KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH"

Transcriptie

1 Niet gereviseerd kwartaalverslag per KBC PRIVATE EQUITY FUND BIOTECH PRIVAK naar Belgisch recht

2 INHOUD NIET GEREVISEERD KWARTAALVERSLAG PER 31 MAART 2008 Een woordje uitleg Tussentijds jaarverslag - Algemeen beleggingsklimaat - Boodschap van het investeringscomité aan de aandeelhouders - Toestand van de effectenportefeuille en andere nettoactiva per Overzicht van de transacties over de periode tot Financieel overzicht - Balans na winstverdeling - Resultatenrekening Waarderingsregels Verklaring door de Raad van Bestuur Algemene gegevens

3 EEN WOORDJE UITLEG KBC Private Equity Fund Biotech (of kortweg BIOTECH ) is een privak, een Belgische beleggingsvennootschap met vast kapitaal die vereenvoudigend gesteld - als doel heeft collectief te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. BIOTECH is opgericht als een naamloze vennootschap door KBC Asset Management die tevens instaat voor het beheer, hierin bijgestaan door enerzijds het Investeringscomité en anderzijds de BIOTECH Adviesraad. Het Investeringscomité is samengesteld uit gespecialiseerde werknemers van KBC. De BIOTECH Adviesraad omvat vertegenwoordigers van de biotechsector in binnen- en buitenland, en dit zowel uit de bedrijfswereld als de academische wereld. Binnen de beperkingen die de Privak-wetgeving oplegt, investeert BIOTECH in biotechnologiebedrijven wereldwijd. Voor de beleggingen in beursgenoteerde bedrijven ligt de klemtoon vooral op produktgeoriënteerde topbedrijven. Bij de start van BIOTECH werd een portefeuille van een 30-tal kwaliteitsnamen samengesteld, die in principe voor langere termijn worden aangehouden. Bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen gaat de voorkeur uit naar produktgeoriënteerde ondernemingen die reeds produkten in klinische ontwikkeling hebben en het potentieel hebben om uit te groeien tot volledig verticaal geïntegreerde (van onderzoek tot commercialisatie) biotechbedrijven. Ook niet-beursgenoteerde technologiebedrijven die tot de wereldtop behoren in hun domein en produkten (kunnen) ontwikkelen op basis van hun technologieplatform beantwoorden aan het gewenste profiel. Tot slot kan BIOTECH eveneens investeren in andere VC- of private equity-fondsen tot max. 15% van de portefeuille. BIOTECH profileert zich niet als VC-fonds dat investeert in start-ups, maar eerder naar die bedrijven op zoek gaat die reeds een zekere mate van maturiteit hebben bereikt en binnen een periode van maximaal 3 jaar beursrijp zijn. BIOTECH noteert op Euronext. Beleggingsdoelstelling BIOTECH streeft naar de realisatie van een goed beleggingsrendement via lange-termijn meerwaarden op beleggingen in aandelen en aandelen-gerelateerde financiële instrumenten, uitgegeven door groeiondernemingen in de biotechnologische sector. BIOTECH zal wereldwijd focussen op biotechnologische groeiondernemingen en opportuniteiten die zich voordoen in die sector. BIOTECH zal een dynamisch portefeuille-beheer voeren, binnen de beleggingsvoorschriften van het Privak-Besluit waarbij wordt geïnvesteerd in: - Genoteerde groeiondernemingen en groeibedrijven; - Niet-genoteerde vennootschappen; - Andere venture of Private Equity fondsen. Evolutie beurskoers 31 december maart 2008 Beurskoers (EUR) 6,30 5,50 U kan de beurskoers van Biotech dagelijks in de kranten terugvinden bij de koerslijsten van Euronext (dubbele fixingmarkt).

4 Evolutie van de netto-inventariswaarde 31 december maart 2008 Netto-inventariswaarde (EUR) 7,86 7,00 U kan de netto-inventariswaarde van Biotech dagelijks in de kranten terugvinden bij de beleggingsfondsen van KBC en op Er moet rekening mee gehouden worden dat de beurskoers niet noodzakelijk een goede weerspiegeling is van de inventariswaarde van het aandeel en dat deze beurskoers in de twee richtingen, al dan niet sterk, kan afwijken van deze inventariswaarde. Contactgegevens: BIOTECH NV Havenlaan 2 B-1080 Brussel Tel. 02/ /

5 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG - ALGEMEEN BELEGGINGSKLIMAAT In de voorbije verslagperiode werd het beleggingsklimaat sterk beïnvloed door de vraag in hoever de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt en hypotheekmarkt de rest van de economie zouden besmetten. Vanaf oktober waren de aandelenmarkten bijna permanent in een crisissfeer. Amerikaanse economie in recessie Ondanks de aanhoudende recessie op de vastgoedmarkt en haar funeste gevolgen voor de kredietmarkt, behaalde de Amerikaanse economie in de lente en de zomer van 2007 een opvallend stevige groei van bijna 4,5% op jaarbasis. Vooral de gezinsbestedingen en de krachtige netto-uitvoer lagen daaraan ten grondslag. Na de zomer doken meer en meer verontrustende economische signalen op. Dat kwam nog niet tot uiting in de bbp-cijfers voor het derde kwartaal (+4,9%), maar in de laatste maanden van het jaar vertraagde de economische groei wel fors. In het vierde kwartaal groeide de economie met amper 0,6% op jaarbasis werd gedomineerd door de ontwikkelingen in de Amerikaanse vastgoedmarkt en de gevolgen daarvan voor de geld- en kredietmarkten. De Amerikaanse subprimeproblematiek verscheen in juli prominent op het toneel. De problemen sijpelden al snel door naar de rest van de kredietmarkt, en vanaf augustus ook naar de geldmarkt. Het kwam tot een acute vertrouwenscrisis binnen de financiële sector. De weerslag daarvan op de rest van de economie bleef aanvankelijk nog beperkt. De verzwakkende arbeidsmarkt, dalende huizenprijzen, hogere hypotheekafbetalingen en duurdere energie lieten wel al duidelijke sporen na op de economische activiteit. De opeenstapeling van negatieve factoren duwde de Amerikaanse economie uiteindelijk in een recessie. Volgens een ruim gamma economische indicatoren begon die allicht in januari Vanaf toen begon het producenten- en het consumentenvertrouwen fors te verslechteren. De arbeidsmarktrapporten werden negatief. Het tempo van de werkgelegenheidsgroei, dat in de tweede jaarhelft al aan het verflauwen was, maar toch positief was gebleven, sloeg in januari om in een nettoverlies. In het eerste kwartaal van 2008 gingen naar schatting arbeidsplaatsen verloren. De Fed greep snel en kordaat in om de liquiditeitscrisis te bezweren en een recessie te vermijden. Voor het eerst op 18 september en in zes stappen verlaagde zij haar beleidsrente met in totaal 300 basispunten tot 2,25%. Ze vestigde aanvankelijk regelmatig de aandacht op de inflatierisico s, waarmee ze suggereerde dat ze mogelijk niet al te drastisch de rente zou verlagen, maar de werkelijkheid was anders. Aanvankelijk was de markt ervan overtuigd dat de Fed snel succes zou boeken. De obligatierente veerde tijdelijk op na de eerste renteverlagingen. Met de publicatie van de derdekwartaalresulaten en de monsterafschrijvingen op de kredietportefeuilles van heel wat investmentbanken raakte de crisis in een stroomversnelling. De markt maakte zich zorgen over de solvabiliteit van het financiële systeem en over de toekomst van het businessmodel van de banksector. Daarop entten zich (her)nieuw(d)e conjunctuurzorgen. De verwachting van steeds meer en scherpere renteverlagingen stuurde de obligatierente snel opnieuw lager. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg het rendement op tienjarig Amerikaans schatkistpapier 3,40%. De kredietcrisis bleef niet zonder gevolgen voor de rendementen van bedrijfsobligaties. In de voorbije jaren waren de creditspreads fors ingekrompen. Dat was een logisch gevolg van de lage financieringsbehoeften van de bedrijven, die over zeer ruime liquiditeitsposities konden beschikken en hun balansen flink hadden opgepoetst. Vanaf het najaar werden de kredietvoorwaarden strenger. Vooral financiële instellingen moesten uitzonderlijk hoge premies betalen.

6 Het waren de afgelopen jaren vooral de bedrijven die de vruchten plukten van de hoogconjunctuur. De productiviteitstoename was meer dan behoorlijk en de winstexplosie fenomenaal. Aan die verruimende winstmarges en winststijging kwam een einde in het derde kwartaal van Na zeventien kwartalen van hoger dan verwachte winststijging daalde de gemiddelde winst van de S&P500-bedrijven met 2,6% in het derde kwartaal en met zelfs 21,3% in het vierde kwartaal van De forse afschrijvingen op kredietverliezen en waardeverminderingen op kredietportefeuilles van vele banken en de barslechte resultaten bij de huizenbouwers waren uiteraard de voornaamste boosdoeners. Niet-financiële bedrijven konden nog een forse winststijging met gemiddeld meer dan 14% in het vierde kwartaal van 2007 neerzetten. Europa vermijdt harde landing Met de halvering van de economische groei in het vierde kwartaal van 2007 kwam er een einde aan het Europese conjunctuurherstel dat midden 2005 was ingezet. De aanhoudend sterke internationale conjunctuur zorgde voor belangrijke externe impulsen, terwijl de binnenlandse vraag ook van de grond kwam. Een mooie winstgroei en gunstige financieringsvoorwaarden versterkten het ondernemersvertrouwen en effenden het pad voor een duidelijk investeringsherstel. Tegen de achtergrond van een zeer lage werkloosheidsgraad en een sterke, aanhoudende werkgelegenheidsgroei was het herstel van de gezinsbestedingen veeleer teleurstellend te noemen. Onder invloed van een sterke euro, hoge energieprijzen, eerdere renteverhogingen door de ECB, de perikelen op de financiële markten en mindere groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie zal de groei verder vertragen in de loop van Nagenoeg alle indicatoren bevestigen die trend door naar hun langetermijngemiddelde toe te dalen. Hoewel sommige EMU-lidstaten eind 2007 met een forse groeivertraging kampten, bleef het plaatje voor de EMU in zijn geheel mooi ogen. Gunstige basiseffecten van de olieprijsontwikkelingen hielden de inflatie in de eerste helft van 2007 onder de ECB-doelstelling van 2%. Na de zomermaanden zorgden onder meer hoge olieprijzen en hogere prijzen voor heel wat voedingsmiddelen voor een opveren van de inflatie. In maart stuwden deze twee factoren de headline-inflatie tot 3,5%. De onderliggende kerninflatie blijft nog onder controle ondanks toegenomen inflatiedruk door een hogere capaciteitsbezetting en een krappere arbeidsmarkt. De ECB komt in een lastig parket te zitten. Enerzijds loopt de inflatie op tot nooit geziene hoogtes sinds tientallen jaren en anderzijds stevent de euro-economie af op een vertraging onder het potentiële niveau van 2%. Daarnaast blijft de Europese centrale bank ook de alarmbel luiden over een te hoge geld- en kredietgroei. De ECB greep het conjunctuurherstel aan om de beleidsrente op te trekken naar een neutraler niveau. Maar ook de ECB werd door de turbulentie op de financiële markten gedwongen een meer voorzichtige houding aan te nemen; sinds de laatste renteverhoging in juni 2007 werd de beleidsrente immers ongewijzigd gelaten. Die turbulentie joeg de spread tussen de interbankenrente op korte termijn en de beleidsrente in augustus en november 2007 en maart 2008 tot nooit geziene hoogtes, waardoor de ECB door miljardeninjecties tegen uitzonderlijke voorwaarden het vertrouwen probeerde te herstellen. De Europese obligatierente blijft ondertussen de ontwikkelingen op de Amerikaanse markt in belangrijke mate volgen, zowel in opwaartse als in neerwaartse zin. Aan het einde van de verslagperiode lag de Duitse tienjarige rente met 3,97% tien basispunten lager dan een jaar eerder. Sinds november noteert de rente op Amerikaanse overheidspapier lager dan de Europese. Het positieve renteverschil Duitsland-VS bedroeg begin april zo n 42 basispunten. Dollar glijdt verder af Sterkere conjunctuurcijfers in Europa in vergelijking met de VS, en het vooruitzicht op meer renteverlagingen in de VS dan in Europa zorgden voor een verdere verzwakking van de Amerikaanse dollar tegenover de euro van 1,34 begin april 2007 naar 1,59 USD per EUR aan het einde van de verslagperiode. Alleen in periodes van verhoogde risicoaversie, zoals tijdens de beurscorrecties van begin maart en juliaugustus (zie verder), kon de dollar als vluchtmunt tijdelijk wat terrein terugwinnen.

7 Aandelen: een permanente sfeer van crisis In de voorbije verslagperiode moesten de aandelenmarkten permanent stromen van negatief nieuws verteren. De subprimecrisis rolde in drie golven over de beurzen. Op 26 februari 2007 kwam er een einde aan een mooie beursrally die in oktober 2006 was ingezet. De onmiddellijke aanleiding was een correctie op de Chinese beurs als gevolg van het optrekken van een aantal beursbelastingen. De werkelijke oorzaak was de publicatie van nieuwe cijfers over het aantal wanbetalingen op de Amerikaanse hypotheekmarkt. De markten reageerden paniekerig op een forse stijging van het aantal wanbetalingen in het segment van de subprimehypotheken, waar vooral in de periode onwaarschijnlijke excessen hadden plaatsgevonden bij het te royaal toekennen van nieuwe leningen. Veel van die hypotheken waren van de balansen van de banken of de hypotheekmaatschappijen gehaald, samengebracht, geëffectiseerd en doorgeplaatst als een ABS (Asset-Backed Security) bij institutionele eindbeleggers. Effectisering van kredieten werd zeer populair. Het verlicht de financieringskosten (minder beslag op duur eigen vermogen) en reduceert de concentratiegraad van de kredietrisico s (want doorgeplaatst bij een hele achterban van eindbeleggers). Dat die beleggingsvehikels niet echt transparant waren, werd niet als een probleem beschouwd, want ratingbureaus bewaakten de kredietwaardigheid en een georganiseerde markt zorgde voor de verhandelbaarheid. Na een korte, maar hevige correctie herstelden de aandelenmarkten zich. Nieuwe indicatoren over de huizenmarkt wezen op een uitbodeming van de crisis (achteraf bleek die hoop ijdel te zijn geweest) en de markt knoopte opnieuw aan bij de tendensen van eind 2006 begin 2007, met de hoogconjunctuur en de verdere sterke winstgroei als voornaamste stuwende krachten. Eind juni kwamen de ABS s opnieuw in het vizier. De explosieve groei van deze markt heeft geleid tot een nieuwe concentratie van risico s, nu bij hen die overdreven posities in deze vehikels hebben ingenomen. Problemen bij een aantal hefboomfondsen trokken de aandacht en midden juli werd een negatieve spiraal ingezet, slechts kortstondig onderbroken in de periode midden augustus midden oktober. De secundaire handel in deze niet-beursgenoteerde vehikels viel stil onder druk van gebrek aan transparantie (in welke mate bevatten de verschillende tranches van die ABS s dubieuze leningen?). Het ontbreken van marktprijzen bemoeilijkte op zijn beurt een correcte waardering van kredietportefeuilles. Het sluiten van een paar hefboomfondsen was de onmiddellijke aanleiding voor een veralgemeende liquiditeitscrisis binnen de banksector. Massale interventies van de centrale banken ten spijt is die crisis vandaag niet bezworen. Het kordate optreden van de centrale banken had wel tijdelijk een vertrouwensherstel op gang gebracht. Bij het aanbreken van het publicatieseizoen van de derdekwartaalresultaten (midden oktober) rolde de derde golf over de markt. Beleggers maakten zich zorgen over de solvabiliteit van het financiële systeem. De markt richtte zich op het identificeren van de meest getroffen marktpartijen en hoe kwetsbaar zij wel zijn. Onduidelijke en onvolledige communicatie werd meedogenloos afgestraft, transparantie soms beloond. Stilaan begon ook de bezorgdheid op de voorgrond te komen dat de recessie op de Amerikaanse huizenmarkt en de crisis op de kredietmarkt de rest van de economie in een veralgemeende recessie zouden meesleuren. De correctie, die midden oktober werd ingezet, kreeg de allure van een echte beurscrash. De koersstijging in de periode had geen gelijke tred gehouden met de explosieve winststijging. Die goedkope waardering zorgde in 2007 voor een zekere buffer, want de meeste benchmarks boden lange tijd vrij goed weerstand tegen de niet aflatende stromen van negatief nieuws. Pas in januari 2008 brak die weerstand. Per saldo sloot de S&P500 de voorbije verslagperiode af met een verlies van 7,4%. De forse depreciatie van de USD over deze periode maakte het verlies voor Europese beleggers nog erger. Door hun hoge bèta deden de Europese beurzen het tijdens de beursrally s van de voorbije jaren opmerkelijk beter dan de Amerikaanse markten. Tijdens de correcties liepen ze vaak ook meer averij op, ook al hadden de factoren die daaraan ten grondslag lagen meer betrekking op de VS dan op Europa. Het is duidelijk dat de koersontwikkeling van Europese aandelen wordt gedreven door mondiale ontwikkelingen, en dat de markt min of meer immuun blijft voor de lokale conjunctuur. De bedrijfswinsten in Europa vertoonden overigens een sterk parallel verloop met die in de VS: puike stijgingen, die in het derde kwartaal van 2007 werden afgebroken.

8 Energie, Basismaterialen, Voedingsproducenten, Europese Telecom en de Nutsbedrijven waren de best presterende sectoren. De Financiële sectoren en de Cyclische Consumentensectoren de zwakste. Door de aanhoudend sterke wereldconjunctuur bleef de energievraag (en dus ook de prijzen) uitzonderlijk hoog. Over 2007 stegen de energieprijzen eerst langzaam maar zeker, later in versneld tempo, en begin 2008 overstegen ze de drempel van 100 dollar per vat. Het einde van de recordrace, die ook werd gedreven door speculatieve beleggingsfondsen, leek nog niet in zicht. Verwonderlijk is dat de (verwachting van een) conjunctuurvertraging nauwelijks effect schijnt te hebben op de olieprijzen. Ook andere grondstoffenprijzen stegen sterk, al is de jongste maanden de druk op de hausse van de metaalprijzen weggenomen. Mijnbouwers profiteerden daar uiteraard van. Voor de staalbedrijven lijkt de hemel op te klaren. De staaluitvoer van China neemt af, de voorraadsituatie in het Westen verbetert, een aantal staalbedrijven kondigde zelfs prijsverhogingen aan. Het dividend van de Nutsbedrijven werd gesmaakt. De sector speelde zijn defensieve karakter ten volle uit. Bij elektriciteitsproducenten die een beroep doen op kernenergie explodeerden de marges dankzij de hausse van de olie- en de gasprijzen. Recentelijk vertonen de elektriciteitsprijzen in Europa een nogal volatiel verloop. De tegenvallende prestaties bij de Banken werden hierboven toegelicht. De baten van de herstructureringen van de autoconstructeurs bleven onder de verwachtingen, vooral in de VS. Amerikaanse en Britse huizenbouwers stonden om evidente redenen ook onder zware druk. In de distributie staan de marges onder druk. Ondanks goede operationele resultaten bleven de ontwikkelingen voor de farmabedrijven voornamelijk negatief, vooral in Europa. Het grootste probleem van de sector blijft het lage rendement van onderzoek en ontwikkeling. De sector slaagt er maar niet in om zijn enorme investeringen in onderzoek om te zetten in nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Het moeilijk verkrijgen van goedkeuringen versterkt deze ontwikkeling nog. Grote biotechnologiebedrijven deden het de jongste maanden opvallend goed. Speculaties over overnames speelden zeker een rol, maar het lijkt er ook op dat de grotere bedrijven niet langer als pure risicobedrijven mogen worden bekeken. Vooruitzichten Tussen het hoogtepunt op 9 oktober 2007 en het (voorlopige?) dieptepunt op 10 maart daalde de S&P500 met meer dan 18%. In de EMU daalde de obligatierente in die periode van 4,35% naar 3,85%. In de voorbije vijftig jaar hebben zich een tiental soortgelijke zware beurscorrecties voorgedaan (met een koersdaling van meer dan 15%). Daarvan vielen er zeker zes samen met een recessie, en zijn er minstens drie met de vrees voor het falen van het financiële systeem te associëren. Daarnaast waren er tal van minicrashes, waarbij het gevreesde R-woord opdook, maar de recessievrees na een tijdje ook weer wegebde. Sinds eind januari wisselen goede en slechte beursdagen elkaar af en blijven de koersen min of meer rond deze niveaus schommelen. Is een bodem gevormd? Bij de publicatie van hun derde- en vierdekwartaalresultaten hebben de grote zakenbanken enorme kredietverliezen opgebiecht, in de vorm van afschrijvingen op hypotheekleningen en waardeverminderingen op ABS s. Het totale bedrag aan kredietverliezen is nu opgelopen tot 175 miljard USD, en dat resulteerde over het boekjaar 2007 in een winstdaling met 30% voor de Amerikaanse Financiële sector. De markt maakte zich aanvankelijk alleen zorgen over de solvabiliteit van de grote zakenbanken, maar die bezorgdheid breidde zich daarna uit tot de banksector in zijn geheel, en ten slotte tot een aantal gespecialiseerde obligatieverzekeraars. Ondertussen is de subprimecrisis in haar vierde en laatste fase beland. Het is de fase waarin heel wat gestructureerde kredietformules hun vervaldag bereiken. Aangezien de appetijt van de markt voor deze beleggingsinstrumenten weg is, belooft de herfinanciering van deze instrumenten een hele uitdaging te worden. Het is ook de fase waarin de getroffen financiële instellingen zich herkapitaliseren door middel van aandelenemissies, de uitgifte van converteerbare obligaties en/of achtergestelde leningen. De instellingen slagen daar nagenoeg probleemloos in. Er werd al voor meer dan 60 miljard USD aan kapitaalverhogingen doorgevoerd, het equivalent van toch al een kwart van de gerapporteerde kredietverliezen. Beleggers lijken bovendien te negeren dat de aangelegde voorzieningen en waardeverminderingen pas effectieve verliezen worden als de portefeuille wordt geliquideerd en de subprimehypotheken helemaal niet kunnen worden uitgewonnen. Als de beleggingsvehikels tot hun eindvervaldag kunnen aangehouden blijven, kunnen de voorzieningen worden teruggenomen. Dat is net zo goed een aanzuivering van de kapitaalbasis.

9 Gezien de aanzienlijke verslechtering van het indicatorenbeeld in de VS, nemen we aan dat de recessie in januari is begonnen. We blijven geloven dat de recessie van korte duur en mild zal zijn. Tijdens de hoogconjunctuur van hebben zich, behalve op de huizenmarkt, geen excessen voorgedaan. Drastische saneringen en/of herstructureringen zijn dus ook niet nodig. De inflatoire effecten die uitgaan van de hoge olie- en voedselprijzen zullen in de loop van het jaar geleidelijk wegebben. De zwakke dollar en de sterke groei in Azië zorgen ervoor dat de uitvoer sterk positief bijdraagt tot de groei. Verdere monetaire impulsen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) zitten in de pijplijn. Sinds midden september verlaagde de Fed haar beleidsrente met 300 basispunten van 5,25% naar 2,25%. Door de oplopende rentespreads werkten die renteverlagingen wel trager dan normaal door, maar het wordt tijd dat de effecten op de reële economie voelbaar worden. Bush budgettaire stimuleringspakket (een combinatie van belastingcheques en versnelde afschrijvingen voor investeringen in 2008 voor een totaalbedrag van 165 mld. USD of 1,5% van het bbp) komt te laat om een recessie af te wenden, maar zal vanaf eind mei/begin juni wel een positief effect op de groei hebben. In de eerste twee kwartalen van 2008 zal de groei allicht (licht) negatief zijn. Vanaf de tweede helft van 2008 rekenen we op een voorzichtig conjunctuurherstel. De winstcyclus loopt traditioneel gelijk met de economische cyclus. Elk van de recessies van de voorbije vijftig jaar ging gepaard met een winstrecessie. Gemiddeld ging in voorgaande recessies 15% van de laatste jaarwinst verloren. Het derde kwartaal van 2007 was het eerste in deze cyclus van winstdaling. In het derde en vierde kwartaal van 2007 samen is al 5,8% van een normale jaarwinst verloren gegaan. De huidige winstrecessie liep dus twee kwartalen voor op de recessie van Een à twee kwartalen na het einde van een recessie beginnen de bedrijfswinsten zich te herstellen. Het vierde kwartaal van 2008 kan het eerste met een positieve jaarstijging van de winst per aandeel zijn. Analisten blijven echter onrealistische winstprognoses hanteren: voor de vier kwartalen van 2008 wordt een winststijging verwacht van -6,2%, - 1,3%, 19,3% en 58,7%. Dankzij dat sterke vierdekwartaalcijfer komt de jaarstijging voor 2008 uit op +14,8%. Voor Financials wordt over 2008 een stijging van de winst per aandeel met 26% verwacht. Na de winstdaling van 34% in 2007 komt dat nagenoeg neer op een terugkeer naar het winstniveau van het recordjaar Voor niet-financiële bedrijven verwachten analisten dit jaar nog altijd een stijging van de winst met 10%. Dat is onrealistisch, want een (weliswaar milde) conjunctuurinzinking houdt nu eenmaal een (eveneens milde) winstrecessie in. Een typisch patroon lijkt zich te herhalen: eerst een zware beurscorrectie, dan kantelt de conjunctuur, vallen de bedrijfswinsten scherp terug, ondergaan de beurzen nog een lichte verdere correctie,. In het dieptepunt van de recessie, wanneer de economische cijfers alleen maar lijken te verslechteren, wanneer analisten volop bezig zijn hun winstverwachtingen neerwaarts bij te stellen, wanneer de centrale banken de rente verder verlagen, zijn het de aandelenmarkten die zich als allereerste herstellen en beginnen te anticiperen op de nieuwe fase van de cyclus. Dat gebeurde in het verleden ongeveer zes maanden voor het einde van de recessie. Het tijdstip ervan precies bepalen is moeilijk, maar dat keerpunt zou zich in april-mei moeten voordoen. Beleggers mogen niet vergeten dat het eerste jaar van een beursherstel het mooiste beleggingsjaar van de cyclus is. Wat later dan de aandelenmarkten, zullen ook de obligatiemarkten beginnen te anticiperen op een nieuwe cyclus. Tegen midden 2008 zal de obligatierente een bodem hebben gevonden. Veel lager dan vandaag kan de obligatierente niet meer, want de markt heeft al heel wat renteverlagingen verdisconteerd. De centrale banken hebben overigens geen keuze: de beleidsrente kan alleen maar verder omlaag. Tegen midden 2008 is een Fed-beleidsrente van 1 tot 1,5% mogelijk. Ook de ECB lijkt een eerste renteverlaging voor te bereiden. Op langere termijn kunnen die monetaire versoepelingen wel de kiem leggen voor nieuwe (inflatie)zorgen. De inflatieversnelling mag dan al tijdelijk zijn, te wijten aan voorbijgaande factoren van dure olie en stijgende voedselprijzen, ondertussen duurt ze toch al lang en begint de kerninflatie op te lopen. Ook de inflatieverwachtingen beginnen onmiskenbaar aan te trekken. Dat hoeft op korte termijn niet noodzakelijk voor een stijging van de obligatierente te zorgen. In deze fase van de monetaireversoepelingscyclus is het normaal dat de obligatierente verder daalt, en de obligatierente stijgt niet noemenswaardig voor de laatste renteverlaging een feit is. Redactie beëindigd op 3 april 2008.

10 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG - BOODSCHAP VAN HET INVESTERINGSCOMITE AAN DE AANDEELHOUDERS A. Marktklimaat in de biotechnologiesector De Amex Biotech index daalde van 786,50 punten naar 737,41 punten, een daling van 6,24%. Omgerekend in Euro, daalde de index met maar liefst 13,51%. Productontwikkeling: Amgen presenteerde data van een Fase III studie van denosumab voor de behandeling van osteoporose. Het middel, een menselijke monoklonale antilichaam tegen RANK, haalde alle belangrijke en secundaire doelstellingen. De dubbel blinde studie met denosumab werd bij 1189 vrouwen in hun menopause uitgevoerd. Patiënten kregen twee maal per jaar een subcutane injectie met denosumab. Botdensiteit (BMD) van de heup was 40% beter dan bij die patiënten die wekelijks een orale doses van Fosamax alendronate kregen. Denosumab deed het beter dan Fosamax op secundaire eindpunten op botdensiteit van wervels, heuptrochanter en heupbeen. Amgen pastte voorts de informatie van de bijsluiter aan voor haar erythropoiesis-stimulating agents (ESAs). De bijsluiter waarschuwt dat ESAs overall survival bij kankers kan verlagen en dat de progressie van kankers bij patiënten met borst, non-small cell long, hoofd- en nekkanker, lymphoide en baarmoederhalskankers kan versnellen, vanaf hemoglobinwaarden 12 g/dl. De bijsluiter bevat nu ook data van twee studies met Aranesp darbepoetin alfa en Procrit epoetin alfa, namelijk de GOG- 191 studie (baarmoederhalskanker) en de PREPARE studie (borstkanker). De Oncologic Drugs Advisory Committee van de FDA (Food and Drug Administration) oordeelde voorts unaniem positief over Nplate romiplostim (AMG 531) van Amgen (AMGN) voor de behandeling van idiopathische thrombocytopenie purpura (ITP). Nplate romiplostim is een combinatie van een platelet growth factor en een Fc receptor voor de behandeling van thrombocytopenie bij volwassenen met chronische ITP. Nplate heeft Orphan Drug status voor de VS, Europa en Japan. Basilea (BSLN) kreeg van de FDA een approvable letter (voorwaardelijke goedkeuring) voor ceftobiprole voor de behandeling van complicated skin and skin structure infections (csssis). De FDA wil nog sites inspecteren, klinische en microbiologische data bekijken waartoe ze nog niet eerder was gekomen en de gegevens van patiënten met infecties aan de voet door diabetes bekijken. Jammer, een uitstel van zes tot 12 maanden valt verwachten. De FDA keurde een sbla (supplemental Biologics Licentie Application) goed voor Tysabri natalizumab van Elan (ELN) en Biogen Idec (BIIB) voor de behandeling van matige tot ernstige Crohn s bij die patiënten die niet meer reageren op TNF alpha remmers. Biogen Idec en Elan hebben het gehumaniseerde monoklonale antilichaam tegen integrin alpha(4) op de markt voor de behandeling van multiple sclerose (MS). Daarnaast gaf de Europese Commissie (niet onverwacht) geen goedkeuring voor Tysabri natalizumab voor de behandeling van de ziekte van Crohn. In november kregen Elan en partner Biogen Idec een negatief oordeel van het EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) over het gehumaniseerde monoklonaal antilichaam tegen integrin alpha(4).

11 Biogen Idec, Genentech (DNA) en Roche (ROG) kondigden aan dat Rituxan rituximab plus methotrexaat het belangrijkste objectief haalde: een significante verbetering in ACR20 (Score van The American College of Rheumatology) ten opzichte van methotrexaat plus placebo. Dat bleek uit de dubbel blinde Fase III SERENE studie voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) bij 509 patiënten die niet eerder met biologische middelen werden behandeld. Het geneesmiddel, in combinatie met chemotherapie, haalde eveneens het belangrijkste objectief: een significante stijging in progression-free survival ten opzichte van chemotherapie. Dat bleek uit een Fase III CLL8 studie voor de behandeling van chronische lymfocytische leukemie (CLL) bij 817 patiënten. Biogen Idec en Genentech rapporteerden voorts nog data van een dubbel blinde, Fase II studie met Rituxan rituximab bij patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) in de New England Journal of Medicine. De Rituxan groep had significant minder weefselaantastingen, het belangrijkste eindpunt, tegenover de placebo groep na 24 weken. Het verschil was bleef na 48 weken behouden. Biogen Idec en Genentech hebben het chimerische monoklonale antilichaam tegen CD20 antigen op de markt in de VS voor de behandeling van non-hodgkin's lymphoma (NHL) en reumatoïde artritis. Roche (ROG) heeft het als MabThera in de andere regio s op de markt. Cardiome (CRME) en Astellas (4503) kondigden aan dat de FDA nog geen beslissing heeft genomen op de NDA (New Drug Approval) voor Kynapid vernakalant IV voor de behandeling van acute boezem fibrillatie (AF, atrial fibrillation). De PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) deadline voor de mixed ion channel antagonist was 19 januari. De Cardiovascular & Kidney Drugs Advisory Committee van de FDA stemden 6 tegen 2 voor de goedkeuring van Kynapid. Cardiome gaf intussen voorlopige data van een Fase IIb studie van orale vernakalant voor de preventie AF. De groep met de hoogste dosis haalde het belangrijkste eindpunt. Uit de data uit 446 patiënten van een internationale Fase IIb bleek dat 500 mg vernakalant twee maal daags het belangrijkste objectief haalde. Nieuwe episodes van AF werd ten opzichte van placebo uitgesteld met een mediaan van meer dan 90 dagen ten opzichte van 39 in de placebo groep. Het adviespanel van de EMEA gaf een positief oordeel over een MAA van Cephalon (CEPH) voor Effentora fentanyl buccale tablet voor de behandeling van kankerpijn bij volwassenen. De snel oplossende transmucosale formulering van fentanyl wordt in de VS als Fentora gecommercialiseerd. De FDA keurde een NDA (New Drug Approval) van Cephalon (CEPH) goed voor Treanda bendamustine voor de behandeling van chronische lymphocythische leukemie (CLL). De onderneming lanceert volgende maand het geneesmiddel dat een Orphan Drug status van de FDA heeft gekregen voor de indicatie. Een NDA voor Treanda voor de behandeling van non-hodgkin's lymphoma (NHL) moet nog worden goedgekeurd. PDUFA deadline is 31 oktober. Genentech kondigde aan dat de 7 en 15 mg/kg doses van Avastin plus docetaxel het belangrijkste objectief haalde in termen van een significante verbetering in progression-free survival ten opzichte van docetaxel plus placebo. Dat bleek uit de Fase III AVADO studie voor de behandeling van HER2-negatieve, uitzaaiende borstkanker. 736 patiënten met voorheen onbehandelde, weerkerende of uitzaaiende HER2- negatieve borstkanker werden hiervoor behandeld en onderzocht. Deze data van de AVADO zat niet in de sbla voor het monoklonaal antilichaam tegen VEGF, voor de behandeling van uitzaaiende borstkanker. De Oncologic Drugs Advisory Committee van de FDA stemde eerder al 5 tegen 4 tegen de goedkeuring, met het argument dat Genentech onvoldoende het medische voordeel heeft kunnen aantonen. De FDA gaf hierop een versnelde goedkeuring voor de sbla van Genentech voor Avastin bevacizumab plus paclitaxel bij patiënten die nog nooit chemotherapie kregen voor de behandeling van uitzaaiende borstkanker. Minder positief is dat de NIH (National Institute of Health) een studie begint waarbij Avastin bevacizumab en Lucentis ranibizumab van Genentech vergeleken worden voor de behandeling van wet AMD (degeneratie door ouderdom van het netvlies). Het belangrijkste objectief van de vijf jaar durende studie bij 1200 patiënten is verandering van het visueel visueel vermogen. Secundaire eindpunten onderzoeken behandelingswijze, wijzigingen van de retina, neveneffecten en kosten. Avastin werd goedgekeurd voor colorectale, borst en longkankers, en wordt vaak off-label gebruikt voor wet AMD en andere oogziektes. Lucentis werd goedgekeurd voor wet AMD. Beide producten zijn gericht tegen VEGF. Avastin is een compleet antilichaam, Lucentis is een antilichaam fragment. Lucentis kost 1950 USD per dosis, een equivalent dosis van Avastin 13,75 USD.

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Krijgt de beurs een klap? 1

Krijgt de beurs een klap? 1 AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2015 Krijgt de beurs een klap? Iedereen die de beurzen een beetje volgt, kan er niet naast kijken. De stemming op de markten is duidelijk

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 6 juni 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 21 juni 2011 HET DILEMMA VAN DE BANK OF ENGLAND Klem tussen sterke inflatie en bescheiden groei DEXIA

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2014 Dries Van Noten Tussen Antwerpen en Parijs Business: Beursnotering weer aantrekkelijk voor familiebedrijven Juridisch: De vererving van de gezinswoning

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 2008

JAARVERSLAG 2007 2008 JAARVERSLAG 2007 2008 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie