Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose"

Transcriptie

1 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Astrid Slettenaar Monique Booij Lisette Trommelen-Verharen Tiny Kempkens Kitty Harrison Klaas Arts Annette Baars onder redactie van Leo Visser

2 Alle rechten voorbehouden De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enig andere manier, echter uitsluitend na voorafgaande toestemming van de Stichting Verpleegkundig Specialisten MS. Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk of per uitsluitend aanvragen bij de Stichting Verpleegkundig Specialisten MS (VSMS). De Stichting VSMS ervaart geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijn. Elke hulpverlener blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beroepsuitoefening. De richtlijn is samengesteld op basis van de stand van de wetenschap op het moment van publicatie. Gewijzigde wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in de revisie van de richtlijn (raadpleeg hiervoor 2015, Stichting Verpleegkundig Specialisten MS Lelfert 8, 6102 AM Echt

3 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Initiatief De Stichting Verpleegkundig Specialisten MS (SVSMS), de Landelijke Vereniging MSverpleegkundigen (LVMSV) en de MS-werkgroep als onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie hebben in 2014 met het project de MS-RICHTLIJN THERAPIETROUW als doelstelling de bereikte consensus uit het MS-Delphi-project vast te leggen in een richtlijn en deze te implementeren in de werkwijze van de MSverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en neurologen. Organisatie De organisatie is in handen van de Stichting Verpleegkundig Specialisten MS die elijk en financieel eindverantwoordelijk is voor de vormgeving en implementatie van de Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen bij multiple sclerose. Betrokken personen, organisaties, verenigingen, instanties en stichtingen Bayer Healthcare Biogen Idec Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen Merck Serono MS-vereniging Nederland Nationaal MS Fonds Nederlandse Vereniging voor Neurologie; een afvaardiging van hun MS-werkgroep Psychologen Stichting Verpleegkundig Specialisten MS Teva Nederland Ariez BV uitgeverij 3

4 Financiering Door middel van multisponsoring van de vier farmaceutische bedrijven Bayer Healthcare, Biogen Idec, Merck Serono en Teva Nederland met eerstelijns injectiebehandelingen en Ariez BV. Stichting Verpleegkundig Specialisten MS Voorzitter: Astrid Slettenaar Penningmeester en 2 de secretaris: Monique Booij Secretaris en 2 de penningmeester: Tiny Kempkens Bestuurslid: Lisette Trommelen 4

5 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Inhoudsopgave Samenstelling werkgroep 8 Klankbordgroep (meeleesgroep) 9 Algemene inleiding 13 Therapietrouw bij MS 14 Probleemstelling en doelstelling 14 Doelgroep 15 Knelpuntenanalyse 15 Uitgangsstellingen 15 Methodiek 16 Wetenschappelijke bewijsvoering 16 Indeling van de onderbouwing naar 18 mate van bewijskracht Totstandkoming van de aanbevelingen 18 Patiëntenperspectief 18 Implementatie en evaluatie 18 Juridische betekenis van de richtlijn 19 Herziening 20 Literatuurlijst 20 Hoofdstuk 1 Therapietrouw 23 Inleiding 23 Definitie van therapietrouw 23 Stellingen 24 Literatuurselectie 24 Therapietrouw 25 Therapietrouw in cijfers 25 Risicofactoren 25 5

6 Impact van therapietrouw 27 Screening van therapietrouw 28 Therapietrouw verbeteren 29 MS-zorg multidisciplinair 29 Studies uitgevoerd door fabrikanten 30 Therapietrouw bij kinderen en 30 adolescenten Conclusie op niveau van bewijs 31 Aanbevelingen 33 Literatuurlijst 34 Hoofdstuk 2 Griepachtige verschijnselen 39 Inleiding 39 Literatuurselectie 40 Uitwerking onderwerp 41 Conclusie op niveau van bewijs 45 Aanbevelingen 47 Literatuurlijst 48 Hoofdstuk 3 Injectieplaatsreacties 53 Inleiding 53 Uitwerking onderwerp 53 Literatuurselectie 54 Injectieplaatsreacties 54 Lipoatrofie 57 Onmiddellijke post-prikreactie 58 Conclusie op niveau van bewijs 58 Overweging 59 Aanbevelingen 60 Literatuurlijst 61 Hoofdstuk 4 Vermoeidheid 65 Inleiding 65 Literatuurselectie 66 Vermoeidheid 67 Conclusie op niveau van bewijs 77 6

7 Overweging 80 Aanbevelingen 80 Literatuurlijst 81 Hoofdstuk 5 Depressie 87 Inleiding 87 Literatuurselectie 88 Depressie 88 Conclusie op niveau van bewijs 95 Aanbevelingen 98 Literatuurlijst 98 Hoofdstuk 6 Angst 103 Inleiding 103 Literatuurselectie 104 Angststoornissen 104 Injectiegerelateerde angst 105 Conclusie op niveau van bewijs 107 Aanbevelingen 109 Literatuurlijst 109 Hoofdstuk 7 Cognitie 113 Inleiding 113 Stellingen 113 Literatuurselectie 114 Cognitieve stoornissen 114 Cognitie en therapietrouw 114 Screening van cognitieve stoornissen 115 Cognitie en kwaliteit van leven 116 Conclusie op niveau van bewijs 116 Overweging 117 Aanbevelingen 118 Literatuurlijst 118 Overige Referenties 121 Handige adressen 126 7

8 Samenstelling werkgroep Werkgroepleden Voorzitter: Annette Baars, master neurorevalidatie, ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Financiën: Mirna den Exter, accountant Taxxellent Schrijvers en tevens leden Monique Booij, verpleegkundig specialist, Amphia Ziekenhuis, Breda/Oosterhout Kitty Harrison, verpleegkundig specialist, Tergooi, Blaricum Tiny Kempkens, verpleegkundig specialist, Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen Astrid Slettenaar, verpleegkundig specialist, Medisch Spectrum Twente, Enschede Lisette Trommelen, verpleegkundig specialist, Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg Schrijvers van de verschillende onderwerpen Therapietrouw Kitty Harrison Griepachtige verschijnselen Tiny Kempkens Injectieplaatsreacties Monique Booij Vermoeidheid Lisette Trommelen Depressie Astrid Slettenaar, Klaas Arts en Lisette Trommelen Angst Astrid Slettenaar en Klaas Arts Cognitie Kitty Harrison Werkwijze werkgroep De onderwerpen die het meest van invloed zijn op therapietrouw zijn verdeeld over de leden. De voorzitter zorgde voor de coördinatie en onderlinge afstemming en hield het tijdspad in de gaten. 8 SAMENSTELLING WERKGROEP

9 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Klankbordgroep Farmacie Biogen Idec, Evelyn Wiglema Bayer Healthcare, Sean de Jong Merck Serono, Gert de Voer TEVA Nederland, Diana Neele Neurologen Klaas Arts, Winkler Kliniek, Pro Persona Wolfheze Martijn Beenakker, Medisch Centrum Leeuwarden Erwin Hoogervorst, Antonius Ziekenhuis, Utrecht Nynke Kalkers, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam Marieke van der Meer, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen Jik Nihom, Medisch Spectrum Twente, Enschede Leo Visser, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg Psychologen Yvonne Bol, GZ-psycholoog, Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen Floris Kuipéri, klinisch psycholoog, Geldersche Vallei, Ede MS-verpleegkundigen Hester Bongenaar, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Martine Meeuwesen, Amphia Ziekenhuis, Breda/Oosterhout Ingrid Mevissen-Smeets, Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen Bertine Timmermans, Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen 9 KLANKBORDGROEP

10 Verpleegkundige specialisten MS Regi Bockhorni da Silva, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Lies Braam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam Ans Tordoir, St. Maartenskliniek, Nijmegen Patiëntenvereniging MS-vereniging Nederland, Jacqueline Solleveld Stichting Nationaal MS Fonds, Astrid Hussaarts 10 KLANKBORDGROEP

11 Algemene inleiding

12 ALGEMENE INLEIDING

13 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Algemene inleiding Multiple sclerose (MS) is een chronische, progressieve aandoening van het centrale zenuwstelsel en is de meest voorkomende invaliderende neurologische ziekte bij jongvolwassenen in de westerse wereld. 1 Het treft vooral jonge mensen tussen 20 en 50 jaar en de prevalentie is tweeënhalf keer groter bij vrouwen dan bij mannen. 2 In ons land zijn naar schatting mensen die aan deze aandoening lijden en ieder jaar komen daar ongeveer 350 mensen bij. 3 Bij slechts één episode van klachten of verschijnselen verdacht voor MS wordt gesproken van een clinically isolated syndrome (CIS). Volgens de gereviseerde McDonaldcriteria 2010 mag men na twee objectiveerbare (klinische) aanvallen spreken van MS, mits deze twee aanvallen een verschillende klinische uiting hebben of er anderszins na MRI bewijs is voor twee lokalisaties. 2 Als gevolg van de ziekte treden er toenemende lichamelijke en cognitieve beperkingen op. 1 Vermoeidheid is waarschijnlijk de meest voorkomende klacht, maar deze patiëntengroep heeft ook vaak te kampen met cognitieve stoornissen. Daarnaast heeft ongeveer 50% van de mensen met MS regelmatig een sombere stemming of een periode hiervan. 2 Genezing van MS is tot op heden niet mogelijk, zodat medicamenteuze behandeling beperkt is tot vermindering van de relapsfrequentie, versnelling van het herstel van relapsen en symptoombehandeling. 2 In Nederland zijn vier injectiebehandelingen geregistreerd in de eerstelijns injectietherapie voor mensen met MS; Avonex (interferon-bèta 1a, 30 μg 1 x per week i.m.) Rebif (interferon-bèta 1a, 22 of 44 μg 3 x per week s.c.) Betaferon (interferon-bèta 1b, 250 μg/ml om de dag s.c.) Copaxone (glatirameer acetaat, 20 mg/ml 1 x daags s.c.) Andere doseringen zijn in Nederland nog niet goedgekeurd of worden nog niet vergoed. 13 ALGEMENE INLEIDING

14 Binnen de geïntegreerde multidisciplinaire zorg van mensen met MS ligt een belangrijke rol voor de verpleegkundige. Zij of hij richt zich op de care-aspecten van optimale zorg. 2 Daarnaast is de rol van de verpleegkundige van groot belang bij het begeleiden bij het opstarten van eerstelijns injectietherapiebehandelingen en de vervolgmonitoring ten aanzien van therapietrouw. 4,5 In Nederland zijn 120 verpleegkundigen gespecialiseerd in MS en 15 verpleegkundig specialisten met aandachtsgebied MS werkzaam. In deze richtlijn wordt de verpleegkundige met zij weergegeven. Therapietrouw bij MS Medicatie vergeten of bewust niet innemen komt vaak voor, ook bij mensen met MS. Dit heeft te maken met compliance (therapietrouw). Uit onderzoek blijkt dat 30 tot 70% van de patiënten een behandeling niet trouw blijft om diverse redenen. 6 Er zijn dus verschillende factoren van invloed op therapietrouw. Het verloop van de ziekte is ondanks een behandeling erg onzeker. Dat maakt het erg moeilijk om de mensen met MS ervan te overtuigen dat therapietrouw belangrijk blijft. 7 Daarnaast zijn er verschillen in de voorlichting en de adviezen die verpleegkundigen aan patiënten verstrekken inzake het monitoren van de bijwerkingen. Het gevolg is dat patiënten onvolledige en/of onjuiste informatie en verpleegkundige adviezen ontvangen en de mogelijkheid bestaat dat patiënten vroegtijdig met de eerstelijnsbehandeling stoppen. 8 In 2013 heeft het MS-Delphi-project plaatsgevonden. Met behulp van MS-verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is in verschillende ronden op systematische wijze inzicht verkregen in therapietrouw in relatie tot injectieplaatsreacties, griepachtige verschijnselen, vermoeidheid, depressie, angst en cognitie. De resultaten, conclusie en aanbevelingen worden uitgewerkt in deze richtlijn en er zal vervolgens een implementatie van de richtlijn plaatsvinden. Probleemstelling en doelstelling De therapietrouw bij het gebruik van eerstelijnstherapie door middel van injectietherapie bij mensen met MS is niet zo hoog, de voorlichting en de adviezen van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en neurologen zijn niet eenduidig en regelmatig stoppen patiënten vroegtijdig met de behandeling ALGEMENE INLEIDING

15 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose De bedoeling van deze richtlijn is het ondersteunen van zorgverleners bij het realiseren van een uniforme werkwijze wat betreft het omgaan met therapietrouw bij mensen met MS die eerstelijns injectietherapie volgen. Doelgroep De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners met voorschrijfbevoegdheid of die betrokken zijn bij de begeleiding van mensen met MS die worden behandeld met een eerstelijns injectietherapie. Knelpuntenanalyse Voor het ontwikkelen van deze richtlijn is in 2012 een werkgroep samengesteld bestaande uit verpleegkundig specialisten MS (zie Samenstelling werkgroep en Klankbordgroep). Tijdens een bijeenkomst op 23 april 2013 heeft er een uitgebreide knelpuntenanalyse plaatsgevonden. De werkgroep heeft uit de knelpunten een selectie gemaakt. Er is vanuit de literatuur gekeken welke onderwerpen de meeste invloed hebben op therapietrouw bij het gebruik van eerstelijns injectiebehandelingen. Deze onderwerpen zijn: Griepachtige verschijnselen Injectieplaatsreacties Vermoeidheid Depressie Angststoornissen/angst voor injecties Cognitiebeperkingen Uitgangsstellingen Binnen de gekozen onderwerpen werden uitgangsstellingen geformuleerd. Deze stellingen zijn terug te vinden in de afzonderlijke hoofdstukken. Om consensus te bereiken over de uitgangsstellingen, zijn deze voorgelegd aan een groep van 25 verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met aandachtsgebied MS. Door middel van de digitale Delphi-methode is over deze stellingen consensus bereikt. 15 ALGEMENE INLEIDING

16 Methodiek De algemeen geaccepteerde methodiek voor richtlijnontwikkeling is Evidence Based Richtlijnen Ontwikkeling (EBRO). Deze methode wordt gevolgd bij de ontwikkeling van de richtlijn. EBRO is een methode in richtlijnontwikkeling die de hoogste graad van bewijs toekent aan systematische reviews waarin afzonderlijke onderzoeken worden samengevat volgens een gestructureerde methode. Meestal zijn er niet voor alle uitgangsvragen waarop de richtlijn antwoord geeft hoge niveaus van bewijs beschikbaar. De afweging voor de uiteindelijke aanbeveling wordt echter expliciet gemaakt op basis van een systematische samenvatting van de beschikbare kennis, van zowel wetenschappelijke studies als klinische expertise en voorkeuren van de patiënt (www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/richtlijnontwikkeling/ontwikkeling-richtlijnenen-standaarden). Wetenschappelijke bewijsvoering De aanbevelingen in deze richtlijn zijn gebaseerd op resultaten uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door systematische zoekacties in de Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR, via Wiley Inter Science), Medline en Embase (beiden via OvidSP) en in CINAHL (via Ebscohost). Zoekacties vonden plaats in Om recente kennis te verwerken is in de richtlijn met name gebruik gemaakt van literatuur na het jaar Voor het jaar 2000 is er weinig wetenschappelijk bewijs gepubliceerd over therapietrouw bij eerstelijnsmiddelen, aangezien de registratiestudies toen nog liepen. Hierbij werd de taal gelimiteerd tot Nederlands en Engels. Voor de patiëntenpopulatie werden de MeSH (Medical Subject Heading)-termen multiple sclerosis, multiple sclerosis, relapsing-remitting gebruikt, aangevuld met de woorden multiple of disseminated naast sclerosis in titel of samenvatting. Daarnaast is er gezocht op: adherence, compliance, cognition, flu-like symptoms, depression, (injection) anxiety, injection site reaction en fatigue. Belangrijke selectiecriteria waren: vergelijkend onderzoek met hoge bewijskracht, zoals meta-analyses, systematische reviews, randomized controlled trials (RCT s) en controlled trials (CT s). Waren deze niet voorhanden, dan werd verder gezocht naar vergelijkend cohortonderzoek, vergelijkende patiënt-controlestudies of niet-vergelijkend onderzoek. De kwaliteit van deze artikelen werd beoordeeld aan de hand van evidence-based-richtlijnontwikkeling (EBRO)-beoordelingsformulieren. 16 ALGEMENE INLEIDING

17 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Tabel 1. Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies. Interventie Diagnostisch accuratesseonderzoek Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose* A1 Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een gouden standaard ) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad Prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor confounding en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controleonderzoek, cohortonderzoek) Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd Prospectief cohortonderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohortonderzoek of patiëntcontroleonderzoek C D Niet-vergelijkend onderzoek Mening van deskundigen * Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde studies niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk, dan geldt de classificatie voor interventies. 17 ALGEMENE INLEIDING

18 Op basis van vooraf opgestelde criteria zijn de methodologisch beste artikelen geïncludeerd. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar niveau van bewijs. Daarbij is de indeling gebruikt die is weergegeven in Tabel 1, pagina 15: de mate van bewijskracht, het niveau van bewijs en de geselecteerde literatuur in de tekst. Indeling van de onderbouwing naar mate van bewijskracht De beschrijving en beoordeling van de artikelen staan in de teksten onder het kopje Samenvatting van de literatuur. Het wetenschappelijk bewijs is samengevat in een Conclusie, waarbij het niveau van bewijskracht van het meest relevante bewijs is weergegeven (zie Tabel 2). Totstandkoming van de aanbevelingen Voor een aanbeveling zijn er, naast het wetenschappelijke bewijs, andere aspecten van belang, zoals patiëntvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties en kosten. Deze aspecten worden besproken na de Conclusie in de Overige overwegingen. Hierin wordt de conclusie op basis van de literatuur in de context van de dagelijkse praktijk geplaatst en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende beleidsmogelijkheden. De aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs in combinatie met deze overwegingen. Het volgen van deze procedure en het bijbehorend format heeft als doel ruimte te bieden voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en het bevorderen van de duidelijkheid voor de gebruiker van de richtlijn. Patiëntenperspectief De concept-richtlijn is voorgelegd aan de patiëntenvereniging, de Multiple Sclerose Vereniging Nederland en de Stichting Nationaal MS Fonds. Implementatie en evaluatie Bij de ontwikkeling van de richtlijn is rekening gehouden met de implementatie en de 18 ALGEMENE INLEIDING

19 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Tabel 2. Niveau van bewijskracht van de conclusie. Conclusie gebaseerd op 1 Onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2 2 Eén onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 3 Eén onderzoek van niveau B of C 4 Mening van deskundigen uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. De richtlijn wordt verspreid onder relevante beroepsgroepen en organisaties. De implementatie van deze richtlijn valt samen met het gebruik van eerstelijnstherapie in de vorm van tabletten. Mensen met MS krijgen meer keuzemogelijkheden en zijn niet meer aangewezen op alleen injectietherapie. Injectietherapie zal echter voorlopig blijven bestaan en daarnaast zullen er zeker mensen zijn die deze vorm van therapie blijven gebruiken. Dat maakt deze richtlijn dus zeker niet overbodig. Dit betekent dat mensen die injectietherapie krijgen en dit blijven gebruiken, een goede follow-up moeten hebben, gebaseerd op deze richtlijn. Evaluatie zal hoe dan ook belangrijk blijven. Juridische betekenis van de richtlijn Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen aanbevelingen die zorgverleners zouden moeten gebruiken om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien richtlijnen uitgaan van gemiddelde patiënten, moeten zorgverleners kunnen afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn als de situatie van de patiënt dat vereist. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, moet dit wel worden beargumenteerd, gedocumenteerd en in overleg met de patiënt worden gedaan. 19 ALGEMENE INLEIDING

20 Herziening Uiterlijk in 2018 wordt door de Stichting Verpleegkundig Specialisten MS (SVSMS) en de Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen (LVMSV) na raadpleging van of op advies van een andere participerende werk-/klankbordgroep bepaald of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om (delen van) de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen wanneer nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven een herzieningstraject te starten. Het voorstel van de werkgroep is om de richtlijn in dynamische vorm jaarlijks bij te stellen en aan te vullen indien noodzakelijk. Literatuurlijst 1. Chwastiak L, Ehde DM, Gibbons LE, et al. Depressive symptoms and severity of illness in multiple sclerosis: epidemiologic study of a large community sample. Am J Psychiatry 2002;59(11): CBO, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Vereniging MS Nederland. Richtlijn multiple sclerose. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN RIVM. Cijfers (prevalentie, incidentie en sterfte) uit de VTV In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, Te raadplegen via Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheidstoestand\Ziekten en aandoeningen. 4. Remington G, Rodriguez Y, Logan D, et al. Facilitating medication adherence in patients with multiple sclerosis. Int J MS Care 2013;5(1): Ross AP. Strategies for optimal disease management, adherence, and outcomes in multiple sclerosis patients. Neurology 2008;71(suppl 3):S Rheiner NW. A theoretical framework for research on client compliance with a rehabilitation program. Rehab Nurs Res 1995;4: Caon C, Saunders C, Smrtka J, et al. Injectable disease-modifying therapy for relapsing-remitting multiple sclerosis: a review of adherence data. J Neurosci Nurs 2010;42(5 suppl):s Baars A, Harrison K, Minis MA, et al. Therapietrouw bij mensen met MS. Tijdschr Verpleegkundigen 2012;(6): ALGEMENE INLEIDING

21 HOOFDSTUK 1 Therapietrouw

22 HOOFDSTUK 1

23 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose Therapietrouw KITTY HARRISON Inleiding De disease modifying therapy (DMT) bij multiple sclerose (MS), die met injectietherapie wordt ingezet, is een immuunmodulerende behandeling die het ziekteproces vertraagt. De behandeling levert niet direct zichtbaar resultaat op, terwijl de patiënt wel last ondervindt van de bijwerkingen. Het vergeten van een dosering of het bewust niet innemen van medicatie is een problematiek die bij veel therapieën voorkomen, ook bij mensen met MS. Dit heeft te maken met compliance (therapietrouw). De begrippen adherence en compliance zijn synoniemen en betekenen: de mate waarin de patiënt zijn medicatie neemt volgens de voorgeschreven dosering én het voorgeschreven tijdsinterval. Medicatie non-adherence kan grofweg worden ingedeeld als opzettelijke en onopzettelijke non-adherence. Wanneer de patiënt de intentie heeft om de behandeling te volgen, maar niet in staat is dit te doen door beperkingen in capaciteit en/of middelen (bijvoorbeeld vergeten, slecht begrip), dan is de patiënt onbedoeld niet-therapietrouw. Uit onderzoek blijkt dat 30 tot 70% van de patiënten de behandeling niet trouw blijven vanwege diverse redenen en daardoor vroegtijdig stoppen met de behandeling. Tot op heden is er geen gouden standaard beschikbaar om therapietrouw te bevorderen. Definitie van therapietrouw Er bestaan verschillende definities van therapietrouw. De definitie van de World Health Organization (WHO) is volgens de werkgroep de meest geschikte voor gebruik in de klinische praktijken, deze luidt: The extent to which a person s behaviour taking medication, following a diet, and/ or executing lifestyle changes corresponds with agreed recommendations from a health care provider HOOFDSTUK 1 - THERAPIETROUW

24 Belangrijk in de definitie van de WHO is de onderkenning dat de patiënt aanpassingen doet in zijn gedrag wat betreft inname van medicatie, het volgen van een dieet en/of veranderingen in leefstijl, zodanig dat deze correspondeert met de aanbevelingen van de zorgverlener. Stellingen De stellingen uit de MS-Delphi-ronden die in dit hoofdstuk aan de orde komen: Wanneer een patiënt goed is geïnformeerd over de behandeling van MS, heeft dat een positief effect op de motivatie en de therapietrouw van deze patiënt. Wanneer een patiënt vóór het starten van de eerstelijnsbehandeling voorlichting krijgt (met als functies informatie, instructie, educatie en begeleiding), heeft dat een positief effect op de motivatie en de therapietrouw van deze patiënt. Elke MS-patiënt die start met een eerstelijnsbehandeling dient bij ieder contact te worden geïnformeerd over het belang van continuering van deze behandeling. De therapietrouw wordt verhoogd als de mening van de patiënt bij de medicatiekeuze wordt meegewogen. Het is van belang om na te vragen hoe vaak een injectie is gemist in de afgelopen twee weken. Het betrekken van de partner/mantelzorger bij de behandeling is van essentieel belang om therapietrouw te waarborgen. Een paar gemiste injecties hebben geen effect op de effectiviteit van de behandeling. Voor patiënten met een eerstelijnsbehandeling heeft het geen invloed op de effectiviteit van de behandeling als ze tijdens een vakantie de therapie tijdelijk stoppen. Dit hoofdstuk behandelt het onderwerp therapietrouw bij mensen met MS die een immuunmodulerende therapie door middel van injecties gebruiken. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar therapietrouw bij mensen met MS, waaronder de risicofactoren, de impact, de meetschalen die kunnen worden gebruikt en factoren die therapietrouw kunnen bevorderen. Dat is de reden waarom de MS-Delphi-ronden zijn ontwikkeld die hebben geleid tot deze richtlijn. Literatuurselectie Search naar multiple sclerose, medication en adherence. Alleen Engelstalige arti- 24 HOOFDSTUK 1 - THERAPIETROUW

25 Richtlijn therapietrouw eerstelijns injectiebehandelingen multiple sclerose kelen zijn meegenomen in deze literatuurstudie. Daarnaast zijn er artikelen gebruikt die het thema therapietrouw binnen het sociaal-economische vlak of bij adolescenten belichten. Therapietrouw Therapietrouw van een patiënt is essentieel voor het slagen van de behandeling. Als de patiënt zijn voorgeschreven medicatie niet of niet correct inneemt, faalt de beste therapie. Om de therapietrouw te kunnen verbeteren, moet men zich daar in de eerste plaats natuurlijk van bewust zijn. Daarnaast is het van belang te weten wat er misgaat en waarom, zodat hierop kan worden ingespeeld. Het is ook noodzakelijk de therapietrouw van de patiënt te kunnen inschatten om een correct beleid te voeren. Het verloop van MS is ondanks een behandeling erg onzeker. Dat maakt het moeilijk om patiënten ervan te overtuigen dat therapietrouw belangrijk blijft. 2 Therapietrouw in cijfers Uit onderzoek blijkt dat de therapietrouw bij MS-patiënten niet zo hoog is, tussen 65 en 87%. 3 Evaluaties van interferon-bèta (IFNB) en glatirameer acetaat (GA) geven aan dat ongeveer 60 tot 76% van de mensen met MS de voorgeschreven therapie volgt gedurende twee tot vijf jaar. Ter vergelijking: een therapietrouw van 62 tot 64% bij patiënten die insuline spuiten bij diabetes type 2 en 68 tot 79% bij patiënten met orale medicatie voor hartfalen. 4-6 De meeste patiënten die met immuunmodulerende therapie stoppen, doen dit binnen twee jaar. In een cohortstudie met een studiepopulatie van 632 patiënten zijn in totaal 107 patiënten met immuunmodulerende therapie gestopt. Ongeveer 49% hiervan (n=52) is binnen twee jaar gestopt (zie Figuur 1, pagina 24). 7 Risicofactoren Er is voldoende niveau-1 bewijs in de literatuur dat direct starten met de behandeling van immuunmodulerende therapie bij het optreden van een eerste klinische manifestatie verdacht voor de ontwikkeling van relapsing-remitting MS (RRMS) leidt tot lagere relapsfrequentie en minder ziekteprogressie gemeten met de EDSS ten opzichte van uitgestelde behandeling HOOFDSTUK 1 - THERAPIETROUW

26 Patiënten (%) n=23 n=29 n=21 n=14 n=9 n=5 n=3 n=3 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 Figuur 1. Aantal en percentage van mensen met MS die elk jaar stoppen met interferon bèta of glatirameer acetaat gedurende 8 jaar follow-up (n=107). 7 De ernst van de ziekteverschijnselen, polysymptomatische presentatie, de vrees van patiënt of arts voor het optreden van een recidief, afwijkingen op MRI, zoals hoge lesion load en aankleurende lesies, doen eerder besluiten tot behandeling. Angst voor bijwerkingen en toedieningswijze, geringe klinische verschijnselen, onzekerheid over het effect op de progressie en beperkte afwijkingen bij MRI-onderzoek leiden eerder tot een afwachtend beleid. 9 Een goede afstemming, realistische voorlichting en het samen met de patiënt tot zijn keuze komen, leiden tot een hogere therapietrouw. Vanwege economische, klinische en sociale impact is het van belang de patiënten die in aanmerking komen voor immuunmodulerende therapie vooraf te screenen op te verwachten therapietrouw. Therapietrouw van een patiënt is essentieel voor het slagen van de behandeling. Als de patiënt zijn voorgeschreven medicatie niet of niet correct inneemt, faalt de therapie. Om de therapietrouw te kunnen verbeteren, moet men zich daar in de eerste plaats natuurlijk van bewust zijn. Daarnaast is het van belang te weten wat er misgaat en waarom, zodat hierop kan worden ingespeeld. Het is ook noodzakelijk de therapietrouw van de patiënt te kunnen inschatten om een correct beleid te voeren. Ziektegerelateerde stress, traumavermijdende copingstijl, de leeftijd bij diagnose en het opleidingsniveau moeten in acht worden genomen bij het motiveren van mensen met MS die immuunmodulerende therapie gebruiken. Deze uitdagingen starten in het begin van de ziekte en zetten zich voort tijdens de 26 HOOFDSTUK 1 - THERAPIETROUW

Conceptrichtlijn Diagnostiek, Behandeling en Functioneren bij Multiple Sclerose

Conceptrichtlijn Diagnostiek, Behandeling en Functioneren bij Multiple Sclerose 5 Conceptrichtlijn Diagnostiek, Behandeling en Functioneren bij Multiple Sclerose INITIATIEF: Multiple Sclerose Vereniging Nederland Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ISBN: 978-90-8523-168-4 Diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen Initiatief Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Organisatie Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

RICHTLIJN OSAS BIJ KINDEREN

RICHTLIJN OSAS BIJ KINDEREN RICHTLIJN OSAS BIJ KINDEREN Mei 2013 Initiatief: Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied Organisatie: CBO Mandaterende Verenigingen / Instanties: Apneu Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 5 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 10 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 15 20 25 30 35 40 In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie C. van Alphen, M. Ammeraal, C. Blanke, N. Boonstra, H. Boumans, R. Bruggeman, S. Castelein, F.L. Dekker, D. van Duin,

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar INITIERENDE PARTIJ - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde - Nederlands Huisartsen Genootschap IN SAMENWERKING MET - Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurologie Met ondersteuning van: CBO Aan deze richtlijn werd meegewerkt door: Landelijk

Nadere informatie

Concept Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Concept Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar 5 Concept Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar INITIERENDE VERENIGING - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde MANDATERENDE VERENIGINGEN/ORGANISATIES - Artsen Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase 1 Redactie Wim van den Brink Geurt van de Glind Gerard Schippers 2 1 Colofon 1 2 Financiering en Opdrachtgevers

Nadere informatie

ERGOTHERAPIERICHTLIJN VERMOEIDHEID. bij MS, CVA of de ziekte van Parkinson. Ernst Evenhuis & Isaline Eyssen

ERGOTHERAPIERICHTLIJN VERMOEIDHEID. bij MS, CVA of de ziekte van Parkinson. Ernst Evenhuis & Isaline Eyssen ERGOTHERAPIERICHTLIJN VERMOEIDHEID bij MS, CVA of de ziekte van Parkinson Ernst Evenhuis & Isaline Eyssen Afdeling Revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum, Amsterdam Op de volgende manier kunt u refereren

Nadere informatie

Richtlijn. Polyneuropathie

Richtlijn. Polyneuropathie Richtlijn Polyneuropathie Colofon Richtlijn Polyneuropathie ISBN 90-8523-040-3 2005, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid

Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid Initiatief: Slotervaart ziekenhuis, in samenspraak met: > Hiv Vereniging Nederland (HVN) > Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren (NVHB) > Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson.

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. Een eerste concept richtlijn Junior adviseurs: Senior adviseur: In opdracht van: Barbara Best Jorien Kok Geertje Sinnema Esther

Nadere informatie

Richtlijn. Constitutioneel eczeem

Richtlijn. Constitutioneel eczeem Richtlijn Constitutioneel eczeem Richtlijn: constitutioneel eczeem Colofon Nederlandse Vereniging van Dermatologie Postbus 8552, 3503 RN Utrecht Tel: 030-2823 180 Fax: 030-2823 189 E-mail: secretariaat@nvdv.nl

Nadere informatie

Richtlijn. Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Onder redactie van GHMB van Rens, HL Vreeken en RMA van Nispen

Richtlijn. Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Onder redactie van GHMB van Rens, HL Vreeken en RMA van Nispen Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing Onder redactie van GHMB van Rens, HL Vreeken en RMA van Nispen Initiatief Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) In samenwerking met Bartiméus Koninklijke

Nadere informatie

Richtlijn. Postoperatieve pijnbehandeling

Richtlijn. Postoperatieve pijnbehandeling Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling Colofon Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling ISBN: 90-76906-66-1 Copyright 2003, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Nadere informatie

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren Richtlijn Ziekte van Dupuytren 1 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Koninklijk Nederlands Genootschap voor

Nadere informatie

Stomazorg. Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland

Stomazorg. Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland Stomazorg Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland V&VN afdeling stomaverpleegkundigen 6 November 2012 Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland Auteurs: Mw. J.J.G. Smelt MANP Mw. H.G. Baas Dhr.

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis

Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis Initiatief Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Nadere informatie

RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING

RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie MET ONDERSTEUNING VAN: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie