Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelgkheid van marktwerking en decentralisatie Verkeersmarkt Dienstverlening. 1 Speurwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelgkheid van marktwerking en decentralisatie Verkeersmarkt Dienstverlening. 1 Speurwerk"

Transcriptie

1 Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelgkheid van marktwerking en decentralisatie Verkeersmarkt Dienstverlening Colloquium L Ervoerspior~oIo~iSCh 1 Speurwerk Bundeling van bijdragen aan het co~loqulum Deel

2 - 11

3 VOORWOORD Voor IJ liggen de gebundelde bijdragen van het 28 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) dat op 29 en 30 november 2001 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam wordt gehouden. In de bundels treft u bijna 90 papers aan die een rijk geschakeerd beeld geven van wat er momenteel leeft op het gebied van vervoersplanologie of daaraan gerelateerde vraagstukken in Nederland. Ook dit jaar is de vertrouwde CVS-formule onaangepast: laagdrempelig, actieve participatie van alle deelnemers, ruime mogelijkheid voor discussie en het leggen of hernieuwen van contacten, zowel in de zalen als in de wandelgangen. Het doel van het CVS is en blijft het bieden van een forum waar onderzoekers die actief zijn op het gebied van de vervoersplanologie hun ideeën en gedachten kunnen uitwisselen. Verder stelt het CVS zich tot doel de deelname aan het CVS van jonge en veelbelovende vakgenoten te stimuleren. Jonge deelnemers mogen deelnemen tegen een gereduceerd tarief en voor de beste paper met uitsluitend auteurs van 25 jaar of jonger wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt. De beoordeling van de papers geschiedt door een deskundige jury bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, actief in onderzoek en advies op vervoersplanologisch gebied. De aanmoedigingsprijs is dit jaar gesponsord door TNO Inro, Goudappel Coffeng, Twijnstra Gudde en MuConsult. Het thema van het CVS 2001 luidt: Wie doet wat? Over de weerbarstige werkelijkheid van marktwerking en decentralisatie. De rol van de (rijks)overheid in verkeers- en vervoerland is de afgelopen tijd onder de vlag van marktwerking en decentralisatie veranderd. Zo laten het Nationale Verkeers- en Vervoerplan en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening meer ruimte over aan lokaal en regionaal beleid, en wordt van marktpartijen ook een (financiële?) bijdrage verwacht aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Maar zijn hierdoor bij de verschillende partijen niet veel onzekerheden ontstaan? Er spelen hier eigenlijk twee typen vragen: Het eerste type vraag is wat nu eigenlijk precies de taakverdeling is tussen Rijksoverheid, decentrale overheden en marktpartijen (wie doet wat), De (rijks)overheid ziet haar eigen rol 111

4 vaak als het scheppen van kaders, van heldere randvoorwaarden waarbinnen andere partijen hun initiatieven kunnen ontplooien: decentraal wat decentraal kan, centraal wat centraal moet. Maar wat komt er in de praktijk terecht van de doelen die het rijksbeleid zich stelt? Is de som van decentrale en marktinitiatieven effectiever dan het traditionele top-down rijksbeleid? En kunnen marktpartijen en decentrale overheden hun nieuwe rol wel aan? Hebben ze genoeg mankracht en een afdoende instrumentarium om de nieuwe taken goed aan te kunnen pakken? Het tweede type vraag is waar het initiatief ligt om werkelijk dingen tot stand te brengen (wie doet wat)? Dit gaat om de mate waarin de overheid bij de implementatie van beleid ruimte laat aan initiatieven uit de markt. Zijn er nu ook werkelijk meer mogelijkheden gekomen om bottom-up initiatieven te ontplooien, of wil de overheid toch eigenlijk top-down de agenda blijven bepalen? Hoe reageert de overheid op een goed doordacht en levensvatbaar initiatief uit de markt dat niet strookt met het beleid? Het thema is door een aantal auteurs als inspiratiebron gebruikt bij het schrijven van hun paper. De themabijdragen zijn niet in één boek gebundeld. Wel treft u in vrijwel alle sessies bijdragen aan die ieder vanuit een eigen invalshoek een visie geven op het thema. Zoals u gewend bent vindt u daarnaast een groot aantal bijdragen die een wijde verscheidenheid van andere onderwerpen behandelen. Juist die diversiteit is de kracht van het CVS. Tot slot een woord van dank aan onze werkgevers die het ons mede mogelijk hebben gemaakt dit CVS te organiseren. Verder was het organiseren van dit CVS zeker niet mogelijk geweest zonder de organisatorische, administratieve en secretariële ondersteuning van Rob Clement. Wij willen hem daarvoor hartelijk bedanken. Wij wensen u veel leesplezier en een prettig, interessant, onderhoudend en leerzaam CVS toe. Riëtte Zonnenberg (voorzitter) Adviesdienst Verkeer en Vervoer 1 Connekt Bart Egeter TNO Inro Wim Korver TNO Inro Wil1 Clerx Gemeente Rotterdam. ds+v Kamt Geurs RIVM Madelon Schreuders Goudappel Coffeng Rotterdam, oktober 2001 IV

5 COLLOQUIUM VERVOERSPLANOLOGISCH SPEURWERK Het doel van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk is een ontmoetingsplaats te vormen waar nieuwe inzichten en ideeën met betrekking tot de vervoersplanning en de raakvlakken hiervan met de ruimtelijke planning worden gepresenteerd en besproken. De auteurs bezitten auteursrechten van hun bijdragen. Bestelling van boeken: Dit verslag, dat uit drie delen bestaat, kan worden besteld door overmaking van f 185,- op girorekening ten name van de penningmeester van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Legmeerstraat 62/2h, 1058 NG Amsterdam, onder vermelding van CVS 2001 en de naam en adres van de besteller. Aanbevolen literatuurverwijzing: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2001: Wie doet wat?, Delft, CVS, 29 en 30 november 2001

6 TRANSPORTATION PLANNING RESEARCH COLLOQUIUM The purpose of the Transportation Planning Research Colloquium is to provide a meeting ground for the presentation and discussion of new insights and ideas in the field of transportation and its relationship with spatial planning. Authors retain al1 rights in their papers. Orders for books: Copies of this publication CVS-2000, which exists of three volumes, can be ordered from the treasurer of the Transportation Planning Research Colloquium, Legmeerstraat 62/2h, NL NG Amsterdam. The Netherlands. Suggested citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2001: Wie doet wat?, Delft, CVS, 29 en 30 november 2001 VI

7 LIST OF PUBLISHED PROCEEDINGS OF THE PREVIOUS COLLOQUIA 1. P.H.L. Bovy et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk modellen en methoden in de vervoersplanologie. Delft, F. le Clercq et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk praktijk en model in de vervoersplanning. Delft, J.P.J.M. van Est et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk planevaluatie, vervoersmodellen en ruimtelijk keuzegedrag. Delft, G.R.M. Jansen et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk veranderingen in en om vervoersplanologisch onderzoek. Delft, G.R.M. Jansen et al (red.) New developments in modelling travel demand and urban systems: some results of recent Dutch research. Farnborough, Saxon House, 1979 (alleen via boekhandel). 6. F. le Clercq et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk vervoersstudies, -modellen en methoden. Delft, P.H.L. Bovy et al (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk mobiliteit, ruimtelijke interactie en vervoerssysteemgebruik. Delft, VII

8 8. C.J. Ruijgrok & J.P.J.M. van Est (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk nieuwe tendensen in de vervoersplanologie. Delft, J.G. Smit & F. le Clercq (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk openbaar vervoer, kompakte stad en mobiliteit. Delft, P.H.L. Bovy (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Transportation and stagnation; challenges for planning and research (2 volumes). Delft, ll. G.R.M. Jansen et al (red.) Transportation and Mobility in an Era of Transition Elsevier/North-Holland, 1985 (alleen via de boekhandel). 12. J.P. van Est (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Mobiliteit in beweging (2 delen). Delft, F. le Clercq (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk mobiliteit (2 delen). Delft, Dynamiek in verkeer en 14. G.R.M. Jansen (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Mobiliteit, transport en technologische vernieuwing (2 delen). Delft, E.J. Verroen (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk miljoen auto s in 2010 (3 delen). Delft, VIII

9 16. P.M. Blok (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk -19SS- Nederland in nota s, strategie en pragmatisme en beleid en onderzoek (3 delen). Delft, H.J. Meurs (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Vervoerbeleid tussen rand en stad, naar een integrale aanpak op regionaal niveau (3 delen). Delft, J.M. Jager (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Meten-modelleren-monitoren (2 delen). Delft, P. T. Tanja (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk De prijs van mobiliteit en van mobiliteitsbeperking (3 delen). Delft, P.M. Blok (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Innovatie in Verkeer en Vervoer (3 delen). Delft, Th.A.M. Reijs & P.T. Tanja (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Grenzen aan de vervoersplanologie (3 delen). Delft, J.M. Jager (red.) Colloquium Vervoersphurologisch Speurwerk Implementatie van beleid. De moeizame weg van voornemen naar actie (3 delen). Delft, x

10 23. H.J. Meurs & E.J. Verroen (red.) Colloquium Vervoersphìnologisch Speurwerk Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek (3 delen). Delft, A.M.T. Mouwen, N. Kalfs & B. Govers (red.) Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Beheersbare mobiliteit: een utopie? (3 delen). Delft, B. Egeter & N. Kalfs (red.). Colloquium Vervoersphtnologisch Speurwerk Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersphìnologisch onderzoek (3 delen). Delft, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) 1998: Sturen met structuren (4 delen). Delft, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) 1999: Nederland is at? (3 delen). Delft, Colloquium VervoersplanoLogisch Speurwerk (CVS), 2000: Wie betaalt bepaalt (3 delen). Delft, De publicaties welke nog op voorraad zijn (met uitzondering van de nummers 5 en 1 l), kunnen worden besteld door overmaking van het bijbehorende bedrag op girorekening ten name van de penningmeester van het Colloquium VervoersphUroLogisch Speurwerk, Legmeerstraat 62/2h, 1058 NG Amsterdam, onder vermelding van CVS, jaartal en nummer, en de naam en het adres van de besteller. X

11 Onderstaande publicaties zijn nog verkrijgbaar, het over te maken bedrag hiervoor is: 6 f 25,-- 10,12en 13 f 55,-- 15 Urn 17 f 85,-- 18 f 75,-- 19 en 20 f 120,-- 21 Urn 25 f 150,-- 26 t/m 27 f 175,-- 2s f 185,-- Copies of these publications can be ordered from the treasurer of the Transportation Planning Research Colloquium, Legmeerstraat 62/2h, NL-1058 NG Amsterdam, The Netherlands. x1

12 x11

13 INHOUDSOPGAVE NAAR SESSIE voorwoord Inhoudsopgave Deel 1 Pagina Sessies Bl-B6: Ruimtelijke ordening en infrastructuur 1 1 Geurs, K.T. & C. Leutscher Mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten van infrastructuurinvesteringen in de Deltametropool 3 2 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Ontwikkeling van knooppunten in de Deltametropool 23 3 Schoemaker, Th. J. H. &.C.D. van Goeverden De Transrapid binnen de Deltametropool 41 4 Hansen, IA. Light Rail-projecten moeten aan ontwerpstandaards voldoen 61 5 Immers, L.H. & I.R. Wilmink & J.E. Stada Bypasses voor bereikbaarheid 77 6 Clerx, W.C.G. & J. Lodder Autobereikbaarheid binnenstad Rotterdam Hotze, G.J.V. Planontwikkeling, planeconomie en verkeer. Het marktconforme spel en de knikkers Martens, M.J. Land use and transport in polycentric urban regions: elements for a theoretical framework Buitelaar, E. & L.B. Janssen-Jansen The Weakest Link? Over de plaats van infrastructuur binnen de gebiedsgerichte aanpak Vemooij, P. & C.F. Jaarsma Recreatietransferia op Walcheren: waar en hoe? Schrijver, J.M. & A.M. van den Broeke Multimodale knooppunten: wat, waar, hoe, wie? 193

14 12 Bos, D.M. & E.J.E. Molin & R.E.C.M. van der Heijden Perceptie van gelijkenissen tussen transferium kenmerken Schwanen, T. & M. Dijst & F.M. Dieleman Empirical analysis of the relationship between urban form and travel time Jonge, J.J. de & P.J. Siderius De balans in de woon-werkmarkt in werking? Vork, R.G. Toekomstbeeld Magneetzweefbaan. Strategische vragen voor de besluitvorming Baggen, J.H. Vijfde Nota: Naar een nieuwe ruimtelijke ordening? Buffing, A.H.M. & K.A. Brohm Urban Daily System Revised 303 Sessies Fl-F6: Vervoervraag Vermeulen, J. & P. Janse De fiets (de)centraal: belonen! Tromp, H.L. & J. Fanoy MobiMiles biedt steden ruimte voor groei Haar, M.J.I. van der Prijsmaatregelen in het openbaar vervoer: het tariefexperiment in Apeldoorn Tacken, M.H.H.K. & E. van Lamoen Mobiliteit van ouderen in Nederland. De case Maastricht: vraagafhankelijk vervoer Niepoth, H.J. & K.A. Brohm Vooronderstellingen fietsgebruik achterhaald Hoogendoom-Lanser, S. & P.H.L. Bovy Multimodaal Interstedelijk Verplaatsingsgedrag: Met Nieuwe Waarnemingen Op Het Spoor Krevelen, A. van & M.J.H. Wolters OV-Monitor, thermometer van het openbaar vervoer; Monitoren zonder hikken 429 XIV

15 25 Palm, H. & A.A.M. Schaafsma & R.J. Runderkamp Kwantitatief Onderzoek naar Reistijdbetrouwbaarheid en Verplaatsingsgedrag. Objectieve reisvertragingen voor treinreizigers 26 Peeters, P.M. Een ethologie van het verplaatsingsgedrag 27 Wee, G.P. van & P. Rietveld & H. Meurs Constant tijdbudget voor reizen? Mogelijke oorzaken voor een toename van de gemiddelde tijdbesteding voor reizen 28 Ruigrok, M. & M.L.M. Berenos De potentiële OV-reiziger in beeld 29 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen & M. de Bruyn Een nieuw treinproduct: Op het spoor van de klant Deel 2 Sessies Al-A6: Verkeersmarkt Velzen, R. van & J.J.P.M. Wagemakers Parkeren en winkelen. Feiten en ficties over winkelgebiedskeuzes door consumenten I Zwartjes, S.J. & K. van Dijken & C. Harteveld De publieke kosten van parkeren, wie betaalt wat? Waerden, P.J.H.J. van der & A. Borgers & H. Timmermans Characteristics and Determinants of Traveller Micro Behaviour at Intermodal Transfer Facilities: Some Spatial Aspects Jagtman, H.M. Mogelijkheden van telematica als instrument voor verkeersveiligheidsbeleid versus conventionele instrumenten Groenendijk, J.M. & J.M. de Heer Doorvertaling landelijk verkeersmilieubeleid; het niet werkbare, werkbaar maken Vlist, M.J.M. van der & L. Wismans Groot onderhoud AlO-west: Wonder of Ratio? Mol, J. de & M. Broeckaert & B. Dousselaere Draagvlakonderzoek rond snelheid en ISA 653 xv

16 37 Katteler, H.A. & M.L. Duynstee Draagvlak voor intelligente snelheidsaanpassing bij autobestuurders blijkens Tilburgse praktijkproef Hegeman, G. Groen licht voor ISA? Effect van Intelligente Snelheidsaanpassing op de verkeersafwikkeling Pels, E. & B. Ubbels & P. Nijkamp Prijszetting door luchthavens Vreeker, R. & J. Rouwendal & F. Bruinsma Indirecte effecten van een capaciteitsuitbreiding op Schiphol Koolstra, K. Slotallocatie op het spoor en op luchthavens. Een vergelijkende analyse Geerts, A. Kosten-batenanalyse in de verkenningenfase Fanoy, J.A. & E. Boneschansker Economische baten van openbaar vervoer Hof, A. & B. Kampman Kilometerheffing: wie betaalt en wie ontvangt? Vreeker, R. Multifunctional Land Use; A Special Case of Clustering 811 Sessies El-E3: Dienstverlening Tonneijck, S.A. & B.H. Rietveld & K. Frenken Verkeerd verbonden? Een studie naar het openbaar vervoersnetwerk in de regio Utrecht Prins, C. & W. Brouwer & H.J.M. Zonnenberg De auto is zo gek nog niet Bruijn, A.A. & P.A. Bouman & S.C. Kieft Intercity stopt ook te Vleuten-West: Alternatieve bedieningsmodellen door de bril van de reiziger Peek, G.J. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Van klantwens tot integraal treinproduct 889 XVI

17 50 Tertoolen, G. & T. Weggemans Wat kan het OV met de keuzereiziger? Een betoog voor een nieuwe marketingstrategie Egeter, B. & R. v.d. Knaap Conceptontwikkeling IRIS, een concept voor individuele OV-reisinformatie Vossestein, M. Kindervervoer in Soest Corbeij, M.A.G. & H.O. Faber Wie zoekt de klant? De ontwikkelfunctie verkend via een prijsvraag in het land van Altena Molin, E.J.E. & S. Hoogendoom-Lanser De OV-fiets: Het gebruik voorspeld op basis van stated choices 979 Deel 3 Sessies Cl-C6: Bestuur en beleid Bos, E.K. & D.B. Glasbergen & P.J. Zwaneveld Het Strategische Mobiliteitsplan van Zuid-Holland: een kwestie van ordenen, beheren en organiseren! Veggel, P.C. van & J. Voerman PVVP s: Van plan naar proces Halbesma, S. Omgaan met onzekerheid. Risicoanalyse bij de ontwikkeling van verkeer- en vervoerbeleid Halbesma, S. & J. Hoogeland & M. Schreuders De COVER-Evaluatie: verkeersveiligheid in gedecentraliseerde banen; investeren in cultuur en structuur Luipen, A van Zonder proceskennis geen geslaagd parkeerbeleid Witbreuk, M.J.G. & P. Jasperse Decentralisatie: nieuwe kansen voor integratie Uden, J.H.A. van & M. Esselbrugge & F.A. Rosenberg Publiek Private Samenwerking: De balans tussen proces en inhoud 1101 XVII

18 62 Linders, L. PPS, het traject voor rijksweg 16/13!? Schoot, G. van & J.C. van Ham Sluiting kleine ring Amsterdam en PPS: Droom of Werkelijkheid? Korver, W. & E. Verroen & J. de Heer Second Opinion Concessie Staat-NSR: Vervoerkundige analyse. Wie doet wat met het spoor in Nederland Lutje Schipholt, L.R. & E.M. Broekhof Markt en openbaar vervoer: niet minder maar meer overheid Oosterwijk, W. Europese regelgeving voor de marktwerking in het personenvervoer per spoor: wie doet wat? Schaafsma, A.A.M. De Spoorparagraaf in het NVVP - een iteratief adviestraject Klaveren, P.S. van & H.J.M. Zonnenberg & P.R.L. Eradus Concessieverlening: Hoe verder met innovaties in openbaar vervoer? Stoelinga, A. & E. Rosbergen & H. Meurs Effecten marktwerking en decentralisatie in het regionale spoor-, stads- en streekvervoer 1245 Sessies Dl-D6: Methoden en technieken Lindveld, C. & K. Carlier & S. Catalano A multi-modal hypemetwork approach towards transportation modelling Vooren, F.W.C.J. van de & J.T. Jetten De betekenis van transport en transportbeleid voor de economische groei Nes, R. van Som der delen? Consequenties van het opdelen in deelnetwerken voor het openbaar vervoer Westland, D. Bereikbaarheid en nabijheid om ruimtelijke inrichting en infrastructuur te optimaliseren 1321 XVIII

19 74 Dalen, L.J. van & H. Palm & G.J. Strang van Hees Treinvervoer in Analysemethoden in relatie tot het NVVP, en de resultaten Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk Logistieke toets bedrijventerreinen. Processen, tools en toepassingen Rooij, R.M. Lokatiekeuze overstappunten. Een ontwerp workshop benadering Schotanus, B. & H.A. Brand-Van Tuijn & J.A. Fanoy Zandlopermodel: uitbreiding van het model van Bertolini Veldhuijzen van Zanten, R. & E. Devillers OV-Bereikbaarheidsprofïelen, of de maatschappelijke functie van een puntenwolk Kiel, J. & H.W. Vroon De vergelijkings van modaliteiten in het goederenvervoer. Het verzamelen en gebruiken van data Hoorn, A.I.J.M. van der & P.M.J. Warffemius Spatial dynamics and inertia of European Distribution Centers near Amsterdam Airport Schiphol Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk & A.J.M. Klaver Bedrijventerreinen en goederenvervoer - een zoektocht naar kengetallen over de ritproduktie Lindveld, C. & M. Benjamins & R. van Nes Multimodal travel choice modelling: a supemetwork approach Warmerdam, J.H.A. & J. Velzeboer & M.E. Exel Analyse reizigerskilometers met TRANS Bach, B. & A. Jansen Wie draait de ontwerpvolgorde om? Extreme Bottom-Up VPL casus op een denkbeeldige Vinex-lokatie Tromp, J.P.M. & P.C.H. Opstal Automatisering op laag niveau. Kleine automatische stadbus op een vrije baan Bouwman, M.E. & G. Linden Leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Sleutelbegrippen ten dienste van ruimtelijk beleid 1527 x1x

20

21 INHOUDSOPGAVE NAAR AUTEUR Voorwoord Inhoudsopgave Pagina 84 Bach, B. & A. Jansen Wie draait de ontwerpvolgorde om? Extreme Bottom-Up VPL casus op een denkbeeldige Vinex-lokatie Baggen, J.H. Vijfde Nota: Naar een nieuwe ruimtelijke ordening? Bos, D.M. & E.J.E. Molin & R.E.C.M. van der Heijden Perceptie van gelijkenissen tussen transferium kenmerken Bos, E.K. & D.B. Glasbergen & P.J. Zwaneveld Het Strategische Mobiliteitsplan van Zuid-Holland: een kwestie van ordenen, beheren en organiseren! Bouwman, M.E. & G. Linden Leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Sleutelbegrippen ten dienste van ruimtelijk beleid Bruijn, A.A. & P.A. Bouman & S.C. Kieft Intercity stopt ook te Vleuten-West: Alternatieve bedieningsmodellen door de bril van de reiziger Buffng, A.H.M. & K.A. Brohm Urban Daily System Revised Buitelaar, E. & L.B. Janssen-Jansen The Weakest Link? Over de plaats van infrastructuur binnen de gebiedsgerichte aanpak Clerx, W.C.G. & J. Lodder Autobereikbaarheid binnenstad Rotterdam Corbeij, M.A.G. & H.O. Faber Wie zoekt de klant? De ontwikkelfunctie verkend via een prijsvraag in het land van Altena Dalen, L.J. van & H. Palm & G.J. Strang van Hees Treinvervoer in Analysemethoden in relatie tot het NVVP, en de resultaten 1329 xx1

22 51 Egeter, B. & R. v.d. Knaap Conceptontwikkeling IRIS, een concept voor individuele OV-reisinformatie 43 Fanoy, J.A. & E. Boneschansker Economische baten van openbaar vervoer 42 Geerts, A. Kosten-batenanalyse in de verkenningenfase 1 Gems, K.T. & C. Leutscher Mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten van infrastructuurinvesteringen in de Deltametropool 2 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Ontwikkeling van knooppunten in de Deltametropool 29 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen & M. de Bruyn Een nieuw treinproduct: Op het spoor van de klant 34 Groenendijk, J.M. & J.M. de Heer Doorvertaling landelijk verkeersmilieubeleid; het niet werkbare, werkbaar maken 20 Haar, M.J.I. van der Prijsmaatregelen in het openbaar vervoer: het tariefexperiment in Apeldoorn 57 Halbesma, S. Omgaan met onzekerheid. Risicoanalyse bij de ontwikkeling van verkeer- en vervoerbeleid 58 Halbesma, S. & J. Hoogeland & M. Schreuders De COVER-Evaluatie: verkeersveiligheid in gedecentraliseerde banen; investeren in cultuur en structuur 4 Hansen, LA. Light Rail-projecten moeten aan ontwerpstandaards voldoen 38 Hegeman, G. Groen licht voor ISA? Effect van Intelligente Snelheidsaanpassing op de verkeersafwikkeling 44 Hof, A. & B. Kampman Kilometerheffing: wie betaalt en wie ontvangt? XXII

23 23 Hoogendoom-Lanser, S. & P.H.L. Bovy Multimodaal Interstedelijk Verplaatsingsgedrag: Met Nieuwe Waarnemingen Op Het Spoor Hoorn, A.I.J.M. van der & P.M.J. Warffemius Spatial dynamics and inertia of European Distribution Centers near Amsterdam Airport Schiphol Hotze, G.J.V. Planontwikkeling, planeconomie en verkeer. Het marktconforme spel en de knikkers Immers, L.H. & I.R. Wilmink & J.E. Stada Bypasses voor bereikbaarheid Jagtman, H.M. Mogelijkheden van telematica als instrument voor verkeersveiligheidsbeleid versus conventionele instrumenten Jonge, J.J. de & P.J. Siderius De balans in de woon-werkmarkt in werking? Katteler, H.A. & M.L. Duynstee Draagvlak voor intelligente snelheidsaanpassing bij autobestuurders blijkens Tilburgse praktijkproef Kiel, J. & H.W. Vroon De vergelijkings van modaliteiten in het goederenvervoer. Het verzamelen en gebruiken van data Klaveren, P.S. van & H.J.M. Zonnenberg & P.R.L. Eradus Concessieverlening: Hoe verder met innovaties in openbaar vervoer? Koolstra, K. Slotallocatie op het spoor en op luchthavens. Een vergelijkende analyse Kerver, W. & E. Verroen & J. de Heer Second Opinion Concessie Staat-NSR: Vervoerkundige analyse. Wie doet wat met het spoor in Nederland Krevelen, A. van & M.J.H. Wolters OV-Monitor, thermometer van het openbaar vervoer; Monitoren zonder hikken 429 XXIII

24 62 Linders, L. PPS, het traject voor rijksweg 16/13!? 70 Lindveld, C. & K. Carlier & S. Catalano A multi-modal hypemetwork approach towards transportation modelling 82 Lindveld, C. & M. Benjamins & R. van Nes Multimodal travel choice modelling: a supemetwork approach 59 Luipen, A van Zonder proceskennis geen geslaagd parkeerbeleid 65 Lutje Schipholt, L.R. & E.M. Broekhof Markt en openbaar vervoer: niet minder maar meer overheid 8 Martens, M.J. Land use and transport in polycentric urban regions: eiements for a theoretical framework 36 Mol, J. de Bi M. Broeckaert & B. Dousselaere Draagvlakonderzoek rond snelheid en ISA 54 Molin, E.J.E. & S. Hoogendoom-Lanser De OV-fiets: Het gebruik voorspeld op basis van stated choices 72 Nes, R. van Som der delen? Consequenties van het opdelen in deelnetwerken voor het openbaar vervoer 22 Niepoth, H.J. & K.A. Brohm Vooronderstellingen fietsgebruik achterhaald 66 Oosterwijk, W. Europese regelgeving voor de marktwerking in het personenvervoer per spoor: wie doet wat? 25 Palm, H. & A.A.M. Schaafsma & R.J. Runderkamp Kwantitatief Onderzoek naar Reistijdbetrouwbaarheid en Verplaatsingsgedrag. Objectieve reisvertragingen voor treinreizigers 49 Peek, G.J. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Van klantwens tot integraal treinproduct XXIV

25 26 Peeters, P.M. Een ethologie van het verplaatsingsgedrag Prins, C. & W. Brouwer & H.J.M. Zonnenberg De auto is zo gek nog niet Rooij, R.M. Lokatiekeuze overstappunten. Een ontwerp workshop benadering Ruigrok, M. & M.L.M. Berenos De potentiële OV-reiziger in beeld Schaafsma, A.A.M. De Spoorparagraaf in het NVVP - een iteratief adviestraject Schoemaker, Th, J. H. &.C.D. van Goeverden De Transrapid binnen de Deltametropool Schoot, G. van & J.C. van Ham Sluiting kleine ring Amsterdam en PPS: Droom of Werkelijkheid? Schotanus, B. & H.A. Brand-Van Tuijn & J.A. Fanoy Zandlopermodel: uitbreiding van het model van Bertolini Schrijver, J.M. & A.M. van den Broeke Multimodale knooppunten: wat, waar, hoe, wie? Schwanen, T. & M. Dijst & F.M. Dieleman Empirical analysis of the relationship between urban form and travel time Stoelinga, A. & E. Rosbergen & H. Meurs Effecten marktwerking en decentralisatie in het regionale spoor-, stads- en streekvervoer Tacken, M.H.H.K. & E. van Lamoen Mobiliteit van ouderen in Nederland. De case Maastricht: vraagafhankelijk vervoer Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk Logistieke toets bedrijventerreinen. Processen, tools en toepassingen Tavasszy, L.A. & M. Bovenkerk & A.J.M. Klaver Bedrijventerreinen en goederenvervoer - een zoektocht naar kengetallen over de ritproduktie 1447 xxv

26 50 Tertoolen, G. & T. Weggemans Wat kan het OV met de keuzereiziger? Een betoog voor een nieuwe marketingstrategie 46 Tonneijck, S.A. & B.H. Rietveld & K. Frenken Verkeerd verbonden? Een studie naar het openbaar vervoersnetwerk in de regio Utrecht 19 Tromp, H.L. & J. Fanoy MobiMiles biedt steden ruimte voor groei 85 Tromp, J.P.M. & P.C.H. Opstal Automatisering op laag niveau. Kleine automatische stadbus op een vrije baan 39 Pels, E. & B. Ubbels & P. Nijkamp Prijszetting door luchthavens 61 Uden, J.H.A. van & M. Esselbrugge & F.A. Rosenberg Publiek Private Samenwerking: De balans tussen proces en inhoud 56 Veggel, P.C. van & J. Voerman PVVP s: Van plan naar proces 78 Veldhuijzen van Zanten, R. & E. Devillers OV-Bereikbaarheidsprofïelen, of de maatschappelijke functie van een puntenwolk 1 IjOY -fifi 30 Velzen, R. van & J.J.P.M. Wagemakers Parkeren en winkelen. Feiten en ficties over winkelgebiedskeuzes door consumenten Vermeulen, J. & P. Janse De fiets (de)centraal: belonen! 10 Vemooij, P. & C.F. Jaarsma Recreatietransferia op Walcheren: waar en hoe? 35 Vlist, M.J.M. van der & L. Wismans Groot onderhoud A l O-west: Wonder of Ratio? 71 Vooren, F.W.C.J. van de & J.T. Jetten De betekenis van transport en transportbeleid voor de economische groei 15 Vork, R.G. Toekomstbeeld Magneetzweefbaan. Strategische vragen voor de besluitvorming XXVI

27 52 Vossestein, M. Kindervervoer in Soest 40 Vreeker, R. & J. Rouwendal & F. Bruinsma Indirecte effecten van een capaciteitsuitbreiding op Schiphol 45 Vreeker, R. Multifunctional Land Use; A Special Case of Clustering 32 Waerden, P.J.H.J. van der & A. Borgers & H. Timmermans Characteristics and Determinants of Traveller Micro Behaviour at Intermodal Transfer Facilities: Some Spatial Aspects 83 Warmerdam, J.H.A. & J. Velzeboer & M.E. Exel Analyse reizigerskilometers met TRANS 27 Wee, G.P. van & P. Rietveld & H. Meurs Constant tijdbudget voor reizen? Mogelijke oorzaken voor een toename van de gemiddelde tijdbesteding voor reizen 73 Westland, D. Bereikbaarheid en nabijheid om ruimtelijke inrichting en infrastructuur te optimaliseren 60 Witbreuk, M.J.G. & P. Jasperse Decentralisatie: nieuwe kansen voor integratie 3 1 Zwartjes, S.J. & K. van Dijken & C. Harteveld De publieke kosten van parkeren, wie betaalt wat? XXVII

28 XXVIIl

29 TABLE OF CONTENTS BY SESSION Foreword Table of contents Volume 1 Sessions Bl-B6: Spatial planning aod infrastructure page 1 1 Gems, K.T. & C. Leutscher Mobility and accessibility impacts of infrastructure investments in the Deltametropool 3 2 Govers, S.A.H.M. & M. van Hagen Een nieuw treinproduct: Ontwikkeling van knooppunten in de Deltametropool 23 3 Schoemaker, Th. J. H. &.C.D. van Goeverden The Transrapid in the Delta metropolis 41 4 Hansen, LA. Light Rail projects must comply with design standards 61 5 Immers, L.H. & I.R. Wilmink & J.E. Stada Bypasses for accessibility 77 6 Clerx, W.C.G. & J. Lodder The car accessibility of Rotterdams inner city Hotze, G.J.V. Spatial development, Plan economics and Traffic. Playing the market game Martens, M.J. Land use and transport in polycentric urban regions: elements for a theoretical framework 9 Buitelaar, E. & L.B. Janssen-Jansen 157 The weakest link? About the position of infrastructure within the area focussed development polities Vemooij, P. & C.F. Jaarsma Recreational transfer-points at Walcheren: where and how? Schrijver, J.M. & A.M. van den Broeke Multimodal transport nodes: what, where, how and who? 213 XXIX

Balanceren met betaald parkeren

Balanceren met betaald parkeren Balanceren met betaald parkeren Effecten van betaald parkeren op economisch functioneren en omgevingskwaliteit van centra in middelgrote kernen Auteur: Dhr. R.P.L van der Sanden Opleiding Planologie Faculteit

Nadere informatie

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer.

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer: van concept naar project J.C. Bennink Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

TRANSUMO Betrouwbaarheid TransportKetens

TRANSUMO Betrouwbaarheid TransportKetens TRANSUMO Betrouwbaarheid TransportKetens Voorspelbare betrouwbaarheid voor de openbaar vervoerreiziger Eindrapportage BTK, januuari 2010 Auteur: Joost de Waal THEMA KLANTGERICHT COLLECTIEF PERSONENVERVOER

Nadere informatie

Elektrische fietsen in de stroomversnelling. Een onderzoek naar de effecten van bezit en gebruik van fietsen met elektrische trapondersteuning

Elektrische fietsen in de stroomversnelling. Een onderzoek naar de effecten van bezit en gebruik van fietsen met elektrische trapondersteuning Elektrische fietsen in de stroomversnelling Een onderzoek naar de effecten van bezit en gebruik van fietsen met elektrische trapondersteuning Jeroen Loijen Januari 2011 Elektrische fietsen in de stroomversnelling

Nadere informatie

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 TRANSUMO VERZEKEREN PER KILOMETER Rijgedrag bepaalt verzekeringspremie Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 Auteur: Daan van Egeraat THEMA ZELFSTURING DOOR PRIJS EN ANDERE INCENTIVES IN

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Ir. R.G. Eenink & dr. W.P. Vlakveld R-2013-16 Toekomstbeelden en Europese trends op het

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT TRANSUMO Advanced Traffic Management Multi Objective Decision aid for Regional Networks Verkeersnetwerken integraal en multi-objective managen Eindrapportage ATMA-MODeRN (incl Top-up Info-Rio); oktober

Nadere informatie

Reële opties bij gebiedsontwikkeling

Reële opties bij gebiedsontwikkeling Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische waarde van fysieke flexibiliteit Plaats Datum Auteur Baarn 8 juli 2009 Joost van Blokland Colofon Titel Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische

Nadere informatie

Dr.sc.techn. A. Hartmann (Universiteit Twente) Ir. D. Damink (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam)

Dr.sc.techn. A. Hartmann (Universiteit Twente) Ir. D. Damink (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) KOSTENBEHEERSING VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM AFSTUDEERRAPPORT KOSTENBEHEERSING VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM DEFINITIEF AFSTUDEERRAPPORT Auteur:

Nadere informatie

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid?

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Een onderzoek naar aangeboden handelingsperspectieven over en toekomstbeelden van duurzaamheid in het basisonderwijs van Delft Auteur: Jolanda Manni Docent:

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen STUREN OP TRANS FORMATIE Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen Leandra Rodenhuis Januari 2012 Master Thesis Technische Universiteit

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS UNIVERSITEIT TWENTE ARCADIS J. VAN DELDEN ARNHEM, JUNI 2009

Nadere informatie

Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit

Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit TNO-rapport 2014 R10375 Meerjaren Speurwerkprogramma's 2011-2014 Voortgangsrapportage 2013 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling & Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie