Qualify for Growth and Investment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qualify for Growth and Investment"

Transcriptie

1 DATUM: FEBRUARI 2015 NextOEM 2015 Qualify for Growth and Investment

2 Introductie en aanbeveling NA EEN DYNAMISCH 2014 WAARIN DE EERSTE JAARGANG VAN HET NEXTOEM PROGRAMMA VAN START GING EN DE HIERAAN DEELNEMENDE BEDRIJVEN WERDEN GENOMINEERD VOOR GAZELLE -, INNOVATIE, GROWTH- EN ANDERE AWARDS, MAKEN WE ONS NU OP VOOR DE START VAN DE 2015 JAARGANG. HIERVOOR KUNT U ZICH NU AANMELDEN. DE SUCCESVOLLE START TOONT AAN DAT DIT MAATWERKPROGRAMMA HET VERSCHIL KAN MAKEN VOOR DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN, DE REGIO EN DE HIGH TECH SECTOR. KANSRIJKE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN KRIJGEN BINNEN DIT HOOGWAARDIGE PROGRAMMA TOEGANG TOT EEN RELEVANT WERELDWIJD NETWERK, GENEREREN PUBLICITEIT EN BRENGEN DE PROGRAMMA INHOUD IN PRAKTIJK. HIERBIJ WORDEN ZE ONDERSTEUND DOOR ERVAREN ONDERNEMERS, EXPERTS EN KENNISINSTELLINGEN MET DE FOCUS OP MARKETING, SALES EN FINANCIËN. NEXTOEM IS EEN INTENSIEF PROGRAMMA DAT VEEL VAN DE DEELNEMERS VERGT, MOGELIJK EEN AANTAL BESTAANDE OVERTUIGINGEN OMVER ZAL WERPEN, MAAR OOK LEIDT TOT EEN FOCUS EN DAARMEE NIEUWE DEUREN NAAR GROEI EN PROFESSIONALITEIT OPENT. VOOR MENSEN DIE MEER UIT ZICHZELF EN HUN ONDERNEMING WILLEN HALEN BEVEEL IK DAAROM HET PROGRAMMA VAN HARTE AAN. MARC HENDRIKSE LID VAN HET TOPTEAM HIGH TECH SYSTEMEN EN MATERIALEN VOORZITTER BRAINPORT INDUSTRIES 2 februari 2015

3 Brainport - hightech groeiversneller BRAINPORT, MET EINDHOVEN ALS KLOPPEND HART, IS AFGELOPEN JAREN UITGEGROEID TOT INTERNATIONALE HIGH TECH HOTSPOT WAAR TOPTECHNOLOGIE, DESIGN, ONDERNEMERSCHAP EN HOOGWAARDIGE MAAKINDUSTRIE HAND IN HAND GAAN. MEER DAN EEN PLAATS OP DE KAART, STRAALT BRAINPORT EEN FILOSOFIE UIT, EEN MENTALITEIT. DE UNIEKE MANIER VAN SAMENWERKEN VORMT DE BASIS VOOR OPEN INNOVATIE, WAARDOOR KENNISDELEN LEIDT TOT KENNISVERMENIGVULDIGING. HIGH TECH EN DESIGN GAAN HAND IN HAND MET HOOGWAARDIGE MAAKINDUSTRIE EN ONDERNEMERSCHAP. BRAINPORT ALS GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN. DIT ALLES STELT ONS IN STAAT EEN GROEIVERSNELLER TE ZIJN. DOOR SAMENWERKING, EEN GROTE MATE VAN INTELLIGENTIE EN HET CONTINUE AANPASSINGSVERMOGEN WORDT DE ECONOMIE VERSNELD EN HET INDIVIDU IN BEWEGING GEBRACHT. DAT HEEFT AANTREKKINGSKRACHT OP TALENTRIJKE STUDENTEN, KENNISWERKERS, ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS VAN OVER DE HELE WERELD. BRAINPORT HEEFT OOK AANTREKKINGSKRACHT OP DE DAG VAN MORGEN. SAMEN ZIJN WE IN STAAT OM PRODUCTEN EN DIENSTEN TE ONTWIKKELEN DIE EEN OPLOSSING BIEDEN VOOR TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN. WE KUNNEN PRODUCTEN MAKEN WAAR DE WERELD VERLANGEND NAAR UITKIJKT. SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST. 3 februari 2015

4 Samenwerking met VKW Vlaanderen NET ALS BRAINPORT IS BELGISCH LIMBURG EEN REGIO IN BEWEGING. VERTREKKEND VANUIT DE EIGEN STERKTES WORDT ER MET OPEN VIZIER OVER DE GRENZEN GEKEKEN VAN HET EIGEN LAND, DE EIGEN SECTOR OF TECHNOLOGIE. DE FOCUS LIGT DAARBIJ NIET LOUTER OP SPEERPUNTSECTOREN ZOALS LIFE SCIENCES, HEALTH, LOGISTIEK, ENERGIE EN NIEUWE MATERIALEN MAAR OOK OP DE BINDENDE ELEMENTEN TUSSEN DE SECTOREN. VKW LIMBURG VERSTERKT ONDERNEMEN DOOR IN TE ZETTEN OP DE KRACHT DIE UITGAAT VAN INNOVATIE EN SAMENWERKING. HET VERBINDEN VAN PARTIJEN BINNEN ÉN BUITEN DE VERTROUWDE SECTOR IS DE SLEUTEL TOT SUCCES. IN DE OPEN INNOVATIE SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN BEDRIJVEN ONDERLING EN TUSSEN BEDRIJVEN EN KENNISINSTELLINGEN, ONTSTAAN ER NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE EEN ANTWOORD BIEDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN IN HET EUROPA VAN MORGEN. MET TROEVEN IN DE HAND ÉN GELEGEN OP EEN UNIEKE LOCATIE TUSSEN DE HOTSPOTS BRAINPORT, LEUVEN, MAASTRICHT EN AKEN, ZIJN ER LEGIO OPPORTUNITEITEN EN STERKE IDEEËN. VKW LIMBURG BRENGT PARTIJEN BIJ ELKAAR EN GAAT INTERNATIONAAL OP ZOEK NAAR SLIMME COMBINATIES. SCHOUDER AAN SCHOUDER GEVEN WE DE TOEKOMST VAN LIMBURG GESTALTE. 4 februari 2015

5 Inhoud BRAINPORT - HIGHTECH GROEIVERSNELLER 3 SAMENWERKING MET BELGISCH LIMBURG 4 NEXTOEM ALS STEUN IN DE RUG VOOR VERSNELLING 6 SUCCESVOLLE GROEIBEDRIJVEN GINGEN U VOOR 9 HET WAARDEVOLLE NETWERK VAN NEXTOEM 9 EEN MAATWERK PROGRAMMA DE SCAN INTERVISIE 15 INTERVISIE: DE ONDERNEMER IS OOK MAAR EEN MENS COACHING 17 ENTREPRENEURIAL COACH: SPARRING PARTNER 17 FINANCIAL COACH: FINANCE OP EEN HOGER PLAN DE COACHES 18 DE COACHES DE WORKSHOPS ONTWERP EEN WINNENDE STRATEGIE VOLGENDE STAPPEN IN ORGANISATIEONTWIKKELING ACCELERATING BUSINESS MET MARKETING & (INTERNATIONALE) VERKOOP OPSCHALEN DOOR INDUSTRIALISATIE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN STRUCTURING FOR GROWTH FINANCE DESIGN TRAINING OMGAAN MET DE PERS: EEN KANS OF EEN BEDREIGING? 27 HET NETWERK 29 TIMETABLE 30 WAAROM MEEDOEN? + DEELNEMEN 31 SLOTWOORD 32 5 februari 2015

6 NextOEM als steun in de rug voor versnelling I N DE REGIO ZUIDOOST-NEDERLAND ZIEN WE VOLOP INITIATIEVEN VOOR STARTENDE BEDRIJVEN. INITIATIEVEN EN PROGRAMMA S VOOR GROEIENDE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN, ZIJN ER ECHTER MAAR WEINIG. DIT AANTAL IS HET AFGELOPEN DECENNIUM NAGENOEG GELIJK GEBLEVEN TERWIJL DEZE GROEP BEDRIJVEN DE DIVERSITEIT VERGROOT EN EEN ACCELERATIE-EFFECT HEEFT VOOR DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID EN DE HIERVAN AFGELEIDE WERKGELEGENHEID. HET NEXTOEM PROGRAMMA IS OPGEZET OM JUIST DEZE BEDRIJVEN TE STEUNEN EN EEN STERKE BASIS TE GEVEN VOOR VERDERE GROEI. NEXTOEM HELPT BESTAANDE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN BESTAANDE KANSEN OPTIMAAL TE BENUTTEN EN FORSE GROEISTAPPEN TE ZETTEN ZODAT HIERUIT OP TERMIJN NIEUWE ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEMS ) KUNNEN ONTSTAAN. NextOEM is opgezet door de partners in de Zuidoost Nederlandse economie en aanliggende grensregio: overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. een van de topsectoren: hightech systems & materials, automotive, agro-equipment en lifetec. Het zijn geen starters, ze hebben één of meerdere producten beschikbaar en ze zijn gestart met de commercialisatie hiervan. Doel van het programma is om het aantal grotere technologiebedrijven te laten groeien en meer OEM s te laten ontstaan die een dragende functie hebben in de economie. Dit gebeurt met een maatwerkprogramma waarin deelnemende bedrijven op basis van een individueel werkplan hun onderneming versterken. Hierbij worden gecoacht door ervaren ondernemers en financiële experts die op relevante gebieden kennis en (zelf)inzichten krijgen aangereikt door materiespecialisten. MET NEXTOEM HEB IK TOEGANG GEKREGEN TOT HET INTERESSANTE BRAINPORT NETWERK BAS LEMMENS, CEO NEMO HEALTHCARE De organisatie hiervoor is aanwezig. De deelnemers voor NextOEM hebben vaak al een eerste investeringsronde achter de rug. Ze zijn op zoek naar vervolginvesteringen om hun groei te financieren. Ook spin-offs van bestaande corporates kunnen deelnemen aan het programma. De beoogde deelnemers ontwikkelen en produceren geavanceerde producten binnen Het programma heeft een doorlooptijd van 6 februari 2015

7 NextOEM als steun in de rug voor versnelling een jaar en start met een bedrijfsscan voor elke deelnemer. De scan wordt uitgevoerd door ervaren management consultants van PwC en deze vormt de basis voor het met de ondernemer overeen te komen individuele werkplan waaraan door bedrijf en coaches tijdens de duur van het programma wordt gewerkt. Om de doelstellingen te realiseren kan een beroep worden gedaan op het netwerk rondom het programma en worden tools aangereikt door intervisiebijeenkomsten en workshops om de kennis en competenties van de ondernemer en onderneming op het gebied van Strategie, Organisatie Ontwikkeling & HRM, Product & Intellectueel Eigendom, Marketing & Internationaal Verkopen, Innovatie en Financierbaarheid te verhogen. Na afronding van het programma blijven bedrijven betrokken bij het programmanetwerk via het alumni programma en de hiervoor georganiseerde bijeenkomsten. Positioning IN THE COMPANY BUSSINESS LIFE CYCLE Positioning In the company bussiness life cycle Concept Seed Product Development Market Development Maturity Start up & Incubation Corporate Venturing Program NextOEM Accelerator Program Connecting Coaching Competences Pre-seed initiatives & Funding Venture Capital Private Equity Techno Starter Funds Sector Funds Stock Exchange Bank: Loans & Leasing Incubation & Bussiness Centers Start-up Growth Maturity Company Confidental. No external distribution 7 februari 2015

8 Succesvolle groeibedrijven gingen u voor IN 2014 IS DE EERSTE GROEP DEELNEMERS GESTART MET HET NEXTOEM PROGRAMMA. ZES ONDERNEMINGEN IN UITEENLOPENDE SECTOREN ALS OPTISCHE INSTRUMENTEN, SOFTWARE DESIGN AUTOMATION, CHEMISCHE ANALYSE, LIFE SCIENCES, HEALTHCARE EN LED ELECTRONICA HEBBEN ZICH EEN JAAR KUNNEN OPTREKKEN AAN DE MOGELIJKHEDEN VAN HET PROGRAMMA. IEDERE DEELNEMER HEEFT HIER ZIJN EIGEN WINST BEHAALD, AFHANKELIJK VAN DE STATUS EN UITDAGINGEN VAN HET BEDRIJF. MEER HIEROVER KAN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE: ADMESY NEMO HEALTHCARE CORDIS PATHOFINDER JSB LED DRIVEN 8 februari 2015

9 Het waardevolle netwerk van NextOEM N NEXTOEM IS EEN INITIATIEF VAN EEN SAMENWERKENDE GROEP ORGANISATIES DIE HET ECOSYSTEEM IN DE BRAINPORT REGIO VERTEGENWOORDIGEN EN DIE EEN GROOT BELANG HECHTEN AAN VERDERE ONTWIKKELING VAN DE REGIO EN DE DOOR TECHNOLOGIE GEDREVEN ONDERNEMINGEN DIE HIERIN ACTIEF ZIJN. De founding fathers zijn de verzamelde hightech toeleveranciers verenigd in Brainport Industries, Brainport Development, BZW, PwC en Kamer van Koophandel Eindhoven. Hiernaast werkt NextOEM met de content partners RevelX, Triceps, Patentwerk, TIAS en Banning die samen met de founding fathers intensief meewerken aan de inhoud van het programma. Ook zijn er goede contacten met bestaande OEM s zoals ASML, DSM en Philips. NEXTOEM STOOMT ONS KLAAR VOOR DE VOLGENDE FASE BAS LEMMENS, CEO NEMO HEALTHCARE Het programma wordt namens de oprichters en partners begeleid door een stuurgroep. Deze bestaat uit Joep Brouwers (Voorzitter stuurgroep en adjunct directeur Brainport Om te waarborgen dat het programma voldoende aansluiting heeft met de markt en de marktontwikkelingen is dit afgestemd met ervaren groeiondernemers uit de technologiesector die hebben plaatsgenomen in het expert panel. Dit zijn Arnoud de Geus (Sioux Investments), Henk Tappel (Frencken Europe), Merien ten Houten (Leapfunder), Emile Asselbergs (PhenomWorld), Johan Feenstra (Liquavista), Onno Lint (Fontys), Karl McGoldrick (PSV Composites) and Ewit Roos (Bright Move). De regie van het programma is in handen van Brainport Development. Contactpersoon is Eugene Kaerts tel Development), Miriam Dragstra (directeur BOM Capital), Rob Janssen (Partner en Regioleider PwC), John Blankendaal (Managing Director Brainport Industries), Ewit Roos (Director Bright Move), Daan Kersten (CEO Additive Industries), Marc Douma (Partner RevelX), Alexander van Groenendael (namens BZW) en Erik Vermeulen (Managing Director Be2Grow). 9 februari 2015

10 AANGEZIEN OOK IN BELGISCH LIMBURG DE MAAKINDUSTRIE RAKE KLAPPEN KRIJGT, IS HET ERG BELANGRIJK OM HIERIN TE BLIJVEN INVESTEREN. EEN PROGRAMMA ZOALS NEXTOEM BIEDT UITSTEKENDE KANSEN VOOR BEDRIJVEN OM HEN TE HELPEN GROEIEN, REKENING HOUDEND MET DE UITDAGINGEN EN REGELS DIE EIGEN ZIJN AAN DE SECTOR. VKW LIMBURG WIL OOK HET GRENSOVERSCHRIJDENDE ELEMENT TOEVOEGEN DOOR EEN WISSELWERKING TE FACILITEREN TUSSEN BEDRIJVEN UIT BEIDE REGIO S. JOS STALMANS, GEDELEGEERD BESTUURDER VKW DOOR NEXTOEM KOM IK NU OP EEN HOGER NIVEAU BIJ MIJN KLANTEN NAAR BINNEN BENNO BEUTING, CEO CORDIS DE NEDERLANDSE MAAKINDUSTRIE IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN ONZE ECONOMIE. DE BRAINPORT REGIO IS HIERIN HOFLEVERANCIER EN HEEFT AMBITIEUZE PLANNEN DIE VOLLEDIG PASSEN IN ONZE EIGEN STRATEGISCHE OPDRACHT. WIJ ONDERSTEUNEN HET NEXTOEM PROGRAMMA DAN OOK INTENSIEF OM DAARMEE EEN FORSE IMPULS TE GEVEN AAN DE GROEI VAN DE BEDRIJVIGHEID. DE DEELNEMERS ZOU IK ADVISEREN: MIK HOOG, FORMULEER EEN AMBITIEUZE STRATEGIE EN MAAK GEBRUIK VAN ALLE MOGELIJKHEDEN DIE DEZE REGIO BIEDT OM DEZE STRATEGIE SUCCESVOL UIT TE VOEREN! ROB JANSSEN, PARTNER EN REGIOLEIDER PWC 10 februari 2015

11 Regional Development & Investment Agencies Suppliers Existing OEM s Candidates Institutes & Academia Financial Institues & Funds Professional Service Providers NEXTOEM IS EEN REALITY CHECK: WAAR STAAN WE IN DE MARKT, ZIJN WE OP DE JUISTE WEG? MARCO KOENEN, CEO JSB 11 februari 2015

12 Een maatwerk programma E LKE AMBITIEUZE, STERK GROEIENDE ONDERNEMER KAN EEN STEUN IN DE RUG GEBRUIKEN BIJ DE PROFESSIONALISERING EN ONTWIKKELING VAN ZIJN BEDRIJF. ERVARINGEN IN GROEIREGIO S ALS BRAINPORT REGIO EINDHOVEN, SILICON VALLEY EN SILICON WADI LEREN DAT ONDERNEMINGEN ZICH SNELLER, BETER EN MAKKELIJKER KUNNEN ONTWIKKELEN BINNEN EEN ECOSYSTEEM DAT INHOUDELIJKE ÉN FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIEDT DOOR DE RUIME BESCHIKBAARHEID VAN KENNIS, MENSEN EN KAPITAAL. Aanmelding Netwerk 1. Scan Universiteiten Instituten Corporates Programma s Opdrachtgevers Toeleveranciers Investeerders Dienstverleners Product Markt Organisatie Business Model Rapportage, schema & plan 2. Intervisie 3. Coaching ondernemer financieel 4. Workshops Duur: ongeveer 1 jaar Qualify for Growth Next Growth Club 12 februari 2015

13 Een maatwerk programma NextOEM brengt op overzichtelijke schaal de randvoorwaarden bijeen voor een versnelling van de ontwikkeling van de onderneming. NextOEM bundelt kennis, mensen en kapitaal in de vorm van een gestructureerd programma met een doorlooptijd van een jaar. 1. DE SCAN Iedere deelnemer wordt bij aanvang van het programma intensief doorgelicht door deskundige en ervaren management consultants van PwC om vast te stellen waar de belangrijkste ontwikkelgebieden liggen voor verdere professionalisering, groei en financierbaarheid. PwC maakt in het NextOEM programma gebruik van een gestructureerde scan voor jonge ondernemingen die is gebaseerd op de Golden Egg Check (www.goldeneggcheck.com). Hiermee worden samen met de ondernemer en zijn managementteam conclusies getrokken over product, markt, business model en organisatie en wat dit betekent voor de potentie van het bedrijf om op korte termijn stappen in de ontwikkeling te zetten en wat hiervoor nodig is. PwC en NextOEM hebben voor de toolset van de Golden Egg Check gekozen omdat deze is opgebouwd in nauwe samenwerking met investeerders in technologiebedrijven. De uitkomsten van de scan kunnen worden vergeleken met de scores zoals die door de verschillende investeerders gewenst worden. Hiermee ontstaat snel zicht op welke aanvullende eisen externe financiers stellen aan de onderneming en in welke richting de beschikbare tijd en capaciteit moeten worden ingezet om de basis van de onderneming te verbeteren. NEXTOEM IS EEN REALITY CHECK: WAAR STAAN WE IN DE MARKT, ZIJN WE OP DE JUISTE WEG? MARCO KOENEN, CEO JSB Deelname aan de scan is een intensief proces en kan best confronterend zijn. Het is voor een gedreven ondernemer niet niks om volledige openheid van zaken te geven en met relatieve buitenstaanders niet alleen over de kracht en potentie van zijn onderneming te praten, maar ook de zwaktes en onzekerheden te delen en bespreken. De adviseurs van PwC hebben veel Aan de start van het programma krijgen alle deelnemers een introductie in de werking en mogelijkheden van de werkplaats van Golden Egg Check. Deze is vanaf dat moment de basis voor de ontwikkeling van de deelnemer tot NextOEM. ervaring met technologiebedrijven in een veelheid aan branches. Zij kennen de bedrijfsmatige klappen van de zweep, maar begrijpen ook de ondernemer en zijn drijfveren en zorgen. De scan is geen oordeel over de kwaliteit van de ondernemer en zijn onderneming, maar geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel. En welke 13 februari 2015

14 Een maatwerk programma ambitieuze en gedreven ondernemer wil niet groeien en ontwikkelen? NEXTOEM DWINGT ONS VERDER TE KIJKEN DAN WAAR WIJ IN DE DAGELIJKSE HECTIEK AAN TOE KOMEN STEVEN GOETSTOUWERS, CEO ADMESY worden opgenomen in de persoonlijke Golden Egg Check werkplaats. Deze omgeving dient daarna als basis voor verdere opvolging van het werkprogramma. Het werkprogramma moet voldoende handvatten bevatten om ambitieuze ontwikkeldoelstellingen te realiseren tijdens de looptijd van De scan levert heldere inzichten op die een duidelijke richting geven voor de concrete invulling van het NextOEM programma en de fase daarna. Vandaar dat na overleg met de ondernemer, de entrepreneurial coach wordt uitgenodigd om samen met de ondernemer de resultaten en conclusies te bespreken zodat direct afspraken kunnen worden gemaakt voor het werkprogramma. De resultaten het programma. Van de deelnemers verwachten wij dat ze de lat hoog leggen en een stevige ontwikkeling willen doormaken. De programma-organisatie houdt hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols. Tijdens de looptijd van het programma zullen wij volgen of deelnemer en coaches nog op koers liggen, of de geformuleerde ambities nog steeds realistisch zijn en welke onbenutte hulpbronnen wij nog kunnen inzetten. 14 februari 2015

15 Een maatwerk programma 2. INTERVISIE INTERVISIE: DE ONDERNEMER IS OOK MAAR EEN MENS Het NextOEM programma heeft een intensief en gefocust karakter heeft dat geregeld tot nieuwe inzichten zal leiden. Over deze inzichten, de kwaliteit ervan en toepasbaarheid voor de ondernemer, kan in een kleine, stabiele en vertrouwde groep verder gepraat worden. Intervisie heet deze waardevolle methode om zo op een goed gestructureerde wijze te klankborden, waarmee zakelijke en persoonlijke ontwikkeling een verdere impuls geven kunnen worden. De groep zal gedurende alle intervisiesessies dezelfde samenstelling houden; er zijn er zes voorzien die op dezelfde dag zullen worden gepland als de workshops. gestructureerd 6-stappen proces: STAP 1: UITEENZETTING DOOR DE VRAAGSTELLER De eerste vraagsteller vertelt a) over een voorval in zijn werkpraktijk, b) waarom hij/zij dit voorval wil delen, en c) wat hij/zij verwacht van de anderen. De anderen onderbreken de uiteenzetting niet. STAP 2: ONDERZOEK De anderen stellen (open) vragen om duidelijkheid over het probleem en de relevante context te verkrijgen. De vragen kunnen betrekking hebben op De situatie en context zo goed mogelijk begrijpen Intervisie is een methode om in een kleine groep van professionals op een intensieve wijze te leren, door in een gestructureerde discussie gezamenlijk nieuwe inzichten en oplossingen te vinden, beginnend met kwesties uit de dagelijkse werkpraktijk. Ieders bijdrage is nodig en wordt benut. Een sessie duurt twee uur, hierin kunnen zo n twee à drie onderwerpen aan de orde komen. Wat de vraagsteller precies heeft gedaan en gezegd in die situatie Welke normen, waarden en overtuigingen een rol speelden Wat de vraagsteller voelde in die situatie STAP 3: ANALYSE Elke deelnemer parafraseert in zijn/haar eigen woorden wat de analyse is van de leersituatie (alsof hij/zij de vraagsteller zelf is). Als laatste Voor Intervisie zijn meerdere methodes bekend. De deelnemers bepalen deze samen. Een van de mogelijkheden is een geeft de vraagsteller zijn/haar reactie op de analyse en formuleert een operationele probleemstelling. 15 februari 2015

16 Een maatwerk programma STAP 4: OPLOSSINGSRICHTING De deelnemers geven de vraagsteller tips hoe het doel kan worden bereikt of hoe het probleem kan worden opgelost. STAP 5: KEUZE VAN DE OPLOS- SINGSRICHTING De deelnemers vragen aan de vraagsteller of het voorgaande hem/haar in voldoende mate van materiaal voorziet. Wat mist er nog? Wat heeft hij/zij nog nodig? STAP 6: OVEREENSTEMMING EN SLUITING De vraagsteller formuleert concreet hoe hij/zij van plan is zijn/haar doel te bereiken of welke stappen hij/zij zal nemen in de richting van een oplossing. In een volgende sessie zal hij/ zij verslag uitbrengen over wat het resultaat is HAN DE RONDE De sessies worden begeleid door Han de Ronde (www.easydolphin.nl). Han is personal & team leadership coach en begeleidt teams en individuen. Han heeft een technische en zakelijke achtergrond en werkte als durfkapitalist met startende bedrijven. Door eigen en ook ter plaatse opgedane ervaring heeft de Chinese bedrijfscultuur veel invloed op hem gehad. Hij werkt nu met teams en professionals van grote bedrijven, zoals ASML, ATOS, vanberlo, GEA Refrigeration, NTS-Groep, Hurks en Philips. geweest. 16 februari 2015

17 Een maatwerk programma 3. COACHING ENTREPRENEURIAL COACH: SPARRING PARTNER Niet iedere ondernemer heeft een omgeving waarin hij/zij intensief kan discussiëren over de zaken die hem/haar bezighouden. Zeker als er sprake is van strategische beslissingen, is een goed klankbord van onschatbare waarde. Daarom is intensieve business coaching een essentieel onderdeel van NextOEM. Of het nu gaat om het betreden van nieuwe markten, twijfels over medewerkers met sleutelfuncties, technologische uitdagingen of vraagstukken rondom nieuwe financiering, er is altijd iemand die dit al vaker heeft meegemaakt en weet welke uitdagingen en valkuilen er zijn. LEREN EN ONTWIKKELEN, DE WERKSESSIES MET DE COACHES ZIJN INTENSIEF MAAR LEVEREN OOK VEEL OP BAS LEMMENS, CEO NEMO HEALTHCARE ZELF PRODUCEREN OF OUTSOURCEN? MIJN NEXTOEM COACH HELPT MIJ MET HET BEANTWOORDEN VAN DEZE VOOR ONS ZEER ACTUELE VRAAG MARCO KOENEN, CEO JSB Iedere deelnemer krijgt bij aanvang van het programma een coach toegewezen. Wij letten hierbij op levensfase van het bedrijf, industrie, belangrijkste uitdagingen en die moeilijk te vatten factor persoonlijke chemie. Het is verder aan deelnemer en coach om samen de praktische werkafspraken te maken voor de samenwerking waarvoor gedurende het programma 50 uur ter beschikking staan. De coach neemt het werkprogramma dat volgt uit de initiële scan als leidraad voor zijn begeleiding. Deelnemer en coach beslissen verder samen over de concrete invulling van de onderlinge gesprekken. De coaches van NextOEM zijn ervaren ondernemers met een uitgebreid track record in succesvol internationaal zakendoen in een technologische omgeving. Zij hebben alle fouten al gemaakt en hersteld. Het zijn gesprekspartners van formaat die met hun eigen kennis en ervaring maar ook hun zakelijk netwerk een duw in de rug kunnen geven, of tegengas als dat verstandiger is. 17 februari 2015

18 Een maatwerk programma FINANCIAL COACH: FINANCE OP EEN HOGER PLAN Financierbaarheid en de daaraan verbonden kosten worden in belangrijke mate bepaald door de risico s die een financier wil nemen. Financiële voorspelbaarheid is hierin een Een professionele presentatie van de cijfers plannen & realisaties die goed bruikbaar zijn voor constructieve gesprekken met vermogensverstrekkers en andere betrokkenen. belangrijke component. Deelnemers aan NextOEM hebben over het algemeen nog geen controller of CFO in dienst. Daarom worden de ondernemers binnen het programma begeleid door ervaren financiële experts van hoog niveau - uit de industrie of de investeringswereld om samen met hem en zijn administratieve support te werken aan een hogere beheersbaarheid, voorspelbaarheid en financierbaarheid. De door NextOEM toegewezen financial coach maakt samen met de ondernemer eerst een inventarisatie van de beschikbare financiële data om van daaruit de De coach maakt op basis van de aanwezige gegevens een concreet actieplan dat vervolgens samen met de deelnemer wordt uitgevoerd tijdens de duur van het programma. NIET TE LANG BLIJVEN HANGEN IN DE PIONIERSFASE, MAAR VERDER KOMEN EN ONTWIKKELEN. HET PROGRAMMA IS VOOR ONS EEN LEERPROCES OM DIT TE REALISEREN GUUS SIMONS, CEO PATHOFINDER volgende elementen te realiseren: Een adequaat Management Informatie Systeem dat de financiële gevolgen van de bedrijfsactiviteiten zichtbaar maakt; Een goed werkbare cyclus van planning & control. Aan de basis staat een realistische financiële begroting die met het M.I.S. wordt bewaakt en door het management kan worden De financial coach die elke deelnemer bij aanvang van het programma krijgt toegewezen, heeft een uitgebreid track record in alle financiële elementen die hierboven beschreven staan. Natuurlijk wordt een coach toegewezen die past bij het bedrijf en de ondernemer en ook hier is de coach gedurende het programma in totaal 50 uur beschikbaar. gebruikt om te sturen en bij te sturen om het plan zo dicht mogelijk te benaderen, waardoor ook de voorspelbaarheid toeneemt; 18 februari 2015

19 DE COACHES DE NEXTOEM COACH PAST BIJ ONZE SPECIFIEKE UITDAGINGEN. HIJ HEEFT MET DEZELFDE VRAAGSTUKKEN TE MAKEN GEHAD EN HELPT ONS HIER VERSNELD DOORHEEN STEVEN GOETSTOUWERS, CEO ADMESY 19 februari 2015

20 Een maatwerk programma 4. DE WORKSHOPS 1. ONTWERP EEN WINNENDE STRATEGIE Tijdens deze workshop voorzien wij de Next- OEM deelnemers van het praktische kader voor het ontwikkelen van een winnende strategie. In de interactieve workshop bieden we een interessant programma aan van battle-tested strategische kaders, praktijklessen en de discussie tussen de deelnemers. MARC DOUMA EN CAMILLA VAN DEN BOOM De workshop wordt gefaciliteerd door Marc Douma en Camilla van den Boom. Marc is partner bij RevelX, een bureau dat Wij dagen de deelnemers uit op hun missie, ambitie en business model. Hiertoe bereidt iedereen een korte pitch voor. De pitches staan centraal in de workshop, waarin we met elkaar de sterke en zwakke punten van de visies en business modellen van de deelnemers bespreken. We werken met de deelnemers op een reflectieve manier, waarbij we iedereen uitnodigen om continu nog een stap verder te kijken. zich specialiseert in groeivraagstukken. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in consulting (PwC, Boer & Croon) en management (Nuon) en is gepromoveerd op een onderzoek naar strategische allianties. Camilla heeft eveneens ruim 20 jaar consulting ervaring (Accenture, Andersen, Deloitte) en is met haar bedrijf Sturrm gespecialiseerd in het ontwerp van business modellen. Ze doceert Business Model Design bij TU/e en De ervaring van de eerste NextOEM editie laat promoveert daarnaast op de ontwikkeling van nieuwe business modellen. zien dat deze discussie direct bruikbare feedback van de coaches én collega-ondernemers oplevert voor de eigen onderneming. Feedback die op zijn minst dwingt tot nadenken en aanscherping en soms zelfs tot een fundamentele herbezinning op de gekozen strategie en het business model. Daarnaast bleek dat deelnemers ook geïnspireerd worden door de ideeën, successen en helaas soms ook mislukkingen van andere deelnemers. 20 februari 2015

21 Een maatwerk programma 2. VOLGENDE STAPPEN IN ORGANISATIEONTWIKKELING Na deze workshop heeft u als NextOEM deelnemer meer inzicht in uw eigen leiderschapsstijl en de consequenties hiervan voor uw organisatie. Daarnaast krijgt u meer inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen van groeiende organisaties en de daarbij behorende HRM uitdagingen, zoals werving & selectie, multiple functioneren, beloningsstructuren en niet te vergeten bonussen of de noodzaak van aandelen. Tijdens de workshop besteden we aandacht aan het balanceren tussen structuur, competenties, beschikbaarheid, beloften, rolverdeling en gewenst gedrag. Wij bereiden de deelnemer voor om succesvol de volgende stap te kunnen zetten door voorbeelden aan te reiken hoe zij hun leiders, teams, afdelingen en individuen mee kunnen nemen naar de volgende fase. Verder besteden we in de workshop ook aandacht aan hoe een werving- en selectieproces in te richten op basis van competenties, rollen en gewenst gedrag. Het belang ervan wordt vaak onderschat. Onze ervaring leert dat het veel tijd, Verwacht een interactieve sessie waarin de deelnemers hun eigen ervaringen delen, kunnen leren van elkaar en van de zeer ervaren energie en geld kost om later te herstellen en het kan remmend werken in de ontwikkeling van het bedrijf. inleiders die aan de hand van concrete voorbeelden en gebruikmakend van een breed scala aan tools en methodieken de HR dimensie een boost kunnen geven. Organisaties gaan door verschillende ontwikkelingsfases. Iedere fase kenmerkt zich door andere uitdagingen en een specifieke leiderschapsstijl. Voorafgaand aan de workshop nemen wij een Leadership test af bij de deelnemers. Wij passen dit instrument in de breedte van de Management Tafel toe. Deze test bestrijkt de aspecten van persoonlijk en professioneel leiderschap. Naast effectief gedrag besteden wij ook aandacht aan ineffectief gedrag. NICO BROKKING EN JAN MICHIELSEN De workshop wordt verzorgd door Nico Brokking en Jan Michielsen. Nico Brokking & Jan Michielsen zijn werkzaam bij Triceps en 18 jaar actief in de High Tech industrie. Hun aanpak is het best te omschrijven als effectief, gedreven, mensgericht en pragmatisch. 21 februari 2015

22 3. ACCELERATING BUSINESS MET MARKE- TING & (INTERNATIONALE) VERKOOP De (internationale) markt en klant veranderen in hoog tempo. Goede technologische producten en diensten zijn slechts een randvoorwaarde voor succes. Echte langdurige klantwaarde wordt gegenereerd in co-creatie met alle stakeholders in nieuwe en bestaande markten. DE THEMA S 1. Identificeren van nieuwe markten, technologieën en partners. Je leert de reverse TRIZ - methode kennen en gebruiken om lacunes en kansen te identificeren. Het eindresultaat van deze workshop is een concrete eerste aanzet of plan gericht op de specifieke uitdaging van de deelnemer. In een serie van drie workshops helpen wij de deelnemers met de vergroting van de (internationale) sales door middel van een hands on programma, waar de nieuwste academische en praktische inzichten meteen op de eigen praktijk van de deelnemers wordt toegepast. 2. Vergroten en uitbreiden van de Sales capaciteit. Je doet praktijkervaring op met de consultative selling methode (Neil Rackham) door actief te werken aan de commerciële pitch en overtuigingstechnieken tijdens onderhandelingen (Principles of Persuasion van Robert Cialdini). Het De ervaring wijst uit dat deelnemers aan NextOEM de grootste stappen in hun ontwikkeling zetten door indringende versterking van de marketing en sales eindresultaat van deze workshop is theoretische kennis en praktijkervaring over diverse verkoopmethodieken toegepast op de eigen praktijk. activiteiten. Per workshop wordt dan ook gewerkt aan concrete actieplannen. Voorafgaand aan de workshop inventariseren wij welke internationale marketing en sales uitdagingen de deelnemers hebben. Deze vormen de input voor alle workshops. De deelnemers werken dus gedurende alle workshops aan de eigen casus (maximale input). De output van de ene workshop levert als drietrapsraket de input voor de volgende workshop. 3. Identificeren van de Internationale context in sales. Je leert de internationale context en de invloed hiervan op sales te begrijpen. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de markten en landen waarin ze zaken (willen) doen en welke sales-attributen daar wel of niet zullen werken en waarom. Het eindresultaat van deze workshop is toepassing van theoretische kennis over diverse internationale (on)-mogelijkheden in een uitgeschreven actieplan. CARLA KOEN De workshops worden verzorgd onder regie van Prof. Dr. Carla Koen. Ze worden deels in het Engels gehouden. Taminco een gespecialiseerd chemisch bedrijf; en van de Algemene Raad van Antwerp Management School. Ze is tevens director van BIS Company. Carla is hoogleraar, adviseur, coach, en management trainer voor bedrijven in Prof. Dr. Carla I. Koen is deeltijds Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship aan Tias School for Business and Society, Tilburg. Carla is lid van STW valorisatie commissies; van de Innovation Board van verschillende sectoren zoals, chemie, medical diagnostics, life & material sciences, nanotechnologie, lighting, etc. Ze werkt met overheden, multinationale bedrijven, en start-ups. 22 februari 2015

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com Datum: februari 2014 Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com Introductie en aanbeveling Toonaangevende bedrijven met toptechnologie zijn kenmerken voor de Brainportregio. Door te

Nadere informatie

Realize. ambiti n. international

Realize. ambiti n. international Realize ambiti n international Inhoudsopgave Introductie Ecosysteem 3 Programma Business development 5 Deelnemer Power-Packer 7 Coaching Sparring partner 9 Deelnemer Clinical Trial Service 11 INDIVIDU

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba Deloitte Academy Learning Solutions 2015 Aruba Dutch Caribbean, 2015 Welkom bij Deloitte Academy Learning Solutions for a 21st century workforce Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

De Business Model Mixer Cases

De Business Model Mixer Cases De Business Model Mixer Cases Bijlage bij De Business Model Mixer voor Consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Introductie In december 2013 publiceerden

Nadere informatie

Intersectorale kruisbestuiving. CrossOver voorjaar 2015. Big Data, van Innovatie naar Actie en Intersectorale Uitwisseling.

Intersectorale kruisbestuiving. CrossOver voorjaar 2015. Big Data, van Innovatie naar Actie en Intersectorale Uitwisseling. Intersectorale kruisbestuiving Met dank aan alle deelnemende bedrijven, welke staan vermeld op pagina 3. CrossOver voorjaar 2015 Big Data, van Innovatie naar Actie en Intersectorale Uitwisseling. Juni

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie