Qualify for Growth and Investment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qualify for Growth and Investment"

Transcriptie

1 DATUM: FEBRUARI 2015 NextOEM 2015 Qualify for Growth and Investment

2 Introductie en aanbeveling NA EEN DYNAMISCH 2014 WAARIN DE EERSTE JAARGANG VAN HET NEXTOEM PROGRAMMA VAN START GING EN DE HIERAAN DEELNEMENDE BEDRIJVEN WERDEN GENOMINEERD VOOR GAZELLE -, INNOVATIE, GROWTH- EN ANDERE AWARDS, MAKEN WE ONS NU OP VOOR DE START VAN DE 2015 JAARGANG. HIERVOOR KUNT U ZICH NU AANMELDEN. DE SUCCESVOLLE START TOONT AAN DAT DIT MAATWERKPROGRAMMA HET VERSCHIL KAN MAKEN VOOR DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN, DE REGIO EN DE HIGH TECH SECTOR. KANSRIJKE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN KRIJGEN BINNEN DIT HOOGWAARDIGE PROGRAMMA TOEGANG TOT EEN RELEVANT WERELDWIJD NETWERK, GENEREREN PUBLICITEIT EN BRENGEN DE PROGRAMMA INHOUD IN PRAKTIJK. HIERBIJ WORDEN ZE ONDERSTEUND DOOR ERVAREN ONDERNEMERS, EXPERTS EN KENNISINSTELLINGEN MET DE FOCUS OP MARKETING, SALES EN FINANCIËN. NEXTOEM IS EEN INTENSIEF PROGRAMMA DAT VEEL VAN DE DEELNEMERS VERGT, MOGELIJK EEN AANTAL BESTAANDE OVERTUIGINGEN OMVER ZAL WERPEN, MAAR OOK LEIDT TOT EEN FOCUS EN DAARMEE NIEUWE DEUREN NAAR GROEI EN PROFESSIONALITEIT OPENT. VOOR MENSEN DIE MEER UIT ZICHZELF EN HUN ONDERNEMING WILLEN HALEN BEVEEL IK DAAROM HET PROGRAMMA VAN HARTE AAN. MARC HENDRIKSE LID VAN HET TOPTEAM HIGH TECH SYSTEMEN EN MATERIALEN VOORZITTER BRAINPORT INDUSTRIES 2 februari 2015

3 Brainport - hightech groeiversneller BRAINPORT, MET EINDHOVEN ALS KLOPPEND HART, IS AFGELOPEN JAREN UITGEGROEID TOT INTERNATIONALE HIGH TECH HOTSPOT WAAR TOPTECHNOLOGIE, DESIGN, ONDERNEMERSCHAP EN HOOGWAARDIGE MAAKINDUSTRIE HAND IN HAND GAAN. MEER DAN EEN PLAATS OP DE KAART, STRAALT BRAINPORT EEN FILOSOFIE UIT, EEN MENTALITEIT. DE UNIEKE MANIER VAN SAMENWERKEN VORMT DE BASIS VOOR OPEN INNOVATIE, WAARDOOR KENNISDELEN LEIDT TOT KENNISVERMENIGVULDIGING. HIGH TECH EN DESIGN GAAN HAND IN HAND MET HOOGWAARDIGE MAAKINDUSTRIE EN ONDERNEMERSCHAP. BRAINPORT ALS GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN. DIT ALLES STELT ONS IN STAAT EEN GROEIVERSNELLER TE ZIJN. DOOR SAMENWERKING, EEN GROTE MATE VAN INTELLIGENTIE EN HET CONTINUE AANPASSINGSVERMOGEN WORDT DE ECONOMIE VERSNELD EN HET INDIVIDU IN BEWEGING GEBRACHT. DAT HEEFT AANTREKKINGSKRACHT OP TALENTRIJKE STUDENTEN, KENNISWERKERS, ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS VAN OVER DE HELE WERELD. BRAINPORT HEEFT OOK AANTREKKINGSKRACHT OP DE DAG VAN MORGEN. SAMEN ZIJN WE IN STAAT OM PRODUCTEN EN DIENSTEN TE ONTWIKKELEN DIE EEN OPLOSSING BIEDEN VOOR TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN. WE KUNNEN PRODUCTEN MAKEN WAAR DE WERELD VERLANGEND NAAR UITKIJKT. SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST. 3 februari 2015

4 Samenwerking met VKW Vlaanderen NET ALS BRAINPORT IS BELGISCH LIMBURG EEN REGIO IN BEWEGING. VERTREKKEND VANUIT DE EIGEN STERKTES WORDT ER MET OPEN VIZIER OVER DE GRENZEN GEKEKEN VAN HET EIGEN LAND, DE EIGEN SECTOR OF TECHNOLOGIE. DE FOCUS LIGT DAARBIJ NIET LOUTER OP SPEERPUNTSECTOREN ZOALS LIFE SCIENCES, HEALTH, LOGISTIEK, ENERGIE EN NIEUWE MATERIALEN MAAR OOK OP DE BINDENDE ELEMENTEN TUSSEN DE SECTOREN. VKW LIMBURG VERSTERKT ONDERNEMEN DOOR IN TE ZETTEN OP DE KRACHT DIE UITGAAT VAN INNOVATIE EN SAMENWERKING. HET VERBINDEN VAN PARTIJEN BINNEN ÉN BUITEN DE VERTROUWDE SECTOR IS DE SLEUTEL TOT SUCCES. IN DE OPEN INNOVATIE SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN BEDRIJVEN ONDERLING EN TUSSEN BEDRIJVEN EN KENNISINSTELLINGEN, ONTSTAAN ER NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE EEN ANTWOORD BIEDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN IN HET EUROPA VAN MORGEN. MET TROEVEN IN DE HAND ÉN GELEGEN OP EEN UNIEKE LOCATIE TUSSEN DE HOTSPOTS BRAINPORT, LEUVEN, MAASTRICHT EN AKEN, ZIJN ER LEGIO OPPORTUNITEITEN EN STERKE IDEEËN. VKW LIMBURG BRENGT PARTIJEN BIJ ELKAAR EN GAAT INTERNATIONAAL OP ZOEK NAAR SLIMME COMBINATIES. SCHOUDER AAN SCHOUDER GEVEN WE DE TOEKOMST VAN LIMBURG GESTALTE. 4 februari 2015

5 Inhoud BRAINPORT - HIGHTECH GROEIVERSNELLER 3 SAMENWERKING MET BELGISCH LIMBURG 4 NEXTOEM ALS STEUN IN DE RUG VOOR VERSNELLING 6 SUCCESVOLLE GROEIBEDRIJVEN GINGEN U VOOR 9 HET WAARDEVOLLE NETWERK VAN NEXTOEM 9 EEN MAATWERK PROGRAMMA DE SCAN INTERVISIE 15 INTERVISIE: DE ONDERNEMER IS OOK MAAR EEN MENS COACHING 17 ENTREPRENEURIAL COACH: SPARRING PARTNER 17 FINANCIAL COACH: FINANCE OP EEN HOGER PLAN DE COACHES 18 DE COACHES DE WORKSHOPS ONTWERP EEN WINNENDE STRATEGIE VOLGENDE STAPPEN IN ORGANISATIEONTWIKKELING ACCELERATING BUSINESS MET MARKETING & (INTERNATIONALE) VERKOOP OPSCHALEN DOOR INDUSTRIALISATIE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN STRUCTURING FOR GROWTH FINANCE DESIGN TRAINING OMGAAN MET DE PERS: EEN KANS OF EEN BEDREIGING? 27 HET NETWERK 29 TIMETABLE 30 WAAROM MEEDOEN? + DEELNEMEN 31 SLOTWOORD 32 5 februari 2015

6 NextOEM als steun in de rug voor versnelling I N DE REGIO ZUIDOOST-NEDERLAND ZIEN WE VOLOP INITIATIEVEN VOOR STARTENDE BEDRIJVEN. INITIATIEVEN EN PROGRAMMA S VOOR GROEIENDE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN, ZIJN ER ECHTER MAAR WEINIG. DIT AANTAL IS HET AFGELOPEN DECENNIUM NAGENOEG GELIJK GEBLEVEN TERWIJL DEZE GROEP BEDRIJVEN DE DIVERSITEIT VERGROOT EN EEN ACCELERATIE-EFFECT HEEFT VOOR DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID EN DE HIERVAN AFGELEIDE WERKGELEGENHEID. HET NEXTOEM PROGRAMMA IS OPGEZET OM JUIST DEZE BEDRIJVEN TE STEUNEN EN EEN STERKE BASIS TE GEVEN VOOR VERDERE GROEI. NEXTOEM HELPT BESTAANDE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN BESTAANDE KANSEN OPTIMAAL TE BENUTTEN EN FORSE GROEISTAPPEN TE ZETTEN ZODAT HIERUIT OP TERMIJN NIEUWE ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEMS ) KUNNEN ONTSTAAN. NextOEM is opgezet door de partners in de Zuidoost Nederlandse economie en aanliggende grensregio: overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. een van de topsectoren: hightech systems & materials, automotive, agro-equipment en lifetec. Het zijn geen starters, ze hebben één of meerdere producten beschikbaar en ze zijn gestart met de commercialisatie hiervan. Doel van het programma is om het aantal grotere technologiebedrijven te laten groeien en meer OEM s te laten ontstaan die een dragende functie hebben in de economie. Dit gebeurt met een maatwerkprogramma waarin deelnemende bedrijven op basis van een individueel werkplan hun onderneming versterken. Hierbij worden gecoacht door ervaren ondernemers en financiële experts die op relevante gebieden kennis en (zelf)inzichten krijgen aangereikt door materiespecialisten. MET NEXTOEM HEB IK TOEGANG GEKREGEN TOT HET INTERESSANTE BRAINPORT NETWERK BAS LEMMENS, CEO NEMO HEALTHCARE De organisatie hiervoor is aanwezig. De deelnemers voor NextOEM hebben vaak al een eerste investeringsronde achter de rug. Ze zijn op zoek naar vervolginvesteringen om hun groei te financieren. Ook spin-offs van bestaande corporates kunnen deelnemen aan het programma. De beoogde deelnemers ontwikkelen en produceren geavanceerde producten binnen Het programma heeft een doorlooptijd van 6 februari 2015

7 NextOEM als steun in de rug voor versnelling een jaar en start met een bedrijfsscan voor elke deelnemer. De scan wordt uitgevoerd door ervaren management consultants van PwC en deze vormt de basis voor het met de ondernemer overeen te komen individuele werkplan waaraan door bedrijf en coaches tijdens de duur van het programma wordt gewerkt. Om de doelstellingen te realiseren kan een beroep worden gedaan op het netwerk rondom het programma en worden tools aangereikt door intervisiebijeenkomsten en workshops om de kennis en competenties van de ondernemer en onderneming op het gebied van Strategie, Organisatie Ontwikkeling & HRM, Product & Intellectueel Eigendom, Marketing & Internationaal Verkopen, Innovatie en Financierbaarheid te verhogen. Na afronding van het programma blijven bedrijven betrokken bij het programmanetwerk via het alumni programma en de hiervoor georganiseerde bijeenkomsten. Positioning IN THE COMPANY BUSSINESS LIFE CYCLE Positioning In the company bussiness life cycle Concept Seed Product Development Market Development Maturity Start up & Incubation Corporate Venturing Program NextOEM Accelerator Program Connecting Coaching Competences Pre-seed initiatives & Funding Venture Capital Private Equity Techno Starter Funds Sector Funds Stock Exchange Bank: Loans & Leasing Incubation & Bussiness Centers Start-up Growth Maturity Company Confidental. No external distribution 7 februari 2015

8 Succesvolle groeibedrijven gingen u voor IN 2014 IS DE EERSTE GROEP DEELNEMERS GESTART MET HET NEXTOEM PROGRAMMA. ZES ONDERNEMINGEN IN UITEENLOPENDE SECTOREN ALS OPTISCHE INSTRUMENTEN, SOFTWARE DESIGN AUTOMATION, CHEMISCHE ANALYSE, LIFE SCIENCES, HEALTHCARE EN LED ELECTRONICA HEBBEN ZICH EEN JAAR KUNNEN OPTREKKEN AAN DE MOGELIJKHEDEN VAN HET PROGRAMMA. IEDERE DEELNEMER HEEFT HIER ZIJN EIGEN WINST BEHAALD, AFHANKELIJK VAN DE STATUS EN UITDAGINGEN VAN HET BEDRIJF. MEER HIEROVER KAN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE: ADMESY NEMO HEALTHCARE CORDIS PATHOFINDER JSB LED DRIVEN 8 februari 2015

9 Het waardevolle netwerk van NextOEM N NEXTOEM IS EEN INITIATIEF VAN EEN SAMENWERKENDE GROEP ORGANISATIES DIE HET ECOSYSTEEM IN DE BRAINPORT REGIO VERTEGENWOORDIGEN EN DIE EEN GROOT BELANG HECHTEN AAN VERDERE ONTWIKKELING VAN DE REGIO EN DE DOOR TECHNOLOGIE GEDREVEN ONDERNEMINGEN DIE HIERIN ACTIEF ZIJN. De founding fathers zijn de verzamelde hightech toeleveranciers verenigd in Brainport Industries, Brainport Development, BZW, PwC en Kamer van Koophandel Eindhoven. Hiernaast werkt NextOEM met de content partners RevelX, Triceps, Patentwerk, TIAS en Banning die samen met de founding fathers intensief meewerken aan de inhoud van het programma. Ook zijn er goede contacten met bestaande OEM s zoals ASML, DSM en Philips. NEXTOEM STOOMT ONS KLAAR VOOR DE VOLGENDE FASE BAS LEMMENS, CEO NEMO HEALTHCARE Het programma wordt namens de oprichters en partners begeleid door een stuurgroep. Deze bestaat uit Joep Brouwers (Voorzitter stuurgroep en adjunct directeur Brainport Om te waarborgen dat het programma voldoende aansluiting heeft met de markt en de marktontwikkelingen is dit afgestemd met ervaren groeiondernemers uit de technologiesector die hebben plaatsgenomen in het expert panel. Dit zijn Arnoud de Geus (Sioux Investments), Henk Tappel (Frencken Europe), Merien ten Houten (Leapfunder), Emile Asselbergs (PhenomWorld), Johan Feenstra (Liquavista), Onno Lint (Fontys), Karl McGoldrick (PSV Composites) and Ewit Roos (Bright Move). De regie van het programma is in handen van Brainport Development. Contactpersoon is Eugene Kaerts tel Development), Miriam Dragstra (directeur BOM Capital), Rob Janssen (Partner en Regioleider PwC), John Blankendaal (Managing Director Brainport Industries), Ewit Roos (Director Bright Move), Daan Kersten (CEO Additive Industries), Marc Douma (Partner RevelX), Alexander van Groenendael (namens BZW) en Erik Vermeulen (Managing Director Be2Grow). 9 februari 2015

10 AANGEZIEN OOK IN BELGISCH LIMBURG DE MAAKINDUSTRIE RAKE KLAPPEN KRIJGT, IS HET ERG BELANGRIJK OM HIERIN TE BLIJVEN INVESTEREN. EEN PROGRAMMA ZOALS NEXTOEM BIEDT UITSTEKENDE KANSEN VOOR BEDRIJVEN OM HEN TE HELPEN GROEIEN, REKENING HOUDEND MET DE UITDAGINGEN EN REGELS DIE EIGEN ZIJN AAN DE SECTOR. VKW LIMBURG WIL OOK HET GRENSOVERSCHRIJDENDE ELEMENT TOEVOEGEN DOOR EEN WISSELWERKING TE FACILITEREN TUSSEN BEDRIJVEN UIT BEIDE REGIO S. JOS STALMANS, GEDELEGEERD BESTUURDER VKW DOOR NEXTOEM KOM IK NU OP EEN HOGER NIVEAU BIJ MIJN KLANTEN NAAR BINNEN BENNO BEUTING, CEO CORDIS DE NEDERLANDSE MAAKINDUSTRIE IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN ONZE ECONOMIE. DE BRAINPORT REGIO IS HIERIN HOFLEVERANCIER EN HEEFT AMBITIEUZE PLANNEN DIE VOLLEDIG PASSEN IN ONZE EIGEN STRATEGISCHE OPDRACHT. WIJ ONDERSTEUNEN HET NEXTOEM PROGRAMMA DAN OOK INTENSIEF OM DAARMEE EEN FORSE IMPULS TE GEVEN AAN DE GROEI VAN DE BEDRIJVIGHEID. DE DEELNEMERS ZOU IK ADVISEREN: MIK HOOG, FORMULEER EEN AMBITIEUZE STRATEGIE EN MAAK GEBRUIK VAN ALLE MOGELIJKHEDEN DIE DEZE REGIO BIEDT OM DEZE STRATEGIE SUCCESVOL UIT TE VOEREN! ROB JANSSEN, PARTNER EN REGIOLEIDER PWC 10 februari 2015

11 Regional Development & Investment Agencies Suppliers Existing OEM s Candidates Institutes & Academia Financial Institues & Funds Professional Service Providers NEXTOEM IS EEN REALITY CHECK: WAAR STAAN WE IN DE MARKT, ZIJN WE OP DE JUISTE WEG? MARCO KOENEN, CEO JSB 11 februari 2015

12 Een maatwerk programma E LKE AMBITIEUZE, STERK GROEIENDE ONDERNEMER KAN EEN STEUN IN DE RUG GEBRUIKEN BIJ DE PROFESSIONALISERING EN ONTWIKKELING VAN ZIJN BEDRIJF. ERVARINGEN IN GROEIREGIO S ALS BRAINPORT REGIO EINDHOVEN, SILICON VALLEY EN SILICON WADI LEREN DAT ONDERNEMINGEN ZICH SNELLER, BETER EN MAKKELIJKER KUNNEN ONTWIKKELEN BINNEN EEN ECOSYSTEEM DAT INHOUDELIJKE ÉN FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIEDT DOOR DE RUIME BESCHIKBAARHEID VAN KENNIS, MENSEN EN KAPITAAL. Aanmelding Netwerk 1. Scan Universiteiten Instituten Corporates Programma s Opdrachtgevers Toeleveranciers Investeerders Dienstverleners Product Markt Organisatie Business Model Rapportage, schema & plan 2. Intervisie 3. Coaching ondernemer financieel 4. Workshops Duur: ongeveer 1 jaar Qualify for Growth Next Growth Club 12 februari 2015

13 Een maatwerk programma NextOEM brengt op overzichtelijke schaal de randvoorwaarden bijeen voor een versnelling van de ontwikkeling van de onderneming. NextOEM bundelt kennis, mensen en kapitaal in de vorm van een gestructureerd programma met een doorlooptijd van een jaar. 1. DE SCAN Iedere deelnemer wordt bij aanvang van het programma intensief doorgelicht door deskundige en ervaren management consultants van PwC om vast te stellen waar de belangrijkste ontwikkelgebieden liggen voor verdere professionalisering, groei en financierbaarheid. PwC maakt in het NextOEM programma gebruik van een gestructureerde scan voor jonge ondernemingen die is gebaseerd op de Golden Egg Check (www.goldeneggcheck.com). Hiermee worden samen met de ondernemer en zijn managementteam conclusies getrokken over product, markt, business model en organisatie en wat dit betekent voor de potentie van het bedrijf om op korte termijn stappen in de ontwikkeling te zetten en wat hiervoor nodig is. PwC en NextOEM hebben voor de toolset van de Golden Egg Check gekozen omdat deze is opgebouwd in nauwe samenwerking met investeerders in technologiebedrijven. De uitkomsten van de scan kunnen worden vergeleken met de scores zoals die door de verschillende investeerders gewenst worden. Hiermee ontstaat snel zicht op welke aanvullende eisen externe financiers stellen aan de onderneming en in welke richting de beschikbare tijd en capaciteit moeten worden ingezet om de basis van de onderneming te verbeteren. NEXTOEM IS EEN REALITY CHECK: WAAR STAAN WE IN DE MARKT, ZIJN WE OP DE JUISTE WEG? MARCO KOENEN, CEO JSB Deelname aan de scan is een intensief proces en kan best confronterend zijn. Het is voor een gedreven ondernemer niet niks om volledige openheid van zaken te geven en met relatieve buitenstaanders niet alleen over de kracht en potentie van zijn onderneming te praten, maar ook de zwaktes en onzekerheden te delen en bespreken. De adviseurs van PwC hebben veel Aan de start van het programma krijgen alle deelnemers een introductie in de werking en mogelijkheden van de werkplaats van Golden Egg Check. Deze is vanaf dat moment de basis voor de ontwikkeling van de deelnemer tot NextOEM. ervaring met technologiebedrijven in een veelheid aan branches. Zij kennen de bedrijfsmatige klappen van de zweep, maar begrijpen ook de ondernemer en zijn drijfveren en zorgen. De scan is geen oordeel over de kwaliteit van de ondernemer en zijn onderneming, maar geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel. En welke 13 februari 2015

14 Een maatwerk programma ambitieuze en gedreven ondernemer wil niet groeien en ontwikkelen? NEXTOEM DWINGT ONS VERDER TE KIJKEN DAN WAAR WIJ IN DE DAGELIJKSE HECTIEK AAN TOE KOMEN STEVEN GOETSTOUWERS, CEO ADMESY worden opgenomen in de persoonlijke Golden Egg Check werkplaats. Deze omgeving dient daarna als basis voor verdere opvolging van het werkprogramma. Het werkprogramma moet voldoende handvatten bevatten om ambitieuze ontwikkeldoelstellingen te realiseren tijdens de looptijd van De scan levert heldere inzichten op die een duidelijke richting geven voor de concrete invulling van het NextOEM programma en de fase daarna. Vandaar dat na overleg met de ondernemer, de entrepreneurial coach wordt uitgenodigd om samen met de ondernemer de resultaten en conclusies te bespreken zodat direct afspraken kunnen worden gemaakt voor het werkprogramma. De resultaten het programma. Van de deelnemers verwachten wij dat ze de lat hoog leggen en een stevige ontwikkeling willen doormaken. De programma-organisatie houdt hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols. Tijdens de looptijd van het programma zullen wij volgen of deelnemer en coaches nog op koers liggen, of de geformuleerde ambities nog steeds realistisch zijn en welke onbenutte hulpbronnen wij nog kunnen inzetten. 14 februari 2015

15 Een maatwerk programma 2. INTERVISIE INTERVISIE: DE ONDERNEMER IS OOK MAAR EEN MENS Het NextOEM programma heeft een intensief en gefocust karakter heeft dat geregeld tot nieuwe inzichten zal leiden. Over deze inzichten, de kwaliteit ervan en toepasbaarheid voor de ondernemer, kan in een kleine, stabiele en vertrouwde groep verder gepraat worden. Intervisie heet deze waardevolle methode om zo op een goed gestructureerde wijze te klankborden, waarmee zakelijke en persoonlijke ontwikkeling een verdere impuls geven kunnen worden. De groep zal gedurende alle intervisiesessies dezelfde samenstelling houden; er zijn er zes voorzien die op dezelfde dag zullen worden gepland als de workshops. gestructureerd 6-stappen proces: STAP 1: UITEENZETTING DOOR DE VRAAGSTELLER De eerste vraagsteller vertelt a) over een voorval in zijn werkpraktijk, b) waarom hij/zij dit voorval wil delen, en c) wat hij/zij verwacht van de anderen. De anderen onderbreken de uiteenzetting niet. STAP 2: ONDERZOEK De anderen stellen (open) vragen om duidelijkheid over het probleem en de relevante context te verkrijgen. De vragen kunnen betrekking hebben op De situatie en context zo goed mogelijk begrijpen Intervisie is een methode om in een kleine groep van professionals op een intensieve wijze te leren, door in een gestructureerde discussie gezamenlijk nieuwe inzichten en oplossingen te vinden, beginnend met kwesties uit de dagelijkse werkpraktijk. Ieders bijdrage is nodig en wordt benut. Een sessie duurt twee uur, hierin kunnen zo n twee à drie onderwerpen aan de orde komen. Wat de vraagsteller precies heeft gedaan en gezegd in die situatie Welke normen, waarden en overtuigingen een rol speelden Wat de vraagsteller voelde in die situatie STAP 3: ANALYSE Elke deelnemer parafraseert in zijn/haar eigen woorden wat de analyse is van de leersituatie (alsof hij/zij de vraagsteller zelf is). Als laatste Voor Intervisie zijn meerdere methodes bekend. De deelnemers bepalen deze samen. Een van de mogelijkheden is een geeft de vraagsteller zijn/haar reactie op de analyse en formuleert een operationele probleemstelling. 15 februari 2015

16 Een maatwerk programma STAP 4: OPLOSSINGSRICHTING De deelnemers geven de vraagsteller tips hoe het doel kan worden bereikt of hoe het probleem kan worden opgelost. STAP 5: KEUZE VAN DE OPLOS- SINGSRICHTING De deelnemers vragen aan de vraagsteller of het voorgaande hem/haar in voldoende mate van materiaal voorziet. Wat mist er nog? Wat heeft hij/zij nog nodig? STAP 6: OVEREENSTEMMING EN SLUITING De vraagsteller formuleert concreet hoe hij/zij van plan is zijn/haar doel te bereiken of welke stappen hij/zij zal nemen in de richting van een oplossing. In een volgende sessie zal hij/ zij verslag uitbrengen over wat het resultaat is HAN DE RONDE De sessies worden begeleid door Han de Ronde (www.easydolphin.nl). Han is personal & team leadership coach en begeleidt teams en individuen. Han heeft een technische en zakelijke achtergrond en werkte als durfkapitalist met startende bedrijven. Door eigen en ook ter plaatse opgedane ervaring heeft de Chinese bedrijfscultuur veel invloed op hem gehad. Hij werkt nu met teams en professionals van grote bedrijven, zoals ASML, ATOS, vanberlo, GEA Refrigeration, NTS-Groep, Hurks en Philips. geweest. 16 februari 2015

17 Een maatwerk programma 3. COACHING ENTREPRENEURIAL COACH: SPARRING PARTNER Niet iedere ondernemer heeft een omgeving waarin hij/zij intensief kan discussiëren over de zaken die hem/haar bezighouden. Zeker als er sprake is van strategische beslissingen, is een goed klankbord van onschatbare waarde. Daarom is intensieve business coaching een essentieel onderdeel van NextOEM. Of het nu gaat om het betreden van nieuwe markten, twijfels over medewerkers met sleutelfuncties, technologische uitdagingen of vraagstukken rondom nieuwe financiering, er is altijd iemand die dit al vaker heeft meegemaakt en weet welke uitdagingen en valkuilen er zijn. LEREN EN ONTWIKKELEN, DE WERKSESSIES MET DE COACHES ZIJN INTENSIEF MAAR LEVEREN OOK VEEL OP BAS LEMMENS, CEO NEMO HEALTHCARE ZELF PRODUCEREN OF OUTSOURCEN? MIJN NEXTOEM COACH HELPT MIJ MET HET BEANTWOORDEN VAN DEZE VOOR ONS ZEER ACTUELE VRAAG MARCO KOENEN, CEO JSB Iedere deelnemer krijgt bij aanvang van het programma een coach toegewezen. Wij letten hierbij op levensfase van het bedrijf, industrie, belangrijkste uitdagingen en die moeilijk te vatten factor persoonlijke chemie. Het is verder aan deelnemer en coach om samen de praktische werkafspraken te maken voor de samenwerking waarvoor gedurende het programma 50 uur ter beschikking staan. De coach neemt het werkprogramma dat volgt uit de initiële scan als leidraad voor zijn begeleiding. Deelnemer en coach beslissen verder samen over de concrete invulling van de onderlinge gesprekken. De coaches van NextOEM zijn ervaren ondernemers met een uitgebreid track record in succesvol internationaal zakendoen in een technologische omgeving. Zij hebben alle fouten al gemaakt en hersteld. Het zijn gesprekspartners van formaat die met hun eigen kennis en ervaring maar ook hun zakelijk netwerk een duw in de rug kunnen geven, of tegengas als dat verstandiger is. 17 februari 2015

18 Een maatwerk programma FINANCIAL COACH: FINANCE OP EEN HOGER PLAN Financierbaarheid en de daaraan verbonden kosten worden in belangrijke mate bepaald door de risico s die een financier wil nemen. Financiële voorspelbaarheid is hierin een Een professionele presentatie van de cijfers plannen & realisaties die goed bruikbaar zijn voor constructieve gesprekken met vermogensverstrekkers en andere betrokkenen. belangrijke component. Deelnemers aan NextOEM hebben over het algemeen nog geen controller of CFO in dienst. Daarom worden de ondernemers binnen het programma begeleid door ervaren financiële experts van hoog niveau - uit de industrie of de investeringswereld om samen met hem en zijn administratieve support te werken aan een hogere beheersbaarheid, voorspelbaarheid en financierbaarheid. De door NextOEM toegewezen financial coach maakt samen met de ondernemer eerst een inventarisatie van de beschikbare financiële data om van daaruit de De coach maakt op basis van de aanwezige gegevens een concreet actieplan dat vervolgens samen met de deelnemer wordt uitgevoerd tijdens de duur van het programma. NIET TE LANG BLIJVEN HANGEN IN DE PIONIERSFASE, MAAR VERDER KOMEN EN ONTWIKKELEN. HET PROGRAMMA IS VOOR ONS EEN LEERPROCES OM DIT TE REALISEREN GUUS SIMONS, CEO PATHOFINDER volgende elementen te realiseren: Een adequaat Management Informatie Systeem dat de financiële gevolgen van de bedrijfsactiviteiten zichtbaar maakt; Een goed werkbare cyclus van planning & control. Aan de basis staat een realistische financiële begroting die met het M.I.S. wordt bewaakt en door het management kan worden De financial coach die elke deelnemer bij aanvang van het programma krijgt toegewezen, heeft een uitgebreid track record in alle financiële elementen die hierboven beschreven staan. Natuurlijk wordt een coach toegewezen die past bij het bedrijf en de ondernemer en ook hier is de coach gedurende het programma in totaal 50 uur beschikbaar. gebruikt om te sturen en bij te sturen om het plan zo dicht mogelijk te benaderen, waardoor ook de voorspelbaarheid toeneemt; 18 februari 2015

19 DE COACHES DE NEXTOEM COACH PAST BIJ ONZE SPECIFIEKE UITDAGINGEN. HIJ HEEFT MET DEZELFDE VRAAGSTUKKEN TE MAKEN GEHAD EN HELPT ONS HIER VERSNELD DOORHEEN STEVEN GOETSTOUWERS, CEO ADMESY 19 februari 2015

20 Een maatwerk programma 4. DE WORKSHOPS 1. ONTWERP EEN WINNENDE STRATEGIE Tijdens deze workshop voorzien wij de Next- OEM deelnemers van het praktische kader voor het ontwikkelen van een winnende strategie. In de interactieve workshop bieden we een interessant programma aan van battle-tested strategische kaders, praktijklessen en de discussie tussen de deelnemers. MARC DOUMA EN CAMILLA VAN DEN BOOM De workshop wordt gefaciliteerd door Marc Douma en Camilla van den Boom. Marc is partner bij RevelX, een bureau dat Wij dagen de deelnemers uit op hun missie, ambitie en business model. Hiertoe bereidt iedereen een korte pitch voor. De pitches staan centraal in de workshop, waarin we met elkaar de sterke en zwakke punten van de visies en business modellen van de deelnemers bespreken. We werken met de deelnemers op een reflectieve manier, waarbij we iedereen uitnodigen om continu nog een stap verder te kijken. zich specialiseert in groeivraagstukken. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in consulting (PwC, Boer & Croon) en management (Nuon) en is gepromoveerd op een onderzoek naar strategische allianties. Camilla heeft eveneens ruim 20 jaar consulting ervaring (Accenture, Andersen, Deloitte) en is met haar bedrijf Sturrm gespecialiseerd in het ontwerp van business modellen. Ze doceert Business Model Design bij TU/e en De ervaring van de eerste NextOEM editie laat promoveert daarnaast op de ontwikkeling van nieuwe business modellen. zien dat deze discussie direct bruikbare feedback van de coaches én collega-ondernemers oplevert voor de eigen onderneming. Feedback die op zijn minst dwingt tot nadenken en aanscherping en soms zelfs tot een fundamentele herbezinning op de gekozen strategie en het business model. Daarnaast bleek dat deelnemers ook geïnspireerd worden door de ideeën, successen en helaas soms ook mislukkingen van andere deelnemers. 20 februari 2015

21 Een maatwerk programma 2. VOLGENDE STAPPEN IN ORGANISATIEONTWIKKELING Na deze workshop heeft u als NextOEM deelnemer meer inzicht in uw eigen leiderschapsstijl en de consequenties hiervan voor uw organisatie. Daarnaast krijgt u meer inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen van groeiende organisaties en de daarbij behorende HRM uitdagingen, zoals werving & selectie, multiple functioneren, beloningsstructuren en niet te vergeten bonussen of de noodzaak van aandelen. Tijdens de workshop besteden we aandacht aan het balanceren tussen structuur, competenties, beschikbaarheid, beloften, rolverdeling en gewenst gedrag. Wij bereiden de deelnemer voor om succesvol de volgende stap te kunnen zetten door voorbeelden aan te reiken hoe zij hun leiders, teams, afdelingen en individuen mee kunnen nemen naar de volgende fase. Verder besteden we in de workshop ook aandacht aan hoe een werving- en selectieproces in te richten op basis van competenties, rollen en gewenst gedrag. Het belang ervan wordt vaak onderschat. Onze ervaring leert dat het veel tijd, Verwacht een interactieve sessie waarin de deelnemers hun eigen ervaringen delen, kunnen leren van elkaar en van de zeer ervaren energie en geld kost om later te herstellen en het kan remmend werken in de ontwikkeling van het bedrijf. inleiders die aan de hand van concrete voorbeelden en gebruikmakend van een breed scala aan tools en methodieken de HR dimensie een boost kunnen geven. Organisaties gaan door verschillende ontwikkelingsfases. Iedere fase kenmerkt zich door andere uitdagingen en een specifieke leiderschapsstijl. Voorafgaand aan de workshop nemen wij een Leadership test af bij de deelnemers. Wij passen dit instrument in de breedte van de Management Tafel toe. Deze test bestrijkt de aspecten van persoonlijk en professioneel leiderschap. Naast effectief gedrag besteden wij ook aandacht aan ineffectief gedrag. NICO BROKKING EN JAN MICHIELSEN De workshop wordt verzorgd door Nico Brokking en Jan Michielsen. Nico Brokking & Jan Michielsen zijn werkzaam bij Triceps en 18 jaar actief in de High Tech industrie. Hun aanpak is het best te omschrijven als effectief, gedreven, mensgericht en pragmatisch. 21 februari 2015

22 3. ACCELERATING BUSINESS MET MARKE- TING & (INTERNATIONALE) VERKOOP De (internationale) markt en klant veranderen in hoog tempo. Goede technologische producten en diensten zijn slechts een randvoorwaarde voor succes. Echte langdurige klantwaarde wordt gegenereerd in co-creatie met alle stakeholders in nieuwe en bestaande markten. DE THEMA S 1. Identificeren van nieuwe markten, technologieën en partners. Je leert de reverse TRIZ - methode kennen en gebruiken om lacunes en kansen te identificeren. Het eindresultaat van deze workshop is een concrete eerste aanzet of plan gericht op de specifieke uitdaging van de deelnemer. In een serie van drie workshops helpen wij de deelnemers met de vergroting van de (internationale) sales door middel van een hands on programma, waar de nieuwste academische en praktische inzichten meteen op de eigen praktijk van de deelnemers wordt toegepast. 2. Vergroten en uitbreiden van de Sales capaciteit. Je doet praktijkervaring op met de consultative selling methode (Neil Rackham) door actief te werken aan de commerciële pitch en overtuigingstechnieken tijdens onderhandelingen (Principles of Persuasion van Robert Cialdini). Het De ervaring wijst uit dat deelnemers aan NextOEM de grootste stappen in hun ontwikkeling zetten door indringende versterking van de marketing en sales eindresultaat van deze workshop is theoretische kennis en praktijkervaring over diverse verkoopmethodieken toegepast op de eigen praktijk. activiteiten. Per workshop wordt dan ook gewerkt aan concrete actieplannen. Voorafgaand aan de workshop inventariseren wij welke internationale marketing en sales uitdagingen de deelnemers hebben. Deze vormen de input voor alle workshops. De deelnemers werken dus gedurende alle workshops aan de eigen casus (maximale input). De output van de ene workshop levert als drietrapsraket de input voor de volgende workshop. 3. Identificeren van de Internationale context in sales. Je leert de internationale context en de invloed hiervan op sales te begrijpen. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de markten en landen waarin ze zaken (willen) doen en welke sales-attributen daar wel of niet zullen werken en waarom. Het eindresultaat van deze workshop is toepassing van theoretische kennis over diverse internationale (on)-mogelijkheden in een uitgeschreven actieplan. CARLA KOEN De workshops worden verzorgd onder regie van Prof. Dr. Carla Koen. Ze worden deels in het Engels gehouden. Taminco een gespecialiseerd chemisch bedrijf; en van de Algemene Raad van Antwerp Management School. Ze is tevens director van BIS Company. Carla is hoogleraar, adviseur, coach, en management trainer voor bedrijven in Prof. Dr. Carla I. Koen is deeltijds Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship aan Tias School for Business and Society, Tilburg. Carla is lid van STW valorisatie commissies; van de Innovation Board van verschillende sectoren zoals, chemie, medical diagnostics, life & material sciences, nanotechnologie, lighting, etc. Ze werkt met overheden, multinationale bedrijven, en start-ups. 22 februari 2015

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com Datum: februari 2014 Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com Introductie en aanbeveling Toonaangevende bedrijven met toptechnologie zijn kenmerken voor de Brainportregio. Door te

Nadere informatie

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 Datum: mei 2014 Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com Introductie en aanbeveling Toonaangevende bedrijven met toptechnologie zijn kenmerkend voor de Brainportregio. Door te bouwen

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INHOUDSOPGAVE I. Introductie I. Visie ECFG II. Historie III. Activiteiten IV. Waarom ECFG? V. Wie zijn wij? II.

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL HISTORIE ECFG is sinds 2008 een onafhankelijke, zelfstandige en private fondsmanager en voert tevens een corporate

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT

JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT WWW.UNIZO.BE/BEGELEIDINGEN #sterkondernemen Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners willen je daarbij

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM AMSTERDAM METROPOLITAN AREA SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM WELKOM. BIJ DE 3D MAKERS ZONE METROPOOLREGIO AMSTERDAM: 1 plek alle Additive Manufacturing / 3D-Printing mogelijkheden

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Smart Industry in Brabant

Smart Industry in Brabant Smart Industry in Brabant 1 Waarom is (Smart) Industry belangrijk voor Brabant? Vergelijking met Nederland ~20% ~30% ~50% Industrial employment manufacturing industry Company R&D spending Bron: BOM 2 HTSM

Nadere informatie

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit UITNODIGING Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit 22 Maart, 2013 Kamer van Koophandel Rotterdam Veel Nederlandse ondernemers denken na over het opzetten van een eigen vestiging in China,

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. Leren van Joint Venture Silicon Valley Network Kennislab voor Urbanisme Geert Kievit

Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. Leren van Joint Venture Silicon Valley Network Kennislab voor Urbanisme Geert Kievit Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. Leren van Joint Venture Silicon Valley Network. 28-1-2015 Kennislab voor Urbanisme Geert Kievit Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. In de huidige situatie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Primair bieden wij met onze web-applicatie en de daarbinnen aanwezige tools een structuur en omgeving aan waarmee de aanvraag, beoordeling en ontwikkeling

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Internationaal ondernemen Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie