ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET INSTRUKCJE UZYTKOWANIA RC10 / RC14

2 Cod Data 11/10/04 REV. B ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI POLSKI Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque des données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, Tabliczka znamionowa Significato targa dati, Meaning of data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild, Signification des données sur la plaque, Significado da chapa de dados, Significado da chapa de dados, Betekenis gegevensplaatje, Märkplåt, Betydning af dataskilt, Beskrivelse av skiltens informasjon, Arvokilpien tiedot, Oznaczenia tabliczki znamionowej Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio,, Schemat Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo,, Spis czesci zamiennych Legenda simboli, Key to Symbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset,, Legenda oznaczen

3 NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD Dit handboek maakt integraal deel uit van de eenheid of van de machine en dient deze steeds te vergezellen op al haar verplaatsingen of bij herverkoop ervan. De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze volledig en in goede staat blijft. SELCO s.r.l. eigent zich het recht toe op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen en dit zonder voorafgaandelijk enige verwittiging. De rechten op vertaling, op gehele of gedeeltelijke reproductie en aanpassingen om het even op welke wijze ( inbegrepen fotokopie, film en microfilm) zijn voorbehouden aan SELCO s.r.l. en verboden zonder schriftelijke toestemming. Editie 02 INHOUDSTABEL 1.0 ALGEMENE INFORMATIE INSTALLATIE BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE FUNCTIETOETSEN BESCHRIJVING GRAFISCHE SYMBOLEN RC KEUZE VAN DE LASPROCEDURE WIJZIGING VAN DE PARAMETERS WEERGAVE VAN DE GEMETEN WAARDEN INSTELLING VAN DE TAAL INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MMA LASSEN Instelling van de parameters voor het MMA lassen in de grafische modus ARC-AIR PROCEDURE Instelling van de parameters voor de arc-air procedure INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET TIG LASSEN Instelling van de parameters voor het TIG lassen in de grafische modus INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MIG/MAG LASSEN Instelling van de parameters voor het MIG/MAG lassen in de grafische modus OPSLAG EN BEHEER VAN DE LAS PROGRAMMA'S ALARMMELDINGEN

4 1.0 ALGEMENE INFORMATIE Met de RC10/RC14 wordt de lasser in de mogelijkheid gesteld de generatoren GENESIS serie GSM te bedienen. Met de RC10 kunnen de parameters en lasprocedures ingesteld worden bij de MMA, TIG en MIG/MAG SHORT/SPRAY-ARC en PULSEREND MIG procedures. Met de RC14 zijn bovendien de procedures MIG/MAG, SHORT/ SPRAY-PULSEREND en MIG DUBBEL PULSEREND mogelijk. Met de RC10/RC14 kunnen bovendien de MIG/MAG parameters ingesteld worden door middel van de keuze van de draadsnelheid, de stroomsterkte en de dikte. Hij is voorzien van een kabel van optische vezels van 6 meter waardoor het gebruik ervan op een afstand van de generator mogelijk is. De gegevens kunnen ingesteld worden op een gebruikersvriendelijk toetsenbord; de parameters en metingen kunnen weergegeven worden dankzij de aanwezigheid van een groot grafisch display, door middel van een complete en eenvoudige gebruikersinterface. De RC10/RC14 zijn voorzien van een geheugenkaart-aflezer waarmee een geheel aan de persoonlijke eisen aangepaste lasparameters onmiddellijk door iedere lasser in het geheugen opgeslagen en gebruikt kan worden. Verder kan er een groot aantal lasprogramma's in het geheugen opgeslagen worden. 2.0 INSTALLATIE Na de handelingen voor de inwerkingstelling van de generator voltooid te hebben, moet u, met uitgeschakelde generator, de stekker van de inrichting RC10/RC14 aansluiten op het contactpunt J2 van de generator en de ring van de stekker volledig aandraaien. Als de hoofdschakelaar van de generator ingeschakeld wordt, komt er stroom op de afstandsbediening RC10/RC14 die dan met de autotest begint. Op het display verschijnen, achtereenvolgens, eerst een beeldscherm met het SELCO logo en dan de testpagina. Met de autotest van de afstandsbediening RC10/RC14 wordt de verbinding met de generator gecontroleerd, wordt het model ervan geïdentificeerd en wordt de afstandsbediening daarnaar ingesteld; ook wordt de werking van de voornaamste componenten van het systeem gecontroleerd. In geval van storingen wordt op het display de waarschijnlijke oorzaak van de storing weergegeven. 3.0 BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE Display Y1: alfanumeriek vloeibaar kristallen beeldscherm. Visualiseert constant de ingestelde lasparameters en de staat van de machine. Toets T1: activeert de procedure voor het wijzigen van de gegevens. Toets T2: voor de weergave van de meting van de lasstroom en - spanning. Toets T3: voor het gebruik van het menu voor het programmabeheer waarmee er nieuwe programma's opgeslagen kunnen worden en reeds in het geheugen opgeslagen programma's opgeroepen of gewist kunnen worden. Het maximale aantal programma's dat in het geheugen opgeslagen kan worden is 60. De staat van de machine op het moment dat hij uitgezet wordt, blijft in het geheugen en wordt bij het aanzetten getoond. Toets T4: Om een handeling ongedaan te maken of naar het vorige menu terug te keren. Toetsen T5: numeriek toetsenbord met ENTER toets Toetsen T6: toetsen voor het verhogen en verlagen van de lasspanning bij de MIG/MAG procedure en voor het wijzigen van gegevens in het algemeen. Deze toetsen worden ook gebruikt om de menu-opties te selecteren en om de gegevens te wijzigen. Toetsen T7: toetsen voor het verhogen en verlagen van de draadsnelheid, de stroom en de dikte bij de MIG/MAG procedure en de lasstroom bij de MMA en TIG procedures. Toetsen T8: dit zijn de functietoetsen F1-F2-F3-F4-F5, die een verschillende betekenis aannemen naar gelang de operationele context. 96

5 4.0 FUNCTIETOETSEN Altijd actieve functietoets. Selecteert het type lasprocedure dat u gebruiken wilt. De gekozen procedure wordt aangegeven door het grafische symbool op het display bij de functietoets. Binnen een laskeuze kan met de toets F1 gekozen worden tussen een grafische weergave (met aflezingen van stroom en spanning bij TIG en bij elektrode lassen, van draadsnelheid, dikte, stroom en spanning bij MIG lassen) en een weergave van alle mogelijke instelbare parameters (afhankelijk van de gebruikte procedure). Functietoets alleen actief bij de TIG en MIG/MAG procedure. Toets voor het beheer van de toortsknop TIG procedure: 2 tijden, 4 tijden, bilevel 2T, bilevel, 4T, timer MIG procedure: 2 tijden, 4 tijden, timer, crater filler Functietoets bij de TIG procedure. Om te kiezen tussen de start door middel van contact (LIFT) of met H.F. Met deze laatste startmethode kan de boog op afstand ontstoken worden door middel van een korte hoogspanning, waardoor er vermeden wordt dat de elektrode met het te lassen werkstuk in aanraking komt. Bij de LIFT START is er in het begin even een kortsluiting met lage stroom tussen de elektrode en het werkstuk; zodra de elektrode opgeheven wordt vormt zich de boog en neemt de stroom toe tot aan de ingestelde laswaarde. Bij de MIG procedure kunnen met deze toets alleen de primaire parameters of ook de secundaire lasparameters weergegeven en gewijzigd worden. Functietoets actief in elke lasprocedure; selecteert de bediening van de voornaamste lasparameters vanaf het toetsenbord (INT) of vanaf de afstandsbediening (EXT). Toets waarmee de wijze van instelling van de draadsnelheid, stroom en dikte geselecteerd wordt bij de MIG procedure. BEHEER ROBOT INTERFACE: Als de RC10/RC14 verbonden is met een FP143 (Robot interface) kan met de toets F4 de optie interne aansturing Robot of externe aansturing Robot geselecteerd worden. Houd hiertoe (in het hoofdmenu, TIG of MIG lassen) de toets F4 ingedrukt tot het Robot symbool verschijnt. In de Robot interface modus kunnen de voornaamste parameters direct vanaf de robot bediend worden (stroom bij TIG lassen en draadsnelheid en spanning bij MIG lassen). Bovendien kunnen de eerste 8 geheugens van de RC10 gebruikt worden door ze door middel van een binaire code direct vanaf de robot op te roepen. 5.0 BESCHRIJVING GRAFISCHE SYMBOLEN RC10 Geeft aan dat de MIG lasprocedure geactiveerd is. Geeft aan dat de MMA lasprocedure geactiveerd is. Geeft aan dat de TIG DC lasprocedure geactiveerd is. Geeft aan dat de keuze voor de bediening van de lasparameters door middel van afstandsbediening ingesteld is. Geeft aan dat de keuze voor de bediening van de lasparameters door middel van het toetsenbord ingesteld is. Geeft aan dat de tijdgestuurde lasprocedure (TIMER) in TIG en MIG/MAG geactiveerd is. Geeft aan dat bij de TIG of MIG/MAG procedures het lassen met 2 tijden geactiveerd is. Geeft aan dat bij de TIG of MIG/MAG procedures het lassen met 4 tijden geactiveerd is. Geeft aan dat de boog bij de TIG lasprocedure met hoge frequentie ontstoken wordt. Geeft aan dat de boog bij de TIG DC lasprocedure in LIFT-ARC ontstoken wordt. Geeft aan dat de lasparameters in de synergetische modus automatisch berekend worden. Geeft aan dat de synergetische modus geactiveerd is waarin er correcties aangebracht kunnen worden aan de lasparameters rondom het optimale werkingspunt dat door de synergie van te voren berekend is. Crater filler Bilevel Robot Draadsnelheid Dikte Stroom 97

6 6.0 KEUZE VAN DE LASPROCEDURE 7.0 WIJZIGING VAN DE PARAMETERS Druk herhaaldelijk de functietoets F1in om de gewenste lasprocedure te activeren. Hoofdmenu MMA lassen Druk op de toets DATA CHANGE. De keuzebalk verschijnt op de eerste op het display weergegeven parameter. Verplaats de balk op de parameter die u wilt wijzigen met behulp van de T6 toetsen. Druk op de ENTER toets en voer de nieuwe parameter in met behulp van het toetsenbord T5. Druk nogmaals de ENTER toets in om de wijziging werkzaam te maken. Bij de MMA en TIG procedures kan de lasstroom bovendien, wanneer dan ook, gewijzigd worden met behulp van de toetsen T7. Op dezelfde manier kunnen, bij de MIG procedure, de draadsnelheid, de dikte, de lasstroom en -spanning gewijzigd worden met behulp van de toetsen T7 en respectievelijk T6. Voor een snellere keuze kan de te wijzigen parameter geselecteerd worden door het bijbehorende nummer in de linker kolom in te drukken. Hoofdmenu TIG DC lassen 8.0 WEERGAVE VAN DE GEMETEN WAARDEN Hoofdmenu MIG lassen Om de gewenste optie binnen het weergegeven menu te selecteren, de toetsen T6 indrukken om de keuzebalk te verplaatsen en dan de ENTER toets indrukken. De gemaakte keuze kan ongedaan gemaakt worden door de toets ESC in te drukken om naar het vorige menu terug te keren. Let erop dat soms het aantal opties in een menu groter is dan de weergegeven opties. Als het display de gegevens weergeeft en de toets MEAS ingedrukt wordt, dan verschijnen onderin het beeldscherm de metingen van de lasstroom en -spanning. Door dan een willekeurige toets in te drukken verlaat u het beeldscherm met de metingen en keert u terug naar de weergave van de ingestelde parameters. Als de toets MEAS herhaaldelijk ingedrukt wordt toont het display, na de metingen van de lasstroom en -spanning weergegeven te hebben, de volgende beeldschermen. 98

7 9.0 INSTELLING VAN DE TAAL Als de toets MEAS herhaaldelijk ingedrukt wordt toont het display, na de metingen van de lasstroom en -spanning weergegeven te hebben, de volgende beeldschermen. Druk gedurende 2 s. op de toets GEGEVENS VERANDEREN in één van de menu's om de lasprocedure te selecteren, de taal, de verkozen helderheid en contrast voor het display, het type gebruikte afstandsbediening, de basisstroom in pulserend tig en gemiddelde frequentie in absolute waarde of in percentage van de lasstroom te visualiseren. Waarde van de werkelijke spanning met bijbehorende grafiek als functie van de lastijd. Selecteer met de toetsen T6 de nieuwe taal, de parameter "ON- OFF-AUTO" voor de helderheid en het contrast van het display, de externe afstandsbediening, de wijze van instelling van de basisstroom. Bevestigen met de ENTER toets. T6 Toets Waarde van de werkelijke stroom met bijbehorende grafiek als functie van de lastijd. Als het display zich in de staat van grafische weergave bevindt en de toets MEAS ingedrukt wordt, verschijnt direct de meting van de lasstroom en -spanning in grafische vorm. Als dan de toets MEAS weer wordt ingedrukt, worden de spanningsen stroomparameters over het hele beeldscherm weergegeven. Door de activering (ON) van de HSM (Hot Start MIG) kan de stroom bij het lassen van staal tijdens de beginfase verhoogd worden om de ontsteking en de stabilisering te vergemakkelijken. Met de parameters WU TIG en WU MIG kan de werkingsmodus van het koelsysteem in MIG en TIG ingesteld worden. WU TIG OFF = systeem altijd uit WU TIG 5min= 5min activiteit na het lassen WU MIG ON = systeem altijd aan WU MIG 5min= 5min activiteit na het lassen Door een willekeurige toets in te drukken verlaat u het beeldscherm met de metingen en keert u terug naar de weergave van de ingestelde parameters. Als de lasser niet aan het lassen is blijven de laatst opgenomen gegevens onveranderd. 99

8 10.0 INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MMA LASSEN 10.1 Instelling van de parameters voor het MMA lassen in de grafische modus Een meer directe en makkelijkere methode voor het beheer van de lasparameters wordt verkregen door de grafische modaliteit te gebruiken. Om de grafische modaliteit te activeren hoeft u slechts de toets F1 in te drukken vanuit het beeldscherm met de weergave van de parameters. De grafische modaliteit blijft ook na de machine uitgezet te hebben actief. Om naar de tekstmodaliteit terug te keren moet de toets F1 opnieuw ingedrukt worden. Met de grafiek wordt het kwalitatieve verloop van de lasstroom weergegeven. Op de eerste regel staan het type en de diameter van de geselecteerde elektrode. Dit kan gewijzigd worden door de toets ESC in te drukken en een nieuwe keuze te maken op de tevoren beschreven wijze. Selecteer het gewenste type elektrode. Selecteer de diameter van de elektrode. In de statusbalk staan de indicator die aangeeft dat er spanning in de uitgang aanwezig is en de metingen van de lasspanning en -stroom. Is de ingestelde lasstroom, die gewijzigd kan worden met de toetsen T7. Door de toets DATA CHANGE in te drukken kunnen de niet weergegeven lasparameters gewijzigd worden. De statusbalk wordt dan vervangen door de regel voor de invoer van de gegevens. In de grafiek is expliciet de te wijzigen lasparameter aangegeven. Op het display worden de optimale lasparameters voorgesteld op grond van de gemaakte keuzen. Druk op de toetsen T7 om eventuele correcties aan te brengen aan de vooringestelde lasstroom. Verander, indien nodig, de lasparameters met behulp van de toets T1. De invoerregel bevat de naam en de numerieke waarde van de te wijzigen parameter. Met de toetsen T6 selecteert u de gewenste parameter; dan stelt u de nieuwe waarde in en bevestigt hem met de ENTER toets. Na deze handeling voltooid te hebben verschijnt de statusbalk weer. 100

9 11.0 ARC-AIR PROCEDURE 11.1 Instelling van de parameters voor de arc-air procedure Stel de gewenste waarde in voor de lasstroom met behulp van het numerieke toetsenbord T5 en bevestig het ingevoerde gegeven met de toets 'ENTER'. Selecteer de ARC-AIR procedure. BELANGRIJK! Deze procedure is alleen op de Genesis 503 GSM geactiveerd DIAMETER ELEKTRODE (mm) MINIMUM (A) MAXIMUM (A) Tabel voor de keuze van de elektrode voor de arc-air procedure 12.0 INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET TIG LASSEN Ga ook in de andere gevallen op dezelfde manier te werk. Na de lasstroom ingevoerd te hebben worden op het display de optimale lasparameters geboden die berekend zijn op grond van de instelling. Druk op de toetsen T7 om eventueel correcties aan de vooringestelde lasstroom aan te brengen. Verander, indien nodig, de lasparameters met behulp van de toets T1. Selecteer één van de weergegeven procedures. 101

10 Selecteer met de functietoets F3 het type start (LIFT of HF) Instelling van de parameters voor het TIG lassen in de grafische modus Een meer directe en makkelijkere methode voor het beheer van de lasparameters wordt verkregen door de grafische modaliteit te gebruiken. Om de grafische modaliteit te activeren hoeft u slechts de toets F1 in te drukken vanuit het beeldscherm met de weergave van de parameters. De grafische modaliteit blijft ook na de machine uitgezet te hebben actief. Om naar de tekstmodaliteit terug te keren moet de toets F1 opnieuw ingedrukt worden. Met de grafiek wordt het kwalitatieve verloop van de lasstroom weergegeven. Op de eerste regel staan het type en de diameter van de geselecteerde elektrode. Dit kan gewijzigd worden door de toets ESC in te drukken en een nieuwe keuze te maken op de tevoren beschreven wijze. Gebruik de functietoets F2 om het lassen met 2 tijden, 4 tijden, tijdgestuurd of bilevel te selecteren. In het laatste geval verschijnt onderaan de lijst met de parameters de vooringestelde lastijd die naar wens gewijzigd kan worden. In de statusbalk staan de indicator die aangeeft dat er spanning in de uitgang aanwezig is, de indicator van de gasuitlaat en de metingen van de uitgangsspanning en -stroom. Door de toets DATA CHANGE in te drukken kunnen de niet weergegeven lasparameters gewijzigd worden. De statusbalk wordt dan vervangen door de regel voor de invoer van de gegevens. In de grafiek is expliciet de te wijzigen lasparameter aangegeven. Is de ingestelde lasstroom, die gewijzigd kan worden met de toetsen T7. Gebruik de functietoets F4 om de afstandsbediening te activeren of te deactiveren voor de instelling van de lasstroom. Onderaan de lijst parameters worden de volgende twee opties toegevoegd: Min. stroom extern Max. stroom extern Door deze twee parameters te wijzigen kan het regelbereik van de vanaf de afstandsbediening ingestelde stroom vergroot of verkleind worden; deze mogelijkheid blijkt vooral nuttig bij het gebruik van de pedaalbediening RC12. De invoerregel bevat de naam en de numerieke waarde van de te wijzigen parameter. Met de toetsen T6 selecteert u de gewenste parameter; dan stelt u de nieuwe waarde in en bevestigt hem met de ENTER toets. Na deze handeling voltooid te hebben verschijnt de statusbalk weer. 102

11 13.0 INSTELLING VAN DE PARAMETERS VOOR HET MIG/MAG LASSEN Kies de diameter van de draad met behulp van de toetsen T6. Bevestig de keuze met de ENTER toets. Selecteer de procedure door de ENTER toets in te drukken. Selecteer het type materiaal van de draad waarmee u wilt lassen door de toetsen T6 in te drukken. Druk op ENTER om de keuze te bevestigen. 1 Fe = IJzer 2 Ss = Roestvrij staal 3 AlMg = Aluminium-Magnesium 4 AlSi = Aluminium-Silicium 5 Al = Aluminium 6 RFCWFe = Draad van ijzer rutiel gevuld 7 MCWFe = Draad van ijzer metaal gevuld 8 BFCWFe = Draad van ijzer basisch gevuld 9 FCWSs = Roestvrijstalen gevulde draad 10 CuAl = Koper-Aluminium 11CuSi = Koper-Silicium Stel de draadsnelheid in. De machine biedt de aangeraden spanning. Verander, iniden nodig, de draadsnelheid en de lasspanning met behulp van respectievelijk de toetsen T7 en T6. Gebruik de functietoets F2 om het lassen met 2 tijden, 4 tijden, tijdgestuurd of crater filler te selecteren. In het geval van tijdgestuurd lassen verschijnt onderaan de lijst parameters de vooringestelde lastijd die naar wens gewijzigd kan worden. In het geval van de modaliteit crater filler verschijnt het volgende: - Aanvankelijke toename (%) - Crater filler (%) Gebruik de functietoets F4 om de afstandsbediening te activeren of te deactiveren voor de instelling van de draadsnelheid en de lasspanning. Druk op de toetsen T6 om het type gas te selecteren waarmee u wilt lassen. Druk op ENTER om de keuze te bevestigen. 103

12 13.1 Instelling van de parameters voor het MIG/MAG lassen in de grafische modus Een meer directe en makkelijkere methode voor het beheer van de lasparameters wordt verkregen door de grafische modaliteit te gebruiken. Om de grafische modaliteit te activeren hoeft u slechts de toets F1 in te drukken vanuit het beeldscherm met de weergave van de parameters. De grafische modaliteit blijft ook na de machine uitgezet te hebben actief. Om naar de tekstmodaliteit terug te keren moet de toets F1 opnieuw ingedrukt worden. Door de toets F3 in te drukken wordt de synergetische modaliteit geactiveerd, waarmee een expert lasser het geheel door de machine geoptimaliseerde parameters aan zijn persoonlijke wensen en aan bijzondere lassituaties kan aanpassen. Met de grafiek wordt het kwalitatieve verloop van de lasstroom weergegeven. Op de eerste regel staan het type procedure (Short of Pulserend), het type en de diameter van de draad en het type gebruikt gas waarmee u lassen wilt. Dit kan gewijzigd worden door de toets ESC in te drukken en een nieuwe keuze te maken op de tevoren beschreven wijze. Is de ingestelde lasstroom, die gewijzigd kan worden met de toetsen T7. Op het display worden de synergetisch berekende lasparameters weergegeven, met ernaast een correctiefactor (aanvankelijk ± 0) die door de lasser aangepast kan worden met de normale procedure voor het wijzigen van de parameters. Om weer naar de oorspronkelijke synergetische parameters terug te keren moet u opnieuw de toets F3 indrukken. In de statusbalk staan de indicator die aangeeft dat er spanning in de uitgang aanwezig is, de indicator van de gasuitlaat en de metingen van de lasspanning en -stroom. Door de lasser aangebrachte correctie van de door de synergie berekende lasspanning, die gewijzigd kan worden met de toetsen T6. 104

13 Door de toets DATA CHANGE in te drukken kunnen de niet weergegeven lasparameters gewijzigd worden. De statusbalk wordt dan vervangen door de regel voor de invoer van de gegevens. In de grafiek is expliciet de te wijzigen lasparameter aangegeven. De invoerregel bevat de naam en de numerieke waarde van de te wijzigen parameter. Met de toetsen T6 selecteert u de gewenste parameter; dan stelt u de nieuwe waarde in en bevestigt hem met de ENTER toets. Na deze handeling voltooid te hebben verschijnt de statusbalk weer. Met de optie 'Oproepen' kan er één van de tevoren opgeslagen programma's geselecteerd worden. Met de toetsen T6 daalt of stijgt u over 1 positie in het menu terwijl u met de toetsen T7 een hele pagina (13 programma's) vooruit of achteruit gaat. Zodra de keuzebalk op het gekozen programma geplaatst is, ENTER indrukken OPSLAG EN BEHEER VAN DE LASPRO- GRAMMA'S Met de optie 'Opslaan' kan het geheel ingestelde lasparameters gearchiveerd worden. Dan wordt, met behulp van de toetsen T6 en T7, het aan het eigen programma toe te kennen nummer gekozen. Ook kunt u over een reeds bestaand programma heen schrijven door de vervanging te bevestigen met de toets '0'. Door de toets T3 in te drukken verschijnt het menu voor het beheer van de lasprogramma's van de gebruiker. Er kunnen tot aan een maximum van 60 programma's opgeslagen of opgeroepen worden. Met de optie 'Wissen' kan er een programma, dat u niet meer nodig heeft, verwijderd worden. Hiertoe hoeft u zich slechts op het te verwijderen programma te plaatsen met behulp van de toetsen T6 of de toetsen T7 en 'ENTER' in te drukken. Dan wordt er nogmaals om bevestiging gevraagd en als u dan de toets '0' indrukt, wordt het programma gewist. 105

14 15.0 ALARMMELDINGEN MELDING Onderspanning Overspanning OORZAAK Geeft aan dat de netspanning onder de minimum toegestane waarde gedaald is. Controleer de netspanning en druk op de toets ENTER. Geeft aan dat de netspanning de maximum toegestane waarde overschreden heeft. Controleer de netspanning en druk op de toets ENTER. Te hoge temp. vermogenmodule Geeft aan dat de thermische beveiliging van de vermogenmodule ingegrepen heeft. Laat de machine afkoelen en druk op de toets ENTER. Geen koelvloeistof Voeding motor Hoge gemiddelde stroom Geeft aan dat er geen koelvloeistof in het koelcircuit van de toorts aanwezig is of een storing ervan. Druk op de toets ENTER na eventueel de ontbrekende vloeistof toegevoegd te hebben. Geeft een waarschijnlijke storing aan in het draadkarretje. Raadpleeg de technische service. Geeft aan dat de uitgangsstroombeperking heeft ingegrepen. Druk op de toets ENTER. 106

15 Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque des données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, Tabliczka znamionowa RC10 RC14 Significato targa dati, Meaning of data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild, Signification des données sur la plaque, Significado da chapa de dados, Significado da chapa de dados, Betekenis gegevensplaatje, Märkplåt, Betydning af dataskilt, Beskrivelse av skiltens informasjon, Arvokilpien tiedot Oznaczenia tabliczki znamionowej ITALIANO 1 Marchio di fabbricazione 2 Nome ed indirizzo del costruttore 3 Modello dell apparecchiatura 4 N di serie ENGLISH 1 Trademark 2 Name and address of manufacturer 3 Machine model 4 Serial no. DEUTSCH 1 Marke 2 Herstellername und -adresse 3 Gerätemodell 4 Seriennr. FRANÇAIS 1 Marque de fabrique 2 Nom et adresse du constructeur 3 Modèle de l'appareil 4 Numéro de série ESPAÑOL 1 Marca de fabricación 2 Nombre y dirección del fabricante 3 Modelo del aparato 4 N de serie 179

16 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio,, Schemat RC10 180

17 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio,, Schemat RC14 181

18 RC RC14 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo,, Spis czesci zamiennych 182

19 ITALIANO POS.DESCRIZIONE CODICE 01 Display Scheda RC Scheda RC Cablaggio di collegamento ENGLISH POS.DESCRIPTION CODE 01 Display RC10 P.C. Board RC14 P.C. Board Connection cable DEUTSCH POS.BESCHREIBUNG CODE 01 Display Platine RC Platine RC Anschlußverkabelung FRANÇAIS POS.DESCRIPTION CODE 01 Display Platine RC Platine RC Câblage de connexion ESPAÑOL POS.DESCRIPCION CODIGO 01 Display Tarjeta RC Tarjeta RC Conjunto de conexiones

20 Legenda simboli, Key to Symbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset,, Legenda oznaczen ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL Tasto funzione Function button Funktionstaste Touche de fonction Botón de función Tasto selezione parametri Parameter selection button Parameterauswähltaste Touche sélection des paramètres Botón selección parámetros Tasto misure Measurement button Taste für Messungen Touche mesures Botón medidas Tasto memorizzazione programmi Program storage key Taste für Programmspeicherung Touche de mémorisation des programmes Botón memorización programas Tasto uscita Escape button Taste für Ausgang Touche d échappement Botón salida Tasto enter Enter key Taste Enter Touche enter Botón enter Tasto up-down corrente e velocità filo Current and wire speed updown key Taste up-down von Strom und Drahtgeschwindigkeit Touche up-down courant et vitesse du fil Botón up/down corriente y velocidad alambre Tasto up-down tensione e selezione parametri Voltage and parameter selection up-down key Taste up-down von Spannung und Parameterauswahl Touche up-down tension et sélection des paramètres Botón up/down tensión y selección parámetros 184

21 SELCO s.r.l. - Via Palladio, ONARA DI TOMBOLO (PADOVA) ITALY Tel Fax SELCO 2 - Via Macello, CITTADELLA (PADOVA) ITALY

Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH

Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer D Bedienungsanleitung E Instrucciones de uso GB Operating manual P Manual de instruções F Mode d emploi NL Bedieningshandleiding I Istruzioni per l uso CZ Návod k obsluze 4 148 573 Ed.01/

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Met bedienapparaat PG-1 kan men parametersets van een frequentieregelaar serie FCM aanpassen en opslaan. Tevens is hiermee het actuele toerental van de motor zichtbaar,

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Bij het instellen van het USER programma kunt u de UP en DOWN knoppen gebruiken om de weerstand van elk segment in te stellen.

Bij het instellen van het USER programma kunt u de UP en DOWN knoppen gebruiken om de weerstand van elk segment in te stellen. Computerhandleiding Knopfuncties START Druk op de START knop om een training te starten. STOP Wanneer er een programma actief is, kunt u de STOP knop indrukken om het programma te pauzeren. De functiewaarden

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T Vandaag lassen met technologie van morgen Arc DYNAMIC ARC MULTITACK Q-Spot Rowig 220 T Rowig 220 T: Applications Dankzij zijn afmetingen en de verhouding gewicht-power/duty cyclus is de 220T de beste optie

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut.

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut. Proteus PEC-4850 Computerhandleiding Standaard trainingsstappen Stap 1: Stap 2: Stap 3: U kunt de rechterknop naar rechts of naar links draaien om een programma te selecteren; variërend van MANUAL, PROGRAM

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Pellet Ketel Model CS

Pellet Ketel Model CS IndiEco bv Lionstraat 6A, 5831 AK BOXMEER. T (0)485-521690 F (0)485-521697 W www.indieco.nl GEBRUIKERSHANDLEIDING SY325 Pellet Ketel Model CS (Versie 1.3) Inhoud 1 HET CONTROLE PANEEL... 2 2 DRUKTOETSEN...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ST-990 DUAL COLOR -1-

Gebruiksaanwijzing ST-990 DUAL COLOR -1- Gebruiksaanwijzing -1- 1. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle segmenten van het LCD scherm oplichten en zal de computer een piepsignaal afgeven (1). Op het LCD scherm zal rechtsboven de diameter

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CBM

Gebruiksaanwijzing CBM Gebruiksaanwijzing CBM-1050-1- Knopfuncties ENTER/RESET Door de ENTER knop in te drukken, bevestigt u het programma dat u geselecteerd heeft of een waarde dat u heeft ingesteld. Door de knop lang ingedrukt

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VEO monitor DUOX F Sleuteltoets. Cameratoets. Functietoets. Menutoets

Bedieningshandleiding VEO monitor DUOX F Sleuteltoets. Cameratoets. Functietoets. Menutoets Sleuteltoets Cameratoets Functietoets Menutoets Oproep: Na het aannemen van een oproep kan doormiddel van de sleuteltoets de hoofdingang worden bediend. Mocht u te laat zijn bij het aannemen dan kunt u

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC Versie 1.0 06/08-01 PC Gebruikshandleiding TiStereoControl Software voor de configuratie van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl 2 3 INHOUD 1. Vereisten Hardware en Software 4 2. Installatie

Nadere informatie

G E V A A R. Opstarten. U kunt nu de TigerStop bewegen en gebruik maken van zijn vele functies! Bij het startscherm druk op [D] om \H Klaar

G E V A A R. Opstarten. U kunt nu de TigerStop bewegen en gebruik maken van zijn vele functies! Bij het startscherm druk op [D] om \H Klaar G E V A A R Deze machine kan opstarten, zich verplaatsen, en automatisch stoppen. Houd uw handen en breed zittende kleeding buiten het bereik van de bewegende onderdelen van de machine als hij ingeschakeld

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 352500 Module display Sfera Installatiehandleiding 09/12-01 PC 2 Module display Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Vooraanzicht 5 2.2

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Computerhandleiding X985 Computerhandleiding Infiniti X

Computerhandleiding X985 Computerhandleiding Infiniti X Computerhandleiding Infiniti 1. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle segmenten van het LCD scherm oplichten en zal de computer een piepsignaal afgeven (1). Op het LCD scherm zal rechtsboven de

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 HANDLEIDING MASTER ADVANCED Enkel systeem VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 Inschakelen met code/badge - CODE OF BADGE Volledig IN - CODE OF BADGE Gedeeltelijk IN 1 - CODE OF BADGE Gedeeltelijk

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzingen Hete draad anemometer PCE-423

Gebruiksaanwijzingen Hete draad anemometer PCE-423 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzingen Hete draad anemometer PCE-423 Inhoud 1 Uitrusting......3 2

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PEC

Gebruiksaanwijzing PEC Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan de

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding 1. Inleiding In verband met de verschillende soorten displays, welke verschillen qua aantal regels en karakters, kan de menu lay-out, welke getoond wordt, verschillen. De bediening

Nadere informatie

HANDLEIDING DISPLAY. zentralpower S-Serie 3.6 S 4.0 S 5.0 S

HANDLEIDING DISPLAY. zentralpower S-Serie 3.6 S 4.0 S 5.0 S HANDLEIDING DISPLAY zentralpower S-Serie 3.6 S 4.0 S 5.0 S 2 INHALTSVERZEICHNIS INHOUDSOPGAVE 7 Grafische display... 4-7 7.1 Overzicht en getoonde data... 4 7.2 Dynamisch tekstveld... 5 7.3 Bediening...

Nadere informatie

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ 1. Computer Configuratie 1) Sluit het

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

TL2200QVP. Handleiding SteekRegulator

TL2200QVP. Handleiding SteekRegulator TL2200QVP Handleiding SteekRegulator 1 Inhoudsopgave Het touchscreen gebruiken Stuurfuncties... 3 Scherm functies... 3 Groen en rood licht indicator.... 4 Minimale snelheid... 4 Steken per inch... 4 Constante

Nadere informatie

Centrale thermische regeling art. 3550

Centrale thermische regeling art. 3550 Centrale thermische regeling art. 3550 Gebruikshandleiding 10/05-01 CT Inhoud 1 Inleiding De Centrale Thermische regeling 6 Het display 7 Het surftoetsenbord 8 2 Werking Kom in de menu van de Centrale

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Digitale differentieelregelaar voor installaties met thermische zonnepanelen ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Geleverde voelers 2 Montage 2 Elektrische aansluiting 2 Toepasbare hydraulische schema's

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding SportsArt-TR32-1- Het computerscherm De Personal Cardio Advisor De Personal Cardio Advisor is een handige functie dat u helpt bij uw cardiotraining. U dient uw leeftijd in te voeren

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Hoe het werkt: 2. Sluit de ontvanger op de stroom aan door middel van de adapter die gemarkeerd is met "HorseAlarm receiver only".

Hoe het werkt: 2. Sluit de ontvanger op de stroom aan door middel van de adapter die gemarkeerd is met HorseAlarm receiver only. Hoe het werkt: 1. Sluit de versterker aan op de stroom door middel van de adapter die gemarkeerd is met "Radiolink only". Zodra de versterker op de stroom is aangesloten, gaat een groen lichtje branden.

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cameo V6

Gebruiksaanwijzing. Cameo V6 Gebruiksaanwijzing Cameo V6 Knopfuncties UP / DOWN 1. In het standaardmenu kunt u op de UP/DOWN knop drukken om een programma te selecteren uit MANUAL, P1-P12, FAT (ingebouwde vetmeter), THR (Target Heart

Nadere informatie

F503. Power amplifier. Installatiehandleiding 09/09-01 PC

F503. Power amplifier. Installatiehandleiding 09/09-01 PC F503 Power amplifier Installatiehandleiding 09/09-01 PC Power amplifier 2 Power amplifier Inhoud 1 Beschrijving 4 1.1 Waarschuwingen 4 1.2 Beschrijving van de versterker 4 1.3 Toetsen van selectie en surfen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Overzicht afstandsbedieningen en functies 2. Inleiding.. 3. Huren van een film. 6. Afspelen van een gehuurde film...

Inhoudsopgave 1. Overzicht afstandsbedieningen en functies 2. Inleiding.. 3. Huren van een film. 6. Afspelen van een gehuurde film... Videotheek Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Overzicht afstandsbedieningen en functies 2 Inleiding.. 3 Huren van een film. 6 Afspelen van een gehuurde film.... 9 Opnieuw afspelen van een gehuurde film..

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Hete draad anemometer PCE-423

GEBRUIKSAANWIJZING Hete draad anemometer PCE-423 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Hete draad anemometer PCE-423

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Centrale Thermische Regeling

Centrale Thermische Regeling Centrale Thermische Regeling art. HC/HS/HD 4695 L/N/NT 4695 AM 5875 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud 1 Inleiding en basisfuncties De Centrale Thermische regeling: gebruik ze onmiddellijk! 6 Het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-99 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-99 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter

Nadere informatie

Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding.

Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding. 1. Inleiding Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding. 2. Veiligheid De handleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Betaalsystemen informatie CF7900. Installatie instructie. Munt betaalsysteem CF7000 serie vervanger voor de CF690. Monteur koffiemachine B.V.

Betaalsystemen informatie CF7900. Installatie instructie. Munt betaalsysteem CF7000 serie vervanger voor de CF690. Monteur koffiemachine B.V. Betaalsystemen informatie CF Installatie instructie Munt betaalsysteem CF7000 serie vervanger voor de CF690 1. Algemeen 2. Specificaties 3. Overeenkomsten en verschillen met CF690 4. Standaard instellingen

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Handleiding 2Voice Software Android

Handleiding 2Voice Software Android Handleiding 2Voice Software Android Pagina 1 van 12 Index 1. Algemeen... 3 2. Configuratie menu... 4 2.1. Aanmaken nieuwe configuratie... 4 2.2. Configuratie opslaan... 6 2.3. Uitlezen van configuratie

Nadere informatie

Gebruikhandleiding TC-500

Gebruikhandleiding TC-500 Gebruikhandleiding TC-500 1:001 Steek de oven in. 1.002 Schakel de TC-500 in (schakelaar 1/0) aan de bovenzijde van het kastje display 1 (groen) geeft de actuele temperatuur aan. 2:001 Programmering. Een

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MS2012 De inhoud van deze handleiding en MS2012 software zijn het eigendom van AUTEC-VLT B.V. Op de gebruikshandleiding en software berust copyright, elke vorm van verveelvoudiging

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide

Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide i-minilide is een product van www.microlide.com 32 rue de Tourcoing ZI Romanet 87000 LIMOGES - FRANKRIJK Fax: +33 (0)5 55 31 88 41 contact@microlide.com

Nadere informatie

Fluid Ergometer Computer V.8012

Fluid Ergometer Computer V.8012 Fluid Ergometer Computer V.8012 2 INDEX 3. Meeteenheden Computer 4. Programma's. Snelle Start. 5. Programma's. Pacer. 6. Programma's. Interval 7. Instellen en opslaan van trainingsparameters. 8. Computeropties.

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Handleiding P4308: drukknopbediening voor infraroodlampen P4274: programmeertoestel voor P4308

Handleiding P4308: drukknopbediening voor infraroodlampen P4274: programmeertoestel voor P4308 Handleiding P4308: drukknopbediening voor infraroodlampen P4274: programmeertoestel voor P4308 P11238-1-MAN-1.1 handleiding drukknopbediening P4308 1 / 14 Inhoudsopgave Inleiding...3 Infraroodcabines...3

Nadere informatie