WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT"

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, mei 1990

2 INHOUD 1. Facu1teit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 9 2. Facu1teit Bedrijfskunde Facu1teit Wiskunde & Informatica Facu1teit Technische Natuurkunde Facu1teit Werktuigbouwkunde Facu1teit E1ektrotechniek Facu1teit Scheikundige Techno1ogie Faculteit Bouwkunde Rekencentrum Instituut voor Perceptie Onderzoek Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten Samenwerking RL-TUE Biomedische Gezondheidstechnologie Instituut vervolgopleidingen TUE 263

3 Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

4 FACUlTEIT YIJSBEGEERTE EN MAATSCHAPPI JWETEIISCHAPPEN WETENSCHAPPEllJKE OUTPUT YF-PROGRAMMA: TUE-YMw TECHNIEK EN OIITYIKKEllNG Dissertaties /}[3?fl Baud, I.S.A.: Forms of production and women's labour: gender aspects of industrialization in India en Mexico. Promotor: prof.dr. C.J.l. Bertholet. Copromotor: dr. D. Kruijt. Eindhoven, 1989, pp Uetenschappelijke publicaties Douben, N.H.: Overheidsfinancien en technotogische ontwikkeling. Brabant, W.J. van; Douben, N.H.; Kertzman, E.N. (ed.); Openbare financien in drievoud. Thieme, Zutphen, 1989, pp. 92'99, ISBN Douben, N.H.: Arbeid ats (bedrijfs)kapitaal voor innovaties. Opleiding & Ontwikkeling, ~, 5, 1989, pp Kroes, P.A.: Philosophy of science and the technological dimension of science. Gavroglu, K.; Goudaroulis, Y.; Nicolapoulos, P. (eds.); Imre Lakatos and theories of scientific change. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989, pp Kroes, P.A.: Structural analogies between physical systems. Britisch Journal for the Philosophy of Science, 40, 1989, pp Kroes, P.A.; Sarlemijn, A.: Fundamental laws and physical reality. Sarlemijn, A.; Sparnaay, M.J. (eds.); Physics in the making. Essays on developments in the 20th century physics. Elsevier Science Publications, Amsterdam, 1989, pp Lintsen, H.W.: From windmill to steam engine waterpumping. Innovations in The Netherlands during the 19th century. Bayerl, G. (ed.); Wind- und Wasserkraft. Die Nutzung regenerierbarer Energiequellen in der Geschichte, Technikgeschichte in Einzeldarstellungen. VDI Verlag, Dusseldorf, 1989, pp Lintsen, H.W.: Het industrieel erfgoed en de kunst van het vernietigen. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1989, pp. 60. l intsen, H.W.: De registers van de Dienst voor het Stoomwezen. Een bronnenuitgave van het register NEHA, Amsterdam, 1989, pp. 86. Lintsen, H.W.: De registers van de Dienst voor het Stoomwezen Broncommentaren nr. X. Stichting Archief Publicaties, 's-gravenhage, 1989, pp L intsen, H.W.: Ingenieurs, de beheerders van de technologie. KoeLega, D. (red.); De ingenieur buitenspel? Uitgeverij Boekencentrum BV, 's-gravenhage, 1989, pp Lintsen, H.W.: Motenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw. Stichting Historie der Techniek, 's-gravenhage, 1989, pp. 56. Lintsen, H.W.: Techniekgeschiedenis in Nederland. Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en j Techniek (JbGBT) 6, 1989, /05/ pp Sarlemijn, A.; Kroes, P.A.; SLuijter, F.W.; Sparnaay, M.J.: Factors in the development of modern physics. Sarlemijn, A.; Sparnaay, M.J. (eds.); Physics in the making. Essays on developments in the 20th century physics. Elsevier Science PubLications, Amsterdam, 1989, pp Sarlemijn, A.; Sparnaay, M.J. (eds): Physics in the making. Essays on developments in the 20th century physics. Elsevier Science Publications, Amsterdam, 1989, pp Verbong, G.P.J.: Toekomst veor de techniekgeschiedenis in Nederland? Tijdschrift voer de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (TGGNWT), 12, 1989, pp. '-24. Yakpubl icaties Douben, N.H.: Basisinkomen in de Europese Gemeenschap. Preadvies t.b.v. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Den Haag, 1989, pp. 30. Lintsen, H.W.: Is stoom het symbool van de industriele revolutie? Tijdschrift van de Vereniging tot Behoud van Monumenten en Bedrijf, 3, 1990, pp Lintsen, H.W.: Ons dagelijks brood of het brood en de dood. De Ingenieur, 1Q1, 2, 1989, pp Sarlemijn, A.: Zuivere fysica en techniek ontmoeten elkaar. De Gis, 152, 12, 1989, pp "' "S', I:-,':&t /6 {h / L " I~ / Ii:; 9

5 I I b JI SarLemijn, A.: Natuurwetenschap en techniek. FUnderingen van technisch handelen in historisch perspectief. Deel I: De fundering van ervaringstechnieken. Uitgebracht in opdracht van Open Tech van het NGLOB. Open Tech, Eindhoven, 1989, pp. 96. J1 Stroeken, J.H.M.: Boekbespreking van Broeder, G. ter: Alternatieve heffingsgrondslagen voor de sociale zekerheid. Intermediair, 25, 35, 1989, pp t) Verbong, G.P.J.: Katoendrukken in NederLand vanaf Brommer, B. (ed.); Katoendruk in Nederland. Helmond/Tilburg, 1989, pp , ~q Verbong, G.P.J.: ~erken in de katoendrukkerij. Brommer, B. (ed.); Katoendruk in NederLand. HeLmond/Tilburg, 1989, pp ~0 Verbong, G.P.J.: PhiLips en de ontwikkeling van kwikdamplampen. De Ingenieur, 121, 1989, 11, pp Verbong, G.P.J.: Hoger beroepsonderwijs op de universiteit. De Ingenieur, 102, 1990, 1, pp oj OVerige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten Bakker, H.S.C.: The Dutch connection. Technology transfer from Britain to the NetherLands in the late 18th and early 19th century. KIvl, Utrecht, Verbong, G.P.J.; Homburg, E.: Technical communities and technological knowledge in the Netherlands in the 19th century. Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober Diverse publicaties ~\ Solkema, H' van: De keuze van een chemisch-technisch researchprogramma van het Natuurkundig laboratorium der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken uit de periode Ten behoeve van een case-study naar de verwetenschappelijking van de techniek. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 32. '175 Verbong, G.P.J.: De relatie techniek-wetenschap in Nederland in de 1ge eeuw. Researchmemorandum 9, SHT/TUE, juni 1989, pp. 17. Verbong, G.P.J.; Homburg, E.: Technical communities and technological knowledge in the Netherlands in the 19th century. Paper Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober l,b Verbong, G.P.J.; Lintsen, H.W.: De ontwikkeling van de technischwetenschappelijke informatievoorziening in Nederland. Researchmemorandum 10, SHT/TUE, september 1989, pp. 7. Bestwrsf~ties. Redactief~ties 9.,% Bakker, H.S.C.: LegisLation and its scientific and technological L,(!);,!1 side-effects: Sugar in the 19th century. {. 0" r Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober ~'\ Hooff, G. van: Machine-building behind the dikes. ~r'~ { Conferentie Society for the History of {dv Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober \ \ t,~ " 1/ Llntsen, H.W.; 1n{ Philips en zijn toeleveranciers. \ \ Regionaal bedrijfsleven, 22 september 1\ L", lntsen, H.W.: Technology and industrialization in The Netherlands. Conferentie Society for the History of Technology. Sacramento (U.S.A.), oktober ":>\.sarlemi jn, A.: Pendulum experiments in Newtonian mechanics. Invited paper Instituto Italiano per gli studi Fi losofici. Naples Conference on Newtonianism, Trinity College, Cambridge, 30 augustus-4 september Kroes, P.A.: Mede-organisator van het congres Between Science and Technology, TUE, juni Lintsen, H.W.: Voorzitter van de Landelijke ~erkgroep Geschiedenis van de Techniek. Bestuurslid van de Afdeling Geschiedenis van de Techniek van het Klvl. ~id van de Redactie van het Jaarboek voor Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Medewerker van De Ingenieurskrant. Hoofdredacteur/projectleider van het overzichtswerk 'Techniek en Industrialisatie in NederLand' van de Stichting Historie der Techniek. Meeus, M.T.H.: plv. bestuurslid SISWO. plv. bestuurslid PAO. Sarlemijn, A: voorzitter vakcomissie 'Techniek' NGOlB. Member of the editorial board of 'Sovietica'. 10

6 7 v. 10 Hermanussen, R.: Automatisering en veranderingen in de arbeid: hier en in de derde wereld. Heesters, M. e.a.(red); Vrouwen, werk en Computers. Nederlands Genootschap voor Informatica, Amsterdam, 1989, pp II Hoog, R. de; Jong, T. de; Vries, F. de: Interfaces for simulations. Jong, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIH/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp {/ F"-/ '" ij /5) '::;~t~;;' ~;;m.,,_/~?f,"" Jong, T. de (ed.); Computer SII11\,o._ ~ in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie. DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp ~ Bouman, M.M.P.: International Communication: a model with implications for teaching. Proceedings of the seminar 'Language learning in business education' ESADE, BarceLona, 1989, pp ?BrUnschot, R.A.M. van: Effecten van begeleiding van beginnende docenten. Janssens, s.; Peters, J.J.j Tistaert, G. (red); Leraar als beroep. Bijdrage aan de ORO Leiden. Swets & Zeitlinger BV, Amsterdam/lisse, 1989, pp b Erasmus, P.; Vervoorn, A.J.: Terminologie van de voorbereiding en de kwaliteit in de bouw. SBR-publikatie 194. Stichting Bouwresearch Rotterdam, 1989, pp fgoodyear, P.; Njoo, M; Hijne, H.: Learning processes, learner attributes and simulations. Jong, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp ~Groen, M.: Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot III: Diergeneeskunde. Economische Yetenschappen. Interfaculteiten. Nabeschouwing. Bijlagen. Eindhoven, 1989, pp IX. '( 12Jong, F.P.C.M. de: Self-regulation and problem solving. Mandl, H.; Corte, E. de; Bennet, S.N.; Friederich, H.F. (eds.): Learning and instruction. European research in an international context. Vol. II. Pergamon Press, Oxford, 1989, 10 p. r1, Jong, F.P.C.M. de: / Effectief studeren en zelfregulatie. Oosterhuis Geers, J.A.; Hout Wolters, B.H.A.H. van; Pilot, A. (eds.): Economisch studeren. Wolters-Noordhoff BV, Groningen, 1989, pp Iii Jong, F.P.C.M. de: Kun je leren leren, integreren in COO? Putten, C.M. van: Beishuizen, M. (eds.); Informatietechnologie en media. Bijdrage aan de onderwijsresearch, 27, 1989, pp Jong, F.P.C.M. de; De Bil, M.: Hetacognitie als 'Executive Control' tijdens tekstbestudering. Span, P.: Corte, E. de: Hout Wolters, B. van (eds.); Onderwijsleerprocessen, strategieen voer de verwerking van informatie. Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 1989, pp I /... Jong, T. de: Learning and instruction with computer simulations. Jeng, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie. DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIH/YPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp Jong, T. de (ed.): Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/WPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp i~jool ingen, W.R. van; Castello, J.; Abren, J.; Fabrega, A.; Olivera, M.i Simulation construction tools. K. Tait (ed.); Toward the specification of integrated support tools for authors constructing simulation-based intelligent learning environment. (EC)-DELTA project nr. P7061 (01014) (SAFE), intermediate deliverable: SAFE/SIM/II/ULE-del/fir, University of Leeds, pp Ij l 1".71 r; 1" -",, ~Heesters, H.; Hermanussen R.; Steensma, L.; Tijdens, K. (red): Vrouwen, werk en computers. Nederlands Genootschap voor Informatica, Amsterdam, 11

7 r? Joolingen, W.R. van; Jong, T. de:.. Characteristics of simulations. Jong, T. de (ed.); Computer simulations in an instructional context. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie. DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). First intermediate report: SAFE/SIM/WPI/EUTrep/components, Eindhoven, 1989, pp l~ Poortinga, Y.H.; Hendriks, E.C.: Culture as a factor in international negotiations: A proposed research project from a psychological perspective. Mautner-Markhof, F. (ed.); Processes of international negotiations. Westview Press, Boulder, 1989, pp \ Strother, J.B.; Utijn, J.M.: L1 and l2 syntactic structuring in lsp-writing: reading aspects and an error analysis. lauren, C.; Nordmen, M. (eds.); Special language: from humans thinking to thinking machines. Multilingual Matters ltd, Clevedon (Phil.), 1989, pp 'J 1 Ulijn, J.M.: The scientific and technical register and its cross-linguistic constants and variants. Morciniec, N.; Predota, S. (eds.); Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1130, Neerlandica Wratislaviensia, IV, Wrocklaw University, Poland, 1989, pp '6 Ul i jn, J.M.; Gorter, 1.: Language, culture and technical-commercial negotiating: an inquiry among Dutch industries. Coleman, H. (ed.); Working with language. Fishman, J. (ed.); Series Contributions to the Sociology of Language. The Hague, Mouton, 1989, pp ~\. Vaags, 0.W.: Stimuleren van creatieve processen in organisaties. K.J. Nijkerk (ed.); Handboek organisaties. Sams om, Alphen aan den Rijn, 1989, pp ~~-- ~; "' Vaags, D.W.: Creatieve processen ten behoeve van produktontwikkeling. De Constructeur, Q, 1989, pp Vervoorn, A.J.: A dynamic-logic model for ordering process terms; the example of building metrology. Marrakchi, Z. (ed.); Proceedings Congress on Unification and Standardization of Terminology; Theory and practical. Tunis, "'Vonderen-Van Staveren, M.L. van: Role theory: a reconstruction. Methodology and Science, 22, 1989, pp Abstracts.,,\\ " fj Blemans, H.; Jong, F.P.C.M. de: "il' Effecten van een metacognitief 1\ trainingsprogramma. ORO, Leiden, 1989, Programmaboek, p. 14. \ :Ie) Bouman, M.M.P.: Language skills for the nineties. Seminargids 'Language learning in business education'. ESADE, Barcelona, 1989, p. 1. u\ ;'"-1 Duyf, A.J.; Kop, P.F.M.; Thijs, L.J.: The paradox in the strenght-latency relationsship of frequency and learning manipulation. Zomerconferentie van de Experimental Psychology Society, University of Cambridge (UK), Experimental Psychology Society, Durham (UK), 1989, pp. 18. Ferguson-Hessler, M.G.M.: On the cognitive aspects of science instruction. Abstracts of papers. Internationaal colloquium ANTHENA '89 'Le transfert des connaissances en sciences et techniques'. Montpellier, 1989, p. 40. Ferguson-Hessler, M.G.M.; Jong, T. de: Onderwijs in de natuurkunde op basis van een abstracte beschrijving van de vakinhoud. ORO, Leiden, 1989, Programmaboek, p. 7. Hendriks, E.C.; Poortinga, Y.H.: Identification of cultural factors in international negotiations: A framework for analysis. Book of Abstracts. 2nd Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Amsterdam, 27 juni-l juli 1989, p. 69. Jong, F.P.C.M. de: Executive control trained in mathematics. Program 3rd Joint Meeting OTG, AEPF & FPP, Universiteit Twente. Enschede, 1989, p. 60. 'x:;.. ~ Jong, FoP.C.M. d e: Leren kun je of kun je het leren met COO? ORO, Leiden, 1989, Programmaboek, p. 28. F.P.C.M. de: Effectief studeren: welke rol speelt zelfregulatie hierin? Programmaboekje Landelijke Oag Studievaardigheden, Universiteit Twente. Enschede, 1989, p. 32. ~~\ljong, jfjong, F.P.C.M. de: Executive control trained during text processing. Carretero, M.; Lopez-Manjon, A.; Ignacio Pozo, J.; Alonso-Tapia, J.; Rosa, A. (eds.); Third European Conference for Research on learning and Instruction, Universidad Autonoma, Madrid, 4-7 september 1989, p fJong, F.P.C.M. de; Hout Wolters, B.H.A.M. van: Training in self-regulation in several educational fields. Program 3rd Joint Meeting OTG, AEPF & FPP, Universiteit Twente. Enschede 1989, p. 58. '1\f\Strother, J.B.; Ulijn, J.M.: vjthe ST-register: a cognitive function within the writer. Book of Abstracts. LSP Comprehension & Communications: 7th European Symposium on LSP. Budapest University of Technology, augustus 1989, p

8 Thijs, L.J.: On the dimensionality of recognition memory performance: the theory of pure search. Zomer conferentie van de Experimental Psychology Society, University of Cambridge (UK), Experimental Psychology Society, Durham (UK), 1989, pp li/ Thijs, L.J.: SIMSUF: een eenvoudig, voldoende model voor keuzen en keuzetijden. Winterconferentie Nederlandse Vereniging voor Psychonomie, Noordwijkerhout, NederLandse Vereniging voor Psychonomie, Utrecht, p. 1. ClZ Vervoorn, A. J. : TerminoLogie - ook een zorg voor de overheid. Algemene Conferentie van Nederlandse TaaL en Letteren 1989, NederLandse Taalunie, TiLburg, 1989, samenvattingen, pp. 45. Vakpubl icaties 42>Hendriks, E.C.: Culturele factoren in internationale onderhandelingen: Attributie of realiteit? Negotiation Magazine, g, 3, 1989, pp ~Ulijn, J.M.; Goetschalckx, J.; Schouwstra, P.: -The partial parallel character of Language reception and production. / UNESCO-ALSED-LSP Newsletter, 1, 12, 28, Copenhagen School of Economics, 1989, pp ~S UL i jn, J.M.: Goetschalckx, J.; Schouwstra, P.: Technology & linguistics. TWIOSCooP, I, 3, 1989, pp ~VaagS, D.W.: ProduktontwikkeLing en creativiteit. Cursusboek Postdoctorale Opleiding Agribusiness Management. Stichting Post Hoger Onderwijs, Wageningen, 1989, pp (j'Vaags, D.W.: 1. Stimuleren van creatief gedrag in opvoeding en opleiding. IntelLigentie in soorten en maten. Studium GeneraLe rue, Eindhoven, 1989, pp i1ij Vaags, D.W.: De rol van creativiteit bij innovatie. Congrespaper, DOC-KIvl symposium, Universiteit Twente, OVerige produkten van wetenschappel i jke activiteit Voordrachten 1[5 Andel, J. van: Using hypertext as a tool to transfer information in the design process. SchooL of Design, North Carolina State University, Raleigh, 28 maart 50 AndeL, J. van: Computer-aided transfer of information from environmental psychology into the design process. Department of Architecture, University of CaLifornia, Berkeley, 5 april 5/ Andel, J. van: Behaviour observations as research technique. Center for Design Research, University of California, Davis, 6 april 5<. Bouman, M.M.P.: Espana, Lengua y cultura. Studievereniging Cheops, FacuLteit B, rue. Eindhoven, 17 april 5]Hendriks, E.C.: Culture as a factor in international negotiations: A research project from a psychological perspective. AIO-bijeenkomst, Tilburg, 12 april E.C.; Poortinga, Y.H.: Identification of cultural factors in international negotiations: A framework for analysis. 2nd Regional Conference of the International Association for Cross-CulturaL PsychoLogy, Amsterdam, 27 juni-1 juli ~1Hendriks, 55Hermanussen, R.: Emancipatie in het bedrijfsleven. Studiedag over carriereperspectieven voor vrouwen 'KLim op Roos'. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 27 januari 6bJong, F.P.C.M. de: Executive control, self-regulation trained in mathematics. 3rd joint meeting OTG. AEPF & FPP in the symposium: Training in selfregulation in several educational fields, Enschede, apri I i)jjong, F.P.C.M. de: Kun je leren leren integreren in COO? ORO, Leiden, 25 mei F.P.C.M. de: Executive control trained during textprocessing. Third European Conference for Research on Learning and Instruction in the symposium: Metacognition and selfregulation in text processing. European Association for Research on Learning and Instruction, Madrid, 4-7 september 5~Jong, 5C~ong, F.P.C.M. de: JEffectief studeren: WeLke rol speelt zelfregulatie hierin? LandeLijke Dag Studievaardigheden 1989, Enschede, 24 februari to Njoo, M.; Jong, T. de: Learning processes of students working with a computer simulation in mechanical engineering. Third European Conference for Research on Learning and Instruction; EARLl, Madrid. 6; Schouwstra, P.C.; Vervoorn, A.J.: MultilinguaL terminology; general theory of terminology. Institute for TechnoLogy and Linguistics, Eindhoven, 1988, pp '< UL i jn, J.M.: opening address. Colloquium Technology & Linguistics with University of Hawaii and Monterey Institute of International Studies, Eindhoven, l~tlj IBIt 13

9 \ 1,-,' f ", ''; ULijn, J.M.: The postgraduate program Technology & Lingui st i cs. Symposium Intercultural Communication Analysis applied to International Business Negotiation, with Yarsaw, valenciennes, Duisburg, Hamburg, Dusseldorf, Kassel Universities, Eindhoven, bvulijn, J.M.: Internationaal zakelijk communiceren: van wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfspraktijk. Themamiddag Technology and Linguistics, Internationaal Zakendoen, Eindhoven, 3 november bsulijn, J.M.: Internationaal zakelijk onderhandelen: communicatieve en interculturele aspecten. Euregio Meuse-Rhin, Universite de Liege, 30 november 6&Ulijn, J.M.: Internationaal zakelijk onderhandelen: communicatieve en interculturele aspecten. UFSIA, Antwerpen, 13 december, Vaags, D.Y.: Kreativiteit. Studium Generale TUE, Eindhoven, 24 januari oi,'vaags, D.Y.: Hoe bevorder je creatief den ken bij studenten in het Hoger Onderwijs? Onderwijskundig Centrum UT, Enschede,,1Vonderen'Van Staveren, M.L. van: /Kinderen en carriere. Studiedag over carriereperspectieven voor vrouwen 'Klim op ROos'. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 27 januari Staveren, M.L. van: Kinderen en carriere. Rotary Innerwheel, Yaalre 14 maart :,t~vonderen-van Hermanussen, R: Emancipatie in het bedrijfsleven. Paper voor de studiedag over carriereperspectieven in het bedrijfsleven voor vrouwen 'Klim op Roos'. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, "!-islot, S; Bouman, M.M.P.:! '7Internationale tetefoonhulp in 14 talen. Talenpraktikum TUE. Eindhoven, :JOThijs, L.J.: f Yoordfrequentie-experiment: Toetsing van SUFFACen TOPS-modellen. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 38. Thi js, L.J.: Niet parametrisch maar ook niet nonparametrisch: de semi-verdelingsvrije analysemethode. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 18. 'r-thi js, L. J.: Comments and remarks on 'The anatomy of a memory experiment', by Laming, D., University of Cambridge; Lansdale, M., University of Technology, loughborough (UK). Eindhoven, 1989, pp. 31. Thijs, L.J.; Bosman, M.: Programmatuur voor semi-verdelingsvrije aanpassing van het SIMSUF-model aan resultaten van een ja/nee keuze reactietijd experiment. Intern rapport, Eindhoven, :Thi js, L.J.; Bosman, M.: -Programmatuur voor verdelingsvrije schatting van SIMSUF's verborgen verdelingen op resultaten van een ja/nee keuze reactietijd experiment. Intern rapport, Eindhoven, 03Vonderen-Van Staveren, M.l. van: Yaarin verschillen de seksen? Enige reeente antwoorden vanuit de biologie. Paper voor de workshop over Rationele Studiekeuze van de Yerkgemeenschap Verklarende Sociologie. lj, \ I, I b -;,: Vonderen-Van Staveren, M.L. van: Economische zelfstandigheid en studiekeuze. Yorkshop VVAO, Utrecht, 27 mei r<vonderen-van Staveren, M.L. van: Kinderen en carriere. Tilburgse studieclub, Goirle, 7 september -/;vonderen-van Staveren, M.L. van: Yerken, moeder worden. en carriere maken? UVSV/NVVSU-reunistendag, Eindhoven, 7 oktober 'Vonderen-Van Staveren, M.l. van: Carriere en kinderen kan dat? Symposium 'Twee banen op een kussen', KIvI Afdeling Jonge Leden, Den Haag, 29 november Diverse publicaties Bestuursfuncties, Redactiefuncties Ulijn, J.M.: Eo-editor, Journal of Research on Reading, Oxford: Basil Blackwell (1 x referent). Editorial Board Member, Reading in a Foreign language, Exeter (1 x referent). ~id evaluation committee, Business Communication in Multilingual Europe. Antwerpen. ~id resonansgroep, Nationaal Actieplan Moderne Vreemde Talen, KU Nijmegen. Vonderen-Van Staveren, M.L. van: Secretaris Yerkgemeenschap Verklarende Sociologie. Yijst, P.J. van der: Redactielid Gramma, Tijdschrift voor Taalkunde. t>bouman, M.M.P. et.at.:,') n Barcelona, guia de excursion. It,,'-j\.1 Interne uitgave, Eindhoven, 1989, pp

10 r. YF-PROGRAMMA: TUE-BOO ONlloERPSYSTBlEN Yetenschappelijke publicaties Boekholt, J.T.; Wagenberg, A.F. van; Procopiou R.; Geest, W.G.M. van der: Home care. Deel 1, zelfstandige ouderenhuisvesting. Deel 2, patronen en bouwstenen. Eindhoven, TEMA'projectenbureau, 1989, pp ~ Wagenberg, A.F. van; lambrechts, N.: Cleanrooms: environment and behavior. Vol. 1: introduction and literature research. Vol. 2: the MDS-3 case study. Uitgebracht in opdracht van Philips Waferlab Team. Eindhoven, 1989, pp Yakpubl icatie 1 Broeckmans, J.: Types and consequences of student teachers' diagnoses during classroom interaction. Manoll, H.; Corte, E. de; Bennett, N.; Friedrich, H.F. (eds.); learing and instruction. European research in an international context. Volume 2.2.: Analysis of complex skills and complex knowledge domains. Pergamon Press, Oxford, 1989, pp Broeckmans, J.: De waarde van een handelingsmodel voor onderzoek over het leren onderwijzen tijdens schoolpractica. Pedagogische studieen, 66, 1989, pp :} Gobits, R.: Referentiemodel: Hulpmiddel specificatie gebruikersinterfaces. Bouwman, H.i Jankowski, N. (eds.); Interactieve media op komst. Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1989, pp / S Wagenberg, A.F. van: Tools for facility managers. Proceedings of the first International Symposium on Facility Management. Washington mei JJ Hoeven, H.W.M. van:. Interne evaluatie van een facultair curriculum. Proceedings CRWO-studiedag IOWO/VSNU, Nijmegen/Utrecht, 1989, pp ~ Wagenberg, A.F. van; DeLlaert, B.G.C.; WaaLwijk, W.R.G. : Het gebruik van omgevingstechnologische patronen ~\\~ bij het ontwikkelen van programma's van eisen \~ voor verpleegafdelingen van verpleeghuizen. Uitgebracht in opdracht van het Nationaal Ziekenhuisinstituut, Eindhoven- Utrecht, 1989, pp. 91. Overi ge produkten van wetenschappe L i j ke activiteit Bestuursfuncties Wagenberg, A.F. van: bestuurslid NederLandse Facility Management Associatie YAKGROEP PSYCHOLOGIE EN TAAl IN DE TECHNIEK (PETIT) Vakgroep PeTiT is een clustering van de secties: - Sociale Psychologie - Pedagogiek, Puberteitspsychologie en Algemene Didaktiek - Toegepaste Taalkunde - Onderwijsresearch Yetenschappelijke publicaties 5 Andel, J. van; Meindertsma, S.: Designing and researching play environments. liebich, H.; Zacharias, D. (eds.); Welt des Spiels: Spielkultur. PA, Munchen, 1989, pp. 6. battwood, P.R.: \ Planning a distribution system. Vijfde druk. Gower Press, london, 1989, pp /1 Hoeven, H.W.M. van:, Economisch studeren door een optimaal functionerende propedeuse. Proceedings landelijke Dag Studievaardigheden Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989, pp DHul, F.E. van 't; Joolingen, W.R. van; lijnse, ~P.L. : Begripsverandering en micro computers, praktijkervaringen met krachten en beweging. Tijdschrift voor Didactiek der <B>wetenschappen, I, 3, 1989, pp '" Merk, V.: J Negotiating in French-speaking Cultures: A training in bicultural business & technical communication. Proceedings of ESADE Conference on language learning in business education. ESADE Idiomas, Barcelona, 1989, pp /1/ Vervoorn, A. J. : Van boekenbeheerder naar informatieveredelaar. Bibliotheken: Transformatie door Communicatie. Verslag FOBID-Congres. Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, Den Haag, 1989, pp vervoorn, A.J. (ed.): Nederlandstalige terminologie. Samenwerkingsverband voor Nederlandstalige terminologie. Eindhoven, 1989, pp. 58. ISBN I Ib Westendorp, P.H.: De gebruiksaanwijzing als marketinginstrument. Uitgebracht in opdracht van: Moving Manuals BV. Ootmarsum, december 1989, pp. circa 15.!'1Westendorp, P.H.; Peters, L.J.G.:. forie presentatievormen voor een handleiding. Tijdschrift voor Ergonomie, 14, 1, 1989, pp It If) 15

11 Abstracts I~ Andel, J. van; Vree, F. van: Transfer of E-B information in the design process: The case of a school playground for handicapped children. Abstract. EDRA 10 Conference. Environmental Design Research Association. Black Mountain, Opgenomen in Hardie, G.; Moore, R.; Sanoff, H. (eds.); School of Design, North Carolina State University, Raleigh, 1989, p. 66. /1/: Merk, V.: ) Negotiating in French-speaking cultures: A training in bicultural business & technical communication. Book of abstracts. ESADE Conference on language learning in business education, Barcelona, 1989, pp. 1. Vakpubl icaties LOAndel, J. van: Spelen meisjes en jongens verschillend? Lans Magazine, 1, 3, 1989, pp fAndel, J. van; Rijnen, J.; Vermeulen, D.; e.a.: Speelvoorzieningen in Heerlen. Uitgebracht in opdracht van Gemeente Heerlen. LANS, Utrecht, 1989, pp bijlagen. q.~goetschalckx, J.A.M.; Schouwstra, P.C.; Ulijn, J.M.: The partial-parallel character of language production and reception. TWIOSCOOP, I, 3, september 1989, pp \ 2'5 Heyn ick, F.: ~~~ Mannen en vrouwen in dromenland. PsychoLogie, ~, 1, januari 1989, pp ~~Heynick, F_: Dromen na de holocaust_ Psychologie, ~, 5, mei 1989, pp :\SHeynick, F.: Freud, Kraepelin en de taal van de waanzin. Intermediair, 25, 34, 25 augustus 1989, pp tbhoeven, H.W.M. van; Wouw, H.M.W.J. van de: KUBES, een systeem voor kwaliteitsbewaking van onderwijsprogramma's. OCR-rapport 89.1, KUB, Tilburg, 1989, pp Hoeven, H.W.M. van; Wouw, H.M_W.J. van de: Case study curriculum-evaluatie Faculteit der Letteren_ OCR-rapport 89.3, KUB, TiLburg, 1989, pp. 40.!?dMerk, V.: Managing successful business negotiations in a French cultural setting. Language Training, lq, Issue 2, 1989, pp. 2..2jMerk, V.: Negocier: une affaire de culture. Le francais dans le monde, 227, aug./sept., 1989, pp ?DMerk, V.: Zaken doen in Frankrijk: belangrijke taal- en cultuuraspecten. France-Pays-Bas, 5 en 6, 1989, resp. pp. 13 en /schouwstra, P.C.: Het nut van de bedrijfsbibliotheek. Open, 1, nr. 1, januari 1989, pp den Boogaart, P.C.: Knoppen en golflengten. Ons Erfdeel, 5, 1989, pp ~~Uit ~'.CWouw, H.M.W.J. van de; Hoeven, H.W.M. van:, Case study curriculum-evaluatie Faculteit Sociale Wetenschappen. OCR-rapport 89.2, KUB, Tilburg, 1989, pp. 46. H.M.W.J. van de; Hoeven, ft.w.m. van: Instrumenten voor evaluatie. OCR-rapport 89.4, KUB, Tilburg, 1989, pp ~.{WOUw, Overige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten J. van: Researching and designing play environments: methods and techniques illustrated with a school-playground for physically handicapped chi ldren. School of Architecture and Urban Planning, University of Wisconsin, Milwaukee, 3 april ~'5Andel, J :3 b Ande l, J. van: De ideale woonomgeving. Stichting Groenewold, Venlo, 30 oktober J1Andel, J. van; Dorst, M. van: Toekomstige woningen voor ouderen. Open Dag, TU Eindhoven, 22 oktober ft'andel, J. van; Meindertsma, S.: Ontwerpen en onderzoeken van speelvoorzieningen. Studiedagen IPA Nederland, Lekkerkerk, 9 maart JOGobits, R.: j Een referentiemodel als hulpmiddel bij de specificatie van gebruikersinterfaces. Sommatie '89, Veldhoven, maart to Heyni ck, F.: Spinoza en Einstein. Vereniging JOA, Groningen, 5 februari ~Ii Heyni ck, F.: De taal der dromen. Studentenvereniging "Cleopatra", Groningen, 13 februari (i.?heyni ck, F.: Speaking and dreaming: How do they interact? Faculte de Psychologie, Universite de Geneve, 11 mei qheynick, F.:,- Taalkundige aspecten van het Tourette-syndroom. Stichting "Giles de la Tourette", Rhoon (Rotterdam), 28 oktober 1 J 16

12 ,-. /.:,:' I./ tjl/merk, V.: Negotiating in French-speaking cultures: A training in bicultural business & technical collllluni cat i on. ESADE, Barcelona, If"JMerk, V.: Zaken doen met de Fransen. Commercieel-Technische Opleiding, Eindhoven, %Merk, V.: Psychologie et mentalites en affaires aux Pays Bas. Credit Lyonnais Bank Nederland, Veldhoven, ((' Merk. V,: Onderhandelen in het frans. Landbouw Universiteit, Wageningen, q':l ~Merk, V.: Conducting successful business negotiation in a European cultural setting. Business School, Bilbao, Merk, V.: vqhet verkoopgesprek in Frankrijk, culturele '" aspecten. Kamer van Koophandel Venlo en Roermond, Thorn, 50Merk, V.: Cultuurverschillen tussen Frankrijk en Nederland in het zaken doen Rotary Club, Lekkerkerk, :;/ Merk, V.: Zaken doen in Frankrijk. Cursus-reader t.b.v. externe cursussen Internationaal Onderhandelen. Techniek & Linguistiek, TUE, 7<Schouwstra, P.C.: COIlIllUnicatie Nederlandse Vereniging van bedrijfsjournalisten, Weert, Diverse publicaties 53Heynick, F.: Wekelijkse rubriek 'Bericht uit dromenland'. De Telegraaf, januari tim december '}'f ". Heynick, F.: De "vieze" droom van korporaal Hitler. Utrechts Nieuwsblad, 19 april 1989, p. 4.?5Westendorp, P.H.; Helden, A.W. van: Het laatste word? Een bespreking van het tekstverwerkingspakket Microsoft Word 4.0 Neder lands. PC+, 20, december 1989, pp BestwrsftllCties. RedactieftllCties Andel, J. van: Lid Redactieraad Netherlands Journal of Housing and Environmental Research. Merk, V.: lid bestuur European Network for Business Communication Development (ENCoDe), BrusseL. Vaags, D.W.: - Bestuurslid Stichting Didactiek der Technische Wetenschappen. Vervoorn, A.J.: - Lid van Samenwerkingsverband van Nederlandstalige Terminologie - Lid van Commissie NEC-1-terminologie - Lid van NormaLisatiecommissie (NNI) Informaticatermen. - Voorzitter NormaLisatiecommissie (NNI) Algemene Bedrijfsterminologie. - Voorzitter Normalisatiecommissie (Nederland Belgie) TerminoLogie. - Voorzitter SaNT Werkgroep Terminologie en Opleiding. Westendorp, P.H.: - Lid van het Algemeen Bestuur van het PACO/PAOS. VAKGROEP TECHNISCHE ~TENSCHAPPEN. INNOVATIE EN MAATSCHAPPIJ (TWIN) Vakgroep TWIM is een clustering van de secties: - Fi losofie - Sociologie - Economie - Arbeidsverhoudingen en Recht Wetenschappelijke publicaties!l6 Gales, B.P.A.; Royen, LJ.G. van: De fabrikanten van de geschiedenis. Sociaaleconomische geschiedschrijving en Limburg. Publications de la societe Historique et Archeologique dans le Limbourg, 125, 1989, pp "Hacken, P.T.M. teni Kapteyn, Ai Woittiez, I.: Unemployment benefits and the labor market, a micro/macro approach. Gustafsson, B.A.; Klevrnarken, N.A. (eds.); The political economy of social security, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1989, pp ~Hacken, P.T.M. ten; Kapteyn, Ai Woittiez, I.: Household Labor supply in the Netherlands in the eighties and the nineties. OSA werkdokument, W 61, Den Haag, 1989, pp t;;';meeus, M.T.H.: J Wat betekent arbeid? Over het ontstaan van de westerse arbeidsmoraal. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1989, pp "Meeus, M. T.H.: Arbeid, individualisering en arbeidsverhoudingen. GlomboorsK, J. e.a. (eds.). Kantelende verhoudingen in de jaren negentig. SOU, Den Haag, 1989, pp bl Schippers, H.: Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het hoger technisch onderwijs in Nederland. Stichting Historie der Techniek, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1989, pp

13 f r,, v'{ Schippers, H.: Opkomst en ondergang van de MTS in Sneek It Beaken, Tijdschrift Fryske Akademy, l1, 1, 1989, pp ') Tempelmans Plat, H.; The relation between working life, depreciation and maintenance. Quality for building users troughout the world. Proceedings of Xlth International Congres, Theme II, Volume II, Paris, juni, 1989, pp (tTempelmans Plat, H.; Prins, M.: Reverse planning of the built environment. Open House International, 14, 4, Valcpublicaties 65 Campbell, E.E.: Trade unions and industrial relations in Suriname. New West Indian Guide, 63, 3 en 4, 1989, pp thdouben, N.H.: Over (schaarse) kennis en economische (koop)kracht. Verslagboek Structuur van het hoger onderwijs filosofisch beschouwd. Hogeschool Eindhoven, 1989, pp Douben, N.H.: Technische en economische ontwikkelingen met en AA de maat. Accountant-Administratieconsulent: ontstaan, formalisering en ontwikkeling. Den Haag, 1989, pp Hooff, G. van: 150 jaar metaalnijverheid in HeLmond. IJzersterk mensenwerk (catalogus tentoonstelling gemeentemuseum Helmond). Helmond, 1989, pp ~ Nieuwkoop, J.A.W.: Potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten in Nederland. Extern rapport, Eindhoven, 1988, pp. 19. to Nieuwkoop, J.A.W.; Derksen, P.: ; De prioriteitsstelling van potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten in Noord-Brabant in de peri ode Extern rapport, Eindhoven, 1989, pp j(nieuwkoop, J.A.W., et at:, Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant. Extern rapport, Eindhoven 1989, pp Stroeken, J.H.M.: Publieke sector en economische orde. Boekbespreking van D.J. Wolfson, Maandschrift Economie, 53, 4, 1989, pp f3tempelmans Plat, H.; Hout, J. van: Open Bouwen in de uitvoeringsfase. Bouw, 7, april 1989, pp OVerige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten E.F.: Juridische aspecten van ondernemen en onderneming. Bureau Intermediate Technology, Tilburg, oktober l~clarkson, Douben, N.H.: Telematica-ontwikkelingen in Nederland. World Trade Centre Rotterdam, 21 september ;;Ii? Douben, N. H. :, Economisch technologieconcept vraagt brede benadering. Informatietechnologie en relatieve arbeidskosten, TWIM-symposium TUE, 29 juni "/ Douben, N.H.:! Unemployment and social security in Europe. SociaL Security and Europe 1992, Porto, Portugal, oktober ~h~ieuwkoop, J.A.~.: Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Hoord-Brabant. NETWERK, Utrecht, :'';N i euwkoop, J.A.W.: 'Bedri jfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant. Werkgroep Geschiedenis van de Techniek, Amsterdam, ;S'0Royen, E.J.G. van: De economische ontwikkeling van Maastricht in de 1ge en 20e eeuw. limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, afdeling Maastricht. Maastricht, 6 maart iroyen, E.J.G. van: De milieuproblematiek rondom het DSM-terrein in het Licht van de geschiedenis van planologie en woningbouw in GeLeen e.o. GezamenLijk studie-onderdeel MiLieukunde van de FacuLteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Economische Wetenschappen en de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit limburg, Maastricht, Maastricht, 21 maart ~'1 ;,"(.Royen, E.J.G. van: De aktuele culturele kaart van Maastricht als produkt van 20 eeuwen historische ontwikkeling. Hogeschool HoLland te Diemen, afdeling Cultuur en Beleid, Mechelen (limburg), 10 april 1989 en 6 november 6')Stroeken, J.H.M.: Sociale innovatie en technologische innovatie. PvdA, Amsterdam, GJ!i/stroeken, J.H.M:: Financiering van een basisinkomen. KUB, TiLburg, 18

14 [ f,'-" v; 8C;Stroeken, J.H.M.: InformatietechnoLogie en relatieve arbeidskosten. TUE, Eindhoven, ab Stroeken, J. H.M.: Technologie, arbeidsmarkt, sociale zekerheid. Stichting Sociale Geneeskunde, Utrecht, '0"1 (! ':itroeken, J.H.M.: Technology assessment bij TEMA Mini-symposium 'Afscheid Sars', TUE, Eindhoven, november -', O,'Stroeken, J.H.M.: Alternatieve financiering sociale zekerheid. Onderzoekersoverleg Sociale Zekerheid, Zoetermeer, 8~Tempelmans Plat, H.: Facility management & building economics. CIS, ~55 Meeting, Tampere, Helsinki, juni 'JOrempelmans Plat, H.: v Woningbouw in Polen, in het bijzonder Yarschau: su9gesties. Voordracht Orientatiedag Den Haag-~arszawa, 4 november qltempelmans Plat, H.: v Visie op Kosten. Faculteit Civiele Techniek, TUD, februari Diverse publicaties a~campbell, LE.:, leerkrachten, onderwijsvakorganisaties en politiek in Suriname: Onderzoeksvoorstel, Eindhoven, 1989, pp Campbel L, LL: Honderd jaar Christelijke Onderwijsbond "Broederschap". Projectvoorstel, Eindhoven, 1989, pp. 8.,94Gaillard, H.C.J.J.: The varying Marxist views on changes in the international situation since the start of the proces of industrialization. Interne publicatie, Eindhoven, 1989, pp. 26. q7tempelmans Plat, H.: Partial financing to keep buildings usable at realistic prices. Geaccepteerd paper voor International Congres Managing and Financing Education and Building, Rotterdam, mei-juni 1989, pp. 9., 00 Tempelmans Plat, H.; lankhorst, M.: j Beslissen over onderaanneming. Intern paper TU Einhdoven 1989, pp. 8. CqTempeLmans PLat, H.; ~esterlaken, R.: J; HaaLbaarheid invulling terrein N.F.B. en omgeving. Rapport uitgebracht in opdracht van Neggers Finishing Bedrijf Best. Eindhoven, mei 1989, pp. 23. Tempelmans Plat, H.; Westerlaken, R.: Aanvulling op 'Haalbaarheid invulling terrein N.F.B. en omgeving'. Uitgebracht in opdracht van Neggers Finishing Bedrijf Best. Eindhoven, oktober 1989, pp. 10. Verbong, G.P.J.:, De kunststofverwerkende industrie. Intern rapport, Eindhoven, 1989, pp. 24. i?1verbong, G. P. J. : ~De toekomst van de auto. Jubileumuitgave Simonster, WSV Simon Stevin. TUE, 1989, pp Bestuursfuncties, Redactiefuncties Douben, N.H.: - Voorzitter redactie Maandschrift Economie. - Voorzitter Stichting Technopool Brabant. - Voorzitter Stichting Telematica. - Lid Commissie Perspectieven Agrarische Sector (landbouwschap). lid Commissie Eindhoven Kroes, P.A. ~id van de redactie van Methodology & Science. Eo-editor van Nijmeegse studies in de filosofie van de natuur en haar wetenschappen. Tempelmans Plat, H.T.P.: ~id CIB ~55, ~orking Commission Building Economics. Vast medewerker BOUW, vakblad voor de bouw. ~id SBR studiecommissie 'Kosten van verkavelbaarheid' en de studiecommissie 'Modulair coordinatie in de U-bouw'. Secretaris-penningmeester Dagelijks Bestuur Interface. ~id Scientific Committee International Symposium Value in building economics and construction management, Sydney, maart

15 Faculteit Bedrijfskunde

16 FACUlTEIT BEDRIJFSKUNDE WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT VF-PROGRAMMA BEHEERSINGSSYSTEMEN TRENA 1: ANALYSE EN ONTWIKXElING VAN BEHEERSINGSSYSTEMEN Dissertaties Brinkman, S.: Flexibiliteit Beheersprocessen en procesbeheersing. Promotoren: Prof.dr. J. Wijngaard, Prof. M.A.T. Kumpe, KUB, TUE, Eindhoven, 1989, pp ORS Donselaar, K. van: Material Coordination under Uncertainty. Promotoren: Prof.dr. J. Wijngaard, Prof.dr.ir. J.C. Wortmann, TUE, Eindhoven, 1989, pp ORS Uetenschappelijke publicaties Koster, M.B.M. de; Wijngaard, J.: Continuous versus Discrete Models for Production Lines with Blocking. In Queueing Networks with Blocking (Perros, Altiok, eds.). North-Holland, Amsterdam, 1989, pp ORS Koster, M.B.M. de; Wijngaard, J.: Local and Integral Control of Workload. International Journal of Production Research, 27, 1989, pp ORS Bertrand, J.W.M.; Wijngaard, J.: Het organiseren van flexibiliteit, oftewel: wacht u voor wachten. In Flexibiliteit in logistiek (Geraerds, Igel, red.). Samsom Nive, Alphen aid Rijn, 1989, pp K8S Wijngaard, J.: Timing and Lot-Sizing in Production Control. Journal of Manufacturing and Operations Management, 2, voorjaar 1989, pp ORS Bertrand, J.W.M.: Produktiebeheersing: Groei naar Volwassenheid. Inaugurale Rede Technische Universiteit Eindhoven, 1989, pp. 19. KBS Dlrne, C.W.G.M.: Planning problems of Flexible Automated Manufacturing Cells In a Job Shop - a case study Proceedings of the third ORSA/TIMS conference on Flexible Manufacturing Systems: Operations Research Models and Applications. Elsevier, Amsterdam, 1989, pp. 61 tim 66 (ISBN ). KBS Corbey, M.H.: Meetbare economische gevolgen van investeringen in flexibele capaciteit. Bedrijfskunde, 61, 3, 1989, pp. 234 tim 247. BE Enden, C. van der: Budgettering in management perspectief. Samsom, Alphen aan de Rijn, 1989, pp BE Muntslag, D.R.; Smetsers, J.A.W.M.: De invloed van de werkvoorbereiding op de logistlek. Bedrijfskunde, 61, 2, 1989, pp BE Vosselman, E.G.J.: Responsibility accounting. In: Praktijkboek Financieel Management, afl. 3. Kluwer, Deventer, maart 1989, pag. VII tim VII BE Vosselman, E.G.J.: Kostenbeheersing door middel van managementbudgettering. In: Handboek Financiele Leiding en Organisatie, suppl. november Samsom, Alphen aan de Rijn, 1989, pp BE Theeuwes, J.A.M.: RichtLijnen voor budgethouders. In: Handboek Management. Van der Wolk, Laren, 1989, hoofdstuk BE Theeuwes, J.A.M.; e.a.: Flexibiliteit: is dat ook winstgevend? Hoofdstuk in: Flexibiliteit in logistiek, W.M.J. Geraerds en M. 1ge1 (red.). Samsom/NIVE, Alphen aan de Rijn, 1989, pp BE Theeuwes, J.A.M.: Flexibiliteit in industriele bedrijven. Bedrijfskunde, 61, 3, 1989, pp BE Abstract Vissers, J.M.H.: Balancing activities and resources at the hospital's management level. XV meeting of the European Working group on Operational Research Applied to Health Services, Urbino, Italy, 3-7 July, 1989, pp. 4. KBS Vakpublicaties Bertrand, J.W.M.; Durlinger, P.P.J.: Determining Work Order Throughput Times in Dual Constrained Production Departments. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89/13, Eindhoven, december 1989, pp KBS Flapper, S.D.P.: On the Integration of Time-Phased Material and Net Operational Cash Requirements. Intern rapport TUE/BOK/ORS/89/05, Eindhoven, september 1989, pp ORS Flapper, S.D.P.: The Type-Split problem revisited. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/04, Eindhoven, april 1989, pp ORS Flapper, S.D.P.; Miltenburg, G.J.; Wijngaard, J.: Inbedding JIT into MRP. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/03, Eindhoven, oktober 1989, pp ORS 23

17 Gjesberts, P.M.J.: Visie op het logistiek concept van Akzo Coatings B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/16 (vertrouwelijk), Eindhoven, december 1989, pp. '-20. ORS Giesberts, P.M.J.: Productieplanning bij Atag Keukentechniek B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/17 (vertrouwelijk), Eindhoven, januari 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Productieplanning van trekhaken bij Brink B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/18 (vertrouwelijk), Eindhoven, juni 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: MPS-functie bij DAF Trucks B.V. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/19 (vertrouwelijk), Eindhoven, maart 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Goederenstroombeheersing bij SKF TransportwieLen: analyse en advies. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/20 (vertrouwelijk), Eindhoven, november 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Functionele beschrijving van de MPS module van MFG- II. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/21 (vertrouwelijk), Eindhoven, december 1989, pp DRS Giesberts, P.M.J.: Functionele beschrijving van COPICS MPSP. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/13, Eindhoven, april 1989, pp ORS Giesberts, P.M.J.: Functionele beschrijving van de MPS-functie in Triton 1.0. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/15 (vertrouwelijk), Eindhoven, november 1989, pp ORS Miltenburg, G.J.; Wijngaard, J.: Designing and Phasing In Just-In-Time Production Systems. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/06, Eindhoven, januari 1989, pp ORS Veen, B. van der: Wisdom and Inventories. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/07, Eindhoven, november 1989, pp. '-6. ORS Wester, F.A.W.; wijngaard, J.; Zijm, W.H.M.: A Hierarchical Planning System versus a Schedule Oriented Planning System. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/02, Eindhoven, april 1989, pp DRS Wester, F.A.U.: De logistieke beheersing bij de Epikotes. Eindresultaat van een studie t.b.v. Shellchemie, Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/14 (vertrouwelijk), Eindhoven, november 1989, pp ORS Groot, P.M.A.: Een model ten behoeve van de opnameplanning. Het Ziekenhuis, 1989, 22, pp KBS Groot, P.M.A.: Opnameplanning in Nederlandse ziekenhuizen. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-09, Eindhoven, 1989, pp. 30. KBS Groot, P.M.A.: Overzicht van de literatuur betreffende opnameplanning. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-10, Eindhoven, 1989, pp. 4. KBS Vries, G. de: Logistiek denken in het ziekenhuis. Ziekenhuis Management Magazine, 10, oktober 1989, pp KBS Kremer, P.G.T.M.: Verborgen reserves met logistiek zichtbaar maken. Het Ziekenhuis, 1989, 11 ( ), pp KBS Kirkels, M.J.A.; Geenen, A.: IHDf-NEVEM Logistiek Onderzoek. Verslag vooronderzoek in opdracht stuurgroep IHDF- NEVEM, juni 1989, pp. 42. KBS Bertrand, J.U.M.; Ooijen, H.P.G. van: Flowrate flexibility in complex production departments. Working paper TUE/BOK/KBS/89-16, Eindhoven 1989, pp. 25. KBS Bertrand, J.W.M.: Produktiebeheersing: Groei naar Volwassenheid. DoeLmatige Bedrijfsvoering, 1, 12, pp KBS Bertrand, J.W.M.: Flexibiliteit in Logistiek. Hoofdstuk 1 uit: Flexibiliteit in Logistiek (red. Geraerds/IgeL), Samsom/NIVE, Alphen aid Rijn, 1989, pp KBS Bertrand, J.W.M.; wijngaard, J.: Het Organiseren van Flexibiliteit, oftewel: Uacht U voor Wachten. Hoofdstuk 4 uit: Flexibiliteit in Logistiek (red. Geraerds/Igel), Samsom/NIVE, ALphen aid Rijn, 1989, pp KBS/ORS Dirne, C.W.G.M.: Logistieke organisatie rondom de Wahli W51 - problemen en oplossingen. Intern rapport BDK/KBS/89-14, Eindhoven, 1989, pp. 75. KBS 24

18 Dirne, C.W.C.M.: Flexibele geautomatiseerde fabricagesystemen in de onderdelenfabricage: hun gebruik en de logistieke gevolgen -. Bedrijfskundig Onderzoek 1989, 4e NOBO Onderzoekdag Bedrijfskunde, Eindhoven, 1989, pp. 83 tim 90 (ISBN ). KBS Ooijen, H.P.C. van: Equalizing throughput times in shops with different component routing lengths. Working paper TUE/BDK/KBS/89-15, Eindhoven, 1989, pp. 14, KBS Ooijen, H.P.C. van: Resterende Werklastnormen. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-02, Eindhoven, 1989, pp. 6. KBS Ooijen, H.P.C. van: Beheersing van de oven goederenstroom. Intern rapport TUE/BOK/KBS/89-03, Eindhoven, 1989, pp. 7. KBS Ooijen, H.P.C. van: Beheersing werklastj een praktische methode voor doorlooptijdbeheersing. Intern rapport TUE/BDK/KBS/89-04, Eindhoven, 1989, pp. 12, KBS Ooijen, H.P.C. van: Orderacceptatie en RWL op machinesoortniveaus. Intern rapport TUE/BOK/KBS/89-05, Eindhoven, 1989, pp. 8. KBS Ooijen, H.P.C. van: Het op beheerste wijze werken met verkorte normdoorlooptijden bij IC-Bipolair. Intern rapport TUE/BOK/KBS/89-06, Eindhoven, 1989, pp. 6. KBS OOljen, H.P.C. van: Bepaling van lopend norm produktieplan diffusie IC BipoLair. Intern rapport TUE/BDK/KBS/C89-01, Eindhoven, 1989, pp. 5. KBS Ooijen, H.P.C. van: Normdoorlooptijden diffusie IC-Bipolair Intern Rapport TUE/BDK/KBS/C89-02, Eindhoven, 1989, pp. 7. KBS Ooijen, H.P.C. van: Consequenties van inputverhoging voor de doorlooptijd en de output van diffusie IC BipoLair. Intern rapport TUE/BDK/KBS/C89-05, Eindhoven, 1989, pp. 6. KBS Fransoo, J.C.: Process industries logistics characteristics. Intern rapport BDK/KBS/89-01, Eindhoven, 1989, 11 pp. KBS Fransoo, J.C.: Production control in process industries: a research proposal. Intern rapport BDK/KBS/89-12, Eindhoven, 1989, 15 pp. KBS Muntslag, D.R.; Ribbers, A.M.: Machine-uurtarieven in industriele ondernemingen. Bedrijfskundig Vakblad voor industrie en dienstverlening, 1, 3, 1989, pp BE Muntslag, D.R.; M.F.G.M. Verstegen: Meting van logistieke performance. Bedrijfskundig Vakblad voor industrie en dienstverlening, 1, 1, 1989, pp BE veeken, H.J.M. van der: Management informatie voor onderhoud. Doelmatige Bedrijfsvoering, 1, 6 juni 1989, pp. 6. BE Aarts, C.A.J.M.; Jenniskens, F.M.: verslag orientatieronde bij drie Engineer-toorder bedrijven. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/OB, Eindhoven, oktober 1989, pp DRS Kroep, L.H.: Geautomatiseerde systemen voor Project Management. Intern rapport TUE/BOK/ORS/89/09, Eindhoven, december 1989, pp. '-10. ORS Kroep, L.H.: Resource levelling: een vergelijkende studie. Intern rapport TUE/BDK/ORS/89/10, Eindhoven, oktober 1989, pp ORS Kroep, L.H.; Brent, E.: Evaluatie van een aantal projectmanagement pakketten aan de hand van een drietal cases. Intern rapport TUE/SDK/ORS/89/11, Eindhoven, mei 1989, pp ORS Konijnendijk, P.A.: I~tegratie marketing en logistiek noodzakelijk. I Werktuigbouw, mei 1989, pp ORS Konijnendijk, P.A.: Report Make to customer order. Intern Rapport TUE/BDK/ORS/89/12, Eindhoven, mei 1989, pp ORS OVerige produkten van wetenschappelijke activiteit Bertrand, J.W.M.: Bijdragen PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, mei/juni KBS Durlinger, P.P.J.: Bijdragen PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, mei/juni KBS Donselaar, K. van: Materiaalcoordinatie - motieven en alternatieven. Voordracht PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, juni ORS Oonselaar, K. van: Van LRP naar FiRST: globalisering ook in de materiaalcoordinatie. Voordracht Vereniging voor Bedrijfskundig Ingenieurs, afdeling Utrecht, Amersfoort, oktober ORS 25

19 Oonselaar, K. van: Coordinatie van de materiaalstroom in een flexibele omgeving. Lezing voor de VVS-SOR, Utrecht, december ORS Oonselaar, K. van: Coordinatie van de materiaalstroom in een flexibele omgeving. lezingendag 'Vergelijkend onderzoek van logistieke concept en, van de Sectie Operationele Research. Utrecht, december 1989, p. 1. ORS Oonselaar, K. van; Jenniskens, F.: Van Line Requirements Planning naar FiRST. VBI-foon, december 1989, pp. 2. ORS Giesberts, P.H.J.: Wat is Master Production Scheduling. Voordracht colloquium VF-Beheersing, november 1989, Eindhoven. ORS Giesberts, P.M.J.: Master Production Scheduling. 3-daagse cursus voor Baan Info Systems, Barneveld, juni ORS Wi jngaard, J.: Bijdragen PAO-cursus Produktiemanagement, Oisterwijk, mei/juni ORS Wi jngaard, J.: MRP-II lezingen t.b.v. Hoskyns Group PLC over mogelijkheden en beperkingen van MRP, Nieuwegein, februari ORS Wi j ngaard, J.: Bijdragen AIO-cursus Methodologie van bedrijfskundig onderzoek, Beekbergen, juni/ september ORS Vissers, J.M.H.: Beslissingsondersteuning voor ziekenhuismanagement. Voordracht voor K.U. Leuven, Centrum voor Ziekenhuiswetenschap, Leuven, 18 januari KBS Vi ssers, J.M.H.: Planning van patientenstromen. Voordracht voor Nederlandse Vereniging van Hoofden Medische en Paramedische Dienst, Rosmalen, 27 april KBS Vissers, J.H.H.: Capaciteitsafstemming en patientenstromen. Voordracht voor Vereniging van Verpleegkundigen die de algemene Leiding hebben van de Verplegingsdienst in Ziekenhuizen, Utrecht, 15 juni KBS Vissers, J.H.H.: Balancing activities and resources at the hospital's management level. Voordracht voor XV meeting of the European Working group on Operational Research Applied to Health Services, Urbino, Italy, 3-7 JuLy, KBS Vissers, J.M.H.: Changing the use of hospital resources. Voordracht voor Conference on improved decision making in health care, Kings Fund College, london, October KBS Bertrand, J.W.M.: Produktie- en Voorraadbeheersing: Wear te Besparen? lezingen PBNA seminars Kostenbeheersing in de logistiek, Eindhoven, 6 juni KBS Bertrand, J.W.M.: Planning Problems of Flexibele Automated Manufacturing Cells in a Job Shop - A case study. Presentatie gehouden tijdens FMS conference in Boston, USA, augustus KBS Corbey, M.H.: Kosteninformatie bij de seriegroottebeslissing, de formule van Camp nader onderzocht (plus casus). Workshop Anertek Bilthoven, 17 februari en 30 mei BE Corbey, M.H.: Bestaat er een economisch optimale seriegrootte? Lezing voor Logistieke werkgroep N.V. Philips, Eindhoven, 22 maart BE Corbey, M.H.: investeringen in flexibele capaciteit. Voordracht PBNA-seminar, Eindhoven, 7 juni BE Corbey, M.H.: Naar een praktische methodiek voor het bepalen van seriegroottes in de onderdelenfabricage. Presentatie Plaat Komponenten Fabriek, N.V. Oaf- Trucks, Eindhoven, plus rapport MIP4b, 19 juni BE Corbey, M.H.: Management Informatie voor Produktiebeheersing. Presentatie staf Continental Manufacturing Operations, N.V. Oaf'Trucks, Eindhoven, 6 juli BE Corbey, M.H.: Kosteninformatie bij de seriegroottebeslissing, plus de casus CorbeyCo. Workshop Bilthoven, Anertek, 25 oktober BE Corbey, M.H.: Meetbare economische gevolgen van investeringen in flexibele capaciteit. Voordracht PBNA-seminar, Eindhoven, 30 november BE Corbey, M.H.: Seriegroottes en de casus Flexipress Ltd. Bijdrage aan de post-hbo-cursus bedrijfskunde, HEAO, Breda, 30 november en 14 december BE Theeuwes, J.A.M.: Accounting voor logistiek management. Bijdrage AIO-cursus Accounting, ECOZOEK, Maastricht, 16 maart BE 26

20 Theeuwes, J.A.M.: Flexibiliteit: is dat ook winstgevend? Voordracht studiedag 'Flexibiliteit in logistiek', Eindhoven, 28 april BE Theeuwes, J.A.M.: Logistiek en bedrijfseconomie. PAO leergang Produktiemanagement. Oisterwijk, 15 juni BE Theeuwes, J.A.M.: Logistiek in economisch perspectief. Voordracht studiedag Rekenen aan Logistiek, Amsterdam, 3 oktober BE Theeuwes, J.A.M.: Economisch rekenen aan logistiek. Voordracht studiedag 'De winst van knelpuntenmanagement', Rotterdam, 15 november BE Theeuwes, J.A.M.: Budgettering: management instrument of administratieve rompslomp. Voordracht studiedag 'Budgetteren in de dienstverlening', Den Haag, 23 november BE Veeken, H.J.M. van der: De informatiestructuur voor coordinatie van Logistieke en financiele besturing. Voordracht seminar PBNA, Eindhoven, 7 juni BE Veeken, H.J.M. van der: Bedrijfsdiagnose en praktijkervaring logistiek management. Lezing Nederlands Genootschap voor Informatica, Sittard, 24 januari BE Vosselman, E.G.J.: Inleidingen Budgettering als stuurinstrument. Bijdragen aan de cursus Integraal management voor sektordirecteuren in het HBO, VeLp, 8 juni en 7 december BE Vosselman, E.G.J.: Inleidingen Planning and control. Bijdragen aan de cursus voor controllers, Arnhem, 7 september, 21 september, 5 oktober en 19 oktober BE Aarts, C.A.J.M.: Positionering Engineer-to-Order bedrijven - terugkoppeling interviews aan bedrijven. Voordracht en organisatie ~orkshop Engineer-to Orderbedrijven, Rosmalen, 19 december ORS Geraerds, W.M.J.: Oevelopments in the fundamentals of maintenance management. Proceedings of the F.L. Smidth, International Maintenance Seminar, Copenhagen, Augustus 1989, pp KBS Geraerds, W.M.J.: How much maintenance is enough. Proceedings of the F.L. Smidth, International Maintenance Seminar, Copenhagen, Augustus 1989, pp Ook in: IFRIM-Report 88/2, Eindhoven, 36 pp. KBS Geraerds, W.M.J.: Onderhoud en ontwerp, algemeen. Handboek Onderhoudsmanagement, Samsom, ALphen aan den Rijn, 1989, pp. C2010/1-6. KBS Geurts, J.H.J.: Grafische methoden in de betrouwbaarheidsanalyse. onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp. D5010/1-17. KBS Gits, C.W.: The systematic design of the maintenance concept for a centrifugal separator. Maintenance Management International, 1989, 7, nr. 3, pp KBS Gits, C.W.: Het ontwerpen van het onderhoudsconcepti een kader. Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp /1-28. KBS Gits, C.W.: Het ontwerpen van het onderhoudsconcept: een toepassing bij OMV Campina. Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp /1-19. KBS Gits, C.W.: Het ontwerpen van het onderhoudsconcept: een toepassing bij Mora Snacks. Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp. 9011/1-25. KBS Martin, H.H.: Evaluation methods of standard software. Proceedings of the first major conference on maintenance management, I.I.R., Toronto, June 28-29, 1989, pp. 21. KBS THEMA 2: ANALYSE EN ONT~IKKELING ONDERHOUDSBEHEERSINGSSYSTEMEN ~etenschappelijke publicaties VAN Martin, H.H.: Evaluatiemethoden van standaard software. Handboek Onderhoudsmanagement, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, pp. G8020/1-17. KBS Geraerds, ~.M.J.: Keynote address: Achieving peak performance. Proceedings of the first major conference on maintenance management, I.I.R., Toronto, June 28-19, 1989, pp. 23. KBS. Geraerds, ~.M.J.: The logical structuring of the various functions in the general maintenance model. Proceedings of the F.L. Smidth, International Maintenance Seminar, Copenhagen, Augustus 1989, pp KBS Vakpublicaties Geraerds, W.M.J.: Book review. Low-cost Conditioning Monitoring for Engineering Services, J.H. Armstrong and P.C. Taylor, Spoon, London, 1988, 163 pp. Maintenance Management International, 7, 3, 1989, pp KBS 27

Leeflang, P.S.H., T.H.A. Bijmolt, K. Pauwels, & J.E. Wieringa (2012), Modeling Markets, Springer, forthcoming.

Leeflang, P.S.H., T.H.A. Bijmolt, K. Pauwels, & J.E. Wieringa (2012), Modeling Markets, Springer, forthcoming. SCIENTIFIC PUBLICATIONS I. BOOKS Leeflang, P.S.H., T.H.A. Bijmolt, K. Pauwels, & J.E. Wieringa (2012), Modeling Markets, Springer, forthcoming. Leeflang, P.SH (2011), Scientification of Marketing, Nordrhein

Nadere informatie

Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen

Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen Prof. dr. Marjolein Caniëls Dr. Monique Veld Maart 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Onderzoeksbeleid en speerpunten van de faculteit Managementwetenschappen

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

Curriculum Vitae dr. ir. F. Kees Boersma

Curriculum Vitae dr. ir. F. Kees Boersma Curriculum Vitae dr. ir. F. Kees Boersma Kees Boersma was born on 22 April 1969 in Den Haag, The Netherlands. He received his secondary education and his B.Sc. Mechanical Engineering degree in Rotterdam.

Nadere informatie

LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS

LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS Peer-reviewed publications De Vreese, C.H., & Neijens, P. C. (2015). Measuring Media Exposure in a Changing Communications Environment. Paper presented at WAPOR s conference

Nadere informatie

Master in RisicoManagement. Bijlage voor Accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

Master in RisicoManagement. Bijlage voor Accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Master in RisicoManagement Bijlage voor Accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Bijlage a Onderwijsstaf C.V. s...4 Coumou... 5 Emmerich... 8 Gangadin... 11 Griethuijsen, van...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010)

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010) Curriculum Vitae ROBERT HOPPE (current 8.31.2010) PRESENT POSITION Professor of Knowledge and Policy Program Coordinator for Policy Studies in Public Administration, European Studies and Health Science

Nadere informatie

REFERENCES. Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26.

REFERENCES. Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26. REFERENCES Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26. Adams, D. (1979). The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy. Pan Books, Sydney. A1camo, J.,

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NEW BALANCE Self Assessment 2007 Part II Output -OUTPUT Output 2000-2007 Overview... 1 2000... 3 2001... 39 2002... 83 2003... 119 2004... 171 2005...

Nadere informatie

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015 Books 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 12 How markets work and fail, and what to make of them, Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013 Utrecht Sustainability Institute Annual Report 2013 Utrecht, 21 January 2014 Foreword We would hereby like to present you with the Utrecht Sustainability Institute s annual report for 2013. The main priorities

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands Curriculum Vitae Prof. dr. Anna M. T. Bosman Hilversum, the Netherlands December 2011 CONTENT PERSONAL PARTICULARS... 3 ACADEMIC EDUCATION... 3 ACADEMIC CAREER: RESEARCH... 4 HISTORY, AREA, AND FUTURE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08)

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) Refereed journal articles Ravesteyn, Pascal & Ronald Batenburg (2009), Surveying the Critical Success Factors of BPMsystems Implementation, Accepted

Nadere informatie