Tweemaandelijkse uitgave. Revue bimestrielle. Nr. 1 januari - februari ste Jaargang. Nr. 1 janvier - février iéme Année

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweemaandelijkse uitgave. Revue bimestrielle. Nr. 1 januari - februari 2005-25 ste Jaargang. Nr. 1 janvier - février 2005-25iéme Année"

Transcriptie

1 Tweemaandelijkse uitgave Nr. 1 januari - februari ste Jaargang Revue bimestrielle Nr. 1 janvier - février iéme Année I.M.S.O. MELSBROEK WWW. IMSO.be UIT EN THUIS AMICALEMENT VOTRE Verantwoordelijke uitgever : Editeur Responsable : IMSO-team Uitgiftekantoor : Vanheylenstraat 16 Bureau de distribution : 1820 Melsbroek 1820 Steenokkerzeel

2 INHOUDSTAFEL / SOMMAIRE Overzicht...1 Wist u dat?...1 Overleden/ Nous ont quittés...2 De elektronische rolstoel weer betaalbaar voor de MS patiënt...3 Lachen is gezond Deel II...5 Het gebruik van alternatieve geneeswijzen door ms-patienten weken revalidatie in Melsbroek...10 Westhoek (11.09) december in Polen...12 Misverstanden...14 Met vakantie in Toscane, In Venturina La Ranocchiaia Agriturismo...15 Huidige klinische vooruitzichten bij de behandeling van MS...20 Puzzel nederlands...23 Marc...24 Fondation Cédric...27 Telenet...30 Anniversaires - Verjaardagen...31 Les chaises roulantes électroniques de nouveau á un prix abordable...33 Westhoek (11.09)...35 Le 24 décembre en Pologne...36 Perspectives actuelles dans le traitement de la sclérose en plaques...38 Puzzle fr Fondation Cédric...42 Quand je pense à tous les livres qu il me reste à lire...45 Monsieur le Président du Rotary...47 Bêtisier des journaux (Blagues) Recette de spéculoos...49 Pour les quadras et quinquas Qu est-ce être D.A.D.A?...51 L amitié...53 Si...54 Au tribunal...55 Oplossing puzzel/ Solution du puzzle...57

3 OVERZICHT In dit nummer vertelt een patiënt zijn ervaringen in Melsbroek, vervolgens test hij de rolstoelvriendelijkheid van verschillende festivals uit en hij besluit zijn Vlaanderen vakantieland in Toscane. Een andere patiënt vond de Westhoek al ver genoeg en vertelt. Petra Bober gaat door met haar artikelen over humor. De teksten Marc en Misverstanden proberen de praktijk aan de theorie te koppelen. Vanzelfsprekend houden onze verslagen over Dialoog u verder op de hoogte van eventuele oplossingen van bepaalde problemen of vragen. U krijgt méér informatie over verlaagde GSM-tarieven en over een nieuwe regeling i.v.m. elektronische rolstoelen voor niet volledig verlamde patiënten. Dr. Ketelaer vat voor ons een artikel samen over geneesmiddelen, gebruikt in de strijd tegen m.s..hij somt voor- en nadelen op. Maar iedereen weet ook dat er steeds een hele batterij alternatieve geneesmiddelen ter beschikking staat. Bij een zodanig invaliderende ziekte zou je immers bij de duivel te biecht gaan. Arts en patiënte Els Huybregts bespreekt het gebruik van dergelijke middelen. Onze cybercafé-helpers vertellen over kerstavond in Polen. Dat en nog méér verneemt u in ons eerste nummer. WIST U DAT? A.W. Dat Amelie Van der Vorst ons haar beste nieuwjaarswensen heeft toegezonden. Amelie is een bekend figuur in Melsbroek waar ze gedurende jaren vele patiënten heeft bijgestaan (met bezoeken, hulp bij de maaltijden e. z.). Sinds ze last heeft met haar gezondheid leeft ze nu in Perk, bij haar dochter, en kijkt uit naar een bezoek te Melsbroek om al haar vrienden van vroeger in de cafetaria te komen begroeten. Dit zal slechts mogelijk zijn na de winter. Ondertussen is een telefoontje zeker welkom op 02/ IMSO 2004/6 1

4 Overleden Nous ont quittés: Mejuffrouw Malou De Leuze geboren op 15 maart 1924 overleden te Malle op 5 november 2004 IMSO 2004/6 2

5 De elektronische rolstoel weer betaalbaar voor de MS patiënt Op 21 januari 2005 verscheen, in het Belgisch Staatsblad een nieuw Koninklijk besluit (KB) van , betreffende de terugbetalingsmodaliteiten voor hulpmiddelen voor patiënten met mobiliteitstoornissen. Dit artikel wens in een kort overzicht de bijdrage te schetsen van dit nieuw KB tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Voor de publicatie van dit KB hadden MS patiënten die niet volledig verlamd waren aan de onderste ledematen geen recht op terugbetaling door de Ziekenkas van een elektronische rolstoel. Ze moesten het toen stellen met een tussenkomst van 550 voor een gewone manueel aangedreven rolstoel daar waar de gemiddelde kostprijs van een elektronische rolstoel bedraagt, bedrag dat ze toen van eigen middelen moesten betalen. Het huidig KB stelt hier gelukkig een einde aan. In dit KB lezen we onder de rubriek Elektronische rolstoelen het volgende: a) De elektronische rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis. De gebruiker kan niet staan of stappen. Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel naar stoel, zetel of bed is ernstig beperkt zonder de hulp van een hulpverlener. De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen. Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk. De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en IMSO 2004/6 3

6 oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten. b) De elektronische rolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruikerdie voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische rolstoel zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport. c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typering 3 (typering 3 beantwoordt aan een ernstige beperking of participatieproblemen welke zich situeren tussen 50 en 95 %). Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken. Uitgebreide informatie rond de procedure van aanvraag en aangaande ander materiaal i.v.m. mobiliteitstoornissen zoals scooters, statafels, driewielers, antidecubitus kussens e.a. vindt U eveneens in het K.B. dat U kan raadplegen via internet op Wenst U bijkomende informatie gelieve dan contact op te nemen met Pascal Vanderbeeten, ergotherapeut, verantwoordelijke voor de Hulpmiddelen en rolstoelen in ons Centrum op tel. N 02/ Dr.P.Ketelaer IMSO 2004/6 4

7 LACHEN IS GEZOND Vorige editie had ik het over lachen. Humor en het komische is daar een heel belangrijk aspect van. Omdat men humor nodig heeft om te kunnen lachen. DEEL II: Wat is humor? Humor betekent oog en gevoel hebben voor het grappige in situaties, bij personen of hun gedragingen, waar op één of andere manier iets onaangepast, iets onverwacht aanwezig is. Volgens Freud zijn er verschillende humorvarianten. Bijvoorbeeld één variant is degene die het mogelijk maakt om door de cultuur en de opvoeding verboden lustbronnen weer toegankelijk te maken. Een andere theorie beantwoordt aan de behoefte van de mens zich superieur te voelen ten opzichte van anderen en aan de behoefte ingewikkelde, moeilijke constucties te vatten en te creëren. Humor kan men ook gebruiken als afweerproces, om conflicten te relativeren of te hanteren, of om een krenkende situatie te ontvluchten. Men lacht ook om het herkenbare. Naargelang van het gebruikte medium kan men spreken van: Verbale humor zoals bij een limerick, cabaret, woordenspel, e.a. ( De Rechtvaardige Rechters, Raf Coppens, Geert Hoste, Chris Van Den Durpel.) Grafische humor zoals bij een cartoon, een karikatuur of bij strips.(zak, Gal, en onze eigen kiné Yves Dedecker... Sevy ) Pantomimische humor Muzikale (humoreske) humor Bij al deze vershillende vormen van humor, of het nu verbaal, grafisch, pantomimisch of muzikaal is, kan men bepaalde aspecten terug vinden zoals het uiterlijke, de imitatie, de herhaling en de omkering. IMSO 2004/6 5

8 De typetjes van C. Van Den Durpel, bijvoorbeeld, omvatten al voorgaande kenmerken: De imitatie van BV s (Bekende Vlamingen) : Jan Hoet, Prins Laurent, Jambers, e.a. doen ons allen een breuk lachen. (naast de imitatie ook het uiterlijke, de herhaling en de omkering) Benny B & Kamil Spiesens doen ons lachen om enerzijds hun uiterlijk en anderzijds hun imitatie van hun anders zijn. Ook Urbanus als zanger, zijn kind zijn (omkering). Toon Hermans, de Nederlandse cabaretier was een grootmeester in zowel verbale als pantomimische humor. Of er nu sprake is van een imitatie, een herhaling, het uiterlijke, een omkering of andere, het doel is meestal bereikt : lachen Bronnen: Grote Nederlandse Larousse encyclopedie, 1975; Bober P.: eindwerk: 1997: lachen is gezond, humor als vormingmiddel & Marc Bober Petra Bober PUB ORTHOPEDIE IMSO 2004/6 6

9 Juni 1987 studeerde ik af als huisarts aan de V.U.B. Na een korte carrière van 6 maand werd mijn opleiding tot erkend huisarts in de kiem gesmoord door een zware postvaccinale encefalitis op mijn ENGERIX B vaccin. Omdat aanvankelijk de vermoedelijke diagnose van een ernstige multiple sclerose werd gesteld brak ik mijn opleiding tot erkend huisarts af en ging voor revalidatie eerst 5, en later 2 keer per week naar de MS-kliniek van Melsbroek. Vandaag heb ik mijn werk en opleiding tot erkend huisarts hernomen. Omdat ik 15 jaar geleden ook werd bestookt door mijn goedbedoelende omgeving met allerlei mogelijke behandelingen voor multiple sclerose besloot ik hierover voor mijn eindverhandeling een studie te maken: Ik heb 100 Nederlandstalige externe patiënten van de ms-kliniek ondervraagd naar hun ervaringen met al de niet wetenschappelijk erkende behandelingen. Het resultaat is verassend; bij deze een korte samenvatting van mijn besluiten: Het gebruik van alternatieve geneeswijzen door ms-patienten Multiple Sclerose is tot op de dag van vandaag een ongeneeslijke neurologisch invaliderende aandoening. De klassiek gevormde arts heeft dan ook de plicht om dit aan zijn patiënt mee te delen. Aanvaarden dat je ongeneeslijk ziek bent kan gepaard gaan met een verlies aan hoop. Niet alleen de patiënt, maar vooral ook zijn omgeving - vrienden, kennissen en artsen - is daarom permanent op de uitkijk naar een behandeling. Uit dit onderzoek naar de ervaringen van de MS-patienten van de MS-kliniek van Melsbroek blijkt het volgende: 45% heeft een alternatieve geneeswijze geprobeerd, 7 % is nog bezig met zijn alternatieve behandeling op het moment van mijn onderzoek (februari 2004) In dit onderzoek van MS-patienten die revalideren in de MS-kliniek van Melsbroek kunnen we geen statistisch verband aantonen tussen het al dan niet toepassen van een alternatieve geneeswijze en de opleiding, de woonplaats, het moment van de diagnose of de graad van invaliditeit, zoals dit wel in de litteratuur wordt teruggevonden. De onderzochte groep van eerder zwaar aangetaste MS-patienten van de MS-kliniek is inderdaad ook enkel representatief voor de meestal zwaarder aangetaste MS-patiënt die de MSkliniek opzoekt. IMSO 2004/6 7

10 Ik veronderstel daarom dat voor deze specifieke groep het al dan niet gebruiken meer door andere factoren wordt bepaald, zoals bij voorbeeld de persoonlijkheid, ervaringen van de patiënt en de steun van zijn omgeving. Een argument voor deze stelling is het feit dat de meerderheid van de AG - gebruikers hier door hun omgeving mee in contact werden gebracht. Tevens stellen we vast dat er geen meergebruik is van alternatieve geneeswijzen in de eerste jaren na de diagnose. De meeste gebruikers van alternatieve geneeswijzen doen dit op aanraden van hun familie en vrienden. De voorschrijver en uitvoerder is meestal een arts die zich hoofdzakelijk met alternatieve geneeswijzen bezig houdt. Het valt ook op dat een belangrijk percentage ms-patienten zichzelf alternatief behandelt met als genezend aangeboden middelen waarvan men wetenschappelijk nooit enige werking heeft kunnen bewijzen. Samenvattend zien we dat hier, in tegenstelling tot wat we in de litteratuur terugvinden, de MS-patiënt die revalideert in de MS-kliniek, aan wie continu nieuwe behandelingen wordt aangeboden, daar regelmatig en onafhankelijk van het stadium van zijn ziekte zal blijven op ingaan. Het vaakst worden de klassiek gekende geneeswijzen als Homeopathie en Accupunctuur toegepast. Een enkeling probeert ook de meer nieuwe en specifiek voor MS aangeboden behandelingen zoals Tolpa en Bioresonantie. Apitherapie 1, een andere meer specifieke alternatieve aangeboden behandeling voor MS is (nog) niet gekend bij de patiënten van de MS-kliniek. In een meerderheid van de gevallen worden geen nevenwerkingen gesignaleerd. Enkele gerapporteerde nevenwerkingen waren uitputting, verwarring en een hoge kostprijs. In enkele gevallen gaf de alternatieve behandeling aanleiding tot opname op intensieve zorgen. Het aantal patiënten dat de verschillende soorten alternatieve geneeswijzen toepaste is in ons onderzoek te klein om significante conclusies te trekken maar we merken wel op dat de acupunctuurgebruikers in de meeste gevallen niet klagen van nevenwerkingen, met uitzondering van 1 patiënt die er gek van werd. Gevaarlijke nevenwerkingen zien we in ons onderzoek bij de homeopaten die soms gebruik maken van kruiden en diëten met in enkele gevallen een opname op intensieve zorgen tot gevolg. Alternatieve genezers beloven over het algemeen symptoomverbetering of stabilisatie. Slechts 1 en uitzondering beloofde zijn patiënt genezing. Deze beloofde resultaten worden in een meerderheid van de gevallen slechts gedeeltelijk of helemaal niet bereikt. 1 zie IMSO 2004/6 8

11 Hoewel over het algemeen wordt verondersteld dat alternatieve genezers een betere uitleg en begeleiding bieden dan de klassieke arts blijkt uit ons onderzoek dat de MS-patiënt,die de vergelijking kan maken, meer tevreden is over zijn klassieke behandeling! Dit geld niet alleen voor de uitleg en de begeleiding, maar ook voor het resultaat van de behandeling. Wanneer de tevredenheid over de alternatieve behandeling met de tevredenheid over de gevolgde klassieke behandeling wordt vergeleken is men gemiddeld meer tevreden over de gevolgde de klassieke behandeling dan over de gevolgde alternatieve behandeling. Dat is significant voor de uitleg en de resultaten van de behandeling. Een 5 % van de ondervraagden overweegt om een nog niet bewezen behandeling te proberen: het gaat hier over een in de pers als werkzaam aangeprezen behandeling die in werkelijkheid nog niet voldoende bestudeerd of op de markt is. De MS-patiënt heeft meestal geen inzicht in het feit of de hem aangeboden behandeling al dan niet wetenschappelijk onderbouwd is. Een voorbeeld hiervan is de respondent die T-cel vaccinatie - een klassieke behandeling die momenteel nog in een experimenteel stadium verkeert als alternatief beschouwd en beschrijft. Dit is een merkwaardige uitzondering: in de regel zien we het omgekeerde: alternatieve niet bewezen behandelingen worden verkeerdelijk als bewezen en wetenschappelijk beschouwd. Ik concludeer het volgende: Wanneer de diagnose van een ongeneeslijke ziekte zoals MS gesteld wordt gaan patiënt en omgeving vaak zelf op zoek naar een mogelijke oplossing. Men hoopt die te vinden in de alternatieve behandelingswijzen. Van deze andere geneeswijzen is nooit enige positieve invloed op het verloop van de aandoening die meer is dan placebo bewezen MS-patienten die vergelijken zijn dan ook meer tevreden over hun klassieke behandeling dan over de uitgeprobeerde, vaak kostelijke en soms ook gevaarlijke alternatieve behandelingen. Toch voelt de MS-patiënt zich vaak verplicht om iedere kans op genezing te benutten, dit vaak op aandringen van zijn omgeving. Alternatieve genezers blijken zeer bescheiden in het beloven van resultaten aan de MS-patiënt. Toch worden de beloofde resultaten slechts in een minderheid van de gevallen bereikt. It s not the disease you die from, it s the lack of hope, Alan Osmond, MS-patient IMSO 2004/6 9

12 Uit dit onderzoek blijkt dat de MS-patiënt nood heeft aan een goede uitleg en begeleiding. Dat de reguliere arts, niet alleen de neuroloog, maar vooral de huisarts perfect geplaatst is. Om deze steun te bieden blijkt uit de grotere tevredenheid van de MS-patiënt over zijn klassieke behandeling Ik wil dan ook iedere persoon met MS aanmoedigen om een goede huisarts te consulteren en elke arts om de uitdaging - de MS-patiënt bijstaan in het omgaan met zijn tot op heden ongeneeslijke ziekte - aan te nemen. Dr. Els Huybregts Tel.: 02/ G.S.M.:0478/ Weken revalidatie in Melsbroek van 07/06/04 tot 02/07/04 Het verblijf in het ziekenhuis was zoals de vorige keer uitstekend, en de verschillende therapieën waren boeiend en nuttig. Vele nieuwe gezichten gezien en vrienden gemaakt, en ook bekende terug gezien. Een pluim voor de verpleegsters en verplegers, ook de therapeuten, want ze waren allemaal lief en behulpzaam. Ze zeggen dat het normaal is maar het is toch het vermelden waard!!! Voor de muziek liefhebbers heb ik nog een goede tip, tijdens de zomermaanden bezocht ik verschillende festivals. Sommige waren echt rolstoelvriendelijk aangekondigd, en dat moest dan ook gecontroleerd worden. Het eerste festival in de reeks die ik bezocht was "Couleur Café" en dat was echt rolstoelvriendelijk. De toiletten waren aangepast, een cabine met een brede deur, handgrepen en net en proper. In de tent waar verschillende optredens plaatsvonden, was een podium met hellend vlak waar je met de rolstoel op kon, en je begeleider mocht bij je blijven. Zo kon je zonder problemen over de hoofden van de andere festivalgangers kijken. Op het terrein lagen houten platen, zo kon je gemakkelijk met je rolstoel rijden. "Intro" is de naam van de organisatie die zich op verschillende festivals verdienstelijk maakt. Ter informatie het adres: verantwoordelijke Intro Bart Parmentier Sint Jorisstraat 1, 8800 Roeselare tel: 051/ fax: 051/ IMSO 2004/6 10

13 WESTHOEK (11.09) Dit is niet de datum van de aanvallen op de torens van New York maar het begin van het begin van de herfstvakantie die ik in een impulsieve bui als antwoord op een reclamefolder aan mijn echtgenote,de grote steun en hulp bij mijn handicap, in de streek waar zij is opgegroeid heb willen aanbieden. Het was de eerste datum die vrij was in het Domein Westhoek voor een veertiendaags verblijf in het hotel. Bij mijn aankomst kreeg ik een steek in mijn hart. In de mooie duinen van onze kust is een groot complex, een hotel en een school, opgetrokken. Onze eerste wandeling was een uitstap naar haar geboortedorp Coxsijde, naar het kerkhof waar de familie en de vrienden begraven liggen. De weg loopt door het natuurreservaat. Rechts van de straat liggen de bossen van het domein Hannecart met de wandelwegen, en links bestaat het natuurreservaat uit weiden waar een paard, geiten, schapen en kippen het gras kort houden. Bij de wandeling langs de Groener Dyck was het eerste bouwwerk een bunker, restant van de Duitse verdedigingswerken, een overschot van de Atlantic Wall. De 2 de Canadese divisie die de linkerflank vormde van het geallieerde bevrijdingsleger had in 1944 zware gevechten te leveren op de Groene Dyck en de ganse kust. In de Westhoek zijn veel slachtoffers gevallen, jonge mannen werden geëxecuteerd of naar de concentratiekampen gestuurd. Door deze pijnlijke herinneringen aan onze vrienden verlegden wij onze wandelroute naar Nieuwpoort. Op het staketsel zijn wij goed uitgewaaid en kregen wij een dubbele dosis jodiumkuur. Woensdag hadden wij een zonnige dag maar toch een strakke zeewind, een wind waarvan de eoliennes* dankbaar gebruik maakten en lustig draaiden. Bij onze wandelingen langs Oostduinkerke, Koksyde en Nieuwpoort vonden wij regelmatig een vuilnisbak, deze werd altijd enkele meters vooraf aangekondigd door lege flessen, bierblikjes en andere afval. Die ongedisciplineerden hebben echter wel gezorgd voor arbeidsplaatsen: een oppervlaktedeskundige die gewapend met een mechanische grijparm en een grote vuilniszak van de gemeente al wandelend deze vuilnis inzamelt, en misschien ook een dierenarts die soms moet tussenkomen wanneer een dier deze vuilnis opeet en ziek wordt. * windmolens (nieuwe)- electriciteitsgeneratoren STAES ROGER IMSO 2004/6 11

14 24 DECEMBER IN POLEN Polen is een land met intrigerende tradities en gewoontes. Het meest gevoelige moment van de kerstvakantie is de Kerst zelf. Het avondmaal op 24 december begint niet voor de eerste ster aan de hemel staat, dit ter nagedachtenis aan de ster van Bethlehem. Het menu voor deze speciale, onveranderlijke en uiterst uitgekiende aangelegenheid bestaat uit 12 gangen. Een voor elke Apostel. Een klein beetje stro wordt verspreid over het witte tafellaken, ter nagedachtenis van Jezus die in een kribbe geboren werd. Er wordt altijd een bord bijgezet voor een eventueel onaangekondigde gast, die vooral deze avond, niet mag uitgesloten worden. Dit om Jozef en Maria te gedenken die destijds op zoek waren naar een onderkomen. De avond begint met het breken van de gezegende hostie en het verdelen ervan waarbij elkaar de beste wensen worden overgebracht. De roze versie van de hostie gaat naar de dieren. Het breken en uitdelen van de hostie is de meest belangrijke ceremonie van de avond daar zij het symbool is van de verbintenis met Christus. Er wordt alleen vis geconsumeerd tijdens dit avondmaal ondanks het feit dat de Rooms Katholieke Kerk toelaat vlees te eten. Naast de vis is er ook nog soep, rode bietensoep, gedroogde paddestoelen, en een soort ravioli met allerlei vullingen... IMSO 2004/6 12

15 Kinderen wachten ongeduldig op het moment dat ze hun cadeautjes mogen open maken, maar eerst moeten ze een gedichtje voordragen of een liedje zingen. Het is de magische nacht: dieren kunnen spreken met een menselijke stem (wordt gezegd) en iedereen is beleefd en genereus. Er wordt steevast geloofd dat wat er gebeurd de avond van Kerstmis een stevig impact zal hebben gedurende het komende jaar. De nachtmis wordt meestal ingeleid door gemeenschappelijk gezang. Kerstdag zelf wordt meestal gevierd zoals een gewone zondag: uitnodigen van vrienden, kennissen en familie. Ewa & Piotrek PUB DRUKKERIJ IMSO 2004/6 13

16 Misverstanden Die ochtend had de keukendame mijn ontbijt wel vroeg op tafel gezet. Ik was nog naar het radionieuws op de televisie aan het luisteren, toen plots twee meisjes de kamer binnengegiecheld kwamen. We komen u wassen. Bent u verdikt, mijnheer? Neen, zei ik, Verdickt verblijft hiernaast, ik ben Werelds. Aha, mijnheer Mondaine, zei de bruinharige, Goed dat we het weten. Tijdens drie deuntjes van Eddy Kwally, Helmut Lotto en Koen Op Crucke werd ik ingezeept, afgespoeld, drooggewreven en aangekleed. Daarna werd ik met behulp van stalen Carolien op het toilet gemikt. De ladies verdwenen weer. Intussen kwam miss kitchen binnengebeend, ze gluurde even naar de badkamer en vroeg : Hebt u al gedaan? Hongerig had ik mijn ontbijt in de gaten. Ik ben nog niet begonnen, zei ik dromerig. Gehaast liep ze weer de gang af met haar rammelkar. Na vijf minuten dook de blonde weer op, maar vóór ze kon binnenkomen, riep de voedseldame : Hij is nog niet begonnen! Twee minuten later onderging de brunette hetzelfde lot. Ik kon niet bij de bel en even later echode de hele gang : Hij is nog niet begonnen. Hij is nog niet begonnen. Voor de schoonmaakster die haar bevallig oog op mijn kamer had laten rusten, werd het zelfs in het Brussels vertaald : Il n est pas encore begonnèn. Na 35 minuten werd ik uit mijn netelige positie bevrijd en voor mijn bord gezet. Begin maar al te eten, zei ze, maar wees gerust hoor, in een wip ben ik met u klaar. Verbaasd over het wel erg vreemde woordgebruik, staarde ik haar aan. Plots hoorde ik in de badkamer een diep gekreun : Dat is hier nu altijd hetzelfde, je wil es wat doen, blies ze, en dan zit de sluiting klem. Drie zuchten verder jammerde ze ontgoocheld : Aan die twee hier zult u ook niet meer veel plezier beleven. Ze zijn helemaal plat. En de topjes zijn roestbruin en totaal verschrompeld. Ongerust vroeg ik mij af of ze niet de verkeerde spullen aan t uitpakken was. Ineens doemde ze triomfantelijk voor me open duwde me haar twee platte, roestbruine en verschrompelde dingen onder de neus. Het waren de twee geoxideerde batterijen van mijn scheerapparaat. Wat nu? vroeg ze. Met elektriciteit gaat het ook, suggereerde ik. Fluks werd ik geschoren. Goed zo? informeerde ze. Acht op tien, zei ik, je hebt te hard geduwd. Wie uit het onderwijs komt, is het gewend zijn oordeel in cijfers uit te drukken. Bent u al klaar met eten? vroeg ze. Ik ben... zei ik. Nauwelijks begonnen wilde ik er aan toevoegen, maar bijtijds zweeg ik, anders was het einde helemaal zoek geweest. Voor het vervoer is het nu te laat, zei ze, Ik breng je zelf wel naar beneden. Kiné, here we come. Verder dan de deur van de lift zijn we niet geraakt. Om de bekende redenen natuurlijk. A.W. IMSO 2004/6 14

17 Met vakantie in Toscane, In Venturina "La Ranocchiaia" Agriturismo Zaterdag 16 oktober We vertrokken zaterdag om 10u20 met tante Jinny naar de luchthaven. Wouter, Amélia en Teresa kwamen toe om 11 u, we konden dadelijk inchecken. Het vliegtuig van Alitalia" vertrok om 12u20. Met de rolstoel tot aan het vliegtuig, en dan overstappen in een supersmalle rolstoel om door de gang van het toestel te rollen tot aan mijn plaats, en dat onder deskundige begeleiding van een steward. Richting Milaan 1 u 45 vliegen en toen we daar aankwamen wachtte ons weer een verrassing. Een speciale lift met 2 begeleiders reed met ons naar de aankomsthal. Karen, Wouter, Amélia en Teresa mochten bij mij blijven. Dan nog even wachten op de volgende vlucht richting Pisa. Nog even tijd voor een sanitaire stop, en ook de toiletten waren rolstoelvriendelijk. De wachtruimte was speciaal voor de rolstoelgebruikers en hun familie. Toen het tijd was om naar het vliegtuig te gaan, kwamen opnieuw 2 begeleiders ons halen en reden met de lifttruck tot aan de deur van het vliegtuig, de lift naar omhoog en een verbindingstuk schoof uit en ikzelf zat in de smalle rolstoel en werd tot op mijn plaats gebracht. Als dat geen service is van Alitalia. Om een idee te geven, in Milaan worden elke dag 300 rolstoelgebruikers van en naar de vliegtuigen gebracht!!! Na ongeveer 40 min landden we in Pisa. Even wachten tot alle passagiers uit het vliegtuig waren gestapt, en de lifttruck kwam al aangereden. Naar de aankomsthal en dan wachten op de bagage, gelukkig waren alle reiszakken er en konden we navraag doen bij Europcar waar de wagen - een Renault Scénic met voldoende bagageruimte voor rolstoel en vier koffers - stond. In Milaan was het mooi zonnig 22 maar in Pisa winderig en fris 17. We reden nog een uur tot we in Venturina aankwamen aan onze vakantiewoning. Het was een prachtwoning, helemaal gerenoveerd. In de verbouwde boerderij waren 4 appartementen gemaakt. De woning die wij huurden voor 1 week was helemaal aangepast aan rolstoelgebruikers, naar de inkom liep een hellend vlak en de binnendeuren waren allemaal breed genoeg. De badkamerdeur was een schuifdeur, het toilet was aangepast met handgrepen en was verhoogd. Ook de doucheruimte was oké. Er was een klapstoeltje en een handgreep, er was geen op of instap, de afvoer van het water was centraal in de vloer gemaakt en de tegels waren antislip. Ook de wastafel was aangepast, en je kon ofwel met een stoel of met je rolstoel onder de wastafel en zo je toilet maken. Ook de bediening van de waterkraan was met een IMSO 2004/6 15

18 lange arm, wat zeer handig was, deze vakantie kon niet meer stuk. De vorm van vakantie die Wouter gekozen had heet "Agriturismo" maar had één voordeel, we moesten niet helpen met melken, druivenpluk, olijvenpluk, en kippen voeren. Dus tijd genoeg om te genieten van het mooie Toscaanse landschap en al dat lekker eten. Zaterdag in een ristorante "Otello" lekkere soep gegeten, dan pasta, en in Italië is die keuze vrijwel onbeperkt, dan nog een dessert, en om af te ronden een kleine koffie. Dan reden we richting ons verblijf, en konden moe maar gelukkig ons bed op zoeken. Het was vandaag al een heel toffe dag geweest, en ook een beetje vermoeiend, maar onze vakantie was al goed begonnen. Zondag 17 oktober Goed geslapen, een beetje last gehad van spasmen, maar terug in vorm om een rustig ontbijt te nemen en een nieuwe dag te beginnen. Onze eerste uitstap ging richting kust, want daar zaten we vrij dicht tegen - 3 km. We bezochten "San Vicenzo", een aan de zee liggend stadje, dat buiten het seizoen erg rustig oogde. Het was die dag erg winderig, en de zee was woest en kwaad, op wie, daar hadden we het raden naar. We lieten ons dan maar eens goed uitwaaien, ikzelf had een goede reling gevonden deed mijn kine-oefeningen, blik op oneindig en verstand op nul. Wat kan zo'n zee toch mooi en inspirerend zijn met een vakantie. Zondagavond hebben Amélia en Karen lekker gekookt voor ons vijf, om in de sfeer te blijven gevulde pasta en spinazie, en daar nog een aangepast streekwijntje bij, meer moet dat niet zijn! Vandaag ook nog wat gezocht naar een medische dienst waar men mijn spuit Betaferon kon zetten, en daar was zelfs een dokter van dienst die dat wou doen. Er werd dan ook een afspraak gemaakt voor de volgende dagen, dinsdag- en donderdagavond (weeral een probleem minder. Maandag 18 oktober tot en met zaterdag 23 oktober Maakten we verschillende uitstappen met de wagen, eigenlijk te veel om in detail te vertellen ik noem enkele plaatsen die we bezochten. Castagnetto Carducci, Suverreto, Massa Marittima, Venturina, Populonia, Castiglione Della Pascale, Follonica. En wat zeker op mijn harde schijf staat, is het bezoek aan het middeleeuws stadje met zijn smalle steegjes, pittoreske hoekjes, en de prachtige vergezichten over de valleien en dat was Campiglia Marittima. Wat nog het IMSO 2004/6 16

19 meeste indruk op me maakte, was de universiteitsstad Siena, zijn legendarische marktplaats waar elk jaar een ongelooflijke en spectaculaire paardenkoers gelopen wordt, op de "Piazza del Campo ". Ook zijn smalle en kronkelende straatjes, wat meer dan een bezoek waard was!!! De "Kathedraal" een brok gigantisch barok marmer kunstwerk, met talrijke kunstwerken zowel binnen als buiten, op de vloer, de koepels, de glasramen, het hout sculptuur werk, ik had met 2 ogen niet genoeg, zoveel was er te genieten. Voor iemand die een soortgelijke vakantie wil ondernemen een paar nuttige tips: Vergeet je parkeerkaart niet (voor rolstoelgebruikers). In Italië zijn heel veel parkeerplaatsen met het gele symbool van een rolstoel. Lekker eten kan je bijna overal en in de meeste restaurants en pizzeria's is veel aandacht en zorg besteed aan de toiletten voor rolstoelgebruikers. Rolstoelvriendelijke restaurants maken zich kenbaar door aan het raam een blauwe rolstoelsticker te kleven. Zondag 23 oktober reden we richting Pisa, naar de luchthaven en aangezien we nog tijd genoeg hadden, bezochten we de befaamde toren. En inderdaad hij staat nog altijd scheef, die van Pisa. De kathedraal was ook indrukwekkend, en de sfeer er rond, de kraampjes met alle mogelijke versies van "de scheven ". Op het einde van het toeristisch seizoen, en de drukte was ook te pruimen. (maar daar hadden wij ook een beetje schuld aan) Mijn algemene indruk van Toscane, een heel mooie streek, vriendelijke mensen en buiten het seizoen, betaalbaar. Voor de dames en meisjes, knappe mannen en jongens, voor de mannen en jongens, mooie dames en toffe grieten, in de prijs begrepen. Wat opviel was de netheid in de stad en op het platteland, ook de vele vespa's en brommers, maar ja dat hoort nu eenmaal bij Italië. De vele hoogspanning pillonen en kabels die het landschap doorkruisen, aan stroom voorziening geen gebrek. Tot zover deze nabeschouwing, terug naar onze laatste vakantiedag. Voor we naar de luchthaven van Pisa reden nog een snelle hap in een pizzeria in het centrum, en dan luchthavenwaarts. De gewone incheckprocedure, en rolstoelbegeleiding zoals bij het vertrek, en we konden vertrekken richting Milaan voor een korte vlucht van ongeveer 50 min. Zonder problemen in Milaan geraakt. Kauwgom helpt bij het opstijgen en landen en dat was ik de vorige keer vergeten! IMSO 2004/6 17

20 Het nadeel van de rolstoelbehandeling is dat je als eerste op het vliegtuig zit, maar dat je er pas als laatste maar af mag. Ik gebruikte die tijd om de andere passagiers te observeren, of een praatje te maken met Karen als mijn oren niet dicht zaten. Voor we op het vliegtuig gingen was ik - in Milaan - nog even langs de medische dienst gepasseerd, om mijn spuit Betaferon te laten zetten. Dat gebeurde door de dokter van dienst, dat probleem was dus ook weer opgelost. Om 20u. zaten we in het vliegtuig richting Brussel, om 22u. landden we op Zaventem, nog even wachten tot iedereen uitgestapt was, en dan kwamen er 2 begeleiders mij van het vliegtuig halen en in mijn eigen rolstoel zetten. Het toeval wil dat één van begeleiders een ex-klant was van ons café, je merkt hoe klein de wereld is. Nog even wachten op de bagage, en dan naar de uitgang, tante Jinny stond al te wachten en dat deed veel plezier, zelfs na een korte week vakantie. Afscheid nemen van Wouter, Amélia en Teresa en dan de auto in richting Elewijt. Moe maar gelukkig na een week vakantie, en blij om weer thuis te kunnen slapen. Voor de geïnteresseerden ons vakantie adres: Jan De Broeck Agriturismo "La Ranocchiaia " Wij gaan terug met zijn allen zwemmen voor het Onze Swimso 2005 heeft plaatst op zondag 24 april Aandacht aandacht aandacht aandacht aandacht Place to be : Zwembad Hofstade Bloso Inschrijven : Veerle DE BAERDEMAEKER Nationaal MS Centrum Tel : 02/ IMSO 2004/6 18

Manuele standaardrolstoel

Manuele standaardrolstoel Manuele standaardrolstoel De patiënt heeft definitieve verplaatsingsproblemen. Hij kan zich enkel met steun zelfstandig verplaatsen en kan zich buitenshuis zéér moeilijk over langere afstanden verplaatsen.

Nadere informatie

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker.

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker. Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent NAAM: KLAS: Om de administratie in orde te brengen voor de studiereis naar Kent (22-25 mei 2012), geef je dit mapje met dit blad en alle nodige documenten af aan de balie voor woensdag 2 mei 2012. Deze

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR FUNCTIONERINGSRAPPORT VOOR DE AANVRAAG VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN/OF AANPASSINGEN

MULTIDISCIPLINAIR FUNCTIONERINGSRAPPORT VOOR DE AANVRAAG VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN/OF AANPASSINGEN Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

HELP MIJN DOCHTER HEEFT KANKER INGE VAN LIMBERGEN

HELP MIJN DOCHTER HEEFT KANKER INGE VAN LIMBERGEN HELP MIJN DOCHTER HEEFT KANKER INGE VAN LIMBERGEN 1 INGE VAN LIMBERGEN Eerste druk, juni 2014. Uitgegeven door Uitgeverij Het Punt www.uitgeverijhetpunt.be Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Bijlage 19 (blad 1 recto)

Bijlage 19 (blad 1 recto) Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Opmaak: Leen Verstraete Cover: Fotosearch Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

HETTY LUITEN. Voorbij de einder. GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer

HETTY LUITEN. Voorbij de einder. GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer HETTY LUITEN Voorbij de einder GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer 1 Ja, dit is m! dacht Ankie. Dit is de pagina die ik zocht. Ze wipte van enthousiasme met haar stoel op en neer en keek vol belangstelling

Nadere informatie

Bijlage 19bis (blad 1 recto) Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker

Bijlage 19bis (blad 1 recto) Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad

Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad NB: Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Voor uitgebreidere informatie

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

GIRO 5057. Voor meer informatie:

GIRO 5057. Voor meer informatie: Deze brochure kwam tot stand met medewerking van dr. Rogier Hintzen, neuroloog en hoofd van het Rotterdams MS-centrum voor patiëntenzorg en onderzoek (ErasMS). In dit centrum wordt o.a. onderzoek gedaan

Nadere informatie

Huismoeder. Opvang voor kinderen. Werkvolk gezocht! 1 ste graad > Werk > lesmateriaal > beroepenwijzer

Huismoeder. Opvang voor kinderen. Werkvolk gezocht! 1 ste graad > Werk > lesmateriaal > beroepenwijzer 1 ste graad > Werk > lesmateriaal > beroepenwijzer Werkvolk gezocht! Huismoeder Je zorgt voor de kinderen, maakt het eten klaar, doet de afwas, zorgt dat het huis schoon en ordelijk blijft, doet boodschappen,

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

s Morgens lang donker, s avonds vroeg donker. De winter komt eraan, hoewel we dat aan de temperaturen

s Morgens lang donker, s avonds vroeg donker. De winter komt eraan, hoewel we dat aan de temperaturen DOOR DE DIRECTIE november 2009 SCHOOLKRANT B.O. DE BRUG BRUGKLAPPER Dag, s Morgens lang donker, s avonds vroeg donker. De winter komt eraan, hoewel we dat aan de temperaturen niet goed kunnen voelen. Toch

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De vrijheid die we hier hebben, is onbetaalbaar. www.sibomat.be

De vrijheid die we hier hebben, is onbetaalbaar. www.sibomat.be De vrijheid die we hier hebben, is onbetaalbaar. www.sibomat.be Net zoals alle Belgen zijn Didier L. (51) en zijn echtgenote Annick D. (49) Bourgondiërs. Ze werken hard en genieten nog harder van het leven.

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Dinsdag 8 april 2014

Dinsdag 8 april 2014 Maandag 7 april Wow de eerste dag in Rome, wat een dag. 's Morgens even ontbijten (één croissantje) en toen vanaf ongeveer half 10 op pad. We zijn in de binnenstad geweest en bij iedere kerk verbaasden

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Het kan beter! Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar

Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Alahuar - (Spanje Alicante Vall de Laguar) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Werkboekje. Naam: www.ebonderwijs.nl

Werkboekje. Naam: www.ebonderwijs.nl Werkboekje Naam: www.ebonderwijs.nl Hallo! Leuk dat je in dit boekje werkt. Je werkt in dit boekje over de geboorte van Jezus. Elk jaar vieren we dat op 25 december (eerste Kerstdag). EB Onderwijs wenst

Nadere informatie

Zondag, 18 oktober 2015.

Zondag, 18 oktober 2015. Zondag, 18 oktober 2015. Nadat we gisteren eerst nog de familiedag hadden gevierd, heel gezellig, met haast iedereen, Heeft Ria mij weggebracht naar het station van Hengelo. Vincent, Angelique, Bobbie

Nadere informatie

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016. Hasselt, 25 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 29 mei 2016 gaan we weer een stapje verder... I-Karate GLBAL organiseert: Het kampioenschap wordt georganiseerd door I-Karate GLBAL, in samenwerking

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Noah(een kerstverhaal)

Noah(een kerstverhaal) Noah(een kerstverhaal) Josja loopt mopperend tussen de tafeltjes door. Hij heeft een hotelletje aan de rand van Bethlehem. Het is druk in zijn hotel en alles loopt in het honderd. Daarom is hij binnensmonds

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

26 maart 2015 weer naar MEC. Kerst, Griet, Jan en Yvonne

26 maart 2015 weer naar MEC. Kerst, Griet, Jan en Yvonne 26 maart 2015 weer naar MEC. Kerst, Griet, Jan en Yvonne De vorige keer gingen we 4 weken, nu echt 5 weken. Via Nairobi vlogen we naar Lusaka. Het is al half twaalf en erg donker als we aankomen. Snel

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Multiple Sclerose Neurodegeneratieve ziekten. 13 september 2011

Multiple Sclerose Neurodegeneratieve ziekten. 13 september 2011 Multiple Sclerose Neurodegeneratieve ziekten Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde 13 september 2011 Dr. Brigit A. de Jong, neuroloog Medisch Hoofd Radboud MS Centrum Afdeling Neurologie

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

De dag van vertrek was voor iedereen reuze spannend. Nadat we afscheid genomen hadden van de ouders gingen wij door de douane: Nu begon het pas echt,

De dag van vertrek was voor iedereen reuze spannend. Nadat we afscheid genomen hadden van de ouders gingen wij door de douane: Nu begon het pas echt, The 9th International Disabled Youth Festival in Adana, Turkije was dit jaar van 13 tot en met 17 mei 2013. Door onze contacten met de internationale doventheaterfestivals in Nitra (Slowakije) werden wij

Nadere informatie

waarom ontwikkelingssamenwerking?

waarom ontwikkelingssamenwerking? ontwikkeling EN waarom ontwikkelingssamenwerking? EUROPESE COMMISSIE DE 116 MEI 2003 EN waarom ontwikkelingssamenwerking? Dit boekje vertelt een verhaal zoals ik vroeger zelf graag aan mijn drie kinderen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

Ik voel me zo ziek als een hond, mompelt vader. Dan moet je naar de dierenarts gaan, zegt zijn zoontje. - 6 -

Ik voel me zo ziek als een hond, mompelt vader. Dan moet je naar de dierenarts gaan, zegt zijn zoontje. - 6 - dierenarts De spreekkamer Nee, ik blaf, miauw, piep of fluit niet tegen een ziek dier. Ik spreek in mensentaal, met het baasje van mijn patiënt. We bespreken de klachten en hoe we het dier kunnen helpen.

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:...

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:... Aanvraag voor herstelverblijf rustverblijf zorgverblijf begeleider herstelverblijf Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere 1) Administratieve gegevens 4.. INSS......

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie SWIMMING CLUB ZAVENTEM vzw aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie Secretariaat : Liesbeth Kieken, Leuvensesteenweg 129 1932 Sint-Stevens-Woluwe e-mail : Secretariaat@scz.be

Nadere informatie

A two year, double-blind, randomized, multicenter, active-controlled study to evaluate the safety en efficacy of fingolimod administered orally once

A two year, double-blind, randomized, multicenter, active-controlled study to evaluate the safety en efficacy of fingolimod administered orally once A two year, double-blind, randomized, multicenter, active-controlled study to evaluate the safety en efficacy of fingolimod administered orally once daily versus interferon beta-1a i.m. once weekly in

Nadere informatie

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN 7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN Met deze tips wil ik je kennis laten maken met mijn werk en een heel bijzondere dienst die ik aanbied, namelijk: De Helende Reis De Helende Reis is een uiterst krachtige manier

Nadere informatie

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer)

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer) BIJLAGE A : Model van het formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaandelijk aan de facturatie van de specialiteit TYSABRI ( 4410000 van hoofdstuk

Nadere informatie

UGP-folder. Rijgeschikt: u ook?

UGP-folder. Rijgeschikt: u ook? UGP-folder Rijgeschikt: u ook? Als u met de auto rijdt, is het belangrijk dat u in het bezit bent van het wettelijk verplicht rijbewijs maar ook dat u rijgeschikt bent. Als u een ziekte of een andere beperking

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Kinderboekenlijst voor ouders

Kinderboekenlijst voor ouders Kinderboekenlijst voor ouders Voorlezen aan peuters Thema Kerst www.ellyvanderlinden.nl/kinderboeken 1 / 7 Kathleen Amant Anna en de kerstboom Clavis (2010) isbn 97890448131 Het is bijna Kerstmis. Samen

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

De droom. De sneeuw dwarrelt in de ruimte.

De droom. De sneeuw dwarrelt in de ruimte. De droom Hassan droomt dat het sneeuwt. De sneeuw dwarrelt in het donker. Hij valt niet naar beneden, want er is geen beneden. En er is geen boven. Hij valt niet van de hemel naar de aarde, want er is

Nadere informatie

24 ideeen. bij een. adventskalender

24 ideeen. bij een. adventskalender 24 ideeen bij een adventskalender 24 ideeen bij een adventskalender Heb jij een adventskalender in de klas? Zo n kalender waarbij je elke dag een luikje of vakje open mag maken? Spannend! IKEA heeft een

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3.

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3. Korenpraatjes Jaargang 20 No. 13 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender 7. Buitenschoolse

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor de onderbouw. Het toneel stelt voor

Nadere informatie

Beste leden, sympathisanten,

Beste leden, sympathisanten, Beste leden, sympathisanten, Met trots stellen we u ons Europees kampioenschap voor! Op zondag 3 mei 2015 organiseert IKF Integrated Karate Federation haar eerste Europees kampioenschap. Dit is een intelligent

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Kernboodschappen Resultaten: Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Een onderzoek bij patiënten met een reumatische aandoening, 2008 3 op 4 patiënten heeft dagelijks pijn ondanks bevredigende

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Voor Maresa Jacobse: bedankt voor al je hulp Proloog: 7 januari Chantal dekte de tafel en keek op de klok. Nog even en dan was Menno er ook. Vanavond aten ze weer met zijn drieën. Soms vond ze dat nog

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017 Inschrijvingsformulier INLICHTINGEN INTERN Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas INLICHTINGEN GEZINSHOOFD Naam & voornaam Straat en nr. Land Telefoon Geboorteplaats Rijksregisternr.

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Geheel verzorgde week met excursies en koken

Geheel verzorgde week met excursies en koken Toe aan vakantie? Bijtanken in Salzburgerland! Herfstweek: zaterdag 18-25 oktober (in overleg kunnen we voor een groep de data verschuiven) Geheel verzorgde week met excursies en koken Excursies en koken:

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie