Transactions winter. Twee keer overnemen, ontvlechten, integreren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transactions winter. Twee keer overnemen, ontvlechten, integreren"

Transcriptie

1 2008 Transactions winter Belden doet twee gelijktijdige overnames in Duitsland Twee keer overnemen, ontvlechten, integreren Update* Transactions Foto: Mark van den Brink Henk Derksen (rechts) en Rick van Dommelen. Idealiter dien je als koper al vóór signing een plan van aanpak te hebben voor de integratie. Maar in dit geval konden veel werkzaamheden pas ná signing plaatsvinden. Inhoud Grondige voorbereiding voor dubbele overname Column: de overnamemarkt is ook in 2008 springlevend Soepeler overnameproces door serieuze benadering van Nma Twee overnames op vrijwel hetzelfde moment, van twee totaal verschillende organisaties, met meerdere geïnteresseerde kopers. Kabelproducent Belden koos niet de makkelijkste weg voor zijn groeistrategie, maar plukt er nu wel de vruchten van. Transacties doen in China Het belang van transfer pricing in de deal *connectedthinking Belden is een Amerikaanse producent van gespecialiseerde kabel- en draadproducten. In 1995 is het bedrijf begonnen aan zijn opmars in Europa. In de jaren die volgden werden diverse kabelfabrikanten overgenomen, waaronder in 2004 de grote fusie met Cable Design Technologies Corporation. Dat was het moment voor Belden om zijn strategische piramide te introduceren. Doel: de basis verstevigen door het aantrekken van talentvolle mensen, het uitbouwen van het merk Belden, het versterken van de productportfolio door acquisities en het verlagen van de kosten. Eind 2006 was de eerste stap in de piramide voltooid, vertelt Henk Derksen, financieel directeur voor Belden in Europa. De kosten waren verlaagd, de fabriek in Manchester verkocht en de werkgelegenheid behouden. Met als gevolg dat de winst een stijgende lijn vertoonde. In de volgende fase richtte de onderneming het vizier op acquisities. Dat mondde begin 2007 onder meer uit in de aankoop van een fabriek in China, en in Europa in de overname van twee wereldwijd actieve Duitse ondernemingen: Lumberg Automation Components en Hirschmann Automation & Control. Geen sinecure, lees verder op pagina 3

2 2 Transactions Update Column Overnamemarkt springlevend Dendert de credit crunch als een olifant door de porseleinkast die fusie en overname heet? Nee, ik denk van niet. Het regent doemscenario s in de media aan de hand van vooral leading indicators in de Verenigde Staten. Die laten zien dat de schade nog niet volop in beeld is gebracht. Aansluitend verwachten sommige marktkenners (of moet ik zeggen: doemdenkers?) dat de fusie- en overnamemarkt op zijn achterste komt te liggen, maar niets is minder waar. Natuurlijk, er is jarenlang sprake geweest van een te lage risico-opslag bij de (lange) financiering van vooral grote overnames. Nu komt daar wat meer ratio in, zodat die grote en vaak complexe overnames wat anders worden geprijsd. Daarbij komt dat bij de financiering van middelgrote overnames weer vaker sprake is van zogenoemde club deals, waar eerder een bank alleen het risico op zich durfde te nemen. Sommige marktkenners verwachten dat de fusie- en overnamemarkt op zijn achterste komt te liggen. Maar niets is minder waar. Gezond Maar is spreiding van risico niet een heel gezonde zaak? Wat mij betreft wel. Net zo gezond als de constatering dat risico-opslag voor financieringen voor de lange termijn eigenlijk veel te laag was. Voorheen was een dergelijke financiering door instellingen prima door te plaatsen naar institutionele beleggers, maar die zijn iets terughoudender geworden. Zij beseffen dat de perceptie van risico een hele tijd te laag heeft gelegen. Nu er meer common sense is, zal dat de markt alleen maar goed doen. Dat wil helemaal niet zeggen dat fusies en overnames tot het verleden behoren. We zijn zoals sommigen denken niet beland aan het einde van een cyclus. Het is een klein beetje moeilijker geworden (de overnemende partij moet er harder aan trekken) om overnames te doen, maar het is niet onmogelijk. Allerminst. Private equity heeft wereldwijd nog een grote hoeveelheid kapitaal achter zich dat geïnvesteerd moet worden en corporates hebben de afgelopen jaren met succes hun financiële positie kunnen verbeteren om in deze economisch gezien goede tijden waardevolle acquisities te effectueren. Mijn conclusie? De overnamemarkt is springlevend. Ook in Andries Mak van Waay Partner Corporate Finance

3 vervolg van voorpagina Transactions Update 3 legt Derksen uit: Er waren voor de twee ondernemingen meerdere geïnteresseerde kopers en bovendien moesten de door Belden begeerde ondernemingen losgeweekt worden van hun bestaande moederorganisatie. Snel handelen Belden achtte het acquireren van de twee bedrijven van groot strategisch belang en wilde gezien de interesse van andere bedrijven snel handelen. Rick van Dommelen, als director namens PricewaterhouseCoopers intensief betrokken bij beide integratietrajecten, licht toe: Idealiter dien je als koper al vóór signing een plan van aanpak te hebben voor de integratie van de target. Een goede due diligence kan deze zaken al adresseren. Maar in dit geval konden veel van dit soort werkzaamheden pas ná signing plaatsvinden. Daarnaast vormden de twee organisaties qua governance een wereld van verschil. Aan de ene kant stond ethernetspecialist Hirschmann. Een private equity-portfolio-onderneming waar de verkoop van een deel van het bedrijf tot in de puntjes was voorbereid. Aan de andere kant was er het familiebedrijf Lumberg, waar de rapportages en de kwaliteit van de managementinformatie minder ontwikkeld waren. Toch kende de integratie een goede start. Derksen: Daarbij hebben we veel steun gehad van PwC, waarmee we goede ervaringen te integreren bedrijven. Bij Hirschmann verliep dit proces heel soepel. Er moest uiteraard voldaan worden aan de nieuwe verslaggevingsregels, maar op het moment van de acquisitie was intern al tot in detail vastgelegd welk deel van het bedrijf zou overgaan, inclusief de betrokken werknemers. Bij het veel informeler geleidde Lumberg was op het moment van acquisitie voor sommige werknemers nog niet eens duidelijk of zij nu in dienst kwamen van Belden of bij hun Duitse werkgever bleven. Het erkennen en adresseren van cultuurverschillen is een essentiële voorwaarde voor een geslaagde integratie. Via vraag-en-antwoordsessies met het personeel van beide ondernemingen hebben we die kloof goed weten te overbruggen. Het geheim van het succes was een grondige voorbereiding, waarin we samen met PwC hebben bepaald wat en hoe we moesten communiceren. De eerste honderd dagen Toen begon het feitelijke integratieproces, de bekende eerste honderd dagen. In deze periode komt er enorm veel op je af, zoals de organisatorische herstructurering, tax-structuur, hr-consequenties, pensioenen, het opzetten van een nieuwe juridische structuur, et cetera, vertelt Derksen. Hoewel dit proces werd getrokken door het management, werd er op de verschillende vlakken uitgebreid ondersteuning verleend door Een grondige voorbereiding is een essentiële voorwaarde voor een geslaagde integratie hadden bij de verkoop van onze fabriek in Manchester. Samen met integratieadviseurs van PwC en de systematische aanpak van de deal die bestaat uit een aantal handige tools, zoals de Urgent Actions Database hebben we ons zo snel mogelijk een beeld gevormd over de carve out issues. Van Dommelen: Hierbij is het ook van belang dat het bedrijf vroegtijdig nadenkt over hoe het integratieteam eruit dient te zien om deze zaken slagvaardig aan te pakken. Klaar zijn op dag één Omdat de gekochte bedrijven ontvlochten moesten worden uit de moederorganisaties en actief waren in meerdere landen, was het een behoorlijke klus om alle zaken op dag één klaar te hebben. In dit geval van een carve out-situatie was bijvoorbeeld de continuïteit van de facturering en de inkoop van belang. Klanten mogen immers geen last hebben van de verkoop van de onderneming. Ook moest de salesoffice verplaatst worden, IT-systemen op tijd worden ontkoppeld en de backoffice worden geïntegreerd. Bovendien was er nog de communicatie naar het tot dan toe spaarzaam geïnformeerde personeel. Deze waren nogal gereserveerd, niet in het minst vanwege onze Amerikaanse achtergrond, vertelt Derksen. Ook hier bleken duidelijk de verschillen tussen de twee PwC. Bij Hirschmann waren er genoeg mensen die dit project konden trekken, waar dat bij Lumberg vooral voor rekening kwam van PwC, dat in totaal met zo n dertig man heeft geholpen bij deze overname. Van Dommelen: In zo n situatie dient het management zowel aandacht te geven aan de dagelijkse business, die gewoon dient door te gaan, als aan het integratievraagstuk. Er is immers momentum en dat wil je gebruiken om veranderingen door te voeren. Voor het management is dat een hele intensieve periode. Wij konden met de verschillende expertises die wij in huis hebben het management assisteren bij het opstellen, bewaken en bijsturen van het honderddagenplan. Zo hebben wij Belden geassisteerd bij het programmamanagement van de totale integratie, waaronder ook de afstemming en coördinatie met Belden US. Ook hebben wij een coördinerende rol gespeeld bij de fast close, de hr-, en IT-issues en de communicatie naar de verschillende stakeholders. De eerste integratiefase is nu achter de rug en de organisaties opereren gezamenlijk op een succesvolle manier. Toch loopt er nog een aantal trajecten waar de laatste puntjes op de i moeten worden gezet. Derksen: Ook hierbij maken we weer gebruik van die externe expertise. We hebben namelijk geen overdreven grote bench dus het is fijn als we die capaciteit kunnen inhuren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rick van Dommelen, telefoon, (020) ,

4 4 Transactions Update Hoogleraar economie Jan-Willem Velthuijsen: Neem de NMa serieus en let op timing Lange onderhandelingen gehad, de due diligence afgerond en klaar om de deal te effectueren. Maar dan trapt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op de rem. Hoe voorkomt u als onderneming een dergelijk scenario? Hoogleraar economie Jan Willem Velthuijsen, tevens partner bij PwC, geeft antwoord. De Mededingingswet is ontworpen om ondernemingen geen misbruik van een machtspositie te laten maken. De wet beschermt daarmee consumenten, maar ook bijvoorbeeld kleinere concurrenten of toeleveranciers die geen plaats kunnen bemachtigen. Natuurlijk, een bedrijf mag winst maken, verklaart Velthuijsen. Maar bij een duurzaam exorbitante winst zit er op de een of andere manier geen dynamiek in de markt. Die dynamiek moet er zijn, zegt de hoogleraar economie. Anders worden ondernemingen lui. Ze behalen de winst toch wel en zijn daardoor eerder geneigd niet meer te investeren in bijvoorbeeld innovatie. Uiteindelijk wordt daar de economische welvaart de dupe van. De mededingingswet die de NMa (en op Europees niveau de Europese Commissie) handhaaft, concentreert zich rondom drie grote thema s. De eerste is fusies en overnames. Denk aan een onderneming die door een acquisitie groter wordt en een zwaardere rol in de markt speelt voor een bepaald product. Als gevolg van die toegenomen marktmacht kan het bedrijf ongestraft de prijzen omhoog gooien of minder aandacht besteden aan de kwaliteit van het product. Ondernemingen hebben nog wel eens last van onderschatting van de Nma. Je bevordert het proces door hen serieus te benaderen.

5 Transactions Update 5 Slachtoffer Het tweede punt is het misbruiken van een dominante machtspositie verkregen door organische groei. Veel ondernemingen denken hierbij niet zo snel aan de NMa, maar dominante ondernemingen kunnen het bijvoorbeeld toetreders erg lastig maken. Velthuijsen: Ondernemingen worden slachtoffer van hun eigen succes. Doordat de marktwerking is verstoord, loopt een dergelijke onderneming kans zelf ook een in efficiënte rol te spelen. Dergelijke bedrijven letten vaak niet meer op de kleintjes, aldus de econoom. De derde factor is kartelvorming. Voorbeelden van ingrijpen, of dat nu op nationaal of Europees niveau is, te over. Van bier en verzekeringen tot aan de bouw en kappers. Velthuijsen: Je mag als branche overal onderlinge afspraken over maken, behalve over prijzen of het verdelen van de markt. Een van de belangrijkste aandachtgebieden van de NMa is die van fusies en overnames. Dat zogeheten concentratietoezicht is alleen van toepassing op concentraties waarbij de ondernemingen samen jaarlijks in totaal meer dan euro wereldwijd omzetten én minstens twee van hen binnen Nederland elk een jaaromzet van minimaal 30 miljoen euro realiseren. Onvoorspelbaar De NMa kijkt hierbij naar de marktpositie die na de fusie ontstaat. Het marktaandeel is daarvoor een eerste indicatie. Vroeger lag de marktaandeelgrens op 30 procent, maar tegenwoordig bestaat meer ruimte voor inhoudelijke argumentatie. Velthuijsen: Er zijn ook fusies waarbij ondernemingen gezamenlijk in de nieuwe organisatie een marktaandeel van 50 procent krijgen, maar desondanks niet verstorend werken. De grens is flexibeler geworden, maar ook meer onvoorspelbaar. De autoriteit toetst de aangedragen argumentatie nauwgezet. De specialisten van de NMa zijn goed in het snel leren kennen van de markt en zij stellen vragen aan concurrenten, klanten en stakeholders. Deze twee bedrijven willen samengaan: wat vindt u daarvan? Met de fusiemelding bij de autoriteit is het fusievoornemen meteen openbaar. Velthuijsen: Het is dan ook belangrijk een dergelijke melding juist te timen. In de fase tussen melding en beslissing mag de onderneming niet daadwerkelijk fuseren. Het mag bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke raad van bestuur optuigen of beleidsbeslissingen samen nemen. Ondernemingen die in het verleden al daadwerkelijk met integreren bezig waren, moesten de fusie terugdraaien. Bedrijven die een beetje een gevoel willen krijgen op basis waarvan de NMa beslist, kunnen een vertrouwelijk pre-notificatiegesprek aanvragen. Een dergelijk gesprek geeft weliswaar richting, maar meer ook niet. orde. Dat zijn maatregelen die genomen moeten worden om goedkeuring van de NMa voor de fusie of overname te krijgen. Denk daarbij aan het afstoten van een kantoor in een bepaalde regio waar de marktdominantie na de fusie te groot wordt. Bij de voorgestelde fusie tussen Essent en Nuon was een remedie aan de orde van een miljoen klanten en megawatt productiecapaciteit. Ook de overname van ABN Amro door het bankentrio kende remedies. Fortis moest een deel van de Nederlandse activiteiten aan Bank of Scotland overdragen. Na een notificatie neemt de NMa ongeveer vier weken de tijd om een beslissing te nemen. De beslissing kan op drie verschillende manieren uitpakken: goedkeuring, geen goedkeuring of een nader onderzoek (de tweede fase). In die tweede fase ligt de bewijslast bij de NMa. Velthuijsen: Zo n tweede fase wil je vermijden in het overnameproces. De autoriteit gaat grondig onderzoeken, neemt daar maanden de tijd voor, vraagt door om informatie en in de tussentijd lopen klanten en medewerkers weg. Onderschatting Het loont om een antitrust diligence te doen, beschouwt Velthuijsen dan ook. Denk na over remedies die een langdurig proces kunnen vermijden. De strategie om de NMa te benaderen is argumentatie vinden die duidelijk maakt dat er meer concurrentie is omdat de geografische of de productmarkt groter is dan in eerste instantie gedacht. Het is niet alleen maar Friesland of die ene stad, maar heel Nederland. Of: dit product concurreert met producten die er veel op lijken. Denk aan kabeltelevisie die het opneemt tegen ethertelevisie en televisie via DSL. De NMa kan dan bijvoorbeeld consumentencijfers opvragen. Stappen klanten inderdaad over tussen de drie vormen of is dat niet zo? De strategie is aan te tonen dat er meer concurrentie bestaat door de marktdefinitie zo groot mogelijk te maken. PwC kan helpen met de antitrust diligence, maar ook bij het opstellen van de notificatie, het begeleiden van de remedies, het beantwoorden van vragen van de NMa en het doen van tegenonderzoeken in fase twee. Velthuijsen raadt vanuit zijn eigen ervaringen ondernemingen aan de NMa niet te onderschatten. Omdat het een jonge organisatie is met jonge medewerkers de NMa bestaat pas sinds 1998 hebben ondernemingen nog wel eens last van onderschatting en verontwaardiging. Het is een schaakspel met de autoriteit. Op tactisch, inhoudelijk, economisch en strategisch gebied. Je bevordert het proces door hen serieus te benaderen en daarbij de juiste timing te kiezen. Remedies Veel ondernemingen kiezen er daarom voor om behalve de gebruikelijke financiële due diligence, een antitrust diligence uit te voeren. PwC biedt die dienst. Velthuijsen: Daarbij spelen wij in een rollenspel de NMa. Welke vragen kunt u verwachten? Wat zijn uw sterke en zwakke argumenten? We analyseren daarbij de businesscase zoals de autoriteit dat zelf ook zou doen. Daarbij komen ook zogeheten remedies aan de Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Velthuijsen, telefoon (020) ,

6 6 Transactions Update Overnames in China Anders op alle fronten China biedt nog altijd volop kansen. Maar een Chinees bedrijf overnemen, is niet eenvoudig. De Chinese zakencultuur vraagt om een speciale aanpak. Wees er snel bij met de due diligence, wees altijd geduldig en onthoud goed: no guanxi, no deal. Of een Chinees bedrijf een interessante overnamekandidaat is, weet je pas als je het bedrijf echt begrijpt en de financiële situatie helemaal hebt doorgrond. En dat is in China moeilijk, want als je financiële gegevens krijgt, is het doorgaans niet: what you see, is what you get. Veel Chinese bedrijven gaan minder zorgvuldig met de regels om. Daarom is een bedrijf voor de eventuele nieuwe, westerse eigenaar die zich wel conformeert aan de regels, vaak minder interessant dan voor de oude, Chinese ondernemer. En daarom moet je de werkelijke financial performance van de ondernemingen bepalen. Dat doe je maar op één manier: door een zeer gedegen due diligence-onderzoek uit te voeren. Start hier vroeg mee om te achterhalen of je krijgt wat je verwacht. Ofwel: minimaliseer het aantal verrassingen! Als je daadwerkelijk een bedrijf overneemt, zorg er dan ook voor dat je weet wat je nieuwe bedrijf mag doen. Dit staat in de business licence, die elk bedrijf heeft. Zo dek je risico s af. Transparant Door de enorme omvang van de markt heeft China veel nieuwe toetreders. Hierdoor is de markt lang zo transparant niet als we hier Leerproces Steeds meer Chinese bedrijven nemen Europese bedrijven over. Dergelijke transacties vergen veel geduld van adviseurs omdat de Chinese bedrijven zich in een leerproces bevinden. Chinese ondernemers zijn beslist niet dom, maar hebben een kortere geschiedenis van marktwerking van financiële markten dan westerse bedrijven en hierdoor minder dealervaring. Als Chinese bedrijven andere Chinese organisaties overnemen, vindt doorgaans helemaal geen due diligence plaats. Overnames gebeuren op basis van vertrouwen. Begrijpelijk, want vooralsnog gaat dat goed. Zolang China booming is, komen eventuele misstanden ook niet aan het licht. De Chinese ondernemers waarderen de waarde van een due diligence voor overnametransacties tussen Chinese bedrijven vermoedelijk pas wanneer een spraakmakende Chinese deal anders uitpakt dan verwacht. in Nederland gewend zijn. Dat heeft op allerlei manieren zijn weerslag op de kwaliteit van informatie. Zo zijn er veel accountants actief, maar slechts een beperkt deel biedt de kwaliteit die we in Europa gewend zijn. Overigens is bedrijfsinformatie vaak nog een ander verhaal. Die zit doorgaans vooral in het hoofd van de ondernemer. Westerse bedrijven moeten daarom in het algemeen veel tijd en geld investeren in hun overgenomen onderneming om de controle- en rapportagestructuur in te bouwen die zij nodig hebben. Chinese ondernemers hebben vaak zelf de dagelijkse controle en/of schakelen een familielid of een betrouwbare vriend in om daarmee te assisteren. Voor Europese ondernemers gaat dat niet op. Kansen In 2007 waren er in China minder internationale deals dan daarvoor. De voornaamste reden voor de afname is de beurs van Shanghai, die vorig jaar tweeënhalf keer over de kop is gegaan! Daardoor menen veel ondernemingen de hoofdprijs te kunnen vragen aan geïnteresseerde kopers. China is en blijft echter een land vol overnamekansen. Je doet er als westerse ondernemer echter wel goed aan de waarde van targets tot dik achter de komma door te rekenen. Wie serieuze plannen heeft om een Chinees bedrijf over te nemen, moet naar China komen en een gevoel krijgen bij (de potentie van) het bedrijf. Want let wel: no guanxi, no deal. Business in China draait om guanxi, het zakelijke netwerk waar China zo bekend om is. Door heel goed bekend te zijn met de verkoper, het management én de lokale autoriteiten versnel je de besprekingen en leidt je eventuele verhitte discussies in goede banen. Bereid je voor om oplossingen te vinden voor problemen die op het eerste gezicht onmogelijk op te lossen lijken. Wees realistisch, wees flexibel en open-minded, maar vooral: wees geduldig. Een acquisitieproces duurt doorgaans langer dan in de westerse wereld en sommige aspecten passeren keer op keer de revue. Chinezen zijn goede onderhandelaars! Wilt u meer weten over overnames in China? Neem dan contact op met Patrick Duynstee, telefoon +86 (0) of

7 Structureren van een overname: Het belang van transfer pricing Transactions Update 7 Transfer pricing is een steeds belangrijker punt van aandacht bij transacties. Niet alleen vanuit een due diligence-perspectief, maar vooral om (pre of post deal) waarde te creëren. Transfer pricing houdt zich bezig met de vraag wat voor fiscale doeleinden een acceptabele internationale winstverdeling binnen concernverband is. Als uitgangspunt geldt dat de prijs die tussen partijen overeen wordt gekomen at arm s length moet zijn. Dat wil zeggen dat de prijs overeen moet stemmen met wat onafhankelijke partijen voor een vergelijkbare transactie onder vergelijkbare omstandigheden overeen zouden zijn gekomen. Even belangrijk is dat de zakelijkheid kan worden aangetoond op basis van transfer pricing-documentatie. Met de wereldwijde daling van vennootschapsbelastingtarieven in de afgelopen jaren is het op peil houden van de belastinggrondslag een steeds belangrijker aandachtspunt geworden van overheden. De fiscus richt zich in boekenonderzoeken in toenemende mate op transfer pricing en de hieruit voortvloeiende correcties en boetes nemen in aantal en omvang sterk toe. Voor bedrijven betekent dit een toenemend risico op dubbele belasting. Immers, als de Amerikaanse fiscus aan een Amerikaanse dochtermaatschappij van een Nederlandse groep een transfer pricing-correctie oplegt, gaat de Nederlandse fiscus zeker niet automatisch akkoord met een corresponding adjustment in Nederland. Inschatting maken Derhalve is het steeds vaker gewenst om bij een due diligence een transfer pricing-risicoinschatting te maken. Wordt een duidelijk en acceptabel transfer pricing-systeem gehanteerd? Zijn de onderlinge verhoudingen goed gedocumenteerd? Zijn de uitkomsten van dit systeem logisch in het licht van de onderlinge verhoudingen en zijn er specifieke risicofactoren zoals transacties met tax havens? Op basis van deze eerste analyse wordt een risicoinschatting opgesteld, bij voorkeur met een kwantificering van de risico s. Afhankelijk van de omvang van de risico s en de reikwijdte van de due diligence kan dan worden besloten tot een nader onderzoek. Waarde creëren Maar hoe kan transfer pricing worden gebruikt om post deal waarde te creëren? Een overname biedt, door integratie van bedrijfsprocessen of andere strategische ontwikkelingen, bij uitstek een momentum om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dergelijke wijzigingen hebben impact op de winstverdeling binnen het concern dat vanuit transfer pricingperspectief een window of opportunities biedt. De ervaring leert dat bij het optimaliseren van de transfer pricing een substantiële impact op de effectieve belastingdruk kan worden gerealiseerd. Uiteindelijk betekent dit dat de belastingafdrachten afnemen en meer cash resteert voor andere doeleinden. Vanuit de financiering van een transactie kan deze waarde ook gecreëerd worden door de financieringsstructuur vanuit fiscaal perspectief te optimaliseren of door middel van transfer pricing. Daarbij doet de vraag zich voor in hoeverre de rente en aflossingsverplichtingen kunnen worden gematcht met operationele winsten en cashflows. In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheid van debt pushdown, waarbij de financiering zo dicht mogelijk bij de operationele activiteiten wordt gebracht. Indien hiervoor intercompany-leningen worden gecreëerd, moet de gehanteerde rentevoet onderbouwd worden om discussies met de belastingdienst te minimaliseren. Een goed alternatief voor debt pushdown is te beoordelen of de bestaande verdeling van winst en cashflows middels optimalisatie van de transfer pricing kan worden aangepast om deze beter te laten matchen met rentelasten die voortvloeien uit overnamefinanciering. Wilt u meer weten over transfer pricing in de deal? Neem dan contact op met Erik Berk, senior tax manager. Telefoon (010) of Private Equity A guide to Dutch tax aspects during the deal continuum Private Equity.* A guide to Dutch tax aspects during the deal continuum Edited by Oscar Kinders In het boek Private Equity a guide to Dutch tax aspects during the deal continuum biedt de Transactions Group van PricewaterhouseCoopers een overzicht van de verschillende belastingaspecten bij private equitytransacties in Nederland. Het boek gaat eerst in algemene zin in op het totale dealproces, en focust vervolgens op de fiscale aspecten van diverse belangrijke onderdelen van de deal. Behalve de fiscale due diligence, bespreekt auteur Oscar Kinders ook de meest voorkomende fundingmodellen, de verschillende manieren van managementparticipatie, de wijze waarop aandelen verkregen kunnen worden alsmede de fiscale verwerking van de transactiekosten. visory Wilt u meer informatie? Stuur een aan Oscar Kinders:

8 8 Transactions Update Colofon Feitenonderzoek private equity In opdracht van het ministerie van Financiën voerde de RSM Erasmus University een feitenonderzoek uit naar hedgefondsen en private equity in Nederland. Het beeld dat het onderzoek oplevert is dat voorvallen die tot zorgen hebben geleid niet representatief zijn voor de gehele private equity en hedgefondsensector. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat private equity-investeringen met als doel snelle winst te behalen zonder daarbij toegevoegde waarde voor het bedrijf te creëren zeldzaam zijn. De effecten van private equityinvesteerders en hedgefondsen op de economie en bedrijven zijn gemiddeld genomen positief. Het Redactieadres PricewaterhouseCoopers Afdeling Business Development, overmatig nemen van financiële risico s door deze Marketing & Communicatie investeerders is niet de regel. Minister Bos van Thomas R. Malthusstraat 5 Financiën: Het beeld dat is ontstaan, wordt gevoed 1066 JR Amsterdam door een paar high profile-gevallen. Hij verwijst Tel: (020) naar het activistische optreden van hedgefondsen Fax: (020) bij Stork en ABN Amro en de ophef rondom private equity-investeerder Apax Partners bij uitgever Redactieraad PCM. Volgens hem zijn die gevallen zorgelijk, maar Ronald Bruins, Gordon Busch, blijven het incidenten. De minister is blij dat hij niet Remco van Daal, René van Ede, overhaast heeft ingegrepen. Want de conclusie Melanie van de Kuinder, Coen is duidelijk: hedgefondsen en private equityinvesteerders zijn er niet op uit om bedrijven kaal te Simone Verheijen Huibers, Joost Plus, Erik Poolman en plukken. Integendeel. Twee prijzen voor PwC PricewaterhouseCoopers wist eind 2007 tijdens de M&A Awards twee prijzen in de wacht te slepen. Cornelis Smaal won in de categorie Best Acquisition Support, terwijl Oscar Kinders Best M&A Fiscalist werd. De uitreiking van de M&A Awards is een jaarlijks terugkerend evenement waar de beste fusie- en overnamespecialisten in het zonnetje worden gezet. Voorafgaand aan het evenement deed het vakblad Fusie & Overname onderzoek naar de overnamespecialisten in twaalf categorieën. Daar kwamen 65 genomineerden uit. Tijdens de M&A Awards zelf vond de uitreiking plaats. Maar liefst 350 fusie- en overnamespecialisten, maar ook executives, buy out-managers en managers van investeringsmaatschappijen woonden het evenement bij. De winnaars toonden zich blij met de erkenning voor hun werk in wat als een heel druk jaar mag worden bestempeld. De Transactions Update is een uitgave van de Transactions Group van PricewaterhouseCoopers waarin 200 professionals volledig gespecialiseerd in transacties vanuit verschillende functionele gebieden samenwerken. Wilt u meer informatie over de Transactions Group, dan kunt u contact opnemen met Peter van Mierlo, telefoon: (010) , Voor overige vragen: Voor de digitale versie van deze nieuwsbrief, kijk op: Cornelis Smaal: Best Acquisition Support Oscar Kinders: Best M&A Fiscalist PricewaterhouseCoopers. Alle rechten voorbehouden

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN?

UW BEDRIJF VERKOPEN? UW BEDRIJF VERKOPEN? BEDRIJFSVERKOOP Begeleiding bij bedrijfsverkoop Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is geen sinecure. Het

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Een wijs man overbrugt een kloof door het pad uit te stippelen dat hem brengt van waar hij is naar waar hij naartoe wil. John Pierpont Morgan.

Een wijs man overbrugt een kloof door het pad uit te stippelen dat hem brengt van waar hij is naar waar hij naartoe wil. John Pierpont Morgan. Groei Voordat u vraagt: Hoe kan ik mijn bedrijf laten groeien? is het verstandig om eerst antwoord te krijgen op deze elementaire vragen: waarom moet ik groeien?, kan ik groeien? en wat is groei? Een wijs

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Wat is beste Small Cap Deal in de periode 1/11/2013 1/11/2014 (

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Aanpak, risico s en waardering

Aanpak, risico s en waardering Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Aanpak, risico s en waardering Hilde WITTEMANS Bedrijfsrevisor Inhoudstafel 1. Trends in de overnamemarkt 2. Overzicht

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS Wie financiert mijn overname? Trends en mogelijkheden in de leveraged finance markt Jeroen van Harten, ABN AMRO Leveraged Syndicate & Sales

Nadere informatie

SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN

SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de verkoop van uw onderneming SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN Leergang Bedrijf Verkopen U heeft besloten uw bedrijf in de nabije toekomst te verkopen.

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames FFP Congres 6 oktober 2016 Marktlink Fusies & Overnames Uitkomsten Marktlink monitor Door: Tom Beltman & Fredrik Jonker Agenda Introductie Onderzoek Marktlink monitor Welke mogelijkheden zijn er? Integratie

Nadere informatie

Samenvatting. Kort overzicht. Kartels

Samenvatting. Kort overzicht. Kartels Samenvatting Kort overzicht Dit proefschrift gaat over de economische theorie van kartels. Er is sprake van een kartel wanneer een aantal bedrijven, expliciet of stilzwijgend, afspreekt om de prijs te

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o.

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o. Bedrijfsovername 16 met gecontroleerde risico s Er is een fusie- en overnamegolf aanstaande in Nederland. Investeerders kunnen goedkoop financiering ophalen en het investeringssentiment is positief, schreef

Nadere informatie

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Fusies en overnames in tijden van crisis 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Inhoud Brabant Finance Event Introductie Rembrandt Fusies & Overnames Fusies en Overnames: markt trends Kansen in een roerige markt

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

28 oktober 2014. KWARTAALBERICHT Q3 2014 Overnames financiële dienstverlening. Dynamiek fusies en overnames Goede voorbereiding is het halve werk

28 oktober 2014. KWARTAALBERICHT Q3 2014 Overnames financiële dienstverlening. Dynamiek fusies en overnames Goede voorbereiding is het halve werk BHB overnames en advies Perkinsbaan 1 3439 ND Nieuwegein T 0345 47 38 47 E info@bangma-bosma.nl KWARTAALBERICHT Q3 2014 Overnames financiële dienstverlening Dynamiek fusies en overnames Goede voorbereiding

Nadere informatie

Pagina 1. Presentatie CIC. Bedrijfsprofiel. By: Team CIC

Pagina 1. Presentatie CIC. Bedrijfsprofiel. By: Team CIC Pagina 1 Presentatie CIC Bedrijfsprofiel By: Team CIC 2017 Introductie CIC Historie bedrijf Pagina 2 Gestart in 1989 Focus op ICT markten met een internationale scope 1997, fundament CIC wordt gebouwd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Eerstekwartaalcijfers

Eerstekwartaalcijfers Value8 Profiel: Value8 N.V. is een beursgenoteerde onderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en middelgrote bedrijven. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in lange

Nadere informatie

Andere dingen kunnen ons veranderen, maar we beginnen en eindigen met onze familie. Anthony Brandt.

Andere dingen kunnen ons veranderen, maar we beginnen en eindigen met onze familie. Anthony Brandt. Exitstrategieën Als er geen volgende generatie familieleden klaarstaat, bereid of in staat is het bedrijf voort te zetten, kan het zinvoller zijn een uittreedplan op te stellen in plaats van een opvolgingsplan.

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. ZaakNummer 1678/BDO CampsObers-Walgemoed I. MELDING 1. Op 3 december

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Fusie- & overnamebarometer. december 2008

Fusie- & overnamebarometer. december 2008 Inhoud 1. Achtergrond barometer 2. Verwachtingen voor 2009 3. Terugblik op 2008 Achtergrond barometer Het onderzoek is in opdracht van door Motivaction uitgevoerd via internet tussen 10 november en 14

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

Aankoop en Verkoop Het begint met dromen. Denk ondernemend. Denk Bol.

Aankoop en Verkoop Het begint met dromen. Denk ondernemend. Denk Bol. Aankoop en Verkoop Het begint met dromen Denk ondernemend. Denk Bol. Stimulerende rendementsdenkers Groei stimuleert. Bij Bol Adviseurs geloven we in de positieve kracht van groei. We dagen ondernemers

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van lid Crone en lid Van Dam (beiden PvdA) over de overname van Orange door T-Mobile

Antwoorden op de vragen van lid Crone en lid Van Dam (beiden PvdA) over de overname van Orange door T-Mobile Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 26 oktober 2007 EP/MW / 7124192 Onderwerp Antwoorden op de vragen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Zo werkt het voor kopers

Zo werkt het voor kopers Uw nieuwe huis aankopen voor een realistische prijs! Zo werkt het voor kopers sadasd De zeven voordelen van InternetBieden.nl 1. Marktconforme prijzen: het belang van kopers én verkopers 2. Aantrekkelijke

Nadere informatie

Eenmaal, andermaal: verkocht?

Eenmaal, andermaal: verkocht? CB VERKOOP Wanneer doet een ondernemer er goed aan zijn bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? In dit tweeluik aandacht voor zowel de verkoop- als de koopkant van het verhaal. Eenmaal, andermaal:

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche Ervaringsdeskundigenoverfoutenbijovernamesindehostingbranche Degrotere jongens indehostingbranchezijnopjacht.zezijnopzoeknaarovernamekandidaten. Groeien wordt door veel providers als enig middel gezien

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013 Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht 16 mei 2013 Van bedrijf naar kapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht drsj.j.a. Knol, 06-8197 2288 Agenda 1. Verkoop klaar maken van uw onderneming 2. Bedrijf verkocht:

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Beer Franken, FG in het Academisch Medisch Centrum Er is een gaande op privacygebied Tekst: René Schellingerhout Fotografie: Geert van Tol De eerste regel van het privacystatuut

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Transactions januari

Transactions januari 2009 Transactions januari Heineken: complexe splitsing na gezamenlijke overname met concurrent Tijdens de deal partners, daarna weer concurrenten Update* Transactions Foto: Mark van den Brink Inhoud Column

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 Over de NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit, kortweg NMa, ziet erop toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL HISTORIE ECFG is sinds 2008 een onafhankelijke, zelfstandige en private fondsmanager en voert tevens een corporate

Nadere informatie

Independent Capital Partners

Independent Capital Partners Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseurs I N D E PE NDENT C A PI TA L PA RT N ERS Overzicht activiteiten en transacties Profiel Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseur van

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen Trade van de Week ETF s als alternatief voor aandelen In mijn zoektocht naar de Trade van de Week stuitte ik vandaag niet zozeer op een trade, maar eerder op een trader van de week. Deze klant trok mijn

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

Vraagprijs of prijsvraag?

Vraagprijs of prijsvraag? Vraagprijs of prijsvraag? NCD bijeenkomst Beghotel Amersfoort 12 september, 2017 Index Introductie Waardebepalende factoren Aankoop proces Casus: bod formuleren Introductie DGMC Problematiek Directeur

Nadere informatie

Leergang Bedrijf Kopen

Leergang Bedrijf Kopen Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële informatie op u af. U krijgt te maken met meerdere partijen en verschillende aspecten bij het overnameproces.

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012 Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven 20 juni 2012 Samenvatting De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

Het sluiten van de deal is pas het begin.* Post-merger IT integratiestrategie van essentieel belang

Het sluiten van de deal is pas het begin.* Post-merger IT integratiestrategie van essentieel belang Het sluiten van de deal is pas het begin.* Post-merger IT integratiestrategie van essentieel belang Juni 2006 Het onderzoek Onderzoek onder CIO s en CFO s naar post-merger IT integratie Bedrijfsleven 101

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag FM M

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag FM M Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk FM 2007-03091 M Onderwerp Aanvullende informatie

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Familiebedrijven in Nederland een private equity model

Familiebedrijven in Nederland een private equity model Familiebedrijven in Nederland een private equity model 1 Introductie Inleiding Een nieuw model voor Familiebedrijven Modules 2 Het succes van Private Equity Private Equity; definitie en ontstaan Waardecreatie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Due Diligence onderzoeken in de praktijk

Due Diligence onderzoeken in de praktijk Due Diligence (nl) Due Diligence onderzoeken in de praktijk Introductie Due diligence onderzoeken worden door Contzé & Partners benadert van een multidisciplinaire optiek. Onze partners zijn getraind in

Nadere informatie