Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets"

Transcriptie

1 A VUmc-compas toetsing Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 1 e Toetsdatum 28 februari 2014 Tijd 08:45 10:45 uur (11:15 uur voor extra-tijd studenten) Plaats TenT Aantal en type vragen 60 meerkeuzevragen: 12 tweekeuzevragen, 9 driekeuzevragen, 36 vierkeuzevragen, 3 vijfkeuzevragen Druk tweezijdig bedrukt, kleurendruk Toegestane hulpmiddelen geen Studentinstructie: MC-toets: kies het beste (volledig juiste en meest complete) antwoord mobiele telefoons uit en in de tas onder de stoel alléén toetsbenodigdheden op tafel vul je studentnummer en naam duidelijk in op het formulier kras NIET in de barcode rechtsonder; ook GEEN doorhalingen zo nodig foutieve hokjes corrigeren door zeer goed te gummen vragen over de inhoud van de toets worden NIET beantwoord commentaren na afloop naar de JVC van je cursus toiletbezoek NIET toegestaan fraude wordt bestraft. Succes! CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 1 van 20

2 CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 2 van 20

3 1 Een patiënt klaagt over pijn die vanuit de rug uitstraalt naar de voor-zijkant van het linker bovenbeen en via de knie tot halverwege het scheenbeen. Bij neurologisch onderzoek zijn er geen afwijkingen van motoriek, sensibiliteit of reflexen. Welke test moet u doen om te zien of er sprake is van radiculaire prikkeling? a. Proef van Lasègue b. Gekruiste proef van Lasègue c. Gemodificeerde proef van Lasègue d. Omgekeerde proef van Lasègue 2 Een patiënt bezoekt de huisarts met sinds twee weken bestaande matig ernstige pijn, vanuit de rug uitstralend in het rechterbeen, achterlangs via de kuit tot in de kleine teen. Bij onderzoek vindt de huisarts aan de zijde van de pijn een afwezige achillespeesreflex, een verminderde sensibiliteit van de laterale voetrand en positieve wortelprikkelingsproeven. Er zijn geen paresen of aanwijzingen voor een caudasyndroom. In deze omstandigheden is het beste advies: a. volledige bedrust b. fysiotherapie volgens opbouwschema c. gedoseerd bewegen met pijnstilling d. neurochirurgische ingreep 3 In een familie komt een erfelijke spinocerebellaire ataxie voor. Deze begint bij de getroffen familieleden op de kleuterleeftijd. Stelling: deze beginleeftijd suggereert eerder een autosomaal recessieve dan een autosomaal dominante spinocerebellaire ataxie. a. Juist b. Onjuist 4 Welke aandoening gaat gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen? a. Amyotrofe laterale sclerose b. Multipele sclerose c. Narcolepsie d. Obstructief slaapapneusyndroom 5 Een toerist wordt tijdens een nachtelijke safari in Oost-Afrika door een vleermuis in de pink gebeten. Het is niet mogelijk om een spoedige post-exposure -vaccinatie te laten plaatsvinden om de mogelijke ontwikkeling van rabiës te voorkomen. Welke behandeling zou in theorie ook het ontstaan van rabiës kunnen voorkomen? a. Direct slikken valaciclovir b. Direct slikken amoxicilline c. Direct onderbinden v. ulnaris in de onderarm d. Direct doorsnijden n. ulnaris in de onderarm CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 3 van 20

4 6 Een kenmerk van de aanvallen die optreden bij absence epilepsie is dat deze a. bij jongvolwassenen het meest frequent optreden b. gepaard gaan met piekgolven op het EEG c. slechts geringe bewustzijnsdaling geven d. vooral worden uitgelokt door lichtflitsprikkeling 7 Van een patiënt die korter dan een minuut buiten kennis is geraakt heeft u alleen metingen van de bloeddruk tot uw beschikking. Er blijkt sprake van een uitgesproken bloeddrukdaling tijdens de bewustzijnsdaling. Welke oorzaak van de wegraking past hierbij het beste? a. Epilepsie b. Hypoglykemie c. Transient ischemic attack (TIA) d. Vasovagale syncope 8 Waardoor wordt de signaalwaarde op een CT-beeld bepaald? a. Absorptie van Röntgenstraling, genormeerd op de absorptie in water b. Longitudinale relaxatietijd T1 en de transversale relaxatietijd T2 c. Sterkte van het magneetveld, de repetitietijd en de echotijd CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 4 van 20

5 9 Figuur 1 In deze doorsnede van de hersenen (Figuur 1) is een belangrijk gedeelte omcirkeld van de capsula interna. Indien hier een infarct optreedt, welke van de volgende functies heeft dan de grootste kans gestoord te zijn? a. Geheugen b. Reuk c. Vitale sensibiliteit d. Zien CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 5 van 20

6 10 Gammahydroxyboterzuur (GHB) staat bekend als partydrug, maar kent ook een serieuze toepassing in de geneeskunde. Voor welke aandoening is behandeling met GHB soms geïndiceerd? a. Bruxisme b. Drop attacks c. Juveniele myoclonus epilepsie d. Narcolepsie 11 Bij multiple sclerose (MS) zijn verschillende stadia van lesies te herkennen bij immunohistochemische kleuringen voor myeline (PLP) en ontstekingscellen (MHC klasse II). In Figuur 2 ziet u deze kleuringen om een gebied (gemarkeerd met *) te karakteriseren. Wat voor gebied betreft het? Figuur 2 Bron kleuringen: Jack van Horssen a. Een actieve lesie b. Een chronisch actieve lesie c. Een chronisch inactieve lesie d. Normaal ogende witte stof 12 Welke bevinding bij het neurologische onderzoek wijst met de grootste waarschijnlijkheid op een functiestoornis van het zenuwstelsel? a. Afwezige masseterreflex b. Anisocorie c. Lichte asymmetrie van het gezicht in rust d. Scheefstand van de uvula e. Voetzoolreflex volgens Babinski 13 Wat is de mediane overleving van onbehandelde hersenmetastasen ongeveer? a. 1-3 maanden b. 3-6 maanden c maanden CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 6 van 20

7 14 Een patiënt met een in de laatste vijf jaar recidiverende neuritis optica en myelitis heeft bij recent MRI-onderzoek een lesie in het ruggenmerg die vijf wervelsegmenten omspant, maar in de hersenen geen enkele afwijking. In deze omstandigheden is het nuttig serologisch onderzoek te verrichten naar antistoffen tegen: a. acetylcholinereceptor b. aquaporine-4 c. ganglioside d. myeline geassocieerd glycoproteïne 15 Een driejarig meisje heeft een kortdurende (korter dan één minuut) tonisch-clonische epilepsieaanval op de eerste dag van een virale luchtweginfectie, waarbij haar temperatuur snel is opgelopen naar 39,8ºC. Zij was altijd gezond en ontwikkelde zich normaal. Stelling: de kans dat zij later epilepsie zal krijgen is met deze gebeurtenis duidelijk gestegen. a. Juist b. Onjuist 16 Een patiënt bezoekt de huisarts wegens tintelingen in de tweede tot en met vierde vinger van de linkerhand. De huisarts vermoedt dat de patiënt een carpaal tunnelsyndroom heeft. Welke vraag kan de huisarts het beste stellen om deze diagnose meer of minder waarschijnlijk te maken? a. Gebruikt u medicijnen tegen depressie? b. Leunt u vaak met de ellebogen op tafel? c. Nemen de klachten toe bij hoesten, niezen of persen? d. Wordt u s nachts wakker van de klachten? 17 Een patiënt met gemetastaseerd bronchuscarcinoom heeft ook twee cerebrale metastasen, beide met een diameter van vier centimeter. Wat is de aangewezen behandeling? a. Bestraling gehele schedelinhoud b. Stereotactische bestraling 18 Wat is een vroeg symptoom van frontotemporale dementie? a. Myoclonieën b. REM-slaapstoornissen c. Verlies aan empathie d. Visuospatiële stoornissen 19 Het is bekend dat na afloop van een epileptische aanval bewustzijnsverlies kan optreden (postictaal coma). Welk type epilepsie leidt vooral tot een postictaal coma? a. Absence epilepsie b. Eenvoudig partiële epilepsie c. Primair gegeneraliseerde epilepsie CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 7 van 20

8 20 Een vrouw van 76 jaar meldt zich bij de huisarts nadat zij die ochtend ontwaakte met een blind rechteroog. Zij had de laatste weken totaal geen visusklachten, maar wel hoofdpijn rond het rechteroog, en heeft verder geen noemenswaardige medische voorgeschiedenis. Bij inspectie van het oog vindt de huisarts geen afwijkingen. Welke diagnostiek moet nu direct worden ingezet? a. Bezinking (BSE) b. Duplexonderzoek van de arteria carotis interna rechts c. Glucosedagcurve d. Oogboldruk meten 21 Een driejarig jongetje heeft de laatste maanden driemaal een voor zijn ouders angstaanjagende aanval gehad op momenten dat hij erg van streek of boos was. Hij leek zijn adem in te houden en liep blauw aan. Bij één van de aanvallen raakte hij even buiten kennis, waarbij hij slap aanvoelde. Na een halve minuut kwam hij weer bij en al snel leek hij volledig hersteld. Stelling: bij dit jongetje is er een indicatie voor een EEG. a. Juist b. Onjuist CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 8 van 20

9 22 Figuur 3 Op Figuur 3 ziet u gebieden met cerebrale infarcering. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak daarvan, gelet op de verdeling van deze gebieden? a. Cardiale emboliebron b. Pulmonale emboliebron c. Stenose a. basilaris d. Stenose a. carotis interna links e. Stenose a. carotis interna rechts CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 9 van 20

10 23 Figuur 4 In welke twee frontale doorsneden van deze hersenen (Figuur 4) treft u in ieder geval de nucleus caudatus aan? a. A en B b. B en C c. C en D 24 In de liquor van een patiënt die wordt verdacht van meningitis is het glucosegehalte 3,9 mmol/l, terwijl dit in het serum 6,0 mmol/l is. Stelling: deze bevindingen ondersteunen de diagnose bacteriële meningitis. a. Juist b. Onjuist 25 Een patiënt met een verlaagd bewustzijn opent de ogen niet op aanspreken maar wel kortdurend op pijnprikkels, strekt met de armen op een pijnprikkel en maakt daarbij geen geluid. De Glasgow Coma Score bedraagt: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 10 van 20

11 26 Een patiënt bezoekt de TIA-service van het ziekenhuis, een dag nadat hij gedurende enkele minuten een dysarthrie en cerebellaire ataxie van rechterarm en rechterbeen had. Er wordt nog dezelfde dag een Duplex van de halsvaten verricht, waarbij de enige afwijkende bevinding een 80% stenose van de linker a. carotis interna is. Welke handelwijze is nu het meest aangewezen? a. Aanvragen CT-angiografie van de halsvaten b. Consult vaatchirurg voor carotisendarterectomie c. Thrombocytenaggregatieremmers voorschrijven 27 Een bejaarde vrouw, van wie al bekend is dat zij een degeneratieve vernauwing van het cervicale deel van het wervelkanaal heeft, valt van de trap en heeft hierna direct neurologische uitval. Er wordt een MRI van de cervicale wervelkolom gemaakt, waarin een signaalverhoging centraal in het myelum opvalt (Figuur 5). Welke neurologische uitval is het meest waarschijnlijk op basis van deze gegevens? Figuur 5 a. Stoornissen van de gnostische sensibiliteit b. Stoornissen van de mictie en defecatie c. Zwakte van de armen d. Zwakte van de benen CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 11 van 20

12 28 Figuur 6 Op deze hersencoupe (Figuur 6) ziet u rechts een detail van een frontale doorsnede door het cerebrum. De pijltjes geven de sulcus lateralis aan. Op het oppervlak van de insula (I) bevindt zich een aantal bloedvaten. Van welke arterie zijn deze bloedvaten aftakkingen? a. a. cerebri media b. a. cerebri posterior c. a. choroidea anterior d. a. choroidea posterior 29 Een patiënt heeft torticollis spasmodica. Wat is de aangewezenbehandeling? a. Cognitieve gedragstherapie b. Fysiotherapie c. Injectie van de meest actieve spieren met botulinetoxine d. Orale toediening van clonazepam 30 De behandeling bij migraine bestaat uit medicatie die gebruikt kan worden als aanvalsbehandeling en profylactische behandeling. Welk geneesmiddel is geïndiceerd als aanvalsbehandeling bij migraine? a. Topiramaat b. Sumatriptan c. Metoprolol d. Natriumvalproaat (valproïnezuur) CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 12 van 20

13 31 Een met hypertensie bekende 59-jarige patiënte wordt op de spoedeisende hulp onderzocht wegens acuut ontstane draaiduizeligheid en braken. Ongeveer twee uur na het ontstaan van de klachten wordt een CT-hersenen gemaakt (Figuur 7). De patiënte gebruikt geen antistolling en is verder gezond. Stelling: er bestaat een indicatie voor intraveneuze trombolyse met rt-pa. Figuur 7 a. Juist b. Onjuist 32 Bij een patiënt met een sterke verdenking op een bacteriële meningitis moeten diagnostiek en behandeling snel verlopen. Wat is de aangewezen volgorde van handelen? a. Antibiotica starten, hierna lumbaalpunctie verrichten, tenslotte bloedkweek afnemen b. Bloedkweek afnemen, hierna antibiotica starten, tenslotte lumbaalpunctie verrichten c. Lumbaalpunctie verrichten, hierna bloedkweek afnemen, tenslotte antibiotica starten CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 13 van 20

14 33 Een 78-jarige alleenstaande man heeft het laatste jaar lichte inprentingsstoornissen. Desalniettemin functioneert hij zelfstandig en ziet hij er verzorgd uit, evenals zijn woning. Enkele maanden geleden is hij gedurende een week licht verward geweest en is hij een keer verdwaald toen hij boodschappen deed. Hij bleek een urinewegontsteking te hebben en de verwardheid verdween na behandeling. Stelling: bij deze man is er sprake van dementie. a. Juist b. Onjuist 34 Welke van de drie bekende theorieën of hypotheses over het ontstaan van migraine wordt ondersteund door experimenten die laten zien dat calcitonin gene-related peptide - antagonisten effectief zijn in de behandeling van migraine? a. De brain hypothesis b. De inflammation hypothesis c. De vascular theory 35 Op de spoedeisende hulp wordt een comateuze man binnengebracht. Hij heeft geen koorts en geen zichtbaar uitwendig letsel. Glasgow Coma Scale: E=2; M=4; V=2. Circulatoir en respiratoir zijn er geen problemen. Welke volgorde van handelen is de beste? a. Bloedafname neurologisch onderzoek CT-hersenen EEG b. CT-hersenen EEG bloedafname neurologisch onderzoek c. EEG CT-hersenen neurologisch onderzoek bloedafname d. Neurologisch onderzoek bloedafname EEG CT-hersenen 36 Bij de ziekte van Parkinson treden vaak bradykinesie en hypokinesie op. Waarvan is dit het gevolg? a. Afname van het aantal D2 dopaminereceptoren in het ventrale tegmentum b. Toename van het aantal D2 dopaminereceptoren in het ventrale tegmentum c. Tekort aan dopamine in het corpus striatum d. Tekort aan dopaminereceptoren in het corpus striatum 37 Een patiënt bezoekt de polikliniek neurologie wegens brandende pijnen aan de voeten. De neuroloog denkt aan een polyneuropathie, met name aan een dunnevezelneuropathie. Welke bevinding bij het neurologische onderzoek maakt een dunnevezelneuropathie waarschijnlijker dan een axonale polyneuropathie? a. Afwezige vibratiezin aan de voeten b. Behouden achillespeesreflexen c. Behouden vitale sensibiliteit aan de voeten d. Ontbreken van autonome verschijnselen CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 14 van 20

15 38 Een 20-jarige man is uit een auto geslingerd, toen deze met 90 km/uur tegen een boom tot stilstand kwam. Hij is 20 minuten buiten kennis geweest en had een urenlange posttraumatische amnesie. Er is fors uitwendig letsel van het hoofd met een Battle sign, maar geen brilhematoom of liquorrhoe uit de neus. Als er bij deze patiënt hersenzenuwuitval ontstaat, welke hersenzenuw is dan het meest waarschijnlijk aangedaan? a. n. I (nervus olfactorius) b. n. II (nervus opticus) c. n VII (nervus facialis) d. n. X (nervus vagus) e. n. XII (nervus hypoglossus) 39 Een vrouw van 31 jaar oud is net hersteld van een neuritis optica links. Haar voorgeschiedenis is blanco. Er is bij haar een MRI-scan van de hersenen gemaakt, die twee periventriculaire en twee juxtacorticale afwijkingen laat zien, verdacht voor MSlesies. Er is wel intraveneus contrast toegediend (gadolinium), maar geen van de lesies kleurt aan. Stelling: deze patiënte voldoet aan de diagnostische criteria voor multipele sclerose (MS). a. Juist b. Onjuist 40 Stelling: een patiënt met een lumbale kanaalstenose zal in het algemeen meer last van de benen hebben bij het beklimmen dan bij het afdalen van een lange trap. a. Juist b. Onjuist 41 Welk patroon van spierzwakte past het best bij een myopathie? a. Distaal en asymmetrisch b. Distaal en symmetrisch c. Proximaal en asymmetrisch d. Proximaal en symmetrisch 42 Bij de registratie van het elektro-encefalogram (EEG) van een proefpersoon ziet u dat occipitaal het alfaritme ontbreekt. Welke conclusie kunt u hieruit trekken? De proefpersoon: a. heeft de ogen gesloten b. heeft de ogen open 43 Bij een patiënt met spierzwakte wordt bloedonderzoek gedaan. Het CK blijkt sterk verhoogd te zijn. Welke aandoening is hiermee zo goed als uitgesloten? a. Myasthenia gravis b. Polymyositis c. Ziekte van Duchenne d. Ziekte van Becker CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 15 van 20

16 44 Welke neuro-oftalmologische bevinding maakt deel uit van het syndroom van Wallenberg (infarct van de laterale medulla oblongata)? a. Hippus pupillae b. Ipsilaterale miosis en ptosis c. Nervus oculomotorius uitval 45 Dyskinesieën en on-off -effecten zijn bijwerkingen bij de langetermijnbehandeling van de ziekte van Parkinson, die vaker optreden bij gebruik van oraal l-dopa dan bij dopamineagonisten. Welke farmacokinetische eigenschap van l-dopa verklaart dit verschil? a. De renale excretie van l-dopa neemt toe bij chronisch gebruik waardoor de plasmaspiegels dalen b. Het transport van l-dopa over de bloed-hersenbarrière neemt toe bij chronisch gebruik waardoor de concentratie in de hersenen stijgt en toenemende activatie van dopaminereceptoren plaatsvindt c. L-dopa heeft een relatief korte plasma-eliminatiehalfwaardetijd waardoor de plasmaspiegels zeer sterk schommelen in de tijd d. L-dopa is zeer lipofiel waardoor het stapelt in de hersenen en overactivatie van dopaminereceptoren plaatsvindt 46 Een polyneuropathie is op basis van anamnese en neurologisch onderzoek te vermoeden. Welk anamnestisch gegeven is een argument vóór het bestaan van een polyneuropathie? a. Tintelingen vooral distaal in ledematen b. Tintelingen vooral proximaal in ledematen 47 Een 57-jarige man bezoekt de polikliniek neurologie met een sinds twee maanden bestaande en nog steeds in ernst toenemende klapvoet. Hij heeft geen pijn in de rug of in het been. Bij onderzoek is er behalve de klapvoet ook in opvallende mate sprake van fasciculaties in de m. peroneus en quadriceps rechts, bilspieren beiderzijds, tong en m. masseter links. Welk aanvullende onderzoek is nu als eerste geïndiceerd? a. Bloedonderzoek (DNA) b. Elektromyografie (EMG) c. Lumbaalpunctie (liquor) d. MRI-myelum 48 Vele aandoeningen kunnen radiculaire pijnsyndromen veroorzaken. Daartoe behoort niet: a. diabetes mellitus b. leptomeningeale metastasering c. motor neuron disease d. neuroborreliose 49 Bij een wedstrijd hardlopen vertrekt een renner 69 milliseconden na het startsignaal. Stelling: dit is een valse start, gezien de normale reactietijd van een mens. a. Juist b. Onjuist CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 16 van 20

17 50 Figuur 8 Op deze coupe van een CT-scan (Figuur 8) die werd gemaakt van een man die met licht schedel-hersenletsel werd onderzocht ziet u aan de linkerzijde, intracraniaal, een gebied met verhoogde absorptie hetgeen wijst op een bloeding. Welke arterie is het meest waarschijnlijk betrokken bij deze bloeding? a. a. cerebri media b. a. choroidea posterior c. a. meningea media d. a. temporalis superficialis 51 Wat zijn de belangrijkste determinanten bij een besluit tot verpleeghuisopname bij de ziekte van Parkinson? a. Balansproblemen en freezing b. Depressie en angst c. Responsfluctuaties en dyskinesieën d. Dementie en psychose CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 17 van 20

18 52 Een 72-jarige man wordt verwezen naar de neuroloog. Volgens zijn vrouw loopt hij de laatste jaren steeds langzamer en met kleinere pasjes. Bij deuropeningen of drempels lijkt hij volledig te blokkeren. Hij staat ook steeds meer voorovergebogen en is snel uit balans. De achteruitgang is niet geleidelijk opgetreden maar verloopt stapsgewijs. Zijn stem is niet veranderd en hij kan nog goed altblokfluit spelen. Hij is al jaren bekend met hypertensie en diabetes mellitus, en heeft tweemaal een TIA doorgemaakt. Bij onderzoek komt hij moeilijk overeind uit een stoel en loopt met zeer kleine pasjes. Wanneer hij de drempel van de spreekkamer probeert te passeren staat hij als aan de grond genageld en kan moeilijk weer op gang komen. Bij het lopen beweegt hij zijn armen opvallend goed mee. Hij voert ook alle bewegingsopdrachten met zijn handen vlot uit. Er is geen tremor. De oogvolgbewegingen zijn ongestoord. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Ziekte van Parkinson b. Multipele systeem atrofie (MSA) c. Progressieve supranucleaire paralyse (PSP) d. Vasculair parkinsonisme 53 De huisarts van een patiënt met frequente aanvallen van tension type headache wil een preventieve behandeling starten. Van welk middel is aangetoond dat het in deze omstandigheden een gunstig effect kan hebben? a. Amitriptyline b. Metoprolol c. Valproïnezuur d. Verapamil 54 Een patiënt wordt op de polikliniek neurologie onderzocht vanwege dubbelzien. Er blijkt sprake te zijn van ptosis links, terwijl de pupil links duidelijk groter is dan rechts. Bij onderzoek van de oogstand zal het meest waarschijnlijk blijken dat het oog staat naar: a. binnen en boven b. binnen en onder c. buiten en onder d. buiten en boven 55 Een patiënt met actieve relapsing-remitting multipele sclerose (MS) is door zijn neuroloog gedurende enkele jaren achtereenvolgens behandeld met interferon-bèta en glatirameeracetaat. Helaas bleef hij relapses houden en neemt het aantal cerebrale lesies bij herhaald MRI-onderzoek sterk toe. De neuroloog heeft bloedonderzoek laten verrichten, waarbij er serologisch geen aanwijzingen waren voor aanwezigheid van het JC-virus. Met welke medicatie kan de behandeling het beste gestart worden? a. 4-aminopyridine b. Corticosteroïden c. Natalizumab d. Pyridostigmine CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 18 van 20

19 56 Een bejaarde patiënt klaagt over een bijna continu licht gevoel in het hoofd, dat verergert als hij overeind komt. De patiënt gebruikt veel medicijnen. Welk van onderstaande klassen van medicijnen is hiervan de minst waarschijnlijke oorzaak? a. Alfa-blokker b. Bèta-blokker c. Statine d. Tricyclisch antidepressivum 57 Door de kwantitatieve verdeling van serotonine (5-hydroxytryptamine) en serotoninereceptoren in het lichaam is goed te begrijpen dat selective serotonin reuptake inhibitors (SRRI s) bijwerkingen kunnen veroorzaken in de: a. blaas b. darm c. nier d. schildklier 58 Op de CT-scan van een patiënt die onder invloed van alcohol van een trap viel, is er zowel extracranieel als intracranieel letsel zichtbaar (Figuur 9). Via welk traumamechanisme is het intracraniële letsel bij deze patiënt ontstaan? Figuur 9 a. Coup-contrecoup b. Diffuse axonal injury c. Direct impact injury d. Rotatietrauma Let op! De vragen 59 en 60 staan op het volgende blad! CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 19 van 20

20 59 Een jonge vrouw heeft al enkele jaren ongeveer twee keer per maand aanvallen van hoofdpijn, bijna altijd linkszijdig, die gemiddeld 12 uur aanhouden. De hoofdpijn is kloppend van aard, en is dusdanig hevig dat zij niets anders kan dan in bed gaan liggen. Welk gegeven is nog nodig om aan de diagnostische criteria voor migraine te voldoen? a. Afname van de pijn na gebruik van triptanen (5-HT1-agonisten) b. Auraverschijnselen voorafgaand aan de hoofdpijn c. Fonofobie en fotofobie d. Normale bevindingen bij MRI-hersenen 60 Een patiënt met bekende primair gegeneraliseerde tonisch-clonische epilepsie bezoekt de spoedeisende hulp met een verstuikte enkel, ontstaan bij zaalvoetbal. Tijdens het onderzoek door de arts krijgt de patiënt een voor hem typische epileptische aanval. De arts legt de patiënt zo neer dat deze zich niet kan beschadigen. Wat kan de arts hierna het beste doen? a. Afwachten, maar ingrijpen als de aanval langer dan vijf minuten duurt b. Een rolletje verband tussen de kiezen plaatsen om tongbeet te voorkomen c. Meteen een benzodiazepine nasaal of rectaal toedienen CAT NEU / afname 28 februari 2014 Pagina 20 van 20

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Symptomatologie in de praktijk na een CVA

Symptomatologie in de praktijk na een CVA Symptomatologie in de praktijk na een CVA 1 Inleiding Voorafgaand aan de beschrijving van de symptomatologie na een cerebrovasculair accident (CVA) worden in dit hoofdstuk de symptomen aangegeven die een

Nadere informatie

Als je kind epilepsie heeft. en nu?

Als je kind epilepsie heeft. en nu? Als je kind epilepsie heeft en nu? inhoud Sinds mijn dochter epilepsie heeft, heb ik maar één wens: dat haar aanvallen snel onder controle komen. Gelukkig is de kinderarts daar optimistisch over. En inmiddels

Nadere informatie

Medicijnen bij MS. Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen?

Medicijnen bij MS. Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Colofon Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? De patiëntengidsen

Nadere informatie

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie?

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Beroepsopdracht 2007 Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Wat is de beschikbare evidentie en hoe wordt de interventie op dit moment in de praktijk vormgegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K Rik Bobbink Leerling IC-verpleegkundige April 2012 - september 2013 Afkortingen gebruikt in

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS MS in focus Editie 14 l 2009 Ziektebeloop bij MS Redactie Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) De MSIF stelt zich ten doel wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen in de strijd tegen MS.

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel

Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel C. Lafosse Revalidatieziekenhuis RevArte Schedelletsels De lineaire schedelfractuur of schedelbarst

Nadere informatie

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz BOERHAAVE SYMPOSIUM Prinses Beatrix Fonds symposium neuromusculaire ziekten Acute zorg en chronische problemen bij neuromusculaire aandoeningen Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit_ der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Ook de doordruk van

Nadere informatie

Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele

Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele Jaargang 3 nummer 3 scoop Herfsteditie 2012 Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele Lees in dit nummer: 3 Voorstelling dienst neurologie AZ Alma 4 Multiple Sclerose

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 24 JUNI 2004

JAARGANG 15 NUMMER 24 JUNI 2004 01-10-632528 08/09/2004 10:57 Pagina 1 Themanummer neuromusculaire ziekten en ouder worden NMZ-BULLETIN uitgave van de Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten Neuromusculaire ziekten en veroudering

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Update. Neurologie. Bijzondere aspecten van epilepsie. Casus 1

Update. Neurologie. Bijzondere aspecten van epilepsie. Casus 1 Juni 2013 nummer 2 jaargang 2 Update Neurologie Een uitgave van Van Zuiden Communications B.V. Bijzondere aspecten van epilepsie Epilepsie-experts in De Vanenburg 19-20 april 2013 Kasteel De Vanenburg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers DEEL 2 Klinische aspecten Hoofdstuk 5 Psychogeriatrie Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers 246 Dementie M. Vandewoude Dementie is één van de belangrijkste syndromen binnen

Nadere informatie

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor:

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor: Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening, die zowel volwassen mannen als vrouwen treft. MSA wordt veroorzaakt door afsterven van zenuwcellen in specifieke

Nadere informatie

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurologie Met ondersteuning van: CBO Aan deze richtlijn werd meegewerkt door: Landelijk

Nadere informatie

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van meisjes met het syndroom van Turner (TS). Hierin wordt algemene

Nadere informatie

Reumatoïde artritis (RA)

Reumatoïde artritis (RA) 1 Reuma bestaat niet Het is een verzamelwoord voor een 200-tal aandoeningen die "pijn ter hoogte van de gewrichten" als gemeenschappelijk kenmerk heeft. Indeling van de verschillende vormen van reumatisch

Nadere informatie

Studeren met Multiple Sclerose (MS) Een handleiding voor leerkrachten

Studeren met Multiple Sclerose (MS) Een handleiding voor leerkrachten Studeren met Multiple Sclerose (MS) Een handleiding voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Voorwoord..1 Verantwoording..2 Waarom deze handleiding?... 3 DEEL EEN: Problemen voor kinderen en jongeren met MS.....4

Nadere informatie

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J.

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. ALS mijn lichaam sluit mij op Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. Rijxman Inhoudsopgave Inleiding Blz 3 Hoofdstuk 1 Het menselijk lichaam Blz 4

Nadere informatie