Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story."

Transcriptie

1 Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan?

2 EDITO Voor het neuwe jaar wenst Atos Worldlne u veel goede moed, talrjke tevreden klanten en een stevge omzet toe. Ook n 2009 kunt u verder op ons rekenen. Door de economsche crss en de vermnderde koopkracht kondgt 2009 zch een stuk moeljker aan dan vorg jaar. Toch wl Atos Worldlne ervoor bljven gaan, voor uw zaak. Om te begnnen stellen we u graag onze huurformules voor. De zjn voordelger dan u denkt. Wst u dat er al een termnalhuurformule s voor slechts 24 euro per maand? U kunt onze betaaltermnals natuurljk ook kopen. Recent verlaagden wj onze verkoopprjzen en een termnal kopen s nu tot 25 % goedkoper! Met een Banksys-termnal haalt u net alleen de hoogste kwaltet n hus, maar ook de uterst betrouwbare denstverlenng van Atos Worldlne. De voldoet aan alle normen opgelegd door het recente UNIZO Charter, een echt kwaltetslabel voor betaaltermnals. Atos Worldlne denkt met u mee ook op het nternet. E-commerce raakt meer en meer ngeburgerd. Net alleen techneuten maken er gebruk van, ook het grote publek koopt geregeld ets op het nternet. In dt nummer van MyPay presenteren we u graag een dosser vol ervarngen en nuttge tps n verband met e-commerce. Snds 2006 kunnen klanten op het nternet net alleen betalen met kredetkaarten, maar ook met Bancontact/Mster Cash. Herdoor opent zch een markt van lefst 8 mljoen kaarthouders. Het gaat om een neuw publek, dat ook op het nternet een vertrouwd betaalmddel verkest. Tot slot wl k u graag een gezond, sportef en boeend 2009 toewensen, voor uzelf, uw medewerkers en uw famles! Drk De Cock General Manager Sales & Marketng

3 IN DIT NUMMER Amazng story De vele kleuren van Colora 4 PRODUCTEN EN DIENSTEN Bancontact/Mster Cash aanvaarden op het nternet: makkeljk, velg en vertrouwd 6 De klanten vroegen Bancontact 6 Utverkocht bnnen het half uur 7 Onze omzet s zeker gestegen 8 TIPS & TRICKS Een antwoord op al uw vragen bnnen klkberek 9 E-commerce, hoe begn k eraan? 10 De markt s er rjp voor 11 UW ZAAK Kredetkaarten verzachten de pjn van het utgeven 12 Kwaltetslabel voor betaaltermnals 16 DOSSIER BETAALTERMINALS Prjs en kwaltet gaan samen 14 Neuwsflash 17 TRENDS Het groepsgevoel s terug! COLOFON MyPay s een utgave van Atos Worldlne nv Realsate en vormgevng: EDISON Fotografe: Kurt Schraepen Verantwoordeljke utgever: Jean-Mchel Dasnoy, Atos Worldlne nv, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel Redacte: Atos Worldlne, EDISON & Anja Otte 3 MyPay februar 2009

4 Amazng story Persoonljke denstverlenng en utstekende klantenrelates sleutel tot succes van de De vele kleuren van Colora De wnkels van Colora verkopen verf en alles wat nodg s om de te gebruken. Verder s er ook een beperkte keuze aan behang, net verwonderljk vooral behang dat overschlderbaar s. Toch verkoopt Colora veel meer dan dat. Ons utgangspunt s noot verf, zegt Toon Bossuyt, algemeen drecteur van BOSS Pants, het moederbedrjf van Colora. Het utgangspunt van Colora s hoe ze kamers zo moo mogeljk kunnen aankleden. Of hoe ze materalen zo duurzaam mogeljk kunnen omkleden. Daarvoor s een goed product heel belangrjk, maar het juste adves s nog belangrjker. Colora heeft dat adves n hus. Toon Bossuyt: Op het gebed van kleuren, maar ook op technsch vlak stellen wj de juste dagnose. Onze typsche klant vraagt net naar twee lter Optprm. Nee, hj vertelt dat hj zjn woonkamer wl schlderen. Wj verkopen net alleen een product, wj leggen ook ut hoe je dat moet toepassen. Stap voor stap: hoe je het best afplakt, met welke rol en op welke maner je de verf best utstrjkt, enzovoort. Met ons adves krjg je wel altjd een resultaat waar je trots op mag zjn. Daarvoor heb je vooral goed opgeled personeel nodg. Wj stoppen heel wat tjd en energe n de opledng van onze mensen. Ze moeten net alleen weten waarover ze praten, ze moeten ook heel denstbaar zjn. Helpen s bj ons een sleutelwoord. 4 MyPay februar 2009

5 verfadveswnkels Klopt de ndruk dat Colora zch vooral op vrouweljke klanten rcht? Bossuyt: Wj rchten ons zowel op mannen als vrouwen, maar onze wnkels zen er nderdaad een stuk mnder manneljk ut dan doehet-zelfzaken. Als je verft, s je belangrjkste behoefte dat zaken er mooer gaan utzen. Vooral vrouwen zjn daar gevoelg voor. Tegeljk s het vaak de man de de werken utvoert. Daar spelen we op n. Onze wnkels zen er moo en nsprerend ut, maar het zjn geen boeteks. Je kan er evengoed mdden n een klus n je vule broek even bnnenlopen om snel nog bj te kopen wat je tekort komt. Een wnkel s veel meer dan een doos waar producten verkocht worden Waar let u nog op? Bossuyt: Als je onze wnkels bnnenkomt, zjn de potten verf net promnent aanwezg. Wj presenteren vooral het resultaat. Daarom hangen alle muren vol met kleurstalen, de we n verschllende combnates tonen. Ook andere ketens hebben verfmengstands n hus. Hoe scherp voelt u de concurrente? Bossuyt: Waarschjnljk bedenen we een ets hoger, kwaltatever segment, maar het grootste verschl s toch de persoonljke denstverlenng. Wj lggen net wakker van wat de doe-het-zelfketens doen. Wj kjken vooral naar onze klant. Focussen op klantenrelates s de toekomst. Bj BOSS Pants hebben we ten mensen n denst de nets anders doen dan nadenken over hoe onze wnkels beter gerund kunnen worden. U werkt samen met Chrs Mestdagh en de jeugdsere Sprng. Wat brengen zj Colora bj? Bossuyt: Bj BOSS Pants hebben we zes kleuradvseurs n hus de onze collectes maken. Toch laten we af en toe eens een collecte door emand anders maken. Chrs Mestdagh maar ook Maarten Van Severen brengen een egen knowhow, een bepaalde stylng mee. Hun collectes zjn honderd procent hun egen ontwerp. De samenwerkng met Sprng s heel anders. Knderen vanaf zes jaar kezen de kleuren van hun kamer lefst zelf. Met de Sprngcollecte helpen we ze daarmee. We presenteren kleuren de n harmone met elkaar zjn en de wat jonger en frsser ogen dan wat je n de woonkamer zou gebruken. Colora heeft al enkele keren een makeover ondergaan. Waarom was dat nodg? Bossuyt: End jaren negentg bleek er wat stof te lggen op ons concept. In 2001 hebben we een fundamentele make-over gedaan, waarbj voor het eerst meer aandacht gegeven werd aan kleur. De markt van de wonngdecorate s ook ngrjpend veranderd. Toen k n 1990 n het bedrjf begon, had maar 30 procent van de verkochte verf een kleur. Al de rest was wt of gebroken wt. Vandaag verkopen we meer dan 70 procent kleur. Wj hebben de evolute tjdg ngeschat en de trend zelfs mee vorm gegeven. In 2008 hebben we ons logo gewjzgd. Dat s nu wt. Wat vreemd msschen voor een handelaar n kleur, maar het was de enge kleur de bj alle combnates paste. Het s daardoor ook bjzonder goed leesbaar. Mensen vertellen ons dat ze preces overal neuwe Colora-wnkels zen opduken, terwjl enkel ons logo veranderd s! Colora bedt geïnteresseerden ook workshops aan. Wat s het dee herachter? Bossuyt: Wj wllen dat mensen geïnspreerd raken. Dertg procent van onze klanten weet net eens dat Colora BOSS Pants verkoopt. De servce, het lusterend oor, de nsprate, dat doet hen voor Colora kezen. Het product dat we verkopen s natuurljk goed, maar een wnkel s veel meer dan een doos waarn producten verkocht worden. Wat s Colora? Colora s de franchseketen van BOSS Pants, een famlebedrjf met meer dan 200 werknemers en een omzet van meer dan 40 mljoen euro. BOSS Pants maakt verf en toebehoren voor de vakman en de partculer. Snds 1981 verkoopt Colora utslutend verf van BOSS Pants en een compleet gamma toebehoren. De utbaters van de franchsewnkels worden nauw begeled door BOSS Pants en kunnen rekenen op permanente opledng, ondersteunng en knowhow. BOSS Pants werd opgercht n 1945 door Antoon Bossuyt, onder de naam Verfwaren Antoon Bossuyt Waregem. In het bedrjf staat nmddels de derde generate Bossuyts aan het roer. Enkele cjfers over Colora Colora begon n 1981 met één wnkel n Brugge. Nu heeft de keten 33 vestgngen, waarvan het merendeel utgebaat wordt door zelfstandgen. Colora opent gemddeld dre neuwe wnkels per jaar. Het mkt op een vjftgtal vestgngen. Het duurt ongeveer vjf jaar voor een Colorawnkel zjn clmaxomzet haalt. De wsselt van wnkel tot wnkel, maar schommelt tussen de en 2 mljoen euro per jaar. In de Colora-wnkels werken n totaal meer dan honderd mensen. 5 MyPay februar 2009

6 Bobbejaanland verkoopt tckets op het nternet De klanten vroegen Bancontact Wj geloven n e-commerce, zegt Robert De Sutter, de fnanceel drecteur van Bobbejaanland. Een verkoopkanaal als een ander, zo noemt Robert De Sutter nternet. Het s een utstekend medum, waarmee je vooral jonge mensen maar ook andere bevolkngsgroepen aanspreekt. Bobbejaanland geeft zelfs kortngen op het nternet. Robert De Sutter: Klopt, terwjl sommge zaken ets extra aanrekenen als je va nternet bestelt. Logsch toch, vermts het om voorverkoop gaat. Wat zjn de voordelen van onlne tcketverkoop? De Sutter: Onze klanten hoeven zch net te verplaatsen om een tcket te kopen. In het pretpark zelf moeten ze net aanschuven aan de kassa s. Dat s ook voor ons een voordeel, want zo moeten we mnder personeel nzetten aan de kassa s. Dat rechtvaardgt ook de kortng de we geven bj voorverkoop. Net alle klanten geven graag hun gegevens door va het nternet. Bancontact/Mster Cash s dan het perfecte alternatef Is de verkoop va julle webste een succes? De Sutter: Wj weten hoeveel we va het nternet verkopen, maar het s net echt becjferbaar welk gedeelte daarvan een verschuvng s en welk gedeelte een reële omzetstjgng vertegenwoordgt. Wj zjn er wel van overtugd dat de stjgng er s. Mensen de op onze ste terechtkomen kunnen meteen een tcket aankopen, wat mpulsbeslssngen aanmoedgt. U aanvaardt snds kort ook Bancontact/Mster Cash. Waarom? De Sutter: Bancontact s een veel gebrukte betaalmethode. Onze klanten vroegen er ook naar. Kredetkaarten zjn het betaalmddel dat samenhangt met nternet, maar net al onze klanten geven zomaar graag hun gegevens door va het nternet. Msschen twjfelen ze nog aan de velghed? Bancontact/Mster Cash s dan het perfecte alternatef. PRODUCTEN EN DIENSTEN Bancontact/Mster Cash aanvaarden Makkeljk, Snds 2006 kunt u ook betalngen met Bancontact/Mster Cash aanvaarden op het nternet. Goed neuws, want n Belgë beschkken lefst 8 mljoen mensen over een Bancontact/Mster Cashkaart. Dat betekent evenveel potentële klanten voor uw nternetshop. Uw omzet stjgt Door Bancontact/Mster Cash onlne te aanvaarden gaat een neuwe markt voor u open. Er zjn n Belgë bjna dre keer zoveel kaarthouders van Bancontact/Mster Cash als kredetkaarthouders. Bovenden bljkt dat de omzetgroe door Bancontact/Mster Cash net ten koste gaat van uw kredetkaartomzet. Met andere woorden: Bancontact/Mster Cash genereert bjkomende busness. Door ook bankkaarten te aanvaarden berekt u mmers totaal neuwe klanten. Daardoor kan uw omzet tot 16 procent stjgen. Neuwe klanten Dre op ver Belgen heeft geen kredetkaart! Een grote groep onder hen zjn jongeren. Nochtans zjn het preces zj de vertrouwd zjn met nternet en zch snel laten verleden tot een onlne aankoop. Door ook bankkaarten te aanvaarden, maakt u het mogeljk dat ze bj uw onlne zaak wnkelen. En met Bancontact/Mster Cash berekt u net alleen jongeren, maar ook een heel verschllende groep: klanten de wat aarzelend tegenover e-commerce staan. Ze schrkken ervoor terug om hun kredetkaartgegevens bloot te geven va het nternet. Aan de bekommerns komt u perfect tegemoet door hen het betaalmddel te laten gebruken dat ze het beste kennen en het meeste vertrouwen: Bancontact/Mster Cash. Vlot en velg Als handelaar mag u er bovenden zeker van zjn dat de transactes velg verlopen. Elke transacte verest een authentcate van uw klant, en maakt daarvoor gebruk van de bevelgde systemen van nternetbankeren van de banken. Met 6 MyPay februar 2009

7 op het nternet velg en vertrouwd Bancontact/Mster Cash zjn uw betalngen gegarandeerd. Omdat de verfcate onmddelljk onlne plaatsvndt, zjn er geen betwstngen achteraf. Bovenden staat het betaalde bedrag de volgende dag al op uw rekenng! Het hoeft dan ook net te verwonderen dat het onlne gebruk van Bancontact/Mster Cash n de lft zt. Vorg jaar verdredubbelde het totale bedrag dat op deze maner va het nternet werd utgegeven. Om op het nternet te kopen moeten sommge van uw klanten een zekere drempel overschrjden. Met Bancontact/Mster Cash maakt u het hen zo makkeljk mogeljk en profteert u zelf van de stjgende omzet. Evolute e-commerce omzet met Bancontact/Mster Cash n Belgë (x euro) ste kwartaal 2 de kwartaal 3 de kwartaal De cjfers Meer dan 50 procent van alle Bancontact/ Mster Cash-kaarthouders kunnen nternetbankeren. Betalngen met Bancontact/Mster Cash vertegenwoordgden 15 procent van alle e-commercebetalngen n jun (Cjfer: Ogone) Het aantal Bancontact/Mster Cashbetalngen op het nternet verdrevoudgde het voorbje jaar. Ter vergeljkng: het aantal betalngen met kredetkaarten steeg met ten procent. Op zjn webste verkoopt AB, de rock- en cultuurtempel n het hartje van Brussel, tckets, merchandsng en vouchers. Ons product leent zch nu eenmaal makkeljk tot e-commerce, zegt fnanceel drecteur Ignace De Breuck. Utverkocht bnnen het half uur Bancontact/Mster Cash aanvaarden s een neuwe trend n e-commerce Wj zjn n 1996 al begonnen met de onlne verkoop van tckets, vertelt Ignace De Breuck. Concerttckets zjn vrj makkeljk om te verkopen op het nternet. De verzendng levert geen probleem op. De klant weet ook wat hj koopt: het gaat om dat concert, op de avond, n de AB. Dat s nog ets anders dan op afstand een auto kopen. Welk aandeel heeft e-commerce n de totale verkoop van AB? Ignace De Breuck: Van onze tckets wordt 65 procent onlne verkocht. De voorverkooppunten zjn goed voor 15 procent, de rest verkopen we aan onze bale. Als er grote namen komen, dan zjn de tckets va nternet vaak n een half uur de deur ut. We moeten er 7 MyPay februar 2009 s

8 zelfs bewust wat achter de hand houden om aan de bale te verkopen. Wat zjn de voordelen van e-commerce? De Breuck: Vooral het berek. Mensen zoeken nformate over de concerten en kunnen meteen de tckets bestellen. Voor ons gaan daar natuurljk wel wat kosten mee gepaard, maar er zjn ook voordelen. We hebben meer controle op de verkoop dan als we werken va voorverkooppunten. We krjgen het geld sneller bnnen en het vraagt mnder admnstrate. Welke betaalmddelen aanvaardt AB op het nternet? De Breuck: We accepteren zowel kredetkaarten als debetkaarten. Kredetkaarten zjn het meest popular. Debetkaarten zoals Bancontact/ Mster Cash aanvaarden s een neuwe trend, de voorlopg nog wat n de startblokken staat. Wj beden de mogeljkhed nu al aan, omdat we denken dat de op termjn een oplossng zal beden aan jonge mensen, de nog geen kredetkaart hebben. Heeft u al oot velghedsproblemen ondervonden bj de onlne verkoop? De Breuck: In het verleden kregen onze klanten al eens te maken met kredetkaartfraude. Het gng om dre à vjf gevallen per jaar. Dat s echter volledg teruggevallen. Ik heb geen weet meer van ncdenten de jongste jaren. Panther Prnt Onze omzet s zeker gestegen Drukkerj Panther Prnt heeft snds twee jaar ook een vestgng op het nternet. Va de webste van Panther Prnt kunt u bnnen de 48 uur flyers en affches aangeleverd krjgen. Onlne betalen kan met Bancontact/Mster Cash en met kredetkaarten, vertelt Aman Koto. Welke zjn de voordelen van e-commerce? Koto: Onlne bestellen laat ons toe meer mensen te bereken, ook buten de kantooruren, en het betekent mnder rompslomp. We hoeven bjvoorbeeld geen bestelbons meer op te maken. Veel klanten weten perfect wat ze moeten bestellen. Dankzj e-commerce wnnen we veel tjd. Zo n 20 procent van ons zakencjfer komt va het nternet. Net ms, toch? Onze webste heeft onze omzet zeker doen stjgen. We hebben nu ook klanten de ons enkel kennen va het nternet. We krjgen zelfs bestellngen ut Oostende, Nederland of Parjs. Jongeren hebben meestal geen kredetkaart. Daarom aanvaarden we ook Bancontact/Mster Cash Hoe zt het met de onlne betalngen? Koto: Daarvoor doen wj een beroep op Paypal. Klanten kunnen zowel met kredetkaarten als met Bancontact/Mster Cash betalen. Het grote voordeel daarvan s dat het geld onmddelljk op onze rekenng staat, terwjl je met facturen altjd op je geld moet wachten. In het begn aarzelden klanten soms, omdat ze het drukwerk net eerst n handen kregen. Ondertussen betalen onze klanten vaak 2 à euro n één keer, va het web. Waarom heeft u ervoor geopteerd ook bankkaarten te aanvaarden? Koto: Omdat we zoveel mogeljk mensen wllen bereken. Onze klanten zjn ook jongeren de bjvoorbeeld affches voor hun fuven laten drukken. Zj zjn meestal goed vertrouwd met het betaalsysteem van Paypal, maar hebben vaak geen kredetkaart. Daarom aanvaarden we ook Bancontact/Mster Cash. Wlt u Bancontact/Mster Cash-betalngen aanbeden op uw e-commerceste? Neem dan contact op met de e-commerceplatformen Ogone, Clear2Pay of Neossoluton. Voor meer nfo kunt u ook terecht op 8 MyPay februar 2009

9 TIPs & TRICKS De neuwe webste van Atos Worldlne denkt met u mee Een antwoord op al uw vragen bnnen klkberek Bezoek atosworldlne.be/nl/wedstrjd en wn tckets voor Afrka! Afrka! (ze ook p. 17) Maak uzelf het leven makkeljk en surf geregeld naar de neuwe webste van Atos Worldlne. U vndt er een antwoord op al uw vragen. admnstrate snel en nauwgezet beheren. U kunt er ook een handg overzcht van uw jaarljkse omzet verkrjgen, of uw facturen van Atos Worldlne domclëren. U vndt er alles om u het leven gemakkeljk te maken. Een vraag over uw termnal? Een admnstrateve wjzgng of verzoek? Een termnal, accessores of promotemateraal bjbestellen? Surf snel naar de rubrek Klantendenst op onze ste Uw termnal heeft geen gehemen meer Heeft u een vraag over het gebruk of de technsche kant van uw termnal? Op onze ste vndt u een ljst van meest gestelde vragen en oplossngen onder de rubrek Klantendenst > Technsche denst termnals. Uw termnal kent voortaan geen gehemen meer voor u! Een oplossng helemaal op uw maat Bent u restauranthouder? Handelaar? Arts? Notars? Beheert u een onlne wnkel? De ene stuate s de andere net. Wj leggen u graag onze verschllende oplossngen voor, op maat van uw sector en de specfeke behoeften daarvan. U vndt ze n de rubrek Uw actvtet. Ook onze 2 andere webstes ztten n een neuw kleedje Onze onlne formuleren, makkeljk n gebruk! Wlt u nformate over uw facturen, een overzcht van de transactes, uw persoonljke gegevens aanpassen, geblokkeerde kredetkaarten recupereren of een geschllendosser openen? Dat kan uterst snel va Klantendenst > Admnstrate. Met deze rubrek kunt u uw Dankzj de ontwkkelng van hghtech termnals, staat Banksys, een merk van Atos Worldlne, synonem voor elektronsche betaaloplossngen. BCC, een merk van Atos Worldlne, bedt handelaars de mogeljkhed verschllende Belgsche en nternatonale betaalkaarten te aanvaarden. De webste geeft ook tps voor kaarthouders en geeft hen recht op tal van voordelen. 9 MyPay februar 2009

10 TIPs & TRICKS E-commerce, hoe begn k eraan? Meer en meer klanten zetten de stap naar onlne aankopen. Een handelszaak openen kan tegenwoordg net zo goed op het nternet als n de wnkelstraat. Is het ook voor u tjd om de stap te zetten naar e-commerce? En waar moet u op letten als u een wnkel opzet op het nternet? Enkele praktsche tps. Enkele bedenkngen vooraf Voor u zch op het web waagt, verrcht u wel best wat marktonderzoek. Net elk product leent zch even goed tot e-commerce. Zo moeten bj voedngswaren de voedselvelghedsvoorschrften nageleefd worden, stpt Peter Janssens aan. Janssens s de zaakvoerder van Intracto, een bedrjf dat zch specalseert n webbuldng, e-commerce en e-malmarketng. Ook duurdere producten hebben het moeljk, gaat hj verder. Tot slot werpt u best ook een blk op de concurrente. Voor boeken, cd en dvd s, bjvoorbeeld, s de markt al volledg bezet door Fnac, Proxs en Azur. Vergeet de logstek net Het technsch platform s maar een onderdeel van het geheel, legt Peter Janssens ut. U moet ook nadenken over welke producten u gaat aanbeden. Wat zet u n de kjker? Hoe gaat u uw klanten begeleden n hun keuzeen koopproces? Ook de logsteke kant van de zaak mag net ut het oog verloren worden. Hoe gaat u met de bestellngen om? Mensen zjn er net mee gedend als ze dre weken moeten wachten op hun producten. Velg betalen Betalngen met kredetkaarten zjn het meest gangbaar op het nternet, maar u kunt uw klanten ook het comfort beden van met hun Bancontact/Mster Cash te betalen (ze p 6-7). Tjdens het koopproces moet je het klanten zo makkeljk mogeljk maken E-commerce s relatef velg, zegt Peter Janssens, de zaakvoerder van Intracto. De enge factor de een rsco nhoudt, s de betalng. Doe daarom voor het betalngsverkeer een beroep op een betrouwbare provder. Ogone bjvoorbeeld of Clear2Pay of Neossoluton. Hou de drempels laag Een goede webwnkel begeledt de klanten n hun keuze- en aankoopproces, zegt Peter Janssens. De klanten moeten het gamma kunnen verkennen per categore en va een Google-achtge zoekmodule. Tegeljk moet de ste zelf ook suggestes doen, door producten n de kjker te zetten. Tjdens het koopproces moet je het mensen zo makkeljk mogeljk maken. Een product moet heel eenvoudg n een wnkelkarretje belanden, hoeveelheden moeten makkeljk aangepast kunnen worden, eventuele promotecodes moet de klant eenvoudg kunnen nvoeren. Ook bj de betalng moet de drempel zo laag mogeljk gehouden worden. Vraag enkel de noodzakeljke gegevens. De hele wereld komt langs De hele wereld kan voortaan klant zjn bj uw zaak. De klanten hechten veel belang aan wat hun voorgangers vnden. Voorze daarom een plaats voor revews. Het voordeel s dat consumenten net alleen hun menng geven over de producten, maar ook over uw zaak: de servce, de snelhed van leveren, de betrouwbaarhed. Veel mensen staan nog wat wegerachtg tegenover e-commerce. Een kwaltetslabel, bjvoorbeeld van Unzo of BeCommerce, kan daarom noot kwaad. Wjs de weg naar uw zaak Een zaak op het nternet hebben s één, er klanten naartoe lokken s twee. Peter Janssens gelooft sterk n het concept van shop n the shop. Een zaak de verzorgngsproducten aanbedt, kan dat doen va de ste van Vtaya. We daar bestelt, komt bj de egen zaak terecht. We nternet zegt, zegt Google. Verken de advertentemogeljkheden de deze zoekmachne bedt dus volop. Ook zogenaamde socale meda, zoals Facebook en Netlog, kunnen ngezet worden, al spreken de vooral een jong publek aan. Tot slot s ook e-mal een handg marketngnstrument. Leg een databank aan met maladressen en benader deze mensen geregeld, gewoon af en toe laten weten dat je nog bestaat volstaat, aldus nog Peter Janssens. 10 MyPay februar 2009

11 De lessen van Carne Moter, e-commerce poner en consultant De markt s er rjp voor Met een e-shop loop je geen honderd meter, maar een marathon, zegt e-commerce consultant Carne Moter. Ze weet waarover ze het heeft, want met Bvolno.com heeft ze ten jaar e-commerce ervarng op haar naam. Al ten jaar lang verkoopt Bvolno.com hemden op maat aan klanten n heel Europa. Daarmee s medeoprchter Carne Moter een van de e-commerce poners van dt land. Ondertussen stelt ze haar kenns ook beschkbaar als consultant. Je moet vooral naar je toegevoegde waarde kjken: je moet net de zoveelste n de rj zjn. Kjk naar wat je unek maakt. Bj Bvolno s dat onze gepatenteerde matentechnologe: wj leveren de juste snt op maat, zonder dat daar een lntmeter aan te pas komt. Je moet enkel je hoogte, gewcht, leeftjd en boordmaat doorgeven. Toch scoren we n consumententests beter dan de befaamde Savlle Row-kleermakers. Of je nu een e-shop start, of een gewone wnkel, klanten moet je proberen te behouden. E-commerce n Belgë Iedereen begnt met weng klanten, maar met repeat customers kan je stap voor stap groeen. Dat s een dageljkse strjd, k heb er zelfs van wakker gelegen. Uw laatste les s: just do t! Moter: Inderdaad. Ik moedg edereen aan om met e-commerce te begnnen. De markt s er rjp voor. Straks s het te laat, want de concurrente wordt alleen maar scherper. Mensen kunnen ons zakencjfer soms net geloven, maar het s wat het s. De markt boomt echt op dt moment. De theore van de lange staart...? Carne Moter: The future s sellng less of more. De toekomst lgt n het verkopen van klenere hoeveelheden van méér producten. Dat s de stellng van de Amerkaan Chrs Anderson n zjn boek The Long Tal. Internet heeft retal volledg veranderd. Bj Amazon.com, het grote voorbeeld n de e-commerce wereld, heb je keuze ut mljoenen boeken. Doordat een e-shop net gebonden s aan een fyseke oppervlakte komen ook de mnder bekende producten onder de aandacht, omdat de klanten feedback geven, waarop andere klanten zch baseren. Power to the people dus. In een gewone wnkel zou Bvolno noot zover kunnen gaan n het personalseren van hemden. Op het web kan het wel. Het s een nche heel erg bekend zjn we net maar wel een globale nche, waar je een moo busnessmodel op kan bouwen. Klen begnnen, groot denken. Hoe moet dat? Moter: Ook al begnnen veel e-commerce zaken letterljk n emands kelder of van op zolder, zorg meteen voor een naam met nternatonaal cachet. Met een e-shop loop je geen honderd meter, maar een marathon. Je moet geledeljk groeen en daar heb je veel gezond verstand bj nodg. In 2007 waren er onlne zaken n Belgë, voor 2008 werd een stjgng tot verwacht. Dat s een groe van 48 % n één jaar tjd. Gemddeld komen er elke maand 80 neuwe webwnkels bj of ver per dag. E-commerce omzet n Belgë: mljoen 675 mljoen 989 mljoen 1236 mljoen Het belang van repeat customers 875 mljoen consumenten Bron: BeCommerce Repeat customers (bestaande klanten) komen terug, bestellen vaker en voor grotere van de personen de beschkken over een Wereldwjd heeft meer dan 85 procent bedragen: nternetaanslutng al eens ets onlne gekocht. De voorbje twee jaar s de wereld- Elke dag komt 75 procent van de aankopen van bestaande klanten. wjde markt voor e-commerce gestegen met In de komende 12 maanden plaatsen bestaande klanten gemddeld meer dan 2,5 40 procent. neuwe bestellngen. Meest populare aankopen wereldwjd: Bj Bvolno bestelt een neuwe klant gemddeld voor 111,98 euro. Bj bestaande 2. Kledj, accessores, schoenen 1. Boeken klanten s dat gemddeld 143,22 euro. 3. Vdeo s, dvd s, games 4. Vluchten Bron: Carne Moter, Bvolno.com 5. Elektronca Op het nternet s het makkeljk prjzen te vergeljken... Moter: Prjssettng mag je noot ut het oog verlezen, maar dat s net het belangrjkste. Geef uw klanten de mogeljkhed onlne met Bancontact/Mster Cash te betalen. Uw collega s op p 6-7 gngen u voor en de resultaten overtroffen hun verwachtngen. Meer nfo: 11 MyPay februar 2009

12 UW ZAAK Kredetkaarten verzachten In Belgë wordt Bancontact/Mster Cash massaal gebrukt. Kredetkaarten zjn echter aan een opmars bezg. Heel wat consumenten gebruken een kredetkaart omdat ze pas op het ende van de maand hun geld van de rekenng zen gaan. Veel klanten laten zelfs bewust zaken de geen kredetkaarten aanvaarden lnks lggen. 12 MyPay februar 2009

13 de pjn van het utgeven Ut onderzoek van de Unverstet van New York bljkt dat plastc geld sneller en makkeljker rolt dan cash. Een groep van testpersonen met cash geld held dat langer op zak dan een andere groep de met kredetkaarten mochten betalen. De personen met kredetkaart bleken ook bered meer ut te geven voor hetzelfde product. Kredetkaarten aanvaarden s velg, eenvoudg en hét mddel om uw omzet te verhogen Utstel van betalng Kredetkaarten verzachten bj de klanten de pjn van het utgeven. Bj een kredetkaart komt de afrekenng soms pas een maand na de aankoop. De pjn wordt dus utgesteld. En omdat het bedrag net meteen van hun rekenng gaat, zjn klanten zelfs genegd meer te kopen. Het betaalde bedrag wordt evenwel bnnen de 2 werkdagen op uw rekenng geplaatst. Fraudebestendg en velg Bovenden werkt u met kredetkaarten n alle velghed. Met de chp zjn de transactes ultravelg en fraudebestendg, u heeft mnder cash n hus en het rsco op kasverschllen verklent. Mnder admnstrate Ook uw admnstrate vaart wel bj kredetkaarten, doordat er mnder geld n omloop s n uw zaak en bj uw medewerkers, en u mnder vaak naar de bank moet. Omzetverhogend Kredetkaarten aanvaarden s net alleen velg en eenvoudg, het s bovenal hét mddel om uw omzet te verhogen. Uw klanten worden sneller verled tot mpulsaankopen en apprecëren het comfort en de velghed, waardoor ze met plezer naar uw zaak terugkeren. Ook butenlandse klanten hoeven net langer te aarzelen om bj u ets aan te kopen. Goedkoper dan u denkt Aan het aanvaarden van kredetkaarten s geen nstapkost of abonnementskost verbonden: u betaalt enkel een commsse op het transactebedrag. En de commsse s overgens heel wat lager dan u msschen denkt: de gemddelde standaardcommsse bedraagt 1,45 % tot 1,55 % en vareert n functe van omzet, gemddeld bedrag per transacte, aantal wnkelpunten en de verhoudng tussen Belgsche en butenlandse kaarten. Bovenden: als u het net gebrukt, betaalt u nets. Laat het zen! Laat uw klanten daarom dudeljk weten dat u kredetkaarten aanvaardt. Met het juste promotemateraal op de juste plaats verhoogt u uw nkomsten. Klanten geven gemddeld 17 euro meer ut als u hen va promotemateraal laat weten dat uw zaak kredetkaarten aanvaardt. Uw omzet kan er alleen maar wel bj varen! U aanvaardt nog geen kredetkaarten? Contacteer ons dan van maandag tot vrjdag, tussen 8 u. 30 en 17 u. voor meer nformate over tareven en actverng. Hou uw snelcode bj de hand om meteen met de juste persoon doorverbonden te worden. % Uw snelcode: 2170 Evolute kredetkaartbetalngen n Belgë VISA en MasterCard betalngen door Belgsche kaarthouders n Belgë Aantal betalngen: groe t.o.v. het voorbje jaar x transactes Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Aug Sep 07/06 : +9,6% 08/07 : +9,5% Okt Nov Dec ,9% Jan-Okt 10,7% 8,2% 4,2% Nov-Dec 07/06 08/07 Algemeen stellen we vast dat de groe n aantal kredetkaarttransactes voor 2008 t.o.v vergeljkbaar s met de groe de zch n 2007 voordeed. Tjdens november en december echter laten de gevolgen van de fnancële crss zch voelen: de groe beperkt zch tot + 4,2 %, vs. + 10,7 % voor de rest van het jaar. 13 MyPay februar 2009

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal tekst Annette van Soest fotografe Meke Meesen llustrate *Utterly & Completely* Waar s jouw busness angel? Investeerders vervullen een steeds belangrjkere rol als verschaffer van durfkaptaal, vooral voor

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

1 Dag! pagina 8 15 begroetingen; kennismaken; 2 Hoe gaat het? pagina 16 25 hoe het met iemand gaat; kennismaken;

1 Dag! pagina 8 15 begroetingen; kennismaken; 2 Hoe gaat het? pagina 16 25 hoe het met iemand gaat; kennismaken; 1 Dag! pagna 8 15 begroetngen; kennsmaken; enkele natonalteten; het alfabet; namen van Europese landen Les Thema s 2 Hoe gaat het? pagna 16 25 hoe het met emand gaat; kennsmaken; formeel/nformeel taalgebruk;

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Yield Management & Short Selling

Yield Management & Short Selling Yeld Management & Short Sellng M.J. Soomer B.W.I. Werkstuk Begeleder : dr. G. M. Koole Maart 00 Vrje Unverstet Facultet der Exacte Wetenschappen Dvse Wskunde en Informatca Studerchtng Bedrjfswskunde &

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie