Dossier: Energy Efficiency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier: Energy Efficiency"

Transcriptie

1 Hydropeuma 191 MAART 2013 Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Dossier: Eergy Efficiecy Hoe ispele op toeemede vraag aar eergie-efficiëte machies? DOSSIER INDUMATION.BE p.15 Driemaadelijks tijdschrift va FIMOP e BELGITRANS - 1ste trimester - 43e jaargag - Afgiftekatoor Atwerpe X - P ,50 EUR 7 - Duizede motorreductore op luchthave Frakfurt 40 - Zij hydrauliek filters gelijk wat efficiëtie betreft? 45 - SMC Peumatics ivesteert i Europees distributiecetrum

2

3 FIMOP Belgische Vereigige va Fabricate, Ivoerders e Verdelers va Materiaal voor Idustriële Hydraulica, Pematica, Automatisatie e aaverwate techieke. Lid va het Europese comité CETOP vzw FIMOP Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) RAAD VAN BESTUUR JEAN-PIERRE VAN DER KELEN, Testo Philippe Vaseveat, Parker Haifi Beelux Marcel De Witer, Service Hydro PHILIPPE CONSIGLIO, Bosch Rexroth Reé Decleer, Decleer, Gaeles & Part. Yves Meuleijzer, LiMotio BELGITRANS Belgische beroepsvereigig voor idustriële aadrijftechieke (mechaisch, elektrisch, mechatroisch e hydro-dyamisch) vzw BELGITRANS Tel: +32 (0) RAAD VAN BESTUUR Geert Heyvaert, MGH NV Ludo De Groef, ESCO DRIVES NV Luc Va Hoyladt, ACT IN TIME SPRL Luc Roeladt, GKN STROMAG BENELUX NV Bart Vahaverbeke, VOITH TURBO NV Steve Cassiers, SIEMENS NV Dick ter Welle, HANSEN INDUSTRIAL TRANS- MISSIONS NV 191 MAART 2013 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek TOEZICHTHOUDERS Jea Schauss, Atlas Copco Maciej Szygowski, Doedijs Fluidap TOEZICHTHOUDERS Steve Bergia, MEA Marc Goos, Trasmo COMMISSIES Cofederatie Toetredige Algemee voorwaarde CETOP Oderwijs - IHP Evets & Beurze Repertorium Tijdschrift Automatio-HP MARCOM GROUP MARKTONDERZOEK - HYDRAULICA - PNEUMATICA - AFSLUITERS E-News - Webstek Beroepsethiek LEDEN 2013 ABFlex Group AF BELGIUM ASCO NUMATICS BENELUX Atlas Copco Compressors Boge Compressors BOSCH REXROTH Brevii Fluid Power BURKERT CONTROMATIC CLIPPARD EUROPE CQS TECHNOLOGIES COMPAIR GEVEKE DECLEER-GAELENS & PARTNERS Doedijs Fluidap DONALDSON ULTRAFILTER EFC ERIKS + BAUDOIN Euregio Hydraulics FESTO BELGIUM FLUIDTECH GATES EUROPE Hasaflex HYDAC HYDRAULIC ASSISTANCE HYDRAUMEC INTERNATIONAL HYDRAUVISION Hydro Tools INGERSOLL RAND BENELUX IPAR Idustrial Parters b.v. LiMotio Mauli Fluicoecto v NORGREN PALL BELGIUM PARKER HANNIFIN PIRTEK BENELUX Poclai Hydraulics REM B SERVICE HYDRO SMC PNEUMATICS Stäubli TESTO VAN DE CALSEYDE VB Parts Hydraulic VEMOFLEX WTS Hydraulics COMMISSIES MARKETING EXPOSITIONS MEDIA WEBSITE LEDEN 2013 ABB - ASEA BROWN BOVERI NV ACT IN TIME SPRL ATB AUTOMATION NV AVD BELGIUM SPRL AZ HOLLINK BELGIUM BVBA BAUER GEAR MOTOR BEGE AANDRIJFTECHNIEK BVBA BRAMMER NV BREVINI BENELUX CET MOTOREN NV ERIKS NV - ERIKS+BAUDOIN ESCO DRIVES NV GKN SERVICE BENELUX GKN STROMAG BENELUX NV HABASIT BELGIUM NV HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV KTR BENELUX BV MEA BVBA MGH NV OPTIBELT GMBH RB SOLUTIONS RENOLD PLC ROTERO BELGIUM BVBA SEW - EURODRIVE BELUX NV SIEMENS NV SKF BELGIUM NV/SA TAS L & CO BVBA TRANSMO NV VIALEC BVBA VOITH TURBO NV WEG BENELUX NV YASKAWA EUROPE GmbH Omslagverhaal COLOFON SECRETARIAAT Wielstraat 12 B Borem Tel Fimop: +32 (0) Tel Belgitras: +32 (0) Fax: +32 (0) VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Reé Decleer, FIMOP p/a KHNB, Louisalaa 500, B 1050 Brussel REDACTIECOMITE Ig. Reé Decleer, Ig. Roger Stas, Steve Cassiers REALISATIE CxO Europe Wielstraat 12 - B Borem PUBLICITEIT Dirk Vermat gsm: +32 (0) Redactie Ar Borstlap - tel: +32 (0) DRUKKERIJ Artoos, Kampehout Verspreidig ex. NL ex FR Automatio Magazie is ee uitgave va de beroepsvereigige Fimop e Belgitras. De adverteties i Automatio Magazie worde ter goedkeurig aa het redactiecomité voorgelegd. Alle adverteties die betrekkig hebbe op de techieke e de producte voor idustriële automatiserig kome i aamerkig voor publicatie. Alle artikels e berichte i de redactioele bijdrage va dit tijdschrift werde door de redactie geselecteerd. Zij verschije gratis e bevatte gee adverteties. De auteurs zij veratwoordelijk voor hu tekste. Volged ummer: jui 2013 AUTOMATION paraît aussi e fraçais Lid va de Uie va de uitgevers va de Periodieke Pers. Copyright FIMOP ; Dossier Eergy efficiecy: eergiesysteme, eergie-efficiëtie e duurzaamheid i de productie-omgevig Ihoud REPORTAGE Motorreductore op luchthave Frakfurt p 5 DOSSIER Eergy efficiecy p 11 DOSSIER Idumatio.be 2013 p 15 DOSSIER Hydrauliekfilters p 40 REPORTAGE Techologie i ee leerkist p 47 DOSSIER Eergy efficiecy p 48 ACTUALITEIT p 53 NIEUWS EN BIBLIO p MAART P 3

4 Voorwoord Idumatio 2013: FIMOP e Belgitras zij op de afspraak FIMOP is og steeds de Vereigig va Fabrikate e Ivoerders va Materiaal voor Idustriële Hydraulica, Peumatiek e Automatiserig. Automatiserig blijft het trefwoord va de techologiesector maar het codewoord wordt steeds meer iovere. Ook i de hydraulica e de peumatiek e zelfs de perslucht is Iovere ee ieuw hoofdstuk i het Automatiserigsboek. De opzet va de tweede Idumatio beurs ziet er idrukwekked uit. De thema s va belag i de idustrie zij eergie-efficiëtie, het herdeke va aadrijfmethodes, systeemitegratie e iovere, maar ook smart iovatio e het verschil make. Beste lezer, kijk ees aar de rode Δ i het blauwe FIMOP-logo: dit is de delta va differece. Bij de evaluatie va de eerste Idumatio beurs, twee jaar gelede, werde ee aatal opmerkelijke gegeves geoteerd, zoals: bezoekersdata per fuctie/departemet. Op 1. staat Egieerig (28 %), op 2. Maiteace (14 %) e op 8. Systeemitegratie (4%). I al deze techologieë zij de FIMOP lede zeer goed tot expert. Bij bezoekersdata per bezoekersobjectieve staat op ummer 1. ieuwe techologieë e producte (38%). Ook hieri zij de FIMOP lede zeer goed tot expert. E last but ot least: 96,7% va de bezoekers i 2011 komt zeker of waarschijlijk terug i Het is werkelijk de moeite, zelfs i crisistijde, om aar Kortrijk te kome e éé of meerdere va de Idumatio trajecte te volge. Oze hydraulica-, peumatica- e persluchtexperts staa klaar om alle bezoekers te woord te staa. Wij zij op de afspraak. Ig. Reé DECLEER MSc. Voorzitter FIMOP vzw. Belgitras heeft het geoege u welkom te hete op de beurs Idumatio.be Belgitras heeft de laatste jare ee ieuwe dyamiek otwikkeld die zich vertaald i ee groeied aatal lede, waarva ruim ee derde aa deze beurs deeleemt. De Belgische Vereigig Voor Aadrijftechiek is éé va de drie iitiatiefemede e odersteuede parters va dit marktrepresetatief vaktreffe. Dit jaar wordt de tweede editie va deze atioaal overkoepelede beurs voor factory-, process- e ifrastructure automatio i Kortrijk Xpo gehoude va 24 t/m 26 april Wij hope dat uw bezoek aa deze beurs te Kortrijk u toelaat ieuwe producte e werkmethode te otdekke. De bij Belgitras aageslote bedrijve zij stuk voor stuk deskudige op het gebied va mechaische, elektrisch e hydrodyamische idustriële aadrijftechieke. Ook voor het oderhoude va bestaade e het aakope va ieuwe cotacte is Idumatio.be ee uitstekede gelegeheid. Wij wille u da ook uitdrukkelijk uitodige oze lede op de beurs te bezoeke. Bovedie bet u meer da welkom op de gemeeschappelijke vereigigsstad aa de igag va hall 2 tegeover de Atrium bar. Na de drie dage Idumatio.be zij de vereigig e haar lede bereikbaar via odermeer het gespecialiseerde tijdschrift Automatio Magazie, de iteret site e haar secretariaat te Brussel. Names alle Belgitras lede, wese wij u ee geslaagd e iformatief bezoek aa de Idumatio.be Geert Heyvaert Voorzitter Belgitras P MAART 2013

5 REPORTAGE The place to be is de Hero Tower, het hoogste gebouw i de City of Lodo, 46 verdiepige, 230 m hoog iclusief de mast e 242 m tot het hoogste put. Het restaurat Duck & Waffle op de 40ste verdiepig vormt het decor om de Uidrive M voor te stelle, specifiek otworpe voor de productieautomatiserig. Nieuwe besturige voor productieautomatiserig Cotrol Techiques had mistes vijf jaar odig om twee te veradere i acht e het was iet zo eevoudig als twee tot de derde macht (2 3 ). Om dat te bewijze gige we aar Lode om os te overtuige va de creatie va ee reeks drives die aaleue bij wat de markt-de klatgebruiker odig heeft om zelf te kue iovere. De Uidrive M is iet zomaar ee modere drive, maar ee groep, ee hele familie va acht drives, waarva er eetje (M500) og i otwikkelig is e bie afziebare tijd de verrassig zal zij va de familie. Vijf jaar oderzoek werd besteed aa het luistere aar alle mogelijke e omogelijke wese e vrage va de gebruiker. De meest veratwoorde wese ware: 1) ee ope architectuur, 2) ee hogere productiviteit, 3) veiligheid e 4) selle foutdiagose. Daaruit kwam da de zevedelige familie Uidrive M. Voor elke toepassig ee drive Waar vroeger slechts twee drives bestode waarbij éé (SK) i het oderste segmet e de tweede (SP) i het boveste segmet werd gebruikt. Die ee i het oderste segmet was veelal te groot voor de kleiste toepassige e te klei voor de complexere toepassige. Voor het boveste segmet had deze drive dezelfde tekortkomige of was overgekwalificeerd. De oplossig: voor elke toepassig ee drive e zo geschiedde. M100 e M200 Waeer we de rij afgaa da is de kleiste e eevoudigste de M100, de M200 heeft iets meer e zo verder. De kleiste, M100 (tot 7,5 kw) is typisch voor ope lus toepassige, zoals de frequetiegeregelde aadrijvig va trasportbae, vetilators, pompe e megers. Voor de M200 is de typische toepassig: selheidsregelig va trasportbae, vetilators, verdrigerpompe e megers, waarbij hu fuctie afstadgeregeld is via Veldbus of Etheret. De M300 is typisch: selheidsregelig voor materiaaltrasport, verspae, houtbewerkig, werktuigmachies; waar de beschermig va mese e goedere odig is. M400 is typisch voor de selheidsregelig va trasportbae, verdrigerpompe, materiaaltrasport, verspae, houtbewerkig, waar ee selle diagose is vereist. Daarbij heeft de M400 ee boord-plc. Complexere besturige Voor het tweede segmet, M600,M700 e M800 zij de besturige og complexer, uiteraard voor de meer complexe e meer precieze aadrijvige. De M600 heeft ook ee boord-plc met daarbij og ee digital Lock Coptrol De M700 heeft daarbij als extra ee Advaced Motio Cotroller. Het topmodel M800 heeft als extra ee Mci200 Machie Cotroller e wordt beschreve als the ultimate performace through advaced oboard motio cotrol. Combiaties va drives Combiaties va drives zij ook mogelijk. Bijvoorbeeld: ee drukpers heeft ee M800 aa de offset, voor het sychroisere va pers e papier, waarbij ee M600 iets verder ka geplaatst worde om de selheid op iveau te houde e cotiu de veiligheid te waarborge. Ee derde drive ka diee voor ee gecotroleerde veilige stop. Eevoudige bedieig Wat betreft de bedieig, die is eevoudig. Elke drive heeft ee keypad om de parameters te kue istelle. Vaaf de M400 heeft iedere drive ee afeembaar keypad e ka aldus via etheretkabel verbode worde aa de drive. Alle drives hebbe ee SD Card Slot; alle parameters e adere data kue opgeslage waardoor ee selle e efficiët foutaalyse ka gemaakt worde. Foute hebbe gee cijfer- of lettercode meer, foute worde i klare tekst aagegeve. Reé Decleer MAART P 5

6

7 REPORTAGE Het uitgebreide bagageafhadeligsysteem op de ieuwe pier va de luchthave va Frakfurt wordt aagedreve door motorreductore va NORD DRIVESYSTEMS. Duizede motorreductore zorge voor selle doorstromig op luchthave va Frakfurt De luchthave va Frakfurt verwacht ee sterke groei i volume va zowel vracht- als passagiersvervoer. Olags opede de luchthave de A-Plus pier, waardoor ee toeemed aatal A380 megaliers simultaa ka worde verwerkt. Om de bagage ilaadtijd ook bij itesiever vliegverkeer e bij aagescherpte veiligheidsmaatregele oder de 45 miute te houde, is efficiëte e uiterst betrouwbare hadligtechologie vereist. Selle bagageafhadelig De luchthave va Frakfurt ka op dit momet tot tie widebodied vliegtuige tegelijk verwerke. Met de ieuwe A-Plus pier wordt dit aatal verhoogd met zeve waarbij og geoeg ruimte wordt gebode voor de verwerkig va diverse kleiere vliegtuige. Logistiek leveracier BEUMER bouwde ee ieuw bagagetrasportsysteem dat meer da zeve kilometer lag is e is aageslote op het bestaade systeem. Deze trasporttechiek moet iet allee 100% operatioeel zij, maar moet ook i staat zij om de bagagestukke op betrouwbare wijze bie 45 miute aar de juiste bestemmig te trasportere. NORD DRIVESYSTEMS istalleerde da motorreductore i het uitgebreide systeem met bija trasportelemete e meer da 100 kooppute. Als gevolg va het ieuwe otwerp e costructie, kue op vele pute kleiere aadrijvige worde toegepast, wat leidt tot lagere istallatie- e operatioele koste. Tegelijkertijd zij de bouwgroottes va de aadrijvige zo veel mogelijk geharmoiseerd e is het aatal toegepaste modelle vermiderd ter verbeterig va de logistiek e om de voorraad reserveoderdele terug te brege e de kosteefficiecy te verbetere. Voor makkelijk oderhoud e reparatie wordt ook gezorgd: de uitwisselbare aadrijfuits worde met slechts ee paar schroeve e éé elektrische coector bevestigd, e kue bie zeer korte tijd worde vervage. Voor dit project heeft NORD ee team va verkoop, egieerig e logistiek medewerkers samegesteld die altijd voor os beschikbaar ware e sel reageerde op oze vrage, zegt Klaus Ruhe, projectmaager bij BEUMER. Met met betrekkig tot de logistieke eise va de luchthave werd zorgvuldig e flexibel rekeig gehoude. Efficiët otworpe aadrijvige De vermogesprestaties va de motore variëre tusse 0,55 e 3 kw. Alle motore va 0,75 kw e hoger zij IE2 modelle die bij toepassig op de trasportbad ee hoger redemet biede e mider eergie verbruike da de vroeger vaak toegepaste aadrijvige va de EFF2 efficiecyklasse (u aageduid als IE1). Overeekomstig de Ecodesig richtlij, past NORD hoog kwalitatieve blikpakkette toe met kleiere verlieze e actievere materiale i de stator. Bovedie wordt meer koper toegepast i de stator gleuve e is het wikkelschema geoptimaliseerd. Als gevolg va deze otwerpaapassige, biede de NORD IE2-motore Uitgekiede beuttig va de ruimte, met behoud va volledige toegakelijkheid: de meerdere verdiepige tellede bagageopslagruimte is volledig geautomatiseerd e gekoppeld met de trasportarchitectuur. ee breder werkgebied, waarmee rekeig wordt gehoude i de aadrijfcofiguratie. Oder bepaalde omstadighede is het mogelijk om kleiere motore te istallere da voorhee mogelijk was, als gevolg va de grotere vermogesreserves. Afhakelijk va de motorbouwgrootte kue sommige modelle belast worde tot 150% va de omiale stroomcapaciteit met behoud va ee hoge efficiecy. I vergelijkig met hu directe voorgagers, levere de IE2-type motore hogere start- e remkoppels e otwikkele ze mider restwarmte. Expertise bij de productie va tadwielkaste De reductore die hier worde toegepast voor selheidsregelig zij meestal SK kegeltadwielreductore, aagevuld met ekele SK372.1 tadwielreductore. Ogeveer de helft va de aadrijfuits zij uitgerust met remme. NORD is iet allee ee full-scale leveracier va aadrijfproducte e -oplossige, maar beschikt ook over ee opvalled grote productierage va motore, omvormers e reductor oderdele - va behuizige e asse tot rodsels e worm e wormwiele. De behuizige zij gebouwd volges het UNICASE pricipe dat door NORD i 1981 werd geïtroduceerd. De uit éé stuk vervaardigde behuizig Zoder lasade, schroefverbidige of afgedichte oppervlakke is voorzie va geïtegreerde lagerzittige e zorgt voor maximale torsiesterkte e ee uitstekede radiale e axiale belastbaarheid. Voor meer auwkeurigheid e ter voorkomig va slijtage, worde alle lageroppervlakke i éé keer bewerkt. Zo zorge de reductore iet allee voor ee lagere levesduur da de covetioeel vervaardigde modelle, maar zij ze ook bijzoder stil dakzij ee soepelere loop MAART P 7

8

9 ACTUALITEIT De laatste otwikkelig i de digitale elektroica heeft betrekkig op de itegratie va elektroica voor asregelfucties voor proportioele stuurkleppe, Dit te behoeve va ee ieuwe wijze va automatisere op basis va etwerkcommuicatie. Kracht-positie regelig met behulp va hydraulische stuurkleppe voorzie va digitale elektroica Deze oplossig voor kracht/positie regelig is uitgevoerd met itelliget digitale servoactuator bestaade uit servo cilider met lage itere wrijvig, geïtegreerde positie- e kracht opemers, aagestuurd door proportioele stuurklep voorzie va digitale versterkerkaart e axiale regelig (Fig. 1). (Fig. 1) Met deze verbeterde iovatieve cofiguratie ka éé ekel item zowel de dyamische bewegig als de kracht/druk cotrole regele dakzij de otwikkelig va ieuwe e krachtige algoritme (Fig. 2). Slave Cotrol: volgt auwkeurig i real-time de geslote bewegigs regelkrig, op basis va extere aaloge of va veldbus afkomstige positie referetiesigale. Motio Cycle Cotrol: uitvoerig i geslote regelkrig va cyclus met vooraf geprogrammeerde positie/tijd parameters. De machie besturigseeheid geeft digitale commado s (start/ stop/overschakele) voor de sychroisatie va de bewegige te behoeve va de machiecyclus. Veldbus commuicatie Digitale besturige verbetere de prestaties va de bewegige e vereevoudige de automatiserig va de machie door veldbus commuicatie met de machie besturig via de protocolle CANope of PROFIBUS-DP. Teves zij ze gemakkelijk programmeerbaar met behulp va ee PC e Atos software ES-SW. Vele afbeeldige vergemakkelijke het gebruik va deze software bij het istelle va de parameters. Type RI-TEZ digitale positie besturigs elektroica geïtegreerd op 4-weg proportioele stuurklep, voorziet i de basis versterker fucties e de positie cotrole via geslote regelkrig va de lieaire (cilider)/roterede (motor) hydraulische actuator waarmee de proportioele stuurklep is aageslote (Fig. 3) Type Z-ME-KZ digitale positie besturigs elektroica uitgevoerd als Eurokaart formaat (Fig. 4) (Fig. 3) (Fig. 2) De geïtegreerde axiale regelig bepaalt va tijd tot tijd automatisch welke besturig actief is, op basis va feedback sigale va positie-, druk- of loadcell sesore. De ieuwe complete lij va digitale elektroica beheert, i geslote regelkrig, positie, selheid of kracht va elke willekeurige hydraulische actuator, beschikbaar geïtegreerd op proportioele stuurklep of uitgevoerd als Eurokaart formaat voor motage i ee schakelkast. Zij zij zelfstadige eehede met twee operatioele basis modes: (Fig. 4) MAART P 9

10

11 DOSSIER ENERGY EFFICIENCY Hoe ispele op toeemede vraag aar eergie-efficiëte machies? Stijgede eergiefacture zorge ervoor dat machiebouwers steeds meer worde gecofroteerd met klate die het eergieverbruik va hu istallaties wille reducere. Naast selheid e flexibiliteit i gebruik, wordt eergieverbruik ee steeds belagrijkere performatiekarakteristiek va de machie. Machiebouwers staa voor ee grote uitdagig, wat het bepale va de eergie-efficiëtie va ee machie is gee siecure. Bovedie mag ee mider verbruik iet te koste gaa va ee verlies aa selheid, kracht of auwkeurigheid. Maar hoe diee machiefabrikate de problematiek aa te pakke? I eerste istatie ka het aageweze zij de eergiestrome va ee bestaade machie te aalysere. Ee hadig middel is de EcoMechatroics Audit die Sirris e FMTC bie het kader va het EcoMechatroics-traject otwikkelde. Via de drie ecopijlers (eergie-efficiëtie, performatie e gebruikscomfort) bregt deze, op metige gebaseerde, audit de eco-impact va ee machie i kaart e doet aabevelige voor ee meer ecologisch machieotwerp. Aje Va Vlierberghe, Programma Maager bij Sirris: De EcoMechatroics Audit richt zich ekel op de gebruiksfase va ee machie e iet op de adere levesfase, zoals otwerp of otmatelig. Niet allee het eergieverbruik (elektrische eergie, bradstof, ) wordt oder de loep geome, maar ook de performatie (selheid, kracht, auwkeurigheid ) e het gebruikscomfort (reductie va trillige e geluidsiveaus,..). Wat deze twee laatste twee topics zij sterk aa de eergiestrome va de machie gekoppeld. De audit bekijkt de verschillede gebruikersprofiele va het systeem: het verbruik tijdes volcotiue mode, pauzes va operatore, i stad-by,... Vauit de aabevelige va de audit ka vervolges ee ieuw machieotwerp worde opgebouwd. Itusse werde al audits uitgevoerd e sleutele de machiebouwers volop aa de eerste prototypes. Ze verwachte dat de ieuwe systeme met eezelfde eergiefactuur gemiddeld 20 % meer output zulle kue levere. Via de drie ecopijlers eergie-efficiëtie, performatie e gebruikscomfort wordt de impact va ee machie i kaart gebracht. Compoete vervage door eergiezuiige alteratieve Ee eerste mogelijke aabevelig betreft het vervage va compoete (zoals motore) door eergiezuiigere alteratieve. Zo verbruikt ee IE3-motor ( premium efficiecy class ) i zij omiaal werkigsput ogeveer 50 % mider da ee IE1-type ( ormal efficiecy class ). Vaak zij aadrijvige overgedimesioeerd, waardoor de motore tijdes het gebruik zelde i ee eergetisch optimaal werkigsput kome. Bij het otwerp va de istallaties gaa machiebouwers er og al te vaak vauit dat hu klate de machies steeds bij vollast gebruike. Hierdoor wordt meestal gee rekeig met adere verbruiksprofiele (stad-by, stilstade, deellast ) gehoude. Flik besparigspotetieel Maar precies daar schuilt ee flik besparigspotetieel, e dit zowel op het vlak va hoofdaadrijvig als periferie (bijvoorbeeld ee afzuigig die eergie verbruikt terwijl de machie tijdelijk stilstaat). Aje Va Vlierberghe: Waeer er sprake is va ee combiatie va piek- e deellastverbruike ka het de moeite loe om eergie lokaal op de machie op te slaa, om deze bij de volgede piek te recuperere. Dit ka via supercapaciteite: supercodesatore die ee bijzoder hoge opslagcapaciteit hebbe, tot duized keer groter da die va ee elektrolytische codesator. Ze zij geschikt voor toepassige die ee hoog vermoge e selle laadcycli vereise. Mometeel vide deze compoete hu toepassig i spoor- e hybride voertuige. I de machiebouw zulle vooral systeme met hoogdyamische bewegige i aamerkig kome. Daaraast zie we potetieel voor het gebruik va hogeselheidsvliegwiele. Deze werke als mechaische batterije: iertie ligt aa de basis va de opslagmethode, waarbij (elektrische) eergie wordt omgezet i de kietische eergie va ee rotered wiel. Deze oude techiek kreeg ee boost door recete otwikkelige i oder meer vacuümtechologie e composietmateriale. Teslotte ka de sturig itelligeter worde gemaakt, zodat deze bijvoorbeeld actief zal remme, de werkig va ee machie beter cotroleert of de gepaste combiatie va vermogebroe (bijvoorbeeld uit de batterij of de verbradigsmotor) selecteert. Nieuwe otwerpmethodes Belagrijk is om al bij het machieotwerp rekeig met het eergieverbruik te houde. Marc Egels va FMTC: Allee zij de huidige methodes meestal louter e allee toegespitst op performatiecriteria, zoals kracht, selheid e auwkeurigheid. Het eergieverbruik wordt i het beste geval bij het teste va ee eerste prototype opgemete. Om eergie-efficiëte machies te kue realisere, oderzoeke Sirris e FMTC same met de Vlaamse machiebouw hoe eergieverbruik tijdes otwerp systematischer i rekeig ka worde gebracht. Het oderzoek richt zich i eerste istatie op de aadrijflij, aagezie precies daar vaak veel eergie verlore gaat. Hoge productieselhede e ee eergiezuiige productie stelle dikwijls tegestrijdige eise aa de aadrijvig va de machie. Ee afwegig tusse beide criteria is da ook oodzakelijk. FMTC otwikkelde methodes die toelate deze afwegig systematisch te make. I veel gevalle ka de verhoudig tusse beide criteria tijdes het gebruik va de istallat MAART P 11

12 DOSSIER ENERGY EFFICIENCY t tie og worde gewijzigd door de regelparameters te variëre. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker zelf de machie optimaal ka istelle i fuctie va de specifieke situatie die zich voordoet. FMTC heeft dit recet gedemostreerd i ekele elektromechaische e hydraulische aadrijfsysteme. Zo werd het eergieverbruik va FMTC s badmitorobot geaalyseerd e de coclusies ware verbluffed: maar liefst 35 % va het eergieverlies is te wijte aa wrijvig (hoofdzakelijk i de lagers) e meer da 60 % aa koperverlieze i de motore. Dit laatste ka met de helft worde teruggedroge door de settigs va de regelaar aa te passe (va tijd- aar eergieoptimale sturig), met miimale verlieze i de respostijd die slechts ee gerig effect op het terugspeelgedrag hebbe. Sirris e FMTC Sirris is het collectief cetrum va de techologische idustrie met als doel het cocurretievermoge va de bedrijve i de sector te vergrote. Ruim 2500 Belgische bedrijve zij lid va Sirris e krijge zo toegag tot de diestverleig va het keiscetrum. Bij Sirris werke meer da 130 igeieurs, weteschappers e techici die bedrijve helpe bij het ivoere va ieuwe techologieë. Zij geve techologisch advies, starte e begeleide iovatietrajecte tot bij de implemetatie. Voor het verwerve va de oodzakelijke keis worde regioale, atioale e iteratioale oderzoeksprojecte uitgevoerd met verschillede parters. FMTC is ee o-profit orgaisatie opgericht om bedrijve uit de machiebouwsector te helpe bij hu toepassigsgericht oderzoek izake mechatroica. Bedrijve die het FMTC-lidmaatschap eme, bepale mee de richtig waari het cetrum mechatroische competeties opbouwt. Op basis va de projecte hebbe FMTC oderzoekers aast hu theoretische keis ook praktijkervarig, wat hu wapet om bedrijve professioeel te begeleide i mechatroica. Mider eergieverbruik is fiaciële wist WEG is ee Braziliaase fabrikat va elektrische motore e toebehore (frequetieregelaars, softstarters, trasformatore, schakelmateriaal, kastebouw, motorreductore) e ee va de belagrijke modiale spelers i haar domei. Dat ze deze positie ieemt, heeft vooral met haar cotiue streve aar iovatie te make. Jaarlijks wordt 2,5 % va de omzet i R&D geïvesteerd. E sids geruime tijd ligt het accet hierbij op eergiebesparig. Omer Vaheer, Directeur va WEG Beelux: Dat is ook logisch, wat de aakoopprijs va ee elektrische motor bedraagt amper 1 à 2 % va de totale kostprijs aa elektriciteit over de totale levesduur va dit machiecompoet. Zelfs de kleiste reductie i eergieverbruik leidt dus al tot grote fiaciële wiste voor de gebruikers. Maar er is og meer. De Europese wetgever stelt dat de elektrisch geïstalleerde motore met ee hoog redemet vaaf 2015 IE3 moete zij. E i 2017 is dat ook het geval voor kleiere vermoges. Voor oze klate is het dus uitermate belagrijk dat ze tijdig over motore kue beschikke die aa deze regelgevig voldoe. Vadaar dat we al ekele jare doelgericht op eergie-efficiëtie izette. E met succes, wat we wille de wetgever ee stapje voor zij. Zo zulle we tijdes de vakbeurs Haover Messe i april met trots oze IE4 motor voorstelle. Deze heeft opieuw circa 20 % mider eergieverlieze te opzichte va de huidige IE3-orm. Belagrijk is dat alle motore of dat u IE2, IE3 of IE4 is zoveel mogelijk dezelfde afmetig behoude, waardoor ze zoder eige aapassig uitwisselbaar zij. Bepaalt aakoop va istallaties Va oderzoek tot revolutioaire oplossige I elk geval is eergie-efficiëtie hot i de wereld va machiebouwers e toeleveraciers va machiecompoete. Wat overal wordt er flik geïvesteerd i R&D om de systeme e oderdele eergiezuiiger te make. Bij de ee zit het oderzoek og i ee begistadium, terwijl adere itusse al met revolutioaire oplossige op de markt kome. We selecteerde ekele va de bedrijve die op dit vlak het meest i het oog sprige. DE IE4 motor va WEG verliest circa 20 procet mider eergie te opzichte va va de huidige IE3-orm. Bij Scheider Electric staat eergie-efficiëtie hoog op de ageda. Eergiebeheer is vadaag voor elk bedrijf belagrijk, aldus Commuicatio Maager Yves Roy. De ode maifestere zich op verschillede iveaus: mete, aalysere e het vide va oplossige om de cosumptie te beheerse e te vermidere, automatiserig,... E atuurlijk het mete om a te gaa of de P MAART 2013

13 DOSSIER ENERGY EFFICIENCY geïmplemeteerde oplossige wel degelijk tot het beoogde resultaat leide. Eergie-efficiëtie is éé va de drie belagrijkste keuzecriteria geworde bij de aakoop va ieuwe istallaties. Scheider Electric speelt hierop i met geïtegreerde oplossige voor verschillede marktsegmete, waaroder idustriële processe. We egagere os om eergie betrouwbaarder, veiliger, efficiëter e productiever te make. i de schakelkast afgestemd. Teste hebbe uitgeweze dat met deze wijzigige tot 45 % eergie ka worde bespaard op de klimatisatie va schakelkaste met igebouwde vermogesapparatuur. Teslotte make we gebruik va radiaalvetilatore. Deze kue lager ee costat luchtdebiet levere (ook met vervuilde filtermatte), wat tot ee meer costat eergieverbruik leidt. Teves is er de optie om de eergiezuiige EC-vetilatore toe te passe. Els Jockheere 4EE efficiëte compoete. 4EE-besturigstool Ee adere wereldspeler die op eergie-efficiëtie izet, is Bosch Rexroth. Deze oderemig otwikkelde oder meer de aalyse-tool 4EE. Michael Brockhas, 4EE adviseur voor België: Afzoderlijke maatregele bij complexe systeme zorge meestal slechts voor kleie successe. Rexroth begrijpt hoe fabrieke het potetieel va alle aadrijf- e besturigstechologieeë kue beutte. Deze kowhow is de basis voor os 4EE-systeem. Dit maakt gebruik va vier hefbome om eergie te bespare: de desig va het eergiesysteem, efficiëte compoete, eergierecuperatie e eergie op vraag (bijvoorbeeld via stadby modus). I cocreto bregt het systeem alle mogelijkhede i kaart om eergie te bespare tijdes de machielevescyclus: va cocept e costructie, over egieerig e i gebruik ame, tot productie e moderiserig. Ekele voorbeelde va dergelijke besparige zij: verlaagde toeretalle, gereduceerde bekabelig met decetrale eehede, gebruik va remeergie voor de versellig, aagepast koelvermoge, gebruike va miimale druk,... Klimatisatie va schakelkaste zorgt voor ee costat eergieverbruik. Klimatisatie va schakelkaste Ook Rittal odersteut haar klate e itegratore i de zoektocht aar ee maximale eergie-efficiëtie. Product Maager Day Forré: Eé va de domeie waari we de laatste jare optimalisaties hebbe doorgevoerd, is de klimatisatie va schakelkaste. Zo zij alle koelaggregatore aar de Blue-e -uitvoerig overgeschakeld. Hierbij wordt stadaard op de codesor ee ao-coatig toegepast, waardoor de aggegregate mider gevoelig aa vervuilige zij. E dit zorgt da weer voor ee costat eergieverbruik. Teves passe we i de mate va het mogelijke eergie-efficiëte ECvetilatore toe. Deze zij trouwes ook beter op de temperatuur MAART P 13

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Robotica in de toekomst: mens en robot werken samen

Robotica in de toekomst: mens en robot werken samen 192 JUNI 2013 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Robotica i de toekomst: mes e robot werke same I de meeste fabrieke kue we ze iet meer wegdeke: robots i alle formate. Hoewel ze de

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Motorreductoren voor moderne transportsystemen

Motorreductoren voor moderne transportsystemen 189 SEPT 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Motorreductore voor modere trasportsysteme Met hu hoge overbregigsverhoudige i het twee- e drietrapsbereik, de koppelgradatie e ee

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee Assortimet oktober 2014 JURA - If you love coffee Voorwoord Welkom i de wereld va JURA Topkwaliteit e excellet desig I dit boekje eme we u mee i de wereld va JURA. Ee wereld die gekemerkt wordt door iovatieve

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Product-Data-Blad Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Ideale brug tusse cv-circuit e boiler Met de Aqua Load

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

SKT gebruikt energiezuinige WQuattro-motoren

SKT gebruikt energiezuinige WQuattro-motoren 186 DEC 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek SKT gebruikt eergiezuiige WQuattro-motore De motor die de vetilatore va de koelistallaties aadrijft, is ee bepalede factor i het eergieverbruik

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

Kernstuk van een efficiënt en milieuvriendelijk hydraulisch teststation

Kernstuk van een efficiënt en milieuvriendelijk hydraulisch teststation 183 MAART 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Kerstuk va ee efficiët e milieuvriedelijk hydraulisch teststatio REM-B i Beerse ivesteerde zo 5 miljoe euro i ieuwe gebouwe e istallaties

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

K L I K H I E R O N D E R O M T E R E G I S T R E R E N

K L I K H I E R O N D E R O M T E R E G I S T R E R E N D I G I T A A L M A G A Z I N E Powered by INDUmation.be The Belgian Factory» Process» Infrastructure automation show Kortrijk Xpo 24-25-26 april 2013 In samenwerking In samenwerking met Agoria, met Belgitrans

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Synchroon hefsysteem brengt houten brug op hoogte

Synchroon hefsysteem brengt houten brug op hoogte 175 MAART 2009 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Sychroo hefsysteem bregt houte brug op hoogte De vier hefciliders met ee gezamelijke hefcapaciteit va 1000 to ware voor dit werk

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Heet staal, koele tandwielaandrijvingen

Heet staal, koele tandwielaandrijvingen 193 SEPT 2013 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Heet staal, koele tadwielaadrijvige Dit zij richtrolle va ee ieuwe gietstreg i de staalfabriek va ArcelorMittal i Belval. Ze worde

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

Constructeurs aan zet

Constructeurs aan zet Hydropeuma 176 JUNI 2009 Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Costructeurs aa zet Eergie-efficiëtie is uitgegroeid tot ee krachtig verkoopargumet Driemaadelijks tijdschrift va FIMOP e BELGITRANS

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Drivesystems in het grootste knooppunt van Chronopost

Drivesystems in het grootste knooppunt van Chronopost 182 DEC 2010 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Drivesystems i het grootste koopput va Chroopost De motorreductore vorme ee cruciaal oderdeel va het sorteercetrum, waar gemiddeld

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Side-by-Side 2015. www.koelen.

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Side-by-Side 2015. www.koelen. De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. Oze brochures Side-by-Side 015 Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrijstaade programma

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Een feniks verrijst uit zijn as

Een feniks verrijst uit zijn as 188 JUNI 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Ee feiks verrijst uit zij as Het Bolshoi-theater i Moskou straalt gradeur uit e evoceert de glorierijke periode va het Russische Rijk.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie