WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT"

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, mei 1990

2 INHOUD 1. Facu1teit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 9 2. Facu1teit Bedrijfskunde Facu1teit Wiskunde & Informatica Facu1teit Technische Natuurkunde Facu1teit Werktuigbouwkunde Facu1teit E1ektrotechniek Facu1teit Scheikundige Techno1ogie Faculteit Bouwkunde Rekencentrum Instituut voor Perceptie Onderzoek Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten Samenwerking RL-TUE Biomedische Gezondheidstechnologie Instituut vervolgopleidingen TUE 263

3 Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

4 FACUlTEIT YIJSBEGEERTE EN MAATSCHAPPI JWETEIISCHAPPEN WETENSCHAPPEllJKE OUTPUT YF-PROGRAMMA: TUE-YMw TECHNIEK EN OIITYIKKEllNG Dissertaties /}[3?fl Baud, I.S.A.: Forms of production and women's labour: gender aspects of industrialization in India en Mexico. Promotor: prof.dr. C.J.l. Bertholet. Copromotor: dr. D. Kruijt. Eindhoven, 1989, pp Uetenschappelijke publicaties Douben, N.H.: Overheidsfinancien en technotogische ontwikkeling. Brabant, W.J. van; Douben, N.H.; Kertzman, E.N. (ed.); Openbare financien in drievoud. Thieme, Zutphen, 1989, pp. 92'99, ISBN Douben, N.H.: Arbeid ats (bedrijfs)kapitaal voor innovaties. Opleiding & Ontwikkeling, ~, 5, 1989, pp Kroes, P.A.: Philosophy of science and the technological dimension of science. Gavroglu, K.; Goudaroulis, Y.; Nicolapoulos, P. (eds.); Imre Lakatos and theories of scientific change. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989, pp Kroes, P.A.: Structural analogies between physical systems. Britisch Journal for the Philosophy of Science, 40, 1989, pp Kroes, P.A.; Sarlemijn, A.: Fundamental laws and physical reality. Sarlemijn, A.; Sparnaay, M.J. (eds.); Physics in the making. Essays on developments in the 20th century physics. Elsevier Science Publications, Amsterdam, 1989, pp Lintsen, H.W.: From windmill to steam engine waterpumping. Innovations in The Netherlands during the 19th century. Bayerl, G. (ed.); Wind- und Wasserkraft. Die Nutzung regenerierbarer Energiequellen in der Geschichte, Technikgeschichte in Einzeldarstellungen. VDI Verlag, Dusseldorf, 1989, pp Lintsen, H.W.: Het industrieel erfgoed en de kunst van het vernietigen. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1989, pp. 60. l intsen, H.W.: De registers van de Dienst voor het Stoomwezen. Een bronnenuitgave van het register NEHA, Amsterdam, 1989, pp. 86. Lintsen, H.W.: De registers van de Dienst voor het Stoomwezen Broncommentaren nr. X. Stichting Archief Publicaties, 's-gravenhage, 1989, pp L intsen, H.W.: Ingenieurs, de beheerders van de technologie. KoeLega, D. (red.); De ingenieur buitenspel? Uitgeverij Boekencentrum BV, 's-gravenhage, 1989, pp Lintsen, H.W.: Motenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw. Stichting Historie der Techniek, 's-gravenhage, 1989, pp. 56. Lintsen, H.W.: Techniekgeschiedenis in Nederland. Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en j Techniek (JbGBT) 6, 1989, /05/ pp Sarlemijn, A.; Kroes, P.A.; SLuijter, F.W.; Sparnaay, M.J.: Factors in the development of modern physics. Sarlemijn, A.; Sparnaay, M.J. (eds.); Physics in the making. Essays on developments in the 20th century physics. Elsevier Science PubLications, Amsterdam, 1989, pp Sarlemijn, A.; Sparnaay, M.J. (eds): Physics in the making. Essays on developments in the 20th century physics. Elsevier Science Publications, Amsterdam, 1989, pp Verbong, G.P.J.: Toekomst veor de techniekgeschiedenis in Nederland? Tijdschrift voer de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (TGGNWT), 12, 1989, pp. '-24. Yakpubl icaties Douben, N.H.: Basisinkomen in de Europese Gemeenschap. Preadvies t.b.v. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Den Haag, 1989, pp. 30. Lintsen, H.W.: Is stoom het symbool van de industriele revolutie? Tijdschrift van de Vereniging tot Behoud van Monumenten en Bedrijf, 3, 1990, pp Lintsen, H.W.: Ons dagelijks brood of het brood en de dood. De Ingenieur, 1Q1, 2, 1989, pp Sarlemijn, A.: Zuivere fysica en techniek ontmoeten elkaar. De Gis, 152, 12, 1989, pp "' "S', I:-,':&t /6 {h / L " I~ / Ii:; 9

5 I I b JI SarLemijn, A.: Natuurwetenschap en techniek. FUnderingen van technisch handelen in historisch perspectief. Deel I: De fundering van ervaringstechnieken. Uitgebracht in opdracht van Open Tech van het NGLOB. Open Tech, Eindhoven, 1989, pp. 96. J1 Stroeken, J.H.M.: Boekbespreking van Broeder, G. ter: Alternatieve heffingsgrondslagen voor de sociale zekerheid. Intermediair, 25, 35, 1989, pp t) Verbong, G.P.J.: Katoendrukken in NederLand vanaf Brommer, B. (ed.); Katoendruk in Nederland. Helmond/Tilburg, 1989, pp , ~q Verbong, G.P.J.: ~erken in de katoendrukkerij. Brommer, B. (ed.); Katoendruk in NederLand. HeLmond/Tilburg, 1989, pp ~0 Verbong, G.P.J.: PhiLips en de ontwikkeling van kwikdamplampen. De Ingenieur, 121, 1989, 11, pp Verbong, G.P.J.: Hoger beroepsonderwijs op de universiteit. De Ingenieur, 102, 1990, 1, pp oj OVerige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten Bakker, H.S.C.: The Dutch connection. Technology transfer from Britain to the NetherLands in the late 18th and early 19th century. KIvl, Utrecht, Verbong, G.P.J.; Homburg, E.: Technical communities and technological knowledge in the Netherlands in the 19th century. Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober Diverse publicaties ~\ Solkema, H' van: De keuze van een chemisch-technisch researchprogramma van het Natuurkundig laboratorium der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken uit de periode Ten behoeve van een case-study naar de verwetenschappelijking van de techniek. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 32. '175 Verbong, G.P.J.: De relatie techniek-wetenschap in Nederland in de 1ge eeuw. Researchmemorandum 9, SHT/TUE, juni 1989, pp. 17. Verbong, G.P.J.; Homburg, E.: Technical communities and technological knowledge in the Netherlands in the 19th century. Paper Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober l,b Verbong, G.P.J.; Lintsen, H.W.: De ontwikkeling van de technischwetenschappelijke informatievoorziening in Nederland. Researchmemorandum 10, SHT/TUE, september 1989, pp. 7. Bestwrsf~ties. Redactief~ties 9.,% Bakker, H.S.C.: LegisLation and its scientific and technological L,(!);,!1 side-effects: Sugar in the 19th century. {. 0" r Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober ~'\ Hooff, G. van: Machine-building behind the dikes. ~r'~ { Conferentie Society for the History of {dv Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober \ \ t,~ " 1/ Llntsen, H.W.; 1n{ Philips en zijn toeleveranciers. \ \ Regionaal bedrijfsleven, 22 september 1\ L", lntsen, H.W.: Technology and industrialization in The Netherlands. Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober ":>\.sarlemi jn, A.: Pendulum experiments in Newtonian mechanics. Invited paper Instituto Italiano per gli studi Fi losofici. Naples Conference on Newtonianism, Trinity College, Cambridge, 30 augustus-4 september Kroes, P.A.: Mede-organisator van het congres Between Science and Technology, TUE, juni Lintsen, H.W.: Voorzitter van de Landelijke ~erkgroep Geschiedenis van de Techniek. Bestuurslid van de Afdeling Geschiedenis van de Techniek van het Klvl. ~id van de Redactie van het Jaarboek voor Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Medewerker van De Ingenieurskrant. Hoofdredacteur/projectleider van het overzichtswerk 'Techniek en Industrialisatie in NederLand' van de Stichting Historie der Techniek. Meeus, M.T.H.: plv. bestuurslid SISWO. plv. bestuurslid PAO. Sarlemijn, A: voorzitter vakcomissie 'Techniek' NGOlB. Member of the editorial board of 'Sovietica'. 10

6 7 v. 10 Hermanussen, R.: Automatisering en veranderingen in de arbeid: hier en in de derde wereld. Heesters, M. e.a.(red); Vrouwen, werk en Computers. Nederlands Genootschap voor Informatica, Amsterdam, 1989, pp II Hoog, R. de; Jong, T. de; Vries, F. de: Interfaces for simulations. Jong, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIH/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp {/ F"-/ '" ij /5) '::;~t~;;' ~;;m.,,_/~?f,"" Jong, T. de (ed.); Computer SII11\,o._ ~ in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie. DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp ~ Bouman, M.M.P.: International Communication: a model with implications for teaching. Proceedings of the seminar 'Language learning in business education' ESADE, BarceLona, 1989, pp ?BrUnschot, R.A.M. van: Effecten van begeleiding van beginnende docenten. Janssens, s.; Peters, J.J.j Tistaert, G. (red); Leraar als beroep. Bijdrage aan de ORO Leiden. Swets & Zeitlinger BV, Amsterdam/lisse, 1989, pp b Erasmus, P.; Vervoorn, A.J.: Terminologie van de voorbereiding en de kwaliteit in de bouw. SBR-publikatie 194. Stichting Bouwresearch Rotterdam, 1989, pp fgoodyear, P.; Njoo, M; Hijne, H.: Learning processes, learner attributes and simulations. Jong, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp ~Groen, M.: Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot III: Diergeneeskunde. Economische Yetenschappen. Interfaculteiten. Nabeschouwing. Bijlagen. Eindhoven, 1989, pp IX. '( 12Jong, F.P.C.M. de: Self-regulation and problem solving. Mandl, H.; Corte, E. de; Bennet, S.N.; Friederich, H.F. (eds.): Learning and instruction. European research in an international context. Vol. II. Pergamon Press, Oxford, 1989, 10 p. r1, Jong, F.P.C.M. de: / Effectief studeren en zelfregulatie. Oosterhuis Geers, J.A.; Hout Wolters, B.H.A.H. van; Pilot, A. (eds.): Economisch studeren. Wolters-Noordhoff BV, Groningen, 1989, pp Iii Jong, F.P.C.M. de: Kun je leren leren, integreren in COO? Putten, C.M. van: Beishuizen, M. (eds.); Informatietechnologie en media. Bijdrage aan de onderwijsresearch, 27, 1989, pp Jong, F.P.C.M. de; De Bil, M.: Hetacognitie als 'Executive Control' tijdens tekstbestudering. Span, P.: Corte, E. de: Hout Wolters, B. van (eds.); Onderwijsleerprocessen, strategieen voer de verwerking van informatie. Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 1989, pp I /... Jong, T. de: Learning and instruction with computer simulations. Jeng, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie. DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIH/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp Jong, T. de (ed.): Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/WPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp i~jool ingen, W.R. van; Castello, J.; Abren, J.; Fabrega, A.; Olivera, M.i Simulation construction tools. K. Tait (ed.); Toward the specification of integrated support tools for authors constructing simulation-based intelligent learning environment. (EC)-DELTA project nr. P7061 (01014) (SAFE), intermediate deliverable: SAFE/SIM/II/ULE-del/fir, University of Leeds, pp Ij l 1".71 r; 1" -",, ~Heesters, H.; Hermanussen R.; Steensma, L.; Tijdens, K. (red): Vrouwen, werk en computers. Nederlands Genootschap voor Informatica, Amsterdam, 11

7 r? Joolingen, W.R. van; Jong, T. de:.. Characteristics of simulations. Jong, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie. DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/WPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp l~ Poortinga, Y.H.; Hendriks, E.C.: Culture as a factor in international negotiations: A proposed research project from a psychological perspective. Mautner-Markhof, F. (ed.); Processes of international negotiations. Westview Press, Boulder, 1989, pp \ Strother, J.B.; Utijn, J.M.: L1 and l2 syntactic structuring in lsp-writing: reading aspects and an error analysis. lauren, C.; Nordmen, M. (eds.); Special language: from humans thinking to thinking machines. Multilingual Matters ltd, Clevedon (Phil.), 1989, pp 'J 1 Ulijn, J.M.: The scientific and technical register and its cross-linguistic constants and variants. Morciniec, N.; Predota, S. (eds.); Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1130, Neerlandica Wratislaviensia, IV, Wrocklaw University, Poland, 1989, pp '6 Ul i jn, J.M.; Gorter, 1.: Language, culture and technical-commercial negotiating: an inquiry among Dutch industries. Coleman, H. (ed.); Working with language. Fishman, J. (ed.); Series Contributions to the Sociology of Language. The Hague, Mouton, 1989, pp ~\. Vaags, 0.W.: Stimuleren van creatieve processen in organisaties. K.J. Nijkerk (ed.); Handboek organisaties. Sams om, Alphen aan den Rijn, 1989, pp ~~-- ~; "' Vaags, D.W.: Creatieve processen ten behoeve van produktontwikkeling. De Constructeur, Q, 1989, pp Vervoorn, A.J.: A dynamic-logic model for ordering process terms; the example of building metrology. Marrakchi, Z. (ed.); Proceedings Congress on Unification and Standardization of Terminology; Theory and practical. Tunis, "'Vonderen-Van Staveren, M.L. van: Role theory: a reconstruction. Methodology and Science, 22, 1989, pp Abstracts.,,\\ " fj Blemans, H.; Jong, F.P.C.M. de: "il' Effecten van een metacognitief 1\ trainingsprogramma. ORO, Leiden, 1989, Programmaboek, p. 14. \ :Ie) Bouman, M.M.P.: Language skills for the nineties. Seminargids 'Language learning in business education'. ESADE, Barcelona, 1989, p. 1. u\ ;'"-1 Duyf, A.J.; Kop, P.F.M.; Thijs, L.J.: The paradox in the strenght-latency relationsship of frequency and learning manipulation. Zomerconferentie van de Experimental Psychology Society, University of Cambridge (UK), Experimental Psychology Society, Durham (UK), 1989, pp. 18. Ferguson-Hessler, M.G.M.: On the cognitive aspects of science instruction. Abstracts of papers. Internationaal colloquium ANTHENA '89 'Le transfert des connaissances en sciences et techniques'. Montpellier, 1989, p. 40. Ferguson-Hessler, M.G.M.; Jong, T. de: Onderwijs in de natuurkunde op basis van een abstracte beschrijving van de vakinhoud. ORO, Leiden, 1989, Programmaboek, p. 7. Hendriks, E.C.; Poortinga, Y.H.: Identification of cultural factors in international negotiations: A framework for analysis. Book of Abstracts. 2nd Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Amsterdam, 27 juni-l juli 1989, p. 69. Jong, F.P.C.M. de: Executive control trained in mathematics. Program 3rd Joint Meeting OTG, AEPF & FPP, Universiteit Twente. Enschede, 1989, p. 60. 'x:;.. ~ Jong, FoP.C.M. d e: Leren kun je of kun je het leren met COO? ORO, Leiden, 1989, Programmaboek, p. 28. F.P.C.M. de: Effectief studeren: welke rol speelt zelfregulatie hierin? Programmaboekje Landelijke Oag Studievaardigheden, Universiteit Twente. Enschede, 1989, p. 32. ~~\ljong, jfjong, F.P.C.M. de: Executive control trained during text processing. Carretero, M.; Lopez-Manjon, A.; Ignacio Pozo, J.; Alonso-Tapia, J.; Rosa, A. (eds.); Third European Conference for Research on learning and Instruction, Universidad Autonoma, Madrid, 4-7 september 1989, p fJong, F.P.C.M. de; Hout Wolters, B.H.A.M. van: Training in self-regulation in several educational fields. Program 3rd Joint Meeting OTG, AEPF & FPP, Universiteit Twente. Enschede 1989, p. 58. '1\f\Strother, J.B.; Ulijn, J.M.: vjthe ST-register: a cognitive function within the writer. Book of Abstracts. LSP Comprehension & Communications: 7th European Symposium on LSP. Budapest University of Technology, augustus 1989, p

8 Thijs, L.J.: On the dimensionality of recognition memory performance: the theory of pure search. Zomer conferentie van de Experimental Psychology Society, University of Cambridge (UK), Experimental Psychology Society, Durham (UK), 1989, pp li/ Thijs, L.J.: SIMSUF: een eenvoudig, voldoende model voor keuzen en keuzetijden. Winterconferentie Nederlandse Vereniging voor Psychonomie, Noordwijkerhout, NederLandse Vereniging voor Psychonomie, Utrecht, p. 1. ClZ Vervoorn, A. J. : TerminoLogie - ook een zorg voor de overheid. Algemene Conferentie van Nederlandse TaaL en Letteren 1989, NederLandse Taalunie, TiLburg, 1989, samenvattingen, pp. 45. Vakpubl icaties 42>Hendriks, E.C.: Culturele factoren in internationale onderhandelingen: Attributie of realiteit? Negotiation Magazine, g, 3, 1989, pp ~Ulijn, J.M.; Goetschalckx, J.; Schouwstra, P.: -The partial parallel character of Language reception and production. / UNESCO-ALSED-LSP Newsletter, 1, 12, 28, Copenhagen School of Economics, 1989, pp ~S UL i jn, J.M.: Goetschalckx, J.; Schouwstra, P.: Technology & linguistics. TWIOSCooP, I, 3, 1989, pp ~VaagS, D.W.: ProduktontwikkeLing en creativiteit. Cursusboek Postdoctorale Opleiding Agribusiness Management. Stichting Post Hoger Onderwijs, Wageningen, 1989, pp (j'Vaags, D.W.: 1. Stimuleren van creatief gedrag in opvoeding en opleiding. IntelLigentie in soorten en maten. Studium GeneraLe rue, Eindhoven, 1989, pp i1ij Vaags, D.W.: De rol van creativiteit bij innovatie. Congrespaper, DOC-KIvl symposium, Universiteit Twente, OVerige produkten van wetenschappel i jke activiteit Voordrachten 1[5 Andel, J. van: Using hypertext as a tool to transfer information in the design process. SchooL of Design, North Carolina State University, Raleigh, 28 maart 50 AndeL, J. van: Computer-aided transfer of information from environmental psychology into the design process. Department of Architecture, University of CaLifornia, Berkeley, 5 april 5/ Andel, J. van: Behaviour observations as research technique. Center for Design Research, University of California, Davis, 6 april 5<. Bouman, M.M.P.: Espana, Lengua y cultura. Studievereniging Cheops, FacuLteit B, rue. Eindhoven, 17 april 5]Hendriks, E.C.: Culture as a factor in international negotiations: A research project from a psychological perspective. AIO-bijeenkomst, Tilburg, 12 april E.C.; Poortinga, Y.H.: Identification of cultural factors in international negotiations: A framework for analysis. 2nd Regional Conference of the International Association for Cross-CulturaL PsychoLogy, Amsterdam, 27 juni-1 juli ~1Hendriks, 55Hermanussen, R.: Emancipatie in het bedrijfsleven. Studiedag over carriereperspectieven voor vrouwen 'KLim op Roos'. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 27 januari 6bJong, F.P.C.M. de: Executive control, self-regulation trained in mathematics. 3rd joint meeting OTG. AEPF & FPP in the symposium: Training in selfregulation in several educational fields, Enschede, apri I i)jjong, F.P.C.M. de: Kun je leren leren integreren in COO? ORO, Leiden, 25 mei F.P.C.M. de: Executive control trained during textprocessing. Third European Conference for Research on Learning and Instruction in the symposium: Metacognition and selfregulation in text processing. European Association for Research on Learning and Instruction, Madrid, 4-7 september 5~Jong, 5C~ong, F.P.C.M. de: JEffectief studeren: WeLke rol speelt zelfregulatie hierin? LandeLijke Dag Studievaardigheden 1989, Enschede, 24 februari to Njoo, M.; Jong, T. de: Learning processes of students working with a computer simulation in mechanical engineering. Third European Conference for Research on Learning and Instruction; EARLl, Madrid. 6; Schouwstra, P.C.; Vervoorn, A.J.: MultilinguaL terminology; general theory of terminology. Institute for TechnoLogy and Linguistics, Eindhoven, 1988, pp '< UL i jn, J.M.: opening address. Colloquium Technology & Linguistics with University of Hawaii and Monterey Institute of International Studies, Eindhoven, l~tlj IBIt 13

9 \ 1,-,' f ", ''; ULijn, J.M.: The postgraduate program Technology & Lingui st i cs. Symposium Intercultural Communication Analysis applied to International Business Negotiation, with Yarsaw, valenciennes, Duisburg, Hamburg, Dusseldorf, Kassel Universities, Eindhoven, bvulijn, J.M.: Internationaal zakelijk communiceren: van wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfspraktijk. Themamiddag Technology and Linguistics, Internationaal Zakendoen, Eindhoven, 3 november bsulijn, J.M.: Internationaal zakelijk onderhandelen: communicatieve en interculturele aspecten. Euregio Meuse-Rhin, Universite de Liege, 30 november 6&Ulijn, J.M.: Internationaal zakelijk onderhandelen: communicatieve en interculturele aspecten. UFSIA, Antwerpen, 13 december, Vaags, D.Y.: Kreativiteit. Studium Generale TUE, Eindhoven, 24 januari oi,'vaags, D.Y.: Hoe bevorder je creatief den ken bij studenten in het Hoger Onderwijs? Onderwijskundig Centrum UT, Enschede,,1Vonderen'Van Staveren, M.L. van: /Kinderen en carriere. Studiedag over carriereperspectieven voor vrouwen 'Klim op ROos'. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 27 januari Staveren, M.L. van: Kinderen en carriere. Rotary Innerwheel, Yaalre 14 maart :,t~vonderen-van Hermanussen, R: Emancipatie in het bedrijfsleven. Paper voor de studiedag over carriereperspectieven in het bedrijfsleven voor vrouwen 'Klim op Roos'. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, "!-islot, S; Bouman, M.M.P.:! '7Internationale tetefoonhulp in 14 talen. Talenpraktikum TUE. Eindhoven, :JOThijs, L.J.: f Yoordfrequentie-experiment: Toetsing van SUFFACen TOPS-modellen. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 38. Thi js, L.J.: Niet parametrisch maar ook niet nonparametrisch: de semi-verdelingsvrije analysemethode. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 18. 'r-thi js, L. J.: Comments and remarks on 'The anatomy of a memory experiment', by Laming, D., University of Cambridge; Lansdale, M., University of Technology, loughborough (UK). Eindhoven, 1989, pp. 31. Thijs, L.J.; Bosman, M.: Programmatuur voor semi-verdelingsvrije aanpassing van het SIMSUF-model aan resultaten van een ja/nee keuze reactietijd experiment. Intern rapport, Eindhoven, :Thi js, L.J.; Bosman, M.: -Programmatuur voor verdelingsvrije schatting van SIMSUF's verborgen verdelingen op resultaten van een ja/nee keuze reactietijd experiment. Intern rapport, Eindhoven, 03Vonderen-Van Staveren, M.l. van: Yaarin verschillen de seksen? Enige reeente antwoorden vanuit de biologie. Paper voor de workshop over Rationele Studiekeuze van de Yerkgemeenschap Verklarende Sociologie. lj, \ I, I b -;,: Vonderen-Van Staveren, M.L. van: Economische zelfstandigheid en studiekeuze. Yorkshop VVAO, Utrecht, 27 mei r<vonderen-van Staveren, M.L. van: Kinderen en carriere. Tilburgse studieclub, Goirle, 7 september -/;vonderen-van Staveren, M.L. van: Yerken, moeder worden. en carriere maken? UVSV/NVVSU-reunistendag, Eindhoven, 7 oktober 'Vonderen-Van Staveren, M.l. van: Carriere en kinderen kan dat? Symposium 'Twee banen op een kussen', KIvI Afdeling Jonge Leden, Den Haag, 29 november Diverse publicaties Bestuursfuncties, Redactiefuncties Ulijn, J.M.: Eo-editor, Journal of Research on Reading, Oxford: Basil Blackwell (1 x referent). Editorial Board Member, Reading in a Foreign language, Exeter (1 x referent). ~id evaluation committee, Business Communication in Multilingual Europe. Antwerpen. ~id resonansgroep, Nationaal Actieplan Moderne Vreemde Talen, KU Nijmegen. Vonderen-Van Staveren, M.L. van: Secretaris Yerkgemeenschap Verklarende Sociologie. Yijst, P.J. van der: Redactielid Gramma, Tijdschrift voor Taalkunde. t>bouman, M.M.P. et.at.:,') n Barcelona, guia de excursion. It,,'-j\.1 Interne uitgave, Eindhoven, 1989, pp

10 r. YF-PROGRAMMA: TUE-BOO ONlloERPSYSTBlEN Yetenschappelijke publicaties Boekholt, J.T.; Wagenberg, A.F. van; Procopiou R.; Geest, W.G.M. van der: Home care. Deel 1, zelfstandige ouderenhuisvesting. Deel 2, patronen en bouwstenen. Eindhoven, TEMA'projectenbureau, 1989, pp ~ Wagenberg, A.F. van; lambrechts, N.: Cleanrooms: environment and behavior. Vol. 1: introduction and literature research. Vol. 2: the MDS-3 case study. Uitgebracht in opdracht van Philips Waferlab Team. Eindhoven, 1989, pp Yakpubl icatie 1 Broeckmans, J.: Types and consequences of student teachers' diagnoses during classroom interaction. Manoll, H.; Corte, E. de; Bennett, N.; Friedrich, H.F. (eds.); learing and instruction. European research in an international context. Volume 2.2.: Analysis of complex skills and complex knowledge domains. Pergamon Press, Oxford, 1989, pp Broeckmans, J.: De waarde van een handelingsmodel voor onderzoek over het leren onderwijzen tijdens schoolpractica. Pedagogische studieen, 66, 1989, pp :} Gobits, R.: Referentiemodel: Hulpmiddel specificatie gebruikersinterfaces. Bouwman, H.i Jankowski, N. (eds.); Interactieve media op komst. Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1989, pp / S Wagenberg, A.F. van: Tools for facility managers. Proceedings of the first International Symposium on Facility Management. Washington mei JJ Hoeven, H.W.M. van:. Interne evaluatie van een facultair curriculum. Proceedings CRWO-studiedag IOWO/VSNU, Nijmegen/Utrecht, 1989, pp ~ Wagenberg, A.F. van; DeLlaert, B.G.C.; WaaLwijk, W.R.G. : Het gebruik van omgevingstechnologische patronen ~\\~ bij het ontwikkelen van programma's van eisen \~ voor verpleegafdelingen van verpleeghuizen. Uitgebracht in opdracht van het Nationaal Ziekenhuisinstituut, Eindhoven- Utrecht, 1989, pp. 91. Overi ge produkten van wetenschappe L i j ke activiteit Bestuursfuncties Wagenberg, A.F. van: bestuurslid NederLandse Facility Management Associatie YAKGROEP PSYCHOLOGIE EN TAAl IN DE TECHNIEK (PETIT) Vakgroep PeTiT is een clustering van de secties: - Sociale Psychologie - Pedagogiek, Puberteitspsychologie en Algemene Didaktiek - Toegepaste Taalkunde - Onderwijsresearch Yetenschappelijke publicaties 5 Andel, J. van; Meindertsma, S.: Designing and researching play environments. liebich, H.; Zacharias, D. (eds.); Welt des Spiels: Spielkultur. PA, Munchen, 1989, pp. 6. battwood, P.R.: \ Planning a distribution system. Vijfde druk. Gower Press, london, 1989, pp /1 Hoeven, H.W.M. van:, Economisch studeren door een optimaal functionerende propedeuse. Proceedings landelijke Dag Studievaardigheden Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989, pp DHul, F.E. van 't; Joolingen, W.R. van; lijnse, ~P.L. : Begripsverandering en micro computers, praktijkervaringen met krachten en beweging. Tijdschrift voor Didactiek der <B>wetenschappen, I, 3, 1989, pp '" Merk, V.: J Negotiating in French-speaking Cultures: A training in bicultural business & technical communication. Proceedings of ESADE Conference on language learning in business education. ESADE Idiomas, Barcelona, 1989, pp /1/ Vervoorn, A. J. : Van boekenbeheerder naar informatieveredelaar. Bibliotheken: Transformatie door Communicatie. Verslag FOBID-Congres. Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, Den Haag, 1989, pp vervoorn, A.J. (ed.): Nederlandstalige terminologie. Samenwerkingsverband voor Nederlandstalige terminologie. Eindhoven, 1989, pp. 58. ISBN I Ib Westendorp, P.H.: De gebruiksaanwijzing als marketinginstrument. Uitgebracht in opdracht van: Moving Manuals BV. Ootmarsum, december 1989, pp. circa 15.!'1Westendorp, P.H.; Peters, L.J.G.:. forie presentatievormen voor een handleiding. Tijdschrift voor Ergonomie, 14, 1, 1989, pp It If) 15

11 Abstracts I~ Andel, J. van; Vree, F. van: Transfer of E-B information in the design process: The case of a school playground for handicapped children. Abstract. EDRA 10 Conference. Environmental Design Research Association. Black Mountain, Opgenomen in Hardie, G.; Moore, R.; Sanoff, H. (eds.); School of Design, North Carolina State University, Raleigh, 1989, p. 66. /1/: Merk, V.: ) Negotiating in French-speaking cultures: A training in bicultural business & technical communication. Book of abstracts. ESADE Conference on language learning in business education, Barcelona, 1989, pp. 1. Vakpubl icaties LOAndel, J. van: Spelen meisjes en jongens verschillend? Lans Magazine, 1, 3, 1989, pp fAndel, J. van; Rijnen, J.; Vermeulen, D.; e.a.: Speelvoorzieningen in Heerlen. Uitgebracht in opdracht van Gemeente Heerlen. LANS, Utrecht, 1989, pp bijlagen. q.~goetschalckx, J.A.M.; Schouwstra, P.C.; Ulijn, J.M.: The partial-parallel character of language production and reception. TWIOSCOOP, I, 3, september 1989, pp \ 2'5 Heyn ick, F.: ~~~ Mannen en vrouwen in dromenland. PsychoLogie, ~, 1, januari 1989, pp ~~Heynick, F_: Dromen na de holocaust_ Psychologie, ~, 5, mei 1989, pp :\SHeynick, F.: Freud, Kraepelin en de taal van de waanzin. Intermediair, 25, 34, 25 augustus 1989, pp tbhoeven, H.W.M. van; Wouw, H.M.W.J. van de: KUBES, een systeem voor kwaliteitsbewaking van onderwijsprogramma's. OCR-rapport 89.1, KUB, Tilburg, 1989, pp Hoeven, H.W.M. van; Wouw, H.M_W.J. van de: Case study curriculum-evaluatie Faculteit der Letteren_ OCR-rapport 89.3, KUB, TiLburg, 1989, pp. 40.!?dMerk, V.: Managing successful business negotiations in a French cultural setting. Language Training, lq, Issue 2, 1989, pp. 2..2jMerk, V.: Negocier: une affaire de culture. Le francais dans le monde, 227, aug./sept., 1989, pp ?DMerk, V.: Zaken doen in Frankrijk: belangrijke taal- en cultuuraspecten. France-Pays-Bas, 5 en 6, 1989, resp. pp. 13 en /schouwstra, P.C.: Het nut van de bedrijfsbibliotheek. Open, 1, nr. 1, januari 1989, pp den Boogaart, P.C.: Knoppen en golflengten. Ons Erfdeel, 5, 1989, pp ~~Uit ~'.CWouw, H.M.W.J. van de; Hoeven, H.W.M. van:, Case study curriculum-evaluatie Faculteit Sociale Wetenschappen. OCR-rapport 89.2, KUB, Tilburg, 1989, pp. 46. H.M.W.J. van de; Hoeven, ft.w.m. van: Instrumenten voor evaluatie. OCR-rapport 89.4, KUB, Tilburg, 1989, pp ~.{WOUw, Overige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten J. van: Researching and designing play environments: methods and techniques illustrated with a school-playground for physically handicapped chi ldren. School of Architecture and Urban Planning, University of Wisconsin, Milwaukee, 3 april ~'5Andel, J :3 b Ande l, J. van: De ideale woonomgeving. Stichting Groenewold, Venlo, 30 oktober J1Andel, J. van; Dorst, M. van: Toekomstige woningen voor ouderen. Open Dag, TU Eindhoven, 22 oktober ft'andel, J. van; Meindertsma, S.: Ontwerpen en onderzoeken van speelvoorzieningen. Studiedagen IPA Nederland, Lekkerkerk, 9 maart JOGobits, R.: j Een referentiemodel als hulpmiddel bij de specificatie van gebruikersinterfaces. Sommatie '89, Veldhoven, maart to Heyni ck, F.: Spinoza en Einstein. Vereniging JOA, Groningen, 5 februari ~Ii Heyni ck, F.: De taal der dromen. Studentenvereniging "Cleopatra", Groningen, 13 februari (i.?heyni ck, F.: Speaking and dreaming: How do they interact? Faculte de Psychologie, Universite de Geneve, 11 mei qheynick, F.:,- Taalkundige aspecten van het Tourette-syndroom. Stichting "Giles de la Tourette", Rhoon (Rotterdam), 28 oktober 1 J 16

12 ,-. /.:,:' I./ tjl/merk, V.: Negotiating in French-speaking cultures: A training in bicultural business & technical collllluni cat i on. ESADE, Barcelona, If"JMerk, V.: Zaken doen met de Fransen. Commercieel-Technische Opleiding, Eindhoven, %Merk, V.: Psychologie et mentalites en affaires aux Pays Bas. Credit Lyonnais Bank Nederland, Veldhoven, ((' Merk. V,: Onderhandelen in het frans. Landbouw Universiteit, Wageningen, q':l ~Merk, V.: Conducting successful business negotiation in a European cultural setting. Business School, Bilbao, Merk, V.: vqhet verkoopgesprek in Frankrijk, culturele '" aspecten. Kamer van Koophandel Venlo en Roermond, Thorn, 50Merk, V.: Cultuurverschillen tussen Frankrijk en Nederland in het zaken doen Rotary Club, Lekkerkerk, :;/ Merk, V.: Zaken doen in Frankrijk. Cursus-reader t.b.v. externe cursussen Internationaal Onderhandelen. Techniek & Linguistiek, TUE, 7<Schouwstra, P.C.: COIlIllUnicatie Nederlandse Vereniging van bedrijfsjournalisten, Weert, Diverse publicaties 53Heynick, F.: Wekelijkse rubriek 'Bericht uit dromenland'. De Telegraaf, januari tim december '}'f ". Heynick, F.: De "vieze" droom van korporaal Hitler. Utrechts Nieuwsblad, 19 april 1989, p. 4.?5Westendorp, P.H.; Helden, A.W. van: Het laatste word? Een bespreking van het tekstverwerkingspakket Microsoft Word 4.0 Neder lands. PC+, 20, december 1989, pp BestwrsftllCties. RedactieftllCties Andel, J. van: Lid Redactieraad Netherlands Journal of Housing and Environmental Research. Merk, V.: lid bestuur European Network for Business Communication Development (ENCoDe), BrusseL. Vaags, D.W.: - Bestuurslid Stichting Didactiek der Technische Wetenschappen. Vervoorn, A.J.: - Lid van Samenwerkingsverband van Nederlandstalige Terminologie - Lid van Commissie NEC-1-terminologie - Lid van NormaLisatiecommissie (NNI) Informaticatermen. - Voorzitter NormaLisatiecommissie (NNI) Algemene Bedrijfsterminologie. - Voorzitter Normalisatiecommissie (Nederland Belgie) TerminoLogie. - Voorzitter SaNT Werkgroep Terminologie en Opleiding. Westendorp, P.H.: - Lid van het Algemeen Bestuur van het PACO/PAOS. VAKGROEP TECHNISCHE ~TENSCHAPPEN. INNOVATIE EN MAATSCHAPPIJ (TWIN) Vakgroep TWIM is een clustering van de secties: - Fi losofie - Sociologie - Economie - Arbeidsverhoudingen en Recht Wetenschappelijke publicaties!l6 Gales, B.P.A.; Royen, LJ.G. van: De fabrikanten van de geschiedenis. Sociaaleconomische geschiedschrijving en Limburg. Publications de la societe Historique et Archeologique dans le Limbourg, 125, 1989, pp "Hacken, P.T.M. teni Kapteyn, Ai Woittiez, I.: Unemployment benefits and the labor market, a micro/macro approach. Gustafsson, B.A.; Klevrnarken, N.A. (eds.); The political economy of social security, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1989, pp ~Hacken, P.T.M. ten; Kapteyn, Ai Woittiez, I.: Household Labor supply in the Netherlands in the eighties and the nineties. OSA werkdokument, W 61, Den Haag, 1989, pp t;;';meeus, M.T.H.: J Wat betekent arbeid? Over het ontstaan van de westerse arbeidsmoraal. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1989, pp "Meeus, M. T.H.: Arbeid, individualisering en arbeidsverhoudingen. GlomboorsK, J. e.a. (eds.). Kantelende verhoudingen in de jaren negentig. SOU, Den Haag, 1989, pp bl Schippers, H.: Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het hoger technisch onderwijs in Nederland. Stichting Historie der Techniek, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1989, pp

13 f r,, v'{ Schippers, H.: Opkomst en ondergang van de MTS in Sneek It Beaken, Tijdschrift Fryske Akademy, l1, 1, 1989, pp ') Tempelmans Plat, H.; The relation between working life, depreciation and maintenance. Quality for building users troughout the world. Proceedings of Xlth International Congres, Theme II, Volume II, Paris, juni, 1989, pp (tTempelmans Plat, H.; Prins, M.: Reverse planning of the built environment. Open House International, 14, 4, Valcpublicaties 65 Campbell, E.E.: Trade unions and industrial relations in Suriname. New West Indian Guide, 63, 3 en 4, 1989, pp thdouben, N.H.: Over (schaarse) kennis en economische (koop)kracht. Verslagboek Structuur van het hoger onderwijs filosofisch beschouwd. Hogeschool Eindhoven, 1989, pp Douben, N.H.: Technische en economische ontwikkelingen met en AA de maat. Accountant-Administratieconsulent: ontstaan, formalisering en ontwikkeling. Den Haag, 1989, pp Hooff, G. van: 150 jaar metaalnijverheid in HeLmond. IJzersterk mensenwerk (catalogus tentoonstelling gemeentemuseum Helmond). Helmond, 1989, pp ~ Nieuwkoop, J.A.W.: Potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten in Nederland. Extern rapport, Eindhoven, 1988, pp. 19. to Nieuwkoop, J.A.W.; Derksen, P.: ; De prioriteitsstelling van potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten in Noord-Brabant in de peri ode Extern rapport, Eindhoven, 1989, pp j(nieuwkoop, J.A.W., et at:, Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant. Extern rapport, Eindhoven 1989, pp Stroeken, J.H.M.: Publieke sector en economische orde. Boekbespreking van D.J. Wolfson, Maandschrift Economie, 53, 4, 1989, pp f3tempelmans Plat, H.; Hout, J. van: Open Bouwen in de uitvoeringsfase. Bouw, 7, april 1989, pp OVerige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten E.F.: Juridische aspecten van ondernemen en onderneming. Bureau Intermediate Technology, Tilburg, oktober l~clarkson, Douben, N.H.: Telematica-ontwikkelingen in Nederland. World Trade Centre Rotterdam, 21 september ;;Ii? Douben, N. H. :, Economisch technologieconcept vraagt brede benadering. Informatietechnologie en relatieve arbeidskosten, TWIM-symposium TUE, 29 juni "/ Douben, N.H.:! Unemployment and social security in Europe. SociaL Security and Europe 1992, Porto, Portugal, oktober ~h~ieuwkoop, J.A.~.: Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Hoord-Brabant. NETWERK, Utrecht, :'';N i euwkoop, J.A.W.: 'Bedri jfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant. Werkgroep Geschiedenis van de Techniek, Amsterdam, ;S'0Royen, E.J.G. van: De economische ontwikkeling van Maastricht in de 1ge en 20e eeuw. limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, afdeling Maastricht. Maastricht, 6 maart iroyen, E.J.G. van: De milieuproblematiek rondom het DSM-terrein in het Licht van de geschiedenis van planologie en woningbouw in GeLeen e.o. GezamenLijk studie-onderdeel MiLieukunde van de FacuLteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Economische Wetenschappen en de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit limburg, Maastricht, Maastricht, 21 maart ~'1 ;,"(.Royen, E.J.G. van: De aktuele culturele kaart van Maastricht als produkt van 20 eeuwen historische ontwikkeling. Hogeschool HoLland te Diemen, afdeling Cultuur en Beleid, Mechelen (limburg), 10 april 1989 en 6 november 6')Stroeken, J.H.M.: Sociale innovatie en technologische innovatie. PvdA, Amsterdam, GJ!i/stroeken, J.H.M:: Financiering van een basisinkomen. KUB, TiLburg, 18

14 [ f,'-" v; 8C;Stroeken, J.H.M.: InformatietechnoLogie en relatieve arbeidskosten. TUE, Eindhoven, ab Stroeken, J. H.M.: Technologie, arbeidsmarkt, sociale zekerheid. Stichting Sociale Geneeskunde, Utrecht, '0"1 (! ':itroeken, J.H.M.: Technology assessment bij TEMA Mini-symposium 'Afscheid Sars', TUE, Eindhoven, november -', O,'Stroeken, J.H.M.: Alternatieve financiering sociale zekerheid. Onderzoekersoverleg Sociale Zekerheid, Zoetermeer, 8~Tempelmans Plat, H.: Facility management & building economics. CIS, ~55 Meeting, Tampere, Helsinki, juni 'JOrempelmans Plat, H.: v Woningbouw in Polen, in het bijzonder Yarschau: su9gesties. Voordracht Orientatiedag Den Haag-~arszawa, 4 november qltempelmans Plat, H.: v Visie op Kosten. Faculteit Civiele Techniek, TUD, februari Diverse publicaties a~campbell, LE.:, leerkrachten, onderwijsvakorganisaties en politiek in Suriname: Onderzoeksvoorstel, Eindhoven, 1989, pp Campbel L, LL: Honderd jaar Christelijke Onderwijsbond "Broederschap". Projectvoorstel, Eindhoven, 1989, pp. 8.,94Gaillard, H.C.J.J.: The varying Marxist views on changes in the international situation since the start of the proces of industrialization. Interne publicatie, Eindhoven, 1989, pp. 26. q7tempelmans Plat, H.: Partial financing to keep buildings usable at realistic prices. Geaccepteerd paper voor International Congres Managing and Financing Education and Building, Rotterdam, mei-juni 1989, pp. 9., 00 Tempelmans Plat, H.; lankhorst, M.: j Beslissen over onderaanneming. Intern paper TU Einhdoven 1989, pp. 8. CqTempeLmans PLat, H.; ~esterlaken, R.: J; HaaLbaarheid invulling terrein N.F.B. en omgeving. Rapport uitgebracht in opdracht van Neggers Finishing Bedrijf Best. Eindhoven, mei 1989, pp. 23. Tempelmans Plat, H.; Westerlaken, R.: Aanvulling op 'Haalbaarheid invulling terrein N.F.B. en omgeving'. Uitgebracht in opdracht van Neggers Finishing Bedrijf Best. Eindhoven, oktober 1989, pp. 10. Verbong, G.P.J.:, De kunststofverwerkende industrie. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 24. i?1verbong, G. P. J. : ~De toekomst van de auto. Jubileumuitgave Simonster, WSV Simon Stevin. TUE, 1989, pp Bestuursfuncties, Redactiefuncties Douben, N.H.: - Voorzitter redactie Maandschrift Economie. - Voorzitter Stichting Technopool Brabant. - Voorzitter Stichting Telematica. - Lid Commissie Perspectieven Agrarische Sector (landbouwschap). lid Commissie Eindhoven Kroes, P.A. ~id van de redactie van Methodology & Science. Eo-editor van Nijmeegse studies in de filosofie van de natuur en haar wetenschappen. Tempelmans Plat, H.T.P.: ~id CIB ~55, ~orking Commission Building Economics. Vast medewerker BOUW, vakblad voor de bouw. ~id SBR studiecommissie 'Kosten van verkavelbaarheid' en de studiecommissie 'Modulair coordinatie in de U-bouw'. Secretaris-penningmeester Dagelijks Bestuur Interface. ~id Scientific Committee International Symposium Value in building economics and construction management, Sydney, maart

15 Faculteit Bedrijfskunde

16 FACUlTEIT BEDRIJFSKUNDE WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT VF-PROGRAMMA BEHEERSINGSSYSTEMEN TRENA 1: ANALYSE EN ONTWIKXElING VAN BEHEERSINGSSYSTEMEN Dissertaties Brinkman, S.: Flexibiliteit Beheersprocessen en procesbeheersing. Promotoren: Prof.dr. J. Wijngaard, Prof. M.A.T. Kumpe, KUB, TUE, Eindhoven, 1989, pp ORS Donselaar, K. van: Material Coordination under Uncertainty. Promotoren: Prof.dr. J. Wijngaard, Prof.dr.ir. J.C. Wortmann, TUE, Eindhoven, 1989, pp ORS Uetenschappelijke publicaties Koster, M.B.M. de; Wijngaard, J.: Continuous versus Discrete Models for Production Lines with Blocking. In Queueing Networks with Blocking (Perros, Altiok, eds.). North-Holland, Amsterdam, 1989, pp ORS Koster, M.B.M. de; Wijngaard, J.: Local and Integral Control of Workload. International Journal of Production Research, 27, 1989, pp ORS Bertrand, J.W.M.; Wijngaard, J.: Het organiseren van flexibiliteit, oftewel: wacht u voor wachten. In Flexibiliteit in logistiek (Geraerds, Igel, red.). Samsom Nive, Alphen aid Rijn, 1989, pp K8S Wijngaard, J.: Timing and Lot-Sizing in Production Control. Journal of Manufacturing and Operations Management, 2, voorjaar 1989, pp ORS Bertrand, J.W.M.: Produktiebeheersing: Groei naar Volwassenheid. Inaugurale Rede Technische Universiteit Eindhoven, 1989, pp. 19. KBS Dlrne, C.W.G.M.: Planning problems of Flexible Automated Manufacturing Cells In a Job Shop - a case study Proceedings of the third ORSA/TIMS conference on Flexible Manufacturing Systems: Operations Research Models and Applications. Elsevier, Amsterdam, 1989, pp. 61 tim 66 (ISBN ). KBS Corbey, M.H.: Meetbare economische gevolgen van investeringen in flexibele capaciteit. Bedrijfskunde, 61, 3, 1989, pp. 234 tim 247. BE Enden, C. van der: Budgettering in management perspectief. Samsom, Alphen aan de Rijn, 1989, pp BE Muntslag, D.R.; Smetsers, J.A.W.M.: De invloed van de werkvoorbereiding op de logistlek. Bedrijfskunde, 61, 2, 1989, pp BE Vosselman, E.G.J.: Responsibility accounting. In: Praktijkboek Financieel Management, afl. 3. Kluwer, Deventer, maart 1989, pag. VII tim VII BE Vosselman, E.G.J.: Kostenbeheersing door middel van managementbudgettering. In: Handboek Financiele Leiding en Organisatie, suppl. november Samsom, Alphen aan de Rijn, 1989, pp BE Theeuwes, J.A.M.: RichtLijnen voor budgethouders. In: Handboek Management. Van der Wolk, Laren, 1989, hoofdstuk BE Theeuwes, J.A.M.; e.a.: Flexibiliteit: is dat ook winstgevend? Hoofdstuk in: Flexibiliteit in logistiek, W.M.J. Geraerds en M. 1ge1 (red.). Samsom/NIVE, Alphen aan de Rijn, 1989, pp BE Theeuwes, J.A.M.: Flexibiliteit in industriele bedrijven. Bedrijfskunde, 61, 3, 1989, pp BE Abstract Vissers, J.M.H.: Balancing activities and resources at the hospital's management level. XV meeting of the European Working group on Operational Research Applied to Health Services, Urbino, Italy, 3-7 July, 1989, pp. 4. KBS Vakpublicaties Bertrand, J.W.M.; Durlinger, P.P.J.: Determining Work Order Throughput Times in Dual Constrained Production Departments. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89/13, Eindhoven, december 1989, pp KBS Flapper, S.D.P.: On the Integration of Time-Phased Material and Net Operational Cash Requirements. Intern rapport TUE/BOK/ORS/89/05, Eindhoven, september 1989, pp ORS Flapper, S.D.P.: The Type-Split problem revisited. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/04, Eindhoven, april 1989, pp ORS Flapper, S.D.P.; Miltenburg, G.J.; Wijngaard, J.: Inbedding JIT into MRP. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/03, Eindhoven, oktober 1989, pp ORS 23

17 Gjesberts, P.M.J.: Visie op het logistiek concept van Akzo Coatings B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/16 (vertrouwelijk), Eindhoven, december 1989, pp. '-20. ORS Giesberts, P.M.J.: Productieplanning bij Atag Keukentechniek B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/17 (vertrouwelijk), Eindhoven, januari 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Productieplanning van trekhaken bij Brink B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/18 (vertrouwelijk), Eindhoven, juni 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: MPS-functie bij DAF Trucks B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/19 (vertrouwelijk), Eindhoven, maart 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Goederenstroombeheersing bij SKF TransportwieLen: analyse en advies. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/20 (vertrouwelijk), Eindhoven, november 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Functionele beschrijving van de MPS module van MFG- II. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/21 (vertrouwelijk), Eindhoven, december 1989, pp DRS Giesberts, P.M.J.: Functionele beschrijving van COPICS MPSP. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/13, Eindhoven, april 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Functionele beschrijving van de MPS-functie in Triton 1.0. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/15 (vertrouwelijk), Eindhoven, november 1989, pp ORS Miltenburg, G.J.; Wijngaard, J.: Designing and Phasing In Just-In-Time Production Systems. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/06, Eindhoven, januari 1989, pp ORS Veen, B. van der: Wisdom and Inventories. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/07, Eindhoven, november 1989, pp. '-6. ORS Wester, F.A.W.; wijngaard, J.; Zijm, W.H.M.: A Hierarchical Planning System versus a Schedule Oriented Planning System. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/02, Eindhoven, april 1989, pp DRS Wester, F.A.U.: De logistieke beheersing bij de Epikotes. Eindresultaat van een studie t.b.v. Shellchemie, Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/14 (vertrouwelijk), Eindhoven, november 1989, pp ORS Groot, P.M.A.: Een model ten behoeve van de opnameplanning. Het Ziekenhuis, 1989, 22, pp KBS Groot, P.M.A.: Opnameplanning in Nederlandse ziekenhuizen. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-09, Eindhoven, 1989, pp. 30. KBS Groot, P.M.A.: Overzicht van de literatuur betreffende opnameplanning. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-10, Eindhoven, 1989, pp. 4. KBS Vries, G. de: Logistiek denken in het ziekenhuis. Ziekenhuis Management Magazine, 10, oktober 1989, pp KBS Kremer, P.G.T.M.: Verborgen reserves met logistiek zichtbaar maken. Het Ziekenhuis, 1989, 11 ( ), pp KBS Kirkels, M.J.A.; Geenen, A.: IHDf-NEVEM Logistiek Onderzoek. Verslag vooronderzoek in opdracht stuurgroep IHDF- NEVEM, juni 1989, pp. 42. KBS Bertrand, J.U.M.; Ooijen, H.P.G. van: Flowrate flexibility in complex production departments. Working paper TUE/BOK/KBS/89-16, Eindhoven 1989, pp. 25. KBS Bertrand, J.W.M.: Produktiebeheersing: Groei naar Volwassenheid. DoeLmatige Bedrijfsvoering, 1, 12, pp KBS Bertrand, J.W.M.: Flexibiliteit in Logistiek. Hoofdstuk 1 uit: Flexibiliteit in Logistiek (red. Geraerds/IgeL), Samsom/NIVE, Alphen aid Rijn, 1989, pp KBS Bertrand, J.W.M.; wijngaard, J.: Het Organiseren van Flexibiliteit, oftewel: Uacht U voor Wachten. Hoofdstuk 4 uit: Flexibiliteit in Logistiek (red. Geraerds/Igel), Samsom/NIVE, ALphen aid Rijn, 1989, pp KBS/ORS Dirne, C.W.G.M.: Logistieke organisatie rondom de Wahli W51 - problemen en oplossingen. Intern rapport BDK/KBS/89-14, Eindhoven, 1989, pp. 75. KBS 24

18 Dirne, C.W.C.M.: Flexibele geautomatiseerde fabricagesystemen in de onderdelenfabricage: hun gebruik en de logistieke gevolgen -. Bedrijfskundig Onderzoek 1989, 4e NOBO Onderzoekdag Bedrijfskunde, Eindhoven, 1989, pp. 83 tim 90 (ISBN ). KBS Ooijen, H.P.C. van: Equalizing throughput times in shops with different component routing lengths. Working paper TUE/BDK/KBS/89-15, Eindhoven, 1989, pp. 14, KBS Ooijen, H.P.C. van: Resterende Werklastnormen. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-02, Eindhoven, 1989, pp. 6. KBS Ooijen, H.P.C. van: Beheersing van de oven goederenstroom. Intern rapport TUE/BOK/KBS/89-03, Eindhoven, 1989, pp. 7. KBS Ooijen, H.P.C. van: Beheersing werklastj een praktische methode voor doorlooptijdbeheersing. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-04, Eindhoven, 1989, pp. 12, KBS Ooijen, H.P.C. van: Orderacceptatie en RWL op machinesoortniveaus. Intern rapport TUE/BOK/KBS/89-05, Eindhoven, 1989, pp. 8. KBS Ooijen, H.P.C. van: Het op beheerste wijze werken met verkorte normdoorlooptijden bij IC-Bipolair. Intern rapport TUE/BOK/KBS/89-06, Eindhoven, 1989, pp. 6. KBS OOljen, H.P.C. van: Bepaling van lopend norm produktieplan diffusie IC BipoLair. Intern rapport TUE/BDK/KBS/C89-01, Eindhoven, 1989, pp. 5. KBS Ooijen, H.P.C. van: Normdoorlooptijden diffusie IC-Bipolair Intern Rapport TUE/BDK/KBS/C89-02, Eindhoven, 1989, pp. 7. KBS Ooijen, H.P.C. van: Consequenties van inputverhoging voor de doorlooptijd en de output van diffusie IC BipoLair. Intern rapport TUE/BDK/KBS/C89-05, Eindhoven, 1989, pp. 6. KBS Fransoo, J.C.: Process industries logistics characteristics. Intern rapport BDK/KBS/89-01, Eindhoven, 1989, 11 pp. KBS Fransoo, J.C.: Production control in process industries: a research proposal. Intern rapport BDK/KBS/89-12, Eindhoven, 1989, 15 pp. KBS Muntslag, D.R.; Ribbers, A.M.: Machine-uurtarieven in industriele ondernemingen. Bedrijfskundig Vakblad voor industrie en dienstverlening, 1, 3, 1989, pp BE Muntslag, D.R.; M.F.G.M. Verstegen: Meting van logistieke performance. Bedrijfskundig Vakblad voor industrie en dienstverlening, 1, 1, 1989, pp BE veeken, H.J.M. van der: Management informatie voor onderhoud. Doelmatige Bedrijfsvoering, 1, 6 juni 1989, pp. 6. BE Aarts, C.A.J.M.; Jenniskens, F.M.: verslag orientatieronde bij drie Engineer-toorder bedrijven. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/OB, Eindhoven, oktober 1989, pp DRS Kroep, L.H.: Geautomatiseerde systemen voor Project Management. Intern rapport TUE/BOK/ORS/89/09, Eindhoven, december 1989, pp. '-10. ORS Kroep, L.H.: Resource levelling: een vergelijkende studie. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/10, Eindhoven, oktober 1989, pp ORS Kroep, L.H.; Brent, E.: Evaluatie van een aantal projectmanagement pakketten aan de hand van een drietal cases. Intern rapport TUE/SDK/ORS/89/11, Eindhoven, mei 1989, pp ORS Konijnendijk, P.A.: I~tegratie marketing en logistiek noodzakelijk. I Werktuigbouw, mei 1989, pp ORS Konijnendijk, P.A.: Report Make to customer order. Intern Rapport TUE/BDK/ORS/89/12, Eindhoven, mei 1989, pp ORS OVerige produkten van wetenschappelijke activiteit Bertrand, J.W.M.: Bijdragen PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, mei/juni KBS Durlinger, P.P.J.: Bijdragen PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, mei/juni KBS Donselaar, K. van: Materiaalcoordinatie - motieven en alternatieven. Voordracht PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, juni ORS Oonselaar, K. van: Van LRP naar FiRST: globalisering ook in de materiaalcoordinatie. Voordracht Vereniging voor Bedrijfskundig Ingenieurs, afdeling Utrecht, Amersfoort, oktober ORS 25

19 Oonselaar, K. van: Coordinatie van de materiaalstroom in een flexibele omgeving. Lezing voor de VVS-SOR, Utrecht, december ORS Oonselaar, K. van: Coordinatie van de materiaalstroom in een flexibele omgeving. lezingendag 'Vergelijkend onderzoek van logistieke concept en, van de Sectie Operationele Research. Utrecht, december 1989, p. 1. ORS Oonselaar, K. van; Jenniskens, F.: Van Line Requirements Planning naar FiRST. VBI-foon, december 1989, pp. 2. ORS Giesberts, P.H.J.: Wat is Master Production Scheduling. Voordracht colloquium VF-Beheersing, november 1989, Eindhoven. ORS Giesberts, P.M.J.: Master Production Scheduling. 3-daagse cursus voor Baan Info Systems, Barneveld, juni ORS Wi jngaard, J.: Bijdragen PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, mei/juni ORS Wi jngaard, J.: MRP-II lezingen t.b.v. Hoskyns Group PLC over mogelijkheden en beperkingen van MRP, Nieuwegein, februari ORS Wi j ngaard, J.: Bijdragen AIO-cursus Methodologie van bedrijfskundig onderzoek, Beekbergen, juni/ september ORS Vissers, J.M.H.: Beslissingsondersteuning voor ziekenhuismanagement. Voordracht voor K.U. Leuven, Centrum voor Ziekenhuiswetenschap, Leuven, 18 januari KBS Vi ssers, J.M.H.: Planning van patientenstromen. Voordracht voor Nederlandse Vereniging van Hoofden Medische en Paramedische Dienst, Rosmalen, 27 april KBS Vissers, J.H.H.: Capaciteitsafstemming en patientenstromen. Voordracht voor Vereniging van Verpleegkundigen die de algemene Leiding hebben van de Verplegingsdienst in Ziekenhuizen, Utrecht, 15 juni KBS Vissers, J.H.H.: Balancing activities and resources at the hospital's management level. Voordracht voor XV meeting of the European Working group on Operational Research Applied to Health Services, Urbino, Italy, 3-7 JuLy, KBS Vissers, J.M.H.: Changing the use of hospital resources. Voordracht voor Conference on improved decision making in health care, Kings Fund College, london, October KBS Bertrand, J.W.M.: Produktie- en Voorraadbeheersing: Wear te Besparen? lezingen PBNA seminars Kostenbeheersing in de logistiek, Eindhoven, 6 juni KBS Bertrand, J.W.M.: Planning Problems of Flexibele Automated Manufacturing Cells in a Job Shop - A case study. Presentatie gehouden tijdens FMS conference in Boston, USA, augustus KBS Corbey, M.H.: Kosteninformatie bij de seriegroottebeslissing, de formule van Camp nader onderzocht (plus casus). Workshop Anertek Bilthoven, 17 februari en 30 mei BE Corbey, M.H.: Bestaat er een economisch optimale seriegrootte? Lezing voor Logistieke werkgroep N.V. Philips, Eindhoven, 22 maart BE Corbey, M.H.: investeringen in flexibele capaciteit. Voordracht PBNA-seminar, Eindhoven, 7 juni BE Corbey, M.H.: Naar een praktische methodiek voor het bepalen van seriegroottes in de onderdelenfabricage. Presentatie Plaat Komponenten Fabriek, N.V. Oaf- Trucks, Eindhoven, plus rapport MIP4b, 19 juni BE Corbey, M.H.: Management Informatie voor Produktiebeheersing. Presentatie staf Continental Manufacturing Operations, N.V. Oaf'Trucks, Eindhoven, 6 juli BE Corbey, M.H.: Kosteninformatie bij de seriegroottebeslissing, plus de casus CorbeyCo. Workshop Bilthoven, Anertek, 25 oktober BE Corbey, M.H.: Meetbare economische gevolgen van investeringen in flexibele capaciteit. Voordracht PBNA-seminar, Eindhoven, 30 november BE Corbey, M.H.: Seriegroottes en de casus Flexipress Ltd. Bijdrage aan de post-hbo-cursus bedrijfskunde, HEAO, Breda, 30 november en 14 december BE Theeuwes, J.A.M.: Accounting voor logistiek management. Bijdrage AIO-cursus Accounting, ECOZOEK, Maastricht, 16 maart BE 26

20 Theeuwes, J.A.M.: Flexibiliteit: is dat ook winstgevend? Voordracht studiedag 'Flexibiliteit in logistiek', Eindhoven, 28 april BE Theeuwes, J.A.M.: Logistiek en bedrijfseconomie. PAO leergang Produktiemanagement. Oisterwijk, 15 juni BE Theeuwes, J.A.M.: Logistiek in economisch perspectief. Voordracht studiedag Rekenen aan Logistiek, Amsterdam, 3 oktober BE Theeuwes, J.A.M.: Economisch rekenen aan logistiek. Voordracht studiedag 'De winst van knelpuntenmanagement', Rotterdam, 15 november BE Theeuwes, J.A.M.: Budgettering: management instrument of administratieve rompslomp. Voordracht studiedag 'Budgetteren in de dienstverlening', Den Haag, 23 november BE Veeken, H.J.M. van der: De informatiestructuur voor coordinatie van Logistieke en financiele besturing. Voordracht seminar PBNA, Eindhoven, 7 juni BE Veeken, H.J.M. van der: Bedrijfsdiagnose en praktijkervaring logistiek management. Lezing Nederlands Genootschap voor Informatica, Sittard, 24 januari BE Vosselman, E.G.J.: Inleidingen Budgettering als stuurinstrument. Bijdragen aan de cursus Integraal management voor sektordirecteuren in het HBO, VeLp, 8 juni en 7 december BE Vosselman, E.G.J.: Inleidingen Planning and control. Bijdragen aan de cursus voor controllers, Arnhem, 7 september, 21 september, 5 oktober en 19 oktober BE Aarts, C.A.J.M.: Positionering Engineer-to-Order bedrijven - terugkoppeling interviews aan bedrijven. Voordracht en organisatie ~orkshop Engineer-to Orderbedrijven, Rosmalen, 19 december ORS Geraerds, W.M.J.: Oevelopments in the fundamentals of maintenance management. Proceedings of the F.L. Smidth, International Maintenance Seminar, Copenhagen, Augustus 1989, pp KBS Geraerds, W.M.J.: How much maintenance is enough. Proceedings of the F.L. Smidth, International Maintenance Seminar, Copenhagen, Augustus 1989, pp Ook in: IFRIM-Report 88/2, Eindhoven, 36 pp. KBS Geraerds, W.M.J.: Onderhoud en ontwerp, algemeen. Handboek Onderhoudsmanagement, Samsom, ALphen aan den Rijn, 1989, pp. C2010/1-6. KBS Geurts, J.H.J.: Grafische methoden in de betrouwbaarheidsanalyse. onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp. D5010/1-17. KBS Gits, C.W.: The systematic design of the maintenance concept for a centrifugal separator. Maintenance Management International, 1989, 7, nr. 3, pp KBS Gits, C.W.: Het ontwerpen van het onderhoudsconcepti een kader. Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp /1-28. KBS Gits, C.W.: Het ontwerpen van het onderhoudsconcept: een toepassing bij OMV Campina. Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp /1-19. KBS Gits, C.W.: Het ontwerpen van het onderhoudsconcept: een toepassing bij Mora Snacks. Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp. 9011/1-25. KBS Martin, H.H.: Evaluation methods of standard software. Proceedings of the first major conference on maintenance management, I.I.R., Toronto, June 28-29, 1989, pp. 21. KBS THEMA 2: ANALYSE EN ONT~IKKELING ONDERHOUDSBEHEERSINGSSYSTEMEN ~etenschappelijke publicaties VAN Martin, H.H.: Evaluatiemethoden van standaard software. Handboek Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp. G8020/1-17. KBS Geraerds, ~.M.J.: Keynote address: Achieving peak performance. Proceedings of the first major conference on maintenance management, I.I.R., Toronto, June 28-19, 1989, pp. 23. KBS. Geraerds, ~.M.J.: The logical structuring of the various functions in the general maintenance model. Proceedings of the F.L. Smidth, International Maintenance Seminar, Copenhagen, Augustus 1989, pp KBS Vakpublicaties Geraerds, W.M.J.: Book review. Low-cost Conditioning Monitoring for Engineering Services, J.H. Armstrong and P.C. Taylor, Spoon, London, 1988, 163 pp. Maintenance Management International, 7, 3, 1989, pp KBS 27

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1990 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1990 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1990 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, mei 1991 INHOUD 1- Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie