KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH"

Transcriptie

1 Niet gereviseerd kwartaalverslag per KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht

2 INHOUD NIET GEREVISEERD KWARTAALVERSLAG PER 31 MAART 2008 Een woordje uitleg Tussentijds jaarverslag - Algemeen beleggingsklimaat - Boodschap van het investeringscomité aan de aandeelhouders - Toestand van de effectenportefeuille en andere nettoactiva per Overzicht van de transacties over de periode tot Financieel overzicht - Balans na winstverdeling - Resultatenrekening Waarderingsregels Verklaring door de Raad van Bestuur Algemene gegevens

3 EEN WOORDJE UITLEG KBC Private Equity Fund Biotech (of kortweg BIOTECH ) is een privak, een Belgische beleggingsvennootschap met vast kapitaal die vereenvoudigend gesteld - als doel heeft collectief te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. BIOTECH is opgericht als een naamloze vennootschap door KBC Asset Management die tevens instaat voor het beheer, hierin bijgestaan door enerzijds het Investeringscomité en anderzijds de BIOTECH Adviesraad. Het Investeringscomité is samengesteld uit gespecialiseerde werknemers van KBC. De BIOTECH Adviesraad omvat vertegenwoordigers van de biotechsector in binnen- en buitenland, en dit zowel uit de bedrijfswereld als de academische wereld. Binnen de beperkingen die de Privak-wetgeving oplegt, investeert BIOTECH in biotechnologiebedrijven wereldwijd. Voor de beleggingen in beursgenoteerde bedrijven ligt de klemtoon vooral op produktgeoriënteerde topbedrijven. Bij de start van BIOTECH werd een portefeuille van een 30-tal kwaliteitsnamen samengesteld, die in principe voor langere termijn worden aangehouden. Bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen gaat de voorkeur uit naar produktgeoriënteerde ondernemingen die reeds produkten in klinische ontwikkeling hebben en het potentieel hebben om uit te groeien tot volledig verticaal geïntegreerde (van onderzoek tot commercialisatie) biotechbedrijven. Ook niet-beursgenoteerde technologiebedrijven die tot de wereldtop behoren in hun domein en produkten (kunnen) ontwikkelen op basis van hun technologieplatform beantwoorden aan het gewenste profiel. Tot slot kan BIOTECH eveneens investeren in andere VC- of private equity-fondsen tot max. 15% van de portefeuille. BIOTECH profileert zich niet als VC-fonds dat investeert in start-ups, maar eerder naar die bedrijven op zoek gaat die reeds een zekere mate van maturiteit hebben bereikt en binnen een periode van maximaal 3 jaar beursrijp zijn. BIOTECH noteert op Euronext. Beleggingsdoelstelling BIOTECH streeft naar de realisatie van een goed beleggingsrendement via lange-termijn meerwaarden op beleggingen in aandelen en aandelen-gerelateerde financiële instrumenten, uitgegeven door groeiondernemingen in de biotechnologische sector. BIOTECH zal wereldwijd focussen op biotechnologische groeiondernemingen en opportuniteiten die zich voordoen in die sector. BIOTECH zal een dynamisch portefeuille-beheer voeren, binnen de beleggingsvoorschriften van het Privak-Besluit waarbij wordt geïnvesteerd in: - Genoteerde groeiondernemingen en groeibedrijven; - Niet-genoteerde vennootschappen; - Andere venture of Private Equity fondsen. Evolutie beurskoers 31 december maart 2008 Beurskoers (EUR) 6,30 5,50 U kan de beurskoers van Biotech dagelijks in de kranten terugvinden bij de koerslijsten van Euronext (dubbele fixingmarkt).

4 Evolutie van de netto-inventariswaarde 31 december maart 2008 Netto-inventariswaarde (EUR) 7,86 7,00 U kan de netto-inventariswaarde van Biotech dagelijks in de kranten terugvinden bij de beleggingsfondsen van KBC en op Er moet rekening mee gehouden worden dat de beurskoers niet noodzakelijk een goede weerspiegeling is van de inventariswaarde van het aandeel en dat deze beurskoers in de twee richtingen, al dan niet sterk, kan afwijken van deze inventariswaarde. Contactgegevens: BIOTECH NV Havenlaan 2 B-1080 Brussel Tel. 02/ /

5 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG - ALGEMEEN BELEGGINGSKLIMAAT In de voorbije verslagperiode werd het beleggingsklimaat sterk beïnvloed door de vraag in hoever de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt en hypotheekmarkt de rest van de economie zouden besmetten. Vanaf oktober waren de aandelenmarkten bijna permanent in een crisissfeer. Amerikaanse economie in recessie Ondanks de aanhoudende recessie op de vastgoedmarkt en haar funeste gevolgen voor de kredietmarkt, behaalde de Amerikaanse economie in de lente en de zomer van 2007 een opvallend stevige groei van bijna 4,5% op jaarbasis. Vooral de gezinsbestedingen en de krachtige netto-uitvoer lagen daaraan ten grondslag. Na de zomer doken meer en meer verontrustende economische signalen op. Dat kwam nog niet tot uiting in de bbp-cijfers voor het derde kwartaal (+4,9%), maar in de laatste maanden van het jaar vertraagde de economische groei wel fors. In het vierde kwartaal groeide de economie met amper 0,6% op jaarbasis werd gedomineerd door de ontwikkelingen in de Amerikaanse vastgoedmarkt en de gevolgen daarvan voor de geld- en kredietmarkten. De Amerikaanse subprimeproblematiek verscheen in juli prominent op het toneel. De problemen sijpelden al snel door naar de rest van de kredietmarkt, en vanaf augustus ook naar de geldmarkt. Het kwam tot een acute vertrouwenscrisis binnen de financiële sector. De weerslag daarvan op de rest van de economie bleef aanvankelijk nog beperkt. De verzwakkende arbeidsmarkt, dalende huizenprijzen, hogere hypotheekafbetalingen en duurdere energie lieten wel al duidelijke sporen na op de economische activiteit. De opeenstapeling van negatieve factoren duwde de Amerikaanse economie uiteindelijk in een recessie. Volgens een ruim gamma economische indicatoren begon die allicht in januari Vanaf toen begon het producenten- en het consumentenvertrouwen fors te verslechteren. De arbeidsmarktrapporten werden negatief. Het tempo van de werkgelegenheidsgroei, dat in de tweede jaarhelft al aan het verflauwen was, maar toch positief was gebleven, sloeg in januari om in een nettoverlies. In het eerste kwartaal van 2008 gingen naar schatting arbeidsplaatsen verloren. De Fed greep snel en kordaat in om de liquiditeitscrisis te bezweren en een recessie te vermijden. Voor het eerst op 18 september en in zes stappen verlaagde zij haar beleidsrente met in totaal 300 basispunten tot 2,25%. Ze vestigde aanvankelijk regelmatig de aandacht op de inflatierisico s, waarmee ze suggereerde dat ze mogelijk niet al te drastisch de rente zou verlagen, maar de werkelijkheid was anders. Aanvankelijk was de markt ervan overtuigd dat de Fed snel succes zou boeken. De obligatierente veerde tijdelijk op na de eerste renteverlagingen. Met de publicatie van de derdekwartaalresulaten en de monsterafschrijvingen op de kredietportefeuilles van heel wat investmentbanken raakte de crisis in een stroomversnelling. De markt maakte zich zorgen over de solvabiliteit van het financiële systeem en over de toekomst van het businessmodel van de banksector. Daarop entten zich (her)nieuw(d)e conjunctuurzorgen. De verwachting van steeds meer en scherpere renteverlagingen stuurde de obligatierente snel opnieuw lager. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg het rendement op tienjarig Amerikaans schatkistpapier 3,40%. De kredietcrisis bleef niet zonder gevolgen voor de rendementen van bedrijfsobligaties. In de voorbije jaren waren de creditspreads fors ingekrompen. Dat was een logisch gevolg van de lage financieringsbehoeften van de bedrijven, die over zeer ruime liquiditeitsposities konden beschikken en hun balansen flink hadden opgepoetst. Vanaf het najaar werden de kredietvoorwaarden strenger. Vooral financiële instellingen moesten uitzonderlijk hoge premies betalen.

6 Het waren de afgelopen jaren vooral de bedrijven die de vruchten plukten van de hoogconjunctuur. De productiviteitstoename was meer dan behoorlijk en de winstexplosie fenomenaal. Aan die verruimende winstmarges en winststijging kwam een einde in het derde kwartaal van Na zeventien kwartalen van hoger dan verwachte winststijging daalde de gemiddelde winst van de S&P500-bedrijven met 2,6% in het derde kwartaal en met zelfs 21,3% in het vierde kwartaal van De forse afschrijvingen op kredietverliezen en waardeverminderingen op kredietportefeuilles van vele banken en de barslechte resultaten bij de huizenbouwers waren uiteraard de voornaamste boosdoeners. Niet-financiële bedrijven konden nog een forse winststijging met gemiddeld meer dan 14% in het vierde kwartaal van 2007 neerzetten. Europa vermijdt harde landing Met de halvering van de economische groei in het vierde kwartaal van 2007 kwam er een einde aan het Europese conjunctuurherstel dat midden 2005 was ingezet. De aanhoudend sterke internationale conjunctuur zorgde voor belangrijke externe impulsen, terwijl de binnenlandse vraag ook van de grond kwam. Een mooie winstgroei en gunstige financieringsvoorwaarden versterkten het ondernemersvertrouwen en effenden het pad voor een duidelijk investeringsherstel. Tegen de achtergrond van een zeer lage werkloosheidsgraad en een sterke, aanhoudende werkgelegenheidsgroei was het herstel van de gezinsbestedingen veeleer teleurstellend te noemen. Onder invloed van een sterke euro, hoge energieprijzen, eerdere renteverhogingen door de ECB, de perikelen op de financiële markten en mindere groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie zal de groei verder vertragen in de loop van Nagenoeg alle indicatoren bevestigen die trend door naar hun langetermijngemiddelde toe te dalen. Hoewel sommige EMU-lidstaten eind 2007 met een forse groeivertraging kampten, bleef het plaatje voor de EMU in zijn geheel mooi ogen. Gunstige basiseffecten van de olieprijsontwikkelingen hielden de inflatie in de eerste helft van 2007 onder de ECB-doelstelling van 2%. Na de zomermaanden zorgden onder meer hoge olieprijzen en hogere prijzen voor heel wat voedingsmiddelen voor een opveren van de inflatie. In maart stuwden deze twee factoren de headline-inflatie tot 3,5%. De onderliggende kerninflatie blijft nog onder controle ondanks toegenomen inflatiedruk door een hogere capaciteitsbezetting en een krappere arbeidsmarkt. De ECB komt in een lastig parket te zitten. Enerzijds loopt de inflatie op tot nooit geziene hoogtes sinds tientallen jaren en anderzijds stevent de euro-economie af op een vertraging onder het potentiële niveau van 2%. Daarnaast blijft de Europese centrale bank ook de alarmbel luiden over een te hoge geld- en kredietgroei. De ECB greep het conjunctuurherstel aan om de beleidsrente op te trekken naar een neutraler niveau. Maar ook de ECB werd door de turbulentie op de financiële markten gedwongen een meer voorzichtige houding aan te nemen; sinds de laatste renteverhoging in juni 2007 werd de beleidsrente immers ongewijzigd gelaten. Die turbulentie joeg de spread tussen de interbankenrente op korte termijn en de beleidsrente in augustus en november 2007 en maart 2008 tot nooit geziene hoogtes, waardoor de ECB door miljardeninjecties tegen uitzonderlijke voorwaarden het vertrouwen probeerde te herstellen. De Europese obligatierente blijft ondertussen de ontwikkelingen op de Amerikaanse markt in belangrijke mate volgen, zowel in opwaartse als in neerwaartse zin. Aan het einde van de verslagperiode lag de Duitse tienjarige rente met 3,97% tien basispunten lager dan een jaar eerder. Sinds november noteert de rente op Amerikaanse overheidspapier lager dan de Europese. Het positieve renteverschil Duitsland-VS bedroeg begin april zo n 42 basispunten. Dollar glijdt verder af Sterkere conjunctuurcijfers in Europa in vergelijking met de VS, en het vooruitzicht op meer renteverlagingen in de VS dan in Europa zorgden voor een verdere verzwakking van de Amerikaanse dollar tegenover de euro van 1,34 begin april 2007 naar 1,59 USD per EUR aan het einde van de verslagperiode. Alleen in periodes van verhoogde risicoaversie, zoals tijdens de beurscorrecties van begin maart en juliaugustus (zie verder), kon de dollar als vluchtmunt tijdelijk wat terrein terugwinnen.

7 Aandelen: een permanente sfeer van crisis In de voorbije verslagperiode moesten de aandelenmarkten permanent stromen van negatief nieuws verteren. De subprimecrisis rolde in drie golven over de beurzen. Op 26 februari 2007 kwam er een einde aan een mooie beursrally die in oktober 2006 was ingezet. De onmiddellijke aanleiding was een correctie op de Chinese beurs als gevolg van het optrekken van een aantal beursbelastingen. De werkelijke oorzaak was de publicatie van nieuwe cijfers over het aantal wanbetalingen op de Amerikaanse hypotheekmarkt. De markten reageerden paniekerig op een forse stijging van het aantal wanbetalingen in het segment van de subprimehypotheken, waar vooral in de periode onwaarschijnlijke excessen hadden plaatsgevonden bij het te royaal toekennen van nieuwe leningen. Veel van die hypotheken waren van de balansen van de banken of de hypotheekmaatschappijen gehaald, samengebracht, geëffectiseerd en doorgeplaatst als een ABS (Asset-Backed Security) bij institutionele eindbeleggers. Effectisering van kredieten werd zeer populair. Het verlicht de financieringskosten (minder beslag op duur eigen vermogen) en reduceert de concentratiegraad van de kredietrisico s (want doorgeplaatst bij een hele achterban van eindbeleggers). Dat die beleggingsvehikels niet echt transparant waren, werd niet als een probleem beschouwd, want ratingbureaus bewaakten de kredietwaardigheid en een georganiseerde markt zorgde voor de verhandelbaarheid. Na een korte, maar hevige correctie herstelden de aandelenmarkten zich. Nieuwe indicatoren over de huizenmarkt wezen op een uitbodeming van de crisis (achteraf bleek die hoop ijdel te zijn geweest) en de markt knoopte opnieuw aan bij de tendensen van eind 2006 begin 2007, met de hoogconjunctuur en de verdere sterke winstgroei als voornaamste stuwende krachten. Eind juni kwamen de ABS s opnieuw in het vizier. De explosieve groei van deze markt heeft geleid tot een nieuwe concentratie van risico s, nu bij hen die overdreven posities in deze vehikels hebben ingenomen. Problemen bij een aantal hefboomfondsen trokken de aandacht en midden juli werd een negatieve spiraal ingezet, slechts kortstondig onderbroken in de periode midden augustus midden oktober. De secundaire handel in deze niet-beursgenoteerde vehikels viel stil onder druk van gebrek aan transparantie (in welke mate bevatten de verschillende tranches van die ABS s dubieuze leningen?). Het ontbreken van marktprijzen bemoeilijkte op zijn beurt een correcte waardering van kredietportefeuilles. Het sluiten van een paar hefboomfondsen was de onmiddellijke aanleiding voor een veralgemeende liquiditeitscrisis binnen de banksector. Massale interventies van de centrale banken ten spijt is die crisis vandaag niet bezworen. Het kordate optreden van de centrale banken had wel tijdelijk een vertrouwensherstel op gang gebracht. Bij het aanbreken van het publicatieseizoen van de derdekwartaalresultaten (midden oktober) rolde de derde golf over de markt. Beleggers maakten zich zorgen over de solvabiliteit van het financiële systeem. De markt richtte zich op het identificeren van de meest getroffen marktpartijen en hoe kwetsbaar zij wel zijn. Onduidelijke en onvolledige communicatie werd meedogenloos afgestraft, transparantie soms beloond. Stilaan begon ook de bezorgdheid op de voorgrond te komen dat de recessie op de Amerikaanse huizenmarkt en de crisis op de kredietmarkt de rest van de economie in een veralgemeende recessie zouden meesleuren. De correctie, die midden oktober werd ingezet, kreeg de allure van een echte beurscrash. De koersstijging in de periode had geen gelijke tred gehouden met de explosieve winststijging. Die goedkope waardering zorgde in 2007 voor een zekere buffer, want de meeste benchmarks boden lange tijd vrij goed weerstand tegen de niet aflatende stromen van negatief nieuws. Pas in januari 2008 brak die weerstand. Per saldo sloot de S&P500 de voorbije verslagperiode af met een verlies van 7,4%. De forse depreciatie van de USD over deze periode maakte het verlies voor Europese beleggers nog erger. Door hun hoge bèta deden de Europese beurzen het tijdens de beursrally s van de voorbije jaren opmerkelijk beter dan de Amerikaanse markten. Tijdens de correcties liepen ze vaak ook meer averij op, ook al hadden de factoren die daaraan ten grondslag lagen meer betrekking op de VS dan op Europa. Het is duidelijk dat de koersontwikkeling van Europese aandelen wordt gedreven door mondiale ontwikkelingen, en dat de markt min of meer immuun blijft voor de lokale conjunctuur. De bedrijfswinsten in Europa vertoonden overigens een sterk parallel verloop met die in de VS: puike stijgingen, die in het derde kwartaal van 2007 werden afgebroken.

8 Energie, Basismaterialen, Voedingsproducenten, Europese Telecom en de Nutsbedrijven waren de best presterende sectoren. De Financiële sectoren en de Cyclische Consumentensectoren de zwakste. Door de aanhoudend sterke wereldconjunctuur bleef de energievraag (en dus ook de prijzen) uitzonderlijk hoog. Over 2007 stegen de energieprijzen eerst langzaam maar zeker, later in versneld tempo, en begin 2008 overstegen ze de drempel van 100 dollar per vat. Het einde van de recordrace, die ook werd gedreven door speculatieve beleggingsfondsen, leek nog niet in zicht. Verwonderlijk is dat de (verwachting van een) conjunctuurvertraging nauwelijks effect schijnt te hebben op de olieprijzen. Ook andere grondstoffenprijzen stegen sterk, al is de jongste maanden de druk op de hausse van de metaalprijzen weggenomen. Mijnbouwers profiteerden daar uiteraard van. Voor de staalbedrijven lijkt de hemel op te klaren. De staaluitvoer van China neemt af, de voorraadsituatie in het Westen verbetert, een aantal staalbedrijven kondigde zelfs prijsverhogingen aan. Het dividend van de Nutsbedrijven werd gesmaakt. De sector speelde zijn defensieve karakter ten volle uit. Bij elektriciteitsproducenten die een beroep doen op kernenergie explodeerden de marges dankzij de hausse van de olie- en de gasprijzen. Recentelijk vertonen de elektriciteitsprijzen in Europa een nogal volatiel verloop. De tegenvallende prestaties bij de Banken werden hierboven toegelicht. De baten van de herstructureringen van de autoconstructeurs bleven onder de verwachtingen, vooral in de VS. Amerikaanse en Britse huizenbouwers stonden om evidente redenen ook onder zware druk. In de distributie staan de marges onder druk. Ondanks goede operationele resultaten bleven de ontwikkelingen voor de farmabedrijven voornamelijk negatief, vooral in Europa. Het grootste probleem van de sector blijft het lage rendement van onderzoek en ontwikkeling. De sector slaagt er maar niet in om zijn enorme investeringen in onderzoek om te zetten in nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Het moeilijk verkrijgen van goedkeuringen versterkt deze ontwikkeling nog. Grote biotechnologiebedrijven deden het de jongste maanden opvallend goed. Speculaties over overnames speelden zeker een rol, maar het lijkt er ook op dat de grotere bedrijven niet langer als pure risicobedrijven mogen worden bekeken. Vooruitzichten Tussen het hoogtepunt op 9 oktober 2007 en het (voorlopige?) dieptepunt op 10 maart daalde de S&P500 met meer dan 18%. In de EMU daalde de obligatierente in die periode van 4,35% naar 3,85%. In de voorbije vijftig jaar hebben zich een tiental soortgelijke zware beurscorrecties voorgedaan (met een koersdaling van meer dan 15%). Daarvan vielen er zeker zes samen met een recessie, en zijn er minstens drie met de vrees voor het falen van het financiële systeem te associëren. Daarnaast waren er tal van minicrashes, waarbij het gevreesde R-woord opdook, maar de recessievrees na een tijdje ook weer wegebde. Sinds eind januari wisselen goede en slechte beursdagen elkaar af en blijven de koersen min of meer rond deze niveaus schommelen. Is een bodem gevormd? Bij de publicatie van hun derde- en vierdekwartaalresultaten hebben de grote zakenbanken enorme kredietverliezen opgebiecht, in de vorm van afschrijvingen op hypotheekleningen en waardeverminderingen op ABS s. Het totale bedrag aan kredietverliezen is nu opgelopen tot 175 miljard USD, en dat resulteerde over het boekjaar 2007 in een winstdaling met 30% voor de Amerikaanse Financiële sector. De markt maakte zich aanvankelijk alleen zorgen over de solvabiliteit van de grote zakenbanken, maar die bezorgdheid breidde zich daarna uit tot de banksector in zijn geheel, en ten slotte tot een aantal gespecialiseerde obligatieverzekeraars. Ondertussen is de subprimecrisis in haar vierde en laatste fase beland. Het is de fase waarin heel wat gestructureerde kredietformules hun vervaldag bereiken. Aangezien de appetijt van de markt voor deze beleggingsinstrumenten weg is, belooft de herfinanciering van deze instrumenten een hele uitdaging te worden. Het is ook de fase waarin de getroffen financiële instellingen zich herkapitaliseren door middel van aandelenemissies, de uitgifte van converteerbare obligaties en/of achtergestelde leningen. De instellingen slagen daar nagenoeg probleemloos in. Er werd al voor meer dan 60 miljard USD aan kapitaalverhogingen doorgevoerd, het equivalent van toch al een kwart van de gerapporteerde kredietverliezen. Beleggers lijken bovendien te negeren dat de aangelegde voorzieningen en waardeverminderingen pas effectieve verliezen worden als de portefeuille wordt geliquideerd en de subprimehypotheken helemaal niet kunnen worden uitgewonnen. Als de beleggingsvehikels tot hun eindvervaldag kunnen aangehouden blijven, kunnen de voorzieningen worden teruggenomen. Dat is net zo goed een aanzuivering van de kapitaalbasis.

9 Gezien de aanzienlijke verslechtering van het indicatorenbeeld in de VS, nemen we aan dat de recessie in januari is begonnen. We blijven geloven dat de recessie van korte duur en mild zal zijn. Tijdens de hoogconjunctuur van hebben zich, behalve op de huizenmarkt, geen excessen voorgedaan. Drastische saneringen en/of herstructureringen zijn dus ook niet nodig. De inflatoire effecten die uitgaan van de hoge olie- en voedselprijzen zullen in de loop van het jaar geleidelijk wegebben. De zwakke dollar en de sterke groei in Azië zorgen ervoor dat de uitvoer sterk positief bijdraagt tot de groei. Verdere monetaire impulsen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) zitten in de pijplijn. Sinds midden september verlaagde de Fed haar beleidsrente met 300 basispunten van 5,25% naar 2,25%. Door de oplopende rentespreads werkten die renteverlagingen wel trager dan normaal door, maar het wordt tijd dat de effecten op de reële economie voelbaar worden. Bush budgettaire stimuleringspakket (een combinatie van belastingcheques en versnelde afschrijvingen voor investeringen in 2008 voor een totaalbedrag van 165 mld. USD of 1,5% van het bbp) komt te laat om een recessie af te wenden, maar zal vanaf eind mei/begin juni wel een positief effect op de groei hebben. In de eerste twee kwartalen van 2008 zal de groei allicht (licht) negatief zijn. Vanaf de tweede helft van 2008 rekenen we op een voorzichtig conjunctuurherstel. De winstcyclus loopt traditioneel gelijk met de economische cyclus. Elk van de recessies van de voorbije vijftig jaar ging gepaard met een winstrecessie. Gemiddeld ging in voorgaande recessies 15% van de laatste jaarwinst verloren. Het derde kwartaal van 2007 was het eerste in deze cyclus van winstdaling. In het derde en vierde kwartaal van 2007 samen is al 5,8% van een normale jaarwinst verloren gegaan. De huidige winstrecessie liep dus twee kwartalen voor op de recessie van Een à twee kwartalen na het einde van een recessie beginnen de bedrijfswinsten zich te herstellen. Het vierde kwartaal van 2008 kan het eerste met een positieve jaarstijging van de winst per aandeel zijn. Analisten blijven echter onrealistische winstprognoses hanteren: voor de vier kwartalen van 2008 wordt een winststijging verwacht van -6,2%, - 1,3%, 19,3% en 58,7%. Dankzij dat sterke vierdekwartaalcijfer komt de jaarstijging voor 2008 uit op +14,8%. Voor Financials wordt over 2008 een stijging van de winst per aandeel met 26% verwacht. Na de winstdaling van 34% in 2007 komt dat nagenoeg neer op een terugkeer naar het winstniveau van het recordjaar Voor niet-financiële bedrijven verwachten analisten dit jaar nog altijd een stijging van de winst met 10%. Dat is onrealistisch, want een (weliswaar milde) conjunctuurinzinking houdt nu eenmaal een (eveneens milde) winstrecessie in. Een typisch patroon lijkt zich te herhalen: eerst een zware beurscorrectie, dan kantelt de conjunctuur, vallen de bedrijfswinsten scherp terug, ondergaan de beurzen nog een lichte verdere correctie,. In het dieptepunt van de recessie, wanneer de economische cijfers alleen maar lijken te verslechteren, wanneer analisten volop bezig zijn hun winstverwachtingen neerwaarts bij te stellen, wanneer de centrale banken de rente verder verlagen, zijn het de aandelenmarkten die zich als allereerste herstellen en beginnen te anticiperen op de nieuwe fase van de cyclus. Dat gebeurde in het verleden ongeveer zes maanden voor het einde van de recessie. Het tijdstip ervan precies bepalen is moeilijk, maar dat keerpunt zou zich in april-mei moeten voordoen. Beleggers mogen niet vergeten dat het eerste jaar van een beursherstel het mooiste beleggingsjaar van de cyclus is. Wat later dan de aandelenmarkten, zullen ook de obligatiemarkten beginnen te anticiperen op een nieuwe cyclus. Tegen midden 2008 zal de obligatierente een bodem hebben gevonden. Veel lager dan vandaag kan de obligatierente niet meer, want de markt heeft al heel wat renteverlagingen verdisconteerd. De centrale banken hebben overigens geen keuze: de beleidsrente kan alleen maar verder omlaag. Tegen midden 2008 is een Fed-beleidsrente van 1 tot 1,5% mogelijk. Ook de ECB lijkt een eerste renteverlaging voor te bereiden. Op langere termijn kunnen die monetaire versoepelingen wel de kiem leggen voor nieuwe (inflatie)zorgen. De inflatieversnelling mag dan al tijdelijk zijn, te wijten aan voorbijgaande factoren van dure olie en stijgende voedselprijzen, ondertussen duurt ze toch al lang en begint de kerninflatie op te lopen. Ook de inflatieverwachtingen beginnen onmiskenbaar aan te trekken. Dat hoeft op korte termijn niet noodzakelijk voor een stijging van de obligatierente te zorgen. In deze fase van de monetaireversoepelingscyclus is het normaal dat de obligatierente verder daalt, en de obligatierente stijgt niet noemenswaardig voor de laatste renteverlaging een feit is. Redactie beëindigd op 3 april 2008.

10 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG - BOODSCHAP VAN HET INVESTERINGSCOMITE AAN DE AANDEELHOUDERS A. Marktklimaat in de biotechnologiesector De Amex Biotech index daalde van 786,50 punten naar 737,41 punten, een daling van 6,24%. Omgerekend in Euro, daalde de index met maar liefst 13,51%. Productontwikkeling: Amgen presenteerde data van een Fase III studie van denosumab voor de behandeling van osteoporose. Het middel, een menselijke monoklonale antilichaam tegen RANK, haalde alle belangrijke en secundaire doelstellingen. De dubbel blinde studie met denosumab werd bij 1189 vrouwen in hun menopause uitgevoerd. Patiënten kregen twee maal per jaar een subcutane injectie met denosumab. Botdensiteit (BMD) van de heup was 40% beter dan bij die patiënten die wekelijks een orale doses van Fosamax alendronate kregen. Denosumab deed het beter dan Fosamax op secundaire eindpunten op botdensiteit van wervels, heuptrochanter en heupbeen. Amgen pastte voorts de informatie van de bijsluiter aan voor haar erythropoiesis-stimulating agents (ESAs). De bijsluiter waarschuwt dat ESAs overall survival bij kankers kan verlagen en dat de progressie van kankers bij patiënten met borst, non-small cell long, hoofd- en nekkanker, lymphoide en baarmoederhalskankers kan versnellen, vanaf hemoglobinwaarden 12 g/dl. De bijsluiter bevat nu ook data van twee studies met Aranesp darbepoetin alfa en Procrit epoetin alfa, namelijk de GOG- 191 studie (baarmoederhalskanker) en de PREPARE studie (borstkanker). De Oncologic Drugs Advisory Committee van de FDA (Food and Drug Administration) oordeelde voorts unaniem positief over Nplate romiplostim (AMG 531) van Amgen (AMGN) voor de behandeling van idiopathische thrombocytopenie purpura (ITP). Nplate romiplostim is een combinatie van een platelet growth factor en een Fc receptor voor de behandeling van thrombocytopenie bij volwassenen met chronische ITP. Nplate heeft Orphan Drug status voor de VS, Europa en Japan. Basilea (BSLN) kreeg van de FDA een approvable letter (voorwaardelijke goedkeuring) voor ceftobiprole voor de behandeling van complicated skin and skin structure infections (csssis). De FDA wil nog sites inspecteren, klinische en microbiologische data bekijken waartoe ze nog niet eerder was gekomen en de gegevens van patiënten met infecties aan de voet door diabetes bekijken. Jammer, een uitstel van zes tot 12 maanden valt verwachten. De FDA keurde een sbla (supplemental Biologics Licentie Application) goed voor Tysabri natalizumab van Elan (ELN) en Biogen Idec (BIIB) voor de behandeling van matige tot ernstige Crohn s bij die patiënten die niet meer reageren op TNF alpha remmers. Biogen Idec en Elan hebben het gehumaniseerde monoklonale antilichaam tegen integrin alpha(4) op de markt voor de behandeling van multiple sclerose (MS). Daarnaast gaf de Europese Commissie (niet onverwacht) geen goedkeuring voor Tysabri natalizumab voor de behandeling van de ziekte van Crohn. In november kregen Elan en partner Biogen Idec een negatief oordeel van het EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) over het gehumaniseerde monoklonaal antilichaam tegen integrin alpha(4).

11 Biogen Idec, Genentech (DNA) en Roche (ROG) kondigden aan dat Rituxan rituximab plus methotrexaat het belangrijkste objectief haalde: een significante verbetering in ACR20 (Score van The American College of Rheumatology) ten opzichte van methotrexaat plus placebo. Dat bleek uit de dubbel blinde Fase III SERENE studie voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) bij 509 patiënten die niet eerder met biologische middelen werden behandeld. Het geneesmiddel, in combinatie met chemotherapie, haalde eveneens het belangrijkste objectief: een significante stijging in progression-free survival ten opzichte van chemotherapie. Dat bleek uit een Fase III CLL8 studie voor de behandeling van chronische lymfocytische leukemie (CLL) bij 817 patiënten. Biogen Idec en Genentech rapporteerden voorts nog data van een dubbel blinde, Fase II studie met Rituxan rituximab bij patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) in de New England Journal of Medicine. De Rituxan groep had significant minder weefselaantastingen, het belangrijkste eindpunt, tegenover de placebo groep na 24 weken. Het verschil was bleef na 48 weken behouden. Biogen Idec en Genentech hebben het chimerische monoklonale antilichaam tegen CD20 antigen op de markt in de VS voor de behandeling van non-hodgkin's lymphoma (NHL) en reumatoïde artritis. Roche (ROG) heeft het als MabThera in de andere regio s op de markt. Cardiome (CRME) en Astellas (4503) kondigden aan dat de FDA nog geen beslissing heeft genomen op de NDA (New Drug Approval) voor Kynapid vernakalant IV voor de behandeling van acute boezem fibrillatie (AF, atrial fibrillation). De PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) deadline voor de mixed ion channel antagonist was 19 januari. De Cardiovascular & Kidney Drugs Advisory Committee van de FDA stemden 6 tegen 2 voor de goedkeuring van Kynapid. Cardiome gaf intussen voorlopige data van een Fase IIb studie van orale vernakalant voor de preventie AF. De groep met de hoogste dosis haalde het belangrijkste eindpunt. Uit de data uit 446 patiënten van een internationale Fase IIb bleek dat 500 mg vernakalant twee maal daags het belangrijkste objectief haalde. Nieuwe episodes van AF werd ten opzichte van placebo uitgesteld met een mediaan van meer dan 90 dagen ten opzichte van 39 in de placebo groep. Het adviespanel van de EMEA gaf een positief oordeel over een MAA van Cephalon (CEPH) voor Effentora fentanyl buccale tablet voor de behandeling van kankerpijn bij volwassenen. De snel oplossende transmucosale formulering van fentanyl wordt in de VS als Fentora gecommercialiseerd. De FDA keurde een NDA (New Drug Approval) van Cephalon (CEPH) goed voor Treanda bendamustine voor de behandeling van chronische lymphocythische leukemie (CLL). De onderneming lanceert volgende maand het geneesmiddel dat een Orphan Drug status van de FDA heeft gekregen voor de indicatie. Een NDA voor Treanda voor de behandeling van non-hodgkin's lymphoma (NHL) moet nog worden goedgekeurd. PDUFA deadline is 31 oktober. Genentech kondigde aan dat de 7 en 15 mg/kg doses van Avastin plus docetaxel het belangrijkste objectief haalde in termen van een significante verbetering in progression-free survival ten opzichte van docetaxel plus placebo. Dat bleek uit de Fase III AVADO studie voor de behandeling van HER2-negatieve, uitzaaiende borstkanker. 736 patiënten met voorheen onbehandelde, weerkerende of uitzaaiende HER2- negatieve borstkanker werden hiervoor behandeld en onderzocht. Deze data van de AVADO zat niet in de sbla voor het monoklonaal antilichaam tegen VEGF, voor de behandeling van uitzaaiende borstkanker. De Oncologic Drugs Advisory Committee van de FDA stemde eerder al 5 tegen 4 tegen de goedkeuring, met het argument dat Genentech onvoldoende het medische voordeel heeft kunnen aantonen. De FDA gaf hierop een versnelde goedkeuring voor de sbla van Genentech voor Avastin bevacizumab plus paclitaxel bij patiënten die nog nooit chemotherapie kregen voor de behandeling van uitzaaiende borstkanker. Minder positief is dat de NIH (National Institute of Health) een studie begint waarbij Avastin bevacizumab en Lucentis ranibizumab van Genentech vergeleken worden voor de behandeling van wet AMD (degeneratie door ouderdom van het netvlies). Het belangrijkste objectief van de vijf jaar durende studie bij 1200 patiënten is verandering van het visueel visueel vermogen. Secundaire eindpunten onderzoeken behandelingswijze, wijzigingen van de retina, neveneffecten en kosten. Avastin werd goedgekeurd voor colorectale, borst en longkankers, en wordt vaak off-label gebruikt voor wet AMD en andere oogziektes. Lucentis werd goedgekeurd voor wet AMD. Beide producten zijn gericht tegen VEGF. Avastin is een compleet antilichaam, Lucentis is een antilichaam fragment. Lucentis kost 1950 USD per dosis, een equivalent dosis van Avastin 13,75 USD.

12 Millennium (MLNM) Velcade bortezomib werd goedgekeurd voor de VS en voor de EU voor de tweedelijnsbehandeling van multiple myeloma (MM). Millennium diende vorige maand een snda (Supplemental New Drug Approval) in voor Velcade voor de eerstelijnsbehandeling van MM. Velcade werd samen met Johnson & Johnson (JNJ) ontwikkeld. Omrix (OMRI) Omrix moest bekennen dat het geen contract kreeg voor Vaccinia Immunoglobulin (VIG) van de Franse overheid. VIG is een biodefense product voor de behandeling van complicaties door pokkenvaccinatie. Onyx (ONXX) en partner Bayer (BAY) stoppen de internationale Fase III ESCAPE studie met Nexavar sorafenib voor de behandeling van longkanker (NSCLC, Non Small Cell Long Cancer). De beslissing kwam er na een tussentijdse analyse waaruit bleek dat het belangrijkste objectief niet gehaald zou worden. Er werd een hogere mortaliteit waargenomen in een groep van patiënten die behandeld werden met Nexavar, carboplatin en paclitaxel tegenover de groep die alleen maar behandeld werden met carboplatin en paclitaxel. De dubbel blinde, placebo gecontroleerde studie omvatte meer dan 900 patiënten. De ondernemingen onderzoeken nu wat er moet gebeuren met de andere longkanker studies met de multiple kinase remmer. Zo loopt er nog een Fase III NExUS studie waar patiënten Nexavar plus gemcitabine en cisplatin krijgen. Progenics (PGNX): voorlopige data toonde aan dat IV methylnaltrexone het belangrijkste objectief miste in een Fase III studie bij 542 patiënten met postoperatieve ileus (POI) die een colectomie ondergingen. De mu opioïde receptor antagonist faalde tevens op de secundaire eindpunten van de dubbel blinde, internationale studie. Partner Wyeth (WYE) blijft het programma verder ontwikkelen voor de behandeling van GI neveneffecten van opioïden. Data van een tweede Fase III studie voor de behandeling van dezelfde indicatie worden verwacht tegen de zomer. Er is een NDA (New Drug Approval) voor subcutane methylnaltrexone voor de behandeling van opioïde-geïnduceerde constipation (OIC) bij patiënten met een PDUFA deadline van 30 april. Partnering: Addex (ADXN) en Merck (MRK) zullen samenwerken voor de ontwikkeling van ADX63365 voor de behandeling van schizofrenie en andere, niet nader bekende indicaties. De positieve allosterische modulator van de metabotropische glutamaat receptor subtype 5 (mglur5) is in preklinische ontwikkeling. Addex krijgt een eenmalige premie van 22 mln. USD en heeft recht op 455 mln. USD aan mijlpaalpremies voor de eerste molecule in twee indicaties. Voor een tweede molecule in twee andere indicaties, heeft Addex recht op 225 mln. USD aan mijlpaalpremies. Addex heeft voorts recht op licentie-inkomsten. Merck is verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling. Addex heeft een optie op co-promotierechten voor niet nader bekende Europese landen. Merck kreeg van ADXN vorige maand nog een licentie op een positieve allosterische modulator van mglur4 voor de behandeling van Parkinson's ziekte (PD) en andere, niet nader bekende indicaties. Addex kondigde voorts aan dat ADX10059 het belangrijkste eindpunt miste in kleine Britse Fase IIa studie voor de behandeling van angstaanvallen. Takeda (4502) kreeg exclusieve, Japanse rechten op 13 moleculen van Amgen. Takeda neemt voorts Amgen K.K. over, de Japanse divisie van Amgen. Takeda krijgt hiermee toegang tot motesanib. Amgen krijgt hiervoor een eenmalige premie van 300 mln. USD, waarvan 100 mln. USD voor motesanib, en 340 mln. USD voor de verwachte ontwikkelingskosten. Amgen heeft eveneens recht op 537 mln. USD aan mijlpaalpremies, waarvan 175 mln. USD voor motesanib in twee indicaties, plus dubbelcijferige licentie-inkomsten op de omzet in Japan. Motesanib is een kleine molecule tegen VEGF, de platelet derived growth factor (PDGF) receptoren en c-kit. Het is in Fase III voor de behandeling van longkanker (NSCLC, Non Small Cell Long Cancer) en in Fase II voor de behandeling van borst- en schildklierkankers.

13 Minder goed nieuws was dat The Federal Trade Commission (FTC) een zaak start tegen Cephalon (CEPH). De FTC beweert dat Cephalon (CEPH) vier ondernemingen, Teva (TEVA), Ranbaxy (RANBAXY), Mylan (MYL) en Barr (BRL), op een onwettige manier betaalde om niet over te gaan tot de commercialisering van generische versies van Provigil modafinil tot Het zou gaan om meer dan 200 mln. USD aan betalingen. Cephalon gelooft dat de overeenkomsten uit 2005 en 2006 met de generische ondernemingen in overeenstemming is met de geest en de letter van de wet. Curalogic (CUR) zette de ontwikkeling stop van orale immuno therapieën. De Fase III RPE 04 studie (ragweed allergie) faalde. De onderneming stopt de ontwikkeling van een hooikoortsvaccin, een vaccin tegen huisstofmijtallergie en een vaccin tegen kattenallergie. De lopende Fase III GPE 03 studie voor de behandeling van hooikoorts wordt stopgezet net zoals een andere studie, de Fase II DME 01 studie voor de behandeling van huisstofmijtallergie. Illumina (ILMN) betaalt Affymetrix (AFFX) 90 mln. USD om komaf te maken met het dispuut met betrekking tot de analyse van ongekende polymeersequenties met gebruikmaking van microarrays met gekende polymeersequenties. Affymetrix zet in ruil alle rechtzaken tegen Illumina stop en garandeert dat ze verder geen gerechtelijke stappen zet tegen Illumina of haar klanten, voor de bestaande producten en of technologieën. Affymetrix laat Illumina voor vier jaren met rust voor de producten en/of services op basis van toekomstige ontwikkelingen. Illumina zal geen tegenvorderingen instellen. Volgens de VS District Court van Delaware overtrad Illumina vijf octrooien van Affymetrix en kende Affymetrix een schadevergoeding toe van 16,7 mln. USD. De andere zaak met betrekking tot de geldigheid van die octrooien, moet binnenkort starten. Osi Pharma (OSIP) haalde 175 mln. USD op in een plaatsing van converteerbare achtergestelde obligaties met een looptijd tot Het instrument heeft een 3% coupon en zal converteren in aandelen aan 73,82 USD. Dat is een premie van 57% op de laatste koers van OSI. De onderneming gebruikt 150 mln. USD. voor de terugkoop van 1,5 mln. aandelen en voor de terugkoop van een converteerbare achtergestelde obligatie met 3,25% coupon met een looptijd tot PDL zet de verdere opdeling en verkoop van de onderneming stop, nadat niemand ernstig geïnteresseerd was in wat er na de verkoop van de cardiovasculaire activiteiten en de productiefaciliteiten aan respectievelijk EKR Therapeutics en Genmab zou overblijven. Na het bijkomend ontslag van 260 werknemers wil de onderneming tot 500 mln. USD aan de aandeelhouders uitkeren. Dat moet tot 190 mln. USD aan besparingen opleveren. PDL ontvangt jaarlijks nog 220 mln. USD aan inkomsten van licenties. Zowat elke producent van monoklonale antilichamen is PDL rechten verschuldigd. Vertex (VRTX) gaat 6 mln. nieuwe aandelen uitgeven. Aan 18,21 USD per aandeel komt dat neer op 109,3 mln. USD. De onderneming wil bijkomend 250 mln. USD ophalen door de uitgifte van converteerbare achtergestelde obligaties met een looptijd tot Resultaten: Amgen rapporteerde voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 1,00 USD, 3 cent beter dan verwacht, op een omzet van 3,7 mld. USD, waarvan Aranesp voor anemie 827 mln. USD. Aranesp had last van de veranderingen in de bijsluiter en veranderingen en de terugbetaling voor erythropoiesis-stimulating agents (ESAs). Het vergelijkbare Epogen haalde in het vierde kwartaal een omzet van 638 mln. USD. Omzet in Vectibix voor colorectale kanker was een magere 33 mln. USD. Omzet in neutropenie producten Neupogen en Neulasta kwam op 1,1 mld. USD. Enbrel voor reumatoïde artritis en andere inflammatoire indicaties, steeg tot 856 mln. USD in Noord Amerika. Voor het jaar rapporteerde AMGN een winst per aandeel van 4,29 USD, 3 cent beter dan verwacht en dat op een omzet 14,8 mld. USD. Voor 2008 verwacht AMGN een winst per aandeel van 4 tot 4,30 USD, op een omzet van 14,2 tot 14,6 mld. USD.

14 Biogen Idec rapporteerde voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 0,89 USD, 9 cent beter dan verwacht. Omzet in het vierde kwartaal was 893,3 mln. USD, waarvan Avonex interferon beta 502,5 mln. USD, Rituxan voor reumatoïde artritis en non-hodgkin's lymphoma (NHL), opgetekend door partner Genentech, 596 mln. USD. Biogen zelf rapporteerde 254 mln. USD voor Rituxan. Tysabri natalizumab haalde 89,6 mln. USD. Voor 2008 verwacht de onderneming een winst per aandeel te kunnen publiceren van 3,20 tot 3,35 USD. Celgene (CELG) rapporteerde voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 0,31 USD, in de lijn der verwachtingen, op een omzet van 414,6 mln. USD, waarvan Revlimid lenalidomide voor multiple myeloma (MM) en myelodysplasthische syndroom (MDS) 247,4 mln. USD. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een winst per aandeel van 1,06 USD op een omzet van 1,4 mld. USD. Cephalon (CEPH) rapporteerde voor het vierde kwartaal van 2007 een winst per aandeel van 0,83 USD, 6 cent beter dan verwacht. Cephalon rapporteerde een omzet in 450 mln. USD, waarvan Provigil modafinil 219,5 mln. USD, Actiq fentanyl voor pijnopstoten bij kanker 54,3 mln. USD. Cephalon rapporteerde voor het hele jaar een winst per aandeel van 3,92 USD, 4 cent beter dan verwacht. Cephalon verwacht voor 2008 een winst per aandeel 5,10 tot 5,20 USD op een omzet van 1,80 tot 1,85 mld. USD. Voor het eerste kwartaal van 2008 verwacht de onderneming een winst per aandeel van 1 tot 1,10 USD op een omzet van 435 tot 445 mln. USD. Cephalon rapporteerde een winst per aandeel van 1,02 op een omzet van 443,2 mln. USD. voor het eerste kwartaal van Genentech rapporteerde voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 0,69 USD op een omzet van 2,2 mld. USD, waarvan Avastin bevacizumab voor colorectale kanker en longkanker (NSCLC, Non Small Cell Long Cancer) 603 mln. USD, Lucentis ranibizumab voor AMD (age-related macular degeneration) 197 mln. USD, Rituxan rituximab voor non-hodgkin's lymphoma (NHL) en reumatoïde artritis 596 mln. USD, Herceptin trastuzumab voor borstkanker 327 mln. USD, Tarceva erlotinib voor NSCLC en pancreaskanker 112 mln. USD. Voor het hele jaar rapporteerde Genentech een winst per aandeel van 2,94 USD op een omzet van 8,5 mld. USD. Voor 2008 verwacht de onderneming een winst per aandeel van 3,30 tot 3,45 USD. Gilead (GILD) rapporteerde voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 0,44 USD, 4 cent beter dan verwacht. Omzet steeg tot 1,09 mld. USD, waarvan Truvada 448,8 mln. USD en Atripla 259,7 mln. USD. GILD rapporteerde voor het hele jaar een winst per aandeel van 1,81 USD op een omzet van 4,2 mld. USD. Voor 2008 verwacht GILD een omzet tussen de 4,7 en de 4,8 mld. USD. Millennium (MLNM) haalde in 2007 een omzet in Velcade bortezomib van 265 mln. USD en verwacht voor 2008 een omzet van 320 tot 345 mln. USD. Omrix (OMRI) verloor 10,96 USD (44%) nadat het cijfers voor het vierde kwartaal publiceerde die onder de verwachtingen lagen. De onderneming rapporteerde voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 0,19 USD, 7 cent onder de verwachtingen. Voor 2007 kwam de winst per aandeel op 0,69, tegenover de verwachtte 0,78 USD.

15 B. Netto-inventariswaarde en koersverloop Biotech De netto-inventariswaarde van BIOTECH fluctueerde gedurende 2007 binnen een band van EUR 6,88 tot EUR 7,86 per aandeel. De koers fluctueerde tussen onder- en bovengrenzen van resp. EUR 5,35 en EUR 6,44 per aandeel. Jan-Maart 2008 Koers (EUR) Hoogste 6,44 (4/1) Laagste 5,35 (19/3) Netto-inventariswaarde (EUR) Hoogste 7,86 (8/1) Laagste 6,88 (14/3) NASDAQ Biotech-index (EUR) Hoogste 579 (9/1) Laagste 473 (14/3) Gemiddelde discount (%) 20,1 (EUR) /2008 BEURSKOERS BIOTECH vs. Netto-inventariswaarde & NASDAQ Biotech Index 2/2008 3/2008 Beurskoers BIOTECH (EUR) Netto-inventariswaarde (EUR) NASBIOT (EUR) (index)

16 C. Overzicht niet-beursgenoteerd papier Q101 Q201 Dealflow Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Dealflow. Tijdens het eerste kwartaal van 2008 werden 17 nieuwe investeringsdossiers van nietbeursgenoteerde bedrijven aan BIOTECH aangeboden, 26 % minder dan in dezelfde periode in de 2 voorgaande jaren. De verklaring voor de daling dient vooral gezocht in de algemene verzwakking van het financieringsklimaat (cfr. infra). Investeringsactiviteit Er werden geen nieuwe investeringen doorgevoerd; de klemtoon lag volledig op de opvolging van de bestaande portefeuille. Bij de bestaande portefeuille werd een beperkte opvolginvestering doorgevoerd bij Altea Therapeutics. Berichtgeving bestaande portefeuille Ablynx (BEL) is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van Nanobodies voor de behandeling van ernstige ziekten. Nanobodies zijn een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten, gebaseerd op fragmenten van enkel-domein antilichamen. Ablynx ontwikkelt therapeutische Nanobodies in diverse belangrijke ziektegebieden, met inbegrip van ontsteking, trombose, oncologie en de ziekte van Alzheimer. In augustus 2006 investeerde KBC Private Equity EUR 1,5 m in Ablynx in een financieringsronde die in totaal EUR 40 m nieuw kapitaal opbracht. In november 2007 slaagde Ablynx in een succesvolle beursintroductie op Euronext Brussels, een transactie waarbij EUR 81m vers kapitaal werd opgehaald. Bij de prijs van de beursintroductie kwam op Biotech s participatie in Ablynx een 75%-meerwaarde tot uitdrukking. Biotech investeerde n.a.v. de beursintroductie bijkomend EUR 0,94m in Ablynx. Tijdens 1KW 08 publiceerde Ablynx resultaten in lijn met de verwachtingen. Het operationeel verlies bedroeg EUR 12,5 m maar de vrije CF kwam uit op EUR 1 m vnl. als gevolg van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in Ablynx sloot 2007 af met een kaspositie van EUR 126,5 m. In 2008 plant Ablynx te starten met een PIb studie met de lead compound ALX Verder werkt het bedrijf aan een subcutane formulering van dit produkt, waarvoor het eveneens dit jaar een aanvraag tot start van klinische testen plant in te dienen.

17 Altea Therapeutics (VS) is een privaat pharmaceutisch bedrijf dat zich focust op de ontwikkeling en commercialisatie van pharmaceutische producten gebaseerd op geavanceerde transdermale systemen die toelaten om constante therapeutische niveaus van proteïnen en wateroplosbare geneesmiddelen op een eenvoudige, pijnloze en kostenefficiënte wijze te bereiken. Het bedrijf heeft voor eigen rekening 2 producten in klinische ontwikkeling: een 1xdaags toe te dienen pijnbestrijder voor de behandeling van middelmatige tot ernstige pijn en een patch voor de continue toediening van een basisdosis insuline aan diabetespatiënten. Parallel hiermee doet het bedrijf in opdracht van farmaceutische bedrijven diverse haalbaarheidsstudies voor andere geneesmiddelen, die mogelijk kunnen uitmonden in een volwaardige samenwerkingsovereenkomst. Eind 2007 vertaalde één van deze haalbaarheidsstudies zich effectief in een samenwerkingsakkoord met een farmapartner. Tijdens 1KW 08 werd voor een tweede product een term sheet ondertekend. Verder genereerde Altea Therapeutics zeer bemoedigende data in het insuline-programma. In juli 2005 investeerde KBC Private Equity Fund Biotech USD 1,5m (EUR 1,24 m) in Altea Therapeutics, in een financieringsronde die in totaal ruim USD 35 m nieuw kapitaal opbracht. Tijdens 2KW 07 investeerde Biotech bijkomend USD 0,31m door uitoefening van warranten en in maart 2008 participeerde Biotech ad USD 0,171 m (EUR 0,113 m) in een nieuwe bruglening samen met alle andere bestaande investeerders. Applied Maths (BEL). Het bio-informaticabedrijf Applied Maths heeft een unieke marktpositie verworven met BioNumerics, een softwaresuite voor geïntegreerde databasing en analyse van biodata. BioNumerics is uitgegroeid tot een veelzijdig platform dat databasing- en analysetechnologieën combineert en talrijke toepassingen vindt in research en diagnostiek, o.a. in bacteriële en virale epidemiologie en typering, plantenveredeling, humane genetica, en biotechnologie. Applied Maths heeft zijn hoofdzetel te Sint-Martens- Latem (België) en een vestiging in Austin (VS). Tijdens 1KW 08 sloot Applied Maths het boekjaar 2007 af met cijfers die in lijn lagen van het businessplan ten tijde van de investering, en dit niettegenstaande de USD-depreciatie. BIOTECH en KBC Private Equity hebben in 4KW 06 een belang van 75% genomen in Applied Maths. De overige aandelen bleven in handen van het management. Voor BIOTECH betreft het een minderheidsparticipatie ter waarde van EUR 1 m. Tijdens 2KW 07 werd een deel van de overnameschuld vervroegd terugbetaald, wat een eerste indicatie is van het succes van de Management Buy Out. Ceres (VS). Ceres gebruikt een breed technologieplatform om op een geïntegreerde en praktisch industriële manier zeer snel plantengenen en hun functies te ontdekken. In 2001 investeerde KBC Private Equity Fund Biotech USD 3,75 mln. (EUR 4,203 mln.) in Ceres. In april 2002 sloten Monsanto en Ceres een belangrijke productontwikkelingsovereenkomst, gericht op de toepassing van genonderzoek voor de verbetering van bepaalde landbouwgewassen. De samenwerking met Monsanto liep in april 2007 ten einde. De jongste jaren evolueert Ceres gaandeweg naar nieuwe toepassingsgebieden voor de technologie, zoals de pharmaceutische of de bio-brandstoffenindustrie. Deze nieuwe focus vormde in september 2007 de basis voor een USD 75 m financieringsronde die werd geleid door Warburg Pincus. Biotech participeerde voor USD 0,25m in deze ronde. Eind 2007 resulteerde een nieuwe waardering door de beheerder in een beperkte herwaardering van de positie (+EUR 0,215 m). Metabolex (VS) is een privaat farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt om diabetes en andere metabolismestoornissen te behandelen. De belangrijkste verbinding van het bedrijf, MBX-102 is een nieuwe insuline-sensibilisator die zich in Fase 2/3 van het klinisch onderzoek bevindt. Metabolex heeft daarnaast een portefeuille samengesteld van andere mogelijke diabetesgeneesmiddelen die in een vroeger ontwikkelingsstadium zijn. Verder heeft Metabolex onderzoeksprogramma s lopen die geleid hebben tot een van de grootste databanken van diabetesgenen. In 2006 sloten Metabolex en Johnson & Johnson een strategische samenwerkingsovereenkomst. Tijdens 1KW 08 werden de resultaten van de PIIb-testen van de lead compound (die eind 2007 werd afgerond) aan een grondige analyse onderworpen en werd op basis van deze analyse het verdere ontwikkelingsplan uitgewerkt. Verder ligt de operationele klemtoon vooral op de verbreding van de produktpijplijn. Diverse andere stoffen zijn nu in of dichtbij het starten van klinische testen.

18 Biotech heeft in totaal reeds USD 2,7 m geïnvesteerd in Metabolex, gespreid over 3 financieringsronde s (2003, 2004 en 2007). Movetis (BEL) werd opgericht in 4KW 06 als een onafhankelijke, Belgische, biofarmaceutische onderneming gebaseerd op producten en technologieën die werden ontwikkeld door Johnson & Johnson. De therapeutische focus ligt op gastro-intestinale aandoeningen. Movetis beschikt over een brede productportefeuille met acht producten in verschillende stadia van ontwikkeling. Het meest geavanceerde product heeft drie positieve registratie-trials doorlopen voor chronische constipatie en richt zich tot een omvangrijke patiëntenpopulatie. Zoals in 2007 lag in 1KW 08 de klemtoon op de voorbereiding van het registratiedossier van de lead compound. Verder werden diverse andere stoffen in of dichtbij het starten van klinische testen gebracht. Tijdens 4KW 06 investeerde BIOTECH EUR 2 m in de eerste financieringsronde van Movetis die in totaal EUR 49 m opbracht. PharmaNeuroBoost (BEL) is een in 2006 opgericht bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling van CNSgeneesmiddelen (centroul nervous system), met PNB01 als lead compound. PNB01 is een combinatie medicijn dat een versterking nastreeft van het effect van SSRI s, een belangrijke klasse van antidepressiva. In een preliminaire open label studie met een klein aantal patiënten werd met PNB01 een hogere response rate opgetekend dan wat in de literatuur wordt gerapporteerd voor andere antidepressiva. PNB01 boort een belangrijke markt aan waar het aan een duidelijke medische nood zou kunnen voldoen. Tijdens 1KW 08 verkreeg PharmaNeuroBoost van de regelgevende instanties de toelating om een PIIa klinische test op te starten met PNB01; de studie ging in de loop van februari effectief van start. Tijdens 4KW 06 investeerde BIOTECH EUR 0,75m in PharmaNeuroBoost. De opgehaalde middelen worden aangewend om preklinische en klinische studies uit te voeren met het product PNB01. Eind 2007 committeerde Biotech zich voor een bijkomende investering van EUR 1,25m (waarvan reeds EUR 0,5 m gestort). Parallel werd gestart met een financieringsronde waarbij ook nieuwe investeerders worden gezocht. Pronota (BEL) werd opgericht in 2004 voor de commercialisering van een eiwitbiomerker identificatietechnologie ontwikkeld door het VIB en de Gentse Rijksuniversiteit. Sinds de oprichting wist het bedrijf de technologie succesvol te implementeren en kon het omzet genererende contracten met farmaceutische bedrijven afsluiten. Tijdens 3KW 06 investeerde BIOTECH EUR 0,5 m in Pronota in de Series A financieringsronde, die in totaal EUR 14,5 m opbracht. Sinds de investering lag de klemtoon op de verdere validering van de technologie. PR Pharmaceuticals (VS) is een technologiegedreven onderneming met focus op zg. controlled release drug delivery, dit zijn toedieningssystemen die toelaten het therapeutisch effect van geneesmiddelen te verhogen door de interactietijd van het geneesmiddel te verlengen en een zeer gelijkmatige afgifte van de therapeutische stoffen te bewerkstelligen. Recent realiseerde PRP een aantal belangrijke operationele mijlpalen w.o. de start van klinische testen met een eigen produkt voor de behandeling van pulmonaire arteriële hypertensie en de toekenning van een belangrijk patent rond de toediening van proteïnegeneesmiddelen. BIOTECH investeerde USD 2,67 mln in PR Pharmaceuticals gespreid over 3 investeringsronden (2001, 2004 en 2005). De initiële investering van 2001 werd ten belope van 75% afgeschreven. In 2007 werd een nieuwe financieringsronde voorbereid die door de moeilijke marktomstandigheden vertraging opliep en ook in 1KW08 nog niet kon worden afgerond.

19 Ontwikkelingen sinds 31 maart In april 2008 sloot PR Pharmaceuticals met het biotechnologiebedrijf Jerini een samenwerkingsovereenkomst in ophthalmologie. Financieringsklimaat Na een aantal zeer stevige jaren, kwam het financieringsklimaat door de algemene turbulenties op de kapitaalmarkt in 1KW08 behoorlijk onder druk. De IPO-window was zo goed als gesloten met slechts 2 bedrijven die slaagden in een beursintroductie, het laagste peil sinds Ook de andere segmenten van de kapitaalmarkt (publieke kapitaalverhogingen, andere publieke financieringsbronnen, risicokapitaal) lieten het afweten. Per saldo daalde het totaal opgehaalde kapitaal tijdens 1KW08 met 43 % t.o.v. 1KW07. Naast een inkrimping van het totale transactievolume, daalde ook het gemiddeld opgehaald bedrag per transactie. De stelling cash is king in biotechnologie wordt eens te meer bevestigd: bedrijven kunnen maar beter goed gefund zijn om de mindere tijden door te komen. Het mindere financieringsklimaat beperkt bij (private) bedrijven de appetijt om nieuw kapitaal op te halen waardoor de dealflow duidelijk ineenkrimpt. Bij bedrijven die (noodgedwongen) toch kapitaal aantrekken, volgt de verwachte waardering de nieuwe marktomgeving doorgaans met enige vertraging, waardoor er zich op dit ogenblik al bij al relatief weinig goede opportuniteiten aanbieden FINANCIERING VAN DE BIOTECH INDUSTRIE WERELDWIJD (m USD) Beursintroducties Kapitaalverhogingen Overige (Converteerbare leningen ) Venture kapitaal Q07 1Q08

20 D. Marktklimaat: een blik op de toekomst We verwachten dat de aandelenmarkten even volatiel blijven in het komende kwartaal. Naar alle waarschijnlijkheid blijven de meeste investeerders de voorkeur behouden voor kwaliteitsnamen in biotech. Daarvoor wordt niet zelden overgegaan tot de liquidatie van andere sterk presterende biotechnamen om middelen vrij te maken in die kwaliteitsnamen. Die noteren meestal aan historisch lage waarderingen. Bij de kleinere biotechbedrijven laten de financieringsmoeilijkheden zich voelen en velen onder hen zien zich verplicht om activiteiten terug te schroeven, om te kunnen overleven. De financieringsbehoefte van dergelijke bedrijven zet hun aandelenkoersen nog verder onder druk. Maar dat creëert meteen ook weer mogelijkheden om aan aantrekkelijke voorwaarden in nieuwe dossiers te stappen. Wat uitgesloten lijkt, is een beursintroductie. Slechts zeer uitzonderlijk kan een beursintroductie onder de huidige omstandigheden lukken. Wat er voor nodig is, is naast een sterk verhaal, een sterk syndicaat en lokaal een paar sterke, stabiele spelers. Dat is overigens de enige verklaring waarom het Italiaanse Molmed erin geslaagd is zich op de beurs te introduceren. En dat is ook de verklaring waarom de enige Amerikaanse IPO, Bioheart, jammerlijk faalde (-24%). In de nabije toekomst lijken zich geen nieuwe dossiers aan te dienen. Een aantal andere bedrijven hebben zich weliswaar klaargemaakt, maar niemand lijkt er van uit te gaan dat we voor of tijdens de zomermaanden beursintroducties gaan zien. Het is immers nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de prestatie van de sector in de tweede helft van dit jaar. De positie van de FDA houden we al geruime tijd nauwlettend in de gaten. Zonder dat de FDA het voorheen formeel heeft willen bekennen heeft ze in het verleden meermaals moeten teruggrijpen naar truukjes, zoals approvable letters, voorwaardelijke goedkeuringen, om zichzelf wat tijd te kunnen kopen. Nu is er de richtlijn van de top van de FDA om de PDUFA deadlines (actie-data, waartegen het agentschap formeel al dan niet een goedkeuring moet geven) desnoods met twee maanden te missen, als dat nodig blijkt te zijn. Het feit dat geen enkele communicatie over het hoe en het waarom van uitstel met betrekking tot specifieke dossiers nodig is, draagt niet bij tot de transparantie in dossiers. Op die manier wacht Cardiome als sinds eind van vorig jaar op een positief advies voor Vernakalant (AF). Dat is een bijkomend argument om voor nieuwe dossiers te kiezen die het binaire moment (al dan niet goedkeuring, maar wanneer?) al achter de rug hebben. Bemoedigend is wel dat de FDA intussen wel het mandaat heeft gekregen om tot 1500 nieuwe werknemers aan te trekken. Het agentschap moet de concurrentie aangaan met de industrie om de hooggespecialiseerde werknemers tegen een aantrekkelijke vergoeding binnen te halen. Voorts moet het agentschap werk maken van stabiliteit binnen de werkomgeving. Nieuwe FDA-ambtenaren hebben minstens zes tot twaalf maanden nodig om zich helemaal in de materie in te werken, pas dan leveren ze voor het agentschap toegfevoegde waarde. Het is van cruciaal belang deze werknemers ook te kunnen houden. Daarnaast is het imago van de FDA fel beschadigd. Niet verwonderlijk, het zit in het epicentrum van de gezondheidssector, met de industrie als klant, de patiënt als belanghebbende, de niet-patiënt als de meest vurige criticaster en dat allemaal onder het waakzame oog van de politiek en diens agenda. We verwachten bijgevolg op korte termijn geen significante verbetering in de werking van de FDA. Ondertussen opereert de biotechsector als vanouds. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat Antisoma het volgende kwartaal data zal rapporteren van AS1404, een kleine molecule voor de behandeling van onder meer longkanker. En dat ze meer data zal rapporteren op ASCO (American Society of clinical Oncology) van een aantal eerder gedane studies, waarvan slechts de hoofdlijnen bekend zijn. De onderneming heeft een overeenkomst met het Zwitserse Novartis, waarvan ze op geregelde tijdstippen mijlpaalpremies moet ontvangen. We zien niet meteen een dringende financieringsbehoefte, hoewel we niet kunnen uitstuilen dat voor andere doeleinden kapitaal moet worden opgehaald. De onderneming is immers in sterke mate afhankelijk van AS1404. Pijplijnversterking zou welkom zijn. Basilea moet van de FDA een goedkeuring krijgen voor ceftobiprole, voor de behandeling van infectieziektes waaronder csssis (complicated skin and skin structure infections). J&J heeft een licentie op het middel.

Persbericht. Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart bereikt geen quorum inzake het voorstel tot ontbinding van de vennootschap

Persbericht. Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart bereikt geen quorum inzake het voorstel tot ontbinding van de vennootschap Persbericht 31-03-2009, 08u Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart bereikt geen quorum inzake het voorstel tot ontbinding van de vennootschap De beslissing over het voorstel tot ontbinding van

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2007 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht INHOUD GEREVISEERD JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER 2007 Een woordje uitleg Algemeen beleggingsklimaat

Nadere informatie

Waardeverminderingen vertalen zich in EUR 2,4 mln kwartaalverlies

Waardeverminderingen vertalen zich in EUR 2,4 mln kwartaalverlies Persbericht 31 mei 2010, na 17.00 u Waardeverminderingen vertalen zich in EUR 2,4 mln kwartaalverlies Het afgelopen kwartaal werd afgesloten met een verlies van EUR 2,4 mln. Slinkende kasreserves en een

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH Niet gereviseerd kwartaalverslag per 30 september 2007 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht INHOUD NIET GEREVISEERD KWARTAALVERSLAG PER 30 SEPTEMBER 2007 Een woordje uitleg Algemeen

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

RAPPORT: GILEAD SCIENCES

RAPPORT: GILEAD SCIENCES Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: GILEAD SCIENCES Het aandeel Gilead is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen,

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH Gereviseerd halfjaarlijks financieel verslag per 30-06-2008 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht INHOUD GEREVISEERD HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG PER 30 JUNI 2008 Dit verslag is

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Persbericht. Verslag van de Chief Executive Officer van UCB aan de 2007 Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

Persbericht. Verslag van de Chief Executive Officer van UCB aan de 2007 Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering UCB NV Researchdreef 60, B-1070 Brussel (België) Persbericht Verslag van de Chief Executive Officer van UCB aan de 2007 Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering Brussel (België) 26 april, 2007, 13:00

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Gereviseerd jaarverslag per 30 april KBC Multi Cash

Gereviseerd jaarverslag per 30 april KBC Multi Cash Gereviseerd jaarverslag per 30 april 2008 KBC Multi Cash Openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

UCB rapporteert solide groei van Cimzia, Vimpat en Neupro, positieve pijplijnontwikkelingen, en bevestigt financiële vooruitzichten

UCB rapporteert solide groei van Cimzia, Vimpat en Neupro, positieve pijplijnontwikkelingen, en bevestigt financiële vooruitzichten Tussentijds verslag UCB voor de eerste negen maanden van 2013 UCB rapporteert solide groei van Cimzia, Vimpat en Neupro, positieve pijplijnontwikkelingen, en bevestigt financiële vooruitzichten Stabiele

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH Niet-gereviseerd kwartaalverslag per 30-09-2008 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht 1 INHOUD NIET-GEREVISEERD KWARTAALVERSLAG PER 30 SEPTEMBER 2008 Dit verslag is een driemaandelijks

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 %

Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 % Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 % Krachtens artikel 5, 2 van Bijlage IV van de Bankwet heeft de Nationale Bank

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Niet gereviseerd driemaandelijks financieel verslag per 30-09-2010 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH IN VEREFFENING

Niet gereviseerd driemaandelijks financieel verslag per 30-09-2010 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH IN VEREFFENING Niet gereviseerd driemaandelijks financieel verslag per 30-09-2010 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH IN VEREFFENING 1 INHOUD NIET GEREVISEERD DRIEMAANDELIJKS FINANCIEEL VERSLAG PER 30 SEPTEMBER 2010 Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Wall of worry. 17 maart 2016

Wall of worry. 17 maart 2016 17 maart 2016 Wall of worry De MSCI World aandelenindex (uitgedrukt in Euro) is sinds 11 februari 12,5% hersteld maar staat nog -5,5% vanaf het begin van het jaar. Een combinatie van factoren zorgde voor

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Niet gereviseerd driemaandelijks financieel verslag per 30-09-2009 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH IN VEREFFENING

Niet gereviseerd driemaandelijks financieel verslag per 30-09-2009 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH IN VEREFFENING Niet gereviseerd driemaandelijks financieel verslag per 30-09-2009 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH IN VEREFFENING 1 INHOUD NIET GEREVISEERD DRIEMAANDELIJKS FINANCIEEL VERSLAG PER 30 SEPTEMBER 2009 Dit

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH Kwartaalverslag per 31 maart 2006 KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht INHOUD KWARTAALVERSLAG PER 31 MAART 2006 Een woordje uitleg Algemeen beleggingsklimaat Vooruitzichten Rol en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie