De invloed van de zonneactiviteit op de levensduur van het D 0 meson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De invloed van de zonneactiviteit op de levensduur van het D 0 meson"

Transcriptie

1 De invloed van de zonneactiviteit op de levensduur van het D 0 meson A.H.J. Schuringa A. Günaydın Calandlyceum, Technasium Pieter Calandlaan 182 Postbus (postadres) 1006 EB Amsterdam Contact: Tel (A.H.J. Schuringa) (A. Günaydin) (A.H.J. Schuringa) (A. Günaydın) Datum December 2014/Januari 2015 Opgesteld voor Jacco de Vries, NIKHEF Rutger Gast, docent 6 de klas O&O Calandlyceum, Technasium 1 van 18

2 2 van 18

3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Installeren van ROOT en RooFit 4. Eerste gebruik van PyROOT en ROOT 5. Importeren en fitten van de histogram 6. Te doen 7. Conclusie 8. Referenties 8.1. Acknowledgements 8.2. Auteurs 9. Begrippen 3 van 18

4 2. Inleiding Bij de dit project wordt onderzocht of de zonneactiviteit van invloed is op de levensduur van het D 0 meson. Dit D 0 meson bestaat uit een charm-quark en een up-antiquark. Het zal vervallen in het π + meson en het K - meson. Het belangrijkste onderdeel van dit project is het fitten van data van het D 0 meson. Vooral gaat dit project dus om data analyse. Voor de data analyse kunnen verschillende programma s worden. Het programma dat de expert aanraadde was ROOT, het data analyse programma van de CERN. Dit tussenrapport zal gaan over de verschillende oefeningen die zijn gedaan met ROOT en de fits die al zijn gemaakt. Ook zal er een overzicht gegeven worden van alles dat nog gedaan moet worden om dit onderzoek tot een succes te maken. 4 van 18

5 3. Installeren van ROOT en RooFit Vooraf: enkel bij verschillende ROOT en RooFit functies zal uitleg gegeven worden. Niet alle gebruikte stukken script zullen worden uitgelegd. Naar aanleiding van het gesprek dat met de opdrachtgever, Jacco de Vries, was gevoerd is een mail gestuurd door de opdrachtgever met enkele instructies over de installatie en het gebruik van het data analyse programma ROOT om ons op gang te krijgen. Enkele programma s, benodigd voor het laten draaien en de installatie van ROOT, moesten alvorens het gebruik en de installatie geïnstalleerd worden. De benodigde programma s werden op de volgende pagina bij de sectie voor Ubuntu gevonden: https://root.cern.ch/drupal/content/build-prerequisites Deze konden makkelijk geïnstalleerd worden door de volgende lijnen aan code: sudo apt get install git dpkg dev make g++ gcc binutils libx11 dev libxpm dev \ libxft dev libxext dev sudo apt get install gfortran libssl dev libpcre3 dev \ xlibmesa glu dev libglew1.5 dev libftgl dev \ libmysqlclient dev libfftw3 dev cfitsio dev \ graphviz dev libavahi compat libdnssd dev \ libldap2 dev python dev libxml2 dev libkrb5 dev \ libgsl0 dev libqt4 dev Vervolgens kon ROOT geïnstalleerd worden. Dit werd gedaan door ROOT volledig te builden vanaf de bron. Met de volgende code kon ROOT opgehaald worden vanuit de git repository: git clone Na het binnen halen van de git repository kon ROOT gebuild worden, dit is volgens de instructies van Jacco de Vries als volgt gedaan: cd root./configure enable python make. bin/thisroot.sh Even later bleek dat RooFit niet standaard mee wordt geïnstalleerd, dus moest deze nog opnieuw mee geïnstalleerd worden:./configure enable python enable roofit make. bin/thisroot.sh ROOT en RooFit waren hiermee geïnstalleerd. 5 van 18

6 4. Eerste gebruik van PyROOT en ROOT Vooraf: enkel bij verschillende ROOT en RooFit functies zal uitleg gegeven worden. Niet alle gebruikte stukken script zullen worden uitgelegd. De opdrachtgever had uitleg gegeven over het eerste gebruik van ROOT in de mail waarin ook uitleg over de installatie van ROOT stond. Op het moment dat ROOT wordt geconfigureerd, wordt met enable python aangegeven dat de ondersteuning van ROOT voor Python ingeschakeld wordt, deze wordt dan meegenomen in de installatie. De versie van ROOT voor Python wordt ook wel PyROOT genoemd. In de mail waren twee eenvoudige stukken script gegeven om het verschil tussen ROOT en PyROOT aan te geven en wat vertrouwd te raken met de manier waarop (Py)ROOT werkt. Als volgt kan een eenvoudige histogram gemaakt worden met PyROOT, dus met Python: python from ROOT import * nbins = 100 xmin = 20 xmax = 80 myhisto = TH1F( myhisto, title, nbins, xmin, xmax) myhisto.fill(20) myhisto.fill(20) myhisto.fill(40) myhisto.draw() Dit script zal waardes op x = 20, x = 20 en x = 40 invoeren in een histogram met de logische waardes nbins, xmin en xmax. Deze zelfde histogram kan ook in de normale ROOT gemaakt worden, met C++: root int nbins = 100; float xmin = 20; float xmax = 80; TH1F* myhisto = new TH1F( myhisto, title, nbins, xmin, xmax); myhisto > Fill(20); myhisto > Fill(20); myhisto > Fill(40); myhisto > Draw(); 6 van 18

7 Zoals is te zien wordt de Python versie van ROOT opgeroepen met python en from ROOT import *. De C++ versie van ROOT wordt opgeroepen met root. Deze twee stukken code geven hetzelfde resultaat: Afbeelding 1 Ook was uitleg gegeven in de mail voor het importeren van een histogram in ROOT en PyROOT. In PyROOT gaat dit als volgt: python from ROOT import * myfile = TFile.Open("SLB_MC2011_Bu_Dstmunu_Kpi_Pythia6_MagUp.root") mytree = myfile.get("b2d0muxdst_dtf/decaytree ) mytree.draw( D_M ) En in ROOT: root TFile* myfile = new TFile("SLB_MC2011_Bu_Dstmunu_Kpi_Pythia6_MagUp.root", "READONLY ); TTree* mytree = (TTree*) myfile > Get("b2D0MuXDst_DTF/DecayTree ); mytree > Draw( D_M ); Waar SLB_MC2011_Bu_Dstmunu_Kpi_Pythia6_MagUp.root het *.root bestand is waar de data voor de histogram in staat. Deze data is gegenereerd en gedownload van Kpi_Pythia6_MagUp.root. b2d0muxdst_dtf/decaytree is hier waar de 7 van 18

8 vervalboom in het *.root bestand staat en D_M is de waarde die de massa van de verschillende gemeten D 0 mesonen hebben. Deze twee stukken code geven de volgende histogram van de D_M: Afbeelding 2 Uiteindelijk is gekozen verder te werken met PyROOT, vanwege Python, die net iets eenvoudiger en logischer in elkaar zit dan C++. Hierna is nog enkele dagen veel geoefend om de Python en PyROOT meer onder de knie te krijgen, deze oefeningen zullen hier niet verder toegelicht worden. 8 van 18

9 5. Importeren en fitten van de histogram Vooraf: enkel bij verschillende ROOT en RooFit functies zal uitleg gegeven worden. Niet alle gebruikte stukken script zullen worden uitgelegd. Voor het onderzoek naar de invloed van de zonneactiviteit op de levensduur van het D 0 meson moet eerst een fit gedaan worden over de massa, in dit geval de D_M. Deze fit kan worden gemaakt met het programma RooFit, die samen met ROOT is geïnstalleerd door middel van enable roofit. Als eerst werd, volgens een tutorial op het internet, om te oefenen, een fit over gegenereerde data gedaan. Hierbij werd geoefend met het maken van een frame en vooral met het gebruik van RooGaussian, benodigd voor het maken van de grafiek van de fit, ook wel de Gaussianformule. RooGaussian is een functie in RooFit die staat voor de formule variabelen x, a en b worden in het script als volgt opgegeven: e( 2b 2 (x a) 2 ), de gaussian = RooGaussian( gaussian, voorbeeld van een Gaussian, x, a, b) RooRealVar is ook een belangrijk onderdeel van het script. Hiermee kunnen gewone variabelen worden gegeven aan RooFit, maar ook bereiken, en variabelen die ongeveer rond een bepaald punt liggen: x = RooRealVar("x","x", 10,10) mean = RooRealVar("mean","mean of gaussian", 1) sigma = RooRealVar("sigma","width of gaussian",3) Het hele script voor het fitten van gegenereerde data is als volgt: from ROOT import * x = RooRealVar("x","x", 10,10) mean = RooRealVar("mean","mean of gaussian", 1) sigma = RooRealVar("sigma","width of gaussian",3) gauss = RooGaussian("gauss","gaussian PDF",x,mean,sigma) data = gauss.generate(rooargset(x), 10000) mean.setconstant(kfalse) sigma.setconstant(kfalse) gauss.fitto(data) xframe = x.frame() data.ploton(xframe, RooLinkedList()) gauss.ploton(xframe) xframe.draw() mean.print() sigma.print() 9 van 18

10 De fit die hiermee werd gemaakt zag er als volgt uit: Afbeelding 3 De volgende stap was het importeren van de histogram uit het *.root bestand in RooFit. Een gedeelte van de kennis verkregen met het vorige script kon hiervoor worden gebruikt, zoals RooRealVar en de ploton functie van RooFit. Na een tijd op internet te hebben rondgekeken werd RooDataHist gevonden als functie waarmee de histogram in RooFit geïmporteerd kan worden: hdata = RooDataHist("data","plotOn test data with x",rooarglist(x),histo) Hier is de variabele histo de histogram en x het bereik waarover de histogram geïmporteerd moet worden. Het volledige stuk script van deze stap zag er als volgt uit: from ROOT import * htree = TFile.Open("root_data.root").Get("b2D0MuXDst_DTF/DecayTree") histo = TH1F("histo","plotOn test histo",1000,3000,100) for entry in htree: histo.fill(entry.d_m) x = RooRealVar("x","x",1830,1900) hdata = RooDataHist("data","plotOn test data with x",rooarglist(x),histo) frame = x.frame() RooAbsData.plotOn(hdata,frame) frame.draw() Opmerking bij bovenstaand script: de lange naam van het *.root bestand is vervangen door root_data.root, om het makkelijker te maken met dit bestand te werken. 10 van 18

11 De histogram, geïmporteerd in RooFit krijgt automatisch onzekerheden toegewezen aan de punten door RooFit. De geïmporteerde histogram zag er als volgt uit: Afbeelding 4 Vervolgens was het fitten van de geïmporteerde histogram aan de beurt. Dit bleek nog een heel wat langer durende klus dan verwacht, daar de grafiek op de grond bleef liggen (zie de blauwe lijn): Afbeelding 5 11 van 18

12 Dit probleem bleek achteraf veroorzaakt te zijn doordat bepaalde variabelen te klein waren gedefinieerd. Eén van de belangrijkste nieuwe functies in deze fase was de fitto functie. Deze kan een RooGaussian model fitten aan data, in dit geval was deze data, hdata, de histogram: model.fitto(hdata) Het volledige script zag er als volgt uit: from ROOT import * htree = TFile.Open("root_data.root").Get("b2D0MuXDst_DTF/DecayTree") histo = TH1F("histo","plotOn test histo",1000,3000,100) for entry in htree: histo.fill(entry.d_m) x = RooRealVar("x","x",1830,1900) m = RooRealVar("m","m test",300) s = RooRealVar("s","s test",500) hdata = RooDataHist("data","plotOn test data with x",rooarglist(x),histo) m.setconstant(kfalse) s.setconstant(kfalse) model = RooGaussian("model","gauss test",x,m,s) frame = x.frame() model.fitto(hdata) hdata.ploton(frame) model.ploton(frame) frame.draw() Dit leverde de volgende fit op: Afbeelding 6 12 van 18

13 Na contact te hebben gehad over dit resultaat met de opdrachtgever, werd aangeraden te kijken naar de dubbele fit. Zoals te zien is aan de fit in afbeelding 6 is deze fit nog niet helemaal goed gefit over de histogram. Met een dubbele fit zou dit beter kunnen. Voor een dubbele fit was een nieuwe functie van RooFit en bijbehorende variabelen nodig, RooAddPdf. Met RooAddPdf kunnen twee verschillende modellen aan elkaar toegevoegd worden door middel van de fractions die ook zijn opgegeven. Wat deze fractions precies zijn en doen moet nog nader bekeken worden, maar voor nu zijn deze op vaak voorkomende waarden gehouden. Hier onder het volledige gebruikte script: from ROOT import * htree = TFile.Open("root_data.root").Get("b2D0MuXDst_DTF/DecayTree") histo = TH1F("histo","plotOn test histo",1000,3000,100) for entry in htree: histo.fill(entry.d_m) x = RooRealVar("x","x",1830,1900) m = RooRealVar("m","m test",300) s = RooRealVar("s","s test",500) m2 = RooRealVar("m2","m2 test",200) s2 = RooRealVar("s2","s2 test",300) g1frac = RooRealVar("g1frac","g1frac test",0.5) g2frac = RooRealVar("g2frac","g2frac test",0.1) hdata = RooDataHist("data","plotOn test data with x",rooarglist(x),histo) m.setconstant(kfalse) s.setconstant(kfalse) m2.setconstant(kfalse) s2.setconstant(kfalse) model = RooGaussian("model","gauss test",x,m,s) model2 = RooGaussian("model2","gauss2 test",x,m2,s2) modelsum = RooAddPdf("modelsum","model+model2",RooArgList(model,model2),RooArgList(g1frac,g2frac)) frame = x.frame() modelsum.fitto(hdata) hdata.ploton(frame) hdata.staton(frame) modelsum.paramon(frame) modelsum.ploton(frame,roofit.linecolor(kred)) frame.draw() Zoals misschien opvalt aan bovenstaand script zijn ook enkele andere functies geïntroduceerd. Zo is RooFit.LineColor gebruikt: modelsum.ploton(frame,roofit.linecolor(kred)), is paramon gebruikt: modelsum.paramon(frame) en is staton gebruikt: hdata.staton(frame) 13 van 18

14 RooFit.LineColor is gebruikt om de lijn van de fit een bepaalde kleur te geven, in dit geval kred, dus rood. paramon is gebruikt om de waarden in het frame uit te printen, naast de fit, van de variabelen van de twee gaussians die zijn samengebracht tot de dubbele gaussische fit: staton geeft de waarde van, in dit geval, de variabelen van de geïmporteerde histogram, hdata : De gehele grafiek die was verkregen uit deze stap was als volgt: Afbeelding 7 Later was ook een driedubbele fit gemaakt, die nog net iets beter past om de histogram. Dit was gedaan door middel van een RooAddPdf die twee fits samenvoegde en een RooAddPdf die de eerste RooAddPdf en de derde fit samenvoegde. 14 van 18

15 6. Te doen Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fit die moet worden gedaan voordat de resultaten vergeleken kunnen worden met de data van de zonneactiviteit, de levensduur fit. Verschillende bronnen voor de data van de zonneactiviteit zijn al gevonden, evenals enkele informatiebronnen. Deze moeten nog wel op betrouwbaarheid onderzocht worden. Dit zal gedaan worden door de data van de verschillende bronnen met elkaar te vergelijken om verschillen te kunnen zien. Andere dingen die nog gedaan moeten worden is het beter begrijpen van RooAddPdf, zoals de fractions die nodig zijn en de manier waarop de twee RooGaussian modellen bij elkaar gevoegd worden. Ook moet de formule achter RooGaussian beter begrepen worden. 15 van 18

16 7. Conclusie Het onderzoek is al redelijk ver gevorderd en, afgezien van de achterstand van één of twee weken, zijn wij erg tevreden over wat tot nu toe is gedaan. Het duurde even voordat we wat gewend waren aan PyROOT en RooFit en ook nu is nog niet alles helemaal helder. Vooral het uitzoeken van de manieren waarop een fit kan worden gemaakt kostte veel tijd. 19 maart 2015 om 19:30 zullen de presentaties zijn van dit project en van de andere O&O projecten. Enkele dagen daarvoor, of op de dag van de presentaties, zal het eindrapport van dit onderzoek uitgebracht worden. Daarmee zal dit project klaar zijn. 16 van 18

17 8. Referenties t/installing-root-source t/build-prerequisites /RooFit_Users_Manual_ pdf 32.pdf 8.1. Acknowledgements LinkedIn. Rutger Robert Gast. Van LinkedIn. Jacco de Vries. Van LinkedIn. Anton van den Berg. Van Auteurs LinkedIn. Auke Schuringa. Van https://www.linkedin.com/pub/auke-schuringa/a5/a1/196 LinkedIn. Alparslan Günaydın. Van https://www.linkedin.com/pub/alparslan-gunaydin/83/33b/ van 18

18 9. Begrippen Verschillende begrippen die zijn gebruikt in dit tussenrapport worden hieronder verder uitgelegd. ROOT ROOT is een data analyse programma van de CERN waarmee grote hoeveelheden data geanalyseerd kunnen worden. ROOT is het programma dat in dit verslag wordt gebruikt om de verschillende fits mee te maken. ROOT is geschreven in C++. PyROOT PyROOT is de Python versie van ROOT. RooFit RooFit is een programma om data goed te kunnen fitten en waarden uit deze data te kunnen halen. Het kan samen met ROOT geïnstalleerd worden. Git Git is het bestand met de broncode voor software. Python Python is een programmeertaal. C++ C++ is een programmeertaal. D 0 meson Het D 0 meson is het subatomaire deeltje waar in dit onderzoek de data analyse aan wordt verricht. Het bestaat uit een charm-quark en up-antiquark en vervalt in het K - meson en het π + meson. K - meson Een K - meson is een subatomair deeltje. Het K - meson ontstaat, samen met het π + meson, bij het verval van een D 0 meson. Het bestaat uit een strange-quark en een up-antiquark. π + meson Een π + meson is een subatomair deeltje. Het π + meson ontstaat, samen met het K - meson, bij het verval van een D 0 meson. Het π + meson bestaat uit een up-quark en een down-antiquark. 18 van 18

04-07-2014 Auke Schuringa - 25 min. - Mail naar Robert Knegjens geschreven met vraag of hij expert voor de meesterproef wil zijn.

04-07-2014 Auke Schuringa - 25 min. - Mail naar Robert Knegjens geschreven met vraag of hij expert voor de meesterproef wil zijn. 04-07-2014 Auke Schuringa - 25 min. - Mail naar Robert Knegjens geschreven met vraag of hij expert voor de meesterproef wil zijn. 08-07-2014 Auke Schuringa - 5 min. - Mailuitwisseling met meneer Gast over

Nadere informatie

De correlatie tussen de zonneactiviteit en de levensduur van het D 0 meson

De correlatie tussen de zonneactiviteit en de levensduur van het D 0 meson De correlatie tussen de zonneactiviteit en de levensduur van het D 0 meson Onderzoeksvoorstel A.H.J. Schuringa A. Günaydin Calandlyceum, Technasium Pieter Calandlaan 182 Postbus 96051 (postadres) 1006

Nadere informatie

VPN opzetten naar Auroraa (Global VPN Client)

VPN opzetten naar Auroraa (Global VPN Client) VPN opzetten naar Auroraa (Global VPN Client) Hieronder is uitgelegd hoe u thuis of vanaf een laptop een beveiligde verbinding kan opzetten naar uw werkomgeving binnen Auroraa. De VPN software installeren:

Nadere informatie

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data Data analyse HiSPARC Data retrieval A.P.L.S. de Laat 1 Toegang tot HiSPARC gegevens De data opslag van HiSPARC meetgegevens gebeurt op het Nikhef en bestaat uit een paar databases. Als eerst is er de ruwe

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling Monte Carlo simulatie In MW\Pharm versie 3.30 is een Monte Carlo simulatie-module toegevoegd. Met behulp van deze Monte Carlo procedure kan onder meer de betrouwbaarheid van de berekeningen van KinPop

Nadere informatie

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website.

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website. Installatiehandleiding software Macco 2013 (Windows versie) / FWW 2013 (Windows versie) Hieronder zal stap voor stap aan de hand van schermafdrukken uitgelegd worden hoe u de software kunt installeren.

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Installatie & configuratie Citrix Receiver voor Windows

Installatie & configuratie Citrix Receiver voor Windows Installatie & configuratie Citrix Receiver voor Windows Gebaseerd op : Flevo Office 4.1 Gecreëerd door : Erik Hillebrand Versie : 1.0 Inleiding: Deze handleiding is bestemd voor de installatie en configuratie

Nadere informatie

Soft-Solutions. Stageverslag

Soft-Solutions. Stageverslag Soft-Solutions Stageverslag Naam: Marc Schattorie Website: http://marc.schattorie.nl Klas: EI32BIT School: Gilde Opleidingen Datum: 18-04-2011 t/m 24-06-2011 Bedrijf: Soft-Solutions Website: http://www.soft-solutions.nl

Nadere informatie

Studietaak 4 Hoe installeer ik software? Apache Webserver

Studietaak 4 Hoe installeer ik software? Apache Webserver Studietaak 4 Hoe installeer ik software? Apache Webserver Opdracht Installeer op je Ubuntu Linux installatie de Apache Webserver op basis van commando's in een command prompt. Natuurlijk is het ook mogelijk

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Installatie BullZip PDF Writer

Installatie BullZip PDF Writer Installatie BullZip PDF Writer Via de pagina http://www.bullzip.com kunt u de PDF Writer downloaden. Vervolgens kunt u via de setup wizard het programma stapsgewijs installeren. De screenshots van die

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

Handleiding Workshop:Code It. Een workshop over coderen, door Code For Kids

Handleiding Workshop:Code It. Een workshop over coderen, door Code For Kids Handleiding Workshop:Code It Een workshop over coderen, door Code For Kids Inhoudsopgave Handleiding Workshop:Code It Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Inhoud workshop 3 Benodigdheden

Nadere informatie

Programma's installeren in Linux (toegespitst op Kanotix; Debian/sid)

Programma's installeren in Linux (toegespitst op Kanotix; Debian/sid) Programma's installeren in Linux (toegespitst op Kanotix; Debian/sid) In het kort 1 Probeer eerst met # apt-get install programmanaam. (je kunt ook zoeken naar een programma. Zie hoofdstuk apt. 2 Als je

Nadere informatie

Scripting 2 TUTORIAL EEN APP ONTWIKKELEN VOOR ANDROID MET PROCESSING. ellipse(screenwidth/2, screenheight/2, 140,140); DOOR THIERRY BRANDERHORST

Scripting 2 TUTORIAL EEN APP ONTWIKKELEN VOOR ANDROID MET PROCESSING. ellipse(screenwidth/2, screenheight/2, 140,140); DOOR THIERRY BRANDERHORST Scripting 2 ellipse(screenwidth/2, screenheight/2, 140,140); TUTORIAL EEN APP ONTWIKKELEN VOOR ANDROID MET PROCESSING. DOOR THIERRY BRANDERHORST ANDROID APPLICATIES Tegenwoordig zijn er duizenden applicaties

Nadere informatie

ISW Presents Debian Homeserver Workshop

ISW Presents Debian Homeserver Workshop ISW Presents Debian Homeserver Workshop Lucas Kauffman Vincent Andries Debian Homeserver Voorzitter ISW lucas@isw.student.khleuven.be serveradmin ISW goose@isw.student.khleuven.be Debian Homeserver Installatie

Nadere informatie

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Hoe bouw ik een component? Drs. Arjan Burger

Hoe bouw ik een component? Drs. Arjan Burger Hoe bouw ik een component? Drs. Arjan Burger Zelf bouwen in Joomla! Veel standaard componenten aanwezig Zelf bouwen: meer mogelijkheden Maatwerk (redelijke tot grondige) PHP kennis vereist Meeliften op

Nadere informatie

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUCT BESCHRIJVING ] [ Dit vernuftige on-screen toetsenbord met virtuele muis klik mogelijkheden en spraak uitvoer maakt snel typen

Nadere informatie

Catalogger 9.0 features

Catalogger 9.0 features features Catalogger software maakt het onderhouden van productassortimenten en het genereren van catalogi steeds eenvoudiger. Versie 9.0 zit vol met nieuwe features en verbeteringen. Vanaf nu is er Unicode

Nadere informatie

OSCOMMERCE INSTALLATIE

OSCOMMERCE INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten OSCOMMERCE INSTALLATIE oscommerce installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Informatica Software PO: Excel

Informatica Software PO: Excel 2015 Informatica Software PO: Excel Casper Schulte Klas: C4V3 1-3-2015 INLEIDING Ik heb voor mijn Software PO Excel gekozen. Ik kon naast Excel ook andere software programma s kiezen zoals: video bewerking

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Delen van een Arrangement

Delen van een Arrangement Delen van een Arrangement Optie 1: Mail met bijlage. De makkelijkste methode is uiteraard het document te downloaden en vervolgens in zijn geheel als bijlage door te sturen naar andere koorleden. Afhankelijk

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding toegang eduroam met Linux (Ubuntu 10.10) voor eindgebruikers Universiteit Leiden

Handleiding toegang eduroam met Linux (Ubuntu 10.10) voor eindgebruikers Universiteit Leiden Handleiding ICT Shared Service Cebter Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Handleiding toegang eduroam met Linux (Ubuntu 10.10) voor eindgebruikers Universiteit Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Handleiding invoeren van referenties in RefWorks

Handleiding invoeren van referenties in RefWorks Handleiding invoeren van referenties in RefWorks Met RefWorks kun je een eigen lijst aanleggen van alle bronnen die je hebt geraadpleegd, zodat je er in je tekst naar kunt verwijzen. Maar hoe krijg je

Nadere informatie

Cashflow versie 5.1. Handleiding voor installeren en gebruik van de BETA versie. BankingTools.nl, augustus 2017, Ref

Cashflow versie 5.1. Handleiding voor installeren en gebruik van de BETA versie. BankingTools.nl, augustus 2017, Ref Cashflow versie 5.1 Handleiding voor installeren en gebruik van de BETA versie. Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u

Nadere informatie

Vaststellen van de authenticiteit van de OSV software

Vaststellen van de authenticiteit van de OSV software Vaststellen van de authenticiteit van de OSV software Inhoudopgave 1. Inleiding 2 2. Windows besturingssysteem 2 2.1 Downloaden van Cygwin 2 2.2 Installeren Cygwin 2 2.3 Hash-code bepalen met Cygwin voor

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python. Wi1205AE I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 22 april 2014

Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python. Wi1205AE I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 22 april 2014 Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python Wi1205AE, 22 april 2014 Inleiding Cursus coördinator e-mail Docent e-mail : Jacco Hoekstra : J.M.Hoekstra@TUDelft.nl : Ingeborg Goddijn : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Installatie i2 producten algemeen

Installatie i2 producten algemeen Installatie i2 producten algemeen Postbus 872 3900 AW Veenendaal Vendelier 65 3905 PD Veenendaal T +31 318 543173 F +31 318 541937 E info@dataexpert.nl W www.dataexpert.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

L A TEX-workshop (Handleiding)

L A TEX-workshop (Handleiding) L A TEX-workshop (Handleiding) TEXniCie 10 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 L A TEX 2 2.1 Voordelen........................................ 2 2.2 Nadelen.........................................

Nadere informatie

Handleiding toegang Eduroam met Linux (Ubuntu 8.10 of OpenSuse 11) voor eindgebruikers Universiteit Leiden

Handleiding toegang Eduroam met Linux (Ubuntu 8.10 of OpenSuse 11) voor eindgebruikers Universiteit Leiden Handleiding Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Handleiding toegang Eduroam met Linux (Ubuntu 8.10 of OpenSuse 11) voor eindgebruikers Universiteit Leiden

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal

Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal w 23 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opzoeken Iv3 open datatabel via het portaal 4 3. Downloaden data uit de Iv3 open datatabel 7 3.1

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Inrichtingsinstructie voor Stratech-SPS Invoering KvK Printen Stempel & Handtekening

Inrichtingsinstructie voor Stratech-SPS Invoering KvK Printen Stempel & Handtekening 13.01.2014 Inrichtingsinstructie voor Stratech-SPS Invoering KvK Printen Stempel & Handtekening D A T U M 13.01.2014 P A G I N A 2 van 6 1. Inrichting Stratech-SPS voor geprinte KvK stempel en handtekening

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden LICENTIE ACCOUNTVIEW 9.3 - NOI Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 02-2014 Om AccountView 9.3 van Visma Software te installeren

Nadere informatie

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2 automatisch & handmatig BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

Externe Toegang installeren onder Linux

Externe Toegang installeren onder Linux Externe Toegang installeren onder Linux Deze handleiding beschrijft hoe u Externe Toegang installeert onder Linux. Er zijn aparte handleidingen voor Windows XP, Windows 7, Windows 8 en Mac OSX). Algemeen

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Hoe ontvang ik de 365 dagen gratis updates (Freshest Data) van Navionics via de Web Store

Hoe ontvang ik de 365 dagen gratis updates (Freshest Data) van Navionics via de Web Store Hoe ontvang ik de 365 dagen gratis updates (Freshest Data) van Navionics via de Web Store April 2012 Het begin: Dit document beschrijft hoe u de eerste keer toegang krijgt tot Freshest Data, update online.

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

HANDLEIDING Keystore Explorer

HANDLEIDING Keystore Explorer HANDLEIDING Keystore Explorer pg. 1 Inhoudstafel Contents Installatie Keystore Explorer... 3 Aanmaken keystore... 4 Genereer een sleutelpaar... 4 Bewaren van de keystore... 10 Genereer een Certificate

Nadere informatie

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL LAMP staat voor Linux, Apache, MySQL, PHP. In deze Les laat ik zien hoe je een een Apache2 webserver op een Ubuntu 12.04 LTS server met PHP5 support (mod_php) en MySQL

Nadere informatie

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd!

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! 10-2010 Beginsituatie: - AccountView 9 is al geïnstalleerd van een cd van AccountView die níet is geleverd door

Nadere informatie

CATCHPlus D Matching persoonsnamen met VIAF DELIVERABLE. René van der Ark. Auteur : René van der Ark 15/03/ :03:00 PM page 1 of 12

CATCHPlus D Matching persoonsnamen met VIAF DELIVERABLE. René van der Ark. Auteur : René van der Ark 15/03/ :03:00 PM page 1 of 12 DELIVERABLE D2.7.11.1 Matching persoonsnamen met VIAF René van der Ark Auteur : René van der Ark 15/03/2011 14:03:00 PM page 1 of 12 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 31 03 2011 Rapoportage periode:

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Informatica Smartschool en Wink. Handleiding 1/10

Informatica Smartschool en Wink. Handleiding 1/10 Handleiding 1/10 Wat is Wink? Wink is gratis software waarmee je presentaties en handleidingen kan maken. Een Winkpresentatie kan een stappenplan zijn over hoe je bepaalde software moet gebruiken. De auteur

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Foto s kopiëren van de camera

Foto s kopiëren van de camera 1 Foto s kopiëren van de camera Er zijn twee manieren om foto s vanaf een digitale fotocamera op uw computer te zetten: met behulp van een kabeltje tussen de camera en de computer of vanaf de geheugenkaart

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Koppelen met Noise Vanaf Untis 2009

Koppelen met Noise Vanaf Untis 2009 Koppelen met Noise Vanaf Untis 2009 Copyright 2011 Untis Benelux Rotterdam Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Installatie... 1 3 Werkzaamheden in Untis... 1 3.1 Landinstelling... 1 3.2 Overzichtelijke menukeuze...

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1.

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1. 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3 What s Next... 2 4 Revisies... 2 5 Hoofdplan... 3 5.1 Serverpark opwaarderen naar Windows Server 2012 R2 64 bit... 4 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes... 4 5.1.2 Servers

Nadere informatie

2. Uw digitale fotocamera en de computer

2. Uw digitale fotocamera en de computer 67 2. Uw digitale fotocamera en de computer Fotograferen met een digitale fotocamera is vandaag de dag erg populair. Het voordeel van een digitale camera is dat u de foto s direct kunt bekijken op uw camera.

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt.

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt. WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

Handleiding Magister 5.6 voor ouders

Handleiding Magister 5.6 voor ouders Handleiding Magister 5.6 voor ouders Inleiding Het Merletcollege gebruikt voor haar leerlingen- en cijferadministratie het software pakket Magister. Hiervan is ook een webversie beschikbaar waarmee ouders

Nadere informatie

Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging. Theoretische leerweg sector zorg en welzijn

Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging. Theoretische leerweg sector zorg en welzijn Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging Theoretische leerweg sector zorg en welzijn Augustus 2012 Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging Theoretische leerweg

Nadere informatie

AllUnited Vrijwilligersrooster Handboek

AllUnited Vrijwilligersrooster Handboek AllUnited Vrijwilligersrooster Handboek Versie 1.0 Voor alle vrijwilligersdiensten Het aanmaken van vrijwilligersrooster in 5 stappen. 1 Inhoudsopgave Stap 1. Het Instellen van vrijwilligerspunten... 5

Nadere informatie

VirtualBox: hoe werkt het?

VirtualBox: hoe werkt het? VirtualBox: hoe werkt het? Handleiding van Auteur: ReD123NaX Oktober 2014 VirtualBox: hoe werkt het? In deze nieuwsbrief ga ik wat vertellen over virtualisatie. Virtualisatie is dé uitkomst wanneer je

Nadere informatie

Vereiste kennis. 1 Java-editor. 2 Het compileren van een programma

Vereiste kennis. 1 Java-editor. 2 Het compileren van een programma 3 Vereiste kennis Dit boek richt zich op het leren programmeren door het oefenen met programmeercodes. Veel theorie komt in het begin niet aan de orde. Dat is een grote uitdaging want het is niet makkelijk

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3 Modelleren C Appels Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both 2 april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Probleembeschrijving 2 3 Data 3 4 Aanpak 3 5 Data-analyse 4 5.1 Data-analyse: per product.............................

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS HANDLEIDING IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS Geschreven door Alexander Knoth / Knoth Hosting Versie 1.2 / 22 februari 2013 In deze handleiding wordt besproken: - Hoe voorzie je een

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Quarantainenet SNMP Device Scanner

Quarantainenet SNMP Device Scanner A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet SNMP Device

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding toegang eduroam met Windows 7 voor eindgebruikers Universiteit Leiden

Handleiding toegang eduroam met Windows 7 voor eindgebruikers Universiteit Leiden Handleiding ICT Shared Service Center Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Handleiding toegang eduroam met Windows 7 voor eindgebruikers Universiteit Leiden Opdrachtgever: ICT Shared

Nadere informatie

Docentenbijlage An Eye-Opener Eureka!Cup 2010: Movin On! Beste docent(e),

Docentenbijlage An Eye-Opener Eureka!Cup 2010: Movin On! Beste docent(e), Docentenbijlage An Eye-Opener Eureka!Cup 2010: Movin On! Beste docent(e), Voor u ligt de specifieke docentenbijlage behorende bij de opdracht An Eye- Opener van de Eureka!Cup 2010: Movin On! Voordat u

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

DROBBS Dropshipspecialist.nl. handleiding

DROBBS Dropshipspecialist.nl. handleiding DROBBS Dropshipspecialist.nl handleiding Inhoudsopgave Informatie... 3 Ondersteuning... 3 1. Installatie... 4 2. Apps Control Panel... 6 2.1 Dashboard... 7 3. De app beheren... 9 3.1 Instellingen... 9

Nadere informatie