Megatrends, talentbeheer en andere ontwikkelingen in de bestuurskamer n.a.v. RNCI-forum - donderdag 13 juni 2013, Kasteel Diepensteyn, Steenhuffel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Megatrends, talentbeheer en andere ontwikkelingen in de bestuurskamer n.a.v. RNCI-forum - donderdag 13 juni 2013, Kasteel Diepensteyn, Steenhuffel"

Transcriptie

1 RNCINEWS Semestrieel tijdschrift van het Remuneration and Nomination Committee Institute editie 1 I jaargang 3 I najaar 2013 Franky Depickere Eric Domb Jean Stéphenne Rudy Thomaes Interview met de nieuwe voorzitter van de RNCI-adviesraad Gérer un jardin clos dans un monde ouvert Le Chef d entreprise décide et écoute Besturen levert een veelheid aan indrukken en interacties op Megatrends, talentbeheer en andere ontwikkelingen in de bestuurskamer n.a.v. RNCI-forum - donderdag 13 juni 2013, Kasteel Diepensteyn, Steenhuffel Vers une gouvernance exemplaire : quels modèles pour les PME? à l occasion du Forum RNCI - le jeudi 30 mai 2013 à Namur

2 colofon RNCI News is een realisatie van het Remuneration and Nomination Committee Institute, met de steun van Corgo, member of Acerta (www.corgo.be). Hoofdredacteur Philip Verhaeghe - RNCI-adviesraad Willem Cramer Astrid De Lathauwer Jan De Moor Jean-Pierre Depaemelaere Franky Depickere Alex Joos Karel Plasman Philip Verhaeghe Wim Voordeckers Coördinatie & marketing Catherine Lagrou Fotografie Carlo Verfaille Vormgeving Acerta Marketing Abonneren RNCI News verschijnt 2 keer per jaar. U kunt zich gratis abonneren op RNCI News is een uitgave van Acerta, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel. Eerder verschenen Ons beraad over meer vrouwen in de raad Evolueren naar een effectieve evaluatie van de raad van bestuur Strategie, leiderschap en alerte bestuurders Op weg... naar professionalisme in familiebedrijven...naar rendabele investeringen in talent. inhoudstafel table des matières Voorwoord - Avant-propos De redactie - La rédaction 03 Besturen levert een veelheid aan indrukken en interacties op Rudi Thomaes over megatrends, bestuurstalent en remuneraties 04 Welke toekomst voor HR in de bestuurskamer? Luk Smeyers wil HR meer analytisch laten denken 06 HR-Analytics in de praktijk Astrid De Lathauwer over performantieindicatoren en scorecards 08 Gezond boerenverstand lost al heel veel op Franky Depickere is de nieuwe voorzitter van de RNCI-adviesraad 09 Sfeerverslag donderdag 13 juni 2013, Kasteel Diepensteyn, Steenhuffel 12 Reportage photo jeudi 30 mai, Cercle de Wallonie, Namur 13 Quelle bonne gouvernance dans l entreprise familiale? Les idées pratiques de Bernard Thuysbaert 14 La longue route vers une bonne gouvernance Témoignages et avis de quatre entrepreneurs 16 Le Chef d entreprise décide et écoute Les conseils du baron Jean Stéphenne 18 Gérer un jardin clos dans un monde ouvert Eric Domb préside le conseil d avis RNCI 20 Vijf jaar RNCI in vogelvlucht Noël Devisch beëindigt zijn mandaat 22 Verantwoordelijke uitgever Karel Plasman Diestsepoort Leuven Schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur is vereist voor eventuele overname van tekst- en beeldmateriaal uit deze publicatie.

3 Voorwoord Avant-propos Beste lezer Sinds het eerste RNCI-forum op 28 mei 2008 in het kasteel van Ruisbroek zijn intussen vijf jaar verstreken: een boeiende periode waarin we tijdens onze dertien evenementen verscheidene actuele en strategische thema s aansneden. De verslagen van deze sessies vindt u nog steeds op onze website Op 13 juni 2013 organiseerden we onze eerste lustrumbijeenkomst. Voor Noël Devisch een mooie aanleiding om afscheid te nemen als voorzitter van de Adviesraad. Wij zijn Noël zeer erkentelijk voor zijn voorzitterschap en actieve inzet bij de ontwikkeling van het Remuneration and Nomination Committee Institute. De sessie van juni was vooral een globale toekomstverkenning met een HR-toets: Welke megatrends komen op ons af en hoe kan de strategische HR-materie meer beleidsaandacht krijgen? De uiteenzettingen van Rudi Thomaes, Luc Smeyers en Astrid De Lathauwer vindt u samengevat terug vanaf pagina 4. Op pagina 9 van deze vijfde RNCI-News maken we nader kennis met Franky Depickere, voorzitter van CERA en bestuurder van diverse vennootschappen. Hij volgt Noël Devisch op en zal voortaan de RNCI-adviesraad voorzitten en de Nederlandstalige fora leiden. We zwaaien Noël dankbaar uit op pagina 22 en 23. Het volgende forum in het kasteel van Diepensteyn handelt over de goede werking en samenstelling van het remuneratiecomité na de governancewet van 6 april Cher lecteur, Dans ce RNCI News, nous souhaitons pour la première fois officiellement la bienvenue à nos lecteurs francophones. En effet, après avoir longtemps pesé le pour et le contre, Acerta et Corgo ont jugé opportun de lancer une action séparée pour la partie francophone de Bruxelles et la Wallonie. Lors de l événement de lancement qui a eu lieu le 30 mai, plus de 50 participants ont découvert notre programme et notre vision passionnants, ainsi que des témoignages sur l application d une bonne administration dans les entreprises familiales. Après une introduction de Bernard Thuysbaert, les participants ont assisté à une réunion-débat impressionnante sous la direction de Serge Peffer, accompagné de 4 entrepreneurs (Brigitte Borremans, Michel Foucart, Dominique Jozeau et Pierre Portier). Ensuite, Jean Stéphenne exposa de manière improvisée ses opinions et commentaires. Vous trouverez l aperçu des discours et des témoignages en pages 14 à 19. En page 20, nous faisons connaissance avec Eric Domb, président et administrateur délégué de Pairi Daiza. Il a accepté de devenir le premier président du comité consultatif francophone. Ce comité consultatif, qui se réunit sous sa présidence afin d évaluer les événements et d établir le thème et les orateurs du prochain événement, est composé d Astrid De Lathauwer, Charles Delloye, Philippe Depaepe, Michel De Wolf, Serge Peffer, Paul Struman et Philip Verhaeghe. De redactie / La rédaction 03

4 Besturen levert een veelheid aan indrukken en interacties op Rudi Thomaes over megatrends, bestuurstalent en remuneraties Ons RNCI-forum ving aan met een getuigenis van (inmiddels baron) Rudi Thomaes, de voormalige gedelegeerd bestuurder van het VBO en naar eigen zeggen ook een junior in de bestuurskamer. Inderdaad, Rudi Thomaes legt zich sinds kort toe op het besturen van ondernemingen. Hij is ondermeer secretaris-generaal van ICC België, ex-voorzitter van Healthcare Belgium, bestuurder bij Umicore en bij Armonea en voorzitter van Restore nv. Recent werd hij ook de nieuwe voorzitter van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Externe bestuurders zijn goed geplaatst om voor hun ondernemingen mee de belangrijke megatrends te identificeren. Met de nodige afstand van het dagelijkse management kunnen zij zich uitgebreid informeren, nieuwe verbanden leggen, nieuwe combinaties bedenken, externe contacten aanhalen, nieuwe talenten opsporen Megatrends: mega uitdagingen De bestuurlijke theorie is een soort eenheidsworst, maar in de realiteit kleuren de boardrooms alle tinten. Externe bestuurders zijn goed geplaatst om voor hun ondernemingen mee de belangrijke megatrends te identificeren. Drie trends waar hij mee geconfronteerd wordt in de vennootschappen waarin hij actief is, wou hij even nader toelichten: de vergrijzing, de verstedelijking en het belang van duurzaamheid. De boodschap was meteen duidelijk: elke trend, elke maatschappelijke uitdaging schept meteen ook nieuwe opportuniteiten voor alerte ondernemers. Ook in België blijft de bevolking groeien. Maar staan we er ook voldoende bij stil dat het aantal 65-plussers en +80-jarigen enorm zal toenemen? Het Planbureau leert ons bijv. dat de index van het aantal personen van 85 en ouder in het jaar 2060 (met als basis 100 in het jaar 2010) 319 zal bedragen! Men hoort het niet graag maar Vlaanderen wordt één grote stad: in 2050 zal de helft van het Vlaams grondgebied volgebouwd zijn. De grote steden uit de zgn. Vlaamse Ruit (Brussel Gent Antwerpen Leuven) zullen op termijn in elkaar overlopen. We moeten ons daar met zijn allen op voorbereiden op een serene en intelligente wijze. Laat ons ver weg blijven van dogma s en egelstellingen Om nog van de klimaatverandering te zwijgen. Het gaat nog steeds de slechte kant uit met de CO2-uitstoot. Prioriteit nummer één is minder verbruiken door een grotere energie-efficiëntie. Daarenboven moeten we blijven investeren in smart grids en hernieuwbare energie. Ook luchtvervuiling kan het functioneren van een gemeenschap ontwrichten: in China wordt de aanpak van het smogprobleem boven Beijing een politieke nachtmerrie. De oplossing ligt echter niet op het stedelijk niveau maar in een normering die minstens voor een heel continent wordt vastgelegd. En wie zegt normen zegt ook business voor de industrieel die ver vooruit kijkt en op tijd de technische oplossing in zijn productportfolio beschikbaar heeft. Europa is echter doorgaans sterker in de technische normering dan in de commerciële exploitatie ervan. De jobs zitten nochtans in dit laatste. Dat zijn de métiers van morgen die de ambachten en routineklussen van gisteren moeten doen vergeten. Ook bestuurders hebben in dat strategisch proces hun rol te spelen. 04

5 Rudi Thomaes blijft er rotsvast van overtuigd dat onze bedrijven met goede technologische innovaties gepast kunnen inspelen op deze uitdagende megatrends. Hij geeft ons enkele krachtige illustraties: Een niche waarin wij veel kennis hebben verworven zijn de managementservices en -software in de ouderlingenzorg. Ook bij ons zijn er privéspelers actief: zij kunnen en willen exporteren en internationaliseren. De vergrijzing biedt dus ook een opportuniteit voor de groeiende vraag in veel landen. Luchtkwaliteit, geluidsdemping en afvalverwerking zijn sleutelingrediënten van leefbare steden. Dat diezelfde steden blijven groeien, ook economisch, mag op zich geen probleem zijn. Ecologie en economie kunnen samensporen door technologische innovatie. Autocatalysatoren of elektrische auto s zijn daar mooie voorbeelden van. Meer groene energie is een blijvende trend. Maar de volatiliteit van het energieaanbod vergt ook een verstandige sturing van de vraag en een efficiënte opslag. In grootstedelijke gebieden waar de wegen dicht slibben zijn er kansen te over voor intelligente verkeerssturing en een daaraan gekoppelde verkeersfiscaliteit. Een vette kluif voor de ICT-sector. Thomaes roept alle bestuurders op om zich met veel interesse te blijven verdiepen in de nieuwe (mega)trends die op ons afkomen. Besturen op maat Als relatieve nieuweling in diverse raden van bestuur heeft Thomaes nog een frisse kijk op deugdelijk bestuur. In zijn tweede deel gaf hij zijn publiek graag enkele nuchtere overpeinzingen mee: De bestuurlijke theorie is een soort eenheidsworst, maar in de realiteit kleuren de boardrooms alle tinten. One size doesn t fit all : elke raad van bestuur is écht anders. Een meervoudig bestuurder wordt dan wel voor een speciale opgave geplaatst: Hij moet enerzijds steeds authentiek zijn en zichzelf blijven maar hij moet zich anderzijds telkens wat aanpassen. Een starter is geen familiebedrijf, een familiebedrijf is geen overheidsbedrijf enz Voor de vier types ondernemingen die hij mee bestuurt lijstte hij daarom een aantal van zijn eigen aandachtspunten op voor zijn collega-bestuurders: De toegevoegde waarde of mogelijke input van een bestuurder is er immers telkens anders. Starters Starters zijn per definitie innovatief, ja zelfs geniaal. Maar ze moeten ook snel doorgroeien of internationaliseren. Bestuurders kunnen hen helpen bij het opschalen van het genie. Starters mogen zeker enthousiast zijn maar ze mogen niet te veel beloven. Het devies Undercommit and overperform is op hen zeker van toepassing. Intellectuele eigendom moet vanaf dag één professioneel aangepakt worden: een slimme exploitatie van de intellectuele eigendom is een must. Wat kan een bestuurder hier speciaal aanbrengen? Vooreerst zijn netwerk, reputatie en visibiliteit. Maar ook zijn kennis van subsidieregelingen en andere bestaande kanalen voor overheidssteun en bestuurlijke discipline. Familiale bedrijven Thomaes gelooft sterk in het extra potentieel van het familiaal aandeelhouder-schap: familiebedrijven die over voldoende kapitaal beschikken kunnen heel snel, flexibel en succesvol werken! Een bestuurder moet hier voortdurend aandacht besteden aan alles wat de reputatie van de familieleden kan bedreigen: met hun onderneming leggen zij immers ook hun reputatie mee in de weegschaal. Hij moet permanent mee op zoek gaan naar het juiste talent, binnen en buiten de familie, om de groei te helpen ondersteunen. En dit alles in een sfeer van een groot onderling vertrouwen. Hun grootste toegevoegde waarde vind je meestal in hun hulp bij de internationalisering, de interactie met de verschillende overheden en als ervaren klankbord voor uiteenlopende vragen. Dit veronderstelt uiteraard dat de bestuurder ook buiten de vergaderingen telefonisch of fysisch vlot bereikbaar is. Multinationale of beursgenoteerde ondernemingen Hier wordt veel zorg besteed aan het helpen vinden van de juiste transparantie, intern en extern en het verzekeren van het meest geschikte talent in de topposities. De minderheidsaandeelhouders en de stakeholders in het algemeen hebben immers ook hun rechten. Als extern bestuurder moet je zeker tijd en aandacht besteden aan het aantrekken, behouden en ontwikkelen van het toptalent. En blijf ook die eeuwige kritische vraag stellen: Heeft het bedrijf nog voldoende voorsprong? Hoe sterk is zijn unique selling proposition? In welke branches staat het echt sterk? Dergelijke raden van bestuur zijn vaak zeer internationaal samengesteld. Dat vergt extra inspanningen om er toch een team van te maken. Hier is de helikoptervisie of de zogenaamde out of the box view van de bestuurder zeer waardevol. Al vergt het natuurlijk wel wat moed om te durven tussenkomen als je ziet dat bepaalde managementprocessen of matrixen niet goed functioneren. Overheidsbedrijven Meer dan ooit heeft een overheidsonderneming daadkracht nodig: het publieke aandeelhouderschap of het reglementair kader mag niet verlammend werken. De motivatie en de (beroeps)fierheid van het personeel vallen dikwijls erg op en wel in de positieve zin: dat is een troef. Maar daar is permanent werk aan. De bestuurder, en zeker de voorzitter, moet de motivatie en de dynamiek mee helpen op peil houden. Als bestuurder kan je rustige vastheid binnenbrengen en geloofwaardigheid helpen opbouwen. Je moet er wel goed kunnen omgaan met al dan niet politieke weerstanden of oppositie en die ook leren relativeren. Interacties rond HR Tenslotte haakte Rudi Thomaes nog even dieper in op het thema van ons forum. Vanuit zijn ervaring bij ondermeer de raad van bestuur van Umicore beantwoordde hij in telegramstijl twee cruciale vragen. Wat verwacht het Remuneratiecomité van het HR-departement? Intensieve zorg voor de talentpipeline van de onderneming Een ernstige successieplanning voor de topfuncties De uitvoering van de ondernemingsstrategie in het domein van de human resources (in de ruime zin) Aanbreng van alle nuttige data en goede bestuurspraktijken in verband met de remuneratie van de bedrijfsleiding Klankbord voor optimale samenstelling en het goede functioneren van de raad van bestuur Algemene ondersteuning voor het functioneren van het Remuneratiecomité Wat mag het HR-departement op zijn beurt van het Remuneratiecomité verwachten? Een klankbord voor de grote HR vraagstukken (bv diversiteit) en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten Veel aandacht voor talent management en successieplanning Valideren van HR-projecten die gericht zijn op de managementopvolging Grondige reflectie over de belangrijke benoemingen Bespreking en goedkeuring van de remuneratie van de bedrijfsleiding Bespreking en goedkeuring van aandelenoptieplannen 05

6 Welke toekomst voor HR in de bestuurskamer? Luk Smeyers roept bestuurders op om HR meer analytisch te laten denken De zaakvoerder van inostix had niet veel tijd gekregen voor zijn verhaal. Hij kwam dus meteen tot de essentie: Dankzij HR Analytics kunnen we op een statistisch betrouwbare wijze signaleren wie goed zal presteren, wie nog zal groeien, wie aan boord blijft, wie zal vertrekken Anders gezegd: Met behulp van innovatieve technieken en wetenschappelijke analyses meet inostix de impact van HR-investeringen op de business. Impact Smeyers illustreerde deze kernboodschap met een anekdote. Als personeelsdirecteur bij Nielsen moest hij eens bij zijn nieuwe Amerikaanse CEO rapporteren over de verkoopsopleiding die hij voor Europese consultants georganiseerd had. Zijn CEO was evenwel niet onder de indruk van de mooie realisatie dat iedereen gemiddeld 8 uur training had kunnen volgen. Zijn enige vraag was: Wat was de business-impact van die training? Luk Smeyers stond met zijn mond vol tanden. Deze ene botte vraag bleek echter een wake-up call van jewelste Waarom kan het HR-departement dergelijke vragen haast nooit beantwoorden? Waarom is er zo weinig analytische focus in HR? Want dat is hier de hamvraag! Een onderzoek van de Society for Human Resources Management bij Amerikaanse CEO s suggereert het volgende: De grootste hinderpaal voor HR-departementen om waarde toe te voegen is hun onvermogen om de impact van investeringen in het menselijk kapitaal in kaart te brengen. Laat dit probleem de belangrijkste boodschap zijn van deze uiteenzetting! voegde Luk Smeyers er meteen aan toe. De muur Om dit te illustreren verwees hij even naar de uiteenzetting van specialist John Boudreau op het Acerta ROIT-Congres van (Dit kwam ook in het vorig nummer van RNCI News aan bod.) HR loopt als het ware tegen de muur. Het HR departement beschikt over veel gegevens en data maar slaagt er nauwelijks in causale of correlerende verbanden te leggen of voorspellende analyses (what-if scenario s) te maken. HR zou dringend van zijn beschrijvende analyses moeten evolueren naar voorspellende analyses. Maar zo ver zijn we nog niet. Een recente tweet van professor Paul Boselie illustreert zijn punt: De HR functie is nog steeds te veel gefocust op HR-praktijken en HR-instrumenten in plaats van op resultaten. De grootste hinderpaal voor HR-departementen om waarde toe te voegen is hun onvermogen om de impact van investeringen in het menselijk kapitaal in kaart te brengen. Smeyers vindt het bijvoorbeeld doodjammer dat de HR-verantwoordelijken die instaan voor werving en selectie achteraf nauwelijks nog controleren wat het succes Luk Smeyers: De toekomst van HR Analytics is niet zo zeer een technische maar vooral een mentale kwestie! was van hun aanwervingen. Hoe lang zijn die mensen gebleven? Hoe evolueren ze in hun job? Beantwoorden ze aan de verwachtingen? Leveren ze de juiste bijdrage aan de organisatie? Data analyseren Vele HR departementen beschikken nog niet over de noodzakelijke HR Intelligence. Ondanks de toename van gebruiksvriendelijke software maken ze geen impactanalyses en hebben ze nog niet geleerd om data te interpreteren. Ze blijven focussen op tracking achteraf. Ze missen de nodige expertise om met technieken als performantie-analyse, risicoanalyse, scenariodenken en predictieve modellen om te gaan. Er bestaat misschien ook een cultureel 06

7 bepaalde afkeer van het Angelsaksisch denken rond segmenteren, clusteren, differentiëren en optimaliseren. Hier bij ons heerst het homogeen en collectief denken. Maar Smeyers signaleerde toch twee schuchtere nieuwe ontwikkelingen. Een eerste trend houdt in dat meer ondernemingen beginnen in te zien dat ze hun HR-data kunnen koppelen aan hun business. Dat levert ratio s op als de impact van personeelsverloop op de omzet, de impact van veiligheidsinvesteringen op de arbeidsongevallen en dergelijke. Bij Nielsen gebruikte Luk Smeyers bijvoorbeeld deze drie eenvoudige boordtabellen: De invloed van het personeelsverloop van de verkopers op de klantentevredenheid. De invloed van het terugdringen van het absenteïsme op de productiviteit. De invloed van training in klantendienst op het klantenverloop. Concrete vragen om toch even als bestuurder over na te denken... Een tweede trend gaat nog verder: datamining. Laat de computer het werk doen! HR beschikt over een schat aan data. U kunt daar software op loslaten om naar causale relaties en correlaties te zoeken. Diverse recente artikelen in Amerikaanse topmagazines tonen dat deze discipline snel aan het evolueren is. Met sprekende covertitels als The next big thing in Big Data: people Analytics of How Google is using people Analytics to completely reinvent HR. Maar in Europa is daar nog bitter weinig over te lezen. inostix levert dan maar zelf inspanningen om er vooral in Nederlandse vakbladen over te schrijven. Google doet het Het veertigkoppige HR-Analytics team van Google krijgt om en bij de tweehonderd uitnodigingen per maand om ergens op een conferentie te gaan spreken. Toen Smeyers na jaren bemiddelen met een Google HR-kaderlid concrete afspraken kon maken over de inhoud van diens uiteenzetting ving bij bot over de illustratie van de concrete Google-aanpak in HR Analytics: HR is bij ons een competitive advantage. Wij communiceren daar niet over. Het HR team van Google is nu totaal atypisch samengesteld omdat er verschillende dataspecialisten en statistici in zitten. 1/3 van het HR-team is geselecteerd op basis van analytische vaardigheden. Want via HR Analytics meten ze namelijk constant de impact van alles wat ze doen. Honkbal Luk Smeyers verwijst graag naar de film Moneyball met Brad Pitt in de hoofdrol. Pitt speelt er Billy Beane, de manager van het honkbalteam van Oakland Athletics. Zijn spectaculaire successen waren gebaseerd op een doorgedreven statistische analyse van spelersdata. Moneyball heeft voor elke HR verantwoordelijke (of bij uitbreiding: voor elke bestuurder met interesse voor HR) een duidelijke boodschap: Dankzij een goed gebruik van statistieken kunt u aan elke functiecategorie en aan elk persoonskenmerk een bepaalde waarschijnlijkheid koppelen: bvb de waarschijnlijkheid om te slagen, om te blijven enz. De HR functie is nog steeds te veel gefocust op HR-praktijken en HR-instrumenten in plaats van op resultaten. De film biedt dus een perfecte illustratie van wat u kunt bereiken met wetenschappelijk onderbouwde analyses en statistische research naar de performantiekenmerken van de verschillende teamleden. Maar de film gaat ook over de vele weerstanden die men hierbij moet overwinnen. Deze Billy Beane spreekt nu trouwens ook regelmatig voor ondernemingen en HR-specialisten. Smeyers eindigde zijn verhaal met een case study van een concreet project over een verkoopsteam. Door datamining toe te passen op een reeks variabelen kon hij een betekenisvolle correlatiematrix samenstellen, een regressieanalyse uitvoeren en dan wijze beleidsbeslissingen op baseren. Waarschuwingen Het maatschappelijk draagvlak voor HR Analytics is in Vlaanderen nog niet zo groot als in Nederland of in de Angelsaksische wereld. Bovendien bent u bedreigend voor de categorie die verantwoordelijk is voor de minder goede resultaten als u meer inzicht verschaft in bepaalde oorzakelijke verbanden! Ook in de toepassing blijkt Analytics nog vaak onvoldoende strategisch verankerd, worden er onduidelijke hypothesen geformuleerd of vertrekt men van gebrekkige data(systemen). Luk Smeyers sloot af met vier concrete tips voor bestuurders: Besef dat HR topics ook een reële impact op de business kunnen hebben Daag het management uit om achter de muur te gaan kijken Streef naar een divers samengesteld en polyvalent HR-team Weet dat er eerst enkele weerstanden overwonnen moeten worden 07

8 Een goede human capital governance levert wel degelijk een concurrentievoordeel op! HR-Analytics in de praktijk Met performantieindicatoren en scorecards naar de raad van bestuur Astrid De Lathauwer, Algemeen Directeur Acerta Consult Sla er de steeds strenger wordende vennootschapswetgeving maar op na. Je zou kunnen denken dat de wetgever het thema human resources beperkt tot het remuneratiebeleid van het topmanagement, het plafonneren van de bonussen en de transparantie van de bestuurdersvergoedingen. Je zou kunnen concluderen dat bestuurders helemaal niet met personeelsaangelegenheden moeten bezig zijn... Niets is minder waar natuurlijk. Astrid De Lathauwer die zelf bestuurder is in een beursgenoteerde onderneming, vroeg zich als laatste spreker luidop af hoe bestuurders vandaag met HR kunnen omgaan. En hoe ver ze daarin moeten of kunnen gaan. Top tien De managing director van Acerta Consult verwees eerst naar Med Jones die voor het International Institute of Management een lijst publiceerde met de top tien van de vragen die elke Raad van bestuur aan zijn CEO moet stellen. Slechts één daarvan (Wat zijn onze kerncompetenties? Hoe kunnen we die verbeteren?) verwijst expliciet naar het HR-vakjargon. Maar als je het lijstje aandachtiger overloopt merk je dat er maar liefst acht van de tien vragen naar menselijk kapitaal in de ruime zin verwijzen. Het gaat immers over sterkten en zwakten, over risico s, doelstellingen, competitiviteit en bestuurlijke controle. Dat het management daar in de eerste plaats mee begaan moet zijn bleek ook uit een ander lijstje dat Med Jones redigeerde: welke zijn de top tien vragen die elke CEO aan zijn managementteam moet stellen? Daar zie je veel vragen met een sterke of lichtere HR-component. Human Capital ROI analyse verfijnt de focus van de Raad van Bestuur tot de juiste metrics Welke maatregelen zijn relevant voor de Raad om op te volgen? Kaderen Het HR thema wordt dus qua belang zeker niet onderschat. Maar hoe breng je dat in hemelsnaam allemaal te berde in een controlerende raad van bestuur die maar enkele keren per jaar samenkomt? Hoe kan je het HR-thema op het hoogste beleidsniveau opvolgen? Eigenlijk hebben de bestuurders eerst en vooral een referentiekader nodig zodat ze goed kunnen begrijpen wat ze monitoren stelde Astrid De Lathauwer. Een degelijke performantie-indicator om het human capital beleid op te volgen is de EBIT op personeelskost x 100. Want dan zie je via de productiviteit de Return on investment van het ingezet menselijk kapitaal. Deze biedt een - weliswaar nog ruw - meetinstrument om uw onderneming met sectorgenoten te vergelijken en om interne evoluties in de tijd op te volgen. Maar je moet dit nog verder verfijnen met concrete ROI analyses om de focus van de Raad van bestuur op de juiste metrics te richten. Aanpakken Een goede scorecard voor human capital governance bevat vier kwadranten om de initiatieven op HR-vlak van het management permanent op te volgen: 1. De ontwikkeling van een goede organisatiestructuur en een bijhorend sociaal stabiel klimaat 2. De zorg voor de bedrijfscultuur en het engagement van de medewerkers 3. De programma s om de nodige competenties te ontwikkelen 4. Het remuneratiebeleid en het personeelskostenmanagement De concreet te behalen resultaten worden vooraf vastgelegd op basis van de gekozen strategie. Deze vier kwadranten hoeven niet altijd allemaal voortdurend in het groen te staan. Bij een noodzakelijke herstructurering is het perfect denkbaar dat sociale stabiliteit en engagement een tijdje oranje of rood zullen kleuren. nuanceert Astrid De Lathauwer. De HR-specialiste sloot af met een voorbeeldje uit de realiteit. Ze toonde hoe een scherpe analyse van een personeelsverloop in een bepaalde dienst resulteerde in een aanzienlijke kostenbesparing op meerdere fronten: de uitstroom werd met 25% verminderd, de recruteringskost werd met 50% verlaagd en door een betere interne doorstroom werden de noodzakelijke competenties behouden. 08

9 Gezond boerenverstand lost al heel veel op Te veel mensen beschouwen besturen als een rustige fin de carrière terwijl het vooral hard werken moet zijn. Interview met de nieuwe voorzitter van de RNCI-adviesraad Franky Depickere ( 1959) is sinds 2006 voorzitter van het comité van dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuurder bij Cera en KBC Ancora. Hij behaalde de diploma s van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen en master in financieel management van ondernemingen. Naast zijn diverse mandaten in de Cera groep is hij voorzitter van het audit-risico- en compliancecomité van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen en bestuurder van CBC Banque. Hij is onafhankelijk bestuurder bij nv Miko, lid van de raad van commissarissen van Euro Pool System International bv in Nederland en verder ook voorzitter van de Flanders Business School en van de Internationale Raiffeisen Unie. Wat verwacht u van uw voorzitterschap van de RNCI adviesraad? Ik beschouw dit als een interessante kans om met andere bestuurders en governancespecialisten te kunnen nadenken en discussiëren over de fundamenten van deugdelijk bestuur. Samen kunnen we de belangrijke evoluties rond het remuneratie- en benoemingsbeleid detecteren en via het RNCI-forum en onze publicaties ànaar een ruimer publiek signaleren. Sommige comités zijn immers zeer operationeel bezig. Met het RNCI willen we alleszins het signaal geven dat ze zich ook op een meer structurele en strategische manier in diverse beleidsaspecten van het menselijk talent kunnen verdiepen. Wat zijn de eerste resultaten van de voorbije vergaderingen? We hebben onze missie nog eens aandachtig onder de loep genomen en hier en daar wat geactualiseerd. We hebben de voorbije periode kritisch doorgelicht en een blik op onze toekomst geworpen, zowel qua samenstelling als qua werking. Deze hamvraag blijft ons uitgangspunt: Wat kan het RNCI doen om de goede werking en samenstelling van de comités verder te professionaliseren? Franky Depickere Voorzitter van de RNCI-adviesraad Wij willen hen helpen om hun werking te professionaliseren, weg van het box ticking, weg van de zoveelste ad hoc benoeming of dringende loonaanpassing. Een comité moet stevigere voorzetten kunnen geven aan de raad. 09

10 Wat zijn de belangrijkste governance lessen die u geleerd hebt in uw voorbije loopbaan? 1. Je kan daar zeer filosofisch en geleerd over doen maar als nuchtere West-Vlaming ga ik graag onmiddellijk naar de essentie: Goed bestuur begint bij gezond boerenverstand! Laat het ons niet te ingewikkeld maken! Ik beschouw governance als de basis voor goed ondernemerschap en voor een duurzaam ondernemingssucces op lange termijn. 2. Streef naar gezond evenwicht tussen raad van bestuur, aandeelhouders en management. Corporate governance werkt pas echt als geen enkele partij de debatten en beslissingen domineert. De verschillende governance spelers moeten elkaars rol begrijpen, respecteren en waarderen. Dat betekent ook: tijdig goede afspraken maken en die consequent naleven. 3. Een open geest is een belangrijke attitude voor elke bestuurder. Hij of zij moet zich constant afvragen of de juiste dingen gedaan worden en de juiste vragen gesteld worden. Probeer daarbij om de situaties te bevragen vanuit een actieve verwondering. Routine is gevaarlijk: hoed u dus voor wat vanzelfsprekend lijkt en behoud steeds een positief-kritische attitude. 4. Discussies horen thuis IN de vergaderingen en niet er buiten. Uiteraard is wat voorbereidend overleg in de marge soms nuttig en nodig. Zo kan de CEO bij de voorzitter de haalbaarheid wat aftasten. Maar een bestuurder mag nooit de indruk krijgen dat hij voor voldongen feiten geplaatst wordt en dat hij enkel beslissingen mag valideren. Trouwens, de belangen van de bestuurders liggen niet noodzakelijk altijd in lijn met die van het management en beiden moeten aan elkaar kunnen toegeven. Wie of wat inspireert u zelf het meest als bestuurder? Daar moet ik niet lang over nadenken: Friedrich W. Raiffeisen natuurlijk! De coöperatieve spirit van met en voor en door de leden betekent dat elke bestuurder doordrongen is van zijn verantwoordelijkheid om het vertrouwen van zijn leden waard te zijn. De stap naar CSR of maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij coöperaties dan ook nooit ver weg. Deontologische codes en governance charters kunnen overigens nooit een deficit van authenticiteit of integriteit wegwerken. Je kan nog zo bekwaam en gedreven zijn of zo gespecialiseerd in corporate governance, als je een aantal basiswaarden niet naleeft kan je volgens mij nooit een deugdelijk of competent bestuurder zijn. Wat kunnen bestuurders verder nog leren van de coöperatieve wereld en hun bestuurlijke principes? Principes is het juiste woord. Wij hanteren op een consequente wijze duidelijke uitgangspunten en we wijken daar zo min mogelijk van af. In de coöperatieve wereld zijn onze waarden zeer geprononceerd omdat ze vitaal zijn om onze doelen te realiseren. Wat zijn voor u de noodzakelijke capaciteiten van een sterke, onafhankelijke bestuurder? De selectie van uw bestuurders, mannen en vrouwen, verdient inderdaad alle zorg want velen voelen zich geroepen. Te veel mensen beschouwen dit als een rustige fin de carrière terwijl het toch vooral hard werken moet zijn. De juridische verantwoordelijkheid is trouwens niet min. Hij of zij moet zich vooral kunnen inleven in de cultuur, het DNA en de eigen leefwereld van de onderneming. Men moet uiteraard ook de waarden en het businessmodel zelf volledig aanvaarden. En voor de appreciatie van de onafhankelijkheid verwijs ik ook liever naar de onafhankelijke staat van de geest dan naar de wettelijke opsomming van de vereiste kenmerken van niet-gebondenheid. Meer nog: een onafhankelijk bestuurder moet vooral financieel onafhankelijk zijn van zijn bestuurdersvergoeding. Alleen dan kan hij op eender welk moment neen zeggen of op tafel kloppen. Een bestuurder kan maar goed functioneren als hij tijdige voldoende informatie krijgt. Wat zijn hier uw raadgevingen? We stellen de laatste jaren overal een groeiende professionalisering vast in de informatiestromen. Die zijn uiteraard nog hoofdzakelijk van financiële aard. Maar in deze tijden van maatschappelijk verantwoord ondernemen zien we toch een stapsgewijze uitbreiding naar steeds meer niet-financiële info. Reken daar zeker ook alle strategische HR-gerelateerde informatie bij. Ondermeer het auditcomité moet beslissen welk formaat en welke graad van detail nodig is. Wat moeten de bestuurders echt weten? Daarnaast kunnen de bestuurders zelf ook specifieke informatie opvragen. Maar daar moeten ze wel hun grenzen kennen. Het moet relevant blijven, hé. Mijn stelregel luidt als volgt: Als er iets naar boven komt dat ik had moeten weten als bestuurder en ik wist het niet, dan heeft het management een groot probleem! Transparantie is de fundamentele bouwsteen van het respect dat de bestuurders verdienen. Elke CEO moet zich dus telkens Van de coöperatieve principes vind ik deze vier essentieel voor goed functionerende raden: SAMENWERKING tussen de bestuurders in de raad. Voornamelijk in moeilijke tijden moet je samen de stormen trotseren. SOLIDARITEIT tussen de verschillende soorten bestuurders; uiteindelijk beslissen zij samen. Ze verdedigen de genomen beslissingen en ze laten ze uitvoeren. RESPECT voor elk individu en wederzijds vertrouwen in heel de organisatie. Anneleen Michiels TRANSPARANTIE een bestuurder in een coöperatie heeft een achterban van tientallen, honderden of soms zelfs duizenden mensen. Hij moet voortdurend verantwoording afleggen aan de aandeelhouders en stakeholders. 10

naar professionalisme in familiebedrijven naar rendabele investeringen in talent

naar professionalisme in familiebedrijven naar rendabele investeringen in talent RNCINEWS Semestrieel tijdschrift van het Remuneration and Nomination Committee Institute editie 2 I jaargang 2 I najaar 2012 Studie Getuigenissen ROIT Governance Wat verdient een verdienstelijke CEO in

Nadere informatie

Public Governance Le mémorandum de GUBERNA porte ses fruits! Les défis majeurs de gouvernance des organisations publiques wallonnes et bruxelloises

Public Governance Le mémorandum de GUBERNA porte ses fruits! Les défis majeurs de gouvernance des organisations publiques wallonnes et bruxelloises Newsletter Juni /Juin 2015 Pag 4 KNOWLEDGE CORNER Growth companies Appel à candidatures: Family Business Award of Excellence 2015 a source of inspiration Taboe of niet? Opvolging niet enkel bij Belgische

Nadere informatie

WebZine. Verantwoord ondernemen. Maatschappelijke druk via financiële markten. www.cxonet.be Issue 86-2010/10. Volgende gedrukte uitgave

WebZine. Verantwoord ondernemen. Maatschappelijke druk via financiële markten. www.cxonet.be Issue 86-2010/10. Volgende gedrukte uitgave Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine Verschijnt op 30 november 2010 WebZine Maatschappelijke druk via financiële markten Verantwoord ondernemen 14 General Management Lang leve de 3D-politici 22 Human

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11

Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11 June / July 2009 Issue 71 Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives

Nadere informatie

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Deuxième rencontre Former les enseignants de français en HBO: renforcer la qualité Maison Descartes, 23 juin 2010 Table des matières Inhoudsopgave

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport 2012

Duurzaamheidsrapport 2012 In acht te nemen regelgeving Als dochteronderneming van de Groep EDF noteert EDF Luminus niet op Euronext Brussel. Daarom is EDF Luminus niet wettelijk verplicht om de regels en vereisten na te leven die

Nadere informatie

Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12

Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12 October / November 2009 Issue 75 www.cxonet.be Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12 exclusieve interviews CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang,

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Business en filosofie p. 17. Vlnr. Bart Van Coppenolle (Metris), Pierre Gurdjian (McKinsey&Company) en Pierre De Nayer (Citobi)

Business en filosofie p. 17. Vlnr. Bart Van Coppenolle (Metris), Pierre Gurdjian (McKinsey&Company) en Pierre De Nayer (Citobi) June / July 2008 Issue 59 CxO houdt Expert Groups CxO Expert boven Groups de doopvont Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives CxO verschijnt tweemaandelijks,

Nadere informatie

Logistics & Manufacturing

Logistics & Manufacturing Inserted in the centre of CxO Magazine interface M a g a z i n e MAY - JUNE 2005 June/July 2005, Issue 32 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, June/July 2005, Issue 32, afgiftekantoor

Nadere informatie

kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht

kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht } 4 De hamvraag voor elke CFO: "Wat moeten of mogen

Nadere informatie

BigSister, trots maar bescheiden, is(not) watching you. dmix. B i g G i r l s

BigSister, trots maar bescheiden, is(not) watching you. dmix. B i g G i r l s B i g G i r l s 9 BigSister, trots maar bescheiden, is(not) watching you De LinkedIn-pagina van Claudine Knop is even professioneel als discreet opgebouwd. Ze toont openlijk dat ze afgestudeerd is aan

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen.

Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen. August / September 2006 Issue 39 Interface Magazine als bijlage Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen. Business magazine on strategy

Nadere informatie

Le plan des temps de la ville de Milan

Le plan des temps de la ville de Milan N 34 - December - Décembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M

Nadere informatie

Logistics & Manufacturing. 29 Hoe innovatief de haven beheren Alfaport Antwerpen: belangenverdediger van havengebonden-

Logistics & Manufacturing. 29 Hoe innovatief de haven beheren Alfaport Antwerpen: belangenverdediger van havengebonden- GOOD BUSINESS MATH www.tq3.be December/January 2005, Issue 29 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, December/january 2005, Issue 29, afgiftekantoor Brussel X, toelating gesloten verpakking,

Nadere informatie

Serge Fautré: (Cofinimmo) Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers - p. 10

Serge Fautré: (Cofinimmo) Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers - p. 10 August September 2010 Issue 83 www.cxonet.be Serge Fautré: (Cofinimmo) Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers - p. 10 CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang,

Nadere informatie

Geef bedrijven de kans om voluit te ondernemen

Geef bedrijven de kans om voluit te ondernemen BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers AUG - SEPT 2014 ISSUE GENERAL MANAGEMENT Get out of the box, into the lab HUMAN RESOURCES HR outsourcing

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

Newsletter. corner. Mei 2012 / Mai 2012

Newsletter. corner. Mei 2012 / Mai 2012 Newsletter Mei 2012 / Mai 2012 2 Knowledge corner Governance in different types of organisations - Een meer genuanceerde aanpak maakt governance performanter/nuancer davantage l approche rend la gouvernance

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

Ten derde, in het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar de te korte periode waarin bemiddeling mogelijk zou zijn. Zal hieraan gesleuteld worden?

Ten derde, in het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar de te korte periode waarin bemiddeling mogelijk zou zijn. Zal hieraan gesleuteld worden? COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 18 MAART 2015 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 18 MARS 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.03 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58?

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DONDERDAG 8 OKTOBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Innovation in Logistics & Manufacturing

Innovation in Logistics & Manufacturing GOOD BUSINESS MATH www.tq3.be February/March 2005, Issue 30 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, February/March 2005, Issue 30, afgiftekantoor Brussel X, toelating gesloten verpakking,

Nadere informatie

Godfried Danneels L église néglige sa stratégie de marketing p. 31

Godfried Danneels L église néglige sa stratégie de marketing p. 31 December January 2010 Issue 77 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, October - November 2009, Issue 75, afgiftekantoor Leuven X P106 176, toelating gesloten verpakking;

Nadere informatie

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for Aug / sept executives decision makers & 95 issue 2011 general management Creatieve industrieën: muze voor bedrijfsleven. human

Nadere informatie

Belgisch Militair Tijdschrift Revue Militaire Belge

Belgisch Militair Tijdschrift Revue Militaire Belge Belgisch Militair Tijdschrift Revue Militaire Belge VISIE LANDCOMPONENT 2020 - BOOTS ON THE GROUND Generaal-majoor Hubert De Vos Begeleiding en advies in Noord-Afghanistan: een positieve evolutie voor

Nadere informatie