ELEKTRISCHE TWEEWIELERS. Het handvat voor uw gemeente. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRISCHE TWEEWIELERS. Het handvat voor uw gemeente. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal"

Transcriptie

1 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente De startgids elektrisch vervoer voor gemeenten De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? beschrijft hoe een gemeente elektrisch vervoer (EV) kan faciliteren of stimuleren. Dit document is een aanvulling op de startgids, gericht op het faciliteren of stimuleren van het gebruik van elektrische tweewielers. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1

2 1. WAT ZIJN ELEKTRISCHE TWEEWIELERS? In dit document is aandacht voor tweewielers met elektrische ondersteuning (zoals een elektrisch fiets) en volledig elektrisch aangedreven tweewielers (snor- en bromfietsen en -scooters). Onderstaand kader beschrijft de specifieke kenmerken van deze tweewielers. Daarnaast zijn er steeds meer kleine elektrische voertuigen op de markt, zoals elektrisch steps, driewielers en vierwielige tweepersoonsvoertuigen. Deze voertuigen zijn minder gangbaar of vallen onder andere voertuigcategorieën en zijn geen onderdeel van dit document. Dit hoofdstuk gaat verder in op de toegevoegde waarde van elektrische tweewielers en de motivatie voor (stimulerende) activiteiten van de gemeente. Hoofdstuk 2. bevat voorbeelden van activiteiten waar een gemeente op in kan zetten om het gebruik van elektrische tweewielers te stimuleren en te faciliteren. Tot slot gaat hoofdstuk 3. in op de specifieke kenmerken van elektrische tweewielers. Onderscheid tussen de verschillende typen elektrische tweewielers Voertuig categorie Voertuigen met elektrische trapondersteuning Voertuigen met elektrische hoofdaandrijving Toelichting voertuigen Elektrische fietsen Elektrische fietsen ₁ zijn voorzien van een hulpmotor die zorgt voor trapondersteuning. De trapondersteuning wordt onderbroken als de berijder stopt met trappen of de snelheid hoger is dan 25 km/h. Elektrische fietsen behoren tot dezelfde voertuigcategorie als fietsen zonder ondersteuning. Er is voor het gebruik op de openbare weg geen Europese type toelating nodig. Naast de elektrische fietsen zonder type toelating zijn ook de speed elektrische fietsen in opkomst. Dit zijn fietsen met elektrische trapondersteuning waarbij de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid tussen de 25 en 45 km/h of als de berijder ophoudt met trappen. Deze fietsen hebben voor toelating op de openbare weg een Europese type toelating nodig. Afhankelijke van de typegoedkeuring laat de RDW deze fietsen in Nederland toe als brom- of snorfiets. Snorfietsen en -scooters De maximale (constructie)snelheid van snorfietsen en -scooters 2 bedraagt 25 km/h. Voor een snorfiets is geen helm en wel een verzekering en rijbewijs nodig. Naast de snorfietsen en scooters zijn er tweewielers die op een fiets lijken maar het niet zijn. Bij deze tweewielers kan de berijder trappen en daarnaast ook zonder te trappen (met aandrijving door de elektromotor) een maximale (constructie) snelheid halen tot 25 km/h. Deze voertuigen worden door de wetgever gezien als een snorfiets. Bromfietsen en scooters Voor bromfietsen en scooters is de maximale (constructie)snelheid 45 km/h. Voor het bereiden is een rijbewijs, verzekering en helm nodig. Motorfietsen en scooters Elektrisch aangedreven tweewielers met een maximale (constructie)snelheid van meer dan 45 km/h worden gezien als een motorfiets inclusief de bijbehorende regels voor toelating, rijbewijs en verzekering. 1 Elektrische fietsen worden ook wel EPAC (electrical pedal assisted cycle) en pedelec (samenvoeging van: to pedal en electrical ) genoemd. 2 Een brom- of snorfiets kenmerkt zich doordat de motor tussen de voeten zit. Bij een scooter heeft de berijder vrije ruimte voor het plaatsen van de voeten. 2 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

3 Motivatie voor beleid en activiteiten voor elektrische tweewielers door een gemeente Het aantal elektrische tweewielers neemt sterk toe. Begin 2013 rijden er in Nederland circa 1 miljoen elektrische fietsen en circa elektrische snor- en bromfietsen en brommobielen. De praktijkervaring leert dat deze groei ontstaat door de positieve eigenschappen van de elektrische tweewielers en stimulerend beleid. Elektrische tweewielers zijn toegankelijk om korte en middellange woon-werkafstanden af te leggen. Onderzoek leert dat de afstand afgelegd op een elektrische fiets gemiddeld anderhalf keer langer is dan de afstand op een fiets zonder ondersteuning 3. Elektrische tweewielers zijn daardoor een aantrekkelijk alternatief voor korte ritten met de auto. Voor een gemeente bestaat de toegevoegde waarde van elektrische tweewielers onder andere uit: Een verschuiving van twee- en viertakt brommers (met verbrandingsmotor) naar elektrische scooters draagt bij aan een prettige leefomgeving. Geluidsoverlast en stank verminderen en de luchtkwaliteit verbetert door minder uitstoot van CO 2, NOx en fijnstof (PM10 en PM2,5); Elektrische tweewielers (met name elektrische fietsen) zijn een aantrekkelijk alternatief voor autogebruik bij de korte en middellange woon-werkafstanden. Een verschuiving van de auto naar de elektrische fiets zorgt voor meer vitaliteit, draagt bij aan het verminderen van congestie en verbetert de luchtkwaliteit; Elektrische tweewielers, zoals de elektrische bakfiets en scooter, bieden potentie voor lokale bezorg- en koeriersdiensten. De gemeente kan bijvoorbeeld elektrische tweewielers buiten venstertijden in het centrum toestaan voor bevoorrading van winkels. Voor lokale bedrijven ontstaat daardoor flexibiliteit, voor de gemeente zorgt een afname van het vervoer met vrachtwagens en bijvoorbeeld in centra voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Voorbeeld Rij2op5 stimuleert fietsen naar het werk De campagne Rij2op5 van de Fietsersbond helpt gemeenten en bedrijven fietsen naar het werk te stimuleren. Rij2op5 brengt de voordelen van fietsen onder de aandacht en wil deze laten ervaren door potentiële gebruikers. Het ervaren van bijvoorbeeld het rijden op een elektrische fiets vergroot de kans dat mensen vanuit de auto op een elektrische tweewieler overstappen. Meer informatie op De voordelen van elektrische bakfietsen Veel ondernemers weten niet dat er elektrische bakfietsen zijn die zeer wendbaar zijn en slechts twee wielen hebben. De bak zit voor op de fiets en kan een inhoud hebben tot 160 liter. De e-bakfiets is -met name in de grote steden- vaak sneller dan een bestelauto, kan overal komen, heeft geen last van venstertijden, is schoner, heeft een goed imago en is veel goedkoper dan een bestelauto. En e-bakfiets kost tussen de en euro, verbruikt geen benzine en kent geen wegenbelasting. 3 TNO Kwaliteit van Leven. (2008). Elektrische fietsen. Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden. Kenmerk KvL/B&G/ ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

4 2. HOE KAN EEN GEMEENTE ELEKTRISCHE T WEEWIELERS STIMULEREN? Een gemeente kan met verschillende activiteiten het gebruik van elektrische tweewielers faciliteren en stimuleren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorbeelden van activiteiten die in dit hoofdstuk verder zijn uitgewerkt. Activiteit 1. Sloopregeling voor twee- en viertakt brommers 2. Verstrekken van aanschafsubsidies voor elektrisch aangedreven tweewielers 3. Actief informeren over elektrische tweewielers 4. Samenwerking met lokale bedrijven 5. Stopcontacten voor het opladen van elektrische tweewielers 6. Gebruik van elektrische tweewielers door gemeente 7. Aandacht voor tweewielers in het verkeer- en vervoerbeleid 8. Regionale samenwerking Rol gemeente* Stimuleren Stimuleren Stimuleren Faciliteren Faciliteren Faciliteren Faciliteren Faciliteren Kosten** Hoog Hoog Middel Laag Middel Middel Laag-Hoog Laag * Zie voor toelichting op de rol van de gemeente hoofdstuk 1.2 in de startgids elektrisch vervoer voor gemeenten. ** Laag: kosten gericht op inzet medewerkers gemeente, middel: investeringskosten tot en hoog: investeringskosten hoger dan Een sloopregeling voor twee- en viertakt brommers Een sloopregeling voor (verouderde) twee- en viertakt brommers stimuleert het gebruik van elektrische scooters door het laten slopen van oude brommers met een verbrandingsmotor. De sloopvergoeding is in deze regeling hoger dan de dagwaarde waardoor eigenaren bereid zijn de oude brommers in te leveren. De gemeente kan voor het milieuvriendelijk recyclen van de oude scooter samenwerken met Scooter Recycling Nederland (www.scooterrecyclingnederland.nl). Afhankelijk van haar eigen ambities kan de gemeente de sloopregeling koppelen aan een subsidieregeling voor de aanschaf voor elektrische tweewielers (zie ook: aanschafsubsidies voor elektrische tweewielers). Er is in Nederland een diversiteit aan sloop- (en subsidie)regelingen voor elektrische tweewielers. Voor de consument kan daardoor een onduidelijke situatie ontstaan doordat onbekend is welke regelingen er zijn en hoe ze daarvan gebruiken kunnen maken. Om daarop in te spelen kan een gemeente bijvoorbeeld via lokale dealers consumenten actief informeren. Ook is een ongewenste verschuiving mogelijk waarbij voertuigen in andere gemeenten (goedkoop) worden gekocht om ze vervolgens met een sloopregeling in een andere gemeente in te leveren. Bij het opstellen van een lokale regeling is het daardoor wenselijk om aan te sluiten bij nationale en/of regionale kaders zodat eenduidigheid ontstaat. Sloopregeling voor brommers en scooters met tweetakt verbrandingsmotoren in Zaanstad De gemeente Zaanstad heeft een regeling ingesteld voor het onttrekken van brommers en scooters met (vooral verouderde) tweetakt verbrandingsmotoren aan het binnenstedelijke verkeer. Het doel van de regeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Scooters en brommers van een bepaalde leeftijd komen in aanmerking voor de regeling. De eigenaren krijgen van de gemeente een slooppremie van 200. Deze bijdrage is doorgaans hoger dan de dagwaarde van de brommer of scooter. 4 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

5 2. Een aanschafsubsidie voor elektrische tweewielers Via een aanschafsubsidie kan de gemeente de aanschaf van nieuwe elektrische tweewielers stimuleren. De aanschafkosten voor een elektrische tweewieler zijn vaak hoger dan een vergelijkbare gewone tweewielers. De aanschafsubsidie verkleint de drempel om een elektrische tweewieler aan te schaffen. Om het succes van de regeling te vergroten kan de gemeente een communicatiecampagne opstarten en/of voor bekendheid samenwerken met lokale dealers van elektrische tweewielers. De gemeente kan ook specifieke doelgroepen zoals scholieren, lokale koeriersdiensten en bedrijven benaderen (zie ook: 4. Samenwerking met lokale bedrijven.). Subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische scooters bij Stadsgewest Haaglanden Het Stadsgewest Haaglanden heeft een subsidieregeling om de aanschaf van elektrische scooters te stimuleren. Het uitgangspunt is dat meer gebruik van elektrische scooters een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit. Via de subsidieregeling krijgen inwoners en bedrijven in de regio Haaglanden een bijdrage van 250 bij de aanschaf van een elektrische scooter. 3. Actief informeren over elektrische tweewielers De kennis over EV en elektrische tweewielers bij de potentiele gebruikers is vaak (nog) beperkt. De gemeente kan met gerichte campagnes en het beschikbaar stellen van actuele informatie de bekendheid over de mogelijkheden van elektrische tweewielers vergroten. Een voorbeeld van een succesvolle campagne bij gemeenten is Electric Heroes waarbij jongeren actief kennis maken met elektrische scooters (meer informatie op Daarnaast kan de gemeente via informatie op een website, advertenties en flyers potentiële gebruikers informeren. De gemeente kan bijvoorbeeld via een roadshow inwoners en bedrijven kennis laten maken met EV en specifiek elektrische tweewielers. Roadshow voor een eerste ervaring met elektrisch vervoer Via een lokale roadshow kan de gemeente het grotere publiek bekend maken met EV. Roadshows bestaan doorgaans uit een EV markt waar bezoekers vrijblijvend elektrische voertuigen zoals elektrische fietsen en scooters kunnen uitproberen. Er zijn verschillende partijen die een roadshow aanbieden, waaronder DOET (www.evroadshow.nl) en GoPedelec (www.gopedelec.nl). Ook op het jaarlijkse Bakfietstreffen is veel aandacht voor elektrisch vervoer. De praktijkervaring leert dat Roadshows succesvol zijn wanneer de organisatie samenwerkt met lokale dealers van elektrische tweewielers. 5 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

6 4. Samenwerking met lokale bedrijven Elektrische tweewielers kunnen in een gemeente een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verschuiven van het gebruik van de auto naar tweewielers voor korte en middellange woon-werkafstanden. Om deze verschuiving tot stand te brengen kan de gemeente actief samenwerken met lokale bedrijven om hun werknemers te stimuleren om van (elektrische) tweewielers gebruik te maken. De gemeente kan bijvoorbeeld via een bedrijvenbijeenkomst met lokale bedrijven (werkgevers) actief verkennen welke bijdrage bedrijven willen leveren aan het stimuleren van elektrische tweewielers en bestpractices delen. Een bedrijf kan een mobiliteitsplan opstellen waarmee werknemers actief worden gestimuleerd elektrische tweewielers te gebruiken in plaats van een (lease)auto. Met informatie en een roadshow kunnen bedrijven en werknemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden (zie ook: 3. Actief informeren over elektrische tweewielers). Daarnaast kunnen gemeenten bijdragen via bijvoorbeeld een subsidieregeling (zie ook: een aanschafsubsidie voor elektrische tweewielers) om het gebruik van elektrische tweewielers voor werknemers aantrekkelijker te maken. De gemeente kan er in overleg met de lokale bedrijven voor kiezen om een subsidie beschikbaar te stellen voor medewerkers van specifieke bedrijven, waarbij de financiering kan worden verdeeld tussen het bedrijf en de gemeente. 5. Stopcontacten voor het opladen van elektrische tweewielers De gemeente kan met de aanleg van eenvoudige stopcontacten (230V) op strategische locaties haar centrum meer toegankelijk maken voor elektrische tweewielers. Deze strategische locaties zijn bijvoorbeeld bewaakte fietsenstallingen in centra en in de nabije omgeving bijvoorbeeld OV- en fietsknooppunten, winkelcentra en kantorenlocaties. De laadvoorzieningen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 3.). Bereken de voordelen met de fietscalculator De Fietsersbond onderneemt diverse initiatieven om de voordelen van fietsen boven autogebruik inzichtelijk te maken. De trapondersteuning van de elektrische fiets is het duwtje in de rug voor automobilisten om van de auto over te stappen op de fiets. Voor werkgevers heeft de verschuiving van auto naar fiets diverse voordelen: de vitaliteit van de medewerkers neemt toe, de mobiliteitskosten verlagen en de lagere milieubelasting draagt bij aan MVO-doelstellingen. Om de voordelen voor bedrijven inzichtelijk te maken heeft de Fietsersbond een fietscalculator ontwikkeld die auto- en fietsgebruik met elkaar vergelijkt. De calculator geeft onder andere inzicht in het verschil in kosten en CO 2 -uitstoot tussen auto en fiets. Een gemeente kan deze tool actief bij bedrijven onder de aandacht te brengen om het voordeel van elektrische fietsen te kwantificeren. Meer informatie op Pro-E-Bike Het project Pro-E-Bike, onderdeel van het Europese STEER programma, stimuleert het gebruik van een elektrische bakfiets voor het vervoer van goederen en/of personen bij bedrijven. Voorbeelden zijn het gebruik van een elektrische bakfiets voor koeriersdiensten, buitenschoolse opvang en gemeente groenvoorzieningen. De deelnemende bedrijven kunnen de elektrische bakfiets voor een aantal maanden proberen en krijgen via een subsidie korting op de aanschaf. Voor het realiseren van de stopcontacten (230V) op strategische locaties kan een gemeente initiatief nemen en de eigenaren en/of beheerders van de beoogde locaties actief benaderen. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente een (beperkte) financiële bijdrage leveren aan het realiseren van de laadpunten, zowel voor de installatie als eventuele bewegwijzering er naar toe. Daarnaast kan de gemeente informeren over erkende installateurs die een veilig stopcontact kunnen aanleggen. 6 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

7 6. Gebruik van elektrische tweewielers door de gemeente De gemeente kan het gebruik van elektrische fietsen door de eigen werknemers stimuleren. Daarmee vervult zij lokaal een voorbeeldfunctie en ontstaan nieuwe EV ambassadeurs. De tweewielers kunnen binnen de gemeente worden ingezet voor het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten in de gemeente. De gemeente fungeert dan als werkgever vergelijkbaar als lokale bedrijven dat kunnen doen (zie ook: 4. Samenwerken met lokale bedrijven). Ook kan de gemeente e-bakfietsen inzetten voor bijvoorbeeld de gemeentelijke groenvoorziening of het vervoer van post tussen verschillende gemeentekantoren. 7. Aandacht geven aan (elektrische) tweewielers in het verkeer- en vervoerbeleid Via het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid kan een gemeente actief sturen op het gebruik van elektrische tweewielers. De gemeente kan daarbij denken aan: Het verbreden van fietspaden om de (elektrische) tweewielers goed te faciliteren. De infrastructuur wordt daarmee geschikt gemaakt voor de sterke toename van nieuwe tweewielers. Door de relatief hoge snelheden van elektrische tweewielers zorgt vrij doorrijden voor meer veiligheid en een prettig rijcomfort Het vergroten van parkeerruimte voor tweewielers in de stad (zowel scooters als fietsen), eventueel aangevuld met oplaadpunten. Het geven van voorrang aan tweewielers voor het vergroten van de doorstroming van de tweewielers en het bijdragen aan de verkeersveiligheid De gemeente kan ook initiatief nemen voor bijvoorbeeld de aanleg van een fietssnelweg gebaseerd op de drukke fietsroutes in de gemeente of regio. Om te beginnen kan het gaan om het verbeteren van de doorstromingen bij kruisingen, het verbreden van fietspaden tot uiteindelijk aanleg van nieuwe fietssnelwegen. Electric Freeway Amsterdam Almere De gemeente Almere en Forenzo (een initiatief van de ANWB) realiseren een snelweg voor elektrische tweewielers tussen Amsterdam Zuid-Oost en Almere. De route is bedoeld om aan forenzen een duurzaam, snel, veilig en comfortabel alternatief te bieden voor het reizen per auto of OV. De weg is breed, glad, goed verlicht en heeft zo min mogelijk kruisingen, verkeerslichten en ander oponthoud. Dit maakt de route aantrekkelijk voor de elektrische tweewielers die met een relatief hoge snelheid comfortabel over de weg kunnen rijden. Voor het vergroten van de bekendheid zorgen de initiatiefnemers voor verschillende projecten die het gebruik van elektrische tweewielers stimuleren. Om de Electric Freeway en het beleid van 4 naar 2 wielen verder onder de aandacht te brengen organiseerden Natuur & Milieu, Nederlandse Stichting Geluidshinder en RAI Vereniging de campagne Van 4 naar 2 wielen in de stad. Kijk voor meer informatie over de campagne en een pamflet met beleidsspeerpunten voor gemeenten op Elektrische bakfietsen in stedelijk vrachtvervoer Vrachtvervoer in (binnen-)steden is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO 2 uitstoot in stedelijke gebieden. Tegelijkertijd bestaat % van al het goederenvervoer in steden uit lichte pakketten. Een groot deel van dit goederenvervoer kan door elektrische bakfietsen worden verzorgd in de last mile delivery Verschillende koeriersdiensten in binnen-en buitenland maken al gebruik van allerlei varianten van elektrisch ondersteunde bakfietsen. In Nederland pleiten organisaties als Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie EVO voor maatregelen van gemeenten om de problemen rondom stedelijke distributie aan te pakken. (bron: Nieuwsblad Transport2011). Initiatieven als het Europese project Cyclelogistics ondersteunen bedrijven en gemeenten bij het opstarten of ondersteunen van bestaande initiatieven (zie Uit ervaringen tot nu toe is gebleken dat ook grote bedrijven inzien dat last mile vervoer met elektrische bakfietsen efficiënter en dus goedkoper is. Een grote speler als DHL heeft in verschillende Europese landen waaronder Nederland dan ook een vloot van bakfietsen ingezet voor pakketvervoer in steden. Ook bedrijven als IKEA, tuincentra andere bedrijven, bieden elektrische bakfietsen aan als transportmiddel voor haar klanten als alternatief voor gemotoriseerd privé. 7 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

8 8. Regionale samenwerking De gemeente heeft niet altijd zelf middelen en capaciteit beschikbaar voor een actief (elektrisch) tweewielerbeleid. Door regionale samenwerking kan de gemeente proberen aanvullende middelen te realiseren. Bovendien wordt door de samenwerking de potentiële doelgroep vergroot. In de regionale samenwerking kan elk van de activiteiten die in dit hoofdstuk als voorbeeld is genoemd ingezet worden. E-fietsactie van Twente Mobiel Twente Mobiel heeft voor medewerkers van de 53 aangesloten partners een e-fietsactie georganiseerd. Het doel van de actie is dat werkgevers hun medewerkers stimuleren en ondersteunen om naar het werk te fietsen. Ruim 450 mensen hebben gebruik gemaakt van de actie waarbij Twente Mobiel 300 bijdraagt op de aanschaf van een elektrische fiets. Bijna tweederde deel van de deelnemers reed voorheen met de auto naar het werk. Het resultaat is dat zij nu één tot drie dagen per week op de fiets naar het werk gaan. Jaarlijks levert dat ruim kilo aan CO2 besparing op. De deelnemers zijn zeer tevreden over de elektrische fiets onder andere vanwege de trapondersteuning (altijd wind in de rug) waardoor de inspanning minder is en de reis sneller gaat, meer in de buitenlucht kunnen zijn, het is gezonder en geen parkeerprobleem ervaren. Meer informatie op 8 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

9 3. KENMERKEN VAN ELEKTRISCH TWEEWIELERS Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke kenmerken van de elektrische tweewielers op de thema s kosten, actieradius en accu, opladen, gebruiker en kwaliteit en veiligheid. Kosten De aanschafkosten voor elektrische tweewielers zijn beduidend hoger dan die voor niet elektrische tweewielers. De kosten voor elektrische fietsen liggen tussen en euro en voor elektrische scooters tussen en euro. Om de investeringsdrempel te verkleinen zijn er landelijk bedrijfsmatige belastingvoordelen voor de aanschaf van elektrische aangedreven tweewielers en zijn er verspreid over Nederland lokale en regionale subsidies. De aanschafkosten voor elektrische tweewielers variëren sterk: het verschil ontstaat vooral door kwaliteitsverschil in de accu s en de elektromotor. Daarnaast is het vermogen van de motor en capaciteit van de accu bepalend voor de prijs. Tegenover de relatief hoge aanschafkosten staan voor de elektrische brom- en snorfietsen en scooters lage gebruikerskosten. De totale levensduurkosten zijn sterk afhankelijk van het gebruik. Investeringsvoordelen voor elektrische tweewielers De landelijke belastingvoordelen bestaan uit de MIA\Vamil regeling. De Milieu Investeringsaftrek (MIA) biedt ruimte om een deel van de investering af te trekken van de winst voor belasting en de vrije afschrijvingsregeling milieu-investeringen (VAMIL) biedt ruimte om de investering op een willekeurig moment af te schrijven. Meer informatie op Naast de landelijke investeringsvoordelen zijn er diverse lokale en regionale regelingen om het gebruik van elektrische tweewielers te stimuleren. Deze regelingen zijn doorgaans gericht op de elektrisch aangedreven tweewielers. Hierbij is onderscheid tussen een sloopregeling voor oude twee- en viertakt brommers en subsidieregelingen voor de aanschaf van elektrische tweewielers. Actieradius van 40 tot 120 km De actieradius van elektrische tweewielers hangt af van de kwaliteit van de accu, lokale omstandigheden en het gebruik. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn het gewicht van de berijder, het rijgedrag (veel of weinig accelereren, remmen of laten uitrijden etc.), de weerstand (tegenwind, banden op spanning), temperatuur (bij lagere temperaturen wordt de prestatie minder) en de belasting van de accu (leeftijd en aantal keren opladen). De actieradius van een elektrische fiets ligt tussen de 40 en 70 km en voor tweewielers met een elektrische aandrijving tussen de 40 en 120 km. 9 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

10 Opladen via een stopcontact Elektrische tweewielers kunnen worden opgeladen via normale (230V) stopcontacten. De laders beschikken over een standaard stekker en vragen een beperkt vermogen (40 tot 120 W voor elektrische fietsen en 200 tot 400 W voor elektrische scooters)4. De laadtijd van de accu s is zo n 6 tot 8 uur voor het volledig opladen. Doorgaans is de accu voor 80% volgeladen in een aanzienlijk korter tijdsbestek. Bij een deel van de elektrische tweewielers (voornamelijk bij de elektrische fiets) is de accu afneembaar van het voertuig. De praktijk en onderzoek leren dat de behoefte aan openbare laadvoorzieningen gering is. Gebruikers van elektrische tweewielers voor woon-werkverkeer laden de accu s doorgaans thuis of op het werk op. De elektrische tweewielers hoeven ook niet elke dag te worden opgeladen (dit geldt zeker voor de elektrische fiets, waarbij de actieradius ook afhankelijk is van de hoeveelheid trapondersteuning die wordt ingezet). Voor recreatief gebruik maken fietsers soms gebruik van laadvoorzieningen bij restaurants en (bewaakte) fietsenstallingen in de centra van steden. Openbare stopcontacten voor elektrische scooters in Amsterdam In Amsterdam is in 2009 en 2010 vanuit het programma Amsterdam Elektrisch door de gemeente een aantal stopcontacten in de openbare ruimte en specifiek voor scooters geplaatst. In de praktijk bleek dat deze oplaadpalen slechts zeer beperkt werden gebruikt. Uiteindelijk zijn de stopcontacten verwijderd. De stopcontacten voor elektrische tweewielers in bijvoorbeeld fietsenstallingen worden wel veel gebruikt en zijn nog steeds operationeel. Op verschillende websites worden locaties van oplaadpunten voor elektrisch rijden getoond. Bijvoorbeeld op de website worden laadpunten per voertuigtype in kaart gebracht én kunt u als gemeente zelf laadpunten in uw gemeente aanmelden. 4 Voor auto s wordt in Nederland wel een specifieke stekker gehanteerd, de zogenaamde Type 2 Mode 3 standaard. Deze standaard is geschikt voor de hogere vermogens die worden gebruikt voor het opladen van auto s (>2,4 kw). 10 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

11 Diverse doelgroep De doelgroep voor elektrische tweewielers is zeer divers. Elektrische tweewielers kunnen bijvoorbeeld goed worden gebruikt door mensen met een korte tot middellange woon-werkafstand, die dankzij de trapondersteuning op de fiets naar het werk kunnen. Elektrische fietsen worden ook vaak gebruikt door senioren, die hierdoor langere of meer recreatieve fietstochten kunnen maken. Ook de elektrische brom- en snorfietsen en scooters worden door diverse doelgroepen gebruikt. Onder andere voor woon-werkverkeer maar ook bij steeds meer jongeren is de elektrische scooter in trek. Daarnaast worden ze steeds meer gebruikt als dienstvoertuig bij bedrijven en gemeenten en voor bezorgdiensten. Kwaliteit en veiligheid: snel en stil De markt voor elektrische tweewielers is relatief nieuw en ook nog sterk in beweging. Dit betekent dat er grote verschillen zijn in de kwaliteitskenmerken van de producten die worden aangeboden. Vrijwel alle bekende merken bieden een elektrische fietsen en elektrische scooters aan. De veiligheid bij elektrische tweewielers is een specifiek aandachtspunt. Elektrische fietsers rijden doorgaans harder dan fietsers zonder trapondersteuningen. Doordat de uiterlijke kenmerken van de elektrische fiets niet opvalt ten opzichte van gewone fietsen zijn andere weggebruikers hier niet altijd op bedacht. Voor elektrische bromen snorfietsen en scooters is met name het gebrek aan geluid een veiligheidsissues. Weggebruikers horen de niet elektrische brom- en snorfietsen en scooters goed aankomen. De relatief hoge snelheden en het ontbreken van motorgeluid zorgen er voor dat weggebruikers kunnen schrikken als er (onverwachts) brom- en snorfietsen en scooters op de weg verschijnen. 11 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

12 COLOFON Dit is een uitgave van: Agentschap NL Postbus RE Utrecht Agentschap NL juni 2013 Publicatienummer: 1ELEK1303 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. Tekst en advies RAI Vereniging APPM Management Consultants Met bijdragen van Mobicon en TransportVision 12 ELEKTRISCHE TWEEWIELERS Het handvat voor uw gemeente

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal LAADINFRASTRUCTUUR Oplossingen voor gemeenten De groei van elektrisch vervoer (EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Nu de stichting e-laad geen laadpunten meer aan

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

EEN TWEEWIELER VAN DE ZAAK

EEN TWEEWIELER VAN DE ZAAK EEN TWEEWIELER VAN DE ZAAK Full operational lease via sqoot Wilt u uw medewerkers een scooter, motor, elektrische fiets of een gewone fiets ter beschikking stellen? Via sqoot regelt u het leasen van tweewielers.

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. DB-vergadering van: 25 januari 2012

Inleiding. Algemeen. DB-vergadering van: 25 januari 2012 DB-vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels elektrische scooters Datum: Januari 2012 Contactpersoon: C. van der Dussen

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Kleine snelheidsverschillen Verklein de snelheidsverschillen voor meer fietsveiligheid.

Kleine snelheidsverschillen Verklein de snelheidsverschillen voor meer fietsveiligheid. Kleine snelheidsverschillen Verklein de snelheidsverschillen voor meer fietsveiligheid. Voor het verbeteren van de fietsveiligheid worden de gereden snelheidsverschillen consequent beperkt ipv het beperken

Nadere informatie

Actieplan Stop Scooteroverlast Utrecht

Actieplan Stop Scooteroverlast Utrecht Actieplan Stop Scooteroverlast Utrecht Een initiatief van GroenLinks en D66 Actieplan stop de scooteroverlast in Utrecht Voor veel Utrechters is overlast door brommers en scooters een doorn in het oog.

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Concept ten behoeve van internetconsultatie november 2015 Besluit van Houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

Nadere informatie

TWEEWIELERLEASE ZONDER ZORGEN

TWEEWIELERLEASE ZONDER ZORGEN TWEEWIELERLEASE ZONDER ZORGEN sqoot Full operational lease via sqoot Wilt u uw medewerkers een scooter, motor, elektrische fiets of een gewone fiets ter beschikking stellen? Via sqoot regelt u het leasen

Nadere informatie

Goed zicht op de elektrische fiets

Goed zicht op de elektrische fiets Goed zicht op de elektrische fiets Jolanda van Oijen (XTNT Experts in Traffic and Transport) Robbin Lankhuijzen (XTNT Experts in Traffic and Transport) Otto van Boggelen (Fietsberaad) Samenvatting De elektrische

Nadere informatie

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark.

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. Toyota wil dat duurzamer rijden voor iedereen bereikbaar is. Daarom ontwikkelen we innovatieve modellen en hebben we het grootste aanbod

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt

E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt + E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt Philippe Decrock, directeur studiedienst (federatie FEDERAUTO, FEDERVELO- FEDERPROCYCLE) + AANDACHTSPUNTEN E-bikes Elektronisch

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

Producent van de gemaksfiets

Producent van de gemaksfiets Fietsen op maat van Lintech Inhoudsopgave Fietsen met lage instap 04 Classic 04 Suelo 04 Elektrische fietsen 05 Classic E Drive 05 Suelo E Drive 05 LINbike driewielers 06 De speciale fietsen van Lintech

Nadere informatie

Kick-off speed pedelecproject

Kick-off speed pedelecproject Kick-off speed pedelecproject Visie Fietsersbond Thierry Jiménez thierry@fietsersbond.be 19 mei 2016 Inhoud Ankerpunt SWOT-analyse Standpunten -> definitieve wetgeving Slotconclusies Ankerpunt We omarmen

Nadere informatie

houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Altijd fietsen met de wind in de rug!

Altijd fietsen met de wind in de rug! Auteur: Lieve Herremans Foto's: Carl Vandervoort Altijd fietsen met de wind in de rug! Het is je vast ook al overkomen: iemand fietst je vlotjes voorbij terwijl jij zit te zwoegen om vooruit te komen.

Nadere informatie

Laadsystemen voor elektrische auto s MENNEKES. zet opnieuw de standaard

Laadsystemen voor elektrische auto s MENNEKES. zet opnieuw de standaard MENNEKES zet opnieuw de standaard MENNEKES zet opnieuw de standaard +/- 1970 +/- 2010 MENNEKES biedt als eerste producten volgens de norm voor het CEE-contactmateriaal, de u welbekende huidige standaard

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket.

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket. Maatregelenpakket voor de periode 2014-2018 ter verbetering van de Eindhovense luchtkwaliteit en vermindering van de negatieve gevolgen, voorgesteld door de Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van de vereniging

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Verkenning inzet van elektrische tweewielers bij overheidsdiensten Kansen voor elektrische motoren

Verkenning inzet van elektrische tweewielers bij overheidsdiensten Kansen voor elektrische motoren Verkenning inzet van elektrische tweewielers bij overheidsdiensten Kansen voor elektrische motoren Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Kunt of durft u niet meer op een gewone fiets te fietsen? Bent u al eens (bijna) gevallen met de fiets en maakt dat u onzeker? Heeft u moeite

Nadere informatie

Elektropool Haaglanden

Elektropool Haaglanden Elektrische deelauto s voor zakelijk gebruik De samenwerkende partners die dit aanbod mogelijk maken zijn: Agentschap.nl, Om Den Haag, VCCR, Eneco, Rabobank, Wagenplan. Elektrische auto s zijn schoon,

Nadere informatie

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Kunt of durft u niet meer op een gewone fiets te fietsen? Bent u al eens (bijna) gevallen met de fiets en maakt dat u onzeker? Heeft u moeite

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2013

Business to Business Productinformatie 2013 Business to Business Productinformatie 2013 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Welkom bij Nimoto! Het grote voordeel van duurzaam rijden Nimoto elektrische scooters staat voor duurzame mobiliteit

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

vooruit! Zerobikes Amsterdam bv

vooruit! Zerobikes Amsterdam bv Amsterdam gaat erop vooruit! bv Showroom & Verkoop: Nieuwe Kerkstraat 145 (tussen Weesper- en Roetersstraat) 1018 VL Amsterdam-Centrum T 020 423 15 54 info@zerobikesamsterdam.nl Service & Onderhoud: Amstel

Nadere informatie

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Rapport SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Onderzoek in opdracht van Milieudefensie November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

VANLIMPURG HANDGEMAAKTE KWALITEITSFIETSEN

VANLIMPURG HANDGEMAAKTE KWALITEITSFIETSEN VANLIMPURG HANDGEMAAKTE KWALITEITSFIETSEN HANDLEIDING Espacio Nexus 3 en Nexus 8 De elektrische fiets met lage instap hoge actieradius voor een minimumprijs! INHOUDSOPGAVE 1. GEBRUIK TRAPONDERSTEUNING...

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Keuzewijzer elektrische fiets

Keuzewijzer elektrische fiets Keuzewijzer elektrische fiets Wie is TestKees? TestKees (Kees Bakker), auteur van deze keuzewijzer, is de onafhankelijke deskundige van de Fietsersbond. Hij test alles: van vouwfietsen en dynamo-laders

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Luchtkwaliteit en verkeer Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Overzicht presentatie Even voorstellen Trend in verkeersemissies: veel bereikt, nog veel te doen Oplossingsrichtingen: Schonere voertuigen,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 4 april 2012

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 4 april 2012 Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 4 april 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 30 maart 2012 Agendapunt 24 Datum initiatiefvoorstel 20 januari 2011 Onderwerp Gewijzigd initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder?

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? Programma elektrisch rijden Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? André de Boer Senior Adviseur Vervoersmobiliteit Verantwoordelijk voor uitvoering tactisch en strategisch wagenparkbeheer. Operationeel

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Meer mogelijkheden met elektrische fietsen

Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Tips voor gemeentebesturen VVSG Klimaatdag 7 mei 2015 Inhoud Wat is een e-fiets? Het e-fietspotentieel Tips voor gemeenten Wat is een e-fiets? Elektrische fiets

Nadere informatie

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 januari 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013 Duurzame mobiliteit loont 30 september 2013 Voorstelrondje Waar werkt u? Wat is uw verbinding met mobiliteit? Wat zijn uw ambities voor uw organisatie? 2 Dienstverlening Businessplan en Financiering Innovatie

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie aanschaf elektrische auto s voor ondernemingen 2012-2013

Beleidsregels subsidie aanschaf elektrische auto s voor ondernemingen 2012-2013 Het college van de gemeente Zaanstad, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Zaanstad, overwegende: dat elektrisch vervoer

Nadere informatie

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 38 Besluit: B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gezien collegevoorstel d.d. 10 februari 2011,

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht

Nadere informatie

Samenvatting WP 2; D.2.1.

Samenvatting WP 2; D.2.1. PRO-E-BIKE Promotievane-fietsenenscotersvorhetbezorgenvangoederenenpersoneninstedelijkegebieden Samenvatting WP 2; D.2.1. Auteurs: Ronald Jorna, Jaap Sytsma Mobycon BV November, 2013 Samenvatting Fietsen

Nadere informatie

Speed Pedelec. 19 mei 2016. Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV

Speed Pedelec. 19 mei 2016. Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV Speed Pedelec 19 mei 2016 Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV Relatief risico van fietsen (algemeen, niet alleen elektrisch) Populariteit en gebruik van elektrische fietsen

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Titel presentatie. Subtitel: sprekers X, Y, Z. ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen

Titel presentatie. Subtitel: sprekers X, Y, Z. ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen Titel presentatie Subtitel: sprekers X, Y, Z Persconferentie 27 oktober 2015: toelichting resultaten VIM, UGent, Traject

Nadere informatie

Iedereen overal en altijd laden

Iedereen overal en altijd laden Iedereen overal en altijd laden Jorrit Zijdewind 19-11-2015 1 1 intro zelf 19-11-2015 Allego template Even voorstellen 2 Geboren en getogen in Utrecht Onrustig en reislustig Van fysiotherapeut naar communicatiefanaat

Nadere informatie

SCOOTER SLUIPMOORDENAAR

SCOOTER SLUIPMOORDENAAR SCOOTER SLUIPMOORDENAAR Rapport over de aantallen vervuilende scooters in Amsterdam, en slimme maatregelen Oktober 2013, De Gezonde Stad INZET VAN HET BELEID ZOU HET STIMULEREN VAN ELEKTRISCHE SCOOTERS

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Opladen elektrische auto s in Uithoorn

Opladen elektrische auto s in Uithoorn Opladen elektrische auto s in Uithoorn Soort document Opdrachtgever Opgesteld door Plaatsnaam, datum Richtlijn voor oplaadpunten elektrisch vervoer Sandra van der Waals en Peter Rip, gemeente Uithoorn

Nadere informatie

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014 Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport 5 novembre/er 2014 Bruxelles Environnement Département stationnement et déplacements Leefmilieu

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Duurzaam vervoer goed voor klimaat, gezondheid en portemonnee

Duurzaam vervoer goed voor klimaat, gezondheid en portemonnee KLIMAATWIJZER Bij een gemiddeld Nederlands huishouden gaat 20 procent van het totale energieverbruik op aan vervoer. De auto neemt hiervan het leeuwendeel. Duurzaam vervoer goed voor klimaat, gezondheid

Nadere informatie

Profiteer nog voor het einde van 2014 van de subsidie op elektrische scooters

Profiteer nog voor het einde van 2014 van de subsidie op elektrische scooters Profiteer nog voor het einde van 2014 van de subsidie op elektrische scooters Inleiding Ondernemersvereniging Hart Voor De Amsterdamse Straatweg biedt u in samenwerking met NoNoiz Scooters BV de mogelijkheid

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk DEFINITIEF Opladen van elektrische voertuigen in Waalwijk OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WAALWIJK THEO HENDRIKS OPGESTELD DOOR: APPM MANAGEMENT CONSULTANTS HARM-JAN IDEMA

Nadere informatie

LAADPAKKET TESLA MODEL S. Snel en betrouwbaar opladen thuis, op het werk en onderweg

LAADPAKKET TESLA MODEL S. Snel en betrouwbaar opladen thuis, op het werk en onderweg LAADPAKKET TESLA MODEL S Snel en betrouwbaar opladen thuis, op het werk en onderweg SNEL EN VEILIG LADEN THUIS EN OP HET WERK De meeste elektrische rijders laden voor het grootste deel thuis of op het

Nadere informatie

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Rapport SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Onderzoek in opdracht van Milieudefensie November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/172

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): De notitie is opgesteld door de Adviesgroep Duurzaamheid

Bijgevoegde bijlage(n): De notitie is opgesteld door de Adviesgroep Duurzaamheid BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 juli 2013 nummer: 2013_BW_00432 Onderwerp Elektrisch vervoer - vormend Beknopte samenvatting In de notitie 'Op St(r)oom' wordt nieuw beleid rond Elektrisch vervoer in

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Inleiding Aanleiding Er komen wekelijks vragen over het opladen van elektrische auto s binnen. Dit zijn grotendeels verzoeken om nog meer oplaadpalen

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

met elf Concept Plug-in Hybrids deel, die worden geleased door Rijkswaterstaat, Eneco, Stedin, Roteb, TNT en Van Gansewinkel.

met elf Concept Plug-in Hybrids deel, die worden geleased door Rijkswaterstaat, Eneco, Stedin, Roteb, TNT en Van Gansewinkel. Concept Toyota Plug-In Hybrid R&D praktijktest techniek toekomstvisie Uitvoerige praktijktest Toyota test wereldwijd zeshonderd Concept Plug-in Hybrid Vehicles (Concept PHV) in een R&D praktijktest. Het

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

enjoy electric INHOUDSOPGAVE 02. C10 04. C20 07. R30 10. C50 12. REFERENTIES 14. ACCESSOIRES 15. +PUNTEN 16. OVER NOVOX 18.

enjoy electric INHOUDSOPGAVE 02. C10 04. C20 07. R30 10. C50 12. REFERENTIES 14. ACCESSOIRES 15. +PUNTEN 16. OVER NOVOX 18. INHOUDSOPGAVE enjoy electric Elektrisch rijden heeft de toekomst. Fossiele brandstoffen zijn eindig en de prijzen daarvan blijven alsmaar stijgen. Het is tijd om verder te kijken naar alternatieven, het

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

LAADPAKKET ELEKTRISCHE AUTO S. Snel en betrouwbaar opladen thuis, op het werk en onderweg

LAADPAKKET ELEKTRISCHE AUTO S. Snel en betrouwbaar opladen thuis, op het werk en onderweg LAADPAKKET ELEKTRISCHE AUTO S Snel en betrouwbaar opladen thuis, op het werk en onderweg VEILIG LADEN THUIS EN OP HET WERK De meeste elektrische rijders laden voor het grootste deel thuis of op het werk

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Bezoek onze website www.fietsberaad.nl

Bezoek onze website www.fietsberaad.nl De waarde van fietsen Hans Voerknecht Bezoek onze website www.fietsberaad.nl Waarom Fietsberaad Internationaal Wereldwijd is fietsen hot,, overal werkt men er aan om het fietsen te stimuleren Zodra men

Nadere informatie