besluitvorming Baggen, J.H. Vijfde Nota: Naar een nieuwe ruimtelijke ordening? Buffing, A.H.M. & K.A. Brohm Urban Daily System Revised 303 Sessies Fl-F6: Vervoervraag Vermeulen, J. & P. Janse De fiets (de)centraal: belonen! Tromp, H.L. & J. Fanoy MobiMiles biedt steden ruimte voor groei Haar, M.J.I. van der Prijsmaatregelen in het openbaar vervoer: het tariefexperiment in Apeldoorn Tacken, M.H.H.K. & E. van Lamoen Mobiliteit van ouderen in Nederland. De case Maastricht: vraagafhankelijk vervoer Niepoth, H.J. & K.A. Brohm Vooronderstellingen fietsgebruik achterhaald Hoogendoom-Lanser, S. & P.H.L. Bovy Multimodaal Interstedelijk Verplaatsingsgedrag: Met Nieuwe Waarnemingen Op Het Spoor Krevelen, A. van & M.J.H. Wolters OV-Monitor, thermometer van het openbaar vervoer; Monitoren zonder hikken 429 XIV

15 25 Palm, H. & A.A.M. Schaafsma & R.J. Runderkamp Kwantitatief Onderzoek naar Reistijdbetrouwbaarheid en Verplaatsingsgedrag. Objectieve reisvertragingen voor treinreizigers 26 Peeters, P.M. Een ethologie van het verplaatsingsgedrag 27 Wee, G.P. van & P. Rietveld & H. Meurs Constant tijdbudget voor reizen? Mogelijke oorzaken voor een toename van de gemiddelde tijdbesteding voor reizen 28 Ruigrok, M. & M.L.M. Berenos De potentiële OV-reiziger in beeld 29 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen & M. de Bruyn Een nieuw treinproduct: Op het spoor van de klant Deel 2 Sessies Al-A6: Verkeersmarkt Velzen, R. van & J.J.P.M. Wagemakers Parkeren en winkelen. Feiten en ficties over winkelgebiedskeuzes door consumenten I Zwartjes, S.J. & K. van Dijken & C. Harteveld De publieke kosten van parkeren, wie betaalt wat? Waerden, P.J.H.J. van der & A. Borgers & H. Timmermans Characteristics and Determinants of Traveller Micro Behaviour at Intermodal Transfer Facilities: Some Spatial Aspects Jagtman, H.M. Mogelijkheden van telematica als instrument voor verkeersveiligheidsbeleid versus conventionele instrumenten Groenendijk, J.M. & J.M. de Heer Doorvertaling landelijk verkeersmilieubeleid; het niet werkbare, werkbaar maken Vlist, M.J.M. van der & L. Wismans Groot onderhoud AlO-west: Wonder of Ratio? Mol, J. de & M. Broeckaert & B. Dousselaere Draagvlakonderzoek rond snelheid en ISA 653 xv

16 37 Katteler, H.A. & M.L. Duynstee Draagvlak voor intelligente snelheidsaanpassing bij autobestuurders blijkens Tilburgse praktijkproef Hegeman, G. Groen licht voor ISA? Effect van Intelligente Snelheidsaanpassing op de verkeersafwikkeling Pels, E. & B. Ubbels & P. Nijkamp Prijszetting door luchthavens Vreeker, R. & J. Rouwendal & F. Bruinsma Indirecte effecten van een capaciteitsuitbreiding op Schiphol Koolstra, K. Slotallocatie op het spoor en op luchthavens. Een vergelijkende analyse Geerts, A. Kosten-batenanalyse in de verkenningenfase Fanoy, J.A. & E. Boneschansker Economische baten van openbaar vervoer Hof, A. & B. Kampman Kilometerheffing: wie betaalt en wie ontvangt? Vreeker, R. Multifunctional Land Use; A Special Case of Clustering 811 Sessies El-E3: Dienstverlening Tonneijck, S.A. & B.H. Rietveld & K. Frenken Verkeerd verbonden? Een studie naar het openbaar vervoersnetwerk in de regio Utrecht Prins, C. & W. Brouwer & H.J.M. Zonnenberg De auto is zo gek nog niet Bruijn, A.A. & P.A. Bouman & S.C. Kieft Intercity stopt ook te Vleuten-West: Alternatieve bedieningsmodellen door de bril van de reiziger Peek, G.J. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Van klantwens tot integraal treinproduct 889 XVI

17 50 Tertoolen, G. & T. Weggemans Wat kan het OV met de keuzereiziger? Een betoog voor een nieuwe marketingstrategie Egeter, B. & R. v.d. Knaap Conceptontwikkeling IRIS, een concept voor individuele OV-reisinformatie Vossestein, M. Kindervervoer in Soest Corbeij, M.A.G. & H.O. Faber Wie zoekt de klant? De ontwikkelfunctie verkend via een prijsvraag in het land van Altena Molin, E.J.E. & S. Hoogendoom-Lanser De OV-fiets: Het gebruik voorspeld op basis van stated choices 979 Deel 3 Sessies Cl-C6: Bestuur en beleid Bos, E.K. & D.B. Glasbergen & P.J. Zwaneveld Het Strategische Mobiliteitsplan van Zuid-Holland: een kwestie van ordenen, beheren en organiseren! Veggel, P.C. van & J. Voerman PVVP s: Van plan naar proces Halbesma, S. Omgaan met onzekerheid. Risicoanalyse bij de ontwikkeling van verkeer- en vervoerbeleid Halbesma, S. & J. Hoogeland & M. Schreuders De COVER-Evaluatie: verkeersveiligheid in gedecentraliseerde banen; investeren in cultuur en structuur Luipen, A van Zonder proceskennis geen geslaagd parkeerbeleid Witbreuk, M.J.G. & P. Jasperse Decentralisatie: nieuwe kansen voor integratie Uden, J.H.A. van & M. Esselbrugge & F.A. Rosenberg Publiek Private Samenwerking: De balans tussen proces en inhoud 1101 XVII

18 62 Linders, L. PPS, het traject voor rijksweg 16/13!? Schoot, G. van & J.C. van Ham Sluiting kleine ring Amsterdam en PPS: Droom of Werkelijkheid? Korver, W. & E. Verroen & J. de Heer Second Opinion Concessie Staat-NSR: Vervoerkundige analyse. Wie doet wat met het spoor in Nederland Lutje Schipholt, L.R. & E.M. Broekhof Markt en openbaar vervoer: niet minder maar meer overheid Oosterwijk, W. Europese regelgeving voor de marktwerking in het personenvervoer per spoor: wie doet wat? Schaafsma, A.A.M. De Spoorparagraaf in het NVVP - een iteratief adviestraject Klaveren, P.S. van & H.J.M. Zonnenberg & P.R.L. Eradus Concessieverlening: Hoe verder met innovaties in openbaar vervoer? Stoelinga, A. & E. Rosbergen & H. Meurs Effecten marktwerking en decentralisatie in het regionale spoor-, stads- en streekvervoer 1245 Sessies Dl-D6: Methoden en technieken Lindveld, C. & K. Carlier & S. Catalano A multi-modal hypemetwork approach towards transportation modelling Vooren, F.W.C.J. van de & J.T. Jetten De betekenis van transport en transportbeleid voor de economische groei Nes, R. van Som der delen? Consequenties van het opdelen in deelnetwerken voor het openbaar vervoer Westland, D. Bereikbaarheid en nabijheid om ruimtelijke inrichting en infrastructuur te optimaliseren 1321 XVIII

19 74 Dalen, L.J. van & H. Palm & G.J. Strang van Hees Treinvervoer in Analysemethoden in relatie tot het NVVP, en de resultaten Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk Logistieke toets bedrijventerreinen. Processen, tools en toepassingen Rooij, R.M. Lokatiekeuze overstappunten. Een ontwerp workshop benadering Schotanus, B. & H.A. Brand-Van Tuijn & J.A. Fanoy Zandlopermodel: uitbreiding van het model van Bertolini Veldhuijzen van Zanten, R. & E. Devillers OV-Bereikbaarheidsprofïelen, of de maatschappelijke functie van een puntenwolk Kiel, J. & H.W. Vroon De vergelijkings van modaliteiten in het goederenvervoer. Het verzamelen en gebruiken van data Hoorn, A.I.J.M. van der & P.M.J. Warffemius Spatial dynamics and inertia of European Distribution Centers near Amsterdam Airport Schiphol Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk & A.J.M. Klaver Bedrijventerreinen en goederenvervoer - een zoektocht naar kengetallen over de ritproduktie Lindveld, C. & M. Benjamins & R. van Nes Multimodal travel choice modelling: a supemetwork approach Warmerdam, J.H.A. & J. Velzeboer & M.E. Exel Analyse reizigerskilometers met TRANS Bach, B. & A. Jansen Wie draait de ontwerpvolgorde om? Extreme Bottom-Up VPL casus op een denkbeeldige Vinex-lokatie Tromp, J.P.M. & P.C.H. Opstal Automatisering op laag niveau. Kleine automatische stadbus op een vrije baan Bouwman, M.E. & G. Linden Leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Sleutelbegrippen ten dienste van ruimtelijk beleid 1527 x1x

20

21 INHOUDSOPGAVE NAAR AUTEUR Voorwoord Inhoudsopgave Pagina 84 Bach, B. & A. Jansen Wie draait de ontwerpvolgorde om? Extreme Bottom-Up VPL casus op een denkbeeldige Vinex-lokatie Baggen, J.H. Vijfde Nota: Naar een nieuwe ruimtelijke ordening? Bos, D.M. & E.J.E. Molin & R.E.C.M. van der Heijden Perceptie van gelijkenissen tussen transferium kenmerken Bos, E.K. & D.B. Glasbergen & P.J. Zwaneveld Het Strategische Mobiliteitsplan van Zuid-Holland: een kwestie van ordenen, beheren en organiseren! Bouwman, M.E. & G. Linden Leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Sleutelbegrippen ten dienste van ruimtelijk beleid Bruijn, A.A. & P.A. Bouman & S.C. Kieft Intercity stopt ook te Vleuten-West: Alternatieve bedieningsmodellen door de bril van de reiziger Buffng, A.H.M. & K.A. Brohm Urban Daily System Revised Buitelaar, E. & L.B. Janssen-Jansen The Weakest Link? Over de plaats van infrastructuur binnen de gebiedsgerichte aanpak Clerx, W.C.G. & J. Lodder Autobereikbaarheid binnenstad Rotterdam Corbeij, M.A.G. & H.O. Faber Wie zoekt de klant? De ontwikkelfunctie verkend via een prijsvraag in het land van Altena Dalen, L.J. van & H. Palm & G.J. Strang van Hees Treinvervoer in Analysemethoden in relatie tot het NVVP, en de resultaten 1329 xx1

22 51 Egeter, B. & R. v.d. Knaap Conceptontwikkeling IRIS, een concept voor individuele OV-reisinformatie 43 Fanoy, J.A. & E. Boneschansker Economische baten van openbaar vervoer 42 Geerts, A. Kosten-batenanalyse in de verkenningenfase 1 Gems, K.T. & C. Leutscher Mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten van infrastructuurinvesteringen in de Deltametropool 2 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Ontwikkeling van knooppunten in de Deltametropool 29 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen & M. de Bruyn Een nieuw treinproduct: Op het spoor van de klant 34 Groenendijk, J.M. & J.M. de Heer Doorvertaling landelijk verkeersmilieubeleid; het niet werkbare, werkbaar maken 20 Haar, M.J.I. van der Prijsmaatregelen in het openbaar vervoer: het tariefexperiment in Apeldoorn 57 Halbesma, S. Omgaan met onzekerheid. Risicoanalyse bij de ontwikkeling van verkeer- en vervoerbeleid 58 Halbesma, S. & J. Hoogeland & M. Schreuders De COVER-Evaluatie: verkeersveiligheid in gedecentraliseerde banen; investeren in cultuur en structuur 4 Hansen, LA. Light Rail-projecten moeten aan ontwerpstandaards voldoen 38 Hegeman, G. Groen licht voor ISA? Effect van Intelligente Snelheidsaanpassing op de verkeersafwikkeling 44 Hof, A. & B. Kampman Kilometerheffing: wie betaalt en wie ontvangt? XXII

23 23 Hoogendoom-Lanser, S. & P.H.L. Bovy Multimodaal Interstedelijk Verplaatsingsgedrag: Met Nieuwe Waarnemingen Op Het Spoor Hoorn, A.I.J.M. van der & P.M.J. Warffemius Spatial dynamics and inertia of European Distribution Centers near Amsterdam Airport Schiphol Hotze, G.J.V. Planontwikkeling, planeconomie en verkeer. Het marktconforme spel en de knikkers Immers, L.H. & I.R. Wilmink & J.E. Stada Bypasses voor bereikbaarheid Jagtman, H.M. Mogelijkheden van telematica als instrument voor verkeersveiligheidsbeleid versus conventionele instrumenten Jonge, J.J. de & P.J. Siderius De balans in de woon-werkmarkt in werking? Katteler, H.A. & M.L. Duynstee Draagvlak voor intelligente snelheidsaanpassing bij autobestuurders blijkens Tilburgse praktijkproef Kiel, J. & H.W. Vroon De vergelijkings van modaliteiten in het goederenvervoer. Het verzamelen en gebruiken van data Klaveren, P.S. van & H.J.M. Zonnenberg & P.R.L. Eradus Concessieverlening: Hoe verder met innovaties in openbaar vervoer? Koolstra, K. Slotallocatie op het spoor en op luchthavens. Een vergelijkende analyse Kerver, W. & E. Verroen & J. de Heer Second Opinion Concessie Staat-NSR: Vervoerkundige analyse. Wie doet wat met het spoor in Nederland Krevelen, A. van & M.J.H. Wolters OV-Monitor, thermometer van het openbaar vervoer; Monitoren zonder hikken 429 XXIII

24 62 Linders, L. PPS, het traject voor rijksweg 16/13!? 70 Lindveld, C. & K. Carlier & S. Catalano A multi-modal hypemetwork approach towards transportation modelling 82 Lindveld, C. & M. Benjamins & R. van Nes Multimodal travel choice modelling: a supemetwork approach 59 Luipen, A van Zonder proceskennis geen geslaagd parkeerbeleid 65 Lutje Schipholt, L.R. & E.M. Broekhof Markt en openbaar vervoer: niet minder maar meer overheid 8 Martens, M.J. Land use and transport in polycentric urban regions: eiements for a theoretical framework 36 Mol, J. de Bi M. Broeckaert & B. Dousselaere Draagvlakonderzoek rond snelheid en ISA 54 Molin, E.J.E. & S. Hoogendoom-Lanser De OV-fiets: Het gebruik voorspeld op basis van stated choices 72 Nes, R. van Som der delen? Consequenties van het opdelen in deelnetwerken voor het openbaar vervoer 22 Niepoth, H.J. & K.A. Brohm Vooronderstellingen fietsgebruik achterhaald 66 Oosterwijk, W. Europese regelgeving voor de marktwerking in het personenvervoer per spoor: wie doet wat? 25 Palm, H. & A.A.M. Schaafsma & R.J. Runderkamp Kwantitatief Onderzoek naar Reistijdbetrouwbaarheid en Verplaatsingsgedrag. Objectieve reisvertragingen voor treinreizigers 49 Peek, G.J. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Van klantwens tot integraal treinproduct XXIV

25 26 Peeters, P.M. Een ethologie van het verplaatsingsgedrag Prins, C. & W. Brouwer & H.J.M. Zonnenberg De auto is zo gek nog niet Rooij, R.M. Lokatiekeuze overstappunten. Een ontwerp workshop benadering Ruigrok, M. & M.L.M. Berenos De potentiële OV-reiziger in beeld Schaafsma, A.A.M. De Spoorparagraaf in het NVVP - een iteratief adviestraject Schoemaker, Th, J. H. &.C.D. van Goeverden De Transrapid binnen de Deltametropool Schoot, G. van & J.C. van Ham Sluiting kleine ring Amsterdam en PPS: Droom of Werkelijkheid? Schotanus, B. & H.A. Brand-Van Tuijn & J.A. Fanoy Zandlopermodel: uitbreiding van het model van Bertolini Schrijver, J.M. & A.M. van den Broeke Multimodale knooppunten: wat, waar, hoe, wie? Schwanen, T. & M. Dijst & F.M. Dieleman Empirical analysis of the relationship between urban form and travel time Stoelinga, A. & E. Rosbergen & H. Meurs Effecten marktwerking en decentralisatie in het regionale spoor-, stads- en streekvervoer Tacken, M.H.H.K. & E. van Lamoen Mobiliteit van ouderen in Nederland. De case Maastricht: vraagafhankelijk vervoer Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk Logistieke toets bedrijventerreinen. Processen, tools en toepassingen Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk & A.J.M. Klaver Bedrijventerreinen en goederenvervoer - een zoektocht naar kengetallen over de ritproduktie 1447 xxv

26 50 Tertoolen, G. & T. Weggemans Wat kan het OV met de keuzereiziger? Een betoog voor een nieuwe marketingstrategie 46 Tonneijck, S.A. & B.H. Rietveld & K. Frenken Verkeerd verbonden? Een studie naar het openbaar vervoersnetwerk in de regio Utrecht 19 Tromp, H.L. & J. Fanoy MobiMiles biedt steden ruimte voor groei 85 Tromp, J.P.M. & P.C.H. Opstal Automatisering op laag niveau. Kleine automatische stadbus op een vrije baan 39 Pels, E. & B. Ubbels & P. Nijkamp Prijszetting door luchthavens 61 Uden, J.H.A. van & M. Esselbrugge & F.A. Rosenberg Publiek Private Samenwerking: De balans tussen proces en inhoud 56 Veggel, P.C. van & J. Voerman PVVP s: Van plan naar proces 78 Veldhuijzen van Zanten, R. & E. Devillers OV-Bereikbaarheidsprofïelen, of de maatschappelijke functie van een puntenwolk 1 IjOY -fifi 30 Velzen, R. van & J.J.P.M. Wagemakers Parkeren en winkelen. Feiten en ficties over winkelgebiedskeuzes door consumenten Vermeulen, J. & P. Janse De fiets (de)centraal: belonen! 10 Vemooij, P. & C.F. Jaarsma Recreatietransferia op Walcheren: waar en hoe? 35 Vlist, M.J.M. van der & L. Wismans Groot onderhoud A l O-west: Wonder of Ratio? 71 Vooren, F.W.C.J. van de & J.T. Jetten De betekenis van transport en transportbeleid voor de economische groei 15 Vork, R.G. Toekomstbeeld Magneetzweefbaan. Strategische vragen voor de besluitvorming XXVI

27 52 Vossestein, M. Kindervervoer in Soest 40 Vreeker, R. & J. Rouwendal & F. Bruinsma Indirecte effecten van een capaciteitsuitbreiding op Schiphol 45 Vreeker, R. Multifunctional Land Use; A Special Case of Clustering 32 Waerden, P.J.H.J. van der & A. Borgers & H. Timmermans Characteristics and Determinants of Traveller Micro Behaviour at Intermodal Transfer Facilities: Some Spatial Aspects 83 Warmerdam, J.H.A. & J. Velzeboer & M.E. Exel Analyse reizigerskilometers met TRANS 27 Wee, G.P. van & P. Rietveld & H. Meurs Constant tijdbudget voor reizen? Mogelijke oorzaken voor een toename van de gemiddelde tijdbesteding voor reizen 73 Westland, D. Bereikbaarheid en nabijheid om ruimtelijke inrichting en infrastructuur te optimaliseren 60 Witbreuk, M.J.G. & P. Jasperse Decentralisatie: nieuwe kansen voor integratie 3 1 Zwartjes, S.J. & K. van Dijken & C. Harteveld De publieke kosten van parkeren, wie betaalt wat? XXVII

28 XXVIIl

29 TABLE OF CONTENTS BY SESSION Foreword Table of contents Volume 1 Sessions Bl-B6: Spatial planning aod infrastructure page 1 1 Gems, K.T. & C. Leutscher Mobility and accessibility impacts of infrastructure investments in the Deltametropool 3 2 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Ontwikkeling van knooppunten in de Deltametropool 23 3 Schoemaker, Th. J. H. &.C.D. van Goeverden The Transrapid in the Delta metropolis 41 4 Hansen, LA. Light Rail projects must comply with design standards 61 5 Immers, L.H. & I.R. Wilmink & J.E. Stada Bypasses for accessibility 77 6 Clerx, W.C.G. & J. Lodder The car accessibility of Rotterdams inner city Hotze, G.J.V. Spatial development, Plan economics and Traffic. Playing the market game Martens, M.J. Land use and transport in polycentric urban regions: elements for a theoretical framework 9 Buitelaar, E. & L.B. Janssen-Jansen 157 The weakest link? About the position of infrastructure within the area focussed development polities Vemooij, P. & C.F. Jaarsma Recreational transfer-points at Walcheren: where and how? Schrijver, J.M. & A.M. van den Broeke Multimodal transport nodes: what, where, how and who? 213 XXIX

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium.

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium. n CK n Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1992 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Rotterdam op 26 en 27 november 1992 Redactie P.M. Blok INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER Deel

Nadere informatie

Colloquium Vervoersplanologisch

Colloquium Vervoersplanologisch Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995 \ Bundeling van bijdragen aan het colloquium gehouden te Rotterdam op 23-24 november 1995 Redactie H.J. MeUrS E.J.Verroen Deel 3 UB/TïB Hannover 89 115233563

Nadere informatie

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Den Haag op 29 en 30 november 1990 - METEN MODELLEREN - MONITOREN Nieuwe ontwikkelingen in onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Colloquium Vervoersplanologisch

Colloquium Vervoersplanologisch M~ Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1986 UNivERsrrArsBisuoïii» HANNOVER TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHÊKJ Mobiliteit, Transport en Technologische Vernieuwing Bundeling van bijdragen van het colloquium

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Redefining the Parking Experience Fabels en waarheden over Parkeren, mobiliteit en retail

Redefining the Parking Experience Fabels en waarheden over Parkeren, mobiliteit en retail Redefining the Parking Experience Fabels en waarheden over Parkeren, mobiliteit en retail Fontys Hogeschool voor de Kunsten - Tilburg 18 maart 2016 Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Fortifications of Antwerp

Fortifications of Antwerp Fortifications of Antwerp Policy on a regional level Wim Lux Head of Department Spatial Planning and Mobility Province of Antwerp - Belgium Fort 1 Wijnegem Demolished 1959 Redoubt Puurs Local recreation

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Colloquium. Vervoersplanologisch. Speurwerk. lundeling van lijdragen aan. ehouden te. edactie. .otterdam op 4 en 25 november 994. li5.

Colloquium. Vervoersplanologisch. Speurwerk. lundeling van lijdragen aan. ehouden te. edactie. .otterdam op 4 en 25 november 994. li5. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1994 lundeling van lijdragen aan iet colloquium ehouden te.otterdam op 4 en 25 november 994 edactie M. Jager Deel 2 UB/TIB Hannover 89 li5.233i3x geïllustreerd

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017 Fiets en OV Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer #FietsOV #SUMS2017 1 De fiets bestaat precies 200 jaar! Heel veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Data? Informatie? Kennis! Wijsheid!

Data? Informatie? Kennis! Wijsheid! Data? Informatie? Kennis! Wijsheid! Ivo Cré, Polis Wat is Polis? Netwerk 70 Europese steden en region s Innovatie Uitwisseling van kennis en ervaringen Europese en internationale initiatieven Europese

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit. KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014

Duurzame mobiliteit. KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014 Duurzame mobiliteit KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014 Dr. ir. W.G.Z. Tan (Wendy) Assistant Professor Infrastructure and Transportation Planning w.g.z.tan@rug.nl @wendytangz http://www.rug.nl/staff/w.g.z.tan/

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

Publiek-private ontwikkeling, nu en in de toekomst

Publiek-private ontwikkeling, nu en in de toekomst Amsterdam Institute of Social Science Research Publiek-private ontwikkeling, nu en in de toekomst Dr. Leonie Janssen-Jansen Wageningen, 31 oktober 2013 Achtergronden Groeidenken > grote invloed op planning

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Multifunctionele Waterkeringen

Multifunctionele Waterkeringen Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Multifunctionele Waterkeringen Verkenning kansen en belemmeringen Ellen Trom, Deltares (AT Osborne) STW Multifunctionele

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

380 kv cabling - Randstad North Ring

380 kv cabling - Randstad North Ring Sjouke Pieter Bootsma Senior manager Large Projects NL Randstad 380 kv: closing the ring Connection between: Maasvlakte (Rotterdam-area) and Beverwijk (Amsterdam area) Total investment 220 M + 650 M South-ring

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV)

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 2 1 Start van de discussie Winkeliers denken, dat hun omzet afhangt van autobereikbaarheid en gratis/goedkoop parkeren

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 Aartman en Jansen lezen de krant (1) NAG ALV deelsessie airports 2 Aartman en Jansen

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Welkom Kiemt Najaarscongres. 09 oktober 2017 SO FAR SO GOOD? Creative Energy in Progress

Welkom Kiemt Najaarscongres. 09 oktober 2017 SO FAR SO GOOD? Creative Energy in Progress Welkom Kiemt Najaarscongres 09 oktober 2017 SO FAR SO GOOD? Creative Energy in Progress WORKSHOP OUTPUT - USING SCENARIOS TO INNOVATE 09 oktober SO FAR SO GOOD? Creative Energy in Progress Ciarán McGinley,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie