Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4"

Transcriptie

1 Projectplan en globaal exploitatieplan Onlineleren.VG 2.4 Auteur(s) : Henk Snetselaar Versienummer : 2.4 (26 maart 2007) Versie Datum Omschrijving Ingeleverd bij Kennisnet ICT op school Concept projectplan ter beoordeling Kennisnet Concept II projectplan ter beoordeling Kennisnet Concept III projectplan ter beoordeling Kennisnet Concept IV projectplan ter beoordeling Kennisnet Concept V projectplan ter beoordeling Kennisnet 2005 Kennisnet.nl

2 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 1 Inleiding Dit projectplan Onlineleren.VG omvat onder andere de algemene en specifieke doelstellingen en de concrete resultaten van het project. Daarnaast geeft het aan op welke wijze het project zal worden uitgevoerd, de op te leveren producten, uit te voeren activiteiten, een planning van de activiteiten over de looptijd van het project en een begroting van de kosten. Het projectplan heeft als doel om de direct betrokkenen een werkdocument te verschaffen. Hierin kunnen zij lezen welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, de resultaten die het moet opleveren en de voorwaarden die worden gesteld aan de planning en de kosten ervan. Voor de indirect betrokkenen geeft het projectplan inzicht in het verloop van het project en de te verwachten resultaten, de projectorganisatie, de communicatie en de op te zetten exploitatie van het eindproduct van het project Onlineleren.VG. Het projectplan heeft verschillende doelgroepen. De direct betrokkenen, zijnde en medewerkers en uitvoerders van de in het projectplan genoemde activiteiten en de indirect betrokkenen, zijnde de belanghebbenden zoals de directies van de participerende instellingen en de subsidieverstrekker van het project Onlineleren.VG.

3 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 2 Managementsamenvatting Het project Online-leren.VG heeft verschillende thema's en ook een onderscheiden aanleiding en motivering. Voor een deel ligt de aanleiding van het project in het feit dat blinde en slechtziende leerlingen anno 2006 voor 75% hun onderwijs in het regulier onderwijs volgen en voor een ander deel in het feit dat bepaalde fundamentele leermiddelen nog niet beschikbaar zijn. Nieuw te ontwikkelen, beperkingspecifiek, webbased lesmateriaal en webbased educatieve programma's geven zowel de reguliere scholen met visueel beperkte leerlingen als ook de speciaal onderwijs scholen mogelijkheden de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Online-leren.VG heeft verschillende thema's: Thema 1 gaat om aanvullend lesmateriaal dat nodig is om de vertaalslag van reguliere lesmethoden naar de didactische behoefte van de visueel beperkte leerlingen te maken en didactische informatie voor de leerkracht voor onderscheiden vakken/onderwerpen/onderwijssoort. Thema 2 handelt om goede, beperkingspecifieke, toetsenbordvaardigheid en het leren typen, (2a) en ICT-vaardigheden (2b). Deze vaardigheden zijn, in combinatie met gebruikte computerhulpmiddelen voor visueel beperkten, basisvoorwaarden voor de doelgroep om onderwijs te kunnen volgen. In veel gevallen zijn zij (grotendeels) handicap compenserend. Thema 3 is een Kijktrainingsprogramma voor slechtziende leerlingen. Het programma kan worden gebruikt voor het verbeteren van het visueel functioneren, met name visuele aandacht en het ontwikkelen van goede kijkstrategieën. Door kijktrainingsprogramma's worden leerlingen gestimuleerd om de restvisus die zij hebben zo effectief mogelijk te gebruiken. Webleersysteem Onlineleren.VG, een elektronische leeromgeving waarin de leerling de content van de verschillende thema's kan gebruiken. Er wordt uitgegaan van het 'open source' systeem Moodle. De leeromgeving heeft voor bepaalde specifieke inhoudonderdelen een username/password geregelde toegang. Verder heeft het systeem voor het registreren van leerling vorderingen die door docent/begeleider kan worden geraadpleegd. De thema's toetsenbordvaardigheid en kijktraining zullen na ontwikkeling zodanig compleet zijn dat verdere ontwikkeling niet met maandelijkse frequentie nodig zal zijn. De thema's aanvullend lesmateriaal en ICT-vaardigheden zullen wel doorontwikkeld worden. Ook na het projectjaar zal de stuurgroep in stand worden gehouden en worden projectgroepen voor een aantal thema's in stand gehouden en gefaciliteerd met onder andere formatie om de ontwikkeling van Onlineleren.VG voort te zetten. De REC's van cluster 1 begeleiden de visueel beperkte leerlingen bij het volgen van regulier onderwijs. De scholen voor regulier onderwijs hebben voor verschillende typen onderwijs en voor een verscheidenheid van vakken behoefte aan alternatief of aanvullend lesmateriaal cq alternatieve educatieve programma's. Dit lesmateriaal kan veelal in digitale vorm beschikbaar worden gesteld. Door Onlineleren.VG beschikken de scholen voor regulier onderwijs, die visueel beperkte leerlingen hebben, over dit extra- en aanvullend lesmateriaal om deze leerlingen goed te kunnen onderwijzen. De reguliere scholen ontvangen voor het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen, naast de ambulante onderwijskundige begeleiding, extra financiële middelen voor materiële voorzieningen en personeelsformatie. Naarmate Onlineleren.VG in de behoefte van alternatief en aanvullend lesmateriaal kan voorzien is het mogelijk om de scholen voor het gebruik van dit materiaal een bijdrage te vragen en zal de exploitatie voor het grootste deel hierop gebaseerd zijn.

4 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Managementsamenvatting 4 3 Projectinhoud Doelstellingen Draagvlak Producten en activiteiten Planning Begroting Betalingsschema stimuleringsbijdrage 27 4 Organisatie Projectorganisatie Organogram Overlegstructuur Communicatie en kennisdeling Risico s 27 5 Globaal exploitatieplan Webbased leermateriaal Organisatie Activiteiten Financiële haalbaarheid Bartiméus Onderwijs Sensis Onderwijs Visio Onderwijs Instituut Computype Stichting Accessibility Eyos Utrecht Extern deskundige 27 Bijlage 1: expertise samenwerkingsverband (criterium III) Bijlage 2: gegevens en intentieverklaring samenwerkingspartners

5 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 3 Projectinhoud 3.1 Doelstellingen Het project Online-leren.VG heeft verschillende thema's en ook een onderscheiden aanleiding en motivering. Voor een deel ligt de aanleiding van het project in het feit dat blinde en slechtziende leerlingen anno 2006 voor 75% hun onderwijs in het regulier onderwijs volgen en voor een ander deel in het feit dat er al lang geen mogelijkheid is geweest om doelgroepspecifieke software te ontwikkelen. Lesmateriaal dat wordt ontwikkeld voor het Nederlands onderwijs wordt steeds meer visueel en daarmee vaak ontoegankelijk voor visueel beperkte leerlingen in het speciaal en regulier onderwijs. Onder andere hierdoor is voor blinde en slechtziende leerlingen in het regulier onderwijs niet altijd het juiste (toegankelijke) lesmateriaal beschikbaar. Reguliere lesmethoden en educatieve computer programma's zijn daarnaast ook door de (didactische) opzet vaak niet geschikt voor het onderwijzen van visueel beperkte leerlingen. Door bovengenoemde oorzaken is adequaat onderwijs aan visueel beperkte leerlingen in het regulier onderwijs niet altijd mogelijk. Nieuw te ontwikkelen webbased lesmateriaal en webbased educatieve programma's geeft zowel de reguliere scholen met visueel beperkte leerlingen als ook de speciaal onderwijs scholen mogelijkheden de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Online-leren.VG heeft verschillende thema's: Thema 1 gaat om aanvullend lesmateriaal dat nodig is om de vertaalslag van reguliere lesmethoden naar de didactische behoefte van de visueel beperkte leerlingen te maken en didactische informatie voor de leerkracht voor onderscheiden vakken/onderwerpen/onderwijssoort. Voorbeelden: Vereenvoudigd (tactiel) beeldmateriaal zoals geografisch kaarten en afbeeldingen uit de natuurkunde, wiskunde, biologie, en overige onderwerpen in het bo/so. (Zelfs een tactiel te maken kleurplaat van sinterklaas kan een leerkracht/leerling verder helpen om geïntegreerd les te geven/volgen); Praktijkvoorbeelden voor de doelgroep specifieke didactische hulpmiddelen en speciaal voor de doelgroep ontwikkelde tools zoals een toegankelijke elektronische agenda; Didactische informatie en aanwijzingen voor leerkrachten in het onderwijs over hoe zij de onderscheiden vakken het beste kunnen onderwijzen aan blinde en slechtziende leerlingen en de vervaardigde didactische hulpmiddelen en materialen kunnen inzetten. Thema 2 handelt om goede, beperkingspecifieke, ICT-vaardigheden. Deze vaardigheden zijn, in combinatie met gebruikte computerhulpmiddelen voor visueel beperkten, basisvoorwaarden voor de doelgroep om onderwijs te kunnen volgen. In veel gevallen zijn zij (grotendeels) handicap compenserend. Inhoud die voorzien wordt: a. Een educatief programma voor het gestructureerd aanleren van (Basis) toetsenbordvaardigheden, maar ook het leren typen tot een niveau dat nodig is om als blinde en slechtziende leerling de computer op adequate wijze te kunnen gebruiken. Bestaande lesmethoden en/of computer programma's voor het leren typen zijn niet geschikt voor gebruik met een vergrotingsprogramma zoals slechtziende leerlingen die vaak gebruiken. Een computer programma voor toetsenbordvaardigheid en het leren typen dat toegankelijk is voor blinden is in het geheel nog niet beschikbaar. b. Trainingsmateriaal/lesbrieven voor computer applicaties en de hulpmiddelen van visueel beperkte leerlingen. Na het leren typen moeten de visueel beperkte leerlingen leren omgaan met de in het onderwijs gebruikte computer applicaties. Het gaat om te ontwikkelen lesmateriaal dat uitgaat van de mogelijkheden van blinden en slechtzienden en de door hen gebruikte hulpmiddelen. (Braille, spraak of vergroting). Bestaande, door de speciaal onderwijs scholen ontwikkelde, lesmaterialen zijn niet voor een ieder toegankelijk of moeten worden herschreven door het voortdurend wijzigen van Windows,

6 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 applicaties, hulpmiddelen en computer toegankelijkeheidsprogramma's zoals schermleesprogramma's en vergrotingsprogramma's. Thema 3 is een Kijktrainingsprogramma voor slechtziende leerlingen. Het programma kan worden gebruikt voor het verbeteren van het visueel functioneren, met name visuele aandacht en het ontwikkelen van goede kijkstrategieën. Door kijktrainingsprogramma's worden leerlingen gestimuleerd om de restvisus die zij hebben zo effectief mogelijk te gebruiken. Dit vergroot hun visuele database. Het gebruik van hun visuele mogelijkheden mag en moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd omdat dit leidt tot een zo efficiënt mogelijk visueel functioneren waardoor de visuele wereld beter kan worden begrepen. Door een webbased trainingsprogramma voor onder andere kijkstimulering en detailwaarneming kan dit op ieder schoollocatie beschikbaar zijn Jaar geleden is er met behulp van een overheidsstimuleringsproject een kijktrainingsprogramma ontwikkeld (Kijkdoos). Dit programma is veel gebruikt door een groot deel van de scholen waarop onderwijs aan slechtziende leerlingen plaats vindt. Dit programma is echter niet meer goed bruikbaar onder Windows XP. Beschikbare enigszins vergelijkbare programma's hebben geen of onvoldoende didactische onderbouwing en begeleidingsmogelijkheden voor leerkrachten. Het kijktrainingsprogramma zal bestaan uit veel verschillende kijktraingingsmodulen en oefentypen. De verschillende thema's, lesmaterialen, educatieve programma's komen in een elektronische leeromgeving. Webleersysteem Onlineleren.VG Het betreft hier het ontwikkelen van een toegankelijke elektronische leeromgeving waarin de blinde en slechtziende leerlingen de content van de verschillende thema's kunnen gebruiken. Er wordt in de eerste instantie uitgegaan van het 'open source' systeem Moodle. De leeromgeving heeft voor bepaalde specifieke inhoudonderdelen een username/password geregelde toegang. Verder heeft het systeem voor het registreren van leerling vorderingen die door docent/begeleider kan worden geraadpleegd. 3.2 Draagvlak Het projectidee heeft een nationaal draagvlak, naast de contentontwikkelaars zijn alle onderwijsinstellingen (REC's) Bartiméus in Zeist, Sensis in Grave en Visio in Huizen, voor visueel beperkte leerlingen partner in dit projectvoorstel. De keuze voor de thema's is ook gezamenlijk gemaakt en wordt breed ondersteund. De onderwijskundige content in dit project gaat in bijna alle thema's om relevante basisvaardigheden voor blinde en slechtziende leerlingen. De keuze voor de verschillende thema's is gebaseerd op de volgende argumenten: Thema 1. Lesmateriaal is in toenemende mate visueel. Dedicon, de organisatie die schoolmethoden omzet voor leerlingen die blind of slechtziend zijn, zet dit studiemateriaal zo letterlijk mogelijk om. Veel visuele informatie (kaarten, illustraties, diagrammen, grafieken etc.) wordt niet omschreven. Vaak wordt gesteld: 'Deze informatie kan niet worden omgezet, raadpleeg je docent'. Een werkboek aardrijkskunde (Terra, 2 VWO) bevatte deze melding zelfs in meer dan de helft van de oefeningen. De docent heeft vaak ofwel niet de tijd, ofwel niet de expertise (en/of hulpmiddelen) om te voorzien in alternatief lesmateriaal. Thema 1 is een database met beschikbaar of te ontwikkelen aanvullend/alternatief lesmateriaal en informatie voor de docent voor onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen. Thema 2a. Leren omgaan met het toetsenbord van de computer, maar ook het leren van het tien vinger blind typen is een 'must' voor blinde en slechtziende leerlingen. Leren typen van blinde leerlingen gebeurt nog steeds met een zeer arbeidsintensieve methode waarbij een leerkracht naast een leerling zit en letters en woorden moet voorlezen om een leerling te leren typen. Er is dan ook vaak aangegeven dat er behoefte is aan een programma waarmee dit effectief en ook attractief kan worden gedaan. Deze vraag komt zowel van de speciaal onderwijs scholen als ook van de reguliere scholen waarop blinde/slechtziende leerlingen zitten. In veel gevallen komen de blinde leerlingen naar de speciale school om te leren typen.

7 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 Thema 2b. Als vervolg op het leren typen komt het leren omgaan met de computer en de in het onderwijs gebruikte applicaties. Daarnaast hebben de meeste visueel beperkte leerlingen computerhulpmiddelen om toegang te krijgen tot programma's in de vorm van vergroting, braille of spraak uitvoer. Ook kunnen er hulpmiddelen voor de invoer worden gebruikt zoals speciale toetsenborden, braille-invoerapparaten of computermuizen. Regulier lesmateriaal is hiervoor niet beschikbaar en moet door de scholen voor speciaal onderwijs zelf worden ontwikkeld. Bestaand en nieuw te ontwikkelen software moet daarom centraal beschikbaar komen. Thema 3. In een gesubsidieerd software ontwikkelingsproject voor het speciaal onderwijs is in het kijktraningsprogramma Kijkdoos 1 en Kijkdoos 2 ontwikkeld. Vanuit verschillende geledingen is veelvuldig gevraagd naar een vervolg op het Kijkdoos programma omdat dit op nieuwe Windows besturingssystemen niet goed te gebruiken is. Een webbased kijktrainingsprogramma, ontwikkeld op een open standaard kan dan overal in Nederland beschikbaar zijn en ook continuering is beter te waarborgen. We hebben verschillende contentontwikkelaars die op onderscheiden thema's, naar de wensen van inhoudsdeskundigen de applicaties kunnen ontwikkelen. Rond ieder thema wordt een projectgroep geformeerd waarin één lid van de stuurgroep zit, twee of meer inhoudsdeskundigen en de contentontwikkelaar. De projectgroepen hebben een belangrijke rol in het omschrijven van de specificaties van ieder onderdeel. 3.3 Producten en activiteiten Lijst producten De volgende resultaten worden in dit project gerealiseerd: Definitief projectplan Overzicht te realiseren content Thema 1 Aanvullend lesmateriaal & Didactische info Thema 2a programma leren typen Thema 2b ICT-instructie materiaal Thema 3 Kijktrainingsprogramma Webleersysteem Onlineleren.vg Exploitatieplan Samenwerkingsovereenkomst Evaluatierapport Producten en activiteiten Het project zorgt voor de realisatie van de volgende producten: Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Activiteiten Definitief projectplan In kaart brengen van de te realiseren producten en de processen die daartoe zullen plaatsvinden. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. Bartiméus Onderwijs Het projectplan heeft een beschrijving van alle werkzaamheden, verdeeld in werkpakketten en per partner die deze zal uitvoeren. Tevens wie er verantwoordelijk is voor ieder werkpakket. Verder worden in het projectplan mijlpalen gedefinieerd en in de tijd gepland. 1. Samenstellen stuurgroep Onlineleren.VG 2. Schrijven/uitwerken projectplan

8 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / Consensus verkrijgen voor het plan bij de medeaanvrager en contentontwikkelaars. 4. Indienen plan Overzicht te realiseren content Productnaam: Doel Inhoud Thema 1 Aanvullend lesmateriaal & Didactische info Vervaardigen en verzamelen van aanvullend lesmateriaal dat nodig is om de vertaalslag van reguliere lesmethoden naar de didactische behoefte van de visueel beperkte leerlingen te maken, tevens didactische informatie voor leerkrachten per onderwerp/vak/onderwijssoort. 1. Een database met (tactiel) beeldmateriaal voor in het onderwijs te onderwijzen kerndoelen. Didactische informatie voor leerkrachten per onderwerp / vak / onderwijssoort. Het gaat om printbare modellen en vormen die geschikt zijn voor reliëfkopieën, voor aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en voor diverse onderwerpen in het bo/so onderwijs. In de projectopzet zullen minimaal 100 worden gemaakt en beschreven. Later zal dit worden uitgebreid met materiaal dat beschikbaar komt vanuit de REC's cluster Platform waarop alternatieve computerprogramma s voor visueel gehandicapte leerlingen beschikbaar gesteld worden. Te denken valt aan overhoorprogramma s, elektronische toegankelijke rekenmachine, toegankelijke digitale schoolagenda, etc. Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Bartiméus Onderwijs Ten behoeve van een optimale vindbaarheid en uitwisselbaarheid voldoet de content aan leertechnologische standaarden omschreven in de educatieve contentketen voor wat betreft metadatering en voor de content packaging specificatie voor zover de content als samengestelde content voor de elektronische leeromgeving wordt ontwikkeld. De webcontent voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C, prioriteit 1 en 2 (www.drempelvrij.nl) Activiteiten 1. Samenstellen werkgroep 2b (zie overzicht van de werkgroepen) 2. Inventariseren van noodzakelijke lesmateriaal 3. Verzamelen en digitaliseren van reeds ontwikkelde materialen 4 Ontwikkelen nieuw aanvullend lesmateriaal 5 Veldtest, evaluatie en bijstelling. Afbakening Thema 1 De inhoud van thema 1 sluit aan op de doelgroep primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. De minimaal honderd tekeningen zullen geschikt zijn om tactiel gemaakt te worden. Daarnaast zijn ze voorzien van beschrijvende informatie voor de blinde leerling. De online database zal thematisch per onderwijssoort, per vakgebied, per onderwerp en op trefwoord doorzoekbaar zijn. De vakinhoudelijke informatie is gericht op het begeleiden van een visueel

9 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 beperkte leerling in het onderwijs. Het aanvullend lesmateriaal zal thematisch, per onderwijssoort, per vakgebied, per onderwerp en op trefwoord doorzoekbaar zijn. Het zal bestaan uit lessuggesties, uitgewerkte lessen, verwijzingen naar software en websites, downloadbare software en werkbladen. Elk vakgebied zal worden behandeld. Randvoorwaarden Thema 1 Deelproducten Het resultaat is afhankelijk van de beschikbaarheid van deskundige personen en de hoeveelheid reeds aanwezige materialen waarover de onderwijsinstellingen reeds beschikken. 1. Samenstelling themawerkgroep, bestaande uit gemandateerde leden van de partnerinstellingen is vastgesteld. 2. Specificaties van de contentpackages en het aanbodsysteem. 3. Overzicht van minimale content aanvullendlesmateriaal & docenteninfo contentpackages van aangepast en ontwikkeld lesmateriaal 5. Contentpackages in webleersysteem opgenomen 6. Rapport veldtesten Productnaam: Doel Inhoud Thema 2a programma leren typen Vervaardigen Web-based Instructie en oefenprogramma typevaardigheid voor blinden en slechtzienden. Webbased instructieprogramma voor het leren typen volgens het tien vinger blind systeem. Het programma is te gebruiken door blinde en slechtziende leerlingen. Het product is opgebouwd uit: 1 Introductie module: door een docent ondersteunde module waarin de werking omgang met het lesprogramma getraind wordt. 2. Zelfstandige trainingmodules De cursist kan op basis van de vaardigheden die zijn opgedaan in de introductiemodule zelfstandig gaan trainen met het pakket. Deze vallen uiteen in: 1. Aanleerfase Letterposities, hoofdletters, cijfers, tekens (nader te definiëren welke precies) navigatie-toetsen. (Dit gaat een stuk verder als onze normale cursusinvulling, hierin worden alleen letters en cijfers en de punt, komma, de dubbele punt en de puntkomma, het uitroepteken en het vraagteken blind aangeleerd. 2. Vaardigheidstraining Omdat in dit onderdeel weer nieuwe oefenvormen aan bod komen zullen deze weer onder begeleiding van een docent getraind moeten worden. Door middel van audio bestanden en oefeningen met direct feedback wordt de typesnelheid en accuratesse getraind. Streefsnelheid is minimaal 120 aanslagen per minuut.

10 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 Verantwoordelijke Bartiméus Onderwijs voor Thema 2a algemeen. Instructie en oefenprogramma Instituut Computype, verder Stichting Accessibility voor het sounddesign. Kwaliteitscriteria Ten behoeve van een optimale vindbaarheid en uitwisselbaarheid voldoet de content aan leertechnologische standaarden omschreven in de educatieve contentketen voor wat betreft metadatering en voor de content packaging specificatie in relatie tot ontwikkelde content. Het eindproduct is een webapplicatie waarmee toetsenbordvaardigheid kan worden onderwezen. Het programma is te gebruiken door slechtziende en blinde leerlingen. Het programma is geschikt om na basisinstructie door een docent de leerling zelfstandig het toetsenbord te leren bedienen en doormiddel van verschillende oefeningen met het systeem van tien vinger blind typen een typevaardigheid te bereiken van 120 aanslagen per minuut. Activiteiten 1. Samenstellen werkgroep 2a (zie overzicht van de werkgroepen) 2. Opstellen van de specificaties van het product door de werkgroep en aan de hand van de hoofddoelstelling, het leren typen, de noodzakelijke toegankelijkheid en wensen uit het onderwijsveld. 3. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het programma volgens specificatie technisch haalbaar is. 4. Bepalen of de mate van het technische haalbare overeenstemt met gestelde eisen van werkgroep en subsidieverlener. 5. Ontwikkelen van het programma. 6. Uitvoeren van veldtesten met het eerste versie van het product. 7. Evaluatie en bijstelling 8. Implementatie Afbakening Thema 2a Randvoorwaarden Thema 2a Afperking De toetsen CTRL, Alt, de windowstoetsen en de tekens # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ / < > worden in een aparte losse module buiten de standaard trainingsomgeving onder begeleiding van een docent aangeleerd. Hiervoor levert Computype een training op schrift. Deze tekens worden niet in de eindtoets opgenomen waarin de typesnelheid gemeten wordt. Dit is ook zo in de versie voor niet beperkte leerlingen en heeft te maken met het verschil in toetsenborden (laptop/desktop) en het technisch niet kunnen controleren van een aantal toetsen. 1. Juridisch De eigendomsrechten, het auteursrecht en het intellectueel eigendom van de te ontwikkelen software (sourcecodes) liggen bij Thalamus Holding/Instituut Computype. Op de ontwikkelde content in de vorm van audio en grafische bestanden rust een gedeeld gebruiksrecht. Thalamus Holding/Instituut Computype is dus vrij om het ontwikkelde materiaal ook in te zetten voor andere doelgroepen. Bartimeus krijgt het gebruiksrecht over de software op basis van 100 licenties per jaar voor de komende 5 jaar. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. (Huidige reguliere cursusprijs bedraagt 169,95 x 500 = ,00). Na het verstrijken van deze termijn wordt jaarlijks

11 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 bekeken of en onder welke condities het contract gecontinueerd wordt. 2. Input werkgroep Om opmerkingen uit het ervaringsveld van docenten en begeleiders in kaart te brengen is het belangrijk om in het begin van het project vlot tot overeenstemming te komen wat er precies gebouwd gaat worden. Hiervoor lijkt mij het volgende stappenplan een goede invulling: 1 e bijeenkomst: Globale uiteenzetting methodisch didactische aanpak cursus typen voor slechtzienden en blinden. Discussie met ervaringsdeskundigen. Evaluatie en samenvatting conclusie. 2 e bijeenkomst: Oplevering Cursus Ontwerp op basis waarvan het software project uitgevoerd zal worden. Discussie, evaluatie, samenvatting conclusie. Accoord bevinden van de inhoud, basis voor het contract met Bartimeus. 3. Testen In verband met het behalen van deadlines is het belangrijk dat in de testfase (deel) opleveringen snel getest worden en hiervan een testrapport opgesteld wordt. Als streef termijn willen we hier 5 werkdagen aanhouden met een maximum uitloop naar 10 werkdagen. Deelproducten Het testen dient bij voorkeur op Bartiméus Zeist plaats te vinden. Tijdens het testen is bij voorkeur iemand van Computype aanwezig. 1. Samenstelling themawerkgroep, bestaande uit gemandateerde leden van de partnerinstellingen is vastgesteld. 2. Specificaties van het te ontwikkelen typeprogramma. 3. Prototype typeprogramma voor aanleren alfanumerieke toetsen. 4. Typeprogramma in webleersysteem opgenomen. 5. Rapport veldtesten Productnaam: Doel Inhoud Thema 2b ICT-instructie materiaal Online instructiemateriaal en lesbrieven voor het leren omgaan met computerhulpmiddelen en computerapplicaties. Lesbrieven voor het leren werken met het besturingsysteem Windows en de in het onderwijs meest gebruikte applicaties. Dit in samenwerking met de door blinde en slechtziende leerlingen gebruikte hulpmiddelen zoals de brailleleesregel, synthetische spraakuitvoeren en/of vergrotingssoftware. Lessen zullen worden ontwikkeld of webbased beschikbaar komen voor het werken met: Windows, Word, toegang tot Internet, Outlook, Excel en PowerPoint in combinatie met het gebruik van: vergrotings programa's zoals: Zoomtext, Lunar, Lunar Plus, Spraak programma's zoals: Lunar Plus, Supernova en Zoomtext Braille ondersteuning zoals: Hal, Supernova en Jaws

12 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 Braille leesregels zoals: Voyager, Alva Satellite en Alva BC640 Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Sensis Onderwijs Voldoet aan landelijk vastgestelde leerlijnen ICT-vaardigheden voor visueel beperkte leerlingen en in het (speciaal)onderwijs vastgelegde kerndoelen. Ten behoeve van een optimale vindbaarheid en uitwisselbaarheid voldoet de content aan leertechnologische standaarden omschreven in de educatieve contentketen voor wat betreft metadatering en voor de content packaging specificatie voor zover de content als samengestelde content voor de elektronische leeromgeving wordt ontwikkeld. De webcontent voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C, prioriteit 1 en 2 (www.drempelvrij.nl) Voor diverse onderdelen is reeds door de VSO/SO scholen ontwikkeld materiaal beschikbaar. Wel moet er upgrading en modernisering plaatsvinden plus een aanpassing aan e-learning. Activiteiten 1. Samenstellen werkgroep 2b (zie overzicht van de project groepen) 2. Vaststellen te ontwikkelen lesmodulen voor ICT-vaardigheden en hulpmiddelen. 3. Opstellen taakverdeling projectwerkzaamheden. 4. Ontwikkelen webbased lesmateriaal 5. Evalueren en bijstellen Afbakening Thema 2b Lesbrieven beperken zich tot de onderdelen Windows, Word, toegang tot Internet, Outlook, Excel en PowerPoint (alleen voor slechtzienden). Lesbrieven zijn niet hulpmiddel afhankelijk ofwel de aangeboden leerstof is in algemene zin geschreven en niet voor een bepaald (merk) hulpmiddel. Het moet echter wel zijn dat de lesbrieven toepasbaar zijn met de meest gebruikte hulpmiddelen in Nederland. Lesbrieven worden in maximaal 3 verschillende niveau s aangeboden. Één van de niveau s zal betrekking hebben op de doelgroep meervoudig gehandicapte leerlingen. We beperken ons daarbij tot de onderdelen Windows, Word. Internet en Outlook. Randvoorwaarden Thema 2b Beschikking over de juiste apparatuur (PC voorzien van Vista, ondersteund met div. hulpmiddelen, minimaal Supernova, Jaws en Zoomtext Overschatting en wegvallen van de juiste competenties. Nakomen van afspraken door projectmedewerkers. Volledige ondersteuning van het management. Deelproducten 1. Samenstelling themawerkgroep, bestaande uit gemandateerde leden van de partnerinstellingen is vastgesteld. 2. Specificaties van de contentpackages en het aanbodsysteem. 3. Overzicht van minimale content ICT-lesmateriaal 4. Contentpackages (zie afbakening) van aangepast en ontwikkeld lesmateriaal 5. Contentpackages in webleersysteem opgenomen 6. Rapport veldtesten

13 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 Productnaam: Doel Inhoud Thema 3 Kijktrainingsprogramma Webbased kijktrainingsprogramma voor slechtziende leerlingen Het kijktrainingsprogramma Voor low vision kinderen bestaat uit oefeningen met variabelen voor: lichtperceptie, bewegende stimuli, kleurperceptie, en vormperceptie met aandacht voor gestructureerd waarnemen (kijkstrategie) en waarnemen met cognitieve aspecten. Hier komen we op het gebied van de detailwaarneming voor slechtzienden. Daar komen de volgende oefeningentypes aan de orde: kijkstrategie, discrimineren, kleur/contrast, figuren/achtergronden, afleidende factoren, deel/geheel. Symmetrie/asymmetrie, ruimtelijke relaties, visuo-motoriek (met muisgebruik), visueel geheugen. De individuele oefeningen kunnen in taken of profielen in een aangegeven volgorde worden aangeboden dan wel herhaald. Het programma heeft een module voor het registreren en vastleggen van de resultaten van een oefening. Het programma geeft de mogelijkheid dat leerkrachten deze resultaten inzien en archiveren. Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Visio Onderwijs Ten behoeve van een optimale vindbaarheid en uitwisselbaarheid voldoet de content aan leertechnologische standaarden omschreven in de educatieve contentketen voor wat betreft metadatering en voor de content packaging specificatie in relatie tot ontwikkelde content. Het programma is een webbased, browser onafhankelijke applicatie en voldoet aan de door de projectgroep opgestelde specificaties. Activiteiten 1. Samenstellen werkgroep 3 (zie overzicht van de werkgroepen) 2. Uitvoeren onderzoek naar noodzakelijke en mogelijke inhoud van het kijktrainingsprogramma. 3. Opstellen specificaties van het kijktrainingsprogramma, de trainingsmodulen, systeem voor registratie van resultaten en leerkrachten deel. 4. Het ontwikkelen van de verschillende typen modulen/oefeningen. 5. Veldtesten met leerlingen door specialist visuele training. 6. Evaluatie en bijstelling 7. Implementatie Afbakening Thema 3 In de categorie Low Vision zijn de oefeningen zoveel mogelijk opgesplitst in opklimmende moeilijkheid (de oefeningen in deze categorie vereisen individuele begeleiding van de docent). Het onderdeel bestaat uit een leerkrachtdeel en een leerlingdeel. In het leerkrachtdeel zit het planningen deel en het resultatenbeheer. De uitgangspunten voor de oefeningen voor deze categorie zijn: Lichtperceptie, Bewegende stimuli, Kleurperceptie, Vormperceptie, Gezichtsscherpte, gestructureerd waarnemen en waarnemen met cognitieve aspecten. Deze zijn terug te vinden in de volgende oefeningentypen:

14 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 Bekijken, Beweging, Verandering, Verdwijnen, Dezelfde Randvoorwaarden Thema 3 Deelproducten Beschikbaarheid van het bestaande materiaal van het Kijkdoos II programma. 1. Samenstelling themawerkgroep, bestaande uit gemandateerde leden van de partnerinstellingen is vastgesteld. 2. Specificaties van het te ontwikkelen kijktrainingsprogramma. 3. Pilot kijktrainingsprogramma. 4. Kijktrainingsprogramma in webleersysteem opgenomen. 5. Rapport veldtesten Productnaam: Doel Inhoud Webleersysteem Onlineleren.vg Webbased leersysteem om alle content thema's in onder te brengen. Het betreft hier een elektronische leeromgeving waarin de leerling de content van de verschillende thema's kan gebruiken. Er wordt uitgegaan van het opensource systeem Moodle voor de thema's 1 en 2b. De leeromgeving heeft voor bepaalde specifieke inhoudonderdelen een username/password geregelde toegang. Het systeem heeft voor de thema's 2a en 3 een mogelijkheid voor het registreren van leerling vorderingen die door docent/begeleider kan worden geraadpleegd. De inhoud zal in de toekomst nog worden aangevuld met andere relevant leermateriaal voor de doelgroep van cluster 1. Het betreft dan een uitbreiding op thema 1 en 2b en daarnaast materiaal dat beschikbaar komt uit interne ontwikkeling van lesmateriaal. Integratie Drupal en Moodle: Drupal wordt gebruikt voor het opzetten van de website waarvan alle thema's deel uitmaken. Alle content voor deze thema's worden via het contentmanagement systeem Drupal 'read-only' of als 'download' aangeboden. Daarnaast zal een klein deel van de content tevens worden uitgewerkt als elo content in Moodle. Door de beperkingspecifieke eisen voor visueel beperkten aan de userinterface kan niet alle content al als elo content worden aangeboden. Contentpartner Eyos heeft diverse projecten opgeleverd waarbij Drupal wordt gebruikt basis voor de website en heeft ervaring in de installatie van Moodle pakketten. Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Activiteiten Bartiméus Onderwijsinstelling Het webleersysteem is geheel toegankelijk volgens de richtlijnen van het W3C (Waarmerk Drempelvrij), prioriteit 1 en 2 in relatie tot ontwikkelde content onderdelen. 1. Samenstellen projectgroep webleersysteem (zie overzicht van de werkgroepen) 2. Omschrijven van de specificaties voor het webleersysteem 3. Inventariseren/onderzoeken of Moodle voldoet aan de gestelde specificaties. 4. Inrichten webserver en plaatsen van beschikbaar gekomen content.

15 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / Ontwikkelen Webleersysteem 6. (Veld)testen Webleersysteem 7. Evaluatie en bijstellen Afbakening Webleersysteem Randvoorwaarden Webleersysteem Deelproducten Het webleersysteem is een op Drupal gebaseerde webomgeving die toegang biedt tot de producten van de thema's 1-3. Verder bevat het leersysteem een elektronische leeromgeving Moodle met een password geregelde toegang tot onderdelen van de thema's 1-3 die daarvoor geschikt zijn. Beschikbaarheid open source systemen Drupal en Moodle. 1. Samenstelling themawerkgroep, bestaande uit gemandateerde leden van de partnerinstellingen is vastgesteld. 2. Specificaties van het te ontwikkelen leeromgeving. 3. Webleersysteem online 4. Content thema's in webleersysteem opgenomen. 5. Rapport veldtesten Overige producten Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Activiteiten Exploitatieplan Inzicht bieden in financiële haalbaarheid van het ontwikkelen, onderhouden, beheren, distribueren, gebruiken enz. van de content. De te ontwikkelen content, de beoogde doelgroep, de organisatie, de activiteiten en de financiële resultaten moeten minimaal in het exploitatieplan aan bod komen. Bartiméus Onderwijs Voldoet aan eisen subsidieverstrekker t.a.v. onderdelen en detaillering. 1. Stuurgroep doet onderzoek naar haalbaarheid gepland financiële model 2. Uitwerken exploitatie plan 3. Ter goedkeuring voorstellen aan projectpartner 4. Evalueren en ev. bijstellen Productnaam: Doel Inhoud Samenwerkingsovereenkomst Het maken van afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content. De overeenkomst kent minimaal de volgende elementen: de duur van de samenwerking (minimaal 2 jaar); de eigendomsverhouding betreffende de content; verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van de content en de wijze waarop; verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen aan derden en de wijze waarop (tegen betaling);

16 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 voorwaarden aan gebruik door derden (licentie); welke promotieactiviteiten, door wie; onderhoud en beheer van content, door wie, voor welke rekening, hoe lang; evaluatiemomenten; opzeggingsmogelijkheden. Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Activiteiten Bartiméus Onderwijs Juridisch verantwoord 1. Stuurgroep stelt model op voor de overeenkomst met projectpartners 2. Model overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgesteld aan projectpartner. 3. Evalueren en ev. bijstellen Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Activiteiten Evaluatierapport Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan deelbaar maken met andere onderwijsinstellingen. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt. Bartiméus Onderwijs Evaluatie rapport is volledig en beschrijft de ervaringen en resultaten per thema. 1. Na voltooiing van het project schrijven van evaluatie 2. Verspreiden van de evaluatierapporten onder de onderwijsinstellingen en andere belangstellenden.

17 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / Planning Algemeen thema 1 thema 2a thema 2b thema 3 Webleersysteem Algemeen Activiteiten/product Q1 Q2 Q3 Q4 13 febr. Definitief projectplan Exploitatieplan Samenwerkingsovereenkomst 1. Samenstelling themawerkgroep 2. Specificaties contentpackages 3. Overzicht van minimale content contentpackages 5. Content in webleersysteem 6. Rapport veldtesten 1. Samenstelling themawerkgroep 2. Specificaties typeprogramma 3. Pilot typeprogramma 4. Content in webleersysteem 5. Rapport veldtesten 1. Samenstelling themawerkgroep 2. Specificaties contentpackages 3. Overzicht van minimale content 4. Contentpackages (zie afbakening) 5. Content in webleersysteem 6. Rapport veldtesten 1. Samenstelling themawerkgroep 2. Specificaties kijktrainingsprog. 3. Pilot kijktrainingsprogramma 4. Content in webleersysteem 5. Rapport veldtesten 1. Samenstelling themawerkgroep 2. Specificaties webleersysteem 3. Webleersysteem online 4. Content thema's in webleersysteem 5. Rapport veldtesten Communicatie activiteiten Kennisdeling activiteiten** Evaluatie rapport ** In planning en begroting zijn ook medewerking en de deelname aan het Plugfest, EduExchange en de themabijeenkomsten opgenomen.

18 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / Begroting Thema 1 Aanvullend lesmateriaal & Did. Docenten info. Inzet 1 Inzet 2 Dagtarief kosten Bartiméus Onderwijs 48 33, Visio Onderwijs 15 10, Sensis Onderwijs 15 10, Materieel o.a. Tactile Talking Tablets + toebehoren Diverse o.a. reiskosten, representatie, vakbeurzen en deskundigheidsbev. etc Thema 2a ICT-vaardigheden LerenTypen Thema 2b Thema 3 Webleersysteem Inzet 1 Inzet 2 Dagtarief Bartiméus Onderwijs 15 10, Visio Onderwijs Sensis Onderwijs Contentprovider, CompuType Contentprovider, St. Accessibility Diverse o.a. reiskosten, representatie, vakbeurzen en deskundigheidsbev. etc ICT-vaardigheden Hulpmiddelen & Applicaties Inzet 1 Inzet 2 Dagtarief Bartiméus Onderwijs 24 16, Visio Onderwijs Sensis Onderwijs 52 36, Contentprovider (leveranciers van hulpmiddelen) Diverse o.a. reiskosten, representatie, vakbeurzen en deskundigheidsbev. etc Kijktraining Inzet 1 Inzet 2 Dagtarief Bartiméus Onderwijs 12 8, Visio Onderwijs 28 19, Sensis Onderwijs 12 8, Contentprovider, Computype Expert, Dr. M.P.J. Vervloed Diverse o.a. reiskosten, representatie, vakbeurzen en deskundigheidsbev. etc Inzet 1 Inzet 2 Dagtarief Bartiméus Onderwijs Visio Onderwijs 8 5, Sensis Onderwijs 8 5, Contentprovider Licenties + server + dataverkeer Diverse o.a. reiskosten, representatie, vakbeurzen en deskundigheidsbev. etc Algemeen Bartiméus Onderwijs Inzet 1 Inzet 2 Dagtarief Promotiekosten Communicatieplan + uitvoering 18 12, Kennisdelingsplan + uitvoering 18 12,

19 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / 39 EduExchange 3 2, Plugfest 2 1, Projectleiding 38 26, ,2 Totaal Investering Aanvragers 118, Gevraagde subsidie Inzet 1 = totaal aantal dagen te besteden Inzet 2 = aantal dagen te declareren Diverse o.a. reiskosten, representatie, vakbeurzen en deskundigheidsbev. etc. Aantal deeln. kosten per km Kennisnet training 200 Entree Didactiek en ICT Congres Techshare conferentie, 4-5 okt, 2007 Londen UK* Reiskosten/verblijf Software Ontwikkel/testcomputers Moodle training Sharepointhosting Reiskosten/verblijf: Didactiek en ICT Congres ,3 180 Plugfest ,3 90 EduExchange ,3 120 Stuurgroep vergaderingen , Werkgroepvergaderingen Thema , Thema , Thema , Thema , Thema , Totaal post diverse * Techshare 2007 is een conferentie in London die speciaal is gericht op het 'sharen' van innovaties voor visueel beperkten (zoals cluster 1). Het wordt georganiseerd door de RNIB Royal National Institute for the Blind in de UK die zelf ook diverse scholen voor visueel beperkte leerlingen heeft. De deelnemers aan deze conferentie zijn de vier 'thema-voorzitters' personeel van de onderwijsinstellingen. Aan de deelname is een 'paper' of 'presentatie' verbonden. Het cluster 1 is erg klein (3 instellingen in Nederland), waardoor het nodig en interessant is om innovatieve projecten te delen met andere Europese landen.

20 Projectplan en globaal exploitatieplan versie maart / Betalingsschema stimuleringsbijdrage Betalingstermijn Bij: Datum volgens planning 1. 30% Ondertekening contract 30 maart % Diverse plannen 1 juli 2007 Oplevering deelproducten: Thema 1 deelproduct 1, 2, 3 Thema 2a deelproduct 1, 2 Thema 2b deelproduct 1, 2 Thema 3 deelproduct 1, % Oplevering deelproducten: 1 oktober 2007 Thema 1 deelproduct 4 Thema 2b deelproduct 3 Thema 3 deelproduct 3 Webleersysteem % Oplevering deelproducten: 1 januari 2008 Thema 1 deelproduct 5 Thema 2a deelproduct 3 Thema 2b deelproduct 4, 5 Thema 3 deelproduct 4 Webleersysteem % Oplevering deelproducten: Thema 1 deelproduct 6 Thema 2a deelproduct 4, 5 Thema 2b deelproduct 6 Thema 3 deelproduct 5 Webleersysteem 5 Oplevering evaluatierapport 13 februari 2008

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Dalton Voorburg De Digitale School Auteur(s) : Programma Educatieve contentketen Erik Verhulp Willem Korevaar Versienummer : 6.0 (2 5-2006) 2005

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken

Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken een oproep aan overheid, ontwikkelaars, uitgevers en het onderwijsveld: maak leermiddelen toegankelijk voor blinden en slechtzienden! viziris Viziris is de netwerkorganisatie

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Edu-tekstbestanden en schermuitleessoftw

Edu-tekstbestanden en schermuitleessoftw Edu-tekstbestanden en schermuitleessoftw are Handleiding en tips. (versie 1, 13 maart 2015) Inleiding NB: als deze tekst is uitgeprint en bewaard, controleer dan op http://educatief.dedicon.nl op de pagina

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 463 Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel.

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel. Leergang Digitale Geletterdheid Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal

Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal Van het EDDA project 2013 naar EliFy 2020 Feiten en cijfers over leerlingen in het basisonderwijs 1.515.000 leerlingen in het

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Open source volgens Wikipedia: Er valt nog veel meer te kiezen! Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang

Nadere informatie

Productoverzicht 2017 ICT-Updater

Productoverzicht 2017 ICT-Updater Via 0-meting tot cursus Productoverzicht 2017 Via 0-meting tot cursus 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2, opbouw en inhoud... 3 Begeleideromgeving... 3 Werkwijze in een cursus module... 4

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Communicatieplan Ommekeer met PASSER. Onderwijsinteractie in een leerlab

Communicatieplan Ommekeer met PASSER. Onderwijsinteractie in een leerlab Communicatieplan Ommekeer met PASSER Onderwijsinteractie in een leerlab Datum: juni 2007 Auteur: Sylvia Hasper stelling De doelstelling van het communicatieplan is drieledig: Bekendheid geven aan de database

Nadere informatie

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ De docent als ontwikkelaar Zelf ontwikkelen of niet? Screen casts als voorbeeld Screen casts distribueren, hoe verder Zelf ontwikkelen of niet? Om goed,

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Week van de IB-er 7-11-12 Overzicht van deze bijeenkomst: Intro Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Welke programma s zijn er / welke software? AMIS Lezen van jeugdliteratuur

Nadere informatie

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Verslag december 2015 INLEIDING Op verzoek van VO-content heeft het CLU-Leermiddelen Adviescentrum een pre-screening (verkennend onderzoek)

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum

ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum Nelleke Belo, Susan McKenney & Joke Voogt 08/01/15 VELON Conferentie 11-03-2014 1 ICT & Onderwijs Trends en discussies in Nederland

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Template projectplan en globaal exploitatieplan Regeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Template projectplan en globaal exploitatieplan Regeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Template projectplan en globaal exploitatieplan Regeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs W onen en W erken op het W eb in het ZML REC Nachtegaal 3.12 Auteur(s) : Stichting Kennisnet Ict op School Versienummer

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid.

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid. Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO Producten en prijzen 2018 DigitaleGeletterdheid.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 21st century skills... 3 - H/V en -

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

edumedia handleiding

edumedia handleiding Info: www.edumedia-sciences.com/nl edumedia handleiding Uw school heeft een abonnement genomen op edumedia. Dit is een globale handleiding voor het gebruik van de animaties in uw lessen. edumedia is een

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF. Welke werkvormen gebruik je in je lessen?(plaats een vinkje in de rechterkolom indien je die werkvorm vaker in wilt zetten) Instructie door de docent

Nadere informatie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken.

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken. Ter onderbouwing en het inzichtelijk maken van de aanwezige kennisgaten adviseren wij u om een nulmeting te faciliteren. De overstap naar Office2016 is groot met veel nieuwe functionaliteiten, scherm-

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 4 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

DEF. Dsens Educational Framework. Dsens Interactive Amsterdam 1

DEF. Dsens Educational Framework. Dsens Interactive Amsterdam 1 DEF Dsens Educational Framework Dsens Interactive Amsterdam 1 Dsens Activiteiten in het Primair Proces Concept ontwikkeling met didactici Prototyping Opstellen onderwijskundig ontwerp Opstellen functioneel

Nadere informatie

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Spinam Competentie Cultiveren

Spinam Competentie Cultiveren Template impactanalyse Spinam Purmerend T +31 (85) 303 46 59 I www.spinam.nl Plaats Purmerend Datum Auteur D.J. Doorn Status Definitief Inhoudsopgave 1 Samenvatting van het voorstel... 4 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

omm Jaargang 8.02 december 2005

omm Jaargang 8.02 december 2005 omm Jaargang 8.02 december 2005 Nieuwe computers... 1 Begroting... 2 Nieuwe beleidsplan... 2 QLICT... 2 Schoolservicedienst... 2 Bijeenkomst ICT-ers in Toldijk... 3 De klantenmiddag van QLICT... 3 Congres

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

De blinde helpt de lamme. EHBO-instructie aan mensen met een visuele handicap

De blinde helpt de lamme. EHBO-instructie aan mensen met een visuele handicap De blinde helpt de lamme EHBO-instructie aan mensen met een visuele handicap Het examen Op basis van de eindtermen van het Oranje Kruis Geen andere benadering De vraag Is het mogelijk een EHBO-cursus te

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie