een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT 1 Selectieprocedure voor contractuele werving en op termijn mogelijks statutaire benoeming via 0. Ter situering een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,. Dit selectiereglement beoogt de werving en selectie van een stafmedewerker online communicatie met de vermelde kennis- en ervaringsspecialisatie, via de aanleg van een reservelijst van geslaagden. De uitvoering wordt via Jobpunt Vlaanderen verzorgd door Hudson. 1. IWT Het IWT -Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie- is een Vlaamse overheidsinstelling en zorgt voor de ondersteuning van innovatieprojecten en innovatieinitiatieven. Het IWT is een organisatie in verandering. In januari 2014 zijn we gestart met het implementeren van onze nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe structuur is een eerste stap in een veranderingstraject dat IWT moet toelaten om beter in te spelen op de snel veranderende omgeving en de grote maatschappelijke uitdagingen, op de wensen van het beleid en op de noden van onze doelgroepen. De verwachtingen naar IWT 0nemen toe, wij krijgen als organisatie steeds meer taken die wij op een kwaliteitsvolle manier moeten kunnen uitvoeren, met beperkte middelen voor de eigen werking. Ook hier wil het veranderingstraject een antwoord bieden. 2. De functiebeschrijving Ondernemingen aanzetten tot meer, beter en slimmer innoveren is voortaan jouw streefdoel. Door aantrekkelijk en toegankelijk te communiceren over de effecten van innovatie en de mogelijkheden aan steunverlening versterk je met het IWT de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Vlaanderen. Je werkt mee aan volgende opdrachten : beheren van de content op onze website en ons intranet opvolgen online aanwezigheid redactie van teksten voor website, e-nieuwsbrief, 1 Goedgekeurd door Jobpunt

2 proactief opvolgen van noden en opportuniteiten voor online communicatie beheren van de ondersteunende tools voor online communicatie, bijdragen tot de opmaak van persdossiers, organisatie events, bijdragen tot een cultuur van helder en effectief communiceren 3. Vereiste competenties De selectieprocedure is gesteund op volgende competenties: IWT STAFMEDEWERKER ONLINE COMMUNICATIE Gedrags- en waardegebonden competenties: Voortdurend verbeteren: ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van de taken Samenwerken: helpt anderen en pleegt overleg Schriftelijke taalvaardigheid: heeft een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl Mondelinge taalvaardigheid: communiceert vlot met verschillende doelgroepen ook over complexe onderwerpen Flexibel gedrag : blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig zijn aan veranderingen Initiatief: neemt initiatieven die aantonen dat hij/zij anticipeert op gebeurtenissen Creativiteit: is vernieuwend en origineel in zijn/haar aanpak Vaktechnische competenties: Affiniteit met innovatie Goede kennis van webcontent management en de bijhorende tools zoals Drupal en Sharepoint Goede kennis van sociale media in een professionele omgeving 4. Tewerkstelling De tewerkstelling gebeurt bij arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;ze kan omgezet worden in een statutaire tewerkstelling zonder dat hierop een termijn kan worden geplaatst, want dit is afhankelijk van bijkomende budgettuimte.

3 5. Verloning en andere financiële aspecten De verloning gebeurt in schaal A111. Het IWT erkent naast anciënniteit verworven in de ruimere overheid, ook de vorige relevante ervaring verworven in de privé sector met een maximum van 20 jaar. 6. Bijkomende informatie U kan over elk aspect van deze kennisgeving altijd bijkomend telefonisch terecht bij Geert Thorrez, Directeur Mens & Organisatie (tel. 02/ of 0473/ ) of per 7. Toelatingsvoorwaarden - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking - de burgerlijke en politieke rechten genieten - voor de mannelijke kandidaten aan de dienstplichtwetten voldaan hebben - de medische geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie De kandidaten dienen aan deze voorwaarden te voldoen op de uiterste inschrijvingsdatum (22 augustus 2014). 8. Overzicht van de selectieprocesstappen De procedure bestaat uit drie onderdelen: de ontvankelijkheidsbeoordeling (zie 9 hierna), het generieke gedeelte (zie 10 hierna) en een functiespecifieke gedeelte (zie 11 hierna). In het generieke gedeelte worden de kandidaten gescreend op de mate waarin ze beantwoorden aan de competenties voor een stafmedewerker online communicatie door een selectiebureau en geschikt of niet-geschikt verklaard. In het functiespecifieke gedeelte worden de geslaagden voor het generieke gedeelte uitgenodigd voor een gesprek met een voor de functie specifiek samengestelde jury. De jury rangschikt de geslaagden, en beslist ook over het niet-geslaagd zijn. De rangschikking die zij maakt, is geldig voor twee jaar, verlengbaar bij beslissing van het directiecomité van het IWT.

4 9. Voorwaarden voor kandidaatstelling en toelating tot de selectieprocedure 9.1. Diploma, kennis- en ervaringsvereisten Diploma en ervaring je bezit een masterdiploma je hebt minstens één jaar ervaring op het gebied van online communicatie Kennisvereisten: je hebt een zeer goede kennis van webcontent management systemen zoals drupal en sharepoint,. Kennis van het gebruikvan de hedendaagse communicatie en marketingtools waaronder nieuwe media zijn als een tweede natuur Je hebt een vlotte pen, je bent taalvaardig en communicatief 9.2. Kandidaatstelling Alleen wie kandideert via het webformulier, dat u op de website van Jobpunt vindt, is geldig kandidaat. U kan uw kandidatuur indienen tot en 22 augustus Ontvankelijkheidsbeoordeling en bepaling van het aantal toegelaten kandidaten Het directiecomité beoordeelt of u aan de kandidaatstellingsvereisten voldoet op basis van uw informatie ingevuld op het webformulier.. De kandidaturen worden daartoe gerangschikt volgens de duur en de relevantie van : - professionele ervaring op het vlak van online/digitale communicatie - professionele ervaring in een innovatiecontext Maximum 20 kandidaten worden toegelaten tot de verdere procedure. 9.4 Screening van de ervaring en de motivatie ahv een telefonisch interview Via een telefonisch interview wordt gepeild naarde motivatie en de ervaring van de kandidaten. Obv de resultaten van dit gesprek wordt een rangschikking van de kandidaten opgemaakt.

5 Maximum 8 kandidaten worden toegelaten tot de verdere procedure. 10. Screening en inhoud van het generieke gedeelte Dit gedeelte bestaat uit Persoonlijkheidstesten Een interview De screening is verplicht voor kandidaten die niet eerder voor een identiek of gelijkaardig screeninggedeelte voor het IWT zijn geslaagd. De screening gebeurt door Hudson. Volgende competenties zullen worden beoordeeld: Voortdurend verbeteren: ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van de taken Samenwerken: helpt anderen en pleegt overleg Mondelinge taalvaardigheid: communiceert vlot met verschillende doelgroepen ook over complexe onderwerpen Flexibel gedrag : blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig zijn aan veranderingen Initiatief: neemt initiatieven die aantonen dat hij/zij anticipeert op gebeurtenissen Creativiteit: is vernieuwend en origineel in zijn/haar aanpak Slagen of niet slagen voor het screeninggedeelte en verantwoording Finaal mondt de screening door Hudson via een synthese van alle elementen uit in een beoordeling geschikt/niet-geschikt voor verdere deelname aan de procedure. Er wordt een schriftelijk rapport opgesteld van de kandidaten die een advies geschikt meekregen. Voor de niet voor de verdere procedure toegelaten kandidaten wordt er een kort rapport opgemaakt, waarin bondig gemotiveerd wordt waarom ze niet slaagden Andere gevolgen van slagen voor het screeninggedeelte. Kandidaten die geslaagd zijn in het generieke gedeelte hebben hierop (conform het Vlaams personeelsstatuut) vrijstelling van 7 jaar. 11. Het functiespecifiek selectiegedeelte Het jurygesprek

6 De eindselectie gebeurt op basis van een gesprek met een jury voorzien in de week van 6 oktober De selectieprocedure is daarmee normalerwijze afgerond tegen midden oktober De jury De jury zal samengesteld worden uit: - de administrateur-generaal van het IWT of haar afgevaardigde - minstens één intern jurylid van het IWT, aangeduid door de administrateur-generaal van het IWT - minstens één extern jurylid, aan te duiden door het directiecomité van het IWT, en in akkoord met Jobpunt Vlaanderen - namens Jobpunt Vlaanderen, de selectieverantwoordelijke van Hudson, als voorzitter van de jury Elk van de aan het IWT externe juryleden in de jury wordt gekozen omwille van zijn bekendheid met het betrokken vakgebied en met het werkterrein van het IWT De beoordeling van de kandidaten door de jury De jurygesprekken gebeuren in de kantoren van het IWT in het Nederlands. De kandidaten kunnen voorafgaand aan het jurygesprek een praktische case voorgelegd krijgen. De kandidaten krijgen voldoende tijd om deze case voor te bereiden. Tijdens het jurygesprek wordt de case gepresenteerd en besproken. De jury toetst en beoordeelt de kandidaten op hun specifieke geschiktheid, en klasseert de volgens haar geschikte kandidaten in volgorde van hun intrinsieke kwaliteiten voor de functie zoals: kennis en relevante ervaring (kennis sociale media in een professionele omgeving, kennis van webcontentmanagement en bijhorende tools, affiniteit innovati, schriftelijke taalvaardigheid), inpasbaarheid, inzetbaarheid, interesse in het innovatiegebeuren en motivatie Oproep tot indiensttreding Binnen dit profiel is 1 betrekking vacant voor de functie van Expert Communicatie. De oproep tot indiensttreding gebeurt in volgorde van de rangschikking Geldigheid van de reserve Uit de rangschikking kan het IWT dan putten om na het invullen van de vacature in 2014, snel in vacante betrekkingen met eenzelfde functiespecifiek profiel te kunnen voorzien gedurende 2 jaar, verlengbaar met eenzelfde periode bij beslissing van het directiecomité. De dan beschikbare kandidaat zal dus niet opnieuw een volledige selectieprocedure moeten doorlopen.

7 Kandidaten kunnen de indiensttreding weigeren, bij een derde weigering worden ze uit de rangschikking in de reserve verwijderd. Gelet op de wet- en decreetgeving inzake openbaarheid van bestuur en motivering van overheidshandelingen kunnen de kandidaten toelichting vragen.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT I. FUNCTIEPROFIEL A. PLAATS, OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID IN DE ORGANISATIE De directeur staat binnen het Algemeen

Nadere informatie

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V)

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT (KMI) ANG07039 Functiecontext Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader.

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader. Vacatureomschrijving Naam functie Expert Test en Release Functienr. 1435 Locatie Vol/deeltijds Vast/tijdelijk 1254 - Provinciehuis Antwerpen Voltijds Contractueel Inleiding De provincie Antwerpen is voortdurend

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Wij zoeken een Verantwoordelijke facturatie

Wij zoeken een Verantwoordelijke facturatie Wij zoeken een Verantwoordelijke facturatie Geïnteresseerd? Afspraak bij Pidpa-Antwerpen (Desguinlei 246 2018 Antwerpen) op 23 oktober om 17u00 voor een vrijblijvende infosessie! Al overtuigd? Schrijf

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie