Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story."

Transcriptie

1 Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan?

2 EDITO Voor het neuwe jaar wenst Atos Worldlne u veel goede moed, talrjke tevreden klanten en een stevge omzet toe. Ook n 2009 kunt u verder op ons rekenen. Door de economsche crss en de vermnderde koopkracht kondgt 2009 zch een stuk moeljker aan dan vorg jaar. Toch wl Atos Worldlne ervoor bljven gaan, voor uw zaak. Om te begnnen stellen we u graag onze huurformules voor. De zjn voordelger dan u denkt. Wst u dat er al een termnalhuurformule s voor slechts 24 euro per maand? U kunt onze betaaltermnals natuurljk ook kopen. Recent verlaagden wj onze verkoopprjzen en een termnal kopen s nu tot 25 % goedkoper! Met een Banksys-termnal haalt u net alleen de hoogste kwaltet n hus, maar ook de uterst betrouwbare denstverlenng van Atos Worldlne. De voldoet aan alle normen opgelegd door het recente UNIZO Charter, een echt kwaltetslabel voor betaaltermnals. Atos Worldlne denkt met u mee ook op het nternet. E-commerce raakt meer en meer ngeburgerd. Net alleen techneuten maken er gebruk van, ook het grote publek koopt geregeld ets op het nternet. In dt nummer van MyPay presenteren we u graag een dosser vol ervarngen en nuttge tps n verband met e-commerce. Snds 2006 kunnen klanten op het nternet net alleen betalen met kredetkaarten, maar ook met Bancontact/Mster Cash. Herdoor opent zch een markt van lefst 8 mljoen kaarthouders. Het gaat om een neuw publek, dat ook op het nternet een vertrouwd betaalmddel verkest. Tot slot wl k u graag een gezond, sportef en boeend 2009 toewensen, voor uzelf, uw medewerkers en uw famles! Drk De Cock General Manager Sales & Marketng

3 IN DIT NUMMER Amazng story De vele kleuren van Colora 4 PRODUCTEN EN DIENSTEN Bancontact/Mster Cash aanvaarden op het nternet: makkeljk, velg en vertrouwd 6 De klanten vroegen Bancontact 6 Utverkocht bnnen het half uur 7 Onze omzet s zeker gestegen 8 TIPS & TRICKS Een antwoord op al uw vragen bnnen klkberek 9 E-commerce, hoe begn k eraan? 10 De markt s er rjp voor 11 UW ZAAK Kredetkaarten verzachten de pjn van het utgeven 12 Kwaltetslabel voor betaaltermnals 16 DOSSIER BETAALTERMINALS Prjs en kwaltet gaan samen 14 Neuwsflash 17 TRENDS Het groepsgevoel s terug! COLOFON MyPay s een utgave van Atos Worldlne nv Realsate en vormgevng: EDISON Fotografe: Kurt Schraepen Verantwoordeljke utgever: Jean-Mchel Dasnoy, Atos Worldlne nv, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel Redacte: Atos Worldlne, EDISON & Anja Otte 3 MyPay februar 2009

4 Amazng story Persoonljke denstverlenng en utstekende klantenrelates sleutel tot succes van de De vele kleuren van Colora De wnkels van Colora verkopen verf en alles wat nodg s om de te gebruken. Verder s er ook een beperkte keuze aan behang, net verwonderljk vooral behang dat overschlderbaar s. Toch verkoopt Colora veel meer dan dat. Ons utgangspunt s noot verf, zegt Toon Bossuyt, algemeen drecteur van BOSS Pants, het moederbedrjf van Colora. Het utgangspunt van Colora s hoe ze kamers zo moo mogeljk kunnen aankleden. Of hoe ze materalen zo duurzaam mogeljk kunnen omkleden. Daarvoor s een goed product heel belangrjk, maar het juste adves s nog belangrjker. Colora heeft dat adves n hus. Toon Bossuyt: Op het gebed van kleuren, maar ook op technsch vlak stellen wj de juste dagnose. Onze typsche klant vraagt net naar twee lter Optprm. Nee, hj vertelt dat hj zjn woonkamer wl schlderen. Wj verkopen net alleen een product, wj leggen ook ut hoe je dat moet toepassen. Stap voor stap: hoe je het best afplakt, met welke rol en op welke maner je de verf best utstrjkt, enzovoort. Met ons adves krjg je wel altjd een resultaat waar je trots op mag zjn. Daarvoor heb je vooral goed opgeled personeel nodg. Wj stoppen heel wat tjd en energe n de opledng van onze mensen. Ze moeten net alleen weten waarover ze praten, ze moeten ook heel denstbaar zjn. Helpen s bj ons een sleutelwoord. 4 MyPay februar 2009

5 verfadveswnkels Klopt de ndruk dat Colora zch vooral op vrouweljke klanten rcht? Bossuyt: Wj rchten ons zowel op mannen als vrouwen, maar onze wnkels zen er nderdaad een stuk mnder manneljk ut dan doehet-zelfzaken. Als je verft, s je belangrjkste behoefte dat zaken er mooer gaan utzen. Vooral vrouwen zjn daar gevoelg voor. Tegeljk s het vaak de man de de werken utvoert. Daar spelen we op n. Onze wnkels zen er moo en nsprerend ut, maar het zjn geen boeteks. Je kan er evengoed mdden n een klus n je vule broek even bnnenlopen om snel nog bj te kopen wat je tekort komt. Een wnkel s veel meer dan een doos waar producten verkocht worden Waar let u nog op? Bossuyt: Als je onze wnkels bnnenkomt, zjn de potten verf net promnent aanwezg. Wj presenteren vooral het resultaat. Daarom hangen alle muren vol met kleurstalen, de we n verschllende combnates tonen. Ook andere ketens hebben verfmengstands n hus. Hoe scherp voelt u de concurrente? Bossuyt: Waarschjnljk bedenen we een ets hoger, kwaltatever segment, maar het grootste verschl s toch de persoonljke denstverlenng. Wj lggen net wakker van wat de doe-het-zelfketens doen. Wj kjken vooral naar onze klant. Focussen op klantenrelates s de toekomst. Bj BOSS Pants hebben we ten mensen n denst de nets anders doen dan nadenken over hoe onze wnkels beter gerund kunnen worden. U werkt samen met Chrs Mestdagh en de jeugdsere Sprng. Wat brengen zj Colora bj? Bossuyt: Bj BOSS Pants hebben we zes kleuradvseurs n hus de onze collectes maken. Toch laten we af en toe eens een collecte door emand anders maken. Chrs Mestdagh maar ook Maarten Van Severen brengen een egen knowhow, een bepaalde stylng mee. Hun collectes zjn honderd procent hun egen ontwerp. De samenwerkng met Sprng s heel anders. Knderen vanaf zes jaar kezen de kleuren van hun kamer lefst zelf. Met de Sprngcollecte helpen we ze daarmee. We presenteren kleuren de n harmone met elkaar zjn en de wat jonger en frsser ogen dan wat je n de woonkamer zou gebruken. Colora heeft al enkele keren een makeover ondergaan. Waarom was dat nodg? Bossuyt: End jaren negentg bleek er wat stof te lggen op ons concept. In 2001 hebben we een fundamentele make-over gedaan, waarbj voor het eerst meer aandacht gegeven werd aan kleur. De markt van de wonngdecorate s ook ngrjpend veranderd. Toen k n 1990 n het bedrjf begon, had maar 30 procent van de verkochte verf een kleur. Al de rest was wt of gebroken wt. Vandaag verkopen we meer dan 70 procent kleur. Wj hebben de evolute tjdg ngeschat en de trend zelfs mee vorm gegeven. In 2008 hebben we ons logo gewjzgd. Dat s nu wt. Wat vreemd msschen voor een handelaar n kleur, maar het was de enge kleur de bj alle combnates paste. Het s daardoor ook bjzonder goed leesbaar. Mensen vertellen ons dat ze preces overal neuwe Colora-wnkels zen opduken, terwjl enkel ons logo veranderd s! Colora bedt geïnteresseerden ook workshops aan. Wat s het dee herachter? Bossuyt: Wj wllen dat mensen geïnspreerd raken. Dertg procent van onze klanten weet net eens dat Colora BOSS Pants verkoopt. De servce, het lusterend oor, de nsprate, dat doet hen voor Colora kezen. Het product dat we verkopen s natuurljk goed, maar een wnkel s veel meer dan een doos waarn producten verkocht worden. Wat s Colora? Colora s de franchseketen van BOSS Pants, een famlebedrjf met meer dan 200 werknemers en een omzet van meer dan 40 mljoen euro. BOSS Pants maakt verf en toebehoren voor de vakman en de partculer. Snds 1981 verkoopt Colora utslutend verf van BOSS Pants en een compleet gamma toebehoren. De utbaters van de franchsewnkels worden nauw begeled door BOSS Pants en kunnen rekenen op permanente opledng, ondersteunng en knowhow. BOSS Pants werd opgercht n 1945 door Antoon Bossuyt, onder de naam Verfwaren Antoon Bossuyt Waregem. In het bedrjf staat nmddels de derde generate Bossuyts aan het roer. Enkele cjfers over Colora Colora begon n 1981 met één wnkel n Brugge. Nu heeft de keten 33 vestgngen, waarvan het merendeel utgebaat wordt door zelfstandgen. Colora opent gemddeld dre neuwe wnkels per jaar. Het mkt op een vjftgtal vestgngen. Het duurt ongeveer vjf jaar voor een Colorawnkel zjn clmaxomzet haalt. De wsselt van wnkel tot wnkel, maar schommelt tussen de en 2 mljoen euro per jaar. In de Colora-wnkels werken n totaal meer dan honderd mensen. 5 MyPay februar 2009

6 Bobbejaanland verkoopt tckets op het nternet De klanten vroegen Bancontact Wj geloven n e-commerce, zegt Robert De Sutter, de fnanceel drecteur van Bobbejaanland. Een verkoopkanaal als een ander, zo noemt Robert De Sutter nternet. Het s een utstekend medum, waarmee je vooral jonge mensen maar ook andere bevolkngsgroepen aanspreekt. Bobbejaanland geeft zelfs kortngen op het nternet. Robert De Sutter: Klopt, terwjl sommge zaken ets extra aanrekenen als je va nternet bestelt. Logsch toch, vermts het om voorverkoop gaat. Wat zjn de voordelen van onlne tcketverkoop? De Sutter: Onze klanten hoeven zch net te verplaatsen om een tcket te kopen. In het pretpark zelf moeten ze net aanschuven aan de kassa s. Dat s ook voor ons een voordeel, want zo moeten we mnder personeel nzetten aan de kassa s. Dat rechtvaardgt ook de kortng de we geven bj voorverkoop. Net alle klanten geven graag hun gegevens door va het nternet. Bancontact/Mster Cash s dan het perfecte alternatef Is de verkoop va julle webste een succes? De Sutter: Wj weten hoeveel we va het nternet verkopen, maar het s net echt becjferbaar welk gedeelte daarvan een verschuvng s en welk gedeelte een reële omzetstjgng vertegenwoordgt. Wj zjn er wel van overtugd dat de stjgng er s. Mensen de op onze ste terechtkomen kunnen meteen een tcket aankopen, wat mpulsbeslssngen aanmoedgt. U aanvaardt snds kort ook Bancontact/Mster Cash. Waarom? De Sutter: Bancontact s een veel gebrukte betaalmethode. Onze klanten vroegen er ook naar. Kredetkaarten zjn het betaalmddel dat samenhangt met nternet, maar net al onze klanten geven zomaar graag hun gegevens door va het nternet. Msschen twjfelen ze nog aan de velghed? Bancontact/Mster Cash s dan het perfecte alternatef. PRODUCTEN EN DIENSTEN Bancontact/Mster Cash aanvaarden Makkeljk, Snds 2006 kunt u ook betalngen met Bancontact/Mster Cash aanvaarden op het nternet. Goed neuws, want n Belgë beschkken lefst 8 mljoen mensen over een Bancontact/Mster Cashkaart. Dat betekent evenveel potentële klanten voor uw nternetshop. Uw omzet stjgt Door Bancontact/Mster Cash onlne te aanvaarden gaat een neuwe markt voor u open. Er zjn n Belgë bjna dre keer zoveel kaarthouders van Bancontact/Mster Cash als kredetkaarthouders. Bovenden bljkt dat de omzetgroe door Bancontact/Mster Cash net ten koste gaat van uw kredetkaartomzet. Met andere woorden: Bancontact/Mster Cash genereert bjkomende busness. Door ook bankkaarten te aanvaarden berekt u mmers totaal neuwe klanten. Daardoor kan uw omzet tot 16 procent stjgen. Neuwe klanten Dre op ver Belgen heeft geen kredetkaart! Een grote groep onder hen zjn jongeren. Nochtans zjn het preces zj de vertrouwd zjn met nternet en zch snel laten verleden tot een onlne aankoop. Door ook bankkaarten te aanvaarden, maakt u het mogeljk dat ze bj uw onlne zaak wnkelen. En met Bancontact/Mster Cash berekt u net alleen jongeren, maar ook een heel verschllende groep: klanten de wat aarzelend tegenover e-commerce staan. Ze schrkken ervoor terug om hun kredetkaartgegevens bloot te geven va het nternet. Aan de bekommerns komt u perfect tegemoet door hen het betaalmddel te laten gebruken dat ze het beste kennen en het meeste vertrouwen: Bancontact/Mster Cash. Vlot en velg Als handelaar mag u er bovenden zeker van zjn dat de transactes velg verlopen. Elke transacte verest een authentcate van uw klant, en maakt daarvoor gebruk van de bevelgde systemen van nternetbankeren van de banken. Met 6 MyPay februar 2009

7 op het nternet velg en vertrouwd Bancontact/Mster Cash zjn uw betalngen gegarandeerd. Omdat de verfcate onmddelljk onlne plaatsvndt, zjn er geen betwstngen achteraf. Bovenden staat het betaalde bedrag de volgende dag al op uw rekenng! Het hoeft dan ook net te verwonderen dat het onlne gebruk van Bancontact/Mster Cash n de lft zt. Vorg jaar verdredubbelde het totale bedrag dat op deze maner va het nternet werd utgegeven. Om op het nternet te kopen moeten sommge van uw klanten een zekere drempel overschrjden. Met Bancontact/Mster Cash maakt u het hen zo makkeljk mogeljk en profteert u zelf van de stjgende omzet. Evolute e-commerce omzet met Bancontact/Mster Cash n Belgë (x euro) ste kwartaal 2 de kwartaal 3 de kwartaal De cjfers Meer dan 50 procent van alle Bancontact/ Mster Cash-kaarthouders kunnen nternetbankeren. Betalngen met Bancontact/Mster Cash vertegenwoordgden 15 procent van alle e-commercebetalngen n jun (Cjfer: Ogone) Het aantal Bancontact/Mster Cashbetalngen op het nternet verdrevoudgde het voorbje jaar. Ter vergeljkng: het aantal betalngen met kredetkaarten steeg met ten procent. Op zjn webste verkoopt AB, de rock- en cultuurtempel n het hartje van Brussel, tckets, merchandsng en vouchers. Ons product leent zch nu eenmaal makkeljk tot e-commerce, zegt fnanceel drecteur Ignace De Breuck. Utverkocht bnnen het half uur Bancontact/Mster Cash aanvaarden s een neuwe trend n e-commerce Wj zjn n 1996 al begonnen met de onlne verkoop van tckets, vertelt Ignace De Breuck. Concerttckets zjn vrj makkeljk om te verkopen op het nternet. De verzendng levert geen probleem op. De klant weet ook wat hj koopt: het gaat om dat concert, op de avond, n de AB. Dat s nog ets anders dan op afstand een auto kopen. Welk aandeel heeft e-commerce n de totale verkoop van AB? Ignace De Breuck: Van onze tckets wordt 65 procent onlne verkocht. De voorverkooppunten zjn goed voor 15 procent, de rest verkopen we aan onze bale. Als er grote namen komen, dan zjn de tckets va nternet vaak n een half uur de deur ut. We moeten er 7 MyPay februar 2009 s

8 zelfs bewust wat achter de hand houden om aan de bale te verkopen. Wat zjn de voordelen van e-commerce? De Breuck: Vooral het berek. Mensen zoeken nformate over de concerten en kunnen meteen de tckets bestellen. Voor ons gaan daar natuurljk wel wat kosten mee gepaard, maar er zjn ook voordelen. We hebben meer controle op de verkoop dan als we werken va voorverkooppunten. We krjgen het geld sneller bnnen en het vraagt mnder admnstrate. Welke betaalmddelen aanvaardt AB op het nternet? De Breuck: We accepteren zowel kredetkaarten als debetkaarten. Kredetkaarten zjn het meest popular. Debetkaarten zoals Bancontact/ Mster Cash aanvaarden s een neuwe trend, de voorlopg nog wat n de startblokken staat. Wj beden de mogeljkhed nu al aan, omdat we denken dat de op termjn een oplossng zal beden aan jonge mensen, de nog geen kredetkaart hebben. Heeft u al oot velghedsproblemen ondervonden bj de onlne verkoop? De Breuck: In het verleden kregen onze klanten al eens te maken met kredetkaartfraude. Het gng om dre à vjf gevallen per jaar. Dat s echter volledg teruggevallen. Ik heb geen weet meer van ncdenten de jongste jaren. Panther Prnt Onze omzet s zeker gestegen Drukkerj Panther Prnt heeft snds twee jaar ook een vestgng op het nternet. Va de webste van Panther Prnt kunt u bnnen de 48 uur flyers en affches aangeleverd krjgen. Onlne betalen kan met Bancontact/Mster Cash en met kredetkaarten, vertelt Aman Koto. Welke zjn de voordelen van e-commerce? Koto: Onlne bestellen laat ons toe meer mensen te bereken, ook buten de kantooruren, en het betekent mnder rompslomp. We hoeven bjvoorbeeld geen bestelbons meer op te maken. Veel klanten weten perfect wat ze moeten bestellen. Dankzj e-commerce wnnen we veel tjd. Zo n 20 procent van ons zakencjfer komt va het nternet. Net ms, toch? Onze webste heeft onze omzet zeker doen stjgen. We hebben nu ook klanten de ons enkel kennen va het nternet. We krjgen zelfs bestellngen ut Oostende, Nederland of Parjs. Jongeren hebben meestal geen kredetkaart. Daarom aanvaarden we ook Bancontact/Mster Cash Hoe zt het met de onlne betalngen? Koto: Daarvoor doen wj een beroep op Paypal. Klanten kunnen zowel met kredetkaarten als met Bancontact/Mster Cash betalen. Het grote voordeel daarvan s dat het geld onmddelljk op onze rekenng staat, terwjl je met facturen altjd op je geld moet wachten. In het begn aarzelden klanten soms, omdat ze het drukwerk net eerst n handen kregen. Ondertussen betalen onze klanten vaak 2 à euro n één keer, va het web. Waarom heeft u ervoor geopteerd ook bankkaarten te aanvaarden? Koto: Omdat we zoveel mogeljk mensen wllen bereken. Onze klanten zjn ook jongeren de bjvoorbeeld affches voor hun fuven laten drukken. Zj zjn meestal goed vertrouwd met het betaalsysteem van Paypal, maar hebben vaak geen kredetkaart. Daarom aanvaarden we ook Bancontact/Mster Cash. Wlt u Bancontact/Mster Cash-betalngen aanbeden op uw e-commerceste? Neem dan contact op met de e-commerceplatformen Ogone, Clear2Pay of Neossoluton. Voor meer nfo kunt u ook terecht op 8 MyPay februar 2009

9 TIPs & TRICKS De neuwe webste van Atos Worldlne denkt met u mee Een antwoord op al uw vragen bnnen klkberek Bezoek atosworldlne.be/nl/wedstrjd en wn tckets voor Afrka! Afrka! (ze ook p. 17) Maak uzelf het leven makkeljk en surf geregeld naar de neuwe webste van Atos Worldlne. U vndt er een antwoord op al uw vragen. admnstrate snel en nauwgezet beheren. U kunt er ook een handg overzcht van uw jaarljkse omzet verkrjgen, of uw facturen van Atos Worldlne domclëren. U vndt er alles om u het leven gemakkeljk te maken. Een vraag over uw termnal? Een admnstrateve wjzgng of verzoek? Een termnal, accessores of promotemateraal bjbestellen? Surf snel naar de rubrek Klantendenst op onze ste Uw termnal heeft geen gehemen meer Heeft u een vraag over het gebruk of de technsche kant van uw termnal? Op onze ste vndt u een ljst van meest gestelde vragen en oplossngen onder de rubrek Klantendenst > Technsche denst termnals. Uw termnal kent voortaan geen gehemen meer voor u! Een oplossng helemaal op uw maat Bent u restauranthouder? Handelaar? Arts? Notars? Beheert u een onlne wnkel? De ene stuate s de andere net. Wj leggen u graag onze verschllende oplossngen voor, op maat van uw sector en de specfeke behoeften daarvan. U vndt ze n de rubrek Uw actvtet. Ook onze 2 andere webstes ztten n een neuw kleedje Onze onlne formuleren, makkeljk n gebruk! Wlt u nformate over uw facturen, een overzcht van de transactes, uw persoonljke gegevens aanpassen, geblokkeerde kredetkaarten recupereren of een geschllendosser openen? Dat kan uterst snel va Klantendenst > Admnstrate. Met deze rubrek kunt u uw Dankzj de ontwkkelng van hghtech termnals, staat Banksys, een merk van Atos Worldlne, synonem voor elektronsche betaaloplossngen. BCC, een merk van Atos Worldlne, bedt handelaars de mogeljkhed verschllende Belgsche en nternatonale betaalkaarten te aanvaarden. De webste geeft ook tps voor kaarthouders en geeft hen recht op tal van voordelen. 9 MyPay februar 2009

10 TIPs & TRICKS E-commerce, hoe begn k eraan? Meer en meer klanten zetten de stap naar onlne aankopen. Een handelszaak openen kan tegenwoordg net zo goed op het nternet als n de wnkelstraat. Is het ook voor u tjd om de stap te zetten naar e-commerce? En waar moet u op letten als u een wnkel opzet op het nternet? Enkele praktsche tps. Enkele bedenkngen vooraf Voor u zch op het web waagt, verrcht u wel best wat marktonderzoek. Net elk product leent zch even goed tot e-commerce. Zo moeten bj voedngswaren de voedselvelghedsvoorschrften nageleefd worden, stpt Peter Janssens aan. Janssens s de zaakvoerder van Intracto, een bedrjf dat zch specalseert n webbuldng, e-commerce en e-malmarketng. Ook duurdere producten hebben het moeljk, gaat hj verder. Tot slot werpt u best ook een blk op de concurrente. Voor boeken, cd en dvd s, bjvoorbeeld, s de markt al volledg bezet door Fnac, Proxs en Azur. Vergeet de logstek net Het technsch platform s maar een onderdeel van het geheel, legt Peter Janssens ut. U moet ook nadenken over welke producten u gaat aanbeden. Wat zet u n de kjker? Hoe gaat u uw klanten begeleden n hun keuzeen koopproces? Ook de logsteke kant van de zaak mag net ut het oog verloren worden. Hoe gaat u met de bestellngen om? Mensen zjn er net mee gedend als ze dre weken moeten wachten op hun producten. Velg betalen Betalngen met kredetkaarten zjn het meest gangbaar op het nternet, maar u kunt uw klanten ook het comfort beden van met hun Bancontact/Mster Cash te betalen (ze p 6-7). Tjdens het koopproces moet je het klanten zo makkeljk mogeljk maken E-commerce s relatef velg, zegt Peter Janssens, de zaakvoerder van Intracto. De enge factor de een rsco nhoudt, s de betalng. Doe daarom voor het betalngsverkeer een beroep op een betrouwbare provder. Ogone bjvoorbeeld of Clear2Pay of Neossoluton. Hou de drempels laag Een goede webwnkel begeledt de klanten n hun keuze- en aankoopproces, zegt Peter Janssens. De klanten moeten het gamma kunnen verkennen per categore en va een Google-achtge zoekmodule. Tegeljk moet de ste zelf ook suggestes doen, door producten n de kjker te zetten. Tjdens het koopproces moet je het mensen zo makkeljk mogeljk maken. Een product moet heel eenvoudg n een wnkelkarretje belanden, hoeveelheden moeten makkeljk aangepast kunnen worden, eventuele promotecodes moet de klant eenvoudg kunnen nvoeren. Ook bj de betalng moet de drempel zo laag mogeljk gehouden worden. Vraag enkel de noodzakeljke gegevens. De hele wereld komt langs De hele wereld kan voortaan klant zjn bj uw zaak. De klanten hechten veel belang aan wat hun voorgangers vnden. Voorze daarom een plaats voor revews. Het voordeel s dat consumenten net alleen hun menng geven over de producten, maar ook over uw zaak: de servce, de snelhed van leveren, de betrouwbaarhed. Veel mensen staan nog wat wegerachtg tegenover e-commerce. Een kwaltetslabel, bjvoorbeeld van Unzo of BeCommerce, kan daarom noot kwaad. Wjs de weg naar uw zaak Een zaak op het nternet hebben s één, er klanten naartoe lokken s twee. Peter Janssens gelooft sterk n het concept van shop n the shop. Een zaak de verzorgngsproducten aanbedt, kan dat doen va de ste van Vtaya. We daar bestelt, komt bj de egen zaak terecht. We nternet zegt, zegt Google. Verken de advertentemogeljkheden de deze zoekmachne bedt dus volop. Ook zogenaamde socale meda, zoals Facebook en Netlog, kunnen ngezet worden, al spreken de vooral een jong publek aan. Tot slot s ook e-mal een handg marketngnstrument. Leg een databank aan met maladressen en benader deze mensen geregeld, gewoon af en toe laten weten dat je nog bestaat volstaat, aldus nog Peter Janssens. 10 MyPay februar 2009

11 De lessen van Carne Moter, e-commerce poner en consultant De markt s er rjp voor Met een e-shop loop je geen honderd meter, maar een marathon, zegt e-commerce consultant Carne Moter. Ze weet waarover ze het heeft, want met Bvolno.com heeft ze ten jaar e-commerce ervarng op haar naam. Al ten jaar lang verkoopt Bvolno.com hemden op maat aan klanten n heel Europa. Daarmee s medeoprchter Carne Moter een van de e-commerce poners van dt land. Ondertussen stelt ze haar kenns ook beschkbaar als consultant. Je moet vooral naar je toegevoegde waarde kjken: je moet net de zoveelste n de rj zjn. Kjk naar wat je unek maakt. Bj Bvolno s dat onze gepatenteerde matentechnologe: wj leveren de juste snt op maat, zonder dat daar een lntmeter aan te pas komt. Je moet enkel je hoogte, gewcht, leeftjd en boordmaat doorgeven. Toch scoren we n consumententests beter dan de befaamde Savlle Row-kleermakers. Of je nu een e-shop start, of een gewone wnkel, klanten moet je proberen te behouden. E-commerce n Belgë Iedereen begnt met weng klanten, maar met repeat customers kan je stap voor stap groeen. Dat s een dageljkse strjd, k heb er zelfs van wakker gelegen. Uw laatste les s: just do t! Moter: Inderdaad. Ik moedg edereen aan om met e-commerce te begnnen. De markt s er rjp voor. Straks s het te laat, want de concurrente wordt alleen maar scherper. Mensen kunnen ons zakencjfer soms net geloven, maar het s wat het s. De markt boomt echt op dt moment. De theore van de lange staart...? Carne Moter: The future s sellng less of more. De toekomst lgt n het verkopen van klenere hoeveelheden van méér producten. Dat s de stellng van de Amerkaan Chrs Anderson n zjn boek The Long Tal. Internet heeft retal volledg veranderd. Bj Amazon.com, het grote voorbeeld n de e-commerce wereld, heb je keuze ut mljoenen boeken. Doordat een e-shop net gebonden s aan een fyseke oppervlakte komen ook de mnder bekende producten onder de aandacht, omdat de klanten feedback geven, waarop andere klanten zch baseren. Power to the people dus. In een gewone wnkel zou Bvolno noot zover kunnen gaan n het personalseren van hemden. Op het web kan het wel. Het s een nche heel erg bekend zjn we net maar wel een globale nche, waar je een moo busnessmodel op kan bouwen. Klen begnnen, groot denken. Hoe moet dat? Moter: Ook al begnnen veel e-commerce zaken letterljk n emands kelder of van op zolder, zorg meteen voor een naam met nternatonaal cachet. Met een e-shop loop je geen honderd meter, maar een marathon. Je moet geledeljk groeen en daar heb je veel gezond verstand bj nodg. In 2007 waren er onlne zaken n Belgë, voor 2008 werd een stjgng tot verwacht. Dat s een groe van 48 % n één jaar tjd. Gemddeld komen er elke maand 80 neuwe webwnkels bj of ver per dag. E-commerce omzet n Belgë: mljoen 675 mljoen 989 mljoen 1236 mljoen Het belang van repeat customers 875 mljoen consumenten Bron: BeCommerce Repeat customers (bestaande klanten) komen terug, bestellen vaker en voor grotere van de personen de beschkken over een Wereldwjd heeft meer dan 85 procent bedragen: nternetaanslutng al eens ets onlne gekocht. De voorbje twee jaar s de wereld- Elke dag komt 75 procent van de aankopen van bestaande klanten. wjde markt voor e-commerce gestegen met In de komende 12 maanden plaatsen bestaande klanten gemddeld meer dan 2,5 40 procent. neuwe bestellngen. Meest populare aankopen wereldwjd: Bj Bvolno bestelt een neuwe klant gemddeld voor 111,98 euro. Bj bestaande 2. Kledj, accessores, schoenen 1. Boeken klanten s dat gemddeld 143,22 euro. 3. Vdeo s, dvd s, games 4. Vluchten Bron: Carne Moter, Bvolno.com 5. Elektronca Op het nternet s het makkeljk prjzen te vergeljken... Moter: Prjssettng mag je noot ut het oog verlezen, maar dat s net het belangrjkste. Geef uw klanten de mogeljkhed onlne met Bancontact/Mster Cash te betalen. Uw collega s op p 6-7 gngen u voor en de resultaten overtroffen hun verwachtngen. Meer nfo: 11 MyPay februar 2009

12 UW ZAAK Kredetkaarten verzachten In Belgë wordt Bancontact/Mster Cash massaal gebrukt. Kredetkaarten zjn echter aan een opmars bezg. Heel wat consumenten gebruken een kredetkaart omdat ze pas op het ende van de maand hun geld van de rekenng zen gaan. Veel klanten laten zelfs bewust zaken de geen kredetkaarten aanvaarden lnks lggen. 12 MyPay februar 2009

13 de pjn van het utgeven Ut onderzoek van de Unverstet van New York bljkt dat plastc geld sneller en makkeljker rolt dan cash. Een groep van testpersonen met cash geld held dat langer op zak dan een andere groep de met kredetkaarten mochten betalen. De personen met kredetkaart bleken ook bered meer ut te geven voor hetzelfde product. Kredetkaarten aanvaarden s velg, eenvoudg en hét mddel om uw omzet te verhogen Utstel van betalng Kredetkaarten verzachten bj de klanten de pjn van het utgeven. Bj een kredetkaart komt de afrekenng soms pas een maand na de aankoop. De pjn wordt dus utgesteld. En omdat het bedrag net meteen van hun rekenng gaat, zjn klanten zelfs genegd meer te kopen. Het betaalde bedrag wordt evenwel bnnen de 2 werkdagen op uw rekenng geplaatst. Fraudebestendg en velg Bovenden werkt u met kredetkaarten n alle velghed. Met de chp zjn de transactes ultravelg en fraudebestendg, u heeft mnder cash n hus en het rsco op kasverschllen verklent. Mnder admnstrate Ook uw admnstrate vaart wel bj kredetkaarten, doordat er mnder geld n omloop s n uw zaak en bj uw medewerkers, en u mnder vaak naar de bank moet. Omzetverhogend Kredetkaarten aanvaarden s net alleen velg en eenvoudg, het s bovenal hét mddel om uw omzet te verhogen. Uw klanten worden sneller verled tot mpulsaankopen en apprecëren het comfort en de velghed, waardoor ze met plezer naar uw zaak terugkeren. Ook butenlandse klanten hoeven net langer te aarzelen om bj u ets aan te kopen. Goedkoper dan u denkt Aan het aanvaarden van kredetkaarten s geen nstapkost of abonnementskost verbonden: u betaalt enkel een commsse op het transactebedrag. En de commsse s overgens heel wat lager dan u msschen denkt: de gemddelde standaardcommsse bedraagt 1,45 % tot 1,55 % en vareert n functe van omzet, gemddeld bedrag per transacte, aantal wnkelpunten en de verhoudng tussen Belgsche en butenlandse kaarten. Bovenden: als u het net gebrukt, betaalt u nets. Laat het zen! Laat uw klanten daarom dudeljk weten dat u kredetkaarten aanvaardt. Met het juste promotemateraal op de juste plaats verhoogt u uw nkomsten. Klanten geven gemddeld 17 euro meer ut als u hen va promotemateraal laat weten dat uw zaak kredetkaarten aanvaardt. Uw omzet kan er alleen maar wel bj varen! U aanvaardt nog geen kredetkaarten? Contacteer ons dan van maandag tot vrjdag, tussen 8 u. 30 en 17 u. voor meer nformate over tareven en actverng. Hou uw snelcode bj de hand om meteen met de juste persoon doorverbonden te worden. % Uw snelcode: 2170 Evolute kredetkaartbetalngen n Belgë VISA en MasterCard betalngen door Belgsche kaarthouders n Belgë Aantal betalngen: groe t.o.v. het voorbje jaar x transactes Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Aug Sep 07/06 : +9,6% 08/07 : +9,5% Okt Nov Dec ,9% Jan-Okt 10,7% 8,2% 4,2% Nov-Dec 07/06 08/07 Algemeen stellen we vast dat de groe n aantal kredetkaarttransactes voor 2008 t.o.v vergeljkbaar s met de groe de zch n 2007 voordeed. Tjdens november en december echter laten de gevolgen van de fnancële crss zch voelen: de groe beperkt zch tot + 4,2 %, vs. + 10,7 % voor de rest van het jaar. 13 MyPay februar 2009

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Tradities nieuw leven inblazen zit in de lift. Atos Worldline, zeker van uw zaak. Zachte knuffels veroveren de wereld. Trends. Dossier.

Tradities nieuw leven inblazen zit in de lift. Atos Worldline, zeker van uw zaak. Zachte knuffels veroveren de wereld. Trends. Dossier. Informatie en ideeën voor Atos Worldline partners oktober 2008 4 Dossier Atos Worldline, zeker van uw zaak Amazing story Zachte knuffels veroveren de wereld Trends Tradities nieuw leven inblazen zit in

Nadere informatie

Betalen uw klanten morgen ook met gsm?

Betalen uw klanten morgen ook met gsm? Informatie en ideeën voor Atos Worldline partners OKTOBER 2007 1 Dossier Nieuwe huurformules voor terminals: een schot in de roos Amazing story E-commerce: bedreiging of kans? Trends Betalen uw klanten

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie