Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Gebruik Zorgactiviteiten"

Transcriptie

1 Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie Ingangsdatum 1 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Consult, overleg, coördinatie en bespreking Poliklinische consulten met face-to-face contact Speciale consulten Overleg over patiënt Opname en verblijf Klinische opname Definitie/toelichting Verpleegdagen Verpleegdagen ziekenhuis Bijzondere verpleegdagen Dagverpleging Bijzondere zorgactiviteiten Intensive Care Volwassenen NICU en PICU Bijzondere zorgactiviteiten Begeleiding Algemene begeleidingss Begeleidingss voor kindergeneeskunde Medicinale oncologische behandeling Verstrekking per infuus of per injectie Orale medicinale oncologische behandeling Verstrekking medicatie, per infuus of per injectie Poliklinische bevalling Radiologie Zorgactiviteiten radiologie met nadere toelichting MRI-zorgactiviteiten Laboratorium Radiotherapie Cochleair implantaat Fysiotherapie nderhoud 2 202

3 12.1 Fysiotherapie Toeslagen Fysiotherapie Rapportages door fysiotherapie Ergotherapie Hartrevalidatie Orthoptie, Optometrie Optometrie Orthoptie Longastmacentra Brandwondencentra Polikliniekbezoeken Verpleegdag en dagverpleging Geriatrische Revalidatie Transplantatiezorg Selectie/ search voor stamceltransplantatie Preoperatief voor operateur Posttransplantatie stamceltransplantatie Postoperatief voor operateurs Nazorg door niet operateurs Trombosediensten Inlichtingen en Rapporten Ziekenhuisverplaatste zorg Dure geneesmiddelen met indicatie Dure geneesmiddelen zonder indicatie Weesgeneesmiddelen met indicatie Weesgeneesmiddelen zonder indicatie Stollingsfactoren met indicatie Stollingsfactoren zonder indicatie Overige toelichting en registratieadviezen Legenda handboek nderhoud 3 202

4 1 Inleiding Het Handboek gebruik Zorgactiviteiten geeft antwoord op vragen over de registratie van zorgactiviteiten, die niet louter op basis van de omschrijving tot eenduidige registratie leiden. Deze antwoorden bestaan uit een verzameling van teksten die afkomstig zijn uit verschillende bronnen 1. Deze bronnen zijn: de beleidsregels () of nadere regels (NR) van de NZa (formele wetgeving); de registratieadviezen van nderhoud (indien de beleidsregels van de NZa ruimte voor interpretatie laten); de achtergrondinformatie zoals verstrekt door Wetenschappelijke Verenigingen; uit de toelichting bij de zorgactiviteiten tabel (onderdeel van release en vastgesteld door NZa) waarin een wijziging van zorgactiviteit wordt verantwoord. Disclaimer Het document als geheel maakt geen onderdeel uit van formele wet- en regelgeving. nderhoud levert dit als extra service in de vorm van een informatieproduct uit. Aan de teksten in dit document, kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Product in ontwikkeling Het Handboek Zorgactiviteiten is een product in ontwikkeling en daarom nog niet volledig. nderhoud werkt het handboek met regelmaat bij. Als u zelf aanvullingen of wijzigingen heeft, kunt u deze doorgeven aan nderhoud via de Opbouw Het handboek is opgebouwd uit hoofdstukken over verschillende aandachtsgebieden van de zorg. Op deze manier vindt u per groep zorgactiviteiten een toelichting en worden onderlinge verschillen tussen zorgactiviteiten besproken. Meer informatie Heeft u ondanks het lezen van dit document nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de helpdesk van nderhoud (tel of 1 Bij elke zorgactiviteit die in dit handboek is opgenomen is vermeld uit welke bron de informatie is. Het overzicht met de gebruikte afkortingen van de bronnen die zijn gebruikt, staat in hoofdstuk 29 Legenda vermeld. nderhoud 4 202

5 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking Binnen de ziekenhuiszorg wordt veel tijd besteed aan besprekingen met patiënten, collega-artsen en ander zorgverleners. Binnen de DBC-productstructuur zijn hier zorgactiviteiten voor opgenomen, waaruit blijkt om wat voor type bespreking het gaat. 2.1 Poliklinische consulten met face-to-face contact Voor de zorgactiviteiten in de groep poliklinische consulten met face-to-face contact gelden de volgende voorwaarden: Er moet sprake zijn van face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (hieronder valt ook de anesthesioloog als deze de poortfunctie uitvoert)(specialist of arts-assistent), en; hulp door of vanwege het ziekenhuis (waarbij de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden). Onder deze zorgactiviteit vallen niet: medische keuringen; intercollegiale consulten; medebehandeling van klinische patiënten; overname van klinische patiënten; intakegesprek voor een (klinische) opname. Bezoeken aan het ziekenhuis waarbij op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts) onderzoek en behandeling plaatsvindt (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) en telefonische consulten voldoen niet aan het criterium face-to-face contact. Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd. Tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, die vóór de opname al is ingepland. Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel 1: De zorgactiviteiten die in de groep poliklinische consulten met face-to-face contact vallen Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Eerste polikliniekbezoek WW&R Beëindigd per 31 december Opvolger is Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC-zorgproduct. WW&R Beëindigd per 31 december Opvolger is nderhoud 5 202

6 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Herhaal- Een polikliniekbezoek waarbij een polikliniekbezoek(en) patiënt in herhaling (niet voor de eerste WW&R Bij elk vervolg polikliniekbezoek bij een lopende DBC keer) voor een bepaalde zorgvraag een medisch specialist van een bepaald poortspecialisme consulteert. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen en/of uitvoeren van maatregelen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen Eerste Er is sprake van een eerste Opvolger van de zorgactiviteiten polikliniekbezoek. polikliniekbezoek waarbij een patiënt en voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een medisch specialist van een poortspecialisme consulteert. Bij het eerste polikliniekbezoek voor een nieuwe zorgvraag Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen. Daarnaast is er een groep zorgactiviteiten, die u onder bepaalde voorwaarden mag registreren bij een polikliniekbezoek met face-to-face contact. Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. nderhoud 6 202

7 Tabel 2 Zorgactiviteiten die in de groep poliklinische consulten met face-to-face contact, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Multidisciplinair Een polikliniekbezoek, waarbij sprake Deze activiteit kan door iedere consult. is van een face-to-face contact tussen betrokken specialist worden patiënt en minimaal twee vastgelegd en maakt onderdeel poortspecialisten (specialist of arts- uit van het DBC-zorgproduct assistent) van de hoofdbehandelaar. van verschillende AGB-specialismen. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn DBCzorgproduct Screen-to-screen Een consult waarbij een patiënt in Registratie is uitsluitend beeldcontact tussen herhaling (niet voor de eerste keer) toegestaan bij een al lopend poortspecialist en voor een bestaande zorgvraag een subtraject en dient ter patiënt bij een al medisch specialist van een vervanging van een fysiek geopende DBC ter poortspecialisme consulteert middels herhaalpolikliniekbezoek. vervanging van een een videoverbinding. Deze nieuwe zorgactiviteit mag fysiek herhaalconsult Het betreft geplande zorg. nooit als eerste consult worden (voor andere vormen vastgelegd. van teleconsult zie De patiënt moet vooraf nadrukkelijk ). zijn geïnformeerd over het doel van dit consult en over de kosten die zijn Per contact vastleggen (per verbonden aan het consult. Tevens specialisme). dient de inhoud van het consult te worden vastgelegd in het dossier Analyse Een polikliniekbezoek, waarbij sprake Deze activiteit kan naast een behandeladvies is van een face-to-face contact tussen WW&R polikliniekbezoek worden en/of behandeling een patiënt en poortspecialist vastgelegd, indien er geen elders opgesteld (specialist of arts-assistent), in het sprake is van overname van de en/of uitgevoerd, in kader van een beoordeling van een behandeling. het kader van een door een medisch specialist gestelde second opinion. diagnose / voorgestelde behandeling door een tweede onafhankelijke Per contact vastleggen. medisch specialist die werkzaam is op hetzelfde specialisme / vakgebied als de eerste geconsulteerde medisch specialist in een andere instelling. De patiënt moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie op de behandeling. nderhoud 7 202

8 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Teleconsult tussen Een teleconsult betreft een Deze zorgactiviteit heeft in poortspecialist en multimediaal consult waarbij niet tegenstelling tot het screen to- patiënt (exclusief sprake is van face-to-face contact, o.a. screen beeldcontact slechts een screen to screen een telefonisch consult of een registratieve waarde en speelt beeldcontact, zie consult. daarom geen rol in de afleiding ). Geëxcludeerd is een teleconsult van zorgproducten (valt onder waarbij middels videoverbinding ZPK 99 = niet in profiel beeldcontact wordt vastgelegd. meegenomen). Per keer dat consult plaatsvindt Intensief consult ten Intensief consult tussen poortspecialist Dit consult kunt u registreren behoeve van en patiënt met een hoge ouderdom of indien aan de volgende zorgvuldige een beperkte levensverwachting, voorwaarden wordt voldaan: afweging vanwege (combinaties Er is sprake van face-to- behandelopties. van) infauste prognose, face contact tussen patiënt multimorbiditeit, ernstige fysieke en/of en poortspecialist (niet cognitieve beperkingen. Dit intensieve zijnde arts-assistent). consult is bedoeld om samen met de Er is sprake van een patiënt en/of de sociale omgeving van consult van minimaal 30 de patiënt (op basis van minuten direct shared decision making ) te komen tot een afgewogen besluit over het al dan patiëntgebonden tijd. Dit gesprek wordt binnen niet staken of starten van een enkele weken opgevolgd curatieve of levensverlengende met een tweede consult behandeling. om de overwegingen van de patiënt te bespreken. Er dient op verifieerbare wijze in het medisch dossier zijn te herleiden welke opties van wel en niet behandelen zijn voorgelegd. Dit consult en de uitkomst wordt ten minste ook schriftelijk teruggekoppeld aan de huisarts. Bij uitvoering van de zorgactiviteit (het consult). Deze zorgactiviteit vervangt de nderhoud 8 202

9 Definitie en/of toelichting Bron incl. reguliere zorgactiviteit voor een herhaalconsult. 2.2 Speciale consulten Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel 3: De zorgactiviteiten die in de groep van speciale consulten vallen Zorgactiviteit Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl SCEN-consultatie SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De prestatie betreft alle activiteiten van de medisch specialist, die staat ingeschreven in een daarvoor door de Orde van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen SCEN-register van KNMG,waaronder met name is begrepen::overleggen met de behandelaar plus inzien journaals,specialistenbrieven, etc. ten behoeve van SCEN-consultatie de visite(s) bij de patiënt en diens omgeving; de verslaglegging ten behoeve van de behandelaar; het afsluitend overleg met de behandelaar voor onder andere bespreking van het verslag De zorgprestatie kan door de geconsulteerde medisch specialist, die staat ingeschreven in het SCENregister, in rekening worden gebracht Klinisch Een diagnostisch of screenend contact Het betreft een of meer intercollegiaal van een medisch specialist op verzoek WW&R consulten bij een klinisch consult. van de hoofdbehandelaar met een opgenomen patiënt op verzoek patiënt tijdens een klinische opname van een medisch specialist van voor een ander specialisme. een ander specialisme zonder dat er sprake is van overname van de behandeling of van medebehandeling. Wanneer dit nderhoud 9 202

10 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl diagnostisch/screenend contact resulteert in een eigen te behandelen zorgvraag, wordt het consulterend specialisme medebehandelaar en het ICC zorgt/subtraject omgezet in een zorgtraject met een subtraject zorgtype 11. Per contact de zorgactiviteit registreren Spoedeisende hulp Een face-to-face contact tussen een Deze activiteit kan naast een contact op de SEH patiënt en poortspecialist (specialist of WW&R polikliniekbezoek of een afdeling. arts-assistent) in het kader van een klinische opname (indien acute zorgvraag op de spoedeisende klinische opname volgt na het hulp. spoedeisende hulpcontact) worden vastgelegd. Per contact vastleggen (per specialisme) Spoedeisende hulp Een face-to-face contact tussen een Deze activiteit kan naast een contact buiten de patiënt en poortspecialist (specialist of WW&R polikliniekbezoek of een SEH afdeling, elders arts-assistent) in het kader van een klinische opname (indien in het ziekenhuis. acute zorgvraag op een andere klinische opname volgt na het afdeling dan de spoedeisende hulp. spoedeisende hulpcontact) Bij spoedeisende zorg buiten de SEH- worden vastgelegd. afdeling gaat het om zorgvragen van patiënten die zich acuut en onmiddellijk voordoen en waarbij de niet Per contact vastleggen (per verplaatsbare voorziening zich niet op specialisme). de SEH-afdeling bevindt Follow-up Een polikliniekbezoek, waarbij sprake Er kan geen polikliniekbezoek pediatrische IC. is van een face-to-face contact tussen naast deze activiteit worden patiënt en poortspecialist (specialist of geregistreerd. arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU-voorgeschiedenis. Per keer dat de patiënt in het kader van follow-up gezien wordt. nderhoud

11 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Gestructureerd Een polikliniekbezoek in het kader van Op verzoek van de Nederlandse landelijk neonataal protocol neonatologie (langdurige WW&R vereniging voor follow-up protocol nacontrole van een neonaat met een Kindergeneeskunde (NVK) is van NICU populatie. NICU voorgeschiedenis), waarbij voor de follow up van kinderen sprake is van een face-to-face contact na een NICU-opname een tussen patiënt en poortspecialist nieuwe zorgactiviteit (specialist of arts-assistent), in het aangemaakt, die onafhankelijk kader van langdurige nacontrole van van de locatie van deze follow- een neonaat met een NICU up door zowel neonatologen als voorgeschiedenis. kinderartsen kan worden gebruikt. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Per keer dat de patiënt in het kader van follow-up gezien wordt. 2.3 Overleg over patiënt Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel4: De zorgactiviteiten die in de groep van overleg over patiënt vallen Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Multidisciplinair Een multidisciplinaire bespreking Deze activiteit kan door iedere overleg (MDO). tussen minimaal drie medisch betrokken specialist worden specialisten van drie verschillende vastgelegd en maakt onderdeel uit AGB-specialismen (hierin wordt van het DBC-zorgproduct van de geen onderscheid gemaakt tussen hoofdbehandelaar, behorende bij poortspecialisme of ondersteunend de zorgvraag die wordt besproken specialisme) waarbij systematisch in de multidisciplinaire bespreking. de diagnostiek en het behandelplan van één patiënt wordt besproken en Uitzondering vastgelegd. Binnen de Zorgproductgroep "69899_Zenuwstelsel - Epilepsie, Het is niet toegestaan om een status epilepticus en convulsies nderhoud

12 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl multidisciplinair overleg (MDO) te registreren wanneer bijvoorbeeld een chirurg overlegt met een medisch psycholoog en een andere niet medisch specialist. (wd)" is het toegestaan de zorgactiviteit MDO vast te leggen indien een overleg plaatsvindt waarbij naast andere aanwezige disciplines slechts één medisch specialist, namelijk een neuroloog, aanwezig is. De MDO-zorgactiviteiten worden gekoppeld aan het DBCzorgproduct van de hoofdbehandelaar van de zorgvraag die tijdens het MDO ter sprake komt. Wanneer een MDO plaatsvindt tussen een chirurg (hoofdbehandelaar), een KNO-arts en een internist, dan wordt drie keer de verrichting MDO vastgelegd. Aanvrager is chirurg, uitvoerder respectievelijk chirurg, KNO-arts en internist. Ook al hebben de KNO-arts en de internist een eigen DBCzorgproduct, de MDO s worden altijd binnen één DBC-zorgproduct geregistreerd Overleg palliatieve Een bespreking van de palliatieve Op het moment dat er sprake is zorg. zorg van een patiënt door een WW&R van palliatieve zorg door een palliatief team, bestaande uit binnen de erkende instelling minimaal twee medisch ingericht palliatief team, kan een specialisten. apart zorgproduct worden geopend. Dit mag alleen als er enkel nog palliatieve zorg aan de patiënt wordt verleend. Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd als het palliatieve team t.b.v. de palliatieve zorg overlegt. Indien in een ander zorgtraject palliatieve zorg aan de patiënt wordt verleend, kan dit met zorgactiviteit "Begeleiding van oncologie patiënten tijdens nderhoud

13 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie" worden vastgelegd. Per teamlid dat bij het overleg is betrokken Hartteambespreking. Deze zorgactiviteit is bedoeld voor Het advies van nderhoud is nieuw een bespreking van een patiënt in om voor elk medisch specialisme een instelling met een WBMV- dat deelneemt aan de bespreking vergunning voor cardiochirurgie en deze zorgactiviteit te registreren. interventiecardiologie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het betreft besprekingen (zonder face-to-face contact met de betreffende patiënt) tussen specialisten van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de cardiopulmonale zorg: met name de cardiopulmonaal chirurg, interventiecardioloog, longarts en electrofysioloog. Omdat er sprake kan zijn van niet-eigen patiënten uit een ander ziekenhuis of van patiënten waarbij vooralsnog geen operatie wordt uitgevoerd, is het gewenst een zorgactiviteit te kunnen registreren voor het gevoerde overleg Longteambespreking. Deze zorgactiviteit is bedoeld voor een bespreking van een patiënt in een instelling met een WBMVvergunning die cardiopulmonale WBMV-zorg leveren. Het betreft besprekingen (zonder face-to-face contact met de betreffende patiënt) Het advies van nderhoud is om voor elk medisch specialisme dat deelneemt aan de bespreking deze zorgactiviteit te registreren. Voor het vastleggen van een longteambespreking die niet in het nderhoud

14 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl tussen specialisten van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de cardiopulmonale zorg: met name de cardiopulmonaal chirurg, interventiecardioloog, longarts en electrofysioloog. Omdat er sprake kan zijn van niet-eigen patiënten uit een ander ziekenhuis of van patiënten waarbij vooralsnog geen operatie wordt uitgevoerd, is het gewenst een zorgactiviteit te kunnen registreren voor het gevoerde overleg. kader van de WBMV-zorg plaatsvindt, kan door de medisch specialisten zorgactiviteit Multidisciplinair overleg. worden vastgelegd in het zorgproduct van de hoofdbehandelaar. nderhoud

15 3 Opname en verblijf De registratie van een opname en de daarbij behorende verpleegdagen, is aan strikte regels gebonden. Naast de gewone verpleegdag zijn er verschillende zorgactiviteiten beschikbaar voor verschillende vormen van verblijf in een instelling. 3.1 Klinische opname Definitie/toelichting De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd hieronder gelden ook één of meer dagen verblijf gezonde moeder (190032) of verblijf gezonde zuigeling (190033) Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend. Een geboorte in een ziekenhuis wordt als een klinische opname beschouwd, tenzij deze poliklinisch plaatsvindt. De voorwaarde overnachting geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van opname. Tijdens het verblijf op de ICafdeling mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Voor de medische bevallingen op een kalenderdag wordt alleen een dagverpleging vastgelegd. De klinische opname dient uit deze registratie te worden afgeleid Eenmaal per opname in de erkende instelling door het opnemend specialisme naast de eerste verpleegdag. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door afwezigheidsdag(en) (190034)) kan slechts één klinische opname worden geregistreerd. 2 Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteit hiervoor kan worden vastgelegd. Tabel 9: zorgactiviteit klinische opname Zorgactiviteit Bron Klinische opname 2 Een nadere toelichting op de definitie van verpleegdag is opgenomen in circulaire CI/12/63c nderhoud

16 3.2 Verpleegdagen Verpleegdagen ziekenhuis Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (die minimaal één overnachting omvat, d.w.z. een aanwezigheid tussen uur en uur). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp. De voorwaarde overnachting geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van opname. Tabel 10 : De zorgactiviteiten die in de groep van verpleegdagen vallen Bron incl Verpleegdag Verpleegdag PAAZ. Beëindigd per 31 mei Opvolger is Bijzondere verpleegdagen In plaats van de verpleegdag kunt u bepaalde situaties een andere zorgactiviteit registreren. Tevens is het mogelijk dat bepaalde zorgactiviteiten naast de verpleegdag worden vastgelegd. Tabel 11: De zorgactiviteiten die in de groep van bijzondere verpleegdagen vallen Zorgactiviteit Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Verkeerde bed Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie voor opname in een verpleeghuis is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er WW&R Elk extra contact met een medisch specialist in de vervallen ziekenhuisindicatie periode wordt gezien als een poliklinisch consult. nderhoud

17 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl. plaats is in een verpleeghuis. Deze indicatie is inclusief genees-, verband- en narcosemiddelen en klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken Verblijf gezonde Verblijf van een gezonde Indien bij ziekte van het pasgeboren kind moeder. moeder in de zorginstelling, WW&R de behandeling wordt overgenomen door omdat haar pasgeboren kind een andere specialist, kan geen nieuwe daar een onderzoek of opname worden geregistreerd. behandeling moet ondergaan. Registratie per verpleegdag als de zorg zich voordoet Verblijf gezonde Verblijf van een gezonde Indien bij ziekte van de moeder de zuigeling. zuigeling in de zorginstelling WW&R behandeling wordt overgenomen door omdat de moeder daar een een andere specialist, kan geen nieuwe onderzoek of behandeling opname worden geregistreerd. moet ondergaan. Registratie per verpleegdag als de zorg zich voordoet Afwezigheidsdag De dag, niet zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan de nacht waarin de patiënt niet in het ziekenhuis verblijft, wordt niet als verpleegdag maar als afwezigheidsdag aangemerkt. Het betreft een -veelal geplande - afwezigheid van ten hoogste drie dagen. Afwezigheidsdagen (190034), volgend op een preoperatieve screening worden niet als afwezigheidsdag (of verpleegdag) aangemerkt. Indien geen terugkeer naar het ziekenhuis plaatsvindt tijdens of na afwezigheidsdagen vervalt de mogelijkheid om hiervoor een afwezigheidsdag te registreren. De dag dat patiënt niet aanwezig is in het ziekenhuis, wordt vastgelegd als een afwezigheidsdag per dag Verblijf vervallen Vergoeding die in rekening ziekenhuisindicatie, kan worden gebracht vanaf Vastleggen per dag. niet verpleeghuis. het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde indicatie nderhoud

18 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl. voor opname in een verpleeghuis) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven Verpleegdag met Registratie eenheid voor een Deze zorgactiviteit kan worden ziekenhuisindicatie verpleegdag in een instelling vastgelegd indien een patiënt in een binnen instelling voor geriatrische WW&R instelling voor geriatrische revalidatiezorg geriatrische revalidatiezorg bij een verblijft, maar de overdracht van de revalidatiezorg. ziekenhuisindicatie. medisch specialist naar de specialist ouderengeneeskunde nog niet heeft plaatsgevonden. De instelling voor medisch specialistische zorg registreert deze zorgactiviteit naast een reguliere verpleegdag als onderdeel van het medisch specialistische behandeltraject. De instelling voor geriatrische revalidatiezorg kan deze zorgactiviteit ook registeren, maar mag hiernaast geen reguliere verpleegdag vastleggen Zotelovernachting Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch specialistische zorg Per kalenderdag. 3.3 Dagverpleging Zorgactiviteiten met een toelichting in deze groep moeten voldoen aan de voorwaarden: Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling ( niet zijnde SEH en niet zijnde polikliniek), in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Onder in het algemeen voorzienbaar wordt verstaan: vooraf ingepland. nderhoud

19 Preoperatieve screening komt niet in aanmerking voor registratie van dagverpleging Wordt de patiënt aansluitend/tijdens de dagverpleging klinisch opgenomen (is er sprake van een overnachting), dan start de klinische opname met terugwerkende kracht vanaf de start van de dagverpleging. De dagverpleging vervalt dan Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen en wat de zorgactiviteit was in Tabel 12: De zorgactiviteiten die in de groep dagverpleging vallen Zorg- Zorgactiviteit- Toelichting Bron activiteit omschrijving Dagverpleging Dagverpleging kaakchirurgie voor ZBC s Dagverpleging I Beëindigd per Samengevoegd met in nieuwe zorgactiviteit Dagverpleging II Beëindigd per Samengevoegd met in nieuwe zorgactiviteit Voor de langdurige observatie zonder overnachting is vanaf 2014 een nieuwe zorgactiviteit beschikbaar. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Elke observatie omvat ten minste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Deze kenmerken maken ten minste deel uit van elke observatie. De verleende zorg dient dus in ieder geval deze kenmerken te omvatten, ongeacht hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het begrip observatie verder afbakenen. De volledige set aan voorwaarden moet contractueel worden overeengekomen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar nderhoud

20 Met de introductie van deze zorgactiviteit komt de uitzonderingsbepaling voor dagbehandeling voor acute cardiologische (EHH) observatie te vervallen. Onderstaande tabel toont welke zorgactiviteit hiervoor vanaf 2014 beschikbaar is. Tabel 13: De zorgactiviteit Langdurige observatie zonder overnachting Definitie en/of toelichting Bron incl Langdurige Een niet geplande vorm van observatie zonder verpleging, met als doel Maximaal één langdurige observatie overnachting. observatie van de patiënt, op zonder overnachting per specialisme per een voor verpleging ingerichte kalenderdag. afdeling. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd. 3.4 Bijzondere zorgactiviteiten Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel 14: De zorgactiviteiten die in de groep van bijzondere verpleegdagen vallen Zorgactiviteit Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Intensieve, niet- Intensieve, niet-electieve en Wanneer op twee achtereenvolgende electieve en langdurige kalenderdagen deze zorgactiviteit wordt langdurige kindergeneeskundige zorg vastgelegd bij een aantal specifieke kindergeneeskundige met thuisovernachting kan diagnoses (3202, 3208, 3210, 3303, zorg met worden vastgelegd onder de 3308, 3317, 3320, 3327, 3328, 4110, thuisovernachting. volgende voorwaarden: Er is sprake van een 4112, 4113, 7101, 7112,7199, 7110, 7405, 7606 en 8910) wordt een kort opname van minimaal 6 klinisch product worden afgeleid. uur op een voor verpleging ingerichte afdeling. Er is sprake van continue Per dag dat er voldaan is aan de voorwaarden. verpleegkundige zorg. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als hierover een contractuele nderhoud

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14b Versie 20131224 ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140521 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ15b Versie 20141222 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 6 2.1 Polikliniekbezoek...

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst

Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst Achtergrond Op 16 juli heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verboden-toegestaan-lijst ten behoeve van het aanvullend omzetonderzoek gepubliceerd.

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2108. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU-2108. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Handreiking Audiologische Zorg

Handreiking Audiologische Zorg Handreiking Audiologische Zorg Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 16 april 2015 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord 3 Overwegingen 4 Handreiking Audiologische Zorg 5 Disclaimer 6 Bijlage 1 - Samenvatting

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2

artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2 artikel 4. artikel 5. Reikwijdte...2 Inwerkingtreding...2

Nadere informatie

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Grondslag... 2 Artikel 1. Aanwijzingen... 2 Artikel 2. Doel... 2 Artikel 3. Reikwijdte... 2 Artikel 4. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

0316 Kindergeneeskunde

0316 Kindergeneeskunde 0316 Kindergeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Toelichting op REGELING CI/NR

Toelichting op REGELING CI/NR Toelichting op REGELING Toelichting op Regeling Inleiding Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regeling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2111. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU-2111. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014 Controleplan Correct Declareren Versie 1.1 10-06-2014 1 Voorwoord De NVZ, NFU en ZN bieden u met dit document een handreiking om te komen tot een zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek vormt onderdeel van de

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2045. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU-2045. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave artikel 1. Grondslag... 2 artikel 2. Aanwijzingen... 2 artikel 3. Doel... 2 artikel 4. Reikwijdte... 2 artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Handboek DOT Controleregels

Handboek DOT Controleregels Handboek DOT Controleregels Release 2 (mei 2013) Handboek DOT controle regels Datum: 16 mei 2013 Naam: Handboek DOT controle regels versie 29 revisie 17 Inhoudsopgave Korte omschrijving DOT controleregels...

Nadere informatie

Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen

Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen Nadere Regel Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. 1. SPECIFIEKE HONORARIUMBEPALINGEN

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

Tweeledige presentatie:

Tweeledige presentatie: Tweeledige presentatie: 1. Zorgactiviteiten 2014: Toinny van Schendel 2. Registratieregels in RZ14a/b: Marjolein Hildebrand Zorgactiviteiten 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Toinny

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status:

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Handboek DOT controle regels Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Index Handboek DOT controle regels 29022... 6 Voorwoord... 6 Afkeurvolgorde... 7 Codering

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

1.789,00 vruchtbaarheid 14B180 972804018 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 1.

1.789,00 vruchtbaarheid 14B180 972804018 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 1. Prijslijst Passanten 2015 - DBC zorgproducten Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B167 972804003 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 2.387,00 14B168 972804004 Injectie

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBCzorgproductcode 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B167 20150401 20151231 2.962,25 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte... 3 Artikel 2. Doel van de regeling... 3 Artikel 3. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk I Zorgtrajecten... 7 Artikel

Nadere informatie

Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Versie maart 2015

Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Versie maart 2015 Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 Versie 2.0 31 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Controlepunten: 19 1 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek 19 1.1 Onterecht

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 versie 1.6 Een handleiding voor internisten over het registreren in het DOT-tijdperk. 2 Inhoud: 1. Wat moet worden geregistreerd? 2. Algemene registratieregels

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtrajecten

Nadere informatie

Prijslijst Passanten 2015 - DBC zorgproducten

Prijslijst Passanten 2015 - DBC zorgproducten Prijslijst Passanten 2015 - DBC zorgproducten Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B167 972804003 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 2.387,00 14B168 972804004 Injectie

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd.

Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd. Documentgebied: Document: Status: Titel: Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt 2016 Autorisator: Beheerder Auteur: Beheerder Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd. En

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717 Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

REGELING CI/NR

REGELING CI/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse

Nadere informatie

In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen.

In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. 1. DECLARATIEBEPALINGEN OVERIGE TRAJECTEN

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 5 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC Zorgproducten, ingangsdatum 1 januari 2015 (versie1.1)

Passantenprijslijst DBC Zorgproducten, ingangsdatum 1 januari 2015 (versie1.1) Passantenprijslijst DBC Zorgproducten, ingangsdatum 1 januari 2015 (versie1.1) DBC Zorgproduct 972800034 14B101 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en

Nadere informatie

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis maart 2016 Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Auteurs Bo van Aalst Manon Boddaert Joep Douma Elske van der Pol maart

Nadere informatie

In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen.

In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. 1. SPECIFIEKE HONORARIUMBEPALINGEN 1.1

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 4.017,97 14B170 972804006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Reumatologie v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Reumatologie v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Reumatologie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel doorlopen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inhoudsopgave

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inhoudsopgave STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19075 29 juli 2015 Regeling medisch specialistische zorg REGELING NR/CU-263 Vastgesteld op 30 juni 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Prijslijst passantentarieven januari t/m mei 2014

Prijslijst passantentarieven januari t/m mei 2014 Prijslijst passantentarieven januari t/m mei 2014 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 mei 2014 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten...

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Ketenprotocol. Kraamconsulten kinderartsen. Auteurs: E.D. Stam

Ketenprotocol. Kraamconsulten kinderartsen. Auteurs: E.D. Stam Ketenprotocol Kraamconsulten kinderartsen Auteurs: E.D. Stam Datum: 19 januari 2017 Algemeen Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV Zoetermeer ) is in 2012 formeel opgericht ter verbetering

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer complex. De registratieregels

Nadere informatie

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124 Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013 Versie v20130124 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 5 2.1 Toelichting openings- en sluitregels

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten... 6 2.1.3 Afleiden...

Nadere informatie

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013 Grz productstructuur 2013 Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud Mariette Kraayvanger 2 Inhoud I. Grz-productstructuur 2013 II. Aanpassingen III. Korte vooruitblik productstructuur 2014 en verder 1 Opzet

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen Zorgtrajecten en Subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten en subtrajecten... 6 3.1 Openen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0 ZA-vertaaltabel Veelgestelde vragen Versie 1.0 11 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Waarom een vertaaltabel?... 3 1.1 Vertaaltabel, grouper en ZIS... 3 1.2 Vertaaltabel en zorgproductenviewer... 3 1.3 Versies

Nadere informatie

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.225,17 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde

Nadere informatie

Prijslijst Passanten Amstelland 2016

Prijslijst Passanten Amstelland 2016 Prijslijst Amstelland 2016 Prijslijst passanten 2016 Onderstaande zorgproducten zijn geprijsd conform de structuur 2016. Voor het gereguleerd segment zijn de maximum tarieven 2016 gehanteerd. De onderhavige

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie