ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET INSTRUKCJE UZYTKOWANIA RC10 / RC14

2 Cod Data 11/10/04 REV. B ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI POLSKI Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque des données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, Tabliczka znamionowa Significato targa dati, Meaning of data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild, Signification des données sur la plaque, Significado da chapa de dados, Significado da chapa de dados, Betekenis gegevensplaatje, Märkplåt, Betydning af dataskilt, Beskrivelse av skiltens informasjon, Arvokilpien tiedot, Oznaczenia tabliczki znamionowej Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio,, Schemat Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo,, Spis czesci zamiennych Legenda simboli, Key to Symbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset,, Legenda oznaczen

3 NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD Dit handboek maakt integraal deel uit van de eenheid of van de machine en dient deze steeds te vergezellen op al haar verplaatsingen of bij herverkoop ervan. De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze volledig en in goede staat blijft. SELCO s.r.l. eigent zich het recht toe op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen en dit zonder voorafgaandelijk enige verwittiging. De rechten op vertaling, op gehele of gedeeltelijke reproductie en aanpassingen om het even op welke wijze ( inbegrepen fotokopie, film en microfilm) zijn voorbehouden aan SELCO s.r.l. en verboden zonder schriftelijke toestemming. Editie 02 INHOUDSTABEL 1.0 ALGEMENE INFORMATIE INSTALLATIE BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE FUNCTIETOETSEN BESCHRIJVING GRAFISCHE SYMBOLEN RC KEUZE VAN DE LASPROCEDURE WIJZIGING VAN DE PARAMETERS WEERGAVE VAN DE GEMETEN WAARDEN INSTELLING VAN DE TAAL INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MMA LASSEN Instelling van de parameters voor het MMA lassen in de grafische modus ARC-AIR PROCEDURE Instelling van de parameters voor de arc-air procedure INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET TIG LASSEN Instelling van de parameters voor het TIG lassen in de grafische modus INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MIG/MAG LASSEN Instelling van de parameters voor het MIG/MAG lassen in de grafische modus OPSLAG EN BEHEER VAN DE LAS PROGRAMMA'S ALARMMELDINGEN

4 1.0 ALGEMENE INFORMATIE Met de RC10/RC14 wordt de lasser in de mogelijkheid gesteld de generatoren GENESIS serie GSM te bedienen. Met de RC10 kunnen de parameters en lasprocedures ingesteld worden bij de MMA, TIG en MIG/MAG SHORT/SPRAY-ARC en PULSEREND MIG procedures. Met de RC14 zijn bovendien de procedures MIG/MAG, SHORT/ SPRAY-PULSEREND en MIG DUBBEL PULSEREND mogelijk. Met de RC10/RC14 kunnen bovendien de MIG/MAG parameters ingesteld worden door middel van de keuze van de draadsnelheid, de stroomsterkte en de dikte. Hij is voorzien van een kabel van optische vezels van 6 meter waardoor het gebruik ervan op een afstand van de generator mogelijk is. De gegevens kunnen ingesteld worden op een gebruikersvriendelijk toetsenbord; de parameters en metingen kunnen weergegeven worden dankzij de aanwezigheid van een groot grafisch display, door middel van een complete en eenvoudige gebruikersinterface. De RC10/RC14 zijn voorzien van een geheugenkaart-aflezer waarmee een geheel aan de persoonlijke eisen aangepaste lasparameters onmiddellijk door iedere lasser in het geheugen opgeslagen en gebruikt kan worden. Verder kan er een groot aantal lasprogramma's in het geheugen opgeslagen worden. 2.0 INSTALLATIE Na de handelingen voor de inwerkingstelling van de generator voltooid te hebben, moet u, met uitgeschakelde generator, de stekker van de inrichting RC10/RC14 aansluiten op het contactpunt J2 van de generator en de ring van de stekker volledig aandraaien. Als de hoofdschakelaar van de generator ingeschakeld wordt, komt er stroom op de afstandsbediening RC10/RC14 die dan met de autotest begint. Op het display verschijnen, achtereenvolgens, eerst een beeldscherm met het SELCO logo en dan de testpagina. Met de autotest van de afstandsbediening RC10/RC14 wordt de verbinding met de generator gecontroleerd, wordt het model ervan geïdentificeerd en wordt de afstandsbediening daarnaar ingesteld; ook wordt de werking van de voornaamste componenten van het systeem gecontroleerd. In geval van storingen wordt op het display de waarschijnlijke oorzaak van de storing weergegeven. 3.0 BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE Display Y1: alfanumeriek vloeibaar kristallen beeldscherm. Visualiseert constant de ingestelde lasparameters en de staat van de machine. Toets T1: activeert de procedure voor het wijzigen van de gegevens. Toets T2: voor de weergave van de meting van de lasstroom en - spanning. Toets T3: voor het gebruik van het menu voor het programmabeheer waarmee er nieuwe programma's opgeslagen kunnen worden en reeds in het geheugen opgeslagen programma's opgeroepen of gewist kunnen worden. Het maximale aantal programma's dat in het geheugen opgeslagen kan worden is 60. De staat van de machine op het moment dat hij uitgezet wordt, blijft in het geheugen en wordt bij het aanzetten getoond. Toets T4: Om een handeling ongedaan te maken of naar het vorige menu terug te keren. Toetsen T5: numeriek toetsenbord met ENTER toets Toetsen T6: toetsen voor het verhogen en verlagen van de lasspanning bij de MIG/MAG procedure en voor het wijzigen van gegevens in het algemeen. Deze toetsen worden ook gebruikt om de menu-opties te selecteren en om de gegevens te wijzigen. Toetsen T7: toetsen voor het verhogen en verlagen van de draadsnelheid, de stroom en de dikte bij de MIG/MAG procedure en de lasstroom bij de MMA en TIG procedures. Toetsen T8: dit zijn de functietoetsen F1-F2-F3-F4-F5, die een verschillende betekenis aannemen naar gelang de operationele context. 96

5 4.0 FUNCTIETOETSEN Altijd actieve functietoets. Selecteert het type lasprocedure dat u gebruiken wilt. De gekozen procedure wordt aangegeven door het grafische symbool op het display bij de functietoets. Binnen een laskeuze kan met de toets F1 gekozen worden tussen een grafische weergave (met aflezingen van stroom en spanning bij TIG en bij elektrode lassen, van draadsnelheid, dikte, stroom en spanning bij MIG lassen) en een weergave van alle mogelijke instelbare parameters (afhankelijk van de gebruikte procedure). Functietoets alleen actief bij de TIG en MIG/MAG procedure. Toets voor het beheer van de toortsknop TIG procedure: 2 tijden, 4 tijden, bilevel 2T, bilevel, 4T, timer MIG procedure: 2 tijden, 4 tijden, timer, crater filler Functietoets bij de TIG procedure. Om te kiezen tussen de start door middel van contact (LIFT) of met H.F. Met deze laatste startmethode kan de boog op afstand ontstoken worden door middel van een korte hoogspanning, waardoor er vermeden wordt dat de elektrode met het te lassen werkstuk in aanraking komt. Bij de LIFT START is er in het begin even een kortsluiting met lage stroom tussen de elektrode en het werkstuk; zodra de elektrode opgeheven wordt vormt zich de boog en neemt de stroom toe tot aan de ingestelde laswaarde. Bij de MIG procedure kunnen met deze toets alleen de primaire parameters of ook de secundaire lasparameters weergegeven en gewijzigd worden. Functietoets actief in elke lasprocedure; selecteert de bediening van de voornaamste lasparameters vanaf het toetsenbord (INT) of vanaf de afstandsbediening (EXT). Toets waarmee de wijze van instelling van de draadsnelheid, stroom en dikte geselecteerd wordt bij de MIG procedure. BEHEER ROBOT INTERFACE: Als de RC10/RC14 verbonden is met een FP143 (Robot interface) kan met de toets F4 de optie interne aansturing Robot of externe aansturing Robot geselecteerd worden. Houd hiertoe (in het hoofdmenu, TIG of MIG lassen) de toets F4 ingedrukt tot het Robot symbool verschijnt. In de Robot interface modus kunnen de voornaamste parameters direct vanaf de robot bediend worden (stroom bij TIG lassen en draadsnelheid en spanning bij MIG lassen). Bovendien kunnen de eerste 8 geheugens van de RC10 gebruikt worden door ze door middel van een binaire code direct vanaf de robot op te roepen. 5.0 BESCHRIJVING GRAFISCHE SYMBOLEN RC10 Geeft aan dat de MIG lasprocedure geactiveerd is. Geeft aan dat de MMA lasprocedure geactiveerd is. Geeft aan dat de TIG DC lasprocedure geactiveerd is. Geeft aan dat de keuze voor de bediening van de lasparameters door middel van afstandsbediening ingesteld is. Geeft aan dat de keuze voor de bediening van de lasparameters door middel van het toetsenbord ingesteld is. Geeft aan dat de tijdgestuurde lasprocedure (TIMER) in TIG en MIG/MAG geactiveerd is. Geeft aan dat bij de TIG of MIG/MAG procedures het lassen met 2 tijden geactiveerd is. Geeft aan dat bij de TIG of MIG/MAG procedures het lassen met 4 tijden geactiveerd is. Geeft aan dat de boog bij de TIG lasprocedure met hoge frequentie ontstoken wordt. Geeft aan dat de boog bij de TIG DC lasprocedure in LIFT-ARC ontstoken wordt. Geeft aan dat de lasparameters in de synergetische modus automatisch berekend worden. Geeft aan dat de synergetische modus geactiveerd is waarin er correcties aangebracht kunnen worden aan de lasparameters rondom het optimale werkingspunt dat door de synergie van te voren berekend is. Crater filler Bilevel Robot Draadsnelheid Dikte Stroom 97

6 6.0 KEUZE VAN DE LASPROCEDURE 7.0 WIJZIGING VAN DE PARAMETERS Druk herhaaldelijk de functietoets F1in om de gewenste lasprocedure te activeren. Hoofdmenu MMA lassen Druk op de toets DATA CHANGE. De keuzebalk verschijnt op de eerste op het display weergegeven parameter. Verplaats de balk op de parameter die u wilt wijzigen met behulp van de T6 toetsen. Druk op de ENTER toets en voer de nieuwe parameter in met behulp van het toetsenbord T5. Druk nogmaals de ENTER toets in om de wijziging werkzaam te maken. Bij de MMA en TIG procedures kan de lasstroom bovendien, wanneer dan ook, gewijzigd worden met behulp van de toetsen T7. Op dezelfde manier kunnen, bij de MIG procedure, de draadsnelheid, de dikte, de lasstroom en -spanning gewijzigd worden met behulp van de toetsen T7 en respectievelijk T6. Voor een snellere keuze kan de te wijzigen parameter geselecteerd worden door het bijbehorende nummer in de linker kolom in te drukken. Hoofdmenu TIG DC lassen 8.0 WEERGAVE VAN DE GEMETEN WAARDEN Hoofdmenu MIG lassen Om de gewenste optie binnen het weergegeven menu te selecteren, de toetsen T6 indrukken om de keuzebalk te verplaatsen en dan de ENTER toets indrukken. De gemaakte keuze kan ongedaan gemaakt worden door de toets ESC in te drukken om naar het vorige menu terug te keren. Let erop dat soms het aantal opties in een menu groter is dan de weergegeven opties. Als het display de gegevens weergeeft en de toets MEAS ingedrukt wordt, dan verschijnen onderin het beeldscherm de metingen van de lasstroom en -spanning. Door dan een willekeurige toets in te drukken verlaat u het beeldscherm met de metingen en keert u terug naar de weergave van de ingestelde parameters. Als de toets MEAS herhaaldelijk ingedrukt wordt toont het display, na de metingen van de lasstroom en -spanning weergegeven te hebben, de volgende beeldschermen. 98

7 9.0 INSTELLING VAN DE TAAL Als de toets MEAS herhaaldelijk ingedrukt wordt toont het display, na de metingen van de lasstroom en -spanning weergegeven te hebben, de volgende beeldschermen. Druk gedurende 2 s. op de toets GEGEVENS VERANDEREN in één van de menu's om de lasprocedure te selecteren, de taal, de verkozen helderheid en contrast voor het display, het type gebruikte afstandsbediening, de basisstroom in pulserend tig en gemiddelde frequentie in absolute waarde of in percentage van de lasstroom te visualiseren. Waarde van de werkelijke spanning met bijbehorende grafiek als functie van de lastijd. Selecteer met de toetsen T6 de nieuwe taal, de parameter "ON- OFF-AUTO" voor de helderheid en het contrast van het display, de externe afstandsbediening, de wijze van instelling van de basisstroom. Bevestigen met de ENTER toets. T6 Toets Waarde van de werkelijke stroom met bijbehorende grafiek als functie van de lastijd. Als het display zich in de staat van grafische weergave bevindt en de toets MEAS ingedrukt wordt, verschijnt direct de meting van de lasstroom en -spanning in grafische vorm. Als dan de toets MEAS weer wordt ingedrukt, worden de spanningsen stroomparameters over het hele beeldscherm weergegeven. Door de activering (ON) van de HSM (Hot Start MIG) kan de stroom bij het lassen van staal tijdens de beginfase verhoogd worden om de ontsteking en de stabilisering te vergemakkelijken. Met de parameters WU TIG en WU MIG kan de werkingsmodus van het koelsysteem in MIG en TIG ingesteld worden. WU TIG OFF = systeem altijd uit WU TIG 5min= 5min activiteit na het lassen WU MIG ON = systeem altijd aan WU MIG 5min= 5min activiteit na het lassen Door een willekeurige toets in te drukken verlaat u het beeldscherm met de metingen en keert u terug naar de weergave van de ingestelde parameters. Als de lasser niet aan het lassen is blijven de laatst opgenomen gegevens onveranderd. 99

8 10.0 INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MMA LASSEN 10.1 Instelling van de parameters voor het MMA lassen in de grafische modus Een meer directe en makkelijkere methode voor het beheer van de lasparameters wordt verkregen door de grafische modaliteit te gebruiken. Om de grafische modaliteit te activeren hoeft u slechts de toets F1 in te drukken vanuit het beeldscherm met de weergave van de parameters. De grafische modaliteit blijft ook na de machine uitgezet te hebben actief. Om naar de tekstmodaliteit terug te keren moet de toets F1 opnieuw ingedrukt worden. Met de grafiek wordt het kwalitatieve verloop van de lasstroom weergegeven. Op de eerste regel staan het type en de diameter van de geselecteerde elektrode. Dit kan gewijzigd worden door de toets ESC in te drukken en een nieuwe keuze te maken op de tevoren beschreven wijze. Selecteer het gewenste type elektrode. Selecteer de diameter van de elektrode. In de statusbalk staan de indicator die aangeeft dat er spanning in de uitgang aanwezig is en de metingen van de lasspanning en -stroom. Is de ingestelde lasstroom, die gewijzigd kan worden met de toetsen T7. Door de toets DATA CHANGE in te drukken kunnen de niet weergegeven lasparameters gewijzigd worden. De statusbalk wordt dan vervangen door de regel voor de invoer van de gegevens. In de grafiek is expliciet de te wijzigen lasparameter aangegeven. Op het display worden de optimale lasparameters voorgesteld op grond van de gemaakte keuzen. Druk op de toetsen T7 om eventuele correcties aan te brengen aan de vooringestelde lasstroom. Verander, indien nodig, de lasparameters met behulp van de toets T1. De invoerregel bevat de naam en de numerieke waarde van de te wijzigen parameter. Met de toetsen T6 selecteert u de gewenste parameter; dan stelt u de nieuwe waarde in en bevestigt hem met de ENTER toets. Na deze handeling voltooid te hebben verschijnt de statusbalk weer. 100

9 11.0 ARC-AIR PROCEDURE 11.1 Instelling van de parameters voor de arc-air procedure Stel de gewenste waarde in voor de lasstroom met behulp van het numerieke toetsenbord T5 en bevestig het ingevoerde gegeven met de toets 'ENTER'. Selecteer de ARC-AIR procedure. BELANGRIJK! Deze procedure is alleen op de Genesis 503 GSM geactiveerd DIAMETER ELEKTRODE (mm) MINIMUM (A) MAXIMUM (A) Tabel voor de keuze van de elektrode voor de arc-air procedure 12.0 INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET TIG LASSEN Ga ook in de andere gevallen op dezelfde manier te werk. Na de lasstroom ingevoerd te hebben worden op het display de optimale lasparameters geboden die berekend zijn op grond van de instelling. Druk op de toetsen T7 om eventueel correcties aan de vooringestelde lasstroom aan te brengen. Verander, indien nodig, de lasparameters met behulp van de toets T1. Selecteer één van de weergegeven procedures. 101

10 Selecteer met de functietoets F3 het type start (LIFT of HF) Instelling van de parameters voor het TIG lassen in de grafische modus Een meer directe en makkelijkere methode voor het beheer van de lasparameters wordt verkregen door de grafische modaliteit te gebruiken. Om de grafische modaliteit te activeren hoeft u slechts de toets F1 in te drukken vanuit het beeldscherm met de weergave van de parameters. De grafische modaliteit blijft ook na de machine uitgezet te hebben actief. Om naar de tekstmodaliteit terug te keren moet de toets F1 opnieuw ingedrukt worden. Met de grafiek wordt het kwalitatieve verloop van de lasstroom weergegeven. Op de eerste regel staan het type en de diameter van de geselecteerde elektrode. Dit kan gewijzigd worden door de toets ESC in te drukken en een nieuwe keuze te maken op de tevoren beschreven wijze. Gebruik de functietoets F2 om het lassen met 2 tijden, 4 tijden, tijdgestuurd of bilevel te selecteren. In het laatste geval verschijnt onderaan de lijst met de parameters de vooringestelde lastijd die naar wens gewijzigd kan worden. In de statusbalk staan de indicator die aangeeft dat er spanning in de uitgang aanwezig is, de indicator van de gasuitlaat en de metingen van de uitgangsspanning en -stroom. Door de toets DATA CHANGE in te drukken kunnen de niet weergegeven lasparameters gewijzigd worden. De statusbalk wordt dan vervangen door de regel voor de invoer van de gegevens. In de grafiek is expliciet de te wijzigen lasparameter aangegeven. Is de ingestelde lasstroom, die gewijzigd kan worden met de toetsen T7. Gebruik de functietoets F4 om de afstandsbediening te activeren of te deactiveren voor de instelling van de lasstroom. Onderaan de lijst parameters worden de volgende twee opties toegevoegd: Min. stroom extern Max. stroom extern Door deze twee parameters te wijzigen kan het regelbereik van de vanaf de afstandsbediening ingestelde stroom vergroot of verkleind worden; deze mogelijkheid blijkt vooral nuttig bij het gebruik van de pedaalbediening RC12. De invoerregel bevat de naam en de numerieke waarde van de te wijzigen parameter. Met de toetsen T6 selecteert u de gewenste parameter; dan stelt u de nieuwe waarde in en bevestigt hem met de ENTER toets. Na deze handeling voltooid te hebben verschijnt de statusbalk weer. 102

11 13.0 INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MIG/MAG LASSEN Kies de diameter van de draad met behulp van de toetsen T6. Bevestig de keuze met de ENTER toets. Selecteer de procedure door de ENTER toets in te drukken. Selecteer het type materiaal van de draad waarmee u wilt lassen door de toetsen T6 in te drukken. Druk op ENTER om de keuze te bevestigen. 1 Fe = IJzer 2 Ss = Roestvrij staal 3 AlMg = Aluminium-Magnesium 4 AlSi = Aluminium-Silicium 5 Al = Aluminium 6 RFCWFe = Draad van ijzer rutiel gevuld 7 MCWFe = Draad van ijzer metaal gevuld 8 BFCWFe = Draad van ijzer basisch gevuld 9 FCWSs = Roestvrijstalen gevulde draad 10 CuAl = Koper-Aluminium 11CuSi = Koper-Silicium Stel de draadsnelheid in. De machine biedt de aangeraden spanning. Verander, iniden nodig, de draadsnelheid en de lasspanning met behulp van respectievelijk de toetsen T7 en T6. Gebruik de functietoets F2 om het lassen met 2 tijden, 4 tijden, tijdgestuurd of crater filler te selecteren. In het geval van tijdgestuurd lassen verschijnt onderaan de lijst parameters de vooringestelde lastijd die naar wens gewijzigd kan worden. In het geval van de modaliteit crater filler verschijnt het volgende: - Aanvankelijke toename (%) - Crater filler (%) Gebruik de functietoets F4 om de afstandsbediening te activeren of te deactiveren voor de instelling van de draadsnelheid en de lasspanning. Druk op de toetsen T6 om het type gas te selecteren waarmee u wilt lassen. Druk op ENTER om de keuze te bevestigen. 103

12 13.1 Instelling van de parameters voor het MIG/MAG lassen in de grafische modus Een meer directe en makkelijkere methode voor het beheer van de lasparameters wordt verkregen door de grafische modaliteit te gebruiken. Om de grafische modaliteit te activeren hoeft u slechts de toets F1 in te drukken vanuit het beeldscherm met de weergave van de parameters. De grafische modaliteit blijft ook na de machine uitgezet te hebben actief. Om naar de tekstmodaliteit terug te keren moet de toets F1 opnieuw ingedrukt worden. Door de toets F3 in te drukken wordt de synergetische modaliteit geactiveerd, waarmee een expert lasser het geheel door de machine geoptimaliseerde parameters aan zijn persoonlijke wensen en aan bijzondere lassituaties kan aanpassen. Met de grafiek wordt het kwalitatieve verloop van de lasstroom weergegeven. Op de eerste regel staan het type procedure (Short of Pulserend), het type en de diameter van de draad en het type gebruikt gas waarmee u lassen wilt. Dit kan gewijzigd worden door de toets ESC in te drukken en een nieuwe keuze te maken op de tevoren beschreven wijze. Is de ingestelde lasstroom, die gewijzigd kan worden met de toetsen T7. Op het display worden de synergetisch berekende lasparameters weergegeven, met ernaast een correctiefactor (aanvankelijk ± 0) die door de lasser aangepast kan worden met de normale procedure voor het wijzigen van de parameters. Om weer naar de oorspronkelijke synergetische parameters terug te keren moet u opnieuw de toets F3 indrukken. In de statusbalk staan de indicator die aangeeft dat er spanning in de uitgang aanwezig is, de indicator van de gasuitlaat en de metingen van de lasspanning en -stroom. Door de lasser aangebrachte correctie van de door de synergie berekende lasspanning, die gewijzigd kan worden met de toetsen T6. 104

13 Door de toets DATA CHANGE in te drukken kunnen de niet weergegeven lasparameters gewijzigd worden. De statusbalk wordt dan vervangen door de regel voor de invoer van de gegevens. In de grafiek is expliciet de te wijzigen lasparameter aangegeven. De invoerregel bevat de naam en de numerieke waarde van de te wijzigen parameter. Met de toetsen T6 selecteert u de gewenste parameter; dan stelt u de nieuwe waarde in en bevestigt hem met de ENTER toets. Na deze handeling voltooid te hebben verschijnt de statusbalk weer. Met de optie 'Oproepen' kan er één van de tevoren opgeslagen programma's geselecteerd worden. Met de toetsen T6 daalt of stijgt u over 1 positie in het menu terwijl u met de toetsen T7 een hele pagina (13 programma's) vooruit of achteruit gaat. Zodra de keuzebalk op het gekozen programma geplaatst is, ENTER indrukken OPSLAG EN BEHEER VAN DE LASPRO- GRAMMA'S Met de optie 'Opslaan' kan het geheel ingestelde lasparameters gearchiveerd worden. Dan wordt, met behulp van de toetsen T6 en T7, het aan het eigen programma toe te kennen nummer gekozen. Ook kunt u over een reeds bestaand programma heen schrijven door de vervanging te bevestigen met de toets '0'. Door de toets T3 in te drukken verschijnt het menu voor het beheer van de lasprogramma's van de gebruiker. Er kunnen tot aan een maximum van 60 programma's opgeslagen of opgeroepen worden. Met de optie 'Wissen' kan er een programma, dat u niet meer nodig heeft, verwijderd worden. Hiertoe hoeft u zich slechts op het te verwijderen programma te plaatsen met behulp van de toetsen T6 of de toetsen T7 en 'ENTER' in te drukken. Dan wordt er nogmaals om bevestiging gevraagd en als u dan de toets '0' indrukt, wordt het programma gewist. 105

14 15.0 ALARMMELDINGEN MELDING Onderspanning Overspanning OORZAAK Geeft aan dat de netspanning onder de minimum toegestane waarde gedaald is. Controleer de netspanning en druk op de toets ENTER. Geeft aan dat de netspanning de maximum toegestane waarde overschreden heeft. Controleer de netspanning en druk op de toets ENTER. Te hoge temp. vermogenmodule Geeft aan dat de thermische beveiliging van de vermogenmodule ingegrepen heeft. Laat de machine afkoelen en druk op de toets ENTER. Geen koelvloeistof Voeding motor Hoge gemiddelde stroom Geeft aan dat er geen koelvloeistof in het koelcircuit van de toorts aanwezig is of een storing ervan. Druk op de toets ENTER na eventueel de ontbrekende vloeistof toegevoegd te hebben. Geeft een waarschijnlijke storing aan in het draadkarretje. Raadpleeg de technische service. Geeft aan dat de uitgangsstroombeperking heeft ingegrepen. Druk op de toets ENTER. 106

15 Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque des données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, Tabliczka znamionowa RC10 RC14 Significato targa dati, Meaning of data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild, Signification des données sur la plaque, Significado da chapa de dados, Significado da chapa de dados, Betekenis gegevensplaatje, Märkplåt, Betydning af dataskilt, Beskrivelse av skiltens informasjon, Arvokilpien tiedot Oznaczenia tabliczki znamionowej ITALIANO 1 Marchio di fabbricazione 2 Nome ed indirizzo del costruttore 3 Modello dell apparecchiatura 4 N di serie ENGLISH 1 Trademark 2 Name and address of manufacturer 3 Machine model 4 Serial no. DEUTSCH 1 Marke 2 Herstellername und -adresse 3 Gerätemodell 4 Seriennr. FRANÇAIS 1 Marque de fabrique 2 Nom et adresse du constructeur 3 Modèle de l'appareil 4 Numéro de série ESPAÑOL 1 Marca de fabricación 2 Nombre y dirección del fabricante 3 Modelo del aparato 4 N de serie 179

16 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio,, Schemat RC10 180

17 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio,, Schemat RC14 181

18 RC RC14 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo,, Spis czesci zamiennych 182

19 ITALIANO POS.DESCRIZIONE CODICE 01 Display Scheda RC Scheda RC Cablaggio di collegamento ENGLISH POS.DESCRIPTION CODE 01 Display RC10 P.C. Board RC14 P.C. Board Connection cable DEUTSCH POS.BESCHREIBUNG CODE 01 Display Platine RC Platine RC Anschlußverkabelung FRANÇAIS POS.DESCRIPTION CODE 01 Display Platine RC Platine RC Câblage de connexion ESPAÑOL POS.DESCRIPCION CODIGO 01 Display Tarjeta RC Tarjeta RC Conjunto de conexiones

20 Legenda simboli, Key to Symbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset,, Legenda oznaczen ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL Tasto funzione Function button Funktionstaste Touche de fonction Botón de función Tasto selezione parametri Parameter selection button Parameterauswähltaste Touche sélection des paramètres Botón selección parámetros Tasto misure Measurement button Taste für Messungen Touche mesures Botón medidas Tasto memorizzazione programmi Program storage key Taste für Programmspeicherung Touche de mémorisation des programmes Botón memorización programas Tasto uscita Escape button Taste für Ausgang Touche d échappement Botón salida Tasto enter Enter key Taste Enter Touche enter Botón enter Tasto up-down corrente e velocità filo Current and wire speed updown key Taste up-down von Strom und Drahtgeschwindigkeit Touche up-down courant et vitesse du fil Botón up/down corriente y velocidad alambre Tasto up-down tensione e selezione parametri Voltage and parameter selection up-down key Taste up-down von Spannung und Parameterauswahl Touche up-down tension et sélection des paramètres Botón up/down tensión y selección parámetros 184

21 SELCO s.r.l. - Via Palladio, ONARA DI TOMBOLO (PADOVA) ITALY Tel Fax SELCO 2 - Via Macello, CITTADELLA (PADOVA) ITALY

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem 1 Inhoud Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

PF42 GEBRUIKSAANWIJZING IM3052 01/2015 REV02 DUTCH

PF42 GEBRUIKSAANWIJZING IM3052 01/2015 REV02 DUTCH PF42 IM3052 01/2015 REV02 GEBRUIKSAANWIJZING DUTCH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Verklaring van overeenstemming 13 Lincoln

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

MasterView Easy MkII

MasterView Easy MkII USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO MasterView Easy MkII Bewakings- en bedieningspaneel voor het MasterBus netwerk

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

BeoVision MX 4200. Bedieningshandleiding

BeoVision MX 4200. Bedieningshandleiding BeoVision MX 4200 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide De informatie op de cd-rom vindt u ook op de website van Bang & Olufsen; www.bang-olufsen.com of u kunt contact opnemen met uw dealer. Verklaring

Nadere informatie

Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V.

Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V. Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V. Instellingen bij het inschakelen van de PPB... 11 VI. Overzicht

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA

GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA 2110 09/03 06DE1789A REV. 01 GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA 2110 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Pag. 5 Voor de werking van het systeem... Pag. 6 1. BEKNOPTE INSTRUCTIES... Pag. 7

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Call Recorder Single

Call Recorder Single Call Recorder Single Handleiding Versie 1.009 Vidicode - April 2008 International Headquarters VIDICODE Datacommunicatie BV Blauw-roodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland URL: www.vidicode.nl Tel. 079-3617181

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit dixel XJ500 Monitoring Unit 1 MENU toets *** (indien paswoord actief is) GEBRUIKERS MENU ACTUEEL BEKIJKEN ALARM UIT ARCHIEF Start datum AFDRUKKEN SYSTEEM STATUS ACTUEEL FLOW-CHART Eind datum GEGEVENS UIT

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING XM3-lezer

INSTALLATIEHANDLEIDING XM3-lezer INSTALLATIEHANDLEIDING XM3-lezer Voorwaarden Op transacties, leveringen et cetera zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Meppel,

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK

FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK Geachte cliënt, H artelijk dank dat u voor een Fiat hebt gekozen en gefeliciteerd met uw keuze voor de Fiat Multipla. Wij hebben dit boekje samengesteld zodat

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-P410 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290543

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-P410 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290543 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie