Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets"

Transcriptie

1 A VUmc-compas toetsing Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 1 e Toetsdatum 28 februari 2014 Tijd 08:45 10:45 uur (11:15 uur voor extra-tijd studenten) Plaats TenT Aantal en type vragen 60 meerkeuzevragen: 12 tweekeuzevragen, 9 driekeuzevragen, 36 vierkeuzevragen, 3 vijfkeuzevragen Druk tweezijdig bedrukt, kleurendruk Toegestane hulpmiddelen geen Studentinstructie: MC-toets: kies het beste (volledig juiste en meest complete) antwoord mobiele telefoons uit en in de tas onder de stoel alléén toetsbenodigdheden op tafel vul je studentnummer en naam duidelijk in op het formulier kras NIET in de barcode rechtsonder; ook GEEN doorhalingen zo nodig foutieve hokjes corrigeren door zeer goed te gummen vragen over de inhoud van de toets worden NIET beantwoord commentaren na afloop naar de JVC van je cursus toiletbezoek NIET toegestaan fraude wordt bestraft. Succes! CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 1 van 20

2 CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 2 van 20

3 1 Een patiënt klaagt over pijn die vanuit de rug uitstraalt naar de voor-zijkant van het linker bovenbeen en via de knie tot halverwege het scheenbeen. Bij neurologisch onderzoek zijn er geen afwijkingen van motoriek, sensibiliteit of reflexen. Welke test moet u doen om te zien of er sprake is van radiculaire prikkeling? a. Proef van Lasègue b. Gekruiste proef van Lasègue c. Gemodificeerde proef van Lasègue d. Omgekeerde proef van Lasègue 2 Een patiënt bezoekt de huisarts met sinds twee weken bestaande matig ernstige pijn, vanuit de rug uitstralend in het rechterbeen, achterlangs via de kuit tot in de kleine teen. Bij onderzoek vindt de huisarts aan de zijde van de pijn een afwezige achillespeesreflex, een verminderde sensibiliteit van de laterale voetrand en positieve wortelprikkelingsproeven. Er zijn geen paresen of aanwijzingen voor een caudasyndroom. In deze omstandigheden is het beste advies: a. volledige bedrust b. fysiotherapie volgens opbouwschema c. gedoseerd bewegen met pijnstilling d. neurochirurgische ingreep 3 In een familie komt een erfelijke spinocerebellaire ataxie voor. Deze begint bij de getroffen familieleden op de kleuterleeftijd. Stelling: deze beginleeftijd suggereert eerder een autosomaal recessieve dan een autosomaal dominante spinocerebellaire ataxie. a. Juist b. Onjuist 4 Welke aandoening gaat gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen? a. Amyotrofe laterale sclerose b. Multipele sclerose c. Narcolepsie d. Obstructief slaapapneusyndroom 5 Een toerist wordt tijdens een nachtelijke safari in Oost-Afrika door een vleermuis in de pink gebeten. Het is niet mogelijk om een spoedige post-exposure -vaccinatie te laten plaatsvinden om de mogelijke ontwikkeling van rabiës te voorkomen. Welke behandeling zou in theorie ook het ontstaan van rabiës kunnen voorkomen? a. Direct slikken valaciclovir b. Direct slikken amoxicilline c. Direct onderbinden v. ulnaris in de onderarm d. Direct doorsnijden n. ulnaris in de onderarm CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 3 van 20

4 6 Een kenmerk van de aanvallen die optreden bij absence epilepsie is dat deze a. bij jongvolwassenen het meest frequent optreden b. gepaard gaan met piekgolven op het EEG c. slechts geringe bewustzijnsdaling geven d. vooral worden uitgelokt door lichtflitsprikkeling 7 Van een patiënt die korter dan een minuut buiten kennis is geraakt heeft u alleen metingen van de bloeddruk tot uw beschikking. Er blijkt sprake van een uitgesproken bloeddrukdaling tijdens de bewustzijnsdaling. Welke oorzaak van de wegraking past hierbij het beste? a. Epilepsie b. Hypoglykemie c. Transient ischemic attack (TIA) d. Vasovagale syncope 8 Waardoor wordt de signaalwaarde op een CT-beeld bepaald? a. Absorptie van Röntgenstraling, genormeerd op de absorptie in water b. Longitudinale relaxatietijd T1 en de transversale relaxatietijd T2 c. Sterkte van het magneetveld, de repetitietijd en de echotijd CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 4 van 20

5 9 Figuur 1 In deze doorsnede van de hersenen (Figuur 1) is een belangrijk gedeelte omcirkeld van de capsula interna. Indien hier een infarct optreedt, welke van de volgende functies heeft dan de grootste kans gestoord te zijn? a. Geheugen b. Reuk c. Vitale sensibiliteit d. Zien CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 5 van 20

6 10 Gammahydroxyboterzuur (GHB) staat bekend als partydrug, maar kent ook een serieuze toepassing in de geneeskunde. Voor welke aandoening is behandeling met GHB soms geïndiceerd? a. Bruxisme b. Drop attacks c. Juveniele myoclonus epilepsie d. Narcolepsie 11 Bij multiple sclerose (MS) zijn verschillende stadia van lesies te herkennen bij immunohistochemische kleuringen voor myeline (PLP) en ontstekingscellen (MHC klasse II). In Figuur 2 ziet u deze kleuringen om een gebied (gemarkeerd met *) te karakteriseren. Wat voor gebied betreft het? Figuur 2 Bron kleuringen: Jack van Horssen a. Een actieve lesie b. Een chronisch actieve lesie c. Een chronisch inactieve lesie d. Normaal ogende witte stof 12 Welke bevinding bij het neurologische onderzoek wijst met de grootste waarschijnlijkheid op een functiestoornis van het zenuwstelsel? a. Afwezige masseterreflex b. Anisocorie c. Lichte asymmetrie van het gezicht in rust d. Scheefstand van de uvula e. Voetzoolreflex volgens Babinski 13 Wat is de mediane overleving van onbehandelde hersenmetastasen ongeveer? a. 1-3 maanden b. 3-6 maanden c maanden CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 6 van 20

7 14 Een patiënt met een in de laatste vijf jaar recidiverende neuritis optica en myelitis heeft bij recent MRI-onderzoek een lesie in het ruggenmerg die vijf wervelsegmenten omspant, maar in de hersenen geen enkele afwijking. In deze omstandigheden is het nuttig serologisch onderzoek te verrichten naar antistoffen tegen: a. acetylcholinereceptor b. aquaporine-4 c. ganglioside d. myeline geassocieerd glycoproteïne 15 Een driejarig meisje heeft een kortdurende (korter dan één minuut) tonisch-clonische epilepsieaanval op de eerste dag van een virale luchtweginfectie, waarbij haar temperatuur snel is opgelopen naar 39,8ºC. Zij was altijd gezond en ontwikkelde zich normaal. Stelling: de kans dat zij later epilepsie zal krijgen is met deze gebeurtenis duidelijk gestegen. a. Juist b. Onjuist 16 Een patiënt bezoekt de huisarts wegens tintelingen in de tweede tot en met vierde vinger van de linkerhand. De huisarts vermoedt dat de patiënt een carpaal tunnelsyndroom heeft. Welke vraag kan de huisarts het beste stellen om deze diagnose meer of minder waarschijnlijk te maken? a. Gebruikt u medicijnen tegen depressie? b. Leunt u vaak met de ellebogen op tafel? c. Nemen de klachten toe bij hoesten, niezen of persen? d. Wordt u s nachts wakker van de klachten? 17 Een patiënt met gemetastaseerd bronchuscarcinoom heeft ook twee cerebrale metastasen, beide met een diameter van vier centimeter. Wat is de aangewezen behandeling? a. Bestraling gehele schedelinhoud b. Stereotactische bestraling 18 Wat is een vroeg symptoom van frontotemporale dementie? a. Myoclonieën b. REM-slaapstoornissen c. Verlies aan empathie d. Visuospatiële stoornissen 19 Het is bekend dat na afloop van een epileptische aanval bewustzijnsverlies kan optreden (postictaal coma). Welk type epilepsie leidt vooral tot een postictaal coma? a. Absence epilepsie b. Eenvoudig partiële epilepsie c. Primair gegeneraliseerde epilepsie CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 7 van 20

8 20 Een vrouw van 76 jaar meldt zich bij de huisarts nadat zij die ochtend ontwaakte met een blind rechteroog. Zij had de laatste weken totaal geen visusklachten, maar wel hoofdpijn rond het rechteroog, en heeft verder geen noemenswaardige medische voorgeschiedenis. Bij inspectie van het oog vindt de huisarts geen afwijkingen. Welke diagnostiek moet nu direct worden ingezet? a. Bezinking (BSE) b. Duplexonderzoek van de arteria carotis interna rechts c. Glucosedagcurve d. Oogboldruk meten 21 Een driejarig jongetje heeft de laatste maanden driemaal een voor zijn ouders angstaanjagende aanval gehad op momenten dat hij erg van streek of boos was. Hij leek zijn adem in te houden en liep blauw aan. Bij één van de aanvallen raakte hij even buiten kennis, waarbij hij slap aanvoelde. Na een halve minuut kwam hij weer bij en al snel leek hij volledig hersteld. Stelling: bij dit jongetje is er een indicatie voor een EEG. a. Juist b. Onjuist CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 8 van 20

9 22 Figuur 3 Op Figuur 3 ziet u gebieden met cerebrale infarcering. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak daarvan, gelet op de verdeling van deze gebieden? a. Cardiale emboliebron b. Pulmonale emboliebron c. Stenose a. basilaris d. Stenose a. carotis interna links e. Stenose a. carotis interna rechts CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 9 van 20

10 23 Figuur 4 In welke twee frontale doorsneden van deze hersenen (Figuur 4) treft u in ieder geval de nucleus caudatus aan? a. A en B b. B en C c. C en D 24 In de liquor van een patiënt die wordt verdacht van meningitis is het glucosegehalte 3,9 mmol/l, terwijl dit in het serum 6,0 mmol/l is. Stelling: deze bevindingen ondersteunen de diagnose bacteriële meningitis. a. Juist b. Onjuist 25 Een patiënt met een verlaagd bewustzijn opent de ogen niet op aanspreken maar wel kortdurend op pijnprikkels, strekt met de armen op een pijnprikkel en maakt daarbij geen geluid. De Glasgow Coma Score bedraagt: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 10 van 20

11 26 Een patiënt bezoekt de TIA-service van het ziekenhuis, een dag nadat hij gedurende enkele minuten een dysarthrie en cerebellaire ataxie van rechterarm en rechterbeen had. Er wordt nog dezelfde dag een Duplex van de halsvaten verricht, waarbij de enige afwijkende bevinding een 80% stenose van de linker a. carotis interna is. Welke handelwijze is nu het meest aangewezen? a. Aanvragen CT-angiografie van de halsvaten b. Consult vaatchirurg voor carotisendarterectomie c. Thrombocytenaggregatieremmers voorschrijven 27 Een bejaarde vrouw, van wie al bekend is dat zij een degeneratieve vernauwing van het cervicale deel van het wervelkanaal heeft, valt van de trap en heeft hierna direct neurologische uitval. Er wordt een MRI van de cervicale wervelkolom gemaakt, waarin een signaalverhoging centraal in het myelum opvalt (Figuur 5). Welke neurologische uitval is het meest waarschijnlijk op basis van deze gegevens? Figuur 5 a. Stoornissen van de gnostische sensibiliteit b. Stoornissen van de mictie en defecatie c. Zwakte van de armen d. Zwakte van de benen CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 11 van 20

12 28 Figuur 6 Op deze hersencoupe (Figuur 6) ziet u rechts een detail van een frontale doorsnede door het cerebrum. De pijltjes geven de sulcus lateralis aan. Op het oppervlak van de insula (I) bevindt zich een aantal bloedvaten. Van welke arterie zijn deze bloedvaten aftakkingen? a. a. cerebri media b. a. cerebri posterior c. a. choroidea anterior d. a. choroidea posterior 29 Een patiënt heeft torticollis spasmodica. Wat is de aangewezenbehandeling? a. Cognitieve gedragstherapie b. Fysiotherapie c. Injectie van de meest actieve spieren met botulinetoxine d. Orale toediening van clonazepam 30 De behandeling bij migraine bestaat uit medicatie die gebruikt kan worden als aanvalsbehandeling en profylactische behandeling. Welk geneesmiddel is geïndiceerd als aanvalsbehandeling bij migraine? a. Topiramaat b. Sumatriptan c. Metoprolol d. Natriumvalproaat (valproïnezuur) CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 12 van 20

13 31 Een met hypertensie bekende 59-jarige patiënte wordt op de spoedeisende hulp onderzocht wegens acuut ontstane draaiduizeligheid en braken. Ongeveer twee uur na het ontstaan van de klachten wordt een CT-hersenen gemaakt (Figuur 7). De patiënte gebruikt geen antistolling en is verder gezond. Stelling: er bestaat een indicatie voor intraveneuze trombolyse met rt-pa. Figuur 7 a. Juist b. Onjuist 32 Bij een patiënt met een sterke verdenking op een bacteriële meningitis moeten diagnostiek en behandeling snel verlopen. Wat is de aangewezen volgorde van handelen? a. Antibiotica starten, hierna lumbaalpunctie verrichten, tenslotte bloedkweek afnemen b. Bloedkweek afnemen, hierna antibiotica starten, tenslotte lumbaalpunctie verrichten c. Lumbaalpunctie verrichten, hierna bloedkweek afnemen, tenslotte antibiotica starten CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 13 van 20

14 33 Een 78-jarige alleenstaande man heeft het laatste jaar lichte inprentingsstoornissen. Desalniettemin functioneert hij zelfstandig en ziet hij er verzorgd uit, evenals zijn woning. Enkele maanden geleden is hij gedurende een week licht verward geweest en is hij een keer verdwaald toen hij boodschappen deed. Hij bleek een urinewegontsteking te hebben en de verwardheid verdween na behandeling. Stelling: bij deze man is er sprake van dementie. a. Juist b. Onjuist 34 Welke van de drie bekende theorieën of hypotheses over het ontstaan van migraine wordt ondersteund door experimenten die laten zien dat calcitonin gene-related peptide - antagonisten effectief zijn in de behandeling van migraine? a. De brain hypothesis b. De inflammation hypothesis c. De vascular theory 35 Op de spoedeisende hulp wordt een comateuze man binnengebracht. Hij heeft geen koorts en geen zichtbaar uitwendig letsel. Glasgow Coma Scale: E=2; M=4; V=2. Circulatoir en respiratoir zijn er geen problemen. Welke volgorde van handelen is de beste? a. Bloedafname neurologisch onderzoek CT-hersenen EEG b. CT-hersenen EEG bloedafname neurologisch onderzoek c. EEG CT-hersenen neurologisch onderzoek bloedafname d. Neurologisch onderzoek bloedafname EEG CT-hersenen 36 Bij de ziekte van Parkinson treden vaak bradykinesie en hypokinesie op. Waarvan is dit het gevolg? a. Afname van het aantal D2 dopaminereceptoren in het ventrale tegmentum b. Toename van het aantal D2 dopaminereceptoren in het ventrale tegmentum c. Tekort aan dopamine in het corpus striatum d. Tekort aan dopaminereceptoren in het corpus striatum 37 Een patiënt bezoekt de polikliniek neurologie wegens brandende pijnen aan de voeten. De neuroloog denkt aan een polyneuropathie, met name aan een dunnevezelneuropathie. Welke bevinding bij het neurologische onderzoek maakt een dunnevezelneuropathie waarschijnlijker dan een axonale polyneuropathie? a. Afwezige vibratiezin aan de voeten b. Behouden achillespeesreflexen c. Behouden vitale sensibiliteit aan de voeten d. Ontbreken van autonome verschijnselen CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 14 van 20

15 38 Een 20-jarige man is uit een auto geslingerd, toen deze met 90 km/uur tegen een boom tot stilstand kwam. Hij is 20 minuten buiten kennis geweest en had een urenlange posttraumatische amnesie. Er is fors uitwendig letsel van het hoofd met een Battle sign, maar geen brilhematoom of liquorrhoe uit de neus. Als er bij deze patiënt hersenzenuwuitval ontstaat, welke hersenzenuw is dan het meest waarschijnlijk aangedaan? a. n. I (nervus olfactorius) b. n. II (nervus opticus) c. n VII (nervus facialis) d. n. X (nervus vagus) e. n. XII (nervus hypoglossus) 39 Een vrouw van 31 jaar oud is net hersteld van een neuritis optica links. Haar voorgeschiedenis is blanco. Er is bij haar een MRI-scan van de hersenen gemaakt, die twee periventriculaire en twee juxtacorticale afwijkingen laat zien, verdacht voor MSlesies. Er is wel intraveneus contrast toegediend (gadolinium), maar geen van de lesies kleurt aan. Stelling: deze patiënte voldoet aan de diagnostische criteria voor multipele sclerose (MS). a. Juist b. Onjuist 40 Stelling: een patiënt met een lumbale kanaalstenose zal in het algemeen meer last van de benen hebben bij het beklimmen dan bij het afdalen van een lange trap. a. Juist b. Onjuist 41 Welk patroon van spierzwakte past het best bij een myopathie? a. Distaal en asymmetrisch b. Distaal en symmetrisch c. Proximaal en asymmetrisch d. Proximaal en symmetrisch 42 Bij de registratie van het elektro-encefalogram (EEG) van een proefpersoon ziet u dat occipitaal het alfaritme ontbreekt. Welke conclusie kunt u hieruit trekken? De proefpersoon: a. heeft de ogen gesloten b. heeft de ogen open 43 Bij een patiënt met spierzwakte wordt bloedonderzoek gedaan. Het CK blijkt sterk verhoogd te zijn. Welke aandoening is hiermee zo goed als uitgesloten? a. Myasthenia gravis b. Polymyositis c. Ziekte van Duchenne d. Ziekte van Becker CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 15 van 20

16 44 Welke neuro-oftalmologische bevinding maakt deel uit van het syndroom van Wallenberg (infarct van de laterale medulla oblongata)? a. Hippus pupillae b. Ipsilaterale miosis en ptosis c. Nervus oculomotorius uitval 45 Dyskinesieën en on-off -effecten zijn bijwerkingen bij de langetermijnbehandeling van de ziekte van Parkinson, die vaker optreden bij gebruik van oraal l-dopa dan bij dopamineagonisten. Welke farmacokinetische eigenschap van l-dopa verklaart dit verschil? a. De renale excretie van l-dopa neemt toe bij chronisch gebruik waardoor de plasmaspiegels dalen b. Het transport van l-dopa over de bloed-hersenbarrière neemt toe bij chronisch gebruik waardoor de concentratie in de hersenen stijgt en toenemende activatie van dopaminereceptoren plaatsvindt c. L-dopa heeft een relatief korte plasma-eliminatiehalfwaardetijd waardoor de plasmaspiegels zeer sterk schommelen in de tijd d. L-dopa is zeer lipofiel waardoor het stapelt in de hersenen en overactivatie van dopaminereceptoren plaatsvindt 46 Een polyneuropathie is op basis van anamnese en neurologisch onderzoek te vermoeden. Welk anamnestisch gegeven is een argument vóór het bestaan van een polyneuropathie? a. Tintelingen vooral distaal in ledematen b. Tintelingen vooral proximaal in ledematen 47 Een 57-jarige man bezoekt de polikliniek neurologie met een sinds twee maanden bestaande en nog steeds in ernst toenemende klapvoet. Hij heeft geen pijn in de rug of in het been. Bij onderzoek is er behalve de klapvoet ook in opvallende mate sprake van fasciculaties in de m. peroneus en quadriceps rechts, bilspieren beiderzijds, tong en m. masseter links. Welk aanvullende onderzoek is nu als eerste geïndiceerd? a. Bloedonderzoek (DNA) b. Elektromyografie (EMG) c. Lumbaalpunctie (liquor) d. MRI-myelum 48 Vele aandoeningen kunnen radiculaire pijnsyndromen veroorzaken. Daartoe behoort niet: a. diabetes mellitus b. leptomeningeale metastasering c. motor neuron disease d. neuroborreliose 49 Bij een wedstrijd hardlopen vertrekt een renner 69 milliseconden na het startsignaal. Stelling: dit is een valse start, gezien de normale reactietijd van een mens. a. Juist b. Onjuist CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 16 van 20

17 50 Figuur 8 Op deze coupe van een CT-scan (Figuur 8) die werd gemaakt van een man die met licht schedel-hersenletsel werd onderzocht ziet u aan de linkerzijde, intracraniaal, een gebied met verhoogde absorptie hetgeen wijst op een bloeding. Welke arterie is het meest waarschijnlijk betrokken bij deze bloeding? a. a. cerebri media b. a. choroidea posterior c. a. meningea media d. a. temporalis superficialis 51 Wat zijn de belangrijkste determinanten bij een besluit tot verpleeghuisopname bij de ziekte van Parkinson? a. Balansproblemen en freezing b. Depressie en angst c. Responsfluctuaties en dyskinesieën d. Dementie en psychose CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 17 van 20

18 52 Een 72-jarige man wordt verwezen naar de neuroloog. Volgens zijn vrouw loopt hij de laatste jaren steeds langzamer en met kleinere pasjes. Bij deuropeningen of drempels lijkt hij volledig te blokkeren. Hij staat ook steeds meer voorovergebogen en is snel uit balans. De achteruitgang is niet geleidelijk opgetreden maar verloopt stapsgewijs. Zijn stem is niet veranderd en hij kan nog goed altblokfluit spelen. Hij is al jaren bekend met hypertensie en diabetes mellitus, en heeft tweemaal een TIA doorgemaakt. Bij onderzoek komt hij moeilijk overeind uit een stoel en loopt met zeer kleine pasjes. Wanneer hij de drempel van de spreekkamer probeert te passeren staat hij als aan de grond genageld en kan moeilijk weer op gang komen. Bij het lopen beweegt hij zijn armen opvallend goed mee. Hij voert ook alle bewegingsopdrachten met zijn handen vlot uit. Er is geen tremor. De oogvolgbewegingen zijn ongestoord. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Ziekte van Parkinson b. Multipele systeem atrofie (MSA) c. Progressieve supranucleaire paralyse (PSP) d. Vasculair parkinsonisme 53 De huisarts van een patiënt met frequente aanvallen van tension type headache wil een preventieve behandeling starten. Van welk middel is aangetoond dat het in deze omstandigheden een gunstig effect kan hebben? a. Amitriptyline b. Metoprolol c. Valproïnezuur d. Verapamil 54 Een patiënt wordt op de polikliniek neurologie onderzocht vanwege dubbelzien. Er blijkt sprake te zijn van ptosis links, terwijl de pupil links duidelijk groter is dan rechts. Bij onderzoek van de oogstand zal het meest waarschijnlijk blijken dat het oog staat naar: a. binnen en boven b. binnen en onder c. buiten en onder d. buiten en boven 55 Een patiënt met actieve relapsing-remitting multipele sclerose (MS) is door zijn neuroloog gedurende enkele jaren achtereenvolgens behandeld met interferon-bèta en glatirameeracetaat. Helaas bleef hij relapses houden en neemt het aantal cerebrale lesies bij herhaald MRI-onderzoek sterk toe. De neuroloog heeft bloedonderzoek laten verrichten, waarbij er serologisch geen aanwijzingen waren voor aanwezigheid van het JC-virus. Met welke medicatie kan de behandeling het beste gestart worden? a. 4-aminopyridine b. Corticosteroïden c. Natalizumab d. Pyridostigmine CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 18 van 20

19 56 Een bejaarde patiënt klaagt over een bijna continu licht gevoel in het hoofd, dat verergert als hij overeind komt. De patiënt gebruikt veel medicijnen. Welk van onderstaande klassen van medicijnen is hiervan de minst waarschijnlijke oorzaak? a. Alfa-blokker b. Bèta-blokker c. Statine d. Tricyclisch antidepressivum 57 Door de kwantitatieve verdeling van serotonine (5-hydroxytryptamine) en serotoninereceptoren in het lichaam is goed te begrijpen dat selective serotonin reuptake inhibitors (SRRI s) bijwerkingen kunnen veroorzaken in de: a. blaas b. darm c. nier d. schildklier 58 Op de CT-scan van een patiënt die onder invloed van alcohol van een trap viel, is er zowel extracranieel als intracranieel letsel zichtbaar (Figuur 9). Via welk traumamechanisme is het intracraniële letsel bij deze patiënt ontstaan? Figuur 9 a. Coup-contrecoup b. Diffuse axonal injury c. Direct impact injury d. Rotatietrauma Let op! De vragen 59 en 60 staan op het volgende blad! CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 19 van 20

20 59 Een jonge vrouw heeft al enkele jaren ongeveer twee keer per maand aanvallen van hoofdpijn, bijna altijd linkszijdig, die gemiddeld 12 uur aanhouden. De hoofdpijn is kloppend van aard, en is dusdanig hevig dat zij niets anders kan dan in bed gaan liggen. Welk gegeven is nog nodig om aan de diagnostische criteria voor migraine te voldoen? a. Afname van de pijn na gebruik van triptanen (5-HT1-agonisten) b. Auraverschijnselen voorafgaand aan de hoofdpijn c. Fonofobie en fotofobie d. Normale bevindingen bij MRI-hersenen 60 Een patiënt met bekende primair gegeneraliseerde tonisch-clonische epilepsie bezoekt de spoedeisende hulp met een verstuikte enkel, ontstaan bij zaalvoetbal. Tijdens het onderzoek door de arts krijgt de patiënt een voor hem typische epileptische aanval. De arts legt de patiënt zo neer dat deze zich niet kan beschadigen. Wat kan de arts hierna het beste doen? a. Afwachten, maar ingrijpen als de aanval langer dan vijf minuten duurt b. Een rolletje verband tussen de kiezen plaatsen om tongbeet te voorkomen c. Meteen een benzodiazepine nasaal of rectaal toedienen CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 20 van 20

Doelstellingen basisstage neurologie

Doelstellingen basisstage neurologie Doelstellingen basisstage neurologie Zoals voor elke basisstage wordt het accent gelegd op vaak voorkomende problemen en op urgente problemen waarbij het van belang is ze tijdig te herkennen. Het is de

Nadere informatie

Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie

Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie Uitgangspunt is dat de status volledig ingevuld wordt en dat er aandacht wordt besteed aan een goede verslaglegging. De status is een document waar

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid Wat is duizeligheid? Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie

Nadere informatie

Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie

Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie 00 Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie 1 Inleiding U heeft MS. Deze woorden veranderen in één keer je leven. Gevoelens van ongeloof, verdriet en angst. Maar misschien ook opluchting, omdat de vage klachten

Nadere informatie

DIABETISCHE NEUROPATHIE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

DIABETISCHE NEUROPATHIE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING DIABETISCHE NEUROPATHIE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING JMJ KRUL NEUROLOOG TERGOOIZIEKENHUIZEN BLARICUM Cijfers over diabetes (1) Er zijn ongeveer 740.000 mensen met diabetes in Nederland; 250.000 mensen

Nadere informatie

Multipele Sclerose (MS)

Multipele Sclerose (MS) Multipele Sclerose (MS) MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, die vooral bij jonge volwassenen voorkomt. In de eerste jaren komen de verschijnselen vaak in aanvallen, ook wel Schub of relapse

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn Traumatisch hersenletsel 17 mei 2016 Ella Fonteyn Inhoud Definities traumatisch hersenletsel Protocol SEH Gevolgen en behandeling Niet in deze presentatie: letsel wervelkolom, myelum of zenuwen Definities

Nadere informatie

Cuco-verslag CAT 3.2 Neurologie 5-7-2013 Cursuscoördinator: Bob van Oosten. SAMENVATTING VERANDERINGEN: Vraag 15 Vervalt.

Cuco-verslag CAT 3.2 Neurologie 5-7-2013 Cursuscoördinator: Bob van Oosten. SAMENVATTING VERANDERINGEN: Vraag 15 Vervalt. Cuco-verslag CAT 3.2 Neurologie 5-7-2013 Cursuscoördinator: Bob van Oosten. SAMENVATTING VERANDERINGEN: Vraag 15 Vervalt. Vraag 33 Sleutelverdubbeling: a en b goed. 1 Op de SEH onderzoekt een arts een

Nadere informatie

Sam envatting en conclusies T E N

Sam envatting en conclusies T E N Sam envatting en conclusies T E N Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Sinds de zeventigerjaren van de vorige eeuw zijn families beschreven met dominant overervende herseninfarcten,dementie

Nadere informatie

Multiple Sclerose is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Deze ziekte wordt ook wel MS genoemd. In deze folder leest hier meer over.

Multiple Sclerose is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Deze ziekte wordt ook wel MS genoemd. In deze folder leest hier meer over. Multiple Sclerose Multiple Sclerose is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Deze ziekte wordt ook wel MS genoemd. In deze folder leest hier meer over. Wat is multipele Sclerose (MS) MS is een

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson. Patiënteninformatie

Ziekte van Parkinson. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Ziekte van Parkinson Informatie over (de oorzaken van) de ziekte van Parkinson, waar u dan last van kunt hebben, hoe we de diagnose stellen en wat u er zelf aan kunt doen Ziekte van

Nadere informatie

Wisselend reageren, inadequaat Voorkeursstand ogen en hoofd naar rechts Verkramping linkerarm

Wisselend reageren, inadequaat Voorkeursstand ogen en hoofd naar rechts Verkramping linkerarm Neurologische valkuilen 9 oktober 2014 Elly Pouwels Neuroloog Informatie bekend bij neuroloog via Man uit 1948, blanco huisarts Aanmelding als trombolyse Sinds 30 min ogen naar rechts, in de war/ afasie

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson. 'shaking palsy' ofwel 'schudverlamming

Ziekte van Parkinson. 'shaking palsy' ofwel 'schudverlamming Ziekte van Parkinson 'shaking palsy' ofwel 'schudverlamming Aantal patienten Naar schatting zijn er op dit moment tussen de 40.000 en 45.000 mensen in Nederland die aan de ziekte van Parkinson lijden.

Nadere informatie

huisartsennascholing 10 sept 2013

huisartsennascholing 10 sept 2013 huisartsennascholing 10 sept 2013 -polyneuropathie -restless legs syndrome Joost van Oostrom Afdeling Neurologie Rijnstate Programma (2x) WAAROM moeten we hier iets over weten WAT moeten we hierover weten

Nadere informatie

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie 13-14 Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 2 e Toetsdatum

Nadere informatie

DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND

DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk om het begrip duizeligheid duidelijk te omschrijven. Er kan van alles

Nadere informatie

Hyperekplexia. Movement disorders GRONINGEN He althy Ageing: moving to the next generation

Hyperekplexia. Movement disorders GRONINGEN He althy Ageing: moving to the next generation Hyperekplexia He althy Ageing: moving to the next generation WAT IS HYPEREKPLEXIA? Hyperekplexia is een zeldzame neurologische aandoening. Een andere naam is startle disease. Patiënten met hyperekplexia

Nadere informatie

Het neurologische consult

Het neurologische consult 2 Het neurologische consult Neurologie is een discipline waarin men met eenvoudige middelen een heel eind kan komen bij het stellen van een diagnose en de opzet van een behandelingsplan. Er zijn evenwel

Nadere informatie

Beroerte in de praktijk. Patricia Halkes 19.03.2013

Beroerte in de praktijk. Patricia Halkes 19.03.2013 Beroerte in de praktijk Patricia Halkes 19.03.2013 Meneer A. 72 jaar Vg: hypertensie, spataderen Med: hydrochloorthiazide Intox: 2 jaar gestopt met roken, 40 PY Meneer A. Laat tijdens het eten plots zijn

Nadere informatie

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Rugpoli in Enschede Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Stellingen Bij een langer bestaand LRS is een MRI van de LWK aangewezen Ik (huisarts) verwijs nu zelf voor een MRI

Nadere informatie

Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. Deze folder informeert u over de mogelijke

Nadere informatie

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Roelie de Vlas meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Aline Westenberg Aline Westenberg ambulanceverpleegkundige UMCG Ambulancezorg & Timo Roosa ambulancechauffeur UMCG Ambulancezorg &

Nadere informatie

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct Trombolyse Acute behandeling van een herseninfarct In deze folder vindt u informatie over de behandeling van een herseninfarct met een stolseloplossend medicijn (Alteplase). Deze behandeling wordt trombolyse

Nadere informatie

vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp

vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp disclaimer geen duizeligheidsexpert geen belangenverstrengeling oorzaken duizeligheid vestibulair centraal cardiovasculair intoxicatie metabool BPPD neuritis

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson

Ziekte van Parkinson Ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van de hersenen die progressief is. In deze folder leest u meer over deze ziekte en over de polikliniek Neurologie van het Havenziekenhuis.

Nadere informatie

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg Hersenmetastasen Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg Hersenmetastasen (HM) + Introductie + Enkele cijfers. + Wanneer denken we aan HM? + Behandeling van HM (Landelijke

Nadere informatie

1 Geheugenstoornissen

1 Geheugenstoornissen 1 Geheugenstoornissen Prof. dr. M. Vermeulen 1.1 Zijn er geheugenstoornissen? Over het geheugen wordt veel geklaagd. Bij mensen onder de 65 jaar berusten deze klachten zelden op een hersenziekte. Veelal

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Hypnic headache. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. Hypnic headache. www.kinderneurologie.eu Hypnic headache Wat is hypnic headache? Hypnic headache is een hoofdpijnaandoening waarbij mensen tijdens hun slaap last krijgen van hoofdpijn en hierdoor wakker worden uit hun slaap. Hoe wordt hypnic

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336

Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336 Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336 069499010 401,82 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers)(met

Nadere informatie

Hoofdpijn Blijf er niet mee lopen. Rob Bernsen en Marian van Zagten, neurologen Namens overige leden Multidisciplinaire Hoofdpijnpoli

Hoofdpijn Blijf er niet mee lopen. Rob Bernsen en Marian van Zagten, neurologen Namens overige leden Multidisciplinaire Hoofdpijnpoli Hoofdpijn Blijf er niet mee lopen Rob Bernsen en Marian van Zagten, neurologen Namens overige leden Multidisciplinaire Hoofdpijnpoli Inhoud Cijfers Wat gebeurt er in het ziekenhuis? Typen hoofdpijn Spanningshoofdpijn

Nadere informatie

Examen Medische Vakken

Examen Medische Vakken Examen Medische Vakken Neurologie, psychiatrie, dermatologie AGN 4e jaar, cohort 07-11 1. Het aantal paren hersenzenuwen is a. 4 b. 12 c. 6 d. 8 2. Met het begrip Centraal Motorisch Neuron (CMN) wordt

Nadere informatie

Parkinsonismen Vereniging. Parkinson en Psychose

Parkinsonismen Vereniging. Parkinson en Psychose Parkinsonismen Vereniging Parkinson en Psychose Inhoudsopgave Inleiding 4 Psychose 4 Oorzaak 5 Door de ziekte van Parkinson 5 Door het gebruik van anti-parkinsonmedicatie 5 Door een lichamelijke aandoening

Nadere informatie

Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Uw kind is in het ziekenhuis opgenomen geweest met een licht traumatisch hoofd- of hersenletsel en mag weer naar huis. In deze folder

Nadere informatie

Acute neurologische problemen

Acute neurologische problemen Acute neurologische problemen Nascholing neuro-oncologie Judith de Bont Kinderneuroloog Acute neurologische problemen Neuro-oncologie Verhoogde intracraniële druk/inklemming Hydrocefalus Epilepsie Neurologische

Nadere informatie

CVA herseninfarct. Beleid na TIA/ 9 juni 2010. J.L.W. Bosboom Neuroloog, OLVG

CVA herseninfarct. Beleid na TIA/ 9 juni 2010. J.L.W. Bosboom Neuroloog, OLVG Beleid na TIA/ CVA herseninfarct 9 juni 2010 J.L.W. Bosboom Neuroloog, OLVG Inleiding Inleiding CVA Cerebrovasculair accident Infarct 80% Bloeding 20% Carotis 80% Vertebrobasilair 20% ICH / SAB / SDH Inleiding

Nadere informatie

Symptomatische behandeling hersenmetastasen. Jeroen van Eijk, neuroloog JBZ 3 e Regionale Symposium Palliatieve Zorg 07-11-2013

Symptomatische behandeling hersenmetastasen. Jeroen van Eijk, neuroloog JBZ 3 e Regionale Symposium Palliatieve Zorg 07-11-2013 Symptomatische behandeling hersenmetastasen Jeroen van Eijk, neuroloog JBZ 3 e Regionale Symposium Palliatieve Zorg 07-11-2013 Zo maar een paar vragen: -Moeten patiënten met HM standaard met dexamethason

Nadere informatie

Kinderen met licht traumatisch hoofd of hersenletsel

Kinderen met licht traumatisch hoofd of hersenletsel Kinderen met licht traumatisch hoofd of hersenletsel Spoedeisende Hulp alle aandacht Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel doorgemaakt ten gevolge van een ongeval of een klap tegen zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Duizeligheid 4. Wat is duizeligheid? 4. Verschijnselen van duizeligheid 5. Oorzaken van duizeligheid 6. Onderzoek 7.

Inhoudsopgave. Duizeligheid 4. Wat is duizeligheid? 4. Verschijnselen van duizeligheid 5. Oorzaken van duizeligheid 6. Onderzoek 7. Duizeligheid KNO Inhoudsopgave Duizeligheid 4 Wat is duizeligheid? 4 Verschijnselen van duizeligheid 5 Oorzaken van duizeligheid 6 Onderzoek 7 Behandeling 9 Slotwoord 10 3 Duizeligheid Deze brochure heeft

Nadere informatie

Symptomen bij hoofdpijn

Symptomen bij hoofdpijn 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M19 van juli 2004. Een klassieke migraine met eenzijdige en een aura lijkt gemakkelijk te diagnosticeren. Migraine heeft echter

Nadere informatie

Syncope. Uitleg en adviezen

Syncope. Uitleg en adviezen Syncope Uitleg en adviezen Syncope Syncope is het moeilijke woord voor aanvallen van kortdurend bewustzijnsverlies dat veroorzaakt wordt doordat de bloeddruk even weg valt. De meest voorkomende oorzaak

Nadere informatie

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ TIA CVA: inhoud + TIA: Rob Bernsen + CVA: Marian van Zagten + Rijbewijs : Rob Bernsen Voorlichting Hartstichting

Nadere informatie

INTERLINE NEUROLOGIE 2012

INTERLINE NEUROLOGIE 2012 INTERLINE NEUROLOGIE 2012 mei 2012 Inleiding Dit is het 41 e Zwolse Interlineprogramma, en het tweede Interline programma Neurologie. Het eerste uit 1998 ging alleen over Hoofdpijn en was het allereerste

Nadere informatie

Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose

Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose Informatie voor patiënten F0674-3415 juli 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

KLACHTEN VAN DE ELLEBOOGZENUW ULNARIS NEUROPATHIE

KLACHTEN VAN DE ELLEBOOGZENUW ULNARIS NEUROPATHIE KLACHTEN VAN DE ELLEBOOGZENUW ULNARIS NEUROPATHIE 343 Wat is het? Een ulnaris neuropathie is een storing in de functie van één van de drie zenuwen (bedradingen) van de onderarm, de elleboogzenuw (of nervus

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Chapter 5

Nederlandse Samenvatting. Chapter 5 Nederlandse Samenvatting Chapter 5 Chapter 5 Waarde van MRI scans voor voorspelling van invaliditeit in patiënten met Multipele Sclerose Multipele Sclerose (MS) is een relatief vaak voorkomende ziekte

Nadere informatie

12 Langdurige epileptische aanvallen

12 Langdurige epileptische aanvallen 12 Langdurige epileptische aanvallen Definitie en etiologie Incidentie Anamnese Lichamelijk onderzoek Epileptische aanvallen duren van enkele seconden tot hooguit enkele minuten. In de literatuur wordt

Nadere informatie

Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie

Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie Ziekenhuis Gelderse Vallei U wordt binnenkort opgenomen wegens een operatie aan uw halsslagader. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge

Nadere informatie

Koortsstuipen. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Koortsstuipen. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Koortsstuipen Jonge kinderen zijn bij koorts gevoelig voor stuipen. Ongeveer 5 procent van de kinderen tussen de drie maanden en zes jaar heeft weleens een koortsstuip. In deze folder leest u over de achtergrond

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen Rode Kruis ziekenhuis Patiënteninformatie Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen rkz.nl Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen U bent in het ziekenhuis geweest omdat u een mogelijk

Nadere informatie

I N F O R M A T I E. o v e r de polikliniek Neurologie

I N F O R M A T I E. o v e r de polikliniek Neurologie I N F O R M A T I E o v e r de polikliniek Neurologie 2 Op verzoek van uw huisarts of behandelend specialist werd een afspraak voor u gemaakt op de polikliniek Neurologie. U kunt zich op het afgesproken

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom NEUROLOGIE Carpale tunnelsyndroom Beknelling zenuw in pols en hand U heeft een afspraak omdat u klachten heeft die passen bij het Carpale tunnelsyndroom (CTS). Bij het CTS is een zenuw in de pols bekneld

Nadere informatie

Geriatrie. Patiënteninformatie. Flauwvallen (syncope) Slingeland Ziekenhuis

Geriatrie. Patiënteninformatie. Flauwvallen (syncope) Slingeland Ziekenhuis Geriatrie Flauwvallen (syncope) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Syncope (uitgesproken: sin-co-péé) is de medische term voor flauwvallen: een aanval waarbij u kort het bewustzijn verliest.

Nadere informatie

Wat u moet weten. over koortsstuipen

Wat u moet weten. over koortsstuipen Wat u moet weten over koortsstuipen Beste ouders Kinderen die ziek zijn, maken soms één of meer koortsstuipen door. In deze brochure vindt u algemene informatie over de symptomen, oorzaken en behandeling

Nadere informatie

Spreekuur voor geheugenproblemen. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met:

Spreekuur voor geheugenproblemen. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met: Spreekuur voor geheugenproblemen Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met: Inleiding Op verzoek van uw huisarts of behandelend specialist werd voor u een afspraak gemaakt voor het spreekuur voor

Nadere informatie

Syndroom van Guillain Barré

Syndroom van Guillain Barré Syndroom van Guillain Barré Inleiding U bent opgenomen op afdeling Neurologie met (verdenking) van het Guillain-Barré syndroom. In deze folder leest u meer over de aandoening en de behandeling. U kunt

Nadere informatie

Een verkeerde diagnose met vreselijke gevolgen. Marc Engelen (Kinder)neuroloog AMC

Een verkeerde diagnose met vreselijke gevolgen. Marc Engelen (Kinder)neuroloog AMC Een verkeerde diagnose met vreselijke gevolgen Marc Engelen (Kinder)neuroloog AMC Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Opbouw van de presentatie 1. Feitelijke beschrijving

Nadere informatie

Hersentumoren en rijbewijs. Naam: prof. dr. Jan J.Heimans Functie: Neuroloog VU medisch centrum

Hersentumoren en rijbewijs. Naam: prof. dr. Jan J.Heimans Functie: Neuroloog VU medisch centrum Hersentumoren en rijbewijs Naam: prof. dr. Jan J.Heimans Functie: Neuroloog VU medisch centrum Gezondheidsproblemen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Hiervoor zijn twee redenen: 1. Het vermogen om

Nadere informatie

Samenwerken met patiënten, families en artsen om steun te bieden en informatie te verstrekken over syncope en Reflex Anoxic Seizures

Samenwerken met patiënten, families en artsen om steun te bieden en informatie te verstrekken over syncope en Reflex Anoxic Seizures Samenwerken met patiënten, families en artsen om steun te bieden en informatie te verstrekken over syncope en Reflex Anoxic Seizures Hebt u soms zonder aantoonbarereden last van De controlelijst voor onverklaarbaar

Nadere informatie

Acute opvang bij epilepsie. Dr. Willemijn Leen Neuroloog / kinderneuroloog CWZ, Nijmegen

Acute opvang bij epilepsie. Dr. Willemijn Leen Neuroloog / kinderneuroloog CWZ, Nijmegen Acute opvang bij epilepsie Dr. Willemijn Leen Neuroloog / kinderneuroloog CWZ, Nijmegen Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=6w8bur2pjpu Acute opvang bij epilepsie Dr. Willemijn Leen Neuroloog / kinderneuroloog

Nadere informatie

Kinderen met hoofd-/hersenletsel

Kinderen met hoofd-/hersenletsel Patiënteninformatie Kinderen met hoofd-/hersenletsel 1234567890-terTER_ Kinderen met hoofd-/hersenletsel U heeft een afspraak in Tergooi gehad voor meer informatie over hoofd-/hersenletsel bij uw kind.

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polyneuropathie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polyneuropathie. rkz.nl Patiënteninformatie Polyneuropathie rkz.nl Wat is het Polyneuropathie is een aandoening van de zenuwen in armen en benen. Bij sommige polyneuropathieën zijn vooral de gevoelszenuwen (sensore zenuwen) aangedaan,

Nadere informatie

Neurologie algemene informatie

Neurologie algemene informatie Neurologie algemene informatie Inhoud Neurologie bij de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht...3 Inleiding... 3 Wat is neurologie?... 3 Wat doet de neuroloog?... 3 De vakgroep neurologie... 3

Nadere informatie

Dokter, is het M(i)S?

Dokter, is het M(i)S? Dokter, is het M(i)S? Jan Meilof, neuroloog Martini Ziekenhuis UMC Groningen MS: Multiple Sclerose casus Man, 38 jaar Blanco voorgeschiedenis Last van aanvallen: Plots moeite met praten/zingen en gebruik

Nadere informatie

parkinson DE NOODZAAK VAN EEN BREDE BEHANDELING EN AANPAK

parkinson DE NOODZAAK VAN EEN BREDE BEHANDELING EN AANPAK parkinson DE NOODZAAK VAN EEN BREDE BEHANDELING EN AANPAK ONDERWERPEN PARKINSON, OORZAAK EN ONTSTAAN GETALLEN: HOE VAAK KOMT DEZE ZIEKTE VOOR? KLACHTEN EN VERSCHIJNSELEN BELOOP THERAPIE CONSEQUENTIES VOOR

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel. Kinderen

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel. Kinderen Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel Kinderen Inhoud Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel... 3 Verschijnselen eerste 24 uur... 3 Wekadvies (alleen voor kinderen t/m 5 jaar)... 3 Verschijnselen eerste

Nadere informatie

Toets CAT B 3.2 14-15 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.2 14-15 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 14-15 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie 14-15 Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 2 e Toetsdatum

Nadere informatie

De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte waarbij zenuwcellen in een specifiek deel van de

De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte waarbij zenuwcellen in een specifiek deel van de Rick Helmich Cerebral Reorganization in Parkinson s disease (proefschrift) Nederlandse Samenvatting De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte waarbij zenuwcellen in een specifiek deel van de

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Ontslagadvies bij licht traumatische hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Ontslagadvies bij licht traumatische hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar Ontslagadvies bij licht traumatische hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar ONTSLAGADVIES BIJ LICHT TRAUMATISCH HERSENLETSEL BIJ KINDEREN T/M 5 JAAR INLEIDING Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Nadere informatie

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen.

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen. Stroomdiagram Liespijn Onderstaand stroomdiagram kan worden gebruikt voor het diagnostisch proces, bij patiënten met liespijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op artrogene problematiek. Niet atrogene aandoeningen

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Neurologie achtergronden casusschetsen

Neurologie achtergronden casusschetsen Neurologie achtergronden casusschetsen Interline, mei 2012 Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd. INTERLINE NEUROLOGIE 2012 mei 2012 ACHTERGRONDEN

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel

Licht traumatisch hersenletsel Neurologie i Licht traumatisch hersenletsel Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. In

Nadere informatie

21 november 2015. Dokter, de pijn werkt op mijn zenuwen! Behandeling van neuropatische pijnklachten anno 2015

21 november 2015. Dokter, de pijn werkt op mijn zenuwen! Behandeling van neuropatische pijnklachten anno 2015 21 november 2015 Dokter, de pijn werkt op mijn zenuwen! Behandeling van neuropatische pijnklachten anno 2015 multidisciplinair pijncentrum AZ Monica - Pijnsymposium 1 2 De waarde van neurofysiologisch

Nadere informatie

Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016

Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016 Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016 Disclosures spreker (potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Patiënteninformatie Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Informatie over mobilisatie na een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Nadere informatie

natalizumab (tysabri)

natalizumab (tysabri) patiënteninformatie natalizumab (tysabri) behandeling en werking medicijn Uw neuroloog heeft u het medicijn natalizumab (Tysabri) geadviseerd. Hoe werkt dit medicijn? Hoe wordt natalizumab toegediend?

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts.

Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts. Duizeligheid Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts. Wat is duizeligheid Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is

Nadere informatie

Dystonie. Movement disorders GRONINGEN He althy Ageing: moving to the next generation

Dystonie. Movement disorders GRONINGEN He althy Ageing: moving to the next generation Dystonie He althy Ageing: moving to the next generation WAT IS DYSTONIE? Dystonie is een bewegingsstoornis die ontstaat door een verstoorde aanspanning van de spieren. Het woord dystonie is afgeleid van

Nadere informatie

Botulinetoxine type A behandeling bij volwassenen met spasticiteit

Botulinetoxine type A behandeling bij volwassenen met spasticiteit Botulinetoxine type A behandeling bij volwassenen met spasticiteit BOTULINETOXINE TYPE A BEHANDELING BIJ VOLWASSENEN MET SPASTICITEIT Hevige stijfheid of gespannenheid in de spieren wordt spasticiteit

Nadere informatie

Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek

Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek Inleiding In deze brochure kunt u lezen hoe het carpale tunnel syndroom ontstaat, wat de klachten en oorzaken van het carpale tunnel syndroom zijn. Daarnaast

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen zijn hoofd. Deze folder beschrijft

Nadere informatie

Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad

Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad NB: Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Voor uitgebreidere informatie

Nadere informatie

Myoclonus Dystonie. Elze Timmers. 20 mei2017

Myoclonus Dystonie. Elze Timmers. 20 mei2017 Myoclonus Dystonie Elze Timmers 20 mei2017 Inhoud 1. Wat is Myoclonus Dystonie? 2. Welke onderzoeken zijn er verricht in de Nederlandse MyoclonusDystonie patiënten en in de wereld? 3. Wat voor onderzoek

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Onderzoek volgens het TIA-protocol

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Onderzoek volgens het TIA-protocol Onderzoek volgens het TIA-protocol ONDERZOEK VOLGENS HET TIA-PROTOCOL TIA TIA staat voor Transient Ischemic Attack. Vrij vertaald is dit een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen. Als

Nadere informatie

Lumbaal radiculair syndroom ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

Lumbaal radiculair syndroom ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE Lumbaal radiculair syndroom Inleiding maart 2017 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Zie de werkafspraak Lumbaal radiculair syndroom De huidige werkgroep bestaat

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel SPOEDEISENDE HULP Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of door een klap tegen uw hoofd. Deze folder geeft informatie over

Nadere informatie

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 4e Voorjaars Symposium V&VN Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie 24 maart 2016

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 4e Voorjaars Symposium V&VN Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie 24 maart 2016 Hersenmetastasen Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 4e Voorjaars Symposium V&VN Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie 24 maart 2016 Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Duizeligheid. Afdeling KNO

Duizeligheid. Afdeling KNO Duizeligheid Afdeling KNO . Duizeligheid Deze folder informeert u over evenwicht, oorzaken van duizeligheid en klachten die daarbij voor kunnen komen. Wat is duizeligheid? Iedereen krijgt voortdurend informatie

Nadere informatie

Syndroom van Guillain- Barré

Syndroom van Guillain- Barré Syndroom van Guillain- Barré SYNDROOM VAN GUILLAIN-BARRÉ Het Guillain-Barré Syndroom (GBS) is een polyneuropathie (zenuwaandoening). Acute inflammatoire polyneuropathie, is de medische naam voor deze ziekte

Nadere informatie

Tumoren van centrale zenuwstelsel. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014

Tumoren van centrale zenuwstelsel. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Tumoren van centrale zenuwstelsel Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Indeling Metastasen van tumoren van elders In de parenchym van de hersenen In hersenvliezen: leptomeningeale

Nadere informatie

Percutane vertebroplastiek

Percutane vertebroplastiek Percutane vertebroplastiek Inleiding Patiënten die wervelbreuken hebben ten gevolge van osteoporose, hebben vaak veel last van rugpijn. In enkele gevallen is er ook sprake van neurologische uitval. Vroeger

Nadere informatie

Hoofdpijn. Published on Medics4medics.com (http://www.medics4medics.com) Home > Neurologie > Hoofdpijn

Hoofdpijn. Published on Medics4medics.com (http://www.medics4medics.com) Home > Neurologie > Hoofdpijn Published on Medics4medics.com (http://www.medics4medics.com) Home > Neurologie > Hoofdpijn Hoofdpijn Image not found Active http://www.medics4medics.com/sites/default/files/resize/wysiwyg/hoofdpijn-307x144.gif

Nadere informatie

Uitzaaiingen in de wervelkolom

Uitzaaiingen in de wervelkolom Oncologie Uitzaaiingen in de wervelkolom Inleiding Kwaadaardige gezwellen (tumoren) kunnen soms uitzaaien naar andere delen van het lichaam. We spreken dan van uitzaaiingen of metastasen. Uitzaaiingen

Nadere informatie

Hoe vaak komt het Guillain-Barre syndroom voor bij kinderen? Het Guillain-Barre syndroom komt bij één op de 100.000 kinderen voor.

Hoe vaak komt het Guillain-Barre syndroom voor bij kinderen? Het Guillain-Barre syndroom komt bij één op de 100.000 kinderen voor. Guillain-Barre syndroom Wat is het Guillain-Barre syndroom? Het Guillain-Barre syndroom is een ziekte waarbij als gevolg van een ontsteking van de zenuwen van de benen, romp, armen en gezicht in toenemende

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH)

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) Afdeling Spoedeisende Hulp Locatie Veldhoven U heeft een ongeval gehad waarbij u mogelijk letsel aan het hoofd/hersenen heeft opgelopen. In deze folder kunt u

Nadere informatie

Acute neurologie: 10 instinkers. Diederik Dippel Neuroloog

Acute neurologie: 10 instinkers. Diederik Dippel Neuroloog Acute neurologie: 10 instinkers Diederik Dippel Neuroloog sollicitatiebrief 5 jaar klinische besliskunde 0,5 jaar interne geneeskunde 6 jaar opleiding neurologie Staflid neurologie acute neurologie ic

Nadere informatie

Waar vindt u de TIA polikliniek

Waar vindt u de TIA polikliniek De TIA-polikliniek Inleiding Het neurologische team van het St. Anna Ziekenhuis heeft een TIApolikliniek opgezet. Deze heeft als doel dat op één dag alle onderzoeken worden verricht en dat daarvan op dezelfde

Nadere informatie

Epilepsie. bij 60-plussers

Epilepsie. bij 60-plussers Epilepsie bij 60-plussers Wat is epilepsie? Epilepsie is een stoornis die ongeveer 1 op de 150 à 250 personen treft. In België gaat het dus om meer dan 60.000 personen. Er bestaan trouwens verschillende

Nadere informatie

I N F O R M A T I E. o v e r het spreekuur voor geheugenproblemen

I N F O R M A T I E. o v e r het spreekuur voor geheugenproblemen I N F O R M A T I E o v e r het spreekuur voor geheugenproblemen Op verzoek van uw huisarts of behandelend specialist werd een afspraak voor u gemaakt in het spreekuur voor geheugenproblemen van de polikliniek

Nadere informatie